Gästskribent Arvid Nikolausson: Svensk renässans: Nation och kultur ger gemenskap och sammanhållning

Arvid Nikolausson

Arvid Nikolausson, 25 år, från Alvesta skriver att det mångkulturella experimentet är dömt att misslyckas. Vi människor söker oss nämligen till dem vi känner en naturlig samhörighet med. Om vi inte känner igen oss i varandra blir det svårare att upprätthålla tillit och samverkan. Svensk identitet och kultur utgör en utmärkt grund för naturliga kopplingar mellan människor, men också till historia och framtid. Unga svenskar måste våga ifrågasätta vänsterns stigmatisering av konservatism och nationalism.

Under de senaste decennierna har trygghet och gemenskap fått stryka ordentligt på foten i Sverige. Vi har istället tvångsintegrerats in i ett samhälle många vare sig bett om eller känner någon entusiasm inför, ett samhälle som inte vilar på en kulturell men på en global gemenskap där nationer, kulturer, och värderingar är mer eller mindre universella.

Problemet är bara att social ingenjörskonst av det här slaget inte fungerar och att den riskerar att ödelägga Sverige så som vi känner det. Man verkar idag helt ha glömt bort att ett välfungerande samhälle kräver social tillit och känslan av att vara en del i ett större sammanhang. Människan är redan fullt kapabel, och kommer, att bilda egna gemenskaper. Ingenting som en politiker gör kommer att påverka dessa val, eftersom det till stor del sker naturligt och omedvetet.

Människan gillar helt enkelt att vara med likasinnade. Enligt Nationalencyklopedin är ett samhälle ”en benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer”. Ett samhälle mår alltså inte bara bättre av, utan är helt beroende av känslan av samverkan och tillhörighet bland individer. Det enda som sker när man försöker implementera en global identitet är att de nationella identiteter som befinner sig inom landet bildar egna ”nätverk av sociala relationer”, som alltså enligt NE är definitionen av ett samhälle. Det är antagligen omöjligt att motverka utvecklingen mot parallellsamhällen och utanförskapsområden så länge man inte är beredd att släppa idén om ett mångkulturellt paradis.

Vänstern har länge, framförallt sedan 68-rörelsen, haft som avsiktlig eller oavsiktlig taktik att skapa gemenskap med hjälp av splittring. Hetsig retorik mot kapitalism och privat ägande har använts för att skapa egna framgångar. ”Bara vi får sann socialism kommer alla bli jämställda!”. På senare tid har kampen mot det svenska samhället snarare gått via kampen för det mångkulturella nya landet. Bara vi tror på mångkulturen tillräckligt mycket och visar tillräckligt mycket avsky för nationalister och ”rasister” kommer alla bli lika mycket värda. En billig, enkel, men tyvärr ändå en relativt effektiv taktik.

Men det verkar nu som att allt fler – inte minst unga – börjat se det orimliga i att bekämpa det samhälle man själv kommer ur. Istället längtar fler tillbaka till mer grundläggande och genuina gemenskaper: Någonting äkta, något mindre pompöst, och mer jordnära. Kanske något som bara konservatismen och nationalismen kan ge.

Att konservatism och nationalism per definition skulle vara av ondo har länge framförts som en vedertagen sanning i debatten. En nyanserad och mindre infantil diskussion har i princip omöjliggjorts. Istället klumpas minsta lilla strimma av konservatism och nationalism ihop med rasism, främlingsfientlighet och sexism. För att inte tala om tanken på kulturell sammanhållning, i den bemärkelsen att det skulle finnas någon form av svenskhet som förenar oss som folk: denna i realiteten ganska okontroversiella tanke har framställts som en moralisk vidrighet.

VI fick nyligen se ett exempel på detta när en av Sveriges mest kända arkitekter och formgivare, Thomas Sandell, fick äran att sommarprata i P1. Han hävdade att idén om att föredra en mer klassisk arkitektur framför modernistisk bottnar i samma anda som rasism och främlingsfientlighet. En minst sagt långsökt slutsats, men som alltså får framföras oemotsagd i svensk public service.

Ett vanligt argument mot nationalismen är att svenskheten enbart skulle vara en ”konstruktion”, och en ”produkt” av nationalismens våg under 1800-talet. Detta är en grov förenkling. Om påståendet ovan vore sant skulle vi alltså inte haft någon svenskhet, eller kanske ens någon svensk kultur eller identitet före 1800-talet, vilket givetvis inte stämmer. Och vad skulle dessa 1800-talskonstruktioner i så fall ha byggt på? Rena fantasier? Precis som i alla länder är vår svenska kultur ett resultat av vår resa genom tiden med en för oss unik sammansättning av traditioner, naturliga förutsättningar, utbyten, idéer och kunskap.

