Patrik Engellau: Fascister

Patrik Engellau

Med fascister menar vi normalt någon sorts våldsrörelse som växer ur det civila samhället utan direkt kontakt med den kanske demokratiskt tillsatta statliga våldsapparaten. Både Hitler och Mussolini byggde ursprungligen sina rörelser vid sidan av staten men lyckades så småningom infiltrera och överta det etablerade statliga systemet och därmed påtvinga demokratin sina egna odemokratiska idéer, i det tyska fallet exempelvis extrem och målmedveten antisemitism.

Många oroar sig idag för att något motsvarande skulle vara nära att inträffa i Sverige. När Nordiska motståndsrörelse visar sina flaggor med tyrrunor anar dessa bedömare återuppståndna hitleristiska stormtrupper.

Risken finns. Just därför har vi anledning att inte nöja oss med att förfasa oss utan i stället ägna saken lite mer eftertanke. Den stora frågan är vad som kan ge fascister livsluft och näring. Det är ändå ganska märkvärdigt och ovanligt att nya politiska rörelser uppstår vid sidan av det etablerade systemet och faktiskt lyckas ta makt över staten. Hur kan den rena ondskan plötsligt bli jättepopulär?

Den officiella och etablerade svenska synen på de embryon till nazistiska och fascistiska rörelser som existerar i Sverige tycks vara att de är farliga för att de är så avskyvärda ty genom sin vidrighet kan de locka till sig stora grupper ondskefulla människor som vill fylka sig bakom deras fanor i taktfasta stöveltramp.

Bakom denna uppfattning hos makthavare och ledande opinionsbildare ligger en människosyn som jag har svårt att förlika mig med, nämligen att det hos en stor del av svenskarna ligger en ond, men tillfälligt bedövad, instinkt till aggressivitet, en nedsövd vilja till brutalitet som genom tyrrunans kraft plötsligt kan blossa upp och bli en politisk skogsbrand som förgör all den goda vilja som den humanitära stormakten representerar. Denna föreställning om folkets elaka potential existerar för övrigt även i andra sammanhang vilket visar att makthavarna egentligen är rädda för folket, till exempel i idéerna om att det skulle finnas en inbyggd strukturell rasism hos svensken i gemen. En närbesläktad idé är tankefiguren om den strukturella könsmaktsordningen som innebär att alla svenska män, om de tog av sig den påtvingade masken, egentligen är potentiella våldtäktsbrottslingar.

Jag säger alltså att ja, fascismen kan komma, men nej, det beror inte på någon hittills dold pervers läggning hos svenska folket. Varför skulle då fascismen kunna slå rot i Sverige?
Den onda fascismen behöver inte se ut som den gjorde i Tyskland och Italien under mellankrigstiden. Den kan också se ut som den gjorde under general Augusto Pinochet som tog makten i Chile år 1973 då en militärkupp under hans ledning genomfördes mot Salvador Allendes socialistiska regering. Kanske var det faktiskt i Tyskland som det var i Chile.

Jag var i Chile någon vecka före kuppen som medlem av en svensk diplomatisk delegation med uppgift att ge Allendes regering 50 miljoner kronor i u-hjälp (vilket motsvarar ungefär 330 miljoner kronor idag; det knusslades inte när uppskattade samhällsexperiment skulle stödjas). Delegationen fick träffa presidenten vilket var stort.

I verkligheten hade Chile vid det laget stannat. Det upptäckte jag snart utanför de officiella begivenheterna. Ekonomin hade gått i stå, staten hade inga pengar, export och import hade lagts ned, landet stod och väntade på att något skulle ske, antingen en revolution som införde socialism på riktigt eller en militärkupp som återställde den gamla ordningen. Pinochet hann först.

General Pinochet fördömdes av en hel värld som ond fascist och det ligger väl en del i den bedömningen om man räknar det antal socialistiska revolutionärer som hans regering tog av daga. Men att Pinochet kom till makten berodde inte på någon tidigare dold våldsgen hos det chilenska folket utan på att deras trygghet och försörjning hotades av Allenderegimens misskötsel av landet och dess ekonomi.

Den fascism man i verkligheten kan oroa sig för är inte den som kommer sig av att folk förförs av tyrrunor utan den som kommer som svar på att staten inte gör sitt jobb. Om svenska regeringar fortsätter att vansköta landet och problem i vardagslivet kryper närmare inpå vanliga svenska människor, typ att de inte längre törs jogga i träningsspåret på kvällarna för rånrisken, då har staten misslyckats och då är det inte konstigt om folk välkomnar våldsverkare med eller utan tyrrunor som tycks erbjuda trygghet och ordning när det legitima demokratiska våldsmonopolet har lagt av.

