Anders Leion: Riva av plåstret? – Skär upp bölden!

Anders Leion

När en förändring anses besvärlig eller till och med smärtsam säger man: ”Riv av plåstret!”. Med det menas att obehaget är övergående – därefter kan man dra fördel av att ha genomfört den nödvändiga förändringen. Uttrycket används ofta i diskussioner om M:s förhållande till SD. Alltså: det är lika bra att bryta den skyddsvall som byggts upp kring SD. Börja tala med dem, använd deras mandat för att främja M:s politik! Denna förändring skulle vara plåsteravrivningen.

Det är det kanske. Men plåster kan inte rivas av om det fortfarande skyddar ett blödande sår – och här är situationen värre. Under plåstret finns en böld som dunkar av smärta. Det är alltså farligt att riva av plåstret om man inte också är beredd att ta till kniven.

Och det är man inte. Det skulle innebära att partiet, M, skulle vara villigt att på djupet diskutera invandringen och dess följder. Det skulle röra skolan, bostadsbyggandet, kriminalpolitiken, socialförsäkringarna, reglerna för medborgaskap och – framförallt – utformandet av kommande års regler för invandringen. Att börja tala med SD är alltså bara första steget. Det inser också moderaternas ledning. Den första operationen, att riva av plåstret, är bara början på en djupgående, vittomfattande och för många smärtsam total omprövning av den egna politiken.

Det M måste ta ställning är alltså: vilket framtida samhälle måste vi acceptera om vi väl börjat förlita oss på SD:s mandat? Är det ett pris värt att betala för att erövra och behålla makten? Är det dyrare än att köpa sig Mp:s stöd?

Vad tror du? Vad lutar M åt? Är partiet villigt att sätta kniven i bölden, att på djupet ta itu med invandringens följder?

Det är en svår fråga. Ett sätt att besvara frågan är att ställa den till sig själv. Vilket blir samhället om invandringen plötsligt sätts till 0?

Såvitt jag förstår ändras ingenting under de första 5–10 åren. Därefter kommer så småningom en skillnad att uppträda i förhållande till det samhälle, som en fortsatt invandring istället hade skapat. Den kommer inte att vara så stor. Främst kommer den att yttra sig som en lugnare miljö i för-, grund- och gymnasieskolorna. Alla andra med invandringen förenade problem kommer i huvudsak att vara kvar. Tror ni att M kommer att anse denna vinst vara tillräcklig för att samarbeta med SD?

Sätter man sedan kniven djupare i, måste man förmå människor med uppehållstillstånd och kanske även medborgarskap att återvända. Det är, tror jag, fullt möjligt. Det kan ske med tillräckligt saftiga morötter: Ge dem som återvänder ett bidrag på en miljon och ta deras DNA innan de åker hem, så att de inte kan återvända för att nytt varv. Det vore i de flesta fall en lönsam affär för Sverige – men det vore framförallt ett effektivt bistånd. Ursprungsländerna skulle förses med kapital, och, i en del fall, med kunnande som kan användas för lokal utveckling.

Det finns bara en svårighet förenad med ett sådant program: De som inte har något hemland att återvända till skulle stanna kvar. Hur stort detta antal är kan jag inte överblicka. Ytterligare en kategori skulle vara kvar – av egen, fri vilja. Det är de som lyckats så bra här, att en miljon inte betyder tillräckligt mycket för dem. I de flesta fall tror jag det svenska samhället i övrigt kommer att vara nöjt med deras val. Det är antagligen i de flesta fall välutbildade, driftiga människor.

Men, förstås, det finns också andra.

Egentligen kan jag inte förstå vad det skulle vara för svårigheter med ett sådant återvändarprogram. Det borde kunna tilltala också M:s strateger, partiledning, medlemmar och sympatisörer.

Svårigheterna ligger nog i det första programmet – att stänga gränsen. Men utan detta steg vore nästa – att locka till återvandring – meningslöst.

Man kan se beskrivningen här som ett tankeexperiment, för att testa den egna inställningen. Vad hoppas jag på när jag vill ha en annan invandringspolitik? Den frågan är nog lätt att besvara för de flesta gamla nog att ha egna minnen av ett annat samhälle. Följande frågor blir: Kan jag komma dit? Vilka tänkbara åtgärder finns det? Vad blir slutresultatet?

Tankeexperimentet här har visat att de skillnader som kan väntas uppträda tar tid. Det är alltså ingen idé att besvara alla samhällsproblem med ”stoppa invandringen!” Visst. Det måste man.

