Patrik Engellau: Bonusmaterial 5. En oskyldig räkneövning

Patrik Engellau

För några månader sedan publicerade Stiftelsen Det Goda Samhället en rapport om invandring och brottslighet som är lätt åtkomlig på hemsidan. Där finns också allt det statistiska material som Brottsförebyggande rådet tog fram som underlag för rapporten. Bara en liten del av underlaget användes i rapporten så var och en kan botanisera i underlaget och göra sina observationer. Här kommer en observation som inte finns i rapporten.

Den fråga jag ska försöka besvara är följande. Om det en vecka anländer ett hundra afrikanska migranter till Sverige, hur många av dessa kommer inom en femårsperiod att ha begått brott? Svaret är ungefär fyrtio. Är det mycket eller litet? Det vet jag inte, det får du bestämma själv.

Om du tar mig på orden och litar på att jag räknat rätt, vilket du inte kan ge dig sjutton på eftersom det här är ganska komplicerat, så kan du sluta läsa här. Resten är bara en redogörelse för resonemanget inklusive gissningar utan vetenskaplig grund.

Av den näst sista kolumnen i den översta raden i Tabell 1 i underlaget från Brå framgår att 6,4 procent av de svenskfödda av svenskfödda föräldrar som var folkbokförda den sista december 2012 och då var mellan 15 och 44 år blev registrerade för brott under den efterföljande femårsperioden 2013 – 2017.

Redan här uppträder ett svårt metodproblem nämligen uppklaringsprocenten. Uppklaringsprocent kan vara nästan vad som helst, till exempel antalet misstankar per brottsanmälan eller antalet misstänkta individer per brottsanmälan eller antal lagförda individer per brottsanmälan (och sedan finns hela problemet med att antalet anmälningar har en oklar relation till antalet faktiska brott vad nu faktiska brott betyder; det är ju först när en dom fallit i domstol som man vet om ett brott har begåtts).

Jag har en gång räknat ut att uppklaringen i Sverige ligger kring 20 procent men det skulle trötta dig att förklara det. Jerzy Sarnecki säger att uppklaringen ligger på 14 procent vilket skulle göra mitt resonemang ännu mer oroväckande så jag struntar i det.

Om bara 20 procent av anmälningarna klaras upp i bemärkelsen fördelas på de 6,4 procenten enligt ovan så betyder det att fyra gånger så många brottsanmälningar återstår att fästa vid någon misstänkt. (Stopp och belägg! Det var ju på fem år. Men eftersom varje individ som ingår i de 6,4 procenten enligt illustration 12 i Det Goda Samhällets rapport har 5,9 misstankar mot sig, det vill säga mer än en om året, borde detta ta ut sig. Eller tänker jag fel?)

Vem är det som begår de där 80 procent av brotten som polisen inte lyckats fördela ut på misstänkta? Kanske är det samma brottsbelastade 6,4 procent av undersökningspopulationen. Kanske är det någon helt annan procentsats av undersökningspopulationen. Ingen vet. Ska man komma någonstans måste man gissa. Jag gissar att de ofördelade brotten fördelar sig dels på de 6,4 procent som redan åkt dig för något, dels på nästa 6,4 procent av undersökningspopulationen som kanske är snäppet mindre brottslig eller kanske förslagen nog att ännu inte ha åkt dit. Det skulle betyda att nästan 13 procent av den av svenska föräldrar Sverigefödda undersökningspopulationen borde åka dit under en femårsperiod.

Då kan vi jämföra med migranter från Afrika som, enligt illustration 2 i rapporten, i jämförelse med den just omnämnda gruppen har en överrisk på 2,9 vilket betyder att det per 100 individer i varje grupp finns 2,9 gånger så många Afrikafödda som är misstänkta som Sverigefödda (med två svenskfödda föräldrar) som är misstänkta. 2,9 gånger 13 är 38. Det betyder, som jag sa inledningsvis, att om det kommer 100 afrikaner vid ett visst tillfälle så kan man räkna med att nästan 40 stycken bör misstänkas för brott under den kommande femårsperioden (dock att hälften, liksom hälften av de Sverigefödda, enligt mina gissningar går under radarn och lurar rättvisan).

Samma sak, fast något värre, är det med 100 stycken Sverigefödda med två utlandsfödda föräldrar som ett visst år blir femton år och därmed kvalar in i undersökningspopulationen.

