Jan-Olof Sandgren: Hur många pizzor går det på en statsbudget?

Jan-Olof Sandgren

Kanske dags att ge Henrik Schyffert lite upprättelse. Visserligen räknade han fel när han påstod att asylinvandringen bara kostade några pizzor och ett netflixabonnemang (och dom räknefelen och pizzorna ska han naturligtvis få äta upp). Men jag tycker ändå han hade en poäng när han översatte siffror i statsbudgeten till ett språk som vi förstår.

Om något ogripbart och abstrakt (som stadsbudgeten) omvandlas till något konkret och vardagligt (som pizza) har vi lättare att bilda oss en uppfattning (förutsatt att räkneexemplen är korrekta). Plötsligt tycker vi oss kunna avgöra vad som är rimligt, om det är värt priset eller om vi har anledning att bli förbannade. Hundra miljarder i statsbudgeten är en siffra, men 10 000 kronor som jag själv måste betala är ganska mycket pengar.

Låt mig ta ett exempel (mina ekonomiska meriter är ungefär i nivå med Henrik Schyfferts, så kolla gärna).

Under tio år kom 62 193 ensamma flyktingbarn till Sverige. Sådär 80 procent av dem beräknas ha varit vuxna, som ljugit om sin ålder. Alltså cirka 50 000. År 2016 låg dygnskostnaden för en vuxen asylsökande på 337 kronor och för barn 2918 kronor. Om vi ponerar att man uppgav en snittålder på 16 år och fram till sin 18-årsdag uppbar felaktig ersättning under två år*, blir kostnaden för bidragsfusket nästan 100 miljarder.

Det motsvarar i så fall 10 000 kronor per svensk, eller 40 000 för en tvåbarnsfamilj, bara för att täcka en typ av bidragsfusk som i praktiken sanktionerats av myndigheterna. Visserligen gäller summan en tioårsperiod, men staplar man några liknande utgiftsposter på varandra är det lätt att inse att svenska familjer blir fattigare, utan att få särskilt mycket i gengäld. Istället får vi kanske ökad otrygghet och sämre skola, vilket också bör läggas till migrationspolitikens kostnader.

Vad blir då totalsumman, om vi väger in alla kostnader? Nationalekonom Joakim Ruist beräknar den svenska flyktingnotan till ungefär 1,35 procent av BNP, vilket i runda slängar blir 70 miljarder om året. Docent Jan Tullberg räknar även in andra grupper än flyktingar och hamnar på 125 miljarder (plus lika mycket för något han kallar ”undanträngningseffekten”). Tar vi medelvärdet hamnar vi än en gång runt 100 miljarder, men den här gången på årlig basis. Alltså 10 000 kronor per svensk eller 40 000 per tvåbarnsfamilj. Varje år! Nu handlar det inte längre om att avstå några pizzor, utan kanske nya cyklar till barnen, semesterresor, gymkort eller kanske en ny dator. Några (exempelvis Lena Melin) tycker säkert att vi har råd med det, men då ska man komma ihåg att många familjer idag har högt belånade bostäder och svårt att klara amorteringar. En aldrig så liten finanskris riskerar att ställa människor på bar backe.

Viktigt att notera är att det som kostar egentligen inte är migrationen, utan migrationspolitiken. En annan typ av politik, med annat urval, andra villkor och framför allt andra volymer (liknande dem vi hade på 60-talet) kanske hade gjort invandring lönsam eller i varje fall kostnadsneutral. Den migrationspolitik vi har idag (och som nyligen öppnat för ytterligare anhöriginvandring) verkar kvalificera sig som den olönsammaste i världshistorien.

Precis som man kan bryta ner budgetposter till pizzor och liknande storheter, kan man extrapolera dem uppåt. Om vi tänker oss samma politik praktiserad under 10 år hamnar vi på den svindlande summan 1 000 miljarder. Det är lika mycket som USA spenderade totalt på Marshallhjälpen (1948-52), uppdaterat till dagens penningvärde. För samma resurser som man den gången byggde upp hela Europa, lyckas man alltså förvandla ett litet land som Sverige till ett land i förfall. Ett varnande exempel för våra grannar.