Däremot gjorde 1800-talets nationalism att människor medvetet började tala om kultur och identitet, och det på ett sätt som påminner om hur vi gör det idag. Vad nationalismen handlade om var att man efter ett sekel av Upplysning och efter Napoleonkrigen ville erkänna vikten av tradition och kulturell gemenskap och att man ville erkänna varje kulturs särskilda rätt till sin egen existens. Nationen kan mycket väl ses som det bästa verktyget för att bevara och förvalta ett folks kultur. Man kan alltså hävda att mångkulturen är ett betydligt allvarligare hot mot kulturers existens än nationalismen.

För ordningens skull bör det nämnas att det har funnits, och finns, exempel där kompromisslösa avarter av både nationalism och konservatism vållat stor skada. Två konkreta exempel är nazism och islamism. Dessa har dock tydliga imperialistiska och revolutionära inslag, något som till stor del går emot nationalismens och konservatismens grundidé. Imperialismens anspråk på andras landområden kan sägas stå i direkt motsättning till nationalismens respekt för kulturers existensberättigande. Konservatismen i sin tur manar till eftertanke, lyfter fram vikten av traditioner, kultur och gemenskap som ett kitt som förenar människor. Några sådana spår finns ej att finna i vare sig vare sig nazism eller islamism.

Det finns alltså all anledning att omvärdera nationalism och konservatism. Vi behöver både kärlek till nation och respekt för tradition. Traditioner, kultur, gemenskap och ett välmående samhälle går på många sätt hand i hand. För oavsett vad många tror är det fullt möjligt stärka vår nationella identitet utan att förminska någon annans. Det är inget fel att vara stolt över alla de saker vi har uträttat genom historien samtidigt som vi erkänner våra misstag och inte ser oss som bättre än någon annan.

Jag är övertygad om att den här insikten är på väg tillbaka i samhället, och att vi på allvar håller på att bevittna en konservativ och en nationalistisk renässans i Sverige. Unga människor behöver allting annat än rotlöshet och tomhet. Vår svenska historia, våra svenska traditioner, vårt gemensamma minne står och väntar på alla som behöver sällskap.

Arvid Nikolausson är 25 år. Han är uppvuxen och bosatt på landsbygden utanför Alvesta i Småland. Till vardags jobbar han som smed och på fritiden ägnar han sig åt musik, allmogekultur, byggnadsvård och kulturlandskapsvård. Han är även sekreterare på riksnivå i den kulturkonservativa föreningen Gimle.

45 reaktioner på ”Gästskribent Arvid Nikolausson: Svensk renässans: Nation och kultur ger gemenskap och sammanhållning

 1. Bo Svensson skriver:

  Det som behövs, är inte mer nationalism, konservatism eller patriotism. – Det räcker med att sluta upp med att odla galenskap och med att göra sig dummare än man är.

  Att släppas fram i massmediamegafonerna, är villkorat med att man fungerar som ett redskap för vanvettet. – Vägra läsa och lyssna på dem längre. – Det finns alternativ.

  Den nationalism man skall hata, är den som drar gränser rakt genom folk och den som vill tvinga fram gemenskap mellan olika folk som hellre var för sig ville vara herrar över sitt öde.

  Gillad av 2 personer

 2. JL skriver:

  Härligt att se en 90-talist nå denna självklara, men uppenbarligen svår-accepterade, insikt.

  Sprid budskapet inom vänskapskretsen.

  En radikal lösning vore att låta t.ex. Skåne bli ett eget land. Låt alla som vägrar assimileras köra sitt eget race där. Det är väl ändå på väg åt det hållet i flera delar av södra Sverige, och släpper vi dom fria så slipper vi i alla fall finansiera idiotin.

  Nackdelen är att vi och Danmark får landsgränser mot ett blivande dysfunktionellt muslimskt u-land, men hellre det än att ha multikulti-soppan i vår vardag. Danskarna ser väl Sverige som dysfunktionellt ändå, med behov av gränskontroller. På sikt lär också invånarna i det nya kalla och dysfunktionella landet också tycka det är bättre att åka till Afrika eller Mellanöstern.

  Tvångsexpatriering av parasiter och brottslingar vore såklart ännu bättre. Inte ens SD har politisk vilja för detta dock.

