Patrik Engellau: Utbildning

Patrik Engellau

Utbildning är i allmänhet en verksamhet där en kunnig person, oftast en äldre, överför sina kunskaper till en mindre kunnig person, oftast en yngre. Själva kunskapsöverföringen, lärandet, är en ganska rättfram process som lärare med pedagogisk intuition förstår av sig själva. Det behövs ingen särskild forskning till detta. Det räcker med att rektor går in i ett klassrum i några minuter för att avgöra om en lärare duger eller om vederbörande bör entledigas. Jag har själv gjort experimentet ett stort antal gånger. Du skulle bli förvånad hur mycket man upptäcker om man som besökare sätter sig längst bak i klassrummet och bara ser och lyssnar.

Det har troligen inte gjorts några pedagogiska landvinningar sedan Platon öppnade sin akademi för 2 500 år sedan. Hur den undervisningen gick till framgår av Platons skrifter. Det var ganska okonstlat ty pedagogiken hade ännu inte blivit en egen specialistvetenskap. Platon behövde inte fråga några forskare hur akademikerna skulle lyssna på Sokrates, det var bara att lyssna. På motsvarande sätt gick det nog till femhundra år tidigare när unga mesopotamier skulle lära sig kilskrift och unga egyptier hieroglyfer.

Under det senaste halvseklet har det gått utför med utbildningen, särskilt i Sverige vilket framgår av PISA-undersökningarna. En del menar att försämringen beror på att utbildningen kommit att infiltreras av ovidkommande socialdemokratiska politiska hänsyn om påtvingad jämlikhet med mera. Själv tror jag att förfallet beror på att en ny klass har tagit kommandot över vad som sker i skolsalarna, nämligen doktorerade akademiska pedagoger. (Föralldel, förklaringarna är inte motsägelsefulla eftersom många av dessa centralt placerade experter haft socialistiska böjelser sedan makarna Myrdal och framåt.)

Den 29 augusti presenterar en ”forskare i handlingsbaserad utbildning” från Chalmers sina rön på Dagens Nyheters debattsida. Han säger att när skolan satsar på att överföra kunskap till eleverna så tycker många elever att det är tråkigt – ”uppfattas som meningslösa torrsimsuppgifter” – och tappar lusten för vidare studier. Därför, förklarar den handlingsbaserade forskaren, gäller det att skolan satsar på ”elevmotiverande arbetssätt”, till exempel att en elev skickar en uppsats som insändare till en lokaltidning. Eleverna vill göra nytta för andra, säger han. ”Altruism… har visat sig vara en oväntat kraftfull motivationsfaktor i skolan.”

Det tror inte jag på. Detta förment framåtsträvande och människovänliga synsätt handlar bara om att experimentera med nya slags pedagogik för att slippa 3 000 års praktiska lärdomar om hur det ska gå till och för att det ska inrättas nya professurer, skrivas nya doktorsavhandlingar och arrangeras flera internationella symposier där de nya lärorna kan diskuteras – allt medan skolstöket i verkligheten accelererar och skolresultaten fortsätter att försämras.

Min erfarenhet av skolan är att en klass består av tre slags elever. Först finns de unga genierna som snabbt tar till sig nyttig kunskap och lär sig att självständigt arbeta med den som en skicklig fotbollsspelare med sin boll. Sedan finns en stor grupp som inte riktigt fattar men skaffar sig ett hum och i övrigt lär sig saker utantill för att klara proven. De tycker att skolan är ganska tråkig men pinar sig igenom i alla fall i syfte att meritera sig för ett bättre jobb än de annars skulle kunna få. Den tredje gruppen består av dem som varken har vilja eller läggning utan struntar i läxorna, skolkar och kanske hoppar av skolan.

Jag vet hur det kan kännas för jag tillhörde den duktigaste gruppen i exempelvis svenska och engelska och den oförstående men flitiga i ämnen som matematik, fysik och kemi (och då gick jag ändå reallinjens matematiska gren). Den lilla matematik jag behövt genom livet har jag grejat genom att ständigt träna mig i de fyra räknesätten.

Min poäng är att det här med att skolan ska vara ett välbehag för eleverna bygger på ett fundamentalt missförstånd av hur livet ser ut. De flesta människor tillhör den andra gruppen ovan. De är varken genier eller dropouts. För dem är skolan ofta en plåga som de endast utsätter sig för av ett tvång som de med tilltagande mognad internaliserar och som då uppträder som plikt och disciplin i deras skallar.

Jag tror att disciplineringen, sedermera självdisciplineringen, av denna grupp är en av skolans främsta och nyttigaste uppgifter förutom framvaskandet av genierna och avhopparna. Genierna skickas till särskilda institutioner, kanske framstående universitet, där de kan förädla sina märkvärdiga förmågor.

Men vad är det för mening med att majoriteten ska tvingas att plugga saker som de egentligen inte bryr sig det minsta om och kommer att ha glömt något år efter examen? Det beror på att livet efter skolan, arbetslivet, i verkligheten inte alls är så himla kul som samtiden låtsas. Arbetsgivare behöver anställda som är beredda att offra sig. Det behövs anställda som är lojala mot sina uppgifter och inte drar sig för att jobba några övertimmar om det skulle behövas. Samhället i stort fungerar bättre om folk i allmänhet inte sätter sin egen bekvämlighet och sitt eget välbehag framför allt annat utan känner en plikt att ta ansvar även för andra, i första hand sin familj, förstås, men även arbetskamrater, arbetsgivare, medtrafikanter och så vidare.

Nästa alla människor som funderar över samtiden klagar över att en ny sorts individualism griper omkring sig på ett skadligt sätt. Gissa vem som uppmuntrar den individualismen. Jo, det är inte minst alla flumpedagoger som tutar i skolbarnen att de har rätt att kräva att ha kul på lektionerna. När jag gick i lågstadiet i Sofia skola hade vi ”Roliga timmen” som sista lektion på lördagen. Det var en markering av att den övriga skoltiden inte var ämnad att vara rolig. Sverige byggde sina framgångar på folk som lärt sig och accepterat detta faktum.

103 reaktioner på ”Patrik Engellau: Utbildning

 1. Bo Svensson skriver:

  Med den inställningen, är barnslaveriet motiverat: Man skall odla fram ett släkte som platsar i den arbetsmarknad som fanns en gång och min lösning på hur man blir kvitt planekonomin i undervisningssektorn är förfelad:

  Att skattebetalarna, – av skattebetalarna finansierade organ, – släpper ifrån sig medel i takt med att elever tillgodogör sig kunnande skattebetalarna menar är värdefullt, varigenom eleverna får makt och medel att skaffa sig detta på en fri marknad för undervisning.

  Viljan att straffa och förnedra smutsar allt. – Det kan vara boskapsskötseln som är problemets kärna: Förnedringen av djuren smittar av sig på våra inbördes relationer.

  Gillad av 1 person

  • rolfholmen skriver:

   Undrar vilka elever du tänker på? 7-åringar, 16–åringar? Eller menar du deras föräldrar? Vem skall avgöra vem och hur mycket som eleven skall ”få”. Detta verkar mer som en mirakelmedicin för korruption.
   Dessutom, när och var har PE förordat ”att straffa och förnedra”?
   Nej, käre Bo, inte en siffra rätt. Du borde kanske läsa om artikeln.
   Vänligen,
   Rolf
   PS. Om din artikel var tänkt som satir, så gick det mig helt förbi.ds

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det formuleras redan nu vad eleverna förväntas lära sig men riktat till skolorna och problemet med att få de ekonomiska incitamenten att fungera så att de också gör det, verkar vara olösliga. – Även med extern betygssättning kommer man inte runt problemet att alla elever inte är lika lätta att undervisa och en massa annat.

   Att ge pengarna direkt till eleverna i takt man att de kan visa att de tillgodogjort sig det värdefulla kunnandet, ger de rätta incitamenten för alla inblandade och det finns ingen anledning att addera med tvång och närvaroplikt ovanpå. – Bara fram t o m gymnasium handlar det väl om i storleksordningen 700000kr.

   Man kan då släppa ut undervisningen i den friska marknadsekonomin och sulta bekymra sig för hur undervisning skall bedrivas. – Det löser sig själv.

   Gillad av 1 person

 2. Tomas skriver:

  Jag och mina oliktänkande barndomskamrater är rörande överens om att den gamla visdomen att belöningen känns flerfalt njutningsfylld om den föregåtts av en kamp att nå dit. Fråga Zlatan ifall han hellre velat vinna sina miljarder på Lotto.

  Gillad av 1 person

 3. Lars skriver:

  Jodu Patrik, men som ganska begåvad hände det sig att gymnasiet inte var stimulerande och att problem hemma tog överhanden, likaså att strävan hos elever att posera väckte vämjelse och en undran över lärares förmåga att se vad elever gick för. Så det blev en transportsträcka till universitetet med en återerövring av nyfikenheten som resultat, men knappast på fulla cylindrar, utan studiedisciplin. Jag läste ju igenom böckerna, funderade och tänkte och tenterade, men jag tror den andra gruppen du nämnde, de disciplinerade i gymnasiet som pluggade fick bättre resultat. Möjligen är det generellt giltigt även om pedagogiken inte ändrats nämnvärt på 3000 år, men kanske förändringen ligger i vem man utbildade och till vad. Det är som att arbetsmarknaden och utsikter för ens egen framtid har stor betydelse för engagemanget i skolan. Det är många fler som utbildas idag sedan realskolans tid.

  Men Patrik, jag undrar över hur du ställer dig till USAs konservativa? Till den tämligen idag USA utbildningen i USA? Tror du, som så många av de som kommenterar här att Konservatism i Amerikansk tappning sedan Reagan och framåt mot alltmer ökade inkomstklyftor, den amerikanska drömmen i kras och stagnerande inkomster för arbetarklass (som kallas medelklass i USA) och medelklass sedan 70-talet, kriget från republikaner mot skatter och mot den federala staten i ett samhälle där nästan all ekonomisk tillväxt gått till den översta procenten är rätt väg för Sverige. Ska vi heja på republikanerna tycker du?

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Jag skulle föreslå: läs mindre, ta in mindre kunskap och FÖLJ det som fungerar istället. Låt dig ledas av det. Det är mitt råd Lars.

   Mvh A

   Gilla

  • Steven Jörsäter skriver:

   Din analys är fel. De som röstar på republikanerna bor ofta på landsbygden. De är ofta fattiga men hatar skatter lika mycket som rika. För dem är friheten från överheten det viktigaste. Att detta också innebär att en vuxen människa ska ha rätt att bära skjutvapen och att det har ett enormt symbolvärde är sådant som en DN-reporter aldrig kan förstå.

   I det rika Kalifornien däremot, finns många demokrater. Och många rika är demokrater, åtminstone de som vill synas. Så verkligheten är inte så enkel.

