Mohamed Omar: Palmsöndagen

Mohamed Omar

Idag är det den 14 april och palmsöndag och alltså ännu ett tillfälle för mig, ateisten och ex-muslimen, att skriva om våra högtider och vårt kristna kulturarv. Palmsöndagen är den första dagen i stilla veckan, som varar fram till påskafton den 20 april.

Dagen heter palmsöndagen eftersom man firar då Jesus gjorde sitt intåg i Jerusalem ridande på en åsna. Han hyllades av folket som strödde palmkvistar på hans väg. Så här beskrivs scenen i Markus evangelium:

Och de förde fålen till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra åter skuro av kvistar och löv på fälten och strödde på vägen. Och de som gingo före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Välsignat vare vår fader Davids rike, som nu kommer. Hosianna i höjden!” Så drog han in i Jerusalem och kom in i helgedomen; och när han hade sett sig omkring överallt och det redan var sent på dagen, gick han med de tolv ut till Betania.

Det är samma händelse som man firar den första söndagen i advent. Jesus är en kung. Han är Davids son. Men han är annorlunda. Hans rike är inte av denna världen. Han kommer inte med en här. Inte heller med guld. Han är fattig. Men ändå är han mäktigare än alla världens kungar. Han kommer, enligt den kristna läran alltså, att besegra döden.

Varför rider han på en åsna? Jo, för att visa att han inte är som världens kungar. Och för att uppfylla en gammal profetia:

Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

Varför kom han till Jerusalem? Han kom för att fira den judiska påsken med sina lärjungar. För judarna handlade påsken, och det gör den fortfarande, om befrielsen från träldomen i Egypten. För kristna handlar den om Jesu lidande, död och uppståndelse.

Jag tror inte att Jesus var Gud, och inte heller att Muhammed var Guds profet, men eftersom jag har erfarenhet av islam kan jag tydligt se skillnaderna mellan Jesus och Muhammed. Den arabiske profeten Muhammed var en riktig kung. Han styrde ett rike. Och han befallde faktiskt att de som var upproriska skulle dödas, bland annat genom korsfästelse. Jesus däremot, hans rike var inte av denna värld. Han korsfäste ingen, utan blev själv korsfäst.

Biskop Frans Michael Franzéns psalm ”Bereden väg för Herran”, skriven 1812, handlar om Jesus intåg i Jerusalem. I psalmen sägs det om Jesus att han stred med ”andens svärd”, inte med riktiga svärd. Och att han kom utan härar. Han var inte kung över något jordiskt rike. ”Giv akt, det helga riket ej är av denna värld”, heter det i psalmen.

I detta avseende skiljer han sig från profeten Muhammed som stred med riktiga svärd. Och han kom med härar. Muhammed styrde som enväldig kung. Man måste rätt förstå skillnaden mellan Jesus och Muhammed för att förstå skillnaden mellan islam och kristendom.

Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt;
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar, när han lider.

När Muhammed predikade i Mecka, i sin hemstad, handlade hans verser om domens dag, himmel och helvete. Sedan utvandrade han och hans anhängare till Medina där han grundade en stat med sig själv som profetkung. Nu började verserna handla om lagar, om brott och straff. Koranen är alltså uppdelad i två huvuddelar, den meckanska och den medinesiska. Den tidiga delen är mer poetisk och den senare mer prosaisk.

Evolutionsbiologen Richard Dawkins fick en anglikansk uppfostran, men är ateist. Han tror alltså inte på någon religion alls, men han är klok nog att göra skillnad på dem. Detta retar förstås det politiskt korrekta etablissemanget som bara går med på kritik mot islam om man också kritiserar kristendomen – knappt ens då.

Dawkins har beskrivit sig själv som ”kulturkristen” och ”sekulär kristen” och säger att han tycker om att sjunga julpsalmer och känner nostalgi för kristna traditioner. Så skulle jag beskriva mig själv också.

