Patrik Engellau: Västerlandets tragedi

Patrik Engellau

Mina samtal med min portugisiskafröken utvecklas ofta till ett slags sociologiska seminarier där vi jämför våra iakttagelser av Brasilien, Sverige och USA, där hon tidvis bor (eftersom hennes man är amerikan). Med dessa tre hållpunkter kan man rätt väl pricka in hur det står till även i det övriga västerlandet som inte avviker sådär särskilt.

Frökens pappa var tandläkare och mamma språklärare i delstaten Minas Gerais. Jag känner igen mig precis från min egen barndom i medelklassen. Man stoppade strumpor när de gått sönder, man åkte på sommarnöje där pappan inte kunde ta semester hela tiden, duktiga elever kom in på de överlägsna statliga läroverk och de andra fick gå på privata om de hade råd. Den västerländska medelklassen var troligen densamma med samma värderingar och livsmönster över hela västvärlden.

Senast talade vi om ett för de västerländska samhällena gemensamt drag, nämligen försvagningen av de klassiska professionerna, till exempel skollärarna, läkarna, universitetsprofessorerna och troligen även poliserna plus en del andra yrkesföreträdare. Man kunde ha trott att detta, till exempel skollärarnas förlorade auktoritet, var något specifikt svenskt. Men så är det inte. Samma gäller i USA och i Brasilien och därmed, är det rimligt att förmoda, i hela västvärlden. Motsvarande har drabbat de övriga professionella kårerna. Frågan är hur detta har gått till.

Portugisiskalärarinnan beskriver vad som tidigare gav en barnläkare prestige och respekt i hennes hemstad Juiz de Fora. Det berodde på vad de lokala mammorna ansåg om barnläkaren. Tog han ansvar? Ryckte han ut mitt i natten om ett barn var illa sjukt? Brydde han sig mest om sina avgifter eller ställde han upp även för folk som hade det sämre ställt? Schyssta läkare åtnjöt samma respekt som präster. Om de hade fina bilar och flotta hus spelade ingen roll.

På samma vis bestämdes skollärares personliga anseende av sina avnämare och klienter inom det civila samhället samt, förstås, av hur kollegorna, det vill säga den professionella kåren, betraktade den enskilde läraren. Kåren kunde var grym mot lärare som den ansåg inte höll måttet. Jag minns hur jag och de övriga unga monstren på Södra latin i Stockholm trakasserade läraraspiranter. De övriga lärarna kunde stoppa sådant ofog om de ville. Det hände att de inte ville utan gav eleverna fri lejd att djävlas med kandidaterna. En sådan tog livet av sig.
Hur kan sådana här sociala förändringar vara så synkroniserade över hela västerlandet?

Portugisiskafröken tror att det beror på ett fundamentalt faktum, nämligen demokratins genomslag i alla västländer under 1900-talet. Demokrati betyder att valda politiker gradvis tar över makten i samhällena. Politikernas uppgift är att ordna medborgarnas liv och eliminera alla orättvisor. Detta är vad de lovar inför valen och detta är vad de strävar efter att åstadkomma mellan valen. Hur går det till att göra sådant? Jo, de inrättar över tiden alltmer detaljerade centrala regler om hur lärare, läkare och andra tidigare fria professionella yrkesutövare ska bete sig.

Men för varje ny regel inskränks de professionella yrkesutövarnas handlingsfrihet och därmed personliga möjligheter att göra skillnad i klienternas liv. Det slutar med att de professionellas tillvaro och verksamhet inte längre styrs av det civila samhället och den egna professionella kåren utan i stället av regelproducerande centrala statliga byråkratier.

Den här processen, som i lägre eller högre grad tycks ha drabbat hela västerlandet, i Sverige antagligen i högre grad, hotar att ta död på den utvecklingskraft som tidigare gjorde västerlandet så framgångsrikt. Den svenska skolan är kanske det tydligaste åskådningsexemplet. Utan fria lärare med auktoritet blir det ingen fungerande undervisning. När politiker ska försöka lösa det problemet kan de inte komma på något annat än att inrätta nya regelverk som förvärrar situationen. Som lärarna så även läkarna, poliserna, ämbetsmännen, professorerna och de andra betydelsefulla grupperna som tidigare byggde vårt samhälle.

