Patrik Engellau: Att tolka Syrien

Patrik Engellau

För tjugo år sedan var jag en entusiastisk anhängare av den då så populära teorin – som fortfarande överlever i den officiella svenska politiska diskursen – att eländet i eländiga länder, exempelvis Irak, berodde på grymma och korrupta ledare, i detta fall Saddam Hussein, och att den rätta politiken för anständiga länder som USA och Sverige var att ta ut dessa ledare för att deras folk, törstande efter demokrati, skulle kunna bilda partier, genomföra demokratiska val och gradvis utstaka en väg att förvandla sig till moderna, lyckade länder som Finland och Norge.

Det var inte bara jag som anslöt mig till den teorin, utan även USAs president George W. Bush som med ledning av detta tänkande anföll Irak år 2003 och snart hade fått död på Saddam Hussein. Men utvecklingen gick inte enligt plan utan eländet blev i stället ännu eländigare.

När människor går på självanlagda minor brukar de, tror jag i alla fall, börja fundera över sina missgrepp. Men i det här fallet verkade USA inte göra det (och Sverige har ingen tillräckligt avancerad debatt för att ens riktigt notera vad som sker i omvärlden vilket troligen beror på att vi är så envist fokuserade på vår humanitära stormaktsgloria att inget som sätter vår godhet i fråga kan tas upp till diskussion).

I stället för att ta lärdom gjorde USA om precis samma misstag vid två tillfällen, i Libyen, där Muamar al-Gaddafi togs ut av Nato med svenskt militärt bistånd år 2011 med åtföljande kaos, och i Syrien, där USA investerade sitt krut och sina dollars på att till varje pris detronisera härskaren Bashar al-Assad. Detta var för mig ofattbart. Hur kunde västvärlden efter de två bevisade misslyckandena Irak och Libyen satsa på att göra om samma sak i Syrien?

Folk som liksom jag har så svårt att tolka skeendena i Mellanöstern kan få ledning av Patrik Paulov, före detta utrikeschef på tidningen Proletären, som i boken Syriens tystade röster, Karneval förlag, ger åtminstone några kraftfulla ledtrådar. Kanske är Paulov partisk till Bashar al-Assads förmån. Det kan jag inte bedöma. Men Paulov ger ett annorlunda perspektiv som jag sedan 2011 längtat efter att få presenterat.

En sak som förbryllat mig är vem som egentligen stridit mot president Bashar al-Assad. Den officiella linjen i västerlandet har varit att det syriska folket i den arabiska vårens anda reste sig mot förtryckaren Assad. Men vem det syriska folket är har jag aldrig fått kläm på. Att jihadister i olika förklädnader och under olika täcknamn figurerat har varit tydligt, men dessutom har det talats om en liberal och allmänt västvänlig opposition mot Assad som fått enorma mängder stöd från USA (dock att vapnen oroväckande ofta tycks ha hamnat hos jihadisterna).

Paulov – och jag hoppas jag inte feltolkar honom – gör rent hus med dessa föreställningar. Det syriska kriget har hela tiden stått mellan å ena sidan staten, det vill säga Bashar al-Assad och den syriska armén, och å den andra sunnimuslimska jihadister mer eller mindre nära knutna till Muslimska brödraskapet. Det syriska folket har på det hela taget stått på Assads sida och desto mer ju mer de fått tillfälle att betrakta jihadisternas grymma förtryck i de områden de lyckats ”befria”.

Men hur kan amerikanerna och andra västländer ha bortsett från detta? Kunde de inte med hjälp av sina spionorganisationer studera vad som skedde på den syriska marken? Varför fortsatte de att i praktiken stödja de sunnimuslimska jihadisterna även om de låtsades att stödet gick till någon sorts lokala folkpartister? Varför skulle de ge sig på Assad? Här kommer Paulov med information som, skam till sägandes, var obekant för mig.

USA hade inte alls underlåtit att dra slutsatser av sitt misslyckande i Irak. Den felaktiga amerikanska premissen hade varit att hela det irakiska folket skulle välkomna idén om frihet och demokrati. Men så blev det ju inte. Det blev bråk i stället. Washington var tvunget att tänka nytt. Vilka araber kunde man lita på och vilka skulle alltid vara ens fiender?

Paulov menar på, som det verkar, stabila grunder att misslyckandet i Irak vid pass år 2006 föranledde ett skifte av strategiska doktriner i Washington:

Enligt den nya inriktningen är det inte längre al-Qaida som är huvudfienden i Mellanöstern. I stället är det ”shiaextremismen” i form av Iran, libanesiska Hizbollah, irakiska Sadrrörelsen och Syrien som anses utgöra det verkligt stora hotet mot USA.

Detta är sensationellt. al-Qaida låg bakom, tror man i alla fall, anfallen mot USA den 11 september 2001 vilket var startskottet för USAs moderna mellanösternpolitik. Fem år senare ska USA alltså ha utsett det sunnitiska al-Qaidas fiende shiiterna till sin egen huvudfiende och förvandla al-Quaida och Muslimska brödraskapet till ett slags allierade.

Inför amerikanska senatens kommitté för utrikesrelationer ska dåvarande utrikesminister Condoleezza Rice ha talat om ”en ny strategisk inriktning” och påpekat vikten av att separera ”reformisterna” i Mellanöstern från ”extremisterna”:

Enligt Rice tillhörde de sunnitiska staterna som Saudiarabien de reformvänliga, moderata krafterna i regionen medan Iran, Syrien och Hizbollah tillhörde gruppen extremister som valt destabiliseringens väg.

Problemet med Bashar al-Assad, enligt detta synsätt, var inte att han var grym och korrupt i allmänhet – i den mån han faktiskt var det; Paulov tvivlar och tror inte ens på att han låg bakom de uppmärksammade gasattackerna mot civilbefolkningen – utan att han tillhörde shiaextremismen. Jag tror inte att svensk politik någonsin hängt med i dessa svängar. Sverige, liksom EU, hatade – och kanske fortfarande hatar – Bashar al-Assad för att han grym och korrupt trots att han, enligt Paulov, har stort stöd hos sitt folk. Det här med att vi bör stödja Muslimska brödraskapet med närstående jihadistiska krigare mot Bashar al-Assad har nog aldrig riktigt uttalats i svensk politik.

Men om man betraktar utvecklingen idag, inklusive USAs upptrappade kamp mot prästväldet i Iran, i ljuset av den stora strategiska omläggningen i Washington år 2006 så verkar det lite mer begripligt.

I övrigt handlar boken mycket om hur kriget i Syrien är ett resultat av att främmande länder stött var sin favoritgrupp bland Assads motståndare och om hur partiskt västerländska medier, kanske framför allt svenska, rapporterat till den syriska statens nackdel och till de upproriska jihadisternas fördel.

Dessutom redovisas en tokrolig historia om hur svenskt bistånd gått till organisationer med anknytning till sunniextremistiska jihadister utan att de ansvariga svenska myndigheterna tycks ha begripit. Jag som jobbat i tio år med svenskt bistånd kan vitsorda att den sortens lättvindighet är Sveriges normala biståndsteknik. Hjärta – hjärna = pannkaka.

93 reaktioner på ”Patrik Engellau: Att tolka Syrien

 1. Lars skriver:

  Mellersta östern är inte lätt att förstå sig på. Några enstaka försök på amatörmässig nivå har jag gjort, men det är ytterst svårt och religion och grupperingar/partier och den militära apparaten, den senare vad som håller länderna samman, är vad jag tycker mig skönja.

  Iran, shiamuslimsk präststat, tycks ha gjort stora framstötar i Irak med dominerande shiamuslimsk befolkning och i Syrien och Libanon genom att stödja den shiamuslimska, statsbärande minoriteten och Hisbolla, och även stöd till Hamas i Gaza, trots bakgrunden i Muslimska Brödraskapet. Iran kan ha som mål att utsträcka riket mot Medelhavet direkt eller genom Proxys.

  Turkiet har fått en på bred bas organiserat AKP, med stöd främst i storstädernas slumområden (men förlorade nu Istanbul),

  Saudi Arabien, sunni, är dominerande ekonomisk makt och har de heliga platserna inom riket (utom Jerusalem). Egypten Sunni liksom staterna efter södra medelhavet. Pakistan är allierad till Saudi Arabien liksom Förenade Arab emiraten, Kuwait och Abu Dhabi. Upproret i Jemen baserat på shia. Sudan och UAE har soldater i Jemen på Saudiernas bekostnad. Eritrea och Somalia sunni liksom halva Nigeria och andra stater söder om Sahara. Saudiarabien och Qatar har stött upproret i Syrien.

