Richard Sörman: Forskarsamhället kommer oundvikligen drabbas av konflikter det själv har bidragit till att uppmuntra

Richard Sörman

Forskare drabbas allt oftare av hot om våld och repressalier. Fenomenet ska inte försvaras, men det kan förklaras. Det svenska forskarsamhället har nämligen inte ställt sig utanför den i vår moderna tid så framträdande ideologiska trend som säger att kamp och förändring har ett egenvärde. Orättvisor ska bekämpas, normer ska utmanas, strukturer ska krossas. Varför skulle den akademiska forskningen gå fri från konflikter den själv till viss del har underblåst?

Vetenskapsrådets nättidning om akademisk forskning, Curie, publicerad nyligen en artikel om de hot om våld och repressalier som forskare verksamma i Sverige numera kan utsättas för: ”Runt om i landet utsätts forskare för hot i sin vardag. Hoten kan leda till att forskare känner sig otrygga på arbetsplatsen, inte vågar forska inom vissa områden eller blir försiktigare med vad de publicerar.”

Vissa forskare är mer utsatta än andra. Vid Umeå universitetet har forskning om djurförsök, genusvetenskap och ”samisk forskning” drabbats. Vid Lunds universitet är det likaledes djurförsök men också invandring, högerextrema rörelser och miljöfrågor som retat gallfeber på folk. Somliga hot uttalas på sociala medier, andra riktas direkt till forskarna via mejl eller brev. Få polisanmälningar leder till lagföring eftersom hoten vanligtvis är anonyma.

”Tänk att det har blivit så här!” ”Vart är vi på väg?” ”Vad gör polisen?” ”Samhället har blivit så polariserat!” ”Sverige var bättre på Hasse och Tages tid! Då kunde alla skratta åt samma skämt!”

Ja visst det är förskräckligt hur vi har det i Sverige, men finns det någon anledning att förvånas? Om ett helt samhälle uppmanar sina ungdomar till kamp lär väl konflikter komma som amen i kyrkan? Om skola och media uppmanar ungdomar att brinna för ”rättvisa” lär det väl någon gång ta eld? Och om ett samhälle utsätter sin befolkning för aldrig tidigare skådade demografiska och kulturella förändringar är det väl inte märkligt om de kulturella och ideologiska konflikter som naturligtvis uppstår som ett resultat av detta också drabbar dem som verkar ta ställning inom akademin?

Det är lite som med de hot som ofta sägs uttalas mot framträdande vänsterfeminister. Visst, det är förskräckligt, men hur kan man tro att feminister ska kunna skuldbelägga hela grupper i samhället utan att dessa någonsin ska reagera? Om vänsterradikala feminister förklarar att patriarkatet ska krossas och att den vite mannens inflytande över samhället ska bekämpas vore det väl märkligt om inte många män (och kvinnor) svarar med motsvarande grad av aggressivitet. Vad tror de? Att människor ska lägga sig ned och be om ursäkt för att de finns? ”Varsågod och krossa oss! Det är vi som är roten till allt ont i världen! Gör oss en tjänst och utradera oss från jordens yta!”

För sakens skull vill jag säga att jag inte försvarar några hot vare sig mot feminister eller forskare. Men jag försvarar heller inte de feminister eller forskare som i sin gärning förklarar att deras mål är att krossa patriarkatet, slå sönder strukturerna och i någon mening ta vår livsvärld ifrån oss. Forskare ska naturligtvis få tänka och analysera. Allt får dekonstrueras vid ett skrivbord. Men om en forskargärning blir politisk, om den blir aktivistisk, om den blir så radikal att den ifrågasätter värdet och existensen av vår värld och vår kultur får forskarna faktiskt räkna med motstånd.

I en artikel från 2017 på Linköpings universitets hemsida förklaras entusiastiskt och okritiskt varför det ingår så mycket genusvetenskap i universitetets lärarutbildning. Artikelförfattaren skriver: ”I lärarutbildningen på LiU för man systematiskt in genus, jämställdhet och normkritik i kursplanen. Inledningsvis introducerar man begrepp och teorier för studenterna, i nästa steg tillämpas det i praktiken och sedan formas delarna till en sammanhängande helhet.”