   Den amerikanska skolans problem är en annan femma. Det viktigaste skälet tror jag att den amerikanska kulturen inte är bildningsinriktad. Man bryr sig helt enkelt inte så mycket om massutbildning.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Vad är det du menar? Att republikaner fångar arbetarklass och lägre medelklass som förstår så litet att de röstar mot sina egna intressen?

    Om vapen i konstitutionen så avser den att man ska ha förmåga bilda miliser för att skydda landet, hur stämmer det med att man har högst mordfrekvens och flest i fängelse bland OECD länderna (Kina och Iran avrättar fler per år, så World wide ligger man inte högst i det avseendet).

    Gilla

   • Lars skriver:

    Steven: Det amerikanska elektors systemet är konstruerat för att mindre befolkade stater ska ha proportionellt större inflytande än de större koncentrationerna på öst och väst kust. Inget fel i det, men det är en förklaring av valresultaten. Den andra förklaringen är de allt större inkomstskillnaderna och avindustrialiseringen och att inkomsterna för medelklass (i USA talar man inte om arbetarklass, utan de räknas till medelklass). Den översta procenten har tagit merparten av tillväxten sedan 1978 och inkomsterna har stagnerat för medelklassen. Kapitalskatten är ca 15 % dvs avkastning på kapital beskattas lägre än löner. VD löner är idag mer än 300 ggr en arbetarlöns. Men du diskuterar frihet och det är väl bara at konstatera att det är ett falskt medvetande du företräder. USA är inte alls ett lyckat föredöme idag. Sedan Reagans tid har de konservativa tagit över det mesta av republikanerna och det är Fox News som för deras talan. Vad är denna rörelse vid sidan av nyliberalism och ökade inkomstskillnader och liten stat? Religiös höger, abortmotstånd, segregering. Det tycks vara idealet för er som skriver här med MV och Fredrik i spetsen. Dag efter dag. Okunnighet kännetecknar er. Någon bok tycks inte finnas i bokhyllan (varför ni har bokhyllor utan böcker kan man ju fråga sig förstås, kanske TVn står där).

    Nej, det är på tiden att Patrik Engellau tar ställning mellan amerikanska demokrater och republikaner för det är det enda kännetecknet för dessa sidor att man tycks stå republikaner nära.

    Falskt medvetande om hur världen fungerar,

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, du är helt fel ute. Du lever på en falsk bild av vad USA handlar om.

   Det handlar inte om republikaner eller demokrater. Det handlar om en elit mot vanliga människor.

   Eliten är den grupp som byggt upp det demokratiska partiet. Det är det demokratiska partiet som har stått för slaveri och rasism.

   Det är eliten som sett till att eliten har blivit rikare på det arbetande folkets bekostnad. Skattehöjningarna har varit ägnade att klå det arbetande folket på pengar medan eliten alltid kommit undan.

   Det är eliten som vill återinföra slaveriet genom socialism och vaccinationer. Genom identitetspolitik. Genom flumutbildning i stället för verklig kunskap.

   Men Lars, du är elit= socialist och vill styra världen. Det genomsyrar allt du skriver.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Visst Olle, tycks mycket missnöje handla om misstro mot eliterna, men min bild av USA är baserad på fakta om inkomst utvecklingen avindustrialisering, motstånd från höger mot adekvat och billigare sjukförsäkringssystem. Motstånd skatter och mer för de rika. Om du har invändningar så var god följ upp med statistik som visar jag har fel, annars är det för mig bara att konstatera att du tror på republikanska myter som inte har fog för sig…

    Gilla

 4. Aurora skriver:

  Man måste nog börja fundera över innehållet i skolundervisningen. Mycket har förändrats och gammalt hållet heller inte. Måste elever veta namn på alla fåglar och blommor ex.vis. Det kan en intresserad googla. Frågan är om kungalängder är av intresse. Börja med att räkna, läsa och skriva. Analfabetismen ökar i världen inkl i Sverige. Människor som aldrig kan bli anställningsbara. Grundläggande historia med där svensk och utrikes sätts i sammanhang. Samhälls,-och nationalekonomi bör alla medborgare känna till. Sedan grundläggande naturvetenskap (kemi, biologi, fysik, geografi (inkl vårt sol.-och planetsystem) på moderna evolutionslärans (i Darwins anda) grunder. Religiöst hokus pokus ska förbjudas. Fokus på att bli samhällsmedborgare istället för bidrags-snålskjutsåkare.

  Gilla

  • L. N. Fredrik Östman skriver:

   Var tager ditt googlande sin början när du inte vet vilken kunskap du saknar?

   Det är en viktig träning av hjärnan att lära sig saker. Det är ur denna grund som tanken uppstår. Om du nu vill deklassera dig och fördöma ditt liv till de lägre klasserna, varför skall denna din brist på ambition tillåtas att ligga till grund för att bättre personer inte skall tillåtas att lära sig något och bygga upp en kunskapsbank och en aktiv förmåga att sortera intryck och inhämta ständigt mer kunskap?

   En vidrig attityd som jag led illa under under min egen skolgång!

   Gillad av 7 personer

   • pllay skriver:

    Även jag led svårt under skoltiden då de som kunde memorera hela böcker utan att förstå något alls gick ut med spets, nu är de fantastiska bromsklossar i yrkeslivet då de fortfarande inte förstår ett skvatt men sitter på ledande positioner tillsammans med sina vänner minneskonstnärerna utan hjärna.

    Gillad av 4 personer

   • pllay skriver:

    Tilläggas kan att jag genom livet träffat 4-5 personer med gott minne, livligt intellekt och mycket väl fungerande hjärna. Ingen av dem har dock bemästrat karriäristernas konst, de är förutsättningen för svensk industris framtida existens men för närvarande bortmotade till förmån för bönräknarna.

    Gillad av 3 personer

   • Mv skriver:

    Precis, och dessa svenska villfarelser har man inte alls i Asiens mera framgångsrika skolor. Träning ger färdighet gäller i högsta grad hjärnan även om intelligensen är given på förhand.

    Gillad av 3 personer

   • Göran Nilgard skriver:

    @PLLAY 07.59

    De benämndes ”idiot savants” eller med nutida korrekt eufemismiserat språk är termen att ”personen ligger inom spektrat för savantsyndromet”.
    Nu riskerar jag kanske att få L.N. på mig :=), men jag tror att Rainman (I Dustin Hoffmans otroligt fina rolltolkning) kan betecknas som en sådan.
    Udda förmågor (Rainman kunde räkna tändstickor snabbt t.ex.) och inom vissa områden otroliga minneskunskaper (Rainman höll reda på alla kort i spel typ 21 på casino med 312 kort) och ploppade i filmen casinot på så mycket pengar att de blev utkörda.
    Men hjälplös i t.ex. sociala sammanhang som han inte alls förstod.
    Hans komplimang när han gillade en person var, som jag minns eftersom jag själv gränsar dit :=)
    ”tar du någon receptbelagd medicin”.

    Gillad av 1 person

   • L. N. Fredrik Östman skriver:

    Pllay, ja, strebrarna som glömde allt två veckor efter provet. Känner igen din beskrivning mycket väl.

    Trösta dig med Nassim Talebs observation: man måste taga med totalrisken när man bedömer karriärbeteende. Många misslyckas, få lyckas. I genomsnitt har vi lyckats bättre, eftersom vår risk var låg. Möjligheten att misslyckas var infinitesimal.

    Skulle vi träffas får du öka din summa till 5-6…

    Gillad av 1 person

   • Aurora skriver:

    Jag menar faktiskt att man bör fundera över vad skolan ska undervisa om och hur mycket. Det betyder inte att man ska lära sig mindre utan kanske andra saker än dagens traditionella ämnen som inte alltid hängt med i utvecklingen. Den som har ett intresse klarar nog att räkna ut vad den ska söka efter på webben.

    Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    @Östman,
    jag borde kanske nämna att de 4-5 verkligt intelligenta, bildade och geniala jag mött samtliga varit omedvetna om sin exceptionella begåvning, de har varit blygsamma och ödmjuka, egenskaper som omöjliggör varje försök till karriär.
    De har å andra sidan aldrig varit intresserade av en karriär, de har funnit glädjen i tillvaron i att utforska nya fält, utveckla produkter, optimera algoritmer, sökandet efter det dolda, spänningen då lösningen skymtar, sedan segerns eufori.
    Jag har haft förmånen att arbeta med dessa människor, och våra projekt har varit min belöning i arbetslivet.

    Gillad av 2 personer

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Kommentar till Aurora:
    Vet man vad Egyptens huvudstad heter men inte Etiopiens är det en barnlek att hitta svaret hos Google. Google är utmärkt för DETALJKUNSKAP, som inte inbegriper någon form av intellektuell förståelse.

    Men försök att förstå vad masströghetsmoment är på Google, utan att först ha konfronterats med och GÅTT I NÄRKAMP MED OCH TILLÄGNAT SIG begrepp som vridmoment och massa, högst sannolikt också begreppen kraft och acceleration.

    Google fungerar bara i den intellektuella trappan OM MAN BEHÄRSKAR DE UNDERLIGGANDE INTELLEKTUELLA trappstegen.

    Eller uttryckt på annat sätt: Försök lära en analfabet att multiplicera och dividera utan att först lära denne skriva och räkna. Google kommer till korta då FÖRMÅGA OCH FÖRSTÅELSE efterfrågas. Duger hjälpligt då specifik detaljkunskap efterfrågas.

    Skolans uppgift att förbereda för akademisk utbildning innebär att bekanta eleverna med så många olika intellektuella trappsteg som möjligt, för att möjliggöra bredast möjliga förståelse av avgörande skeenden och händelser i världen.

    Skolan behöver lärare med full förståelse för sin uppgift som intellektuell vägvisare för förståelsen av vår värld.

    Gillad av 3 personer

  • Ergo skriver:

   ”Människor som aldrig kan bli anställningsbara”.Kanske ej i vedertagen mening anställningsbara-men även analfabeter är sysselsättningsbara och möjliga att profitera på i olika sektorer av klansamhällen och den ”fria företagsamhet” som där blomstrar.Inte nödvändigtvis som springpojkar i Crime.Inc utan även i mer blygsamma sysslor.Många arbetsgivare i dessa miljöer är säkert själva funktionella analfabeter som ej bryr sig ett skvatt om historia och samhällskunskap utan lever som även många etniska svenskar gör i en slags förenklad seriemagasinsvärld.Det vktiga:Att få ett ”jobb” avklarat.

   Gilla

 5. Vaknauppnu skriver:

  Mycket bra skrivet.

