Patrik Engellau: Människan är nog ständigt densamma

Patrik Engellau

Ibland experimenterar jag med den obehagliga tanken att människan är densamma genom historien och att 1600-talssvenskar led lika mycket av den kyla, svält, sjukdomar och tandlossning som drabbade dem som jag själv skulle ha gjort i deras ställe. En slutsats av denna besvärande tanke är att dagens västerland av något skäl blivit synnerligen lyckligt lottat och att det är helt obegripligt att vi inte funderar över orsakerna härtill och över vad vi kan göra för att värna om detta avundsvärda tillstånd.

En annan slutsats är att samhällsfenomen, det vill säga mer eller mindre kollektiva mänskliga relationer, troligen inte alls är nya utan bara moderna manifestationer av något som alltid funnits. Att populism i bemärkelsen ovilja mot överheten har förekommit allt som oftast minns vi från historien. Klimathysterin framstår som ett déjà vu. Någon kosmisk makt, Gud till exempel, vill straffa människorna för deras synder och därför klär sig människor i tagelskjortor och piskar sig på ryggen för att göra bot. Greta Thunberg och Johan Rockström leder de moderna motsvarigheterna till 1300-talets flagellanttåg. (Den stora skillnaden är att den tidens intellektuella elit, prästerna, delvis tog avstånd medan Gretas hjärntrust, till exempel IPCC, till stor del sluter upp på det alarmistiska budskapet om den snart förestående undergången.)

Jag har alltså formulerat en hypotes, nämligen att människan troligen är densamma genom tiderna. Nu ska jag pröva den hypotesen. Vad var medeltidens motsvarighet till #metoo-rörelsen?

Av skäl som jag återkommer till har jag funderat på detta sedan långt innan #metoo uppstod för några år sedan. Reducerad till sitt fundament är rörelsen en plötsligt uppflammande kvinnlig besatthet. Den ansätter inte alla kvinnor utan företrädesvis socialt mer framstående individer. Hemsökelsen är starkt bunden till det sexuella.

Spontant kan jag komma på två motsvarigheter i historien. Den en är begreppet hysteri – av det grekiska ordet för livmoder – som skapades redan av de gamla grekerna. Wikipedia sammanfattar:

Termen myntades av Hippokrates och grundas i de antika egyptiernas föreställning att livmodern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika sjukdomsliknande tillstånd. ”Hysteri” var fram till 1900-talet vetenskapens benämning på en typ av psykiska störningar, som ansågs vara kvinnliga störningar och därav benämningen ”hysterikor” för drabbade kvinnor… Från början mycket starkt knutna till sexualiteten, som kvinnor tidigare i hög grad var tvingade att undertrycka. Men också andra otillfredsställda behov under utvecklingen kan väcka samma ångestkänslor och leda till ”hysteriska utbrott”.

Det andra exemplet är de väl dokumenterade och återkommande besvär som genom tiderna drabbat nunnekloster där nunnorna blivit hemsökta av djävulen. Sådana utbrott kunde bli mycket långvariga och besvärliga för kyrkan att komma till rätta med. Det skapades särskilda protokoll, böner, sånger och riter för djävulsutdrivning och en del präster blev så småningom skickliga och ofta anlitade exorcister.

Den stora skillnaden mellan #metoo och de två historiska motsvarigheterna är männens roll. Det var männen som ställde hysterikornas diagnos och skötte djävulsutdrivningen. Numera kan män inte göra något motsvarande eftersom de besatta har tagit kontrollen över männen. Männen törs inte etablera någon balanserande kraft i syfte att mildra utbrotten och förmå de ansatta kvinnorna att i någon mån ta reson. I stället stämmer de in i hyllningskören till de onda andar som tagit kvinnorna i besittning. Alternativt sätts de i fängelse, förlorar sina jobb eller åtminstone sitt anseende. I särskilt sorgliga fall tar de sitt liv.

För ungefär trettio år sedan hade jag ett organisationskonsultföretag med ett tjugotal anställda. En majoritet var kvinnor eftersom jag då fortfarande var en anhängare av teorin att kvinnor på något sätt hade ett särskilt förädlande och lönsamt inflytande på företag. Plötsligt en dag var det som om fan kommit på bal. Det förekom inga särskilda sexuella anklagelser men det var fel på allt. Precis vad felet låg lyckades jag aldrig riktigt begripa men när den onde anden efter någon månad beslöt sig för att ge sig iväg hade firman tappat hälften av personalen och stod och flämtade vid konkursens rand.

Jag känner igen mig i de utdrag från två rapporter, bland annat från företagshälsovården, angående krisen på Dramaten som återges i en artikel i Dagens Nyheter den 15 april. Det går inte att förstå vad det handlar om.

Sjukfrånvaron hade ökat. ”Där ingick en ökad stress till följd av att viktiga beslut uteblivit och att planering behövt göras om.” Stödjande samtal hade förts ”med flertalet chefer och medarbetare”. Tio procent av de anställda hade gått till sjukmottagningen på grund av ”allvarliga symtom på psykisk ohälsa”. ”Det har funnits starka irritationer och öppna konflikter.” ”31 procent av de svarande uppgav sig ha utsatts för negativ jargong eller kränkningar från kollegor under det senaste året.”

Den nytillsatta VDn på teatern ska lösa problemen bland annat med ”uppdaterade delegeringar av arbetsmiljöuppgifter till chefer och arbetsledare” samt att ”ta fram en konkret lathund kopplad till beslutad etikpolicy”. Kanske hade det varit lika bra men billigare med en erfaren exorcist?

79 reaktioner på ”Patrik Engellau: Människan är nog ständigt densamma

 1. Jari Norvanto skriver:

  ”Jag har alltså formulerat en hypotes, nämligen att människan troligen är densamma genom tiderna.”

  Om nomenklaturan instämmer i detta, kan de ta åt sig hela äran i formandet av sovjetmänniskan som inte hade det ideologiska vettet i DNA att reformera sig. De bleksiktiga sovjetmänniskorna har knappt ens vettet att förmera sig, därav behovet av ‘replacement migration’. Nomenklaturan hade väl hur som helst tröttnat på populasen och följde Brechts diktade uppmaning att byta ut det.

  Gillad av 4 personer

 2. svenne skriver:

  ”Den nytillsatta VDn på teatern ska lösa problemen bland annat med ”uppdaterade delegeringar av arbetsmiljöuppgifter till chefer och arbetsledare” samt att ”ta fram en konkret lathund kopplad till beslutad etikpolicy”. Kanske hade det varit lika bra men billigare med en erfaren exorcist?”