46 reaktioner på ”Patrik Engellau: Fascister

 1. M skriver:

  Politiker, media, akademier och ledande inom näringsliv och förvaltning lever i en bubbla med få känningar ut i verkligheten och har givetvis också uppdraget att styra landet, åtminstone politiker och ledningarna för sina olika fögderier. Idealism och atomisering av människor och den gängse iden att allt utgår från individen och den psykodynamiska psykologin med sin tro om onda och goda drifter och motsvarande splittring mellan internaliserade onda och goda objekt och den tafatta, ständiga PR svansen med ständigt skal av reklam och påverkansinsatser blir själförstärkande och påverkar synen på hur den sociala ingenjörstekniken ska utformas, BRÅ vingklipps, Jerzy Zarnecki vill inte oroa, media vill inte oroa och dra igång något som stör verklighetsuppfattningen, som problematiserar och ser vad och varför något inte fungerar utan Nisse i Hökarängen ska vara lugn och stilla och trygg i att myndigheterna har koll. Finanskapitalet, näringslivet och politiken växer samman. Alla vill bevara status quo. Partierna är lydiga redskap för eliten.

  Resultatet blir att feedbackslingorna mellan styrande och förhållanden försvinner och okunnighet breder ut sig. Man hänvisar till ”forskning”.

  Mycket specialkunskap av hög kvalitet inom t.ex. det tekniska och naturvetenskapliga området är trots den enorma betydelsen ointressant när det gäller att förstå dessa samhällsrörelser.

  Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Patriks myntar begreppet ”folkets elaka potential” i dagens artikel.
   Folket kan indelas i :
   – de som leds av tyrrunor
   – den nettoskattebetalande medelklassen
   – de som leds av profeten Mohammed

   Var torde ”folkets elaka potential” främst stå att finna?

   Gillad av 3 personer

 2. V for Vendetta skriver:

  Det talas allt mer om fascism och högeryttringar i samhället men allt mindre om salafism och vänsteryttringar som är mer eller mindre direkt hämtade ur gamla Sovjet. Så klart fyller det ett syfta att fylla medborgares huvud med dessa idéer då fokus vänds bort mot det riktiga problemet som är den radikala Islamismen, invällarnas påverkan av den inhemska men även den europeiska ekonomin. Om vanligt folk tror att det är en gryende fascism som är det stora problemet som tornar upp sig är det mer oroväckande än vad man först kan tro. Det auktoritära samhälle som står inför dörren är rotat i religiösa övertygelser mer än något annat. Senast i fredags protesterade rätt många människor för att man fängslat deras Imam vilken predikat stening, utrotning av Judar samt avlivning av homosexuella. Svaret på ett sådant samhälle som tar ett tämligen fritt folk och sätter det i ett ofritt samhälle måste givetvis bli motstånd i någon form och det motståndet talas det nu om i former av Fascism och NyNazism men inget kunde vara mer felaktigt…. det borde benämnas konservatism, konservatism i det avseendet att man vill värna sina fria traditioner, värna sin goda ekonomi och värna de värderingar som skapat fred i 400år.

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Fascism är vänster, fascism är socialism. Fascism är en extrem form av syndikalism. Det som gav namn åt fascismen var de italienska marxistiska fackklubbarna, fasci, knippen. Mussolini var det marxistiska socialistiska partiets ledare och ändrade dess inriktning inifrån till syndikalism ungefär på samma sätt som Per-Albin Hansson förändrade det svenska socialdemokratiska marxistiska partiet inifrån till syndikalism.

   Men Hansson var slugare, han satte facket över partiet i stället för tvärtom. På så sätt kunde socialdemokratin aldrig väljas bort i Sverige när den en gång blivit vald.

   Gillad av 7 personer

   • Niklas R skriver:

    Är fascism vänster? Ja
    Är fascism socialism? Nej
    Inom fascismen hittar vi inte vissa element som är fundamentala för socialismen.
    Dessa är t.ex. idén om den socialistiska övermänniskan. Alla socialistiska ideologier, speciellt de mer renodlade versionerna, har eller har haft program för att ta fram en socialistisk idealmänniska. Genom genetisk, kemisk och/ eller biologisk manipulation av befolkningen eller delar därav.
    Massmord som samhällsverktyg. Samhällets omstrukturering sker bäst med chockmetoden där minst, enligt Marx, 10% av befolkningen likvideras för att eliminera oönskade element och slå sönder de kedjor som håller ihop samhället.
    Identitärpolitik – samhället delas upp i två grupper, den skyddsvärda och den skyldiga. Den skyddsvärda har rätt att göra allt för att skydda sig självt mot den skyldiga gruppen, inklusive att i förebyggande syfte attackera och döda medlemmar i den skyldiga gruppen oavsett vad dessa har gjort. Detta är samma konstruktion som alla socialistiska sekter använder sig av i sin verklighetsbeskrivning; proletärer – kapitalister, arier – judar, kvinnor – män, färgade – rasister, etc, etc, etc.
    Det offentliga ska äga allt/ beskatta allt.
    Antisemitism, detta finns med i princip alla socialistiska sekter och inriktningar.

    Inom fascismen hittar man inte antisemitism, idén om övermänniskan, massmord som samhällsverktyg eller att staten ska äga allt. Inte att säga att de inte använde sig av planhushållning men privata företag förblev privata.
    Fascismen är i grunden nationalistisk vilket inte den generella socialismen är.
    Det är av den anledningen som fascister oftast säger sig slå lika både vänster och höger ut

    Så om vi ska placera fascism på den klassiska vänster – höger skalan så hamna fascismen lite till vänster om mitten (ungefär där centern och liberalerna befinner sig idag) men till höger om nationalsocialismen och en bra bit till höger om sossarna och kommunisterna.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Niklas R

    Glöm inte att Mussolini var ledare för det italienska kommunistska partiet och när han bildade det fascistiska partiet var det för att han ville ha ett kommunistiskt parti med betoning på det nationella i stället för det internationella.

