Patrik Engellau: Ska gängbrottslingar spärras in eller få mer välfärdsomsorg?

Patrik Engellau

Advokaten och den före detta socialdemokratiske justititieministern Thomas Bodström skrev nyligen en intressant debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln var inte intressant på så vis att han framförde några nya, övertygande eller i övrigt trovärdiga uppfattningar utan i så måtto att den oavsiktligt avslöjade den fundamentala idétorkan i debatten om hur vi ska lösa samhälleliga problem, i det här fallet gängvåldet.

Nu ska jag inte sätta mig på några höga hästar och låta påskina att jag minsann har lösningen ty det har jag inte. Detta bekymrar mig faktiskt mer än att Bodström inte har den. Att politiker inte vet hur landet ska styras är inget att förundra sig över, men om en vanlig nettoskattebetalande medelklassare står rådlös är situationen desto mer oroväckande.

Bodström hänger upp sig på att statsministern och andra socialdemokratiska ministrar har sagt att ”vi ska knäcka gängen”, ”vi ska få bort dom från gatan” och ”vi ska bura in dom”. Bodström menar att socialdemokrater som säger sådant dels försöker stjäla retorik från sverigedemokrater och moderater, vilket i hans ögon är illa nog, men dessutom argumenterar i ond tro eftersom de vet att hårda tag mot ungdomar i kriminella gäng inte löser några problem. Det är vetenskapligt bevisat ”hundra gånger om”, säger han, att brottsligheten inte minskar av sådana åtgärder. Han ger exempel:

Vi som arbetar med dessa killar vet att de inte har någon koll på strafflängden med ett undantag: att gränsen för att dömas till livstid går vid 21 år. Det är därför det är så många tonåringar som är inblandade i dödsskjutningar. De har alltså inte minskat våldet, snarare tvärtom. Den enda skillnaden är att de som håller i vapnen är yngre och omognare. Om man nu gör verklighet av förslaget att sänka åldern för livstid till 18 år kommer det att få effekten att de som skjuter blir ännu yngre och att vi får fler barnmördare.

Troligen har Bodström rätt. Det går inte att kriminalvårda ned, än mindre bort, brottsligheten. Det är osannolikt att unga brottslingar av sig själva kommer på bättre tankar och omvänder sig till Svenssonknegare av att sitta inlåsta.

Å andra sidan tror jag inte att de som föreslår hårda tag föreställer sig att längre fängelsestraff skulle medföra några sinnesförändringar hos de intagna. Poängen är att de ska sitta inlåsta så att de inte kan begå brott i samhället utanför fängelsemurarna. Det är, vad jag kan begripa, inte fel tänkt.

Men konsekvenserna blir förskräckande. Den sortens kriminalfilosofi tillämpas i USA med resultatet att 2,3 procent av alla svarta sitter i fängelse. Frågan är hur många som skulle behöva sys in i Sverige om den filosofin slog igenom. Nu gissar jag lite och antar att den baspopulation som vi ska räkna procent på är de boende i utanförskapsområdena som närmar sig 600 000 personer (troligen mer ty min statistik har några år på nacken). Sedan gissar jag lite till och applicerar den amerikanska siffran för svarta på de boende i utanförskapsområdena. 2,3 procent av 600 000 personer är lika med 13 800 som ska in på sluten anstalt för att isoleras från det normala samhället.

Kapaciteten på landets anstalter ligger kring 4 000 platser. Det kommer alltså att krävas en enorm utbyggnad av fängelserna om man skulle övergå till kriminalitetsfilosofi som socialdemokratiska ministrar enligt Bodström vill följa. Med en dygnskostnad på 3 445 kronor på anstalt skulle årskostnaden bara för de nya platserna bli ungefär 17 miljarder kronor vilket är dubbelt mot dagens totala budget för kriminalvården. Smakar det så kostar det.

Bodströms eget förslag utgår från det vid det här laget snart sekelgamla och rätt misslyckade välfärdsparadigmet som går ut på att allt blir bra om socialen lägger omständigheterna till rätta och avskaffar de ekonomiska och sociala orättvisor som antas orsaka kriminalitet och annat olämpligt beteende hos medborgarna. Därför vill Bodström göra en ny social satsning som heter Integrationslyftet:

Det skulle kunna innebära satsning för att fler kom i arbete, bättre bostäder och möjlighet till att komma in i samhället. För barnen skulle det innebära att standarden på skolorna höjs även i de utsatta områdena. När de sociala förhållandena blir mer rättvisa ökar också hoppet för många ungdomar att lyckas utan att behöva dras in i kriminalitet.

