Patrik Engellau: Historieberättelser

Patrik Engellau

På åtminstone en punkt måste man ge postmodernisterna rätt. Det finns situationer, inte minst – eller kanske framför allt – inom historieskrivningen, där det snarare handlar om att hitta den mest trovärdiga berättelsen än sanningen eftersom sanningen också är en berättelse. För övrigt ändras de dominerande berättelserna över tiden. Detta är inget kontroversiellt påstående. För att förstå räcker det med att notera att Pippi Långstrumps pappa förvandlats från negerkung till härskare över kurrekurredutterna på grund av förändringar i berättelsen om kolonialismen.

Enligt den förra berättelsen var kolonialismen en del av den vite mannens civiliserande börda. Enligt nu gällande berättelse är kolonialismen själva inbegreppet av den vite mannens inneboende uselhet. Den vite mannen använde sagda n-ord och därför blev ordet besmittat av uselheten. Den som idag använder ordet blir sålunda delaktig i den vite mannens uselhet. Följaktligen måste ordet utrangeras, enligt mångas mening lämpligen genom att böcker där ordet återfinns plockas bort från bibliotekens hyllor och förstörs.

Att hitta på nya berättelser om historien och därmed om samtiden är delvis en viljeakt. Alla vill berätta en historia efter sitt beläte och den vars historia blir mest betrodd har makt. Jag skrev nyligen om Dagens Nyheters mångårige chefredaktör och kulturansvarige, Olof Lagercrantz, som öppet erkände att hans ambition var att omtolka historien och därmed ”ta ett ansvar för hela mänskligheten”. När Lagercrantz och många med honom på 1970-talet var färdiga med sin omtolkning var den politiska korrekthetens grunder cementerade och klara för det ideologiska bygge som därmed inletts (och som illustreras av detaljer som Pippi Långstrumps pappas titel).

Jag tror att tiden är övermogen för en ny omtolkning. Till exempel kommer Sverige aldrig att ens påbörja kampen mot brottsligheten så länge vi fortfarande tror på den politiskt korrekta berättelsen om att brottslingar är offer för trångboende och socioekonomiska strukturer. Vi kommer även fortsatt att stå hjälplösa inför skolans tilltagande förfall så länge vi föreställer oss att det skulle skada skolbarnens framtida utvecklingsmöjligheter att tvingas lyda sin lärare. PK-berättelsen är vittomfattande och dess åsikt tränger in i varje hålighet i samhället som är stor nog att rymma ens det obetydligaste stycke postmodernt trams.

Eftersom det samhällsskadliga tramset finns överallt och ständigt drabbar oss lägger vi normalt inte ens märke till det. Vi insuper det andliga giftet överallt ifrån. Nyss såg jag en engelsk-indisk film som hette Vicekungens hus på Netflix. Den handlade om hur Lord Louis Mountbatten kom till Indien i början av 1947 för att på ett halvår ge landet dess frihet från engelsk överhöghet. Det slutade med att Storbritannien drog sig tillbaka varefter ett ömsesidigt folkmord som kostade runt en miljon människoliv utbröt mellan å ena sidan muslimer och å den andra hinduer och sikher

En naturlig och näraliggande tolkning av dessa tragiska händelser hade kanske varit att engelsmännen, medan deras välde varade, hade lyckats dämpa motsättningarna inom det indiska folket men att gruppernas hat mot varandra blossade upp i full låga när engelsmännen reste hem.

Men vem som helst inser att en sådan tolkning är oacceptabel hur plausibel den än kan verka. Att indier slår ihjäl varandra kan enligt vår tids dominerande tänkande inte vara indiernas fel, utan det måste vara engelsmännens. Det var också filmens budskap. Premiärminister Churchill hade redan några år tidigare utarbetat en plan för Indiens delning genom upprättandet av den muslimska staten Pakistan – precis som muslimerna ville ha det. Den planen verkställde Mountbatten och därför bröt folkmordet ut.

Bara man från början vet vem som är god och vem som är ond är det lätt att skriva övertygande historieberättelser.

