Richard Sörman: Vad händer i Frankrike? Marion Maréchal-Le Pen startar högskola för en elit som ömmar för det egna

Richard Sörman

Det franska nationalistpartiets mest lovande unga stjärna, Marion Maréchal-Le Pen, systerdotter till Marine Le Pen, har tagit time out från politiken för att starta en högskola för en nationalistisk ”elit”. Syftet sägs vara att utbilda framtida makthavare som sätter Frankrike först. Men vid horisonten hägrar antagligen den franska politikens högsta ämbete.

Det franska nationalistpartiet Nationell samling – tidigare Nationella fronten – har styrts av två personer ur samma familj: far och dotter Le Pen. 2012 trädde en tredje generation Le Pen fram på scenen när Marine Le Pens systerdotter, den då 23-åriga Marion Maréchal-Le Pen, invaldes i franska parlamentet som dess yngsta ledamot. Efter presidentvalet 2017 där Marine Le Pen ställdes i slutomgången mot Emmanuel Macron och där hon enligt en allmänt delad uppfattning gjorde en usel slutdebatt i TV valde den unga Marion att ta bort ”Le Pen” ur sitt efternamn, lämna politiken och att ge sig in i utbildningsvärlden. Nu har Marion Maréchal grundat något som heter Institut des sciences sociales, économiques et politiques (förkortat ISSEP). Det vill säga Institutet för sociala, ekonomiska och politiska studier. Det är en högskola, placerad i Lyon, för statsvetenskap och ekonomi. Dess uttalade syfte är att forma en elit för den franska gemenskapen och inte en elit som i första hand har sitt hjärta i globalisering och internationalism.

I Frankrike talar man öppet om ”eliter”. Eliterna är de segment i samhället som förväntas kunna uppbära ledande positioner inom politik, statsförvaltning och näringsliv. Dessa eliter har i Frankrike sedan lång tid tillbaka rekryterats från de ledande högskolorna. Marion Maréchals högskola är ännu inte någon prestigefylld Grande École och kommer kanske aldrig bli det. Det nya och anmärkningsvärda med skolan är emellertid den tydliga inriktning som består i att vilja bryta med eliternas kärleksförhållande med globaliseringen.

Det är knappast någon hemlighet att Västeuropas ledande samhällsskikt attraheras av det internationella. Både det politiska och det ekonomiska etablissemanget i Sverige var för medlemskap i EU och EMU. Vi har fått höra i flera decennier att samhällsproblem ska lösas på europeisk eller global nivå, att vi inte ska isolera oss från omvärlden, att vi inte ska vara rädda för mångfald. Att däremot sätta det egna först eller tala om vikten av nationellt självbestämmande har varit att alliera sig med mörka krafter och vilja driva utvecklingen tillbaka till det berömda 30-talet. Eliterna söker sig utomlands, de lovprisar frihandel och internationellt samarbete. Och de kräver av oss andra att vi ska acceptera den öppenhet mellan länder de själva till viss del lever på.

Med ISSEP säger sig Marion Maréchal och hennes medarbetare vilja forma en elit som sätter det egna före det andra. Framtida makthavare ska i första hand engagera sig för sin närmiljö, för sin hembygd, för sitt land och för de människor de rimligtvis förväntas tjäna. I den nya högskolans programförklaringar nämns ofta ordet ”ansvar”. Man ska utbilda företagsledare, politiker och högre tjänstemän som vill ta ansvar för det samhälle de själva är en del av. Man talar också om ”tjänstgöring”: politiker och företagsledare ska tjäna sitt land, sin befolkning. De ska använda sina talanger i sina medmänniskors tjänst. Solidaritet med det egna, med det egna samhället, den egna miljön, den egna kulturen ska stå i centrum. Två franska termer med starka civilisatoriska konnotationer som vi inte har några direkta motsvarigheter till i svenskan kommer här till användning. Dels ordet ”cité” som betecknar idén om staden innanför murarna där människor lever som civiliserade medborgare med gemensamma regler. Och dels ordet ”communauté” som finns i engelskans ”community” och som betecknar den gemenskap som en grupp människor formar tillsammans.