Men dagen efter stoppet är världen nästan likadan. Skolmyndigheterna kommer att sköta skolorna lika världsfrånvänt och taffligt. Bostadspolitiken kommer fortfarande inte ha några bostäder att erbjuda ungdomar och andra. (Möjligtvis sjunker priserna på ägda bostäder något om många säljer inför återflytten – och köerna till hyresbostäder blir kortare). Kanske blir den första påtagliga effekten minskade ordningsproblem – i skolan och på gator och torg. Det är i så fall en väsentlig vinst.

Man måste ändå ha två bilder i huvudet samtidigt: Den som beskriver dagens samhälle med fortsatt massinvandring och den som kommer dagen efter ett invandringsstopp. Skillnaden dem emellan är, tyvärr, inte så stor.

Detta är inte sagt för att förringa dagens problem, inte heller för att motarbeta ett invandringsstopp. Jag har istället argumenterat för att man måste intressera sig också för samhället i dess konkreta delar, här och nu. Att tro på en förändring av invandringspolitiken, som ändrar allt i samhället, är bekvämt – men, det är också att bedra sig själv.

37 reaktioner på ”Anders Leion: Riva av plåstret? – Skär upp bölden!

 1. Peter Strandberg skriver:

  Man behöver inte ge 1 miljon i återvändandebidrag. Räcker med att ta bort försörjningsstöd. Varför skulle nån vilja frysa i Sverige? Krydda med ett bidrag på 100000 kr till den som återvänder.

  Gillad av 2 personer

  • Tritonen skriver:

   Ja, eller kanske trappa ner försörjningsstödet med 10% om året och trappa upp återvändande-summan motsvarande med början på ca 100.000. Vore intressant att se.

   Gilla

  • Elof H skriver:

   Erbjud enkel mat och sängplats i sovsal, inget mer, så får vi se hur stort intresset för att stanna kvar är. Omedelbar inlåsning vid brott tills utvisning kan ske skulle också hjälpa. Observera att allt ovan är helt i enlighet med de internationella avtal och konventioner vi skrivit på.

   Gillad av 6 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Ekonomiska styrmedel som är mera osökta, består av nedtrappning av bidragen och att bostäder i attraktiva områden reserveras för den verksamma befolkningen. – Barnbidrag ersätts med barnavdrag på inkomsten före skatt, migrationsverket ersätts med ett repatrieringsverk med en personal som är garanterat fri från folkblandningsaktivister. – Familjeåterförening realiseras genom repatriering eller inte alls.

  Hur en extremt human invändningsfri ordning för migration skall se ut, inser man vid begrundande av en planet med två länder där det ena befolkas med normalt medmänskliga, kompetenta och ansvarsmedvetna och det andra av lättretliga inkompetenta som ständigt strider inbördes men ändå skaffar rikligare avkomma än det finns försörjning till.

  Det humanaste jag hittar som är långsiktigt hållbart, är att eventuellt territorium för flyktingar undan striderna och nöden skall avstyckas från flyktingarnas hemland. – Något ännu mera människovänligt går inte att hitta. – Att öppna gränserna är mordbrännarpolitik.

  Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Gillad av 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  De ”värderingar” som regeringen Reinfeldt anammade kommer inte att kunna överges förrän M inser att de befinner sig i en djup kris. Detta är ännu inte fallet såvida inte landet hamnar i en allvarlig kris. Det är inte sannolikt varför M kommer att fortsätta hanka sig fram ända tills man når en punkt när förödmjukelsen blir outhärdlig som att de skulle rasa ned mot 10% strecket. Något sådant är inte uteslutet om deras väljare fortsätter att vandra iväg mot SD och KD.

  Gillad av 6 personer

  • Axel skriver:

   Tuffa M Uffe med sin verbaliserade good will politik, är ju bara ett enda bortdribblande av åtgärder som behövs.
   Svammel måste bytas ut till enkla raka ord som folk förstår innebörden av. Han får kliva av bilförsäljarrollen, där han säljer 15 000 kronors bilar.