48 reaktioner på ”Patrik Engellau: Historieberättelser

 1. Eva Danielsson skriver:

  De här kritiska åren direkt efter kriget i Indien, skildrades i en fantastisk brittisk tv-serie på åttiotalet som hette ”Juvelen i kronan” och som jag tror byggde på en roman av en engelsk författare som levde i Indien under den här epoken. Han kan ha hetat Scott i efternamn. Den visade i fiktiv form hur olika utgångspunkter de tre kulturerna hade, som möttes där och då. Serien har tyvärr aldrig sänts i repris vad jag vet. Ofta blir en berättelse mer trovärdig om den skrivs av någon samtida som har erfarit miljöerna det är fråga om. I stället för en efterhandskonstruktion. Det är ju en extra positiv komponent t ex i Jane Austens böcker.
  Jag instämmer i att vi alla behöver börja granska orden och hur något presenteras. Bli varse de försåtligt värderande formuleringarna i allt och som blir styrande för våra tankar. Vi kan åtminstone själva välja de ord vi tycker är mest riktiga och ta ansvar för det. Bidra till en annan omtolkning än pk-ismens. Bäst vore en omtolkning som kan nå ut, men var och en får som vanligt bidra med att hävda något där man kan.
  Ingen som tänker efter kan ju t ex tro på att tjuvar och mördare och terrorister har råkat bli/tvingats bli brottslingar för att de har haft det sämre ställt, dvs p g a de berömda socioekonomiska faktorerna. Det är fascinerande ändå hur vissa människor klarar av att ihärdigt upprepa idiotier framför kameran, hur är en sådan som Jerzy Sarnecki funtad? Intelligensbefriad, sossesoldat eller psykopat? Förmodligen alltihop.

  Gillad av 14 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, tänk! Där hade vi redan, på ett självklart sätt:
   – Muslimskt våld
   – Rasism mot vita
   – Gängvåldtäkter
   – Indisk våldtäktskultur
   Men fick det oss att stanna upp och tänka efter? Nej, det var ju ”bara en film”.

   Gillad av 6 personer

  • Christer L skriver:

   Jag håller med – Sarnecki, men kanske inte på det sätt han avser. Kriminella skapar en miljö, brottsligheten är en ”underground”-kultur, mättad av sociala och ekonomiska faktorer. Som sex, spel och droger. Det finns gott om kunskap som traderas inom dessa kretsar, kunskap om polisen, om lås, om att klippa till först och hårdast. Denna sociala miljö upprätthålles på fängelserna. Att förbrytare är samhällets fiender kan sådana som Sarnecki inte ta till sig. Han är en av dessa som tvunget måste frälsa oss alla med sin överlägsna visdom. Därför blir mördaren ett offer för sitt brott, och mordoffret blir just ett offer i ordets äldre mening, en gåva till gudarna i samband med bön och åkallan.

   Gillad av 3 personer

 2. gmiksche skriver:

  Det finns fler berättelser om Indien. Igår var 100-årsdagen av massakern i Amritsar. De flesta har inte ens hört talas om namnet. Händelsen ändrade Indiens historia på ett avgörande sätt. Finns beskrivet i bl a ”Amritsar 1919. An Empire of Fear and the Making of the Massacre. Kim A Wagner, Yale 2019. Kan (och bör för den som uttalar sig om Indiens frigörelse) skaffas hos, ex vis Bokus).

  Gillad av 3 personer

  • Dnam eksnad skriver:

   Nej, det är ju självklart om man tänker efter. Tack för länken och översättningen. Jag lyssnade på Nassim Taleb igår där han talar om sin ide och bok Antifragile, hans taktik är att göra enkla ideér mera stringenta för att nå ut, matematiskt kunnigt folk som inte förstod hans ideér tog endast till sig dem när han formulerade dem matematiskt, och hans bok är skriven så att det skall vara svårt att komprimera ideérna utan man måste läsa hela. Alla sätten behövs tror jag.

   Jag har betalt dyrt för att lyssna på honom (nå mitt företag) när egentligen en formel hade räckt, men hans ideér är bra. Vi har inte pratat så mycket om antifragile på dessa sidor men det är högst relevanta tankar. Allt vänstern sysslar med, allt pk-ismen sysslar med, det är att bygga system som är ”fragile”, ömtåliga, man ignorerar helt erfarenheten och kunskapen om vikten av att bygga robusta samhällen, kanske det är just därför så få riktiga ingenjörer är pk-ister (inte de som jobbar med ”hållbarhet” och ”klimat” som ju är motsatsen). Det är ju delvis därför som islams intåg är så skadligt, eftersom en av konstruktionsprinciperna var just hållbarhet, Muhammed kände till ”antiömtålighet” verkar det som. När så ett robust samhälle möter ett som helt ignorerar denna aspekt så är resultatet förutsägbart. En längre diskussion av detta är nog av värde. Taleb skriver visst en rent matematisk bok nu i ämnet.

   Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    En viktig slutsats att dra av Nassim Talebs böcker är att det är två helt olika saker att pröva sina drömmar eller önskedrömmar på sig själv och på andra. Vissa drömmar vill man så gärna -av olika skäl – visa att de är rätta eller goda eller vad det nu är. Av den anledningen är man beredd att kasta all försiktighet över bord om man märker att man kan övertyga andra om saken.

    I fortsättningen av sådana experiment, där man inte i första hand sätter sitt eget liv på spel, blir det efter en tid inte möjligt att vända, trots att man vid det laget vet att det inte kommer att gå så bra.

    Det socialisterna och liberalerna sysslar med är alltså ”fragilinism”; d.v.s. i parktiken ställa ut jättelika checkar utan täckning. Ju mindre täckning desto större checkar. Goebbels och Hitler visste vad de talade om när de konstaterade att om man ska få med människor på riktigt farliga äventyr gäller det att smälla till med de allra största lögnerna. Är de tillräckligt feta vågar ingen ifrågasätta dem. då når man ”fragilinismens” höjdpunkter i ett samhälle.

    Dit är Sverige på väg. Om vi inte redan är där. Fragilt.

    Gillad av 9 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Brottsligheten och skolan.

  Vad man än må tro om brottslighetens orsaker, är metoden för dess bekämpande densamma: Det skall löna sig bättre att göra rätt än fel. – Priset på felaktiga val, skall vara på den nivån, att man avstår.

  Vad man än må tro om bästa sättet att bedriva undervisning, består problemets lösning i att släppa ut verksamheten i den friska konkurrensutsatta ekonomin. – Vilket realiseras genom att skattemedel ägnade ändamålet delas ut i takt med att man kan visa att man tillgodogjort sig kunnandet och att man därmed får makt och resurser att skaffa sig det på en fri undervisningsmarknad. – Från förskola till universitet.

  Gillad av 1 person

 4. Jari Norvanto skriver:

  Den vite mannens börda har inte avbördats efter avkoloniseringen; nu är det den hittills eviga arvsynden i den västerländska självförståelsen som ska göra sig gällande – under den postkoloniala eran då vi själva koloniseras av migrantenklaver, parallellsamhällen och slutligen vår eget minoritetsskap i våra hemländer när befolkningsutbytets kvarn malt på. Kanske kineserna – eller varför inte indierna? – blir vårt Storbritannien, som håller den konfliktpräglade mångkulturen på mattan, till de lättar sin gula hand från härket.

  Gillad av 1 person

 5. Tomas skriver:

  Beviset för åsikter i artikeln kommer direkt dvs JÖKen förväntas idag stoppa ett förslag gällande lagstiftning om hedersvåld (M debattartikel i Expressen). Den ultrafeministiska regeringsröran är stolta över sitt ledarskap samtidigt som vissa kvinnor i förorten förpassas till egen utgång från lägenheten via balkongen. Drar vi bort de klanröstande migranterna från kommande resultat i EU valet får vi indikation på hur stor andel av svenska befolkningen som godkänner JÖKande vettlösa politiker

  Gillad av 5 personer

 6. Benjamin Dhover skriver:

  Ett annat bra exempel är hur korstågen gått från att vara det försvarskrig mot islam det fakriskt handlade om, till att bli bevis för de blodtörstiga kristnas eviga förkärlek till att slakta oskyldiga muslimer.

  Gillad av 11 personer

 7. Dnam eksnad skriver:

  Ibland undrar jag om DGS har installerat mikrofoner hemma hos mig, kanske det helt enkelt är en avlyssningsapp? I förrgår så talade jag nämligen med min gamla mor on negerkungar. Hon är en vänlig själ och håller med mig om mycket, så ibland så kommer hon med en historia som hon menar på understryker mitt argument men hon har den alltid från systemmedia, och det är nästan ofelbart så att det är bakvänt, fokus är fel, eller att det dom är väsentligt utelämnat, INGET i massmedia idag stämmer i stort sett, och helt säkert inget på SVT och radio.

