Patrik Engellau: Bonusmaterial 1

Patrik Engellau

Jag återkommer till den studie om invandring och brottslighet som nyligen publicerades på dessa sidor . Det märkvärdiga med rapporten, om jag får säga det själv, är inte de i och för sig dramatiska fakta som kunde presenteras utan studiens tillkomsthistoria.

Bakgrunden är att Brottsförebyggande rådet tidigare publicerat två ingående rapporter i ärendet, Brå-rapporterna 1996:2 och 2005:17. Sedan dess har ingen uppföljning gjorts i syfte att identifiera trender. På fjorton år har det inte slagit staten att det kunde vara intressant med en uppdatering.

Skulden till denna underlåtenhet vilar inte så mycket på Brå som på politikerna. Minister Morgan Johansson har aktivt och bestämt avstyrt allt prat om förnyat studium av utvecklingen:

… justitieminister Morgan Johansson (S) säger blankt nej till att ge myndigheten i uppdrag att ta fram ny statistik vilket land som brottsmisstänkta kommer ifrån. – Det har gjorts både i Sverige tidigare och det finns otaliga internationella studier som alla visar ungefär samma sak. Att minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i kriminalstatistiken, men när man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan helt och hållet. Så den politiska slutsatsen som jag ska dra, den kan jag redan dra med de internationella och svenska studier som finns, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till SVT Nyheter.

För ett och ett halvt år sedan slog det mig och en bekant, som kan mycket om statistik men vill vara anonym, att vi själva kanske skulle kunna göra jobbet. Efter en del undersökningar kom vi fram till att förutsättningarna var:

 1. Att vi fick ihop en halv till en miljon kronor för beräknade kostnader.
 2. Att vi lyckades hitta en till svenskt universitet knuten forskare enligt Etikprövningsnämndens regelverk.
 3. Att Etikprövningsnämnden godkände vår ansökan.
 4. Att Brå faktiskt ställde upp på vår statistikbeställning och levererade enligt överenskommelse.

Det lättaste var att hitta pengarna. Ett antal förmögna privatpersoner ställde upp med 100 tkr var. Sedan kändes det i flera månader som om projektet skulle haverera på nästa punkt. Jag försökte locka tjogtals av mig kända och okända akademiska forskare att medverka. Men det var ingen som vågade även om vi erbjöd hygglig betalning. Ämnet var för farligt för akademiker att närma sig. De menade att de skulle riskera hela sin forskarframtid om de ens nuddade vid frågan. Till slut hittade vi emellertid en sociologidocent som tog chansen.

Ansökningar till Etikprövningsnämnden visade sig inte vara att leka med. Vi fick anlita en extern konsult för 200 tkr att skriva en ansökan på femtio sidor att inlämnas till nämnden i ett tjugotal papperskopior. Det var säkert för högt betalt, men vi hade inget val eftersom saken i akademikerkretsar betraktades som ett skunkjobb.

Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm samlade tretton ledamöter plus ordföranden när vårt ärende skulle prövas. Det ställdes intrikata frågor från nämnden men några månader senare fick vi godkänt med minsta möjliga marginal, sju röster mot sex.

Nämnden bestod vid tillfället av tre politiskt tillsatta ledamöter och i övrigt av akademiker inom ämnen som miljöfilosofi, socialgerontologi, psykologi och etik. Alla de tre politiskt tillsatta ledamöterna, till exempel en miljöpartistisk sjukgymnast från Täby och en lärare med engagemang inom kyrkopolitiken, röstade nej till vår ansökan. Tre akademiker ville också sätta stopp för vår forskning. Så här skrev nejsägarna i en reservation:

För att bidra till kunskapen om brottslighetens orsaker… måste en forskningsstudie fokusera på plausibla orsaksfaktorer. I detta projekt är alla sådana faktorer uteslutna och fokus ligger helt på faktorer vars korrelation med brottslighet att döma av tidigare studier väsentligen kan förklaras som effekter av sociala orsaksfaktorer som inte behandlas i projektet… den förväntade effekten av studien är att det blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna.