  Att återigen införa skolmognadsprov är väl det första man behöver göra! För inga studiemotiverade barn skall behöva gå tillsammans med de som har som sin främsta uppgift att sabotera skoltimmarna och omöjliggöra kunskapsinhämtning. Att införa skoluniform vore också en välgärning ur mobbingsynpunkt och självklart ingår ingen slöja-hiqab i den. Det är sen av största vikt att göra om och göra rätt ; Granska bakåt i tiden betygsättarna och betygsättningen (om det gick helst 10 år bakåt i tiden) för det är många bluffar som fått arbete och tagit sig fram på falska premisser. Universiteten är därvidlag ett lysande exempel. Alla flumkurser av identiteskaraktär bör tas bort och ordet hen lyftas bort ur all skrift en gång för alla. Nu måste hederlighet och äkta kunskapsinhämtning få råda i landet SVERIGE

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Alla flumkurser av identiteskaraktär bör tas bort och ordet hen lyftas bort ur all skrift en gång för alla.”

   Undrar om inte ”hen” signalerar att utbildningsanstalten är undermålig och s k flummig. Ett annat signalord i kurskatalogen som man skall hålla koll på är ”generiska” kunskaper. Här har man inte ens lyckats med att översätta korrekt från engelskan: det avses någon form av allmänna kunskaper alt. kringkunskaper, men på svenska handlar det faktiskt om genetik!

   Det illustrerar det faktum att många akademiker/forskare inte längre kan redogöra för sitt ämne på sitt modersmål. Som Horace Engdal sa: ”man blir helt enkelt dummare när man tvingas tänka och kommunicera på ett främmande språk”.

   Gilla

 6. L. N. Fredrik Östman skriver:

  Den åtskillnad du vill göra mellan den socialistiska och den intellektualistiska förklaringen till skolans, och i förlängningen samhällets, förfall, är en chimär.

  Det hade varit oproblematiskt om lärarna hade fått understöd av äkta vetenskapsmän, som grundade sina teser i vetenskap och sund metod och ärliga observationer av sinnevärlden. Men socialismen — som vi här kan betrakta som ett allmänmänskligt psykologiskt och sociologiskt fenomen — har givit oss en klass av intellektuella som likväl är idioter och ett akademiskt socialtyckande med fina titlar som inte har någon mer djupgående likhet med vetenskap.

  Så de där disputerade pedofagogerna som saboterar skolan skall rätteligen betecknas socialistiska politiska kommissarier. Deras uppgift är det inte att ödmjukt och ärevördigr beskriva sinnevärlden som den faktiskt är, utan att, likt en agendajournalist, denna parallellform av propagandist och yrkeslögnare, forma sinnevärlden efter den socialistiska mallen för att på så sätt framkalla det tusenåriga riket i denna tåredal, som därmed torkar upp och blir en Edens lustgård.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/01/17/intellektuell-likval-idiot/

  Gillad av 12 personer

 7. Ga Ort skriver:

  Skolans problem kan inte isoleras från de problem som finns i familjer och hem.
  Lärande sker/bör ske lika mycket där som i själva skolan.
  Nutiden kännetecknas av egoism, självförverkligande, feminism. Barnen får inte den uppmärksamhet och det engagemang de behöver i hemmijö för att hamna i en positiv lär-utveckling. I stället görs de till konsumenter av diverse media och förströelser i virtuell form (skärmtid). alltmedan föräldrarna själva förströr sig med motsvarande konsumtion.

  Skolan kommer aldrig att kunna lösa den problematiken, särskilt inte i Sverige där vi har en tvångsskola (skolplikt) och extrema problem med att auktoriteter inte accepteras, att vuxna inte får den respekt de borde få.

  Gilla

 8. Henric Ankarcrona skriver:

  För länge sedan, 1986, gick jag vid Stanford i Kalifornien en två veckors kurs i humaniora för personer verksamma i näringslivet.
  Eleverna var 14 amerikaner, en mexikan och jag.
  Under föreläsningar och diskussioner och även under lunch och middag deltog våra fyra professorer vars respektive ämnen var: litteratur, konst, historia och statsvetenskap. Den sistnämnde var marxist.
  En enastående erfarenhet förstås och samtidigt helt orealistisk.
  Poängen?
  Jo, ingen av professorerna var någonsin ensam med sina elever. De uppmuntrade, ifrågasatte och speglade det egna ämnet i de andras framställningar. Kvaliteten blev svindlande hög.
  Har det något med svensk skola att göra?
  Inte dugg.

  Gillad av 2 personer

 9. svenne skriver:

  ”Eleverna vill göra nytta för andra, säger han. ”Altruism… har visat sig vara en oväntat kraftfull motivationsfaktor i skolan.”

  Den figur som hasplat ur sig detta är alltså verksam hos ett respekterat lärosäte som Chalmers!!
  Altruism är ju motsatsen till egoism men vad har detta med egen kunskapsinhämtning att göra?
  Det är väl i stället bättre att vara lite egoistisk och borra ner sig i det arbete som krävs för att lära sig någon/några av de färdigheter som krävs för att fungera i ett högteknologiskt samhälle.

  Att kräva att kunskap på något mycket bekvämt sätt – genom någon revolutionerande pedagogik – skall kunna inhämtas utan ansträngning är härskarfasoner som inte skall accepteras.

  I Alexandria var Euklides verksam i 20-30 år, under Ptolemaios välde. Han grundade också en skola, och arbetade som lärare där. Det sägs att då kungen begärt om en genväg till att lära sig geometri, sade Euklides: ”Det finns ingen kungsväg till geometrin”.

  Säga vad man vill om Karl Marx, men han hade åtminstone en insikt i lärandet problematik:
  ”Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den, som inte skyr mödan att klättra uppför dess branta stigar, har utsikt att nå dess ljusa höjder.”

  Jag håller helt med Patrik angående nedanstående påstående:
  ”Nästa alla människor som funderar över samtiden klagar över att en ny sorts individualism griper omkring sig på ett skadligt sätt. Gissa vem som uppmuntrar den individualismen. Jo, det är inte minst alla flumpedagoger som tutar i skolbarnen att de har rätt att kräva att ha kul på lektionerna.”

  Gillad av 2 personer

 10. Per G Eriksson skriver:

  Du har helt rätt i det du skriver – Jag och de flesta jag känner, i grupp 2, plågade sig igenom alla skolår inklusive universitet och tyckte aldrig det var kul, hade heller inga förväntningar på att det skulle vara kul.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Du har så rätt! Orealistiska förväntningar samt mottagarrelevans är fundamentala faktorer som avgör om eleven skall klara/orka med sina studier.

   Att lärarna skall bjuda på någon slags ”lördagsunderhållning” är helt orealistiskt – då skulle de hellre studera på scenskolan än på pedagogen.

   Gilla

 11. uppstigersolen skriver:

  Jag känner igen mig i din beskrivning Patrik. Jag tillhörde mellangruppen i de flesta ämnena. Jag kämpade, fick läsa upp betyg på loven och tyckte att skolan var förfärligt tråkig för det mesta. Några ämnen var jag dock intresserad av, Kemi till exempel. Så jag och kompisen fick tillgång till skolans kemisal på vår fritid. Rackarns vilka experiment vi gjorde. Vi fick även möjlighet att rekvirera allehanda substanser från de firmor som sålde sådant vi ville ha. Skolan betalade dessutom. En del experiment gjorde vi utomhus för säkerhets skull. Preskriberat nu. I Kemi fick jag stort A.

  Gillad av 1 person

 12. Treve skriver:

  Håller med Patrik. Förstår inte vad pedagogikforskarna håller på med trots att jag är samhällsvetare. En av mina yngre kolleger på universitet kämpade för att bli docent. Han var en utomordentlig pedagog, trevlig och stimularande. Men han saknade den obligatoriska tvåveckors pedagogikutbildningen och tvingades gå genom denna — till ingen nytta alls. I skolan tillhörde jag gruppen som fick tvinga mig igenom det mesta och var oftast trött mot slutet av lektionen. Vissa dagar slutade vi 16:00, andra 14:00. De senare var de bästa dagarna. Det var mycket få disciplinproblem och nästan ingen mobbing. Rektorn, med det passande öknamnet Räven, och Vaktmästere Hallerbäck förde befälet. Ingen ifrågasatte deras auktoriteter även om vi tyckte att rektorns roliga historier (han undervisade också en del för att hålla kontakt med verkligheten i skolan) var mindre roliga. Av de 400 eleverna i läroverket kunde han nästan alla namnen och visste oftast vad pappan hade för yrke. Min mor ville att jag skulle bli kontorist som det hette på den tiden. Då slapp man skitiga och tunga jobb. Men när hon växte upp var välskrivning en förutsättning för att bli kontorist. Hon tvingade mig därför att en sommar ta en kurs i välskrivning på Hermods Korrespondensinstitut. Det förstörde sommarlovet och jag fullföljde bara hälften. Däremot var engelska som nu efter kriget ersatte tyska som första språk spännande. Jag kämpade med den även utanför lektionerna och läroböckerna. Det amerikanska inflytandet trängde in med sin häftiga bilar och filmer, det blev mitt ideal. De flesta lärarna var mycket bra och engagerade. De hade alla öknam, läraren i engelska kallades Sahara för har var så torr — men han var pedagogisk och populär. Ett hopp till det treåriga gymnasiet: i andra ring började jag kämpa systematisk för att kunna komma in på någon eftertraktad högskoleutbildning, vilket jag också lyckades med.
  Min tro är att om några duktiga lärare sätter sig ner en förmiddag och ställer upp 10 regler för hur man lyckas som lärare så behövs det inga doktorsavhandlingar i ämnet.

  Gilla

 13. Göran Holmström skriver:

  Patrik kul text, men den saknar tyvärr verklighetsförankring.
  Nästan alla skolor är konstruerade för medelmåttor och dom som skapat dom är öven dom medelmåttor. Ligger man över det eller under det så passar man tyvärr inte in.
  Minns min egen med sorg, fysik, biologi,kemi, religion och samhällskunskap
  sista termin i nian så skrev jag aldrig sämre
  Än 99 procent rätt på alla prov utan att plugga, med andra ord Mac ett fel per prov.
  Femmorna då? Ja dom uteblev det fanns andra elever som ansträngde sig.
  Så du har tyvärr fel, status rätt bakgrund och lugn hemMiljö toppar en vettig skalle lätt.
  Skolans misslyckande förföljer vissa hela livet. Särskilt om man inte vill foga in sig i ledet och ljuga.
  Nu 55 och allt är oviktigt,
  Men Sverige är ett uselt land att vara i om man inte är en medelmåtta.
  Tur att sprit finns det tar udden av allt.
  Mvh Göran.

  Gillad av 1 person

  • L. N. Fredrik Östman skriver:

   Intressant. Jag var på landet, där var alla av samma klass, i princip. Överklassen gick med till och med trean och försvann sedan in på Adolf Fredrik inne i stan. Det fanns inget gynnande på klassbasis.