Kanske ser vi här hur gammal visdom utspelar sig inför våra för det mesta oförstående ögon, nämligen hur framgångsformler med tiden av sin egen inneboende logik förvandlas till sin motsats, alltså undergångsrecept. Politikerstyret skulle säkra fortsatta succéer för västerlandet men tycks nu snarare stå i vägen för nödvändiga korrigeringar. Demokratin är vår stolthet men demokratin gav oss politikerväldet som hotar att bli vårt fall.

42 reaktioner på ”Patrik Engellau: Västerlandets tragedi

 1. Bo Svensson skriver:

  Men man skall inte vältra sig i problemen utan fokusera på lösningarna.

  Metoden för att släppa ut den skattefinansierade verksamheten i den friska ekonomin stavas: Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Då blir intäktsflödet, liksom i resten av näringslivet, direkt beroende av vår bedömning av kvalité och angelägenhetsgrad i utbudet. – Det behövs ingen annan styrning.

  Och kompetensen återvänder.

  Den information som krävs för att kunna fatta rätt beslut om vad skattemedlen skall användas till, skall ju redan nu vara allmännt tillgänglig och där man inte menar sig tillräckligt initierad, kan man kopiera in en fördelningsplan från någon vars omdöme i saken man litar på.

  Gillad av 1 person

  • Den Sista Karolinen skriver:

   Intressanta och deprimerande iakttagelser från Engelau. Tyvärr stämmer det också. Även i läkemelsindustrin – som jag har 30 års erfarenhet av – kan man konstatera att pappersvändarna tar mer och mer mark på de operativas bekostnad. Likhet mellan myndighetssfären och läkemelsindustrin: enorma summor pengar att röra sig med!
   En helt annan reflektion som jag gör är att ”fel” personer förökar sig i Väst, inte minst i Sverige. Fram till 1970-talet steriliserades förståndshandikappade och de som hade andra genetiska defekter (jag vet: kniven åkte fram på vissa andra också!). Och innan dess hade vi Nazi-Tysklands OCH Sveriges jakt på Övermänniskan. Galet kan man tycka. Visst. Men. Hur galet är det inte nu när människor som är diagnostiserade som mentalt nedsatta (läs Särskola), sedan har fritt fram att föröka sig. Vem tjänar på det? Är inte det respektlöst mot livet?
   Och för att knyta ihop det: detta innebär att alla delar av vårt samhälle tappar skärpa och förmåga.
   Förr ville människan skapa en Übermenschen, nu vill vi skapa en Untermenschen!
   Tar aldrig människans idioti slut?

   Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Riktat till PE, antar jag men kan svara ändå.

    Har funderat på, om man hade människovärdig tillvaro i fokus istället för ”människovärde” vad nu det må betyda, – ingen kan ge en vettig definition, – då skulle man ju försäkra sig om goda genetiska förutsättningar för dem som kommer efter oss som maximerar chanserna för människovärdig tillvaro.

    Och det kan handla om oss själva. – Man dör inte på allvar och alla som levt förut är här bland oss. – Är min provisoriska bild av hur det ligger till, men för all del, jag kan ha fel.

    Gilla

 2. V for Vendetta skriver:

  Problemet med undergrävda auktoriteter kommer att uppstå när den stora staten vill detaljstyra verksamheter t e x skolor eller rättsväsende, ja till och med sjukvård. Skolan, polisen, läkare och några grupper till används inte bara till medborgarnas fromma utan också för att fostra landets medborgare till ett tänkande och handlande som skall gynna den stora statens mål och dens företrädares värdegrund. Skolan slutar att lära ut vissa fakta samtidigt som de arbetar på bred plan med att fördöma åsikter och vissa tankegångar, polisen och rättsväsendet gör skillnad på vem de tar för brott samt hur de hanterar personer för likartade brott, läkare användas till att behandla folkgrupper i ordning snarare än sjukdomars allvarlighet. Allt detta har den stora massan av försörjande medleklassmedborgare inte bett om, det är inte deras syn på värde, frihet eller ens möjligheter. Man ställs åt sidan i vårdköer, man får samtal hem från skolan om att ens barn sympatiserar med SD, rättsväsendet och polisen utreder gamla damer som skrivit inlägg på sociala medier men är ovilliga att hantera 9000 illegala invandrare för att den politiska viljan för det inte finns trots att det strider mot svensk författning. De personer som står ut och tiger inom yrkesgrupperna blir med sin tystnad staten lakejer i arbetet men vad värre är, personer som ser en möjlighet att bli lakejer söker sig till dessa yrken och så är dansen igång. Inte konstigt då att deras yrkes värde i den vanliga medborgarens ögon sjunker som bly i vatten.

