När vänstern resonerade klokt om religion och yttrandefrihet

Mohamed Omar

Idag är det den 19 april och långfredag. Igår var det skärtorsdag och häxorna flög till Blåkulla för att festa med Djävulen. Jag hade tre söta påskkäringar hos mig som fick plocka ur min påse gotter. Förr fanns det folk som trodde på häxor på riktigt. Den tron hade allvarliga konsekvenser för kvinnorna som blev anklagade för häxeri. Idag är det bara på skoj.

Trosuppfattningar kan vara farliga – när de manar till handlingar som skadar andra. Islamisk fundamentalism kan till exempel vara farlig – när den kräver av sina anhängare att de ska upprätta en islamistisk diktatur och bedriva jihad, heligt krig.

I ett gammalt nummer av den anarkistiska Tidningen Brand, nr 10/1905, hittade jag en artikel av ungsocialisten och ateisten Einar Håkansson (1883-1907). Tidningen var då organ för Socialistiska ungdomsförbundet.

På den tiden var vänstern radikal. Agitatorer och skribenter åkte in och ut i fängelse. Jag stödjer inte deras ideologi, men jag kan konstatera att de var underdogs och att de hade mod att tala emot makten, trots risker. Idag tar vänstern inga risker. Vänstern är etablissemanget.

På den tiden kritiserade vänstern kristendomen, vilket kunde kosta. År 1905 blev Håkansson åtalad för en novell som häcklade den kristna nattvarden. Men trots att kyrkan då hade makt och kristendomen stort inflytande över samhället, så var den inte alls lika farlig som den globala islamisk makt-rörelsen idag. Men vänstern undviker att utsätta islam för samma behandling som man en gång utsatte kristendomen för. När vänstern ska skoja om religion blir det fortfarande kristendomen man skojar om – man slår in öppna dörrar.

Einar Håkansson var en av rörelsens mest kunniga anarkistiska kommunister. Han var övertygad om att det gick att skapa ett anarkistiskt lyckorike på jorden efter att man utplånat staten, lagarna och privategendomen, samt utrotat alla ”herrar”. Detta är förstås rena galenskaperna – tillika farliga galenskaper – men när han resonerar om religion, hädelse och yttrandefrihet låter han klok.

Här följer utdrag ur artikeln ”Kristlighet, kätteri och hädelse”, införd i Brand 10/1905. De kristna predikar kärlek skriver han, men:

”Och dock: om vi studera kristendomens historia skola vi finna, att det icke har funnits några i sin fanatism mer obarmhärtiga, grymma, hätska och mot oliktänkande mer intoleranta människor än de kristna själfva.”

Citatet visar att Håkansson inte var bekant med islams historia. Hade han varit det hade han inte skrivit att det icke funnits värre fanatiker än de kristna. Dagens vänster känner till islam, men är tysta.

”Om vi skulle skrifva en bok om alla de olagliga förföljelser och förbrytelser, som kristna begått mot kristna af annan sekt samt mot ’hedningar’ och kättare, allt för trons skull, hvilken förfärande bok skulle det icke då bli, en bok, där hvarje sida andades hat och trångbröstad fanatism, suckar och kval och tårar, där blod och eld och allt slags elände, som de kristna förorsakat, slog en till mötes! Ja, en bok, som skulle utgöra en himmelsskriande protest mot de kristna, som fördöma andra, men själfva äro så Häckade af ofördragsamhetens styggelse, så blinda för egna fel, så besudlade af egna brott.”

Allt detta pågår i vår tid överallt där islamisk fundamentalism har inflytande.

”I våra dagar har ju den stigande upplysningen och därmed förnuftet och humaniteten, lyckats så pass uttränga kristendomens mörka fanatism, att man kan vara fritänkare eller sekterist utan att behöfva riskera bålet. Men helt och hållet har kätteriförföljelsernas ståndpunkt icke öfvergifvits af de kristna. Ännu kunna de kristna kasta sina antagonister i fängelse för ’hädelse’, och till evinnerlig skam för vår tid finnes det ännu i Sveriges lag paragrafer, efter hvilka man kan blifva ådömd straff icke blott för egentlig hädelse mot gud eller gäckeri af guds ord, sakramenten eller allmänna gudstjänsten, utan också för förnekelse af gud, evigt lif eller statskyrkans lära.”