Den kände nämndledamoten och kriminologen Jerzy Sarnecki röstade för godkännande av ansökan vilket i någon mån återställde min tro på mänskligheten.

Det var tydligt att ärendet var en het potatis när vi kontaktade Brå för att beställa datakörningar och registerutdrag. För det första var det ett politiskt känsligt ärende som ingen på myndigheten tycktes vilja förhålla sig till. Det hänvisades till interna möten och diskussioner. För det andra var beställningen tekniskt komplicerad och en massa avvägningar måste göras för att säkerställa hygglig jämförbarhet med de tidigare Brå-studierna och för att se till att Brå inte tvingades sätta halva personalen på detta enda jobb som med obegränsad vetenskaplig nyfikenhet hade kunnat bli hur komplicerat som helst.

Den politiska frågan avgjordes när chefjuristen ringde till mig. Det kändes som att vara på anställningsintervju. Jag kan förstå Brås eventuella dubier. Myndigheten ville nog vara säker på att det inte var något skumt rasistfascistiskt intresse som låg bakom vår begäran om färsk statistik. Men chefjuristen och jag kom bra överens. Hon – och den övriga personal som vi sedermera kom i kontakt med – var proffsig och kompetent som myndigheter ska vara.

För övrigt hade Morgan Johansson fel. Han hade ingen aning om vad de nya siffrorna skulle visa. Exempelvis tycks den gamla svenska ”exceptionalismen” – som innebär att brottsbenägenheten sjunker från invandrarna själva till nästa generation, alltså invandrarnas barn – ha upphört. Invandrares barn som föds till två utlandsfödda föräldrar har numera betydligt större överrisk för brott än invandrarna själva.

49 reaktioner på ”Patrik Engellau: Bonusmaterial 1

 1. Laggar skriver:

  Mycket belysande om vad som händer då forskningsuppslag bedöms av människor som inte är intresserade av forskning utan bara hur det uppfattas av dem själva och andra. Det är ett exempel därför att mycket annat bedöms på samma sätt. Det finns alltid personer som ”vet” och personer som tror att de har något med saken att göra. Det som faller undan är det intellektuellt intressanta oberoende av de förutfattade uppfattningarna. Man har ironiserat över diktaturernas forskning, men samma sorts människor sitter även på annat håll och bedömer ansökningar. PE:s projekt är strikt taget inget att oroa sig för, han vill bara ta fram vad som gäller, bedömningen har inget att göra med resultatet. Fri forskning tycks verkligen vara på undantag, när alla ”vet” vad det är fråga om. Det blir att ”mota Olle i grind” fastän inget talar för det. Bra gjort PE.

  Gillad av 12 personer

  • Margareta skriver:

   Diktaturernas forskning – ett utmärkt begrepp men analysera också ”demokraturernas forskning”. Finns olikheter i upplägg och resonemang och syfte jämfört med diktaturernas forskning eller ”fria staters forskning”? Själv gissar/anar jag att här sammanfaller diktaturer och demokraturer i sina resonemang.

   Gillad av 2 personer

   • Laggar skriver:

    Diktaturernas forskning är kanske i ännu högre grad ”nollforskning” ju närmare den kommer de makthavandes intressen. Naturvetenskapen kan förmodas vara friare men faller på att naturvetenskapen fordrar internationella förbindelser och det är en styggelse för diktaturen. Demokraturernas forskning närmar sig inom samhällsforskningen diktaturernas, se hur svårt det var att få forskare rekryterade till projektet. Naturvetenskapen har kanske bättre möjligheter att slå vakt om sitt revir. I båda fallen är grundforskningen eftersatt för den kan inte påvisa det ”matnyttiga” i sin forskning, I diktaturen finns inga oklara frågor och demokraturen frågar efter det matnyttiga, tjäna samhället.
    Hur som helst var PE:s forskningsprojekt helt unikt till sin uppläggning, privat finansierat och påvisar vad universiteten inte vågat ta på sig.

