Patrik Engellau: Bonusmaterial 3, om våldtäktsexplosionen

Patrik Engellau

Ett faktum som väckt uppmärksamhet inte minst bland en del kommentatorer på denna blogg är att det av den av Det Goda Samhället nyligen presenterade studien om invandring och brottslighet framgår att överrisken för våldtäkt hos folk med utländsk bakgrund sjunkit mellan perioden 2002 – 2006 och perioden 2013 – 2017. Några verkar tro att detta skulle betyda att våldtäkterna skulle ha blivit färre.

Så är det inte alls. Att överrisken för personer med utländsk bakgrund sjunker beror bara på att de svenskfödda av två svenskfödda föräldrar fördubblat sin våldtäktsbenägenhet mellan perioderna. Varför det ligger till på det viset vet man inte. Hypotesen att Brå skulle ha fuskat med statistiken kan vi avfärda direkt. Man får tåla att se fakta i vitögat.

Förändringarna av överriskerna är intressanta nog, men om vi fördjupar oss i dem förlorar vi de stora förändringarna ur siktet, inte minst den veritabla explosionen av antalet våldtäkter under den berörda tioårsperioden. En liten del av ökningen i antal beror naturligtvis på att befolkningen har blivit större, men hur resten ska förklaras kan det finnas anledning att diskutera. Handlar det om verkliga beteendeförändringar eller om bedömningsglidningar?

Som bakgrund för en sådan diskussion har jag sammanställt följande tabell som visar den procentuella förändringen av 1) antalet våldtäktsmisstänkta och 2) antalet våldtäktsmisstankar mellan perioderna (källa är tabellerna 4 och 12 i det av Det Goda Samhället publicerade materialet från Brå).

Både när det gäller antalet misstänkta och antalet misstankar är det folk födda i Afrika som toppar listan tätt följda av sverigefödda med två i utlandet födda föräldrar.

33 reaktioner på ”Patrik Engellau: Bonusmaterial 3, om våldtäktsexplosionen

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är metodologiskt rimligt att taga med fyra generationer av utlänningskap i statistiken. Endast innehållet i den insamlade statistiken kan påvisa klassificeringens relevans. Eftersom vi på goda grunder kan utgå ifrån att tredje generationens utlänningar skiljer sig markant från svenskar, så måste vi taga med ett steg till i denna riktning och så vidare tills inga skillnader mer kan urskiljas. Om det går vidare i denna riktning så måste vi övergå till att använda oss av etnicitet i stället för arvsföljd. Eller avbryta processen genom massiv repatriering av utlänningar av alla generationer.

    Gillad av 2 personer

   • Klas Göran skriver:

    Och hur skall man definera etnicitet? Nürnberglagar? Eller gäller borgmästare Luegers devis ”wer Jude [resp. valfri grupp] ist, bestimme ich”?

    Gilla

   • Ms skriver:

    Klas Göran, judehatarna är på din sida, vänstern, finns det en enda sosse som inte hatar judar (jag vet man kallar det Israel idag, bekvämt hyckleri, sen skickar man pengar till Hamas för missiler)? Var det inte död åt judarna man skanderade på första maj i sossarnas tåg? Kan judar bära kippa i sossarnas Malmö? Se dig i spegeln, de flesta här är på Israels sida, och judarnas. Nej, vi talar om att viissa kulturer begår mer brott än andra, det gäller inte judarna. Vi gillar inte mord och våldtäkter här, till skillnad från dig.

    Det är du som är judehatare, den gubben går inte mer, ni är avslöjade.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, här ligger en gravad hund. (Denna satskonstruktion är inte alls så konstig som det implicerades när Refaat el-Sayed hånades för den. Vi säger ännu gravad lax och inte begravd lax fast det är det vi avser.)

    Gilla

   • Anders skriver:

    Det kan vara ett felaktigt antagande att s.a.s. likställa all brottslighet och förvänta sig samma genomsnittliga utveckling av olika brottstyper från en generation till en annan.

    Sexualbrottslighet har statistiskt sett ökat och rån är statistiskt sett oförändrat hos svenskfödda personer med två svenskfödda föräldrar. Svenskfödda personer med två svenskfödda föräldrar inkluderar tredje generationens migranter.

    Sexualbrottslighet och rån kanske är beteenden som i större utsträckning kvarstår hos tredje generationens migranter jämfört med mord och misshandel.