I artikeln intervjuas sedan bland annat en genuspedagog som jobbar ute på förskolorna och som tar emot praktikanter från universitetet. Genuspedagogen förklarar:

”- Vi måste hjälpas åt att synliggöra strukturer i samhället och sträva efter att saker som att använda ordet ”hen” där det passar och ”en” istället för ”man”. Inte för att flickor ska bli pojkar och vice versa, utan för att alla ska få visa sina intressen och känslor oavsett kön.”

Det låter fint och oskyldigt. Men bakom den leende fasaden återfinns ett ideologiskt projekt som består i att radikalt omstöpa vår syn på vår mänskliga natur. Ett artificiellt nyspråk ska pådyvlas först studenterna och sedan de små barnen. Linköpings universitets lärarstudenter blir ett redskap i ett feministiskt vänsterprojekt som syftar till att radera skillnaderna mellan män och kvinnor, pojkar och flickor ur vårt språk. Klart folk blir förbannade!

Men det handlar inte bara om att ideologer får räkna med motstånd. Det handlar också om att ett samhälle som genomsyras av en indignationens och kampens och omstöpandets etik med nödvändighet kommer att bli mer konfliktfyllt. Tydligen hotas forskare som sysslar med djurförsök. Det är inte så märkligt med tanke på att många i vår normkritiska tid börjar ifrågasätta människor/djur-normen och kräva att djur ska ha samma rätt till självständighet och integritet som människor. (Det framgår inte i artikeln om det handlar om plågsamma djurförsök, vilket är ett ämne i sig.)

Vi har också problemet med den omfattande immigrationen till vårt land, som naturligtvis skapar onödiga men högst verkliga spänningar i hela samhället. Dessa spänningar kommer obönhörligen också resultera i att engagerade människor vänder sig mot forskare som i sin verksamhet verkar ta ställning i frågan. Om någon ägnar sig åt att kritiskt granska islamism riskerar vederbörande att uppvaktas av individer från islamistiska miljöer. Ja… var något annat att vänta? Om någon på samma sätt ägnar sig åt att granska högerextremistiska rörelser riskerar även denna forskare att uppvaktas av mindre rekommendabla individer som känner sig utpekade av detta.

Så länge forskarvärlden själv underblåser de samhällsförändringar som leder till ökad polarisering kan den knappast beklaga sig över att den själv dras in i de konflikter hela samhället drabbas av. Vilka samhällsvetare har varnat för den ökade spänning som immigrationen skulle leda till? Finns det några forskare som överhuvudtaget har gjort det? Har de snarare inte stått och klappat händerna och ivrigt skrivit artiklar om integration, språkinlärning, kulturkrockar och rasism?

Forskningen lever inte i en skyddad idévärld. Forskarsamhället har inte varnat för möjliga konsekvenser av ett brinnande engagemang hos ungdomar för normkritik och förändring. Forskningens resultat åberopas dessutom ständigt (”forskning visar”) i de ideologiska krig som just nu pågår. Den som ger sig in i leken får leken tåla.

28 reaktioner på ”Richard Sörman: Forskarsamhället kommer oundvikligen drabbas av konflikter det själv har bidragit till att uppmuntra

 1. Laggar skriver:

  Att kalla sin verksamhet forskning är en skönmålning. Bara för att man har en universitetstjänst betyder inte att man bedriver forskning. Alla de som sysslar med genusvetenskap, dolda strukturer, jämlikhet, feminism, veganmat, djurens rättigheter, etc. bedriver egentligen politik. I grund och botten vill de förändra samhället, de vill inte förklara det, något som forskaren skall göra. Då blir det konflikt med politiska motståndare i samhället. så vad är forskning? Universitetens hemsida är skönmålning i kvadrat av politiska målsättningar som jämlikhet, demokrati etc. Universiteten har förlorat riktlinjerna, kanske endast naturvetenskapen vet vad de sysslar med. Fysikerna kan ju inte hålla på med genusvetenskap etc. Klimatet, hör det hemma inom naturvetenskapen eller samhällsvetenskapen? Det verkar som om man slagit fast en ideologisk målsättning om klimatet och därmed tagit bort ämnet från naturvetenskapen.

