Anders Leion: Jesus, Trump och Hitler

Anders Leion

Ett problem vid mätningar av vissa tillstånd och föremål är att själva mätandet påverkar det som skall mätas. Detta fenomen dyker upp också utanför naturvetenskapen.

När djävulen förde upp Jesus på berget ville han fresta honom med åsynen av världens alla härligheter. Det var hans avsikt. Vilken var Jesu avsikt? Varför följde han med upp på berget? Jag tror att han ville undvika just denna mäteffekt.

Man talar om och beskriver ett allt mer polariserat samhälle och en allt mer oförsonlig samhällsdebatt. I huvudsak tror jag detta är en riktig beskrivning inte bara av vårt utan av de flesta västerländska samhällens tillstånd.

Men ju hätskare debatten blir, ju tätare slagväxlingen – desto större blir mätfelen: Det blir viktigare att vinna slagväxlingen än att rätt beskriva verkligheten, det vill säga det man faktiskt bekymrar sig om. Det uppstår en effekt liknande den som kan ske vid naturvetenskapliga experiment och mätningar.

Jesus behövde komma upp på berget för att förstå sin plats och sitt uppdrag.

Där fick han distans till det dagliga bullret och kunde meditera över sitt uppdrag. Det viktiga för honom var inte att slänga käft med fariséerna, att anpassa sig till den romerska övermakten eller något annat jordiskt och tillfälligt, utan att förstå sitt uppdrag, det som han uppfattat sig ha fått av sin himmelske uppdragsgivare.

Det går att medvetet använda sig av denna mät- eller störningseffekt för att gynna egna syften. När Trump ger sig på fyra kvinnor blir själva slagsmålet med dem huvudsaken och hans anhängare jublar, samtidigt som demokraterna känner sig tvingade att stödja kvinnorna – oavsett vad dessa står för. Någon sakfråga behandlas inte. Kanske kommer denna Trumps taktik att ge honom segern i nästa presidentval. Vad han i övrigt vill får väl världen veta på Twitter allteftersom en fråga blir aktuell.

Det finns tidigare exempel från historien. Hitler var kanske besatt av ”judefrågan”, men den var framförallt ett utmärkt medel för honom att polarisera den politiska miljön och därmed förstöra möjligheterna till en mer sansad politisk utveckling. I stället för att diskutera Tysklands ekonomiska och politiska kris, kom energin att inrikta sig på något för denna sak helt irrelevant.
Se där! Just historien är ett sätt att komma upp på berget, få överblick, kunna sansa sig och se verkligheten bakom alla glåpord och pågående politiska slagsmål. Den kortsiktighet, de irrvägar som en allt för upphettad politisk debatt inbjuder till kan man distansera sig ifrån, för att istället lugnare, mer kallblodigt överlägga om sakfrågan – den som man sett illustreras vid tidigare tillfällen i historien. Man minskar mätfelet.

Verkligheten finns alltid tillgänglig. Det kostar inget att använda sig av den.