Anders Leion: Mer franskt än svenskt?

Anders Leion

På åttiotalet var det bråk mellan befolkningsgrupper i den franska kolonin Nya Kaledonien. Vissa ville fortsätta tillhöra Frankrike, andra ville att landet skulle bli självständigt. Ett fullskaligt inbördeskrig skulle kunna utbryta. En man vid namn Christian Blanc lyckades i slutet på åttiotalet förhandla fram en uppgörelse mellan parterna. Detta var en så tungt vägande merit att han därefter i början på nittiotalet fick i uppdrag att försöka skydda Paris och Frankrike från konflikter inom RATP – Paris motsvarighet till SL.

Han kände till Sverige. Han ville därför försöka luckra upp motsättningarna mellan ledning och anställda efter svensk modell genom att få folk att snacka med varandra. Ett konsultföretag, då verksamt inom Sifo, fick uppdraget. Jag var med eftersom jag var en av de få som kunde franska.

Det var en lärorik upplevelse. De anställda representerades av en kommitté på fjorton man. Ledningen av ett par stycken. Mycket av överläggningarna handlade om vad Christian Blanc kunde tänkas tycka om olika idéer.

Det blev mycket tydligt hur centraliserat RATP var, liksom resten av det franska samhället. Det var också helt uppenbart hur beroende Parisregionen och hela landet var av att kollektivtrafiken fungerade varje dag, varje timme.

Det rådde fred till 2007 då de anställda strejkade sönder ett förslag från regeringen om att ändra anställningsvillkoren. Nu strejkar man återigen.

Den här gången för att förhindra borttagandet av möjligheten att gå i pension vid drygt 50 år.
Regeringen har blivit byxis och försöker med lämpor förhindra en spridning av konflikten – många andra kategorier förväntar sig också försämringar. Det finns 42 pensionssystem i landet.

Detta är bara ett exempel på det stela, toppstyrda franska samhället. Ett annat är en jämförelse som på nittiotalet gjordes inom det svenska företaget Stora om produktiviteten i två av deras anläggningar i Sverige och Frankrike. Anläggningarna var ungefär lika gamla och byggda för samma teknik. Produktiviteten var högre i Sverige. Förklaringen var att den anställde som stod närmast till i Sverige kunde ingripa om pappersbanan bröts. Det fick han inte i Frankrike. Han fick tillkalla närmaste chef som i sin tur vände sig till en tekniker.

Denna svenska samhälls- och företagskultur har varit en mycket stor tillgång. Den håller på att försvinna. Sverige görs i rask takt om till ett nytt Frankrike. Lärare, läkare och andra kategorier inom den offentliga sektorn blir alltmer regelstyrda, därför att nya regler (vid sidan av mer pengar) är politikernas sätt att styra. En allt större del av den privata sektorn blir beroende av denna maktutövning, eftersom de arbetar för den offentliga sektorn.

Detta svenska sätt att styra och samarbeta har byggt på tillit. Utgångspunkten har varit att alla inom organisationen arbetar mot samma mål. Därför har organisationen kunnat fungera utan tät övervakning och styrning. När organisationen väl börjat fungera sämre accelererar utvecklingen nedåt. ”Varför skall jag vara lojal när ingen annan är det? Bättre att bara se till mitt eget intresse “. ”Varför skall jag sträva efter att arbeta smart och effektivt – jag straffas ju bara i så fall av reglerna”.

Denna tillit och lojalitet, som varit en tillgång inom arbetslivet, har varit en än större tillgång inom samhällslivet, inom politiken. Dessa attityder kan inte köpas eller införas genom något slags skolning där man mässar om värdegrunden. De kan inte heller tvingas administreras fram. De tillägnas under generationer genom allas deltagande i den dagliga praktiken, i de dagliga verksamheterna.

Nu håller svenska politiker av egen drift på att förstöra dessa värdefulla tillgångar. Samtidigt består en allt större del av befolkningen och arbetskraften av invandrare, som inte har en aning om detta sätt att fungera. Deras lojaliteter riktas mot familjen och klanen. För staten har de ingen egen tillit. De lyder om de måste, annars inte.