32 reaktioner på ”Patrik Engellau: Bonusmaterial 5. En oskyldig räkneövning

 1. Christer L skriver:

  Alla med utländsk bakgrund är givetvis inte kriminella, måste förstås tilläggas, så ingen tror att vi ”hetsar mot folkgrupp” här. Kriminaliteten är ett allvarligt tecken, men inte det värsta. Inflödet av en i förhållande till svenska värden och uppfattningar helt främmande men mycket aktiv religion är än allvarligare. Den nuvarande trenden är att Sverige inom några decennier har en muslimsk statsminister. Vi vänder oss nu till våra grannländer: – Hjälp oss! Vår socialdemokratiska regim med stödpartier är fiender till vår svenska nation. Svenska folket är bedraget, vilsefört, förrått. Ni, våra närmsta grannar, har redan insett att ni inte har intresse av att Sverige utgör ett brofäste för en fortsatt muslimsk invandring i Europa. Så kära grannar, bröder och systrar, hjälp oss! – ju förr, desto hellre.

  Gillad av 12 personer

  • messkalle skriver:

   Ja, ”Vem skall hjälpa oss, när vi hjälpt så många, att vi inte kan hjälpa oss själva.”
   En kommentar av någon för länge sedan som blir mer och mer aktuell.

   Gillad av 4 personer

  • Elof H skriver:

   Det finns inget som säger att det är ”genomsnittspersoner” som kommer hit. Har vi ett system som är fördelaktigt för och gynnar kriminella, lögnare och bedragare så blir det självklart en övervikt av dessa som vi lockar hit. Det är inte random personer som kommer hit utan de som gynnas mest av att söka sig hit.

   Gillad av 4 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Elof H skrev: ”Det är inte random personer som kommer hit utan de som gynnas mest av att söka sig hit.”

    -Exakt. I alla afrikanska och arabiska länder finns överklass som lever mkt gott och starkt växande medelklass som stolt sköter sin business och får det bättre efterhand och ser en framtid i sitt land för sig och sina barn.
    De som kommer hit tillhör förstås inte dessa övre klasser av lyckade, etablerade och bättre bildade afrikaner som har det ganska bra och ser fram emot att få det bättre på hemmaplan och som har utbildning och jobb och karriär framför sig i sitt eget land.

    Gillad av 1 person

 2. miketheviking skriver:

  Den importerade brottsligheten är det största brottet mot Sveriges befolkning.
  Om politiker med berått mod importerar 40 nya kriminella så ska de ställas inför riksrätt.
  Nu vet vi ju från BRÅ-undersökningen att vi har c:a 125 000 kriminella med importerad bakgrund. Vi har s.k ”vårdplatser” för 10 000…

  Jag funderar ofta på hur kvinnor är funtande i dessa sammanhang. De blir våldtagna, c:a 8 000 anmälningar/ år och gärningsmännen är till 70-80% exotiska.
  Över en 10-års period så pratar vi om 60 000 våldtagna (kurvan går bara uppåt) och på en 20 års-period borde det vara närmare 100 000 våldtagna kvinnor.

  100 000 är mycket och med anhöriga/släkt kanske vi pratar om 1 miljon människor.
  Borde inte den miljonen utgöra ett röstetal som får bort den regim som orsakat lidandet?

  Gillad av 7 personer

  • Mv skriver:

   Du bortser också från att detta är ANMÄLDA VÅLDTÄKTER. Jag har sett siffror på 11% anmälningsbenägenhet och jag gissar att man som invandrartjej i förorten har en hög tröskel som hindrar en att anmäla. Så säg 20% för att vara generös. Så 60,000*5=300,000, 8000*5=40,000

   Gillad av 3 personer

   • miketheviking skriver:

    För att inte bli anklagad för hets mot brottslingar höll mig till de låga officiella
    siffrorna…
    Sen hoppas att nån som du tar upp bollen högre upp på plan.
    Målet blir det när fler och fler inser hur ”drabbade” av brott vi egentligen är.
    Det brukar sägas i journalistkretsar ”att vi måste tala om det” och då handlar det enbart om ”dold strukturell rasism” eller ”unken patriarkal syn” .

    Vi andra måste se till att det pratas om hur infesterat av brott Sverige blivit och att det sprids en motståndsvilja inom befolkningen.
    Just nu är ju majoriteten i förnekelsestadiet; ”det här kan inte hända mig”.

