Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat, del 2

Gunnar Sandelin

Män i brottsaktiv ålder är den känsligaste värdemätaren på tryggheten i ett samhälle. Deras grupperingar och aktiviteter präglar mycket av det psykologiska klimatet i ett land, eftersom det avgör hur säkra vi kan känna oss på gator och torg, till och med i våra hem. Den senaste stora genomförda brottsutredningen, som Brå gjorde 2005 i Sverige om svenskar och invandrares kriminalitet, bör relateras till den demografiska förändring som har skett fram till slutet av förra året. Men först en kort återblick:

För drygt en månad sedan skrev jag här på Det goda samhället om hur data från SCB för helåret 2018 visade på en fortsatt dramatisk ökning i demografin av personer med utländsk bakgrund. Dessa har i folkbokföringen sedan millennieskiftet ökat med nästan 1,4 miljoner, medan de med svensk bakgrund har minskat med upp emot 24 000 personer. Det är främst inflödet av utrikes födda som är orsaken, närmare en miljon under de föregående 18 åren. De senaste tre åren har Migrationsverket beviljat 420 000 nya uppehållstillstånd, varav de flesta permanenta. Dessa går främst till personer från muslimska länder, de flesta av manligt kön. Dessa nya svenskar har endast undantagsvis erforderlig utbildning för vår arbetsmarknad. Om det hela går i tangentens riktning, kommer trots allt tidigare tal om åtstramningar, gränsen för 100 000 uppehållstillstånd att överskridas även i år, till största del beroende på den påföljande anhöriginvandringen.

Jag vill påpeka att det är en skillnad mellan folkbokföring och uppehållstillstånd, eftersom de senare också kan röra sig om tillfälliga sådana, som till exempel för utomeuropeisk arbetskraft och gäststudenter, där många inte stannar kvar i landet. Vi har också en utvandring som enligt SCB är närmare hälften så stor som invandringen. Där är personer födda i Sverige den i särklass största gruppen, medan de nationaliteter som söker asyl i mycket högre utsträckning blir kvar här permanent. Till detta kommer alla de som uppehåller sig illegalt i landet och vars antal vi inte känner till.

Bråredovisningen från 2005 om svenskar och invandrares kriminalitet visar att överrisken för utrikes födda (både kvinnor och män) ligger på 2,5. Det betyder att det är 2,5 gånger större risk att en utrikes född blir skäligen misstänkt för brott jämfört med en inrikes född med två svenskfödda föräldrar. Men vad gäller våldtäkter var de utrikes föddas överrisk så hög som fem gånger svenskarnas. Invandrares barn hade generellt sett en överrisk som var näst intill dubbel så stor jämfört med svenskarna. I diagrammet nedan kan vi se hur de män som har utländsk bakgrund sedan 2002 på ett ytterst markant sett förändrat sammansättningen inom sin åldersgrupp/kön i våra 25 största kommuner. Definitionen står underst i diagrammet, andelen är i procent, skillnaden i procentenheter.

I Malmö är dessa män nu över 56 procent. I Huddinge, Södertälje och Botkyrka är de också redan i majoritet, liksom snart i Haninge. I Stockholm och Göteborg närmar de sig hälften, men detta gäller även snart i städer som Helsingborg, Eskilstuna, Västerås och Borås. Backar vi till 2002 kan vi se att vi då befann oss i ett annorlunda land. Därtill kommer att den demografiska förändringen är oåterkallelig, till skillnad från många andra förändringar som man inte vill att ens samhälle ska drabbas av.

En president eller en regering som du inte gillar, kan du i en demokrati rösta bort, men det går inte med en skenande befolkningsförändring, som tillkommit genom ett massinflöde av människor utifrån. Den utvecklingen är här för att stanna och vart den tar vägen ser vi tydligt. Sveriges förändring till ett land som mer och mer i sin sammansättning av medborgare går i riktning Asien (dominerat av Mellanöstern) och Afrika, är något som svenska folket aldrig fått rösta om.

1970 var de utrikes födda männen 15 – 44 år totalt 10 procent av alla män i sin åldersgrupp (172 039). 2018 hade de ökat till 26 procent. (515 619). Lika viktig som ökningen är sammansättningen.

Som vi kan se har övriga nordbor bytt plats med invandrare från Mellanöstern och Afrika. Särskilt oroande är detta eftersom Brås undersökning visade att det var där som kriminaliteten var särskilt hög med en överrisk för samtliga brottsanmälningar på upp till 5,3 jämfört med svenskarna, medan övriga Nordens överrisk låg på 1,7.

Tänkvärt är att när exempelvis en äldre finländare, som har arbetat hela sitt produktiva liv här, avlider och ersätts av en bidragstagare från tredje världen, ger det inte något utslag i statistiken vad gäller antalet utrikes födda. Men det kan också vara värt att påminna om att när debatten fördes i slutet av 60-talet och i början av 70-talet om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle, så skedde det mot bakgrunden av den verklighet som cirkeldiagrammet till vänster visar. Det var Sveriges erfarenhet av mångkultur då, och jag tror knappast att de som ivrade för en omvandling till ett mångkulturellt samhälle kunde ana att vi idag skulle få en så radikal omvälvning som cirkeln till höger visar.

Det som politiker och media inte har berättat för folket om är hur de har förändrat landet i grunden. För dem är det viktigare att tala om svensk rasism och klassa näst intill all invandringskritik som högerextremism. Stefan Löfven har inför EU-valet talat om ”vålnader från Europas förflutna som går igen”. Kanske skulle han istället ta sig en titt på sitt eget land, som är det mest extrema i hela västvärlden vad gäller asyl- och anhöriginvandring per capita och de ”utmaningar” som en sådan politik medför. Kan möjligen ”högerextremismen” växa som en reaktion på de regeringsbärande partiernas under decennier ansvarslösa och hybrisbetonade migrationspolitik, där ursprungsbefolkningens åsikter aldrig har efterfrågats? Ibland undrar jag vad vi har för slags demokrati där politiker i samförstånd med media mer eller mindre kan byta ut folket bakom dess rygg.

Tack till Affes statistikblogg  för samarbete.

96 reaktioner på ”Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat, del 2

 1. Bo Svensson skriver:

  Återkommer till problemets lösning: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet.

  Det är inget hugskott. – Jag hittade det vid begrundande av hur man kunde få en civiliserad lösning på MÖ-konflikten.

  En fredsöverenskommelse skulle då bestå av ett regionalt grundskattesystem där avgifter på hävdande och täkt av begränsade och eftertraktade resurser skulle anpassa efterfrågan till tillgången och intäkterna fördelas på befolkningen enligt principer som gynnade återhållsam befolkningstillväxt.

  Kravet på ekonomisk garant tillsammans med rätt nivå på de belopp som garanterna skulle betala, när deras klienter begått våldsbrott, skulle då vara det som skulle göra terrorhandlingar poänglösa. – Och skapa fred och trygghet i en multietnisk verklighet. – De oförsäkringsbara fick då hänvisas till egna kvarter och konsekvenserna av att påträffas annorstädes anpassas till den nivå, där de blev kvar på plats.

  Skatt ovanpå dessa grundskatter – så kallad direkt skatt lastad på folks produktionsförmåga – ger intäkter som den individuelle skattebetalaren skall ha direkt makt att fördela, varvid man skall tillåtas och uppmuntras att gynna dem och de ändamål man känner för.

  Plikten att förse folk med deras ”mänskliga rättigheter” får då varje folk axla för sina egna i den mån de inte hittar ännu angelägnare ändamål att spendera pengarna på.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   De som kommer hit skall från dag ett BIDRA till det svenska samhället som alla vi andra förväntas och måste göra. Vad är det för diskriminering att vi måste, men invandrarna slipper?

   De som inte kan bidra får naturligtvis inte stanna, utom den lilla klick som har asylskäl, men de ska hem igen så snart som möjligt enligt alla internationella avtal som makthavarna skryter med att de minsann beaktar.