”Something is rotten in the Kingdom of Sweden”.

*För asylsökande som uppger ålder utan att precisera födelsedatum, registrerar Migrationsverket innevarande datum som ”födelsedag”.

50 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Hur många pizzor går det på en statsbudget?

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Situationen i Sverige är helt grotesk. I stället för att ta itu med den helt sanslösa migrationen ägnar media, och som det ser ut även myndigheter, åt symbolfrågor som prat om jordens klimat. För att göra det ännu stolligare vet symbolmakarna inte ens den ringaste om jordens klimat och skickar fram barn och förvirrade ungdomar.

  De extremt allvarliga sociala och ekonomiska problemet ”löser” man genom att med totalitära trollkonster ta bort kritiska meningsyttringar i press och media. Först försvinner således kritiken från allmän-media sedan, och om den dyker upp i elektroniska samizdatmedia, förbjuder man dessa radikalt som i fallet med SwebbTV.

  Inte ens landets befolkning verkar längre vara känd utan får, som det förefaller, bestämmas indirekt baserat på städernas vatten- och avfalls förbrukning. Flera av de kreativa migranterna håller sig vidare med multi-identiteter för att på så sätt mjölka ut så mycket bidrag som möjligt.

  Beskedliga medborgare och myndigheter tittar på med förvåning och gapande mun.

  Gillad av 28 personer

  • Axel skriver:

   I helgen fördömde vår store Ledare Löfven skjutningarna i USA. Alla brott som begicks i Sverige under helgen var på standardnivå och nämndes inte. Våldtäkter mord och bränder.
   Undrar när media börjar kalla Löfven för, vår store ledare, likt man gör i Nordkorea om deras ledare.
   Som vi bäddar får vi ligga efter insupning av 7 klöver svammel.

   Gillad av 2 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Föreslår ny benämning: Rest-Sverige
   omfattar inte:
   – no-go zoner officiella och verkliga, t ex överallt efter mörkret för kvinnor
   – Helin/Linberg/Täppas tankevärld
   – klanjuridik

   Gillad av 1 person

 2. miketheviking skriver:

  För 1000 miljarder hade vi kunnat bygga en vettig infrastruktur med nya järnvägar, nya tåg.
  Vi kunde rustat upp vägnätet i Sverige som nu närmar sig rumänsk nivå på sina håll.
  Vi kunde ha efterskänkt studieskulderna för våra ungdomar som arbetar i Sverige (de som tagit studielån på falska grunder och idag lever utomlands utan att betala för sig ska istället jagas och sanktioneras)
  Vi kunde infört de ungerska reglerna för att stärka inhemsk barnproduktion – svenskar som skaffar 3 barn får 1 miljon (hade räckt till 1 miljon par!)
  Bara vraka och välja bland förslagen.

  Framför allt hade vi kanske sluppit se skolan falla ihop, vården ge upp de sjukas rättigheter, stärkta pensioner osv. Allt det där som svenskar idag kliar sig i huvudet över och funderar varför vi med världens högsta skatter inte har världens bästa välfärd längre.

  Vi hade sluppit bli ett nordiskt Guatemala.

  Gillad av 15 personer

 3. elfyma+ skriver:

  Instämmer.
  Men vad jag fortfarande inte förstår varför (påstått) låg ålder ger fördelar i asylhanteringen.
  Och när blev det ett asylskäl att vara ”ensamkommande” ?

  Gillad av 10 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Påstår man att MAN är under 18 år,
   då kan man sen kräva familjeåterförening!

   Enligt internationella konventioner,
   typ den förödande Barnkonventionen!

   Avsikten med den är givetvis,
   att vi ej skall kunna försvara oss,
   vid/mot invasion av Barnsoldater!

   Barnen FÅR det alltid bäst här hos oss!

   Det är utkastade ANKARBARN,
   som man hoppas skall få fäste,
   här i den svenska välfärdsgrunden!

   Gillad av 7 personer

   • Niklas R skriver:

    Tja, ska vi följa barnkonventionen så ska familjeåterförening ske i den kulturella miljö som är bäst för barnet och det blir med automatik hemlandet. Eftersom barn får uppehållstillstånd för att de är ensamma, inte för att de är under livshotande situationer i hemlandet, när de hittat sin familj ska de alltså returneras till landet de kom ifrån.