  Förhoppningsvis kommer det ske alltmer frivillig repatriering när välfärden och bidragen sannolikt måste skäras ner rejält framöver för att Sverige ens ska kunna fungera. Alternativt så slutar landet som helhet att fungera och kommunerna tar sitt självstyre till en ny nivå.

  Spännande framtid.

  Gillad av 6 personer

  • Elisabeth skriver:

   JL, när man läser alla nyheter om det som pågår här nere kan man lätt få intrycket att Skåne är hopplöst förlorat. Det verkar finnas folk som tror att man inte kan ta ett steg i Malmö utan att bli skjuten. Men det är förstås inte riktigt så. Visst finns det stora invandrarghetton , stor brottslighet, moskéer och alldeles för många icke-europeiska invandrare och detta är en oerhört beklaglig utveckling ( ledd av Stockholmspolitiker ! ) men det finns fortfarande mycket av det riktiga Skåne kvar. Och det går alldeles utmärkt att bo och trivas i Malmö som f ö har en stor inflyttning även av svenskar., Det verkar finnas mycket mer hopplöshet norröver. Alla dessa förstörda bruksorter till exempel. Det verkar också finnas mycket fler fega, undfallande människor och politiker norröver. En skåning brinner för sitt Skåne ! Det beror nog bl a på att Skåne är en så särpräglad region med egen historia. Det är en så fantastisk del av landet. Sverige skulle vara fattigt utan Skåne.

   Gillad av 8 personer

   • lookslikeanangel skriver:

    Bildupplösning

    Att se bilden klarare – det tror jag att man gör
    i sydligaste Sverige. Därför ser vi mer av en
    resolut klarsyn.

    I många andra delar av Sverige är det mer
    av ”dimsyn” – än så länge!

    Gillad av 1 person

   • bejji skriver:

    Resolut klarsyn i Skåne ??
    Där, genomgående, sossarna fick nästan var 3:e röst i senaste valet och moderaterna nästan var 4:e! Verkar snarast vara mycket dimsyn därnere!

    Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   På 1960:talet hade vi hippierörelsen.En flumrörelse av stora mått. Nu har vi tokvänster och dess tolkningar, hela världens lika värde kan upplevas i Sve!rige. Dagens flummare betalar inte dessa hemska kostnader. Dom själva är inbakade i den stora kostnadsvolymen. Undrar hur många av dessa världskramare, som har ett lönearbete utanför det Välfärdindustriella komplexet. Nää, bidrag ger dem en härlig hippiekänsla och socialistisk samhörighets känsla.

   Gillad av 1 person

 3. miketheviking skriver:

  Det ska till en 25-årig smed för att uttrycka hopp i denna förtvivlans stund…
  Heder Arvid!

  Stödjer precis allt i ditt kloka resonemang. Nu tror jag din bostadsort och uppväxt inte brytit ner dig som många andra i din ålder. Ditt yrkesval som smed visar också på ett järnhårt sinne som vet att det krävs mycket svett och bankande för att få till den gallergrind Sverige för länge sedan skulle satt upp.

  Nationalism, när den är som bäst skapar en enhet och harmoni i ett land. Det kan inte Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt ändra på. Det finns faror med nationalism när man får för sig att landområden i andra länder tillhör ”oss” och när den naturligt inbyggda gästfriheten blir inskränkt och fientlig men det har inte varit så i Sverige på över 200 år.
  Istället missbrukades befolkningen å det grövsta av en makt- och mediaelit.

  Tyvärr ser jag tecken på extrem psykisk ohälsa hos de yngre och med allt ökande självmordstal är frmtidsbilden mörk. Det kan till viss del lastas på invandringen och dess negativa konsekvenser men mest på ett samhällsbygge som löpt amok och där globala krafter önskar göra alla människor till konsumistiska, stressade minions.

  Läser gärna mer från dig Arvid.

  Gillad av 10 personer

 4. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  ”kompromisslösa avarter av både nationalism och konservatism vållat stor skada. Två konkreta exempel är nazism och islamism” — På vilket sätt menar du att islam eller national-socialism har något gemensamt med eller någon koppling till antingen nationalism eller konservatism?

  Varför hjälper du fienden att förstärka sina patetiska lögner?

