Patrik Engellau: Blir barn psyksjuka av Facebook?

Patrik Engellau

Det påstås finnas en giftig koppling mellan skärmapparater och sociala medier. Med skärmapparater menar jag smartphones och iPads och andra internetuppkopplade datorer som är tillräckligt små för att barn ska kunna ha dem med sig jämt. Med sociala medier menar jag Facebook och Twitter och Instagram och motsvarande.

Enligt en vitt spridd uppfattning låter höga chefer i Silicon Valley, som alltså jobbar i skärningspunkten mellan skärmapparaterna och de sociala medierna, inte sina barn disponera några skärmapparater alls – eller i varje fall inte dygnet runt.

Jag har aldrig begripit om den där företeelsen – alltså att Silicon Valley-chefer förbjuder sina barn att använda iPads – verkligen finns och i så fall vilken logik som ligger bakom. Men så kom min dotter som bor i USA och är sjuksköterska på sommarbesök i Bohuslän och förklarade. Hennes son Ryder, 3,5, ska inte få någon iPad inom överskådlig tid eftersom ungar blir deprimerade av sådant där, förklarade dottern.

Dottern la fram en nog så trovärdig teori. Ungarna sitter dagarna i ända med sina skärmapparater utan att träffa några levande jämnåriga, sa hon. Via skärmarna publicerar de nyheter om sig själva på de sociala medierna om vad de ätit, vart de rest och vad de gjort. Föreställ dig en hel värld där alla ungar sitter isolerade och pratar om sig själva i sociala medier och, förstås, tar del av vad andra ungar publicerat om sig själva. De har inga levande kontakter in real life med sina generationskamrater utan umgås bara med de oklara, skugglika bilder av generationskamraterna som projiceras på sociala medier (lite som Platons grotta).

När människor berättar om sig själv inför en internationell publik väljer de inte i första hand att tala om sina vårtor, sina underkända skolbetyg eller att de fått en utskällning av chefen. I stället publicerar de bilder av sin senaste resa till Bali och sin gulliga hund som gör dem så lyckliga.
Konsekvensen blir att ungarna upplever en filtrerad värld där alla andra ungar förefaller befriade från sådana motgångar och problem som var och en i det faktiska livet faktiskt plågas av, ungdomsfinnar och misslyckade kontakter med det andra könet och så vidare. Av detta blir ungdomarna deprimerade. En del utvecklas till regelrätta psykfall

Min dotters triumferande slutsats var att om man tvingar ungarna att umgås i verkligheten i stället för via Facebook så kommer de att upptäcka kamraternas ungdomsfinnar, kärleksproblem och andra defekter och därför inte behöva känna sig utstötta från en värld där alla andra än de själva framstår som lyckade, framgångsrika och socialt eftertraktade unga medborgare utan svarta moln på sin himmel.

Bra teori, tänkte jag. Men ju längre jag sög på karamellen, desto mer började jag undra om världen verkligen kunde se ut på det sättet. Ungarna måste ju, vare sig de vill eller inte, då och då konfronteras med levande generationskamrater och få möjligheter att observera dessa i verkliga livet. De går trots allt på dagis och tillbringar sedan åtskilliga år i olika skolformer där människor har normala röstsamtal och direkt, skärmlös, ögonkommunikation.

Vad samtiden troligen vet rätt säkert är 1) att ungarna ägnar fler timmar om dagen bakom skärmar och 2) att antalet psykiska diagnoser bland ungdomar rent statistiskt stiger över åren.

Att det blir fler psykdiagnoser kan, i teorin, förklaras av en massa annat än min dotters teori, till exempel att ungarnas föräldrar inte ägnar barnen tillräckligt mycket tid och kärlek eller, tvärtom, att ungarna blivit prinsessor på ärten av för mycket curling. En annan förklaring kan vara att det utbildas för många psykologer och psykiatriker som för försörjningens skull måste uppfinna och utveckla nya diagnoser. Man vet inte.