  Den nytillsatta VD:ns åtgärder är formulerade enligt samma snömosmönster och önsketänkande som är kännetecknande även för våra politiker:

  – Den tidigare integrationsministern Erik Ullenhag utnämnde år 2012 den s.k. etableringsreformen för den största ändringen av integrationspolitiken på 25 år. Denna reform skulle resultera i en lösning på problemet att få nyanlända i arbete, men detta resulterade som bekant i ett fiasko.

  – År 2015 påstod Stefan Löfven att trettio procent av flyktingarna från Syrien hade högskoleexamen och detta skulle innebära ett inkommande kompetensregn som skulle uppväga bristen på inhemsk kvalificerad arbetskraft. Detta påstående visade sig ju sedan i verkligheten vara en grov lögn.

  Det är nog lika befogat att politikerna anlitar en erfaren exorcist som att teaterns VD skulle göra detta. De ”kraftfulla åtgärder” som politikerna vidtar är ju inget annat än meningslösa trollkonster som inramas av diverse besvärjelser, men dessa är till ingen nytta så länge som det är förbjudet att prata klarspråk om ”elefanten i rummet”.

  Gillad av 4 personer

 3. olle reimers skriver:

  Människan söker i första hand säkerhet och därefter bekräftelse. Det är knappast något nytt.

  Det nya ligger i att vi är så oändligt många fler och att vi alla kan prata med varandra på en gång. Frågan är alltså om detta sistnämnda har varit till gagn för mänskligheten.

  Nu, så här i Internets allra första år har man å ena sidan kunnat glädja sig åt all den information som plötsligt blivit tillgänglig men å andra sidan kunnat förskräckas av de möjligheter till ”fake news”, verbala och visualiserade attacker och maktutövning som har blottlagts.

  Vi får genom detta medium bekräftelsen på att människan drivs av samma krafter, nu liksom förr, och att det är våra biologiska förutsättningar som ligger till grund för vårt beteende. Å andra sidan får vi också en möjlighet att bistå varandra såväl genom att öka medvetenheten om dessa fakta och att vi inte är ensamma om problemen, liksom att vi har möjlighet att aktivt tala med varandra om saken.

  Det är inte att hoppas på att människan blir av med sina primitiva drifter men det kanske finns en möjlighet att vi kan stärka oss genom de angivna förutsättningarna. Trots allt ont som uppenbaras för oss lär ändå majoriteten vara mer benägen att försöka finna bättre vägar, ökad förståelse o.s.v. Det som återstår är att övertyga denna majoritet att vara vaksamm mot den llla minoritet som vill alla andra illa.

  Gillad av 5 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  I detta fall kan jag inte annat än att citera Dr Borg ( en av Strindbergs alter egon) i Strindbergs ”Svarta Fanor” i samtalet med Tilda K ( författaren Anne Charlotte Leffler).

  ” Jo, sir doktorn, det är den stora frågan, mig har ingen läkare blivit klok på.
  Hur fan skall jag kunna bli det då?”

  ”Gratiskonsultationer ger jag endast på fattigkliniken mellan 12 och 1 alla dagar. Men vill ni ha en ordination vänner emellan, så bliv med barn. Det rensar örmagen och tar bort alla griller.”

  Gillad av 5 personer

 5. Östrahult skriver:

  Ska man bli filosofisk så kan man fundera i de banor PE gör. Av en slump såg jag häromdagen ett program om den första månfärden. Ett bestående intryck var den högtidliga känsla som bilden av jorden på långt avstånd väckte. En skimrande stor kula i ett ogästvänligt universum. Ett under av fungerande liv. Hur kan någon känna sig missnöjd på denna planet?

  Så tankarna går till varför det finns så mycket elände på denna underbara skapelse. Svaret är väl tyvärr att mänskligheten har starka inneboende drag av odjur eller kan ses som en insektssvärm som drar fram och lämnar förödelse efter sig.

  Slutsatsen av detta är att de som framställer människan (egentligen sig själva) som uteslutande god är de farligaste. Ett samhälle som styrs av insikten om mänsklighetens tillkortakommanden och destruktiva instinkter har bättre överlevnadsförmåga

  Gillad av 5 personer

 6. Astrid skriver:

  Om det vore så väl att vi tilläts förbli den människa gudarna skapat.

  Det allvarligaste hotet om globalismens maktövertagande lyckas, är inte ambitionen skapa Den Nya Världen, utan Den Nya Människan; ändra människan inifrån med chip, vaccinationer… vem vet vad. Man ligger långt fram med sina planer och utnyttjar senaste teknik.

  Gilla

  • Benjamin Dhover skriver:

   Lyckligtvis finns ju aluminiumfolie. Man behöver ju inte begränsa sig till att göra en hatt; med tillräckligt många rullar kan man störa ut alla kontrollchips som CIA, Marsianerna och Elvis implanterar.

   Gilla

 7. Sven skriver:

  Hemma i hagarna har vi många hästar. Just nu går tre ung hingstar i en hage och tre ston i varierande ålder i en annan hage. Om jag går till hagen med hingstarna för att ge dem saftiga fina morötter som de älskar så är alla lugna för de vet att de får varsin i tur och ordning tills morötterna är slut. Om jag går till hagen med stona så blir det bråk efter den första moroten då de genast försöker tränga undan varandra för att vara först att få nästa morot. Alltid samma förlopp, slår aldrig fel.

  Gillad av 10 personer

 8. ree81 skriver:

  Patrik, du bor i ett land och en värld som har tillväxtekonomi. Om du vet något om matematik så inser du att det är en exponentiell uträkning. Ökar man GDP med 3% per år, varje år, vilket vi i Sverige faktiskt försöker uppnå, så blir det varje år ”lite mer” än 3%, eftersom man tar ”103 x 1.03”, vilket alltså inte blir 106%, utan 106,09%.

  Vad betyder detta? Jo, att var 24:e år så fördubblar vi ekonomin. Vi fördubblar antalet resurser som grävs ut ur jorden. Vi fördubblar ansträngningen på naturen. Du får tyckar precis vad du vill om Greta Thunberg, men vi som tar vetenskapen på allvar har faktsikt inga åsikter om henne, och väljer heller så gott som aldrig att ta upp henne. Däremot gör media det. Är det rätt att ”skylla Greta på klimathysterikerna” i en sån situation? Nej, självklart inte.

  Lennar Bengtsson som är skribent här har dessutom varit medlem i GWPF, en lobbyorganisation för oljeindustrin, och ExxonMobil. Hans påståenden är aldrig källhänvisade av vetenskap, trots att han är f.d. vetenskapsman, och han förstörde sin karriär när han 2014 gick med i GWPF.