  Gillad av 8 personer

  • pllay skriver:

   Konservatism, förändring med försiktighet och efter konsekvensanalys.
   Nationalism, främjande av gemenskap i värderingar, språk och kultur.
   Islamism, totalitär stagnation och förtryck.
   Nationalsocialism i den Tyska tappning vi känner, totalitär expansiv rasistisk socialism.
   Socialism i svensk nutida tappning, totalitär global rasistisk socialism, närmast lik Nazismen med skillnaden att nationalism bytts mot globalism och rasism FÖR nationens folk bytts mot rasism MOT det egna folket, en logisk utveckling av nazismen, det som inte gick att genomföra med nationalistiska förtecken försöks nu med dess motsats.

   Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Tyvärr; Arvid, gick du fel i denna viktiga delfråga, som Fredrik Östman helt riktigt påpekade.

   Det central temat för islamism, nazism och kommunism är det totalitära syftet. Det har ingenting med konservatism att göra. Den vill i stället att så många som möjligt tar ansvar för samhället och bidrar till att det utvecklas på ett positivt sätt. Den är därmed så långt ifrån totalitarismen som möjligt.

   Annars var din artikel både klok och insiktsfull, som jag också påpekat när jag publicerade den på Facebook. Jag tror att den kommer att uppmärksammas i Lästips också, dit du i fortsättningen är välkommen med dina alster.

   Gillad av 1 person

 5. Humvee27 skriver:

  Håller verkligen med. Jag har bott i Japan och de gör i mycket tvärtom mot oss och odlar sin särart. Hur skall någon vackert och exceptionellt annars uppstå? Man måste hålla på länge med samma sak för att uppnå något, ännu en aspekt socialisten inte förstår. I dess tider med ständig skärm så är detta än viktigare insikter tror jag.

  Däremot så tror jag inte att denna kamp vinns enbart med goda exempel, ej heller med argument. Som ofrivilligsvenska skrev igår, det är som att befinna sig i krig, de dom styr, de som vill ha det så här kommer inte att sluta, de kommer inte att låta de svenskar som vill vara i fred vara i fred. Det som behövs är att slå tillbaks. Ingen gör detta i stort sett.

  Det första steget är att förstå att det som sker är värt att hata, det är rätt och riktigt att hata våra makthavare. Ur detta hat så måste svaret hamras fram.

  Gillad av 9 personer

 6. Aurora skriver:

  Ett gammalt ordspråk säger att lika barn leker bäst. Människan är normalt också utrustad med något som kallas självbevarelsedrift. Det visar sig normalt i att man inte släpper in vilken som helst okänd person i sitt hem eller låter vem som helst in på en arrangerad fest. En godtrogen mamma lät ett s.k ensamkommande barn bo hemma hos sig och sin dotter. Som tack våldtog han dottern. Hur många tjejer har inte våldtagits efter att de trott sig vara pk-korrekta och inte rasister. Det heter ofta så fint att ”de olika kulturerna levde (fredligt) sida vid sida”. Just det; parallellt sida vid sida; och aldrig skulle de mötas.

  Gillad av 4 personer

  • Aurora skriver:

   Jo, pk har också börjat förstå att ”lyfta” tanken på nationell stolthet och svensk kultur. Men det är ett politiskt motdrag som ”lyfter” att svensk kultur och stolthet skulle vara den vänsterideolgi man tvingar på befolkningen.

   Gillad av 1 person

 7. marald12 skriver:

  Om fler unga tänkte som dig Arvid, skulle det finnas hopp om en bättre framtid.
  Jag har 2 tonårsdöttrar, 15 & 16 år, dom är tyvärr måste jag erkänna, helt hjärntvättade av PK samhället. Både jag och deras far har påpekat faran med mångkultur, men det är som att prata med en vägg. Jag hoppas att dom vaknar upp och inser faran innan även dom blir utsatta för berikandet av krigsförandet unga män utför.

  Gillad av 5 personer

  • Aurora skriver:

   Ja, de är hjärntvättade. Det är mycket olyckligt. Ibland hjälper det inte ens för en del när de själva utsätts för det de så ihärdigt förnekar. Fenomenet ör ju också beskrivet i boken om Candida Olsson. Kanske kan ges till döttrarna inpresent och se om de vaknar ur Törnrosasömnen.

   Gillad av 5 personer

  • Matte skriver:

   Illa. Förslag på handling:
   *Kasta ut TV-apparaterna från hemmet. TV-tittande ger mask i hjärnan. SVT och TV4 är vidrigt. (Även om de kan nås online blir det åtminstone mindre tittande och inte slentrian.)
   *Förklara att kultur x är i praktiken vad som brukar kallas ”mångkultur”
   *Förklara att de mer våldsamma delarna inom kultur x alltid försöker kontrollera de (relativt) mindre våldsamma delarna. Visa hur de hanterar otrogna kvinnor. Med bilder. Kvinnor ses som ägodelar.
   *Förklara att kultur x ser sig som ett herrefolk och inte vill beblanda sig med vad de ser som lägre stående folk (otrogna). Det finns alltså likheter med nationalsocialister.
   *Fråga vad de tror om att så få innovationer och vetenskapliga upptäckter kommer från länder som präglas av kultur x, och att de i allmänhet har en låg civilisationsgrad.

