Mohamed Omar: Jag skulle aldrig bränna Koranen

Mohamed Omar

De ensamkommande, vilka är det? Jag har hittat en blogg som heter ”Apostaten”, en apostat är en avfälling, i detta fall från islam. Skribenten presenterar sig som Emran Mohammedi. Han skriver att han kommer från Afghanistan, men växte upp i Iran.

Emran vill stanna i Sverige eftersom livet är, som han uttrycker det, ”tufft” i Iran. Han menar dessutom att det skulle vara farligt för honom att återvända eftersom han är ex-muslim. I ett blogginlägg från den 19 juli vill Emran visa att hans avfall är äkta genom att bränna en Koran. Han spelade även in en video:

För att försvara mina mänskliga rättigheter har jag gjort en video där jag bränner en koran. Jag anser att Migrationsdomstolen inte respekterar min religionsfrihet, yttrandefrihet och personliga frihet.

Nu har jag fått hjälp att texta videon på svenska. Kolla gärna på när jag förklarar varför jag bränner koranen.

En del muslimer som har sett videon tycker att jag kränker dem. Men för mig är det inget speciellt med koranen, det är bara en bok. De skriver att de vill hugga huvudet av mig eller knulla min mamma. Det visar bara att de är hjärntvättade och inskränkta.

Jag är också ex-muslim och känner igen dessa reaktioner.

Men jag skulle aldrig bränna ett exemplar av Koranen. Jag anser att Koranen är en del av mänsklighetens kulturarv. Även om det bara är fråga om en symbolisk handling: oavsett hur många exemplar jag bränner, så kommer det finnas kvar andra. Men det känns fel att förstöra ett så pass viktigt litterärt verk med sådan enorm betydelse för hela mänskligheten.

Koranen har haft stor betydelse för det arabiska språkets utveckling och för arabisk litteratur. På så sätt har även sekulär och ateistisk arabisk litteratur en tacksamhetsskuld till denna bok.

Koranen är heller ingen ”ondskefull” bok. Det är en mänsklig bok. Sådant som slaveri, erövringståg och grymma straff är inget unikt för islam. Det finns nog inget hemskt eller otäckt i Koranen som du inte också kan hitta i andra kulturers och/eller religioners gamla skrifter.

Koranen är inte skriven av gudar eller demoner eller något annat övernaturligt väsen, utan av en eller flera människor. Koranens författare var formade av sin tid och sin miljö. Det som står om islam i uppslagsverket Nordisk familjebok (Ugglan) från början av 1900-talet står sig än:

Islam innehåller i främsta rummet judiska och därnäst kristna element i förening med religiösa föreställningar, hämtade från parsismen, och ett och annat drag, som direkt härstammar från den fornarabiska hedendomen. Dessa olikartade element utsmyckades af Muhammed (d. 632) med egna tillsatser och sammansmältes sedan till ett helt.

Carl Grimberg, den svenska historieskrivningens nestor, sammanfattar islams lära, kort och riktigt, i läroboken Sveriges historia för folkskolan:

Muhammeds lära kallas islam. Den innehåller mycket, som Muhammed har hämtat från judendomen och kristendomen. Men framför allt utmålar den i starka färger paradisets fröjder. De saliga få gå klädda i silke och guld, vila på purpurbäddar och äta läckra frukter på gyllene fat. För att komma in i denna salighet måste man bedja, fasta och vara hjälpsam mot de fattiga. ”Bönen förer halva vägen till himlen, fasta leder ända fram till dess port, men allmosor öppna porten.” Den säkraste vägen till salighet är dock att med svärdet kämpa för islams utbredning.

Problemet vi har idag är inte Koranen, utan att så många människor tror att den är en uppenbarelse från Gud som måste följas till punkt och pricka. Då kan en och annan få för sig att använda bomber i stället för svärd i kampen för islams utbredning.

Ett annat problem är den pågående islamiseringen av Sverige. Jag tycker att vårt land först och främst ska kännas som hemma med stort H för oss med svensk kultur och svensk identitet.

Jag läser ofta Koranen och hittar ständigt intressanta och tankeväckande saker. För mig som ateist är inte avsikten att hitta ledning från något ”högre väsen” om hur jag ska leva mitt leva mitt liv, utan att förstå islams läror, dess uppkomst och tidiga historia, samt att vederlägga de troendes olika orimliga påståenden, till exempel att Koranen skulle innehålla vetenskapliga fakta som var före sin tid.

Självklart stödjer jag dock Emrans rätt att bränna Koranen. Jag vill leva i ett samhälle där sådana manifestationer ska vara möjliga utan att man riskerar att mördas av fanatiker.