Sådana hädelse lagar finns fortfarande i islamvärlden. Men inte bara det. Islamiska fanatiker har också sett till att vi i det upplysta väst, trots att vi inte är muslimer, följer dessa lagar. Men i stället för hädelse kallar man det ”islamofobi” och ”hets mot folkgrupp”. Vänstern står på samma sida som de islamiska fanatikerna i denna ansträngning att begränsa yttrandefriheten.

Håkansson tar upp de kristnas brott genom historien:

”Vidare ha vi de bekanta häxprocesserna, som också besudlade vårt dyra, älskade fosterland. Och mycket, mycket mer.”

Det hedrar honom att han älskar sitt fosterland, en ovanlig dygd bland dagens vänster. I följande stycken tycker jag han resonerar bra:

”Håna och drifva med andras känslor och åsikter då det gäller andra ting än de religiösa, och grymt såra — asch, det är inte så farligt! Men kommer man in på det religiösa området — drag af skorna! Här måste man tassa så försiktigt omkring i hänsynsfullhetens strumpläster, att man icke råkar trampa på de ömmande religion sliktorna!”

Man borde få kritiskt granska – och skoja om – idéer, även om de är religiösa. De religiösa fordrar hänsyn, men hur hänsynsfulla är de själva?

”De kristna fordra hänsyn. Huru handskas de själfva med sådant? När statskyrkan tvingar fritänkare och frikyrkliga att underhålla den, — är det hänsyn? Och när de kristna af alla sekter säga till en, att man kommer till helvetet, om man icke antager deras tro, och skrämma hemska mardrömmar på gamla gummor — är det hänsyn mot andras känslor?”

Sedan nämner Håkansson en sak som är särskilt aktuell i påsktider, Blåkullafärder:

”Somligt folk tror på påskkärringar och Blåkulla-färder, spöken och troll, hästskor och kaffesump, och de känna sig sårade, när man drifver med deras tro. Men denna tro får man lagenligt drifva med. Hvarför? Jo, därför att vederbörande, lagstiftarna eller ‘den offentliga meningen’, fått inom hjärnbarken, att inga känslor eller åsikter skola anses så delikata, så aktningsfordrande som de kristligas, att tron på gud och fan och deras änglar är mer sublim än tron på älfvor och troll, att tron på himmel och helvete är heligare än Blåkulla-tron, Kristi himmelsfärd förnuftigare än käringtrippen till Blåkulla, dopet och nattvarden heligare än hästskor och kaffesump, prästers böner verksammare än trollpackans besvärjelser o. s. v.”

Koranen hetsar mot ”avgudadyrkarna” på var och varannan sida. Profeten Muhammed slog sönder dessa ”avgudadyrkares” gudabilder, samtidigt som han krävde han respekt för sin egen tro. Idag kan man i islamiska stater fritt håna och häckla ”falska profeter”, men nåde den som inte visar tillräcklig respekt för ”den sanne profeten” Muhammed!

”Ja, att häda vildarnes religiösa ceremonier och tillbedjan af trägubbar, kalla det vidskepelse och pris-gifva det i skämttidningarna, det får man. Men gör detsamma med de kristnas ceremonier och tillbedjan af sin gud — då blir det lif i myrstacken och åtalsministern rätar på armen.”

Islamiska texter hånar alltså avgudadyrkarna som tillber gudabilder av sten, men kräver alltså samtidigt respekt för sina egna trosföreställningar.

