Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat

Gunnar Sandelin

Nya data från SCB visar hur den pågående förändringen av demografin fortsätter med en dramatisk ökning av personer med utländsk bakgrund varje år. I slutet av 2018 var de nästan tre miljoner människor eller närmare 29 procent av befolkningen. Ser vi till folkbokföringen så har personer med utrikes bakgrund sedan millennieskiftet ökat med nästan 1,4 miljoner medan de med svensk bakgrund har minskat med upp mot 24 000 personer.

Detta om man räknar på det sätt som jag tycker är mest rättvist: delar dem som har en inrikes- och en utrikes född förälder 50/50 mellan svensk och utländsk bakgrund. SCB och Migrationsverket gjorde 2003 ett lappkast och bestämde sig för att de som ingår i den gruppen skulle klassas som svensk bakgrund, och vips fick vi en halv miljon fler svenskar över en natt. Så jobbar våra myndigheter, vilket jag tidigare skrivit om här.

Så här ser SCB:s nya siffror ut om vi gör en fin indelning:

Det är främst invandringsöverskottet som är orsaken till befolkningens förändrade sammansättning. Av dem som utvandrar är dock den största gruppen svenska medborgare. Sveriges nya demografi blir allt tydligare om man också jämför med Migrationsverkets siffror. Under de senaste 20 åren har vi totalt sett beviljat knappt två miljoner uppehållstillstånd, varav merparten permanenta. Uppskattningsvis kan runt häften av dessa ha gått till asylsökande och deras anhöriga, men det är en uppskattning. Migrationsverket har dessvärre inte tillräckligt detaljerad redovisning vad gäller den asylrelaterade anhöriginvandringen, vilket jag tidigare nämnt här.

De senaste åren har vi årligen beviljat mellan 130 000 och drygt 150 000 uppehållstillstånd totalt sett, och på den vägen är det. Över tid har inflödet ökat stadigt: 1990 beviljades 37 000 uppehållstillstånd, 2000 var det 60 000 och 2010 en ökning till 96 000. När det gäller flyktingar eller motsvarande så har den s-ledda regeringen länge hävdat att Sverige anpassat regelverket så att vi nu ligger på EU:s miniminivå, vilket inte är sant. Förra året beviljade Sverige fyra gånger så många personer asyl som vad våra nordiska grannländer gjorde tillsammans, vilket jag tidigare har skrivit om här.

De asylsökande som kommit under de senaste åren är främst från Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea och Somalia. Således från muslimska länder. En majoritet är dessutom män (60 procent). Hur det påverkar befolkningssammansättningen kan vi se om vi går igenom hur nettoinvandringen (invandring minus utvandring) på 2000-talet ser ut med hänsyn till det land som personerna som är folkbokförda i Sverige är födda i.

De fakta som jag presenterar här visar tydligt att vårt etablissemang fortsätter att fullfölja genomförandet av massinvandringen trots att det är uppenbart att det mångkulturella experimentet inte fungerar. En politik som Sverige i störst utsträckning i västvärlden har blivit utsatt för i förhållande till sin folkmängd. Det är ett skenande tåg som de inte tycks vilja eller kunna stoppa. Nu ska vi istället få den mest generösa asylpolitik som vi någonsin har haft, dels med ökad anhöriginvandring samt ”utsatthet, sjukdom och skörhet” som asylgrundade skäl, plus den nya kategorin ”klimatflyktingar”. Begrepp som i princip kan tillämpas på nästan alla asylsökande, om man bara vill.

Under de tolv år som jag har försökt att opinionsbilda kring dessa frågor, kan jag konstatera att ett givande meningsutbyte i stort sett har varit omöjligt, om man vill kalla en spade för en spade. Motståndet utgörs av ett frälse av politiker, medier och myndigheter som genomsyras av en godhetsreligiös tro och en samhällssyn som inte tar hänsyn till obekväma sakuppgifter. De skär regelmässigt tungan av budbäraren istället. I den mån fakta, eller de som förmedlar dessa, inte anses som rasistiska med mera, så tigs de ihjäl.

Självklart förväntar jag mig därför heller inte att gammelmedia tar upp vad jag här har skrivit, även om det någon gång har hänt att någon enstaka lokaltidning har tagit intryck. Att allsidigt kunna belysa vad denna stora demografiska förändring betyder för landets framtid ligger inte i medias intresse. En sådan diskussion vill de inte veta av i vår värdegrundsdemokratur.