    När han satte sin plan i verket fick han ettt gratulationstelegram från Lenin.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det fungerar bra för mig med begreppet fascism för de starkas och framgångsrikas arrogans och förakt för allt svagt och misslyckat och begreppet vänster för de svagas och misslyckades hat och avund mot dem som är bättre än dem själva.

   Jag begriper inte dina inlägg och vad det är du strävar efter.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men måste gå metodiskt tillväga. Det innebär att man fastslår kriterierna först och tillämpar dem sedan. Om man fastslår kriterier för fascism innan man alls studerar Pinochet skall man finna att han inte uppfyller dessa kriterier. Så enkelt är det.

    Gillad av 1 person

 3. Aha skriver:

  Risken för fascism ligger nog inte så mycket i risken att bli överfallen i joggingspåret skulle leda till fascistiska motreaktioner utan beror i första hand på hur starkt Islamismen växer till sig i Sverige. Islamisterna har egen våldsapparat och är totalitära.

  Eftersom etablissemanget är all in på mångkulturen vill man inte att radikala Islamanhängare utmålas som fascisthot då det å det grövsta misskrediterar mångkulturen. Uppmärksamheten mot Nordiska Motståndsrörelsen/NMR blir då någon sorts diversionsmanöver bort från radikala Islam som kan vara faktorn 100 ggr så omfattande som NMR. NMR tjänar också syftet att det misskrediterar nationalismen. SD som betonar styrkan i nationsbegreppet blir då brunsmetade.

  Den verkliga brunsmetningen, fascismen står dock Islamisterna för genom sitt kalifat.

  Gillad av 2 personer

  • Palle9 skriver:

   AHA: Instämmer, dock tror jag att Patrik har en viktig poäng i just detta att om/när det blir uppenbart för folkmajoriteten att staten gravt försummar sina mest grundläggande skyldigheter, då kan en stor motreaktion inträffa. När rättssamhället allt tydligare fallerar, när folk inte vågar ta en kvällspromenad, när sjukvården brister, när gränskontroller inte fungerar, när brandskyddet visar upp stora brister mm mm, då kan en situation inträffa, som liknar (förutom Patriks exempel med Chile) den i exempelvis DDR. Människor gav sig ut på gatorna i sådana mängder att inte ens en polisstat som DDR såg det som ett möjligt alternativ att öppna eld mot folkmassorna.
   Skillnaden mellan Sverige och DDR är bl.a. att vi inte har stängda gränser, så en första trolig reaktion blir en flykt över gränserna för de, som kan finna sin utkomst i utlandet. För övrigt såg man även denna tendens i DDR-fallet när medborgare tog sig ut via Ungern då detta land luckrade upp järnridån.
   En stor likhet mellan DDR (östblocket) och dagens Sverige är även den totalt förvridna verklighetsbild, som förmedlas av statliga media.
   Dessa reaktioner ska naturligtvis inte benämnas fascism – detta ord används i vårt land av vänsteretablissemanget på så många politiska motståndare som möjligt, när argumenten tryter, höjer man rösten och hemfaller åt okvädingsord. Vår statsminister går i spetsen för detta föraktliga beteende.

   Gillad av 7 personer

 4. Små barn i gula västar skriver:

  Om vi kunde flyga i en tidsmaskin och besöka flydda tider och platser, skulle vi snabb upptäcka att vårt eget ögonblick alltid är annorlunda mot förr. Att var tid endast utgör ett kort utsnitt av en ständigt pågående process. Men att den insikten hjälper oss föga i vår förmåga att bedöma vår egen framtid.

  Att komma åt vederhäftig information utgör i sig det största hindret. Att sedan rätt väga och utvärdera kan bara handla om en avancerad gissningslek. Vi badar i information. Men bara en bråkdel av den kommer någonsin upp till ytan och synliggörs. De flesta processerna förblir oupptäckta. Ingen människa eller forskningsinstitut kan någonsin komma åt all nödvändig information och bearbeta den rätt. Inte ens om de hade tillgång till en superkvantdator.

  Brås senaste Nationella trygghetsundersökning blottar bara en stor osäkerhet. Går det över huvud taget att mäta brottslighet och otrygghet i Sverige, per distans, sittande i en kontorsmodul, och aldrig lämna rummet, än för att dricka kaffe?
  Att samla in data via post och webbenkäter och acceptera en svarsfrekvens där bortfallet ligger på 60 procent. Vem inbillar sig att ett utskickat frågeformulär ens kan fånga en skugga av en komplex och rörlig verklighet? Men ändå låta vi denna skuggbild förvandlas till ett underlag för politiska beslut. Det liknar mest en urmakare som arbetar med boxarhandskarna på.