  Pakistan har atombomber liksom Indien, Hindu utom 20 % muslimer. Bangladesh ,muslimskt, liksom Malaysia och Indonesien. Norr om Hindukush finner vi muslimska stater som Kirgisistan, Uzbekistan. Ryssland har ett oroligt hörn i Kaukasus, ett hörn där spänningarna mot Turkiet, men även Iran varit stora.

  USA hittade under Obama ingen part att stödja i Syrien utom en gruppering. Senare stödde man sig på kurderna när ISIS blev alltför staka och en ohelig allians med Iran, som gick in med trupp och stödde de Irakiska miliserna (efter ommöblering i Iraks ledning). ISIS rymde en hel del sunni avhoppare, fd militär, från Irak, missnöjda med Shia regimen.

  Turkiet motvilligt, ville inte gå in i Syrien, men har senare gjort det och lär ha samlat 80-tusen trupp vid gränsen nu. Ryssland och Israel tycks båda vara villiga tränga tillbaka Iran och ingen vill se Iran med kärnvapen. Samtidigt förhandlar Ryssland, Iran, Syrien och motståndsrörelser om fred.

  Palestina är alltid en del av konflikterna och USA försöker med erbjudanden om återuppbyggnad med finansiellt stöd få fram fred, men det avvisas.

  Turkiet närmar sig Ryssland o köper missilförsvar. Man bygger hamn och flottbas i Sudan. Man är konkurrent till Saudi Arabien, fiende till Iran och vill troligen spela en större roll, kanske återta rollen Osmanska riket hade. USA stoppar försäljning av F35. Turkiet är en del av Natos försvarslinje mot Ryssland, från Medelhavet till Ishavet.

  Kina ökar sitt påverkansområde med den nya Sidenvägen och har stora muslimska minoriteter som man håller i schack och har förbindelser med Pakistan, Afghanistan, Kirgizistan, Uzbekistan, Inre Mongoliet likväl som man gör framstötar mot Indiska oceanen, bas i Djibouti och är mycket beroende av olja från mellersta östern.

  Som jag ser det är det geopolitik som styr. Religionen är styrmedel av folket i dessa länder, men religionen är en maktfaktor i sig.

  Onekligen spelar oljeberoendet en mycket stor roll och vi vet ju att källorna kommer att ta slut, så givetvis måste västvärlden minska sitt beroende av olja! Kanske det är intresset bakom att sprida så mycket oro kring klimatet även om man i gemens anser att temperaturen stiger och till skillnad från den senaste 2000-års perioden så stiger den över hela klotet, inte med stor lokal variation (som när först Stilla havet hade en nedkylningsperiod, men först ett par hundra år senare drabbades Europa. Man tycks vara ense i forskarsamhället förutom några enstaka motsträviga figurer, som inte primärt sysslat med klimatforskning.

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Mellersta östern är inte lätt att förstå sig på.”

   Det är inte helt lätt att förstå sig på Sverige heller. Alltmedan tiden går, blir ju Sverige mellanösterniserat, så förstår men MÖ (Mellanöstern) så förstår man väl successivt MÖ (Malmö).

   Gillad av 8 personer

  • Jan Molin skriver:

   Lars: nedkylning eller uppvärmning avgörs inte av något slags demokratiförfarande!
   Men tydligen är det så propagandan dras för att få oss fogliga. Det är oftast tvärtom, någon eller några som går emot makternas ensidiga åsiktsdiktaturer får till slut rätt. Det räcker en del för att förstå lurerieret om klimatet med figurer som agronomen Rockström (svensk statsmedias främste profet), Greteriet, de svenska helt okunniga kändisarna och slutligen journalisterna som i Sverige alltid slutit upp på maktens sida mot folkflertalets sida. Dessas ljug om allt mellan himmel och jord har tvingat fram alternativa medier så att vi ska få dessa synvinklar också i oss.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Troligen är det inget ljug om att klimatet förändras och om uppvärmningen. Det är uppenbart att kändisar, journalister, Greta m.fl. inte har tillräcklig kunskap om det utan endast uppmärksammas för att folket ska förstå allvaret.

    Gilla

 2. A skriver:

  Då kan jag säga så här: Inuti mitt eget huvud kan jag känna av tankeförbudet att ens nämna Israel i sammanhanget, så därför så därför gör jag det ändå. Det betyder inte att jag är för eller emot detta land.

  Dessutom känner jag några få Irakier/kurder som ständigt pratar med sina släktingar i dessa områden, därmed vet en hel del om vad som faktiskt händer. Och speciellt innan Ryssland började stödja Assad, tycks inte USA varit speciellt ledsna alls över tex IS framfart. Däremot blev det tydligt vad som händer om en stormakt som Ryssland försöker.
  Att media ljuger om allt som behöver ljugas om är helt naturligt.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 3. Tomas skriver:

  Att kritisera undanröjandet av Hussein och Khadaffi ser jag som en vattendelare i synen på människan. Det finns minst två politiska läger där det ena sätter den enskilde människans rättigheter i fokus medan det andra ser folk som en kollektiv massa som under politiska ledare skall optimera allas lycka. Jag gläds åt förintandet av grymma envåldshärskare som de två nämnda plus Pol Pot mfl. Att låta dessa svin inklusive släktingar begå obeskrivliga grymheter mot enskilda för att inte riskera att det kommer andra idioter i deras följe är ett misstag. Ett systematiskt utraderande av uppenbara despoter är jag övertygad om i längden blir bäst bl.a. för att det stärker individens tro på rättvisa och därmed mod att kämpa. Sedan kan man med rätta kritisera USA för dålig strategi att stötta Irak och Libyen till ett anständigare styrelseskick.

  Gillad av 2 personer

  • Anders skriver:

   Du har inte alls förstått: Despoterna är inga undantag utan återspeglar den allmänna mentaliteten i landet. Varje folk har den regim det förtjänar. Och parentetiskt, det gäller också svenskarna.

   Gillad av 6 personer

   • Tomas skriver:

    Jag tror jag har förstått problematiken ganska väl. Min poäng är just att om man försvarar bevarandet av en galen ledare som bevisligen mördar/våldtar mm enligt eget gottfinnande bara med hänvisning till att han kanske inte är värst då är man enligt min åsikt en feg/uppgiven kollektivist/socialist. En person som sätter individen i centrum och vill värna dess rättigheter applåderar varje gång förövaren går hädan oavsett motivet hos banemännen. Tramset om att folk förtjänar galna ledare eller ”det är så här de vill ha det” är inom demokratier bara en missuppfattning pga folkmajoriteten är inte kapabla som individer att bedöma alternativen, därför följer de flocken.

    Gillad av 1 person

   • derVölkische skriver:

    Det är ganska enkelt: Israel och dess folk är grundbulten i alla krig. Mot dem står shia-, Iran, Assad, houthirebeller i Jemen och Ryssland. USA, England, NATO, Saudiarabien och sunnimuslimer är Israels verktyg. Svårare ön så ör det inte.

    Gilla

   • Benny skriver:

    Hussein och Khadaffi var sina respektive länders lösning, INTE problem! Framförallt Libyen var illa förtalat i väst trots att det var Afrikas överlägset bästa land att bo i. Viss tog Khadaffi till hårda tag för att stävja militanta islamister i hemlandet men han vara medveten om alternativet! Och det är den vi ser i Libyen idag. Även Irak fungerade någorlunda under Saddam vilket det inte gör idag. För övrigt så är dessa despoter trots allt småhandlare i mördandets hantverk jämfört med USA som står bakom ca 20 miljoner offer efter andra världskrigets slut! Hur ska vi bli av med gangsterväldet som styr USA är väl en viktigare fråga än att bli av med diktatorer i dysfunktionella muslimska länder!

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Interventionerna i Irak och Libyen var planlösa. – Det räcker inte med att veta vad man inte gillar, man måste ha en bra idé om vad man vill ha istället och veta hur man får till det.

   Försöken att förstöra Libanon också är kriminella.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Varför ”utraderar” inte USA despoten MbS i Saudiarabien?
   Detsamma gäller despoterna i UAE.
   Kan Du svara på det, Du som vill ha en rättfärdig värld?