    Så Sverige följer INTE barnkonventionen när de tar hit familjen.

    Gillad av 9 personer

 4. Rutger skriver:

  Unicef har en lista på 20-talet dödliga sjukdomar man vaccinerar emot. Läser man på deras hemsida verkar hela dospacketet i runda slängar kosta 200 kr. UNICEF uppskattar att årligen dör 1,5 miljon barn 0-5 år som skulle kunna ha räddats. Vaccinerna till dessa skulle då kosta 300 miljoner kronor.

  Med en budget om 100 miljarder om året skulle således 99, 7 miljarder, eller 66.466 kr per barn som idag dör, kunnat användas årligen för att spåra upp de som saknar vaccination och utföra desamma.

  I galna Sverige föredras det livslång försörjning av icke vårdbehövande, bluffmakare och banditer. Tänk dig om sjukvården i Sverige skulle fungera på samma sätt, dvs koncentration på vård av friska fuskare genom försörjning av desamma och inga mediciner till sjuka.

  Vår politik för att lindra nöden i världen kännetecknas av ofattbar grymhet. En ledsen migrant som kanske måste åka hem kan media göra stort nummer av, men en mor i Afrika som förlorar sitt barn får inga braskande rubriker och Advokatsamfundets Ramberg, eller Schyffert, har inget att framföra.

  Djävulen har förgiftat våra sinnen. Vi tror oss se godheten, men får det skoningslösa lidandet och dödandet.

  Gillad av 10 personer

  • Maj Rehnberg skriver:

   Att det överhuvudtaget finns en organisation som UNICEF visar att det är kapitalismen som råder över hela världen.
   Många barn dör eller skadas av vaccination. Är det bra levnadsförhållanden klarar barnen av barnsjukdomarna. Mässlingen var inte dödlig förrän man ville ha större avkastning av vaccinationerna.
   Mässlingsfallen är det mässlingen som bara vaccinerade får och som var med på biverkningslistan som skapades under Carters regeringstid ?

   Under socialdemokratins regerande lät man svenska sjukvården utvecklas efter kapitalisternas önskemål. Vilket innebar att man fick vara frikostig med sjukskrivningar för alla de som inte blev botade.

   Gilla

 5. Hortensia skriver:

  Tack, Jan-Olof, men vi borde nog räkna i pannkaka istället – den pannkaka ”våra” makthungriga pajaspolitiker är sorgligt vilse i.

  Jag är så illa berörd av den oväntade och olustiga situationen i vårt arma land att jag mår illa. Nu lägger jag en pizza och går ut.

  Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Elfyma

  Hur mycket man än söker kan man inte finna några rimliga förklaringar. Sannolikt fattas de flesta beslut baserat på känslor, tyckanden och föreställningar. Är det detta som är det feministiska samhället? Eller är det postmodernismen som blivit den nya statsreligionen? Eller bådadera?

  Gillad av 7 personer

  • Jan Molin skriver:

   Lennart, äntligen tror jag att vi kan förstå det landsförräderi sjupartiernas politiker hållit på med sedan Palmes dagar 1975 när dessa partier instiftade att Sverige skulle bli mångkulturellt.
   Under 30-talet var stödet i den svenska eliten ganska stort för nazismen och även senare under de inledande krigsåren. Sverige försåg välvilligt tyskarna med nödvändiga råvaror till sin krigsindustri! Detta vet vi om, men det som har hemlighållits för det svenska folket under alla år är att Sverige efter kriget dömdes att betala dryga krigsskadestånd för detta stöd till Tyskland!
   Denna gömda sanning har Aron Flam lyckats forska reda på i gamla arkiv i USA. Läs mer detaljerat om detta på Ledarsidorna.se från den 30 maj i år.
   Fler än LSs läsare borde få läsa om detta, det borde publiceras på många Alternativa mediers sidor. Ty MMS och statsmedier a kommer inte att göra det.
   Så jag tror att orsaken till dessas ”godhet” under dessa år är en sorts tro att de kan gottgöra sina tidigare politikers försyndelser i nutid! Läs artikeln!

