Richard Sörman: Vi behöver en ny integritet

Richard Sörman

Ibland räcker det långt med integritet. Den som har självkänsla och klarar av att sätta gränser utsätter inte sig själv för onödiga förödmjukelser. Fördelen med integritet är också att man klarar av att ta kritik. Det är väl inget konstigt att andra inte håller med? De tycker vad de vill, men jag tycker också vad jag vill. Opinionsbildare till höger borde verkligen odla sin integritet. Äg era åsikter så blir allt mycket enklare! Sverige som land skulle också behöva en ny integritet. Vilken enda orsak i hela himmelriket fanns det att försätta oss i den situation vi nu hamnat i när det gäller immigrationen och dess följder?

Svenska opinionsbildare på högersidan brottas just nu med frågan om hur frispråkiga de ska vara. Är det rättframhet eller försiktighet som gäller? Det kan ha sitt politiska och sociala pris att förbehållslöst säga vad man tycker (fråga Hanif Bali) och det kan eventuellt också vara kontraproduktivt på så vis att man kanske skrämmer bort människor som inte gillar tvärsäkerhet och kompromisslöshet. Å andra sidan riskerar den som satsar på försiktighet och anpassning att anklagas för menlöshet och hyckleri. Hur man än gör kommer någon säga att man gör fel.

En lösning på dilemmat är att tänka att båda strategierna behövs och att varje individ får använda den som passar just honom eller henne. Alla behöver inte göra likadant och precis som vissa människor inte klarar av att anpassa sig till flocken klarar andra inte av att ställa sig utanför.

Men kanske finns det ytterligare en lösning. Den handlar om att acceptera att alla aldrig kommer vilja ingå i samma flock och att världen inte går under för det. Man tillåter andra att vara och tänka precis som de vill, men man tillåter därmed också sig själv att vara och tänka precis som man vill. Det kallas helt enkelt integritet.

Integritet handlar om oberördhet. Ordet har faktiskt sitt ursprung i latinets tangere som betyder röra vid något. Prefixet in– fungerar alltså här som en negation. In-teger är att man inte är berörd och därmed alltså inte påverkad av någon annan. Från början var betydelsen kanske rent fysisk, men nu är den psykologisk och social. En människa som har integritet är helgjuten, självständig, helt och hållet sig själv, autonom och oberoende.

Det viktiga är att den som har integritet tillåter sig att bottna i sig själv, i det egna, i det som är jag. Man ber inte om ursäkt för sina åsikter. Man klarar av att ta kritik (vem bryr sig?). Man klarar också av att ändra sina åsikter om det upplevs som motiverat eftersom en självständig och rättskaffens människa inte lever på sina åsikter (alla kan ha fel) men på sin självklara ambition att tänka och tycka det rätta. Däremot kommer en person med integritet inte acceptera att bli trampad på. Han eller hon stannar inte kvar på ett jobb där man behandlas som skräp av chefen. Han eller hon stannar inte kvar i ett förhållande där man blivit spottkopp åt sin partner. Att ha integritet är nämligen inte bara att vara trygg i sig själv, det är också att vara tillräckligt trygg i sig själv för att våga sätta gränser. Oberördheten förutsätter alltid en kärna av självständighet, av ett eget utrymme. Och ingen annan har rätt att kliva in och göra om mitt innersta utrymme till en del deras värld.

Om svenska opinionsbildare och politiker utstrålade mer av integritet skulle det vara enklare för dem att göra politiskt ”kontroversiella” uttalanden. Är man trygg i sina åsikter och värderingar kan man ta det mesta som kommer av kritik med ro. Visar det sig att motståndarna har rätt får man väl erkänna det. Men så länge det inte händer finns det ingen anledning att böja rygg.