  Gillad av 8 personer

 3. Elisabeth G skriver:

  Sant. Framgångsrik utveckling kräver frihet under ansvar. Tyvärr tror våra politiker att de själva är bäst på allt och ser till att kväva andra.

  Skolans värld har jag ingen större kontakt med i dag men minns med glädje mina gamla lärare. Det var på den tiden alla lärare från högstadiet och uppåt var minst fil. mag. hade integritet och yrkesstolthet. De gillade sina ämnen och tyckte om oss snörnosar, vilket märktes i deras undervisning.

  Vad gäller läkarkåren, som jag i dag har mera kontakt med, är det i stort sett samma sak. Visst har det gjorts medicinsk-tekniska landvinningar men samtidigt har man förlorat mycket. I dag följer läkarna guidelines av ren självbevarelsedrift. Den läkare som, av omsorg om patienten, går utanför dessa riskerar legitimationen. Sedan spelar det ingen roll att patienten kanske skulle må bättre av de råd läkaren skulle kunna ge men inte vågar. Istället får man som patient googla och hoppas på att komma rätt.

  Gillad av 4 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Vården kännetecknas av införande av ‘standardiserade vårdprocesser’ och ‘sammanhållen vårdkedja’, som styr hur olika sjukdomar / symptom / diagnoser ska hanteras och organiseras. Svårt att säga emot detta på ett konceptuellt plan, eftersom den offentliga vården ska erbjudas så likvärdigt det går oavsett var man bor i landet; bort från improvisationer, godtycke och lokala knorrar. Samtidigt själadödande protokollstyrt. Jag har dock i skrivande stund inget rationellt att invända. Maskinerna kommer ändå att ta över efterhand, så då får väl robotmänniskorna av idag acceptera att vara instrumentella intermediärer fram tills de mer utvecklade människorobotarna tar över.

   Gillad av 1 person

   • Axel skriver:

    Sverige befinner sig i liknande skeenden som under 70 talet. Då var det: Make love not war. Jag var med.
    Sverige idag: Kom, kom, vi är världens humanistiska stormakt. Alla har lika värde och mycket skattepengar stt fördela. Sjuttitalet var knarkflum, vad är det som styr Sveriges flum i dag?? Löfven som skäller på sina tidigare medlemmar i LO för att ha gått över till att rösta på mörka högerkrafter. Det låter som musen som röt. Dessa tidigare medlemmar har förmåga att tänka förnuftigt och klart.

    Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  När du säger demokrati menar de det vi har kommit att förknippa med begreppet demokrati och inte någon nödvändig eller inneboende egenskap hos alla möjliga tolkningar av ett allmänt begrepp folkstyre. När demokratin infördes i Västvärlden gjordes detta i naiv kontrast till ett verkligt eller upplevt despotiskt överhetsstyre. Man tänkte sig att majoriteten av folket hade ett slags inneboende godhet och rättvisepatos som automatiskt och nödvändigtvis skulle komma till uttryck om denna folkmajoritet komme till makten. Detta var mindre så i USA, som fick sin demokrati tidigare och därför begåvades med en konstitution av den sort som under årtusendens lopp hade utvecklats för att begränsa makthavarnas möjligheter att begå övergrepp och korrumperas. Ännu 1848 ville revolutionärerna i Europa i första hand ha begränsande konstitutioner och först i andra hand större eget direkt inflytande. Men i början av nittonhundratalet hade socialismens inflytande gjort att fokus flyttades till den ovan beskrivna synen på demokrati. Arbetareklassen har varit naiva.

  Gillad av 9 personer

 5. Observatör skriver:

  Jag tror att kårerna själva har huvudansvaret för förfallet. Jag har sett lärare i jeans och t-tröjor med fula tryck som dessutom tilltalats med förnamn av eleverna.