36 reaktioner på ”Mohamed Omar: Jag skulle aldrig bränna Koranen

 1. Aurora skriver:

  En taktik för att få stanna i Sverige är att påstå sig bytt religion och att man då skulle riskera död i sitt hemland. Helst sprider man den informationen så att alla eventuella fiender också informeras. Nu är det ju så att det är situationen för tiden i hemlandet som avgör om man får asyl. Inte vad man valt att göra här. Sedan är det helt irrelevant hur en ateist läser bibeln eller koranen då en ateist läser med helt andra ögon än en troende. Dessa böcker ör inte avsedda för ateister och det är mycket förrädiskt att låta sig se dem som någon slags skönlitterär poesi. Det borde MO veta.

  Gillad av 1 person

 2. Göran Holmström skriver:

  Hå hå jaja en och annan som tar till svärd.
  Statistiken hävdar annat , vid terrordåd så är det 49% som är muslimer, antalet dödade av dessa 49% överskrider resten av samtliga dåd.
  Så nog behövs det diskuteras samt hitta en åtgärdsplan på varför så många är villiga till våld i religionens namn, javisst det finns fredliga muslimer med.
  Men dom borde öppet ta avstånd från våldet, varför gör dom lnte det?
  Svaret är logiskt och enkelt.
  Dom vågar eller vill inte.
  Sverige varken kan eller ska ducka för dessa frågor, men syltryggarna i regeringen köper hellre rösterna och blundar.

  Gillad av 6 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   I fjor dog 13 personer inom EU, till följd av terrordåd, och bakom samtliga fallen var gärningsmännen jihadister. Av de för terrorrelaterade brott arresterade inom EU i fjor, var 511 av 1056 personer jihadister. Det är givetvis fler som blir skadade än dödade, vid fullbordade och misslyckade terrorattentat, och föregripna. På varje fullbordat attentat finns det fler misslyckade och föregripna.

   https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat

   Etnoseparatiska terrorrelaterade brott anges vara de vanligaste i EU (men som sagt, alla dödsfallen i fjor kunde knytas till jihadistisk terrorism). Därnäst kommer jihadistisk terrorism. Därnäst vänsterextremistisk och slutligen, en liten skärv, högerextremistisk, ospecificerad och ‘single-issue’. Jihadister utgör den största gruppen av dömda för terrorrelaterade brott.

   Gillad av 4 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Ändå ska det vara så svårt att prata om problemen och lösningar på det.
    Jag tror att PK och politiker vägrar av det skälet, att misslyckandet över multikulti svider så mycket.
    Det finns goda odds på att problemen går överstyr, frågan är om dom styrande kommer skapa Gated Community till sig så.
    Och låta landet falla i vissa områden.

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Detta är väl verklighet redan; att köpa sig fri så gott det går, den som har råd, och omge sig med personskydd, medan svensk domvärjo lämnat walkover eller flytt hals över huvud med stenarna flygande över sig, från ”utsatta områden”.

    Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Här lyser din kulturella oförståelse som ett majbrasa i aprilnatten. Du tager som dumdryg sossesvensk för givet att man kan taga alla påståenden — åtminstone de som görs av ”svaga” eller ”underställda” personer, personer ni i praktiken föraktar — för sanna och uppriktiga, onödiga, jo omöjliga, att ifrågasätta. Därför tolkar du Koranbränningen som en politisk handling, ty apostatin är genom det blotta uttalandet given. Ingen fuskar, enligt sossesvensk offentlig liturgi, med bidrag och rättigheter.

  Men i den stora världen utanför Uppsala, där du bor, så är utgångspunkten alltid att den som gör ett uttalande som leder till personliga fördelar på andras bekostnad ljuger i egen sak. För Emrah är detta självklart. Han gör som människan plägar att göra när uppriktigheten måste bevisas: han offrar. Han bränner Koranen för att bevisa att hans apostati är äkta och inte måste avfärdas a primae facie. Därmed faller grunden för ditt dumdryga och opåkallade uttalande ”jag skulle aldrig”. Det handlar inte om högstämda men oärliga linjetal där Principer och Högre Värden ansvarslöst tillbedjes. Det handlar i stället, om historien är sann, om ett försök till ärlighet.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Sedan visar sig ateismens svaghet i att han måste använda sig av sin avlagda religion för att bevisa sin uppriktighet. Hade han konverterat till en ny religion hade han ju kunnat använda dess heliga ritualer för att uttrycka denna. Han hade kunnat lämna Koranen ifred och till exempel svurit på Bibeln, knäböjt i kyrkan, sjungit psalmer, ätit fläsk, ärat döda och så vidare. Handlingen påvisar vårt behov av religion för dagligt socialt umgänge.