  Gillad av 19 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Laggar: — Exakt. Själv höll jag på med naturvetenskaplig forskning förr, och tyvärr ser jag att mycket av den ”forskning” som numera torgförs inte ett ögonblick förtjänar att kallas ”forskning”, utan är ren och skär POLITISK AKTIVISM!

   Verksamhet som kunnat slå rot sedan PK-vänstern tagit över makten i universitetsvärlden, och man sett till att en politisk agenda infekterat verksamheten.

   Därmed har det uppstått ett korsdrag av olika åsikter som kämpar om herraväldet, med ibland hotfulla följder.

   En ständigt aktuell tv-serie behandlar detta — se den norska serien ”Hjernevask”:

   Hjernevask är en norsk populärvetenskaplig dokumentärserie av komikern Harald Eia och Ole-Martin Ihle. Den sändes i sju avsnitt på NRK våren 2010.

   I serien avslöjas några av de vanligaste ideologiska myter som styr i PK-världen. Rekommenderas.

   Gillad av 10 personer

  • pllay skriver:

   Grabben utbildade sig till sjöingenjör, han hade genusteori på schemat.
   Ingen begrep varför, vare sig lärare eller studenter, det blev en utbildning i hur man officiellt underordnar sig överheten och slickar r*v men i verkligheten hånflabbar åt eländet.
   Motsatsen till ett demokratiskt öppet samhälle med en fri skola.

   Gillad av 5 personer

 2. Christer L skriver:

  ”Vad tror de? Att människor ska lägga sig ned och be om ursäkt för att de finns? ”Varsågod och krossa oss! Det är vi som är roten till allt ont i världen! Gör oss en tjänst och utradera oss från jordens yta!””

  Detta är nog ganska exakt vad de tror, vänsterfeministerna. Och människor lägger sig faktiskt ned och ber om ursäkt för att de finns. Dessa undergivna människor är majoriteten kvinnor, liksom vänsterfeministerna själva är.

  Hur kan de tro att de är roten till allt ont osv? Manlig analys: Däri ligger en sorts besvärjelse, ett erkännande av en makt, tidigare ond (stå vid spisen och föda barn), som de nu till dels kontrollerar, dels är kontrollerade av. Så spännande, nu ska denna tidigare onda makt göra världen god! Visa hur fel dom hade, männen.

  Gillad av 6 personer

 3. Lars Bernhoff skriver:

  Redan ordet genuspedagog föder tanken till något ovetenskapligt. Om ideologiskt tuffa representanter för den vetenskapen ska bli polis över det vetenskapliga så bekräftas en av förklaringarna till utvecklingen till sämre standard på våra universitet.

  Gillad av 6 personer

  • karlgunnareriksson skriver:

   För övrigt är jag starkt irriterad på fejkad altruistisk vänster och fejkad / indoktrinerad feminism. Precis som jag är starkt irriterad på högerns fejkade nationalismen och dess återvändsgränd nyliberalismen.

   Gilla

 4. Humvee24 skriver:

  Tycker det är problematiskt att använda ordet ”forskare” som görs. Jag har varit forskare inom kärnteknik, när vi studerade effekterna av neutronerna på vår laserkapsel så upptäckte vi att ett flöde på 10^14 /cm2 inte räckte så en ny reaktor behövdes, men 10^15 var ej heller nog. Ansökan om att få använda en pulsreaktor med 10^17/cm2 beviljades men ändå ingen stimulerad emission. Tillbaks till ritbord och simulationer för 10^18 neutroner/cm2 kräver vanligtvis ett kärnvapen och det hade vi inget.