Donald Trump är en person där nästan all kritik mot hans politik och personlighet rinner av som vatten på en gås. Han tar lätt på de spydigheter som grundas i motståndarnas ideologiska värderingar. Det är väl klart att liberaler och pk-journalister tycker tvärtom: vad är problemet? I Sverige hade vi Ian Wachtmeister som med suveränt lugn mitt i en debatt kunde konstatera att han och folkpartisten Bengt Westerberg verkligen inte hade samma åsikter när det gällde bistånds- eller alkoholpolitik. Det var knappast ett problem i Wachtmeisters ögon att han och Bengt Westerberg, eller kanske kommunisten Lars Werner, inte var överens.

Och om vi lämnar individnivån och istället tänker på Sverige som land och som samhälle är det kanske just precis integritet vi behöver mer än något annat. Vi har problem med en kompromisslöst våldsam gängbrottslighet, med kulturella motsättningar, med en underpresterande skola, med kommunernas ekonomi, med medborgarnas bristande framtidstro och tillit till samhället. Och allt detta för ingenting. Inte fanns det någon som helst anledning för oss uppe i vårt lilla land i Norden att dra på oss de här problemen! Vi kunde ha hjälpt människor på andra sätt än att låta dem komma hit i en omfattning som vi inte hade en chans att kunna hantera.

Hade våra politiker haft mer integritet hade de kunnat säga att vi gärna hjälper människor i nöd men att hjälpen inte kan bestå i att alla kommer till Sverige. Man hjälper andra men man släpper inte på sin integritet. Och i den situation vi nu tyvärr befinner oss i skulle våra politiker kunna säga att de som nu har kommit hit faktiskt får anpassa sig till vår kultur, våra lagar och våra normer och att de som inte gör det helt enkelt får ta sitt pick och pack och åka någon annanstans. Vad skulle vara konstigt med det? Vem förväntar sig i grunden något annat?

Och vad är egentligen det så kallade ”problemet” med islamismen i Sverige? Ett problem som går att hantera är i grunden inget problem. Aktiva islamister ska naturligtvis utvisas så fort som möjligt. Vill vi så kan vi. Vad har de här att göra? Vi har tagit emot dem som flyktingar och de tackar oss genom att bedriva en religiös och kulturell verksamhet som står i direkt motsats till allt vad vårt samhälle står för. Var är integriteten? Det jag säger har ingenting med hat eller intolerans eller uppmaningar till våld att göra. Den som har integritet behöver inte reagera med våld eftersom vederbörande sätter tydliga gränser för vad han eller hon kommer att utsätta sig för. Det handlar om att lugnt och metodiskt och i enlighet med gällande lagar se till att problemet försvinner. Det är så vi gör saker i Sverige. Och räcker inte lagarna till får de skärpas. Vill vi så kan vi.

Som jag tidigare har skrivit hoppas jag att vi får en våg av svensk självmedvetenhet bland våra ungdomar. Vi äldre måste naturligtvis visa vägen. Tanken om integritet kan vara ett viktigt spår i det arbetet. En människa som står för sina åsikter och som bottnar i sina värderingar är i grunden oåtkomlig för kritik. Jag tycker själv att vi ska ha ett flyktingstopp, att vi ska uppmuntra människor att börja återvandra till sina ursprungsländer och att vi ska vara mycket vaksamma på islams utbredning i samhället. Jag står för de åsikterna och jag är beredd att försvara dem mot vem som helst när som helst. Jag vet att jag bottnar i goda värderingar och jag är inte rädd att någon ska bevisa att jag har fel. För det första tror jag inte att jag har fel, men om jag har det får jag väl acceptera det i så fall. Jag lever inte och dör med mina åsikter.

Vi behöver en ny integritet i Sverige. Vi behöver en ny självkänsla.

34 reaktioner på ”Richard Sörman: Vi behöver en ny integritet

 1. pllay skriver:

  Du är på väg att inse att makten i Sverige vill ha det så här, makten saknar inte integritet eller en plan eller övertygelse.
  Det är folket som litar på makten som saknar integritet, vi har istället Jantelagen.
  Menigheten i Sverige har inte haft integritet sedan Gustaf Wasa krossade bondeupproren.