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   När jag gick i högstadiet 1968 hade vi en svensklärarvikarie som var en skäggig rödhårig kille med röd T-shirt med texten ”kommunist-javisst!”. Han var dock rätt trevlig och hade humor och satte inte lågt betyg på mig trots att jag var normal, dvs icke kommunist. Detta var i en skola mitt i Sverige och inte någon finskola i högtidliga huvudstaden. Vi var enkla på landsorten och ingen av oss elever hade någon uppfattning om lärarnas kläder. Vi såg likadana ut själva förutom motiv och text på tröjorna.

   Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Ja hur kan sociala trender och andra trender få genomslag i hela västvärlden? Antagligen behövs det inte så många nyckelpersoner eller kontakttillfällen för att något ska spridas inom en kulturell sfär. På gott och ont. Kunskap och kultur som väcker något som tilltalar sprids ju också. En god effekt. Men säkert sprids också olika påhittiga sätt att skaffa sig makt inom det skikt som eftersträvar just det. En ond effekt.
  Makt över sitt eget liv, alltså lika med personlig frihet och självbestämmande är bara positivt. Om man förmår axla ansvaret som följer med det. Motsvarigheten för yrkesutövande vore ju dessa självständiga och seriösa lärare, poliser, åklagare och journalister m m, som skulle kunna stödja både enskilda människors integritet och deras samtidigt nödvändiga samarbete med andra och samhällets krav.
  I stället har de inom maktsfären kopplat greppet om västvärldens samhällen med en gemensam strävan att styra folk utan hänsyn till deras behov och åsikter för att skaffa sig själva, ”elitskiktet”, mer och mer makt. Och de kan göra det med närmast otänkbar fräckhet genom att gå samman internationellt plus lokalt hemmavid utnyttja västvärldens fungerande samhällsinstitutioner. Med syfte att omvandla dem. Skolan blir inte längre till för kunskapsförmedling utan för att slå sönder värderingar och social trygghet. Rättsväsendet upprätthåller inte lag och ordning med rättssäkerhet utan skapar motsättningar mellan majoriteten och minoritetsgrupper för att underminera majoritetens ställning i samhället. Medias roll blir självklar och verkar axlas utan motstånd, att indoktrinera i stället för att rapportera och ifrågasätta.
  Antagligen känner maktmänniskor igen varandra direkt så att de pådrivande och ideologiska snabbt hittar sina aktivister och övertygade hjälpredor. För att söndra och härska. Jag tror inte alls att de ideologiska med mest makt försöker lösa skolans eller polisens eller sjukvårdens problem. Inget tyder på det. Och inget tyder på att de inom politikerväldet som eventuellt skulle vilja lösa problemen har något att säga till om i förhållande till dessa mer förslagna pådrivande neomarxistiska och proislamska politikerna och tjänstemännen i maktens korridorer.
  Det behövs olika motkrafter inom civilsamhället som kan minska och hålla efter statens/politikens mandat, dess medel och metoder. Politikerväldet kommer inte att ge upp frivilligt så vi behöver faktiskt masa oss upp ur sofforna och både vägra utföra dumheter och också sätta igång och kräva svar och förklaringar av alla småpåvar på arbetsplatser, på myndigheter och av våra kommunpolitiker. Visa oss och var vi står. Om vi tror på att trender även kan skapas underifrån.

  Gillad av 13 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Hej Eva. Politikers uppgift ska vara att skapa förutsättningar för enskilda individer att ta ansvar för sitt eget liv. I västvärlden tar politikerna bort individens initiativmöjligheter för att öka sin egen makt vilket leder till den ekonomiska stagnation vi skönjer på allvar i Sverige nu.
   Jag har förmånen att ha en reträttplats i ett ”U-land” där individen av nödvändighet har hela ansvaret för sitt liv. BNP där växer med mellan 5 – 7% per år totalt och något mindre per capita. Även de fattigaste där i Tanzania ser på framtiden med tillförsikt och är stolta över sitt land!

   Gillad av 4 personer

  • Matte skriver:

   Exakt. Samhällets institutioner upplevs (felaktigt) vara till för individen men syftar i praktiken till att bevara samhället. De verkar på samhällsnivå, och inte individnivå. Tydliga exempel är polis och skola, som du nämner.