Om ett problem uppenbarar sig i samhället så är det bara en sak man vet med säkerhet, nämligen att det måste finnas en skyldig enligt samma oförnekliga logik som att det måste finnas en eller flera brottslingar om det begåtts ett brott. I det här fallet finns en massa misstänkta, de psykdrabbades föräldrar, deras lärare, deras skrytsamma kamrater, psykologerna, de sociala myndigheterna och så vidare.

Ingen av dessa skäligen misstänkta känner sig ansvariga om man frågar dem. Sociala system letar alltid efter någon annan att skylla på, helst någon som är avvikande. På 1600-talet skyllde man eländet, missväxten och kons död på häxor som fick det straff samtiden ansåg rimligt. Till häxor utsågs udda individer. I vår tid är Facebook och Twitter udda individer. De är omätligt rika, de har magiska kunskaper som vi inte riktigt förstår, de vill oss troligen inte väl utan tänker bara på att tjäna pengar. De har inte ens ett telefonnummer så man kan ringa och klaga.

På det viset är de sociala medierna idealiska misstänkta för de våndor som drabbar vår tids unga människor.

Jag förnekar inte den potentiella skadan av skärmapparater. Det är nog klokt av föräldrar att ransonera sina barns bruk. Men det är nog missriktat när vuxenvärlden beundrar och hyllar förskolebarnens fingerfärdighet med plattorna. Framför allt verkar det fel när skolor för att framstå som moderna förser skolbarnen med skärmapparater i stället för böcker.

27 reaktioner på ”Patrik Engellau: Blir barn psyksjuka av Facebook?

  • Jari Norvanto skriver:

   Bättre att de skjuter ihjäl varandra fiktivt än är ute och härjar och skjuter ihjäl faktiskt. Kanske finns det en gyllene medelväg… Att skjuta fiktivt i det offentliga rummet. Då krävs att 5G-nätet är väl utbyggt.

   Gillad av 2 personer

 1. Maj Rehnberg skriver:

  Så är det väl med alla uppfinningar. Det ska tjänas pengar och därför begränsas inte användandet dit där det gör verklig nytta.
  En uppfinning är processad mat, näringsfattig och rent skadlig. Det är orsaken till mentala problem. Öppna ögonen och se hur människor ser ut. Nu är normalviktiga ett ovanligt inslag.

  Cheferna i Silicon Valley vet säkert hur negativt strålningen från dessa apparater påverkar människokroppen.
  Ni ältar ett problem i taget och ser aldrig helheten. Ni skyller på kommunismen men det är kapitalismen som är orsaken .

  Alla vaktar sitt eget och trycker ner de som har det sämre. Om det ska vara rika måste det finnas fattiga.

  Gilla

  • Thomas Ek skriver:

   Detta om kapitalism har du fått om bakfoten.

   Socialism & PK-ism bygger på tvång och förtyck
   Det är förbjudet att i ett socialistiskt system leva efter kapitalismens ideal. I ett kapitalistiskt system står det däremot var och en fritt att leva efter socialismens ideal. Här har du det ultimata beviset på kapitalismen moraliska överlägsenhet.

   Kapitalism är det enda etiskt sanna ekonomiska system som finns på vårt planet. Detta faktum styrks också av bibeln. Föreställningen att det finns en moralisk jämlikhet mellan socialism och kapitalism är inget annat än stöld, lurendrejeri, bedrägeri och totalitarism. Socialism är sålunda överhuvudtaget inget ekonomiskt system, alls.

   Sanningen som vårt politiska etablissemang inte är förmögen att begripa
   God lönsamhet och hög kvalitet PÅFORDRAR personligt ansvar, engagemang och målmedvetenhet – faktorer som ett PK-istiskt & socialistiskt system rakt igenom saknar. Det finns ingen konflikt i god lönsamhet och ett tryggt och högt utvecklat sjukvårdssystem. Tvärtom så fordrar ett väl utvecklat, effektivt och tryggt sjukvårdssystem god lönsamhet.