  Gillad av 6 personer

  • Kalle Kärrström skriver:

   I en hårdnande konkurrens ( Hedlund, Janouch, Heberlein, Råbock, Uvell) är Richard Sörman Sveriges vassaste dissident-skribent 2019. Jari Norvanto vinner priset som den mest stoiske kommentatören.

   Gillad av 1 person

 2. Eva Danielsson skriver:

  Den inre konflikten mellan behovet av integritet och behovet av tillhörighet och kontakt med andra, balanseras av oss alla på lite olika sätt. Ängsligt översamarbetande, när man bryr sig mest om vad andra tycker om en, ger ju ingen individuell motståndskraft i blåsväder och är väl också typiskt under känsliga faser under uppväxten. Behovet av tillhörighet verkar ändå vara starkt livet igenom, vi är ju ett slags flockvarelser, och är säkert en viktig faktor för att rösta och tycka som alla andra verkar göra.
  Nordisk barnfostran är inriktad på att ge barns självkänsla och självförtroende, som ju skulle kunna ge integritet. Social träning finns det också chans till från tidig ålder. Alltså en lyckad start för att både få självtillit och social kompetens. Varken eremiter eller osäkra ”svansar” är något ideal. Men självkänsla utvecklas inte bara av kärlek och beskydd och frihet, det måste även till styrning och stopp för när man gör något galet eller otrevligt som barn. Och krav på att bemöda sig. Självförtroende utvecklas inte bara av uppmuntran och beröm och lätta uppgifter, det måste även till ansträngning, gnetig träning och verkligt svåra uppgifter. Genuint självförtroende ( och faktisk kompetens) kommer av erfarenheten att trots motigheter kunna klara svåra saker.
  Men det här är ju även svårt och ansträngande för föräldrar och lärare. Att ta ledningen och vara den som ser och styr och hejdar och kräver och manar på och säger nej och i stunden kanske inte blir så populär. Så mycket lättare att inte titta och att låta barn få bestämma och att låta barn få lätta uppgifter och njuta av att vara ”snäll”. Konflikter mellan barn och negligerande av vuxenvärldens regler (om de finns) och barn som ändå har dålig självkänsla och lågt självförtroende kan då te sig obegripligt och ohanterligt för de ansvariga vuxna. Måste vara någon bokstavskombination kanske?

  Gillad av 5 personer

 3. Peter skriver:

  Att journalister och opinionsbildare har de åsikter som arbetsgivaren vill att de driver som agenda är inget märkligt. Att DN driver agendajournalistik beror på att ägarna vill att de ska driva agendajournalistik

  Gillad av 3 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  ”Vilken enda orsak i hela himmelriket fanns det att försätta oss i den situation vi nu hamnat i när det gäller immigrationen och dess följder?”

  Kvinnor har historiskt sett aldrig haft till uppgift att försvara reviret. Det har alltid varit männens uppgift. Varför skulle kvinnor i gemen ens förstå att det behövs eller kunna hantverket? Kvinnor har ju lyckats bli jämställda med män inom en hundraårsperiod på rättslig väg. Och känner sig väl därför rätt säkra på fortsatt framgång.

  Men rätten är alltid underställd makten och den makt som växer sig allt starkare i Sverige har avskaffad jämställdhet på agendan. Det är knappast något vi svenskar kan göra något åt längre.

  Den invandrade nativiteten krossar den svenska naiviteten. Det blir synd om kvinnorna men vi män kan anpassa oss. Vi är välutbildade och kan bygga upp fungerande samhällen och behövs därför oavsett vilka gudar eller sekulära religioner som dominerar. Vi lyckades ju knäcka det kristna prästerskapets maktställning även om det tog många generationer. Så det blir till att börja om igen.

  Gillad av 3 personer

   • Göran Fredriksson skriver:

    Det kristna prästerskapets maktställning skrev jag. Den har avvecklats successivt under flera sekler. Så någon civilisation förloras inte ”kort därefter”.