    Gilla

  • Anders L. skriver:

   Det skulle i så falla vara barnbarn till de som invandrade på 90-talet, de flesta var då från forna Jugoslavien, färre från Irak och Somalia. Värstingarna från Afghanistan, Eritrea, Somalia, Nordafrika kom 2007-2015 och har inte hunnit bilda tredje generation. Resentimentet, förbittringen och hatet mot svenskar kanske ökar med tiden när integrationen uteblir.
   https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html#Text1

   Gilla

 1. svenne skriver:

  ”Så är det inte alls. Att överrisken för personer med utländsk bakgrund sjunker beror bara på att de svenskfödda av två svenskfödda föräldrar fördubblat sin våldtäktsbenägenhet mellan perioderna.”

  Jag blir inte klok på vad som egentligen är sanning m.h.t. Brå:s olika uttalande och tolkning av statistik. Ibland påstås det att brottsligheten inte har ökat vid jämförelse med tidigare år, samtidigt konstateras det att invandrare är överrepresenterade i brottsliga sammanhang. Om det skulle vara ett faktum att antalet brott är konstant så måste ju i så fall brottsligheten ha minskat bland den ”ursvenska” befolkningen, eller hur? Resonerar jag fel?

  Gillad av 1 person

 2. Jari Norvanto skriver:

  Det senaste dygnet i Malmö kan man tala om en veritabel sprängningsexplosion…

  Jammeh (S) kommenterar, enligt Asylsvenskan:

  – Vi har verkligen en positiv utveckling. Malmö går åt rätt håll, säger hon.

  Rätt håll alltså. Eller rätt så fel.

  Gillad av 1 person

 3. Ulf skriver:

  Man kan konstatera att undersökningen behöver kompletteras och fördjupas. Hur ser den geografiska spridningen ut vad gäller våldtäkter? Var i Sverige kommer våldtäktsmännen ifrån?
  Förslagsvis bör en kartläggning göras av vad som förenar våldtäktsmän annat än att de är män. Kan man hitta gemensamma nämnare uteifrån var och hur uppfostran och uppväxt skett?

  Gillad av 1 person

 4. Min strand skriver:

  Ja, först, tack till Patrik för engagemanget, det är mer än de flesta förmår.

  Jag tror förstås inte att det begås FÄRRE våldtäkter av invandrare nu, har det framstått på detta vis så har jag uttryckt mig oklart. Det är minskningen av den relativa andelen våldtäkter som invandrare står för jag hänger upp mig på, som förklaras ovan genom att svenskfödda misstänkta med två svenskfödda föräldrar per 1000 går från .9 till 1.8 tabell 4 och antalet misstankar från 1.1 till 2.9 i tabell 12. För utrikes födda så är ändringen 3.6 till 4.8 för antalet misstänka och 4.6 till 6.9 för antalet misstankar.

  Så om vi låter svenskfödd med två svenskfödda föräldrar vara proxy för ”svensk” (vilket antagligen är en av felkällorna) och jämför med utrikes födda så får vi en ökning för misstänkta/misstankar med en faktor 2/2.63 för inrikes födda och en faktor 1.33/1.5 för utrikes födda! Som du skriver ovan (jag får inte ihop det just nu med dina tal ovan) så visar det på en massivt större ökning för ”svenskar” relativt utrikes födda och andra invandrare också.,Eftersom gruppen svenskar så klart var störst från början så blir det ju då så att detta dränker den invandrade delen. Detta saknar ju all rim och reson det förstår envar, varför? Ja vi kan ju jämföra med andra brottstyper där utveckligen är den motsatta, mord och rån exempelvis, där krymper svenskars andel mycket snabbt. Varför skulle motsatsen gälla just för våldtäkter? Det har talats om att Brå ändrade definitionen på vad ”svensk med två svenskfödda föräldrar betyder, och här kan ju en felkälla finnas, att sådana som heter Yamato eller Chen definieras i den grupp som är svensk. I USA och andra länder så använder man därför etnicitet, inte var man är född, detta är så klart det relevanta, japaner och kineser behåller en del av sin kultur, precis som algerier och afghaner gör det. Detta förklarar dock inte varför ”svenskfödda” relativt sett minskar sin andel av antalet mord och rån, men inte för våldtäkter. Det verkar också helt klart att den skenande feminismen har gjort att kvinnor felaktigt anmäler svenska män för våldtäkt, jag gissar att samma fenomen inte gör sig gällande för invandrade gärningsmän, metoo dominerades av förövare som var svenska kulturmän. Så detta kan vara en felkälla till, jag har inte haft tid att rota i om sådana fall ändå räknas med bland misstankarna/misstänkta. Det är ju en möjlighet och kan förklara ökningen men i så fall så är det ju samma sak som fusk och borde vara en rättsskandal. Detta är den enda förklaring jag kan finna som inte pekar på regelrätt manipulation av rådata.