   Den bästa arbetskraften finns alltid i den privata sektorn. Den privata sektorn kan alltid göra arbetet bättre och billigare. Den privata sektorn har alltid gjort bättre ifrån sig än den statliga, alltid gjort samma arbete till en lägre kostnad. Arbetet i den privata sektorn har också alltid utförts mer effektivt. Skälet till att sjukvården under privat regi i ett antal medialt uppmärksammade ärenden misslyckats så kapitalt beror på att beställaren oftast lämnat en bristfällig kravspecifikation som i förekommande fall märk väl, utformats av den offentliga sektorns stab.

   Hur kan socialism som orsakat hundra miljoner människoliv av en betydande stor del av svenskarna fortfarande vara ett alternativ?

   SVAR:
   a. Vårt skolsystem undanhåller väsentliga fakta och, kapitalismens moraliska överlägsenhet och möjligheter.
   b. Vårt Public Service.

   Kapitalismen måste försvaras. Företrädesvis ur ett moraliskt perspektiv
   Företag och privatpersoner INVESTERAR sina medel, i; företagsidéer, varor och tjänster. Detta skapar fler arbetstillfällen, bättre levnadsstandard, för ett ökat antal människor, vilket göder en god samhällsutveckling. Utförandet skapar RESURSER, som är en förutsättning, för att hjälpa sjuka och utsatta människor. Utan pengar finns det inget att fördela. Kapitalism är den största och mest rättvisa formen av förmögenhets distribution som står att finna i mänsklighetens historia. Kapitalism är en frivillig rörelse, av kapital.

   Marknadsekonomisk fundamenta
   Små löneskillnader minskar motivationen vilket minskar arbetstillfällena vilket gör det ännu svårare för personer med låg utbildning och utanförskap att komma i arbete. Små löneskillnader har alltså en hämmande effekt på samhällsekonomin därför att samhällets tillväxt och rikedom minskar.

   Stora löneskillnader göder arbetstillfällena vilket ökar motivationen till att göra framsteg på jobbet, att utbilda sig osv. Stora löneskillnader har en stimulerande effekt på samhällsekonomin därför att samhällets tillväxt och rikedom ökar. Det finns ingen som får det sämre för att någon får ett arbete, och får en stor lön eller får behålla mer av sin lön.

   Växande löneskillnader stärker tvärtom de svagas situation i samhället genom att tillväxten ökar vilket leder till god samhällsekonomi vilket är en OVILLKORLIG förutsättning, för och till, att kunna hjälpa de som är sjuka, äldre och svaga. Ju mer tillväxt, desto mer finns det att fördela.

   Gillad av 5 personer

 2. Thomas Ek skriver:

  Artikeln är mycket angelägen och bra.

  Utbildning
  Om ett ungt barn inte utsätts för inlärning vid ålder två, är den oskyldiga hjälplösa personen redan i fara i ett konkurrenskraftigt samhälle. Om det inte finns några böcker i hemmet, medvetandebyggande spel, rolig dialog med föräldrarna, då kan barnet inte utveckla en nyfikenhet om livet.

  Eftersom barnet blir äldre måste föräldern delta i lärprocessen och betona den gränslösa betydelsen av akademisk disciplin, och dagligen övervaka skolarbetet. Miljontals svenska föräldrar vägrar helt enkelt att göra det.

  Miljön
  Om hemmet är fullt av konflikter, högt ljud, oförutsägbart beteende av en förälder, eller båda, kan det unga barnet inte utveckla intellektuella färdigheter och kommer sannolikt att bli vacklande, osäker och obeslutsam.

  Arbetsetik
  Om ett barn inte förstår att prestation baseras på prestanda, då kommer domen. Hårt arbete måste läras, det är inte ärftligt eller oavsiktligt förvärvat.

  Många föräldrar har alltid en korg full av ursäkter. Men de har alla en sak gemensamt: deras tillfredsställelse är viktigare än barnets framgång. Skollärare, oavsett hur skickliga, kan vanligtvis inte övervinna en dålig hemmiljö.

  Den sociala aspekten
  Många föräldrar misslyckas med att lära sina barn korrekt grammatik, bordsskick och artighet. Många föräldrar tillåter sina barn att tatueras och betalar för hudpiercingar. Tror någon verkligen att det kommer att leda till mer ekonomiska möjligheter?

