Jan-Olof Sandgren: Nationell olydnad

Jan-Olof Sandgren

Det här inslaget i SvT blev något av en ögonöppnare. Plötsligt tyckte jag mig se en förklaring till varför Sverige, trots sin demokratiska tradition, kunnat etablera världens kanske mest destruktiva migrationspolitik. Vilken fråga som än lyfts och vilket moraliska dilemma vi än ställs inför, dyker det alltid upp någon jurist som tålmodigt förklarar att alla alternativ – utom det som regeringen just föreslagit – strider mot erkända humanitära, folkrättsliga eller demokratiska principer.

Frågan aktualiserades nyligen här på DGS, när det (helt riktigt) visade sig strida mot vår rättsordning att bura in medlemmar i terrororganisationer när de sätter sin fot på svensk mark. Det enda lagliga alternativet verkar vara att ge dem socialbidrag. Enligt samma juridiska principer är det också vår skyldighet att ta hand om deras barn, även om de skulle ha uppfostrats till mördarmaskiner i något av IS träningsläger. Jag säger inte att juristerna har fel. Dom är säkert pålästa och vet vilka regler som gäller. Men hur obehagligt det än kan låta kommer man så småningom till en punkt, när man måste välja mellan folkets vilja och vad som enligt vedertagen uppfattning karaktäriserar en rättsstat. Valet är faktiskt inte helt enkelt.

Israel har ställts inför det problemet många gånger. Hade man följt ens hälften av alla FN-deklarationer som klubbats igenom, skulle man för länge sen ha upphört att existera. Samma dilemma har drabbat Ungern. Genom att följa folkets vilja har Viktor Orbán motvilligt fått finna sig i att stämplas som antidemokratisk av ett enigt EU.

Med dessa exempel i åtanke skulle jag vilja mynta begreppet ”Nationell olydnad”. Vad Civil olydnad är vet de flesta. Så här definieras det enligt Wikipedia: ”…att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra följa vissa myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen.”

Byter man ut ”myndighetsbeslut” mot FN-beslut eller valfritt juridiskt dokument, skulle samma sak kunna gälla nationer. Precis som civil olydnad kan motiveras med att man vill försvara demokratin i dess ursprungliga betydelse, kan nationell olydnad ha liknande syfte. Egentligen är det varken nytt eller speciellt radikalt. Förutom Israel och Ungern har en mängd länder redan tillämpat nationell olydnad. Knappt någon nation har i alla avseenden varit lydig, ens mot sin egen lagstiftning, och det kan naturligtvis tolkas som bevis för att ”världen är rutten”. Men det kan också tolkas som att de principer jurister bygger sin argumentation på, inte alltid har den demokratiska förankring de ger sken av. Samma juristskrå arbetar till exempel just nu för att tillhandahålla de verktyg som ska inskränka din och min yttrandefrihet, också det i demokratins namn.

Jag är ingen anarkist. Jag tycker det finns en poäng med att följa lagar och förordningar, och väljer man att vara olydig måste man ta konsekvenserna. För den civilt olydige kan det innebära ett kortare fängelsestraff. För den nationellt olydige kanske det innebär att man enligt internationell standard, inte längre betraktas som en fullt ut humanitär ”rättsstat”.

När det gäller återvändande IS-terrorister och deras familjer kan jag tycka att priset är ganska rimligt. Utan att tveka särskilt länge skulle jag nog stödja en regering som, i strid med gällande författning, fattar följande beslut: Den som förklarat krig mot Sverige (och övriga västländer) och för det syftet utropat en egen stat, förlorar automatiskt svenskt medborgarskap, inklusive rätten att rösta i svenska val. Om den utropade staten misslyckats med sin ambition och upphör att existera (och de inte har något annat medborgarskap att falla tillbaka på) kommer dessa människor att bli statslösa.

Vad ska man då göra med statslösa människor? Eftersom det redan finns ett antal statslösa i världen, är det en fråga som FN (oavsett IS) måste hantera. Är det något FN bör syssla med så är det just såna saker. FN bör ansvara för att krigsförbrytare döms, uppenbart farliga individer interneras och övriga personer inklusive barnen, med hjälp av internationell diplomati, förhandlingar och ekonomiska styrmedel bereds medborgarskap i något land. Detta land bör vara ett land som gruppen tidigare inte förklarat krig mot, där det finns vissa förutsättningar för kulturell assimilering och som dessutom har en fungerande terrorlagstiftning. Sverige diskvalificerar sig på samtliga dessa punkter. Vi måste vara ett av de minst lämpade länderna att ta hand om de mänskliga spillror Islamska staten lämnat efter sig.