   Är makthavarna läskunniga? Man börjar förstå varför de så gärna välkomnar analfabeter…

   Gillad av 10 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Självförvållat kaos som ska ge legitimitet åt totalitarism. Få se bara om regimen har våldskapital nog. Kanske ohelig allians med de kriminella klanerna. Bjuda in NATO eller den efterlängtade EU-styrkan. Problem – Reaction – Solution
    Den demografiska utvecklingen är nu omvänt korrelerad med den demokratiska utvecklingen.

    Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Blir insikten allmänt spridd, att rättsordning skall trumfa folkviljan, skulle det starkt underlätta ordningens återställande: Man skall vinna terräng på andras bekostnad i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina fel. – Det skall löna sig bättre att göra rätt än fel. – Skall någon straffas, är det förbrytarna och inte de redliga. – Det gäller golbalt som nationellt.

   Kriterier bör formuleras efter vilka en regim skall kunna förklaras illegitim och ersättas med en expeditionsministär och hur en sådan skall ordnas.

   Gillad av 1 person

   • Agnew skriver:

    För ett par dagar sedan skrev GP att stadens ekonomi ser allt sämre ut. Problemet är att kostnaderna ökar med 6% och intäkterna endast med 3%, då är det besparingar som gäller. Det är faktiskt så illa, att kommunstyrelsen rekommenderas, att inte fatta några som helst beslut som ökar kostnaderna för 2019. Kommunekonomin är i fritt fall, i en högkonjunktur! Hur blir det då, i kommande lågkonjunktur?
    http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/
    Svenskarna jobbar i sitt anletes svett och blir bara fattigare.

    Gillad av 5 personer

 2. Hortensia skriver:

  Detta är ju inget annat än rent förfärligt, Gunnar, och jag vill helst bara dra täcket över huvudet och försöka somna om… men istället håller jag tummarna, riktigt hårt, för att det länge plågade och uppenbarligen snart utrotade, utarmade, arma svenska folket ska förmå mobilisera sig…

  … och äntligen hjälpa Åkessons SD och Kasselstrands AfS med flera, att först och främst sätta så stora käppar som möjligt i det allt snabbare snurrande EU-ekorrhjulet och därefter försöka återupprätta demokrati, yttrandefrihet och kvinnofrid här hemma i Sverige allra senast 2022.

  Rädda vad som räddas kan – och repatriera mera!

  Gillad av 19 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Hortensia, dina tankar är en brunråttas!!!!

   ….I Löfvéns, Lövins, Lööfs och Björklunds Sverige.

   Men i mina ögon är du en hjälte/hjältinna!!!!

   Björklund förresten…kan ni tänka er ett publikt företag med en VD som säger: Jag avgår…vid nästa bolagsstämma om 10 månader. Men förbluffande nog verkar det fungera i svensk politik. I USA hade han varit en lam anka för länge sen.

   Gillad av 3 personer

   • Hortensia skriver:

    Tackar, tackar, Göran, vilken synnerlig ära att förknippas med den beryktade brunråttan, fastän jag bara är ett ovanligt surmagat, svenskt fruntimmer. 😀

    Det är ju Gunnar, Patrik och Eddie med flera, som oförväget axlar hjälterollen – medan den tillkämpat glättige Janne L pladdrande kröner sin taskspelarkarriär som slagfärdig lustigkurre i det evighetslånga, pajaspolitiska folk-o-lustspelet.

    Påminner han inte mer om folkilskne Kalle Anka än om någon stackars lam anka?

    Gilla

  • Cecilia P. skriver:

   I min förort t Sthlm – en förort som varken räknas till de värsta eller till de finaste – har livet på kort tid förändrats drastiskt. Innan 2015 var här en helt annan gatubild.

   Numera går klungor av enbart unga män omkring. (Pratandes språk jag inte förstår). Som kvinna känner jag mig otrygg av detta.

   Ser det likadant ut lite överallt i Sverige?

   För några år sedan tog jag sena kvällspromenader och kände mig trygg. Numera känner jag mig inte ens alltid trygg dagtid!

   Är unga män numera viktigare än kvinnor i det så kallade feministiska Sverige?

   Gilla

  • ladycobra skriver:

   Jag hoppas att alla förstår att SD är det bästa partiet för demokrati och yttrandefrihet! Skulle aldrig lägga min röst på AfS som verkligen står för antisemitism och har kopplingar till högerextremism, läs nedan varför Kasselstrand och Hahne som nu finns i AfS blev tvångsuteslutna ur SD som står för nolltolerans mot rasism och nazism.
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/beskedet-hahne-och-kasselstrand-tvingas-lamna-sverigedemokraterna

   Gilla

 3. Tomas skriver:

  Häpnadsväckande, om det stämmer, att fler svenska kvinnor än män är mer benägna att tillåta fortsatt hög immigration av dessa grupper med stor brottsbenägenhet. Kvinnor som som drabbas mest av denna importerade brottslighet. Man måste få ett svar NU från alla partier vad man tycker är rimligt antal immigranter per år. Själv har jag inte fått svar från moderater eller KD.

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Hondjur generellt fungerar bra i en ordning där våldtäkt är norm eller där de har att nöja sig med de män som blivit vinnarna i rang- och revir-kampen.

   Vi hade hoppats på en fredlig ordning, där det sexuella urvalet skulle gynna egenskaper av värde i civiliserade sammanhang men allt för många kvinnor verkar fortsätta gynna de våldsbenägna, – vilket sedan mynnar ut i att de slipper välja alls.

   Gillad av 5 personer

   • Matte skriver:

    Hondjur attraheras av handjur med mycket våldskapital (trots att det kan leda till hondjurets död). Handjur med dessa egenskaper premieras i den sexuella selektionen, det är dessa som får para sig: våld föder våld, inte bara på kort sikt, utan även evolutionärt. Med tiden kommer populationens genetiska sammansättning böjas i den riktningen. Våld.

    Troligen hade Einstein inte överlevt i en ocivilisation. Kanske skulle han bli kastad från ett stup, sedd som en fjolla. Kanske hade han inte ens blivit född, eftersom förutsättningarna inte funnits. Troligen är civilisationen en skör och långsam process, som har svårt att komma igång.

    Lyckligtvis finns populationer som lyckats undertrycka sina drifter: män har lagt band på sitt våld, och kvinnor lagt band på motsvarande attraktion. (Nåja, allt är relativt.) Därmed frigörs energi för samarbete, nyskapande och att bygga upp en civilisation, som med tiden frambringar en Einstein, som kan ta vidare civilisationen till högre nivå.

    Utvecklingen av kulturer blir på så vis spårbundna, med sin egen logik, och en del av denna logik under ytan.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Lura dig inte. Einstein hade utvecklat sin begåvning i en annan riktning under andra förutsättningar. Det finns ingen väg runt intelligensen. Till och med för våldsutövning är den viktigare än muskelkraften.

    Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Ännu viktigare är frågan om de vill se svenskarna som minoritet i eget land eller helt fråntas det. Och om de vill att Sverige ska bli Sverjestan. Nu är det rena rama ramadan – en ”svensk” högtid.

   Vad hjälper det dig om du får en kvot på 1000, 150 000 eller no limit av utomeuropéer årligen till Sverige, och på det deras högre fertilitet? Som svennebanan blir du minoritet inom ett par generationer och det politiska inflytandet försvinner snabbare än så när högljudda och etniskt medvetna och exkluderande kravmaskiner tränger bort dig och får ”våra” politikers gehör. Mångfald är ett västerländskt mantra som knappast någon lever efter eller gillar, endast förhåller sig till och helst undviker. Om sanningen ska fram. En idémässig klubba att slå i huvudet på medborgarna.

   Gillad av 6 personer

 4. Carl Svensson skriver:

  2006 var det många som jublade över att Göran Persson fick lämna över till Fredrik Reinfeldt. Förvisso fick vi lägre skatter, men den verkligt långsiktiga effekten visar Sandelin tydligt i ovanstående analys. GP må vara skyldig till EU:s expansion, men för folkutbytet bär Reinfeldt allt ansvar. Tråkigt!

