Mohamed Omar: Folkutbytet för länge sedan

Mohamed Omar

Folkutbyte är ett kontroversiellt ord idag. Utanför etablissemangsmedierna stöter man på kritiker av dagens invandringspolitik som menar att vi i vår tid upplever ett folkutbyte, det vill säga att ”gammelsvenskarna” blir färre och så småningom kommer att bytas ut mot ”nysvenskarna”. Jag tänker inte diskutera denna uppfattning här, utan tänkte i stället passa på att säga något om ett folkutbyte som skett långt tidigare i vår historia.

De indoeuropeiska språken talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största språkfamiljen.
I familjen ingår germanska språk som svenska, tyska och engelska, romanska språk som spanska och italienska, indoiranska språk som persiska och hindi – och många, många fler. Hur kommer det sig av vi svenskar i norra Europa talar ett språk som är besläktat med hindi och persiska på andra sidan jordklotet?

Den indoeuropeiska språkfamiljen upptäcktes år 1786 William Jones, engelsk domare och amatörlingvist i Indien. När han studerade gamla indiska språket sanskrit såg han att det hade många likheter med grekiska och latin.

Språkforskarna drog sedan slutsatsen att alla de indoeuropeiska språken har utvecklats ur ett enda gemensamt urspråk. Hur spreds dessa språk? Vissa forskare i modern tid har trott att det rört sig om så kallad ”kulturell diffusion”, alltså ett fenomen motsvarande amerikaniseringen av Sverige. Vi tar till oss livsstil och värderingar från folk långt borta utan att de behöver flytta hit. Väldigt få amerikaner bor i Sverige jämfört med antalet araber, ändå är i stort sätt alla svenskar mycket mer påverkade av amerikansk än arabisk kultur.

Utvecklingen av DNA-tekniken har dock gjort att man nu tror sig kunna bevisa att det faktiskt har rört sig om stora folkförflyttningar, alltså massinvandring. Det fanns inte bara ett urspråk som spreds genom att andra kopierade det, ungefär som engelskan sprids idag. Det fanns ett urfolk också, urindoeuropéerna, som talade detta språk. Och detta folk spred sig i stora skaror – nio av tio var män – västerut mot Europa och österut mot Indien. Det folkutbyte som ägde rum i Europa torde inte heller ha gått fredligt till. Erövrarna slog ihjäl männen och tog kvinnorna.

Indoeuropéernas hemland låg förmodligen på stäppen norr Svarta havet och utvandringen, eller erövringstågen, ska ha börjat för ungefär 5000 år sedan. Man tror att två saker gjorde att det gick så lätt för indoeuropéerna att lägga under sig andra folk och länder: hästen och hjulet. De kom till Skandinavien omkring 2900-2800 f. Kr. Denna tid kallas också ”de krossade skallarnas tid” för att man hittar många krossade skallar och spår efter massakrer. Den kultur som nu uppstår kallas ofta stridsyxekulturen eftersom den båtformade stridsyxan blir maktsymbolen framför andra. Det var vanligt att männen begravdes med en sådan stridsyxa.

Det måste ha varit en hemskt upplevelse för de som levde i Skandinavien då. Här kom stora skaror av unga män framstormande på hästar och vagnar, svingande yxor. Man kommer osökt att tänka på den stridbare åskguden Tor som kommer farande på sin vagn med hammaren i högsta hugg. Åska betyder ju ”asens åkning”. Och asarna kom, om man får tro Snorre, från trakterna kring Svarta havet. Det är detta nya folk som utgör förfäderna till merparten av dagens svenskar och deras språk utvecklas till vår svenska.

(Men Tors hammare Mjölner var ju en hammare, ingen yxa? Nej, stridsyxefolkets båtformiga yxor var formade som en yxa i ena änden och en hammare i den andra.)

När vi är framme vid ungefär 1500 f. Kr. så har befolkningen blivit utbytt och vi går in i den glänsande bronsåldern. I Indien nedtecknas nu Rigveda-hymnerna på språket sanskrit. De flesta hymnerna tillägnas Indra, åskans gud som färdas över himlen i en gyllne vagn och slungar blixtar mot fienden. Ordet ”veda” betyder kunskap och är släkt med vårt ”veta”.

En bra introduktion till denna period i historien är kapitlet ”De krossade skallarnas tid” i det första bandet av Herman Lindqvists Historien om Sverige. När den boken kom ut 1992 hade man inte kommit lika långt inom DNA-forskningen så därför framställs teorin om ”kulturell diffusion” som sannolikare än invasions- och folkutbytesteorin.

