Patrik Engellau: Varning

Patrik Engellau

Nyligen beskrev jag en social mekanism varigenom panik exponentiellt kan sprida sig i samhället. Så här funkar det:

Människorna får för sig att jorden efter ett visst datum kommer att gå under ifall de inte vid det laget har uppnått vissa mål som de hittat på. Men man, i varje fall några personer, vet redan från början att målen är ouppnåeliga. Med tiden inser allt fler att målen inte kommer att nås om inte alltmer drakoniska åtgärder vidtas. Då sprider sig också paniken i samhället. Paniken ökar i takt med att sannolikheten för måluppfyllelse närmar sig noll och människorna därför inser med säkerhet att jorden kommer att gå under.

År 2015 ingick de flesta av världens länder det så kallade Parisavtalet enligt vilken jorden skulle gå under – ungefär – om planetens temperatur steg mer än 1,5 eller kanske 2 grader över den förindustriella nivån. I avtalet stipuleras inte vad detta skulle kräva räknat i minskade utsläpp av koldioxid men sådana beräkningar har gjorts av andra. Lennart Bengtsson, troligen Sveriges främste klimatexpert, konstaterade för ett tag sedan på dessa sidor att det skulle behövas en halvering av utsläppen till 2030 och total fossilfrihet per 2050. Bengtsson resonerade lite kring denna uppgift och kom fram till att det är ”uppenbart att uppgiften är ogenomförbar”.

Världssamfundet har alltså åtagit sig en omöjlig uppgift varför jorden kommer att gå under om inte en hänsynslöst sträng regim införs. I detta perspektiv är det närmast självklart att en sådan som Klimat-Greta uppmanar folk att känna panik. Om min teori är korrekt så kommer den paniken att öka och allt vansinnigare idéer om samhällets omvandling kommer att grassera. Det senaste årets nya begrepp som ”flygskam” och ”köttskam” är bara ouvertyren.

Till saken hör att Lennart Bengtsson och andra miljöexperter av hans kaliber inte håller med om att jorden går under om utsläppsmålen inte nås. De håller inte ens med om att utsläppsmålen är särskilt angelägna. Många menar att det tvärtom vore ganska bra för jorden med lite högre temperatur. Men nu råkar det vara så att den offentliga debatten i frågan inte leds av sådana som professor Lennart Bengtsson utan av sådana som professor Johan Rockström.

Jag vill utfärda en varning för Johan Rockström. Jag vet att jag i miljöfrågor är en vetenskaplig nolla utan minsta auktoritet. Men i kraft av min livserfarenhet och manliga intuition vill jag i alla fall varna särskilt efter en helsidesartikel av Rockström i Svenska Dagbladet. Rockström följer det panikrecept som jag skissade ovan. Läget är värre än vi trodde, vi har mindre tid på oss än vi befarade, skarpare och mer plågsamma åtgärder måste genomföras snabbare än vi anat. Tag på dig tagelskjortan.

Artikelns rubrik är mycket riktigt ”Läget är akut – så här måste vi ställa om”. I den andan fortsätter det: ”Vi har bara tio år på oss att vända skutan… Vi står inför en gigantisk utveckling som ska ske i rekordfart.” Närmare bestämt är det ”sex transformationer” i världsskala som behövs: ”(1) stora satsningar på utbildning, jämlikhet och rättvisa, (2) satsningar på universell hälsa och begränsad befolkningsutveckling, (3) fossilfri energi och hållbar industri, (4) 100 procent hållbar mat från land och hav, (5) hållbara städer och transporter, samt (6) rikta den digitala revolutionen som ett verktyg för hållbar utveckling [vad nu det kan betyda; PEs anmärkning]”.

Pensionsfonder över hela världen måste förhindras att investera i fossil infrastruktur.

Handelstullar ska i hela världen införas som betalning för ekologisk förstörelse. Det ska införas ”pris på kol”. (Han menar antagligen pris på koldioxidutsläpp.) ”Planetär skatteväxling” betyder helt säkert att jorden måste få en världsregering – som dessutom kan ”stoppa nya investeringar i kol, olja och naturgas”. Ska Rockström som representant för världsregeringen åka med kanonbåt till Kina och ge sådana order?

Jag tar mig för pannan när jag studerar Rockströms att göra-lista. Allt detta ska ske på tio år för att världen inte ska gå under. Vem är det som ska driva detta jätteprojekt som i komplexitet överträffar alla föregående skaparbragder utom Guds veckolånga insats för mycket länge sedan, andra världskriget inte undantaget? Ska Sverige ha något delansvar? Vi som inte på årtionden kommit någonstans med ett i sammanhanget pyttelitet problem som den svenska skolan? Vi som står handfallna och handlingsförlamade inför kriminalitetens utveckling i vårt eget lilla land?

Rockströms tänkande kan inte ha något annat syfte än att skrämma och uppvigla människor, särskilt okunniga människor som Klimat-Gretas följare. Den som sår vind skördar storm, står det i Hosea 8:7. Det som plågar mig är att jag inte förstår vems ärenden Rockström går. Det är väl PK-ismens som vanligt. Makten vill alltid att folk ska skämmas, men priset för den här agitationen kan bli för högt även för våra PK-istiska makthavare.

PS. Rockström påstår att den nya teknik som behövs redan är för handen. ”I kol-vurmaren Trumps USA gick sol och vind om kol som största leverantör av el i april 2019.” Han lämnar ingen källa så jag kan inte kolla, men när jag själv frågar herr Google får jag följande svar:

Nu handlar bilden inte bara om elektricitet utan om hela USAs energikonsumtion. Men där framgår att sol och vind står för 6 + 21 = 27 procent av 11 procent vilket betyder inte fullt tre procent av totalen. Det känns inte så stabilt för en totalomläggning av världens energikonsumtion på tio år.

Internationella energirådet räknar med att förnybara energikällor år 2040, tio år efter Rockströms katastrofpunkt, bara kommer att stå för 18 procent av världens energikonsumtion.

Men Rockström hade nog inte tänkt att fossilerna skulle ersättas utan bara att en stor andel av världens befolkning sänker sin levnadsstandard så att fossilerna inte behövs. Känn piskrappen på din rygg, slav.