  Gillad av 11 personer

 5. JL skriver:

  ”Men vad gäller våldtäkter var de utrikes föddas överrisk så hög som fem gånger svenskarnas.”

  …och i den siffran har man klumpat ihop utrikes födda i en och samma grupp.

  Tyska ingenjörer, thailändska fruar och kinesiska gästsstudenter grupperas tillsammans med somaliska herdar, afganska ”barn” och syriska terrorister.

  Vad blir överrisken om man istället tittar isolerat på män från Mellanöstern och Afrika?
  25-30?

  Gillad av 13 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Vi som läser DGS vet detta på något sätt, men klart framställt med statistik blir man nedklubbad i skoskaften ändå. Tack, Gunnar Sandelin, för påminnelse och uppdateringen av siffror.
  Vi vet vad Sverige skulle behöva ha vilja, förstånd och ork att göra. Tydligast finns detta i den politik som AfS driver. Tyvärr så nystartade och små. Men förhoppningsvis en röst som kan påverka ändå. ( Ibland hemfaller jag åt dagdrömmande om att SD återförenas med AfS och kan bilda en driftig partitopp samt utökades med MED som förstärkning av partiets tankesmedja. Barnsligt, ja, jag vet.)
  Invandringsstopp, genomförda utvisningar, ny genomgång av alla uppehållstillstånd de senaste tjugo åren och ett aktivt återvandringsprogram. Det behövs. Nu.
  För övrigt anser jag att en ny renässans behövs, att själva islamiseringen måste stoppas. Att denna människofientliga och krigiska lära måste svältas ut.

  Gillad av 19 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Efter en veckas resa i det fantastiska norska kustlandskapet och helt befriad från en digitaliserad omgivning tränger sig nu vardagen på nytt in i ens liv. DGS tillhör dock de mer uthärdliga delarna av vardagen.
   För att övergången skulle bli så skonsam som möjligt, har jag letat efter kommentarer från Eva D. Mycket riktigt är det en lisa att återigen finna en njutbar text från denna eminenta skribent.

   Tankarna, som Eva för fram, är intressanta. Men jag önskar att vår politiska framtid kommer att behärskas inte bara av AfS, SD och MED, utan också med ytterligare nybildade partier, som dels kraftsamlar på ett svenskt framgångsrikt jordbruk som bas för en levande landsbygd med god samhällsservice, dels ett parti, som värnar på riktigt om alla utbildningars kvalitet som grund för ett konkurrenskraftigt näringsliv OCH ett gott intellektuellt klimat.

   Gemensamt för alla dessa partier måste vara att återupprätta tilltron till de dygder, som tidigare varit normgivande i det svenska samhället.

   Kommer troligen kräva att den dödsbringande centraliseringen omvärderas för att hela Sverige ska bli attraktivt att leva i. Finns en hel del goda exempel att hämta från Norge.

   I en sådan partivärld kommer våra nuvarande PK-partier att gå sotdöden till mötes.

   Gilla

  • ladycobra skriver:

   Eva Danielsson…. nej aldrig att SD skulle förenas med AfS som verkligen står för det som man anklagar SD för och som inte alls har dessa värderingar.. AfS har kopplingar till högerextremistisk organisation, läs nedan varför ledaren för AfS blev tvångsutesluten tillsammans med Hahne ur SD.
   SD är det enda partiet som vågat prata om islam och sådant som inget annat parti har vågat nämna. Rösta på bästa partiet SD i EU valet och även riksdagsvalet!
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/beskedet-hahne-och-kasselstrand-tvingas-lamna-sverigedemokraterna

   Gilla

 7. Loke skriver:

  ”Ibland undrar jag vad vi har för slags demokrati där politiker i samförstånd med media mer eller mindre kan byta ut folket bakom dess rygg.”

  Nu sker inte folkutbytet bakom någons rygg. De flesta vet vad som händer och accepterar fortfarande att det sker. Skulle också gissa att majoriteten högutbildade akademikerkvinnor fortfarande aktivt stödjer folkutbytet.

  INågra individer vill begå självmord, vilket är svårt att förstå och ta till sig för utomstående. Det talas inte så mycket om kollektiva självmord, men Sverige är ett gott exempel på att terminering även kan förekomma som kollektiv process. Utvecklingen är inte enbart påtvingat av politiker, många vill faktiskt ha det så här. Det är en av anlesningarna till att uppenbara galenskaper kan fortsätta.

  Gillad av 15 personer

 8. Aurora skriver:

  Det här ör cold facts. Fastställda data som trots svarta siffror på vitt papper förnekas av svenska politiker. Senast när Åkesson sade att massökningen av våldtäkters är importerad. På samma sätt för ekar man att antisemitismen kommer från Mena och Löfven, med dårens envishet, idisslar om 30-talets Tyskland. Vi är redan beyond the point of no return. Rädda sig den som kan gäller nu.

  Gillad av 11 personer

 9. kolosserbrevetkap3 skriver:

  GUNNAR SANDELIN: ”jag tror knappast att de som ivrade för en omvandling till ett mångkulturellt samhälle kunde ana att vi idag skulle få en så radikal omvälvning som cirkeln till höger visar”.

  Detta är ett resultat av den sekulariserade tankens arbete att hitta förklaringar, något som flera är inbegripna i även på DGS, ex ifråga om Socialdemokraternas ”förändring”.
  Samma slags ”logiska” resonemang förs ”hindsight” ifråga om de flesta av mänsklightens stora misstag.
  Men där såddes det andliga fröet till någonting som vi ser frukten av idag. Det går att spåra frösådden till andra ”fenomen” vi ser bära frukt idag i Sverige.

  När Sverige som nation sådde Guds ord, Bibelns ord, då fick vi en viss frukt av människors kropps-, själs- och andeliv. Nu får vi en annan.

  Som man sår får man skörda. Det är en okuvlig andlig lag med verkliga konsekvenser.

  Gillad av 11 personer

 10. Astrid skriver:

  Det skulle nog behövas mirakel för att rädda Sverige. Systemen har blivit korrumperade under åratal, den demografiska förändringen fått pågå för länge och fortsätter ju utan synligt slut… Den drivande kraften bakom är stark, de som opponerar sig alltför få och ganska vilsna.

  Genom den övermäktiga invandringen är Sverige ett land i upplösning, med en explosiv stämning under ytan inom det sociala livet. Förvandlingen är mycket genomgripande och inbegriper själva individen.

  Nya attityder normaliseras till korrekta. Ett exempel är den överdrivna omsorgen om främlingar som begår grymma brott. En välvilja och generositet i bjärt kontrast till vanvården av de egna gamla. Åldringar lider näringsbrist, svälter och ”förgiftas” av kemiska läkemedel, utan att det berör.

  Detta för lite äldre personer upp-och-nervända lär stämma med den nya värdegrunden som ersätter nedärvda uppfattningar om prioriteringar. Det politiskt korrekta tränger undan naturliga känslor om rätt och fel. Vi blir mer och mer politiska varelser istället för att vara genuina människor.

  Gillad av 20 personer

  • ladycobra skriver:

   Astrid. tack för kloka ord, instämmer till 100 % med vad du skriver! Jag är dödstrött på ordet främlingsfientlighet och rasism , ingen vågar tala om främlingarnas hat mot oss, ingen vågar prata om religionen islam och vad den religionen står för. Och jag förvånar mig inte över att så många vill komma till Sverige, då dessa skattefria bidrag är så generösa och andra skattefria förmåner som en fattigpensionär skulle bli överlycklig över att få. Läs nedan fakta på olika skattefria bidrag och förmåner till icke skattebetalare, totala kostnaderna för flyktingmottagandet är betydligt högre än vad jag angivit i mitt blogginlägg som gjordes för några år sedan, men bidragen är desamma.
   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Gilla

 11. 12 kilo utrustning på en frontens sociolog skriver:

  Svensk kultur kan betraktas som mjuk och humanistisk. Hur polisarbete möter kriminalitet präglas av detta förhållande. Polisarbete liknar i hög grad sociologens arbete, men arbetande utomhus och klädda i uniform, och med 12 kilo utrustning hängande längs kroppen. Med transportlogistik via särskilda utryckningsfordon.

