Patrik Engellau: Problemet med IS-terroristerna kvarstår

Patrik Engellau

I sin huvudledare den 13 april gav Svenska Dagbladet detgodasamhallet.com en rättmätig knäpp på näsan för att krönikören Lars Hässler hade läst fel i regeringsformen och trott att det finns utrymme för retroaktiv lagstiftning, till exempel mot medverkan i en terroristorganisation som Islamiska Staten, om det råder ”krigsfara” (vilket man med lite ansträngning skulle kunna hävda att det gjorde om några hundra återvändare gick fria på gatorna i Sverige). Retroaktiv lagstiftning vid krigsfara är dock, enligt regeringsformen 2 kap. 10 §, vilket Svenska Dagbladet så riktigt påpekade, endast tänkbar i fråga om skattelagstiftning. Det låter krystat, men så är det.

Varför är denna fråga så viktig? Låt mig försöka förklara och Gud förbjude att jag också trasslar in mig i juridiken vilket är lätt hänt, för ämnet är en sörja. Frågan är hur den svenska staten ska förhålla sig till det okända antal IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sitter fängslade i Mellanöstern, ibland med hustrur och barn, och nu vill komma till Sverige.

Utgångspunkten, min utgångspunkt i varje fall, är att dessa människor är allmänfarliga. Vi vill inte ha dem fritt kringströvande. Om de kommer hit vill vi ha möjligheter att sätta dem i förvar.

Det finns två problem. Det första är att det är svårt, kanske i många fall omöjligt, att bevisa att varje enskild terrorist faktiskt i exempelvis Syrien begått brott som är straffbelagda enligt svensk lag. Det är svårt nog att fastställa brott som är begångna i Sverige. Betänk hur besvärligt det blir att koppla en terrorist till faktiska brott i Syrien, särskilt när vederbörande själv försäkrar att han varit kock eller kört ambulans. Det andra problemet är att Sverige visserligen snabbt skulle kunna lagstifta mot medverkan i terroristorganisation – oavsett om man krigat eller lagat mat – men att den lagen, på grund av förbudet mot tillbakaverkande lagar, bara skulle gälla framåt och alltså inte komma åt återvändarna. (Lars Hässler trodde som sagt att han kommit på något bra när han läste att regeringsformen kan tillåta retroaktiva lagar vid exempelvis ”krigsfara”, men det stadgandet gäller alltså, underligt nog kan man tycka, bara skatter och inte terrordåd.)

Den framstående juristen Krister Thelin tog sig nyligen an dessa två punkter i en artikel. (Thelin hade ytterligare en poäng, nämligen att kommunalrådet Christian Sonesson i Staffanstorp inte ska tro att han kan neka eventuella återvändare deras sociala rättigheter, men det lämnar jag därhän.)

Thelins förslag när det gäller rättegångar mot IS-terrorister var att EU borde ena sig om att låta något land, förslagsvis Belgien, utlokalisera en egen domstol till Mellanöstern och döma efter sin egen, alltså den belgiska i detta fall, lagstiftning. Poängen med detta är, vad jag förstår, dels att man inte behöver inrätta någon ny internationell domstol utan använder en befintlig, dels att man kan välja domstolar från ett europeiskt land som har hårdare lagar än exempelvis Sverige.

Det är säkert ett juridiskt hållbart och genomtänkt förslag. Min misstanke är dock att en sådan domstol inte kommer att kunna sätta dit särskilt många terrorister även om allt går korrekt till enligt juridiken. En majoritet av de prövade terroristerna kommer sannolikt inte ens att kunna åtalas utan i stället, som fria män, behöva skickas hem till sina respektive hemländer i Europa.

Därmed skulle vi vara tillbaka på ruta ett, det vill säga stå inför utsikten att ha terroristerna fritt vandrande på svenska gator.

Thelin håller benhårt på principen att retroaktiv lagstiftning är fel. Det är naturligtvis en synnerligen respektabel princip. Han menar därför, vad jag kan begripa, att vi inte kan göra något åt fritt vandrande terrorister på svenska gator, på svenska föräldramöten, på svenska biografer, på svenska tandläkarmottagningar och socialkontor. Vi kan stifta lagar mot framtida terrorister, men inte mot dem vi kommer att få i vår närhet när den belgiska domstolen misslyckas med att säkra terroristernas skuld och därför måste släppa dem.

Jurister är, med rätta, angelägna om sina principer. Lagarna är deras existensform. Jurister är omistliga i egenskap av rättsstatens upprätthållare och högsta prästerskap. Men det inträffar i historien att mänsklighetens främsta ledare tillfälligt ruckar på de mest vällovliga inslagen i det juridiska regelverket, till exempel just principen att retroaktiv lagstiftning inte ska förekomma. Detta inträffade till exempel vid Nürnbergprocessen efter andra världskriget när tyska krigsförbrytare skulle dömas. Det fanns inte alltid några bra lagar att döma dem efter eftersom deras illdåd inte alltid var brottsliga enligt gällande lag. Därför stiftade man ny lag och bestämde att den skulle gälla retroaktivt. Självklart ledde det till en stor debatt bland juristerna om vad som kunde vara tillåtet och vad som var absolut förbjudet.

Nu står vi där igen. Är den Islamiska Statens dåd vedervärdiga nog för att vi ska kunna döma förövarna även om det saknas lagrum (vilket för svensk del delvis beror på att svenska lagstiftare, till skillnad från lagstiftare i andra europeiska länder, strulat och sinkat lagstiftningsprocessen när det gällt att kriminalisera exempelvis medverkan i terroriströrelser)? Ska heliga och viktiga juridiska principer förhindra att Sverige vidtar rättelser som blivit angelägna på grund av lagstiftarnas obegripliga lättsinne?

Det är svårt att upprätthålla juridikens och rättsstatens ädlaste principer när lagstiftarna inte begriper att stifta rimliga lagar.

Detta är den fråga, som Svenska Dagbladet måste vara medveten om, som jag hade önskat att tidningen diskuterat i stället för att hacka ned på Lars Hässlers i och för sig klandervärda felläsning. Men eftersom Svenska Dagbladet tydligen läser detgodasamhallet.com så kanske vi nu kan få en seriös diskussion om detta för vårt land fundamentala ärende.

111 reaktioner på ”Patrik Engellau: Problemet med IS-terroristerna kvarstår

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Varför inte göra tankeexperimentet att Nürnbergrättegången inte hade kommit till stånd och i stället hade 3e rikets förövare sökt sig till Sverige. Där hade de i stället drabbats av gällande svensk lagstiftning. Sverige hade dessutom vägrat att utelämnat dem till tredje land eftersom de där skulle kunna riskera dödsstraff. I Sverige skulle rättssystemet ifrågasatt om de verkligen varit ansvariga för illdåden eftersom de med full rätt hävdat att de endast följt gällande tysk lag och efterföljt gällande tysks riksordning. De hade med andra ord blivit frikända och samtidigt i väntan på svenskt medborgarskap fått tillgång till alla de rättigheter som gäller för de som väntar på uppehållstillstånd och medborgarskap.

  Sens moral: Ibland får även jurister anpassa sig till verklighetens värld som skedde med Nürnbergrättegången. Fallet med IS är i min uppfattning analog.

  Gillad av 26 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lennart Bengtsson — För övrigt har det flera gånger föreslagits (både från SD:s representanter och av M-riksdagsmannen Hanif Bali) att medlemskap i en sådan organisation som IS i sig borde vara straffbart, liksom det är i flera andra länder.

   Alla sådana propåer har dock stoppats av S-märkta makthavare under olika förevändningar.

   Slutsats: makten VILL INTE att IS-mördarna ska kunna lagföras.

   Gillad av 2 personer

   • W skriver:

    Efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017 har 16 av deltagarna åtalats. Bland annat ska de ha burit snarlika kläder, gått i takt och på andra sätt visat att de sympatiserar med NMR:s ideologi, nationalsocialismen. Det uttalade syftet är att bredda tolkningen av lagen om hets mot folkgrupp, som hittills bara varit ett brott som begås individuellt.