   Gillad av 1 person

  • Törnrosa skriver:

   Något som gör mig riktigt arg är att se hur folk pompöst, floskulöst och selektivt samlar gillaanmärkningar med att ”rapa” upp sådant som många andra sagt långt tidigare. Men de kryper undan när det finns människor som visar på alternativ till systemolydnad

   Ja Eva det är dig jag kritiserar. Jag har sett hur du agerar här inne och låt mig säga att jag är inte imponerad. Men du kan känna dig lugn. Nu drar jag mig tillbaka från ert lilla diskussionsforum. mvh

   Gilla

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Patriks analys är otrevligt korrekt enligt min uppfattning.
  Våra offentliganställda är under ständig kritik och bevakning.. Dessa klagomål utreds och politikerna vill eliminera möjliga upprepningar. Då stiftas med de bästa föresatser ny regler som ska förhindra det som var problemet.
  Tyvärr är det ofta enskilda befattningshavare som gjort fel eller agerat omdömeslöst. Det skulle kunna åtgärdas med ett bättre chefskap i det specifika fallet. Istället blir en hel yrkeskår som blir offer med ytterligare en regel som begränsar dem i sitt normalt omdömesgilla utförande av sin profession. Samtidigt vill politikerna stärka klagomöjligheterna från tex elever och patienter. Lösningen blir ökade dokumentationskrav vilket naturligtvis sker på bekostnad av det egenliga patient-/elevnära arbetet.

  Yrkeskårerna blir allt mer räddhågsna i sitt agerande där stora mängder administratörer bevakar att inte fel görs. Det skapar självklart sämre produktivitet. Vi har Europas lägsta antal patienter per läkare. Vi har av dessa och några andra politiskt olyckliga beslut ett läraryrke som är störande oattraktivt.
  Politikerna måste inse att de agerar kontraproduktivt till vad de vill uppnå inom vissa områden. Klåfingrighet utan helhetssyn skapar en blöt filt över yrkesstolthet och uppmuntran till eget omdöme. Politikernas uppgift är att balansera olika rimliga ståndpunkter mot varandra. Den balanser har inte uppnåtts för de i samhället avgörande yrkeskårerna.

  Gillad av 1 person

 8. Elisabeth skriver:

  Oron och missnöjet bland vit medelklass/arbetarklass ( dessa begreppen är ohanterliga idag men ni vet vilka jag menar, jag menar skötsamma personer som drar sitt strå till stacken ) är så stor att den nästan går att ta på. ”Våra” ledare är undfallande, rentav illasinnade, oredan bara sprider sig. Men det finns en ledare som inte är rädd. Trump. Han gav sig in i politiken eftersom han inte gillar utvecklingen, sakernas tillstånd. Och han skräder inte orden. Just nu är han i fejd med fyra Demokratiska kongresskvinnor, Alexandra Octavia-Cortez, Rashida Tlaib, Ayana Pressley och Ilhan Omar. Dessa är s k progressiva med identitetspolitik, ”antirasism”, feminism, öppna gränser osv på agendan , en blandning av Lööf-Ferm-Anders Lindberg-Malena Ernman m fl. De yttrar saker som ” USA is not going to be a country for white people” och liknande.De är amerikanska medborgare men ursprunget är Mexiko, Somalia, Jordanien. Hursomhelst, Trump fick nog av deras provocerande gnällande och började Tweeta. Han skrev bland annat att om de inte gillar USA så kan de ” go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came”. Oj oj oj. Demokratiska politiker och media rasar. Trump kallas rasist ( förstås….).Men Trump säger att han struntar i det eftersom han vet att det finns många som håller med honom. Oh ja, vi är många. Ja, jag säger bara, kör Trump ! Bara på dom ! Den här sortens ” progressivitet” ökar västs sönderfall. Tänk om vi hade sådana ledare i Europa också .

  Gillad av 11 personer

  • Den Sista Karolinen skriver:

   Helt rätt Elisabeth! Trump är kanske vårt sista hopp. Han jamsar inte med; han går på. Han säger till Pk att jo, jorden är rund och skit rinner neråt. Inte tvärtom.
   M a o hans strategi är precis den motsatta som SD kör med. Ett barn kan se vem som har rätt stategi!