Det där tror jag inte ett dugg på. Det har prövats alltför länge med alltför dåligt resultat. Återigen: Läs Lars Åbergs Framtidsstaden Malmö om du inte tror mig. Bodströms recept handlar inte alls om att rädda ungdomar från att hamna i kriminalitet utan om att ge mer livsrum åt det välfärdsindustriella komplexet.

Vad skulle jag själv göra om jag hade något att säga till om? För det första stoppa asylinvandringen, inte för att lösa problemet utan för att förebygga att det förvärras. För det andra klia mig i huvudet. Jag vet inte. Hur skapar man ett tryggt, framgångsrikt, välmående och stabilt samhälle ungefär som Sverige förr i tiden? Ingen vet. Vi visste själva inte vad vi gjorde när vi gjorde det. Vad höll vi på med, då? Ja, vi strävade väl efter att få det så bra som möjligt, var och en på sitt sätt, samt att försöka uppföra oss hyggligt mot andra och ta ansvar för familjen och i någon mån även de gemensamma angelägenheterna. Vi var helt enkelt småborgerligt, skötsamt, gråsossigt medelklassiga. Var sådana, skulle jag ha sagt till medborgarna om jag hade varit deras statsminister.

60 reaktioner på ”Patrik Engellau: Ska gängbrottslingar spärras in eller få mer välfärdsomsorg?

 1. Bo Svensson skriver:

  Gudomlig rättvisa enligt Swedenborg är att nödgas leva ihop med folk som är som man själv. – Det kan ju faktiskt vara så väl ordnat, att man återföds bland dem man förtjänar leva bland och att folkblandningspolitiken är pervers på ännu en nivå genom att blanda änglar med djävlar.

  Ja, förutom alltså den perversa misshushållningen med de resurser vi är beredda att ägna hjälp åt behövande och skydd åt flyktingar. – Och perverteringen av incitamenten i migranternas hemländer, där de som satsar på att utveckla sin kompetens för att kunna fungera som en tillgång för sina medmänniskor, blir akterseglade av välståndsparasiter på hembesök.

  Den metod jag rekommenderar för ordningens återställande är krav på ekonomisk garant som villkor för normal rörelsefrihet och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas där man inte får vara. – Och rätt nivå på de belopp garanten skall betala, när en klient begått ett våldsbrott.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   De tillräckliga incitamenten för kriminalitetens minimering får man, om de totala kostnaderna för rättsordning, polis och ”kriminalvård” lastas på garanterna i proportion till vad deras klienter förorsakar, medan vi kanaliserar skattemedel ägnade ändamålen i form av hjälp med brottsförsäkringskostnaderna till dem vi känner gemenskap med.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Istället för miljoner i fängsligt förvar eller straffarbete som i USA, blir det bara att riskklientelet får bo ihop med sina likar i egna kvarter. – Man försöker då få mördare ihop med mördare, tjuvar med tjuvar och minderåriga får bara utegångsförbud.

    Att de stannar där de skall vara, skall då bero på konsekvenserna av att påträffas utanför och mindre på en effektiv bevakning.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Krav på ekonomisk garant, direkt makt över skattemedlens fördelning och natur-resursavgifter = grundskatter där intäkterna fördelas enligt principer som gynnar återhållsam förökning, – Det är stommen för en global rättsordning. – Men man kan börja regionalt. – I Europa t ex.

   Gilla

   • Dnam skriver:

    Istället för upprepning, kan du inte låtsas att du fått jobb för att genomföra detta och chefen har bett om genomräknade exempel med realistiska siffror? Exempelvis fängelse i Bulgarien?

    Gillad av 7 personer

 2. A skriver:

  Visst P.E jättebra, men det går inte, för det är statens roll. De ska styra ALLT in i minsta detalj, inklusive mänskliga relationer. Så de enda ”lösningar” du kan tänka ut som kan bli aktuella är sådana som går via staten, i praktiken socialdemokratin. Och det verkar ju funka för dem iallafall… In Sweden we have this skitsystem…

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Brynolf Wendt ansåg att bästa rehabiliteringsplatsen för unga brottslingar var ”ryska sidan av Berings sund” till skillnad från lyxkryssningar bland de Karibiska öarna, som svensk kriminalvård på den tiden rekommenderade. Ack, Brynolf, om du visste hur det är i Sverige nuförtiden!