    16 svenskar åtalas för t för att de gått i takt.

    Ska bli intressant att se hur många av de återvändande IS terroristerna som hamnar inför skranket.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Nya lagar som rundar problemet kan handla om vår rätt att slippa någon som helst kontakt med islamskt mördarpack i det offentliga rummet, i arbetslivet, i skolan och på bussar och tåg och hur detta kan ordnas. – Lagar som skulle blivit av nöden, om klientelet t ex istället varit ett med outhärdlig kroppsodör eller bärare av dödlig smitta.

  Gillad av 3 personer

 3. krister thelin skriver:

  Patrik. Frustrationen är förståelig. Men år av försummelse på anti-terroristlagstiftningens område går inte att runda. De ofta gjorda hänvisningarna till Nürnberg hjälper inte heller. Den domstolen dömde inte efter *retroaktiv straffrätt* eftersom brotten redan fanns nedlagda i folkrättslig sedvanerätt. Notera också, att mitt förslag till lösning skulle göra det möjligt att döma efter belgisk lag vad avser deltagande i terroristorganisation; Belgien har sådan lag på plats, till skillnad från Sverige. Men det är klart åtal kommer att ogillas, det ligger i rättssäkerhetens natur och det faktum att åklagaren har bevisbördan. För att säkra 100 % utfall vad avser bifällan åtal krävs mer robusta tag: omvänd bevisbörda. Vilket alltså innebär att också oskyldiga fälls. Men jag gissar att du och dina läsare ser det som ett billigt pris för trygghet och säkerhet Jag har alltså en annan mening: ger vi upp grundläggande rättsstats-rättssäkerhetsprinciper har terroristerna vunnit. Det är ju deras modell vi då anpassat oss till.

  Gilla

   • Aurora skriver:

    Ja, och det finns lag om samhällsomstörtande verksamhet också. Men den används heller inte. Anledningen är att skulle de användas skulle man ju erkänna att verksamheten fanns. Precis på samma sätt som att om antalet särskilt riskfyllda utanförskapsområden hemlighålls för medborgaren så ’finns’ de inte.

    Gillad av 3 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Kanske en dum fråga Krister Thelin: Islamiska Staten var ingen erkänd statsbildning. Det krig som IS utkämpade, vad var det enligt folkrätten? Krig som lydde under krigets lagar eller terror? Alltså, om jag dödar i vad som är krig så är det inte mord men om det inte är krig då är det väl mord-. Om det sedan kan lagföras är annan fråga.

   Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Krister varför fungerar inte denna lag?
   Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
   Det finns även en lag om man kan tvångs omhänderta någon som befaras begå brott av allmänfarlig karaktär i preventivt syfte, så nog finns det ju lite lagar att falla tillbaka på om viljan fanns?

   Gillad av 4 personer

  • Dnam eksnad skriver:

   En ensidig juridisk bild, som ju förklarar varför vi inte helt enkelt styrs av ett råd av jurister, utan dessa har att stifta lagar som svenska folket vill ha uttryckt genom deras framröstade representanter. Detta går idag i otakt, och Thelin försvarar en ordning som är allt mer omoralisk och går emot folkviljan och det kristalliseras med IS.

   En annan aspekt som är i spel är den praktiska tillämpningen, den humanitära stormakten har inga problem att vara försumlig mot svenskar, de kan av praktiska skäl inte räddas i Thailand, utan att utrikesministern skall lämna teatersätet. Italien hade ett plan i luften omedelbart. Andra länder förstår också att man kan söla och böja regler, som Sverige alltid gör i migranters och brottslingars favör, så att så många som möjligt av IS-krigarna tas om hand av naturen så att säga, på plats, istället för att som Thelin indirekt verka för att framtida terrodåd skall ske i Sverige.

   Det är lustigt hur att bli jurist fullständigt frigör folk från det större moraliska sammanhanget lagarna är stiftade i. Vilket trams att vi anpassar oss till deras modell, vilket otroligt trams, återigen vill jag rekommendera tumstocken där vi mäter denna ”modell”. Thelin likställer att ändra lagar och möjligen böja dem för att förhindra den största ondskan med denna ondska självt. Trams är vad det är. Sveriges jurister verkar som grupp att följa ett högst förvirrat moraliskt paradigm.

   Gillad av 7 personer

   • Dnam skriver:

    Kortare, man behöver helt enkelt inte skicka några plan till Irak, liksom man inte kunde skicka något plan för att hjälpa svenskar i Thailand, där 500 dog. Ett antal motsvarande icke-åtgärder hade säkerligen halverat problemet på plats. Varför inte bara dra det i långbänk ett par år?

    Gillad av 7 personer

  • Lars Hässler skriver:

   Krister Thelin. Med all respekt, men hur ska vi förhålla oss till de islamister vars mål är att förstöra vårt svenska och västerländska samhällskick genom att införa sharialagar och mini-kalifat i Europa. Speciellt med tanke på hur en Iman uttryckte sig: ”Vi kommer att förgöra er demokrati genom er demokratin”. Hur förhåller vi oss till denna utmaning? Genom att inte tänja på de reglar och lagar vi har? Faktum är att vi i Sverige finansierar en massa islamiska organisationer vars mål är att ta över makten och införa sharia etc. Det är lite som kapitalisten som med glädje sålde det rep han skulle hängas med. Vi kan inte bara slå oss till ro med att grundlagen hindrar oss att skydda nationen och dess befolkning från en kommande livsfara.

   Gillad av 15 personer

   • Jaxel skriver:

    Principen finns där därför att den är uttryck för ett viktigt värde. Inte för dess egen skull. Låt juristerna redogöra för vilka värden som står på spel vid retroaktiv lagstiftning så får samhället i övrigt väga det mot de värden som går förlorade om deltagarna i kalifatets vidrigheter bara går fria. Detta är inte en fråga som bör beslutas uteslutande av jurister. Fast dessa bör självklart bidra med argument.

    Gillad av 2 personer

  • Jakob Sparre skriver:

   Hej. Soviet unionen hade inte undertecknad Geneve konventionerna, varför krigets lagar i juridisk betydelse inte var giltiga i kampen mot dom. Soviets deltagende i Nürnberg var därför absurd. Mvh. Jakob

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Krister Telin: Ingen har påstått att det vore ett billigt pris.
   Men för mig och många andra är det viktigare att skydda Sveriges grundläggande intressen vad gäller medborgarnas säkerhet, än att tillfredsställa juridiska spetsfundigheter.

   Jag vet dock att medborgarnas intressen numera anses irrelevanta från de höga makthavarnas synvinkel. Alla är ju numera ”lika mycket väääärda”, även massmördare.
   Adolf Hitler hade kunnat påräkna politisk asyl i Sverige med nuvarande synsätt.

   Gillad av 7 personer

  • Claudia de Longueville skriver:

   Det är uppenbart, att i det korrupta Svea rike har juristerna transformerats till politiska aktivister.
   Det är den nya sortens rättslärda.
   En kamarilla, som föser de intelligensbefriade politiska nickedockorna framför sig och som bär ett stort ansvar för rikets bedrövliga tillstånd.

   Självsvåldiga, högdragna och arroganta Hilda- och Rubenpotentater, vilka kvickt har skådat möjligheten att tillskansa sig makt.
   En snobbig skara av akademiskt inavlade existenser, lika degenererade, som löjligt högfärdiga.
   En odräglig, sluten och oåtkomlig skock av fisförnäma överstepräster, som anser sig stå över all kritik.
   Ett kotteri, vars upptagningsområde till stor del tycks ha missat detta rikes intelligentsia.

   En skock taskspelare som kräver vördnad och ovillkorligen fordrar, att så fort de med en oändligt nedlåtande och snorkig ton utropar sentensen: ”hotad rättssäkerhet”, så skall alla undantagslöst falla platt till marken.

   Att deras argumentation, i själva verket ingenting annat är än pretentiös goja, frambringad, uppkräkt och idisslad till juridisk sörja, tycks härvid fullkomligt irrelevant.
   Ingen ifrågasätter, utan bara bockar och bugar.
   Hur ruttet är det lilla riket vid polcirkeln?
   Hur korrupta är nationens högdjur?