Tack till Affes statistikblogg för samarbete.

41 reaktioner på ”Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat

 1. svenne skriver:

  ”Förra året beviljade Sverige fyra gånger så många personer asyl som vad våra nordiska grannländer gjorde tillsammans”.

  Det påstås ju att vi bedriver en asylpolitik som i viss mån baseras på ”internationella bestämmelser” (som aldrig har förklarats vilka de är). Jag undrar därför hur de länder – och det är många – som inte lever upp till bestämmelserna skall dömas och bestraffas, och vilken internationellt accepterad organisation som skall effektuera detta? Är det så att det finns bestämmelser som reglerar flyktingpolitiken och vi uppfyller dessa på ett mycket överdrivet sätt?

  Journalisterna borde pressa politikerna och kräva ett svar på frågan: ”Varför skall Sverige bedriva en flyktingpolitik som är extrem i förhållande till andra jämförbara länder?”

  Gillad av 6 personer

  • Axel skriver:

   När regeringens ideologiska bas,Tro och solidaritet, läser Sandelins artikel, gläds de över förväntan.
   Deras målsättning kommer att uppnås, utan större besvär med att byta ut populationen till en rättroende populatin. Den muslimska.

   Gillad av 1 person

   • Ich skriver:

    Svenskarna kan förvänta sig en ”ketchup-effekt” av invandringen:

    Invandrarna vill inte ha med svenskarna att göra och väljer självmant att segregera sig, långt ifrån det förhatliga värdfolket. För medelsvensson, som aldrig vistas i muslimernas ”egna områden”, blir befolkningsutbytet därmed nästan osynligt. Gatubilden de själva vistas i har ju inte ändrats såå mycket.

    Det finns en gräns för hur många muslimer en liten population som den svenska kan försörja. Till detta skall läggas kostnader för söndertrasandet av samhället. -En nedbränd skola eller en våldtäkt är inte gratis. Regimen har dock som policy att inte dra ned på spenderandet, utan istället öka det. De kommer fortsätta ”in i kaklet”, vilket innebär att pengarna kommer ta slut plötsligt. Och när bidragen sinar på muslimernas konton så kommer de garanterat göra svenskarna påminda om sin existens…

    Den demografiska förändringen beror inte bara på massinvandringen utan också på muslimernas mycket högre nativitet. Svenskarna har alltså tagit in en grupp som förökar sig exponentiellt och som inte låter sin avkomma anamma svensk kultur. Det som är typiskt för exponentiella fenomen är att för en utomstående betraktare verkar det som inget händer, sen händer fortfarande inget. ..och sen PANG! händer allt på en gång. Fundera på hur en brand sprider sig i ett hus.

    Svenskarna kommer yrvakna klia sig i huvudet en morgon och upptäcka att landet de bor i inte längre är deras. Det är borta. Och de såg det inte hända.

    Gillad av 4 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    ICH
    Sen är vi snart hastigt o mindre lustigt i minoritet…

    DÅ lär kraven på Sharia Lag komma,
    det tänkte inte dumsvensken på!

    Trots allt är de med en svensk pappa o en utländsk mamma,
    avsevärt lättare att assimilera!

    Omvänt inte lika lätt!

    Gillad av 1 person

 2. Aha skriver:

  Etablissemanget kan knappast vara nöjda med den stora omgörningen av Sverige då Sverige på några decennier fått 30% utlandsfödda. Det har ju ändå medfört ett enormt utanförskap och det har kostat skjortan, pengar som hade kunnat läggas på bl.a. äldrevård och fattigpensionärer. Värdegrunden hos många av de utrikesfödda kolliderar med den svenska. Otryggheten har ökat, inte minst för kvinnor. Den ekonomiska utvecklingen per capita har varit svag.

  När etablissemanget konfronteras med de omfattande negativa konsekvenserna av massinvandringen så har de egentligen bara ett försvar och det är att säga att därtill var vi nödd och tvungna; folk har haft giltiga asylskäl.
  Ett annat försvarstal är att (med dårens envishet) säga att det löser sig bara invandrarna får jobb.

  Viljan att ge asyl har varit aktivistisk dvs etablissemanget har velat få in många asylinvandrare därav generösa asylkriterier.
  Man har gett permanenta uppehållstillstånd trots att flyktingar väl ska återvända till sina länder och bygga upp dem när oroligheterna är över.