    Gillad av 4 personer

 3. Palle9 skriver:

  Patrik, ett mycket intressant resonemang du för. Du ställer inledningsvis en fråga: ” Om det en vecka anländer ett hundra afrikanska migranter till Sverige, hur många av dessa kommer inom en femårsperiod att ha begått brott? Svaret är ungefär fyrtio. Är det mycket eller litet? Det vet jag inte, det får du bestämma själv.” Mitt svar är: om du ens kommer i närheten av rätt siffra med fyrtio, då är det katastrofalt högt.
  Själv funderar jag på en angränsande fråga: av 100 inkommande afrikaner, hur många av dessa kommer att bli nettoskattebetalare i vårt land? Jag fruktar att om siffran över de som kan förväntas begå brott är förskräckande hög, så är svaret på den senare frågan lika förfärande låg. Förmodligen kan exempelvis Tino Sanandaji ge en god uppskattning på detta.
  Gemensamt för bägge: resultatet är att enorma skador förorsakas vårt samhälle och dess ekonomi. Du kan dessutom multiplicera med 1000 för att närma dig antalet beviljade permanenta uppehållstillstånd på ett år (alla är inte afrikaner, men lägg till andra utomeuropeiska länder).

  Gillad av 5 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Det som verkar knäcka idén med öppna gränser och fri rörlighet om det inte räcker med allt det andra, är brottsligheten: I de relativt avancerade trakter där man ägnar decennier åt att utbilda sig till en väl fungerande produktiv medborgare, är det helt oacceptabelt att när som helst riskera dräpas av någon desperado som vill åt ens saker eller som retar sig på ens utseende eller begår övervåld av hat som kommer av underlägsenhetskänslor och revanschbehov.

  Den räddning av principen fri rörlighet och att ha hela planeten som sitt hem som jag ser, – för den kategori som jag unnar detta goda, – består i krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och rätt nivå på de belopp garanten måste ut med, när en klient begått ett våldsdåd. – Krav på rätt sorts reseförsäkring alltså.

  Påträffas man utan sådan, förpassas man till enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig hem igen eller till något flyktingläger, om man känner sig hotad.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Jag har aldrig förstått idén bakom ”öppna gränser”. Vem tjänar eller förlorar något på gränskontroller? Tycker inte de flesta att det känns tryggt med ordning och reda? I länder som USA, Japan, Malaysia, Thailand, Kina, Australien är det hårda gränskontroller, med passkontroll, visumkontroll (om du bara skall jobba en dag), foto, fingeravtryck och ofta boende (hotellets namn och ort). Konstigt att många svenskar säger sig att de skulle vilja bo just i dessa länder!

   Reser man med flyg i det ”öppna Europa” vilket jag alltid har gjort, har jag inte sett skymten av öppna gränser, passet måste man ha tillgängligt och visa för kontrollanter upprepade gånger både vid ankomst och avresa.

   Jag har aldrig sett några helt öppna gränser med egna ögon utom mellan de nordiska länderna, men till Finland fick man identifiera sig åtminstone förr genom att säga något på svenska.

   Kontrollstationer finns det likafullt nuförtiden på de flesta ställen, även om de inte alltid är bemannade. Men jag har aldrig tyckt att de varit obefogade, så var finns vinsten med öppna gränser? Är det bara ett känslomässigt flum, som så mycket annat?

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Gränskontroller sparar man in via rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas på förbjuden mark och på att erbjuda illegala skydd och försörjning.

    Enorma vinster med att sats på detta istället för gränskontroller som ju inte löser problemen som redan är här.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Gränskontroller hindrar ju trafiken, handeln och produktionen. – Mycket bättre om man kan klara sig utan.

    Krav på ekonomisk garant fick gärna vara generellt. – I förlängningen ser men då en självfinansierad kriminalitet, där de vållande täcker samtliga förluster via sina försäkringspremier och människovärdet får sin rätta plats i marknadsekonomin.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Jan Andersson skrev: ”Jag har aldrig förstått idén bakom ”öppna gränser”. Vem tjänar eller förlorar något på gränskontroller?”