”Men om jag nu anser gud och fan för hjärnspöken såväl som älfvor och troll, och dop, nattvard och böner för vidskepelse såväl som hästskor och besvärjelser, så följer däraf, att jag också måste ha rätt att behandla det ena lika vanvördigt som det andra, om det också är sårande för dem, som finna dessa ting ’heliga’.”

”Med ett ord: jag anser det som min okränkbara rätt att håna och gäckas med det som jag tycker är dumt och löjligt och värdt hån. Jag kan icke vara förpliktad att iakttaga vördnad för andras gudar, liksom ej heller andra för — mina.”

”Mina åsikter äro icke heliga, de stå öppna för den som dem häda gitter. Kom an!”

Einar Håkansson hade uppenbarligen helt galna idéer, men i de här frågorna tycker jag han resonerar klokt. Man skulle önska att vänstern idag kunde uppvisa samma mod och klarhet i diskussionen om islam i stället för att göra denna religion till en intellektuell no go-zon.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie).

31 reaktioner på ”När vänstern resonerade klokt om religion och yttrandefrihet

 1. Dnam eksnad skriver:

  Nej det gör han inte, han resonerar inte klokt, det är samma gamla vänster: man är för allt som är bra, och mot allt som är dåligt (men tittar inte så noga vad konsekvenserna av ens ståndpunkt blir). Så du har precis fel i ovanstående, Galileo hade ett argument med kyrkan på den tid det fortfarande kostade. Så den vänster du beskriver ovan gjorde EXAKT vad vänstern gör idag, man finner något som är fel, någon som har lite mindre eller blivit orättvist behandlad, utan att se det större sammanhanget, blåser sedan upp denna orättvisa och utger sig för att, bara man följer vänstern, kunna ta bort den. Ingen annan kan göra det, ingen diskussion krävs så det totalitära är inbyggt från början, det finns ett svar på problemet, vänsterns. Konsensus, och om någon inte är enig i konsensus så blir det viktigaste att stampa ut dessa motvalskäringar. Så vänstern gjorde vad den alltid gör, slår in öppna dörrar, folk hade brunnit på bål och dött i krig i flera hundra år i konflikter i Europa, dörren var vidöppen. Idag så är islams dörr STÄNGD och vänstern kritiserar förutsägbart inte denna ideologi. Lyckas någon bända upp den och allt ont som sker i islams namn, alla hemskheter som sker i alla islamska stater, blir blottlagda, då kan du ge dig fasen på att vänster kommer att slå in denna öppna dörr och bli islams största kritiker, men som det är nu så är man allierade i sin totalitarism. Totalitära system har vänstern alltid haft förståelse för, man vill ju gott och har den rätta idén för att nå det goda.

  Vad kom då efter detta, efter 1905, jo en hel radda politiska ideologier som kastat av sig religionen och den process av modernisering och KOMPROMISS som kostat så mycket blod i Europa och i fullständig hybris så trodde man att människan var Gud, så kom national-socialismen, och kommunist-socialismen som också i mångt och mycket var nationell, men som inte höll sig för god för att också mörda sina egna i stor skala i Sovjet och Kina.

  Ser du inte detta Eddie? Ser du inte fröet till socialismen, att finna någon ”orättvisa” och ta den ur sitt sammanhang och låta påskina att bara man själv får makt så kan man få denna ”orättvisa” att försvinna? Det är vår tids dominerande politiska strategi, den som gör politiker ständigt relevanta, man måste ha någon förtryckt och därmed en konflikt, och i ett land som Sverige där de flesta hade det bra så var man tvungen att förstöra något, och finna sina offer utomlands, men grundtanken är alltid densamma: man är för allt bra, och mot allt dåligt utan att se sammanhanget och konsekvenserna, utan att använda den vetenskapliga metoden och sanningen, Miljöpartiet var det första partiet som renodlade denna strategi men alla använder den idag.