  Patrik, det finns bättre sätt att hantera en klimatkris man inte tror på, än detta sätt. Att jämföra mig och andra med ”hysteriska religiösa som vill piska sig själva”, och låta personer som Lennart skriva strunt på din blogg. Det är allt.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   När vi säger att tillväxten har varit 100% betyder inte det att vi använder dubbelt så mycket råvaror till samma pris, utan bara att de betalade priserna, värdet, har fördubblats. Man kan inte med utgångspunkt i detta uttalande säga någon om mängden råvaror. Det kan gälla mer, mindre eller lika mycket råvaror. Generellt leder teknisk utveckling dels till effektivisering, så att mindre råvaror krävs för samma syfte, dels till innovation, så att tidigare ointressanta råvaror använvänds i högre utsträckning, eftersom man har funnit användning för dem.

   Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Ree håll dig till argument och fakta. personangrepp är uselt och billigt.
   Det är inget vi sysslar med på denna fantastiska sajt.
   Helt ok att retas lite eller provocera för att få en reaktion.
   men jag anser att du beter dig varken vuxet eller moget. Med personangrepp, så tappar du ditt ansikte, och dina åsikter blir ointressanta!
   Försök jobba på att finslipa argumenten och hitta teser som styrker det du vill påvisa.
   Att provocera och smutskasta, sänker dig till det hela landet håller på med!
   Vi behöver inte mer sådant, vi behöver mer tolerans och vänliga toner där vi kan diskutera allt mellan himmel och jord.
   Du har ju en bra skalle, använd den till att bevisa dina teser, inte till att ”Bråka”.
   Mvh Göran.

   Gillad av 1 person

   • ree81 skriver:

    Haha, jadu. Blivit anklagad för att ljuga, smutskasta, provocera och sånt, det har jag blivit från dag ett bland kommentarerna. Tro mig, såna kommentarer är som att hälla vatten på en anka, då jag vet att ni bara själva försöker provocera för att uppröra, i syfte att få mig att sluta skriva.

    Att ljuga, det är vad Lennart Bengtsson gör. Att provocera, det är att jämföra alla som förstår sig på vetenskapen bakom klimatkrisen vi har på vår hals, och kalla dem för ”religiösa som vill piska sig själva i godhetssyfte” eller vad det nu handlar om.

    Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Nej ree, jag försöker få dig att fatta, att du kanske varken vet allt eller kan bete dig hur som helst.
    Men börjar misstänka att du är känslostyrd endast, och då väljs man att misstolka eller förvanska allt för att passa ens världsbild.
    Läste ditt påstående om fysiken med atmosfären som jämförelse. Den är totalt fel, Där var du helt ute och cyklade.
    Gör om gör rätt.
    Att sitta på flashback och tro saker är en sak. Här finns det dom som har utbildning och kunskaper som är så avancerade att det kräver både hängslen livrem och sydväst för att ens öppna kakhålet.
    Läs gärna det sista jag skrev och reflektera en stund över det.

    Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Okunnigt, givetvis. Som så ofta med personer som inte med sitt namn vågar stå för en åsikt.

   Men rätt om Greta. 16-åringen, hennes kända mamma och alla andra godtrogna svenskar är offer för den indoktrinering som välansedda professor i meteorologi och närbesläktade discipliner ägnat sig åt ett par decennier. Med ekonomen Klas Eklund (s) som primus motor ledamöterna av Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, som de andra tongivande forskarfuskarna. Man kan inte klandra en sångerska för att hon tror att denna förmenta kunskapselit talar sanning.

   Lennart Bengtsson tillhör också KVA, men han har ganska nyligen brutit med sina kollegor genom att ”komma ut” som skeptiker. Dock utan att göra upp med sitt förflutna som folkförledare. Numera skriver han ingalunda ”strunt” som signaturen REE påstår, men han har inte gjort avbön för sin aktiva medverkan i KVA:s första och mest ohederliga och uppenbart politiserade klimatrapport.

   Men den som initierade det nu så allmänna ljugandet hette Bert Bolin. Han var en S-märkt professor som av Olof Palme skickades till FN-skrapan för att rädda Tage Erlanders heder (från ett hotande kärnkraftsfiasko) genom att skapa det som blev IPCC, klimatpanelen. Syftet uppnåddes. Sveriges sämsta investering i mannaminne kunde med klimatskatternas hjälp döljas ytterligare en tid.

   Bolin hör i denna bemärkelse till ”rörelsens” stora hjältar, men har av naturliga skäl inte fått ta emot de hedersbetygelser som i normala fall varit motiverade. Ämnet är fortfarande alltför explosivt. Och Bolin själv har stilla lämnat detta jordeliv. Huruvida han var en så övertygad socialdemokrat att han kunde känna sig stolt över sin insats kanske andra partikamrater kan berätta om i sina memoarer.

   Gilla

 9. Att klämma fram en tår skriver:

  Är det något nyhetsmedia lämpar dåligt för, så är det att presentera sociala konflikter på ett vederhäftigt och sakligt vis.

  Tänk dig att en journalist skall göra ett reportage – på två minuter – om din egen skilsmässa. Där problembilden växt fram under ett 20 år långt äktenskap. Och att reportaget måste illustreras med rörliga bilder. Och att den utsände journalisten behöver leverera ytterligare två reportage den här dagen till sin redaktion. Tror någon att en högre grad av sanning kommer att presenteras?

  Förstora denna situation till en hel arbetsplats. Där kroken att hänga upp en arbetsplats problem på – inom media – fått en modemässig slagsida – åt det mer sexuella hållet. Och att den utskickade journalisten även räknas som tillhörig en hängiven feministiskt falang. Vem tror att reportaget i kvällssändningen då korrekt skulle återge den arbetsplatsen mer dynamiska problematik? Där man dessutom av integritetsorsaker inte kan återge chefers åsikter om sina enskilt underställda.

  Små minireportage i nyhetssändningar undviker jag som pesten. Att få människor att gråta framför kameran är inte särskilt svårt. Filma bara tillräckligt länge, så brukar snart en liten tår tränga fram och leta sig en väg ned på kinden. Som garanterat kommer med i reportaget, som en väl vald inklippsbild.

  Naturligtvis handlar #metoo-rörelsem om mycket mer än om enbart sexuella närmanden. I vanliga fall brukar fackliga organisationer, tillsammans med arbetsledningen, hantera uppkomma sociala konflikter. Men med kameran rullande blev gamla arbetsplatsers surdegar möjliga att hotta upp. Särskilt inom den sceniska världen. Kändisar drar lätt till sig uppmärksamhet. En väg vid sidan om öppnade sig, bred som en ladugårdsdörr. Hur skulle flera decennier av fackligt arbete ha kunnat missa mer dammiga hörn, kan man fråga sig. Scenkonstens röster är dessutom professionella. Men plötsligt öppnade sig dörren in till de svenska hemmen. En större scen får man leta efter. Frestelsen blev för stor. Vilka möjlighet till maktintrigerande öppnade sig inte.