Förra året blev Dawkins anklagad för islamofobi då han på Twitter (16/7 2018) jämförde kyrkklockornas klang med islams utrop ”Allahu akbar”. Han lade upp ett foto på sig själv sittande utanför Winchesterkatedralen och kommenterade att ljudet av kyrkklockor var så mycket behagligare än islams ”aggressiva” utrop.

Men en muslim får tycka att Koranen är bättre än Bibeln och att böneutrop låter bättre än kyrkklockor. Det struntar vänstern i. ”Allahu akbar” betyder just detta – att islams gud är större och bättre än allting annat. Att islams gud är större betyder att islam ska dominera. Inte konstigt att utropet kan uppfattas som hotfullt av icke-muslimer.

När Dawkins blev ombedd att förtydliga vad han menade med sin tweet sa han att islams böneutrop kunde vara vackert, men att ”Allahu akbar” är det sista man hör innan en självmordsbomb smäller.

Det är svårt att föreställa sig att någon skulle vråla Jesus namn och sedan spränga sig själv i luften bland kvinnor och barn på en marknad. Jesus manade inte sina lärjungar till erövringskrig. Men det gjorde Muhammed – och han ledde själv sin armé på härtåg för att erövra, ta slavar och plundra.

Vi har alltså kommit till det läge att man inte ens kan säga att man föredrar kyrkklockor framför böneutrop utan att kallas islamofob. Man måste alltså antingen tycka om båda sakerna lika mycket eller tycka att böneutropet är vackrare än klockorna. Det är ju alltid okej att nedvärdera eller ogilla väst. En islamofob är en hemsk människa, men en ”västofob”, vad är det? Det är väl bara någon som hyser berättigat hat mot den rasistiska och imperialistiska västerländska civilisationen? Så tycks vänstern resonera. Den islamiska civilisationens alla övergrepp vill man inte tala om.

Även om Dawkins är ateist och gärna vill att fler människor lämnar vad han kallar ”vidskepelse” bakom sig, så förmår han inte riktigt glädjas över kristendomens tillbakagång. För vad kommer istället?

Risken finns att det är islamisk fundamentalism, inte ateism, som vinner inflytande. Han har sagt att han har ”blandade känslor” inför sekulariseringen i väst eftersom det är möjligt att kristendomen är ”ett bålverk mot någonting värre”.

När Muhammed talar om svärd menar han riktiga svärd. Han visade detta genom att själv bära svärd leda härar av svärdsmän ut i jihad för att döda de otrogna. Men när Jesus i Matteusevangeliet talar om att inte har kommit med fred utan med svärd, menar han svärdet som metafor. Han menar att hans budskap kommer att väcka fiendskap hos vissa. Och detta kommer att splittra människor. Jesus själv slog ingen med svärd. ”Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider”, heter det i psalmen.

19 reaktioner på ”Mohamed Omar: Palmsöndagen

 1. Kjell Rehnström skriver:

  Jag kanske mcnns fel, men jag har för mig att Jesus i Getsemane trädgård säger något i stil med att den som tar till svärd skall förgöras med svärd. Det ligger en hel del i det, om man tänker på hur ofta det händer att exempelvis shia och sunni-anhängare bombar varandras moskéer. Om jag vore troende kristen kanske jag skulle hävda att det är Guds straff mot de ogudaktiga muslimerna, men nu kan jag inte hävda det eftersom jag inte tror på någon Gud som har bestämt allt i förväg som Koranen som hävdar att det är Guden som har fått människorna att förneka Honom för att Han senare ska kunna steka dem i Helvetet, och det till den grad att Han skall giva dem en ny hud att stekas i när den gamla är sönderbränd! Ett av Gudens binamn är ”Den kärleksfulle! Fan tro’t!

  Gillad av 1 person

 2. Astrid skriver:

  ”Jag tror inte att Jesus var Gud, och inte heller att Muhammed var Guds profet…”
  Nej, nutidens människa nöjer sig inte med att tro, hon vill erfara och nå visshet genom sig själv. Kyrkan har spelat ut sin andliga roll, blivit politisk och tjänar makten.