  Gillad av 4 personer

 4. svenne skriver:

  ”………..försöker stjäla retorik från sverigedemokrater och moderater, vilket i hans ögon är illa nog, men dessutom argumenterar i ond tro eftersom de vet att hårda tag mot ungdomar i kriminella gäng inte löser några problem.”

  Varenda glugg som finns i våra lagar – och andra regelverk – utnyttjas maximalt av dem som på ett eller annat sätt vill sko sig på andras bekostnad eller smita från ansvar. Exempel på detta är bilmålvakterna och utnyttjandet av minderåriga för att begå brott. Bilmålvakterna går att komma åt därför att de såsom ”bilägare” bevisligen inte är minderåriga och ett straff kan inte direkt kan kopplas ihop med rasism.

  Minderåriga brottslingar är det svårare att lagföra därför att här tillkommer – förutom låg ålder – parametrar som rasism, utsatthet, socioekonomiska orsaker och dylikt som skapar en immunitet mot det straff som är relevant för ett aktuellt brott. Den ökande ungdomsbrottsligheten kan aldrig dämpas om man inte får bort denna immunitet och detta kräver en form av politiskt mod som just nu fullständigt saknas. Men det är ett akut läge som politikerna borde ha som hög prioritet.

  Gillad av 8 personer

 5. V för Vendetta skriver:

  För det första är namnen på de som sitter inlåsta mycket sällan namn som härleder tankarna till de svenska nomeklaturerna vad avser namn. De namn som står på fängelsedörrarna är för en svensk mycket svåra att uttala. Återfallsgraden på unga kriminella som vårdas inom staten är 70% återfallsgraden på vuxna är 80%, så vad behandlar man. Att se på kriminalitet som en sjukdom torde vara en förlegad företeelse då inget i varken ditt genom eller din miljö tvingar dig att bli brottsling. Det säger mig att kultur och invandring helt klart är brottsdrivande parametrar och dessa bör beaktas. Fängelse är inte preventerande på något vis, utvisning är inte heller preventerande men väl sanerande, så jag rösta för det sista.

  Gillad av 7 personer

  • Dnam skriver:

   Fängelse är inte preventerande samtidigt som du säger att en stor del är återfallsbrottslingar. Det hänger ju inte ihop, sitter de inne så begår de inga brott, är det ute så begår de brott, på detta självklara sätt så förhindrar fängelse brott. Men utvisning är förstås än bättre,

   Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Skillnaden på ett regelverk för ekonomi och samvaro som fastställs av de folkvalda och ett som vem som helst kan skriva och sprida, är makten bakom orden: Konsekvenserna av regelbrott.

   Har straffen ingen effekt, kan man slopa hela rättsordningen och den lagstiftande församlingen och demokratin som är till för att utse densamma.

   Prevention är hela poängen med påföljder. – Det finns ingen reformeringseffekt. – Man kommer ut ur fängelset som en sämre människa än man var innan.

   Gilla

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Det är intressant att PE rekommenderar oss alla att åter bli småborgligt skötsamma. Det kommer onte alla att bli eftersom de kriminella rekryteras från de de förhållanden som inte har den basen med yrke stabilitet osv.
  En förändring som nämnde Lars Åberg påpekar är att vi har ”gått vilse i pannkakan” med våra värderingar. – ”Det är såklart jättebra att vara tolerant, men vid en viss punkt går det över i något lite korkat. Blir det riktigt illa menar jag att det slår över i en form av rasism. Alltså att saker du aldrig skulle acceptera hemma hos dig själv är helt okej hos andra för att de är annorlunda och bor på en annan sida av stan”
  Åberg är ytterst kritisk till att tex sossarna i Malmös ledning inte gör något för att skapa sysselsättning för alla invandrare som kommer hit utan utbildning och förutsättningar att få riktiga jobb
  Vi måste stå upp för våra värderingar som innebär att kommer man hit så ska man arbeta, och att vill man bo här och bli accepterad som svensk så följer att man tex respekterar tex svensk kvinnosyn.