  Företaget OnOff gick omkull för ett bra tag sedan. Men OnOff-knappen finns fortfarande kvar på varenda fjärrkontroll. I var och ens hem. Den går att göra bruk av. Bara stänga av eller byta kanal. Du bestämmer själv vilka du vill släppa in i ditt vardagsrum. På samma sätt hanterar man otillbörliga närmanden. Svårare behöver det inte vara. Man vänder ryggen åt det man inte tycker om. Och går vidare i livet. Med rak rygg.

  Gillad av 2 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Det är väl så att kvinnor på samma arbetsplats harmoniserar sina mensperioder så att de efter en tid inträffar samtidigt. – Under dessa dagar kan kriser uppstå som blir ohanterliga så länge man inte begriper orsaken.

  Gillad av 2 personer

 11. Eva Danielsson skriver:

  Nej, människan har nog inte förändrats så mycket, men hur man lever har förändrats. I västvärlden har samhället förändrats väldigt mycket, socialt och levnadsstandarden, på några hundra år. Urbaniseringen med många människor på liten yta. Kommunikation via tryckta texter i kombination med allmän läsförmåga. (Nog var väl makthavarna inom stat o kyrka lika hotade av boktryckarkonsten som dagens makthavare är av sociala medier). Välstånd, att både få äta sig mätt och kunna konsumera lyx och få mycket fritid. Arbetsmiljöer som inte sliter ner en fysiskt.
  Det är manligt att vara inriktad på åtgärder och mål, kunna skilja på sak och person, kunna ta konflikter och vara tävlingsinriktad och mer självtillräcklig. Det är kvinnligt att vara inriktad på relationer och samförstånd och bra stämning och ha lättare att prata om konflikter än att själv konfrontera någon och ha stort behov av att känna sig omtyckt och räknad med. Både män och kvinnor har manligt och kvinnligt i sig men med olika tippning. Om man egentligen har för lite att göra och kanske med något abstrakt som inte är självklart meningsfullt, och inte heller måste möta verkligheten i form av jord som ska grävas eller gråtande barn som man har ansvar att ta hand om, så kanske känslor och interna relationer kan ta för stor plats. Särskilt i grupper där det kvinnliga har stort utrymme. I dagens läge kanske inte missnöje eller masshysteri i en grupp kvinnor handlar om undertryckt sexualitet utan mer om undertryckt kvinnlighet. Att man måste leva upp till något som man egentligen inte bottnar i för att vara ”rätt” och kompenserar med (manlig och kvinnlig) aggressivitet som kan bli stark i o m tillhörigheten i en grupp.

  Gillad av 2 personer

 12. Assimilering och Integration skriver:

  ”Människan är nog ständigt densamma”.

  Helt sant är det inte. Men ändå sant ändå, i viss mening. Vi föds alla med en viss personlighetsläggning. Till det kommer sedan den personliga utvecklingen.

  Det finns ett ögonblick när vi helt saknar kultur.
  Och det är vid födseln. I den bemärkelsen börjar vi livet som helt kulturlösa. Och kan i princip tillägna oss vilken kultur som helst – i dag levande eller sedan länge försvunnen.

  Vid adoption i tidig ålder blir detta tämligen uppenbart. Var och en smälter in i den miljö de växer upp i – den som omger dem.

  Där möjligen yttre karaktärer kan signalera en annan tillhörighet än den man insupit sedan barnsben. Kanske blottas då en tillfällig förvillelse över den egna identiteten, i mycket unga år, som senare försvinner.

  Yttre likhet och olikhet kan en tid skapa en undran om ens egna genetiska rötter. Vem ens biologiska föräldrar är. Och hur likna dem man är i personlighet.

  Många resonerar om kultur som firade av högtider, fanor och historiska anor. Lite som Mona Sahlin. Men kulturell programmering börjar faktiskt en stund innan vi ens fötts. Ljud och röster tränger in till barnet. Och börjar smått prägla barnet innan det ännu kommer ut i ljuset.

  Skall man förstå den kulturella präglingen och danandet av individen måste man sätta sig in i alla de stadier som vi alla genomgår vid vår uppväxt.
  Mer uppenbara traditioner utgör endast små öar, som tämligen ytliga manifestationer, som flyter i ett djupt hav av prägling.

  Dessa spår går inte att reversera. Enbart byggas på eller runt. Så när vi talar om assimilering för vuxna, talar vi aldrig om de mest formativa ögonblicken.
  De som ligger inetsade i oss.

  Däremot kan vi i mer yttre mening lära oss hantera och navigera i det mer kulturellt nya. Lära oss språk och yttre kulturella tecken. Men utan att de på djupet riktigt drabbar oss. Kvar ligger alltid barnet inom oss. Vi är både utvecklingsbara och stela, på en och samma gång. Men vår kärnan i behåll.

  Fullständig assimilering är resonerat i dessa termer inte möjligt. Integration spelar i en annan dimension. Att bygga till och klä in sig i mer yttre attribut klarar vi alla av. Men olika framgångsrikt. Både i förmåga och i viljan att släppa mycket av det redan uppbyggt inom oss.

  Som unga är det lättare. För en viss prägling fortgår livet igenom. Som gammal är det i stort sett omöjligt.

  Inget av dessa mer komplexa förhållanden nämner någonsin våra politiker. I deras värld är det mesta svartvit och extremt enkelt strukturerat. Valhäntheten är mer än påtaglig när resonemangen om IS-barnen kommer på tal.

  Jag rekommenderar varmt lite snabbläsning av Jean Piaget, även om han är överspelad i sina detaljer. Men han syn på att barn genomgår olika kognitiva faser, i sin utveckling, står sig. Och att dessa är biologiskt betingade, och kan utplaceras i ett ålderns utvecklingsschema. Så kultur som begrepp är mycket djupt och ytterst svårbemästrat.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där stämmer inte. Fostret påverkas på många olika sätt av modern och hennes omgivning. Inte ens vid befruktningsögonblicket kan man utesluta kulturellt inflytande. Övningen är futil.