   Gillad av 2 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Sandgren försöker bidra till att skapa ett bidrag till att skapa en pedagogisk förståelse för hur tokigt och fel vår migrationspolitik har blivit. Schyfferts pizzor kom fram för att visa hur lite kostnader som vi avstår genom hänvisning till pizzor.

  Om våra valda ombud vill agera humanistisk stormakt så blir inte futtigheter som pizzor en för dem relevant jämförelse. Det var inte kostnader som blev avgörande argument för dem att tänka annorlunda. Det var att deras myndigheter inte orkade hantera inflödet enligt regler som var anpassade för det tidigare gällande inflödet.

  Att hitta rätt belopp som ska räknas om till pizzor blir lätt ifrågasatt. Nu handlar det mer om allt som borde göras som inte görs, eller djärva tanke, att vi får behålla mer pengar och bestämma vad vi själva tycker är viktigt. Vårt eget omdöme ska inte nedvärderas även om vi indoktrineras till att tro att våra regeringar ska ta hand om nästan allt. Det blir bevisligen dyrt och förlamande. Då är räkneenheten pizzor än mindre relevant

  Gillad av 2 personer

 8. Ove Träsk skriver:

  Vi kan med alla sannolik utgå ifrån att när det är dags att gå i pension för de ensamkommmande afghanerna från Iran så kommer helt plötsligt tidigare identiteshandlingar
  som varit förkomna att återfinnas och ”de ensamkopmmandes förening” kommer tillsammans med naiva migrationsaktivister att slå knut på sig själva för att finna inkännande argument för hur orimligt det är att de inte ska kunna gå i pension vid rätt ålder.

  Denna uppskrivningskampanj i ålder kommer motiverats med att de oskyldiga barnen tvingats att ljuga om sin ålder och att det är inhumant för dem att tvingas leva en livslögn i strid med deras livslängd och verkliga pensionsålder.

  Hur en grupp afghaner, närmast till uteslutande del män och sekundärflyktingar från Iran tillåtits svindla och uppmuntrats till att svindla den svenska asylrätten; med specialskrivna lagar om gymnasieamnesti som strider mot Rättstatens krav på likabehandling och som i sig skapat en parodi av kollektiv essentialism kring de föregivet rekorderliga afghanerna som grupp. Välfärsstatens gullgrisar med gymkort och HVB-placeringar för att matcha deras uppgivna ålder. Hur vore det om Sverige förmådde ta emot verkliga flyktingar som yazidier om det nu är verkliga asylskäl som ska utgöra grunden för uppehållstillstånd och inte demonstrationer och populistiska känslosvall i den offentliga debatten.

  Sverige har i praktiken beviljat ett huvudlöst villkorat uppehållstillstånd (gymnasieamnestin), för individer som inte sällan tröskats igenom tre instanser och behandlats som barn boende på HVB-hem till absurda kostnader, och detta för en grupp som falskeligen påstått sig flytt från Afghanistan, men i verkligheten är sekundärflyktingar från Iran. Även om de de facto skulle fly från Afghanistan så har flertalet västländer konstaterat att flyktingskäl inte gäller för Afghanistan, då landet är relativt säkert. I många andra västdemokratier så har alltså afghanerna avvisats som grupp från dag ett som flyktingar, medan Sverige bestått ”afghanerna”, med individuell prövning, med förutsägbart resultat.

  I praktiken så har det dysfunktionella svenska asylsystemet inte förmått prioritera mest skyddsvärda asylanter, systemet har dessutom till absurda kostnader producerat uppehållstillstånd av sig självt. Genom långa handläggningstider och det limbo det innebär för den asylsökande så har Gymnasieamnestin godtyckligt försökt lappa i ett redan totalt moraliskt havererat asylrättsligt system. Godtycke och gigantiskt slöseri med ekonomiska resurser är resultatet i den principlösa snällismens efterföljd.

  Gillad av 10 personer

  • Beirut skriver:

   Den dagen de ensamkommande nått pensionsåldern, är landet Sverige sedan länge ickeexisterande. Det blir ingen pension vare sig för afghaner eller svenskar.