   Gillad av 2 personer

  • Kalle skriver:

   Jag hade en dröm. Det blev en statskupp, där militär och polis gick samman och marcherade in i riksdagen och deklarerade övetagande. Motiveringen var att regeringen inte är demokratisk. Landet har ett parti på nästan 18 % av väljarna. Dessa ges inget utrymme för att få fram åsikter som främjar landet till förbättring.
   Därför avsatte man och sanerade bort de värsta avarterna. Sossarna med sin rasbiologiska bakgrund, ds för Centern. Sådana stamtavlor är inte rumsrent i Sveriges riksdag. Därför måste dom saneras kraftigt.
   Hoppas att det blir en sanndröm.

   Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Ett faktiskt stopp för asylinvandring och anhöriginvandring, inte under ett år utan under mycket lång tid framåt, skulle förändra allt! Även om skillnader rent konkret skulle ta tid och bygga på att fler förnuftiga beslut fattas. Det skulle ändå betyda att man slutar fylla på problemen i strid ström, vilket nu sker med sisådär hundratjugotusen nya människor från svåra islamska kulturer varje år. Det skulle betyda att man kan lägga ner Migrationsverket, förstärka gränspolisen och starta ett återvandringsverk. Det skulle betyda att landsting och kommuner med ansvar för sjukvård, skola, boende och socialbidrag, fick en chans att planera ekonomi, personal och lokaler med viss överblick och med hopp om att kunna fullgöra sina uppdrag. Det skulle kunna betyda att politiker kunde ägna tid och kraft åt att vara oeniga om hur man ska göra med kärnverksamheter och välfärdssystemen i stället för att låtsas ägna sig åt det, medan alla resurser egentligen läggs på invandring och curlandet med invandrare. Utan redovisning av att så sker och av vad konsekvenserna blir. Både ekonomiskt och socialt. Det skulle kunna betyda att polisen och rättsväsendet fick resurser och uppbackning för att fånga brottslingar och utdöma rimliga straff oavsett gärningsmännens härkomst, kanske rentav med ny verklighetsanpassad lagstiftning. Att man kunde skydda allmänheten.
  Det skulle kunna betyda att politiker har börjat se sig som representanter för svenska folket och inte bara för sig själva eller sina partier med makt och förmåner. Att de accepterar att deras uppdrag är att handskas ansvarfsullt med svenska folkets skattemedel till det som gagnar det svenska samhället bäst. Wow, det vore nästan som att Sverige kunde få chansen att bli en riktig demokrati där alla invånare får ha åsikter om allt och där alla partiers argument granskas av varandra med tuffa debatter men utan utfrysning och smutskastning. Nya media kan återuppliva äkta fristående journalistik som återger kontrollerade fakta utan värderande formuleringar, granska makthavarna och ifrågasätta klimathotshets och genusteorier i stället för att indoktrinera till dem. Anders Leion har rätt i att det finns mycket att ta itu med utöver ett invandringsstopp, men som startsignal för en ny politisk epok och som en av förutsättningarna för att kunna förhindra en samhällskrasch, så står det högst på önskelistan.

  Gillad av 9 personer

  • Christer L skriver:

   En så vacker dröm! Och ändå så avgränsad och ekonomisk…! Innan sådant kan ske måste hela gänget från DÖ bort, diskvalificeras från det demokratiska spelet. Den politiska tyngdpunkten måste ändras till en motkraft mot globalismen, en effektiv bromskraft, inte en medkraft. För detta krävs ett folkligt uppvaknande i stil med det franska: hit men inte längre och därefter tvärtom.

   Gillad av 3 personer

 5. Östrahult skriver:

  Moderaterna irrar runt som en skock höns och är ute och gruffar om saker som ingen bryr sig om. Det är fel personer som styr partiet, t ex parasiterande PR-konsulter och uppburna divor sedan förr. Detta har lett till att partiet är introvert och man gillar inte utbölingar. En sökning på Heberlein på hemsidan ger noll träff. Det är livsfarligt med den kultur som finns inom partiet när kärnan är ryggkliare. Det är beklämmande att se hur partiet behandlar Bali och Heberlein. Väldigt småaktigt och trångsint. Moderaterna har under en längre tid tillåtit kommunister och galna miljöpartister ha ett orimligt stort inflytande pga låsningen kring SD. Så länge inget görs åt detta så har partiet noll trovärdighet.