   Gillad av 5 personer

   • Elisabeth skriver:

    Fler underhållande ordkrig pågår. Den kinesiske topp-diplomaten Lijian Zhao försvarade Kinas politik att omhänderta och ”omskola” stora delar av den muslimska populationen och noterade att de länder, 22 stycken ( bl a Sverige ), som inför FN förklarat sig negativa var samtliga icke-Muslimska. Men det som fick Susan Rice,( tidigare säkerhetsrådgivare till Obama ,m a o krigshetsare och aggressiv Demokrat) att gå i taket var Zhaos påstående att inga vita vill vara i Washington DCs SW-område eftersom där bara finns svarta och latinos och dessa förstör ett område. (Rice är färgad). Zhao skrev att det finns ett ordstäv ” Black in & white out”. Rice klubbar ner Zhao som ” rasist disgrace”. Som om inte fenomenet ”white flight” är ett faktum i snart sagt hela väst. Hon borde istället fråga sig varför Obamas inte bosatte sig i SW, de hyr istället en enorm lyxvilla i Georgetown.Och var bor hon själv, förresten ?
    https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/racist-disgrace-susan-rice-steamed-chinese-diplomat-who-says-black-families-ruin

    Gillad av 3 personer

  • Ms skriver:

   Trump är bäst, idioterna på SvD skriver att Trump är rasist när han i själva verket bara hyllar västerlandets rot och kärna, han förstår att man inte kan bygga ett samhälle på parasitism och projicerande av sin egen ondska på andra.

   Epstein är symbolen för vänsteretablissemanget världen över, han borde vara på EUs flagga, kompis med ClintonS och pedofilmiljardär.

   Gillad av 5 personer

   • kvellulvblog skriver:

    Man får inte glömma bort att politikernas verktyg för maktutövning är pengar. Den skrämmande stegringen och nyskapandet av skatter som sveper över västvärlden. Man har lärt sig hur man kan lura människorna att betala allt högre skatter. Sverige går i första ledet med sitt, för politikerna lyckade, koncept att pengarna behövs för välfärd. Välfärden är masken på skattekroken. Precis som fiskarens intresse för betet försvinner när han håvar in fångsten, är intresset för den reella välfärden måttligt när man väl säkrat höga och många skatter. När välfärdslockelsen bleknat, använder man miljön, och sedan klimatet. För att förhindra att jorden smälter, måste man betala skatt för CO2 utsläpp. Vad jag vill ha sagt, är att man först och främst, måste minska skatteintäkterna, annars är vi chanslösa mot politikernas makthunger. De rikliga skattepengarna attraherar allt fler att välja politisk karriär. Precis som gödselhögen lockar flugor.

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Västerlandets terminalstadium. Tragiskt. Eller också upptakten till det inbördeskrig som ska tvinga västerlänningarna att sätta sig i respekt och återta herraväldet.

   Gillad av 3 personer

 9. C de Longueville skriver:

  ”Utan fria lärare med auktoritet blir det ingen fungerande undervisning.”
  Så ligger det till, Patrik.
  Kunskapsförmedling har ersatts av snömos och goja.
  Postmodernisterna regerar och styr med järnhand, och har så gjort i decennier.
  Generationer av elever har utsatts för ”ideologisk hjärntvätt”, vars verkningar på alla plan varit katastrofala.

  Det går inte att finna någon annan förklaring till det mentala tillstånd, som råder i konungadömet än att det är en följd av det missfoster till utbildningssystem, som skapats av postmodernisterna och 68-vänstern.
  Sveriges förfall befinner sig i ett klart mer framskridet stadium än det i övriga europeiska länder eftersom grunden lades tidigt.

  Större delen av de falanger, som tagit de politiska posterna i besittning, som befolkar universiteten, som regerar på kultur- och ledarsidor och inte minst på rikets etermedia är ingenting annat än produkter av flumskolan.
  Det är denna kärna av kunskapsföraktande och faktaresistenta åsiktsförtryckare, som på alla plan driver det plågade riket ned i fördärvet.

  Rikets statsminister är det självklara resultatet av ett synsätt, där ignorans, obildning och enfald sätts på piedestal.
  När träskallen skränade: ”Mitt Europa bygger inte murar”, så var det ingen som protesterade.
  Att inte instämma i riksklantens hjärndöda svammel, var inte comme-il-faut.
  Det ansågs inte anständigt, tillbörligt eller passande.

  Den sorgliga följden blev ett Svea rike, som kom att sätta ett oslagbart världsrekord i att härbärgera och inhysa allsköns oändliga koppel av rasifierade och ”utsatta grupper”.
  Omätliga skaror med vilka det daltas till förbannelse.
  Outsinliga grupperingar, vilka skall ömkas omåttligt och för evigt.