   Gillad av 2 personer

 4. V för Vendetta skriver:

  Helt sant är att om koranen försvinner så försvinner inte de tankar som den för fram. Boken i sig själv utgör inget hot men de tankar den sätter igång hos folk utgör hot. det största problemet med Islam är inte det att man tillber Gud utan att man förkastar all annan information okritiskt. Vetenskap blir till vatten oavsett vad den finner på, likaså filosofi, inget står över dessa heliga ord i boken. Just de tankarna gör att de som underkastar sig den transporteras till ett medeltida tänkande och de gör det för att boken just är ett barn av sin tid. Detta å sin sida gör att inget utvecklas, vilket också bevisas om man studerar den arabiska kulturen som i stora delar stått stilla sedan de blev muslimer. De framsteg de gjort är till 100% importerade från västvärlden, samma värld som de ofta hatar och vill förstöra, något de dessutom är på god väg att lyckas med. Så i min värld behöver inte Koranen försvaras a´la Omar utan endast betraktas och förhållas till.

  Gillad av 7 personer

 5. ramonafransson skriver:

  Som jag förstått det är det inte Koranen utan de fyra lika tjocka böckerna innehållande haditerna, profeten, den ofelbara, Muhammed som är det stora problemet. I dessa böcker finns alla de handlingar som utförs av jihadisterna och de radikala muslimerna. Om de kastas och Koranen omarbetas likt Bibeln, skulle det bli enklare att samarbeta med de andra religionerna som idag förkastas.

  Gillad av 2 personer

  • Niklas R skriver:

   Umm.. nej.
   Alla de verser som jihadisterna använder sig av finns i koranen. De blir bara bekräftade i haditherna och tafsiren.

   Dessutom, Bibeln är inte omarbetad på något sätt. Du ska inte tro filmer som Da Vinci-koden med flera. Vi har samma Bibel idag som vi hade för 2000 år sedan.
   Den absolut överväldigande majoriteten av Bibelforskare i alla läger är överens om ett par saker.
   1. Bibeln är den mest kompletta boken som finns från antiken.
   2. Jesus dog på korset.

   Gillad av 4 personer

 6. Stefan Sewall skriver:

  Kommer jag bli hotad med halshuggning om jag bränner en bibel?
  Får jag PUT i Saudi och socialbidrag och tolkhjälp och lägenhet och hyresbidrag och anhörigbidrag för anhöriginvandring (eller vad det heter) om jag bränner en bibel?

  Gillad av 7 personer

 7. Vaknauppnu skriver:

  Var finns alla nobelpristagare bland dessa folk…Nej denna ”s-k.” religiösa bok (är mer en fanatisk hetsbok) som förstör mer än den tillför till ett oftast rätt så obildat och förtryckt folk som man lyckats skrämma med sina dödshot. Det är enbart äckligt och också mycket sorgligt. Tror aldrig de förstår känslan av frihet att få tala och tänka fritt utan att klippa banden totalt med detta blandade stöldverk och f.ö hopkok. Så är det också hög tid att klippa banden med våra lakejer som springer deras ärenden.

  Gillad av 2 personer

 8. MartinA skriver:

  Jag såg en video av David Woods som kritiserade en vers ur koranen. Versen var ungefär ”synda idag så att gud kan förlåta dig senare” och kritikern dissikerade den ur ett teologiskt perspektiv. David Woods är beläst och lysande intelligent. Men missförstod koranversen fullständigt, enligt min åsikt.

  Versens huvudpoäng var att existens kommer före att lyda Islams regler. Om du måste bryta mot regler i Islam så gör det så att du överlever. Och gör fred med Gud senare. Alternativet är att förlora slaget och dödas eller förslavas idag och då får du ju inte ens möjlighet att be Gud om förlåtelse senare.

  Mycket av det lilla jag vet om Islam får mig att tänka på Muhammed som ett taktiskt snille. Men det är för all del möjligt att Koranen är en aggregering av de kampmetoder som redan var kända och använda i mellanöstern under den här perioden. Ungefär som Machiavelli inte hittade på de taktiker och insikter han skriver ner i fursten, det är endast en aggreggering av rådande visdomar. Bakgrunden till Islam var att de två stora imperierna, Sassanidimperiet och Romerska imperiet just utkämpat sitt allra mest destruktiva krig någonsin. I mellanöstern. Det var där som städer och bygder hade bränts ner och massmördats. Först av den ena sidan. Sedan av den andra. Och sedan av den första igen. Ovanpå det hade en av den antika världens värsta pestepedemier rasat mer eller mindre samtidigt som det fruktansvärda kriget. Mellanöstern/Syrien sa helt enkelt Gnuch bist Gnuch och samlade sig i ett krigståg som kastade ut bägge imperierna från mellanöstern. De hade helt enkelt straffat ut sig.