    Hade prästerskapet haft samma maktställning som när den var på sin höjdpunkt hade ingen invandring från andra religioner ägt rum. Men då var såväl kyrkan som statsmakten totalitär och kvinnans ställning kan väl beskrivas som i 1:a korintierbrevet som följer:

    ”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.”

    Och där hamnar vi när vi inom någon generation tappar kontrollen över reviret Sverige. När kristendomen som religion har marginaliserats efter snart tusen år kommer en ny religion som är likartad den gamla kristendomen från samma geografiska ställen. För att samhällen som styrs av kvinnliga värderingar inte visar sig vara hållbara i en patriarkal omvärld.

    Då blir det till att börja om igen. Eller anpassa sig. Eller strunta i detta då den nya klimatreligionen ändå förkunnar att domedagen kommer att inträffa dessförinnan.

    Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Man tackar genom att bedriva en kulturell och religiös verksamhet som står i direkt motsats till allt vad vårt land står för. Det handlar om islams svärdståg mot hela kristenheten. Vi har ingen integritet i Sverige. När svenska politiker reser till Iran anpassar man sig fogligt i en kvinnofientlig kultur. När iransk politiker kommer till Sverige anpassar sig Wallström sig också efter dennes kvinnofientliga kultur. Aldrig ser vi att den som kommer till oss skulle avkrävas att anpassa sig till vår kultur och seder. Nej, de ska ha sitt och vi ska, i vanlig ordning anpassa oss. En ren skandal måste väl ha varit när en muslimsk kvinna vägrar ta Norges kronprins Hakon i hand när han besöker en moske. Storm i Norge men tyst i svensk MSM.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Aurora: — Exakt så är det. Jag tänker på makthavarna och deras fullständiga frånvaro av integritet när det handlar om att hävda väljarnas intressen.

   Och denna brist på integritet kommer sig av att makthavarna och deras politruker alls inte egentligen står på vår sida, utan på fiendens, invällarnas, sida. Man bara låtsas hävda våra intressen men gör inte detta egentligen.

   Vi vanliga väljare upplever då makthavarnas agerande som fegt och inkonsekvent, och det ropas på att den eller den makthavaren borde avgå. Den fd. rikspolischefen Eliasson visar känslosamt engagemang i en mördares psyke, sedan mördaren knivhuggit en anställd på ett asylboende, till exempel. Med mera i den stilen.

   Och voffo blir det på dette viset?

   Jo det beror på att makthavarna bara spelar ett spel, ett spel som de inte är ärligt engagerade i.

   För att nu citera en fd. vice statsminister, Mona Sahlin:
   ”Inget problem om svenskarna dör ut!”

   Nähä, och då är det väl logiskt om ni gör vad ni kan för att uppnå just detta, att utrota oss etniska svenskar, eller hur? Och det håller ni ju redan på med!?

   Gillad av 2 personer

 6. miketheviking skriver:

  Bra skrivet Sörman.
  Integritet är A och O.
  Och man kan tillägga att svensken kuvades tidigt av Gustav Vasas knektar, kyrkans mörkermän och fanatiska nykterister. Integritet var en lyx som man inte kunde unna sig.
  Svensken gav upp en hel del integritet när sossarna införde ”folkhemmet” där vi lullades in i att kommun, landsting. stat och socialstyrelse skulle ta hand om och vaka över oss.
  Sverige var nu en demokrati med världens bästa styre.

  Att ta tillbaka integriteten är en moralisk, själslig och psykisk kamp.
  Men det är väl värt mödan.

  Gilla

 7. Mitt vykort skriver:

  Herregud. Var skall man börja i all denna vänstersjälvgodhet, eller skall vi kalla det liberalgodhet?. Alla kan få ha de åsikter de vill, jag har mina säger liberalen, fast inte några som han kallar ”islamister”, de skall vi hitta och skicka bort, oklart var och till vilket öde. Döden herr liberal? Indoktrineringen är så djup, jag förnimmer en god vilja hos Sörman men uttryckt på botten av en pk-överfrusen pool på vintern. Pk-ismen är internaliserad och verkar nära nog omöjlig att bryta.

