Patrik Engellau: Trygghet

Patrik Engellau

För några månaders sedan publicerade Brottsförebyggande rådet sin årligen återkommande trygghetsundersökning. Den heter Nationella trygghetsundersökningen 2018 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Det är en gedigen undersökning på 242 sidor som med massor av tabeller, figurer, staplar och diagram på ett övertygande vetenskapligt sätt redovisar förhållandena ett år tidigare. Problemet – mitt problem i alla fall – med sådana rapporter är att jag inte orkar läsa dem eftersom informationsmängden är så överväldigande. Problemet med att inte orka läsa dem är att man inte uppmärksammar viktiga saker som kan finnas i rapporterna. Men eftersom jag denna gång för ovanlighetens skull ansträngt mig lite så ska jag tala om för dig några saker som jag fäst mig vid.

Trygghetsundersökningen består av en enkät med ett trettiotal frågor som ställts till 152 873 personer mellan 16 och 84 års ålder i hela riket. Frågorna är indelade i fyra typer: Utsatthet för brott mot enskild person, Utsatthet för egendomsbrott mot hushåll, Otrygghet och oro för brott samt Förtroende för rättsväsendet. Jag bryr mig här inte om de sista två typerna eftersom de handlar om vad folk tycker och känner vilket inte känns så stabilt. De två första typerna, däremot, handlar om vad folk faktiskt råkat ut för under det föregående året, till exempel om de faktiskt utsatts för fysiskt våld eller om någon försökt råna eller våldta dem eller om de råkat ut för ficktjuvar eller om någon brutit sig i in i deras bostad eller om de fått bilen, motorcykeln eller husvagnen stulen.

Redovisningen av enkätresultaten görs per polisregion varav det finns sju stycken i landet. Inom regionerna redovisas per polisområde, lokalpolisområde och därunder kommun eller stadsdel. Det kan alltså bli rätt finfördelat.

Jag har nöjt mig med att studera två polisregioner, nämligen Stockholm och Syd. Min personliga föreställning när jag började studera tabellerna var att brottsligheten troligen var mindre än många oroar sig för samt att den i vilket fall som helst var koncentrerad till utanförskapsområden och sällan sticker upp huvudet i medelklassområden. Jag fick tillfälle att ifrågasätta denna uppfattning.

När det gäller faktiskt inträffade brott mot enskild person var snittet för riket 23,8 procent vilket för mig framstår som oerhört. Nästan en fjärdedel av samtliga boende i landet skulle alltså under det senaste året utsatts för ett verkligt brott mot sin person.

I polisområde Syd låg snittet på 24,8 procent, något högre än riket. Värst drabbad av de angivna kommunerna och stadsdelarna i hela området var stadsdelen Södra innerstaden i Malmö som låg på 33,8 procent. Lindrigast drabbad var Olofströms kommun på 16,4 procent.

I polisområde Stockholm hamnade snittet på 26,8 procent. Den högsta stadsdelssiffran gällde Älvsjö på 31,7 procent tätt följt av Södermalm på 31 procent och Kungsholmen och Östermalm på vardera 30,9 procent.

Att dessa omvittnat välbärgade områden skulle hamna så högt var en överraskning för mig inte minst med tanke på att utanförskapsområdet Rinkeby-Kista låg på 29,4 procent. Den lägsta siffran i polisområdet var Vallentuna kommun där 19,8 procent av befolkningen varit utsatt för brott mot person.

Min tes om att brottsligheten var separerad mellan socialt och ekonomiskt utsatta områden och välbärgade områden och koncentrerad till de förra var därmed helt vederlagd. Grevarnas och direktörernas Östermalm, de framgångsrika miljöpartisternas och statstevejournalisternas Södermalm och utanförskaparnas Rinkeby var ungefär lika drabbade. Dessutom var skillnaden mellan de boendeområden som låg högst och de som låg lägst förvånansvärt liten.

Brottsligheten förefaller ganska jämnt utsmetad utan respekt för sådant som de boendes genomsnittsinkomst i de olika områdena.

Nästan samma mönster visar sig i fråga om egendomsbrott. Rikssnittet ligger på 14,1 procent. En av sju boende i Sverige hade drabbats föregående år. Även det är chockerande mycket.

Polisområde Syd hade 16,5 procent med stadsdelarna Centrum, Kirseberg och Södra innerstaden i Malmö på första plats med ungefär 30 procent och Hultsfreds kommun lägst på 7,3 procent.

Polisområde Stockholm, 15,5 procent, toppade med Spånga-Tensta på 27,8 procent. Södermalm och Östermalm låg kring 16 procent. Lägst var Vallentuna kommun med 19,8 procent.

Skillnaderna mellan högst och lägst var inte så stora vilket stärker teorin om utsmetning av brottsligheten.

En av tyckarfrågorna kan vara värd att presentera. Den löd: ”På det hela taget, tror du att antalet brott i Sverige har ökat, minskat eller varit oförändrade de senaste tre åren?” Svarsalternativen var: ökat kraftigt, ökat något, varit oförändrat, minskat något, minskat kraftigt och vet inte/ingen uppfattning.

82 procent av respondenterna i hela riket svarade att brottsligheten ökat kraftigt eller något. Det tyder, vad jag kan förstå, på en massiv oro hos det svenska folket för brottslighetens utveckling.

Polisområde Syd låg på 83 procent. Anmärkningsvärt är att stadsdelarna Södra innerstaden och Centrum i Malmö, som var värst drabbade enligt ovan, var de två delar av hela polisområde Syd som oroade sig minst över ökad brottslighet, bara 60 respektive 70 procent.