  Sommaren 2019 är det svårt, även för de mest bortkollrade och förvillade, att inte skåda den bistra verklighet och de djävulska ”utmaningar” för det hunsade folket, som dumhet och inskränkthet frambringat.
  Följderna av den sanslösa migrationspolitiken överskuggar allt.

  För att urskulda de skyldiga och dölja verkligheten går MSM-agitationen för högtryck och sköljer över nationen från morgonsofforna till kvällsnyheterna.
  Riksöverhuvudet och hans understödjare framhärdar i att gapa om nazism, rasism och ”högerpopulism”.
  Den stora massan kan inte värja sig mot den kompakta desinformationen, som dränker och överröstar allt.
  Demagogimaskinen maler ner praktiskt taget all opposition.

  Gillad av 3 personer

 10. prosperitystate skriver:

  Det spelar ingen roll om det är en allmän eller enskild organisation. Lusten att byråkratisera finns där i ökande grad hela tiden från organisationens födsel. Dock har aktieägarna oftast förmånen att kunna ställa krav på effektivitet vilket det som regel inte finns i de allmänna eller frivilliga organisationerna. Där får vi till stor del förlita oss på att tjänstemän och politiker delar Möllers klassiska: ”en förslösad krona är stöld från folket”.

  Bo kan du utveckla när du skriver: ”Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål”.

  Menar du typ skolpeng, sjukpeng och dylikt?
  Hur gör man med försvar, polis, domstolar, osv dvs det allmännas kärna?

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Alla med bankkonto, – alla skattebetalare, – har numera en internetbank varifrån man betalar sina räkningar och sin skatt. – Jag tänker mig, att man gör en fördelningsplan för hur ens pangar skall fördelas över de godkända skattefinansierade aktörerna och där man inte har tid eller motivation att fördela i detalj, kopierar in valda delar av fördelningsplaner från andra vars omdöme och insikter man har förtroende för. – När man betalar sin skatt, rasslar då ens pengar iväg efter ens egna prioriteringar och man slipper gräma sig för att de slösas bort på sånt man hatar eller är likgiltig för.

   Denna ordning skall då grundlagsfästas och trumfa alla andra förpliktelser man undertecknat i vårt namn utan konsekvensanalys.

   Gillad av 1 person

   • Törnrosa skriver:

    Jag har en ganska dyr hobby som ibland kan ställa till det lite för mig. Jag vägrar nämligen att använda IT-banken och kontokort mer än till hyra, bensin etc.

    Bank och myndigheter har inte att göra med hur jag använder mina pengar. Ingen ska snoka i vad jag handlar för mat – nyttig eller onyttig. Ett tu tre kan någon få för sig att du inte ska få använda dina pengar som du vill.

    Jag kör med kontanter och ”pengar i madrassen-teknik”. Lite privatliv ska man väl ändå unna sig. Önskar att det fanns fler som jag. mvh

    Gilla

 11. Min strand skriver:

  Precis, när vi dugliga och goda vände ryggen till så tog de odugliga över, men vi ser att det är deras ondska som är det stora problemet, de var nämligen villiga att förråda väst för sin egen vinnings skull. Vi har förrädarstyre, det är resultatet av demokrati, media och kristendomens försvinnande. Vi måste vända detta och det börjar med kristendomen. Det enda andra sättet jag kan se är revolution och sönderfall, precis som resten av världen.

  Gillad av 4 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   Måhända är inlägget genialiskt självironiskt men om inte – var inte ”vi” följande generations lärare?

   Gilla

 12. lenngo skriver:

  Klockrent! En hjärtefråga för mig och för Medborgerlig Samling, som så vitt jag vet är det enda partiet som driver kravet på professionalisering och återupprättande av den svenska ämbetsmannakulturen. Två saker som bidragit till den olyckliga utvecklingen är partistödet och New Public Management,

  Gillad av 1 person

 13. Tomas skriver:

  Demokratin verkar ha en inneboende allvarlig defekt. När ett land uppnått ett tillstånd där medborgarnas grundläggande behov framför allt gällande lag &ordning, sjukvård och fattigvård är uppfyllt tillfredsställande, så händer något. Politiker som brunnit för landets bästa ersätts med folk som ser regeringspositionen som en möjlighet att utöva makt för egen vinning och därtill rättigheten att själv bestämma egna löner och förmåner. Den kategorin av människa som lockas mest att till varje pris nå regeringsmakten är minst lämpad att inneha den. Outbildad, narcissist, vill bestämma och ointresserad av medborgarnas uppdrag. Sverige har med Löfven som statsminister, Lööf som intrigerar att bli det, Morgan som justitieminister, Wallström som utrikesminister och Ygeman som energiansvarig med råge bevisat min tes. Att USA inte är där riktigt än beror nog på att de inte infört de omfattande välfärdssystemen som gör majorieten av medborgarna oengagerade. Låt demokraterna få 8 år vid makten och de är ikapp.