   Gillad av 2 personer

   • Tomas skriver:

    Låter mera som lågstadieelevens kommentar ”vaffö är man stygg mot Khadaffi när man inte gör lika med MbS”. För det första vet jag inte om MbS kommer upp i kategorin Khadaffi, Hussein mfl, för det andra skulle inte jag bli ledsen om någon kunde ge honom det straff han förtjänar, själv har jag slut på missiler.

    Gilla

 4. Ben-Hur skriver:

  Har hela tiden stöttat samma åsikt i Syrienfrågan och konstaterat att det helt enkelt handlar om ekonomiska orsaker varför man vill byta regim. USA skiter ordagrant i om regimen är diktatorisk och grym, se bara Saudi Arabien m fl, bara den ger USA vad dom vill ha.

  Gillad av 3 personer

 5. Birgitta Husen skriver:

  Bekräftelse åter igen på galenskapen med svenskt bistånd bl a! Hur detta kan få pågå är obegripligt. Inte heller lätt att förstå sig på Syrienfrågan!

  Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Nej Birgitta, synnerligen begripligt med de sk ”godhetsfrämjande” regimer det svenska folket plägar rösta fram till makten!
   Jag håller med Anders ovan, vi får de regimer vi förtjänar! Särskilt ett räddhågset folk som det svenska, som inte ens vid hemliga val vågar rösta mot de regimer som nu i 44 år styrt oss mot en allt sämre framtid.
   Och heller inte vågar skriva under med sina hela rätta namn.

   Gilla

   • larslindblog skriver:

    (S) har i praktiken köpt röster och låtit ” borgarna” ,kulakerna ” och ” arbetarplågarna” betala. Jag minns hur oerhört vulgär (S) propagandan var. En riktig sosse kunde ju inte ens handla i en privat butik..det skulle vara Konsum & Domus , med deras egna varumärken…Semester med RESO och död med FONUS. // Sossar kunde faktiskt leva ett helt liv avskilda från oss andra. Små oskyldiga barn drillades i Unga Örnar ett slags svenskt H-jugend…sedan fortsatte propagandan i SSU .,….i SAP , i LO ,..i A-Pressen…det var oerhört svårt att värja sig .

    Gillad av 1 person

 6. miketheviking skriver:

  Bra artikel Patrik.
  Det förtjänas att lyftas fram i ljuset vad strategierna bakom alla dessa ”vårar” är och varför miljontals människor måste dö i fjärran länder och ännu fler miljoner måste komma till just Europa som flyktingar.
  USA:s och Israels arbete med att destabilisera Syrien har ju varit så uppenbart att inte ens svenska journalister borde missat det. Faktaresistensen har varit enorm hos media och politiker när det funnits verifierbara fakta som talat emot det amerikanska narrativet.

  Alla såg bilderna av 1000-tals splitternya Toyotatruckar som rullade ner mot Mosul fyllda med IS-krigare. Vem betalade dessa? Qatar.
  Israel gav medicinsk och monetärt bistånd till muslimska terrorister i gränsområdet till Golan. De arbetade aktivt och militärt för att krossa Assad så att muslimska IS skulle ta över Syrien.

  Och man kan ju bara konstatera att Putin blev ännu större skurk när han drog ner byxorna på Obama och erbjöd sig att ta bort alla kemiska vapen från Syrien i en internationell aktivitet. Det var inget Pentagon räknat med – Hillary ville ju bomba Syrien till stenåldern a la Libyien.

  När Putin dessutom har mage och visa live-bilder och satellitbilder på oljekaravaner från IS-kontrollerat område till turkiska gränsen (där turkar köper olja som de sen söljer vidare till Israel) var måttet rågat för USA. Dags att flytta fokus in på Putins planhalva – Ukraina (vilket är en annan historia).

  Ingen kan förneka att det var de ryska bobmningarna av IS oljekaravaner och utplånadet av deras baser som till slut tog knäcken på dem. Problemet är att USA låtsaskrigar och ännu stödjer isolerade grupper som slåss vidare.

  USA har därmed lyckats förinta både Nordafrikas bäst fungerande land (den libyska diktaturen under Kaddafi) och ett av Mellanösterns bäst fungerande länder, Syrien genom sin exeptionalism där USA alltid ska komma i första rummet. Långt före Trump körde även Obama med slagord om just USA:s exeptionalism – ett land lite bättre än alla andra länder på jorden.

  Jag kan konstatera att flera länder i Europa, däribland Sverige, fått betala priset för USA.s krigföring och ansvarslösa hållning. Den s.k. flyktingvågen var en dubbelvåg av skapade kriser. En i Libyen och en i Syrien.
  Tack för inget!

  Gillad av 11 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Generalen Wesley Clark angående USA:s engagemang i Mellanöstern: ”The truth about the Middle East is, had there been no oil there, it would have been like Africa.” Alltså ointressant för USA om det inte vore för oljan.

   Han hänvisar också till en påstådd plan att inom några få år rasera flera länder i Mellanöstern till Nordafrika.

   Det är väl ingen djärv gissning att det även finns regionalpolitiska intressen för Israel och oheliga allianser som påverkat och kanske motiverat utvecklingen.

   Gillad av 4 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Jag tycker detta bekräftar att allt som har med Mellanöstern att gör är för komplicerat för oss. Det är nästan omöjligt att veta vad är rätt eller fel. Våra svenska ställningstaganden har sällan betydelse medan USA har satt militär makt bakom sina ibland vällovliga syften men ofta strikt egoistiska (olje)syften bakom sina ställningstaganden.

  Hela arabiska våren blev ett fiasko även om vi förstod att tokiga envåldshärskare inte är en bra lösning så visar det risken med att ta bort en regim utan att rimliga förutsättningar för en ny finns för handen. Det är ett extremt stort riskprojekt att på kort tid skapa demokrati på riktigt. Det fixas inte genom att västvärldens militärmakt är med och skapar nya obalanser utan rimlig förmåga och förståelse för hur svår den processen är. Det är knappt vi klarar det själva med ganska utbildat folk

  Att SIDA får en känga även här är för mig signifikativt och bekräftar att en organisation som har som mål att leta upp olika projekt för att göra gång på 1 % av vårt BNP i utlandet kommer fel allt som ofta. Svenskt bistånd måste våga ifrågasättas på allvar.

  Gillad av 6 personer

 8. Christian Palmgren skriver:

  Vad du skriver om pratats det mer i klartext om av General Wesley Clark i denna intervju och om alla kände till detta så kanske vi inte skulle vara så förvånade över vad som händer.

  Detta sades 2007, då Clark påstår sig ha blivit visad ett memo under ett av sina besök i Pentagon, där planen var att ”Take Out” 7 länder i mellan Östern, varav Syrien var ett av dessa. Det intressanta börjar 1:30 in i denna video.

  Gillad av 3 personer

 9. elfyma+ skriver:

  General Wesley Clark är nog närmare sanningen. Det handlar INTE om att införa demokrati.
  Lägg därtill att det är livsfarligt att ens överväga att lämna petrodollarn. Det fick Saddam Hussein och Moammar Khadaffi erfara. Samma öde kommer att drabba Irans makthavare – om USA får bestämma.

  Storbritannien, som deltog i invasionen av Irak som USA:s knähund kapade nyligen en Iransk oljetanker på väg genom Gibraltarsundet, med förevändningen att tankern skulle till Syrien.
  Om och så är fallet, Vad är problemet med att leverera olja till Syrien nu när kriget äntligen ser ut att sluta där, om än med oönskat utfall för islamisterna och deras västliga uppbackare ?

  Var det egentliga syftet med kapningen att provocera fram en önskad motreaktion från Iran i Hormussundet ? De har nu av allt att döma uppnått sitt syfte.

  Vad blir nästa steg ?
  Att förmå Sverige och andra länder inom Nato att skicka krigsfartyg och stridsflyg till området med förevändningen att det handlar om att skydda oljetransporterna genom sundet ?

  Vore det inte enklare att släppa den kapade oljetankern och ställa de brittiska kaparna inför rätta för sitt piratdåd ?

  Gillad av 1 person

 10. Ove Gran skriver:

  Problemet för Väst och i synnerhet Sverige, men även för socialister som Paulov, är den totala oförmågan att analysera regimförändringar och konflikter i mer komplexa dimensioner än den förhärskande vulgärdikotomin mellan föregivet onda och goda; vinnare och förlorare.

  Mellanösterns länder har minst två huvudspår av antidemokratiska traditioner; den auktoritäre diktatorn och ledaren, ofta med sin maktbas inom en klan eller etnoreligiös grupp, den teokratiska antidemokratiska religiösa fundamentalismen. Typiskt sätt så finns det sedan i dessa länder en kommunistisk/socialistisk gruppering och en försvinnande liten liberal, västinfluerad opposition.