   Gillad av 4 personer

   • Dnam skriver:

    Otroligt bra Claudia,

    ”Falla platt till marken” precis så.

    Thelin väljer endast att svara på sådant som passar hans redan föredragna konklusion, andra frågor hoppar han över, han väljer och vrakar bland lagarna så att, vad det verkar, man skall uppnå maximal skada på svenskarna. Man hoppas nästan att han och hans likar lyckas för då får vi ytterligare terrodåd och kanske då, om det blir hemskt nog, så vaknar svensken så att denna mardröm kan få ett slut och regeringen och 7-klövern förpassas till historien sophög, men man vet aldrig.

    Gillad av 6 personer

 4. brrr skriver:

  De ska naturligtvis ställas inför rätta där de verkat: i Levanten.
  EU kan hjälpa till finansiellt med återuppbyggnad av de berörda länderna, så får dessa pengar över till att finansiera rättegångarna = vi hjälper indirekt till att finansiera rättegångarna.

  Gillad av 9 personer

 5. Östrahult skriver:

  Att hämta juridiska verktyg från den ordnade halvan av samhället för biased tillämpning i den halva av samhället som är Vilda Västern är antingen naivt eller just politisk vänsteraktivism

  Gillad av 7 personer

 6. svenne skriver:

  ”Utgångspunkten, min utgångspunkt i varje fall, är att dessa människor är allmänfarliga. Vi vill inte ha dem fritt kringströvande.”

  Detta är ju problemets kärna. Det måste ju finnas möjligheter för ett land att skydda medborgarna mot ett ytterst påtagligt hot genom att snabbt kunna införa lagar för att avvärja detta. Är det rimligt att man – på grund av juridiska spetsfundigheter och hårklyverier – skall acceptera att våldsbejakande extremister kan få utlopp för destruktiva impulser som kan få tragiska konsekvenser.

  Det gick väldigt snabbt att få till regelverk som i praktiken kväver medborgarnas yttrandefrihet och stryper olika alternativa medias möjligheter att ventilera sådant som mörkas i ”de goda nyhetskanalerna”. Hur kan man nagga på yttrandefriheten utan att tillämpa juridiska hårklyverier i motsvarande grad som vid problemen med hantering av ”återvändande IS-svenskar”?

  Gillad av 14 personer

  • Christer L skriver:

   Helin skyddar juridiken, anser han själv. Men juridiken är politiserad. Det polisiära och juridiska skyddet mot samhällsfarliga utlänningar från vissa länder är inskränkt här i landet. Media mörkar detta konsekvent, politiker och aktivister hetsar fritt mot oppositionen och kallar oss nazister, men den som åberopar yttrandefriheten och ifrågasätter invandringspolitiken kan dömas för hets mot folkgrupp. Det finns statsfinansierat spioneri som jagar felsägare i debatten och anmäler till åtal, och domstolarna dömer. Detta får oss att tro att andra krafter ligger bakom än Helins intresse för en korrekt juridisk process.

   Gillad av 12 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Han heter Thelin, men i princip är han ju samma andas barn som Helin.
    Ta IS-terrorister och deras avkomma till Sverige?
    Nej! jag säger bara FY FAN!. Det skall vi inte göra!
    Det här landet s k elit har gått helt koko!

    Gillad av 6 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Svenska etniska medborgare har redan sedan flera år förändrat sin syn på medmänniskor och sin närvaro i det offentliga rummet. Vår villagata, sedan årtionden full med lekande barn, är spöklikt tom alla timmar på dygnet. En tonåring har fått en mopedbil. Damerna har skaffat väsklarm och pepparspray.

   Fattas nu bara att ett eller två hus köps eller upplåtes åt nyanlända, för då skulle alla andra sälja snabbt och dra härifrån, och snart är hela gatan ett nytt utanförskapsområde. Anledningen behöver inte alls vara xenofobi, utan bara att rädda vad som räddas kan av sina sparpengar i fastigheten. Kommunen köper husen billigt och löser sitt problem. Att det försvinner massor av skattekronor till annan ort är inte det viktigaste ställningstagandet så länge det finns statsbidrag.

   Det kan man givetvis ha olika uppfattningar om, men faktum kvarstår: så kommer det att bli, snart.

   Gillad av 6 personer

 7. Aha skriver:

  De politiker med Morgan Johansson och Beatrice Ask i spetsen som fördröjt terrorlagstiftningen borde nu hudflängas och tvingas avgå då deras försummelse medfört att mer än 100 bestialiska krigsförbrytare går fria på våra gator. Deras politiska karriärer borde vara över.

  Det borde media koncentrera sig på – att gå igenom turerna kring den försinkade terrorlagstiftningen och utifrån detta kräva de inblandade politikernas avgång. Andra länder har kunnat lagstifta men inte vi.

  I Sverige blir du av med ditt politiska ämbete om du skriver en frän sak om invandring men inte om du försummar att agera så att riktigt grova krigsförbrytare går lösa på gatorna.

  Gillad av 15 personer

  • G. Persson skriver:

   Till AHA. Nja, hudflängas låter väl brutalt. En populär varuhuskedja säljer tjära på femlitersburkar för 299 kr. Det blir billigare än att bränna själv i en tjärdal.

   Gillad av 3 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Justitieminister 2006-2014: Beatrice Ask (m).
   Justitieutskottets ordförande 2006-2014 och justitieminister 2014-?: Morgan Johansson (s).
   I vilket annat land som helst hade de nu varit persona non grata.

   Gillad av 6 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  Kan man, måste man, bedöma varje soldat enskilt när ett militärt angrepp sker på Sverige? Måste man fråga dem om uppsåt och identifikation och allt möjligt innan man beskjuter dem? Måste man låta bli att strida mot dem om de råkar vara svenska medborgare? Eller är det så att svenska medborgare som deltager i ett angrepp på Sverige är landsförrädare? Jag påpekade redan när ISIS först bildades att man borde har erkänt det som stat och omedelbart förklarat denna stat krig. Men även om det inte skett kan man mycket väl tycka att en faktiskt krigssituation har uppkommit. De flesta krig som utkämpas nuförtiden saknar formell krigsförklaring. Likväl gäller krigslagstiftning.

  NU vet jag inte om våra låtsasjurister i Sverige, som leker ”rättsstat” trots att de är nihilister och maktens programmatiskt lydiga redskap, har avskaffat allt vad krigslagstiftning som en gång har funnits i Sverige, men likväl är det den som måste tillämpas. De som har svenskt medborgarskap skall bestraffas HÅRDARE än andra. De är landsförrädare. (Liksom de politiker är, som en gång illegalt släppte in dem i landet och gav dem dessa medborgarskap.)

  Det problem som lurar under ytan är emellertid, att om man behandlar ISIS-krigarna och -mördarna som främmande soldater, vilket är en moralisk absolut nödvändighet, så måste de allra flesta av de senaste årens miljoner flyktingbedragare också drabbas av samma behandling. Vi har nyligen fått en lag som gör det fullkomligt onödigt att ens identifiera flyktingar på något sätt. Den som efter en full utredning har fastställs ha fuskat och ljugit om sitt ursprung och sin identitet tillerkänns trots detta alla privilegier som svensk invånare, till och med extra utlänningsprivilegier som svenska svenskar inte åtnjuter. Så om man gör något vettigt åt ISIS-bödlarna, så kommer gymnasieamnesister och i deras efterföljd alla andra miljoner passrivare upp till ytan. Den illegala praktike på Invandringsverkets eftr. kommer fram. Därför är folkutbytesaktivister som Olof Ehrenkrona och Krister Thelin så måna om att Någonannan skall rädda dem från problemet med ISIS-bödlarna. Deras ankomst till Sverige på bred front skulle medföra risker att tre miljoner bluffar synas, till exempel när amerikanska drönare börjar spränga små folkgrupper i svenska förorter i luften. Det är förstås inte svenska svenskars hälsa och välgång som Ehrenkrona och Thelin oroar sig för. De skall dö ut under plågsammast möjliga former och ersättas med MENA-folk. Nej, det är pinsamheten att andra stater kommer att klaga som stör. Himla jobbigt, alltså.