   Gillad av 5 personer

   • Linden skriver:

    Massinvandring är olaglig. Hans Jensevik, förklarar hur politikerna iscensatt folkutbytet.
    Politiker som blivit maktspelare enl Jensevik…. Som också förklarar varfört u-länder ofta är mer demokratiska än Sverige.

    Gilla

 9. svenne skriver:

  ”För samma resurser som man den gången byggde upp hela Europa, lyckas man alltså förvandla ett litet land som Sverige till ett land i förfall. Ett varnande exempel för våra grannar.”

  Politikerna pratar ju om att man på något sätt skall rädda/bibehålla/stärka den så kallade välfärden. I kraft av en humanitär stormakt anser politikerna att vårt lilla land har kapacitet att varje individ på jordklotet – som av någon anledning far illa – skall vara berättigad att ta del av denna.

  Wikipedias definition av välfärdssamhälle:

  ”Välfärdssamhället eller välfärdsstaten är en politisk metafor för ett samhälle med allmänna, för alla omfattande, trygghetssystem, som sjukförsäkring, ålderspension och barnbidrag samt insatser till förmån för att gynna arbetslivet och förebygga olyckor och hälsorisker.”

  Detta välfärdssamhälle bygger givetvis på att det består av skatteinbetalande individer som genom arbete skapar ett ekonomiskt underlag som kan användas på ett ansvarsfullt sätt enligt samhällskontraktet. Det finns i realiteten inget utrymme för de godhetsorgier som vi nu bevittnar och som kommer alla ”nya svenskar” till godo. Jag tror att det är den försämrade ekonomin – både kommunernas och statens – som i slutändan kommer att bidra till förfallet och ta knäcken på samhällskontraktet och allt det som vi numera kallar välfärd.

  Gillad av 3 personer

 10. malinkim skriver:

  Slå ut kostnaderna på antalet skattebetalare istället för på hela befolkningen, så blir det riktigt intressant.

  Eftersom frågan rörande migrationens kostnader är så infekterad skulle jag vilja föreslå en radikal lösning: Inför en frivillig migrationsskatt. Då kan de som förespråkar en stor invandring också betala för den.

  Gillad av 7 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Instämmer, Malinkim. Vi borde ha ett skattesystem där man betalade till försvar, rättsväsende, infrastruktur, sjukvård, äldrevård och utbildning. (Och kanske något mer som jag glömt.) Allt annat skulle de som vurmar för det kunna betala in en frivillig summa till. Det skulle bli intressant…

   Gillad av 1 person

 11. Östrahult skriver:

  Tyvärr är det väl så att de flesta svenskar är omyndigförklarade när det gäller deras privatekonomi. Denna bestäms av facket och politikerna. Därmed saknar de flesta svenskar förståelse för invandringens ekonomi. Det enda som kan påverka är när det blir riktigt dåligt med ännu större problem i skola, vård, boende, arbetsmarknad

  Gillad av 2 personer

 12. Triton skriver:

  https://sverigesradio.se/sida/artike…rtikel=7253028

  Inklämt mellan Trumpkritik, Hongkongnytt och hällristningar får vi i morgonekot den 5/8 nyheter om en kostnadsbomb. Det är omfattningen av Äldreförsörjningsstöd, som ökar i snabb takt. Orsaken? Ja, den åldrande befolkningen nämns förstås, men – hör och häpna- ansvarig tjänsteman på Pensionsmyndighteten medger att ”De som kommit till Sverige sent i livet” har inte hunnit tjäna ihop till någon garantipension och då får Äfs för att nå skälig levnadsstandard (utöver bostadsbidrag). Det riktigt obehagliga är att de senaste årens massinvandring ännu inte slagit igenom, trots att man väl har ganska bra kunskap om arbetslösheten, inte minst bland invandrade kvinnor.

  Vågar något parti ta upp denna kostnadsbomb till diskussion, eller i varje fall kräva en prognos, så vi vet vad som är att vänta?
  Hur reagerar sossarna med sitt mantra ”på sikt blir det lönsamt”?