  Människan har egentligen alltid varit blind inför framtiden. Mer så i dag än förr. Vi har en ytterst snabb teknisk utveckling att ta hänsyn till. Det pågår också ett demografiskt storexperiment. Sjösatt av våra ledande politiker. Där den mänskliga salladen består av allt från snälla humanister, till mer aggressiva kombattanter. Och allt där emellan.

  Naturen har alltid hatat vakuum. Även mänskligt vakuum. När något viker ned sig, tar annat över. En värdegrundsmix i den högre skolan rörs i dag ned i den mänskliga salladen. Vi blandat värdegrunder hej vilt, med hjälp av våra öppna gränser. Men själva får vi enbart bekänna oss till en enda värdegrund. Den officiellt marknadsförda.

  Och inte bara olikhet i värdegrund går ner i salladen, utan även religös sådan. Och syn på vad mer duglig moral bör innehålla. Till detta skall läggas en ökad allmän samhällelig sårbarhet, genom en mer avancerad teknisk infrastruktur. Vi lever i högre grad med minskade mänskliga och tekniska marginaler. Med en ökad grad av osäkerhet.

  Vi ser den i kärnvapenutvecklingen med tillhörande vapensystem. I de mer avancerade drönare som tas fram, från mikro till större, som alla kan fjärrstyras med precision, med paket från jultomten eller med en vapenlast. Snart i var man hem. Kopplat till en ökad precision.

  Pandemier vet vi lurar runt hörnet. I dag bara en dagsflygning bort. Så ligger där ett antal sovande supervulkaner. Som kan vakna upp när som helst. Och bädda in hela kontinenter i aska. Har hänt många gånger förr. En sover i Italien under Neapel, och en sover mitt i Amerika vid Yellowstone.

  Och så vi tassande små människokrakar som numera knappt vet vad vi får säga – och inte säga. Där piskorna viner över huvuden. Och där en ökad grad av självcensur numera läggs på var och ens axlar.

  Och så har vi de som vill driva på. Och som tycks se demokratin som ett av problemen. Inte minst för klimatet skull. Kanske ser de innerst inne Kina som en förebild. De lever ju inte ”med detta inre demokratiska motstånd”. Och kan därför arbeta mer effektivt och lägga under sig mer världsliga resurser och snabba på den egna utvecklingen. Något de mer trögt arbetande demokratierna i väst inte förmår.

  Trots att vi lever i en tid av stora informationsmängder andas var och en av oss genom ett smalt sugrör. Så den information vi själva besitter är inte ens pytteliten. Men vi får nog räkna med att vi är på väg in i något som liknar hela havet stormar. Men på vilket enskilt sätt kan vi inte överblicka. Men vi har nog bäddat relativt dåligt för oss själva. Inte minst i Sverige.

  Jag är själv glad över att jag är äldre. Utanför mitt sovrumsfönster ser jag dagligen små barn i gula västar gå förbi med vuxet ledarskap i sina händer.
  De går på led. Den kommande generationen som skall ta oss över nästa millenniumskifte. Och jag blir inte särskilt avundsjuk, om jag skall bli lite personlig. Jag lider faktiskt i lönndom med mina egna barnbarn.

  Gillad av 7 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Ja, Nyereres socialistregim i Tanganyika, sedermera Tanzania. Ca 70 miljarder kronor har svenskarna måst betala i bistånd till enbart detta landet. Och det fortsätter. Kristna missionärer och sossar i ohelig allians; i detta fallet åtminstone sen Erlanders dagar vid makten.

   Gillad av 1 person

 5. Tritonen skriver:

  Allt och alla som ifrågasätter den socialdemokratiska hegemonin betraktas som subversiva och ”bruna”. Fascisterna och nazisterna gjorde på sin tid ingen hemlighet av att de föraktade och ville avskaffa demokratin. Detta gjorde de också, när de kom till makten. Att dra paralleller till SD visar bara hur desperat Vänstern har blivit.