  De vill ha det så här, men de insåg förstås inte från början alla konsekvenser och specialfall av ”så här”. Så de vill ha det så här, men helst utan ISIS-gubbarna, tänkte inte på det. Så att det blir rätt. Så att vi kan forsätta att ha det så här.

  Alla människor är konservativa när konsekvenserna blir tydliga. Men dumhuvuden och onda människor faller tillbaka i idealismen så fort dimman tätnar igen, så fort man lyckas draga för draperiet igen.

  Gillad av 14 personer

  • observatör skriver:

   Det behövs inte heller retroaktiv lag för nämnda åtgärder.
   Det räcker med regeln ”nöd bryter lag” – enligt Brottsbalken 24 kap, 4 §. Gäller rimligen även om man tvingas bryta mot grundlagen.

   Gillad av 5 personer

 9. Hortensia skriver:

  Goda nyheter, Patrik, att även proffsen läser DGS, men…

  … i den extraordinärt vanstyrda bananmonarkin, som fortfarande kallas Sverige, råder numera djungelns lag, för att tidernas uslaste ”elit” vill ha det så här.

  Naturligtvis kan vi oskadliggöra IS-slöddret – om vi bara vill!

  Gillad av 14 personer

 10. Arne Kjellberg skriver:

  Det enda rätta är att alla dessa terrorister ställs inför rätta, och döms, av det lands lagar där brotten begåtts. Alltså i Syrien och Irak i första hand.

  Gillad av 8 personer

 11. Christer H skriver:

  Jag läste Svenska Dagbladets ledarsida med syrliga kommentarer om Det Goda Samhällets verksamhet, engagemang och Lars Hässlers artikel med förvåning.
  Ledarskribenten Olof Ehrencrona var så uppenbart nöjd med att hitta en anledning till kritik
  mot DGS att han helt missade huvudfrågan om återvändarna och den fara de utgör för
  för det svenska samhället.
  Den lilla DDR-stödda sekten Baader- Meinhof ligan åstadkom stor uppståndelse och oro på 80-talet när de bl.a anföll och ockuperade Västtyska ambassaden i Stockholm.

  IS – återvändarna är många fler och minst lika motiverade som Baader-Meinhof- ligan någonsin var.

  ”Våra politiker” har kidnappat demokratin och fördärvar vårt Sverige. Undan för undan.
  Liksom med löntagarfonderna är det vi medborgare som får betala. Två gånger.
  Först genom att mata politikerväldet med överdrivet höga skatter i världstopp.
  Därefter genom att vi medborgare får leva och lida i det sönderfallande dysfunktionella samhälle som är konsekvensen av politikerväldets vanstyre där frågan om ”Återvändarna”
  är en liten men belysande pussenbit

  Men detta ger inte Svenska Dagbladet tillbörlig uppmärksamhet.

  Gillad av 14 personer

  • Dnam skriver:

   Jyllands-Posten och Charlie Hebdo visade att tidningsredaktioner är favoritmål för muslimska terrorister, så redaktören på SvD måste i framtiden vara ännu mer noga med sin agenda, ett felsteg kan sluta illa. Vi andra får nöja oss med att vara bland de potentiella offer som väljs slumpmässigt, våra barn på dagis, eller när vi går på konsert eller liknande. Vilket land man lever i va?

   Gillad av 3 personer

 12. Dnam eksnad skriver:

  En annan aspekt utöver den rent juridiska är den praktiska och moraliska, ett bättre exempel på att de vill ha det så här och att IS är toppstenen, pyramidionen, på den humanitära stormaktens Sveriges pyramid. Låt mig förklara. Den moraliska princip den humanitära stormaktens styrs med är att man väljer ett explicit moraliskt mål, någon som kan presenteras som svart och vitt, detta mål har ofta publik dragningskraft, processen består i att man skapar mediala moraliska arketyper byggda på kvinnlig moral, moderskänslor via proxy. Vi såg detta med de ensamkommande ”det handlar om baaaarn” som inte ens när de visar sig vara 47år och frekventa mördare och våldtäktsmän ruckas på, ”vi står inte ut”. Den svenska staten efter att ha undlåtit att utvisa våldsmän ger yttermera det mildaste straff möjligt för aktivister som tar över flygplan. Hela flyktingkrisen 2015 draperades också i en denna moraliska arketyp baserad på moderskänslor med den döde Alan Kurdi och Europa massinvaderades, inte av barn, utan av unga män som ser Europa som ett ekonomiskt och moraliskt ymnighetens horn, där kvinnor och pengar kan tas utan åtgärd och straff. Vi styrs fortfarande av moderskänslor som nu lägger toppstenen, ”det handlar om baaaarn” och ”vi står inte ut” kommer åter till heders. Så Europa men främst Sverige styrs av arketypiska moderskänslor som kan spridas via media, därför blir det allt oftare ett barn som blir galjonsfigur, återigen samma med klimatet och Greta. Man har funnit en politisk nyckel till kvinnornas psyken och utnyttjar en mekanism, en instinkt, som egentligen är till för ens egna barn. Spridandet av bildmaterial på lidande barn trumfar alla argument. Ingen man kan heller med hedern i behåll, eftersom media och politik styrs på detta vis, argumentera med manlig logik då de man angriper, arketypiskt sett, är barnet i sin moders armar.

  Så den moraliska arketypen baserad på moderskänslor är den ena komponenten i detta. Den andra är då att alla argument mot arketypen, att Kurdi mördades av sin pappa som motiverades av pengar, att ensamkommande oftast är vuxna och ofta kriminella och att det är omoraliskt och farligt att sätta dem med svenska barn, eller att det är grymt mot Greta som har milda förståndshandikapp att göra henne till barnsoldat för en sak hon inte förstår, dessa argument kan inte uppställas. Debatten om genus har sedan länge utnyttjat barn och har nu med allt mera frekventa operationer på barn antagit rena Mengele-proportioner, endast möjligt om man döljer sig bakom en moralisk arketyp.

  Så här kommer den andra komponenten i spel som också delvis har sin rot i kvinnlig psykologi tror jag, inget trumfar barnet, ingen logik trumfar att barnet går först, så när man väl klätt något i barnets moraliska skrud så kan man vara obegränsat ”naiv”, hycklare skriver vi här utanför åsiktskorridoren, inuti den så härskar dock naiviteten, så att skäggiga män i 30års åldern förgriper sig på svenska barn i skolan och på kyrkolägret det beror på naivitet och som vissa intellektuella kallar det ”banal godhet”. Så det blir då så att den explicita moraliska positionen ”det handlar om baaaarn” trumfar alla argument och ingen naivitet kan vara för stor.

  Gillad av 12 personer

  • Christer L skriver:

   ”…. IS är toppstenen, pyramidionen, på den humanitära stormaktens Sveriges pyramid… Den moraliska princip den humanitära stormaktens styrs med är att man väljer ett explicit moraliskt mål…”

   Vem, vad, varifrån kommer denna toppsten? Vem, vad styr och väljer ett explicit moraliskt mål? Varför, varför? Hur kan vi undgå detta?

   Gillad av 1 person

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   DNAM: Helt sant beträffande kvinnorna.
   Därav också den förödande konsekvensen av kv*nn*pr*st*r på lära och liv, i först Svenska Kyrkan och sen i ”frikyrkorna” med kvinnor som ”pastorer” och ”föreståndare” när de följt Svenska Kyrkan i hasorna och både tvingat och ängsligt anpassat sig efter makten och penningen.

   Politikerna ”tvingade” först fram denna ordning som trotsar Bibelns klara undervisning. Numera ”förstår” alla hur självklart det är att kvinnor också ska utöva detta ämbete och inte utestängas därifrån…

   Men Gud gäckar man inte. Som man sår får man skörda.