   Gilla

   • Ta ett steg tillbaka min vän skriver:

    Fredrik!
    Alla gener fungerar i en växelverkan med en omgivning. Men den växelverkan likställer man inte med kultur. Kultur som begrepp är mer överordnat. Det handlar i princip om hur kunskap, värderingar och inlärning kan sprida sig mellan individer och över generationsgränser. Det är minnen det handlar om.
    Att blanda in enskilda cellers utbyte mellan gener och den omgivande miljön grumlar bara till kulturbegreppet. Även späckhuggare, kråkfåglar och elefanter kan överföra en viss kultur mellan varandra. Vid födseln finns inget av detta inom individen själv. Inget sitter i generna. Miljön börjar alltid om. Annat än med en viss epigenetisk variation. Där vissa geners påslag och avslag faktiskt kan ärvas. Men inte generna i sig.

    Gilla

 13. Göran Holmström skriver:

  jag tror att det är en ytterst logisk slutsats att vi är ungefär dom samma som människor alltid har varit.
  Men tiderna och sederna har förändrats genom historien på många olika vis.
  Däremot så anser jag att människorasen har avlat fram och och bort vissa särdrag
  under resans gång. Jämför med hundar där alla härstammar från vargen, i ena änden finns stiliga Grand Danois eller söta Flat Coated , i andra ytterligheten finns dom där små hundarna Östemalms kvinnorna hade i handväskan runt Stureplan för några år sedan då det var högsta mode.
  Vissa av oss skulle förmodligen passa rakt av i en vikinga miljö eller jakt och jägar samhälle.
  Men dom flesta av storstadsmänniskorna skulle bara vara en belastning och mest i vägen, och där kommer beviset på att ogynnsam avel mellan människor skapat dessa individer som förstör verkligheten, med sina sjuka och skeva ”Visioner” .
  PK är en tillflykt för alla oduglingar som inte skulle kunna överleva med ett svärd eller spjut i handen. Dom är lika långt från urmänniskan, som den lilla handväska hunden som den plastik opererade tuttfian med fakeläppar och fixade näsan, bar omkring på, som trendig accessoar är från sin urfader Vargen.

  Gillad av 5 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag uppskattar inte att bli häcklad av signaturen REE81 samt utsättas för lögner och förtal. Jag är till exempel inte medlem av GWPF. Om personen kunde våga ge sitt namn har jag ingenting emot att stämma honom för förtal. Om avsikten är att få mig att sluta skriva på bloggen så gör jag det men endast om det är övriga skribenters uppfattning.

  Gillad av 11 personer

  • Lars-Gunnar Remstrand skriver:

   Sluta för Guds skull inte att skriva både artiklar och inlägg! Du är den klimatdebatt,r jag hyser störst förtroende för. Skriv gärna oftare.
   Lasse i Sigtuna

   Gillad av 6 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Genom åren har jag bara hittat en uppfattning hos Lennat B. som jag inte delar. Det är tesen att fosterlandets CO2-utsläpp är så litet att med eller utan detta vårt bidrag—kvittar lika.Feltänkt, om CO2 minskning vore motiverad – vilket den inte är. (Mellan 1945 och 1980 ökade CO2 5 – 6 ggr och planeten blev lite kallare. Data finns fr 1880 . REE81 som tror på vetenskapen bör reagera vid åsynen av ett diagram som med finpincetten väljer ut lämpligt tidsntervall på X-axen.

   Argumentet ”vårt bidrag så pyttelitet” kan inte vara generellt. Om jag pga bakfylla inte kommer på plats på valdagen i båset, så kan jag ända tro att min försummelse inte påverkat. Ändå röstar jag m fl exempel.Folkvisdom: ”Många bäckar små…” Och den gamle mannen som flyttade berget.
   https://arenan.yle.fi/1-2519314 är det här rätt ? fast snyggt ! vad betyder – vanamiesti ?
   https://detgodasamhallet.com/2019/04/01/patrik-engellau-ett-kompromissande-folk/

   Invektiv kan vara skön konst – njutbart.- Lichtenberg, Paracelsus, Palmaer, Tom Lehrer – några att lära av REE81 !
   T ex om apotekarsocieten i Laussanne (eller var det Génève ? ) 15000-talet
   ”Ni är inte ens värdiga att en hund lyfter bakbenet mot er”

   Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Var detta på skämt? Du ger ju bara halva argumentet, du kan väl ändå inte tvivla på att vårt bidrag är litet? Lennart säger inte att det kvittar (även om det är min åsikt). Med det etablerat så handlar det ju om pengar, det är ju behäftat med enorma kostnader att minska CO2-utsläppen i Sverige när man i Kina och USA gör motsatsen och Afrika behöver också fossila bränslen.

    Dessa pengar tas av oss, ur skatten, så äldrevård, försvar och sjukvård får stå tillbaks för dessa dyra lyxsatsningar. Det är ju rent kriminellt att använda skattemedel på detta sätt. Dessutom så kommer elen att bli enormt dyr så de fattigaste drabbas ytterligare. De som stjäl våra skattemedel har ju ett självklart ansvar att använda dem så effektivt som möjligt. Ett helt galet inlägg.

    Har någon kapat Olles signatur?

    Gillad av 3 personer

   • ree81 skriver:

    DNAM: En svensk släpper bara ut ca: 35% mindre koldioxid än en kines, i genomsnitt. Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita (Sverige 4.5 därikring, Kina 7.5 därikring)

    Är det en så pass ”enorm” skillnad att varenda svensk inte har något ansvar alls?

    Ett annat sätt att se på saken: Även om Kina som land är en stor utsläppsbov, så består landet ”bara” av 30% av de totala utsläppen. Det betyder att 70% ligger i resten av världens händer, dvs. alla andra mindre länder, inklusive vårat.

    Sen har jag däremot ett… väldigt stort problem, med att argumentera såhär. Och det problemet är personer som Lennart Bengtsson, som intalat dig att mänskligheten faktiskt inte behöver dra ner på utsläppen till noll inom kort.

    Det är raka motsatsen vad vetenskapen säger, och jag vet inte hur jag kan övertyga dig om annat, så jag försöker inte.

    Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Lennart Bengtsson
   Vi vill ha dina kloka ord och kunskaper här. Den här signaturen går in för att smutskasta dig och DGS och är troligen en självutnämnd aktivist, eller från någon grupp, som vill misstänkliggöra allt och alla som ifrågasätter klimathotsalarmismen. Vi som anser att vi vet att alarmisterna har fel, ser klimatfrågan som ett politiskt bedrägeri, ett led i den globalistiska indoktrineringen, av de rikaste av rika som med hjälp av totalitära politiska krafter vill ordna spelplanen utan nationella regelverk och krångel och skapa en ”grön” planekonomi med utvald elitstyrning av västvärlden. Finns redovisat i NewWorldOrder och passar alltså oligarkerna såväl som neomarxisterna liksom de liberaler som drömmer om internationellt elitstyre. Ingen av grupperna kan väl anklagas för att vara särskilt intresserade av vad folk vill, dvs demokrati, eller av riktig vetenskap.
   Själv har jag bestämt mig för att negligera denne signatur. Inte värd att slösa sin tid på.