Ett likartat, till synes perverst, mönster uppvisas i polisområde Stockholm, snitt 78 procent, där folk i hårt drabbade stadsdelar som Södermalm och Östermalm oroar sig minst för brottsutvecklingen med 64 respektive 71 procent.

Södermalmarna förvånar mig egentligen inte. De är hårdare drabbade än de flesta men de är alltför politiskt korrekta för att ens ha förstånd att oroa sig i proportion därtill. Vi östermalmare är kanske lika politiskt korrekta även om man inte anat det.

55 reaktioner på ”Patrik Engellau: Trygghet

 1. Lars skriver:

  Mycket av brottsligheten tycks koncentrerad till stadsdelar i centrum både i Stockholm och Malmö. Vad jag tycker behövs är en uppdelning i typ av brott, exempelvis brottslighet i närhet till uteliv och kvällar och nätter. En möjlig förklaring på att boende i dessa stadsdelar upplever mindre brott kan ju vara att de är mer välbärgade med annorlunda vanor – fina restauranger och hemma på kvällarna. Förortsbor, särskilt ungdomar, i Stockholms län söker sig till de centrala delarna, liksom stadsdelsbefolkningen i Malmö söker sig in mot centrala staden. Intressant skulle vara statistik över drabbade åldersgrupper.

  Gilla

  • Erik skriver:

   Trygghet är inte bara att slippa bli våldtagen eller rånad/misshandlad på gatan(viljetsjälvklart är oerhört viktigt) utan måste också ses i ett större perspektiv. Hur Sverige agerar som land i världspolitiken. Det är det somkommer bestämma vår framtid och därmed framtida trygghet.
   I dag har vi en framväxande islamistisk rörelse som består av både länder som Iran-Syrien-Turkiet-Palestina(plus andra länder)och kanske framför allt av terroristorganisationer som har stöd från dessa länder och islamistiska finansiärer. Även Kina och Ryssland återfinns på denna sida.
   Motpolen är framför allt USA och Israel,men även Saudiarabien m.fl. länder inom muslimska världen.
   Var står då Sverige och EU? För mig verkar det som Sverige tagit ställning och stödjer den islamistiska sidan och de länderna. Både genom vår utrikesminister,vår massinvandring av muslimer,vårt försonliga sätt mot Iran m.fl. samt hur vi agerar inom de politiska partierna S,V,MP,C framför allt. Lägg till vårt närmast hatiska agerande mot USA.
   Detta måste vi diskutera,Patrik. Starta med artiklar snarast!

   Gillad av 2 personer

   • Linden skriver:

    En av förgrundsfigurerna till det rådande eländet, ni minns han som slank ut genom bakdörren.
    fortsätter att åka gräddfil.
    https://www.dagensjuridik.se/skatteratt-2/reinfeldts-skatteuppgifter-belagda-med-sekretess/

    Godtycklig lagstiftning och godtycklig rättstillämpning visar bara än en gång vilket genomkorrumperat skitland Sverige är, där man avskaffat all form av straffrättsliga sanktioner för myndighetstjänstemän, regimmedia och politiker.

    Skatteverket och övriga myndigheter är inget annat än en maffia i regimens tjänst.

    Och Reinfeldt ler i mjugg nu slipper han att visa upp sina skumraskaffärer.

    Gillad av 7 personer

   • Lars skriver:

    Ni tror väl inte på den nya myten om 2015? Visst var det många, men det kommer ca 100 tusen om året sedan sekelskiftet. Politiken har pågått sedan Bildt regimen upphävde S beslut 1989, Lucia beslutet, att bara ta emot FN kvoten om ca 5000 personer om året. Det är, vilket man har väldigt svårt förstå på exempelvis DGS borgerlig politik som lett hit, men sossarna sjunger med o Mp är ju ett folkpartistiskt parti grundat av Per Gahrton…..och V är imbecilla liksom vänstern inom S (broderskaps rörelsen, flirten med Islam).

    Så hela sjuklövern, näringslivet, media är skyldiga till detta. Nu gör man väl sitt bästa sopa undan spåren, som när Rheinfeldt tog in Bildt som statsminister, hela debaclet 1992 sopades undan då S hade förberett och sedan medverkade till Bildts kronförsvar….ingen ville syna korten (men Westerberg och Carlsson syns ju ofta i TV och varnar för rasism….)

    Obegripligt. Hur kan vi ha så inkompetenta politiker? 25 % har utländsk härkomst, samma siffror som i Tyskland.

    Inget att bry sig om längre, men intressant att följa. Man kan inte heller flytta bort från det. Det är likadant i stort sett i varje liten stad eller ort.

    Gillad av 1 person

   • LN skriver:

    I denna video-poden går Stefan Molyneux genom holländsk statistik och där är oxå 2:a generatinens invandrare mer kriminella …. MEN ännu mer förvånande är att 3:e generationens invandrare är ÄN MER kriminella än 2:a generationen. Med en massa diagram och tabeller.
    Och i ovan svenska undersökning nämner man 3:e generationens-invandrare som svenskar.
    Något att fundera på !!!
    The Truth About Immigration and Crime in the Netherlands by Stefan Molyneux

    Skrämmande, vi vet redan att andra generationen är mer brottsbenägna än sina föräldrar.
    Men det slutar tydligen inte där…

    Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   På 70-talet kunde man som student gå/ragla hem genom Göteborgs centrum på kvällar och nätter och även varma sommarnätter utan att riskera överfall efter fester eller blöta kvällar på pubar och barer och restauranger. Det hände sällan något. Inga utländska gäng eller gäng överhuvudtaget. Någon enstaka ensam full eller knäpp tok kunde man kanske möta. Jag hörde inte om någon som var rädd. Göteborg var som en större småstad, tyckte jag och många andra.
   Monica Zetterlund sjöng också om Stockholm med samma känsla jag hade om Gbg: Sakta vi gå genom stan. Den sångtexten präglades av trygghet. Stan är vår på natten och vi är lugna och säkra. Många har väl beskrivit Stockholm ur sitt ungdomsperspektiv. Ulf Lundell, Uggla, Adolphson och Falk mfl. förstås även långt tidigare.