    Gillad av 1 person

 2. Min strand skriver:

  Ja som Fredrik konstaterar ovan så är Sverige ett vidrigt land men innan jag utvecklar det så måste jag ju säga att jag är enormt imponerad av dådkraften hos Patrik. Verkligen imponerande, varför blir du inte Sveriges Nigel Farage? Hatten av så bugar jag mot marken som en japan.

  Sedan, så är Sverige verkligen vidrigt, de senaste dagarna så har jag skrivit att vi inte delar samma verklighet, att leva i Sverige är för en tänkande människa ett slaveri, så mycket av ens liv stjäls, det handlar ju inte bara om pengar, utan tid, och man har bara ett liv. Alla arbetande svenskar hade kunnat gå i pension vid halva tiden om det inte var för detta politikervälde och invandringen. Sedan är ju inte detta nog utan allt offentligt samtal är värre än en affisch på Stalin som ju var rak och enkelt totalitär, nu är totalitarismen mycket mera utstuderad och raffinerad, man blir inte bara skickad till Gulag, utan istället så har man lyckats få folk att självindoktrinera, i Sovjet så visste man att Pravda var lögn, och i de flesta länder så misstror folk makthavarna, men inte i Sverige, man inte bara tror på dem, utan det är etter värre, man tror att de vill oss GOTT!!! Det är så sjukt att leva bland folk som är värre än zombier, de deltar aktivt i detta apspel. Apspel är inte heller nog, apor är mera ädla än dessa svenskar med slavmentalitet. Det är djupt deprimerande, jag tycker att filmen Matrix är välfunnen, när en karaktär i filmen som är vaken och lever i den grå verkligheten väljer att gå tillbaks till matrisen och njuter av en fiktiv stek, jag upplever när jag diskuterar med annars intelligenta människor att det är just det som håller dem tillbaks, de ORKAR helt enkelt inte se verkligheten i ögonen, för allt rasar när man inser hur djup indoktrineringen är, i stort sett allt är rakt motsatt den inlärda officiella sanning som en majoritet svenskar lever med. Folk orkar helt enkelt inte vakna. Kanske är det så att detta är en faktor som verkar mot vår sak, verkligheten är för hemsk, mitt mantra i över 12 år det är att alla som är för denna invandring VILL HA alla våldtäkterna, de vill ha gängvåldtäkterna, jag minns att jag fick ett sällsynt svar från Sanna Rayman för kanske 11 år sedan, hon var mycket upprörd för hon skrev minsann ofta artiklar om hur hemskt det var med våldtäkter och att man måste fånga gärningsmännen, men något med henne själv att göra hade våldtäkterna inte, hon tillhörde ju de GODA! Att istället erkänna att man har skuld i att kanske 25,000 kvinnor om året (nu 7500 anmälda med 20% anmälningsbenägenhet) om året blir våldtagna, även barn, det är helt enkelt för mycket för de flesta. Att ens egen livshållning skulle ha något med allt våldet att göra, det blir för mycket.

  Är vårt problem att vi inget annat har att erbjuda än en verkligen trist verklighet? Likt uppvaknandet i The Matrix? Folk skyddar sig själva och väljer pk-myten, drömmen som våra makthavare och media upprätthåller, de håller fast vid denna falska verklighetsbeskrivning. Är det kanske därför denna dröm allt mer börjar likna religion, för att pk-myten skall kunna överleva? Folk vet att det inte är sanningen, att det inte är verkligheten, Greta vet så klart inget om klimatet, och vuxna afghaner är inte barn, men man VILL att det skall vara så, man VILL tro. Så är vårt problem att vi inte har något attraktivt att erbjuda, är det så att en majoritet av folk helt enkelt inte vill tänka själv, de föredrar myten, och de som tänker själva tillhör en liten permanent minoritet? Är det kanske nödvändigt att ha en egen myt att erbjuda för att folk skall klara att vakna, kanske återigen det är kristendomen som krävs, kanske är att återvinna kyrkan det allra allra viktigaste för att vinna denna kamp? Vi måste kunna erbjuda hopp, inte falska stekar:

  Gillad av 12 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Livet som Utsatt, välkommen till den verklighet som drabbar så många i detta land.
   Du slapp det förmodligen i början av livet, ett bra läshuvud och förmodligen så mycket lugn och ro att du kunde fokusera dig på att bygga ett bättre liv.
   För många av oss så vart det stress från dag 1, skolan denna trygga oas, fanns inte istället så ständiga bråk och konflikter, stress över att åka på stryk eller vara tvungen att sänka någon.
   Varje dag under det som ska vara det bästa i en människas liv, barndomen.
   Nej känner inte skadeglädje alls över att hela landet kommit ikapp min barndoms skola och närmiljö. Tvärtom sorg känner jag, för mig är det inget nytt.
   Har ju ett liv av träningsläger i att mota skit vid dörren.
   Men förstår hur det måsta kännas för dom som inte har samma erfarenhet.
   Stressen oron över att inte ha kontrollen över sitt liv och framtiden, det måste kännas svårt. I början av den övningen så blir man lösningsorienterad och vill hitta både fel och syndabockar.
   Efter att par smällar till så eftertänksam, och mycket försiktigare, svårt mer tillit till andra människor med.
   Citerar sgt Barnes från plutonen här” Pothead do you ned this shit to escape reality.
   I am reality.
   Och där vinner systemet det vi kämpar emot, dom bjuder på alla sorters flykt, mat våld via tv. Till och med droger är ok om man bara håller tyst om det,
   Det enda som inte är ok , det är att tycka olika eller säga emot.
   Hur väcker man folket?
   Ryck maten från bordet, låt dom sova ute i regnet, ta deras nya bil.
   Då vaknar dom.

   Gillad av 5 personer

 3. Staffan W skriver:

  Att gängkriminaliteten uppstår i generation två är en erfarenhet även från USA. De legalt eller illegalt ”nyanlända” håller sig i skinnet – bara några fortkörningsböter eller andra felsteg kan ju riskera utvisning! Generation två har hunnit bli medborgare och är uppväxta i lokala gäng som från tidig ålder börjar bråka med granngängen.

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Bedrägeribrott, misshandel, vandalisering, upplopp, allmänfarlig ödeläggelse, mordbrand, narkotikabrott, vapenbrott, rån, kidnappningar, övergrepp i rättssak, människohandel, mord och andra pojkstreck.

   Gillad av 2 personer

 4. Min strand skriver:

  Sedan en detalj som jag fortfarande inte förstår, graferna visar att den del av brottsligheten som definierats som svensk minskar kraftigt för all kategorier, mord, misshandel osv, UTOM för våldtäkter. Jag finner ingen trovärdig förklaring på detta. Har ingen sett samma sak i den pdf som ligger på DGS?

  Har Jerzy personligen förberett data för just denna graf?

  Gillad av 2 personer

  • Igor skriver:

   Min Strand, Om du räknar med alla nyanlända som åkt tunnelbana i Stockholm som svenskar så ökar naturligtvis våldtäkterna som svenskar utför.

   Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Antalet våldtäktsmisstänkta svenskar har skjutit i höjden. (Ta en titt på våra publicerade tabeller från Brå, i det här fallet tabell 4.) Vad det beror på vet man inte. Det kan handla om striktare bedömningar. I den mån detta inte gäller personer med utländsk bakgrund så sjunker deras överrisk med statistisk automatik när svenskarnas våldtäkter alltså ökar.

   En annan möjlighet är att svenskarna hängt på våldtäktsvågen med råge vilket får motsvarande effekt i statistiken.