  Gillad av 1 person

 9. lenam skriver:

  De allra flesta som söker asyl är bedragare. Det som stör mig mest är att det tycks vara okej att bedra svenska folket. De politiker som som vill värna om bedragare är själva bedragare. Det är tyvärr väldigt många.

  Gillad av 7 personer

 10. Lösa blad i vinden skriver:

  Året är 1960. Det är vår i luften. Två glada 13-åriga pojkar spelar fotboll på skolgården. De har roligt och ropar då och då till av förtjusning. Särskilt när blad ur boken flyger i luften. Och vinden tar fatt i dem. Ju fler blad som lossnar ju roligare tycker pojkarna det är. För raster kan vara riktigt tråkiga. Det minns vi alla. En väntan på att det skulle ringa in till lektion. Denna rast har två pojkar hittat ett nytt kreativt sätt att roa sig på. Boken de sparkar på är bibeln. Tjock och sparkvänlig tycker pojkarna. En lärarinna kommer ut på gården. Hon har upptäckt tilltaget. För henne är boken något annat än för pojkarna. Det är inte vilken bok som helst. Hon skriker åt dem. Sluta! Men pojkarna lyssnar inte. Plötsligt stannar lärarinnan upp. Blir tyst. Stående stel. Helt stilla. Och så kommer gråten. En tyst gråt i förtvivlan. Hejdlös. Ostoppbar. Förlamande. Hennes gråt och tårar är för alltid inpräntat i mitt minne. Hur hennes kinder blänkte sig våta. Jag kan se det lika klart idag som då, år 1960. Vad jag däremot inte minns är om pojkarna ens märkte av lärarinnan. Men jag själv minns dem alla tre. För alltid inbränt i min själ. Särskilt lärarinnans stora förtvivlan. Men alla tre sitter som mentala spikar inom mig. Djupt inslagna. Denna dag kom jag ut som mer vuxen. Begreppet helighet hade väckts inom mig. Och att mänsklig tro är något mycket mer än bara lösa blad som far iväg i vinden.

  Gillad av 5 personer

 11. Niklas R skriver:

  Jag tycker inte heller att man ska bränna koranen, hur ska vi annars kunna påpeka hur felaktig och inkonsekvent den är? Och hur uppenbarligen den är påhittad av människor.

  Dessutom, muslimer bränner koraner hela tiden, eller på andra sätt förstör dem. Detta eftersom det finns så många olika versioner av den, som inte stämmer överens med varandra att det enklaste sättet för muslimerna att undgå detta pinsamma faktum är att förstöra dem.
  När den standardiserade koranen bestämdes 1924 i Kairo så samlades alla andra versioner in, lades i en båt och sänktes i Nilen. De ligger där än idag. Samma som Uthman gjorde i slutet av 600-talet när han bestämde att detta ska finnas i koranen och brände alla andra versioner.

  Men den senaste räkningen av koranversioner gav att det finns 31 olika versioner av den. Så frågan är, vilken brände denne ”apostat”? Var det en version som inte är godkänd av talibanerna så är ju inte det ett problem. Jag skulle misstänka att det var vad han gjorde, brände en version som inte är godkänd i Iran och Afghanistan.

  Bara detta faktum att muslimer och imamer bränner versioner av koranen som de inte håller med om påvisar det faktum att den är påhittad och av den enkla anledningen finns inga tidiga versioner av de första koranerna kvar. Ingen av Uthmans utskickade versioner finns kvar idag, trots att det bara gått 1300 år sedan de gjordes och skickades ut över det muslimska riket.

  De koraner som finns kvar, från 700- och 800-talen, de är inte ens i närheten av att stämma överens med de koraner som används idag. Så naturligtvis förstör muslimerna alla gamla versioner de kommer över. Av samma anledning som Saudiarabien förstör de gamla påstådda hemmen för Muhammed med fruar i Mecka och fyller hålen med betong. Det finns inget där, det är påhittad från början.

  Islam har inget som vi kristna eller judarna har när det kommer till den dokumentation som bevaras. Vi kristna vet med säkerhet att det som står i vår Bibel idag är samma som stod i Bibeln när lärjungarna predikade på 30, 40, 50 och 60-talet efter Jesus uppståndelse. Det finns fragment och brev kvar från denna tid som bevisar det.
  Samma sak med Torahn/ Gamla Testamentet, de gamla fragment som hittats stämmer överens med vad som står i den idag. Vi kan följa den genom tiden och konstatera att den inte ändrats.