    Jag har också varit mot Schengenavtalet sedan jag först hörde om det. Vapen- och gangster-insmugglingen från Jugoslavien på tidigt 90-tal var ett stort tidigt argument mot öppenheten.
    När man körde bil genom Europa på 70-talet fick man visa pass, liksom nu på flyg.
    Inga problem med det. Jag tyckte det var självklart att visa pass. Om man sett skum ut skulle tullarna tittat i bilen för att ev. hitta knark, som varit problem långt innan handgranatsinflödet och terror-taliban-invasionen.

    Schengen måste bort.
    Handel med varor utan tull är en helt annan sak. EU-medborgares rätt att jobba i EU-länder är också en helt annan fråga ej att blanda ihop med passfrihet, som ju bara gynnar skurkar.

    Gillad av 2 personer

 5. Gustav H skriver:

  Om du du tar in en Population till landet som efter fem år ger en hög riskfaktor (38% på fem år är redan extremt högt) kan den resterande ”majoriteten” av 62% laglydiga inte rättfärdigas.

  Varje exponering gentemot denna population ger dig en 38% sannolikhet att du möter en brottsling. Sannolikheten eller risken blir extremt högt (närmar sig ett = 100%) om du möter flera eller tex försöka anställer eller engagerar ett flertal ur denna population (som har varit i landet fem år).

  (1-(1-0,38)^x) där x är antalet individuella möten med denna population. Vid andra mötet är risken redan uppe i 62% och vid tredje 76%.

  “The peacefull majority is irrelevant”
  (Brigitte Gabriel)

  Gillad av 10 personer

 6. Humvee31 skriver:

  1498 tecken

  På mig verkar det just som om den humanitära stormakten optimerar sin migrantimport efter just hur brottsliga de är enligt vår måttstock. Man började med italienare och finnar och fick mersmak och det Jugoslavien blev en jackpot där den kulturellt mest aparta gruppen kunde massimporteras. När väl kultur x fått in foten tog det fart, här fanns det offer! Så efter det så pågår en ständig process att finna de som ställer till mest elände. En ytterligare steg blev att varför ta emot en grupp som begår mycket lite våldsbrott, nämligen kvinnor? Varför också ta emot äldre? De begår heller inte så mycket brott.

  Men jakten fortsatte så man fann grupper som hade en så pervers syn på sexualitet att nya ord gjorde sitt intåg i svenskan rörande gängvåldtäkter mot unga pojkar, och denna grupp har visat sig vara helt exceptionellt brottsbelastad. Sökandet fortgår dock för det finns än mer kaotiska samhällen där den faktor man också optimerar efter, nämligen låg intelligens, är än mer extrem så dessa grupper växer nu snabbt. Kvinnor från kultur x kom man också på är inte så illa eftersom de föder många barn, som växer upp och blir ÄN mer brottsliga, perfekt för staten, mer godhet kan spridas.

  Så jakten på de som blir mest brottsliga och våldsamma i mötet med svenskarna fortgår. Det är som Dr Livingstone som letade efter Nilens källa, upptäckarlusten är enorm, och varför åka till Nilens källa själv när man med statens hjälp kan flytta källan hit så alla kan vara med och dela.

  Gillad av 8 personer

  • Ofrivillig svenska skriver:

   Humvee31: Du har, som så ofta, helt rätt när det gäller vilken typ av folk (S)verige importerar. Redan vid skiftet 80/90-talet ansåg Mig.verket (eller Invandrarverket tror jag det hette då) att om en asylant var föremål för sitt medborgarskapslands polis och/eller säkerhetspolis intresse var detta förhållande i sig grund för asyl i Sverige. När man i kombination med det absolut vägrar att av-/utvisa i de fall personen i fråga ”riskerar avrättning, tortyr eller annan omänsklig behandling” blir ju resultatet ren brottslingimport. Många länder (däribland rättsstater så som USA m.fl.) har ju både dödsstraff och riktig livstid i sina straffskalor för grova brott, vilket innebär att just brottslingar har särskilda skäl att söka asyl just här, se bara på de numera släppta men ändå på papperet ”utvisade” imamerna. Skurkstaterna i Mena-länderna är fullt på det klara med vad detta (samt vad Europadomstolen för mänskliga rättigheter) innebär i form av möjligheter att dumpa oönskade element i Europa och känna sig säkra på att de aldrig återvänder.

   Gillad av 3 personer

 7. lenam skriver:

  Sveriges största bidrag till Europa är att visa att vi är ett skräckexempel på hur aningslös invandring kan förstöra ett land. Det är vårt bidrag till EU. Varsågod.