   Patrik

   Gilla

   • Ms skriver:

    Detta kan du väl ändå inte tro på själv, det är ju helt orimligt. En delförklaring kan vara att svenskar bedöms hårdare än invandrare men hur hänger det då ihop med att antalet dömda är precis tvärt om, andelen invandrare som sitter inne för våldtäkt är ju i massiv övervikt (över 80%). Så det hänger inte ihop Patrik, inte kvalitativt och absolut inte kvantitativt, då alla andra indicier pekar på att det är just inom sexualbrott som invaderar sticker ut. Nej, jag tror på fusk på alla nivåer och att de är ju pga detta fusk som DGS fick göra studien. Går DGS inte vidare nu och jämför med dömda och vilka som sitter inne så riskerar studien att användas av motståndarna.

    Gillad av 3 personer

   • Arthur skriver:

    En hel del statistik ser konstig ut därför att definitionen av svensk bakgrund ändrats. En hel del av dem som i äldre siffror anses ha utländsk bakgrund har i nya siffror svensk bakgrund. Därför kan vi se en brytpunkt i de flesta kurvor. Syftet med ändringen var att göra offentlig statistik mindre tydlig.

    Gillad av 4 personer

   • Anders L. skriver:

    Det kan vara som Arthur skriver. SCBs definition ”utländsk bakgrund” ändrades någon gång mellan dessa studietillfällen (2003?). Först definierades det som invandrade utlandsfödda + svenskfödda barn med en utlandsfödd förälder. I den senare definitionen har den försnävats (av politiska skäl?) till invandrade utlandsfödda + svenskfödda där bägge föräldrarna är utlandsfödda. I Fig. 7 skulle gruppen 13 % alltså kunna delas upp i ”hel”- och ”halv”svenskar och då kanske man finner att de förra minskat och de senare ökat så att summan ”svensk bakgrund” egentligen minskat i våldtäktsstatistiken.

    Gilla

 5. Christer L skriver:

  Om det finns heder så behövs ingen politik. Heder åt dem som medverkade till att det här projektet gick igenom trots allt, heder åt finansiärerna och åt dem med beslutsmakt inom den akademiska världen, och heder åt dem på Brå som utförde statistiken! Heder åt initiativtagaren Patrik och DGS!

  Gillad av 5 personer

 6. Min strand skriver:

  Det rör sig om illustration 7, som går emot hela resten av materialet, och som jag ser det, kullkastar hela studien utan en förklaring, för det är uppenbart för alla att den mest extrema ökningen av våldtäkterna har skett pga invandringen. Så utan en trovärdig förklaring på illustration 7 så anser jag att hela studien faller för en möjlig förklaring är att Brå fuskat. Jag har nu funnit att det uppmärksammas i studien, men utan förklaring.

  Så vad kan tänkbara förklaringar vara, man skall betänka att medborgarstudier över antalet DÖMDA visat på en alldeles massiv övervikt av invandrare vid just våldtäkt, 80-95%, högre ju grövre våldtäkt? Det är ju illustration 7 som hade varit ”The smoking Gun” och yttersta noggrannhet krävs för att gå till botten med detta. Illustration 7 är Sveriges statshemlighet No1, av högre vikt än att Palme kanske hade HIV. Vad kan vara förklaringen:

  1) någon har fuskat med data, polisen, Brå, Jerzy?
  2) feminister och vänstern har organiserat falska anmälningar alá Metoo, en masse, mot endast svenska män. Personligen så tror jag detta fenomen existerar men hade inte bedömt det som varande stort, för det borde uppdagats och blivit en nyhet. Detta kan dock fortfarande vara fallet och helt enkelt mörklagts. Denna inkonsistens mellan invandrare och svenskar borde kunna ses om man jämför med domar över tid, som med all sannolikhet uppvisar motsatt trend mot illustration 7.
  3) våldtäktsmisstankar mot invandrare diarieförs inte, utan döljs redan av polisen. Givet att Dan ”Delete email” Eliasson varit rikspolischef så är detta en distinkt möjlighet, hans uppdrag måste ju ha varit främst att dölja invandrares brottslighet.
  4) Patriks statistiker har fuskat, detta håller jag för osannolikt
  5) ?