   Hoppas att ni kan påverka era döttrar.

   Gillad av 7 personer

   • marald12 skriver:

    Om det vore så lätt… tv har vi men den används aldrig. Det här PK tramset har dom fått från skolan, dom läser ibland Aftonbladet och expressen. Bett dom söka och läsa alternativa medier eller tidningen nya tider som vi får hem, som alternativ eftersom man ska källgranska nyheter som det så fint heter. Men det är rasisfacistnazistnationalist sidor.

    Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Mycket bra Arvid. Tack. Jag har också kontakt med unga människor som genomskådar det som pågår och det som serveras av skola, politiker och media. Det är mycket bra att blicka bakåt och försöka förstå det vi var , det vi gjorde, det vi tänkte. Att läsa historia, biografier, att gå på muséer , lära sig hantverk, lära sig ta hand om saker. Sådant som du verkar göra. Ett slags konservativ kulturrevolution. Jag läser att du bor på landsbygden. Kanske detta måste börja utanför storstäderna ?

  Gillad av 4 personer

  • Axel skriver:

   Den stora grupp som har den största makten i Sverige i dag är: SVT och SR. Tänk vad berusande det måste vara att veta att deras vinklingar styr ett helt land. Det är reell makt av största dignitet.
   Vi svennsöner och svenndöttrar tror på denna kommunist, socialistiska propaganda.
   Hade Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels, verksam under kriget, levt i dag hade han varit en stor beundrare av SVT och SR

   Gillad av 2 personer

   • pllay skriver:

    Ja, media är de verkliga makthavarna idag.
    Likt fårhunden löper de runt hopen och driver den i rätt riktning, samlar upp eventuella eftersläntrare och kontrollerar att ingen viker av.
    Det är vår svaghet och vårt förtroende för våra politiker som har givit dem denna makt att driva hjorden dit de vill.
    De behöver näpsas, läras sin plats i demokratin.

    Gilla

 9. Att öppna plånboken skriver:

  Man kan också se det ur en mer tekniskt vinkel.
  Individer och familjer har alla sina ekonomiska förutsättningar, inom vars ramar de fattar beslut. Vem som helst kan inte stövla in och kräva rätt till någons personliga ekonomi.

  Nationer fungera på samma sätt. Alla länder har sin nationalekonomi, avsedda för den egna befolkningen.

  Men den principen är i upplösning. Nu kan vem som helst få tillgång till svensk nationalekonomi. Bara man lyckas ta sig in över gränsen och hävda svenskt lagrum och några internationella konventioner.

  Plötsligt går det alldeles utmärkt att leva ett liv utan att arbeta alls. I ett helt främmande land. Och bli livslångt försörjd av detta lands befolkning.

  Att öppna välfärdsdörren anses vara solidariskt och fint. Det värmer elitens hjärtan. Och det finns ingen hejd på deras generositet. Men man tar aldrig djupa grepp ur den privata plånboken.

  Desto generösare bjuder man ut av nationens samlade tillgångar. Detta samtidigt som fattigpensionärer tvingas vända på varje slant.

  Detta är globalisten i ett nötskal. Där all form av nationalism fulstämplas å det grövsta. ”Solidarisk och generös” med hela världen – men inte gentemot den egna befolkningen.

  Gillad av 6 personer

  • Christer E skriver:

   Nu innebär globaliseringen INTE att t.ex. Sverige ska bjuda in folk från världens alla nationer att fritt få ta del av den svenska välfärden. Globalisering är att det land, region eller företag som bäst (ofta ”billigast”, men inte alltid) producerar en vara eller tjänst med en efterfrågad kvalitet, får ett kommersiellt försprång framför andra producenter. Det kan handla om tillverkning av T-shirts (ofta Sydostasien) eller läkare i en annan tidszon som bedömer röntgenbilder.