  I svensk kontext så konsekreras flyktingen från mellanöstern som alltigenom god; eftersom någon flytt ifrån Mellanöstern och en antidemokratisk regim så följer med en dåres logik att vederbörande måste vara en god förkämpe för demokrati. Khomeni var som bekant flykting i Frankrike från Irans säkerhetstjänst – det innebar inte att Khomeni per automatik var för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Så fort det finns flera antidemokratiska krafter som slåss om makten i samma land så blir det syntax error för inte minst den naivt moralistiska svenska, självgoda, beskäftigheten.

  Gillad av 7 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Rest-Sverige hade tre minst, självutnämnda experter på MellanÖstern, av pedanter kallat VästAsien:
   Per Gahrton, Göran Rosenberg, Jan Guillou – ingen av dem kunde förutspå den arabiska våren, och efter att det vårats en stund kom arabiska hösten. Inte heller den kunde de förutspå. Det beror på att historien,
   till skillnad från meteorologi inte – kan – förutses Naturen förutses utifrån naturlagar: Samhällsvetenskapliga lagar finns inte. Samhällen och deras historia betingas av människor viljor och insikt. Hos enstaka, men sällsynta starka individer. Pyspunka på stormakten Sverige efter Karl XII. Eller på massornas kollektiva medvetande.
   Det bluddergubben Hegel kallade världsanden.Eller på samspel de två emellan.

   Solen kommer att slockna, tror jag, men hur och när faller Assad ? Hög ålder ?

   Gillad av 2 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Det här var bra, Patrik E. Jag anser också att Paulovs slutsats är riktig: det syriska kriget har hela tiden stått mellan syriska staten/Assad/armén och sunni-jihadister/terrorister. Och Assad är en kompetent och i sitt land populär ledare. Väst har gått helt vilse i denna konflikt.

  Gillad av 5 personer

  • bejji skriver:

   Den amerikanska demokratiska presidentkandidaten Tulsi Gabbard från Hawaii har fått mycket kritik för att hon träffat syriske presidenten Al Assad men hon vidhåller att det var fel att angripa inte bara Irak och Libyen utan även senare stödja oppositionsgrupper i Syrien. Hon har själv tjänstgjort i Irak hos amerikanska militären och sett på plats vad resultatet blivit.

   Gillad av 5 personer

   • Elisabeth skriver:

    Bejji, Tulsi Gabbard är en lysande stjärna på den politiska himlen i USA. Givetvis är hon outstanding i Demokraternas klena startfält. Men hon motarbetas förstås av neocon-krafterna just på grund av de utrikespolitiska ställningstagandena som du skriver om. Därför är det tveksamt hur långt hon går men jag beundrar henne hursomhelst. Jag antar att du läst/sett hennes magnifika avklädning av Kamala Harris. På några minuter tillintetgjorde hon den svarslösa Harris genom att redogöra för fakta rörande Harris juridiska karriär. Det har varit en stor snackis i USA.

    Gillad av 2 personer

  • ERROL skriver:

   Assad är vare sig kompetent eller speciellt populär om man avser hela den syriska befolkningen och inte bara den etnoreligiösa grupp som Assads maktbas vilar på.
   Assad saknar all demokratisk legitimitet och har genom maktmissbruk förött landet.
   En helt annan sak är att en teokratisk sunnimuslimsk regim om möjligt är värre.

   Assad blir inte helt plötsligt en rekorderlig statsman som verkar för hela det syriska folkets väl och landets framtid bara för att alternativet om möjligt är värre.

   Assad är och förblir en vedervärdig diktator, oaktat alternativet.
   Denna rävsax är typisk för flertalet länder i regionen; pest eller kolera.

   Gilla

 12. malmobon skriver:

  Har hela tiden vetat det är islamistiska grupper som gjorde uppror mot Assad. Märkligt inte fler visst detta.
  Har pratat, hjälpt många av de syrier som kom till Malmö. Många av dessa vill tillbaka efter kriget.
  Nu har läget förändrats ännu mer. T.o.m. Erdogan och Jordanien och andra länder runt omkring stötar Assad.
  Största skälet till att inte syrier vill återvänder är att de kan hamna i militären. Går att läsa på utländsk media. Den andra är bidragen i västvärlden.
  Syrien tillhör just nu inte de länder som är utsedda till att få bidrag för återanpassning från EU, som styr Migrationsverkets beslut mycket. Afghanistan, Somalia, Irak m.fl. länder gör.
  Verkar dock ha skett en förändring just nu hos Migrationsverket så det är bara hoppas Syrien kommer få detta också snart.
  Hade hjälpt en del till åka tillbaka och bygga upp sin liv igen där nere. Många har mycket fina hus och företag där nere.
  En del arbetade i Bahrain.
  Syrier är väl den befolkningsgrupp som jag själv tror är mest angelägen att återvända.
  Irakier erbjuds fina jobb och massor av förmåner om dessa återvänder men har det bra här med att arbeta svart och få bidrag. Så säger de irakier jag pratat med i Malmö.
  Tråkigt inte fler svenska företag ser möjligheterna till att vara med i återuppbyggnaden med hjälp och kunskap av alla de syrier som finns här.
  Närmast tiden får visa vilket håll Migrationsverket väljer att göra.
  Just nu är det paus i N.Ö. delen av Syrien där det fortfarande finns islamistgrupper kvar.
  Turkiet vill ha något inflyttande där uppe. Helt fel.

  Gillad av 2 personer

 13. Thomas Ek skriver:

  Spörsmålen som Patrik tar upp här idag är komplicerade, omfattande och, explosiva. Om Väst fullt ut hade slutit upp bakom George W. Bushs försök att hindra att onda krafter skulle få tillgång till kärnvapen då skulle vi idag inte haft tillstymmelse till de problem världen tvingas hantera idag. Skulden ligger hos MainStream media. Om vårt Public Service hade ägnat sig åt saklig och objektiv nyhetsrapportering då skulle kunskapen, förståelsen och med det, opinionen varit den motsatta idag. Skulden som vårt Public Service bär är, ohygglig.

  Irak
  USA:s militära ingripande mot Irak var utomordentligt framgångsrikt. Det var både kraftfullt, snabbt och effektivt. George W Bushs hantering av Irak var både omdömesfullt, ansvarsfullt och rakryggat. På svajiga grunder målade en i stort sett enig svensk media kår upp den felaktiga bilden av att USA och dess allierade invaderade Irak utan att ha fått ett erforderligt godkännandemandat från FN. USA:s intentioner med Irak kriget misstänkliggjordes dessutom genom att svensk media ideligen utelämnade en lång rad väsentliga och avgörande uppgifter som var till stöd för USA:s tacknämliga agerande. George W Bushs bok ”Decision Points” avslöjar flera tänkvärda uppgifter kring Irak kriget.

  Mot bakgrund av de underrättelseuppgifter som fanns vid handen hösten 2002 trodde alla normalt funtade människor i hela världen att Saddam Hussein antingen redan hade massförstörelsevapen alternativt var mkt nära att förfoga över massförstörelsevapen (kärn- och/eller atomvapen samt kemiska vapen). Och detta kunde USA givetvis inte acceptera, och ingen annan nykter person heller för den delen. Risken att Saddam Hussein därtill även skulle tillhandahålla al-Qaeda dessa ohyggliga vapen bedömdes på rimliga grunder också vara oacceptabelt stora. Samtliga underrättelsetjänster/ byråer i hela världen av rang/betydelse sade samstämmigt: Saddam had WMD in his arsenal and the capacity to produce more. (Saddam hade massförstörelsevapen i sin asenal och kapacitet att framställa än mer) Exempel på detta var John Howard Australien, Jose Maria Aznar Spanien, Junichiro Koizumi från Japan, Jan Peter Balkenende från Nederländerna, Anders Fogh Rasmussen Danmark, Alexander Kwasniewski från Polen m.fl. Inget FN medlemsland hade uppgifter som pekade åt något annat håll. T.o.m. USA:s motståndare Tyskland och Frankrike trodde att Saddam ljög för öppen hals. Att Saddam var ett akut och allvarligt hot mot den civiliserade världen var alla således helt överens om.

  Saddam avslog varje resolutions tillfälle. Den enda logiska slutsatsen var att han hade något som han dolde, något så viktigt att han var villig att gå i krig för det.