39 reaktioner på ”Mohamed Omar: Folkutbytet för länge sedan

 1. Bo Svensson skriver:

  Det var dock i kraft av sin kompetens man då vann terräng på andras bekostnad. – En osviklig ordning för människosläktets baklängesutveckling är om det istället är i kraft av sina tillkortakommanden.

  Gillad av 5 personer

  • Magnus Rosander skriver:

   Det fanns ju inga nationalstater med fastställda gränser, gemensamma lagar och värderingar i Europa heller på denna tid. Otrygghet och konflikter var vardag. Om man vill ha trygghet demokrati, välfärd och ekonomisk utjämning krävs en nationalstat. Detta har den politiska vänsterns svårt att förstå. Denna invasion till Europa förde troligen även nya sjukdomar med sig som gick hårt åt de som bodde i Europa tidigare.

   Gillad av 3 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Jo, vissa har lärt sig. Som Omar skriver: ”Här kom stora skaror av unga män framstormande…”. Om vi öppnar ögonen, kan vi av historien ana konsekvenserna. Speciellt om de framstormande inkräktarna möts av feminiserade män. Bilder säger ibland mer än ord:

   Gillad av 2 personer

   • Ragnar Ask skriver:

    Det riktigt jävliga är att det finns infödda etniska västerlänningar som påhejar det vi får se i videon, man rentav gör det möjligt och EU-parlamentet är fullt av dessa individer.

    Gillad av 4 personer

   • cmmk10 skriver:

    Ja, kvinnorna har ju alltid glatt reproducerat sig med segraren. 😦

    Dagens feminiserade män är helt enkelt slutet på vår kultur, deprimerande men oundvikligt. Räcker att se vilken reklam som helst så ser vi att Kalergis plan är i fullt genomförande.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Några mesigare typer. Ungefär som idag. De som kommer slår ihjäl de som bor här. Idag endast i mindre antal till att börja med. Men vänta bara.

   Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Att Asarna kom med Indoeuropeerna är inte helt självklart. Det finns en intressant avhandling, Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien, av John Kraft. Som använder ortnamnsanalys för att dels stipulera om en politisk karta över forntiden och dels spekulera om vilka gudar som var viktiga och ge en kronologi över gudarnas ankomst och vilka som var inhemska. Den mark som var bäst jordbruksmark tidigast är känt. Och kultnamn i såna trakter är troligtvis äldst. Man kan också få kronologi genom att datera bosättningar på en nord syd skala. Avhandlingen söker en kombination av tre olika kultnamn och en trojaborg för att isolera ett tänkt fortntida kultförbund. Det jämför också med den tidigaste kristna organisationen.
   Exempel är hur kombinationen Ullavi, Skädvi, Njärdavi + labyrint förekommer på flera platser och i viss mån överrensstämmer med senare kristen organisation. De här ortnamnskombinationen är tydligast i Östergötland. Guden Tyr sägs vara samma gud som Zeus och Jupiter och ursprungligt Indoeuropeisk. Men kommer sent till skandinavien enligt ortnamnsanalysen. Det är alltså möjligt att Asarna främst kom till Skandinavien i och med Romersk järnålder och folkvandringstiden.

   Hällristningarna ger heller inga tydliga Asar. Och hällristningarna är främst bronsålder och förromersk järnålder.

   Gillad av 3 personer

   • Tidens tand skriver:

    Jag har inte satt mig in i dessa frågor men det måste ju vara så att forskningen om ras och ursprung var det första området som blev politiserat som klimatforskning eller ett av de första. Så den mesta forskningen efter andra världskriget är antagligen gjord genom ett politiskt filter, tips som är fria från detta mottages tacksamt. Kanske DNA-studier är sådana, men hur många av dessa är som Brås studier? Gjorda av vänsteraktivister? Jag har bara läst ett fåtal böcker i frågan, Jared Diamonds förklaringar är ytterst sökta, jag föredrar Victor Davis Hanson, men också hos honom så är det nästan som ett mirakel att vår kultur uppstod i Grekland, om den gjorde det.

