Patrik Engellau: Spermieprincipen eller månraketsprincipen

Patrik Engellau

När samhällen ska försöka lösa något problem kan de ofta välja mellan två helt olikartade metoder. Den första kallas spermiemetoden. Den är helt decentraliserad och subsidiär. Man skickar ut några hundra miljoner pigga försök som sannolikt kommer att misslyckas allihop. Om ett av försöken lyckas är det en stor triumf. Man kan tycka att metoden verkar slösaktig och därför dömd till undergång. Men om man betänker att miljontals sådana emissioner inträffar i varje ögonblick på jordens yta så inser man möjligen metodens potential. Den som har svårt att rent intellektuellt ta till sig metodens kraft behöver bara betrakta resultatet för att bli övertygad.

Månraketsmetoden är den centraliserade och toppstyrda motsatsen. Dess princip är att man bara gör ett försök och att detta försök till varje pris måste lyckas. Misslyckanden, till exempel den läckande O-ringen som fick rymdfärjan Challenger att explodera, är förödande.

Olika människor har olika böjelser när det gäller att välja metod. Valet sker emellertid inte slumpmässigt eller utifrån den enskildes arvsanlag utan av ett socialt faktum som du lätt kan tänka ut om du blundar och funderar ett tag. Centralhärskare, exempelvis Lenin och vår tids svenska politikervälde, föredrar månraketsprincipen eftersom den ger dem kontroll och inflytande och tvingar dem att höja skatterna för att förverkliga sina drömmar. Medelklassare, särskilt sådana med företagargener, väljer spermiemetoden eftersom de vill stå på egna ben och göra sina egna försök. Dessutom är de i allmänhet skeptiska till politikens månraketer (såframt de inte tillverkar O-ringar eller bedriver flyktinganläggningar vilket manar dem att av egenintresse applådera storslagna politiska raketprojekt).

Sveriges problem idag är att politiken lagt under sig alltför många områden – skolan, sjukvården, migrationspolitiken, socialpolitiken och så vidare – och försökt fullända dem enligt månraketsprincipen. Principen hade ett mått av trovärdighet fram till Sovjetunionens fall (och fortfarande på vissa specialområden som till exempel just att bygga månraketer men även när det gäller domstolar, rättsväsende och en del annan myndighetsutövning; där är centralstyret omistligt, alternativet är ett ständigt pyrande inbördeskrig mellan klaner). Sveriges problem är kort sagt att leninismen fortlever i stora delar av vårt samhälle. Eller vassare formulerat: problemet är att politikerna varken kan eller tänka sig alternativ till sin egen månraketsmodell.
Läraren och skoldebattören Isak Skogstad, som brukar ha kloka synpunkter, konstaterar följande i Dagens Nyheter den 18 maj:

Skolans beklämmande situation kräver att våra politiker vågar tänka nytt. De har kört fast i gamla hjulspår… situationen för skolväsendet [är] så akut att denna strid måste tas…

Jag tror att Skogstad har mer rätt än han kanske själv törs inse. Hans förslag är bland annat att man ska minska skolans uppdrag, till exempel genom att skära ned antalet undervisningsämnen från sexton till max tio. Det är, enligt min mening, som att byta O-ringar på Challengerraketen. Felet är inte raketens konstruktion utan valet av organisationsprincip. Jag tror att vi så långt det går måste övergå till spermieprincipen.

Poängen med spermieprincipen är att den tillåter en frigörelse av oändliga skaparkrafter som månraketsprincipen inte kan mobilisera. Om jag vore utbildningsminister så skulle jag lägga ned de centrala skolmyndigheterna och låta tusen blommor blomma i skolorna. Jag skulle nöja mig med att mäta skolornas resultat, det vill säga elevernas kunskaper, på något objektivt sätt – sådana system finns – och publicera resultaten på internet så att alla skolväljare fick information om de olika skolornas kvalitet.

Jag är väl bekant med invändningarna mot en sådan decentraliserad ordning. När tusen blommor får blomma kommer det en del växter som många anser för ogräs i rabatterna. Ja, i ett sådant system skulle jämlikheten – i bemärkelsen föreställningen att alla skolelever har samma medfödda möjligheter – få stryka på foten.

Spermieprincipen kan anses bryta mot det svenska politikerväldets av Skolverket författade värdegrund. Spermieprincipen ligger närmare motton som ”rädda sig den som kan” och ”survival of the fittest”. Men i ett nödläge – ”en beklämmande och akut situation” – som ser ut att förvärras inför framtiden finns det anledning att satsa på sådant som vi vet fungerar snarare än på politiskt korrekta dagdrömmar hos politiker och centralt placerade myndighetsexperter som egentligen bara värnar om sina positioner. För att konstatera spermieprincipens överlägsenhet räcker det med att jämföra antal och tillväxttakt för respektive produkt: människor och månraketer.

