Nederländsk minister anklagades för att mörka – avgår

I Nederländerna har asylministern Mark Harbers tvingats avgå efter en rapport om brottslighet bland asylsökande. I rapporten framgår att 4600 brott har begåtts av asylsökande under 2018, men det framgick inte hur många av dessa brott som var våldsbrott. Våldtäkt och mord rubricerades som ”övrigt”. Efter anklagelser om att ha försökt mörka statistiken har Harbers nu avgått.

Rapporten visade också att mer än hälften av brotten hade begåtts av personer utan asylskäl, huvudsakligen från Marocko och Algeriet.