   Adolphson och Falk; Stockholmsserenad1982 präglas av samma lugn:
   Det hörs ett vrål ifrån tusen kubik
   Men för Jonny själv är det ljuvlig musik
   Som en frihetssång
   Genom nattens trafik mot en soluppgång

   Intill en port väntar Cathrine
   Med sin synt-pop och sin avmätta min
   Men hon tinar upp
   När Jonnys maskin vrålar ut sin sång
   Att natten är lång

   Och de flyr bort mellan sovande hus
   Över tysta torg, under stjärnornas ljus
   Och de hör på håll
   Storstadens brusande ljudlöshet
   Och natten är het

   I Stockholm, i en Stockholmsserenad
   I Stockholm, i en stockholmsserenad

   Det ryms en evighet innan hanarna gal
   Innan Jonny står i sin datacentral
   Med sin ”frihetssång”
   Och Cathrine är tillbaks vid sin portuppgång
   För natten är lång

   Gillad av 5 personer

 2. miketheviking skriver:

  Har tittat på den 242-sidiga pdf:en från BRÅ.
  Hittar ingen finfördelning på regioner, bara på åldersgrupper, civilstånd, utbildning och bostadsform. Har du någon mer exklusiv variant.
  Hittar inte ens de siffror du refererar till.

  Jag finner dock siffror som i sig är stötande:
  Drygt 74 000 människor har svarat på enkäten av 200 000 tillfrågade. Ett stort bortfall men också en väldig stor grupp i statistiska sammanhang.
  24,7 % uppger att de utsatts för brott.
  35,8 % av kvinnor 20-24 år har utsatts för sexualbrott.
  47% av kvinnor i åldrarna 16-24 år uppger att de är rädda att utsättas för sexualbrott.

  BRÅ är väldigt noga med att man måste ange dem som källa vid citat (vad händer annars?)
  ”Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) uppger 10,7 procent att de utsattes för sexualbrott 2017. Det är en ökning från 2016, då andelen var 8,0 procent. Andelen låg på en relativt stabil nivå fram till och med 2012, men därefter har en ökning skett, vilken har varit särskilt kraftig under de senaste åren.”

  Ovan siffror är signifiaktivt för statistik – den kan säga olika saker och uppfattas olika.
  I sig är det ju extremt sjukt att var tioende kvinna utsatts för sexualbrott under ett år!!!
  Vi pratar alltså INTE under sin livstid.
  Men betänk då att om varje generation 20-24 åringar där mer än en tredjedel utsatts för sexualbrott accumulerar sina brottsupplevelser under en 20-årsperiod.
  Låter som vi har en källa till psykisk ohälsa….

  Det viktigaste med undersökningen, som BARA går tillbaka till 2005, är att den visar att brottsligheten LIGGER KVAR på historiska höjder. Det är för mycket fokus på om den ökar eller inte bland de politiska odjuren. Med denna enormt höga brottslighet så accumuleras ju känslan av utsatthet i samhället och erfarenheter av egen brottutsatthet. Då skiter jag högaktligen om om risken är 23% eller 25% för att utsättas för brott.

  Gillad av 6 personer

  • miketheviking skriver:

   Tittar man i deras Undersökning om brott första halvåret 2019,skriver BRÅ så här:
   ”Under första halvåret 2019 anmäldes 4 070 våldtäkter, vilket är en ökning med 493 brott (+14 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre uppgick till 2 300 brott, vilket är 386 brott fler (+20 %) än första halvåret 2018, även de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre ökade, med 40 procent till 118 brott. De anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 0–17 år ökade med 5 procent (+73 brott), till 1 650 anmälda brott.”

   4000 VÅLDTÄKTER!?
   Notera då också1650 våldtäkter på barn UNDER 18 år.
   Oerhört.

   Gillad av 6 personer

  • Lars skriver:

   Man kan utan vidare anta att svarsfrekvensen har en systematisk bias så att de som utsatts för brott är mer benägna att svara på enkäten. 30 % svarsfrekvens är därmed alldeles för låg för att man ska fästa något avseende vid enkäten oavsett hur många personer som svarat efter statistiskt sett är urvalet inte normal fördelat med varandra oberoende variabler.

   Fint du orkade kolla.

   Gilla

 3. A skriver:

  Allt är alltid i balans under alla omständigheter hela tiden P.E. Så länge jag levt har sossestaten stått bakom brottslingar, och varit emot fungerande människor. Så varför gnälla nu?? Allt är som det måste. Den som söker ska finna. Vänsteretablissemanget har hela tiden vurmat för brottslighet och fått det. De har hyllat och frammanat allt som INTE fungerar för vanligt hederligt folk, och fått det. Hade nån trott att det skulle bli på nåt annat vis??