  Återigen används vänsterns hittepåord som ”islamism”, game, set and match, du förlorade. Det är varenda dag nu på DGS. Det som verkligen stör mig det är just integriteten hos de som är pk utan att veta det, som alla skribenter på DGS, fullständigt utan någon tillstymmelse till ödmjukhet så är de i varje ögonblick för det som är bra och mot det dåliga, dvs det som framstår som dåligt för ögonblicket, som hittepåfenomenet ”islamism”. Inte för ett ögonblick tvekar dessa skribenter med ”integritet”, utan de ger endast falska små nickar till rådande vänsterdoktrin som de stödde fram tills helt nyligen men nu upptäckt gått snett. Under ytan så är allt samma dock, under pool-isen, där råder utopismen oemotsagd och man talar om ”islamism”, ”klimatsmart”, ”islamofobi” och så vidare. Vänstertänk rakt av, placera ondskan i en låda och låtsas att den inget har med en själv att göra.

  Istället är det så här, det är ödmjukhet som är påkrävet, och denna ödmjukhet leder till motsatsen till Sörmans liberala utopiska slutsats, det är inte alls ok att folk har olika åsikter, inte så olika som de är nu, samexistens är omöjlig, så istället måste de felaktiga åsikterna krossas eller förflyttas, det är endast detta hycklande liberala skikt i mitten som tror att samexistens är möjlig, vänstern tror det ju inte och visar det varje dag, när diskuterade någon senast med en vänsterperson, och de från kultur x tror det inte heller och ej heller den pyttelilla kontingent av vita rasister som alltid hålls fram.

  Visa lite ödmjukhet och lyssna på de som vet vad de talar om, som den video jag delade med Gad Saad igår, libanesisk jude som flytt kultur X. Problemet är inte ”terroristerna” utan problemet är kultur x! Den tar över genom sitt antal varhelst den kommer, terrorismen är det minsta problemet. På samma sätt med vänstern som vi kan se, den slutar aldrig utan finner hela tiden något annat att korrumpera, vi har återigen nu nått barnen med Greta och könsoperationer på barn. PolPot.

  Denna falska hycklande liberala storsinthet, ”alla kan ha sin åsikt”, javisst, om dessa åsikter är rimligt överens, det är de inte.

  Gillad av 2 personer

 8. MartinA skriver:

  ”Jag tycker själv att vi ska ha ett flyktingstopp, att vi ska uppmuntra människor att börja återvandra till sina ursprungsländer och att vi ska vara mycket vaksamma på islams utbredning i samhället. ”

  Gustav Kasselstrand och övriga AFS som står för precis de åsikterna är studier i integritet. Det är SDs före detta ungdomsförbund som stod för sina åsikter och vägrade låta sig mutas eller hotas till underkastelse av SDs korrupta partiledning.

  Så det är bara att titta på vad som händer med personer som har integritet. De förföljs, smutskastas, förråds, elimineras med de mest odemokratiska metoder etcetera. Så det kanske inte är så konstigt att de inte är så många. Men de finns.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokratisk_ungdom_(1993)#Brytning_med_Sverigedemokraterna

  Att förvänta sig att packet i etablissemanget skulle visa någon form av integritet, tja, integritet till vadå? De har inga andra åsikter än att skaffa sig själva resurser och status. Så vilka åsikter skulle deras nuuppfunna ”integritet” bringa i dagen? Så nej, integritet är inte svaret. För att tro att integritet är svaret måste man gå runt och läsa in saker i etablissemanget som helt enkelt inte finns där.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokratisk_ungdom_(1993)#Brytning_med_Sverigedemokraterna

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Visst har du rätt. På ett sätt. Men man kan uppträda lite smidigt och få många som gillar en. Eller vara kompromisslös och ensam. Hur många röster fick AfS? cirka 20 000.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Din smidighet har säkert gett dig resurser och status så det är säkert en framgångsrik livsstrategi för dig att ta dig fram och ställa dig in. Men det är inte vad den här tråden handlar om. Den handlar om integritiet.