   Kvinnan lika intelligent som mannen, om inte mer och kvinnan lika dyrbar som mannen, om inte mer. Inte fråga om det.

   Socialismens och Socialdemokratins human-arkitekter ”sover aldrig” utan arbetar oförtrutet på och för sin socialistiska ”himmel” på jorden. Steriliseringarna och devalveringen av människovärdigt var och är bara ett symtom, liksom nu kraftatagen för att ge barn och ungdomar ”rätten” att få ”könsnbekräftande vård och behandling” (ett ord från ”helvetets brevskola”).

   Sjuklöver-partierna är mer eller mindre samma andas barn. Lära och liv följs åt.

   Gilla

   • A skriver:

    Bra Kolosser. När jag var kanske femton- tjugo år såg jag degenereringen på flera områden och tänkte, måntro vad som blir resultatet av det här. Jag föreställde mig att, något kommer det att bli, men visste inte vad. Nu ser jag det, tyvärr en katastrof som troligen accelererar också.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   ”Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare” 2:Kor 11:14.

   En parallell till Regeringens, sjuklöverns, SVT:s SR:s, Aftonbladets, Expressens, åtskilliga myndighetsutövares och aktivisters självbild.

   Bibeltexten handlar om Paulus och de falska apostlarna, de som självsvåldigt ville bestämma över frukten av det Paulus hade lidit och kämpat för som han anför med orden: arbetat mer, varit fängslad mer, blivit misshandlad otaliga gånger och ofta varit nära döden, fem gånger pryglats av judarna med trettionio slag, tre gånger har jag blivit slagen med käpp, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Jag har jämt varit på resor, utstått faror på floder, faror från förbrytare, från landsmän, från hedningar, faror i städer, i öknar, i hav, faror från falska bröder. Det har varit möda och slit, varit många sömnlösa nätter, det har varit hunger och törst, ständiga fastor, jag har frusit och varit utan kläder. Ovanpå detta något som varje dag pressar mig, ängslan för alla församlingarna.

   Sju-klövern? Statsministern? Utrikesministern? Någon i närheten – utom (än så länge bildligt sätt) SD, Jimmie Åkesson, Alternativa medier, Afs och andra som vågar säga det som är sant, rätt och riktigt.

   Gilla

 13. Dnam eksnad skriver:

  Den moraliska arketypen baserat på moderskänslor är vad som gjort att IS, eller sagt på annat sätt, den mest uppenbara och vidriga ondska på denna jord idag, kunnat blir föremål för den ”humitära stormaktens” omsorger. Allt ställs åt sidan, Tove Lifvendahl skriver ledare om baaarn, i Sverige så dör svenskar i kön till canceroperationen, gamla ligger i kiss och äter kalla potatisar, överallt i världen så lider barn, de svälter i Afrika, de bor i halvrasade hus efter tyfoner i Filippinerna osv, men Sverige, den humanitära stormakten lägger allt fokus, alla de arketypiska moderskänslorna på IS, på pyramidionen. Allt annat läggs åt sidan, inga 3-månaders vårdgarantier där, hugg huvudet av folk och våldta och mörda småbarn och den humitära stormakten mobiliserar, från statsminister till utrikesminister till jurister till ledarskribenter. Jag tror att dessa otgyglade moderskänslor är det mest skadliga idag, eftersom man inte kan styra en by eller ett land baserat på moderskänslor, och detta förstår förstås krafter inom islam och IS, och har inte varit sena att utnyttja det nu på det mest explicita sätt, så Lifvendahl skriver om barnen men lika förutsägbart så kommer man i framtiden visa sig ha varit naiv när svenskar mördas i terrordåd eftersom baaaarn måste ha föräldrar, först mamma, sedan pappa, som sedan kan uppfostra en ny generation som vill sprida islam med våld. Vad skall hindra att dessa familjer spenderar alla somrar i jihadistiska läger, för att sedan återvända till koranskolan i Sverige? Det handlar om baaarn, skall de inte få träffa mormor och morfar?

  Så detta var oundvikligt, den princip som styr pk-ismen, arketypiska moderskänslor, skulle likt en magnet finna sin motpol och har nu gjort det i IS, den humitära stormaktens toppsten på pyramiden, pyramidionen:

  Gillad av 7 personer

  • Dnam eksnad skriver:

   Förstår ni? Det enda sättet för att verkligen bevisa den humanitära maktens storhet, att verkligen få utlopp för dess inneboende hybris, det är att lägga en toppsten, en pyramidion. Pyramiden MÅSTE ha en topp, och toppen för en humitär stormakt består i att ta den största ondskan till sin barm, endast så kan man bevisa sin egen överlägsna godhet, att man byggt den högsta pyramiden. Det hela är oundvikligt när det väl satts igång. Nu läggs toppstenen, sedan börjar pyramiden vittra sönder.

   Gillad av 4 personer

   • A skriver:

    Lustigt Dnam, jag har några dagar tänkt på det som en variant av termodynamik. Där entropin hela tiden ökar, möjligen exponentiellt. Jämför tex med eld, det är ofta en mycket stabil process när den väl kommit igång, men problemet är att den hela tiden konsumerar bränslet. Där bränslet är värdet av vad vår kultur producerat, som förvandlas till anergi och en liten del exergi. Det går även att få någon uppfattning om vad som styr hastigheten i processen. Exergi tas ut som anseende, makt och pengar. Många liknande processer tycks vara mycket stabila, men till slut så förstör de ändå sig själva. Jag tänker att hastigheten styrs av att man över tid måste överträffa sig själv moraliskt. Alltså hur snabbt den kollektiva uppfattningen av signalvärdet av de moraliska handlingarna devalveras och måste överträffas. Om man tänker så här, så kan man förstå vad de menar med att invandringen är lönsam.

    Mvh A

    Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   Det först S. Löfven yttrade efter att ha ”utbildats” på Bommersvik inför sin post som Den Store Ledaren var ”Jag är feminist.”
   Allt bedöms nu efter ett kvinnligt perspektiv, män ska bara hålla käft och arbeta!

   Resultatet börjar synas redan nu, det Svenska samhället vittrar sönder av det mångkulturella kaos som inträtt. Dödsstöten kommer när Sharialagar införs.

   Kan det förhindras?

   Gillad av 1 person

   • Andersson skriver:

    Dödsstöten för Sverige kom när den allmänna rösträtten infördes. Sedan har det bara gått utför. Utan krav, inget fungerade samhälle.

    Gillad av 1 person

 14. Göran Holmström skriver:

  Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
  Orkar inte skriva ut hela texten, men kortfattat så bara göra ett försök att ansluta till terror klassad organisation ger i princip per automatik 2 år fängelse om lagen tillämpas strikt.
  Anses brottet grovt så upp till 6 år. det finns nyare tolkningar som är striktare och hårdare.
  Så nog finns det lagrum att använda, men att man mesar och daltar för att inte stöta sig med Imaner, det är en annan pilsner.
  Ps stenkastning och våld mot tjänsteman ger även det upp till 2 års fängelse,
  även tjänstemän som missbrukar sin position exempelvis aktivism kan lagföras och dömmas i upp till 2 års fängelse.
  Slutsats lagar finns det överflöd av, men vilja att följa dom saknas.
  Ny Hashtag #avskaffaregeringen,Nu…

  Gillad av 9 personer

 15. Stig Bergman skriver:

  Genom vanlig polisiär utredningsverksamhet, när de här proselyterna kommer hit igen, så borde man åtminstone kunna få klarhet i hur de rekryterades. Kanske resenärerna, om de nu bara var ambulansförare, t o m är meddelsamma i den situation de försatt sig i. Det kan verka långsökt, men:

  BrB 19 kap
  12 § Om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst eller förmår folk att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst, dömes för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om riket var i krig, till fängelse i högst två år. Lag (1974:565).

  Gillad av 2 personer

 16. malmobon skriver:

  Även om det är så att Thelins teori håller, så är det symbolpolitiken som avgör. Viljan att förändra vad som går att göra kommunalt när vi nu inte fick terrorlagen godkänd.
  Borde varit på plats om övriga partier antagit lagen som SD la fram för flera år sedan.
  Gäller även de borgerliga partierna och V. Morgan Johansson har misslyckats med allt han varit inblandad. i.