Den unga Marion Maréchal delar ansvaret för högskolan med den betydligt äldre Patrick Libbrecht, som kommer från näringslivet. I en filmad intervju från 5/7 2018 talar Libbrecht om skolans konkreta utbildningsprofil och uppehåller sig länge kring vikten av omdömesförmågan. Man vill utveckla omdömesförmågan hos studenterna, det vill säga deras förmåga att tänka, att fatta väl avvägda och omdömesgilla beslut. Detta ska ske bland annat genom ambitiösa studier i klassisk humaniora. Men det humanistiska och abstrakta (som fransmännen kanske är bäst i världen på: till och med franska fotbollsspelare analyserar sina matcher i abstrakta termer) ska kombineras med konkreta professionskunskaper inom politik, förvaltning och näringsliv.

Omdöme och praktik alltså. Förnuft och handling. Man ger endast Masterutbildningar, så för att komma in på högskolan måste man ha tre års universitetsstudier med en kandidatexamen bakom sig.

Skolan tog emot sin första årskull studenter i september 2018. För att skapa trovärdighet runt verksamheten tonar man nu ned dess politiska dimensioner. Man säger att man vill rekrytera lärare med olika ideologiska uppfattningar. Man säger att studenterna framför allt ska lära sig att tänka själva. Men alla förstår att om man som lärare eller student låter sig förknippas med denna läroanstalt kommer man också i framtiden att förknippas med Marion Maréchal och hennes politiska projekt.

Politiska analytiker har sagt att det verkliga syftet med högskolan är att skapa framtida stödtrupper åt den unga Maréchal. Ingen tror något annat än att hon förr eller senare återupptar sin ytterst lovande politiska karriär. Marion Maréchal förstod antagligen omedelbart efter valet 2017 att hennes tid ännu inte var kommen och att hon hade mer att tjäna på att skapa goodwill runt sitt namn. Nu behöver hon inte bränna ut sig politiskt. Hon kan framställa sig själv som en ansvarsfull medborgare som engagerar sig för sitt lands framtid samtidigt som hon verkar konkret för att skapa acceptans av de värden hon står för. Att hon dessutom skapar nätverk av välutbildade fransmän som i framtiden kan användas i kampanjer och politiskt arbete är ingen nackdel.

De flesta bedömare är överens om att Marine Le Pen, nationalistpartiets nuvarande ordförande, aldrig kommer bli Frankrikes president. Hennes efternamn är för stigmatiserat och hon själv, även om hon är en vass debattör, saknar förmågan att ingjuta förtroende hos en bredare befolkning. I alla fall har hon inte lyckats med detta hittills. Marion Maréchal är däremot en person som väcker både beundran och kärlek. Hon är ung, modig, vacker och chosefri. Hon kan föra intellektuella resonemang men framstår aldrig som överlägsen och arrogant. För många fransmän på högerkanten är hon en framtida drömpresident.

20 reaktioner på ”Richard Sörman: Vad händer i Frankrike? Marion Maréchal-Le Pen startar högskola för en elit som ömmar för det egna

 1. Eva skriver:

  Det måste bara sägas ….

  Kultur står för hemvist. Något att vila ut inom. Som man vuxit med. Men kan man sakna något man inte varit med om? Som inte blivit ens eget?

  Såg nyligen en längre dokumentär från Kanada. ”Äntligen tillsammans” hette programmet.
  Den handlade om fyra syskon. Indianer allihop.

  Mellan åren 1955 – 1985 togs 20 000 indianbarn från sina familjer, och placerades ut i vita medelklassfamiljer.

  Kanada förde en politik som skulle sudda bort indianernas kultur. Barnen sattes på internatskolor, långt ifrån sin normala hemvist. De skulle avskiljas från sina kulturella rötter. Tusentals adopterades sedan bort. Med tvång. För att bli kulturellt som vita.

  I teveprogrammet får man följa de fyra nu vuxna ”barnens” egenhändigt ordnade återförening i en hyrd stuga i västra Kanada. Det är tre systrar och en bror. Alla uppväxta utan kontakt med varandra. Två av dem i storstäder. En i Los Angeles.