   Men du berättar inte hela historien, har du inte berättat att du brukade störa och skolka? Hur skulle du då få högsta betyg? (Och lägg ner spriten!)

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Fredrik jag gillar dig, du är både skärpt och rakryggad.
    Under årskurs 7-9 så höll jag käften och skolkade rätt lite, pluggade nej inte värst mycket men var där i alla fall.
    Hade det stökigt hemma, var jävligt vilsen i mina tonår, blyg om fan.
    Massor av kompisar, tjejerna i klassen var rätt elaka och jävlades hårt. så förde inte mycket väsen av mig, tog massor av smällar för mina kompisar som inte passade in.
    Jag hade lovar mig själv att sluta slåss då jag nästan dödat Peter med en smäll i sexan,
    att han överlevde var bara tur.
    Så ja jag tog massor av stryk höll käft och tog emot, allt var bättre än att skada andra.
    Källtorp var en skola som fick kamera övervakning först i Sverige, detta skedde när mina barn gick där.
    Ps femmorna var mina, men fick dom inte,
    Ps igen innan 7an och efter nian var jag inte så god.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Jo, det är som du skriver. Minns när vi läste organisk kemi i gymnasiet. Av någon anledning tyckte jag det var kul så jag läste och funderade (det var en vettig bok också till skillnad från t.ex. fysikens hjälpnoteringar, för de som orkade lyssna på idioten som stod där framme glömsk av klassen. Så jag skrev femma på provet. Möttes av en förvånad lärarinna som sa:
   – Jag kan inte tro det, du ska ju ha en femma egentligen, men vi väntar och ser hur det går nästa termin.
   Ja nästa termin var det en ny träbock till lärare och samtidigt var min syster sjuk, så det blev en trea.

   Jag tycker det är fascinerande mer en lärarkår (en del naturligtvis mycket bra och engagerande) som i den debatt de vanligen inte deltar i oftast framstår som att de mediokra tjänster de producerar behöver bättre ersättning för då skulle de plötsligt börja producera!

   Har en kompis som under tio år var fritidspedagog på olika skolor. När han utexaminerats så insåg man att eleverna var i skolan dagtid så då hade fritidspedagogerna inget att göra! Man lyckades inte inse att de borde arbeta på eftermiddagar, kvällar då, utan tvärstopp på rekryteringen istället. Senare började man ”integrera” dem i skolorna, så nu sitter de som hjälplärare i klasserna.

   Han konstaterade att han brukade få bära ut en elev om dagen! Konstaterade att det var oerhört stor skillnad mellan olika områden. Han råkade säga det är han var på intervju, att det gick som en gräns i mitten av området, med en skola på var sida. Det mötte inget gensvar. Han fick inte jobbet.

   Han konstaterade vid några tillfällen att han alltid hade beundrat lärare för deras kunskap, han är väldigt allmänbildad, men i lärarrummen syntes inget av det, tvärtom, och i frågor som invandring var det PK som gällde, inget som gick att diskutera, möjligen på tu man hand.

   Min tro är att ansvar och befogenheter måste ned till rektor och ansvar utkrävas vid usla resultat och eftersom skolan även är den enda plats samhället möter barn och ungdom, så sköts det bäst som en samhällelig offentlig institution med uppdrag att uppfostra och hantera ungdomars problem exempelvis i sina familjer. Debatten om skolan tycks låst vid 60-talets tankegångar.

   Dessutom är det nog så att man borde dela in i nya klasser efter 6:e för att få mer homogena grupper istället för medelmåttans tyranni. Det håller inte att tro att alla kan! men ämnena kunde med fördel vara gemensamma.

   Så privatiseringarna har visat sig vara ett ineffektivt verktyg som ökar segregationen ytterligare och öka beroendet av den egna familjen. Meningslöst.

   Gillad av 1 person

   • L. N. Fredrik Östman skriver:

    Min inställning grundlades tidigt: att jag visste och kunde bättre än läraren. I stället för att låta mig tryckas ned eller tråkas ut av träbockar lät jag mig långsamt övertygas om att de bra lärarna verkligen var bra och hade något att säga mig. Det var så att säga en glad överraskning, en bonus.

    Möjligtvis kan orsaken till att ett litet skolbarn kan veta bättre än läraren, eller åtminstone än lärarens klassrumspersona, vara den otroligt låga tempot i skolundervisningen. Lärarna anpassade sig till detta låga tempo och till de låga förväntningarna genom att förtränga djupare och högre kunskap i sitt ämne. Detta var som sagt redan på sjuttio- och åttiotalet. Inga docenter eller disputerade lärare där, inte! De äldre lärarna var bäst, och de som hade ett brinnande personligt intresse av sitt ämne. Resten återspeglade bara mina förväntningar på dem.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jo Fredrik, ska nämna att mellan det jag var 12 till 23 var kvinnorna i familjen sjukliga och pappa narcissistisk arbetsnarkoman som avvisade sonen, han som var problemfri. Så i 15 årsåldern tog jag avstånd från pappa och tål sedan inte den typen av auktoritetsberoende narcissister.

    Gillad av 1 person

 14. Mitt vykort skriver:

  Ja min lilla anekdot om hur mitt barn utan lärare (de saknar fortfarande NO-lärare) skulle lära sig själva om klimat och växthuseffekten slutade inte som jag tänkt. Efter att jag suttit med mitt barn och gått igenom grunderna så upptäcker hon att de andra barnen blir SURA! De hade ”tagit” allt om klimatet. Så mitt barn och ett till fick så dela ut det de gjort på de andra som varken gjort något på lektionen eller hemma, vänsterlogik i högerkommunen, parasitismen är densamma, gruppdynamiken densamma. Den tillfälliga instruktören höll med, det var ju ett GRUPParbete. Jag skrev tillbaks att det var ett gruppARBETE.

  Det värsta uppträdandet uppmuntras, de lata störiga fuskarna hyllas, jag kan se att jag gjort stor nytta som fysik och matematiklärare men som mitt barn noterar, jag hade inte stått ut. Jag hade antagligen redan första lektionen sagt åt halva klassen att hålla käften och sedan kört ut dem, med resultatet att alla rika moderatröstande egenföretagarföräldrar krävt mitt huvud på ett fat. Jag vet inte hur detta kan lösas när även det som skall gälla för välutbildad rik överklass tänker som vänstermänniskor. Jag kan iallafall misströsta om Patriks väg till väckelse genom insikt, jag tror mera på en mycket mera aggressiv väg, för eller mot, förrädare eller inte? Jag tror det är kört för den mjuka vägen.

  Mitt barn vill iallafall lämna Sverige: när ett korrekt moraliskt sinne väl är väckt så är det svårt att inte se hur illa det är ställt med svenskarna som folk och deras kollektiva vanföreställningar. Jag vill hävda att svenskarna idag har odlat en ANTI-kultur, en kultur som till 100% bygger på lögn och parasitism.

  Gillad av 8 personer

  • pllay skriver:

   Det röda pillret kan inte osväljas, Evas äpple kan inte lappas ihop och hängas tillbaka på trädet.
   Det är ett fruktansvärt ansvar vi föräldrar har då vi bjuder barnen det röda pillret, de drabbas av social uteslutning och tvingas försvara kunskap och vetenskapligt logiskt tänkande mot lärare, skola och samhälle, det blå pillrets försvarare.
   Är det rätt av oss att visa barnen att det finns andra synsätt?
   Har vi egentligen något alternativ till sanningssökande och ärlighet?
   Priset för ett öppet sinne, i en förljugen värld, är högt, mycket högt.

   Gillad av 7 personer

   • lookslikeanangel skriver:

    Äppeltider

    Det ursprungliga bibliska äpplet var väl
    ett persiskt granatäpple – fullt av små
    röda fruktkärnor….

    Jag pratade utbildning med en kvinna
    från Libanon. Hennes dotter med väninnor
    klagade när de var tvungna att läsa en halv
    sida i läroböcker i Sverige! ”I Libanon läste
    vi tjocka böcker – på franska.”

    PS Hon tyckte (!) att jag borde bli mer glamorös.
    Kanske skulle man göra; det här att vara väl-
    utbildad och lite skärpt, till att vara någonting
    fint, till och med glamoröst! Bara en tanke….

    Gillad av 1 person

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Kan inte påminna mig att ett enda grupparbete utdelades i de klasser jag gick. Skolan var helt inriktad på individuell prestation utom i lagidrott.
    Slutade gymnasiet 1961.

    Gillad av 2 personer

  • L. N. Fredrik Östman skriver:

   Har du redan förträngt grupparbetena under vår skolgång på sjuttiotalet? Det fanns två varianter: den ena var att jag gjorde allt, den andra att jag gjorde mitt eget på sidan av, som var bättre än alla andra. Det gick alltid ut på att de korkade skulle parasitera på mig. Alltid, alltid. Men jag spelade aldrig med. Aldrig, aldrig. Ett bra trick var att presentera hjälpen i ett så osmältbart skick att den inte kunde ge näring åt parasiterna. Ett par långa ord brukade räcka, eller en förklaring i stora, snabba steg.

   En vidrig skola i ett vidrigt land. Redan för 45 år sedan.

   Gillad av 4 personer

   • Björn skriver:

    Ofta hamnade man i grupper med noll inbördes kemi, och resultaten blev därefter! Självrespekten och otrivseln gjorde att jag aldrig la två strån i kors under dessa obehagliga socialistiska tvångsexperiment!

    Gillad av 1 person

 15. Leif Nilsson skriver:

  Lysande Patrik! Du har med ett Alexanderhugg lyckats lösa den Pedagogiska knuten.
  Efter mer än trettio års arbete inom skolans värld, med alla dess pedagogiska fortbildningar, studiedagar, fördjupningskurser, skolledarkurser, experiment och praktiska erfarenheter från alla skolans stadier, kan jag helt instämma i dina iakttagelser och slutsatser. Synd att du inte är utbildningsminister.

  Gillad av 2 personer

 16. Magnus Rosensparr skriver:

  Om Platon hade mötts av dagens svenska skolmiljö när han skulle föreläsa hade han bara gått därifrån. I Sverige bör vi göra så att elever som inte respekterar lärarens auktoritet, följer läroplan och alla regler samt uppvisar föreskriven disciplin blir reglerade.

  Det kan bli rörigt i början av en sådan omläggning, men huvuddelen av eleverna kommer att förstå och sluta att förstöra sitt liv och sin framtid. För resten kommer det att sluta illa. De kommer via fängelseväsendet att komma samhället till nytta som väldisciplinerade arbetsbrigader under statens överinseende.