  Min poäng, den vetenskapliga metoden kräver att ens teorier kan falsifieras! Så mycket av det som beskrivs ovan ÄR INTE VETENSKAP! Det är inte forskning, det är helt enkelt politisk aktivism i vetenskaplig skrud, precis som den svenska kyrkan inte längre är kristen, det är helt enkelt politisk aktivism det också. Nästan all samhällsforskning verkar drabbad och med genus och klimat så försöker man politisera också naturvetenskaperna. Kanske svarta hål som jag också forskat om är tillräckligt genusneutrala för att gå fria?

  Gillad av 18 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Tillbaks till ritbord och simulationer för 10^18 neutroner/cm2 kräver vanligtvis ett kärnvapen och det hade vi inget.”

   Inget kärnvapen…? Beklagligt.

   ”Kanske svarta hål som jag också forskat om är tillräckligt genusneutrala för att gå fria?”

   Är ett hål genusneutralt? Är alla hål alltid neutrala? Därom tvista de lärde.

   Gillad av 1 person

  • karlgunnareriksson skriver:

   All forskning ( fejkad sådan ) har som syfte att splittra sönder nationen. Genusforskning har som syfte att omvandla mannen till kvinnligt beteende, vilket gör mannen upproriskt förbannad ( får inte mannen vara man i alla sina positiva egenskaper?)
   Klimatalarmisterna målsättning är att underordna nationen för överstatlighet. Ytterligare ett exempel .// Finns det inga forskningspengar om hur man håller ihop en nation ? Nej , då existerar inga forskningspengar, ty det är tabu . Det finns endast pengar / bidrag för att splittra nationen . Sanna mina ord !

   Gillad av 1 person

 5. F. Östman skriver:

  Varför kallar du de satanistiska häxkonsterna för ”forskning”?

  I Japan lever 70’000 personer som är över hundra år gamla. 88% är kvinnor. Jag kräver en omedelbar kvotering så att 50% av alla hundraåringar är män! Hög ålder är en mänsklig rättighet!

  Gillad av 8 personer

 6. Aha skriver:

  Bra rutet. Akademiker, kulturpersonligheter, feminister, författare, kändisar och motsv. har i decennier kallat andra för rasister, fascister, nazister, främlingsfientliga, lågpannade lantisar etc. Rena förtalsepitet. Sedan gnäller de när de får mothugg på samma nivå.
  De har heller inte fattat att det är arbetarnas språkbruk som flyttat in på nätet.

  Så länge de hatar förtjänar de att hatas tillbaka.

  Gillad av 9 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Existerar det ens riktig forskning i landet lagom längre?
  Bakom genus och allas lika perspektiv,
  vad återstår det att forska om?
  Varför går forskarna inte fullt ut!
  Bakteriers lika värde, eller kommunicerande kvarkars rätt tiil existens.
  Är det rättvist att neutroner och elektroner har olika laddning, ska dom ens få existera i
  en värld där alla är lika värda.
  Kolvätehunden kanske identifierar sig med en katt.
  När får jag min titel och fri försörjning?

  Gillad av 8 personer

 8. Elof H skriver:

  Så länge det finns pengar till denna typ av ”forskning” så kommer den fortsätta frodas. Forskare är inte något som ”bara finns” utan någon har beslutat att finansiera dem. Här missar många av kritikerna var problemet ligger. Vi måste attackera roten till problemet, dvs. finansieringen. Tänk om det inte fanns pengar till flum på universiteten, public services, stöd till föreningar, stöd till trossamfund, flum i förvaltningen, presstöd, partistöd osv. osv. Allt skulle pysa ihop som en misslyckad sufflé. Många, många miljarder satsas på detta varje år. Inte konstigt att de dominerar samhället. Det är inte PK-folket som är naiva. Det är dess kritiker som tror att de kan ”vinna” genom att komma med lite bra argument och fakta. PK vill ha makt och pengar, och det är precis vad de har. De skiter fullständigt i om de saknar logik och har fakta emot sig.

  Gillad av 10 personer

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Den verkliga orsaken till konflikter som så kallade ”forskare” kan tänkas uppleva är nog oftast att det finns en lång rad med kvalificerat strunt som numera kallas vetenskap. Detta är inget annat än förpackade åsikter och skulle inte hålla för granskning i fem minuter! Och det är inte märkligt att folk reagerar mot det även om det ibland beklagligtvis sker på fel sätt.