  Tillsammans besökte de det indianreservat som deras nu döda mamma en gång bott i. På ett museum får de se spillror av den kultur som tagits ifrån dem. Som bilder, i föremål och i beskrivna traditioner. Och höra det språk som deras mamma en gång talade, men som aldrig blev deras. Allt var främmande för dem. Men ändå så nära. Och emotionellt smärtsamt.

  De saknaden allt det som berövats dem. Som aldrig blev dras. Det fick dem att börja gråta. De sökte tröst hos varandra. Det var rörande att se i all sin nakenhet. Hur de plötsligt fick se den identitet som skulle ha kunnat blivit deras. Om inte den Kanadensiska staten drivit sin indianpolitik, som aktivt utplånade deras kulturella rötter.

  Så visst kan man sakna något som aldrig blivit ens eget.

  I det multikulturella Sverige förringar man svensk kultur. Klipper långsamt av även de ofödda barnens tillgång till sina egna rötter. Rötter som skulle kunnat föra kulturen vidare.

  Med vilken rätt kan en överhet börja sudda i svensk kultur och traditioner? Och förringa den. Göra den oviktig? Varför förringas det mer svenska, som förd politik? En upplösningens politik. För mig handlar det om kulturmord. Inte mer annorlunda än den Kanadensiska staten förde mot indianerna, ”i first nation”, fram till mitten av 80-talet.

  Kultur står för hemvist. Något att få vila ut i. Som man vuxit upp med. Men man kan även sakna något man som barn berövats. Som aldrig blev ens eget.

  Och den stölden pågår mitt framför näsan på oss.
  I detta ögonblick. Vi lever under ett långsamt pågående kulturmord. Utformat som de små stegens politik.

  ”Äntligen tillsammans”, finns på UR Play.

  http://urplay.se/program/208220-antligen-tillsammans

  Gillad av 16 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Som fallet med den ryske fadern vars barn stals av staten och sattes i en muselmansk familj för att uppfostras till muselmaner visar, så är socialisterna i farten igen med samma politik, nu i Sverige. I själva verket har de ju i de nordiska länderna aldrig upphört. Den svenska, och kanske ännu mer den norska, staten tvångsomhändertager tiotusentals barn om året på exakt samma sätt och på samma grunder som den kanadiska staten eller den australiska.

   Det som alltid ligger till grund för dylika nidingsdåd är tanken att familjen är ond och att barnen därmed tillhör staten. Det är ett försök att komma tillrätta med problemet för ideologerna att barn, familj och fortplantning inte passar in alls i gesellschafts-schemat, utan bara kan beskrivas i termer av gemeinschaft. Det var inte indianernas, tattarnas, de australiska urinvånarnas eller det svenska trasproletariatets partikulära kultur man vände sig mot, utan mot kultur i allmänhet och som sådan. Innan vi inser detta kommer vi att uppröras över fel brott, skälla under fel träd, luras att sänka garden och själva förlora vår egen kultur.

   Kyrkan borde ha varit mycket aktivare för att stoppa dessa övergrepp.

   Gillad av 10 personer

  • Erik2 skriver:

   Eva, denna din beskrivning från Canada är också en beskrivning av hur de kulturella områden i mitt f d hemland som numera kallas för glesbygd slagits sönder. Från 1950-talet och framåt så fördrevs människor från sina hemtrakter. Familjer och släkter har skingrats. Många flyttade från gårdar och sammanhang in i fängelsekaserner runt våra s k storstäder. Deras barn kan inget om den kultur som format föräldrar och farföräldrar. Dialekter och språk, numera snudd på utrotade. Sista stegen tas nu med utplaceringen av s k nyanlända ute i dessa glesbygder. Om bara något tiotal år så kommer det bara finnas små enskilda byar som öar där ett fåtal ännu förstår det sammanhang man är sprungen ur. All övrig historia från det att människor flyttade in i det vi nu kallar Sverige, följandes en smältande inlandsis, är för alltid borta. Det här är är för mig det moderna Sveriges svarta grund.

   Gillad av 2 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    Rena klara ord med vishet från ovan Fredrik Ö!
    Men så har du heller inte det socialistisk täckelset för dina ögon. Det som skymmer sikten, ja även för flertalet i samfunds-församlingarna – för att inte tala om ledarskapet och Sveriges Kristna Råd.