  Mvh A

  Gillad av 12 personer

 4. Mitt vykort skriver:

  Ja sen är det för mig rimligt att anta att verkligheten är långt värre. Vänstern (jo ständigt den vänster) har ju infiltrerat alla samhällsinstitutioner, de som låg dem närma kom först så idag har vi ett 7-parti som är globalistisk vänster, media så klart och administration. Universitet och forskning är infiltrerade och de institutioner som kanske varit mer motsträviga som polisen och militären har ju på ett mycket explicit sätt tagits över, ”omorganisation” heter det visst. Man döljer det inte ens utan ÖB dansar med lösdildo över graven för ett fungerande försvar. Klimatet och genus är två av de senaste redskapen för att få in pk också i företagen. Rättsväsendet är så uppenbart vänster tjänar kanske mest av alla på migration och brottslighet.

  Vd betyder detta? Vad betyder att tänka som vänstern? Jag tror vi vet det, det betyder att ändamålen helgar medlem, att det finns ett högre gott som någon på toppen ger den korrekta tolkningen av, det betyder vidare att man helt saknar moraliska spärrar och respekt för annat än denna högre sanning. Greta är ett bra exempel. Därför är det inte så att vänstern bara ljuger utan det är värre än så, den väg man följer är nästan perfekt motsatt kurs mot den som skapat västvärlden och det kristna idealet, man söker, medvetet eller omedvetet ondskan. Detta kan dock inte sägas öppet, så allt blir Orwellskt double-speak, man säger alltid motsatsen till det man gör, motsatsen till verkligheten. Denna modell tror jag stämmer på allt mer: motsatsmodellen. Testa själva.

  Jg finner det därför överhövan naivt att tro på något BRÅ gör, deras syfte är det motsatta, de försöker inte undersöka och redogöra för brottsligheten i Sverige, se försöker helt enkelt dölja den, och går det inte på ena sättet så går det på andra, siffrorna är kanske extrema (men säkerligen friserade ändå) men vem har hört talas om det? I samarbete med andra vänsterinstitutioner som media så döljs sanningen alltid.

  Gillad av 12 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   MV, jag föreslår en lite mer matematisk-logisk tolkning av motsatsmodellen. All hållbar verksamhet och reella långsiktiga förbättringar måste bygga på maximalt närmande till verkligheten = naturen (inom och utanför människan; kan även kallas skapelsen) = sanningen. Sanningssökandet är det absolut fundamentala, det som möjliggör testning, ordnad kommunikation och hierarkiskt kunskapsbyggande. Vi kan och bör därför alltid använda oss av sanningsvärldens logik.

   Den som förkastar verkligheten genom önsketänkande eller gör uppror mot själva tillvaron och dess villkor måste i stället arbeta med osanningens logik i en egen konstruerad tankevärld och geometri. Den är redan från början inverterad, negerande eller motsatt den reella verkligheten. I princip kan man själv skapa en helgjuten virtuell värld med en egen sammanhängande logik. Men verkligheten tränger gång på gång in och bryter lokalt sönder den virtuella världens geometri och logik. Därför uppstår paradoxer, absurditeter och nya lager av invertering och osanning.

   För att hålla ihop detta krävs dels många psykologiska försvarsmekanismer, dels kollektiv tankekontroll och sanktioner. Och mycket kraft går åt för att vakta och hålla ihop en osann, paradoxfylld, lokalt genombruten virtuell värld. Det som ur en viss vinkel framstår som gott alstrar ur andra vinklar även sånt som är ont, men om det onda axiomatiskt inte kan finnas i denna virtuella värld får ingen kika ur dessa vinklar. Då kan ondskan växa ohämmat och fortplanta sig.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    MV förstår inte att hon själv inte lever efter det du förmedlar. Hon lever i sin egen hatiska bubbla, söker fienden, säger att ”de vill ha det såhär” utan att förstå att ”de” inte är socialister. Så MV bidrar till fördumningen i samhället.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Nu är du på helt rätt spår Sixten, ingången till logiken som skapar sig själv. Som gör att man inser att bibeln är ett helt osannolikt träffsäkert dokument i tolkandet av verkligheten. Allt i den här världen kretsar kring detta Sixten och den krampaktiga förnekelsen vänstern sysslar med. Antikrist. För en ickereligiös människa som mig, är det häpnadsväckande att upptäcka allt detta. Det är därför jag tjatar om det.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Leif Nilsson skriver:

   Ja, den nymarxistiska Frankfurtskolans strategi att ta kontroll över samhällets institutioner har lyckats väl i Sverige. Det började på 60-talet med de samhällsvetenskapliga akademiska institutionerna och deras ”kritiska teori”, har nu ett förödande inflytande även på samhällets kärnverksamheter som försvaret och rättsväsendet.

   En förgrundsgestalt för idéernas spridning i Sverige, var professor Joachim Israel, som hävdade att all samhällsvetenskap måste välja sida i klasskampen. Han bidrog starkt till att Frankfurtskolans destruktiva idéer fick fäste inom 68-rörelsen.

   I en artikel i Stockholms-Tidningen den 27:e februari 1966 heter det: ”Vi måste bygga vår strategi på en sociologisk analys av samhällets maktcentra och gå in för att använda den politiska makten till att systematiskt skaffa oss inflytande över alla samhällets institutioner.”

   ”I samma artikel skriver Israel om att målet med denna kamp över kulturen och dess institutioner är: ”det obegränsade socialistiska inflytandet”. 1980 var Israel handledare åt Per Gahrton när denne skrev sin avhandling om riksdagen. Mot slutet av sitt liv var Israel en av initiativtagarna till miljöpartiet.”