  …Om Saddam inte har WMD, varför i hela fridens namn var han då villig att gå in i ett krig som han med all säkerhet skulle förlora?

  Irak var ett alvarligt hot som växte dag för dag. Att tillåta att kärnvapen skulle komma i terroristernas händer var naturligtvis inget alternativ.

  …Våra politiker är valda är valda för att lösa problem, inte bara debattera dem.

  Dilemma
  Om inte FN vågade stå bakom det av FN skriftligt uttalade hotet om våld så som resolution 1441 artikulerade skulle diplomatin komma att bli tandlös. Det fanns inte längre någon genväg kring detta dilemma. (Källa: ”Decision Points”).

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och uranet hade han köpt i Nigeria. – Det var aldrig meningen att vi skulle tro på dessa historier, – vi skulle skrämmas att hålla med, för ”är ni inte med oss, är ni mot oss”

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   USA vann kriget, men förlorade freden.
   De förstod inte att de var tvugna att behålla en del av Saddams poliser och militärer för att upprätthålla ordningen. Dessa sunnimuslimer sparkades och shiamuslimerna och Iran kom in.
   Det blev totalt kaos coh de sparkade blev sedan fröet till IS.
   Amerikaner har inte förmågan att förstå andra kulturer. De har bara förmågan att slå andra i huvudet.

   Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    De förstod japanerna 1945 och lyckades perfekt förhindra evigt guerillakrig och uppror i Japan genom införandet av demokrati där. Fred etablerades snabbt. Kunde blivit totalt kaos.
    De förstod att agera rätt också i Tyskland 1945 och framåt. Även där infördes demokrati i det land som varit så annorlunda med personkultsdiktatur. Nazismen eliminerades skickligt.
    Det är dock tydligen större skillnad på arabländer och nordliga länder som Tyskland och Japan än man kunnat tro.
    Amerikanarna förstod sig på hela Europa och räddade oss från Stalin via Marshallhjälp och lagom mycket närvaro och kulturell närvaro som var tilltalande. Så att så korkade är de inte.

    Gilla

 14. Bassam skriver:

  Jag är en av det syriska folket som talar i hans namn och jag kommer att berätta kort. Jag är förvånad över människor som du och efter 9 års krig i Syrien, efter att Bashar Assad förstörde mer än hälften av landet och fördrivit mer än hälften av befolkningen och dödade mer än en halv miljon människor för att säga om Bashar Assad som statschef. I ett annat sammanhang vill jag säga er att gå tillbaka till början av den syriska revolutionen och se rutorna som var fulla av syrare och vår revolution var fredlig innan Bashar al-Assad och hans armé började döda oss. De som dödade oss och fördrivna oss från vårt land var Bashar al – Assad och hans armé, jag hoppas att du aldrig kommer att glömma Assads brott mot mänskligheten.

  Gillad av 1 person

  • Dan skriver:

   Tack för ditt inlägg.
   Om du kan understödja ditt inlägg med lite länkar eller referenser hade det blivit ännu bättre.
   Vad du beskriver stämmer med vad jag har uppfattat. Det startade på ett sätt. Utvecklades på ett ytterligare annat sätt och är just nu påverkat av politik som grannarna är ansvariga för.

   Skulle vilja be Patrik att han kontaktar Johan westerholm eller dylik för att få en kommentar på sin artikel.

   Gillad av 1 person

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Förutom Israel, då majoriteten av landets grundare och styrande var och är stöpta i vit europeisk idétradition, så kan arabstater eller andra sådana i MENA endast fungera om de är en av följande:

  A) Så gott som monokulturella, med stark hårdför ledare (Atatürk, Saudiska kungar, o.d.)
  B) Mångkulturella, med hårdför hänsynslös diktatur (Saddam, Khadaffi, m fl

  Alternativet är kaos. Titta på områdets historia: de enda gånger fred och framgång råder är när en tillräckligt stark och brutal makthavare kan hålla ordning vi (hot om) brutalt våld och också genomdriva detta (det är här Assad har fallerat, bortsett från det stöd div. milisgrupper får från kringliggande stater och andra intressenter).

  Men vad har det med oss att göra? Samtliga så kallade flyktingar från MENA kan och skall återvända hem, med hela sina familjer. Det går uppenbarligen att semestra i länderna, och arabiska markockupanter (‘palestinier’) är inte längre statslösa så även de kan resa hem.

  Låt dem slå ihjäl varandra; det har varit deras norm och sed i alla tider, men se till att de håller sig där annars sprider de bara sitt elände överallt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

  • Kronblom skriver:

   Saddam Hussein skulle ha tillfångatagits och hängts redan 1991 för angreppet mot Kuwait men GHW Bush fegade ur. Då hade antagligen det andra Irakkriget inte blivit av.

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Ja, Norman Schwarzkopf ville gå vidare in i Bagdad direkt feb. 1991 och ta Saddam med söner, men Bush och Colin Powell stoppade det. Det var synd. Inte så många skulle ha dött. Irak kanske hade blivit stabilt.

    Gilla

 16. Niklas R skriver:

  USA vill få bort Assad eftersom Assad ger Ryssland hamnfaciliteter i Medelhavet och på så sätt neutraliserar Turkiets stryptag om Bosporen upptill Svarta Havet. Tack vare Syrien kan Ryssland hålla sin flotta i operativ drift även om Turkiet stänger Bosporen.

  Mer komplicerat än så är det inte. USAs bedömning efter att Sovjet upplöstes var att de skulle ha lite drygt 20 år på sig att konsolidera sin makt. Dessa tjugo år har gått och vad vi ser i Syrien är vad som hände när USA gjorde ett sista försök att underminera Rysslands intressesfär.

  Gillad av 5 personer

 17. Pål Bergström skriver:

  Bra artikel.

  En viktig insikt för att få grepp om det som sker i världen är att förstå vad som verkligen hände 11 september 2001. Allt tyder på att det var en false flag och att de 3 husen i New York demolerades med sprängämnen.

  När nu brandmän i New York ställer sig bakom kravet på en ny utredning har sanningen kommit ett steg närmare ljuset.

  New York Area Fire Commissioners Make History, Call for New 9/11 Investigation.
  https://www.ae911truth.org/news/540-new-york-area-fire-commissioners-make-history-call-for-new-9-11-investigation

  Det handlar om geopolitik där Iran är i sikte och att säkra USAs dominans i världen via det monetära systemet och dollarn som därmed måste kontrollera oljan. Förklarar också politiken gentemot Venezuela.

  Mer om Syrien: http://palbergstrom.com/syrien

  Gillad av 2 personer

  • Fadia skriver:

   Vilken fantastik analys och artikel. Tack Patrik !

   Demonstrationer som startas via moskéer kan aldrig leda till något gott. Det kan aldrig kallas revolution när folk massa hetsas upp under fredagsbön och går ut våldsamma på gatorna.
   Mina vänner och släktingar var på plats när allt startade och bevittnade om att syrisks poliser tog aldrig till våld utan tvärtom blivit attackerad av beväpnade demonstranter eftersom poliserna hade ingen vapen med sig och befann sig där endast för att hålla ordning. Krypskyttar som ville elda allting var de som startade eld o anklagade syriska poliser. Exakt samma sak har Patrik Paulov nämnd i sin bok efter en intervju med syrier i landet.
   Jag tipsar er oxå att läsa denna rapport som avslöjar hur det startade i Daraa mars 2011.
   https://www.rt.com/op-ed/157412-syria-hidden-massacre-2011/

   Vill du

   Gillad av 1 person

  • Matte skriver:

   Ja det är nåt som inte stämmer med 11/9.
   Verkshöjden är på tok för hög för den här typen av grupperingar, som normalt genomför aktioner som är betydligt mer primitiva.

   Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    Att kapa flygplan med knivar är primitivt. Att styra ett flygande plan är inte svårt när man gått en del pilotkurser.

    Gilla

   • Matte skriver:

    @SEWALL

    Det genomfördes koordinerat och bakom säkerhetskontroller.

    Normalt brukar verkshöjden vara på en treårings nivå. Jag tycker det fattas grader på skalan av genomförda dåd.