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Mja, PK har yttrats sig genom att dra ner på forskningsbidrag till sånt här. Och det fanns ett försök att omostarta den Anatoliska diffussionsteorin av PK människor. Men annars har mycket bra forskning gjorts efter andra världskriget. Dessutom har ju Sovjetisk arkeologi blivit tillgänglig. I Sovjetunionen var tolkningen av fynd politiserad men det verkar som mycket av själva arkeologin var utmärkt.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Tillägg:
    Men det är inte bara Omar som funderar på om Vanerna representerar något som är äldre än Indoeuropeerna och att Asarna representerar Indoeuropeerna. Personligen tenderar jag att fundera på om inte Asarna främst kommer under Romersk järnålder/folkvandringstid.

    Gilla

 2. MartinA skriver:

  Jo. Även om jag skulle justera årtalen litet. Men ungefär en tredjedel av moderna skandinaviska män har haplogrupp I1. Vilket är en haplogrupp som var vanlig hos jägar samlarna som levde här långt innan Indoeuropeerna och sägs vara den enda kvarvarande haplogruppen som utvecklats i Europa. Det är inte så konstigt egentligen, skandinavien är en extrem miljö D-vitamin mässigt, det inhemska genetiska materialet hade konkurrensfördelar. Skandinavien har också stora områden som ej lämpar sig för vare sig djurbetning eller jordbruk där indoeuropeernas ekonomiska modell ej fungerade. Dessa områden verkade som reservoarer för jägar samlar befolkningen tills de utrotades av invaderande stammar med renherdeekonomi flera tusen år senare. Dessutom lär Indoeuropeerna ha blivit något utblandade av Europeer innan de nådde Skandinavien. Jag har läst de som tror att Trattbägarkulturen är en hybridkultur mellan Europeer och Indoeuropeer.

  Det finns även lingvistiska indikationer för att något konstigt hände med Indoeuropeerna när de trängde in i Skandinavien, den Germanska Substratsteorin. Där ord som normalt delas mellan andra Indoeuropeeiska språk har ett annat ord på Germanska språk, ord med okänt ursprung. Till exempel har orden för skepp, svärd och björn har gemensamt ursprung på språk som Ryska, Latin, Grekiska, Iranska. Men en annan rot i Germanska språk.

  En bra källa för att få en någorlunda modern genomgång av Indoeuropeernas historia är de första avsnitten av ”A History of English Podcast”. Den är dock lingvistiskt fokuserad och inte så intresserad av genetik.
  https://historyofenglishpodcast.com/2012/06/

  Gillad av 4 personer

 3. Tidens tand skriver:

  Kulturell diffusion eller folkutrotning, kalla det vad du vill men nu råkar jag bo här och jag gillar det inte även om det kanske hände för 5000 år sedan också. Tror inte heller de kristna i Turkiet som fanns där gillade diffusion eller Neanderthalarna som dog ut. Jag har visst 2-4% Neandtherthal-gener i mig, undrar om det hade värmt ett Neanderthalhjärta att veta det för 40,000 år sedan när han blev ihjälslagen och fick sin kvinna stulen? Kanske framtida folk på detta territorium har 10-20% svenska gener? Kulturell diffusion.

  Temat i alla de senaste artiklarna har varit tydligt, detta är vad jag, som är en paranoid herre, misstänkte från början.