  Åberg nämner att många av invandrarna från Iran och Irak har varit vänster i sina hemländer. Så kommer de hit De har alltså varit vänster i sina hemländer, ”sen kommer de hit och träffar en vänster som ger bidrag till organisationer som står för det som de kämpat emot.
  – Hela den kullerbytta folk har gjort i sina ambitioner att vara vidsynta och toleranta är bisarr”

  Slutsatsen måste vara att vi får sluta att vara så toleranta mot de som kommer hit med andra värderingar som samtidigt missbrukar vårt välfärdssystem. Det bygger på solidaritet och tolerans mot de som delar våra ambitioner att man gör rätt för sig så länge man orkar och kan. Våra politiska företrädare måste inse när de blir lurade och förstå att vi skattebetalare förväntar oss att våra regler för bidrag kräver motprestationer. Annars måste reglerna för invandrare ändras. Vår naiva tolerans för andras importerade beteenden kan inte ske utan att det finns gränser och motkrav om de vill ha våra pengar och vårt numera överansträngda välfärdssystem

  Gillad av 3 personer

  • Jan Rabe skriver:

   Hej, Lars Bernhoff, har du inte förstått att det är migranternas röster framförallt vänsterpartierna vill åt, därför tittar man åt andra hållet, bagatellisera, mörkar när det uppstår några negativa konsekvenser av massinvandringen.

   Gillad av 1 person

 7. Jari Norvanto skriver:

  Hur gör Bolsonaro och Duterte? Mycket talk, men hur mycket walk? I Sverjestan har vi inte kommit till the talk-stadiet på långt när. Och om det någon gång blir, så blir det nog mest prat. Talk är definitivt mer word än prat, om ni hänger med i snacket.

  Gillad av 2 personer

 8. Dnam eksnad skriver:

  Varför skall just detta vara så svårt? Är det någon speciell betong som krävs för att bygga fängelser? Se på alla bostadsrätter som byggs, se på alla betongförorter.

  Det är ju bara att börja bygga. Först börjar man med att strypa all invandring från grupper vi alla känner till. Sedan rensar man ut i rättsväsendet och ger dem nya uppdrag, nämligen att se till att döma brottslingar istället för att fria och inrättar dessutom en kommission som skall övervaka att man inte frikänner baserat på religion och ras som alldeles självklart är fallet idag, den som inte tror det är naiv. Så alla med massinvandringsagenda måste rensas ut, Ramberg och neråt. Sen ändrar vi lagarna retroaktivt efter dansk modell så att vi kan utvisa alla invandrare som begår brott, hur små brotten än är. Över ett visst straffvärde så utvisas också familjen. Samtidigt så utbildas fler poliser och fängelsevakter, långt från Södertörn, och man börja bygga fängelser efter utländsk mera basal modell. Vidare så tar man kontakt med ursprungsländer om fängelseförvar och också tredje land, som Bulgarien, och använder fängelser utomlands. Straffen skall så klart mångdubblas, livstid är livstid, tills man dör.

  Det är bara att hugga i, Sveriges samlade resurser, lejonparten av våra skattemedel har gått åt till massinvandringen så självklart så kommer det att kosta att reversera detta, men det är bara att börja.

  Att straff inte hjälper är knappt värt att kommentera, det är pk-forskning rakt av, en månad mer på vilohem med dator och gym och sina relgiösa bröder ”hjälper” så klart inte. Utgångspunkten är helt fel, personligen så bryr jag mig inte om alla dessa brottslingar, mördare och brutala våldtäktsmän kan för min del avrättas, men fokus är inte gärningsmannen utan att effektivt förhindra honom från att begå fler brott, så de skall helt enkelt inte vistas fritt, och knäckas i fängelse. Jag menar rädsla hjälper visst, inte traskar Bodström runt i Rinkeby på natten? Nej, han är rädd. Nu krävs det lite mer för att framkalla rädsla hos förhärdade yrkeskriminella men bara viljan finns så går det också. Vi kan studera Japan som har ett helt pk-fritt fängelsesystem och dödsstraff, de åkte ju tidigare hit och studerade våra ålderdomshem. Polisen där instrueras exempelvis i att vissa nationaliteter luktar så starkt att man måste vara förberedd på det vid ingripande.

  Gillad av 10 personer

 9. Lätt som en plätt skriver:

  ”Hur skapar man ett tryggt, framgångsrikt, välmående och stabilt samhälle ungefär som Sverige förr i tiden? Ingen vet.”

  Jag vet. Man återställer demografin. Utan invandrare inga invandrarproblem.

  Gillad av 4 personer

  • Kalle skriver:

   Vi svennar får och måste mentalt gå tillbaka till de svenska nybyggarna i USA . Försvara vad vi uppnått.
   Inte förslemmas av PK media och humanitära stormaktsdrömmar.