Jag har förståelse för att många ömmar för IS-barnen, som naturligtvis är oskyldiga till de folkmord deras föräldrar varit inblandade i. Därför tycker jag att väl fungerande svenska familjer ska kunna ansöka om att adoptera ett krigsdrabbat barn, och ta ansvar för dess rehabilitering. Men innan dom gör det bör dom ta del av denna och liknande berättelser om vad det kan innebära. Det kan visa sig att många övertygade humanister, inte är fullt så humanistiska när det kommer till kritan.

52 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Nationell olydnad

 1. Bo Svensson skriver:

  Alla migrationsrelaterade konventioner skall sägas upp, med anledning av deras orimliga konsekvenser. – Liksom Europa-instansers rätt att överpröva svenska beslut i migrationsrelaterade ärenden, med anleding av EUs tillkortakommanden beträffande att få grepp om situationen.

  Den fria rörligheten globalt får villkoras med krav på ekonomisk garant och garantin skall innebära att resenären aldrig skall ligga någon annan till last. – Det blir garanten som får täcka kostnader som resenären eller migranten inte har egna medel för, – som att tillförsäkras sina ”mänskliga rättigheter” där dessa inte är gratis att tillhandahålla.

  Och gränskontroller som aldrig kommer att fungera, skall ersättas med tillräckligt kännbara konsekvenser på att påträffas där man inte får vara och på att underlätta för illegalas boende och försörjning.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Krav på ekonomisk garant tillsammans med ett generellt skattefinansierat belopp som hjälp med brottsförsäkringskostnaden, är också formeln för att hantera islamism och våldsbrottslighet generellt: Det blir ekonomiskt omöjligt att kunna misstänkas tillhöra de våldsbenägna och muslimer med full rörelsefrihet ute bland oss andra, blir sådana som övertygat oss om att de inte tar koranen på allvar och inte ser Muhammed som ett mönster för efterföljd.

   Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Berättelsen i Katerina magasin handlar om ett barn som tillhör offren, han är ju inte barn till torterarna och mördarna utan barn till deras offer. ISbarnen har inte bara levt under vidriga förhållanden och sett och upplevt otänkbara saker, de har dessutom sitt ursprung, som är grunden för ens identitet, i att vara barn till föräldrar som är fanatiska våldsamma mördare. Levande eller döda spelar ingen roll, ett barn förhåller sig till sina föräldrar eller vad de vet om sina föräldrar. Och kanske behöver glorifiera det hemska för att stå ut med att vara ättlingar till jordens avskum – för att orka stå ut med sig själv, även om man inte har några direkta minnen från alltihop.
  Bekosta rättsprocesser, fängelser och barnhem i Syrien/Irak, där dåden begåtts. Och dra in alla svenska medborgarskap för IS-sektens medlemmar oavsett ålder. De har naturligtvis förverkat både medborgerliga och mänskliga rättigheter. Sveriges skuld och ansvar handlar om en galen migrationspolitik där man inte bara importerar folk från fientligt inställda kulturer utan också förser dem med försörjning och bidrag till skolor och moskéer och alltså direkt och indirekt uppmuntrar radikalisering och extremism.
  Sveriges politikervälde borde tvingas be hela världen om ursäkt för att man göder muslimsk extremism på allehanda sätt och låter vårt land fungera som ett växthus för mördare och banditer. Det är inte bara farligt för oss själva att ta hit IS-terroristerna och deras avkomma, det är farligt för hela världen att tillåta vårt sinnessjuka land att fortsätta uppmuntra fanatism och terrorism. Sverige är inte kapabelt till en sund nationell olydnad. Vi kan bara hoppas att friskare länder i västvärlden är det och också stoppar oss på vägen.

  Gillad av 28 personer

 3. Claudia de Longueville skriver:

  Det kanske inte längre finns några utsikter till försoning eller förlikning mellan makten och dem som snart för gott tappat tålamodet.
  Det kanske inte finns någon medelväg eller något mellanting.
  Det kanske inte finns plats eller tid för några eftergifter alls.
  Kanske, att landets över 200-åriga fredstid snart kan vara tilländalupen.
  Sverige befinner sig i ett kritiskt tillstånd orsakat av ett sällan skådat vanstyre.

  Hur länge skall nomenklaturans svindlerier och nyspråk kunna pågå innan landets utpinade människor fått nog?
  Ju mer tankefostren om det multikulturella Europa närmar sig en härdsmälta, desto intensivare tycks motståndet från dess hjärntvättade arkitekter bli.

  Yttrandefriheten är under ständig och oavbruten attack från dem, som säger sig försvara det fria ordet, men som inte bryr sig ett skvatt om åsiktsfrihet.
  De med ”problematiska” idéer skall tystas och censureras.
  Allt för att ”värna demokratin”.

  De ”goda” är uppenbarligen blinda för det hat, som de riktar mot oliktänkande.
  Det är en aggressiv avsky, som de ständigt öser över dem, som inte till fullo bejakar den i riket anbefallda värdegrunden och den tvättäkta ”godheten”.