   Citaten ovan är hämtade från Nikademus Unghs väldokumenterade och intressanta artikel ”Sverige som kulturradikalt experiment”:
   https://www.mises.se/2019/06/14/sverige-som-kulturradikalt-experiment/

   Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   ”…naivt att tro på något BRÅ gör, deras syfte är det motsatta, de försöker inte undersöka och redogöra för brottsligheten i Sverige, de försöker helt enkelt dölja den,”

   -Ja BRÅ-anställdas grundinställning är förstås att vränga till statistikutfallen så att utvecklingen ska döljas. Man väljer tidsperioder och andra parametrar för att få fram så liten ökning som möjligt. De som jobbar där är inte neutrala. Förr kunde man lita på myndigheters neutralitet men det var länge sedan.
   Tre grader av ljugande: Små lögner, större lögner och statistik.

   Gilla

   • bejji skriver:

    ”Förr kunde man lita på” BRÅ ex.vis ??
    På 1970/80-talet var Nils Bejerot professor i socialmedicin i Sthlm. Han var kommunist av den gamla stammen men mycket populär hos Stockholmspolisen, där han också tjänstgjorde som polisläkare /psykiatriker.
    Han kallade BRÅ för ”Brottsbefrämjande Rådet”.

    Gilla

 5. L. N. Fredrik Östman skriver:

  Att man i Rosengård i lägre utsträckning tycker att brottslighen har ökat kraftigt beror ju bara på att den redan sedan länge är så hög där. Det är en mättnadseffekt. Det undersökningen visar är att brottsligheten nu sprider sig från no go-zonerna till resten av landet. Så att det blir rätt.

  Gillad av 8 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja tidsperspektivet är på tok för kort vill jag upprepa. Vadå minskat? Sista minuterna eller? Snart smäller det säkert igen, men nu har det varit lugnt i 5 minuter….. Ta i trä.
   Hur var det 1970 eller 1950 jämfört på 2010-talet?
   Man ska jämföra med när Sverige var svenskt och fullt av väluppfostrade svenskar som alltid kom i tid till skola och jobb och gjorde sitt bästa hela livet och hade respekt för polisen och var rädda för lagens långa arm, och då Sverige var opåverkat av kriminell import.

   Gillad av 2 personer

 6. Stefan Sewall skriver:

  Morfar dog 1972. Han låste aldrig dörren till huset i hela sitt liv. Det behövdes inte. Det hände aldrig något. Han var helt säker på att ingen skulle bryta sig in och det gjorde ingen heller.
  De flesta man kände brukade ha nyckeln under dörrmattan. Det visste alla, även eventuella tjuvar förstås men de lyste med sin frånvaro.

  Gillad av 5 personer

 7. pllay skriver:

  Att områden dominerade av sharia redovisar lägre antal brott i en undersökning med ca 35% svarsfrekvens är orsak till oro om vems rättsuppfattning som råder i området.
  Att Östermalm, Södermalm och andra -svenska- områden uppger högre antal brott är nog mer ett mätetal för anmälningsbenägenhet och lojalitet mot det officiella samhället.
  Kanske det också reflekterar andelen med hemförsäkring kontra de utan samt boendeform.
  Att sedan folk i gemen, utanför Östermalm och Södermalm, uppger att brottsligheten ökat men att det personligt upplevda våldet inte ökat ska nog ses som acceptans och tillvänjning, stanna inne på kvällen, lämna den fina jackan hemma, gå i grupp i stället för ensam, jympa på gym i stället för joggingspåret.

  Gillad av 2 personer

 8. pllay skriver:

  Jag fick min bil stulen i början av Augusti och anmälde det till polisen samma dag.
  I slutet av veckan fick jag meddelande från polisen att anmälan lämnas utan vidare utredning då gärningsman var okänd, meddelandet var daterat samma dag jag gjort anmälan.
  Verkar riskfritt att stjäla bilar om man inte lämnar in ID till polisen i samband med stölden.
  Är detta att betrakta som ett tryggt samhälle?

  Gillad av 5 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @PLLAY
   Fick min sidoruta inslagen på ICA Maxis parkering för ett antal år sedan. Tur som en tokig har jag, för ut från en annan parkerad bil rusar en privatspanande polis fram och tjuvarna in spe springer snabbt iväg till en väntande bil.
   Får jag veta efteråt.
   Polisen som förhindrade stölden av min portfölj, en mycket effektiv sådan, tog både signalement och bilnummer på den försvinnande bilen.
   Brev från polisen dagen efter: ”Spaningsuppslag saknas. Utredningen läggs ner.”
   Det som gör saken ännu mera intressant är att min ”räddare” redan på plats hade funnit följande uppgifter via sina register som han delgav:
   1) Denna bil har använts vid ett dussintal liknande händelser
   2) Ägaren är en kvinna som villigt lånar ut bilen, men hon vet aldrig till vem….
   3) I hennes nära krets finns ett antal personer dömda för brott

   Och allt detta innan PK var ett begrepp.

   Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Min bil stod på en bevakad parkering med kameraövervakning.
    Polisen avskriver alltså ärendet utan att titta på filmerna.
    Då jag var ung ansågs bilstöld vara ett allvarligt brott.
    Trots en uppluckring i hur brott bedöms och en obefintlig ambition hos polisen att finna och lagföra gärningspersoner ökar antalet anmälda brott.
    Mörkertalet är förmodligen enormt.
    Resultatet av polisens syn på värdet av att skydda samhället kan ses i uppklarningsprocenten, lägst i Europa.
    Jag tror att budordet -du skall icke stjäla- motarbetas av vänstern pga. sitt bibliska ursprung. Att vara vänster är att uppmana till stöld från de som äger mer än vänstern, själva kärnan i vänsterrörelsen är den negativa avundsjukan, hellre förstöra än att se någon ha framgång i livet.
    Jag tror vi ska se hela vänsterrörelsen som en motreaktion mot den kristet färgade kulturen, alla regler, lagar och kulturyttringar med grund i kristna värderingar motarbetas.
    Brottslighet, PK, HMF och stöd för Islam är medel i vänsterns kamp mot kristen moral och demokratiska värderingar.
    Vänsterpolitik leder alltid och överallt till samhällets upplösning och människors död.

    Gillad av 3 personer

 9. Lars Bernhoff skriver:

  Det är en beklämmande läsning om alla de höga tal som rapporteras. Sverige beskrivs ibland som trygghetsnarkomaner. Uppfinningsförmågan om nya bidrag och skydd är enorm. För S är det en paradgren att skapa trygghet. Att nästan allt krut är lagt på det ekonomiska men att S uppenbart inte förstått att rättsväsendet måste få sin andel av trygghetssatsningarna.
  Alla partier få ta åt sig ganska mycket men sedan 5 år är det främst S som bekräftar sin oförmåga att vidta tillräckliga åtgärder.
  För mig är exemplet med tulltjänstemän som saknar befogenhet att stoppa bilar med tjuvgods till de baltiska länderna. Det är ofattbart. Det går inte att förstå den typen av misslyckanden. Sover hela riiksdagen? Det finns fler lågt hängande frukter i att åtgärda. Resterande är komplexa frågor och tar längre tid att åtgärda.

  Gillad av 5 personer

 10. slaszlos skriver:

  BRÅs undersökning ger regeringsmaktens redskap att fortsätta landets och medborgarnas utsatthet utan att ingripa med säkerhetspolitiska åtgärder att återställa landets och medborgarnas skydd mot inre och yttre fiender. Det är bevis hur statministern och inrikesministern pratar och bortförklarar kriminaliteteten är självbilden av ” ändamålen helgar medlen ” mot fakta. Det är fakta till i de små samhällen och kommuner brottsligheten är lika stor än i storstäderna trotts de lokala politikerna , i speciellt S och V tonar ner verkligheten via sina förtroendevalda och visselblåsare med hjälp av medierna som står i deras tjänst mot yttrandefrihet. Det är diktaturens verktyg mörkläggningen av verkligheten och spridningen av falska rykten att skydda makten.

  Gilla

 11. Tjalle skriver:

  Och varför har man lås på huset öht ?
  För att hålla främlingar borta ! Låset är alltså ett uttryck för främlingsfientlighet.
  Kommer därför förmodligen snart att förbjudas.
  Jag är bosatt hundra mil söder om Sverige.
  För 40 år sedan berättade besökare stolt att ”vi låser inte dörren när vi åker till stan”.
  Häromåret hade vi besök som råkade i panik när de genom appen på iPhonen såg att tjuvlarmet inte var inkopplat på huset i Sverige.
  Tiderna ändras …

  Gilla

 12. C de Longueville skriver:

  I dag den 1 september 2019 har undertecknad haft sitt viste på Södra Djurgården i Stockholm i exakt 25 år.
  Jag blev aldrig tillfrågad i den aktuella undersökningen, men om så skulle ha varit fallet, så kunde jag ha sagt, att det härstädes fortfarande är ganska lugnt och fridfullt.
  Allt, så när som på de kringdrivande horder, som tycks ha sitt ursprung i typ AgFaniStan och som förefaller bli alltmer frekventa.

  På andra ställen är tillståndet värre, där har alldeles nyligen två kvinnor skjutits ihjäl och den inkapable sluddrar och yrar om narkotikakonsumtionen i välbärgade områden.
  Hur obeskrivligt ointelligent och obegåvat kan en regeringschef uppträda?
  Finns det ingen gräns för vilka dumheter en figur på denna nivå får kläcka ur sig innan vederbörande bärs ut?

  För övrigt skulle jag ha framfört, att jag anser, att systemkollapsen och integrationsfiaskot bara blir värre.
  Det tycks vara helt egalt för dårvänstern, som oförtrutet fortsätter, att vråla för full hals om det underbara med obegränsad folkimport.

  Gillad av 1 person

 13. Dan skriver:

  Skulle inte använda denna rapport till annat än relative observationer över tiden. Data tycks dessutom vara så påverkad av tycke smak och kunskap om lagen att en jämförelse grupp mot grupp också svårligen kan göras.
  Vad östermalmsborna tänker på när de svarar ja bör undersökas med djupstidier. Om man ska kunna dra några slutsatser.

  Gilla

 14. Matts Ekman skriver:

  Bra chefskap innebär att man får saker och ting gjorda, genomförda. Våra politiker är exempel på motsatsen. Beror det på att de nästan alla aldrig varit ute i näringslivet och lärt sig vad som krävs?
  Nu är det bara en massa prat – Stefan Löfven är mästaren på plattityder (”i mitt Sverige ska…. lägg till valfri fras”, Ygeman och Morgan J ligger inte långt efter. Aldrig något konkret, inget blir gjort – förutom att höja skatter!