  Den massiva omgörningen av Sverige har varit och är önskad trots de enorma problemen. Etablissemanget vill helt enkelt att Sverige ska bli en mångkulturell humanitär stormakt. Det ger etablissemanget cred inom sina egna led och bland likasinnade i världen.

  Det är ursvagt av svenska folket att ställa upp på
  detta. De tänker inte längre än näsan räcker.

  Gillad av 8 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Ni som har tillgång till aktuella siffror, kan ni interpolera litet för att uppskatta när kurvorna över antalet av Sveriges nettoskattebetalande individer och antalet evigt hjälpbehövade migranter bryts?

  Det vore också intressant med en kurva över behovet av skatteintäkter jämförd med antalet migranter, och när det behövs 100 % skatteuttag. 2030 eller 2050?

  Bra att veta för min egen planering. För snart kommer jag inte att ha några inkomster eller pengar kvar heller. Jag vet inte om jag skall resa eller supa bort dem, troligen bådadera.

  Gillad av 5 personer

 4. Peter skriver:

  Det finns ju en del problem med beräkningar av detta slag. Till exempel så innehåller siffrorna en stor felpost i min bok eftersom invandringen frå Finland innehållit en stor andel finlandssvenskar. Om man tar in dessa i be
  Räkningarna så stiger andelen etniska svenskar. Hela Finland var ju f ö en del av Sverige en gång i tiden så man kan ju säga att alla från Östra rikshalvan het enkelt vandrat hem.

  Gillad av 1 person

  • Thor skriver:

   Jag tror dock inte att nettoinvandringen från Finland varit särskilt stor de senaste 20 åren. I länder-diagrammet är Finland inte ens med. Under kategorin utlandsfödda föräldrar eller en förälder kan det finnas en del. Det är nog en klen tröst med några finlandssvenskar.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Så enkelt är det inte. Det är inte rikssvenskar som talar svenska i Finland. De som talar finska är i många fall lika kulturellt liknande oss i Sverige som de som talar svenska. Man måste göra en rimligare och mer genomtänkt klassificering. En metod som erbjuder sig är att låta en statistisk analys föreslå klassificering genom clustering. Det gäller bara att ha med alla upptänkliga karaktäristika i datumen. Förenklingen kommer med förståelsen och inte tvärt om.

   Gilla

  • Kronblom skriver:

   Jag ingår i den gruppen med en finskfödd förälder som i sin tur har en svenskfödd förälder osv. Det har aldrig funnits något gränsstaket i Muonio och Torne älvar.

   Gilla

  • Affe skriver:

   Tittar vi på den stora stapeln ”utrikes född” så har de nordiska länderna bidragit med minus 44 000. Det är alltså 44 000 färre utrikes födda från Norden 2018 jämfört med 2000.

   För andra generationen (mellanstaplarna) med härkomst från de andra nordiska länderna har jag bara hittat data från 2011-2017. Utifrån det kan man få en hint åtminstone om trenden.

   Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar där fadern är från något nordiskt land
   2011 = 43 721
   2017 = 43 461

   Födda i Sverige med en utrikes född förälder där fadern är från något nordiskt land
   2011 = 120 715
   2017 = 123 557

   Födda i Sverige med en utrikes född förälder där modern är från något nordiskt land
   2011 = 178 104
   2017 = 178 349

   Gilla

 5. Tomas skriver:

  Tragiskt att det finns så många helt PK, blandat med svenskar som lever gott för stunden av arbete kopplat till vansinniga immigrationen. Assarmos artikel med beskrivning av sin väninnas helt galna inställning att migranter har större rätt till vår välfärd än svenskar som ofta tidigare slitit hårt och ärligt betalat in skatt. Nu har vi nog passerat gränsen för att med politiska beslut vända utvecklingen och det återstår bara att se ifall immigranterna söker sig någon annanstans när välfärden även för dom blir sämre än i hemländerna. De stora medierna SVT, SVD mfl som är skattefinansierade medverkar till den snabba nedmonteringen av ett land som för inte så länge sedan verkligen var ett föredöme.

  Gillad av 3 personer

 6. "De flyr från krig och förföljelse" skriver:

  ”Ethnic cleansing is the systematic forced removal of ethnic, racial and/or religious groups from a given territory by a more powerful ethnic group, often with the intent of making it ethnically homogeneous.[1][page needed] The forces applied may be various forms of forced migration (deportation, population transfer), intimidation, as well as genocide and genocidal rape.”