  Politiseringen och sekulariseringen har drivits hårdare i Sverige än i andra länder, avkristnandet nått längst liksom globalismens maktövertagande. PK-ismen genomsyrar nu hela Sverige. Hjärntvätt och propaganda dag ut och dag in sänker folket i mörker, okunskap och ger hål i själen. Gör oss osjälvständiga, ängsliga för att säga ”fel”; förgiftar det mellanmänskliga, skadar vårt innersta.

  Islam utnyttjas av globalisterna, men även sekulariseringen av Väst banar väg för NWO. Målet är framför allt att få bort kristendomen och sedan etablera en enda ”världsreligion”, utan andlig kraft, istället ett avskärmande från kosmos.

  Omkring två tusen år efter den nya tideräkningen och Golgatamysteriet står mänskligheten åter på en tröskel, inför ett ödesmässigt avgörande, ett tredje försök i en hundraårig plan: skapandet av ett sataniskt tusenårsrike.

  Globalismen delar världen för och emot kommunism/socialism. Kristus klöv befolkningen för eller emot ”högre medvetande”. Han samlade stora skaror följare, blev beundrad och hyllad. Men fick också många fiender, de som såg sig själva som goda skymfade och bespottade honom. Rykten spreds om att denne Jesus från Nasaret inte var religiöst korrekt. Man sökte efter och konstruerade anklagelser att få honom ställd inför domstol och dömd till döden genom det strängaste straffet korsfästelse. Och hoppades därigenom förinta ”den nya läran” i dess linda.

  Då som nu var orden brännheta. Kristus öppnade människors ögon för andliga realiteter och icke fysiska lagbundenheter. Löften som ”Sanningen ska göra er fria” väckte hat. Också i dag står spelet om friheten i centrum. I den kampen betraktas ord som mer kränkande och farliga än fysiskt våld. Pensionärer döms till straff för kritik mot maktens politik, medan våldtäktsmän lätt slipper undan påföljd.

  Gillad av 5 personer

  • Fiskargubben skriver:

   Golgatamysteriet. Herrens blod rann till jorden och dess atomer sprids långsamt över jorden. Så kan man se det, men det finns alternativa eller kompletterande tolkningar. Jesu blod är Jesu sanningar och sprids vida. Ingen ondska kan övervinna dem. Som jag tidigare har skrivit var Herrens lidande på korset inte bara fysiskt. Han frestades att stiga ned från korset så att några skulle tro på Honom. Han förblev lydig, trots sin oändliga kärlek till de som hånade Honom.

   Det bästa är att tänka själv. Prästadömet är över och förfaller nu under teologerna, t.ex ärkebiskopen. I Rom faller det från toppen när Vatikanen virrar. Hemförsamlingar fungerar bra. En katakombkyrka som i Sovjetunionen fungerar. En sådan fanns också förr i det gamla Kina. Nu har Peking sån kontroll att hemliga hemförsamlingar lider.

   Jag vet vem som talade om Golgatamysteriet, men ska inte gå in på det här. Hans efterföljare tänker själva, det kan jag vittna om. Även Jehovas Vittnen tänker själva. De har valt en annan väg efter att ha funderat, men en sorts präster har de ju. Frikyrkorna degenererade först under de sista 50 åren, men hade ännu viss kraft på 80talet. Arbetarsonen Levi Pethrus var en tänkande gigant och kunde också få saker och ting gjorda. Man ska tänka själv, men Ordet kan också öppna förståndet. Utan klostren hade vi inte haft några universitet. Den som skrev Kristens resa lärde sig engelska tack vare Bibeln. Jag läste lite teologi och det var en mycket bra förberedelse för mina vetenskapliga studier. Alla dessa dimensioner.

   Jag ska också skriva några ord om Islam. Många tänkare framträdde under den första tiden innan ”Moollorna” tog över (en muslim använder just det ordet). De återupptäckte antikens forskare och tänkare och gav oss den kristna renässansen och lite ny matematik. Det kanske är lustigt att jag som kristen skriver om Islam, men där finns också några sanningar. Folk ser annars bara den olustiga fundamentalism som nu breder ut sig, men glöm inte att både kristendomen och judendomen lider av den sjukan. Någonting är på gång i den andliga världen. En liten skara av oss tror på stora förbättringar nu när det är som mörkast. Det andliga och materiella övervåld som utövats i ungefär tjugo år får motstånd från ovanom. Det är nu det finns hopp, trots att fienden tror att han vinner.