    För att integritet skall ha något värde måste det finnas någonting under integriteten som integriteten kan bringa fram. En teori om verkligheten. Ett värderingssystem. Tydliga lojaliteter. Detta saknas helt hos de som Sörman efterfrågar integritet ifrån. SD är ett bra exempel, det är en skock opportunister som har någon sorts flummig grundinställning av en blandning av socialdemokrati och fascism. Vad skulle integritet i dem frambringa? På vilket sätt skulle de förändras? Vad nytta skulle den göra när det som finns under ytan i dem är genomrutten och dessutom inte alls anpassad för den tid och den veriklighet vi lever i nu? Så det enda din smidighet åstadkommer är mer resurser och status för utövarna och att allting fortsätter i tangentens riktning.

    Gillad av 1 person

 9. bullstomper skriver:

  Det som Rikard beskriver kan ses troligen bäst i hur postmodernismen och därigenom marxismens återuppväckande har lett till en absolut katastrof för det svenska samhället. När man ser på Sverige utifrån så slås man av det nästan total avsaknad av en fri och livfull debatt i vårt samhälle om det verklighet vi befinner oss i, oavsett om det handlar om inrikes angelägenheter eller utrikes. Visst, MSM i Sverige bedriver agendapolitik/journalistik, de flesta av oss vet detta, även jag. Därför avslutade jag min prenumeration på SvD för fyra år sedan då tidningen visade klara bevis för just agendajournalistik. Första steget då mot en debatt klimat som är värd namnet? Avsluta era prenumerationer på MSM agenda drivna medier, och istället böra prata med varann. Heja DGS!

  Gillad av 3 personer

 10. Aha skriver:

  När det gäller krönikans fråga om man/högern, ”förbehållslöst säga vad man tycker” eller ”försiktighet och anpassning” så hade högern sedan decennier tillbaka tjänat på det första alternativet; att ta ton mot genustramset, allas lika värde, Sverige ingen kultur har, om snacket om flyktingar som är ekonomisk migranter, män ska inte få gå i skolan som ensamkommande barn, socioekonomi är förklaring till brottsligheten och allt annat förglömt inom det politiskt korrekta.

  Precis som Trump skulle man ha kallat detta för knäppt framfört av knäppskallar. Vänsterns privilegium att gapa och skrika ska mötas med samma retorik. Det vinner man på. Verkligheten är nämligen på högerns sida.

  Hanif Bali bör nu begrunda konsekvenserna av sin gradvisa utstöttning i moderaterna. Hans bitska sätt att framföra sanningar behövs inom borgerligheten. Han borde tas sitt pick och pack och gå och bilda ett nätparti. Rätt skött, Bali har kvalifikationerna, och han kan storma in i riksdagen som en av de större partiledarna.

  Dörren in till riksdagen är vidöppen för en person som ser verkligheten.

  Gillad av 2 personer

 11. Den äkta Fredrik Östman skriver:

  Vet inte varför min kommentar inte föll redaktören på läppen…? Här kommer den igen, räddad från Dissenter.com, där alla mina kommentarer, censurerade eller ej, publiceras:

  Bra, Richard. Vad gör de här?

  Du skriver om människor som inte gillar tvärsäkerhet och kompromisslöshet. Här är problemet. Det räcker inte att jag själv har integritet. Den gentemot mig måste också ha det, och det har man i Sverige i allmänhet inte. Min första chef på Ericsson talade bakom ryggen på mig om att jag var sinnessjuk. Han kunde inte umgås med integritet. Förmågan att respektera andra som människor och individer kommer inte av sig själv och den hör inte hemma i ideologier och höga och till intet förpliktigande principer. Nej, den kommer av uppfostran. Och Sverige var först ute och sedan mest nitiskt av alla länder att avskaffa uppfostran.

  Hur skall vi kunna ändra på det? Vi har sju miljoner ouppfostrade tölpar som ger bort sitt land till för närvarande tre eller fyra miljoner fientligt inställda utlänningar. Jag ser inget lyckligt slut på den sagan.