  Föräldrar som inte sätter gränser, som inte övervakar barnens användning av smarta telefoner och datorer, är nu norm i Sverige.

  De tunga oddsen att det försummade barnet inte kommer att bli välutbildat leder till att barnet kommer få ett bekymmersamt och besvärligt liv.

  Med stöd av vårt Public Service främjar Socialdemokraterna och vårt skolsystem ett falskt löfte om att staten kommer försörja barnen som misshandlats av sina föräldrar. Det är ett falskt löfte.

  Genom att dagens politiker inte främjar gott föräldraskap och självförtroende baserat på smart disciplinärt beteende vilseleds medborgarna. Det är bara vi föräldrar som kan införa dessa grunder.

  Gillad av 9 personer

 3. olle holmqvist skriver:

  Den platta världen kom långt före paddan, fast den enda verkliga verkligheten är. åtminstone för oss tvåögda – 3-D. Vi har djupseende. Men all teoretisk kunskap går via det platta 2-D. Det betyder att barn som växer i intellektuella miljöer fostras i 2-D – bilder, t ex platta ritningar 3-D och deras betydelse, hur de tolkas.

  Ett barn som vuxit upp utan platta bilder bli chanslöst på intelligenstest. Vilket intelligenstest-ritarna inte fattat.Lite bättre med klossar och klot, Fast Pytagoras och grabbarna ritade platt, cirklar och trianglar i sanden

  Tänker på dessa ”idiots savant” som efter snabb okulärinspektion kan skapa en perfekt kopia av ett fartyg.
  Och hur centralperspektivet upptäktes. Målarkluddarna satt på tavernan med ett krus vin på bordet.
  (av hänsyn till deras personer blir de här anonyma, men replikerna från ca 1300 är äkta – hedersord):
  A:
  Ni grabbar, jag vet ju att man inte får måla folk som mindre på duken fast dom ser så när dom är längre borta
  B
  Jo det vore ju intressant, hur skulle det bl iom fick måla dom mindre ju längre bort dom ä
  A
  Jovisst men det är ju att förgripa sig på Skapelsen, det ser ju bara ut som om dom är mindre..
  C
  Drick upp gubbar, vi ska gå till min atelje

  I ateljen, dukar överhängda med dukar.C visar en tavla som han målat med allt mindre människor längre bort.
  A
  Nu håller ni käften om det här…men så här blir det
  B
  Faan. jag har också gjort det här
  C
  Jag också

  Så snackar man sig samman, traskar till kardinalen och framkläcker saken -Vi vet ju att det är att vanställa, förminska Guds skapelse., men tänk om..vi finge…tänk vad mycket vi skulle få plats med…osv. Kardinalen blir lågor och eld och rusar till den helige Fader.forts följer. Illusioner målas- 2-D låtsas vara 3-D.

  Räddningen från plattans förbannelse för ungarna_ jobba i 3-D.Skulptur-modell-lera,.pingis, bowling,
  schack ! träna igenkänning sommarens blommor, plocka växter -3-D > pressa ! > de blir 2-D inför dina ögon,öva tolkning från 2-D till verkligt 3-D.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Olle H — De allra flesta hade förstås mycket begränsad erfarenhet av målade bilder, möjligen såg man dem i kyrkan på söndag.
   Och realistiska perspektivbilder var ointressanta under medeltiden, personer avbildades snarare enligt sin betydelse, större ju viktigare.
   Det var under renässansen man fick ett levande intresse för den fysiska verkligheten och upptäckte perspektivlagarna.

   Gillad av 2 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Min synpunkt är att barn helst leker 3D bygger – modell-järnvägar typ hellre än tecknar, I den allmänmänskliga naturen är verkligheten 3D. Centralperspektivet är en upptäckt om hur vi upplever världen.