  Gillad av 6 personer

 6. Lars-Olof Svensson skriver:

  Ja det är många som varnar för ett nytt trettiotal. Men hur likt är vår tid säg november 1918 eller 1933?
  Den 29 sept 1918 hade Ludendorff (Tysklands verkliga ledare då) insett att kriget var förlorat. Han erbjöd då socialdemokraterna parlamentarism och därmed i realtiteten regeringsmakten. Ludendorff fruktade hårda fredsvillkor och ville inte att han och armén skulle få ansvaret för det och hans list var att den nya folkvalda regeringen skulle få ta ansvaret för ett fredsavtal Socialdemokraterna nappade på betet vilket gav upphov till dolkststötslegenden. Tyskland och tyskarna ogillade minst sagt fredsavtalet. Saarlandet och dess kolgruvor ockuperades som pant mot orimliga skadetåndskrav, så orimliga att John Maynard Keynes protesterade mot det genom att hoppa av sin expertroll i fredsförhandlingarna och skriva boken The economic consequences of the peace. Boken förutser vad som skulle komma hända i Europa om fredsvillkoren som då förhandlades skulle bli verklighet. Som en parentes kan nämnas att hans medicin istället var frihandel i Europa, fredsvillkoren skulle bara strypa Europas ekonomisa motor ansåg han.
  Efter vapenstilleståndet i nov 1918 tågade nästa fem miljoner tyska soldater hem från västfronten. De var vana att gå i uniform och lyda order. Många var dessutom krigsskadade, även mentalt.
  Revolution bröt ut i många tyska städer, bla i Munchen. Lite senare, 1928, beordrade Stalin tyska komunistpartiet att behandla tyska socialdemokraterna – den enda kraft om skulle kunna ha stått emot NSDAP – som deras första fiende. Stalin ville förhindra en fransk-tysk rapprochement, vilket tyska socialdemokraterna diskuterade.
  1921 rullade Röda Armen in i Polen för att som alla tiders största snille Lenin förordat sprida revolutionen västerut. Vid det laget var det ganska känt in Tydskland hur revolutionen farit fram i Ryssland och Ukraina.
  På 20-talet fick Tyskland hyperinflationen. Medelklassen blev utblottad.
  Så kom Wall Street kraschen. Väldshandeln sjönk med 70 % och i Tyskland steg arbetslösheten till 50 %.
  När man nu läser tex DN eller AB, eller hör framträdande politiker tala om ett nytt 30-tal, då vet de inte vad det skriver eller talar om. Vår tid kan inte vara mer olik den tiden. Vi har ingen revanchism, ingen massarbetslöshet, ingen inflation, inga hotande revolutioner.
  Ändå har vi våra egna galenskaper, som att Sverige ska rädda världens klimat och världens alla flyktingar.
  Men det är en annan sak.

  Gillad av 3 personer

 7. kolosserbrevetkap3 skriver:

  FREDRIK ÖSTMAN: ”Varför hjälper du de sanna fascisterna, sjuklövern, att upprätthålla sin retoriska fint och kidnappning av ordet fascism?”

  ”Fascismen saknade en genomarbetad ideologi. Dess inställning var utpräglat antiintellektualistisk, den hyllade instinkten och handlingen på bekostnad av det småborgerligt kalkylerande förnuftet. Myten, inte partiprogrammet, var det som skulle egga till handling, och myten behövde inte vara sann för att fungera.” (Uppslagsverket NE).

  Aktuella MYTER har vi gott om i dagens Sverige. Deras egentliga upphovsmän, spridare och odlare är Socialdemokraterna, Vänster, MP, övriga sjuklöverpartier, SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN, Expressen, Skolväsendet, LO, Fackförbunden, Sveriges Kristna Råd inkl. de kristna samfundsledarna (styrelser, föreståndare, präster, pastorer) samt EU.

  Gilla

 8. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Det är möjligt att stam- och klankultursmentaliteten klingar av men kan vi lita på det? Hur längs skall svenska kronans värde få decimeras? Den går säkert att rädda men undrar om inte receptet är alldeles för pinochet för det?

  Gilla

 9. larsbernhoff skriver:

  Håller med PE. Det är när staten inte gör sitt jobb som det uppstår tex medborgargarde som i sig inte är uttryck för fascism. SD växer snabbare när övriga partier tror att det är bra när de tystar ner en fråga som SD identifierat som misskött av staten. Kontraproduktivt som vi vet.

  Verkliga problem måste lösas. Nu frestar staten mångas tålamod om det blir för lätt att få bidrag utan att vara lojal samhällsmedborgare.
  Staten löser inte heller tex de närliggande invandringsfrågorna på ett bra sätt, alltså uppstår motreaktioner. Allende löste inte Chiles problem. Någon annan samlar makt på det sätt som är möjligt i det landet.
  I Sverige behöver vi hitta andra lösningar. PE har förvarnat om att det mullrar bland en allt större del av folket. Frågan blir vad som är ett konstruktivt sätt försöka vända trenden till att staten ska få ökad legitimitet och agera på ett sätt som väcker respekt och förhoppningsr om en bra framtid för Sverige och oss medborgare? Det är ont om bra svar som är realistiska, tyvärr. Probleminsikt är steg 1, men redan där börjar svårigheterna som är uppenbara när man hör partikäbblet som har för låg nivå.

  Gilla

  • Jsp skriver:

   Allende fick bare makten för att centrum höger delade sina ca. 60 pct. Av rösterna på 2 kandidater. Det fans ingen 2. Omgång i valet. Med detta utgångspunkt påbörjas en extrem vänsterpolitik. Det var nära att utvecklas till riktigt revolution, som vänstern på 70 talet förordade. Då tog militären makten.

   Gillad av 1 person

 10. Min strand skriver:

  Jag har nog bara inbillat mig att jag i DGS funnit skribenter som delar min analys utan det verkar allt mer som under alltsammans så ligger vänstertankar och lurar, eller kanske rättare, ett oskrivet blad som inte fick den västliga traditionen och religionen i sig som unga, utan vänstertankar kunde ta dessa plats. När nu dessa vänstertankar börjar kunna ses i konkret samhällsförändring, i Sverige islamisering och totalitär överstatlighet och allt mera indoktrinering och åsiktsförtryck så försöker många som Patrik rationalisera sin tidigare ståndpunkt men har så att säga inget att gå tillbaks till utom det oskrivna bladet. Därav analysen ovan.

