Gästskribent Rutger Engellau: Pressmeddelande från Socialstyrelsen: Programmet för Grupparbetslösa

Samhället drabbas allt oftare av negativa konsekvenser till följd av olaglig verksamhet. Landets ledande partier har påkallat behovet av särskilda insatser av typ ”avhopparverksamhet” och exitprogram för så kallade gängkriminella. Socialstyrelsen nu tagit fram riktlinjer och praktiska tips för genomförandet av sådana insatser.

Från regeringshåll har förtydligats att samhällets svar på olaglig verksamhet primärt ska vara utbildning och arbete. Detta betyder per definition att problemet inte handlar om kriminalitet, utan om arbetslöshet som förekommer gruppvis. Detta överensstämmer med Socialstyrelsens synsätt. Det nu utarbetade förslaget har därför givits benämningen Programmet För Grupparbetslösa (PFG).

Programmet har sin utgångspunkt i principen om allas lika värde. Enligt gängse praxis finner myndigheten att endast personer med utomeuropeisk bakgrund får sina rättigheter och värde åsidosatt, varvid endast denna kategori kan bli föremål för PFG. Det är också inom denna kategori som grupparbetslöshet huvudsakligen förekommer. Begreppet grupparbetslöshet omfattar således olaglig verksamhet begången av person som tillhör grupper där arbetslöshet vanligtvis bedrivs av fler personer gemensamt.

De som antas till programmet bereds förtur till boende i socialt fungerande miljöer som saknar förekomst av grupparbetslöshet. I till exempel Stockholm kan detta betyda Östermalm eller Lidingö. I handlingsprogrammet ingår privatlärare för utbildning, personligt stöd från Arbetsförmedlingen samt vid behov tolk. Ersättning i enlighet med kollektivavtal på tjänstemannanivå utgår tills berörd person blir självförsörjande.

Det har framförts farhågor att berörda personer som antas till PFG möjligen aldrig uppnår egenförsörjning, utan kvarblir för alltid i programmet. Det är Socialstyrelsens bedömning att denna risk i princip är obefintlig. Grupparbetslöshet är inte ett fritt val utan påtvingat av utanförskap och samhälleliga strukturer som åsidosätter allas lika värde. PFG undanröjer dessa barriärer för den enskilde individen och bidrar därigenom till ett bättre fungerande samhälle.

Ansökan till PFG sker på för ändamålet framtagen särskild blankett. I denna redovisar den sökande sina meriter. Meriterna avser att spegla graden av grupparbetslöshet mätt som vederbörandes eget engagemang i olaglig aktivitet. Meriterna kan styrkas medelst utdrag ur belastningsregistret. Men då andelen brott till vilken en misstänkt kan knytas är låg bereds den ansökande möjlighet att komplettera med angivande av begångna men icke personregistrerade meriter. För att åberopa sådan merit måste den sökande förete särskilt bevisning exempelvis i form av intyg från andra grupparbetslösa, mobilfilmer, uppvisande av vapen som brukats eller ägodelar som den sökande kommit i besittning av i egenskap av grupparbetslös.

Som merit ska också räknas ofullständig eller obefintlig lågstadieutbildning samt, och för vuxna, avsaknad av deklarerad inkomst.

Hos Arbetsförmedlingen kommer blanketten att erbjudas i många språkversioner. Tolkar och andra personella stödresurser kommer också att stå till förfogande för sökande med ofullständig blankettvana.

Socialstyrelsen har särskilt uppmärksammat risken att sökande avhåller sig från att redovisa icke lagförda meriter av oro för att sådana erkännanden ska föranleda rättsliga åtgärder. Detta kan riskera att den sökandes rättigheter åsidosätts. Därför ska alla åberopade icke lagförda meriter ges straffeftergift.

Bedömning av sökandens meriter ska ske genom att varje enskild merit värdesätts enligt en skala från ett till 10, där siffran 10 innebär högsta merit och helheten sammanräknas. Misshandel, rån och våldtäkt ger extra poängtilldelning om de sammanfaller med avsaknad av utbildning och inkomst. Sökande som saknar uppehållstillstånd ges extra prioritet då denna kategori tillhör samhällets särskilt utsatta.

Vid godkänd ansökan ska programmet igångsättas omgående. Den praktiska hanteringen faller under det kommunala ansvarsområdet. Om ansökan inte beviljas har den sökande möjlighet att inkomma med ny ansökan. Meriter som tillkommit sedan föregående ansökan kan då åberopas.

Socialstyrelsen bedömer att Programmet För Grupparbetslösa kommer att lösa problemet med grupparbetslösheten och på ett avgörande sätt medverka till Sveriges fortsatt gynnsamma utveckling.

Rutger Engellau, företagare, far, farfar och morfar med en omtanke som också sträcker sig utanför den privata familjekretsen.

42 reaktioner på ”Gästskribent Rutger Engellau: Pressmeddelande från Socialstyrelsen: Programmet för Grupparbetslösa

 1. Mitt vykort skriver:

  Haha, mycket bra! DGS saknar en humor och memesektion. Vänsterns signum är att de inte kan skämta, precis som kultur x (att karikera att hugga av huvudet på borgare eller judar räknas inte som skämt).