  Inget av detta har islam. Deras äldsta moskéer, från början av 600-talet, pekar inte ens mot Mecka. Men det är en annan historia.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Jag har hört (?!) att det skulle finnas betydligt fler evangelier än de fyra som vår bibel innehåller. Flera beskriver Jesus som mer av en vanlig människa och inte alls som ”Guds son”. Det där med ”Guds son”, var inte det någonting som senare bestämdes på något biskopsmöte?

   Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    Jo det var första konciliet 325 i Nicea då den tidens högsta biskopar deltog. Kejsar Konstantin kallade till mötet. Man diskuterade just bl.a om Jesus var guds son eller människa. Treenigheten diskuterades och frågan är om man kunde nå enighet!
    Man bestämde att fadern och sonen är av samma natur. Den helige ande vet jag inte vad de gjorde med.
    Det var då kejsaren tog initiativ och fick kontroll över kyrkan och biskopen i Rom skulle vara den främste.
    På H2 kanalen går det dokumentärprogram om bibelns historia och olika skrifter som funnits och som nu inte är med. Gnostikerna fanns några som hette 0-200 och skrifter av dem fanns i vissa bibelvarianter men förkastades som hädiska och togs bort, pratades det om.

    Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    Det finns massor av evangelier, skrivna flera hundra år efter Jesus som beskriver Honom som både det ena och det andra. Det lustiga är att vill du veta vad dessa påhittade evangelier skrev ska du läsa koranen för de kapitel som handlar om Isa (felstavning av det arabiska namnet Jasol) är de påhittade historierna om Jesus.

    Men det som är finns i Bibeln; Evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus brev, med mera är alla historiskt påvisade att de är korrekta. I över 150 år har ateister och andra attackerat Bibeln vilket lett fram till en väldigt bra forskningsteknik och metodik för att bestämma hur man skiljer äkta dokument från falska.
    I och med detta har man kunnat fastställa att Markus evangeliet, det äldsta, är från början till mitten av 40-talet. Matteus, näst äldsta är från 40-50-talet och Lukas evangeliet är från 50-talet. Dessutom, Markus, Matteus och Lukas evangelierna kompletterar varandra på flera olika platser, frågor som dyker upp i ett evangelium får sitt svar i ett av de andra med mera.
    Johannesevangeliet skrevs senare, runt 80-90-talet. Men alla tester vad det gäller namn, platser etcetera är korrekta.
    Både Lukas och Johannes skrev två olika delar Bibeln, Lukas skrev även Apostlagärningarna i början av 60-talet och Johannes skrev Uppenbarelseboken.

    Dessutom får vi inte glömma Paulus som är viktig ur flera hänseenden. 1. Han var en aktiv, ,mycket lärd och utbildad, motståndare till Jesus som bokstavligen var med och såg till att flertalet av de tidiga kristna blev straffade. Han höll mantlarna åt pöbeln när Stefan, den förste martyren, stenades till döds utanför Jerusalem.
    2. Han omvändes efter att han träffade Jesus på vägen till Damaskus. 3. Han var en flitig skribent och skrev många av de brev som finns med i Bibeln idag. I 1. Korinterbrevet kapitel 15:3-11 finns den första trosbekännelsen uppskriven. Denna trosbekännelse är fastställd till inom 3 år från korsfästelsen. Denna trosbekännelse bekräftar Jesus uppfyllande av profetian, att han dog för våra synder och att han återuppstod.

    Så kritiken och tvivlet mot Bibeln och kristendomen gjorde inte den sämre, utan utmaningen mot skrifterna stärkte dem och påvisade för oss att de är sanna och de skrevs när det sades att de skrevs. Därför kan vi också filtrera bort falska evangelier snabbt. De är dåligt skrivna, saknar detaljer eller är rena felaktigheter, med mera.
    Tänkt dig själv hur svårt det skulle vara att skriva en korrekt historia om något som hände för, säg, 200 år sedan och 200 mil bort. Visst, du vet vad de stora städerna är och heter, men inte de små detaljerna som finns med i de riktiga evangelierna. Detta är vad man ser i de falska evangelierna som Judas evangeliet med mera.

    Nu kommer nästa roliga detalj. Vad tror du händer när vi använder samma historiska kritik och metodik mot islam?