  Gillad av 9 personer

  • Dnam skriver:

   Jag tycker ovanstående är precis fel, tankegången innehåller också en dogma, nämligen att INGEN dogma behövs, det är vad man påstår, men människor kan inte leva utan dogma och finner omedelbart en ny, och enbart den vetenskapliga metoden kan inte vägleda folk om vad som är rätt och fel, folk behöver stödord och stöttepelare, det är ju hela poängen med religionen. Människor kan inte leva ihop där alla skapar sin egen livsfilosofi, utan vi är gruppvarelser som går ihop för att samarbeta och mot yttre hot, så att ta bort den kristna dogman som till sist hade fåtts att vara mer eller mindre acceptabel i Europa öppnade omedelbart för nya, nazism, kommunism, pk-ism och islam, alla dogmer flyter in i det tomma kärlet, Moon-sekter och Gud vet allt, idag är klimatet på ett övertydligt sätt på väg att göras om för att fylla människors behov av dogma, och allas lika värde och massinvandringen tjänar uppenbarligen samma syfte.

   Så din dogma Eddie är en naiv dogma, som tror att människor kan leva sida vid sida utan att i stort följa samma regler, det är denna dogma som fört islam till Europa och som mördade mängder med människor i andra världskriget. En bra beskrivning av förloppet, genom linsen av den anglikanska kyrkan, tycker jag ges av Roger Scruton i boken ”Our Church”. Det var något otroligt fint och ömtåligt vi hade, en dogma där vi var nästan fria och ändå kunde leva sida vid sida. Nu ser vi istället var vår hybris för oss, pk-ismen blir ofelbart mer och mer ofri, det är inte lätt att skapa ett samhälle där folk är fria att tänka själva under den mildaste av dogman. Endast i Europa hade man lyckats och nu brinner Notre Dame.

   Gillad av 7 personer

  • Christer E skriver:

   Intressanta vändningar. Kan man t.ex. hävda att det är skillnader i intelligens mellan det som kallas eliten och massan? Ulf Kristersson, elit, kunde ju inte inför valet i fjol svara på frågan vem som hade skrivit Fritjofs saga. Sedan finns det ju olika eliter, en politisk elit, en företags-dito, sporteliter och Sveriges biskopar måste väl anses ingå i en klerikal elit. Är de alla ”intelligenta”?

   Att dogma skulle genomsyra samhället är en sanning med modifikation. PK-ismen och genusteorier är klart dogma, likaså att Sverige är så litet att endast en större fråga kan hanteras åt gången. Just nu gäller klimatet. EU/euro, NATO, skolan, sjukvården placeras alla en bra bit ner i listan. Lyckligtvis placeras kristenenhetens dogma i obskyra grupper som Livets Ord, inte i samhället i stort. Man ska nog akta sig för att blanda in religion i någon sorts generell samhällsmoral. Det räcker gott med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, allas lika värde, etc.

   Sedan är det lite orättvist mot religionerna, att påstå att just de ligger bakom mängder av krig och annat elände. Krig är ju ”bara” en fortsättning av politiken, men med andra medel. Under 30-åriga kriget (som många klassar som modern för alla religionskrig) var Sverige (protestantiskt) lierat med Frankrike (katolskt). Detta enbart av rena maktskäl.

   Gilla

 2. Hortensia skriver:

  Liktorn, Eddie, vilken passande beskrivning av den kristet civiliserade världens allra ömmaste punkt, islamismen. Vi måste börja svära i den politiskt korrigerade svenska statskyrkan och verbalt försöka tillintetgöra de förhärdade förespråkarna för en våldsamt invasiv, men vida underlägsen, förment religiös tro i vars kölvatten de ”otrognas” lik de facto kan staplas till torn lika höga som Babels i Bibeln.