  Sann vetenskap ska vara oberoende av person, kultur och tidsålder. Så fort vi har att göra med trender så vet vi att det inte kan vara fråga om vetenskap. Resultaten från riktig forskning måste ha varit lika gångbara och relevanta bland slavägarna i den gamla amerikanska södern som i journalistgettona på dagens Södermalm. Huruvida resultaten skulle ha varit omtyckta eller provocerande är helt irrelevant.

  Om universiteten gjordes sig av med charlatanerna så skulle problemen upphöra.

  Gillad av 8 personer

   • karlgunnareriksson skriver:

    Snart kommer alla skribenter i ” Det goda samhället ” , att stå som statyer i en särskild park , som bevis för deras godhet , efter att de flaxar vidare i reinkarnationen.

    Gilla

 10. Magnus Rosensparr skriver:

  Varför gnäller forskarsamhället och den akademiska världen över de problem som redovisas? Man har ju själva varit med och skapat och utvecklat problemen. Detta är emellertid inte själva grundorsaken till problemens uppkomst. Det är staten och dess politiska styre som möjliggjort uppkomsten och utvecklingen av det beskrivna, och även övriga samhällsproblem generellt.

  Antingen genom medveten politisk och/eller ideologisk påverkan eller genom kompetensbrist, slöhet, lathet eller likgiltighet, har statmakterna medverkat till att de negativa och destruktiva krafterna fått spelrum. Det är staten som ska sätt upp ramar för universitetens verksamhet. Idag får man exempelvis inte bedriva forskning för att befrämja terrorism, aktiv dödshjälp, kannibalism, produktion av kemiska och biologiska massförstörelsevapen eller rasbiologisk forskning. På samma sätt ska staten inte tillåta någon form av klimatflum, genusflum, identitetspolitiskt flum, politisk- & religiös- extremism, normkritisk verksamhet utan vetenskapligt stöd eller osunda kulturradikala teoribildningar och experiment.

  Utöver dessa riktlinjer och instruktioner till universiteten måste staten också se till att dessa strikt upprätthålles, genom att utse auktoritativa internationellt erkända och välmeriterade akademiska personer, som också är hårdhudade och självständiga, till rektorer för vårt lands universitet. Rektorerna ska också vara försedda med omfattande och starka befogenheter. Endast så kan akademin återvända till en konstruktiv, innovativ och harmonisk tillvaro.

  Gilla

 11. karlgunnareriksson skriver:

  Det existerar ingen rättvisa längre , så upp till kamp är fortfarande aktuellt. Hur den kampen ska föras är ett ämne för sig som inte ” Det goda samhället ” , varken vill eller kommer att diskutera. Det är skribenterna i all sin rikedom för goda för att diskutera.

  Gilla

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Det finns ett gammalt sago-element som föreställer en magiker, hovastrolog eller alkemist (ofta utbytbart) som lovar kungen guld. Envar modern läsare ser att det är en charlatan som parasitiskt livnär sig på kungens förhoppning om gratis rikedom.

  Ofta kontrasterad med någon skeptiker som genomskådar det hela (ibland tror trollkarlen på sin egen magi, ibland inte), och som utsätts för intriger av magikern.

  Det är väl lite så det är här, att forskarna, doktorerna och professorerna viskar i maktens öra. Där dryper de ett honungslent smicker när de berömmer makten för att den är så upplyst att den håller sig med så lärde personer som forskaren själv; ja, endast en verkligt upplyst makthavare, rena klokhetens och godhetens paragon har modet att stå emot de onda bestar, lågsinta troll och forntidens kummelgastar som bedriver smälek och driver gäck med forskaren.

  Georg von Rosens målning av Erik XIV, Karin Månsdotter och Jöran Persson demonstrerar temat tydligt.

  Eller är det ett hot, att påpeka att en forskares första mål är ökad finansiering och mer tid utan krav på prestation?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.