  Gillad av 5 personer

 13. slaszlos skriver:

  Business is business , liksom i stora affärsförbindelser Världen över är statens slav och människohandeln och blandningen av migranter med rätt eller icke rätt till asylskydd. Resultatet förblir en framtidsanalys för nästkommande civilisationer om var det lönsamt eller inte. Utan tvekan den socialliberala världsordningen s k demokrater på alla benämningen och namn har samma praxis : underkastelsen och skapandet av diktatur med demokrativerktyget med desperation och frustration . Helvetet är kantad av goda viljan när öppnas Pandoras ask för spridningen av ondskan vilket kan inte mätas med pengar eller lösas med bidrag och straffskatter att finansiera äventyren på bekostnad av frihetsidealen.

  Gillad av 1 person

 14. Jari Norvanto skriver:

  ”Om något ogripbart och abstrakt (som stadsbudgeten) omvandlas till något konkret och vardagligt (som pizza) har vi lättare att bilda oss en uppfattning (förutsatt att räkneexemplen är korrekta).”

  Jovisst, men om det handlar om femtielvatusen kebabpizzor, tvåttio lastpallar Fanta och X antal Netflix-abonnemang, så blir det ändå ganska abstrakt – även för ett matvrak som stirrat, och ätit, sig fyrkantig, för att inte säga amorf.

  Gillad av 3 personer

  • Kronblom skriver:

   Det fattas en nolla, dvs 40 miljoner pizza à 125.- Men jag är snål så jag köper bara den biligaste för 80.- och då blir det 62,5 miljoner pizza. Om jag äter 24 pizza per år så skulle det räcka i 2,6 miljoner år eller om 10 miljoner invånare delade på 62,5 miljoner pizza så skulle var och en få 6-1/4 pizza. Om jag gissar lite så är årsförbrukningen av pizza i Sverige ca 60-70 miljoner.

   Kronblom pizzanomics 🙂

   Gilla

 15. Följandets gränssättning skriver:

  Måhända ett smärre stickspår till dagens text. Men nog så viktigt, för den berör både pizzor, som mat betraktad, och Henrik Schyffert i egen hög person.

  I dessa tider, fyllda av Twitter och Facebook, blir det extra viktigt att påminnas om vissa kulturella mekanismer. Lämpligen genom att söka sig ned mot kulturens mer djupa rötter, för att synliggöra följandets inre logik.

  Begrepp som ”följare” kan man tro utgör ett modernt begrepp tillhörigt blogg- och twittervärlden. Men inget kan vara felaktigare. Att följa andra människor ligger djupt i den mänskliga naturen. Det gäller även något så basalt som vilken mat vi äter. Även en ugnsbakad pizza.

  Skulle man på egen hand utforska världen – vad som är ätligt och oätligt – skulle vi återkommande drabbas av livsfarliga matförgiftningar. Bättre då att äta det som omgivningen stoppar i sig. Och extra noga iaktta vad äldre äter. För ett långt liv tyder på många bra val. Ät därför det som mormor och farmor äter. Då undviker du att dö i förtid.

  Med detta inte sagt att pizzor är nyttiga bara för att mormor eller farmor äter dem. Men kokar farmor bort giftet ur någon växt är det lämpligt att man själv gör det. Det är därför smart att agera följare i valet av hur man väljer mat, tillreder den och i förlängningen stoppar i sig.

  Hur är det då att följa andra människor ur ett mer brett perspektiv? Faktiskt samma sak här. De personer som inom ett samhälle ges stor auktoritet är nog bättre att lyssna till än till mindre barn och ungdomar. Auktoriteter återfanns förr mest bland de äldre. Ålder stod för erfarenhet och klokskap. Särskilt värdefull att lyssna till som utsedda auktoriteter. Alltid närvarande i din omedelbara närhet.

  I dag har ett betydande antal av dessa auktoriteter förflyttats till en teveskärm eller upp på en scen. Och deras auktoritet beror mer oftare på vackra röstresurser och ytligt utseende, än på klokhet och bra inneboende egenskaper. Några i övrigt viktiga, märkvärdiga, eller nödvändigt egenskaper behöver inte den modernt utvalde personen besitta. Inte som förr, när vuxna valde ut sina egna större auktoriteter, och då som särskilt viktiga för övriga samhället. Där mer specifik kunskap och erfarenhet utmärkte sig särskilt mycket. Som hos den äldre ledarhonan i en elefantflock.