29 reaktioner på ”Patrik Engellau: Spermieprincipen eller månraketsprincipen

 1. Bo Svensson skriver:

  Från skattebetalarens perspektiv är det jag betalar för, att det hamnar värdefullt kunnande i de nya människorna som skall ersätta de förbrukade. – Jag vill släppa från mig pengar för just detta och inget annat.

  Liksom för mjölk: – Vi släpper inte från oss pengarna förrän vi hittar mjölken på butikshyllorna. – Vi betalar inte för att det skall pågå betesdrift, komatning, mjölkning, mejeriverksamhet och distribution i förhoppning om att det skall hamna mjölk i butikerna att hämta.

  För att bli kvitt planekonomin i undervisningsverksamheten räcker det alltså med att hitta effektiva fusksäkra metoder för kunskapskontroll av dem som vill få del av skattemedel för ändamålet. – Och för de pengarna skaffar man sitt kunnande som man finner bäst och undervisningsverksamheten är utsläppt i den friska konkurrensutsatta ekonomin.

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Jag skulle nöja mig med att mäta skolornas resultat, det vill säga elevernas kunskaper, på något objektivt sätt – sådana system finns – och publicera resultaten på internet så att alla skolväljare fick information om de olika skolornas kvalitet.”

  Men skattemedeln till verksamheten? – Skall det fortfarande vara skolpeng lika för alla, – skall skolor inte få välja och välja bort elever, – måste lärare försäkra att ”alla är lika långa” för att få undervisa?

  Gilla

 3. A skriver:

  Mycket bra text P.E. Det går att i detalj mycket exakt beskriva varför ”raketmetoden” egentligen är ett bedrägeri som leder till motsatsen av vad den påstår. Ju större målet är, destå bättre döljs vad den egentliga produkten är: makt. Ett illusionstrick. ”Världens bästa någonting, blir i praktiken världens sämsta + massor av makt. Det går tills inget fungerar längre.. 🙂

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

 4. Lars Strömberg skriver:

  Ett problem kan kanske vara att problemen inte enbart orsakas av valet mellan spermier och månraketer.
  Jag tror på människan!
  Det vill säga, jag tror på att PROBLEMET till stor del är människan. Individen.
  I vår nuvarande kultur skall man vara kravlös. Inte för att någon kanske riktigt tror på kravlöshetens möjligheter att åstadkomma något. Utan snarare för att det är viktigare att vara omtyckt än att nå resultat.
  Pur, kortsiktig egoism, alltså.
  I vår nuvarande kultur är man splittrad. Ungarna ska vattnas, gymet ska grillas, hunden ska till Thailand, och alla ANDRAS aktiviteter – samt ens EGNA FB- och instagram-inlägg ska bevakas, respektive likes-antal-räknas, via den närmast fastvuxna lilla glasplattan i handflatan.
  Mycket att stå i. Mycket att pulsa runt i…
  Att då samla sig, titta upp, peka med hela handen – utan glasplatta – sätta konkreta tider (inte säga ”så snart som möjligt, är du gullig…”), säga ”du gör det – och du där gör det där!” istället för att mejla tretton personer med en fråga och sedan försöka rodda i vilket av svar som gäller, istället för att gömma sig i ett mysigt team ställa sig upp och själv agera.
  Det börjar bli komplext nu. Betydligt mer komplext än valet mellan raket- och spermieforskning.

  Gillad av 1 person

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Om man ska kunna delegera så mycket som möjligt är det viktigt att veta vad som är det önskvärda målet. Det skulle säkert gå utmärkt med spermieprincipen om målen och kontrollen av dessa mål var väl genomtänkta. Så har fallet inte varit sedan läroplanen 1994 och möjligen ännu längre tillbaka. Att tro att elever utan kunskap ska vara kapabla att välja sin egen kunskap är lika dumt som det låter. Att locka kunniga lärare med stolthet för sin kunskap till en skola som inte premierade en given kunskap indikerar att lockelsen för de önskvärda lärartalangerna blir dålig.
  Att springa i valfri riktning när kunskap finns i en bestämd riktning skapar oklarheter där kunskap behövs. Att inte mäta kunskap när den är mätbar ger missförstånd och försvårar för elever och föräldrar att begripa vad som måste förbättras.