  När det gäller globaliseringen så är det alltför många moderater som inte kan skilja på:

  • Korrupt byråkrati i Bryssel
  • Frihandel och inre marknad
  • Fri rörlighet
  • Bidragsberoende invandring
  Moderaternas kärnväljare borde vara det man ibland kallar den ”nettoskattebetalande medelklassen”. Men så är det inte och framförallt agerar inte partiet i enlighet med detta. Snarast ser ledande personer ner på medelklassen. Man har tappat stödet från näringslivseliten, eftersom den mår mycket bra i sosse-Sverige. Men dess inflytande i partiet har inte ersatts av medelklassen utan av PR-konsulter och av folk som har politiken som levebröd.

  Gillad av 4 personer

 6. Aurora skriver:

  När man talade om EUs fria rörlighet trodde man att det skulle betyda att utbildad arbetskraft skulle dra fördel av bättre möjligheter att flytta över gränser. Så blev det inte. Det blev mera de utan utbildning som sökte sig till länder med bättre sociala förmåner. Göran Persson insåg det. Det är lika fel att tro att de bättre utblldade med arbeten skulle stanna i Sverige. De har istället möjligheter att flytta till andra länder där bättre yrkes.-skola,-vård,-och språkförutsättningar finns för deras familjer. Det är de socialbidragsbehövande som blir kvar här. Det bevisar redan flyktingströmmarna. De med bättre utbildning väljer andra länder, som exvis Kanada, medan Sverige är en bidragsmagnet för de outbildade. Och hur mycket man än menar att invandring är bra för Sverige så är det absolut inte analfabeter och fundamentalistiska islamister som bidrar till det. Men istället för att dra lärdom så spär extremvänster agendaaktivister på vägen mot förstörelse av landet genom att försvara inflödet av analfabetism och extremism med hävdandet s.k humanitära skyldigheter och åtaganden.

  Gillad av 9 personer

 7. larsbernhoff skriver:

  Berömvärt av Leion att vilja lyfta på så många stenar samtidigt som blir berörda om det ska bli en radikal förändring kring en invandring som är gjord utan eftertanke. Kärnfrågan är hur ska vi minimera skadorna men behålla det positiva. Det är mycket som inte har fungerat eftersom våra regler för bidrag och integrering knappt kunde hantera en normal situation och därför gav incitament för ett överdrivet intresse att vilja komma till Sverige.
  Våra utvisningar fungerar inte med att locka med ett antal 10.000 kr som lockbete. Att då locka med ett antal 100.000 kr är att renodla frågan till en ekonomisk fråga. Vad är priset för att en olönsam invandrare ska lämna oss och aldrig komma tillbaka?
  Sverige har inte debattmässigt lyckats skilja på ekonomiska flyktingar och asylinvandrare. Nu ska vi skilja på olönsamma och lönsamma. Vi lyckas inte utvisa de som rättsligt ska förvisas ur landet. Vi har ännu inte lyckats undvika kompetensutvisningar dvs vi skickar iväg de som är lönsamt integrerade efter många års etableringskostnader.
  Jag misstror att våra partier inkl M kan klara ut en sådan total genomgång av vad som krävs för att lösa de oönskade konsekvenserna av en släpphänt invandringspolitik, när vi grunden är positiva till arbetskraftsinvandring och tom behöver det.
  Leion lyfter för en debatt som är för drastisk. Ju mer vi kan bli överens om problemen kan det ge underlag för konstruktiva tankar. Moderaterna har åtminstone tillsatt en integrationskommission med flera nya och kloka personer. Det är ett steg framåt men kommer inte att leda till en prislapp på en miljon kronor per frivillig återvändande som Leion föreslog även om det ekonomiskt skulle gå att motivera. Det finns för många dimensioner som ingen klarar ut att diskutera samtidigt. Bölden under plåstret har sitt ursprung i mer än en felmedicinering under lång tid.

  Gillad av 1 person

 8. Palle9 skriver:

  Anders: du skriver
  ”Det M måste ta ställning är alltså: vilket framtida samhälle måste vi acceptera om vi väl börjat förlita oss på SD:s mandat? Är det ett pris värt att betala för att erövra och behålla makten? Är det dyrare än att köpa sig Mp:s stöd?”
  Denna jämförelse haltar betänkligt – när nu C och L brutit sig ur Alliansen, kan väl inte Mp:s väljarsiffror mäta sig med SD:s. De utgör ju mindre än en fjärdedel av SD, och hade inte ens funnits kvar i riksdagen utan stödröster från S-väljare. Om M och KD vill ha någon utsikt att komma till makten är nog enda alternativet samarbete i någon form med SD.
  Du har rätt i att samhällsproblemen inte försvinner över en natt om invandringspolitiken görs betydligt mer restriktiv, men vem har hävdat det? Däremot borde det väl inte vara så svårt att inse att en kraftig strypning av antalet uppehållstillstånd är en nödvändig men inte tillräcklig första åtgärd att vidta om man överhuvud taget ska ha en chans att få till stånd förbättringar.