  PK-fascisterna i detta rike ansatte tonen och trappade tidigt upp den politiska kampen genom att introducera älskvärdheter som vokablerna ”rasist”, ”fascist” och ”nazist”.
  De inbillade sig tydligen, att de med dessa lätt skulle vinna varje slag.
  Det var en falsk, ful och gemen taktik, som länge var synnerligen framgångsrik, men nu är alltmer verkningslös, för att inte säga kontraproduktiv.

  Offensiven och den häftiga kritiken från de ”anständiga” tilltar och breder ut sig.
  Metoderna från dessa politiska förbrytare är alltid desamma.
  Att ständigt deformera och förvanska debatten, slippa argumentera i sak och i stället få oppositionella att tiga genom smutskastning.

  Det finns inte så mycket mer att göra än invänta vad som händer när det blir uppenbart för de många nersövda, att den svenska migrationspolitiken övergått till en katastrof?
  När det blir tydligt, att de styrande förlorat kontrollen över den galna ockupation, som plågar och bryter ner riket och att nationens penningar pumpas, som med en flodspruta, rakt ner i ett svart hål?

  Gillad av 22 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   Claudia De Longueville: dina kommentarer förtjänar hedersplats! När ska Du bli skribent ex här på DGS?

   INGEN som både demaskerar och samtidigt kolorerar som du.

   Gillad av 3 personer

 4. Aurora skriver:

  Det är konstigt att enbart Sverige måste tillåta alla galenskaper pga av påstådd skyldigheter gentemot ingångna konventioner när alla andra, utom ialmanska, länder skrivit under samma konventioner. I FN finns också starka krafter av medlemsländer som vill att Israel inte ska existera. Sverige kan komma att upphöra att existera på egen kraft.

  Gillad av 4 personer

 5. Richard skriver:

  ”Jag säger inte att juristerna har fel. Dom är säkert pålästa och vet vilka regler som gäller.”

  Ja, det är de säkert. Däremot saknar de moral och rättsmedvetenhet. En ärlig människa skulle aldrig låna sig till att sanktionera sådana vidrigheter.

  Gillad av 12 personer

  • Björn skriver:

   Jurister, advokater eller ”lagvrängare” som är ett bättre ord, är människor som mot betalning och utan samvetskval, attackerar och misskrediterar oskyldiga för att få uppenbart skyldiga frikända! Otroligt obehagliga varelser, det där…..

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Nu får ni allt skärpa er lite och fundera lite bättre över vad saken gäller.

    Det fundamentala skyddet för medborgarna är rättsstaten. Den innebär i princip två saker: 1) lagen gäller lika för alla; 2) lagarna måste vara förutsägbara; d.v.s. man tillåter inte retraktiv lagstiftning.

    Vi är alla betjänta av en rättsstat. Motsatsen är godtycke och pöbelvälde.

    När det gäller återvändande IS-personer gäller för de vuxna att man på ett rimligt sätt kan bevisa att de deltagir i brottsliga handlingar. Precis som när det gäller personer som ingår i maffiafamiljer, får de finna sig i att ha presumtionen om brottslighet emot sig och att man kollar igenom grundligt vad de haft för sig.

    När det gäller barn så gäller samma regler för dem som är svenska medborgare som gäller för alla andra svenska barn.

    Särregler behövs inte. Bara mer utredningskraft.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Det verkar som att de svenska lagtexterna är lika ”luddiga” som texterna i bibeln, och öppna för ”tolkningar”! Dessa ”tvetydigheter” används företrädesvis av ”lagvrängare” för att uppnå just sina syften, antingen politiska eller ekonomiska! Det är sällan lagarna är skrivna på ett sånt glasklart sätt att den ”lilla” människan och det ”sunda förnuftet”, utan kostbara rättegångar, ”vinner”!

    Gilla

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    OLLE R vad gäller dina principer enligt 1 och 2, så är de redan satta ur spel, liksom lagföringen.
    Vi har redan, i icke ringa grad, godtycke och pöbelvälde.

    Men principiellt har du förstås rätt!

    Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Olle du drömmer, svenska lagar fungerar inte längre, inte när vi låtsas av vi skall hantera IS, det blir att likställa med att släppa dem fria att göra vad de har lust. Med det sagt så är det inte lätt att ändra dem, i synnerhet som vi styrs av förrädare.

    Gillad av 1 person

 6. Dnam skriver:

  Ja, Helin, Wolodarski, Fridolin, Lindberg, Lifvendahl, Dahlberg, Ullenhag, Reinfeldt, Lööf, Löfven, Ferm, Strandhäll, Gardel och Gardell, Örkman, Shitfert, Snor(r)an osv osv kommer nog INTE att finnas på listan över de som vill adoptera.

