GÄSTSKRIBENT HÅKAN KARLBERG: ÖPPET BREV TILL HEIDI AVELLAN, POLITISK CHEFREDAKTÖR FÖR SYDSVENSKAN OCH HELSINGBORGS DAGBLAD

Som läsare av Helsingborgs Dagblad har jag då och då, säkert tycker du alltför ofta, mailat information och synpunkter till dig med den fåfänga ambitionen att öppna dina ögon.
Det jag främst har reagerat mot är ledarredaktionens tystnad inför de mycket förutsägbara konsekvenserna av EU:s största invandring. En politik som gjort allt fel: för många ankommande med för lågt humankapital och alltför avvikande värderingar samt ett kravlöst mottagande. Borde inte en seriös ledarsida belysa sådant? Politikernas beslut har uppenbarligen haft ditt gillande. Att man inte skall ta emot fler än man klarar av saknar tydligen ni liberaler förståelse för.

Jag har till dig vidarebefordrat otaliga vittnesmål, tidningsartiklar, expertutlåtanden, vetenskapliga studier och myndighetsrapporter, vilka alla vittnar om vår invandrings konsekvenser. Inte minst har jag informerat dig om situationen när det gäller den ökande brottsligheten och polisens brist på resurser. Allt med hopp, kanske naivt, om din förståelse. Du har som regel svarat, huvudsakligen, men inte alltid, på ett korrekt sätt men också mycket undanglidande.

Invandring är i din liberala värld tydligen per definition gynnsam för Sverige.

Din uttalade guideline är Dagens Nyheters agendajournalistik för det öppna liberala samhället. Kanske förklarar följande svar från dig varför frågan om invandringspolitiken är oberörbar: ”den dag våra ägare vill att tidningen byter politisk färg från oberoende liberal till något annat så ändras åsiktsbildningen”.

Kan verkligen ”oberoende liberal” innebära att Sverige skall köras i botten?

Du skriver i Sydsvenskan efter mordet i Malmö på kvinnan med sitt barn i famnen: ”skjutningarna har blivit en del av vardagen på ett sätt som ingen kunde föreställa sig för bara några år sedan”. Inte föreställa sig? Inte minst har jag till dig vidarebefordrat åtskilligt med information om den grova brottsligheten och polisens bristande resurser som borde ha påverkat din föreställningsvärld – om du tagit del! Det som nu händer i Sverige har varit lätt att förutse för normalbegåvade utan ideologiskt filter.

I din ledare den 28 augusti i pappersupplagan av Helsingborgs Dagblad ropar du med anledning av mordet på ”polis, polis, politiker” (din klatschiga rubrik var kanske inte så genomtänkt, ändrad i nätupplagan). För några år sedan efterlyste du en ”att göra-lista” för politikerna. Nu har Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson sammanställt en sådan i 16 punkter, som kan återfinnas på Christian Sonessons facebook den 28 augusti. Som sista punkt: ”Flyktingstopp. Låt oss nu koncentrera våra resurser på landets trygghet, inte på att ta emot fler människor som samhället behöver försörja.” Han finns inte så långt ifrån dig, prata med honom!

Den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson skrev i mail till mig: ”Sedan borde såklart politikerna vågat argumentera för en klokare politik, men det var inte alldeles enkelt när media hängde ut oss som ifrågasatte som rasister.” Utvecklingen i Sverige går mot ett sammanbrott för vår trygghet och välfärd och ni i pressen har ett stort ansvar för detta!

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholmsbolaget samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.