   Gilla

 10. Richard skriver:

  ”Hur skapar man ett tryggt, framgångsrikt, välmående och stabilt samhälle ungefär som Sverige förr i tiden? Ingen vet.”

  Läser du inte kommentarerna? Vadå ”ingen vet”? Vi är flera här som vet. Man slänger ut alla som inte ska vara här!

  Hela massinvandringsprojektet är ondskefullt och har genomförts på bedrägligast möjliga sätt. Vi har all rätt att bara slänga ut alla vi vill slänga ut. Hellre fälla än fria.

  Om någon med bedrägliga metoder backat av våldskapital ser till att folk får bo hemma hos dig mot din vilja. Slänger du inte då bara ut dessa så fort maktförhållandena skiftar och du får chansen?

  Gillad av 10 personer

 11. Aurora skriver:

  Det finns ingen återvändo längre. Sverige är för all tid förändrat. Till det sämre. Vi får lära oss att skydda oss själva bäst vi kan i en våldsam omgivning och kan inte räkna med något samhällskontrakt.

  Gillad av 2 personer

 12. Göran Fredriksson skriver:

  Bristen på fängelseplatser i Sverige kan lätt lösas genom konkurrensutsatt upphandling inom hela EU och t.ex. Ryssland till rådande lokal standard. På det sätt som offentlig upphandling skall ske enligt EU-direktiv. Det måste bli slut på att alla som begår brott i Sverige skall erbjudas fängelseplats i Sverige med hotellstandard.

  Varför har varken Lööf eller Björklund fattat detta ännu? Kanske kan de t.o.m. återvinna några av dem som övergivit C eller L för SD. För L kanske det handlar om att överleva som riksdagsparti. Om L för en gångs skull är etta på bollen.

  Gillad av 1 person

 13. Eva Danielsson skriver:

  Nog vet vi att det lilla homogena Sverige, där att göra rätt för sig och vara skötsam i skolan och i samhället var allmänna värderingar, gav låg brottslighet. Vi vet också att mångkultur i stället ger motsättningar och konflikter, det ligger i sakens natur. Vi vet att assimilering kan fungera naturligt om en nyanländ kommer ensam och måste anstränga sig för att inte bli utan eller utanför. Så fort nyanlända kan bli en egen grupp i gruppen eller klarar sig utan kontakt, försvåras eller uteblir assimilering. Vi vet alltså att Sverige har tagit hit alldeles på tok för många i för högt tempo och från för svåra kulturer. Som inte bara har annorlunda värderingar utan oftast har raka motsatsen till våra traditionellt svenska värderingar. Inte minst vad gäller respekt för andras liv och egendom. Så ett stopp för all invandring inkl anhöriginvandring bör vara första åtgärden. Kombinerat med återvandring i stor skala – tvång för brottsdömda och milt tvång med återvändarbidrag i stället för bidrag här för övriga. Islam måste klassas som en politisk rörelse och moskéer och muslimska friskolor måste stängas – Sverige kan inte vara ett rekryteringsparadis för extremislam och terrorism.
  Kriminella gäng går ju att komma åt med olika polismetoder och adekvata påföljder. Om man skulle vilja. Men då måste de som bestämmer vara resultatinriktade och våga ta till de rättsliga metoder som krävs. Inklusive familjeutvisning när brottslingen är omyndig. Inklusive kastrering av våldtäktsmän. Och dra in medborgarskap. Och hyra fängelseplatser i de dömdas ursprungsländer. Socialtjänst kan inte och ska inte ersätta polis-och rättsväsende för tonåringar när det handlar om grova brott.
  Ett gott samhälle där familjer fostrar sina barn och skolan fungerar och samhället inte saboteras genom massinvandring från fientligt inställda kulturer, kommer ändå alltid att behöva skarpa polismetoder och ett rättsväsende värt namnet. Som straffar förövare, ger offer upprättelse och skyddar samhället.

  Gillad av 9 personer

 14. Johan skriver:

  Föreslår att man utökar kapaciteten i fängelsena och inför två klassningar: klass I och klass Ii. Klass Ii är den nuvarande nivån med omsorgsapparat och kriminalvård och med den utrustning som finns idag. Målet ska vara att den intagna ska kunna anpassas till samhället.
  Om en återfallsförbryrare inte är anpassningsbar och ett hot mot civilsamhället ska klass I förvaring gälla och då handlar det inte om att skydda förövaren mot sig själv utan skydda samhället mot förövaren.