    Gillad av 1 person

 18. Leif Stern skriver:

  Leif Stern
  Den 11/9 Störtade tre stålbyggda höga byggnader samman efter brand uppstått efter ett ”terrordåd” som skylldes på Usama Bin Ladens organisation Al Kaida. De två tornen störtade först The third Building ett antal timmar senare. Alla tre tornen föll som ett snabbt omvänt byggande inom si själva.
  Jag har sammanfattat något tillgängligt material i skriften Den amerikanska lögnfabriken.

  https://docs.google.com/document/d/168JTbe6rfjW1-CajcJy_tPFH36bRA8t1ZCzcfkghLGU/edit

  Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    Bullshit! Hur kan man tro på sådant? Jag såg det i direktsändning. Det tog lång tid att värma upp stålet av allt brinnande fotogen innan det rasade. Sprängladdningar?
    Arabisk trams-propaganda! All trovärdighet försvinner när man tror på sådant.
    USA är inte ett sådant land att man medvetet dödar tretusen egna medborgare för att skapa ngn sorts motiv. Det är onda diktatorer som gör sådant.
    Inte ens Hitler som brände riksdagshuset (kanske) och skyllde på van der Lubbe som var kommunist dödade egna tyskar. Då var det ingen inne i riksdagshuset, på natten, så inga av Hitlers egna tyskar eller nazister dog.
    Om man ville skapa någon sorts låtsasattentat skulle man välja ett mål som var symboliskt där inga egna strök med. Frihetsgudinnan på natten kanske.
    WTC hade araber tidigare försökt spränga och misslyckades pga dålig teknik.
    Bin Laden var fixerad vid WTC och USA:s finans-center. Han hotade upprepade gånger att förstöra USA. Det var även 3 andra kapade plan. Ett flög in i Pentagon och ett siktade på Vita Huset. Pentagonplanet skapade en brand. På vilket sätt skulle det varit fejk kanske?
    Vita husetplanet störtade för att passagerare började slåss.
    Att föra in pappersknivar i flygplanen var inga problem efter som de inte hade några förbud mot det då. De kom efteråt.
    Richard Reid hade en skobomb. Den var mkt avancerad. Det var arabterror. Han sitter i fängelse nu eftersom skobomben inte small av som den skulle. Personalen på planet övermannade honom och han fängslades. Läs på om Richard Reid!! Och inse att araberna gör alla möjliga försök att spränga oss, på flygplan t.ex., med olika sinnrika bomber och vapen. Skobomben var inte enkel. De är inte allls, inte alls, på 3 åringars nivå. De satsar mycket och har massor av pengar att spränga och skjuta oss med.
    Ofattbart att någon kan tro på sådant arabpropaganda-trams.

    Gilla

 19. Anna Lindén skriver:

  Islam har inte och har aldrig haft några präster. Att tala om prästvälde i samband med Iran är därför inte korrekt.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Ayatollor, staden Quom, är det inte präster? Mullor förvisso, men det motsvarar väl präster? Sunnimuslimska världen har inte fasta hierarkier utan det rör sig om nätverk av moskeer, men Iran?

   Gilla

 20. Anders Lundin skriver:

  Ja detta är verkligen komplexa frågor med en cocktail av religion, pengar, vapen och högimpulsiva människor.
  Men det tråkiga – och ständigt återkommande svaret är – pengar.
  Givetvis var det pengar som hägrade för Bush när han anföll Saddam, DOCK var det så att Saddam ville påskina att han hade kärnvapen på gång, vilket blev hans öde.
  Men precis som här hemma där ett helt etablissemang argumenterar för något totalt verklighetsfrånvänt – massinvandring -, så klär USA sina maktambitioner i ord som demokrati och frihet när allt kokar ner till pengar.
  Någon annan förklaringsmodell finns inte. Exempelvis kan våra myndigheter, politiker och journalistkår inte vara så extremt korkade att de – på riktigt – tror på att massinvandringen fungerar på något sätt. M a o: de måste vara mutade. Precis som när USA eller andra stormakter startar sina krig.
  Då återstår bara frågan: vilka mutar dem? Sannolikt de som tjänar på det. Vilka tjänar på detta? Det stora svaret är globalisterna, de riktiga fascisterna!

  För övrigt bör Fredrik Reinfeldt åtalas för landsförräderi, alternativt ska landsförräderi strykas ur svensk lag.

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   ”Saddam ville påskina att han hade kärnvapen på gång, vilket blev hans öde.”

   En starkt bidragande orsak till att USA trodde Saddam hade atombombstillverkning var att Saddams egna svärsöner hoppade av och kom till Amman i Jordanien och uppsökte USA:s ambassad och satt och berättade för amerikanarna att de hoppat av och ville ha asyl i USA. Den ene svärsonen sade att han var minister för rustningar och ansvarig för ett atombombsprogram som hade en budget på 200 miljarder dollar, vill jag minnas. CIA lyssnade och trodde på uppgifterna om Iraks atomprogram eftersom chefen för det var Saddams svärson som satt där och informerade om det. Han ljög tydligen visade det sig senare. Svärsönerna fick dock inte asyl. De lockades att återvända av Saddam som sände bud om att de var förlåtna om de kom tillbaka. De gav sig iväg tillbaka till Irak. När de kom fram blev de genast avrättade.
   USA blev av dessa händelser lurade att tro på ett långt gånget bombprogram.
   Saddam vill gärna även att Iran skulle tro att han hade a-bomber.
   Tidigare 1988 hade Saddam även visat världen att han hade nervgas och inte tvekade att använda den i Halabja. Alla i byn dog i hemska kramper efter sprayning med flygplan. Därför visste man att Saddam hade nervgas, men inte hur mycket förstås.

   Saddam hade två söner, Uday och Quesay. Uday var satan själv, mycket mer ond än Saddam. Om Saddam fått hjärtattack hade kanske Uday blivit dikator. Inte bra med en sådan psykopat som diktator i ett land mitt i all olja med a-bomber och nervgas. Han tog Kuwait och kunde lätt ta Saudi och kontrollera nästan all världens olja. Utpressning följer: Världsdepression.
   Det är inte framför allt USA som behöver oljan, utan Europa och Asien. USA har egen olja som lönar sig att ta upp om priserna stiger.

   Gilla

 21. rolfholmen skriver:

  Ja du Patrik,
  Vilken soppa. Jag tror att det du skriver är huvudsakligen korrekt. En liten, men viktig komponent är, att de flesta MENA-länderna är stamsamhällen. En stark stamledare allierar sig med några andra stammar och tar makten. Typexemplet är Gadaffi. Se vad som hände efter att han ”avlägsnats”. Höken Hillary Clinton lär ha varit starkt pådrivande. (Undrar varför hon var så populär i svenska PK-kretsar). En vän till mig, från Östafrika, Var fly f*rb*nn*d på HC och väst eftersom det innebar att afrikanska gästarbetare miste sina jobb i ett kaotiskt Libyen.
  Åter till Syrien. Samma situation där. Far och son Assad som ledare för den lilla gruppen alawiter lyckades (med allierade) hålla ”kängan på nacken” på de övriga stammarna i landet. Med stabilitet som följd. Det misslyckade ”upproret” ledde till det förvirrande inbördeskriget. Med inblandning från alla dessa främmande grupperingar. Återigen kaos.
  Är MENA-länderna redo för västerländsk demokrati? Vill de tongivande (ffa. mullorna)ha det? Troligen inte! Kom ihåg att islam, i dess olika schatteringar, inte är förenligt med demokrati. Svenska MSM och flesta politiker vill inte inse detta utan sticker glatt huvudet i sanden.
  Rolf
  PS. Den svenska likgiltigheten för yazidiernas öde är under all kritik. moralisk stormakt, så f*n heller!

  Gillad av 6 personer

 22. stigrydmark skriver:

  Nya Tider har i flera reportage gett en annan bild av Assad. Med reporter på plats har man förmodligen kunnat ge en sannolik skildring av kriget. Den har inte varit PK och har , som vanligt, utpekat USA som boven. Man ockuperar ju idag en viktig del av Syrien. Med vilken rätt? Jo, USA:s ”intresse” är skäl till krig och ockupation. Världen håller käften och USA kan fortsätta sina krigståg. Vår utrikesminister och försvarsminister hycklar och säger ja till kärnvapen. En ynklig bild av underkastelse.

  Gillad av 5 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Har märkt att Nya Tider är underligt ovanligt ryssvänliga på ett konstigt sätt som kan leda till tro på stöd för NT från rysk sida. Att Assads regim, som ryssarna stöder, kanske är minst den minst onda av många onda krafter i Syrien kanske dock kan stämma.
   Venezuela skrev de vridet om, bara för att kunna vara USA-kritiska. Ryssarna har ju stött Maduro.