  Gillad av 2 personer

  • Christer L skriver:

   ”Om M och KD vill ha någon utsikt att komma till makten är nog enda alternativet samarbete i någon form med SD.”

   Och acceptera att underordna sig huvudsyftet och inte ställa villkor a la Lööf.

   Gilla

 9. Loke skriver:

  ”Såvitt jag förstår ändras ingenting under de första 5–10 åren.”

  Ett invandringsstopp skulle ge mycket stora signaleffekter till ekonomin. Ett återvändarprogram omfattande ca 1 miljon bidragsförsörjda skulle störta ner Sverige i en recession fullt jämförbar med vad som hände efter börskraschen 1929. Återvändarprogrammet skulle för nu levande äldre människor innebära den störst ekonomiska omställningen de varit med om i hela sitt liv. Bostadspriserna skulle rasa till nivåer vi inte sett sedan 1990 talet. Kronan skulle sjunka som en sten.

  Svenskarna har sedan länge via valurnorna besvarat frågan; – Wollt ihr den totalen Immigration? med ett rungande -Ja!. En stor majoritet har också anpassat det dagliga livet i sin bekräftelse av att de accepterar utvecklingen. Samhället är i grunden omstöpt för att via skatter försörja ett betydande antal nya invånare. Omställningen har skett under cirka 30 år och det är realistiskt att tro att en påtvingad återvandring skulle kunna slutföras under ca 10 år.

  Utöver anställda i välfärdsindustrin riktade mot skatteförsörjda migranter skulle även arbetskraftsbehovet för alla privata bolag inom dagligvaruhandel, sjukvård, apotek, byggbolag, skolor, transporter och bemanning minska kraftigt. Arbetslösheten i Sverige skulle bli skyhög. Statens inkomster skulle minska kraftigt. Utländska bolag skulle temporärt under 5-10 år minska investeringarna under tiden osäkerheten om det politiska läget består. Utöver de återvändande invandrarna skulle ett betydande antal övre medelklassvenskar friviligt och ofrivilligt söka lyckan utomlands.

  Om återvandringen måste ske med våld så skulle problematiken ovan förstärkas än mer.

  Det här är inget inlägg som argumenterar mot återvandring. Alternativet att fortsätta migrationen innebär att Sverige avvecklas som nation och på sikt går mot inbördeskrig. Det är inte heller trevligt.

  Det är begripligt att absolut ingen vill diskutera öppet vilka konsekvenserna ett omfattande och effektivt återvändarprogram riskerar att få. Utmaningen blir att fasa ut de skatteförsörjda långsamt och skola in de friställda i nya produktiva arbeten inom exportindustrin. Det minsta problemet är vad vi gör med de ansvariga politikerna och de pådrivande administratörerna inom den offentliga sektorn.

  Gillad av 3 personer

  • Rune skriver:

   ” Bostadspriserna skulle rasa till nivåer vi inte sett sedan 1990 talet.”
   Skulle det vara dåligt? Vore det inte bra om det skulle gå att hitta bostäder till hyggliga priser? För mindre bemedlade?

   Gillad av 2 personer

   • Loke skriver:

    Nej inte dåligt generellt. Boende i HR och de flesta yngre svenskar får en stor fördel. En del personer med höga lån och hög skuldsättningsgrad i storstäderna skulle drabbas av ekonomisk katastrof., men de har också spekulerat och tagit höga risker.

    Gillad av 1 person

  • Dnam skriver:

   Ett invandringstopp skulle ju vara riktat för att vara effektivt, liknande Trumps ”muslim ban” som det kallas. Varför stoppa en och annan superintelligent indier och kines, de är många nu i storföretagen. Nej, det är ju ett invandringstopp riktat mot endast vissa länder och kulturer som är relevant, detta hade ju haft ett enormt stort signalvärde att vissa kulturer inte är önskade och just av denna anledning så kommer det inte att genomföras, företagen vill ha sina indiska programmerare och ingen i sjuklövern har moralisk ryggrad nog att genomföra ett riktat invandringsstopp. Nej, ytterligare katastrofer behövs för att väcka svensken, kanske påskyndade av Sverigeavdelingen av IS? Endast då kastas nog de styrande ut, hoppas det går snabbt och att så få oskyldiga som möjligt dör i de kommande terrordåden.