    Gillad av 2 personer

  • Parisare och EU-medborgare skriver:

   Menar du verkligen Anne Hidalgo, borgmästare i Paris?

   Skulle hon vara mer korrupt än t.ex. Marine Le Pen?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Jacques Chirac. Hidalgo är ju öppet vänster? Borde inte högern ha skapat högeruniversitet på Jacques Chiracs tid i stället för att ägna sig åt perversioner och korruption?

    Marine le Pen är inte korrupt och inte sinnessjuk. Det är bara de anklagelser som vänstern hittar på för att skada henne. Detta visar i sig att det är för sent. Den vänstervridna ”djupa staten”, alltså de föregivet eller förmodat rättsvårdande institutionerna, är redan folkets fiender.

    Gillad av 6 personer

 2. Hortensia skriver:

  En mycket lovande presidentpretendent alltså, Richard, men hur kan denna unga, kloka, blonda skönhet, som tycks personifiera västerländsk kvinnlighet, förväntas klara sig helskinnad i det postkoloniala kaos…

  … som hennes stackars mosters olycksaliga nederlag tillåtit att fortskrida och förvärras, ända tills dess att ”tronen” i flickans mångkulturellt dysfunktionella hemland blir ledig? Ska hon månne leva i exil i… Ungern?

  Gillad av 2 personer

 3. Claudia de Longueville skriver:

  Marion Maréchals inriktning vore definitivt även någonting för Sverige, fast då måste man dock börja från grunden.

  Det tog över hundra år att bygga en högklassig svensk skolkultur.
  Efter tre decennier av illdåd var den förvandlad till den grushög, som nu kan beskådas.
  Mardrömslik misshandel av skolan har sänkt även universiteten till sopklass.
  Svenska elevers kunskaper har rasat mot ett svart hål samtidigt som betygsinflationen galopperat mot oändligheten.

  Det finns många, som inte alls har förstått orsakerna, vidden och djupet av det svenska skolfiaskot.
  Hur skolan förvandlades till dagens inferno av kaos, stök och bråk.
  Ett ställe där störningarna i klassrummen för längesedan har nått en nivå, som omöjliggör all vettig undervisning.

  En plats så deprimerande, hälsovådlig och hopplös att ingen frivilligt vill vistas där.
  Lektorer och adjunkter har utrotats och resten har blivit kommunalarbetare med soplöner och stinkande status.
  En lärarkår, som rekryteras från flumstudenternas absoluta bottenskrap kan inte förmedla de kunskaper som krävs.
  Varannan gymnasielärare saknar nu behörighet för de ämnen i vilka de undervisar.
  Kvackandet är välkänt för den som har minsta kännedom om skolan.

  Kaoset i skolan är ett enormt svek mot alla de elever som vill lära sig och som har rätt att få god undervisning i en trygg miljö.
  Det är ett förräderi mot ungdomen.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  I en skola där ”katederundervisning” är lika fult som ”kadaverdisciplin” och där det senare ordet är den officiella beteckningen på normal arbetsdisciplin, kan man inte förvänta sig annat än att kunskaperna ligger på bottennivå.
  I OECD:s rapport från 2015 konstaterades, att Sveriges självbild av att vara en kunskapsnation inte stämmer med verkligheten.

  Så länge som elitskolor inte skapas för dem, som är teoretiskt begåvade, så kommer detta stackars rike snart att degenerera på alla plan.
  Minst en tredjedel av eleverna i den svenska skolan har ingen möjlighet att få den utbildning, som motsvarar deras kapacitet.

  Att massinvandringen av analfabeter och outbildade från tredje världen, motsvarande hundra ”Norra Real”, min gamla skola, helt kommer att knäcka det som är kvar av den svenska skolan måste rimligen även den dummaste flumgök inse.

  Gillad av 11 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   Claudia De Longueville, du har min röst som ”minister”.
   Den begåvning du har av att klargöra sakernas tillstånd, är mer än man kan läsa sig till. Vårda den ömt, använd den flitigt.