  I dag skall det ständigt lirkas och diskuteras med olika ”klienter”. Och ingen får provoceras. Mest handlar det om att gjuta olja på vågorna. Och när misstanke om snedsteg görs, är pressen på som hökar. Följde man verkligen de humanitära principerna, den som den svenska värdegrunden föreskriver? Fattade den enskilde polismannen verkligen rätt beslut, i stundens hetta? Tog man inte i för mycket? Förelåg någon typ av diskriminering?

  Vi odlar en kulturell värdegrund som gått mycket långt i humanitära termer. Antagligen mycket längre än de principer polisenheter i Brasilien följer, när de fullföljer sina uppgifter. Och det gäller säkert även för andra ställen på jorden. Världen är inte lika. Så ser mångfalden ut. Värderingslandskapen, geografiskt och kulturellt, skiljer sig åt. Svenskt polisarbete har utvecklats inom en svensk kokong. Som därmed bär en svensk prägel.

  Det är denna svenska tradition som nu möter en importerad kriminalitet. Formad av värdegrunder vuxna ur andra länders mer annorlunda traditioner och kulturer. Där tryggheten i första hand inte upprätthålls av samhälleliga institutioner, utan av den klan eller klangruppering man själv råkar tillhöra.
  Ofta följande en tydlig etnisk dimension.

  Den i sig vilar på en social styrka. Vi ser hur unga invandrargäng söker trygghet hos varandra. Alltid i grupp. Som möte den ensamme svensken. Och hur all heder relateras till etniska och klanmässiga hierarkier inom dessa grupper. Att det är där makt och allianser byggs.

  Detta stadie befann vi oss själva i för tusen år sedan – att klan och maktförhållanden hörde samman. Sedan dess har vår folkliga kultur avväpnats. Våldsmonopolet flyttats över till statliga institutioner.

  Men nu möter svensk kultur olikheter i värdegrunder. Som formats i en miljö vi själva lämnade bakom oss, för tusen år sedan. Den som byggde på klantillhörighet.

  Den mer individuellt präglade kriminalitet, som alltid förekommit i Sverige, har tillförts en klanrelaterad och etniskt präglad kriminalitet. Men svenska statens metoder att möta upp förblir svenska. Av naturliga skäl. Där tillförs i första hand sociala åtgärder. Men hur dessa skall förmås att penetrera klanstrukturer och påverka särskiljande etniciteter övergår mitt svenska förstånd.

  I Sverige kommer vi att i det längsta hålla fast vid svensk humanitet. Och de olika klanerna hålla fast vid sitt. Mer krasst uttryckt – Individualitet möter tätt lierade sociala grupper – med en annorlunda syn på våldsutövning och socialt kapital. Den som blottas inom hedersvåld.

  Det som nu seglar upp i Sverige är förändrande förutsättningar för att arbeta brottsförebyggande.
  Där Södertäljes kriminalitet blottat en föraning om vad som komma skall. Som få tycks vilja ta in. Att svensk kultur ligger på kollisionskurs med andra värdegrunder. Och att den svenska kulturen är ytterst svag vid dessa möten.

  Mänsklig styrka på fältet har alltid vilat på gruppsammanhållning. Och inte på isolerad individualitet. Förlorare och vinnare är inte svåra att identifiera vid den här typen av kollisioner.

  Tills dessa mer hårda insikter lyckats tränga igenom, harvar vi svenskar runt i våra vackra visioner, och talar om ”lika värde” och om ”en gemensam värdegrund”. En typiskt svenskt tradition, av mer modernt snitt.

  Läser man historien i mer dyster stämning, så påminns man ständigt om att historiens knyckar och böjar, bestämts av dem som byggt upp det största våldskapitalet. Inte alls en särskilt rolig insikt – när man gått och blivit svensk. Som tog sådär en tusen år att bli.

  Gillad av 13 personer

  • Liam skriver:

   Läst på bloggen Fnordspotting
   Har ni tänkt på någonting väldigt intressant om det pk samhället vi lever i nämligen hur påfallande likt det är just de samhällen som pk isterna själva mest frenetiskt brukar framhålla som avskräckande exempel. DDR tex.

   Det finns naturligtvis i många fall en gradskillnad, men i grund och botten är de mekanismer pk samhället använder sig av för att skydda makten från folket i stort sett identiska med de mekanismer som varje tyranni i världshistorien använt sig av för att uppnå samma syfte.

   Att detta inte bara gäller politikerna, utan även etablissemanget i stort, bara understryker hur uppenbar parallellen är. För den som börjar betrakta samhället genom denna lins, blir också mycket som tidigare framstått som ofattbart plötsligt fullt begripligt.

   Gillad av 4 personer

 12. Zhengyang Wu skriver:

  Tack Gunnar för ditt mod. Du har kämpat i många år nu.

  Det är en mycket intressant och bra artikel, men jag tycker att det är sorgligt att vi fortfarande befinner oss i uppvaknande/upplysningsstadiet, när det har visat sig gång på gång på gång, under uppemot hela 30 års tid, att problemet inte är att informationen inte når ut, utan att det saknas kraft i det svenska samhället som kan rätta till felen, samtidigt som samhällets förfall sker i rasande fart.

  Med andra ord finns det så stora brister i den svenska kulturen att människor uppväxta i den här kulturen saknar förmåga att rädda sig och sitt samhälle, tyvärr.

  Förresten skulle det vara bra om författaren kunde:

  1) ge bilderna högre upplösning
  2) inte bunta ihop ”människor från asien”

  Gillad av 11 personer

  • Dna skriver:

   Precis, man gör samma sak i England, man säger asians, ett uppenbart försök att blanda bort korten, så en pakistanier är asian, och en kines är asian. Östasiater tenderar att vara mindre brottsbenägna än etniska svenskar och mer arbetssamma.

   Gillad av 9 personer

   • bejji skriver:

    I det nya Sydafrika är man dock mycket uppriktig.
    Såg idag på Russia Today (rt.com) att generalsekreteraren i sydafrikanska maktpartiet ANC, Magashule, i valkampanjen där helt nyligen yttrade orden: ”Never vote for a white person!”. Man kan ju undra hur det skulle låta om någon i den svenska EU-valdebatten skulle uttrycka motsatt åsikt.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Brittiska polisens ID-koder
    IC1 Nordeuropé
    IC2 Sydeuropé
    IC3 Afrikan
    IC4 Indiska kontinenten
    IC5 Östra Asien
    IC6 Mellanöstern och Nordafrika
    IC7 Övriga inklusive utomjordingar 😉

    Gillad av 1 person

  • Affe skriver:

   Ihopbuntningen är olycklig, men statistiken från 1970 är mycket bristfällig. Det fanns inte många andra sätt att dela in det på. Men jag kan informera att Östasien (som har en brottsaktivitet i nivå med eller lägre än svenskarna) utgör 2,6 % av pajdiagrammet till höger.

   Gilla

 13. Claudia de Longueville skriver:

  Sverige är utsatt för en ständigt pågående förbrytelse av en dignitet, som saknar motstycke i modern tid.
  Ett illdåd iscensatt av landets nomenklatura och över vars verkningar de ansvariga tappat all styrsel.
  Sanningen om tillståndet i riket får tydligen bara inte komma ut.

  Det kommer att bli sju resor värre.
  De invällande horderna har snart tagit över detta stackars land.
  Polismakten har gett upp.
  Mord, våldtäkter, skjutningar, bränder och upplopp.
  Dag ut och dag in.