  Min åtgärdsplan kräver naturligtvis att Sverige skaffar sig ny politik, nya politiker, ny författning, ny statsförvaltning och ett nyrenoverat livskraftigt och oberoende civilsamhälle. Vi kan börja göra det nu eller vänta till att samhällets förruttnelse tvingar fram det.

  Gillad av 3 personer

 17. A skriver:

  Bra P.E. Vad denne ”forskare” egentligen säger är att HYCKLERI är en oväntat stark drivkraft, som bör användas.. Denna drivkraft innebär att säga en fiiin sak som döljer vad man egentligen GÖR. Alltså grunden till varför saker blir motsatsen till vad man säger, och slutar att fungera. Mekanismen i Sverige nu är att ju sämre något fungerar i verkligheten, desto mer hyllas och belönas det. Alltså ju sämre allt UTANFÖR staten fungerar, desto bättre och starkare tycks själva staten fungera. Det är inte den som kollapsar, den har sin struktur kvar intakt och arbetar stenhårt, men inte med att verkligheten ska fungera, utan sig själv. Hydran har för länge sedan krossat allt motstånd, och tex SAF och Moderaterna och civilsamhället har istället införlivats i jättesossestaten som små underavdelningar. Jättestaten vill ha det så här P.E, därför finns det inga lösningar. Den VET vad som får saker att fungera i verkligheten, men den vill inte ha det. Man kan lätt se vilken precision inverteringen/undergrävandet av det som fungerar har.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  1) Den som kan visar och berättar
  2) Den som lär gör efter och frågar
  3) Den som kan korrigerar och förklarar
  4) Den som lär repeterar och frågar
  5) Upprepa steg 1-4 tills den som lär lärt sig hur den lär sig mer själv
  6) Den som lär utvecklar det lärda i egen riktning

  Lärarhögskolans eviga gnäll, syjuntor och navelkådande kan ersättas med de ovanstående punkterna, då det är så man lär sig oavsett om det är integralkalkyl eller idélära.

  Men så är ju LHS:s ledstjärna ännu deviserna ”man kan inte lära någon något de inte vill lära sig”, ”man lär sig bättre om det är roligt och man är intresserad”, samt ”kunskap är inte något som kan mätas och värderas och jämföras”. Alla tre citaten är autentiska från min tid som student, och det var förra årtusendet. Alla tre deviserna är helt och hållet falska.

  Till er som dillar om div. sociala problem utanför skolan: det är inte skolans ansvar. Alls. Det är ditt eget och din familjs, punkt slut. Skolans uppgift kan bara vara att fostra om det finns en färdig, klar och tydlig mall för vad som är korrekt uppförande socialt och som är nationellt universell, strikt upprätthållen med starka sociala sanktioner mot den som förbryter sig, samt att mallen delas av hushåll och skola (stat/system). Så är inte fallet i Sverige sedan över femtio år, varför skolan inte heller kan agera fostrande (invandringen har endast lagt till en dimension på det vansinne som fri fostran innebar, den bär inte skulden). Vad skolan kan och borde för göra i dagens läge är att vara en strikt likriktare för beteende: uppför dig fel och bli avstängd. Tre gånger och du relegeras. Det är ditt fel, och ditt ansvar (både som elev och som vårdnadshavare), inte mitt och inte skolans. Simma eller sjunk, men våga inte påstå att det är min plikt att vara din livboj!

  För att dra en parallell, så att det blir riktigt tydligt: är det alkoholistens fel att hon super, eller är det samhällets? Vem sätter flaskan till munnen? (Och nej, det spela ingen roll om det är genetiskt betingat, eller psykologiskt: den som utför handlingen bär ansvaret, ingen annan.)

  ”Morsan söp, och farsan slogs, och ibland byttes de om” sade man skämtsamt förr om socialtjafsens ursäkter – ty glyttarna från betongen visste att lära varandra rätt svar på frågan varför de voro vanartiga barn, sö.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 10 personer

  • Lars skriver:

   Det är bara delvis rätt:
   1) Sokrates stimulerade elevernas nyfikenhet med sokratiska frågor, fick dem att tänka, fick dem att lära sig själva. Det är helt motsatt din princip av korvstoppning.
   2) Den enda plats samhället möter ungdomar är skolan. Det finns ingen annanstans man kan erbjuda normer, riktlinjer, uppfostran. Det är en absurditet med lärarkår som säger att deras jobb är att undervisa enbart. Men en enskild lärare kan självklart inte fixa det så lärare måste arbeta tillsammans i skolan 40 timmar vecka för att det ska gå. Men istället får de lärarassistenter som ska ordna vad?
   3) Hur svårt är det att ta fram central lektionsplanering och skolböcker och övningsexempel och ett excelark med elevnamnen och ämnen och kolumner där de betygssätts succesivt? Hur ska lärare kunna göra sitt jobb utan att bedöma eleverna succesivt?
   4) När ska lärarkåren bli konstruktiv? Facket vill ju inte ha centrala prov fördet tar sådan tid att rätta…
   5) Möjlighet att sanktionera dåligt beteende är givetvis nödvändigt för att upprätthålla auktoritet. Hur man kan inbilla sig att det inte behövs är sannolikt skolans problem nr 1.

   Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Det finns ingen motsättning mellan Sokrates metod (som jag själv helst använder) och korvstoppning – du får dock förklara vad du menar med korvstoppning. Att låta en klass i kör rabbla regler fungerar nämligen utmärkt det med, beroende på ämne och innehåll: ”I before e except after c” samt exemplen ”sieve” och ”deceive”; mnemotekniska knep är exakt vad Sokrates och hans samtida använde sig av för memorering av datum. Det har egentligen inte skett särskilt mycket inom pedagogik och didaktik sedan han levde: nya material och mer kunskapsinnehåll inom ämnena i stort sett.

    Din punkt två är komisk: så var lever ungdomarna när de inte är i skolan? Du verkar ju mena att de är isolerade från samhället utanför skolan. Jag upprepar: det är ditt jobb att fostra dina barn så att de sköter sig så att jag kan undervisa dem. Det är inte mitt jobb att fostra dina barn, och jag skall ha rätten och plikten att kasta ut dem ur klassrummet när de missköter sig, och rektor skall ha rätten att stänga av dem från undervisningen eller relegera dem om du inte gör din plikt som förälder.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Rikard, din punkt nr 2 är komisk, inte vad jag säger, men ditt upprepande av lärarkollektivets ideer. Barn lever utanför skolan och lär sig minst lika mycket utanför skolan, men det är i skolan lärarkåren kan kompensera brister i familjen genom att skapa en miljö som inkluderar och stödjer. Den här bristen på anpassning är vad som ger problemen i skolan plus de jag nämnde ovan.

    Denna blindhet! Vad tror du händer med andra generationens invandrarbarn, kluvna mellan hemmets kultur och ideer och skolans propåer? Hur i herrans namn ska du komma åt det med skolfuxar som aldrig varit ute och jobbat med vuxna människor och mött verkligehet. Istället sluter de sig. Det är ju i princip människor som var välanpassade till skolan, de valde att bli lärare, men insåg inte att samhället förändrats.

    Komiskt. Om det inte var så tragiskt.

    Gilla

 19. Dandersan skriver:

  Jag är relativt välutbildad.
  Men det innebär inte att jag kan så mycket .
  Tvärt om jag är helt säker på att mina kunskaper inom de flesta områden är otillräckliga.
  Kanske är det den säkerheten som en god utbildning bör eftersträva.
  Expert har jag blivit i ett väldigt begränsat område och även där hoppas jag att jag vet min begränsning.

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Ju mer jag lär mig desto osäkrare blir jag på min kunskaps värde och omfattning.
   En sak blir jag dock säkrare på och det är vad som helt klart är fel, vad som däremot är rätt blir jag alltmer osäker på.
   Men häri ligger hela orsaken till kunskapshungern, att leta vidare, vad gömmer sig runt hörnet, under det som synes självklart? Att lära är nödvändigt, en lycka.

   Gillad av 1 person

 20. Bo Adolfsson skriver:

  Jag skäms över hur min gamla skola Chalmers har ”utvecklat” sig.
  De har helt lämnat verkligheten och gått över till ”genusvetenskap” och ”klimatvetenskap”.

  Civilingenjör Bo Adolfsson, CTH V71

  Gillad av 2 personer

 21. Steven Jörsäter skriver:

  Att skolan har problem i det förvirrade läget i vårt land förvånar knappast. Det finns en total oförmåga att bestämma sig för vad som gäller. Är skola plikt, förmån eller något man likt Greta Thunberg kan hantera som man behagar? Är det disciplin och auktoriteter (och straff!) eller ”elevmotiverande arbetssätt” som gäller? Få tycks veta och därför landar det hela i kaos så fort det saknas välmotiverade elever och skärpta lärare.

  Sonen gör lumpen just nu. Där får jag till min förvåning höra att gammaldags disciplin och auktoritetslydnad faktiskt finns kvar. Är några värnpliktiga okoncentrerade vid en genomgång så avbryts den och hela gruppen kommenderas till en hård fysövning. Vid nästa genomgång finns det inga okoncentrerade kvar. Sådant behövs dock nog mycket mindre än förr eftersom värnplikten i praktiken är frivillig vilket säkert kraftigt har höjt nivån.

  Om skolan ska fortsätta att hantera en stor mängd dåligt motiverade elever, som är läget idag, så tror jag att den måste ha en sträng disciplin för att fungera. Man måste kunna stängas av och det måste finnas tydliga och kännbara straff. Lärarnas auktoritet ska vara absolut och de ska ha långtgående befogenheter. Allt annat fallerar disputerade pedagoger till trots.

  Att sedan hela idén om en samlad skola i tio årsklasser är ett totalt misslyckande av flummiga vänsterpolitiker är en ytterligare starkt försvårande omständighet.

  Skolan bör göras frivillig, åtminstone så att man får söka till avancerade klasser i fyran eller så. Då kommer de som hamnar i dessa avancerade klasser att få lugn och ro eftersom upprepade förseelser mot ordningen bör leda till att man förlorar sin plats. Man kan hålla ett högt tempo och den totala utbildningsnivån kommer att höjas. Vad som ska göras med de övriga eleverna kan diskuteras. Kanske elevmotiverande arbetssätt? Och kvällsskola för dem som till slut inser att de ändå vill försöka komma in i de avancerade klasserna.

  Det här är inte förödande för de som inte går vidare som det låter. Många framgångsrika personer har haft dåliga skolresultat. Det är nog bättre att de som inte passar för skolan koncentrerar sig på annat.

  Jämlikheten får kastas överbord. Ingen förväntar sig ju att samhället efter skolan ska vara jämlikt. Varför fortsätter skolan att förbereda folk för ett samhälle som inte finns?

  Lite som förr, alltså. Men med skillnaden att det bör vara de begåvade och motiverade eleverna som går vidare. Rikedom räcker inte.