  Vår auktoritetstro smittat i dag av sig på kändisen. Vi inbillar oss outtalat att de är något mer än oss övriga. En modern form av mänsklig snedtändning. Det som fungerade bra förr, gör det inte i dag. Men auktoritetstron sitter djupt i oss. Den att följa den vi tror är mer än oss. I dag är risken för felbedömning mycket stor.

  Henrik Schyffert är i dag mer att betrakta som en kändis som spelar i den lägre gärdsgårdsserien, och tittat mycket på Netflix och äter sin pizza. Det ger färre följare än vad Klimat-Greta får. Utsedd av oss vuxna auktoriteter. Som speciellt mindre följare följer, det vill säga våra barn. De som är mest lyhörda för att lyssna till just auktoriteter. Eftersom de befinner sig i sitt mest formativa ögonblick.

  Så följandets mekanismer är lika uråldriga som människan själv. De fanns miljoner år före Twitter och Facebook. Och alla mer moderna kändisar. Deras framgångssaga, likväl som kändisskapets lyskraft, vilar dock på en uråldrig psykologi.

  Men ansvaret för vilka auktoriteter ett samhälle utser åvilar i högsta grad dagens vuxenkollektiv. Som i förlängningen blir till en del av våra kulturella val.
  I detta ljus bör man syna fenomenet Greta. Och även Henrik Schyffert.

  Gillad av 1 person

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Det blir lönsamt på sikt. (Den eminente ekonomen Keynes sade nåt om ”på sikt” som är synnerligen lämpligt i sammanhanget.)

  Men så gott som samtliga av bloggens läsare har ju röstat för detta, om de röstat på SVMpLCmKd de senaste fem-sex valen, så vad klagas det på? Det är som om någon som röstade på Linje 3 skulle klaga på dyr el, eller brist på el.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 17. C de Longueville skriver:

  PK-elitens syfte har varit, att med alla metoder försöka dölja, att de ”stackars” migranter som har nått himmelriket på jorden, till 80 procent är unga friska starka män, varav en stor del förklarat sig vara barn.
  Horder, vilka bokstavligen galopperat genom elva länder innan de behagade söka asyl.
  ”Flyktingar”, som om de inte hade bromsat in i tid kunde ha riskerat att hamna i Norra Ishavet.

  PK-gangstrarna vill, i sin sanslösa naivitet, givetvis ha öppna gränser och tycker, att riket nu skall återgå till att bedriva världens galnaste och dyraste asyl- och invandringspolitik.
  Det är ingenting annat än ett groteskt slöseri med hårt arbetande människors pengar.

  Så sorgligt.
  Att betrakta skräckkabinettet, som givits fullmakt att styra nationen.
  De självutnämnda ”anständiga”, vilka oavbrutet tjatar om, att de ”tar ansvar”.
  Den lömska mobb, som inte kan karakteriseras som någonting annat än PK-terrorister.
  Den elakartade skock, som med hängivet understöd av den ockuperade MSM-apparaten dompterat och bedragit ett helt folk till att bejaka multikulturens och massinvandringens ”välsignelser”.

  Så outhärdligt.
  Att tvingas bevittna hur systemkollapsen och integrationsfiaskot bara blir värre, alltmedan dårvänstern fortsätter att vråla för full hals, om det underbara med obegränsad folkimport.
  Att se hur den vettlösa migrationspolitiken är på väg att bryta ned Sverige till ett oöverskådligt kaos av olösliga kulturella, etniska och religiösa konflikter?
  Hur asylkatastrofens följder orsakat ett sammanbrott över vilket de styrande förlorat all kontroll.

  Så infernalisk den är.
  Den blodisande mardrömmen, att den plågade nationen för lång tid framöver skall våldtas och misshandlas av landsförrädare.
  Följderna av maktmissbruket är inte minst den våg av mord, våldtäkter, skjutningar, bränder och upplopp, vars omfattning ökar med en våldsam acceleration.