  Det är den sanslösa invandringspolitikens välförtjänta följder.
  Tydligare kan det inte åskådliggöras.
  En migrationspolitik, där utvisningsbeslut inte verkställs och som tillåter, att människor försvinner in i en skuggvärld har berett vägen fram till rikets bedrövliga tillstånd.
  Det är samma taktik, som möjliggör terrorism.
  Våra nordiska grannländer skickar ut kriminella och annat slödder, som saknar lagligt uppehållstillstånd, antingen frivilligt eller med tvång.

  New York-modellen i kombination med insatser av en flerfaldigad och kraftigare beväpnad kravallpolis skulle åtminstone kunna bromsa den otäcka utvecklingen.
  Utan omfattande repatriering lär ingenting hjälpa på sikt.
  Det är dock projekt, som inte lär vara politiskt möjliga förrän de invällande horderna, än tydligare visat vad de går för.
  Ogenomförbara så länge som tredje statsmakten är ockuperad av PK-fascister.

  Sverige är ett dårarnas förlovade land och i detta stackars rike skall tydligen massinvandringsvansinnet bara fortsätta i all evighet.
  Vänstermobben prolongerar tjatet om ”ansvar”, ”utmaning” och ”flyr för sina liv”, trots att tugget står vanligt folk upp i halsen.
  Landets politiker tycks ha tappat allt vett och sans.

  Åren framöver kommer att bli allt blodigare.
  Det börjar bli svårt att bortse från alla de problem, som avfärdats som ”alarmism”, ”främlingsfientlighet”, ”rasism” och ”populism”.
  Hoten mot vårt samhälle, vår trygghet och vårt sätt att leva.
  PK-packet fortsätter dock att rycka på axlarna.

  De finns inget att be för.
  Sverige befinner sig i ett kritiskt tillstånd orsakat av ett sällan skådat vanstyre.
  Det finns inte längre några utsikter till försoning eller förlikning.
  Det finns ingen medelväg eller något mellanting.
  Det finns inte plats eller tid för några eftergifter alls.

  Gillad av 14 personer

  • Dna skriver:

   Jag tror faktiskt endast en hårdför ledare som Orban kan rädda Sverige, det är ett jättesteg att bygga upp svensk polis, dels numerärt, beväpning med vattenkanoner osv, men också att omdefiniera polisens uppdrag, från ursäktande och vårdande till straffande och att beskydda de laglydiga, lagar måste ändras. Jag är bekant med en kvinna i en insatsstyrka, vid tillslag i invandrartäta områden så dyker stora aggressiva folksamlingar upp och filmar och skanderar gris, gris gris. Inte så kul att hamna på film om man har familj. Jag tror det krävs utländsk privatmilitär för att lösa detta. Legosoldater. Polisen måste nog snart vara maskerad hur som helst.

   Gillad av 17 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    DNA, även polisförbundet (polisfacket) behöver avprogrammeras. De har fungerat som en grindvakt mot poliser som röstar på och sympatiserar med SD, att få något fackligt inflytande, för att inte riskera grus i multikultur-maskinerit.

    Vet att fackförbunden i allra högsta grad är aktiva medverkande i omdanandet av landet Sverige. Deras tentakler sträcker sig långt utanför det som deras medlemmar troligen anser vara viktigt.

    Gillad av 10 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Hur var det Lars Ekborg avslutade sina monologer? Bunt ihop dom och slå ihjäl dom. Skulle någon komiker säga detta idag?

    Gillad av 1 person

   • Liam skriver:

    Hörde talas om en avhoppad polis som talade som en SD man men som hade angagerat sig politiskt………i C partiet.
    När han fick frågan hur han fick det att gå ihop, han hade nyss berättat att jobbat i Vivalla och förutsåg att Sverige skulle braka ihop inom tio år.
    Svaret var att han ville förändra inifrån.
    Kräkdanne har satt sina spår…

    Gillad av 3 personer

 14. W skriver:

  Ungerns regering: Löfven är en lögnare.
  Levente Magyar nämner också att Social­försäkrings­minister Annika Strandhäll (S) nyligen liknade Ungerns familjepolitik vid Nazityskland. 

  Levente Magyar, statssekreterare vid ungerska utrikesdepartementet, kallar Löfvens kommentarer för ”lögnaktiga” och meddelar att man har kallat upp den svenska ambassadören för en förklaring.
  http://www.friatider.se/ungerns-regering-l-fven-r-en-l-gnare

  Det är det ungerska folket inte den svenska regeringen som fattar beslut om Ungerns framtid. Detta bör respekteras även av den svenske statsministern, säger Magyar och konstaterar att Ungerns regering har stöd av två tredjedelar av den ungerska befolkningen.

  Löfven, Strandhäll Margot de gör oss till åtlöje med sitt mästrande.
  De nöjer sig inte med att förstöra Sverige, de lider illa av av att vissa länder undgår detta öde.

  Gillad av 16 personer

  • Thor skriver:

   Visst är Löfven och hans drönargäng lögnare. Oupphörligt. Tänk att inte en enda murvel från mainstreammedia kan konfrontera Löfven med den mest uppenbara lögnen: Löfven hävdar att asylmigration är ”en liten ansträngning nu men lönsam på sikt”. Veckan därpå hävdar Löfven att länder som Ungern och Polen måste ”ta sitt ansvar” och ”dela på bördan”. Vilken börda? Det var ju nyss bara en tillfällig, liten ansträngning. Löfven försökte beslå även Finland med skuld enligt ovan på ett möte med Nordiska rådet i Reykjavik. Sannfinländarna reagerade och ställde Löfven mot väggen och bad honom förklara sitt motstridiga budskap. Finlands motsvarighet till vår DDR-tv, YLE, ylade högt om att ”så här beter man sig inte mot ett grannlands regeringschef”. Jag efterlyste i ett kommentarsfält om man kunde få veta om Löfven svarat något. Kommentaren försvann direkt. Bilden på Löfven sade väl det mesta, med den avslöjade lögnarens skuldmedvetna ansiktsuttryck.

   Gillad av 7 personer

  • ladycobra skriver:

   Varför smutskastas Ungern för att de är rädda om sin nation?? De vet vad det vill säga att bli ockuperade av en annan stat, tänker på Budapest invasionen! Sverige har varit förskonat från krig nu i 200 år och därmed tappat nationalkänslan tyvärr, vilket jag vill att Sverige skall ta upp igen, därför anser jag att SD är det bästa partiet för Sveriges trygghet, medan att rösta på Jök regeringen så kommer vi att bli i minoritet i vårt eget land om de får fortsätta förstöra Sverige.
   Läs om hur islamister infiltrerat Socialdemokraterna men även andra partier..
   https://www.svd.se/sa-infiltrerades-socialdemokraterna-av-muslimska-brodraskapet

   Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Har redan tjatat så många gånger om hur det slutar så låter bli.
  Men innan det går dit så, varför är det så svårt att organisera oss och sätta ner foten?
  Vi behöver en karismatisk person som folk lyssnar på för att sprida budskapet,
  Budskapet är att våra styrande och media inte vill sitt folks bästa!
  Vårt land är värt att kämpa för, det behöver räddas.

  Gillad av 9 personer

  • pllay skriver:

   Ingen ledare med självbevarelsedrift engagerar de 20%en i en suicidal kamp mot majoritetens önskan om ett multikulturellt totalitärt paradis där fåren och lejonen tillsammans betar på de evigt gröna ängarna, befriade från livets gas.
   Ängar där gräset växer automagiskt utan annan näring än tron på det godas oändligt livgivande kraft.
   Endast verkligheten kommer förändra procentsatserna.
   Socialisterna har vunnit kampen om svenskarnas utopi, det kollektiva självmordet åt alla lycka bär.
   Tyskarna såg det socialistiska paradiset i dominans över omvärlden, svenskarna i ödmjukt flagellanteri fram till samma utopiska slutmål, socialism.
   Religioner är en integrerad del av den mänskliga naturen, endast namnen på dem skiljer, alla utlovar den slutliga lösningen på människans livssmärta, i detta eller nästa liv.
   Socialismen är den hittills mest destruktiva och människofientliga av de stora religionerna,
   den utlovar ett jordiskt paradis i stället för ett mer realistiskt paradis bortom döden.