  Gilla

  • Fran Zappa skriver:

   På något sätt är det väl en syntes av de två förhållningssätt du beskriver som behövs. Jag har skissat tidigare på ett sådant sätt att se på det, men givetvis måste skolan ha sanktionsmöjligheter. Kanske låta elever gå om en klass, det skulle ju bryta kontakterna och vara rätt skamligt och föräldrarna skulle sannolikt reagera. Vidare dela in i nya klasser efter sexan efter förmåga, men samma ämnen, för att få homogena grupper. Frivillighet är ingen väg att gå, det blir bara att skjuta över problemen tills de är vuxna och ska försörjas av andra.

   Gilla

  • Fran Zappa skriver:

   Det finns många aspekter på disciplin, speciellt den militära. Jag tänker tillbaka och minns hur likvärdigt alla behandlades, hur man byggde gruppkänsla och någon slags gemenskap, hur man lyckades relatera till individen utan att särskilt specifikt adressera denne. Jag minns ett par som vid ett tillfälle mobbade en annan. Några dagar senare var det resolut förpassade till malaj kompaniet. Disciplin är nyttigt när det hjälper individen skapa självdisciplin. Det är nyttigt inordna sig på ett logement och det är nyttigt när övningarna avser skarpt läge, att det är riktiga vapen och övningar. Det går inte att simulera. Och det går inte utan vidare att överföra till skolklasser med yngre barn och ungdomar. Men det går givetvis att arbeta med gruppdynamik och relationer mellan elever och till föräldrar. När man läser om mobbing i skolan så inser man att det är bästa exemplet på att disciplinen och arbetet inte fungerar. Elever måste ju också motiveras genom att de förstår vart utbildningen leder och var det passar in i samhälle och livet. Det är inte så självklart för en tonåring som har huvudet fullt av andra frågor kring relationer och sig själv. De bör ju helst också förstå det som lärs ut! Det måste vara mycket de-motiverande att alltid vara sämst, alltid efter….och det behövs feedback, prov, betyg, samtal, tydlighet löpande.
   Kul tänka tillbaka på denna tid. Skulle vara trevligt om någon vettig lärare beskrev de vanligaste problemen i skolans värld avseende hur man får en klass att prestera, vad som motverkar, hur man hanterar eller kan hantera elever som har svårt på annat håll, hur hanterar man sådant som brottslighet, vet man vad som pågår?

   Gilla

 22. Maria C skriver:

  En gång har jag skrattat gott, när jag läst en skrift från Skolinspektionen eller, möjligen, Skolverket. Texten var någon form av utvärdering av den då mest upphöjda pedagogiken, ”elevaktiva arbetssätt”. Skribenterna lyckades med tydlighet, och en hel del raljans, beskriva att den s.k. aktiviteten mestadels var ”fysisk”…

  Mängden av ”moderna”, ”bättre”, ”forskningsbaserade” metoder och läromedel bara väller fram, men det allra mesta är enbart pedagogiskt mångleri. Kommuner och andra huvudmän betalar gärna för löftesrika patentmediciner, som påstås bota allsköns utmaningar.

  Gillad av 1 person

 23. Hovs_klipphällar skriver:

  Bra Patrik! I skolan fann jag mig vanligen hamna i den första gruppen, och blev bland annat av den orsaken ständigt retad av de andra – särskilt av ungarna i grupp tre…

  Och ända sedan 68-folket tog över skolan (de hade ännu inte hunnit förstöra skolan på min tid) har den präglats av fårskallar av den sort du beskriver, de kallar sig ”pedagoger” men deras enda syfte tycks vara att göra skolan rolig just för grupp tre så att DE ska trivas.

  Här en utmärkt artikel om detta, ständigt aktuell tydligen:

  https://www.salaallehanda.com/artikel/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  ”… Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap. …”

  — Som vanligt är det vänstern, den klick som hatar när saker fungerar eftersom de hatar vårt samhälle, som tagit makten i skolan — precis som de numera styr över det mesta.

  Gillad av 1 person

  • Fran Zappa skriver:

   Martin Ingvar är neurolog, han är inte psykolog och inte kognitionsforskare, det finns ingen psykologi eller kognitionsforskning som ger svar på hur undervisning bäst går till, men givetvis kunskap om människor på olika sätt t.ex. gruppdynamik. Man undervisar i stort sett som man alltid gjort, både det ena och det andra kan fungera, särskilt för bra lärare som tycker om eleverna och blir omtyckta. Vad det är som gör en bra lärare är svårt att veta, men det jag nämner och lärarens engagemang och förmåga se individen, inte bara gruppen hör dit.

   Boken du nämner är en bra uppgörelse med socialkonstruktivismen, men frågan är hur mycket det och eventuella läroplaner egentligen styr skolan. Jag gissar allt prat om forskning är meningslöst om man inte tillvaratar praktik och erfarenhet av lärare och skolelever? Enheten som ska fungera är ju skolan, klassen, med samarbete med föräldrar och med hänsyn till att samhället förändras och att man måste lyckas med besvärliga elever liksom med högmotiverade och socialt trygga?

   Gilla

 24. nilsdacke skriver:

  Tack, Patrik för en lysande sammanfattning av bakgrunden till skolans tillkortakommanden. I flottan hade vi en bok om pedagogik med beteckningen HIF (Handbok för instruktörer i Flottan). Den var cirka 20 cm hög, 14 cm djup och knappt 2 cm tjock men gav en utmärkt vägledning till hur man borde agera som lärare i klassrum och i fält utan att hänvisa till hyllmetrar av akademiskt snömos. De flesta av oss blev faktiskt erkänt bra lärare.

  Gillad av 2 personer

 25. Kjell Eriksson skriver:

  Diskussioner om vad man har för nytt av en viss utbildning/kunskap har jag alltid funnit intressant. Själv läste jag teknisk fysik, och det skall minsann erkännas att det var jobbigt och slitsamt. Och i efterhand frågade jag mig om nyttan av detta… Inte sitter jag och löser integraler på mitt jobb, eller använder Schrödingerekvationen. Men med lite distans till det hela kan jag kanske se andra fördelar: analysera, kritiskt tänkande, se sammanhang, vara noga med att det jag säger är korrekt mm. Säkert ingen överlägsen förmåga, men en bra att plattform att jobba utifrån

  Sedan är det tydligen så att även den mest abstrakta forskningen får tillämpningar för eller senare. Primtalsforskning gör att vi kan känna oss säkra när vi betalar våra räkningar över internet. Einsteins båda relativitetsteorier möjliggör GPS-tekniken mm

  Gillad av 3 personer

 26. GWI skriver:

  TILL SVENNE

  En av Euklides efterträdare, Eratosthenes, beräknade några årtionden senare jordens omkrets till 4000 km. Mannen satt alltså på mätobjektet, bland papyrusrullarna i Alexandria, och bestämde korrekt planetens omkrets med hjälp av solen, observationen att jorden är rund samt två (!) mätningar: en ljusvinkel i Alexandria samt avståndet till Syene vid första katarakten
  där solen stod i zenit. Euklidisk geometri.

  Nå, vi svenskar ska inte hänga läpp, vi har också gett betydande bidrag. Och svenska folket har sedan länge fattat galoppen (Nils Ferlin, 1957, ur Vid diktens port):

  Dock kunna vi ock berätta
  och klamra oss fast vid detta:
  att allt som är gudalikt och stort
  och som tänder till eld
  det har människan gjort.
  Hon har räknat stjärnornas vägar och år
  där de stumt i den ändlösa rymden går.
  Hon sitter vid instrument och bestick
  och själv är hon bara ett ögonblick.
  Själv är hon bara ett bloss i vind,
  ett födsloskri och en fårad kind.

  Gillad av 2 personer

 27. elina skriver:

  Länge sedan skiljde man till olika skolor de ”läsbegåvade” från medelmåttor och de mer praktiska i klass 5. Jag sökte till flickskolan med en veckas prov och betyg. Alla mina lärare hade disputerat i sitt ämne utom gymnastikläraren, fd. elitidrottare. Vi beundrade våra lärare för de kunde så mycket mer än vi. Ja, det var en ”pluggskola” men alla visste att i slutändan hade vi valmöjligheter. Det var bara att läsa. Vi fick utbildning och bildning.
  Jag begrep aldrig hur fantastisk min skola var innan mina barn började i skolan. Den skolan som nu skulle passa alla eftersom det var orättvist med att påstå någon var mer begåvad och flitigare än andra.
  Nu får varken de som ligger före eller de som halkar efter någon adekvat skolgång. (Undantag finns men de är inte möjligt för dem som bor ”fel”.)
  Kan detta ”alla är lika” vara en av många orsaker till skolans fall? Alla är varken lika begåvade eller lika villiga att lägga möda på skolan. Språket, ingen eller usel svenska, är också ett av problemen.

  Håller med Steven Jörsäters 31 augusti, 2019 kl. 10:31 tidigare kommentar.

  Gillad av 2 personer

 28. Lars Bernhoff skriver:

  Utmärkt att Patrik envisas med att travupplevelse utbildningsfrågor. Misstagen är nu så många att politikerna har fullt upp med att hitta skäl till problemen som ska kunna vara en snabb fix. Från Fridolins skamligt okunniga 100 dagar till att det är friskolornas fel som S försökte använda i valrörelsen
  De stora misstagen började troligen på 60-talet och det är inte slut ännu. När man tror att ungdomarna/barnen vet vad de behöver lära sig innan de är torra bakom öronen, nedvärdering av huvudpersonerna dvs lärarna är fruktansvärd och överdriven makt till föräldrar, felaktigt vald pedagogik etc Då blir det svårt att se ljuset i tunneln.
  Genvägen till ett uppvaknande är att läsa professor Magnus Henreksons mycket insiktsfulla artiklar och böcker. Då kan man förstå vad som gick snett men också konstruktiva förslag hur det skulle gå att rätta till.. klicka på denna länk så finns ett lättbegriplig introduktion till hans analys. Först när man förstår det kan man starta korrigerande åtgärder.
  Ex på generell kommentar i artikeln med hänvisning till 60-talet

  ”I stället för att vägen till förbättrade materiella villkor gick via utbildning, sparande, träget arbete och ansvarstagande var det plötsligt lånefinansierade bostadsinvesteringar som genom inflation och ränteavdrag skapade ekonomiska vinnare, medan skattesystemet gjorde det lönsamt att ta ledigt från jobbet för att sköta om sin lånefinansierade egendom”

  Ex på utbildningsspecifika kommentarer:
  ”Det innebär att skolan inte längre ser som sitt uppdrag att erbjuda varje elev möjlighet att förvärva de kunskaper som de mest inflytelserika vuxna har – kunskaper som dessa vuxna bygger sitt inflytande på i samhället”
  “Eleven som blir kvar på en nivå av relativ okunskap, har lärt sig att det nog inte finns någon fast kunskap, att det viktiga inte är det man vet utan det man tycker. Detta är ett perfekt skolprogram för dagens härskande klass”

  Enligt min egen tolkning skapar detta en grund för PK ståndpunkter hos alldeles för många, dvs tyckande utan kunskap och reflektion”
  Hela artikeln hittar du här https://johankant.wordpress.com/2018/08/14/magnus-henrekson-en-kunskapssyn-for-nepotism-och-korruption/

  Gillad av 1 person

 29. Jari Norvanto skriver:

  ”Du skulle bli förvånad hur mycket man upptäcker om man som besökare sätter sig längst bak i klassrummet och bara ser och lyssnar.”