  När skall de skurkar, vilka framhärdar i att fördärva och ödelägga landet bäras ut och polletteras av?
  Marodörerna skall bara inte få komma undan.
  Så svår är förbrytelsen.

  Gillad av 6 personer

 18. Thomas Ek skriver:

  Vårt tvångsfinansierade Public Service står i skuld. Vårt Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få någon rätsida på vårt samhälle annars.

  Gillad av 2 personer

 19. Magnus Rosensparr skriver:

  Ekonomin kommer en dag att knäcka den politiska korrektheten och det välfärdsindustriella komplexet, vilket naturligtvis är mycket bra och nödvändigt. Samtidigt kommer detta också att ödelägga civilsamhällets funktionalitet, arbetsmarknaden och de vanliga människornas vardag. Sverige kan få den samhällskollaps det undgick under andra världskriget – trekvarts sekel senare och självförvållat.

  Gillad av 4 personer

 20. Lars Lagerberg skriver:

  När direkta kostnader drabbar befolkningen kommer reaktionen. De redovisade indirekta kostnaderna uppfattas inte av gemene man utan man ser det ”bara” som (hög) skatt

  Gilla

 21. södermalmsrealisten skriver:

  Svar;
  Statsbudgeten är på 1043 miljarder konor. Om vi antar att en pizza kostar 90 blir
  det 1043/90 =11.5888888889 miljarder pizzor.
  Fast det finns nog billigare pizzor också…

  Gilla

 22. Lennart Bengtsson skriver:

  Södermalmsrealisten

  Det blir så där 3 pizzor om dagen, frukost, lunch och middag för alla – åldringar. spädbarn och skäggiga migrantbarn – dag för dag året runt. Det borde ju alla begripa. Med statsbudgetens hjälp behöver ingen svälta även om pizzorna till slut komma att stå oss upp halsen!

  Gillad av 1 person

 23. Lars Lindström skriver:

  Jan Olof dina kostnadsberäkningar för invandringen är om man är riktigt pessimistisk säkert riktiga. Men den förutsätter en sak : Nämligen att ingen av alla dessa individer någonsin kommer att arbeta och betala inkomstskatt i hela sitt liv. Är detta verkligen realistiskt att tro!
  Enlig statistiken har åtminståne hälften at alla invandrare jobb efter 5 års vistelse i Sverige.
  Om detsamma kommer att ske med dom som kommit på senare år (och vad är det som säger att så inte kommer att ske) så innebär det åtskilliga miljoner till stadskassan då blir det att räkna om på denna ”katastrofbudget” som många redovisar i detta forum.

  Lennart Bengtsson kallar frågor om Jordens klimat för ”symbolfrågor” . Översvämningar lite här och var, ökande antal orkaner och tyfoner i USA, ett centraleuropa som nyligen haft temperaturer på bortåt 45 grader-,skogsbränder av alldrig tidigare skådat slag i Sverige-detta kallar i alla fall jag inte ”symbolfrågor”.

  Det skulle vara intressant att se en jämförelse mellan kostnaderna för skogsbränderna i Sverige förra året ställt emot förra årets kostnader för invandringen. Men sådana jämförelser är kanske inte rumsrena för anti-PK etablissemanget. (Inte för att jag nu anser mig tillhöra PK-etablissemanget om det nu finns något sådant)

  Gilla

 24. Mats Ahlberg skriver:

  Lars Lindström, jag kallar dig för ”nyttig idiot”. -” Enligt statistiken har åtminstone hälften av alla invandrare jobb efter 5 års vistelse i Sverige. (Ursäka, jag rättade några stavfel….).

  Var har du fått den statistiken från? Den stämmer inte alls på de senaste årens migration, det pekar snarare åt 10-15 år, antagligen ännu värre för muslim-kvinnor…..Men, ge mig gärna en källa!!!

  Att jämföra enskilda naturkatastrofer, och dess kostnader, med migrationens både nuvarande och långsiktiga, är så befängt, att det inte ens är någon ide att diskutera mer. Mitt tips till dig: läs på, försök att förstå, om du har förmågan??? ( Ja, tyvärr tvivlar jag på att du har kapacitet, att förstå…).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.