  Politiker på 90-talet tog förödande beslut om utbildning vilseledda av pedagogiska ”experter”. Lägg därtill övervältring av skolansvaret på okunniga kommuner och en friskolereform baserat på ett 8-sidigt PM. Läsning av artiklar av bla Professor Magnus Henrekson (ex i Kvartal.se och många artiklar i tex SvD av Inger Enkvist ger ökad insikt om skolmyndigheters övergrepp i samspel med politikers egen okunskap).

  Spermier som vet varthän de ska kan uppenbart vara en fantastisk metod. Utan rimligt och otydligt mål och utan rimlig självkontroll är det förödande. Skoldebatten har börjat tillnyktra baserat på viss probleminsikt. Att ta bort ämnen kan förefalla rationellt. Att ta bort ett antal målsättningar och mäta resultaten i nuvarande skola som man ändå inte klarar som inte har med kunskap att göra borde också prövas. Det finns bra kommuner som tex Nacka som förstår vad som krävs på den nivån men de premieras inte utan dålig uppföljning får passera och politiskt fokus får läggas på friskolors ägande för att vänstern ska kunna prata istället för att hantera roten till det onda som finns på annat håll med en felaktig kunskapssyn som har fått blomstra i flera decennier

  Gillad av 1 person

  • Ms skriver:

   Socialdemokraterna står så klart redo att styra folk med varm hand, eller hur herr Bernhoff? De pedagogiska ”experterna” du talar om är ju en del av vänsterindoktrieringen, de skall så klart inte få en krona, utan folk skall få välja SJÄLV, tänka sig! Det är enkelt, matematik, svenska, historia, fysik, biologi, engelska och några ämnen till. Det är inte rocket science.

   Gillad av 7 personer

 6. Tomas skriver:

  Månraketsprincipen håller jag med om är förkastlig. Spermieprincipen bör dock ha vissa begränsningar ifall det för nya generationer gäller viktigare funktioner som skola, sjukvård mm annars kanske vi blir överraskade av antalet islamister, vänsterfabulerare, barnklimatexperter, lufterianer, vaccinationsförnekare mfl. Trots allt har ju spermier sina begränsade val under förutsättning att de är rätt applicerade.

  Gilla

  • Göran Nilgard skriver:

   Precis! Nödläge!

   När kan man skönja att någon av de FEM olika skolmyndigheterna har fått insikt att man kört fast?
   Det är, tror jag, när fikarummens anslagstavlor pryds av ordspråk som detta:

   Teori är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik är när allt fungerar men ingen vet varför. Hos oss är teori och praktik förenade: ingenting fungerar och ingen vet varför. … I detta hus förenas teori och praktik: ingenting fungerar och ingen fattar varför.

   Gilla

 7. Min strand skriver:

  Off topic: Konkret så skall jag använda mig av min demokratiska rätt och förtidsrösta på Afs idag. Ödesfrågan för Sverige är inte skolan, eller invandringen, utan repatrieringen. Detta måste upp på bordet. Idag kunde man läsa idiotiska ledare som hävdar att de invandringskritiska grupperna har samma åsikt som den konservativa EPP om invandringen, man vill ha bättre gränskontroll osv. Jag uppfattar att man ingenting förstått, de invandringskritiska grupperna drivs av att folk inte vill ha dessa främmande kulturer här, ALLS. När man väl får makt så kan man så klart stänga gränsen, men sedan kommer ju det viktiga steget, att börja skicka ut folk, samma incitament som vänstern har att importera väljare samma skäl finns ju för nyhögern att skicka ut dem. Plus deras främmande sedvänjor förstås. Europa kommer att splittras allt mer, en sida har haft makten länge, vänstern, och de har fel om allt, en sida har aldrig haft makt, och har allt motsatt åsikt om allt, framtiden kommer att bli en våldsam maktkamp om herraväldet i Europa. Jag ser fram emot det!

  Gillad av 12 personer

  • Palle9 skriver:

   Min strand: Men S m.fl. går nu till EU-val med inställningen att Europa ska fortsätta att ta in migranter – det viktiga för dessa ljushuvuden är att alla EU-länder ska vara med och dela på antalet mottagna migranter ”solidariskt”.
   I Sverige har vi ju haft den principen att alla kommuner tvingas ta emot migranter med påföljd att den ena kommunen efter den andra går på knäna ekonomiskt, och detta i en högkonjunktur. Ändå förespråkar S m.fl. ett analogt system för EU-länderna. Vad skulle kunna gå fel?
   Repatriering: instämmer att detta behövs, men det första måste vara att stoppa anhöriginvandring och fler invällare.