   Gillad av 3 personer

 4. Östrahult skriver:

  Marine Le Pen är osynlig i Frankrike och det verkar som att luften helt gått ur rörelsen så därifrån är inte mycket att vänta. När man hör om systerdottern så finns det kanske ändå en strimma kultur kvar i Frankrike och kanske kommer den verkliga förnyelsen än en gång därifrån.
  Eliten i Sverige skulle behöva gå i en liknande skola. En rundresa nyligen i vårt rostbälte ger obehagskänslor. Giriga skogsbolag och bönder gör djupa sår i landskapet, det ser för trist ut med alla fula kalhyggen. Samhällena har klar white trash prägel. Många har väl inte jobb och de som har jobb är nertryckta i skorna av fack, arbetsgivare och beskattning och de har inte råd att ens hålla sina sunkiga kåkar i någorlunda skick.
  Och så har vi en centerpartist i Hultsfred som gnäller på Täby kommun för att en invandrarfamilj flyttat därifrån till Hultsfred. Han borde gnälla på sin partiledare istället. Hultsfred tog med öppna armar emot hur många flyktingar som helst eftersom dessa fyllde upp det lokala bostadsbeståndet och man räknande med någonannanfinansiering. Nu sitter man med skägget i brevlådan. Ytterst går detta tillbaka till ett oansvarigt sossekommunalråd som byggde ett lokalt miljonprogram helt i onödan.

  Gillad av 8 personer

  • Skogsmulle skriver:

   Det är inga problem med kalhyggena. Det ser visserligen inte vackert ut just efter avverkningen men snart växer det nytt igen. Vårt alldeles utmärkta skogsbruk är utsatt för en orättvis förtalskampanj från miljötalibaner. Välmenande men okunniga stadsbor förförs alltför lätt av dessa lockrop.

   Skogen och skogsindustri är en av få områden som fortfarande fungerar. De leverar en omfattande del av vårt välstånd. Tyvärr får man väl säga eftersom dessa ständigt nyskapade resurser hjälper till att betala för de aktivister som ivrigt sågar i den gren de själva sitter på.

   Det finns mer träd än någonsin i vårt land. Skogsbruket drivs uthålligt. Sverige är utsatt för många faror men avskogning är inte en av dem.

   Gillad av 7 personer

 5. Dnam eksnad skriver:

  Att detta uppmärksammas beror ju endast av kontrasten och att man gör det öppet. ALLA andra institutioner har istället infiltrerats av vänstern och förrädare mot den västliga civilisationen, det är närmast regel i hela västvärlden inklusive USA. Den hycklande vänsterlogiken verkar utöva en enorm lockelse på gudlösa och omoraliska akademiker. I USA känner jag bara till Hillsdale College med liknande profil men det finns nog ett par ställen till, och Jordan Peterson jobbar på ett virtuellt universitet med liknande inriktning, men alla de ”finaste” universiteten är infekterade, från Harvard till Oxford.

  Det är också intressant att Lyon växer fram som en dissidenternas huvudstad, den franska identitära rörelsen har också sitt huvudsäte där, precis som i Sverige så tilltar den moraliska korruptionen ju närmre huvudstaden man befinner sig enligt principen med de grekiska pojkarna runt urnan. Vi saknar ett huvudsäte för dissidenter i Sverige, DET hade behövts.

  Gillad av 11 personer

 6. A skriver:

  Något skaver R.S. jag misstänker att du inte själv är klar med analysen. Utan drömmer om att någon ”annan” fläckfri individ ska lösa problemen på nåt likakedes fläckfritt vis. Hur djävligt ska det behöva bli? Håller skammen dig kvar i konsensus ännu ett tag?

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

  • Christer L skriver:

   Vi är inte klara med steg två innan vi inte ens vet hur steg ett ska uppnås. Islamisk terrorism är Europas största problem. Den innebär ett våldsinitiativ som gör alla konfysa. I det närvarande tar Vänstern ansvar för IS återvändare av humanitära skäl. Svårt att överhuvudtaget fatta vad de orden betyder. Vad betyder de om tio år?

   Gillad av 1 person

 7. Fiskargubben skriver:

  Lyon har mycket länge varit den franska högerns centrum. Där har också funnits bruna inslag. Marion företrädde Vaucluse i Provence. Där talas ännu provencalska delvis. Jag minns landsdelen som patriotisk och ganska fattig. En kul grej är att man i Lyon sägs äta sallad efter maten, inte före. Är det sant?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.