  Gillad av 8 personer

 8. Elisabeth skriver:

  Det här är väldigt OT, ursäkta, men jag kan inte undanhålla er denna kostliga historia. Trump var på G7-möte i Biarritz. Han är ju en handlingens man och troligtvis ofta trött och uttråkad på allt hyckleri och alla diplomatiska piruetter. Så när han stod där och väntade på Egyptens president Sisi slängde han protokollet överbord och ropade högt ” Where´s my favourite dictator ? ” Det rapporteras att en förstummad tystnad uppstod. Men Sisi dök upp och de båda samtalade hjärtligt. Som WSJ skrev, ”…his off the cuff manner actually comically cuts straight to reality better than anything else”. Man kan inte annat än gilla denne man. Han sätter färg på politiken.
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/stunned-silence-followed-trumps-g-7-outburst-wheres-my-favorite-dictator

  Gillad av 8 personer

 9. malinkim skriver:

  Det här resonemanget kan man förenkla. Grundantagandet (som vi inte vet om det stämmer, men som kanske inte är orimligt) är att hälften av alla kriminella förblir oupptäckta, eftersom uppklarningsfrekvensen är låg. På varje känd kriminell går det då en okänd kriminell. Bara att multiplicera alla siffror med två, alltså.

  Gillad av 3 personer

 10. C de Longueville skriver:

  Hur du än resonerar och vilken bevisföring du än använder Patrik, så är det få eller ingen, som vill lyssna.
  Dem, som du vill övertyga är inte mottagliga för någon som helst framställning hur välunderbyggd den än är.

  Du kan spara din energi, eftersom det endast existerar ett effektivt argument och det är den verklighet, som alla kan se och som alltmer påminner om en blodisande mardröm.
  Nationens eskalerande och rent infernaliska problem blir allt tydligare och att begrunda dess orsaker kan med fördel överlämnas till gemene man.

  Att Sverige obönhörligen är på väg mot dystra tider börjar oändligt sakta gå upp även för rikets politiker.
  Det är en skara folkvalda, som motvilligt och envist och med alla medel värjer sig mot den lika obehagliga som ofrånkomliga verklighet, som väntar.
  Makthavare, som fortfarande inbillar sig, att fakta och realiteter förflyktigas bara man inte talar om dem.

  Att klockan har slagit och tåget för längesedan har gått och att nationen tillfogats så svåra skador att de är irreparabla lär snart bli uppenbart även för de mest rabiata.
  Det är först då, som de politiska skurkarna kan ställas till svars.

  Gillad av 6 personer

  • Christer E skriver:

   ”It is better to be an optimist who is sometimes wrong, than a pessimist who is always right” (Mark Twain).

   Varför alla dessa undergångspredikanter med enda budskapet att slutet är nära? Det kan handla om klimat och om migration, våldsbrott och politikernas oförmåga/inkompetens. Inget ämne är för trivialt för sådana undergångsprofetior, möjligen finns en optimism när det gäller framgångar för det egna fotbollslaget. Men till vad nytta en mästerskapsmedalj, när världen eller samhället i alla fall går under inom överskådlig tid?

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Att upprepade gånger visa att antalet dödgrävare ökar, ökar i sig inte risken för att fler människor ska dö. Påpekandet är i stället tillför att visa att det pågår något som ökar behovet av dödgrävare.

    Det är en helt annan sak att påpeka att politiker tillämpar undergångsprofetior angående klimatet medan de samtidigt bortser från farorna med importerad brottslighet och därmed kastar ut landet i jämmer och elände.

    Christer E; du missar konsekvent denna diskrepans.

    Gillad av 1 person

 11. Jaxel skriver:

  Patrick!
  Jag hänger inte med i resonemanget.

  Några reflektioner dock. Vad vi vet är att bland afrikaner 15-44 år har under den senare perioden 20 procent varit misstänkta för brott. Kan inte se hur detta skulle kunna användas för att skatta andelen som begått brott. Det kan i och för sig bero på bristande fattningsförmåga hos undertecknad eventuellt förvärrad av dåligt med tid.

  Speciellt ser jag inte på vad för nytta man i sammanhanget har av uppklarningsprocenten. Tabellerna innehåller väl ingen siffra som på något sätt är beroende av uppklarningsprocenten!?

  Notera att när man börjar tala andelar är det mycket viktigare att specificera gruppen noggrant än när man talar överrisker.