Men man kan också se utvecklingen som mycket lyckosam för politikerna. Samtidigt som de förstör möjligheterna att verka i organisationer byggda på tillit och eget ansvar ser de till att arbetskraften och befolkningen ersätts av grupper, som just behöver strängt reglerade, byråkratiskt styrda och på våld grundade ordningar för att fungera.

Det är mycket insiktsfullt. Eller också är det bara ett uttryck för deras vardagliga nit. De ser till att bygga på den ordning som ständigt ger dem själva mer inflytande och makt.

32 reaktioner på ”Anders Leion: Mer franskt än svenskt?

 1. Fr. Östman skriver:

  Det du beskriver är totalitariseringen av Sverige. Frankrike är förstås urtypen av ett totalitärt samhälle. Det kunde vi se under den jakobinska terrorn och det efterföljande kejsardömet. Detta arv av den vidriga revolutionen i Frankrike har aldrig återställts. Därför blir Sverige mer likt Frankrike ju mer totalitarismen breder ut sig. Det är en process som har fortskridit hejdlöst sedan slutet på Kalla kriget 1989. Numera är samtliga riksdagspartiet totalitära. Huvuddelen av befolkningen är det sedan lång tid. Som Patrik beskriver idag i sin krönika fanns till 1989 små organiserade grupper som motsatte sig totalitarismen: SAF och kampanjen Fritt näringsliv, Moderata samlingspartiet (till 1985) och Oktoberrörelsen, som 1983 samlade den största och mest inflytelserika demonstrationen i Sveriges historia.

  Gillad av 10 personer

 2. pllay skriver:

  Jag är utvecklingsingenjör och den svenska platta organisationen har varit fantastisk att arbeta i, prestigelös, flexibel, respektfull och snabb, oerhört snabb jämfört med de mer hierarkiska i utlandet.
  Med början i mitten på 80-talet har det skett en förändring av miljön, mer byråkrati, bönräknarnas segertåg över västvärlden, hierarkiska system som inbjuder till nepotism och korruption, den allt svagare utbildningen med åtföljande dåliga självförtroende vilket syns i att titelsjukan återkommit, en fascistisk syn på människan som utbytbar kugge i maskineriet, att individen inte kan eller ska bidra med mer än exakt ingenting utöver arbetsbeskrivningen.
  Det är kompetensen som fått ge plats åt jämlikheten, en paradox då det var en jämlik miljö, byggd på meriter och prestationer, som nu ersätts av kvoteringsjämlikhet, den socialistiska idealorganisationen.
  Gud hjälpe Sverige.

  Gillad av 17 personer

   • pllay skriver:

    Nästan ingenting, om man arbetar i en utvecklingsmiljö med idel intelligenta människor betyder ras, religion och hudfärg ingenting, man har en uppgift och ett intresse som förenar.
    Den förändrade arbetsmiljön har mer med att pengarna tagit makten på utvecklingens bekostnad.
    Teknisk utveckling tillför inte något ekonomiskt mervärde så länge kunden inte efterfrågar bättre produkter, med datoriseringen uppstod ett gap mellan kundens förväntningar och industrins möjligheter att producera avancerade produkter.
    Industrin låg långt före kundernas fattningsförmåga och behov, utvecklingen blev till pornografi för ingenjörer snarare än kunddriven efterfrågan.
    Detta gap utnyttjade penningfolket till att stänga ner RoD och temporärt öka vinstmarginalen, en effekt de nog inte räknat med är att kunskapsutvecklingen i väst gått i stå medans den i öst accelererat.
    Då Huawei öppnade lokalkontor i Kista ett par hundra meter från Ericsson och erbjöd Ingenjörerna dubbla lönen var penningfolket överlyckliga, äntligen blev de av med de dyra ingenjörerna som de ansåg tyngde balansrapporten.
    Aktien steg markant, ett bevis för att de haft rätt, RoD tillförde inget mervärde, endast en belastning för företaget, utvecklingsarbete skulle köpas in på världsmarknaden till bästa pris från Kina, Indien, Mexiko och andra låglöneländer.
    Politikerna, som inte begriper någonting över huvud taget om industrins villkor, hakade på, Sverige skulle bli en tjänsteproducerande nation, trots att vi har tekniskt kunnande i generna, vi hade bra utbildning och en hög allmänbildning i landet, en perfekt grund för en fortsättning på vår industriella bana.
    Ämnet är för stort för att behandla på 1500 tkn.