  Vänstern kan endast gnägga på kommando, till sådana celebra personer som Arsleberg, Sketnér, Shitfert, Snorran, Usch Nöjen, Fittan och Fettan, Örkman och liknande. Alltid betalt med våra skattepengar förstås.

  Ett lite dolt komiskt filmtips där udden är riktad mot globalismen är ”All is Lost” med Robert Redford på Netflix. Kul om man gillar segling också.

  Gillad av 10 personer

   • AM skriver:

    Björn Söder, riksdagsledamot och mångårig partisekreterare för SD kritiserar Socialdemokraterna:
    Det enda parti som hela tiden haft rätt bjuds inte in av regeringen. Istället ägnar sig regeringen åt sandlådelekar som hör hemma i dagisvärlden. Men ingen är väl förvånad över Sveriges genom tiderna sämsta regerings handlingsförlamning när det gäller att få ordning på landet? Istället blir det bara värre och värre för var dag som går…
    Sverige är illa ute och svenska folket likaså, tyvärr.”

    ‪Mikael Damberg vill bjuda in alla riksdagspartier, utom SD, till samtal om det gängvåld som alla partier, utom SD, skapat.‬

    ‪Där ska de diskutera förslag som SD ensamt velat genomföra sedan 2010. Varje år har de röstat emot alla förslag som nämnts, vilket skämt!‬

    Gillad av 5 personer

   • Leo skriver:

    Mikael Dambergs Värdegrund:
    Ta av fattigpensionärerna och ge till vuxna män som låtsas de är barn. Män som varken har skyddsbehov eller är nödställda.
    Styr om resurser från sjukvård, skola, polis och social omsorg till dessa bedragare.
    Värna och skydda utomeuropeiska män som våldtar barn, flickor och kvinnor.
    Sopa hedersvåld och barnäktenskap under mattan.
    Låt radikala islamister infiltrera S i utbyte mot muslimernas röster.
    Så här kunde man ju hålla på i evighet.
    Ni är ett oanständigt lögnparti vars ända mål är makten, Sveriges och svenskarnas väl och ve skiter ni fullständigt i.

    Gillad av 2 personer

   • Fran Zappa skriver:

    S är slut. Damberg har väl varit tronpretendent, men tycks uppenbarligen varken ha röst eller förmåga, så utspelet om att utesluta SD från samtal blir kanske hans svanesång så småningom? Eller så gör man som vanligt inom S och stoppar huvudet i sanden.

    Gilla

 2. Hans Grönkvist skriver:

  Jag satt och läste den här artikeln och bara väntade på Grönköpings Veckoblad som källanvisning. Men tyvärr, den kom aldrig. Jag hoppas på en rättelse, annars kommer jag att bli sjuk.

  Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Inte helt omöjligt scenario i dårskapens land. Damberg har nu bjudit in alla partier UTOM SD till s.k samtal om den skenande kriminaliteten. Precis som jag upprepat gång på gång; Allt kommer att fortsätta som föregående riksdagsterminer.

  Gillad av 5 personer

 4. Magnus Rosensparr skriver:

  Rutger Engellau serverar oss här en lysande och mycket underhållande satir. Det fasansfulla är att det i verkligheten finns människor, organisationer och politiska partier som tror på och önskar genomföra de i satiren beskrivna idéerna som systematisk samhällsform, d.v.s. det totalitära politiskt korrekta socialistiska utopiska samhället, som till sin konstruktion och funktion är allt igenom flummigt, värdelöst, dysfunktionellt, byråkratiskt och människofientligt, som i vardagens grå stenkross passiviserar, bryter ner och över tiden förslavar medborgarna såväl psykiskt som fysiskt.

  Det ankommer på den reella svenska politiska oppositionen och alla självständigt tänkande medborgare att bekämpa och ta död på detta system, och beslutsamt, systematiskt, uthålligt och utan fruktan se till att anhängarna och utövarna av detta system fjärmas från all offentlig makt i Sverige.

  Gillad av 9 personer

 5. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  Rutger Engellau serverar oss här en lysande och mycket underhållande satir. Det fasansfulla är att det i verkligheten finns människor, organisationer och politiska partier som tror på och önskar genomföra de i satiren beskrivna idéerna som systematisk samhällsform, d.v.s. det totalitära politiskt korrekta socialistiska utopiska samhället, som till sin konstruktion och funktion är allt igenom flummigt, värdelöst, dysfunktionellt, byråkratiskt och människofientligt, som i vardagens grå stenkross passiviserar, bryter ner och över tiden förslavar medborgarna såväl psykiskt som fysiskt.

  Det ankommer på den reella svenska politiska oppositionen och alla självständigt tänkande medborgare att bekämpa och ta död på detta system, och beslutsamt, systematiskt, uthålligt och utan fruktan se till att anhängarna och utövarna av detta system fjärmas från all offentlig makt i Sverige.