  Gillad av 5 personer

  • Christer L skriver:

   ”Hur skall vi kunna ändra på det? Vi har sju miljoner ouppfostrade tölpar som ger bort sitt land till för närvarande tre eller fyra miljoner fientligt inställda utlänningar. Jag ser inget lyckligt slut på den sagan.”

   – Vi, segrarna, tackar för detta. Vi uppskattar din uppgivenhet och ser den som välgrundad! I detta delar vi uppfattning.

   Mvh Tölparna

   Gilla

  • Gunnar Karlén skriver:

   Fredrik, en ganska intressant kommentar! Även om jag anser att den som har integritet blir vinnaren i längden. Att få en del törnar längs vägen får anses höra till. Ett vedervärdigt exempel är det du antyder om en chefs beteende.

   Hur vi skall kunna rätta till nuläget i landet tror jag att t ex Thomas Gür kan ha en praktiskt genomförbar lösning på. Dessutom har han säkerligen integritet. Det förvånar mig att hans idéer inte verkar få något större genomslag. Det förvånar lika mycket att en och annan har kallat honom hycklare. Till den som eventuellt fortfarande tänker så säger jag: Kom med bättre förslag då!

   Knappast en tillfällighet att vänstern (i detta fall i form av Svenska kyrkan) försökte få tyst på Thomas Gür med hjälp av ringande kyrkklockor i Almedalen förra året.

   Gilla

 12. ERROL skriver:

  Margot Wallström har genom sitt senaste pinsamt beskäftiga uttalanden om den hotade demokratin fördömt de som sätter den egna nationens överhöghet före alla andra. Nu har Wallström visserligen fört den svenska naiva barnatron till FN till nya nivåer, men att så dogmatisk demaskera den egna förvirrade negationen av den egna nationen och detta i ett led i ett uppenbart maktpolitiskt och taktiskt betingat demokratiprojekt är patetiskt. Nu är möjligtvis nationen ett för SAP fult begrepp medan staten som begrepp är rosenrött vackert, SAP har ju dock uppenbara problem med att ens skilja mellan samhälle och stat och att försöka brunsmeta nationen och det nationella från en så svag och begreppsligt förvirrad tradition som den socialdemokratiska, av en så svag och beskäftig minister är patetiskt.

  Att Wallström i anledning av ett jubileum nämner Baltländernas frigörelse i samma andetag är bara allt för pinsamt. För det första så förnekade SAP under Baltländernas kamp för frigörelse att de var ockuperade av Sovjetunionen; ett folkrättsligt monumentalt fegt kryperi inför Sovjet av utrikesministern Sten Andersson (s). För det andra så representerar balternas kamp för frihet och frigörelse från Sovjetunionens ockupation, just det basala faktum att dessa folk önskade sätta den egna nationens överhöghet före alla andra; de önskade helt enkelt att bli fria statsbildningar med autonomi.

  Jag trodde i min naivitet att utrikesminister Wallström i grunden företrädde Sveriges intressen, om hen nu får uttrycka sig så politiskt inkorrekt. Tänk om det är så att den franska presidenten sätter den egna nationens intressen i högsätet vid G7-mötet – tänk vad horribelt.

  Gillad av 1 person

 13. p kohlin skriver:

  Mycket bra Richard att du tar upp integritet. Om en person anser sig ha integritet måste den ha egenskaper: en ond människa kan anse sig själv ha integritet och av andra uppfattas ha det t ex Al Capone (utelämnar mer aktuella exempel).
  I integritet bör inåt och utåt finnas goda, sanna värderingar för att det ska ha något värde för en själv och andra. Östman tar upp uppfostrans roll för integritetsskapande ( helt rätt). Personer med integritet bemöts ofta av rädda människor på olika sätt, härskartekniker används ofta för att rationaliera bort sådana. I makroperspektiv, samhället idag, sker det senare hela tiden.
  Att anse sig ha integritet kan innebära förlust av vänner, men vad var det för vänner att ha ?