  Gillad av 3 personer

 7. Aha skriver:

  Reservanternas invändning visar på ett sjukt Sverige.

  Massiv invandring –> massivt utanförskap –> massiv brottslighet. Att vilja undersöka detaljerna i detta orsakssamband ansågs alltså inte intressant.

  Gillad av 1 person

 8. Jonas skriver:

  Den oförklarliga minskningen i överrepresentation, -50%, i senaste perioden visar varför de gick med på er ansökan. De visste att de genom manipulation av data kunde få det att se ut som att allt var på väg åt rätt håll.

  Sannolikheten att Svenska siffror skulle avvika så mycket från våra grannländer och den tidigare trenden är så nära noll man kan komma.

  Gillad av 3 personer

 9. Tritonen skriver:

  Begreppet ”överrisk” är lite märkligt tycker jag. Det antyder att valet av brottslig bana knappast är ett fritt val, utan något man utsätts för utan egen förskyllan.
  Annars givetvis hatten av för PE och projektet!
  Tyvärr dock ganska (helt?) tyst i MSM.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Håkan Boström på GP igår (läst). Rebecca Weidmo Uvell på Expressen idag (ej läst). Så kanske når nyheten public (dis)service nästa månad eller år.

   Gilla

 10. P I Persson skriver:

  Jag är socialist och anser det som bra att undersökningen gjordes ty forskning bör vara fri och belysa förhållanden ur olika aspekter. Det bästa hade varit om den tillkommit dels tidigare, dels som ett statligt uppdrag. Ty det skaver när en sådan undersökning till stor del finansieras av ”ett antal förmögna privatpersoner” vars agenda vi inte vet något om. Men i rådande situation var den undersökning som gjordes ändå det näst bästa.

  Jag förstår och respekterar nejsägarnas reservation men jag delar den inte, ty argumenten hör inte hemma i detta skede. Diskussionen om relevans måste ske senare men inte stå som hinder för att en undersökning kommer till stånd.

  Gillad av 1 person

  • p kohlin skriver:

   Hur kan man vara socialist och för fri forskning? Obegripligt, en kontrast, men svaret att undersökningen hellre borde varit ett statligt uppdrag avslöjar ju att fri forskning inte är önskvärd. DGS/Patrik bedriver inte Lysenkoforskning.

   Gillad av 1 person

  • Thomas Ek skriver:

   @P I Persson
   Jag är en super-duper-anti-socialist.
   Jag både gillar, respekterar och uppskattar Din rättframhet.
   Jag hoppas därför att Du även framleds här på DGS säger vad Du tycker.
   Jag tror trots allt att det kanske skulle förgylla snacket här på DGS.

   Ha en bra dag
   Thomas

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Nej PI Persson, du är inte socialist. Däremot är du en kännande medmänniska som vill hjälpa till så att människor får det bättre.

   Du TROR att socialismen har samma mål som du. Det är tyvärr inte sant. Socialismens mål är att alla ska bli lika (bortsett från den lilla elit man trots allt måste ha för att kunna styra mot målet).

   Du är INTE socialist, PI Persson. Om du inte drömde så mycket om socialismens godhet skulle du kunna uträtta ännu mer. Risken är att dina ansträngningar hamnar på hälleberget; den nyttige idiotens hälleberg.

   Gillad av 2 personer

   • P I Persson skriver:

    Jag har varit socialist sedan tonåren. Socialismens mål är att alla ska få lika chans.

    Gilla

   • P I Persson skriver:

    Olle, tycker du inte att det blir smått skrattretande att just på en sida där så många insorterar genomborgerliga och socialisthatande politiker som Lööf och Björklund i något slags ”socialistblock”, så påstår du att JAG, med min bakgrund, inte skulle vara socialist !