   Gillad av 8 personer

   • ree81 skriver:

    Eva: Smutskasta? Jag har inte gjort några lögnaktiga påståenden alls, utan precis allt jag pratar om finns erkänt av Lennart själv i hans brev till förnekarbloggen ”klimatsans”. Det må vara något Lennart själv inte vill uppmärksamma, men det är inget annat än sanningen.

    Det är därför jag i varje inlägg jag gjort om Lennart beskrivit vart man kan hitta informationen, så man får chans att kolla upp om det stämmer innan man kommer om anklagelser om lögn och smutskastning. Till och med Lennart känner till detta, men väljer att använda väldigt specifika ord ”Jag är till exempel inte medlem av GWPF” för att förvilla utan att ljuga, när sanningen fortfarande är att han gick med i gruppen år 2014, men snabbt lämnade.

    Gilla

   • Dnam skriver:

    Ja samma här, och eftersom jag regelmässigt blir censurerad nu så verkar det orimligt på mig att släppa igenom Ree81. Vad händer på DGS?

    Gillad av 6 personer

   • Redaktionen skriver:

    Du blir inte alls censurerad men du får ursäkta om det kan ta några timmar innan kommentarerna släpps fram. Servicen är begränsad. Det kostar inget att läsa och det förtjänas inget att skriva eller i övrigt att jobba med detta.

    Patrik

    Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Jaha, tack för svar då Patrik, kan bara vara slumpen, det är farligt att lämna god service då förväntar sig kunden det framgent hela tiden. Jaha, vi gnetar på för det gemensamma goda då.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag skjuter på varje post REE81 levererar. Det är ganska uppenbart att vederbörande är ett rent och utpräglat troll som är hitsänd för att sprida oreda och för att få personer som du att tappa tålamodet (vilket alla vi andra verkligen hoppas att du inte gör).

   Jag kan förstå om PE låter honom hållas ett tag till eftersom det inte är så många som är särskilt avvikande från vår kanske lite väl samstämmiga kör. Å andra sidan blir det svårt att tolerera en person som uppenbarligen inte är intresserad av att bidra till debatten utan att endast störa den.

   Gillad av 4 personer

   • ree81 skriver:

    Väl talat av en person jag skickat ca: 4 meddelanden till men aldrig fått svar ifrån. Att du inte kan diskutera ämnen på ett normalt sätt ger dig inte rätt att påstå att jag ”sprider oreda”. Vart är denna oreda bland de kommentarer jag postat i denna artikel, menar du? Det kan inte vara så att du inte kan peka på något särskilt, och därför bara pratar i generella termer?

    Gilla

  • ree81 skriver:

   Lennart: Jag skrev enbart sanningen. ”Lennart Bengtsson gick år 2014 med i organistaionen GWPF”. Läs det citatet igen. I ett annat, längre inlägg om detta beskrev jag även att du kände sådan social press (enligt egen utsaga i ett brev till förnekarbloggen ”klimatsans”), och mådde så dåligt av att se så många av dina tidigare kollegor uttrycka ren avsky för dig, att du gick ur gruppen bara två veckor senare. Det gör det hela dock inte ett dugg bättre, eftersom du fortfarande gick med i gruppen.

   Att i en sån situation skriva ”Jag är till exempel inte medlem av GWPF” är väl så nära man kan komma att ljuga utan att göra det?

   Det längre inlägget jag pratade om censurerades av moderatorn på DGS, så om du har ett problem med det så får du ta upp det med dem.

   Gilla

   • ree81 skriver:

    Och med det sagt, så länge det råder (någorlunda) yttrandefrihet i kommentarsfältet kommer jag fortsätta att plocka isär dina texter, försöka se vilka myter du råkat hamna i den gången, och göra det jag gör bäst:

    Föra folk till sanningen genom källhänvisning, och ge en objektiv bild av den faktiska händelsen. Vilket även du borde göra, som f.d. vetenskapsman. Det borde inte vara ett problem heller, så länge man gör sin läxa och faktiskt kollar upp att de påståenden man gör stämmer.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   REE81 är vad vi normala människor brukar kalla ”nyttig idiot”. Inget att bry sig om. Patrik skulle ju kunna stänga honom ute men då skulle han bara komma igen under ny signatur. Vi känner direkt igen folk av hans sort så vi bryr oss inte. Han är som ett myggbett. Det kliar lite.

   Gilla

   • ree81 skriver:

    Nädå, skulle någon stänga ute mig dyker jag inte upp igen, för då har jag bevisat en gång för alla att det (i så fall) är DGS-kåren som inte klarar av kritik och yttrandefrihet, och känner sig manade att censurera för att inte känna sig obekväma.

    Gillad av 1 person

  • Anders L. skriver:

   Den signaturen är ett typiskt troll, konstigt att några läsare inte förstått det och gillar och svarar. Konstigt att red. inte blockat honom. (Patrik har kanske rest till Brasilien).

   Gillad av 1 person

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Idén med DGS är att vara ett debattforum med seriösa kommentarer och utvikningar till dagens ämne-n.

    En signatur, som IDELIGEN ser som sin uppgift att kritisera andra skribenter, deras personalia eller deras inlägg borde förbigås med avståndstagande i form av total tystnad.

    Andan på DGS kan utläsas av att det finns en GILLA-knapp, men ingen för motsatsen!

    Ser det som en underlåtenhetssynd av redaktionsledningen att trakasserierna har fått gå så långt att den mycket uppskattade Lennart Bengtsson överväger att lämna DGS.

    Gillad av 3 personer

   • ree81 skriver:

    Claes-Göran Olsson: Det är väldigt många personer bland kommentarerna som har ett problem med vad jag sagt om Lennart, men det är faktiskt väldigt intressant att ingen hittills försökt argumentera emot sakerna jag sagt.

    Efter det är fakta.

    Jag beskriver tydligt vart man kan hitta informationen själv, och måhända att Lennart själv nu försöker få brevet till Klimatsans borttaget, men jag menar att så länge jag håller mig till sanningen så kommer ”kritiken” mot mig aldrig fastna eller gälla. Det tror jag Patrik inser också, med tanke på hur många inlägg som ligger kvar.

    Gilla

  • A skriver:

   Lennart, gå aldrig dit de vill. De är betalda och vet exakt vad de stävar efter. Att backa känns tryggt, men gör bara allt värre. Det håller på att stjäla precis allt av oss, på grund av backandet. Det är ytterst en evolutionär kamp, det måste vi börja inse. Fortsätt skriv Lennart!