   Gillad av 2 personer

 10. Erik2 skriver:

  M är idag inte berett att ge sig på bölden. T ex måste man först erkänna att den finns. Men det gör man inte. Än så länge så låtsas man bara att man ser den och tror då att man ska kunna fånga in alla dessa missledda som ser denna böldhägring. Jag tänkte för några år sedan att M höll på att göra sig till ett 15% parti. Men det var fel. Man håller på att göra sig till ett 6-8 % parti. Sedan finns det en del medlemmar i M som ser klart, men de toppstyrs av Bommersviksinfluerade toppar. Hur konstigt det nu än kan verka. Om nu bara folk kunde gonomskåda L också…

  Gillad av 3 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   ERIK2: Tack! Så sant.
   Beträffande 6-8% parti; jag hoppas det – och att de som lämnar M väljer partier utanför sju-klöver klövern. Annars blir det som ”kejsarens nya kläder”…

   Gilla

 11. A skriver:

  Visst A.L, man måste gå på det viktigaste först. Men man måste bryta med lögnen, annars kommer allt vara ogjort. Låta mer sanning och mer ansvar vara ledstjärnan. Ett samhälle som är ärligt mot sig själv. Att kliva ur problemformuleringen svaghet kontra styrka. Sanning är en tidlös referenspunkt som måste vara det självklara. 🙂 Sanningen kan aldrig gå bort sig, utan innebär att man alltid strävar efter att göra det bästa av den situation man råkar ha. Man tar korten och spelar dem väl. Jag påstår att lögnen bara kan förbruka samt flytta värden, aldrig skapa dem. Den är beroende av sanningen på det viset, som är det enda som kan skapa något. Tänk efter, och motbevisa om jag har fel. Jag uppfattar att denna logik går igen i allt. Människa, teknik ,natur, spelar ingen roll. Möjligen kan kvantmekanik vara ett undantag?

  Mvh A

  Gilla

 12. Göran Holmström skriver:

  Gillade artikeln, minus tanken om 1 miljon i bidrag för att återvända, tänk vilka köer av Flyktingar det skulle skapa som också ville ha ”Sin mille” för att åka hem.
  Nej stryp bidragen till absolut minimum, samt låt samtliga bidragstagare arbeta för bidraget, enform av samhällstjänst är en väg att gå.
  Det räcker med det, alla friåkare kommer inte vilja vara kvar då krav ingår inte i en friåkares ordförråd.

  Gillad av 7 personer

  • Kronblom skriver:

   Även om jag anser att en halv mille per person räcker så är det ändå ett lågt pris med 1 miljon om man lägger samman kostnaderna för en person per år. Visst kostar sådant men det är en engångskostnad. Än så länge har svenska staten en hyfsad kreditvärdighet och låg statsskuld i internationell jämförelse så de kan finansiera detta med lån. Konkursmässiga kommuner skulle dra en lättnades suck. Jag säger som GM chefen sa när de la ner SAAB: Hellre ett kort helvete än ett livslångt. Sen kommer lägre solaktivitet att göra landet kallare under några år framåt. Kyligare och längre vintrar kommer att bidra till att påskynda återvandringen. Bunkra upp med ved och pellets 😉

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Kronblom du kan ha en poäng där, det är bara min orättvise gen som skriker lite över tanken att jag fick minsann ingen mille av staten, varför ska dom ha en.
    Intressant med lägre solaktivitet, av en slump så håller vi på med alternativa uppvärmningar av kåk och garage, mest för att spara pengar, och utmaningen att bli självförsörjande, det finns ett program på Netflix som heter Of the grid, där olika personer valt att leva på det dom producerar själv.

    Gillad av 1 person

 13. Argus skriver:

  Som i så många sammanhang handlar det om individen kontra kollektivet, så även hos de som kommer hit. ”Bara jag och min familj.” Vad som händer i stort är ointressant. Somliga skulle kalla det att vara sig själv närmast, och undra vad det är för fel med det. (Vill minnas att någon föreläsande före detta polis med utländsk bakgrund sade sig förstå de afghanska ungdomarna och skulle ha gjort likadant.) Men när detta möter en slapp och likgiltig migrationspolitik får vi som resultat Sveriges situation i dag, förvärrad sedan 90-talet.