    Gillad av 3 personer

   • Niklas R skriver:

    @Stefan
    Jesus gudomliga status och treenigheten var inget som avhandlades vid Nicea. Det är något som folk tror som sett ”da Vinci-koden” och liknande.
    Vill du veta vad de avhandlade så är det bara att läsa protokollen från mötena, de finns kvar. I övrigt kan du läsa mitt inlägg ovan, de tar upp de andra punkterna som du nämnde.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    @ Niklas

    ”Jesus gudomliga status och treenigheten var inget som avhandlades vid Nicea. ”

    Förlåt en något okunnig i dessa frågor, men enligt nedan så var det väl ändå på dagordningen?

    Google/Wikipedia: ” Detta kyrkomöte fastställde Kyrkans lära om Jesu gudomlighet. Ett resultat av konciliet var att det som inte stod i överensstämmelse med kyrkomötets beslut därmed skulle anses utgöra en heresi i förhållande till den allmänneliga och renläriga kristna tron.

    Avsikten med konciliet (även kallat synod) var att lösa konflikter i kyrkan i Alexandria rörande gudomlighetens natur, i synnerhet frågan om likvärdigheten mellan treenighetens första och andra person.

    På kyrkomötet fastslogs, att Fadern och Sonen var av samma natur (Homoousios, grekiska ὁμοούσιος) och inte endast av liknande (ὁμοιούσιος) natur.”

    Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    Jag trodde treenigheten och definitionen av vad Jesus skulle anses vara – gud eller människa eller både och – blev avhandlat då. Jag läste lite snabbt på Wikipedia också och fick uppfattningen att ett av de största trätoämnena då var just om Jesus var gud eller människa och att det till slut gav upphov till olika riktningar inom kyrkan och delningen mellan katolsk och ortodox riktning. Men jag vet inte. Får väl läsa mer först för att ha full koll på det. Hade inte en tanke på sådant tidigare. Men nu när islam kommit på bred front och även tränger sig in i svenska kyrkan vill man ha bättre kunskap om religionernas ursprung för att kunna argumentera med centerpartister som säger att kristendom och islam är ”samma sak” som jag fått höra.

    Gillad av 2 personer

   • Niklas R skriver:

    @CMMK10
    Som du själv skriver, diskussionen var vem som kommer först i treenigheten, inte om Jesus var bara en människa eller Gud. Det gör Jesus klart evangelierna om och om igen, vilket alla som läst dem vet. Ta vittnesmålet med den lame som exempel, där visar Jesus att han är allvetande – han vet vad de skriftlärda tänker när han säger till den lame att hans synder är förlåtna (att han hädar). Han säger att han är Gud – Människosonen – som fått makten att förlåta synder på jorden och – som är väldigt typiskt för Jesus – poängterar detta med en retorisk fråga: Vilket är lättare att säga – Dina synder förlåtes dig, eller att säga Res på dig och gå? Varpå Jesus, för att driva hem poängen, vänder sig till den lame och säger: Res dig upp, ta din säng och gå hem. Vilket han gjorde.
    Detta hittar du i alla Biblar oavsett om de är svenska, grekiska, latinska eller kinesiska.

    Treenigheten finns med från den absolut första början i Bibeln i Moseböckerna, där har du Gud, Ordet och Anden från skapelsen början. I Johannes så är en av titlarna som används för Jesus just Ordet.

    Däremot avhandlade de dokument, rutiner och kyrkliga ceremonier med mera.

    @Stefan
    Den katolska och ortodoxa kyrkan ser inte någon skillnad i om Jesus är Gud eller inte, alla kristna inriktningar säger att han är det. Vilket var en av sakerna som fastställdes på mötet, som CMMK påpekade, att de som inte ser Jesus som Gud är avfällingar och per definition antikrist som Jesus sa.
    En av de stora trätorna mellan den katolska och ortodoxa kyrkan är dock idén om skärselden, vilket är ett katolskt påhitt. Den ortodoxa kyrkan erkänner inte detta och inte heller någon av de lutheranska kyrkorna.

    Om du vill kunna mer om den kristna läran, lära dig grunderna för att bli apologet (apologet betyder vara beredd) och kunna diskutera med en muslim så kan jag rekommendera David Wood – om du vill diskutera under premissen att Mohammed faktiskt fanns och dikterade koranen. David Wood och hans vänner har konverterat fler muslimer under de 10 år som de hållit på än vad svenska missionärer lyckats med på 200 år. Detta bara genom att använda humor och islams egna källor och berätta för muslimerna vad som faktiskt står i dem.
    På Youtube, skriv in David Wood och gå in på hans Youtube sida, finns massor där. Om jag skulle rekommendera något att börja med så är det Paul vs Mohammed – en serier i 27 delar där David jämför Paulus och Mohammed och vem av dem som har rätt om Jesus. Det är korta videos om 5 – 10 minuter max och du lär dig jättemycket om både Bibeln, Paulus och Mohammed.