   Mvh A

   Gillad av 5 personer

   • Dnam skriver:

    Precis. Backa aldrig, be aldrig om ursäkt. Jag kan inte skriva vad jag anser om personen men alla kan ju läsa på och mellan raderna ochbse vad det är för en person. Antingen en aktivist eller en sjuk person eller både och.

    Gillad av 2 personer

  • Anders skriver:

   REE81 är ett troll. Ingen man behöver bry sig om. Mitt råd till samtliga här är att ignorera vederbörande. Skriv inga svar, bara ignorera. Efter ett tag blir det inte lika roligt för REE81 att skriva sina inlägg. Det ni nu gör är att mata trollet, vilket förstås bara leder till ytterligare skriverier.

   Gilla

   • ree81 skriver:

    ”Roligt” har inget med saken att göra. Jag slåss mot okunskap gällande klimatförändringar. Belöningen är att jag vet att folk läser mina inlägg, och tillåts möjligheten att se andra sidan av myntet.

    Gilla

  • Benjamn Dhover skriver:

   Lennart: Stanna kvar för böfvelen! Låt inte trollet vinna!

   Däremot upprepar jag mitt tidigare förslag att begränsa antalet inlägg från samma avsändare till 3-5 per dag i varje tråd, så vi slipper det tröttsamma spammandet. Ree menade att detta var att likställa med fascistisk censur när jag framförde detta förra vändan, så vad sägs om att ha en 100% öppen och hederlig demokratisk omröstning bland bloggens läsare huruvida denna regel bör införas? ”För Allas Trevnad”, som det brukar stå på de beskäftiga lapparna i tvättstugan. 😉

   Gillad av 3 personer

 15. T skriver:

  https://thoralfsblogg.com/
  ”Har lagt upp x-antal bilder på twitter från bla Varberg där uppslutningen var 29 pers inklusive musikerna. KAN det bli tydligare än så att den stora dinosaurien socialismen är på utdöende? Finns inte många som tror längre på detta av de svenskar som jobbar då alla vet att deras nya valboskap är invandrarna som de lockar med bidrag för 1 röst.”

  Och EBT får nu göra sällskap med Jimmie och finna sig i att sossarna kommer med bisarra anklagelser om judehat och liknande.
  Att Margot är bojkottad från Israel och det generösa biståndet till Hamas glöms i sammanhanget.

  Gillad av 2 personer

 16. lookslikeanangel skriver:

  Jag städade lite bland barndomsminnen. Hittade dikter och pjäser,
  som jag glömt att jag någonsin skrivit.

  I gymnasiet tyckte jag ”svenska” var plågsamt tråkigt.
  Men en dag fick vi en vikarie – en kvinna – från en parallellklass.
  Den timmen var ren magi, jag satt som trollbunden!

  Det där har man sett på olika arbetsplatser. Samma arbetsuppgifter,
  men helt olika med andra medarbetare eller ledning.

  Så hur skapas då den rätta dynamiken egentligen.
  Vem tänder stjärnorna?

  Gillad av 5 personer

 17. Sixten Johansson skriver:

  Sjukdomstillståndet i Sverige beskrevs i Thomas Jacksons föreläsning 2018-05-19 om sociogen masshysteri; se och läs: jajj.se/mass-sociogen-sjukdom. Jag ansluter mig till hans diagnos, men har en bredare förklaringsmodell. En via massmedia fortplantad gynifiering av samhället blev vår tids destruktiva kraft.

  Efter andra världskriget sågs rasism och nationalism som roten till allt ont. Det onda skulle utrotas med antirasism, gränslöshet, universella rättigheter. Utrotningskriget har pågått i 70 år. Att ifrågasätta analysen är tabu än i dag. Men dagens onda finns i idékärnan och i alla lösningar efter samma recept. Exorcisten måste tränga djupt in, syresätta det feltänkta och spruta in ett balanserande motmedel mot den gynifierande rötan.

  Varje fenomen har en yin- och en yang-pol och livet är ett balanserande. Enligt efterkrigsandan måste yang rensas ut ur männens tänkande, så att de yinfyllda kvinnorna och unga kunde skapa en fredlig värld. Yin skulle staplas på yin. Vänstern och kulturradikalerna älskade yin, tappade av sitt överskottsyang och avmaskuliniserade gradvis även sina ideologier.

  Yinproduktionens centrum är massmedia, vilka av naturen sprider och mångfaldigar känslor, skvaller, förtal, nycker, ansvarslöshet, snyfthistorier, kittlingar, exhibitionism, önsketänkande, ordmagi osv.

  Naturen balanserar ibland sig själv, så ett självkastrerat, gynifierat samhälle lockar till sig miljoner yangstinna exorcister. Med liv och lust ska de göra det djinnifierade folket mindre sjukt.

  Gillad av 2 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Precis, så vi måste öva oss i att genomskåda och plocka isär den ursprungliga idékärnans begrepp, deras antiteser och de nyare begreppen med samma rötter. Vi behöver alltså gång på gång dekonstruera ”rasism”, ”nationalism” osv och deras viktigaste antiteser ”antirasism”, ”gränslöshet”, ”rättigheter”, ”frihet”, ”lika värde”, ”jämlikhet”, ”likhet – olikhet” osv utifrån en handfast social verklighet och förståelse. Och det behöver beskrivas så enkelt och åskådligt, med så tydliga exempel och provocerande frågor, att varje normalbegåvad intresserad person kan börja begripa hur dagens galenskap har kunnat växa fram. Etablissemanget kommer förstås högröstat och ursinnigt att stämpla all sådan dekonstruktion som både reaktionär och rasistisk.

    Gillad av 2 personer

 18. uppstigersolen skriver:

  Vi tittar gärna på SvT Kunskapskanalen. Nu går det en serie som handlar om ritualer. Alltså ritualer som människor gör för att de tror att något ska bli bättre genom dessa. De mest bisarra saker kommer fram. Mest från lite udda folk på jorden. Men ett gemensamt drag är att ritualerna verkar vara något som människor i allmänhet hänger upp sina liv på. När jag var barn hade vi också ritualer. Inte gå på skarvar mellan stenplattorna, inte gå på vissa brunnslock. Det mest bisarra var nog att utanför vår skola gick spårvagnen, lådan. Så när lådan gick förbi fick ingen nudda marken. Ungarna hängde i träd eller klätterställningarna. Och inget hemskt hände. För ingen nuddade marken. Så vad liknar allt detta ”klimatkriseri”? Ritualer.

  Gillad av 2 personer

 19. Leif Nilsson skriver:

  Helt riktigt Patrik, när du skriver: ”En annan slutsats är att samhällsfenomen, det vill säga mer eller mindre kollektiva mänskliga relationer, troligen inte alls är nya utan bara moderna manifestationer av något som alltid funnits.”