    Gillad av 5 personer

 3. Fr. Östman skriver:

  Sättet du beskriver totalitarismen på är introspektivt. Du ser enskilda kavitationsblåsor som ”tillit” och ”samarbete” och försöker beskriva dem med den uppenbara ambitionen att förstå hur man kan få dessa kavitationsblåsor att vara längre, eller rent av permanent, under ett totalitärt paradigm, djupt under vattnet. Men under vattnet, i det totalitära paradigmet att statens uppgifter, ambitioner och rättigheter är obegränsade, kan kavitationsblåsor bara existera tillfälligt och slumpmässigt. Du måste vända dig om och se åt andra hållet. Det är det omgivande vattnet som formar, styr och till slut trycker samman kavitationsblåsorna. Det är det omgivande vattnet vi måste studera. Vi måste upp, vi måste sänka trycket, vi måste upp till ytan! Där finns den stora världen, den sanna världen, där finns det luft att andas överallt, där är staten bara en lugn liten pöl i aftonljuset.

  Gillad av 4 personer

 4. miketheviking skriver:

  Ja du Leijon, din artikel hakar in på Patriks om kapitalet.

  Vi enkla människor i detta enkla land byggde en gång i tiden upp ett enkelt men väl fungerande samhällsorganisation. Jag vill tro att det berodde på just tillit men också en kraftig respekt för Makten. Vi hade ett par krigarkonungar som fick folket att marschera runt i Europa, vi hade senare en stat och kyrka som var nog så hård. Men organisering var mer uppdragsstyrd än orderstyrd – man skulle veta sin plats och sitt uppdrag.

  Med tiden släppte den hårda styrningen då ”folket” skötte den lika bra själva – man visste vad som borde göras.

  Nu är vi tillbaka på ruta 1. Med 3 miljoner individer från 178 länder så kan det inte finnas en gemensam tanke längre hos folket. Och med den sen 1968 infekterande kulturmarxismen och relativiseringen av allt som fungerat tidigare så började allt dras isär.
  Med laissez faire attityden mot brottslingar och elever i skolan så är vi nu inne i ett ”anything goes” och ”what ever” tillstånd där precis allt ifrågasätts, inget är rätt eller fel och alla blir kränkta av minsta grej.

  Vi enkla råttor på golvet har börjat äta på varandra samtidigt som Eliten samlar mer och mer i sina egna lador…

  Jag vill ha franskt kynne i Sverige och gärna en och annan skarpslipad högaffel!

  Gillad av 4 personer

  • Gerhard Miksche skriver:

   Det är bara så att det franska kynnet inte lärt sig att använda högaffeln på rätt sätt. Ta de gula västarna som exempel.

   Gilla

   • miketheviking skriver:

    Mais Oui! Gula västarna är också avmansiifierade – de lät sig få ögonen utskjutna av Polisen. 200 skadade tror jag.
    Napoleons kejserliga garde ligger och vrider sig i sina gravar.

    Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   M T Viking skrev; ” …Med 3 miljoner individer från 178 länder så kan det inte finnas en gemensam tanke längre hos folket. Och med den sen 1968 infekterande kulturmarxismen och relativiseringen av allt som fungerat tidigare så började allt dras isär.
   …inget är rätt eller fel och alla blir kränkta av minsta grej.”

   -Mkt bra beskrivet. Det finns inte längre en gemensam tanke och inte en gemensam målsättning och inte en gemensam lojalitet och inga gemensamma värderingar.
   Och allt ifrågasätts och allt är relativt och inget är rätt eller fel.
   -Vilket är fel. Punkt slut. Det måste finnas rätt. Det måste finnas fel. Vi måste ha något att förhålla oss till.

   Jag älskar att provocera PK-människor med postulatet: ”Inget är relativt. Allt är absolut!”
   Smärtan i en giktdrabbad röd inflammerad tå som sparkas hårt i en dörr ÄR ABSOLUT för dig där och nu, men kanske inte en viktig händelse i ett oändliga tomt universum under miljarder års tidsperspektiv. Men det är du där och nu som räknas, för dig i alla fall.