    Jag växte upp i arbetareklassen. Inte på något sätt gick det nöd på mig och jag kan inte säga att jag direkt led av något klassförtryck i ordets sanna betydelse , även om jag och mina föräldrar fick vända på femöringarna och av ekonomiska skäl inte alltid kunde unna oss samma som de bättre bemedlade. MEN mina föräldrar var inga dumskallar. Jag vet, jag har sett deras betyg från den obligatoriska folkskolan, vilket var det enda av skolutbildning som de fick ta del av. Direkt efter avslutad skola skulle de ut och jobba i dåligt avlönade arbeten för att tjäna pengar för det egna uppehället. Detta var så självklart för deras samhällsklass att ingen ifrågasatte. Annat var det med (den relativa) överklassens barn. De skulle studera vidare vare sig de hade förutsättningar för det eller ej.

    Det mjukades med tiden upp en aning, men i princip gällde samma för mina kusiner som ändå bara var cirka 10 år äldre än jag. Jag tillhör DEN FÖRSTA GENERATIONEN där det var ett faktiskt alternativ även för ungdomar ur min samhällsklass att ”ta” både realen och studenten. Ingen i vår släkt hade gjort det förut. Och när jag efter sex års universitetsstudier kunde avlägga inte bara en, utan två akademiska examina, då var det som en ofattbar dröm för mina omåttligt stolta föräldrar.

    Och jag blev så oerhört tacksam för de socialistiska pionjärerna inom arbetarerörelsen som under många år målmedvetet och mot de borgerligas strävan successivt införde allas lika chans. Hur skulle jag mot den bakgrunden kunna avsvära mig socialismen ??? Att jag sedan många år är gruvligt besviken på S är ju inte för att de skulle vara socialister, utan tvärtom för att de godtagit och själva för en borgerlig politik.

    Gilla

 11. Jaxel skriver:

  Såvitt jag förstår styrs etikprövningen av SFS 2003:460.

  Syftet med denna lag är att skydda de människor som på ett eller annat sätt utgör objekt för forskningen. Objekt kan man exempelvis vara genom att ens personuppgifter används.

  I paragraferna 7-11 anges villkor för att forskningen skall tillåtas. Såvitt jag kan se handlar det om att skydda de individer som omfattas av forskningen. Det tycks mig som att den motivering för avslag som ges av reservanterna (Se krönikan) går utanför lagens ramar för prövningen. Man kan ifrågasätta om inte reservanterna missbrukat sin ställningning för att driva en politisk agenda.

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460

  Gillad av 1 person

 12. Margareta Fogelberg skriver:

  Tritonen::”Tyvärr dock ganska (helt) tyst i MSM”. O nej då! I GP:s ledare häromdagen skrev Håkan Boström om Patriks artikel. Om jag känner journalisten rätt ser han fram emot del 2 av Patriks vällovliga ansträngningar.

  Gillad av 1 person

 13. Jaxel skriver:

  Mer om etikprövning. Jag är tveksam till om DGS-rapporten egentligen skall kollas forskning. Snarare handlar det om statistik. En statistikansvarig myndighet som Brå har rätt att använda den aktuella typen av data för statistikframställning och skulle därmed kunna göra detta utan etikprövning. Det spelar ju knappast någon roll om man själv publicerar framtagna tabeller eller överlämnar dem till någon annan.

  Brås rapport 2005:17 tycks inte ha etikprövats (åtminstone sägs inget om detta). Så varför valde man att gå till etikprövning för detta rent datahanteringsmässigt närmast identiska projekt? Har man inte här satt ett besvärligt prejudikat för sig själva? Vilka av de rapporter man producerar kräver etikprövning av dataanalyserna? Brå skall ju själva göra en uppdatering av.2005:17 i konsekvensens namn måste väl också detta projekt etikprövas.

  Jag har själv arbetat på en statistikansvarig myndighet.
  Vi producerade massor av statistik baserat på persondata och detta utan etikprövning. Statistik som både kunde publiceras och statistik som överlämnades till olika beställare. Vi kunde göra så just därför att det handlade om statistik och inte forskning.