  Vad är det fascister vill? De vill ju helt enkelt tvinga alla till underkastelse, till kollektiv konformism. För mig så är det precis detta vi har idag, bara på ett mera sofistikerat sätt, via massmedia och total indoktrinering över lång tid och ett enormt skattetryck, på global skala, man har infiltrerat media, universitet och hela politiken utom det populistiska segmentet som är ett uttryck för folkviljan. Man har också ett mera sofistikerat sätt att använda våld, man kan säga att det enda man tillfört är hyckleri, så att man använder löst knutna grupper som AFA och militanta muslimer till att hålla folk i schack. Senast så var en bekant till mig i Lund för att lyssna på Åkesson, det hennes första möte med våldsamma och hotfulla aktivister, från vänster och invandrarsidan. Det är mycket effektivt.

  Så vi har en slags ”mjukfascism” redan, den styrande filosofin har allt gemensamt med de gamla fascisterna, inte minst socialismen. Jag tycker hela artikeln är en felidentifiaktion, de små grupperna av nazister och etnofascister är perfekta fågelskrämmor för den allomfattande ”mjuka” västerfascismen som redan styr, de tjänar precis syftet till denna felidentifikation som Patrik ovan gör sig till talesman för. Reaktionerna på Trump och Brexit visar på att jag har rätt, och önskan om klimatdiktatur likaså. Båda sidor hatar också judar, nazister såväl som vänstern och många muslimer. Blir det kommande EU-valet en stor framgång för ”populister” så tror jag, istället för ovanstående, att vi kommer att få se kraftiga nerslag mot alla demokratiska uttryck som går emot etablissemanget, fascism.

  Självklart finns det en och annan nazist, men det hade varit någon gammal kostymnarr om det inte varit för denna påtvingande massinvandring av kulturellt inkompatibla människor, etablissemangets politik är jordmån även för denna reaktiva eventuella fascism. Allt är etablissemangets fel. De är villiga att offra allt, inklusive demokratin och oss för att hålla fast vid makten.

  Gillad av 11 personer

  • Erik2 skriver:

   Först, jag uppskattar väldigt mycket det sätt på hur PE öppnar diskussioner som annars förtigs idag. Det ligger väldigt mycket i det PE skriver, om än jag inte vet om jag håller med om allt. Men det ökar min förståelse av mig själv och samtiden. Det är faktiskt lysande.

   Sedan, det du beskriver känner jag inpå bara skinnet är väldigt mitt i prick. Vill bara tillägga att efter att i somras också ha besökt ett politiskt möte med Åkesson så är jag fortfarande fylld av ett stort obehag. Inramningen av denna oerhörda mängd av poliser runtom på torget och på hustak (!), dialogpoliser och motdemonstranter (som höll sig lugna men totalt förstörde det som kunde varit ett öppet och bra politiskt möte), kombinerat med representanter från andra partier cirkulerande i publikhavet lämnade en fruktansvärt sorglig och ledsam och obehaglig känsla inom mig som bara växer. Det här är inget fritt samhälle. Här finns det många som definitivt kan tänkas sig att hjälpa till med att räkna valsedlar så att del blir rätt osv. På detta uppträdandet från lokala C representanten. Vi har språkats vid förut och det tycker jag har varit bra samtal. Nu, efter att ha sett mig i publikhavet, ignorerades jag efter mötet när jag ville tala med denne vid valstugan. Kanske han var på väg och inte hade tid, möjligt, men jag kände också ett avståndstagande och förakt mot mig som person. M representanten uppträdde mycket bra, L var glada, SD ville inte riktigt ha mig i valstugan -uppfattar man ser mig som extremvänster som infiltrerar.

   Sammanfattningsvis, det finns oerhört många tecken på totalitära och rent fascistiska drag i samhället idag. Förtrycket via skatt, regleringar och utomparlamentariska grupper är oerhört effektiv. Jag är personligen inte välkommen längre. Flera f d arbetskamrater skänker en numera föraktfulla och aggressiva blickar och några är mer öppna och avslappnade. Det sista också en konsekvens av statsministerns samlande förmåga (ja, ironi).

   Gillad av 3 personer

 11. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Jag utvecklade min egen definition av fascism i Vad är demokrati?. Min definition är rent pragmatisk/empirisk och inte ideologisk. I korthet:
  Fascism utmärks av: 1) centralisering, 2) ”top down”, 3) likriktning och 4) tvång.
  Alla totalitära regimer/rörelser utmärks av dessa faktorer, och är dessa faktorer för handen har man i praktiken en de facto fascism, eller totalitarism.
  Notera att även mjukt tvång (genom ”ekonomiska styrmedel” som skatter och bidrag) är tvång.
  Jag insåg, EFTER, att jag hade formulerat denna definition att sverige utmärks av 1) centralisering, 2) ”top down”, 3) likriktning och 4) (mjukt) tvång. Vi lever alltså i en fascism. Den regering vi har är i hög grad fascistisk och de flesta partierna (inte minst de s.k. liberalerna) är i grund och botten fascistiska.