   Gillad av 6 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Vilken arbetskraft ersätts av utomeuropeiska invandrare?? Arbetar de?!? Näe, inte gör de det.
  Det är ju själva befolkningen som ersätts av utomeuropeiska invandrare.
  Inom fyrtio år kommer infödda ursprungliga etniska svenskar vara i minoritet i Sverige. Även om man stryper invandringen nu. Genom muslimsk barnalstring på 2,8 barn per kvinna och 1,75 barn per svensk kvinna.

  Det krävs alltså storskalig återvandring om vi ska kunna behålla vårt land och vår kultur. Annars har sossarna med hjälp av oss övrigas allmänna flathet, lyckats skapa ett nordiskt kalifat av det en gång så stolta Sverige. Vi behöver inte stormaktstiden tillbaka, bara ägna oss åt vårt eget och åt samarbete med våra grannar runt Östersjön och i Europa i stället för att begå självmord med hjälp av aggressiv islam.
  Återvandring med både morot och piska! Invandringsstopp och gränskontroller!
  Vill jag ha.

  Gillad av 13 personer

 6. Göran Holmström skriver:

  En fortsättningstanke under tiden kopplat till den kloka texten om havet och kavitationsblåsor.
  Erkänner att Sir Roger Penrose stått som inspiration för den.
  Ett pasternosterverk med en mycket lång kedja där trycktankar fästs.
  Verket drivs av vågkraft tankarna fylls av trycket i havsdjupet, varje trycktank tappas på sitt tryck vid havsytan där det mekaniska arbetet tas om hand.
  Ekvationen är mycket enkel ,kedjans drivkraft kommer av havets rörelse .
  Havets tryck är konstant och oändligt
  Sådär en evighets maskin åt folket,
  Bättre än att”Se co2″, när får jag segla till Amerika?

  Gilla

 7. Stefan Sewall skriver:

  Släckningen av Notre Dame försenades av ett tillkrånglat brandlarmsystem med mycket besvärlig komplicerad konstruktion som hade krävt gedigen utbildning och fr.a. träning för att förstå sig på, för att snabbt kunna tolka rätt. Sektionsindelningen var som gjord att missförstå.
  Osjälvständighet hos vaktpersonalen och initiativbrist bidrog nog också till att de inte fattade att det brann ordentligt i taket under första minuterna. Det larmade från en sektor men vakterna förstod inte från vilken, och tittade då efter på fel ställe, men sprang inte genast runt för att undersöka vidare och verkligen kolla upp. Jag läste en lång amerikansk artikel om detta. Typiskt franskt krångel. Fransmän är schyssta och pålitliga, men benägna att lägga upp krångliga regler och system och sedan slaviskt följa reglerna av rädsla för att göra fel, tycker jag mig ha märkt. Bara att köpa en möbel på ett möbelvaruhus innebär flera byråkratiska steg. I Sverige har det varit mycket lättare men börjar nu krångla till sig på alla plan och likna detta onödiga dokumentstrul överallt.

  Gillad av 1 person

 8. Stefan Sewall skriver:

  På sjukhus i Sverige har flertaliga människor fått tjänster där de måste uppfinna hinder för arbetet, lösning av uppdiktade problem och fiktiva risker, för att motivera sin existens. Jag har i möten envist försökt stoppa införandet av dokumentation som är totalt onödig ur alla aspekter. För krångligt att ge exempel på här. Jag är gammeldags läkare som anser att på sjukhus ska finnas läkare och sköterskor och patienter och inte så många andra. Datorer kan skyffla ut löner och betala fakturor. Några vårdkompetenta (läk., sjsk.) kan sköta materialinköp men behålla fötterna på sjukhusgolvet för att inte sväva iväg i mötesmolnen. Revisorer kan motverka korruption och för dyra inköp. Trots den enorma byråkratin i sjukvården har NKS blivit urbota svindyrt – mer än 3 Burj Dubai. Och lösningen på dyr-felköpta varor och tjänster är inte ökad byråkratstab. I Sverige byggs alla sjukhus om hela tiden. Uppenbart förstår inte de som sitter och beslutar och skriver under beställningarna vad de gör. De har inte baskunskap och allmänbildning avseende normala kostnadslägen och inte vårdkompetens nog att ställa saker i rätt relation. Vanligt sunt förnuft saknas. Det kan inte kosta 100 000 att flytta ett handfat. Det vet alla vanliga enkla jordnära fixare som undertecknad, som varit på Byggmax och själv gjort något praktiskt. Kliniker flyttas fram och tillbaka. I Göteborg flyttas alla kliniker runt mellan tre sjukhus hela tiden. Under min tid på plats 1977-2010 var det ändlösa home run efter home run, utan slut. -Aldrig återintjänade puckelkostnader.