  Sedan, om Brå fuskar eller ej. Det är ju svårt att veta utan insiderinformation, men jag finner det naivt för att utrycka mig milt att avfärda möjligheten. I de branscher jag varit aktiv så har det fuskats med både strålningsdata och annat så jag såg det själv och jag kan inte bli specifik men jag har sett mycket blatant fusk med data i finansbranschen. I migrationsbranschen så har vi Merit Wager som avslöjat mycket fusk på migrationsverket. Vi har också climategate som avslöjat fusk i temperaturdata och så vidare, så varför just Brå inte skulle fuska i en helt avgörande fråga för etablissemanget det kan jag inte förstå? Att bevisa det är förstås inte lätt, men utan tillgång till rådata så förhåller jag mig skeptisk.

  Samma utveckling som vi ser för misstänkta/misstankar kan heller inte ses om man ser till antalet dömda, ingen massiv ökning av svenskfödda kan ses där, vilket också pekar på att något är galet, och att förklaringen kanske ligger i antalet okynnesanmälningar riktade mot just svenskar. Det kan ju vara iscensatt av vänsteraktivister som kanske därutöver har kompisar inom polisen och Brå, exempelvis Dan Eliasson och Jerzy Sarnecki…

  Till sist, för mig har detta aldrig varit ett relativt argument. Tusentals och åter tusentals kvinnor våldtas av invandrare och DETTA BEROR PÅ AKTIVA POLITISKA BESLUT AV SJUKLÖVERN. Utan dessa beslut, av främst S och M, så hade dessa tusentals kvinnor sluppit att få sina liv förstörda och bli våldtagna. Så varje våldtäkt av en invandrare beror av 7-klövern och de som röstar på dem. Varje kvinna som tar livet av sig efter sådant gör det pga 7-klöverns politik. Att svenskar också våldtar det är ett faktum, precis som att regnet faller, det är inget som politiken kan råda över så lätt, men de invandrade våldtäkterna hade varit nära noll med en annan politik.

  DGS har visat att äpplen faller uppåt, det kräver mera forskning.

  Gillad av 9 personer

 5. Elisabeth skriver:

  Patrik E skriver: Statistiken visar att våldtäktsbenägenheten hos svenskfödda med svenskfödda föräldrar fördubblats. Ja, det kan finnas många skäl till att statistiken ”visar” detta. Bl a att den svenske förövaren är känd/bekant till skillnad från förövaren/förövarna vid överfallsvåldtäkterna. Det kan också handla om övergrepp i relationer. Kom ihåg att statistiken handlar om misstankar, inget annat. En del använder kanske våldtäktsanklagelser som ”vapen”. Slutligen, våldtäktsbegreppet är idag mycket utvidgat i svensk rätt. Det skulle vara intressant att veta hur statistiken ser ut när det handlar om vissa olagliga beröringar jämfört med ”fullbordade” våldtäkter..

  Gillad av 5 personer

  • Ms skriver:

   Det sista är med i materialet, illustration 8 tror jag, också mycket mycket märkligt, den svenskfödda andelen ligger konstant mellan de två sista perioderna,trots att vi har haft en invasion av tafs (som jag sett med egna ögon). Grupptafsning är ju ett helt nytt fenomen.

   Gillad av 2 personer

 6. Maria skriver:

  Kan detta ge någon fingervisning:
  ”Nederländerna har under efterkrigstiden präglats av stark invandring. Först från den tidigare indonesiska kolonin varifrån stora grupper av molucker flydde efter ögruppens självständighet. Därefter kom turkiska och marockanska gästarbetare på femtio och sextiotalen. De återvände inte till sina forna hemländer som myndigheterna räknat med utan det blev istället en omfattande och svårhanterlig familjeåterförening i Nederländerna.
  Till skillnad från i Sverige har man registrerat etnisk eller nationell bakgrund när det gäller kriminalitet. Hos första generationen är den 2,5 gånger högre än hos befolkningen i allmänhet, i andra generationen 7,5 gånger högre.”
  https://ledarsidorna.se/2019/03/nederlanderna-har-fatt-en-ny-politisk-stjarna/

  Gillad av 6 personer

  • Ms skriver:

   Precis, och när sedan vänstern kapitaliserar på denna kriminalitet och skyller den på rasism för att få röster så uppmuntras de värsta elementen ytterligare som vi nu ser efter Obamas styre med Black Lives Matter.