  Gilla

  • Aha skriver:

   Klass I brottslingarna kan väl kallas livsstilskriminella, 5 000 gängkriminella lär finnas. Jourdomstolar borde hantera deras brott så att de snabbt kommer bort från gatan. Sedan kan de gott få uthärda villkoren i något lågprisfängelse i något lågkostnadsland. Det kommer att avskräcka.

   Gillad av 3 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  precis som alla ovan och Patrik skriver om , det finns ingen lätt lösning.
  Men jag tror ett steg i rätt riktning , vore om vi tog efter Matteo Salvinis förslag om att det ska bli lagligt att försvara sitt hem med mer våld än vad nöden kräver!
  Hans ord var ”Det ska kosta än mer att begå brott”, han sade i princips att skjuta ihjäl någon som är inställd på att begå brott mot ens familj är ok och ska avskrivas utan laga åtgärder.
  Tyvärr tror jag att det är det enda sättet att stävja det som våra ”Folkvalda” ställt med.
  Dom lider inte av brotten, antingen så får dom livvakter via systemet eller så hyr dom av privata aktörer.
  Men åter något måste göras, och det rätt omgående, annars riskerar vi att vi får vigilanter och då kommer bestraffningen ske godtyckligt endast.

  Gillad av 6 personer

 16. akelaslair skriver:

  Ja, hur gjorde vi när vi byggde upp vårt trygga framgångsrika land? Till att börja med strävade vi på i Luthersk anda precis som PL beskrivit ovan. ”Den som icke arbetar skall icke heller äta” och ”Gör din plikt, kräv din rätt”. Bland annat. Lägg till detta vårt svenska (nordiska?) hedersbegrepp som yttrade sig i att ett handslag räckte för att göra upp om en häst, traktor eller annat för en mans ord var en mans ord och gavs ej lätt.

  Gillad av 3 personer

 17. Niklas R skriver:

  Lösning på problemet är följande:
  1. Svenska medborgare får inte inneha utländskt medborgarskap.
  2. Utländska medborgare som innehar svenskt medborgarskap blir med automatik av med det svenska.
  3. Endast redliga och självförsörjande utlänningar kan ansöka om att bli svensk medborgare.
  4. Utländska medborgare som är dömda för brott kan inte bli svenska medborgare.
  5. Utländska medborgare som döms för brott med fängelse i straffskalan utvisas.
  6. Utländska medborgare som döms till fängelse överförs till hemlandets fängelse efter två tredjedelar av strafftiden.

  Gillad av 5 personer

 18. Bo Svensson skriver:

  Nästa steg i mordbrännarpolitiken, om vi inte redan är där, är väl att blanda otäckheter i dricksvattnet, sprida epidemier med vaccin, ta död på vårdkrävande pensionärer genom vanvård. – Det skulle inte innebära någon upptrappning av fientligheterna från vad man redan visat sig kapabel till.

  Galningarna måste stoppas med de medel som krävs. – Det gäller att hitta dem som drar i trådarna. – Marionetterna och medlöparna är för många

  Gilla

 19. Dandersan skriver:

  13 000 i fängelse är en orimlighet.
  Men hur många får plats i Pajala?
  Eller Korpolompolo?
  Ett Svenskt Gulage som kunde nyttjas för isolering och skydd av våra förorter.
  Men bäst hade varit om utvisningar gjordes mer generöst.
  Vi har ju unika möjligheter att välja en bättre befolkning.
  (Större delen? av kriminalvården befolkas av ickeSvenskar)

  Gilla

 20. Christer L skriver:

  Samhällets berättelse om brott och oordning är bortom löje. Staten och politikerna har pumpat in den humanitära stormakten överallt i problemet. Ett helt regemente av kejsare utan kläder leder paraden. De flesta kriminella är lågintelligenta. Den kriminella miljön har sin kultur och sina egna ”lagar”, som ofta är betydligt hårdare än lagstiftarens lagar. Narkotikan driver den mesta allvarliga kriminaliteten, pengar och sprit förekommer även kan man tro. De dyrbara fängelsevistelerna har inte den terapeutiska verkan som begreppet kriminalvård anspelar på, därför att kriminalitet inte är sjukdom. Kriminalitet är ett hårdare tuffare hänsynslösare liv på lägre nivå. Om man börjar i den ändan kan man komma någon vart.