  Gillad av 1 person

 17. Fredrik Östman skriver:

  Den konflikt som underligger dessa meningsskiljaktigheter är den som Ferdinand Tönnies en gång beskrev i termerna gemeinschaft och gesellschaft, på vardagssvenska gemenskap och sällskap, den konflikt som under Kalla kriget beskrevs i termena kollektivism gentemot individualism. Det som har hänt sedan Muren föll 1989 är att de flesta liberaler har bytt sida från gemeinschaft, som då kallades individualism, till gesellschaft, som då kallades kollektivism, men de håller fast vid att det är individualism de förespråkar. Det syns väldigt tydligt i argumentationen från hrr Ehrenkrona och Thelin att de vill betrakta varje enskild handling, varje enskild individ, i ljuset av en alltomfattande lagstiftning som gäller alla lika överallt. Ett utpräglat och extremistiskt gesellschaftssynsätt. Därmed står enbart brottsbalkens stadganden till förfogande, och denna brottsbalk är på något magiskt sätt tillämpbar även i främmande land, eller kan ersättas med valfri brottsbalk från ett fjärde land, i detta fall Belgien, återigen russinplockat precis som valet av lagbalk. Men alla de lagar vi har som gäller internationella konflikter och relationer bygger på det äldre gemeinschaftssamhällets principer och tankegångar. Av denna orsak förkastar Ehrenkrona och Thelin dem. Bort nationer, bort nationalism, bort krig, bort synen på den främmande stridsmannen som en soldat. Nej, han är en person som möjligtvis har begått ett brott. Detta är Stalins kollektivism. Detta är Hitlers kollektivism. Detta är vad liberalismen i det moderna samhället har förfallit till.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2019/04/10/en-sociologisk-betraktelse/

  Gillad av 4 personer

 18. Göran Fredriksson skriver:

  Att det bara är skattelagar som kan tillämpas retroaktivt är därför att skattebrott anses vara det värsta hotet mot den politiska adelns vuxendagisverksamhet. Att försnilla skattepengar ger däremot oftast inga straff eller endast låga straff om det rör utdelade bidrag.

  När man hör t.ex. Morgan Johansson orera förstår jag varför det tar närmast oändlig tid att stifta repessiva lagar mot buset och skojarna i samhället. Om statsmakterna däremot får för sig att någon regel är för gynnsam till skattebetalarnas fördel kan man däremot ta ett beslut att upphäva den regeln på ett regeringssammanträde på en fredag och att den skall tillämpas från efterföljande måndag. Sådana beslut fattades t.ex. både när Kjell Olof Feldt och Anders Borg var finansminister.

  Gillad av 10 personer

 19. Anders skriver:

  Vad är der för dålig stil att klanka ned på Lars Hässler? Synnerligen osolidarisk behandling av en medarbetare. Om PE anser att artikeln var fel är ansvaret helt PE:s eget.

  Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det viktiga är att inte acceptera den i grunden kätterska — dualistiska, radikalistiska — premissen att ett litet fel i en detalj gör att hela artikeln, författarens alla andra alster, redaktionen, sajten, alla som någonsin förknippats med sajten, dessas vänner och bekanta och vita släktingar i hundra led har fel och uttrycker ondska i allt de säger och allt de gör. En detalj är en detalj och skall inte föranleda att hela diskussionen övergives och ersätts med en utdelning av bot och straff och ursäkter och fånigt kryperi.

    Gillad av 3 personer

   • Dnam skriver:

    Precis som Scruton nu utsatts av New Statesman för ett karaktärsmord, och Tories fjantar med. Alla är livrädda för vänstern, alla, alla.

    Gillad av 4 personer

   • Anders skriver:

    Men likväl desavouerar du Hässler. Jag förstår inte det här bugandet och bockandet för SvD. Blaskan är ett organ för fienden, och där ljuger man som hästar travar. Det finns ingen anledning att be fienden om ursäkt. Så vinner man inga krig. Hässler må ha haft fel i en detalj. Det är bara att skaka på axlarna och gå vidare.

    Gillad av 2 personer

 20. Svante Jonsson skriver:

  Lööf är jurist. Ingick inte lösningen på detta självförvållade problem i 73- punktsöverenskommelsen? Eftersom redan minst 150 IS- terrorister har kommit tillbaka så var den liberala motorn inte omedveten om terroristproblemet. Nåväl, så mycket har jag begripit; att den världsliga lagen inte har med hjärtats lag att göra; där gäller Anden. Det gick bra att ge amnesti åt gymnasieafghanerna genom någon slags retroaktiv lagstiftning pga. att för dem gällde ömmande skäl före det och det datumet. Så agerar skrymtare och djävulens hantlangare. Som lekman får jag lita på SÄPOs och polisens fotfolk, inte på världslig lag och rätt som verkar djupt anfrätt av en slags gråzonsproblematik. För varje dag som går blir den militära termen ”skymningsläge” alltmer adekvat. Vem är antagonisten? Det lutar åt en inhemsk motståndare.

  Gillad av 6 personer

 21. kolosserbrevetkap3 skriver:

  P.E: ”att regeringsformen kan tillåta retroaktiva lagar vid exempelvis ”krigsfara”, men det stadgandet gäller alltså, underligt nog kan man tycka, bara skatter och inte terrordåd.)”.

  Enkelt förstått: De tjänar Mammon och kärleken till pengar är roten till allt ont.

  Gillad av 5 personer

  • Niklas R skriver:

   Waffen SS räknades inte som en av de grenar som begick brott mot mänskligheten. Så de svenskar som gick med i Waffen SS sågs liknande de svenskar som gick med i någon av de allierade arméerna eller som frivillig i Finska armén. Endast de som bröt mot sin svenska militärtjänst fick problem. Men det gällde alla, inte bara de som var frivilliga i Wehrmacht eller Waffen SS.

   Gilla

 22. Lennart Göranson skriver:

  Vi som för 50 år sedan lät oss förföras av 68-rörelsens locktoner bör nog erkänna att vi på den tiden inte riktigt såg betydelsen av den borgerliga rättsstatens principer. Det är bättre att vara efterklok än att inte bli klok alls.

  68-rörelsen var visionär. Den såg handlingen och resultatet som viktigare än stabiliteten. Det är en hållning som förenar de krafter som kräver radikala krafttag mot samhällsproblem. I det avseendet råder ingen skillnad mellan höger och vänster, om nu den skalan fortfarande har någon giltighet.

  Men den sortens radikalism låter sig inte förena med ett gott borgerligt samhälle. Vi kan inte skydda oss mot totalitära hot genom att själva sätta rättsstatsprincipen ur spel, även om det är lockande att ”visa handlingskraft”.

  Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    En hel rad, alla de som tillsammans lägger fundamentet för en rättsstat. Varav somliga fallerar i vårt land. Vi vet båda vad jag syftar på.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men vi kan inte tolerera intolerans, inte öppna för slutenheten och så vidare. Den gamla borgerliga rättsstaten hade inte haft några skrupler när det gäller att taga hand om fientliga soldater. Det är fullkomligt löjeväckande av hrr jurister och redaktörer att spela upp charaden att deras jihadaktivism har något slags stöd i djupa och gambla juridiska principer.

    Gilla

 23. Björn skriver:

  Jag läste nånstans att en imam tyckte ”IS-återvändare” hade ”rätt till en andra chans”! Men jag fick inte klart för mej, om han menade som terrorister eller som bidragsförsörjda i Sverige…..

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Kanske både och?
   Men imamen ifråga var nog Virk, om jag minns rätt, och han är i IS:s ögon värre än oss vanliga otrogna eftersom han tillhör en subkultur inom islam. Tror han står väldigt högt upp på IS:s ”attgöralista”.
   Egendomligt att just han vill ha tillbaka dessa ultrafanatiker.