  Gillad av 8 personer

  • pllay skriver:

   Överfinansierad verksamhet, inte själva kärnverksamheten utan supporten.
   Det är svårt för samhället att ändra kärnan så det blir utanverket som plottras med till allt högre kostnader.
   Vi ser samma beteende varhelst stat och byråkrater får in fingrarna.
   Det går inte att köpa många bättre schackspelare men det går att tvinga dem spela med guldpjäser iförd frack och under ansvar redogöra för bakgrunden och filosofin bakom varje drag inkl. riskanalys, allt på dator med krånglande printer och under arbetstid.
   Jämlikhetstanken är boven i dramat, med den i huvudet är det bara att utbilda fler schackspelare av världsklass då de första inte hinner med att både spela och dokumentera.
   Och där är vi, jämlikhetstanken kan av religiösa skäl inte överges, kartan gäller.

   Gillad av 1 person

  • Anders L. skriver:

   NKS sägs ha kostat hittills nästan 20 miljarder kr.,10 ggr mer än ett liknande sjukhus i Hamburg. Totala kostnaden framöver lär hamna på över 60 miljarder kr. Var har hon gömt pengarna, Reinfeldts förre fru? Ja, sjukhusen har den perfekta organisationen: auktoritär meritokrati.

   Gilla

 9. Parisare och EU-medborgare skriver:

  Intressant med jämförelsen mellan länderna också för att jag bor och har arbetat I Frankrike i drygt 30 år.
  Frankrike är centralstyrt, vilket är ett arv efter Napoleon. Staten anses som motståndare till folket och alla strejker ses som positiva, åtminstone till att börja med (ungefär ”Ni strejkar. Bra. Vad strejkar ni för?”).
  Frankrike är ett invandrarland, precis som Sverige (numera). Eftersom Frankrike är sekulärt (i grundlagen) är det svårt att veta hur stor andel av invånarna (medborgare och inflyttade) som är muslimer, men uppskattningarna pekar mot 10%.

  Statistiska undersökningar av muslimer (både franska medborgare och icke-medborgare) visar att de blivit mer konservativa över tiden, att de menar att det franska samhället bör anpassa sig efter muslimerna och inte tvärtom. Vidare att de som är medborgare i första hand ser sig själva som muslimer, inte om fransoser. Finns motsvarande svenska undersökningar?

  Monsieur Blanc var ett tag också chef för Air France och försökte modernisera företaget men tvingades avgå när han försökte få igenom sina ideer genom en omröstning bland personalen. Frankrike i ett nötskal, alla förändringar är av ondo!

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Kolla upp sociologen Ruud Koopmans, som bl a gjort en enkätstudie med deltagare från flera EU-länder, varav Sverige var ett.

   ”Redan år 2013 publicerade Koopmans en rapport med tillhörande undersökning som visar att två tredjedelar av de tillfrågade muslimerna anser att religiösa regler är viktigare än lagstiftningen i det land de bor i.”

   https://samnytt.se/forskare-inget-vasterlandskt-samhalle-har-lyckats-integrera-muslimer/

   En annan sak: Benämningen ‘politisk islam’ hörs titt som tätt i debatten, men blir oftast löjeveckande; som om det skulle åsyfta något väsensskilt eller exceptionellt islam – när det i själva verket är mainstream.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   När Storbrittanien före Thatcher var som mest ansatt av byråkratisk socialism kunde posttjänstemännen framtvinga lönehöjningar endast genom att börja tillämpa poststadgan. Strejker var helt överflödiga.

   Gilla

 10. Gerhard Miksche skriver:

  Det du skriver om sjukhus gäller rent generellt. Fast effekterna av kombinationen förvaltningsnoja/inkompetens inom sjukvården drabbar allmänheten mer direkt än samma fenomen inom statlig och kommunal förvaltning. Och drar därför uppmärksamheten till sig.