  Gillad av 7 personer

 3. A skriver:

  Mycket bra skrivet Dnam, top notch. Denne REE är motsvarigheten till Einar, nu mitt framför våra ögon. Arbetar med att fösa ihop människor in i konsensus som sen kan kontrolleras. Studera metoden i realtid här, och lär hur det fungerar. Beviset att klimatvurmen bara är ett verktyg för maktproduktion är att trollaktivisten inte fokuserar sin energi där den kunnat generera nån påtaglig effekt. Det är lätt att förstå att Sverige är helt fel spelplan om trollet trodde på vad han påstår. 🙂 Det lustiga är att han inte ens behöver vara fullt ut medveten själv hur detta fungerar, för att det ska fungera. Om han inte är medveten, behöver han egentligen hjälp.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Jag har bara läst ingressen till Dansk Mands kommentar, men ber att få anmäla annan åsikt. Antagligen tolkar vi intentionen annorlunda. Jag håller med Eddie och Håkansson, dessa saker måste få diskuteras fritt. Men vi vet ännu inte hur vi skall handskas med de stora skillnaderna i intelligens mellan eliten och massan. Införandet av folkskolan kan ha fått oväntade negativa effekter genom att öka massans självförtroende och intellektuella/politiska intresse och samtidigt minska elitens upplevda behov att argumentera för och försvara det bestående.

  Gillad av 1 person

  • Dnam skriver:

   Detta håller jag med om, men det jag tror är att den kontexten som just tillät denna diskussion var och är enormt ömtålig och hade mejslats fram med mycket blod, man kastade ut hela grunden för att man hade en fri diskussion och tog den fria diskussionen för att vara given och naturtillståndet när det är konflikten och det totalitära som mycket lättare naturligt uppstår. Det har väl delvis med det du skriver att göra, att religionen kunde förstås på många sätt, av hög och låg, men pk-ism och klimat osv endast på ett. Det är inte lätt att skapa en fungerande mytologi, och tro sig om att skapa en universell mytologi för alla på jordklotet det är så klart hybris, kristendomen är väl det som kom närmast.

   Gillad av 4 personer

  • Christer L skriver:

   ”Men vi vet ännu inte hur vi skall handskas med de stora skillnaderna i intelligens mellan eliten och massan.”

   Nä, man märker det!

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Pressen har sjunkit ned i ett träsk av sensationsmakeri och irrationellt pladder, för det är det som folk vill ha. Kvalitetspressen har dött ut, bara pretensionerna står kvar i all sin präktighet.

    Gillad av 1 person

 5. kolosserbrevetkap3 skriver:

  De brutaliteten som gjordes av ”kristna eller av ”kristna nationer” drabbade också verkliga Jesu lärjungar.

  Det har allt sedan ”kristendomen” blev statsreligion gjorts de mest förfärliga saker, både inom katolicismen och ”kristendomen”, där å ena sidan katoliker fängslade och dödade dem som ville följa Jesus utan katolska kyrkans ”hjälp och lära”.

  Likaså har den protestantiska ”kristendomen” förföljt oliktänkande, de som såg att statsreligion var Vilddjuret och Skökan i symbios. Skolan är (Stats)kristendomen som begår otukt med makten. Världsmakten kunde sålunda använda Skökans ”kristendom” för att med även dennes ”välsignelse” härska och vice versa. Statskyrkan garanterades sin makt genom den världsliga makten.

  Mot sådant djävulskap har Herren Jesu lärjungar alltid vänt sig, ofta med döden som straff, precis som när Jesus och lärjungarna vände sig mot de judiska prästernas hyckleri och falska läror samt inte ville tillbe den världsliga ledaren. Eller sågs som upprorsmakare mot Rom och därför fick bli lejonmat, sågas itu osv.

  Den som ändå sätter likhetstecken mellan dessa brutaliteten och vidrigheter i namn av ” kristendom” uppmanas läsa Jesu bergspredikan. Eller vad Jesus och hans lärjungar lärde. Fråga dig sedan om det man beskyller kristendomen för att ha ” orsakat” – OM DET VAR TRON PÅ JESUS SOM LEDDE TILL ILLDÅDEN?

  Gillad av 2 personer

 6. kolosserbrevetkap3 skriver:

  En nation kan aldrig vara ”kristen” i bemärkelsen alla människor är nya skapelser. Däremot kan etik och moral vara under visst inflytande av ex 10 Guds bud, vissa bibelord eller andemeningar. Men människorna där kommer alltjämt att vara av samma natur som någonsin, bara med en fernissa av kristenliv.