   Gillad av 7 personer

   • pllay skriver:

    Venezuela, Kuba, Sovjet…..
    Ingen socialistiskt styrd nation har långsiktigt lyckats föda sin befolkning.
    Samtliga degenerar till anarki där rätten sitter i spjutspets ände, våldsmakt.

    Gillad av 3 personer

   • Matte skriver:

    Ja, Sverige behöver en klok och stark ledare som kan ta landet ur dess självförvållade problem. Men en klok person skulle aldrig anta utmaningen eftersom det är ett självmordsuppdrag, som PLLAY påpekar, då ca 80% är nöjda med den förda politiken som också har MSM på sin sida. Vi kan sluta hoppas på den starka ledaren, eftersom en klok sådan inte kommer anmäla sig, inte i dagsläget.

    Vi behöver få fler att inse vart Sverige är på väg. Vissa upptäcker det spontant, på väg hem i EPA-traktorn. Men bättre om vi kan få över människor på vår sida, så den kloka starka ledaren kan anmäla sig till räddnings-uppdraget. (Glöm PK-gänget som räddare. Inte en chans.) Vi bör också hjälpa människor att skydda sig mot den förda politiken, så risken minskar att bli politikernas ”mänskliga offergåvor” till PK-gudarna.

    Stötta den här typen av initiativ (DGS). Rösta 26 maj för att signalera din uppfattning. Prata med vänner och bekanta, men med försiktighet, priset kan bli högt. Vi behöver bli fler så den starka ledaren har en chans att kliva fram. Någon annan räddning ser jag inte.

    Gillad av 8 personer

   • A skriver:

    Ja pllay, men jag ser det som en möjlighet, inte som ett problem. Som läget nu är. Det är efterfågan som måste bort, vad annat är realistiskt. Ett bananskal. Förr eller senare kommer det, då tar man läget. Man kan inte bara tänka organiskt, utan också ta vara på det som kommer till en.

    Mvh A

    Gillad av 4 personer

 16. Aha skriver:

  Några konkreta slutsatser måste kunna dras av fördelningen mellan svenskar och invandrare i ”livsaktiv” ålder 15 – 44;
  – fängelserna måste domineras av invandrare eftersom de är mer brottsaktiva och eftersom det rör sig om en brottsaktiv ålder
  – svenskarna är utkonkurrerade när det gäller fysisk dominans i offentliga rummet eftersom de dels inte är lika våldsbenägna dels inte uppträder i lika stora grupper. Många svenskar blir nog förnedrade och får känna sig kuvade när de är ute i svängen
  – vissa yrken där fysisk styrka är viktig förutsättning borde ha mycket stora inslag av invandrare
  – invandrarna borde utgöra ca hälften inom mansidrotten – så verkar dock inte alls vara fallet. De är alltså inte lika aktiva inom idrotten som svenskarna

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”De är alltså inte lika aktiva inom idrotten som svenskarna”

   Då har du aldrig besökt någon boxning- kampsportsklubb!

   De här unga männen spelar liksom inte tennis. 😉

   Gillad av 4 personer

 17. Mikael Steinvall skriver:

  Och var finns motståndet till det pågående folkutbytet? Tja, 300 000 bilägare har surnat till, bensinen har blivit dyr, men demonstrationerna blev inställda, de blev nekade tillstånd. Engagemanget finns – när det gäller den egna plånboken.

  Gillad av 4 personer

  • Rune skriver:

   De blev nekade tillstånd? Ett tillstånd som inte behövs enligt svensk grundlag. Tillstånd söks bara av praktiska skäl. Dirigering av trafik eller dylikt.

   Gillad av 4 personer

 18. Natsiger skriver:

  Ja, reflekterar man över detta så är det självklart att Sverige är på väg mot en samhällskollaps av värsta sort, våldet eskalerar, segregationen växer pga detta, de tärande blir en allt större andel, och den politiska splittringen har gjort att det inte sker något offentligt samtal alla om problemen. Ledarsidorna tar idag upp att Centern är med och organiserar möte för extrema muslimer i riksdagshuset, det är huggsexa om de muslimska rösterna inför EU-valet och det verkar som om Centern kopierar Mps och S recept är att uppmuntra de allra mest hårdföra. Så för oss här på DGS så är en samhällskollaps given, det verkar inte finnas någon mekanism att bryta detta, 7-klövern har gift sig med massinvandringen och vill inte backa, deras egna karriärer och privatekonomer hänger på att detta fortsätter, medias likaså, synas korten så är de alla livrädda för att slängas ut i kylan.

  Det jag funderar på är hur Sandelins ganska torra material kan illustreras bättre? Det behövs språk och illustrationer folk förstår, Om man ritar 4 grafer från 100år bakåt, en över antal etniska svenskar, en över invandrare en över utomeuropeer och en över muslimer så borde det framgå tydligare. Det som egentligen behövs det är en meme, en teckning som visar utbytet, som kan spridas på sociala medier, kan inte någon tecknare engageras av DGS för detta?

  Den andra delen som Sanadaji brukar skriva om det är att Sverige med sitt enorma skatteuttag är ett extremt ömtåligt (fragilt med Talebs ord) ekonomiskt system, skattemedlen måste komma in, det är ett stort system som måste fungera, faller tillgängliga skattemedel för mycket så kollapsar statsapparaten och alla som jobbar där får då inte betalt och så kommer deras skatt inte in osv, att detta kommer att ske i vår livstid verkar givet. Sveriges ekonomiska system är som på en knivsegg, och saknar helt den robusthet som länder med lägre skattesats har, och där en större andel av landets tillgångar ägs direkt av medborgarna. Detta behöver också en pedagogisk teckning som kan spridas som en meme.

  Vi behöver memes.

  Gillad av 9 personer

 19. Patria Amissa skriver:

  Jag tror att det fortfarande går att rädda våra nordiska och östeuropeiska grannar. Dessa länder kommer dessutom att vara de naturliga utvandringsländerna för många av våra barn, om jag får sia lite till, med hänsyn till att svenskarnas privatekonomi kommer att krympa i samma takt som Sveriges ekonomi. Denna artikel tror jag gör ännu större nytta om den publiceras i någon eller några av våra grannländers större tidningar.

  Tänk om Soros startar en infokampanj i mångmiljardklassen om hur vi gammelsvenskar skall fly och på bästa sätt snylta på grannländernas välfärdssystem! Det sista var ironi; bara för att underlätta för besökande troll på DGS.

  Gillad av 1 person

 20. Hugox skriver:

  Det kommer inte att finnas några pensioner i framtiden. Folk tror att dagens pensionsinbetalningar sparas och investeras för framtiden när de i stället i praktiken används för att finansiera dagens pensionärer. Pensionsinbetalningarna fungerar som ett kedjebrev. ( med undantag av ppm)

  Dagens arbetares pensionsinbetalningar betalar för nuvarande pensionärer och nästa generation måste alltså betala våra pensioner etc

  Är det någon som på allvar tror att 3 miljoner mohammed i förorterna kommer att betala framtida pensionärers pensioner?

  Det är just därför som politiker nu skriker om att både pensionsåldern och pensionsinbetalningarna måste höjas men det kommer inte att räcka

  De sk pensionsräddarna utgör i stället det sänke som gör att svenska folket kommer att bli utan pensioner i ett framtida konkursmässigt sverige.

  Bedragarna i regeringen har alltså stulit precis allt från svenska folket!!!!
  De har stulit svenskarnas hemland och gett bort det till islam( eftersom muslimer med nuvarande invandring och nativitet kommer att vara i majoritet inom ca 10 år)

  Folkförrädarna har även stulit hela välfärds- och pensionssystemet som kommer att kollapsa under alla miljoner gratisätare som regeringen har massimporterat

  Om bara några år kommer majoriteten av landets kommuner att vara konkursmässiga. 19 av 21 landsting är redan konkursmässiga osv.
  Nu behövs det bara en lågkonjunktur för att landet ska börja en snabb färd utför stupet.