   Allt med globaliseringen är inte bra och dagens politiker har underlåtit att ens försöka underlätta för de som förlorat på globaliseringen. Sverige har totalt sett tjänat på globaliseringen (Sverige är extremt beroende av handel med omvärlden) och de missnöjesyttringar vi nu ser runt om i världen (gula västar i Frankrike, Brexit-anhängare i UK, amerikansk vit medelklass, etc.) har mycket att göra med politikernas bris på insikt om globaliseringens förlorare.

   Sedan är nationalekonomi en del av den ekonomiska forskningen, inte något lokalt för varje land.

   Gilla

   • pllay skriver:

    Globalisering har i Sverige blivit detsamma som utplånande av svensk kultur och identitet, den är ett verktyg för vänster och nyliberaler att upplösa nationen och dess skydd av medborgaren,
    Globalisering är allt annat än frihandel, det är motorvägen till det totalitära enväldet under en oåtkomlig diktatorisk elit. EU, FN, alla NGOer och överstatliga föreningar av makthavare.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Christer E, som så ofta är du ute och cyklar.

    Globalisering innebär en MAKTFÖRSKJUTNING i riktning mot de globala företagen som inte ska behöva känna av nationella begränsningar med hänsyn till hälsa, kultur, sedvänjor, nedsmutsning m.m. Det blir i stället i praktiken dessa företag själva som utan hämningar kan marknadsföra och sälja sina produkter världen över SAMT köpa arbetskraft ohämmat och utan att behöva känna något socialt ansvar.

    Globaliseringen innebär att den enskilde individen blir rättslös och att vi har ett helt totalitärt samhälle utan demokratiska inslag.

    Är det så du vill ha det?

    Gillad av 1 person

 10. laogong2018 skriver:

  Arvid, du ger mig hopp, men…..
  Är född och uppväxt i Sverige, bodde i Sverige i 30 år, tills 1982. För mig var svenskar helt obegripliga. De röstade för sin undergång redan då och har fortsatt med detta till denna dag!

  Gillad av 4 personer

 11. Willy Lindqvist skriver:

  I Sverige är mångkultur lika med islamisk och kriminell kultur. Majoriteten politiker i samarbete med stats- och tryckta media har ansträngt sig för att etablera dessa kulturer och samtidigt tagit avstånd från vår svenska kultur genom att benämna den rasistisk. Har detta förändrat det svenska samhället till det bättre? Tror inte många i dag håller med om det.

  Gillad av 3 personer

 12. Rolf Wasén skriver:

  Bra artikel från ett ungdomligt perspektiv. Även om ibland, av förståeliga skäl, något svepande.

  På samma sätt som de stora vattendelarna idag går rakt igenom ålder, kön, ras, klass, nationalitet och politisk inriktning, så finns också möjligheter till band över dessa gränser.

  Heidenstam har en skrift om behovet av en renässans inom den svenska litteraturen som heter just ”RENÄSSANS – NÅGRA ORD OM EN BRYTNINGSTID INOM LITTERATUREN”. I samlingen ”UPPSATSER TAL OCH FANTASIER” utgiven 1930 av Albert Bonniers Förlag. Sicken tillfällighet att den i mitt bibliotek står rygg-i-rygg med Strindbergs böcker (också utgivna av Albert Bonnier).

  Chris Forsnes artikel nedan beskriver också det nya politiska landskapet:
  https://ledarsidorna.se/2019/09/populism-vs-klimataktivism-ar-det-framtidens-politiska-skiljelinje/

  Gilla

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  Iakttagelsen att ”… insikten är på väg tillbaka i samhället, och att vi på allvar håller på att bevittna en konservativ och en nationalistisk renässans i Sverige …” är förhållandevis ny men stadigt växande i landet.

  Att nationalism och konservatism är naturliga som drift och strävan hos människan som den sociala varelse hon är, vet vi också av vår flertusenåriga erfarenhet.

  Att kommunism och socialism är utopiska sagor som totalfallerar vid kontakt med den reella verkligheten har vi också gedigen erfarenhet av, även om den erfarenheten bara är några sekel gammal.

  Att islam är en totalitär och repressiv religionspolitisk lära, som enbart kan fungera i en diktatur utan konkurrens, har vi ett och ett halvt årtusendes erfarenhet av.

  Problemen för Sveriges framtid är dock strikt matematiska. Det spelar ingen roll hur nationalistiska och konservativa de etniska svenskarna har kommit att bli i en tänkt framtid om de utgör en minoritet i riket, och sådan är prognosen om än något osäker över tid. Allting kokar då ned till en fråga om ”volymer”, demografi och tidsaspekt.

  Om inte nu levande generationer av svenskar inser detta i tid kommer svensk historia att sluta där.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.