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ethnic_cleansing

  Gillad av 4 personer

 7. Dnam eksnad skriver:

  Nej, alla som tycker att Teodorescu, Gür, Dahlberg, Marteus, Boström, Cwejman, eller kanske Lifvendahl, Arpi, Gudmundson eller gänget på kvartal med Huitfeldt och Neuding, gör ett bra jobb bör tänka efter. Ingen av dessa släpper in Sandelin eller andra dissidenter, KOA, eller Tullberg eller Patrik, det är inte Wolodarski som är åsiktskorridoren, han är inpiskaren, dess mittpunkt, korridorer utgörs av dess väggar, det är de ovan som realistiskt kan bredda den, men eftersom de endast gör det i den takt och med det urval som korridoren godkänner så utgör de definitionsmässigt åsiktskorridoren. Wolodarski och Lindberg tror ju på deras totalitära utopi, de är ondskan själv, de är våra fiender rakt av, det är alla de andra som utgör korridoren, som spelar med i Herr Wolodarskis spel.

  Åsiktskorridoren kan bara krossas om man släpper in andra röster, och inte genom dolska karaktärsmord som Lennart Bengtsson och Katerina Janouch utsattes för där den underliggande historien i Expressen och SvD är att det är avvikare som man skall hålla sig borta ifrån.

  Gillad av 12 personer

  • Nick Novelty skriver:

   Jag håller med dig, men frågan är om Kvartal et al. bäst bör liknas vid dörrvakter in till eller fängelsevakter ut ur åsiktskorridoren. Är det verkligen dissidenterna som (ska) förhindras att släppas in, eller är det folket som (ska) förhindras att ta sig ut?

   Gilla

  • Christer L skriver:

   Jag säger som Lööf: jag håller inte med. Nä, det säger jag inte. Jag håller med, men på ett annat sätt. De du ser som den goda åsiktens väktare mot dissidenter ser jag som att de är påverkbara av realiteter att steg för steg ifrågasätta sig själva. Det gör de i ökande omfattning nu, och det är ett gott tecken. Jag behöver det tecknet, annars blir det kolmörkt. Och vad gör man då? Inte sitter man här och skriver. Så länge jag tror på demokratin som möjlig sitter jag här och tycker och tror. Men artikeln i SvD om Katerina var för jävlig, fy satan!

   Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   Moderaterna är inte mer konservativa under Ulf Kristersson än under Fredrik Reinfeldt. Det förklarade den nuvarande Moderatledaren själv i TV4 Nyhetsmorgon idag.

   Vem, som är någorlunda påläst, har inte förstått det? Lilluffe har precis som KD nu gör tidvis fiskat röster genom att låtsas plagiera delar av SDs politik. Samtidigt som man rent av initierat och omfamnat Global compact.
   Moderata politiker som inte ser till sitt folks bästa, politiker av sämsta sort.

   Gillad av 7 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Tuffe Uffe är en katastrof för Sverige!
    Liksom Moderaternas sk Värdegrund…

    Vem kan i honom se en tänkbar Statsminister?

    Därför sitter Svetsaren kvar!

    Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Instämmer. Precis så är det. Mycket bra påpekande. Stor besvikelse över att skribenter, som har en plattform inom medströmsmedia och ofta uttrycker en kritisk hållning, att de bromsar in vid PKistmuren och medverkar till att den förblir ogenomtränglig.

   Gillad av 2 personer

   • Tomas skriver:

    Har själv noterat att min fråga till moderater och KD om vad de anser är acceptabla immigrantvolymer lämnas obesvarade. De har en bra bit kvar innan jag litar på dem.

    Gillad av 3 personer

 8. Isabella skriver:

  När jag ser staplarna över befolkningsförändringen börjar tankar om emigration för mig och min familj, ta fäste.
  Jag skulle vilja leva i ett land med låg invandring, låg brottslighet, där man visar varandra ömsesidig respekt.
  Hur tänker politiker i Sverige? Är målet att byta ut Sveriges ursprungsbefolkning?

  Gillad av 4 personer

  • Sweden Seamen skriver:

   Njae, målet är väl att förhindra den svenska genpoolens fortlevnad, att rensa ut svensken för all framtid. Att Sveriges befolkning därmed byts ut är grädde på moset.