   Gillad av 3 personer

   • Ms skriver:

    Visst, först bromsar man, sen backar man. Men det är svårare att backa, hårda nypor måste till, inget böl. Därför är det en helt annan sak att tala om repatriering, det är ett erkännande av att vi inte kan eler vill ha dessa kulturer här. En fullständig reversering av svenskarnas sinnen krävs men jag tycker mig redan se det, i synnerhet hos kvinnorna, de som inte är förrädare, vid första fysiska hot mot barn eller sig själv så ändrar de åsikt, allt rämnar, då måste de få den korrekta fruktansvärda verklighetsbilden och kommer då att stödja lika mycket våld oh hot som redan påförts svenskarna. Inte så öppet, men de kommer inte att säga emot.

    Gilla

 8. Ms skriver:

  Ditt förslag om skolan kommer inte att bli verklighet innan alla värdegrundspartier kastats ur sadeln en gång för alla, S och klabbet. En röst på M blir inte en röst för din fria skola. Hur skall det finansieras? Får jag skatten sänkt eller inte, eller blir det ännu en åtgärd där jag får betala två gånger för samma sak, som kraftverk, elnät, tåg, skolor osv? Hur skall du göra med invandrarna? Du kommer att få flera hundra tusen elever kanske i koranskolor med denna takt. Mycket måste ändras innan ditt förslag kan genomföras, det första: repatriering.

  Gillad av 5 personer

 9. lenam skriver:

  Avskaffa skolplikten. Gör skolan till en rättighet och börja om. Skoltvång ska endast ges av speciella skäl.

  Gilla

 10. p kohlin skriver:

  Off topic: Mångfald är en tillämpning av spermieprincipen: låt t ex svensken ha sin kvinnosyn, låt muslimen ha sin motsvarande, låt alla ha olika rättsuppfattningar d v s olika rättssystem i ett land som vårt (rent logiskt måste det innebära detta men det sägs inte) för olika kulturer. Månraketsprincipen är bra vid upplösning av mångfalden.

  Gillad av 1 person

 11. Göran Holmström skriver:

  Backar vi bandet lite så fanns det bara två typer av människor förr.
  Om dom använde sig av spermie eller månrakets principen kan man fundera över lite.
  Men det fanns bara två sorter. Dom som odlade och dom som jagade,
  Beviset för det är, att forskare har jämfört massor av skelett och lite andra attribut.
  Börjar med bönderna, Lite stabilare byggd mer långsega muskler som gjorda för att påta i jorden monotont 8-10 timmar per dag tyngre skelett var en sak som även det noterades.
  Jägarna å andra sidan har ett lättare skelett inte svagare utan lättare till det så mer explosiv och starkare enligt forskarna Rätt logiskt med andra ord den ena sorten är byggd för monotont arbete, den andra för variation.
  Men någonstans under evolutionen så har man med spermie-metoden blandat dessa till mellantinget och fått fram hybriden, den tröga jägaren eller den uttråkade bonden!
  Både bonden och jägaren fyller sina funktioner, här har vi en avart som inte duger till något och vips var den perfekta parasiten född, resten är historia.
  Kan vi nu använda mina banbrytande upptäckter till att befria alla parasiter från jobb där dom utnyttjar sin makt till att sko sig själva och förstöra.

  Gillad av 3 personer

 12. Palle9 skriver:

  Patrik: Du skriver
  ” Månraketsmetoden är den centraliserade och toppstyrda motsatsen. Dess princip är att man bara gör ett försök och att detta försök till varje pris måste lyckas.”
  Jag lyssnade för många år sedan på en hög potentat från NASA, som beskrev arbetet med att lyckas med en månlandning före 1960-talets slut. En viktig poäng var följande: man siktade in raketen så exakt som möjligt mot den rätta banan från jorden mot månen, men om detta blev helt exakt eller ej var inte det avgörande. Man kontrollerade nämligen regelmässigt att man låg i rätt bana och därefter justerades riktningen med hjälp av korta motor-insatser.
  Det viktiga är alltså att inrätta regelbundna kontrollpunkter med åtföljande korrigerande åtgärder, inte att man gör exakt rätt från början.
  Denna princip är nog inte så dum att följa – när t.ex. det svenska skolsystemet fungerade bra på 1960-talet, varför då göra annat än gradvisa justeringar? I stället vände man upp och ned på ett fungerande system, och följderna av detta ser vi i den fördumning, som präglar vårt samhälle.

  Gilla

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Spermierna har det nu en gång så att de alla har ett gemensamt mål, om jag för jobba vidare med metaforen? Likt månraketen, faktiskt.