    Utöver det finns det mängder med mer information hos Acts17apologetics, närmare 900 olika videos i olika ämnen.

    Vill du gå den andra vägen – diskutera om Mohammed ens har funnits så kan du söka på Cira International på Youtube, där finns ett antal videogenomgångar med Dr. Jay Smith som presentera resultaten av att använda samma metodik mot islam som Bibeln och kristendomen blivit behandlad, med kritiska genomgångar och historisk forskningsmetodik av ursprungsmaterialen som kommer fram till ganska intressanta slutsatser.

    Gillad av 1 person

 12. ERROL skriver:

  Hur dominerande är inte i själva verket den kategori av ”ensamkommande” som i själva verket är sekundäremigranter från Iran, dvs deras familjer har flytt Afghanistan sedan länge och har därmed erfarenhet av migrantskapet. Nästan uteslutande söner från dessa familjer boende i Iran sedan länge shoppar runt på ”asylmarknaden” och bestämmer sig för att prova lyckan i Sverige.

  Väl i Sverige har alla ”afghaner” sedan länge boende i Iran lägligt plötsligt blivit 16 år, samtliga påstår dessutom att de flytt från ett livsfarligt krigsförött Afghanistan. För säkerhets skull så påstår somliga av ”asylanterna” att de dessutom är föräldrarlösa.

  Hur fantastiskt är det sedan inte att väl i Sverige så låtsas det offentliga Sverige som om dessa sagor är helt i överensstämmelse med verkligheten. Inga kritiska frågor ställs. Vilken journalist somhelst med minsta grävförmåga hade lätt kunnat konstatera att huvuddelen härrörde från Iran och inte Afghanisten.

  Det fullständigt magnifikt absurda inträder i Sverige när de verkliga förhållandena blir allt för uppenbara. Då heter det från värdegrundsprofeterna att:

  1. Låt oss alla låtsas att de verkligen flytt från Afghanisten.

  2. De kan inte utvisas tillbaka till det ursprungsland de uppgivit, Afghanistan, för de har aldrig varit i Afghanistan och saknar sociala kontakter i landet. Vi skall alltså låtsas att de flytt ifrån ett livsfarligt Afghanistan (vulgärförenkling), för att de skall få uppehållstillstånd, och de kan naturligtvis inte avvisas – förnekas asylskäl, för de kan inte återvända till ett land (som de falskeligen uppgivit som hemvist), för där saknar de familj och socialt skyddsnät, eftersom de egentligen har familj i Iran (familj som de inte sällan falskeligen uppger att de saknar).

  Iran-afghanerna själva är knappast de som skall kritiseras utan snarare dagislandet Sverige som inte är vuxet nog till att uppehålla ett seriöst asylrättsligt förfarande och vars offentlighet dessutom medvetet internaliserar fuskasylanternas argument och lögner för att använda det faktum att de faktiskt kommer från Iran som ett argument för att de inte kan nekas asyl och avisas till Afghanisten. De skall alltså enl. Schyman et consortes, inkl. deras i Sverige snabbt upprättade intresseorganisatiuon; ”de ensamkommandes förening”, beviljas uppehållstillstånd just för och p.g.a. av de ljugit om varifrån de ”flytt” –

  helt enkelt häpnadsväckande absurt och ett fullståndigt haveri för asylrätten.

  Gillad av 3 personer

 13. Tiden i samarkand skriver:

  Ja, och vad är din lösning för att skapa ett sådant samhälle där koranen kan brännas? Du verkar vara med i SD som nu verkar vara ett parti för samexistens, så hur skall du gå tillväga?

  En släkting var nyligen på begravning, Lars Vilks var där tillsammans med sina livvakter.

  Gillad av 1 person

 14. Strand i Samarkand? Eller bara sand? skriver:

  Ytterligare en artikel med pace and lead, det är Omar kan jag förstå som filtrerar kommentarerna, finns ett samband med att man inte kommer med idag? Som sagt, jag är en paranoid herre som ofta har rätt i min paranoia, only the paranoid survive som Grove skrev.

  Återigen mittenperspektivet, koranen är som vilken bok som helst, jag vet inte vad som är straffbart att skriva men inte stämmer detta, det är ju ologiskt, skulle inte den doktrin som framförs ha något att göra med hur den efterlevs? Det är ju själva poängen att flera element av islam så framgångsrikt expanderat denna religion, dödstraff för att häda och lämna religionen, kvinnorna skall skyla sig och visa vilken religion de tillhör, sedan har vi jihad och dhimmi-systemet och inte minst takkya, den tillåtna lögnen för otrogna. Listan är lång.