  Siffran 20 procent gäller såvitt jag förstår samtliga. Andelen är med största säkerhet avsevärt högre för män (15-44 år). Borde inte könsuppdelade siffror finnas med i materialet.

  Vill också ta tillfället i akt att upprepa att om man vill generalisera utifrån befintliga data är det nödvändigt att utgå från köns- och åldersstandardiserade siffror.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Det kan också vara så att jag har tänkt fel. Men låt mig försöka förklara. Siffrorna i vår rapport handlar om misstänkta. Uppklaringsprocent är den andel av alla anmälningar som fått en misstänkt knuten till sig. Om uppklaringsprocenten är 20 så betyder det att det finns fem gånger som många brott i verkligheten som antalet misstänkta. Men man vet inte vilka som begått brotten. Det skulle kunna vara samma personer som redan blivit misstänkta. Det skulle kunna vara några helt andra. Jag gissade att samtliga anmälda brott fördelar sig på de redan misstänkta plus lika många till. Men det är en gissning.

   Patrik

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Tror du använder begreppet uppklarningsprocent fel, åtminstone har jag lagt in en annan innebörd än du. I sin lista över begrepp använder sig Brå av begreppet personuppklarningsprocent. Bara uppklarningsprocent finns inte med i listan.

    För att ett brott skall vara personuppklarat krävs att det lett fram till ett lagföringsbeslut, exempelvis åtal.

    Nu vet jag i alla vad du menar. Får fundera lite till kring det du skriver.

    https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik.html

    Gilla

 12. Christer E skriver:

  När terrorister sköt och bombade ihjäl drygt 100 personer i Frankrike november 2015 införde regeringen undantagstillstånd, dvs polisen fick tillstånd att stoppa och undersöka personer utan arresteringsorder. Vid åtminstone ett tillfälle deklarerade polisen att de kunnat upptäcka och konfiskera en vapengömma i en lägenhet, enbart tack vare undantagstillståndet.
  Polisen i Sverige känner till de flesta medlemmarna i de brottssyndikat som ligger bakom skjutningarna i vissa svensk städer. Med undantagstillstånd kanske begränsat till just dessa städer (och givetvis tidsbegränsat) kunde polisen få bukt med gängbrottsligheten och minska antalet vapen (illegala) som cirkulerar i dessa kretsar.

  Nu är undantagstillstånd otrevliga saker som bara får tillämpas i undantag, men ett 20-tal ihjälskjutna människor i Sverige motsvarar de cirka 130 som dödades i Frankrike november 2015, om man ser till befolkningen i länderna.

  Gillad av 1 person

 13. Stefan Sewall skriver:

  Jag har alltid reagerat på statistikens grova ospecifika sil.
  Vad är brott? Brott som brott, eller? Mord, snatteri eller rödgubbeförbrytelse?
  Är oprovocerat knivhugg på öppen gata värre än överträdelse av dubbdäcksförbud?

  Själv blev jag brottsling då jag ovetandes kört en med kärra och bil med 2,7 % för stor teoretisk totalvikt (om det funnits någon last) Tog en V70 istället för Volvo 945 att dra den tomma trailern med. Om bil + släp haft max last hade det blivit 100 kg för mycket, dvs 2,7 %.

  Det är rätt lindrig brottslighet jämförelsevis från min sida, men man specificerar inte.

  Invandrare från Afrika kör sannolikt inte omkring så ofta med kärror på landet eller missar att byta dubbdäck eller liknande. De drar kanske kniv eller annat vapen eller förgriper sig kanske på flickor i brist på uppslag om annan lättare förbrytelse.

  Man måste skilja på typ av brott för att alls kunna jämföra.

  Polisen verkar vara tvingad att hitta trafikförseelser som min för att bättra på uppklarningsstatistiken. 100 ”uppklarade” lättare fortkörningar, uppväger 50 ouppklarade mord och svåra knivattacker eller 30 utpressningsbomber/bränder mot Malmörestauranger och Göteborgsfrisörer och Södertäljegatukök.
  För ung. 12 år sedan stod i GP att i stort sett alla restauranger i Göteborg hade mottagit hot av utpressare för ”beskydd” Vilken av mina ursvenska klasskamrater i klass 9 i Mellansverige 1970 skulle kunna vara misstänkt för sådant frågar jag mig.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.