  Gillad av 5 personer

 12. Claes-Göran Olsson skriver:

  Man kan tolka samtidens skeenden enligt Min Strand: ”Allt är etablissemangets fel. De är villiga att offra allt, inklusive demokratin och oss för att hålla fast vid makten”.

  Men oroväckande är också vanligt folks inställningar till demokratin. Då menar jag inte filosofers och meteorologers rop på diktatur, utan just vanligt folks vardagsattityder. Ofta har jag hört – det vet jag inget om, det bryr jag mig inte om, jag tänker aldrig rösta, politiker kan man inte tro på, politik är att sko sig själv på andras bekostnad, …..

  Den fasta grunden för vårt samhälle skulle vara demokratin. Men allsköns krokben kan, i ljuset av det otrygga fundamentet för demokratins upprätthållande, iscensättas av demokratins dödgrävare.

  Gillad av 1 person

 13. Erik P skriver:

  NMR fick 2 106 röster i riksdagsvalet 2018.

  Nazisterna nådde aldrig mer än någon enstaka procentenhet när de var som störst under 30-talet.

  Just saying.

  Gillad av 1 person

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Ett litet pekpåkande, som andra gjort redan: Pinochet var inte fascist om vi skall använda ideologisk taxonomi. Pinochet kallades fascist av kommunister och socialister i och utanför Chile, enligt känt mönster: jämför de olika svenska partiernas klassifikation av NSDAP före och efter angreppet på Sovjet, och efter krigsslutet.

  Men jag förstår varför du skriver att han var fascist. Det är en etablerad sanning i de flestas sinnen att så var fallet. I ideologisk mening var Pinochet inte fascist. I medial och retorisk däremot var han det därför att konsensus om detta etablerades via tolkningsföreträde.

  Men det hela blir ju lätt mest hårklyverier för närmast sörjande. På den tid frågan utreds hinner en agitator med att driva skådespelet vidare i sin riktning, så varför spela enligt andras regler?

  Löfvens parti stödde nazi-Tyskland! Löfvens parti bedrev raspolitik! Löfvens parti och facken krossar fri företagsamhet! Löfvens parti svälter svenskar och ger maten och pengarna till muslimer!

  Och så vidare: motangrepp, inte ursäkter och förklaringar. I vart fall inte vid kontakt med fi (eller för den delen FI, Sveriges mest rasistiska och kriminella parti).

  Påståendet att Fi är vad jag säger är ett exempel på hur man tvingar över bollen på motståndarens planhalva. Kontringen på ett sådant i en offentlig debatt hade varit att tjafsa om god ton och hatspråk och dylikt – varför man ökar trycket: ”EU-parlamentarikern från Fi leder en yrkeskriminell familj! och gömmer sig genom att kalla alla kritiker för rasister!”.

  Att fastna i definitionsmässigt pjämmer enligt ovan – både mitt och andras inlägg – är för debatter vad träsk är för kavalleri.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Jag förstår och har förståelse för att du hellre söker samförstånd än konfrontation. Dock: att göra så med en fiende utan avgränsat mål, utan som säker din total assimilation eller utplåning både som individ och som gruppmedlem är att hjälpa fienden i sitt värv. Samförstånd, likt ett lyckligt äktenskap kräver ömsesidig vilja och förtroende. DS

  Gillad av 9 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Stefan Löven viftar med fascist flaggan och använder rasistkortet flitigt
  Hans senaste utspel är att jägare och legala vapenägare ska,”Straffas” för våldet i förorten.
  EU hade för några år sedan en utredning om legala vapen Cecilia Wikström och Cecilia Malmström var dom som föreslog en hel del radikala åtgärder mot legala vapenägare, ursäkten var Balkanrutten och dess vapensmuggling, som vanligt så handlade deras förslag inte ett dugg om detta utan endast ett försök att försvåra för vanliga människor att utöva hobbies och fritidsintressen.
  Den gången tog det tvärstopp över 2 miljoner underskrifter kom in som protest mot idiot förslagen.
  EU backade förnuftigt fort i frågan, nu är det dags igen denna gång så lyfter statsministern samma fråga igen, med ursäkten att skjutningarna i förort är i fokus. Halvautomatiska jakt och sportskyttevapen samt magasin med fler än tre skott står i fokus än en gång.
  Hur ofta används då ett legalt vapen för att begå brott? Enligt känd statistik så en gång på tre år ungefär, och detta på en grupp av cirka sex till sjuhundratusen legala vapenägare med i snitt tre vapen per person översätter man detta i procent så 99,999999991 gång sker ett dåd.
  Hur ofta används en förskärare eller en mora kniv, eller säg ett armeringsjärn i våldsbrott?
  Jag skulle tippa på att det är cirka 300 gånger vanligare, ta den älskade spriten den är inblandad i uppemot hälften av alla våldsbrott eller sexualbrott.
  När ska statsministern överväga ett förbud mot, basebollträ, armeringsjärn, moraknivar, förskärare,
  pennor (utmärkta stickvapen), militärkängor, cafestolar, vedträ, reglar under 1 meter, hundkoppel (strypvapen), mc-hjälmar, kraftiga grenar och sprit.
  Varför förbjuder han inte allt som går att använda som tillhygge?
  Vad är hans egentliga orsak till att jävlas med legala vapenägare?
  Jo dom kan ju teoretiskt göra uppror mot hans skit diktatur!
  Och det vill han absolut inte.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Halvautomatiska jakt och sportskyttevapen samt magasin med fler än tre skott står i fokus än en gång.”