    Gillad av 1 person

 4. Elisabeth skriver:

  https://www.inc.com/jessica-stillman/why-steve-jobs-bill-gates-both-severely-limited-their-kids-tech-use.html

  Enligt länkad artikel visade sig familjerna Gates och Jobs ha många mycket strikta användningsregler när det gäller egna barnen. Gates tillät exempelvis inga mobiler förrän barnen fyllt 14 år. Och detta synsätt präglar många inom tech- branschen. Grundaren av Wired, Chris Anderson, erbjuder istället sina barn ett stort bibliotek med riktiga böcker, ingen I-pad där inte. Dessa personer förstår vad det är de säljer. Och de förstår hur produkterna, felanvända, kan skada barnen. Värt att ta efter.

  Gillad av 4 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Det viktigaste är att aktivera barn fysiskt FÖRE puberteten; det går inte att träna upp en helt fullstark fysik efteråt. Skolgympan är ett skämt och räcker inte på långa vägar. Det är illa nog att de ska försöka sitta stilla i skolbänken.

  Att ett barn istället för att vara aktiva ska sitta i timmar med en padda är ganska sjukt, de är skapta för ett fysiskt aktivt liv i tre dimensioner för att få alla positiva och negativa erfarenheter som formar deras vuxna liv. Är det föräldrarna som inte orkar följa med utomhus?

  Om din boendemiljö inte tillåter att barnen kan leka utomhus flera timmar om dagen, flytta till en människovänlig plats. Det finns faktiskt ett bättre liv som väntar utanför storstäderna. Fråga någon som har flyttat!

  Gillad av 4 personer

 6. olle holmqvist skriver:

  Hemsnickad hypotes:
  Teckning – 2D – är en budgetvariant av skulptur som är den äkta varan. Tes: all dugliga skulptörer är också d:o tecknare. Har bara två exempel: Rodin och Sergel. Finns flera ? Något undantag ?

  Gilla

 7. Eva Danielsson skriver:

  Föräldrars uppgift är att försöka tillhandahålla en någorlunda stabil uppväxtmiljö med omvårdnad, engagemang och vägledning. Vuxna har ansvaret och bestämmer i varje läge även fast man tar barns tankar och önskningar på allvar.
  Barn behöver allsidiga och omväxlande aktiviteter utifrån ålder och förmåga. Föräldrars ansvar att se till att barnen mår bra, får inte överskugga det övergripande målet att göra barnen kompetenta.
  Barn kan ha ”nördiga” perioder och måste kanske få hålla på. Men med ett övervakande öga och lite sunda gränser för att inte låta barnet bli beroende eller tillåtas fly från något obekvämt. En del barn behöver pushas över tröskeln och andra behöver hejdas lite. Motivation handlar om att man vill det man kan. Inte tvärtom.
  Och som förälder handlar det om att vara ”good enough”.

  Gillad av 3 personer

 8. Lars Strömberg skriver:

  Jag brukar förundras över varför så många vuxna (kanske majoriteten?) går omkring med sina mobiltelefoner i handen oavsett var de är.
  Vad gör de med den? Alltså mer specifikt.
  -Kollar de diverse ”flöden” hela tiden, för att ha koll på vad diverse andra lägger upp?
  -Söker de information?
  -Producerar de egna alster? Det verkar inte så, eftersom de inte ser ut att skriva så mycket.
  Jag blir inte klok på det och kanske ska jag bara skita i det och låta dem vara. Men då måste jag först förändra min personlighet, och inte fundera så mycket på det jag ser omkring mig.

  Vad gör ni med era telefoner? Alltså ni som har dem i högsta hugg mest hela tiden.

  Gillad av 2 personer

 9. Rikard skriver:

  Hej.

  Det majoriteten gör är rätt; om det objektivt eller rationellt (så objektiv eller rationell man nu förmår vara) är sunt, naturligt, friskt, positivt, med mera är en helt annan sak.

  Om majoriteten personer uppvisar det som idag kallas narcissistisk störning tillsammans med uppmärksamhetssvårigheter och bristande impulskontroll samt obefintlig exekutivfunktion och planeringsförmåga är detta det normala sätter att vara på.

  För att kunna fundera över vad bloggposten handlar om måste ens egna normativa sanningar separeras från sakförhållanden och lägesbeskrivning, och detta måste hållas åtskilt från det psykologiska. (Sedan skall man också sammanföra det till en helhet igen.)