  Gillad av 8 personer

 7. Dnam eksnad skriver:

  Jag tycker inlägget var ganska bra, jurister har idag blivit ett slags prästerskap, där de är uttolkare av sanningar som vanliga dödliga skall knäfalla inför, men precis som tidigare prästerskap så är många ohämmat omoraliska, pedofiler eller kallar folk brunråttor. Precis som tidigare prästerskap så har man slutna sällskap som Hilda och Ruben. Så att vara jurist är ingen garanti för att vara en moralisk människa, motsatsen verkar ofta vara sann.

  Jag tror dessa huvudbryn kommer av att också juridiken är en dogma, som anpassar sig endast långsamt till en ny verklighet. Det finns lagar som gäller för fred, och det finns lagar man applicerar vid krig, men ingen eller få kunde förutsäga det vi nu ser, där gränsen mellan fiendesoldater och egna lösts upp, och där man definierat bort det egna territoriet. När två arméer står emot varandra så är det uppenbart att man applicerar krigets lagar, man förklarar krig och allt blir annorlunda, men om man skulle blanda lagen, vietcong och sydvietnameser eller nazister och kommunister, och man blandar inte bara soldaterna utan deras familjer också, hur skall man applicera krigets lagar då? Om halva England bestått av tyskar, varav de flesta var sympatiska gentemot nazismen och många regelrätta nazister, hur skulle England då försvarat sig? Så ingen var så dum tidigare men detta är den nya verkligheten, vid vilken punkt förklarar man krig nu? Mot vem? Fiendesoldaterna däremot, nazisterna, de vet precis med vem de är lojala, nazismen och Hitler, och de kan fritt rekrytera nya soldater bland sina egna. Så den ena sidan vet att detta är krig, det står i deras heliga skrift ”Mein Kampf” fast alla andra lever efter fredens lagar med förutsägbart resultat, att man skall hjälpa Waffen-SS familjer på alla sätt och vis. De som bemannade gaskamrarna skall få extra hjälp att resa hit.

  Så på mig verkar det som juridiken helt enkelt inte har anpassat sig till denna nya verklighet, där man blandar vän och fiende, det är första gången i världshistorien detta sker på denna skala, det är en väldigt stor trojansk häst full med nazister, fast utan hästen, hur lagstiftar man mot detta, hur förklarar man krig, utan häst? Så antingen måste man se till att antalet nazister, och potentiella nazister på ens eget territorium är mycket litet, eller så måste man ändra lagarna så att man kan hantera när fred gradvis glider över i krig utan någon krigsdeklaration.

  Gillad av 12 personer

  • Dnam skriver:

   Alternativt förstås, som Sandgren pekar på, så måste ens ledare först och främst vara lojala med den egna befolkningen och med omdöme böja lagar när försvar krävs, idag gäller ju dock motsatsen till detta.

   Gillad av 5 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Sverige beskrevs förr vara en demokrati, men redan på 60-talet införde Vilhelm Moberg begreppet demokratur, för de tendenser till myndigheternas självsvåldighet, genom att efter eget skön tolka lagar och förordningar till sin egen fördel och bekvämlighet.

   Sedan dess har utvecklingen gått mot alltmer utvecklad demokratur. Ett tydligt exempel är att kommuner nekar det lagliga partiet AfS sin grundlagsskyddade rättighet att hyra lokal för att sprida sina tankar och idéer.

   Under de senaste åren har ännu allvarligare tendenser iakttagits i Sverige. Exemplen är legio att lagar inte bara vantolkas av myndigheterna gentemot befolkningen, utan börjat tolkas på olika sätt för olika delar av befolkningen:
   – Invandrare som begår våldtäkt döms på annat sätt än svenskar.
   – Utlänningar som begår bidragsbrott blir inte återbetalningsskyldiga – för de kan inte svenska.
   – Bara svenskar kan dömas för hets mot folkgrupp.


   Denna funktion av det juridiska ramverket innebär ett reellt införande av två parallella juridiska system. Begreppet ANARKOTYRANNI har börjat användas för detta fenomen. Citat från Nya Tider:
   ” De vill inte kontrollera de kriminella (det är anarki), så de kontrollerar i stället offren (det är tyranni).
   Annorlunda uttryckt: De styrande vill inte stöta sig med den växande invandrarbefolkningen. Polisen och rättsstaten står passiv när kriminalitet och anarki växer i invandrartäta stadsdelar. I stället försöker man tysta ner diskussionen om problemen genom att slå ned på dem som försöker opponera sig. Våldtäktsmän och bilbrännare går fria, samtidigt som människor som talar ut i alternativa media demoniseras och och anklagas för hets mot folkgrupp. Fredliga politiska föreningar förbjuds att hyra lokaler. Feltänkande människor berövas bankkonton.”