  Gillad av 1 person

 6. Jan Ivarson skriver:

  Sverige har blivit så stolligt att det är svårt att skilja på satir och verklighet.
  Det som fick mig övertygad om att det hela är satir är att det inte står att SD skall hållas utanför arbetet.

  Gillad av 9 personer

 7. MartinA skriver:

  Kul 🙂 Men följande mening fick mig att ana ugglor i mossen:

  De som antas till programmet bereds förtur till boende i socialt fungerande miljöer

  Visst, Löfven, Reinfeldt, Bonniers, Matsson, Lehman och de övriga är folkmördande monster. Men de har vett nog att inte skicka yrkeskriminella på den klass de stödjer sig på. Nämligen högt belånad övre medelklass som köpt sig fria från de problem som Bonniers skurkgäng skapat. Den klass som bara känner förakt och illvilja för oss andra.

  Gillad av 2 personer

 8. Stefan Litzberg skriver:

  Satir är nästan omöjligt i dagen samhälle då många av verklighetens politiker o myndigheter verkar tappat förståndet. Eller är det inte satir? Eller?

  Gillad av 1 person

  • Mv skriver:

   Ja herregud. Man häpnar, mannen måste ha missat etagelägenheten i Malmö för 20 miljoner till gängkriminella. Man minns med en tår i ögat värstingresorna. Hur kan man veta och förstå så lite?

   Gillad av 3 personer

 9. GWI skriver:

  Man står framför Den Sociala Pelaren när man inser att det måste till metoder, våra metoder, hemma i den svenska modellen, back in the USSR. Vi tackar dem som ”byggde landet” för lång och gedigen erfarenhet.

  Gilla

 10. Sune Mangs skriver:

  Högst riskabel satir – risken är ju att Socialstyrelsen presenterar en blåkopia på R Engellaus rekorderliga förslag.

  En annan sak är ju att socialförvaltningen i Malmö i allt väsentligt på egen hand insett behovet av att ge förtur för kriminella till sekelskifteslägenheter på bästa läge i staden, naturligtvis inkluderande städtjänst – det ska löna sig att vara kriminell.

  Gilla

 11. Samuel af Ugglas skriver:

  I väntan på kalkonen
  Det är förunderligt, när man tänker på det, hur Thanksgiving-helgen görs möjlig tack vare en mängd olika människor, av vilka ett stort antal är totala främlingar?

  För att kalkonen ska hamna på middagsbordet krävs det engagemang av tusentals människor.
  Bönderna, naturligtvis, som föder upp fåglarna, men också de som säljer fodret – de som levererar det till gården, för att inte nämna arkitekten som designade byggnaden – arbetarna som byggde den.
  Fågeln måste slaktas, plockas, inspekteras och transporteras och lastas och lossas, förpackas, vägas och prissättas och läggas i frysdiskar. Folket som gör allt detta har i sin tur en uppsjö av människor bakom sig som utför andra uppgifter – från att raffinera bensin till tillverkning av lastbilarna, till tillverkningen av plasten som köttet förpackas i.

  Alla dessa aktiviteter, utförda av oräkneliga främmande män och kvinnor, har pågått under många månader så att jag och tusentals andra kunde köpa en kalkon till denna helg.
  Nivån på samordning som krävs för detta är häpnadsväckande. Men vad är ännu mer imponerande är att ingen samordnade det.

  Ingen “Kalkon-tsar” har konstruerat en plan och utfärdat order. Ingen tvingade folk att samarbeta så att vi nu har en kalkon i ugnen. Men ändå samarbetade de. När jag kom till Publix var kalkonen där. Allt jag behövde göra var att köpa den. Om inte det är ett mirakel, vet jag inte vad vi kan kalla det.

  Adam Smith kallade det ”den osynliga handen” – den mystiska kraft som gör att otaliga människor – som arbetar för egen vinning – främjar ändamål som gynnar många.

  Av det som verkar som kaos, orsakat av miljontals okoordinerade privata transaktioner, uppstår spontan ordning på marknaden. Fria människor agerar fritt och det resulterar i en mängd varor och tjänster – mer än det mänskliga sinnet kan förstå.

  Ingen diktator, ingen byråkrati, ingen superdator planerar det i förväg. Ju mer en ekonomi planeras, desto mer drabbas den av brist, störningar och misslyckande.
  Förf. känd av insändaren.

  Gilla

 12. rolfholmen skriver:

  Härligt skrivet, Rutger.
  Tyvärr så överträffar ibland verkligheten dikten. Så ock i detta fall. Idag, 2/9 sa S, Löfven, i Rapport, något i stil med att – det är inte konstigt att man blir kriminell om ens föräldrar inte har ett jobb att gå till -. Lysande analys. Löfven borde genast bli civilanställd vid polisen. (Då slipper vi honom som statminister. Tråkigt för polisen, men dom är ju vana vid att ta oförtjänta smällar).
  Från denna position skulle han kunna ge ett ovärderligt bidrag i kampen mot brottsligheten. Vi har ju statsmannaord på i vilken målgrupp brottslingarna står att finna. Helt onödigt med samtal, kommittéer och utredningar som bara försenar ett eventuellt genomförande..

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.