   På tal om det, svensken anses ju vara ett både vackert och intelligent folk, så hur kommer det sig att svensk säd inite går på export? Varför har världen satsat på att smutsa ner det vita snarare än att bleka det smutsiga?

   Gilla

 9. Vi har haft det för bra skriver:

  Suck! Varför överhuvudtaget kämpa för ett land som inte har varit i krig på över 200 år och lät nazisterna passera Sverige under andra världskriget? Det är förmodligen där skon klämmer. Etablissemanget skäms över att vi har haft det för bra helt enkelt.

  Gillad av 1 person

 10. Anders L. skriver:

  För diskussionens skull underlättas det ändå om man håller sig till SCBs nuvarande definition av ”utländsk bakgrund” (utrikes födda + inrikes födda med två utlandsfödda föräldrar). Dessa är nu 24,9 % av befolkningen. Antal illegala och asylsökande tycks ej ingå. Har ej sett uppskattningar av hur många som uppehåller sig olagligt. Minst lika viktigt är fruktsamhetstalen, antal födda barn/kvinna. För svenskor är det (2018) 1,77 och för kvinnor från lägst utvecklade länder (HDI 3) är det 3,27. Denna grupp, ffa Somalia, utgjorde 7 % av födda i Sverige 2017. I SCBs prognos om den framtida befolkningen antas invandringen minska, invandrarkvinnornas födelsetal minska och svenska kvinnor föda fler barn. Det ser ut som man vill mörka befolkningsutbytet.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/publikationer/sveriges-framtida-befolkning-20182070/

  Gillad av 3 personer

  • Ragnar Ask skriver:

   Ja nu har de ju fått som de vill ha det.
   Sverige som nation är förstörd och man får hoppas kräken känner sig nöjda.
   Ursäkta kraftuttrycket men det var det allra lindrigaste jag kunde förmå mig finna för att beskriva sjuklövern och deras väljarbas.

   Gillad av 1 person

 11. Befria Sverige skriver:

  Och hur vänder vi på det hela? Jo totalstopp för invandring och vi påbörjar återvandringen.. Inget mer snack om en integration som redan har prövats på och som visar sig vara omöjlig.

  Finns få partier som förespråkar detta.

  Gillad av 3 personer

 12. Misha skriver:

  Vad vi här tydligt ser är en politisk elit som vänt sig mot det som borde räknas som dess egen befolkning och med alla till buds stående medel-inklusive polisiära tvångsmedel,hemlig nätpolis,censur och ylande likriktande hetspropaganda försöker att på sikt ”fasa ut” den.Det handlar inte om någon diffus ”godhetsreligion” – det handlar om ett drakoniskt genocidalt genomförande av det som är inskrivet i EUs grundardokument nämligen Kalergi-planen.En plan som dels avser förintandet på sikt av alla europeiska kärnnationer och deras ersättande med en europeisk superstat,dels även förintander på sikt av de europeiska kärnfolken och deras ersättande med en Kalergiansk ”hybridras” som t ex för Sveriges del man kan se förkroppsligad i inte bara Fredrik Reinfeldts gestalt utan även t ex i Alice Bah Kuhnkes gestalt.”Den Nya Människan” förkroppsligad.i kött och blod.Eu är en totalitär örganisation med den totalitära statens alla kännetecken bl a en förljugen retorik,en slaviskt implementerad bisarr PK-codex baserad på en föregiven Ledares skrifter i detta fall Coudenhove-Kalergi,hetsjakt på föregivna ”dissidenter” och även en messiansk ”ny” människotyp denna gång ej ”sovjetmänniskan” utan istället den Kalergianska ”rashybriden”-den nya ”övermänniskan” som avses på sikt ersätta den -för Sveriges del-gamla svensketniska människan.Tyranniet har alltså återvänt i ny camouflerad form.

  Gilla

 13. mohammed skriver:

  HUR många hade man hjälpt på plats ute i världen, jämfört med de förhållandevis få som får lyxbiljetter in i sverige?

  Och nu drar man in på internationellt bistånd…?

  Gilla

 14. Robban skriver:

  Det här kommer naturligtvis att sluta illa!
  Gissningsvis blir det en fråga som förr eller senare kommer att behöva lösas med extrema maktmedel!
  Vi kommer garanterat att märka hur illa det blir!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.