   Tre steg i ”utvecklingen”:

   Demokrati – demokratur – anarkotyranni

   Vi kan bryta denna utveckling om vi börjar rösta på annat sätt än tidigare!

   Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Vill d ha en rättsstat eller inte? Alternativet är förskräckande.

   Juristerna har spårat ur men det förringar inte rättsstaten. Framför allt är det de styrande som måste bringas in under lagarna. Precis vad Trump och William Barr nu är i färd med att göra.

   Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Nej, Jan-Olof, jag tycker verkligen inte att barn till IS-slödder ska kunna adopteras av ignoranta, eller ännu värre illvilliga, svenska medborgare. Jämför med hur katastrofalt illa det alldeles för ofta går med ”goda” noll-koll-individers ”adoptioner” av utsatta, utländska gatuhundar… och de kan åtminstone avlivas om de blir för illa däran.

  Vad gäller den norske medborgaren Skråmos ättlingar borde väl Chile kunna anses vara ett lämpligt land för den närmast sörjande, chilenske morfadern att uppfostra dem i? Svenska folket kan inte behöva straffas i ytterligare generationer för pajaspolitikernas vett- och sanslöst omdömeslösa massutdelande av medborgarskap.

  Gillad av 13 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Chiles parlament är ju upprört över att de små liven är kvar i IS-land. Varför inte ta dem till Chile snarast möjligt? Kanske morfadern får hjälp av släkten i Chile? Var är mormor förresten? Samt farfar och farmor?

   Gillad av 6 personer

 9. Hortensia skriver:

  ”Om det finns internationella konventioner som hindrar att vi utvisar utländska mördare och våldtäktsmän måste dessa omförhandlas. Om det visar sig omöjligt är vi beredda att bortse från dem.

  Jag är övertygad om att detta ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Vårt gemensamma samvete kräver att vi vidtar verkningsfulla åtgärder för att skydda oskyldiga medborgare och sätta stopp för det brutala våldets framfart i vårt land.”

  Jimmie Åkesson, partiledare (SD) lördagen den 17 mars 2018

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/21XWyG/utvisa-alla-utlanningar-som-begar-grova-brott

  Det är hög tid att börja omförhandla eller helt sonika bortse ifrån idiotiska internationella konventioner, så att effekten av grova brott mot våra inhemska lagar och regler snarast möjligt kan anpassas till den skötsamma svenska allmänhetens rättsuppfattning.

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Med tanke på hur lättvindigt man undertecknar de galnaste konventioner, utan debatt, av en expeditionsministär, utan konsekvensanalys, kan man ta konventioner med den grad av allvar man finner lämpligt.

   Gillad av 2 personer

   • Arne Groningsson skriver:

    Tidigare på UD:s informationssidor för semesterfirare och andra resande, så skrev man förut…
    ”det är var och ens skyldighet att själv informera sig om landets lagar”

    Detta har man tagit bort av den anledningen, som du pekar på…..

    Gillad av 2 personer

 10. Elof H skriver:

  Angående TV-inslaget som länkades så visade det sig att mannen visserligen var jurist men också aktiv kommunist. Sluta upp med att bli lurade av svensk public service gång på gång. De riggar alltid denna typ av debatter. Ett tips till den som någon gång skulle vara med i ett sådant program är att avkräva en redogörelse av politisk bakgrund av alla som yttrar sig. Ock nej, mannen var helt ute och cyklade även juridiskt.

  Gillad av 9 personer

 11. Leif Stern skriver:

  Det internationella samhället kommer inte länge att acceptera svenska pass vid inresa om
  erfarna terrorister kan vara utrustade med äkta svenska pass. Vi måste snart acceptera att avkrävas att skaffa visum för varje utlandsresa om dessa människor tillåts förbli svenska medborgare. vi får vara beredda på en framtid där turistresandet är över för svenskar om
  is krigare kan legalt resa som svenskar.

  Gillad av 4 personer

 12. W skriver:

  Hälften av kvinnorna som föder barn i Sverige har nu utländsk bakgrund

  Den etniska undanträngningen av svenskarna sker i en rasande fart. SCB har med en ny rapport sammanställt det etniska barnafödandet i siffror.

  Även bland 65-åringar i Sverige ökar andelen utrikes födda, idag uppgår dessa till nästan en femtedel. Hur många av dem har bidragit till sin pension?

  När blir svenskarna en minoritet? Och vad väntar då oss otrogna för framtid.
  Ska man se på hur de kristna kopterna har det i Egypten så blir den fasansfull.
  Har sjuklövern tänkt på det? Ingår det i planen?