   Gilla

 23. UlfH skriver:

  Intressant artikel. Men jag undrar om det vapenindustriella komplexet, inte bara det amerikanska, är en del i Syrienkonflikten. Och sedan kan man ju fråga sig var pengarna kommer ifrån till exempelvis till IS och andra motståndsrörelsers verksamhet. Har man en industri så måste man väl få avsättning för sin produktion, i detta fall vapen. Och var hade kriget flyttats till om det inte hade utspelats i Syrien? Saudiarabien kanske?

  Gillad av 2 personer

 24. Lars Mellblom skriver:

  Efter att ha läst Patriks inlägg och alla kommentarer, är det påfallande hur lite och dåligt det rapporteras i svenska media om Frankrike och hur tydligt detta framgår här bland kommentarerna. USA lastas för interventionen i Libyen, när det i själva verket var Frankrikes ledande intellektuella, med Bernard-Henri Lévy i spetsen, som övertalade president Sarkozy att agera för en militär aktion. Obama (inget gott om honom) var ovillig till att medverka och USA:s roll blev huvudsakligen logistisk. Undertecknad bor i Frankrike sedan 1985 och följde spänt nyheterna här 2011. Min bäste vän hade då just köpt en större lägenhet i Tunis.

  Under de första månaderna 2011 talades det i franska media nästan uteslutande om upploppen i Nordafrika. Bernard-Henri Lévy och andra personligheter argumenterade utan uppehåll för ett militärt ingripande, med ett crescendo vid belägringen av Benghazi under mars 2011. Vid ett snabbt sök på Internet på svenska, hittar jag ingenting om mediakampanjen i Frankrike.

  Glöm inte heller att den så kallade arabiska våren startade på allvar i Tunisien när gatuhandlaren Mohamed Bouazizi brände sig till döds i december 2010 (död 4 jan. 2011), efter att ha trakasserats av de lokala myndigheterna, varefter oroligheterna spred sig till flera andra arabstater. Var Bouazizis självmord också organiserat av USA?

  För den fransktalande finns massor av material från 2011 och framåt, om Bernard-Henri Lévy och Libyen. Här ett exempel: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/11/07/bernard-henri-levy-raconte-son-conflit-libyen_1600106_3212.html

  Gillad av 1 person

  • elfyma+ skriver:

   Än märkligare är att denne Sarkozy, som lär ha finansierat sin presidentkampanj med pengar från Khadaffi, skulle ha initierat angreppet mot Libyen för att avsätta Khadaffi.
   https://www.svd.se/gaddafis-hamnd–som-vat-drom-for-konspiratoriker

   Eller handlade det om ett lån -ett lån som Sarkozi inte ville/kunde betala tillbaka ?
   Att då använda den franska krigsmakten för slippa återbelala sina personliga lån är anmärkningsvärt.

   Var det inte så Hitler gjorde på 30-40talet ?
   Lånade en massa pengar för att rusta upp krigsmakten
   – för att sedan attackera sina långivare för att slippa betala tillbaka.

   Gillad av 1 person

   • Lars Mellblom skriver:

    ELFYMA 14:15.

    Svaret är nog mycket enklare. Kampanjen för att avsätta Gaddafi hade brett stöd i Frankrike av de skäl Patrik nämner:”… att eländet i eländiga länder, exempelvis Irak, berodde på grymma och korrupta ledare, i detta fall Saddam Hussein, och att den rätta politiken för anständiga länder som USA och Sverige var att ta ut dessa ledare för att deras folk, törstande efter demokrati, skulle kunna bilda partier, genomföra demokratiska val…”

    Sarkozy trodde förmodligen att hans agerande skulle hjälpa honom att vinna presidentvalet 2012, vilket nog var rätt tänkt våren 2011, även om det sen blev fel.

    Gilla

 25. stigrydmark skriver:

  Vilken kompetens har du själv för att kunna bedöma Assads kompetens? Är inte Assad vald som president? Trots sin vedervärdighet tycks han ha ett starkt stöd av den nuvarande befolkningen!

  Gilla

 26. Fadia skriver:

  I Syrien har det funnits 23 miljoner människor, varav 100 tusen förstörde en heldel av landet infrastruktur och dödat 500 hundra tusen människor med av externa krafter och imperialistiska länders vapen. Som kristen Syrier vet mkt väl att Alawiterna är fattigt folk och har aldrig vunnit ngt extra pga att presidenten är alawit tvärtom de rika alawiter som Samar Yazbik familj hatade Barshar för att han tillät dem inte utnyttja detta för att trycka ner andra människor och köpa sig fria från lagen. Alawiter är mkt moderata och finare gren av islam . De är absolut inte extremister utan närmare kristendom. Det är därför är de hatad av muslimska fanatiker . Jag tipsar verkligen alla att läsa Paulovs bok och lära sig vad de blivit lurade av i 9 år av svensk media .

  Gillad av 3 personer

 27. Stefan Sewall skriver:

  USA hade erfarenhet av att krossa Nazityskland och Japan 1945 och båda dessa tyrannier kunde väldigt snabbt förvandlas till fredliga demokratier när de onda tyrannerna var borta.
  Folken i Tyskland och Japan ville ha fred och demokrati.
  När man fick bort Saddam trodde man säkert att det skulle gå att införa demokrati med val och politiska kompromisser i Irak. Det var felaktigt antagande. Irakierna var inte som tyskar och japaner. Även i Afghanistan ordnade man val och trodde på demokratisk fredlig utveckling. Man trodde att de skulle vara som som tyskar och japaner och de själva med demokratiskt sinnelag.
  Man hade inte räknat med den fanatiska islamismens kraft och utbredning.
  Det var också lättare att hålla ordning i Tyskland och Japan för de trupper som under första åren ockuperade och höll ordning och organiserade återuppbyggnaden. I Irak fanns för mycket religiösa motsättningar som släpptes lösa med bomber och attentat som tyskar och japaner inte förföll till.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Under de första åren av den Amerikanska ockupationen dödade USAs ockupationspolitik miljoner Tyskar. Kanske var det som var problemet i Irak? USA svälte inte ihjäl tillräckligt stor andel av Iraks befolkning och våldtog inte tillräckligt stor andel av de Irakiska kvinnorna?

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    ”Under de första åren av den Amerikanska ockupationen dödade USAs ockupationspolitik miljoner Tyskar.”

    Vad, miljoner?

    Gjorde de?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    USA implementerade ockupationsorder JCS 1067 mellan 1945 till Juli 1947. Vilket betydde att inget skulle göras för att gynna Tysklands ekonomi och att Tyskland förbjöds exportera tunga industriprodukter. Officiellt var tanken att Tyskland skulle övergå till lätt industri och därmed ej kunna bli en militärmakt i framtiden. JCS 1067 behöll mycket av Morgentau planens effekter men hade ett mer förtäckt och neutralt språk. Dessutom strömmade miljoner Tyskar in i Tyskland sedan de fördrivits från Östeuropa i Europas historias största etniska rensning. Dessutom så var huvuddelen av Tysklands jordbruksproduktion i den Sovjetiska zonen.
    Resultatet blev katastrofalt, vintern 1946/47 var en enorm svältkatastrof. På grund av USA’s ockupationpolitik.
    I July 1947 ersattes JCS 1067 av JCS 1779, vilket var början på den så kallade ”Marshall hjälpen”.
    Det går som du kan se ovan att diskutera huruvida svältkatastrofen i Tyskland var med flit från USAs sida eller om det var en olycka. Det finns mycket som tyder på att det åtminstone var uttryck för mordisk illvilja från Amerikanernas sida. Till exempel förbjöds hjälporganisationer och grannländer att sända hjälp till etniska Tyskar väl in i 1946. Till exempel förbjöds ockupationstrupper och deras familjer från att ge mat till Tyska civila och överbliven mat förstördes snarare än att delas ut till de svältande tyskarna. Men det kan som sagt diskuteras.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Truman sände 1946 ett sändebud för att undersöka den ekonomiska situationen i ockuperade Tyskland och Österrike. Hans vän (och politiska motståndare) Herbert Hoover. Hans rapporter går att läsa i Truman presidential library, de finns online.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Anledningen till att JCS 1067 ersattes med JCS 1779 kan man spekulera om. Fram till hösten 1945 var det fruktansvärt att vara Tysk i Sovjetzonen. Våldtäkterna, massmorden, förstörelsen, plundringen, det påminde om Magdeburgisering i många områden. Men på hösten skickade Stalin in Marsalk Zhukov för att styra upp situationen. Vilket han gjorde med järnhand. Så vips blev det säkrare att vara Tysk i Sovjetzonen än i USA ockuperade Tyskland. Särskilt som Sovjetzonen producerade mycket mat medan det rådde massvält i USA zonen . Det blev ett ideologiskt problem för USA i den begynnande rivaliteten med USSR. Somliga har spekulerat i att det var kommunistiska agenter högt upp i USAs regering som försökte åstadkomma en sån effekt med flit.
    En annan anledning är att massmordspolitiken kan ha varit ett arv från Roosevelt administrationen. Det tog helt enkelt tid för Truman administrationen att förstå vad som hände och ändra kurs.
    En annan anledning kan ha varit att hela Europas ekonomi gick åt skogen på grund av exportförbudet mot Tyskland. Många länder hade som en huvuddel av sin ekonomi att exportera mat till Tyskland för produkter från Tysk industri. En snarlik anledning kan ha varit att USA bestämde sig för att ta över stora delar av ekonomin i Europa med hjälp av den så kallade Marshall hjälpen. Vi kan ju se än idag hur dominerat Europa är av USA? Det började med Marshall hjälpen.
    Så vem vet?