  När den hjärtvättade massan sedan inser det katastrofala läget i landet kommer både företag och privatpersoner med attraktiva utbildningar att börja en massflytt ut ur landet vilket kommer att minska skatteintäkterna och påskynda den spikraka vägen mot en statsbankrutt

  Gillad av 15 personer

  • ladycobra skriver:

   Jag skrev till DO för att jag kände mig diskriminerad när det gäller pensionen gentemot försörjningsstöd till invandrare som fyllt 65 år som får ut flera tusen kr /månad mer ä vad jag får efter skatt.. Jag frågade varför skall jag få så låg pension trots arbete i många år och betalad skatt sedan jag var 16 år och de som kommer hit och aldrig betalat en krona i skatt eller arbetat i Sverige, få så mycket mer än mig räknat efter lägsta hyran, alltså det kan bli ännu mera än 10 000 kr / månad skattefritt för invandrare som fyllt 65 år. DO svarade att han hade full förståelse för min frustration över detta och berättade att lagen om ÄFS för invandrare 65 år gjordes speciellt för invandrare 2003 och det var Socialdemokraterna som ordnade den lagen så det var inget att göra åt detta.
   Läs om detta ÄFS nedan i mitt blogginlägg.
   https://ladycobra.wordpress.com/2014/08/21/aldreforsorjningsstod-for-invandrare-orattvist/

   Gilla

 21. boxerpup skriver:

  Tack Gunnar för ett väl underbyggd text. En fråga som jag lämnas med genom bl.a. statistiken och resonemanget är om inte den svenska version av feminismen börjar utvecklas mot en existentiell hot mot nationen Sverige och dess kultur/samhälleliga värderingar och historia.

  Gillad av 3 personer

 22. Erik Sandewall skriver:

  För ett antal år sedan läste jag ett debattinlägg där författaren spekulerade om att i en framtid kanske ett helt annat slags folk skulle bo och verka i Sverige, och författarens syn på detta var att ”det vore väl intressant”. Som jag minns det tänkte hen sig dock inte att detta var nära förestående, utan det skulle gälla några århundraden in i framtiden. Jag har ingen anteckning om var detta stod att läsa, men minnesbilden är klar, och den pekar mot att det fanns folk som tänkte sig detta slags utveckling på ett tidigt stadium och utan att överväga vad konsekvenserna kunde bli.
  Gunnars statistik är intressant, men den borde om möjligt kompletteras på två viktiga punkter: (1) motsvarande statistik från andra jämförbara länder, och (2) studium av integrationsnivå och attityder inom de grupper som statistiken omfattar. Om integrationen fungerar bra är väl problem med omfattande invandring mest av praktisk och ekonomisk art, i motsatt fall krävs konkreta åtgärder.
  Om någon läsare känner igen det nämnda debattinlägget och har en referens dit så tar jag tacksamt emot det.

  Gilla

 23. ERROL skriver:

  Det är mer än uppenbart att migrationspolitiken är helt känslodriven. Det finns ingen debatt värd namnet, utöver den infantila ”värderingssoppa” som Annie Lööf och kompani regelmässigt hemfaller till.
  Fakta och konsekvensanalyser skys som pesten och tillskyndarna av migrationen kan påstå vad som helst, som att Sverige tjänar ekonomiskt på migrationen; Johanna Jönsson (C), på tvärs med det ekonomiska forskningsläget.
  Systemmedia och statstelevisionen skyr fakta som pesten och tillåter de självgoda värdegrundsprofeterna att killgissa om den faktiska utvecklingen, helt oemotsagda – ”så att det blir rätt”.
  Inom det migrationspolitiska fältet härskar agendajournalistiken fritt och Fake News är något eftersträvansvärt så länge de understödjer den självtillräckliga agendan.

  Gillad av 3 personer

 24. olle holmqvist skriver:

  Småbarnsdödligheten i Sverige (och Väst) började minska ca 1880 för att vara nästan utrotad ca 1950. Därefter kom vaccination. De verkliga orsakerna var: trångboddhet bort, ett barn en säng, fungerande latrinhämtning och vattenklosetter, rent dricksvatten, allsidigare mat, mer vitaminer och mineraler, inavelsisolaten, kusinäktenskapen bröts upp av cykeln (den mest folkhälsobringande av alla faktorer enl befolkningsgenetikern Dahlberg) samt Statens Järnvägar till storstaden.. Hade alltså inget = 0 =zero med vaccin att göra. Streptokocker, scharlakansfeber minskade som de andra och försvann som de andra ca 1950. Och ännu idag finns inget vaccin.

  I folkrika länder som Nigeria,minskar nu småbarns-dödligheten pga vaccinering, bekostad som bistånd. Korrupta ledare i tredje världen slipper göra allt det Väst började med ca 1880. Vaccinering plåstrar över samhällets symptom: barnadödligheten.. Politikerna kan bygga President´s Palace (googla) och slipper fixa rent vatten, ett barn en säng och annat.
  Statistiken blir fin !

  Eftersom vaccination ersätter det goda vi i Väst började med ca 1880., kommer allt fler arga unga män till Medelhavet och vill vidare. BigPharma är garanterad vinnare.
  Vem övrigt ? Deras övergivna systrar och hustrur ? Presidenten i sitt palats ?

  Gillad av 5 personer

 25. Fredrik Östman skriver:

  En randanmärkning: Det finns ingen risk att en viss person skall begå ett brott. Det är inte yttre omständigheter, det är inte ”socioekonomiska faktorer”, som bestämmer detta. Därför skulle det vara hederligare att presentera fördelningars förstamoment som genomsnitt eller väntevärde och inte som en risk. Begreppet risk hör inte hemma i sannolikhetsläran. Låt oss tala om vad vi kan förvänta oss av medlemmar i vissa kategorier som kännetecknas av olika fördelningar.

  Gillad av 4 personer

  • M skriver:

   Innebörden av begreppet risk.

   Det anses finnas ett behov av att närmare precisera betydelsen av begreppet risk. Begreppet risk kan ses som en funktion av sannolikheten för att en viss händelse inträffar och
   konsekvensen av att denna händelse inträffar.

   En sammanvägning av konsekvens och sannolikhet är alltså en vanligt förekommande beskrivning, men det finns dock i dagsläget ingen allmänt accepterad definition av risk.

   Gilla

   • M skriver:

    Men även begreppet sannolikhet är föremål olika teorier t.ex. frekvensteori eller Baysian eller individuell sannolikhet dvs det sannolika i att en individ har eller kommer att agera på visst sätt eller att man kan styrka sannolikheten i ett indiciemål.

    Gilla

 26. David skriver:

  I all kultur finns en folklig strävan efter att få behålla och vidmakthålla sitt eget levnadssätt. Väl befäst kultur vilar alltid på djupa historiska rötter. Det vet Kurderna om, och även de nordiska Samerna. Och alla övriga kulturer som lever i större särart. Även om de i sin omgivning har kontakt med andra kulturer.

  För att kärnan i den egna kulturen skall överleva krävs vård av rötter. Och även respekt från andra. Det är inte några utomstående som skall avgöra min egen kulturs värde eller bevarandegrad. Inga andra kulturtraditioner skall tillåtas att lägga en våt filt över andras kultur – och kväva den. Och hör och häpna – de finns en svensk kultur, som i mångkulturens spår börjat bli alltmer synliggjord och uppenbar. Genom andra upptäcker vi oss själva – i relief till dem.

  När folkmord definieras tänker vi oftast på likhögar, systematiska mord och stank från döda kroppar.
  Så kan folkmord gå till. Men till folkmord räknas också ett långsamt strypande av en kultur. Som kan ta olika lång tid, men likväl leder till kulturens utdöende.

  FN-konventionen om folkmord tar upp gärningar i avsikt, att helt eller delvis, förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp, såsom sådan. En typ av utsvältande folkmord, utan synliga likhögar, eller offer i mer traditionell mening.