  Gilla

 14. Leif Nilsson skriver:

  Det är helt riktigt som Richard du, Sörman, skriver: ”i den situation vi nu tyvärr befinner oss i skulle våra politiker kunna säga att de som nu har kommit hit faktiskt får anpassa sig till vår kultur, våra lagar och våra normer och att de som inte gör det helt enkelt får ta sitt pick och pack och åka någon annanstans”.

  I en kort summering av Hans Hoppes realistiska libertarianism, tydliggör Jesper Bleeke det faktum, att mångkultur inte kan existera under fredliga förhållanden:

  ”För en libertariansk samhällsordning krävs mer än teorin om icke-aggression. Det krävs också en gemensam kultur, med ett gemensamt språk, en gemensam religion och en bred samsyn i de flesta samhällsfrågor. Mångkultur kan inte existera under fredliga förhållanden.

  Den styrande eliten har länge fört ett kulturkrig med målet att bryta upp den kulturella enheten och ersätta den fria och fredliga segregationen och separationen av olika människor och samhällen med tvingande integration, för att skapa en befolkning vars enda gemensamma drag är dess beroende av staten.

  I processen har alla grupper vänts mot varandra, och specifikt mot vita heterosexuella män, i synnerhet de som är gifta och har barn, tillhörande klassen skattebetalare.”

  Läs gärna hela texten här:
  https://www.mises.se/2019/06/28/en-kort-summering-av-hans-hoppes-realistiska-libertarianism/

  Gillad av 1 person

 15. olle reimers skriver:

  Integritet har ingen effekt på samhället om den inte paras med respekt.

  Respekt för andras åsikter betyder inte att man tycker att en annan åsikt är bra utan bara att man tillerkänner den andre rätten att uttrycka den. Som ett uttryck för yttrandefriheten, således.

  Respekten måste dock vara ömsesidig. Har den andra sidan inte respekt för din rätt att uttrycka dina åsikter har du ingen skyldighet att ha respekt för hans motsvarande rätt.

  Det är detta dilemma som hela den västerländska kulturen nu har hamnat. Det finns en kraft, som aldrig haft respekt för den andra sidans åsikter och ansett sig kunna driva en viss politik utan någon som helst respekt för att de andra motsatt sig den.

  Den bristande respekten består alltså i att man til en början, när man fortfarande inte var säker på sin maktställning, förvrängde de andras argument, förnekade verkligheten, demoniserade den andre o.s.v. fram till dess att man nu, efter femtio år av skickligt och ohederligt propagerande äntligen började öppet tala om vad man egentligen stod för: ondska!

  Integritet har ingen effekt på samhället om den andra sidan inte respekterar din integritet utan sätter dig i fängelse eller avrättar dig för den.

  För att din integritet ska få effekt måste du bestämma dig för att de som vill ondska, socialisterna, vänstern eller vad vi nu ska kalla dem, inte ska få sina åsikter respekterade. Du måste klart tillkännage att du vill utplåna deras idéer helt och hållet. De leder till död och förintelse för allt det som kan skapa verklig integritet; en integritet som har en effekt på samhället. En integritet som måste respekteras av alla.

  Gilla

 16. UlfH skriver:

  Att integritet saknas bland en stor del av befolkningen i samhället beror på att integritet kräver mod och en god självkänsla. Egenskaper som utplånas så fort de visar sig. Först i sandlådan sedan på resten av samhällets nivåer, främst mobbingen i skolan och på våra arbetsplatser. Slutresultatet blir ett folk utan egna åsikter och som därför inte har behov av integritet.

  Gilla

 17. UlfH skriver:

  En liten ytterligare kommentar till detta mycket intressanta ämne. En tidning skrev att en miljon invånare i vårt land äter antidepressiva läkemedel. Kanske kan det ses som ett mått på hur en del människor mår i vårt samhälle. Och då kanske det inte finns något utrymme för personlig integritet när självkänslan är förlorad i mörka känslor.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.