  Gillad av 5 personer

  • Mv skriver:

   Jag anser att du har helt fel. Du utgår från att ”få någonting gjort” är samma sak som att få gjort saker som du anser bra, till dessa räknas säkerligen inte att varje år säkerställa att Sverige har den största invandringen per capita från de mest dysfunktionella regionerna och kulturerna, eller att säkra att våldtäkterna ständigt ökar eller att statsfinanserna i allt ökande grad går till migration. Om man däremot tycker att allt detta är bra, om man vill ha det så här, då måste man ju säga att man uppnår enormt mycket! Herregud på ett fåtal årtionden så har Sveriges befolkning ökat med 2.5-3 miljoner människor, det samtidigt som antalet svenskar minskat! Det är väl nästan ohört i historien, invandringen är ju större än till USA när den var som störst.

   Gillad av 6 personer

 15. Observatör skriver:

  Redovisningen av undersökningen har ingenting med vetenskap att göra. En vetenskaplig redovisning skulle kunna vara: ”Vi har med en enkätundesökning försökt kartlägga hur stor andel av befolkningen som under 2018 vart utsatt för olika typer av brott. Bortfallet blev 60 procent varför den enda slutsats som kunnat dras var att denna typ av undersökningar inte längre är meningsfulla. Kanske bör BRÅ läggas ner”.

  Gilla

 16. Aha skriver:

  Man kan tycka att en enkät borde väl vara det ultimata sättet att få fram information om brottsligheten men inte ens det är tillförlitligt. Jag läste t.ex. någonstans att svarsfrekvensen för enkäten är runt 50% för de som bor i utsatta områden. Vidare kanske folk skyddar sig bättre med larm eller exponerar sig inte lika ofta i utsatta områden vilket drar ner brottsutsattheten. Denna flumhet i mätmetoden utnyttjas av vänstersidan för att tona ner problemen framför allt så att brottsligheten inte förknippas med massinvandringen och mångkulturen, se Löfvens beskyllningar om Djursholsbornas knarkande som skapar efterfrågan åt förortsgängen.

  När det gäller den höga brottsligheten i centrala delar kan mycket förklaras med hög genomströmning av människor (inkl. bovar). Förorterna torde också ha mindre åtråvärda saker att stjäla, se också borttappet av enkätsvar i förorterna.

  Frågan är vad som svårast; få ner brottsligheten eller mäta kriminaliteten korrekt.

  Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Om du ska gå fri i det här landet Ditt Vykort, så är tricket att du kan inte göra nåt aktivt emot någon för att försvara dig, som inte med största sannolikhet lika gärna kan vara en olycka, ens i ditt hem. De vill ha det så.. Så fallucka går bort, det måste vara fiffigare än så. Var det nån som sa nåt om vidrigt maktetablissemang..

    Mvh A

    Gilla

 17. H Portell skriver:

  Tack för en intressant tolkning av undersökningen.
  Den ibland ej förväntade svarsrelationen i vissa svårt av grov brottslighet belastade områden kan väl bero på att man där utgår från brottsnivån man är van vid.

  Gilla

 18. En tacksam plump i jämnställdheten skriver:

  Patriks blottar idag, om än indirekt, ett av samhällets större obalanser. Som de politiskt korrekta aldrig vill låtsas om. Och det berör både jämställdhet och kriminalitet.

  Jämställdhet kommer i två varianter. Den 1:a varianten handlar om matematik. Att könens representation bör falla ut i två lika höga staplar. Lika många kvinnliga piloter som manliga. Lika många kvinnliga chefer som manliga.

  Jämställdheten bland traditionella hantverksyrken är inte lika viktigt som inom akademiska yrken, eller högre upp inom företagens organisationer. Så fullt ut tillämpas inte den matematiskt ekvationen – varannan damernas.

  Den 2:a varianten av jämställdhet handlar om att inga mossiga strukturer skall stå i vägen för var och ens självförverkligande. Att personens unika behov får komma till uttryck inom ett eget självförverkligande. Och i det perspektivet får det matematiska utfallet mellan könen bli vad det blir.

  Tillämpar man den rent matematiska jämställdheten – där mannen av någon outgrundlig anledning alltid tycks utgör normen – borde fler kvinnor finnas representerade inom brottsstatistiken. Helst i två lika höga staplar.

  Man kan naturligtvis i fantasin leka med att byta könsnorm. Från manlig till kvinnlig. Och att de även föll ut i en praktik. Det skulle i ett slag innebära att alla feta brottssiffror snabbt skulle krympa till rent obefintliga nivåer.

  Nu inbillar sig få att detta är möjligt. Däremot så sätter det fingret på en mycket öm punkt. Att import av yngre män lär påverka kriminaliteten i mycket negativ riktning. Kriminalitet består ofta av ett livsstilsval, som gärna sitter i resten av livet.

  Ung frisk, stark man av idag, från initiativrik kultur, kommer säkert länge än att påverka Brå:s siffror. Och vem kan man tacka för den dukningen? Vem får guldstjärnorna uppklistrade i sitt CV? Och var finns djupintervjuerna i media om den lilla saken?

  Ibland gläds jag över att kvinnorna inte nått ”lika långt som männen” i sitt jämställdhetsarbete.

  Gilla

 19. solbergaord skriver:

  Sammanställningen förvånar mig verkligen. Jag är född i Stockholms innerstad, har växt upp i en närförort, bor sedan ett femtiotal år sedan i en annan närförort till Stockholm. Jag har inte själv någonsin i Sverige blivit utsatt för något brott. Ett inbrott i min bostad vid ett uppdrag i Kenya är allt. Jag har inte heller bevittnat något brott eller erfarit något brott bland mina närmaste, med undantag för att en nära släktning blev utsatt för inbrott för ett tiotal år sedan, det är allt. Hur kan det detta vara möjligt i beaktande av de siffror om faktisk utsatthet som presenteras av BRÅ? Jag avstår från att generera hypoteser som förklaring. Men, som Tage Danielsson formulerat sig: ”Utan tvivel är vi inte kloka”.