   Gillad av 3 personer

 7. Petra skriver:

  Intressant se denna tre år gamla film på nytt. SwebbTV har lagt upp ett avsnitt om medieforskare. Har något hänt på tre år? Ja, jag har börjat läsa DGS!

  Gillad av 1 person

 8. Göran Holmström skriver:

  Frågan är hur staplarna skulle sett ut om man räknat bort hämnd anmälan och okynnesanmälan?
  vet ju faktiskt folk som legat med flicka på bortamatch och pojkvännen kommer på dom, där det slutat med polisanmälan för att blidka pojkvännen,
  Till det Metoo dravlet, där fyllekladd jämställs med en rå våldtäkt. Det är en stor skillnad och det fattar vem som helst utom PK-riddarna, då deras världsbild är så helig och förljugen. Att verkligheten kommer aldrig synas, utan gömas och överbevisas med falskspel och missvisande statistik.
  Har jag våldtagit någon? Nej aldrig, och kommer aldrig göra det, men fyllelegat där båda ångrat sig dagen efter ja, blivit kladdad på ja och kladdat på ja.
  Ska det räknas som övergrepp? NEJ, pinsamt och dumt ja, korkat och osnyggt ja.
  Ska jag anmäla dom fler gånger kvinnor spårat ut och kladdat/ visat brösten/ gnuggat mot mig? Nej en del gånger har jag funnit det roande och lite kul, även om jag inte varit med på det.
  Tror faktiskt att för varje fylle-klantighet som jag skäms för så har jag nog upplevt 5-7 gånger mer att jag varit Lille skutt i trollskogen och lorttrollen har nypit och petat.
  När kommer mans-metoo för vita korpulenta män?
  Helt allvarligt vad fan odla lite skinn och säg ifrån, lägg energin på dom riktiga förseelserna istället!

  Gilla

 9. O.T. skriver:

  https://www.nyatider.nu/riksrevisionen-riktar-upprepad-kritik-mot-regeringens-daliga-styrning/
  Riksrevisionen är Riksdagens resurs för att granska regeringens arbete. Man granskar årligen en mängd olika processer inom statsförvaltningen. Ständigt återkommande kritik riktas mot mer eller mindre allvarliga brister i arbetet med att styra och kontrollera myndigheterna. Det är två avgörande faktorer för att staten skall kunna bedriva en effektiv verksamhet och för att säkerställa att maximal nytta levereras för insatta resurser.

  Gilla

 10. Jonas skriver:

  Det skulle kunna röra sig om ett bedrägeri döljt av orden misstänkta / misstankar.
  Ordet misstänkta är den rättsliga formen medans ordet misstankar rent av kan röra sig om siffror hämtade ur fantasin.

  Så här många är misstänkta men vi har misstankar att den verkliga siffran är…

  Gilla

 11. M skriver:

  Det skulle vara intressant med en ålderskategorisering av misstanke registret. Man kan ju formulera en hypotes om ökningen i den svenska gruppen med två svenskfödda föräldrar om det skulle vara så att merparten avser ungdom mellan 15-25 att det är en värderingsförskjutning som är kopplad till den stora invandringen sedan år 2000 eftersom ungdom påverkas av moden och andra ungdomar och Sverige inte är segregerat i så stor omfattning att inte grupperna möts t.ex. i skolan. Likaså kan man formulera en hypotes kring misstankeregistret om det skulle domineras av svenskfödda män som är gifta eller generellt är i ålder 30 – 50 att det rör sig om ökad anmälningsbenägenhet och lättkränkthet, som vi sett så övertydligt under #metoo. Däremot kan vi inte bevisa, endast falsifiera möjligheten av sådana hypoteser. Det krävs mycket stora mängder bakgrundsvariabler i en undersökning för att utröna det och det krävs en teori om sambandet mellan misstanke och konstaterad våldtäkt/övergrepp och en teori om vad som ligger bakom våldtäkter. Likaså kan man bygga en hypotes om att alltmer segregerat samhälle ur bostadssynpunkt/skola ger en ökad benägenhet för sexuallet våld, men återigen krävs en åldersindelning.