  Gillad av 1 person

 15. hej san skriver:

  ursäkta för engelskan…

  Jesus Christ forewarned about muhahahaha mad. He said to beware of the Thief who comes only to STEAL KILL AND DESTROY. He said the false prophet will come lika a wolf disguised as a lamb.

  He said the false prophet will come with great wonders and miracles, to deceive many people, even the elect – IF IT WERE POSSIBLE!

  JESUS CHRIST FOREWARNED HIS FOLLOWERS AND SAID THERE WILL COME A PEOPLE WHO WILL MURDER YOU AND AT THE SAME TIME THINK THEY DO GOD A FAVOR.

  HE SAID, THEY WILL DO SUCH THINGS BECAUSE…

  THEY DONT KNOW GOD THE FATHER AND GOD THE SON!

  THEY DONT KNOW GOD THE FATHER AND GOD THE SON!

  THEY DONT KNOW GOD THE FATHER AND GOD THE SON!

  THEY WILL DO THIS BECAUSE OF MY NAME!

  3 John 11 Douay-Rheims 1899 American Edition (DRA)

  ^11 Dearly beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doth good, is of God: he that doth evil, hath not seen God.

  quran is a trap from hell to create false prophets swimming in the lake of fire. anyone studying it are in great danger and anyone who teaches it as divine revelation hates his own soul. the holy bible warns us against to even greet those who have strayed from the teaching of Jesus Christ!

  muhammad knew for sure demonic realm and not God! no wonder, allah word is from ancient hebrew meaning CURSED!

  Gilla

 16. Hortensia skriver:

  Normalt funtade, någorlunda väluppfostrade och välartade, läskunniga individer bränner inga böcker…

  … eller bilar, skolor, skogar, kyrkor eller hyreshus… alls. Den massimporterade pyromanin förtär Sverige.

  Gilla

 17. Lars Lindström skriver:

  Jag tillbringade nårga år i min ungdom i flera länder i mellanöstern och östafrika bl a arbetade jag på´kibbutz i Israel halva -1976 och 1981 i FN-tjänst i Somalia som hjälparbetare var även i detta tiddskede kortare tider i Egypten och Jordanien och Libanon. På den tiden uppfattade jag inte denna motsättning och radikalism och genomsyrar dagens Islamister. På kibbutzen arbetade Israeliska judar, kristna gästarbetare från Europa och USA och palestinier sida vid sida i bästa samförstånd. Visst förekom skärmytslingar emellan Judarna och palestinierna ibland men dessa hade inga religiösa inslag utan handlade mer om att en del judar tyckte palestiniena var slarviga i utförandet av sitt arbete och dåliga på att passa tider. Begreppet ”typical arab work” myntades i verkstan där jag jobbade . Detta hade ingen religiös anknytning utan kunde vara en beteckning på en av palestinier slarvigt reparerad traktor .

  När jag några år senare hamnade i Somalia som hjälparbetare/tekniker i flyktingläger vistades jag ganska ofta i huvudstaden Mogadishu en då förtjusande vacker hamnstad. I centrum låg moskeer och kyrkor sida vid sida. En del av mina somaliska medarbetare var muslimer och andra var kristna. Ibland körde jag dom i grupp tillsammans till sina respektive böneställen där dom skildes åt . Efter respektive bönestund samlades vi åter och jag skjutsade dom hem i buss till sina flyktingläger där dom arbetade som läkare,skjuksköterskor mm. Visst fanns det stora handmålade skyltar i stan med hatbilder-oftast var hatobjekten Etiopier eller ryssar. Inte för att dessa var kristna eller , sovjetkommunister utan helt enkelt för att dessa länder ockuperat delar av Somalia liksom före dem Italienare. Nej innevånarna i Somalia höll ihop ovavsett religion eller klantillhörighet.

  Så vad är det som har hänt senare åren med vara 2 världsreligioner? (3 om man räknar judarna men dom är ju inte så många. Denna religiösa fanatism från framför allt Islamister såg jag alldrig röken av (eller i varje fall försvinnande lite av under mina år därnere.) Ordet jihadist ,all quada eller IS eller al shabbab som extremisterna heter i Somalia var okända begrepp då.

  Jag har inte läst så mycket i vare sig bibeln, koranen eller toran det lilla jag läst visar mer likheter än skillnader.

  Så kan någon förklara vad som kan ligga bakom radikalismen framför allt på 2000-talet så är jag tacksam. Jag ställer mig tveksam till att detta har att göra med historiska skeenden eller förändringar av dessa böckers innehåll!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.