  Så visst kan vi organisera en centraliserad nationell skola (vår månraket), vars uppdrag är att övervaka att spermierna simmar mot målet – vilken väg de tar behöver vi inte reglera, ej heller vilken sorts simtag. Men de skall alla mot ägget.

  Ett sådant system är faktiskt det vi hade en gång i tiden, innan socialdemokrater och moderater i omgångar demolerade det. ”Om inte jag får bestämma över leksaken skall jag se till att ingen annan vill ha den”, typ.

  Sedan behöver spermiemetoden en sorteringsmekanism: vissa är sämre simmare än andra och tar längre tid på sig eller kan inte nå fram alls. Andra är snabbare och kommer fortare fram. Skolan måste alltså ges metoder för att hantera detta. Stoppar vi spermierna i en månraket kommer alla fram samtidigt, men inte längre av egen kraft – vilket torde vara dagens skola i mångt och mycket. Först en raketstart, och sedan sköter trögheten det hela. Kanske ”Inertia” vore ett passande namn på ett skyddshelgon för skolan i Sverige?

  Men varför begränsa sig till månraket som metafor? Varför inte förlänga den tanken? Raketen bär material och personal vilka konstruerar anläggningar för allt högre liggande bedrifter. En rymdstation, sedan en mån-bas, och sedan? Per Aspera ad Astra.

  Vilket då skulle vara universiteten – här bryter dock spermiemodellen samman. Dagens universitet är snarare preventivmedel och attrapper, allt syftande till att undvika befruktning och det pliktansvar det innebär att vaka, värna och vårda nytt liv (eller kunskap i det här fallet). Istället utförs fruktlös autoerotik och intellektualiserad pornografi – vad annat kan man kalla genusstudier om inte just detta?

  Hr. Engellau är bra på inspirerande metaforer: kanske han borde slänga ett dylikt getöga på de olika strategier råttor och vargar använder? Även där finns lärdom om skola och avkommans väl och ve.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Min fru vill inflika att skolan snarare är att likna vid ‘Aniara’. DS

  Gillad av 4 personer

  • Trots allt skriver:

   Till ”Min Strand”. Ditt forslag ‘Skicka ut folk (invandrare)’ ar politiskt omojligt. Enda praktiskt fungerande metoden ar att gradvis dra ner pa bidragen, den verkliga drivfjadern for dem som kommer till Sverige. Detta kraver att nu rostar ratt I nasta val. Till dess, sta upp for Dina asikter och informers grannar och vanner om sakernas verkligheten tillstand.

   Trots allt

   Gillad av 1 person

 14. Dandersan skriver:

  Några månraketen finns inte i Sverige. Tur att vi kan samlas kring en central fråga som klimatet i stället.
  Klimatsmart!

  Gilla

 15. M skriver:

  Patriks skolreformer har misslyckats så nu vill han släppa ALLAS regler! Men ser man som infrastruktur, som institution som ska vidarebefordra gemensam kunskap, så är det kanske sperimiemodellen som fallerat i detta fall. Det är inte enda fallet heller. Ingen privat firma hade resurser bygga månraketer, först nu många decennier senare finns en marknad för satellit uppskjutningar och tekniken är känd och privata företag går in. Ett modernt samhälle behöver både stat och privat näringsliv och alla dessa nyliberaler med felaktiga Fridmanitiska modeller som de religiöst framför är inte trovärdiga.

  Ur ekonomisk synvinkel, teoretisk, fallerar oftast spermiemodellen pga ”fallacy o composition” dvs vad en gör får en annan effekt på helhetsnivå.

  Generellt är det nog klokare att se på den ekonomiska historien och samspelet mellan institutionsbyggande stat och privata initiativ, inte utveckla förnumstiga retoriska figurer utan täckning i verkligheten. Det är en låsning till nyliberal ideologi, inte till ekonomisk vetenskap,

  Gilla

 16. Gunnilla E skriver:

  Spermiemodellen funkar nog bra för föräldrar som förser sina telningar med preventivmedel i form av goda ekonomiska förhållanden! Modellen kanske kan användas i försvarsmakten? Skicka ut soldater som små spermier som gör vad de vill och invaderar Ryssland? Målet är Moskva!

  Gilla

 17. Trotsig skriver:

  Inte manfard men inte sa langt ifran: Har Centerpartiet klimatkompenserat for charterflygresan till Partikongressen I Lulea enligt lofte?

  Trotsig

  Gilla

 18. Kronblom skriver:

  Hmm, kan det vara därför som det ibland ligger begagnade kondomer nere vid postlådan? Ett embryo som aldrig blev till en raketforskare, ett åkerspöke eller något för skogsmusen?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.