  Därför blir det heller ingenting mer än ett ”utanpåverk” av sådana förhoppningar och åtgärder. Ex ”bebis-begjutning”, vilken man kallar dop och sen den åtföljande konfirmationen.

  Sverige har ALDRIG i nytestamentlig mening varit ett kristet land. Inte övriga Europa heller, ty då skulle vi inte är 1914 – 1918 haft det som kallats de kristnas världskrig. Där sk ”kristna” och ”kristna länder” dödade varandra.

  Då om någonsin avslöjades förfalskningen, gamle Adam eller vikingen levde i högönskelig välmåga under sken av ny skapelse genom en invärtes förvandling när Jesus skriver Guds Lag i hjärtat på den enskilda människan.

  Gud gäckar man inte, som man sår får man skörda. Gud har inte ansende till personen varken som som enskild eller som nation.

  Gillad av 2 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Nej vänstern har aldrig resonerat klokt, dom kommer inte göra det så länge dom inte lyssnar på andra människor! Bara titta På Einars titlar på sina verk Kval,
  Han skrev brev till Hinke Bergegren vars titlar är precis lika anti-muntra, Fri kärlek är könsdriften starkare hos man eller kvinna?
  Nästa Kärlek utan barn, redan där skönjs behovet av ta att russinen ur kakan.
  Vilket påvisar vänsterns önskan om att få njuta kravlöst och slippa ansvar.
  Atterdag Wermelin beundrade Byron som ju hade skrivit en dikt med Prometeusmotiv (1816). Ännu en av socialdemokratins föregångare som flörtade med satanismen. Nu tror jag personligen att Satan inte existerar, i alla fall inte i biblisk bemärkelse. Men det är ingen slump att dessa,”Första vänstermänniskor” hyllade konstigt nog den engelska överklassens perverterade del Lord Byron,
  Percy Bysshe Shelley. Detta faktum borde räcka, om man beundrar dom som öppet inte vill beivra mänsklighetens bästa sidor, utan spränga gränser med dom sämsta. Där faller logiken om att deras läror är goda.

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Ja det är ingen tvekan om att vänstern är satanister Göran. All belöning nu, ansvar nej. Jag gjorde en lista en gång om vad Djävulen strävar efter. Det blir vänsteridéer rakt av. Och vilddjurs metaforen är också på pricken tycker jag. Det som är helt förbluffande är ju hur omedvetna vi varit om dessa saker som redits ut för flera tusen år sen. Och vi har inte fattat nåt. För svensken är det mest relevanta och tidlösa som skrivits, reducerat till nån sorts kålsuparteori. De har ingen aning om vad religion handlar om, jag ser det nästan varje dag. Jag har själv inte heller fattat, men börjar återupptäcka nåt iallafall. Det är så relevant och verkligt som nåt kan bli. Satansbegreppet blir bara lite kålsuparteori det med, lite överseende så där. Alltså jag agiterar inte med folk om detta eller påstår mig vara kristen själv. Jag upptäcker och observerar, och blir helt förbluffad. Ungefär så.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Fredrik.
    jag är bara jag, Janne G föddes med en sliversked i sin kommunistiska mun, hans bok ondskan ska tydligen vara en fiction variant av hans tidiga liv.
    Mina små försök till att måla med ord är i jämförelse helt oblyga jämfört med Jans. ” Han reagerade enligt sin träning och knäet träffade bröstbenet så hårt att bröstkorgen bröts, hon dog omedelbart av kraften från knäet” typ så stod det i någon av Hamilton tramset. Huvudpersonen hade tydligen fått lärt sig det i Navy Seals.
    Viss träning i militär närstrid fick även jag som ung, ett befäl som tjänstgjort I SAS (special Air Service) gav den, Inte en sekund lades på expoderande knän.
    Däremot fulspel och tasksparkar förespråkades mest, till det bryta fingrar och åsamka smärta för att förvirra.
    Håller ju på med en bok, Karen Armstrong skrev en mycket bra bok, Historien om Gud, hon är före detta nunna bland mycket annat doktorstitlar och lite till.
    Boken var fantastisk, dock så låg fokus på kristendomens religiösa tvister.
    Hur allt startade och vägen dig var sparsamt beskriven.
    Min har titeln,” Does God even like religion” liten smalbenspark till Richard Dawkins där, även om han aldrig läser det jag försöker skriva så.
    Problemet med att skildra Gud och om hur gud kom till mänskligheten
    eller mänskligheten kom till Gud, är att sidospåren är så många, och dom stora tolkarna har gjort sitt bästa för att sopa igen tidigare spår.
    Önskar jag hade finanserna att resa till alla platser som jag läst om och få känna känslan av att stå där och tänka på hur det kan ha sett ut.
    Har stått inne på colosseum som ung och det var fantastisk men mycket sorglig att stå där och inse hur människor stred på liv och död för att roa andra.
    Mvh Göran