  Gillad av 1 person

 14. Ivanovitch skriver:

  Many years ago I stayed in the Soviet Union as a visiting professor at a prestigious Soviet research institution. At a dinner, I was seated next to a woman who was chief editor (for a non-political section) at Pravda. She asked me ”We read this and this in our state media. What is the truth?”

  The difference between this Russian woman and the average Swedish reader of Dagens Nyheter (DN) is that the Swedish reader swallows everything – direct lies, semi-truths, truths — hook, line, sinker.

  Ivanovitch

  Gillad av 3 personer

 15. Arthur skriver:

  > Invandrares barn som föds till två utlandsfödda föräldrar har
  > numera betydligt större överrisk för brott än invandrarna själva.

  Numera? Så visar det sig också vara i relevant utländs statistik, även i vad avser vissa grupper i USA för mer än hundra år sedan. Jag förmodar att det i regel förhåller sig så.

  Gillad av 1 person

 16. P I Persson skriver:

  Det är väl för att jag är för en fri forskning som jag anser att den helst bör ske , inte av staten, men på statligt uppdrag. Ty då är den fri från bindningar till kapitalintressen.

  Gilla

 17. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Detta är nog det bästa inlägg jag läst från Engellau. Det visar svart på vitt hur svårt det är att få till ärlig forskning och belyser hur korrumperad den forskning vi får oss till livs förmodligen är. Hade projektet däremot handlat om att visa hur svenska mäns köttätande bidrar till ökade våldtäkter och att det därför är nödvändigt att drastiskt minska CO2-utsläppen hade pengar regnat från staten och projektet lyfts fram med pukor och fanfarer.
  Det är inte bara när forskningen berör immigrationen som maskineriet bromsar, kritiska granskningar av feministisk forskning, klimathysteri, socialistiskt politik och public service torde vara i det närmaste nästan totalt omöjligt att genomföra utan privata miljardärer som backar upp.

  Gillad av 3 personer

 18. M skriver:

  Ett mycket bra initiativ med flera resultat som ger upphov till hypoteser, som kan testas::
  1) Ingen större förändring av brottsbenägenheten totalt som den mäts mellan de tre studierna dvs olika samhällsåtgärder har inte haft effekt
  2) Att andra generationen blivit mer brottsbenägen pekar på kulturella/etniska skäl, inte socioekonomiska (där kultur och andra svårigheter troligen är orsak bakom de socioekonomiska problemen (kultur är så att säga den sociala biten)) dvs det är något som går i miljömässigt arv, men vad? Främlingskap?)
  3) Att svenskar blivit mer brottsbenägna på det sexuella området tyder på ändrade värderingar/ökad anmälningsbenägenhet. Så grundläggande värderingar ändras knappast på en tio års period.

  Viktigast är nog att den politiska ideologin/rädslan för främlingsfientlighet mm kan avföras och istället flyttas fokus på hur det ser ut och vilka grupper och vad det beror på istället för att av politiska skäl stoppa huvudet i sanden.

  Det är alltid bättre med fakta när man ska se på samhället. Uppenbart är också att den typen av studier är otillräckliga och att det är fullständigt otillräckligt att nöja sig med en oberoende variabel benämnd socio ekonomiska faktorer.

  Gilla

 19. S Eriksson skriver:

  Jag har ett svagt minne av att jag tidigare har undrat över uttrycket ministerstyre och om det inte är eller borde vara olagligt?

  Gilla

 20. p2185 skriver:

  När får vi veta att Morgan ”som vet bäst” Johansson tacksamt tagit emot den nya kunskapen och som tack skickar DNV de pengar (mot kvitton) som det kostat att göra det som borde ha uppdragits åt BRÅ att göra och som borde finansieras med skattemedel. Heder åt de privata finansiärerna som s a s betalat extra skatt och Patrik för en så allmännyttig insats för höjande av mångas kunskapsnivå!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.