  Det är ändå mycket värdefull undersökning som visar att problemen inte minskat över tid och att samhällsåtgärder vare sig det är korvgrillning, skola eller polisiära ingripanden inte ändrat förhållandena.

  Gilla

 12. A skriver:

  Det klart man inte kan avfärda fusk Patrik. Du menar väl att du inte vill ha den diskussionen. Annars tycker jag du är mer än lovligt naiv. 🙂

  Mvh A

  Gilla

 13. Klas Göran skriver:

  Vad gäller våldtäkter kan det mycket väl ha att göra med värderingsförskjutningar.

  För ett antal år sedan ägnade sig media med entusiasm åt ett antal våldtäkter begångna av mer eller mindre pursvenska män på mer eller mindre överförfriskade pursvenska kvinnor efter en blöt kväll på krogen.

  Detta kan ses som en kombination av att a) svenska unga kvinnor började dricka mer på krogen; b) svenska kvinnor började anamma ett sexuellt beteende som dittills mestadels utövats av svenska män; och c) konsekvenserna av detta beteende började av svenska kvinnor betraktas som oacceptabla (d v s att vakna med baksmälla i fel säng).

  Bl a som reaktion på detta skärptes lagstiftningen så att numera dessa fall kan räknas som våldtäkt. Dessutom uppmuntrades i media unga kvinnor att anmäla alla våldtäkter till polisen.

  Denna kombination av värderingsförskjutningar skulle kunna vara en bidragande förklaring till svenskarnas ökade våldtäktsbenägenhet.

  Gilla

 14. malinkim skriver:

  Jag är osäker på om det utgör en fullvärdig förklaring och har inte försökt mig på att räkna, men behöver detta verkligen vara så konstigt? Vi fick en ny sexualbrottslagstiftning 2005. Vi kan förutsätta att få domar enligt den nya lagstiftningen finns med i den första perioden (2002-2006). Den nya lagstiftningen (som innebär att fler handlingar klassas som våldtäkt) har däremot fått fullt genomslag i den andra perioden (2013-2017). Undersökningar har visat att överrisken bland personer med utländsk bakgrund är högre ju grövre brottet är. När mindre grova brott börjar klassas som våldtäkt, så borde således denna överrisk minska.

  Gilla

 15. Hans Jensevik skriver:

  Att brottsligheten hos urbefolkningen ökar när invandrarna begår brott är förenligt med immigrationsteorin. Det gör det speciellt om invandrarna inte straffas. Det finns alltid en potential brottslingar i en urbefolkning som inte längre är aktiva eller aldrig varit aktiva men bär på benägenheten. Säg att av potentialen våldtäktsmän i urbefolkningen är 25 % aktiva och 75 % socialiserat passiva. Så iakttar dessa 75 % att det kommer in invandrare och våldtar urbefolkningens kvinnor utan att bestraffas. Naturligtvis blir detta en trigger för de 75 % socialiserat passiva att härma hur invandrarna gör och finner att de går fria. Det är skillnad på reglerad och fri massinvandring som vi har i Sverige. Vid reglerad invandring möter invandraren en tydlig kultur och assimileras i denna. Vid oreglerad massinvandring sker inte detta utan värdlandets kultur bryts ner av de invandrades sämre kulturella egenskaper. Det är ett väl känt faktum. Migrationsteorin grundtes är att folk flyttar från underlägsna till överlägsna kulturer. Varför skulle de annars flytta? Men om den överlägsna kulturen, som den nu i Sverige inte förstår av någon anledning, att ”mångkultur” inte fungerar och lämnar åt de invandrade att få sköta sig självs så består deras ursprungliga beteenden. Det finns muslimska länder där ensamma kvinnor på gatan under dagtid kan våldtas utan att det betraktas som olagligt. Denna uppfattning lever kvar när de kommer hit. Men det räcker med en syn på kvinnan som underlägsen mannen för att det ska uppstå social friktion med nivellering nedåt. För människan är härmning en stark drivkraft. Det finns kunskap men i Sverige vet vi bäst och kör alltid hemsnickrat.

  Gilla

 16. Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

  Tack för denna imponerande insats!
  Lite svårbegripliga resultat, men att även 2:a och 3:e generationens invandrare har svårt att forcera integrationströskeln har oxå jag erfarit. Anekdotiskt förstås, men att integrationsproblematiken inte helt sällan beror på en ovilja att integreras ifrån invandrarnas sida, kan man iaktta på marknivå.
  Vet inte om detta faktum når dem på molnfri höjd.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.