  Gillad av 12 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  Här går det allvarligt fel: ”vad som enligt vedertagen uppfattning karaktäriserar en rättsstat”. Det som är juridiskt korrekt i Sverige är en sak och den har inget som helst sammanhang med vad som enligt vedertagen uppfattning karaktäriserar en rättsstat. Bara begreppet ”vedertagen” visar ju att det inte rör sig om svensk jurisprudens och lidbommeri och hägerströmism. Där är minsann inget vedertaget!

  Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag vet ingen annan tolkning av begreppet ”rättsstat” än att två principer ska gälla: 1.lagarna gäller lika för alla. 2. lagarna måste vara förutsebara (vilket alltså utesluter retroaktiv lagstiftning).

   Vllka andra typer av rättsstater har du sett Fredrik?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Vilka lagar? Vi måste ha ett fungerande tolknings- och prioritetssystem? Vilka underförstådda omgivande principer? Vi måste ha en sedvanerätt. Vi måste också kräva att lagar stiftas i enlighet med gällande lag och att förvaltningen sker i enlighet med gällande lag.

    Dagens nihilistiska påstått rättspositivistiska (det är det inte) system tillåter ingen som helst förutsägbarhet, paragrafer och principer och konventioner och innebörder väljs helt godtyckligt och alltid ex post faktum, alltså retroaktivt. Så det rimmar illa när sådana som Thelin och lekmannen Ehrenkrona börjar varna för slikt. Vi får inte luras att börja leka deras sjuka lek. Ingen verklig retroaktivitet krävs för att Sverige skall kunna hävda sin suveränitet i förhållande till fientliga soldater och agenter oavsett om dessa tidigare på falska grunder har tillerkänts vissa privilegier av en ondsint regim och självsvåldiga tjänstemän.

    Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Här har jag en avvikande åsikt. Jag anser att det finns lagar som går att tillämpa på,” IS-Turister, att jag medvetet använder ordet turist, är ironiskt då media vill måla ut dom som offer eller rent av goda som gett blod och kört ambulans.
  Svaret på den haltande logiken finns i det tragiska fallet med dom två unga kvinnor som vart halshuggna i Marocko för ett tag sedan.
  Åter till varför man ska frihetsberöva dessa individer, behövs inte diskuteras ens,
  dom är en fara för omgivningen! Om deras barn är oskyldiga eller inte, ska ej heller diskuteras sätt barnen då i säkra miljöer tills deras oskuld bevisats,
  Vi behöver inge fler knivdåd, på grund av dalt och ”Naivt” tänkande.
  Att vara styrande av ett land kräver ansvar och obehagliga beslut, detta är ett sådant tillfälle.
  Väl medveten om att Stefan Löven inte kommer axla ansvaret utan lalla med av flertalet skäl.
  Men att ta hem barnen och deras föräldrar kommer leda till dödsfall, om man inte frihetsberövar dom.

  Gillad av 6 personer

 15. Fredrik Östman skriver:

  Kan varmt rekommendera denna bok, som jag just har läst:

  Sundberg, Jacob W.F.: Huntford och Europakonventionen (Klavreström: Hägglunds/Klavrekultur, 2007. 142 s. Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt; 148)

  https://www.nkmr.org/sv/bocker-avhandlingar-uppsatser/174-import/1017-huntford-och-europakonventionen

  http://www.ioir.se/Huntford_och_EK.pdf

  Här visar sig vilket ofantligt hyckleri som än djupt inbäddat i svensk juridik och hur man under årtionden har vägrat att taga till sig ens ett litet uns av ”vad som enligt vedertagen uppfattning karaktäriserar en rättsstat” i den form detta har tagit sig i Europakonventionen.

  Gillad av 7 personer

 16. Rolf H Carlsson skriver:

  Vi skulle kunna få kontroll på invandringen och integrationen med ekonomiska styrmedel. Invandrarna skall själva betala för de kostnader de åsamkar det allmänna, men skulle kunna få en kredit under en etableringsfas, exempelvis under två år. Sedan måste det bli ett positivt kassaflöde på det kontot och en avbetalningsperiod med en viss utsträckning. Skall omfatta alla vuxna och deras anhöriga som de har försörjningsansvar för.

  Gilla

 17. weasel skriver:

  ”Advokaten” (som av en slump även råkar vara tidigare ordförande för Kommunistiska Vänsterstudenter ) har säkert rätt i att det strider mot diverse lagar och konventioner att frånta folk medborgarskapet.
  ”Advokaten” borde ju känna till sådant.
  Därför var det ju oerhört synd att SVT Opinion inte bjöd in ”advokaten” när dom debatterade huruvida det var rätt eller fel av Elin Ersson att stoppa en utvisning som fastställts i en domstol.
  För hade SVT gjort det kunde ju ”advokaten” informerat om att Elin Erssons beteende faktiskt bröt mot lagar och att beteendet därför är fullständigt förkastligt.