  Jag är inte förvånad, ty jag satt som elev längst bak. När katten själv fick bestämma. And yeah, I saw a lotta things.

  Gillad av 1 person

 30. Sixten Johansson skriver:

  Min svartsynthet förvärras när jag ser Finland följa Sverige i spåren i allt. I synnerhet sörjer jag hela utbildningssektorn, från förskola till universitet. De ultimata slutsatserna av detta måste väl krossa alla illusioner om värdet av skolning i sig och inhämtning av abstrakt ”kunskap”? Vad är all denna möda, allt detta sittande och ordtuggande värt, om det inte duger något till när det verkligen gäller? Vad är allt detta abstrakta innehåll värt, om det inte kan generera medvetenhet, praktiska färdigheter och ökad förmåga att förbättra samhället och de långsiktiga överlevnadsutsikterna?

  Jag påstår att massinvandringen, genusvansinnet, godhetsreligionen osv osv har varit kejsarens nya kläder. Alla som har applåderat eller tigit stilla inför dessa nya kläder har visat sig vara odugliga för sitt ämbete. Gissningsvis 95 procent av alla icke-naturvetare kan alltså bevisligen inte sannfärdigt ”läsa” samhället, samtiden och människan (och saknar dessutom ryggrad och självinsikt).

  Icke-naturvetarna (och en massa naturvetare också) kan alltså bara producera liturgi, skolastisk och kulturistisk babbelism (och tjänstgöra som härskarnas lakejer). Eftersom härskarnas och lakejernas statsreligion är destruktiv behöver folket varken dem eller den religiösa liturgin. Alla dessa prästerliga skrån är inte bara värdelösa, utan destruktiva. De inbilska prelaterna skulle ha gjort mer nytta om de hade reparerat cyklar, röjt sly, lagat hål i asfalten eller kuskat turister i cykelbil på Södermalm.

  Gillad av 5 personer

  • Lars skriver:

   Överbetona inte naturvetarnas kunskaper, de är mer tränade i matematik och logik och abstrakt tänkande många gånger, men utan kunskaper vid sidan av detta kring samhälle, ekonomi, historia mm så blir de inte bättre på att förstå hur det fungerar än affärsbiträdet på ICA Maxi! Så även om de är kunniga så räcker det inte. Det är ju också så att höga chefer inom industrin ofta har både en civilingenjörs examen och en ekonom examen. Tyvärr verkar inte det heller räcka! Så vad behövs?

   Men jag håller med dig och mycket av vad andra säger, men problemanalysen är felaktig även om alla troligen har helt rätt om skolans utarmning och brist på respekt för kunskap, men jag säger inte med det att jag har rätt problembeskrivning! Ett problem är ju skillnaden mellan ett upplevt läge och ett önskat tillstånd. Så det kräver detaljerad analys! Jag gav min syn på några delar, att skolan inte förmår ta ett institutionellt ansvar i ett förändrat samhälle från 70-talet och framåt, men givetvis tror jag inte på flumpedagogik, det kom efter min tid, men likväl är jag inte imponerad av skolan tidigare heller.

   Gilla

 31. C de Longueville skriver:

  Den gamla kunskapsskolan har förvandlats till dagens bildningsfientliga förvaringsanstalt, Patrik.

  Det har under decennier spytts mycken galla över den gamla ”pluggskolan”, men sanningen är att den var ytterligt framgångsrik.
  Den lyckades under gymnasieutbildningen och på samtliga linjer förmedla en mycket god bild av såväl den europeiska som den svenska kulturhistoriens huvudlinjer.
  Framgången byggde på den högt prioriterade undervisningen i historia, litteraturhistoria och religion.

  Den som var det minsta intresserad av dessa ämnen kunde skaffa sig en solid humanistisk bildning.
  Till detta kom den högklassiga utbildningen i språk, inte minst i latin.
  Allt förmedlat av högutbildade adjunkter och lektorer.
  Därmed öppnades porten till en tankevärld, som dagens studenter tycks helt omedvetna om.

  Politiker och proffstyckare lider uppenbarligen av en ideologiskt betingad bildningsfientlighet.
  Matematikämnet är hatat och förklarat som närmast värdelöst och ämnesområden som historia och kulturhistoria intresserar dem inte, eftersom de anser sig leva vid historiens slut och därför kan ta sig rätten, att befria de stackars eleverna från alla betungande bördor, från faktakunskaper och reflektionsförmåga.

  Så länge som elitskolor inte skapas för dem, som är teoretiskt begåvade, så kommer detta stackars rike snart att degenerera på alla plan.
  Minst en tredjedel av eleverna i den svenska skolan har ingen möjlighet att få den utbildning, som motsvarar deras kapacitet.

  Gillad av 2 personer

 32. jörgen hagelberg skriver:

  Det här var en mycket bra artikel. Skäms på er alla låtsasforskare!
  Nu ska jag skriva en låt om det här: klimat-genus-lärarens sång.

  Gilla

 33. olle reimers skriver:

  Min egen erfarenhet av kunskapsinhämtande är att man inte förstår någonting förrän man förstår allting inom varje specifik frågeställning. Tiden däremellan är en plågsam strävan fram till dess att man når den eftersträvade platån.

  Det måste vara lärarens uppgift att se till att eleven hänger kvar i stt rep och kämpar på och kommer med uppmuntrande tillrop respektive med hot om vad som väntar om han släpper taget.

  Socialisterna inbillar människor att det går bra att kliva av närsomhelst, att din kunskap är värd lika mycket som andras trots att du aldrig gjort den där ansträngningen som leder till förståelse.
  Anledningen är att de vill ha övertaget , att inbilla människor att allt är bra, att allt kommer att gå bra bara du underkastar dig min vilja. Någon egen har de aldrig fått.

  Gillad av 1 person

 34. Jagoda skriver:

  Det märks onekligen att Patrick själv saknar all erfarenhet från skolan idag-man får intrycket att Patricks kunskapsbas då det gäller pedagogernas arbetsmiljö idag grundas på erfarenheter från pursvenska läroverk från tidigt sextiotal och gymnasier från senast 1990-talet med helt andra elevgrupper än de som idag möter lärare i t ex Rinkeby och Rågsved.Patrick är dessvärre-trots stora personliga kvalitéer-ej -uppdaterad om säger så.Lyssna bara på frasen:”Rektorn behöver bara (…)” etc.Det är inser man Caligula på Öfvre Latin som dessvärre är Patricks basala referenspunkt då det gäller den pedagogiska verkligheten.Kanske ligger det också en dold självbelåtenhet och narcissism bakom Patricks amatörmässiga funderingar.Kanske har han fått beröm för sina pedagogiska insatser och ångrar lite sådär att han ej ”ägnade sig åt lärarbanan”?Tänk vilken pedagogisk gigant han kunde ha blivit om dessa hans slumrande mästerliga,helt medfödda anlag fick blomma ut och vidareutveckla sig!Men vad vet han egentligen om arbete med svårt invandrarklientel-oftast gängkriminella?Vad vet han om verkligheten i de slitna dystra pedagogiska linjestyrkorna i de bortglömda Sverige ,där nervsammanbrotten står som spö i backen?Även hos ärrade förhärdade lärarveteranerVad vet han om överarbetade pedagoger -utmärglade och sönderstressade- som häver i sig psykofarmaka för att överleva bara en dag till?Vad vet han om hur det är att dag för dag möta de idag obligatoriska tillmälena ”Bögjävel!” eller ”Hora!”.Vad vet han om meterhöga packar av orättade skrivningar som bara måste vara rättade redan till nästa dag?Vad vet han om en kolsvart dyster verklighet där lärare och rektorer jagas som frivilt av besinnigslösa ej utbildningsbara elever?En dyster och mörk verklighet som dessutom behärskas av en omänsklig , grotesk och i grunden stalinistisk ångestfylld och helt förljugen PK-matris ,där kvinnliga lärare våldtas i klassrum , kvinnliga elever våldtas på toaletter,lärare får smockor och danska skallar ,pojkar knivas till döds och dagsordern är:”Det där har inte hänt!Mörka!Locket på”?Vilken verklighet lever den pedagogiske Mästaren Patrick i-egentligen?

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   1) Mellanslag mellan kommatecken, punkt, och ny mening/nytt ord underlättar läsförståelsen, om det nu inte är en stilistik poäng att det skall påminna om ett medeltida manuskript?

   2) Många av de missförhållanden och problem du räknar upp bär kåren själv ansvaret för. Fler prov än du hinner rätta på arbetstid tills de skall vara klara? Då hinner du inte. Våga vägra obetald övertid, helt enkelt. Det hjälper om man som jag haft riktiga jobb innan man gick in i lärarväggen.

   3) Sveriges lärarkår och dess fackföreningar har varit starkt pådrivande politiskt för att utveckla skolan till det den är idag: man har varit för förenklande av kursinnehåll, mot nivåindelning, mot sortering, mot intelligenstester och skolmognadsprov, mot avstängning och relegering, mot segregering så att invandrarelever kan läras språket först och främst, mot kvarsittning och annan disciplin, och för automatisk progression från kurs till kurs och år till år, för behörighetsillusionen, för av-akademisering av yrket och avskaffande av titlar, för utplånande av skillnaderna mellan dagisfröknar och gymnasielärare, och mycket mer.

   4) Lärare som agerar som beskriver, vilka det finns alltför många av, är medskyldiga till sina egna problem: de samarbetar där de borde vägra. De jobbar kvar där de borde sluta, och de hukar och viskar istället för att tala fritt. Då får de också skylla sig själva.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

  • C-byrån.Inrikes Nätunderättelsetjänsten (INUT).Hornsgatan 49.Ivar Arielsson. skriver:

   Rättelse:Femtonde raden uppifrån.fjärde ordet:”linjestyrkor” skall naturligtvis vara ”linjeregementen” alluderande på Sven Stolpes ”de grå linjeregementena”.