   Tre skott, du måste skoja? Källa på det?

   Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Hehe! På riktigt alltså…? Är det befintlig lag att endast få ladda med 3 skott i halvautomatiskt gevär i björnjakten, och att det krävs dispens för att få dubbla till 6? Och för att köpa magasin med kapacitet >10 (långa vapen) det ska krävas licens, om man inte har licens på vapentypen ifråga, eller >20 skott (korta vapen), om man inte har licens på själva vapnet ifråga.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Idag med gällande regler så framgår det tydligt på licensen hur många skott bössan får innehålla vid användning (jakt då) sportskytte har jag ingen aning om.
    Men vid övning och träningsskytte så finns det mig inte veterligen några regler eller hänvisningar till antalet skott eller magsinlängd oavsett om det är ett halvautomat eller repeter omladdning.
    Vapenlagen dikterar villkoren tydligt i att ett vapen är licenspliktigt och gällande licens gäller endast om vapnet är i det skick som det var när licens utfärdades.
    Med andra ord modifiera ett vapen från dess grundkonstruktion är ett lagbrott om det sker på vitala delar såsom pipa slutstycke eller låda.
    Det finns en hel del godtycklighet i det hela ett jaktvapen som förändras utseende mässigt till att efterlikna ett militärt vapen detta kan räcka för att återkalla licens, dock så är det inte hållbart juridiskt då, enligt lag har man rätt att modifiera allt utom dom så kallade vitala delarna.
    Idag är magasin inte licenspliktiga, man behöver inte ens vapenlicens för att köpa magasin, visst finns det säkert undantag på några mag som kan räknas som vital del.

    Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Jo. men det är din uppgift om max 3 skott tillåtna jag inte begriper (björnjakt? med beviljad dispens 6 skott?).

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Läste igenom texten noga, jag skrev inte att endast tre skott i en halvautomat är tillåtet, utan det framgår av licensen vad som gäller och där finns ingen röd tråd av logik. Vet folk som fått igenom Mossberg pumphagel repetrar med 7+1 i lådan, och dom ser rätt militära ut i mitt tycke.
    Just 3 skott och björnjakt har jag ingen vetskap om, läste på lite och tydligen så sex skott vid älgjakt är lagligt i en halvautomat men vid björnjakt så endast tre av någon fullständigt ologisk regel.
    Förmodligen så råder samma logik som vid max 6 bössor i jaktgarderoben, lagen säger att endast synnerliga skäl kan göra avsteg från den regeln, vissa poliser i tillstånds givande position, har anammat 4 bössor, uröver det så ska man styrka sitt jaktintresse på många vis. Med andra ord så skapas det regler som inte har laggrund.
    Nej Jari logik finns det inte, däremot massor av regler som man måste känna till,
    Annat är det om man inte Hablar språket , då är allt ursäktat till och med att kniva ihjäl andra, för man är ett offer!

    Gillad av 1 person

 16. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Efter ett partimöte med MED i valstugan släntrade jag över plattan för att ta T-banan hem. Där finner jag två unga grabbar med kängor och övriga NMR-tillbehör. Var sin fana i hand. Stående i någon slags givakt rygg mot rygg. Jag gick fram och började prata med en av dem. En mycket öppen och samhällsintresserad troligen 18-åring. Vi fick ett mycket trevligt samtal som dock var kort och kan sammanfattas i detta: ”Vi vill bara vara med i diskussionen”. Min slutsats: Det är samhällets fiender, våra nuvarande makthavare och dess hird – MSM – som hindrar detta samtal. Deras logik är därför helt upp-och-ner.

  Gillad av 3 personer

 17. kolosserbrevetkap3 skriver:

  MIN STRAND: ”Vad är det fascister vill? De vill ju helt enkelt tvinga alla till underkastelse, till kollektiv konformism. För mig så är det precis detta vi har idag, bara på ett mera sofistikerat sätt, via massmedia och total indoktrinering över lång tid och ett enormt skattetryck, på global skala, man har infiltrerat media, universitet och hela politiken utom det populistiska segmentet som är ett uttryck för folkviljan. Man har också ett mera sofistikerat sätt att använda våld, man kan säga att det enda man tillfört är hyckleri, så att man använder löst knutna grupper som AFA och militanta muslimer till att hålla folk i schack.”

  Tack MIN STRAND. Såsom du skriver och antagligen värre ändå. De repressiva åtgärder det fria ordet och vår medborgerliga frihet är utsatt för, är vad vi hittills har sett utifrån vad Makten i Sverige ansett sig behöva vidta för att känna att den har kontrollen.

  Antagligen är Makten i Sverige beredd att gå långt mycket längre, om den känner på allvar att den börjar tappa kontrollen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.