  Vi har inget annat land, samhälle, att fly till. De kan återvända till något de är bekanta med. Det kan raljeras, ibland med rätta i en del fall (då det närmast handlar om materiella ting eller företeelser som var utslag av den just då rådande tidsandan), över de som saknar det gamla Sverige, men det fanns en gemenskap i många sammanhang som nu eroderas.

  Det var inte unga män, eller pojkar, säg 16-45 år, som tog sig till Sverige från Finland med svansen mellan benen under andra världskriget.

  Det är naturligtvis så att så att ett invandringsstopp inte skulle medföra några omedelbara positiva förändringar, men bördan på landet att hantera befintliga problem skulle inte växa lika fort.

  Vad gäller återvandring och bidrag till sådant, så vill jag minnas ett samtal (T. Gür?) där långt större belopp diskuterades i ett litet filosoferande, där man konstaterade att det nog inte skulle räcka.

  Gillad av 1 person

  • Argus skriver:

   Repatriering har ju som sagt kommit upp som tanke, men kom på vilket tillfälle jag tänkte på; Thomas Gürs samtal med Ann Heberlein, hos Ledarsidorna. Där våra ”utmaningar” med att skapa låglönejobb, utbilda eller repatriera bl.a. diskuterades.

   (Det är tragisk ironi att det land som närmast kommit längst, även om vi har gott sällskap bland många västländer, från forna tiders klaner, och där närmast frid rådde ett tag ska drabbas klankriminalitet och blåljusbrott. Det tycks som om nordbon får börja tugga flugsvamp (igen) för att bli riktigt förbannad och sätta ned foten. Det borde gå, brotten begås trots allt på vår planhalva.)

   Gillad av 1 person

 14. Dnam eksnad skriver:

  Endast en socialist i hjärtat rör sig med mina pengar på detta vårdslösa vis, en miljon minsann, jojo. Jag kanske hellre vill ha en regering som ändrar grundlagen så att vi kan utvisa folk dit det blir billigast, statslösa eller inte, till tredje land i läger med taggtråd? Miljonen är min glöm inte det, inte din.

  Gillad av 5 personer

 15. Ulf Elvestedt skriver:

  Moderaternas politik är obegriplig – om man inte förstår att de drivs av prestige. Att vara det ledande borgerliga partiet som alla andra borgerliga partier skall följa tycks viktigare för Kristersson än att skapa det kraftfulla borgerliga block som väljarna vill ha. Utan SD kan Sverige aldrig bilda en sant borgerlig regering. C och L är ju inte att räkna med.

  Gillad av 1 person

 16. lenam skriver:

  Man kan verkligen inte ge 1 milj till alla som vill återvandra. Bättre skära ner på bidrag. Det finns ju många som trots allt försörjer sig här. Med 1 milj försvinner även dessa. det verkar inte rimligt att ge 1 milj bara till bedragarna som vill leva på bidrag. Nej skär ner på bidrag till de som inte är födda här. Verkar rimligt. Samt utvisa de som gör brott.

  Gillad av 1 person

 17. Gunnar Strandell skriver:

  Fortsatt hög invandring av människor som har svårt att ta de jobb som behövs i Sverige kommer att leda till allt sämre levnadsstandard för nästan alla invånare. Så småningom blir landet inte längre attraktivt att söka sig till.

  Återvandring är mera vansklig än ekonomi. Det är vanligt att de som flytt när det var besvärligt inte är välkomna tillbaka. Vi har sett det med balter som fått stryk när de semestrat på sin gamla hemort och med Chilenare.

  När det gäller M och S tror jag att de fortfarande ser inflödet av nya väljare som en väg att köpa röster och komma ur det låsta läge Sverige hamnat i. Att C övertrumfar dem säger allt jag behöver veta om deras politik.

  Gilla

 18. Alexander Svensson skriver:

  Den som tror att SD vid makten kommer stoppa invandringen och göra Sverige till ett ”bättre” land har totalfel. SD har bytt riktning och vi kommer få exakt samma utveckling med SD fast det tar längre tid. Har själv gått över till AFS, det borde även andra lurade SD-väljare göra.

  Gilla

 19. olle reimers skriver:

  De som inte är villga att ta itu med ett verkligt problem och skyller det på någon annan är inte värd någon som helst respekt.

  Matlådan blir inte bättre om man låter bli att öppna på locket för att man tror att innehållet är ruttet.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.