  Gilla

 20. Kungskobran skriver:

  Som statistiker anser jag att resultaten av undersökningen med det stora bortfallet är tämligen värdelös
  och inte borde publiceras.
  Om jag hade fått ett sådant bortfall i någon av mina undersökningar hade jag inte bemödat mig att gå vidare med materialet utan konstaterat bortfallet är för stort för att resultaten skall vara av värde.
  Men de anställda på BFR tar ingen hänsyn till detta dom vill ju fortsätta med sin anställning och karriär.
  Lägg ner BFR om dom inte kan presentera tillförlitlig statistik

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Är inte bekymret med bortfall om det skulle vara systematiskt på något sätt? Det är ju ett stort antal som svarade och är det inte snedvridet så (vilket det kanske är i detta fall) har resultatet ett värde.

   Gilla

 21. csaba43 skriver:

  O.T.
  Jag har nu i ca två års tid varit daglig följare av en av de bästa bloggarna, DSG, i landet. Har nästan genomgående imponerats av såväl utgivaren, Patrik Engelaus eminenta analyser, liksom av övriga medverkandes förmågor att särskåda det ”nya Sverige”. Jag har också förstått att majoriteten av dem som lämnat kommentarer är disputerade alt. F.d. fallskärms-/kustjägare.
  Låt mig nu som är en enkel kandidat, och därtill för vår fysikers förtrytelse, som invandrare göra några iakttagelser.
  De dagliga analyserna om pk-samhällets alla förträffligheter påminner om alltmer sena ölbestänkta seminarier på resp. utbildningsorts klubbmästeri.
  Vi – med möjligt undantag för centerpartisten Karlsson – vet att våra valda styrande ger bort, nej t.o.m. betalar vi för att invällande menaiter, afrikaner m.fl., ska ta över Sverige! Ja, även mitt Sverige. I all ödmjukhet är jag ju innehavare av förtjänat medborgarskap sedan drygt 50 år.
  Vi vet att svensken är konflikträdd! Har själv kunnat iakttaga detta under de dryga 30 år som personalchef i huvudsakligen kommunal verksamhet. Kan bidra med en självupplevd anekdot:
  I början av 90-talet när det kom många kosovoalbaner ringer en av våra kvinnliga rektorer och frågar och jag kan hjälpa henne – ”du som själv är invandrare”. Hennes problem är att förutom skolans ”trähitler” är alla lärare kvinnor och ungarna med religion X lyder dem inte. De var tvungna att ständigt tillkalla vaktmästaren, han också man.
  Jag bad henne kalla till föräldramöte och för att göra historien kort uppmanade jag de närvarande, bara manliga föräldrar, att förstå att här i Sverige tillskillnad från det skitland de själva kommer ifrån går det att öppna dörren åt båda håll! Så passar inte galoscherna, d.v.s. våra, d.v.s. Sveriges regler, är det bara att dra dit pepparn växer!
  Utan att dra vidare med nya exempel vill jag för egen del betona att det är nog med analyser nu! Nu krävs handling!
  Jag vet att den s.k. anständiga/väluppfostrade/kristna och den med den vetenskapliga metoden vill/kan inte demonstrera, till skillnad mot den aggressiva vänstern.
  Ja, men ”vi” borde kunna göra mycket annat! Är det något ”vi” borde ta till oss från statstelevisionen är väl dess enorma genomslag oavsett innehåll! Titta på effekterna av UG:s rapport från Filipstad. För att travestera på den v….iga afghanen – alla, alla, alla talar om det.
  Med den massiva tillgång till såväl kunskap som erfarenhet som den samlade dissidentkåren besitter, bör ”vi” samla oss och starta en gemensam tv-kanal. En tv-kanal som kör såväl med fakta om tillståndet, om landsförräderiet som med känslor. Borde inte ”vi” kunna samlas kring och bygga ut swebb-tv? Kan motståndarna köra med alla sina irrationella men tydligen slagkraftiga signalord om ”klimatförnekare, hen, allas lika värde, värdegrund, genus, baaaarnen” borde ”vi” kunna börja alla sändningar med ”Du galma du fria …” bara för att få de värsta av pk-folket att få hjärtsnörp och de ovetandes/sovande att undra ”Va, finns det en nation som heter Sverige!?”.
  Jag vet att jag inte är först med detta, med se det som ett inpass från en invandrare.

  P.s. Jag förväntar mig två tummar upp för mitt inlägg – en från Mitt Vykort och en från Göran H.

  Gillad av 9 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @CSABA43
   Du kommer med största sannolikhet från det modiga folk och det land som en gång utmanade Sovjetunionen -56. Jag hade mina 2 bästa kompisar från ditt födelseland under några år då. Du anar inte hur mycket jag beundrade dessa två människor och deras familj som på mindre än två år (sic!) lärde sig prata svenska. Barnen, mina kompisar, utan accent på lite mer än ett år, och föräldrarna grammatiskt korrekt efter två.
   Under min uppväxt i Malmö på 50 och 60-talen hade jag enbart goda erfarenheter av alla de personer som kom från Ungern -56.
   Ni berikade verkligen Sverige!!!
   O.T.
   Jag är fortfarande av uppfattningen att Ungerns fotbollslag från -54 är det bästa fotbollslag som funnits.

   Instämmer i allt du skriver och önskar att detta kan förverkligas.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.