  Gillad av 7 personer

 21. Alexander Svensson skriver:

  Det räcker inte med att stänga gränsen, vi måste börja utvisa kriminella (helst även övriga) Effektiv och inte halvmesigt som nu. Först då kan problem lösas. Även skära ner på bidragen och på så vis göra Sverige mindre attraktivt vore ett steg i rätt riktning.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Utvisning behöver ju bara bestå i tillräckligt obehagliga konsekvenser på att påträffas i landet efter ett bestämt datum. – Ex-vis 6 månader på vatten och bröd i 15-gradig cell. – Och konsekvenser på rätt nivå på att underlätta för illegalas försörjning och logi.

   Gilla

 22. Kjell Rehnström skriver:

  För många år sedan nu skrev medierna rätt mycket om Skå-Guntavs avhandling om det sociala arvet. De barn som han hade på ungdomsbyn i Skå, förde med sig ett socialt arv som gjorde barnen lika illa anpassade som deras föräldrar. Med varje invandringsvåg efter kriget har det kommit ett visst kvantum kriminella som sabbat för sina hederliga landsmän.

  En annan omständighet kan vara föräldrarnas erfarenheter från förtryckande myndigheter i det gamla hemlandet. Om ungdomarna ständigt och jämt har hört om de elaka myndigheterna i hemlandet är det kanske inte så oväntat att de överför föräldrarnas negativa föreställningar på svenska myndighetsrepresentanter de möter. Den antra frågan blir huruvida den medärvda negativa inställningen dessutom kommer sig av att föräldrarna varit kriminella i hemlandet. Här har kriminologerna en massa intressanta forskningsuppgifter.

  Gillad av 1 person

 23. Björn skriver:

  Kanske är det dags för oss här i Sverige överge dagens ”Mellersta Östern”, och i stället gå tillbaks till ”Vilda Västern”…?!.Där ”uppbåd” letade upp ”slöddret” och hängde dem högt?! Eller varför inte återinföra nån slags ”prisjägare”, som mot betalning tar fast och överlämnar de kriminella till lämpligt fängelse för ”destruktion”?! När en ”myndighetsperson” som Bodström, tillåts fantisera fritt i det blå, så tar jag också mej den rätten……..

  Gilla

 24. lenam skriver:

  Bodströms parti har frivilligt försatt oss i denna situation. Vi hade kunnat låta bli att ge Svenskt medborgarskap. Fängelse och därefter utvisning. Enkelt. Nu får vi ha det som vi har det.

  Gillad av 1 person

 25. Rutger skriver:

  Den utländskt relaterade brottsligheten är enorm. Varför nämns inte följande ; Lag om upphävande av uppehållstillstånd och givet medborgarskap vid icke god vandel, lag om ovillkorlig utvisning om dömd, utgående ur Schengern och införande av mycket stränga gränskontroller. Billigt, snabbt verkande och förmodligen supereffektiva åtgärder.

  Så skulle jag i alla fall göra om jag vore statsminister. Biter förmodligen bättre än att be
  vanliga svenskar bli hyggliga och ansvarstagande. Det är vi ju redan, men anses tydligen
  behöva skärpa oss

  Gillad av 2 personer

 26. Stig Palm skriver:

  Jag har ett bra förslag?
  Gör ett avtal med Vladimir Putin och låt honom mot en mindre avgift än svensk fångvård ta hand om ‘problemet’. Ryssland har lång och gedigen erfarenhet av Gulag. Dessutom får de en billig arbetskraft som kanske får lära sig arbetets befrielse. Efter en tur i Gulag, de ‘svenska’ värstingarna lugnar ned sig. Om inte, en återresa till Gulag och då längre vistelse.
  Summa; Ryssland får en intäkt och Sverige ett minskat skattetryck. Alla riktiga människor blir glada.

  Gillad av 5 personer

 27. Mörka hörn skriver:

  I Sverige härbärgeras och odlas en naiv människosyn. Den som trasslat sig igenom människors förehavanden, genom historiens gång, kan inte behålla sin naiva barnatro. Nyligen såg jag ett nyhetsinslag om krisen i Venezuela. Ett land kört i botten. Där blottades sidor av människan, som historiens ljus redan visat upp.

  Vid ett flera dygn långt elavbrott utlöstes en storskalig plundring. Ett hotell vandaliserades och slogs i spillror. Det gällde även för ett sjukhus. Allt som gick att bära eller skruva loss fick egna fötter.