  Gillad av 6 personer

  • Christer E skriver:

   Jag tror snarare att dagens politiker lider av att de inte kan bestämma mera, att den s.k. Marknaden inte följer politikernas intentioner. Till följd av globaliseringen påverkas Sverige till stor del ”utifrån”, dvs politikerna får finnas sig att stå bredvid och titta på.
   När ibland något positivt inträffar är de snara att ta åt sig äran och det negativa skylls på omständigheter eller ”Bryssel”.

   Gilla

 14. Leif Nilsson skriver:

  Med ett politikervälde som huvudsakligen är ute efter att expandera sin makt igenom röstmaximerering var fjärde år, har vi en förödande form av demokrati – en socialistisk form av ”demokrati”, som ger staten allt mer makt,

  ”med målet att kullkasta alla värderingar och bryta upp alla naturliga eller ”organiska” sociala band och institutioner som familjer, samhällen, etniska grupper och genealogiska nationer, för att kunna skapa en allt mer splittrad befolkning, vars enda gemensamma drag och enande kraft är att dess existentiella beroende av staten.(Hans Hoppe igen 😉 https://www.mises.se/2019/06/07/hans-hermann-hoppe-och-fragan-om-migration/

  Gilla

 15. A skriver:

  Men detta är egentligen bara halva historien P.E. De riktigt stora företagen sysslar men samma sak från sitt perspektiv, de tar hem spelet och dödar initiativet från sitt håll också. Totalt sett kan vi se att vi går mot en kraftigt ökad ineffektivitet, ett trampande av vatten, men det spelar ingen roll om man tillsammans med politiken kan sätta ramarna för hela skiten. Grejen är att om vi ändå ska ha ineffektivitet så kunde vi lika gärna haft mer av det ”småskaliga” livliga kvar sett ur min synvinkel. Alltså växlat in sämre effektivitet i mera myller istället, men det har de stora och politiken inget intresse av, utan de ska styra och kontrollera allt in i minsta detalj. De vill ha det så här.

  Mvh A

  Gilla

 16. Jonas Nilsson skriver:

  Du börjar din berättelse i nostalgin över folkhemmets tänkt lyckade era för att leda fram till våra dagars urusla skolresultat, jämfört med de gamla? Samma trender därför att världen samkörts i samma tid 100 år?
  Vi saknar eliten. Ivarjefall den som får synas mer än i sporten.
  Är det bara ett medieproblem eller verkligt på djupet? De mer kompetenta/utbildade i landet lämnar som i så många andra länder?
  De bästa samlas inte längre i Stockholm utan i London? – Bryssel? – Silicon Valley? – Hong Kong?
  Är det nationalstaternas era som är över – modernismen hållen inom respektive lands gränser? Nu rör sig den mer utvecklade modernismen – med globala totala anspråk – över hela klotet, ogenerat med postmodernismen oändliga utvecklingspotentialer?
  Inte ens lektorer kan hålla greppet längre?
  Det kanske inte är någon eftertänksam tragedi, bara historisk nyckfullhet?
  Vi blir paralyserade av att ställas inför kris – när vi t.o.m. hade avskaffat tanken om kris eftersom vi befann oss i utvecklingsfilosofins peripeti? Ny befälsordning genom att styrelserna anställer gruppdynamiska terapeuter som kan hålla nöten på mattan?
  Näringslivet fattar denna dag beslut inom vilka ramar vi ska räkna vinst och förlust.
  De som känner tragedins väsen och gränser är de som överlever och bestämmer morgondagens ramar, vilka som ska offras och vilka som festar.
  En sak är säker: får vi inte /barnen/ åtminstone en far och en mor blir det inget annat än vad som kan vara kvar av den gamla statsapparaten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.