  Så vad ser vi? Normativt sett ser vi ett försämrat material bland männen i västvärlden, då skrivbordsarbete, sedermera slipsgossar och nu senast skärmdyrkare blivit normen (åtminstone medialt och bilden av verkligheten är verkligheten så vitt det våra normer angår): vekhet, svaghet, och barnslighet blir allt mer dominanta och hyllade egenskaper när stryka, uthållighet, aggressivitet, och plikt blir definierade som onda.

  Psykologiskt sett ser vi en förändring i vad som bedöms som normalt, samt att begreppet normalt inom psykologi/psykiatri ersätts med en bedömning av personens förmåga att fungera i sin kontext (vilket har både för- och nackdelar). Denna förändring gör att de över fyrtiofem kommer med tiden anses som allt mer onormala i hur de fungerar och resonerar, just därför att normalitet är kvantitativt. Jämför med hur man bedömt en normal, representativt svensk från anno 1500; man hade troligen klassat denne som efterbliven, våldsbenägen, och med asociala beteende- och värderingsmönster, trots att personen i sin kontext är fullt frisk. Eller jämför med att det finns folk där det anses psykologiskt normalt (och normativt rätt) att vanställa småbarns underliv.

  Så till läget: med den kolonisationspolitik som bedrivs är det hela en ickefråga. Det tar inte så många generationer för de veka och svaga männen att ha blivit reducerade till en borttynande grupp då kvinnorna från samma etniciteter kommer att välja män med andra egenskaper och ideal. De få framgångsrika (Jobs, Gates, Zuckerberg, Musk et cetera) illustrerar väl värderingskonflikten som finns i att predika att alla kan bli #1, och verkligheten; endast en kan bli det och det är inte du. (Vilket inte betyder att man inte skall kämpa utan att vårt sak-mål, vårt normativa ideal och därmed vår psykologi gått från ett i grunden abstrakt mansideal [fysisk stark, manliga attribut, kämpaglad, pater familias, sträng och rättvis, primus inter pares, med mera] som alla kunde sträva mot att se upp till en guldkalv i mänsklig form – inte bli lika bra eller bättre öm idolen, utan att bli idolen. Eftersom det är omöjligt inträder depression – fullt normalt för djur som ges omöjliga uppgifter och en drift att försöka utföra dem.)

  Pojkarna blir helt enkelt lärda att alla kan bli Zlatan, och när de upptäcker att detta är falskt blir de deprimerade, letargiska och flyr in i moderlivet (symboliskt); en säker, trygg och kontrollerad värld där en gudomlig auktoritet drar upp gränserna (moderatorer, administratörer m fl). [De västerländska kvinnornas del och skuld i detta är ett separat kapitel.]

  Så tror jag det kan ligga till.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 10. Jan ivarson skriver:

  Har en kille med svartvit läsplatta chans på en tjej med iPhone X?
  Fast det finns nog ingen kille med svartvit läsplatta. Låter nästan rasistiskt.

  Gilla

 11. Bzzz skriver:

  Jag blev inte populär på föräldramötet när man stolt presenterat sin iPad-strategi när jag påpekade att allt de sagt kunde sagts om skrivmaskinen, och ingen hyllade denna nåt särskilt vad jag minns.

  Gillad av 1 person

 12. latoba skriver:

  Jag gillar inte när man använder iPad synonymt med surfplatta. iPad är en Apple-produkt och inget annat. Använder själv en platta från Samsung. Under förra seklets barndom var ford nästan liktydigt med bil men den ovanan försvann tack och lov.

  Gilla

 13. Björn skriver:

  ”Föreställ dig en hel värld där alla ungar sitter isolerade och pratar om sig själva i sociala medier, utan levande kontakter ”in real life”. Byt bara ut ”ungar” mot ”politiker”, så har vi DAGSLÄGET här i ”föregångslandet” Sverige……

  Gilla

 14. Jörgen Bergmark skriver:

  Nu ska jag vara en petimeter…få eller inga barn och ungdomar använder Facebook annat än för att sporadiskt kolla vad föräldrarna har för sig möjligen.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.