   Gillad av 1 person

 24. Alexander Svensson skriver:

  Personligen tror jag att regeringen kunde löst IS-frågan, men de vill inte. Det är helt enkelt inte intressant. Betänk om det varit nazister som varit iväg och krigat för ett nytt nazirike och kom tillbaka när kriget var förlorat. Hur tror vi då det hade sett ut? Man hade nog fan kunnat straffa dem…..

  Gillad av 2 personer

 25. Agatha skriver:

  Till Malmobon: Du har helt feel nar du skriver :”Morgan Johansson har misslyckats med allt han varit inblandad i”.

  Tyvarr har Han lyckats med alltfor mycket .
  Arma Sverige.

  Agatha .

  Gillad av 3 personer

 26. Marcus skriver:

  Vad säger att SE valt att tillämpa lagstiftning på området även om sådan funnits på plats? Vi struntar ex-vis högaktningsfullt i såväl kravet på asylsökandens skyldighet att styrka sin identitet (något Merit Wager skrikit sig hes om), som Utlänningslagen. Underlåtenheten att i dessa fall tillämpa gällande lagstiftning har som bekant medfört:
  a) felaktigt utdelade uppehållstillstånd till hundratusentals individer och där ett väsentligt antal så småningom övergår i medborgaskap.
  b) över hela landet utbrett tiggeri, dvs. människohandel framför våra näsor. Så kan också en och samma person ses sitta och tigga på samma plats år efter år utan att polis ingriper. Som grädde på moset en explosionsartad utveckling av rån och bedrägerier mot försvarslösa äldre.

  Nu sitter vi här och våndas över konsekvenserna av att gällande lagar och förordningar inte efterlevts, liksom senfärdigheten att anpassa befintlig dito. Beträffande exemplen ovan har protesterna bland namnkunniga försvarare av rättsstaten varit minst sagt lågmälda, oklart varför. Då det handlar om att slå vakt om terroristdeltagares rättigheter är plötsligt engagemanget formidabelt. Staten har att fundera över insatser i syfte att minimera risken för nya terrordåd mot sin befolkning. Med mottot ”allas lika värde” blir såklart frågan extra delikat och i ytterst kniviga fall som detta existerar sannolikt ingen perfekt lösning. Det där med Guantanamo var kanske inte så dumt trots allt, nu när vi själva är mål i kikarsiktet?

  Gillad av 4 personer

 27. Willy Lindqvist skriver:

  IS-terrorister har mer än ett medborgarskap, det ursprungliga och det svenska. Varför skulle det svenska medborgarskapet ha företräde framför det ursprungliga? Landet där de har sitt ursprungliga medborgarskap ligger sannolikt närmare geografiskt och det landet borde också ha en skyldighet att ta hand om sina medborgare.

  Gillad av 2 personer

  • Dnam skriver:

   Exakt, då kan man bara ingå avtal med Syrien eller Irak att de får en snabb rättegång på plats. Varför skall vår lagstiftning har företräde, vad är det för imperialism?

   Men vi glömmer i allt ovanstående att de vill ha det så här, de vill ha mördarna på Sveriges gator, ingen annan stans.

   Gillad av 5 personer

 28. Leonidas skriver:

  Hitlers soldater tågade in i Danmark 1940 och ockuperade landet i fem år. För att uttrycka det drastiskt så var vårt broderland den lyckligaste baracken av det naziockuperade länderna. Förstörelsen av egendom och människoliv var förhållandevis lågt vid en jämförelse.

  Under ockupationen minerades hela Jyllandskusten och efter krigsslut så beslutades att minröjningen skulle genomföras av tyska tonåringar. En mycket stor andel av dessa pojkar strök med när minorna skulle detekteras och oskadliggöras. Tonåringarnas individuella skuld var naturligtvis av noll och intet värde men anledningen till att det inte moraliserades var att det tyska folket kollektivt skuldbelades vilket överlag godtogs.

  Med detta i åminnelse så kunde representanter för vår humanitära stormakt föreslå att alla som rest till kalifatet döms till 20 års straffarbete med möjlighet till nåd efter 15 år efter
  godkänd avprogrammering. Sysslan blir givetvis att röja och bygga upp efter all förstörelse. Barn under 15 år kan adopteras bort till pålitliga släktingar eller till främmande kärleksfulla hem.
  Vi kan bistå med penningar från biståndsbudgeten. En början på försoning. Wallström! Hör Hör!

  Sensmoral: Finns vilja finns många lösningar…

  Gillad av 2 personer

 29. Jaxel skriver:

  Är inte detta något av en skendebatt? För även om vi hade lagar mot deltagande (i Is) – hur långa skulle fängelsevistelserna bli?

  Dessa människor är farliga. Det man skulle vilja är att dessa människor inte får gå fria i Sverige – aldrig!

  Gillad av 1 person

 30. Claudia de Longueville skriver:

  I det lilla landet vid polcirkeln hävdar de lagfarna att: ”De som vill hindra terroristerna från att komma tillbaka till Sverige företräder djupt odemokratiska åsikter, som grundar sig på en bristande respekt för människovärdet och de grundläggande principer som bär upp en demokratisk rättsstat.”

  Det är uppenbart, att i det korrupta Svea rike har juristerna transformerats till politiska aktivister.
  Det är den nya sortens rättslärda.
  En kamarilla, som föser de intelligensbefriade politiska nickedockorna framför sig och som bär ett stort ansvar för rikets bedrövliga tillstånd.

  Självsvåldiga, högdragna och arroganta Hilda- och Rubenpotentater, vilka kvickt har skådat möjligheten att tillskansa sig makt.
  En snobbig skara av akademiskt inavlade existenser, lika degenererade, som löjligt högfärdiga.
  En odräglig, sluten och oåtkomlig skock av fisförnäma överstepräster, som anser sig stå över all kritik.
  Ett kotteri, vars upptagningsområde till stor del tycks ha missat detta rikes intelligentsia.

  En skock taskspelare som kräver vördnad och ovillkorligen fordrar, att så fort de med en oändligt nedlåtande och snorkig ton utropar sentensen: ”hotad rättssäkerhet”, så skall alla undantagslöst falla platt till marken.

  Att deras argumentation, i själva verket ingenting annat är än pretentiös goja, frambringad, uppkräkt och idisslad till juridisk sörja, tycks härvid fullkomligt irrelevant.
  Ingen ifrågasätter, utan bara bockar och bugar.
  Hur ruttet är det lilla riket vid polcirkeln?
  Hur korrupta är nationens högdjur?

  https://detgodasamhallet.com/2019/04/14/patrik-engellau-problemet-med-is-terroristerna-kvarstar/comment-page-1/?unapproved=194711&moderation-hash=1bbf0dda55dc97a557481521185b60b2#comment-194711

  Gillad av 4 personer

 31. Jaxel skriver:

  Kanske är det för mycket fixering vid brott och straff. Dessa människor borde givetvis straffas, men viktigare än då är att försöka eliminera den risk de utgör. Lagar som tar sikte på detta – på framtiden – borde därmed inte anklagas för att vara retroaktiva!?

  Hur skulle man kunna lagstifta med denna avsikt – att oskadliggöra den risk de utgör.

  Notera exempelvis att man för inte så länge sedan spärrade in HIV-smittade på obestämd tid om de ansågs sprida smittan. (Ungefär så i alla fall.) Notera att människor kan spärras in på psykiatrisk klinik på obestämd tid om de anses utgöra ett hot mot sig själv eller andra.

  Gillad av 1 person

 32. Gunnar Strandell skriver:

  Efter attentatet mot Twin Towers 11 september 2001 deklarerade president George W.Busch ”War on Terrorism” och bjöd in andra stater att delta. Statsminister Göran Person sa in en TV-intervju att Sverige var med på USA:s sida.
  I USA ledde det till en rad lagändringar, omorganisationer och speciella tolkningar av lagen,
  t.ex. att USA:s lagar inte gällde på Guantanamo eftersom basen inte låg i USA.

  Kan Sverige följa efter och tillämpa de internationella lagar som gäller för tillfångatagna fiendesoldater när det gäller IS-krigare?