  Gillad av 2 personer

 11. Anders Lundin skriver:

  På min arbetsplats, hyfsat komplex tillverkningsindustri, där det mesta går på export är det nog som Anders beskriver.
  Där har man väldigt hög tilltro till ”Lean,”, ett system som är framtaget ur Toyotamodellen.
  Det är nog bra. Struktur och genomtänkt är honnörsord. Men. Det hjälper knappast om inte tilltron till arbetsledning är på plats. Dessutom ”skvätter” det väldigt lite på arbetaren om/när företaget ökar sin effektivitet dramatiskt.
  Sammantaget har man alltså infört ett system som verkar utifrån mot verksamheten.
  Men man har ”glömt” det s k systemet inifrån; kalla det tillit, förtroende där arbetaren självmant; verkligen vill att det ska bli bra. Där också just han tjänar på att det går bra för företaget.
  Exakt detta är förödande: en entusiastisk ledning där folket på golvet är mer eller mindre axelryckande. Av det enkla skälet att man har kollektivavtal där det på ren svenska är skitsamma om du gör mer eller inte.
  Exempelvis löser tekniska problem som operatör, istället för att invänta dedikerad tekniker.
  Omodernt och kontraproduktivt. Detta är påpekat för VD:n (att vi måste ha någon form av individuell lönesättning), där denne svarade (såklart) jag hör vad du säger och jag ska titta på…

  Gillad av 1 person

 12. Sven Wiberg skriver:

  Stämmer precis med mina franska iakttagelser. En kombination av centralism och samtidig upprorsanda och individualism. Säger man inte mycket tydligt till chauffören på expressbussen tar han en genväg och hoppar över min hållplats. När nu Macron försöker effektivisera blir det ryckigt och utan konsekvensanalys och lokal anpassning. Ett påbud går ut från toppen att biljetter inte ska säljas över disk. Plötsligt står man framför biljettautomaten i Nice med dålig syn och kan inte handla biljett. Tilliten i Sverige har varit guld värd och det decentraliserade ansvaret. Nu med sviktande tillväxt behöver den svenska produktiviteten värnas mer än någonsin.

  Gillad av 2 personer

 13. Lars Bernhoff skriver:

  Det som numera är typiskt svenska politiker är att de kan ta ständigt nya beslut på känsla utan att ha tillgång till fullvärdiga analyser av vad som har blivit utvecklingen av tidigare beslut. En av styrkorna i Sverige har varit just tilliten som skapas om de som ska utföra jobbet är lojala mot sin uppdragsgivare och vill och vågar ta egna beslut eftersom de flesta har tillräcklig uppfattning om helheten.
  Toppstyrning är standard i många andra länder. Vi har avvikit positivt från detta vilket med säkerhet varit en viktig del av vår nations framgång under 1900-talet. Med LOs lönepolitik så har utslagning skett av de mindre lönsamma företagen och därmed även låglönejobben. Alltså har vi nästan inga sådana befattningar kvar ofta inte krävde lika mycket helhetssyn och gemensamt ansvar.
  Politikerna nedvärderar sina medborgare, och sätter upp regler som tar tid från verksamheten för att gardera mot den 1 % som kan göra fel. Därför behöver alla övriga 99 % dokumentera extra eftersom systemen numera i allt mindre omfattning bygger på tillit och professionalism.

  Okunniga svenska politiker som inte kan räkna och prioriterar analyser och koncentrerar sig på symbolfrågor, dvs ett spel för galleriet (nämnt av tex Lars Bern på SwebbTV i senaste inspelningen) har en hög samhällskostnad som är svår att räkna ut men är uppenbar för alla som tänker efter. .Den som inte begriper sitt chefsjobb måste ha kontrollsystem som är överdrivna på bekostnad av effektivitet och initiativkraft hos medarbetarna. Frankrike har haft utbildat folk som chefer men det är fler variabler som avgör framgång. Det finns två olika vägar för att komma till en försämring.

  Gillad av 2 personer

 14. Jan Andersson skriver:

  Mycket bra artikel som stämmer helt med min uppfattning efter 55 år i tung industri. De svenska platta hierarkierna gör att viktig kunskap hela tiden når ytan. Svenska chefer var kritiserade för sin beslutsoförmåga, men genom att ta in all kunskap och erfarenhet innan besluten togs behövdes sedan ingen lång uppstart och upplärningsperiod, och framför allt inga bleka eftertankar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.