    Gilla

 8. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Ingen har som prästen NP Wetterlund (1852-1928), genom sina skrifter belyst skenkristendomen (och den äkta) i detalj både till sitt väsen och sin konsekvens.

  Skrifterna köps för en ringa penning genom N. P Wetterlunds Skriftkommitte’. Varje människa som har en längtan efter sanning: om sig själv, omvärlden och den kristna tron – kommer att kunna ösa ur en frisk källa.

  NP Wetterlund var ödmjukheten själv men visste att det fanns rent guld ibland det slagg som han också utgick från fanns i hans skrifter.

  Sanningsmänniskor, gör er själva den tjänsten att Ni läser åtminstone en av de sk småskrifterna av prästen och profeten NP Wetterlund. Amen

  Gillad av 3 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    Titta gärna på Swebbtv:s Lördagsintervju 47 – ”Lars Enarson om vänsterpolitikens intåg i kyrkan”.
    Lars är bibellärare, böneledare, författare. för sitt stöd för SD är Lars milt sagt illa sedd av samfundskristenhetens företrädare och ledare.

    Jag hoppas det utvecklas en husförsamlings-rörelse i Sverige, lik den som finns i Kina, vilken DNAM omnämnt.

    Vem vet – kanske ses vi där en dag

    Gillad av 1 person

 9. fabricerad skriver:

  Vänstern har ju blivit kyrkan. På många olika plan dessutom. Den rödgröna sörjan påminner väldigt mycket om kyrkan under senare delen av medeltiden. Kanske till och med lite effektivare eftersom avlatsbreven idag är lagstadgad tvång för alla.

  Gillad av 3 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Lite inför påsken och flygande häxor och annat trolltyg.
  Dénis Lindbohm en äkta svensk magiker, med rötter i trollkunskap av både sin mor och mormor. Dénis var helt övertygad om magi och att det fungerade, hans bok i ämnet hade ett pentagram på omslaget, det var skickligt gjort, läser man boken noga och tar del av texten, så framträder pentagramet som en portal till andra dimensioner. Dénis råd inom magi är enkla och logiska.
  resonemanget är att allt styrs av viljan, formler och ritualer är endast till för att skydda utövarna, från bakslag av oförmåga att hålla tankarna rena eller koncentrationen tillräckligt ren. Nio är ett viktig tal inom magi.
  Magi för mig är något helt annat! En ramen gjord på kyckling och massor av grönsaker tillredda med kärlek och engagemang. Det är i min värld magi,
  smaker som kittlar och berör. Det går att ta på och förstå, den magin förstår jag mig på.
  Att knyta trollpåse och önska livet ur någon man inte gillar, nej det gillas inte.
  Ps Nio knutar är tydligen vägen att gå, eftertanke om brujeron är starkare än dig så kommer du drabbas dubbelt :).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.