  Inga patienter fanns inlagda på sjukhusen, utom en nyss intagen skottskadad man. Sjuka människor valde att ligga hemma och dö, hellre än att söka vård. Och sjukhusets avloppssystem svämmande över alla bräddar.

  Den kvinnliga chefen till det sönderslagna hotellet fruktade en fortsatt plundringsvåg. Men nu av privata hem. De som kunde fly, gjorde det.

  Människan är inte helt igenom någon trevlig varelse. Inte när civilisationens gränser överskrids.

  Om nu alla människor är lika – så gäller väl även dessa mer destruktiva fenomen för människor, även här hos oss – hemma i Sverige? Släpps människan loss, som en kriminell våg eller mobb, kan hon uppträda som en ostoppbar flod.

  Det politiska ansvaret är förlagt till flodens källflöden. Där ännu ett bedrägligt lugn råder. Människofloder får aldrig tillåtas att bygga upp en destruktiv kraft. Regleringar och lugna dammar får byggas längs civilisationens väg, som en aktiv prevention. Och dammar får aldrig någonsin brista. I det ligger ett stort politisk ansvar. Som måste tas.

  Men i Sverige härskar ännu den politiska aningslösheten. Man vill tro alla människor om gott – i alla lägen. Väl så – men knappast lämpligt, om man vill hålla mänskliga urspårningar och avarter, på ett betryggande avstånd.

  När väl krisen kommer och blir akut – är det redan försent. De mjuka samhället vävs inte av naiva drömmar och fromma förhoppningar. De byggs på djupa insikter om människans mer mörka hörn. Att hon latent i sig även har en destruktiv förmåga. Som det gäller att aldrig reta upp eller väcka.

  Jag räds onda och destruktiva människor. Men i än högre grad räds jag människor med stora mått av naivitet. Med få insikter om människans mer mörka hörn.

  Gillad av 8 personer

  • akelaslair skriver:

   Klokt sagt av Mörka Hörn. Det här borde vi tänka på och förbereda oss för. Se över vårt skalskydd hemma. Se till att vi har mat och vatten några veckor ifall det skulle bli för bråkigt utanför huset. Finns utrymningsvägar. Alternativa boställen för kortare eller längre tid. Kort sagt – preppa.

   Gillad av 1 person

  • Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

   Ja, man behöver inte blicka så långt bort i vare sig tid eller rum för att påminnas om mänsklighetens mörka hörn. Att leva i föreställningen att vi råkar ha nått något slags högre nivå av civilisation just i denna del av världen sedan efterkrigstiden vittnar om historielöshet och brist på förståelse av människans villkor och kännedom om oss själva. De förhållandevis mycket fredliga förhållanden vi levt i här kanske visserligen inte bara beror på att inte behövt sättas på prov, utan att vi också faktiskt har varit ett strävsamt och rationellt folk.
   Men kanske har vi också haft en rejäl portion moralisk tur, och närmre bestämt en extern sådan. I Sydsvenskan 30/3 2013 kunde man läsa om filosofen Bernhard Williams som menar att man kan vara välsignad med ”… att slippa moraliskt knepiga situationer, som att inte leva i Tyskland under Förintelsen. I Sovjet eller DDR. I ett Jugoslavien där granne blev grannes fiende.” Man vet lite om hur man reagerar den dagen man tvingas bekänna färg på allvar.

   Gilla

 28. JL skriver:

  Stryp bidragssamhället, sluta med kommunal skatteutjämning OCH kombinera med sexsiffriga, villkorade och riktade återvändarbidrag till 1a and 2a generationens invandrare.

  Börja t.ex. med Somalierna, och fortsätt beta av baserat på t.ex. genomsnittlig förvärvsfrekvens.

  Skapar starka incitament, och lär betala sig självt på nolltid.

  —-

  Alla andra förslag är att likställa med att försöka bota cancer med alvedon.

  Symtomlindring, i bästa fall.

  Sjukdomen som måste attackeras är en en stor mängd människor som inte har i Sverige att göra. Även för dessa lär det vara trevligare på annan plats, speciellt om den statliga kranen stryps.

  Dalai Lama var väl inne på något liknande spår?

  ——

  Politiskt vilja och opinion för detta? Om 10 år kanske, men då kanske cancern är för långt gången.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Återvändarbidrag är meningslöst. – Pengarna används till att skaffa ny identitet, sedan dyker man upp igen någon annanstans i Europa eller här.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.