  Min åsikt i sakfrågan är att ”IS-barnen” kan få komma till Sverige. Detta gäller då under två förutsättningar ;
  1. Att IS-barnet ifråga är ett spädbarn.
  2. Att IS-barnets mamma fråntas vårdnaden och aldrig mer får vistas i samma land som det barnet som hon valde att föda/ta med sig till en krigszon.

  Punkt 2 anser jag vara intressant ;
  ”Advokaten” och MSM hävdar att IS-barnen bara måste få komma till Sverige. Detta på grund av barnkonventioner och dylikt. Sedan hävdar dom även att det strider mot diverse konventioner att skilja IS-barnet från sina föräldrar.
  Nåväl, i Sverige förlorar föräldrar vårdnaden om sina barn om dom är exempelvis narkomaner.
  Inte för att jag anser att narkomaner är särskilt bra föräldrar – men dom är fan rena idealföräldern i jämförelse med en förälder som tar med sig sitt barn till en krigszon där det spelas fotboll med människohuvuden.

  Danmark har skrivit på samma ”konventioner” som Sverige och det går ändå alldeles utmärkt för dom att frånta folk deras medborgarskap, så det är bevisligen bara viljan som saknas i Sverige.

  Gillad av 11 personer

 18. Jaxel skriver:

  Vad gäller de ”svenska,IS-barn” som saknar föräldrar är det svårt att se att Sverige kan komma till annat beslut än att vi tar hand om dem. Vad man än tycker om det så kommer det antagligen att bli så.

  Sista stycket i krönikan beror dock en mycket intressant fråga. Nämligen, hur omhändertagandet skall se ut. Kommer omhändertagande ske på premisserna att skattebetalarna ersätter dem som vårdar barnen? Vare sig detta kommer att handla om institutionsvård eller vård i familjehem.

  Eller kommer ett antal av alla dessa goda människors som det tycks finnas så gott om i landet adoptera barnen? Eller är det skillnad på att vara närmast gränslöst god så länge det gäller att prata och det går bra att lasta över priset för godheten på någon annan. Eller är alla dessa goda människor i landet beredda att omsätta godheten i praktisk handling och egna uppoffringar. Om det senare gäller borde det finnas en lång kö av personer som vill adoptera dessa barn.

  De senare är i så fall värda alla respekt, medan de som bara vill posera med (falsk) godhet definitivt inte är det.

  Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   Det talas i krönikan om potentiella mördarmaskiner. Kanske. Men det måste inte gå så.

   Om dessa barn får möta kärleksfulla vuxna som tar om hand om dem så kan såren läkas. Det finns i så fall en god chans att de kan växa upp till fungerande vuxna. Det kommer givetvis alltid att finnas ärr kvar, men det måste inte kvarstå öppna smärtsamma sår. Sår vars smärta kan leda till destruktiva handlingar i syfte att, åtminstone tillfälligt, döva den.

   En kärleksfull omgivning skulle kunna fås om barnen adopteras,av vuxna,som tar emot dem för att de vill ge dem kärlek. Förutsättningarna för en positiv utveckling blir dock avsevärt sämre om barnen kommer att placeras på institution eller i familjehem som tar emot dem för att sådant mottagande är ett bekvämt sätt att tjäna pengar

   Så var finns nu alla de goda människor som detta land tycks tätt befolkat av. De skulle kunna göra en viktig insats både för enskilda barn och för landet. Eller är det så att det är mycket låg korrelation mellan godhet i ord och godhet i handling. (Vilket inte utesluter att det finns goda människor som vill ta hand om dem utan att därför slå sig för bröstet med sin godhet)

   Hur kommer dessa barn att tas om hand?!

   Gilla

   • Nina Blom skriver:

    Tyvärr är korrelationen väldigt låg mellan kärleksfull omvådnad och läkta sår när det gäller gravt traumatiserade SMÅ barn. Verkar finnas något genetiskt….

    Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Det är väl inte särskilt lyckat att skilja syskon åt? Vilken familj vill adoptera alla sju Skåmoungarna!

   Ser ”Barnen från Frosmofjället” framför mig.

   Gilla

 19. Elof H skriver:

  Glöm inte att Sverige högaktning fullt struntar i massor av internationella avtal. T.ex. lever vi inte upp till EUs regler kring gränskontroller. Vi struntar i att se till att EU-medborgare som vistas här följer de regler som satts upp. Osv.osv. Inse att dessa avtal väljer man om man vill följa eller inte. Länder bestämmer själva hur de ska tolkas. Sverige har valt politiker som valt att alltid tolka dem på de för Sverige mest ofördelaktiga sättet.

  Gillad av 7 personer

 20. li br skriver:

  NATIONELL OLYDNAD

  Undra om Sveriges nationella olydnad kan leda till krig?