  Gilla

 33. Fredrik Östman skriver:

  När får vi se hrr Ehrenkrona och Thelin utkräva ogiltigförklarandet av alla de tiotusentals fall av retroaktiv lagstiftning som har förekommit i Sverige? Vi kan ju börja med de retroaktiva ändringar som har genomförts i det privata pensionssparandet. En retroaktiv avkastningsskatt och ett par konfiskationr är bara de uppenbaraste fallen. Var är de uppwöwda kolumnerna? Rättsstat, vasa? Sverige är inte och har aldrig varit något som ens ytligt liknar en rättsstat. Hur skulle det kunna vara det under Hägerströms fjantfilosofi?

  Gillad av 5 personer

 34. O.T. skriver:

  I värmländska Filipstad har 80 procent av de utomeuropeiska migranterna inget arbete och ytterligare tio procent deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd skenar kritiserar kommunen nu staten för att lägga över ansvaret för migrationspolitiken på dem vilket kan leda till konkurs.

  Kommunen har en skola i vilken 90 procent av eleverna är födda utomlands och 70 procent av de som bor i kommunala bostadsbolagets fastigheter är födda utanför Europa.
  https://samnytt.se/filipstad-forsorjer-9-av-10-utomeuropeiska-migranter/
  Vi får väl skicka in vår konkursansökan kommenterar kommunchefen.

  Vad säger sjuklövern? De som nyss öppnat dörren ytterligare med att bjuda in klimatflyktingar och personer med hälsoproblem.

  IS terroristerna får vi väl kalla grädde på moset

  Gillad av 1 person

 35. Guds lag och människans förordningar skriver:

  Jag har alltså en annan mening: ger vi upp grundläggande rättsstats-rättssäkerhetsprinciper har terroristerna vunnit.

  Där har vi den igen, käpphästen om att det inte är någon mening med att vi försvarar oss för då har terroristerna minsann vunnit (oklart hur, genom att exponera orimligheter i vårt rättssystem?), denna gång parat med ett illa dolt förakt (”du och dina läsare”) för de som inte tillhör Thelins utvalda ingrupp. Käpphästen känns igen, vi har hört den sedan den 12 september 2001, och i sitt verkliga syfte, att hålla västvärldens befolkning på mattan för att kunna genomföra Det Totala Folkutbytet, har den som strategi varit extremt framgångsrik.

  Man skulle kunna bemöta Krister Thelin i sak, man skulle kunna bemöta honom med argument, men varför? Vad skulle det tjäna till? Det räcker med att konstatera att han (och de som drar i hans trådar) vill ha det så här, de vill ha IS i Sverige, de vill ha ännu fler människooffer på Sveriges gator, och att det juridiska trixandet blott är ännu en härskarteknik, ännu en femtekolonnens avledningsmanöver i den psykologiska krigföringen mot svenskarna skapad för att dölja den avgrundsdjupa ondska som dessa män är och företräder och den sadistiska tortyr, det bibliska hat som de projicerar på det samhälle vars axlar lyft upp hela deras tillvaro. Ty så mycket hatar de världen att det enda sättet för dem att känna någonting alls är att skruva upp hatet ännu mer.

  Gillad av 3 personer

 36. Lapp-Lisa skriver:

  Rusar ut, ber henne vänligt riva sönder biljetten
  Då svarar hon strängt och robust
  Nejdetgårintekanintevillintefårinteharintelust

  Gilla

 37. lookslikeanangel skriver:

  Det är faktiskt lite märkligt att Sverige inte har någon
  terroristlagstiftning på plats. Vi har ju varit en – icke
  försumbar – leverantör till IS-”staten”.

  Ibland undrar åtminstone jag, om det finns någon slags
  ”revolutionsromantik” inför den typen av terrorrörelser.
  Något slags förhärligande. Målet helgar medlen….

  Det finns i alla fall relativt mycket bortförklaringar och
  relativiseringar, som det är svårt att förstå.

  Det hedrar inte Sverige precis!

  Gillad av 1 person

 38. Göran Holmström skriver:

  Jag tog mig energi och läste igenom Krister Thelins text. ”Konsten att säga just ingenting”, med så många ord det bara går, är min tolkning, men jag är ju bara en enkel arbetare och vem bryr sig om vad en sådan tycker eller tänker? Dock så är jag en snabbläsande sådan. Lagen är luddig det vet alla som varit i en rättegång, oavsett sida man hamnat på.
  Att enkelt hävda att IS- deltagare inte kan åtalas är ursäkat det mindre fina ordet bullshit,
  lagboken kryllar av lagar som är fullt giltiga och skulle kunna gå att använda!
  Ge mig en halv dag och tillgång till Svea rikes lag så ska jag hitta minst 10 stycken som är juridisk hållbara. Jag kan sätta en flarra valfri singel malt på det uttalandet och ändå vara säker på att inte behöva köpa den!
  Men jag förstår det bakomliggande bekymret. Eventuella rättegångar ser absolut inte bra ut på Den humanistiska stormakten Sveriges CV, så mycket enklare och bättre att, ta till nånannanismen (hoppas jag stavade rätt där ;). Skälen är flera och kan lätt spaltas upp dels så stöter man sig med vissa Imaner som förser dom styrande med röster, det vill man ju undvika in i det sista. Nästa är vad omvärldens press som ”staten” inte har kontroll över, kommer att skriva då kanske ett par hundra Is-krigare, förlåt menar ambulansförare och blodgivare ju!
  Ska lagföras och rättsligt prövas, den pr-förlust vill inte PK-industrin uppleva, hellre så skuldsanerar dom och ger gratis körkort till dessa stackars utsatta ”Offer”.
  Detta är lika självklart som att jag ska arbeta till 75 för att försörja politiker och deras visioner. Men det är inte säkert att jag ställer upp på det.
  Om jag fick endast 5 minuter med statsministern, så skulle jag läsa lusen av honom, så hårt att
  han fick byta kallingar och duscha länge efteråt.

  Gilla

 39. Östrahult skriver:

  Mats Svegfors är en riktig moderat han älskar IS och deras barn och han älskar Margot – en fin moderat. Han borde vara ärkebiskop heder åt Vetlanda och dem som inte platsade i Åsa-Nisse

  Gillad av 1 person

 40. Fredrik Östman skriver:

  De här två filurerna, Thelin och Ehrenkrona, är inte värda alla dessa våra omsorger. Låt oss kontrastera dem med Hans-Georg Maasen, som var chef för Bundesverfassungsschutz, alltså Säpo och IB och Sapo oc FRA och hela klabbet tillsammans gånger tjugo, tio för tio gånger större befolkning och två för högre ambitioner och professionalitet. Vad hände med Maasen? Han mobbades ut och släpades i smutsen av liknande filurer för att han hade den dåliga smaken att avslöja filurerierna. En riktig ämbetsman har alltså redan bytt sida från de onda till de goda. Sanning och rätt!

  Gilla

 41. Fredrik Östman skriver:

  När rättsstatliga principer nu lyftes fram som absolut oomkullrunkeliga nödvändigheter — Hur kommer det sig då att inte varje enskilt asylfall granskas enskilt och rättssäkert INNAN personen i fråga alls släpps över gränsen? Varför räcker ett auktoritärt uttalande av en tjänsteman på mellannivå för att hela Syriens befolkning skall tillerkännas skönsasyl? Var var rättsstaten då? Och dess tillskyndare hrr Ehrenkrona och Thelin? Men vi kan rätta till begångna fel. En Sanningskommission skall utreda varje enskilt fall och utvisa alla bedrägare och inte minst bestraffa alla tjänstemän som har brutit i sitt förtroendeuppdrag för svenska folket. Folket är vi! Sanning och rätt!

  Gillad av 1 person

 42. S Eriksson skriver:

  Behöver händelserna vara straffbelagda enligt Svensk lag? Det räcker väl med att det är straffbelagt enligt Syrisk lag, det har väl utförts där också. Om man campar på annans mark i USA tex så kan man väl inte gärna nå framgång med att hänvisa till att i Sverige så är det tillåtet?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.