  Gillad av 5 personer

 4. En sista virusinfektion skriver:

  Det finns ett alternativt sätt att betrakta mänsklig liv på, än det vanliga, med enskilda individer och olika folkslag. Att individer ytterst utgör förslavade transportörer av gener. Att det är generna i sig som utgör livets huvudpersoner, på den biologiska arenan. Att individer endast utgör sekundära fenomen. Som en slags omslutande och bärande kärl för DNA. Och att vissa genkombinationer då blir mer framgångsrika än andra. Att gener vet att rida på varandras ryggar och i kombination med varandra. I det vi kallar för individer, och i förlängningen som en art. Att arten utgör den enhet inom vilken gener lättast blandar sig för att söka de effektivaste kombinationerna. Som när vi blandar korten i en kortlek och delar ut en giv. Där enbart de mer framgångsrika kombinationerna förs vidare till nästa omgång. Och blir vinnarna. Och att generna i sig är likgiltiga inför hur denna framgång uppstår. Bara att den gynnar dem själva. Och hemska tanke, att våldtäkter kan löna sig, sett från genernas horisont. På samma sätt som det lönar sig för lejonhanen att döda lejonhonans alla ungar, för att istället själv bli far till hennes nya kull. Och att liknande fenomen har iakttagits i farans stund hos människor. Fast inte som död utan som ett livets sista halmstrå. Det sågs utspela sig i skyddsrum i Berlin, under 2:a världskriget, under de häftigaste bombningarna. Att under farans höjdpunkt plötsligt unga kvinnor ville kopulera med främmande män. Som en sista chans att föra sina gener vidare. Att som osannolik överlevare ändå vara det som gravid, och på så sätt försöka rädda sitt eget DNA. En sökt evolutionär förklaring – och inte flickornas egna. Börjar man se tingen ur genernas perspektiv så uppstår annorlunda perspektiv än den egen vardagen skänker oss. Både mänskligt ljusa och mörka. Djingis Khan var genetiskt en framgångsrik man. Men som moralens härförare, på mänsklig nivå, en ren katastrof. Genernas framgång står också skriven i stjärnorna. För alla arter. Mänsklig framgång mäts också i relation till övriga arters framgång. Här och nu är inte detsamma som senare. Korten för egen utplåning kan ligga i den egna patiensen. Det är fullt tänkbart att evolutionens satsning på intelligens inte är särskilt smart. I det långa loppet. Det är kanske också därför de är så tyst ute i rymden. Hur mycket vi än lyssnar efter högre civilisationer. Att rentav virus utgör det mest framgångsrika receptet, som uthållig transport av DNA och RNA mot framtiden, här på Jorden. Att det sista livet i denna del av universum blir någon kilometer ned i berggrunden som en uppflammad virusinfektion i den sista bakterien. Innan vår egen sol blåser upp sig till en röd expanderande jättestjärna och utplånar alla spår efter liv här på Jorden.

  Gillad av 4 personer

  • Erik2 skriver:

   Det är ungefär så här min förståelse och bild av livet ser ut idag. Lysande beskrivet. R Dawkin har givit mig insikter som går bortom den biologiska människans tidsuppfattning. Allt är bara kemi. Vilket inte hindrar att jag är motståndare till folkmord. Både snabba och långsamma.

   Gilla

  • Matte skriver:

   Jag kan rekommendera en föreläsnings-serie av Robert Sapolsky, Stanford University: ”Introduction to human behavioral biology”.

   25 lektioner, totalt 36 timmar. Hög kvalitet på föreläsaren och på innehållet. Finns på tuben.

   Fortfarande tillgängligt i Sverige men stor risk att Morgan Johansson stryper detta då innehållet går på tvärs mot regeringens genus-trams.

   Gillad av 3 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  Omar skrev: Ordet ”veda” betyder kunskap och är släkt med vårt ”veta”.

  Veda är det riktigt, bonnigt skånska uttalet av veta. (Alltså är skånska – upprinnelsen till sanskrit, bland annat – mer ursprungligt än svenska. Höhöhö.)

  Gillad av 4 personer

 6. Ragnar Ask skriver:

  Så hur ska vi uppfatta detta?
  Hade folket här uppe i norr rätt att försvara sig mot nykomlingarna eller var de skyldiga att lägga sig ner och ge upp?
  Är det som hände här för tusentals år sedan en form av berättigande för vad vi ser hända idag? Dessutom sker det vi ser idag på grund av att personer som nått makten öppnar gränserna och dessutom uppmuntrar den nutida invasionen.
  Är vi skyldiga att lämna plats på grund av vad som hände för tusentals år sedan, en arvsynd som ska regleras?
  Är då inte historien i sig ett bevis på att ifall man visar undfallenhet så blir man överkörd?

  Gillad av 3 personer

 7. Vem äger dig lille vän? skriver:

  För rätt länge sedan läste jag en artikel i Scientific American. Den handlade om språkens släktskap bortom det vanliga. Man hade valt ut ett antal mer tåliga kärnord, som alltid finns med i ett språk, oavsett om tiden var för 20 000 år sedan, eller i nutid. Minns inte längre de faktiska orden, men orden var av typen; sol, måne, natt, kvinna, man och eld. Sådant som historien aldrig nöter ned eller tappar bort. Med hjälp av dessa kärnord lyckades man spåra en obruten språklig kedja ända ned till Brasiliens isolerade jägarfolk. Man jämförde också det belagda språkträdet med olika mänskliga subgruppers genetiska träd, efter den tidens metoder. Och fann att de överlappade varandra i mycket hög utsträckning. Med andra ord att språkets utveckling i hög grad harmonierade och överlappade subgruppernas genetiska utveckling.