  Hur kan Sverige eller en morfar från Sverige förhandla med kurder om att föra ut IS barn från Syrien till svenska konsulatet i Irak ? Kurder är inte är erkända som en egen stat i Sverige. Hur kan man då förhandla med en icke stat/folkslag som befinner sig i redan erkända etablerade länder?

  ””Den svensk-norska IS-terroristen Michael Skråmos sju barn kan flyttas från flyktinglägret i Syrien till det svenska konsulatet i irakiska Erbil, rapporterar TV4. Enligt TV4 har kurdiska myndigheter i Irak gett klartecken till att barnen förs Erbil.””

  Vad säger statsmakten i Syrien och Irak om detta att Sverige – en svensk morfar går över huvudet på både Syrien och Irak? Kan det uppfattas som en kränkning? provokation ?

  ””Jag har varit naiv kortet”” kan Sverige inte dra i dessa länderna som förklaring precis……

  Jag blir på riktigt orolig vad fn Sverige håller på med !

  Gillad av 1 person

 21. Klas Göran skriver:

  Först och främst måste man ta till sig den gamla sanningen ” två advokater – tre åsikter”.

  Det betyder att det alltid finns flera olika tolkningar av vad lagarna innebär, hur lagarna samverkar och vilka lagar som överhuvudtaget är relevanta vid ett och samma fall. Förvirringen löses först upp när andra jurister, vars åsikter har givits större betydelse, har uttalat sin tolkning i form av en dom.

  Det finns alltså egentligen ingen anledning att lyssna på enskilda advokaters påstånden så länge frågan inte har avgjorts i domstol. Och om lagar inte överenstämmer med det allmänna rättsmedvetandet, kan dessa ändras.

  Att låta sig luras av t ex självsäkra invandringsadvokater är ett medvetet val.

  Gilla

 22. Palle9 skriver:

  Mot slutet av krönikan berörs IS-barnen. Den som följde TV-nyheterna på både TV4 och TV1 långfredagen kunde konstatera hur media nu lägger upp dramaturgin: här gäller det att skapa spänning i frågan, ”hur ska vi få ”hem” barnen snarast möjligt?”. Första episoden: hur får vi över barnen till Irak och därefter: hur kommer Sveriges myndigheter att agera på en begäran därifrån att vidaretransportera barnen till just Sverige? Snyftreportagen kommer att stå som spön i backen även framöver.
  Någon som tvekar om slutresultatet på det hela?
  För själsfridens skull undviker jag oftast att se på dessa programeländen – radions P1 är en smula bättre i det avseendet.

  Gillad av 2 personer

 23. styggestig skriver:

  Att någonting är legalt innebär inte nödvändigtvis att det är legitimt. I stället betyder det att lagen behöver ändras i enlighet med vad som i ett demokratisk styrt samhälle uppfattas vara legitimt av folkflertalet. ”All makt utgår från folket” står det i portalparagrafen i Sveriges grundlag.

  Gillad av 1 person

 24. phnordin skriver:

  Problemet i Sverige och i stora delar av västvärlden är ett självdestruktivt beteende -i detta fall en ohämmad invandring- i lagens och andra höga principers namn, ett resonemang som leder till absurda situationer. Som ovan nämnts av J-O Sandgren skulle en stat som Israel inte existera om alla FN resolutioner följts eller om Sverige undertecknade en FN resolutionen om minoriteters rättigheter skulle en ohållbar situation uppstå vis-a-vi samerna. Lagarna borde vara till att skydda medborgarna, men i Sverige tycks lagar skapas framförallt för att för att stödja den gällande ideologin och till medborgarnas nackdel (med tanke på den allt högre kriminaliteten till följd av invandringen )

  Gillad av 1 person

 25. Johan Lindblad skriver:

  Om statsmakten regerar landet enligt generaliserbara universella principer, men dessa principer, i en konkret situation, går emot det egna landets eller befolknings intressen, är det rimligt att det sistnämnda, i demokratisk ordning, ges företräde. Om staten inte vill leva upp till detta bör även kommuner eller regioner kunna begå olydnad mot staten

  Gillad av 1 person

 26. Gustav skriver:

  IS-organisationen visar mer än tydligt att islamisk jihadism och islamism är en släkt- och familjefråga. Sålunda måste man förhålla sig till att IS-barnen har släkt som kan vara intresserade att hålla jihadismen vid liv genom att utse lämpliga adoptionsfamiljer som kan utgöra en skyddad miljö för barnen så att de kan fortsätta sina föräldrars verk när dessa har avlidit i ”kampen”. Det är utifrån en sådan aspekt också tragiskt begripligt att Israel också attackerar terroristers familjer och anser att stridande kombattanter kan utgöras av det vi normalt skulle kalla för barn. Den yttersta frågan är hur vi skall förhålla oss till det barbari vi möter och samtidigt skydda och säkra vårt eget västerländska samhälle?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.