   Gilla

 3. Göran Holmström skriver:

  För vissa är det Palmsöndagen, för mig är det en vanlig söndag där grillen ska tändas och kött marineras, till det en öl eller två.
  Var och en blir salig på sin religion, min är att offra kött på en glödande kolbädd, till alla förfäder som förmodligen gjorde likadant när tillfälle bjöds.
  För att sedan äta dom och njuta av dom.
  Närmare Gud kan man i min värld inte komma, kanske när man älskar med sin älskade då..
  Det bästa är att nästan alla blir saliga på sin tro.

  Gilla

 4. Anders L. skriver:

  ”Islamofobi” är uppfunnet av muslimska brödraskapet och används i deras propaganda för att skuldbelägga islams kritiker. Roger Scruton skriver i The Spectator angående en förtalshistoria att ”jag föraktar detta ord eftersom det antyder att kritik mot islam beror på något underligt och irrationellt mentalt tillstånd”. Apropå försåtlig propaganda så förtjänar det idag på Palmsöndagen att igen påminna om att ärkebiskopen tagit ”Allahu akbar” som sitt valspråk. Det betyder att den muslimska guden är större än den kristna. Hu, alla!
  https://blogs.spectator.co.uk/2019/04/roger-scruton-an-apology-for-thinking/

  Gillad av 4 personer

  • Ga Ort skriver:

   Hennes valspråk är ”Gud är större” och det är ett citat ur Bibeln.
   Allahu Akbar brukar översättas ”Gud är störst”.
   Det är inkorrekt och tendentiöst i överkant att påstå att hon valt islams fältrop som sitt valspråk.

   Religionerna islam och kristendom har många likheter och många skillnader. De är båda monoteistiska. Till syvende och sist är det faktiskt samma gud vi talar om. För det finns bara en gud.

   https://www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen/valsprak

   Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Men den krista versionen brukar vara ”Gud är alltid större”, Deus semper maior, inte det förkortade ”Gud är större”, som ordagrant och grammatikaliskt motsvarar arabiskans ”Allahu akbar”.

    Väljer man att avvika från den välkända formen får man finna sig i att behöva förklara sig gång efter annan för att inte missförstås. Jämför med att som präst i Svenska kyrkan förrätta gudstjänst iklädd turban.

    Dessutom tror kristna på den treenige Guden som är Fadern, Sonen och den Helige Anden och att Jesus Kristus är Guds enfödde son. Muslimer å andra sidan tror att Gud är en och Mohammed är Hans sändebud, profeternas sigill, och att Jesus, Marias son, som enligt koranen dessutom inte dog på korset, var en av flera tidigare profeter. För muslimerna uppenbarade sig Gud (Allah) i den heliga Koranen, medan han för de kristna blev till kött och blod i Jesus Kristus.

    Så visst är det korrekt att hävda att muslimerna anser sig tillbe samma gud som de kristna och anser att de hedrar Jesus de också – men det är samtidigt fullkommligt missvisande då de förkastar treenigheten och Jesus natur. De kristna tillber bara samma gud som muslimerna om man fullständigt bortser från islams teologi och bara ser till det historiska ursprunget.

    Så visst bör man inte övertolka biskopens avsikt, men man behöver å andra sidan inte acceptera hennes förklaring som ju går ut på att hon inte visste att hennes valspråk kunde missuppfattas (”vi har varit naiva…”?) såsom den teolog hon faktiskt är.

    Gilla

 5. David Gustafsson skriver:

  Tack Mohamed Omar för din väjskriva artikel.
  Jag hoppas och ber att du skall få uppleva att den Jesus du skriver om skall bli en verklighet i ditt liv
  Bed en enkel böb, han lyssnar till dej.