  I dag är dessa skillnader på väg att suddas ut. Mindre språkstammar dör undan. Migrationen rör om i genetiken. Liksom informationstekniken i språket. Om några århundraden har nog de mest detaljrika kartorna, åtkomliga för vetenskapen, försvunnit – både över språken i sig och i genetiken. Kvar finns då en mer utjämnad och enahanda smältdegel – genetiskt och språkligt sett. En förlust i mänsklig mångfald och historia, som lär göra världen mycket fattigare, i mitt tycke.

  Kvar finns dock, i privata händer, de genetiska proverna som kartläggning – inskickade i släktforskningens spår, och så de prover som sparats inom sjukvården. I vad mån man själv äger dessa DNA-data – eller andra gör det – vet jag inget om. Men det går säkert att läsa sig till i det mer finstilta. Och var sjukhusorganisation hanterar säkert dessa data utefter sina specifika regler.

  Kanske en intimitetens och integritetens växande och tidsinställda bomb är i antågande, när snart stadiet av mer enkel kloning har passerats med råge.
  Och man mer vilt kan sätta samman genetiskt material efter eget gottfinnande. Redan idag är det i stora stycken förbjuder att använda nordamerikanska indianstammars benrester, efter vetenskapens eget godtycke. Vem äger egentligen dina gener? Du själv eller någon senare avläggare till Facebook? En av integritetens större frågetecken.

  Gillad av 1 person

 8. Lars Lindström skriver:

  Mycket intressant information från alla till en historieintresserad pensionär fd no ma lärare samt ingenjör. Jo folkvandring och migration har alltid funnits men skillnaden nu är att detta kan gå väldigt fort pga våra kommunikationer . Europa och i synnerhet Sverige riskerar att få sin befolkningmajoritet utbytt mot en muslimsk sådan på generation dvs 25 år!

  Gillad av 2 personer

 9. arriemoller skriver:

  Boken ”Källan på botten av tidens brunn” av Anders Kaliff redogör för den allra senaste forskningen om våra indoeuropeiska rötter, både genetiskt och religiöst. Där nämns också att den första pestepidemin uppstod i europa samtidigt som Jamnafolket (urindoeuropeerna) anlände. Om de förde med sig pesten eller om de utnyttjade det befolkningsvakuum som uppstod p.g.a. pesten för att erövra nytt territorium är inte klarlagt än.
  http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/kallan-pa-botten-av-tidens-brunn/

  Gillad av 1 person

 10. Anna Lindén skriver:

  Någon indoeuropeisk massinvandring har aldrig skett till Sverige. För det första var de förhistoriska migrationsvågorna små och för det andra innehåller svenskarnas DNA väl så starka inslag av tidigare jägare och jordbrukare. Språk och genetik bör inte blandas ihop.

  Gilla

  • Micke skriver:

   Språk och genetik hör naturligtvis inte samman med nödvändighet. Dock hör de oftast samman. Folk tenderar ju som bekant att tala samma språk som sina föräldrar. De senaste rönen inom genetiken bekräftar på ett oerhört övertygande sätt det som arkeologer och lingvister har vetat länge. Att de Indo-Europeiska språken spreds genom migration och i vissa fall invasion. Dock har denna sanning ofta sopats under mattan under andra halvan av 1900-talet och andra mycket mindre sannolika förklaringsmodeller har lyfts fram. För många har nog skälen till detta varit politiska. Ingen har helt enkelt velat associera sig med en obekväm ”rasistisk” sanning.

   Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Självklart har de indoeuropeiska språken spridits genom migration, det visar den moderna genetiken, men migration är inte med nödvändighet detsamma som folkutbyte. För övrigt är det intressant att den moderna genetiska forskningen bekräftar en hel del äldre teorier om indoeuropéerna, som förkastades av det sena 1900-talets arkeologer, t ex att båtyxfolket var indoeuropéer. När jag läste arkeologi på 1980-talet var jag rätt ensam om att intressera mig för indoeuropéerna.

    Gilla

 11. Fiskargubben skriver:

  Bra, Eddie. Norden har utsatts för flera invasioner. Den första kan ha varit en tartarisk invasion från Ryssland längs den norska kusten efter istiden och dessa tartarer såg inte ut som idag. De blandade sig med överlevare i istäcket. Därefter kom jägarna från kontinenten, finnar och samer, och vi har ett stort arv. Sedan kom jordbrukarna och deras samhällen var välmående. Skyterna, de så kallade arierna, bytte folk med vad jag tror var ett avelspogram. De kan ha varit den tidens tartarer, ett blont folk.

  Förstår ni ordet sambanda? Det är sanskrit och betyder samband.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.