  Greta Thunberg har också stora likheter med 1600-talets visgossar, som utpekade den tidens stora fara; häxorna, som då ansågs vara ansvariga för mycket ont som drabbade människorna.
  Gävlepojken, (Johan Johansson) var en visgosse som sade sig ha förmågan att känna igen den tidens hot; häxorna. Som tolvåring hade han hade blivit inspirerad av en släkting, som berättade många historier om häxorna i Blåkulla.

  Tonåringen Johan gjorde karriär i Stockholm (!) där han pekade ut många häxor, varav många blev avrättade.
  Dock slutade hans korta karriär när hysterin hade lagt sig och Johan dömdes till döden och avrättades på Hötorget1676 (13 år gammal), tillsammans med sin samarbetspartner Lisbeth Carlsdotter.
  Nu lär väl dock inte Greta Thunberg och Johan Rockström riskera lika stränga straff, när klimathysterin har lagt sig.

  Gillad av 3 personer

 20. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Lundaprofessorn i HISTORIA uttalar sig:
  Däremot påpekar han att vårt utbildningsväsende har sin grund i kristendomen.

  – Så gott som hela den svenska utbildningssektorn – alla skolor från 1100-talet till 1900-talets första hälft, låg inom kyrkan. Därmed blev de kristna principerna formande för allt tänkande. Även de som satte sig upp mot kyrkan och tyckte att prästerna var dumskallar har fått sin skolning via kyrkan, säger han.

  Kritiker menar att de fri- och rättigheter som Ebba Busch Thor nämner har vuxit fram ur den sekulära och humanistiska upplysningen – ligger det något i det?

  – Det är fel. Dessa rättigheter är en typisk utveckling av den typ av tänkande som finns i den kristna kultursfären, säger han.

  Dick Harrison menar i själva verkat att Ebba Busch Thor och hennes kritiker egentligen talar om samma sak. Sekularisering och humanism har nämligen vuxit fram ur den kristna idétraditionen, menar han.

  – När folk tänker på kristendom i dag så tänker de på Gud, Jesus och kyrkan. När vi historiker tänker kristendom så ser vi allt det andra: Det är inte bara religion, utan även syn på människan, syn på ansvarstagande, syn på kulturen, och syn på vad som är rätt och fel, säger han.

  https://www.varldenidag.se/nyheter/dick-harrison-vastvarlden-kan-tacka-kristendomen/repsdz!I2sIkPo6Hditd422NJdVA/

  Gilla

 21. Lennart Bengtsson skriver:

  Tack för positivt stöd. Trollerifiguren kommer att trolla bort sig själv till slut. Det är som att ha att göra med Stasi eller medeltidens katolska kyrka. Vad vetenskap är har de aldrig förstått och kommer aldrig att förstå därför att de innerst inne hatar det fria tänkandet och det öppna samhället. Just nu odlar de undergångsmyten för att på så sätt skaffa sig makt och inflytande genom att skrämma vanliga människor. Det mest motbjudande är figurens totala feghet att inte våga uppträda med sitt eget namn och stå för vad han säger. Dylika Gollumgestalter som sedan länge förlorat ryggraden finns det ingen anledning att fästa sig vid. De utgör ett besvär enbart i den bemärkelsen att de med hjälp av Internet lyckas förstöra ett viktigt samtal mellan vuxna människor.

  Gillad av 3 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ”Dylika Gollumgestalter som sedan länge förlorat ryggraden finns det ingen anledning att fästa sig vid.” Just det. Fast figuren är ju lite psykopatologiskt intressant. Frossar i detta sociala mediums väldiga frihet – svängrum för rundpallar och Tysonska öronbett. Inte svångrem som på asociala medier, DN-debatt.
   Men anonym. Inget behov att florera sig på estraden inför beundrande lystna blickar.
   Inget prålande med fejkad eller m e m verklig impo-titel. F d ambassadör, general, biskop, eller akademiskt. Inget avundsväckande privatliv. Myskväll med partnern med glas rödvin inför brasan när höstens våta vind viner vintern välkommen., St-Emilions 1990.

   Bakom skyddshjälmen produceras invektiv. Fantasilösa. Ingen Paracelsus tillstädes.Fast mall tillhandahålles av t ex Palmaer: ”När Lars Johan Hierta sprider liberalismens budskap känner
   sig de bildade läsarna som en from människa när hon ser en full präst dela ut sakramenten”.
   Hierta kan ju ersättas av lämplig meteorologi-professor t ex.

   Gillad av 1 person

  • ree81 skriver:

   Gollum? Den snubben är skön! Noterar även att du gett upp hoppet om att kontra det jag säger om ditt tidigare medlemsskap i GWPF. Tack för medgivandet.

   ”Filthy sneaky Hobbitses, the want my precious science, but they can’t has it! Sneaky little Hobbitses. Wicked! Tricksy! False!”

   Gilla

 22. olle holmqvist skriver:

  Vi som är dåligt insatta i ”present state of – common – knowledge” vet inte vad Gollum-figuren är
  Men kan hittas förstås på skärmen. Verkar rätt så vig och spänstig..

  Fast tiden, den ständigt krypande och krympande,evigt på väg mot alltings ände, den används nog ännu bättre till läsa om den naturvetenskapliga verkligheten. T ex
  https://www.researchgate.net/publication/287243060_Primate_Adaptation_and_Evolution_Third_Edition Tidigare upplagor finns på många sv bibliotek.

  Gillad av 1 person

 23. olle holmqvist skriver:

  ”Dylika Gollumgestalter som sedan länge förlorat ryggraden finns det ingen anledning att fästa sig vid.” Just det. Fast figuren är ju lite psykopatologiskt intressant. Frossar i detta sociala mediums väldiga frihet – svängrum för rundpallar och Tysonska öronbett. Inte svångrem som på asociala medier, DN-debatt.
  Men anonym. Inget behov att florera sig på estraden inför beundrande lystna blickar.
  Inget prålande med fejkad eller m e m verklig impo-titel. F d ambassadör, general, biskop, eller akademiskt. Inget avundsväckande privatliv. Myskväll med partnern med glas rödvin inför brasan när höstens våta vind viner vintern välkommen., St-Emilions 1990.

  Bakom skyddshjälmen produceras invektiv. Fantasilösa. Ingen Paracelsus tillstädes.Fast mall tillhandahålles av t ex Palmaer: ”När Lars Johan Hierta sprider liberalismens budskap känner
  sig de bildade läsarna som en from människa när hon ser en full präst dela ut sakramenten”.
  Hierta kan ju ersättas av lämplig meteorologi-professor t ex.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.