  Gillad av 1 person

 6. Dnam skriver:

  Har Dawkins nått dit nu, det har jag missat, han har ju tidigare avvisat kristendomen kategoriskt, islam ännu mer men ändå, liksom Sam Harris och andra. Kanske de börjar inse sitt misstag, glädjande i så fall.

  Gilla

  • hej san skriver:

   Jakobsbrevet 1:27 Svenska 1917 (SV1917)

   ^27 En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

   James 1:27 Douay-Rheims 1899 American Edition (DRA)

   ^27 Religion clean and undefiled before God and the Father, is this: to visit the fatherless and widows in their tribulation: and to keep one’s self unspotted from this world.

   Uppenbarelseboken 13:7 Svenska 1917 (SV1917)

   ^7 Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.

   Revelation 13:7 Douay-Rheims 1899 American Edition (DRA)

   ^7 And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over every tribe, and people, and tongue, and nation.

   Gilla

 7. lenam skriver:

  Självklart kan man inte mörda någon i Guds namn eftersom det strider mot det första budordet. Man får inte missbruka Guds namn. Det första budordet är speciellt eftersom det står först. Kan uppfattas som det viktigaste.

  Judarna blev så klart arga eftersom Jesus sa att han var Messias. Deras Messias skulle vara en andlig befriare men folket ville hellre ha en krigare som sin befriare. Ganska mänskligt och inte konstigt att de blev arga.

  Gilla

 8. Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

  Tack för intressant text, speciellt:
  ”Risken finns att det är islamisk fundamentalism, inte ateism, som vinner inflytande. Han har sagt att han har ‘blandade känslor’ inför sekulariseringen i väst eftersom det är möjligt att kristendomen är ”ett bålverk mot någonting värre”.

  Ställer mig som ateist på pottkanten, om praktik av kristendom lyckas med detta får jag överväga min inställning till den.

  Gilla

 9. hej san skriver:

  Jesus Kristus var inte bara Gud, Han är Gud och var densamma igår, idag och imorgon. Men visst antog Han formen som en vanlig människa, dock helt utan synd – men det hindrade inte en Djävul från att fresta Honom – vilket jag är tämligen säker på att det tilläts av EN MYCKET GOD ANLEDNING och denna anledning vågar jag misstänka är att så att Guds barn ska få hjälp i sina prövningar av det mest perfekta exemplet nånsin. sen är ju exemplet på Guds heliga Moder Maria också en förebild såklart, särskilt för kvinnor.

  dock blir det mycket tokigt om man försöker blanda in islam, men jag kan ju avslöja om att det står i Guds inspirerade Ord att det kommer bli mycket jävligt på planeten, folk kommer att fly Sanningen och följa sina perversa begär och hellre lyssna på sånt som kittlar i öronen. hela världens folk kommer att tillbe odjuret till slut, och vägen ut är att lyssna på Herrens röst, att följa Hans exempel och att bli född igen och som ett barn på nytt – vilket betyder att man lär sig ett steg i taget. Tio Guds bud t-ex lär vara skrivna på alla människors hjärtan och det är att hålla dem som man håller sig helig.

  Dessutom var Jesus Kristus mycket tydlig med att varna för Tjyven som skulle komma efter Honom, bara för att Stjäla, Mörda och Förstöra. Han sade att det kommer komma ett ogudaktigt folk som inte känner Gud – som inte känner Fadern och Sonen – och de ska mörda Jesus Kristus lärjungar (dvs oss som följer Herrens exempel). De kommer mörda er p-ga Mitt Namn, sade Jesus Kristus.

  Han lär ha sagt att Den Heliga Bibeln är en läxa i kärlek, och det är tämligen viktigt att vi blir lärda i rätt ande!

  http://www.bertha-dudde.info/english/wordofgod/07_html/4/4000.html

  Gilla

 10. li br skriver:

  Omar en fråga !

  Varför är det inte haram att använda västerländsk teknologi uppfunnet och gjort av otrogna?

  Som el……bilar…..datorer…….mobiltelefoner……..värmeelement………högtalare……..

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.