  Själv ser jag i dag ett brett anfall mot svensk kultur. Där det egna hela tiden förringas eller ställs åt sidan. Där svensk kultur, med avsikt, nedgörs i en stor demografisk omvandling av nationen Sverige.

  Och de som vill försvara den egna kulturen etiketteras som högerextrema. Eller som farligt nationalistiskt anfäktade. Och jämförs då med nazisterna. Själv anser jag att det börjar bli dags att tillämpa en mer värdig syn på de som vill försvara den egna kulturen. Mer i linje med FN:s konvention, om brottet folkmord. En konvention som ratificerades av Sverige den 9 maj 1952.

  Där nämns uppsåtlig själslig skada, uppsåtligt påtvingade levnadsvillkor, avsedda att medföra fysiska undergång, helt eller delvis. Och att det kan kategoriseras inom ramen för ett folkrättsbrott. Och att dessa gärningar är straffbara.

  För det som pågår i Sverige är inget annat än ett långsamt kulturmord. På den svenska kulturen.
  När vi i dag reser runt i välden, kan vi alltid komma hem igen. Till vårt eget. Men snart går inte det – för det som präglat dig som svensk kulturvarelse – finns inom en snar framtid inte kvar. Annat än som krympande kulturöar. Som även de med tiden dunstar bort. Om inte nomenklaturan snart byter fot och politik – och sluter upp i försvaret av det svenska. Om inte – är snart svensk kultur ett minne blott. Dags att sluta häckla. Börja istället försvara vår egen kultur och kulturarv. Gärna från en scen – istället för att alltid förringa och peka finger.

  Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, är en definition och en internationell överenskommelse gällande folkmord, och dess praktiserande som en aktiv handling. Konventionen antogs av FN i New York den 9 december 1948, och ratificerades av Sverige den 9 maj 1952.

  Länk, FN, konvention;
  https://sv.metapedia.org/wiki/Konventionen_om_förebyggande_och_bestraffning_av_brottet_folkmord

  Gillad av 8 personer

 27. notme skriver:

  Off-Tonic (som någon lustigkurre skrev).
  Men, bara i Sverige;

  Jag skulle förnya ett körkort. En rutingrej.
  Men, fotograferingen trasslade. Jag fick höra;
  ”Du är ju så ljus!” Kardinalfel i Sverige, jag vet….

  Men jag är förstås spöket i Procol Harum’s
  ”A Whiter Shade of Pale”

  Så,

  Gillad av 3 personer

  • lookslikeanangel skriver:

   Off-Tonic (som någon lustigkurre skrev).
   Men, bara i Sverige;

   Jag skulle förnya ett körkort. En rutingrej.
   Men, fotograferingen trasslade. Jag fick höra;
   ”Du är ju så ljus!” Kardinalfel i Sverige, jag vet….

   Men jag är förstås spöket i Procol Harum’s
   ”A Whiter Shade of Pale”

   Så,

   Gillad av 1 person

 28. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag noterar att män i åldersgruppen 15-44 år från Asien/Afrika har ökat femti gånger mellan 1970 till 2018 eller från 6366 till 318137 individer. Fortsätter det i samma takt 48 år till så kommer ursprungsbefolkningen att utgöra en spillra och landets ursprungliga kultur kommer högst sannolikt ha upphört att existera. Har landets politiker och befolkning satt sig in i vad detta kommer att innebära. Är inte detta ännu mer dramatiskt än att det kan bli så där 1 °C varmare?

  Gillad av 6 personer

 29. Lennart Bengtsson skriver:

  Det hade varit positivt om landet också fått några klimatflyktingar från Israel som är så svårt drabbat av torka och värme eftersom det befinner sig i samma klimatzon som sina grannländer. Detta framgår inte av statistiken. Med tanke på den goda och höga utbildning i Israel bör dessa klimatflyktingar mottas med öppna armar. Alla undersökningar tyder ju vidare att den judiska befolkningen av europeiskt ursprung också får höga resultat i intelligenstest vilket också kan innebära att de också är intelligenta.

  Gillad av 3 personer

 30. Pierre H-berg skriver:

  Minna Dennert som startade jagärhär är adopterad från MENA, och verkar ha svårt få ihop ”vita” övre medelklasstillvaron med så kallat sitt ”rasifierade” utseende. De flesta ursprungssvenskar har inga problem med iranier, de flesta iranier är väldigt trevliga
  . Dennert borde ha gått till psykolog istället för att rasistanklaga svenska folket. Men varför har hon valt bo i ”vita” Billdal? Vill hon känna sig udda och exklusiv?

  Gilla

 31. Berit skriver:

  Europa 2030:
  Trumps mur, Orbans stängsel, ja själva Kinesiska muren är nu förpassade till korpserien efter det att Norge byggde världens längsta gränsmur mot sitt nya grannland Sverjestan.
  Tyskland, Frankrike, Belgien och Storbritannien är också de ett minne blott.
  Det sista försöket, 2029, från den svenska staten att rädda vad som räddas kunde, nämligen att be Tsar Putin att intervenera med krigsmakt för att få ut de sista svenskarna ur de sista ”gated communities” helskinnade, besvarades med: ”Tror ni att vi ryssar har glömt Narva? Spatsiba, men nej”.

  Gilla

 32. kolosserbrevetkap3 skriver:

  CLAUDIA DE LONGUEVILLE: ”Sverige är utsatt för en ständigt pågående förbrytelse av en dignitet, som saknar motstycke i modern tid.
  Ett illdåd iscensatt av landets nomenklatura och över vars verkningar de ansvariga tappat all styrsel.
  Sanningen om tillståndet i riket får tydligen bara inte komma ut”.

  Nej, det ombesörjes med frenetisk iver av SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN, Expressen, mfl, media. Det är en sammansvärjning som nog saknar motstycke i mänsklighetens historia.

  Gud hjälpe oss!

  Gilla

 33. Anders Rungård skriver:

  Gunnar, Stort tack för alla Dina fina inlägg och klargöranden. I partiledardebatten tala Löfven om ca 35 000 invandrare i år, vilket förefaller vara 5.6 ggr mindre än Migrationsverket talar om.
  Måste fråga och be Dig klargöra våra regler för att få bli svensk medborgare. Du visar att vi är snart i minoritet i vårt land, men alla dessa kan väl inte få rösträtt? Det känns oerhört angeläget att få fram striktare regler för att bli svensk medborgare och även att kunna förlora ett medborgarskap.
  Tacksam om Du kan belysa detta lite.

  Gilla

 34. Lasse L skriver:

  G.S.:s forskning och sammanställning rörande statistik, som PK-samhällets myndigheter medvetet eller omedvetet gör allt för att få mycket jobbig att utvärdera, är mycket beundransvärd.
  Min förhoppning är att Jimmy Åkesson framledes kommer att använda mer av dessa fakta om samhällets förfall i de TV-debatter som väntar.
  Alla hans inlägg i de delar av debatten som avhandlar migration och integration borde inledas med tydlig statistik av valda delar utgörande de mest frapperande och omvälvande sanningar som vi nu genomgår, och vilka tycks helt obekanta för en stor del av valmanskåren
  Kanske framför allt G.S.:s ifrågasättande av huruvida det kan betraktas som demokratiskt att bakom ryggen på folks medvetande byta ut ett lands ursprungsbefolkning, vilket ju enligt G.S. inte lär dröja mer än c:a 40 år. Detta med andra ord redan innan många av våra barn knappt hunnit förstå vad som händer.

  Gilla

 35. ladycobra skriver:

  Reblogga detta på Ladycobra's Blog och kommenterade:
  Tack min favoritjournalist Gunnar Sandelin för detta inlägg som verkligen beskriver hur Sverige blivit och om denna nuvarande Jök regering får fortsätta förstöra Sverige så kommer vi att bli i minoritet i vårt eget land. Läs vad han skriver nedan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.