    Gilla

 28. Stefan Sewall skriver:

  Osama Bin Laden var ju jättenöjd med raserandet av World Trade Center. Han har ju själv kommenterat och glatt sig och skrutit med det och sagt att det blev bättre än han hade hoppats. En video kom efter 9/11 där han skroderar och pratar segerrusigt om framgången i anfallet som ju var välplanerat. En av de planerade kaparna missade ju också att komma med och blev fängslad i Texas och sitter nu inne. Moussai eller något sådant har jag för mig han heter. Han var den trettonde kaparen som missade tåget och åkte fast.
  Kaparna sågs på övervakningskameror gå på planen, med Mohammar Atta i spetsen.
  Hur kan man ifrågasätta det. Det är arabiskt spridda antivästliga konspirationslögner som vill ifrågasätta sanningen. I arabvärlden sprider de lögner om USA och Israel hela tiden.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Man kan ifrågasätta det om man läser på, vilket du, Stefan, uppenbarligen inte har gjort.

   Intervjun dun hänvisar till var gjord med en dålig body double. Videon finns på You Tube.

   Det var 19 kapare och Moussai var CIA.

   Två kapare filmades på flygplatsen i Portland. Det aktuella planet gick från Boston. Bilderna på övriga kapare saknar tidsstämpel. Det finns inte ett enda vittne som ens intervjuats om de har sett kaparna på de tre aktuella flygplatserna. Inte ett enda tidsstämplat foto. ”Kamerorna var trasiga den dagen”. Även på Pentagon.

   Lär dig lite fakta så kan vi snacka om saken.

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Det finns massor av lögner på nätet att läsa och bli lurad av.
    De flesta arabungdomar och 2 generationens invandrare från mellanöstern tror på judars onda konspirationer och sprider hela tiden myterna om judiska världskonspirationer osv.
    De vill påstå att nästan alla som är rika är judar t.ex. De vet inget och tror på sina egna ursprungsländers lögner och Israel hat propagande och USA hat propaganda.
    De slår knut på sig själva för att hitta på lögner om hur vi i väst eller USA fr.a skulle ligga bakom allting. Man hittar även på att USA skulle bombat sig självt vid Pearl Harbour. Urk, Det är så tröttsamt med sådana dumheter.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Moussai var CIA.

    Jaså?

    Han sitter inne på lång tid.

    Richard Reid, var han också CIA?

    Alla attentat överallt är förstås CIA? Bataclan? Charlie Hebdo? Ryska teatern?

    Gilla

 29. olle reimers skriver:

  Några viktiga fakta saknas i ovanstående kommentarer och i Patriks artikel.

  Wesley Clarks redogörelse hos Amy Goodman har sin bakgrund i det strategidokument PNAC (Project for a New American Century), osm färdigställdes i Pentagon 1999, där man tog fasta på de grundläggande tankarna i Zbigniew Brezinskis bok ” the Grand Chessboard” osm kom lite tidigare. Idén var att genomföra ”regime change” i sju länder i Mellanöstern för att säkra USA:s dominans i området: Irak, Iran, Libyen, Syrien, Sudan, Qatar var sex av dem.

  Sedan inträffade 9/11, Irakkriget och den ”arabiska våren” med åtföljande flyktingström till Europa.

  Ingen som ser sambandet med globalfascismen?

  Gilla

   • olle reimers skriver:

    Stefan Sewall, läs på och tveka inte att ta det röda pillret. Ljuset kommer att lysa in i hörnen dit du inte vill titta.

    Receptet är att sätta sig in i fakta. Jag har gett några exempel på det ovan.

    Nästa steg är att dra de oundvikliga slutsatserna av fakta. Att inte göra det visar kognitiv dissonans vilken är svårbotad.

    I ditt fall ser jag huvudsakligen att du saknar kunskap om grundläggande fakta. Som att en byggnad som träffas uppifrån av nedfallande föremål inte förstör sig själv i accelererande takt. Eller att en kula inte kan träffa en person på två ställen; vilket var förutsättningen för att Lee Harvey Oswald ensam utfört mordet på Kennedy.

    En svala gör ingen sommar. Omvända gäller också.

    Gilla

 30. Huvudvärkstan skriver:

  Hm – lite sen kommentar, men jag gissar att begreppet demokrati för flertalet i MENA-länderna är lika ointressant och obegripligt som stam/klanvälde är för oss. Tvivelsutan finns studenter och unga intellektuella som vill verka i en demokratisk riktning, som satte sitt hopp till den arabiska våren, men jag tvivlar på att de är i majoritet eller någon maktfaktor att räkna med. Problemen som många i MENA-länderna tampas med tror inte jag är av en mer konkret karaktär. Autokratier funkar på sitt sätt (om än inte överensstämmande med våra idéer) och många av de sedan länge härskande klanerna tänker nog inte i termer av att överge sina positioner (men internkonkurrensen kan kanske hjälpa till att undergräva situationen). (Dock verkar det dock som några av västvärldens ledare avundsjukt sneglar på dessa autokratier och verkar lite sugna på att kunna inrätta sig själva i den typen av allsmäktig position)
  Även om det är svårt att ta de ifrån Saudi-Arabien nyligen aviserade uppluckringarna om kvinnors kringskurna situation på allvar (bilfrågan har diskuterats länge) verkar Saudi-Arabien och många Gulf-stater ha utvecklat en känslighet för västs uppfattning om dem, de förhåller sig till väst. Jag läser i Bitte Hammargrens bok om Gulfen att Qatar kommer att satsa 220 miljarder dollar på fotbolls-VM 2022 (60 ggr mer än vad Sydafrika gjorde – det kommer förstås att krävas um-ton luftkonditionerade fotbolls-stadion – lite tokigt ur klimat-perspektiv). Gulfstaterna verkar vilja ”va me i matchen” och det känns lite tryggt i väst.
  Iran, Syrien och Hisb’allah är nog mindre bekymrade över västs uppfattningar om dem.

  Gilla

 31. andersromelsj skriver:

  En viktig aspekt är att uppgifter från bland andra ledande politiker och militärer samt etablerad press i USA anger att IS är en skapelse av USA:s politik. Inte bara det, USA och allierade ska ha hjälpt och kanske fortfarande hjälper antidemokratiska religiöst extrema och intoleranta terroristorganisationen IS, och även al-Nusra i Syrien. Har förgäves försökt få svenska medier att seriöst se på dessa uppgifter som jag bl.a. basera på långvarig erfarenhet som forskare och professor emeritus finner mycket sannolika. Några uppgifter:
  1. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.
  2. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
  3. I en intervju våren 2015 uppgav pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Han är f.d. chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA), en viktig militär säkerhetsorganisation.
  4. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
  5. BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former, rapporterade i november förra året att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister från Raqqa till kommande strid i Idlib.
  6. I motionen H.R.608 – Stop Arming Terrorists Act föreslog kongressledamoten och presidentkandidaten Tulsa Gabbard, demokrat från Hawaii den 23 januari 2018 stopp för USA-stöd till terrorister.
  Många fler fakta stödjer bedömningen om ekonomiskt och militärt stöd från USA. Beskrivs närmare i artikeln ”Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal” (https://www.globalpolitics.se/starka-bevis-for-att-usa-stodjer-isis-sedan-aratal/), en av närmare 200 artiklar om Syrien jag publicerat.
  Och Patrik Paulov är en mycket kunnig och tillförlitlig rapportör.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.