   Gilla

 35. Kreisler skriver:

  Det finns även flera andra tecken i texten ovan som klart visar att Patricks referenspunkt då det gäller skolverkligheten är krafigt föråldrad.Exempelvis följande.”Det räcker med att rektor går in i ett klassrum i några minuter för att avgöra om en lärare duger eller om en lärare bör entledigas”.Så går det absolut ej till idag.Alltså:För det första är de flesta lärare idag femininum alltså lärarinnor.Det finns idag heller knappt några manliga rektorer-de flesta är ”rektorskor” tillsatta ej på pedagogiska meriter-många är rena rama katastrofen som lärarinnor-utan på partipolitiska,ideologiska PK-meriter.Scenen som Patrick utmålar äger i regel ej rum idag ,eftersom de flesta lärare innan de släpps ut i den pedagogiska verkligheten som fast anställda i regel dels har vikarierat i flera år , dels utöver mycket lång akademisk utbildning-ibland påtagligt överstigande Patricks bildningsgrad -har utbildning från Lärarhögskola där de i ett otal metodiklektor-granskade lektioner fått graderade betyg i lärarskicklighet.De olämpliga sållas alltså tidigt bort från lärarbanan.Om en lärare börjar hacka och hosta som en gammal nedsliten bilmotor och frekvensen motorhaverier därför ökar sjukskrivs i regel läraren.Är läraren helt nedsliten väntar rehabiliteringsförsök som kan pågå i åratal innan den stackars spattige, hispige och sönderarbetade läraren som oftast är en lärarinna ”förtidspensioneras” och s a s ”fasas ut”.Detta kan ta upp till ett decennium räknat från ”motorhaveriet” som alltsomoftast beror på dåligt eller helt eftersatt ”motorunderhåll”.Lärarinnorna och lärarna slits helt enkelt ut och haverar pga mycket dålig arbetsmiljö eller helt omänsklig arbetsbörda.Ofta kan de liknas vid ursprungligen stabilt byggda Volvo 240:s som emellertid alltför ofta-med obefintligt motorunderhåll och service- använts i alltför många långa körningar över Alperna.

  Gilla

 36. Aktiva åtgärder skriver:

  Med risk för att bli tjatig-ytterligare ett citat som signalerar en ganska snäv kunskapssyn i Patricks text:”(…) överför sina kunskaper till en yngre mindre kunng person ,oftast yngre”.Men idag är en stor del av kunskapsmassan endast normativ och består i värderingsmässiga utsagor som oftas framgångsrikt kan bestridas på ett eller annat sätt.Speciellt är detta fallet inom humaniora som till vissa delar kan klassificeras som olika former av ofta diskret paketerad indoktrinering – inte sällan med politiska förtecken.Därför är det faktiskt så att pedagogerna och lärarna i viss utsträckning sysslar med politisk indoktrinering och förvandlar utbildningsinstitutionerna till indoktrineringscentraler där eleverna s a s indoktrineras och ”mesmeriseras” för sina framtida arbetsuppgifter.Ett utbildningsväsende kan därför sägas vara ett instrument för det som den fd KGB-agenten Yuri Bezmov (kodnamn ”Thomas Schuman”) kallar för ”aktiva åtgärder” avsedda till att omprogrammera och ”demoralisera” hela generationer av studenter i t e x ”kulturmarxistisk” riktning.Studenter som när de väl inkorporerats i utbildningsväsendet kan accelerera samhällets ”omvandling” och så småningom destabilisera detta i för ”kulturmarxisterna” önskad omfattning.Den bästa sk ”mind-controlern” är den som är helt ovetande om sin roll och som därför på ett naivt avväpnande sätt kan fullgöra sin uppgift.Utbildningsväsendet är ej så oskyldigt som det verkar,vilket belyses av följande citat.”Vi är mycket imponerade av det arbete som era magistrar gör-hos oss krävs tusentals gendarmer och soldater för att göra samma uppgift:Att hålla underklassen och de upproriska i schack”.

  Gilla

 37. stefanzy skriver:

  En lite väl raljerande men tänkvärd text, och i stort sett en hyfsad korrekt beskrivning..
  Jag har ett par kommentarer. 1. En tillsynes naturlig nyansering kan vara, att problemet är enhetsskolan. Det är därför det är så viktigt att även de ointresserade eleverna tycker det är roligt, eftersom ALLA skall ju med. Förr i tiden var i princip bara de sex första åren obligatoriska, och sedan blev det mera valfritt. De som VILLE studera, eller av t.ex. tradition eller sociala skäl skulle studera – de fortsatte. Och de som inte ville studera kunde göra annat… Och arbetsmarknaden var sådan att det gick utmärkt att göra annat. Hederligt arbete fanns åt alla som ville och kunde arbeta. Observera att även mången begåvad och läshungrig fattig kunde ofta få studera, Klassresor var hyfsad vanliga. Invändningen är sann i svensk kontext och hyfsad korrekt. MEN det är inte hela sanningen. Det finns många länder som tillämpar enhetsskolan. Tex öststaterna… Men där har man inget överseende eller hänsyn till ”stöknissarna”. Att stöka och bära sig åt är inte normen, normen är att vara en duktig och flitig elev. Alla kan inte ha högsta betyget, men alla kan arbeta hårt och hederligt… De som bara lägger av och rent av saboterar, dem ser man ner på. Och inte får de något skadestånd av Barn-och Elevombudsmannen på 10.000 bara för att en lärare tog tag i dem när de bär sig illa åt… 2. En kommentar till: Prof Anders Ericsson, i sin bok Peak Performance, påpekar att de som verkligen vill framåt, vill bli bättre, de gör det INTE för att det är roligt. ATT kunna jobba på och bli bättre är deras belöning. Han jämförde ett antal musikutövare: Proffsen och de seriösa amatörerna jobbade på, de tyckte inte alls det var speciellt roligt. Intressant och givande ja, men inte roligt i sig. Men amatörmusikerna, som kanske jobbade med skolspex eller en lokal teatergrupp, ja för dem var det viktigt att de skulle ha roligt i arbetsgruppen…Ergo, musiken var mest ett medel att kunna umgås med andra…

  Gilla

 38. Huvudvärkstan skriver:

  Tråkigt att lära sig, roligt att kunna.
  Att nära en föreställning om att det skall vara lustfyllt att lära sig är nog en vansklig väg till framgång (i det ämne man söker förkovra sig i – om det är det man eftersträvar).
  Disciplin har ett egenvärde, människor som förmår disciplinera sig har en stor fördel i livet framför dem som saknar den förmågan (en skillnad som sannolikt bidrar till ökad ojämlikhet). Den kan tränas och skolan är förstås ett bra ställe att träna den på.
  Men, man bör respektera att barn (människor) har olika intressesfärer, och gråskalan är rätt nyanserad. Tack o lov verkar vi ha kommit över idén att alla skall pressas igenom ett högskoleförberedande gymnasium, man kunde nästan få för sig att detta var en förutsättning för att människor skulle betraktas som fullvärdiga medborgare. Det trista synsättet tror jag har varit fördärvligt (hur kul är det att dagligen och i åratal konfronteras med sin ev oförmåga i olika teoretiska ämnen).
  Vi behöver en differentierad skola, men disciplin torde vara en framgångsfaktor i sig för varje enskild människa, vad än den sysslar med. Människor som har svårigheter i detta sammanhang måste rimligen få hjälp, men det kan knappast gälla merparten. Är det så att det gör det, har vi kanske större problem i Sverige än vi anar.

  Gillad av 1 person

 39. V Volodarsky Folkkommissarie skriver:

  ”Det räcker med att rektor går in i ett klassrum (…).Det var då det-för mycket,mycket länge sedan-i det gamla läroverkssverige-ett Sverige som försvann definitivt för nu mer än femtio år sedan
  då de sista läroverken lades ner i det bildningskonservativa Skåne.Den sista bastionen.På den tiden-nu helt bortglömd-var det ett krav att rektor skulle vara disputerad och fil dr.Rektorerna på den tiden tillhörde sin tids helsvenska bildningselit och hade ofta Saville-row kostym och fluga samt ädla anletsdrag.Många var idealister som försökte praktisera humanitet och väl någon form av människokärlek trots allt.Nu emellertid sedan decennier tillbaka i Sverige är rektorer alltid ganska flackt programmerade pavlovska reflexaggregat – hårdprogrammerad PK-automatons utan -vad det tycks-förmåga till kritisk självreflektion.Ofta helt utan formell akademisk meritering-kanske högst 10 p i Konstvetenskap från någon landsortshögskola.De saknar oftast helt pedagogisk kompetens och är ofta rena rama katastrofen i ett klassrum.Nästan alla är kvinnor.De kan kläcka ur sig fraser som:”När Gutenberg uppfann boktryckarkonsten på 1700-talet”.Pinsamma?Javisst.En del är egentligen en slags arbetsvårdsfall som skulle passa bra på Samhall eller Fas 4 om det ej vore för deras vidsträckta sociala kontaktnät som alltid fångar upp dem då de faller och varsamt placerar dem på rätt höga tjänster.En arbetsvårdsrektorska har alltid en oftast manlig birädande rektor som sas ”gör jobbet” till sin assistans.Den nakna sanningen om rektorsvärlden i Sverige nådens år 2019.Alluhaakbar!Som ärkebiskopinnan säger.

  Gilla

 40. Murti Bing-pillret skriver:

  Den östeuropeiske intellektuelle som har relevans för den svenska hyckleri- och förljugenhetsproblematiken är naturligtvis Ceslaw Milosz och framförallt verket ”The Captive Mind” vari olika fenomen och överlevnadsstrategier relevanta för ”det svenska tillståndet” analyseras.Detta eftersom ”det svenska tillståndet” i sig är ett tillstånd som återfinns i tyrannier, där förnekelse,hyckleri och förljugenhet impregnerar hela den kadaverösa ruttnande samhällskroppen.Milosz´”Murti-Bing piller” kan även tas i Sverige ,men då omdöpt till ”Globalist-Bing pillret”-utmärkt ,eftersom det i alla fall för stunden kan neutralisera själsvåndorna som uppkommer när verkligheten ej längre överenstämmer med den groteska officiösa verklighetsbeskrivningen.”Ketman” som egentligen är en slags personifikation av taqiya-principen (”kitman”) som i trängda lägen kan ge grönt ljus åt den mest grova och skamlösa lögnaktigheten kan också vara en trogen vän och följeslagare till helt förljugna och lögnaktiga svenskar som på fullt allvar påstår att de verkligen är intellektuella och även -hör och häpna!-journalister när de i verkligheten endast är fursteslickare och presstitutes.Man bör alltså läsa Ceslaw Milosz ”The Captive Mind” och även naturligtvis Coudenhove Kalergis ”Praktische Idealismus” om man vill få en fördjupad förståelse av ”det svenska tillståndet” och dess natur.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.