  Det jag till min förfäran börjar inse det är att man ju fått detta i sig i hela sitt liv, detta har jag vetat länge, jag är född på 60-talet, men ibland så dyker något upp som man aldrig reflekterat över och så inser man, nej, inte det också! Det är skrämmande med vilken målmedvetenhet vänstern ägnat sig åt detta. Samtidigt som flyget och kärnkraften utvecklades, datorn togs fram, vi åkte till månen, och senare mobiler utvecklades och till sist ipaden, vad har alla vänstermänniskor hållt på med under hela denna tid? Jo, de har positionerat sig, skaffat makt, och framförallt indoktrinerat, indoktrinerat, indoktrinerat, hela dagen lång. De har under hela denna tid ägnat hela sin kraft åt att underminera den västliga kulturen och få utlopp för sitt inre hat, hade de varit ingenjörer så hade det idag kommit pk ur kranen och elurtaget. Så nästa gång ni ser ett kärnkraftverk eller en stor imponerande bro, tänk på att samtidigt som alla dessa ingenjören varit igång så har vänstern och pk-ister hållt på och funderat ut nya sätt att kontrollera oss och styra folks tankar. Eller när man läser en bra gammal barnbok, eller kanske en gammal Fantomen som skrevs för att underhålla och vara spännande, så skall man veta att idag så sitter det vänsterförfattaren och tecknar om allt för att förstöra allt som är uppbyggligt och förvanska och förminska vår historia. Detta har pågått länge, dagarna i ända, det är DET ENDA de kan, detta är deras pyramid, och eftersom allt för dem går ut på makt så styr de snart allt och förutsägbart så kaos, splittring och kanske inbördeskrig om hörnet.

  Jag har haft oturen att växa upp när detta redan fått full fart, när socialdemokraterna gick direkt från rashygien till att invadera våra hjärnor, resultatet ser vi idag, folk är som hjärnskadade, lobotomerade, så allt man tror sig veta måste återbesökas och undersökas om det är pk-infekterat. Att leva i Sverige det är som att bo i Zombieland.

  Gillad av 15 personer

  • olle reimers skriver:

   Tänk på Stålverk 80! Tänk på Löntagarfonderna!

   Tur att det fanns personer som Curt Nicolin och Hans Wertén på den tiden. Sådana finns knappt längre. En eller annan Östling kanske.

   Gillad av 3 personer

  • Anders L. skriver:

   Har du glömt att tejpa för mikrofonen och kameran på din dator? Marc Zuckerberg gör det. Det kanske inte är allmänt känt att all internetkommunikation i Sverige samlas in av FRA på Lovön utanför Stockholm, i ditt fall troligen från signalspaningen i Kåseberga. Sedan inhämtas allt och bearbetas hos NSA i Fort Meade, Maryland som därefter rapporterar tillbaka till MSB där det granskas personligen av en som heter Eliasson innan det slutligen föreläggs digitaliseringsministern Ygeman. Därför vet man vad du pratar om med din mamma.

   Gillad av 4 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   DNAM: Jepp! Socialismen är väsentligen en andemakt! Och stor makt utövar den med lögnens och duperingens alla medel.

   Gilla

 8. Göran Holmström skriver:

  Jag personligen tappade tron på det goda i Sverige, när den stackars unga kvinnan som satt i rullstol vart våldtagen i en lägenhet på Gotland. Och rättsapparaten släppte förövarna fria och lade mer energi på att skydda dom än att få till ett åtal och utvisa dom efter avtjänat straff.
  Där någonstans kände jag att gränsen för mänskligt beteende är passerat med råge.
  Därför känner jag att gott och ont existerar inte i denna lilla saga som kallas nutid.
  Utan vi lever alla i en ypperligt konstig tid, där värderingar och moral endast är saluvaror, i jakten på den personliga lyckan som oftast blandas ihop med ekonomisk framgång.
  Vi kan sitta här och raljera eller briljera med fagra texter eller vackra ord, hur mycket vi vill,
  medan ondskan utanför offrar unga utsatta kvinnor på mångkulturens altare! Atzekerna hade i alla fall vett att både droga och hylla sina offer innan dom högg ut hjärtat på dom,
  här hemma slänger våra härskare dom på sophögen och kramar våldtäktsmännen offentligt samt hyllar dom med handhjärtan och skadestånd.
  Jag äcklas av vår nutid!

  Gillad av 10 personer

 9. Linden skriver:

  På tal om Netflix har de lagt ut en ny film i terrorgenren.
  Svenskan Noomi Rapace spelar huvudrollen.
  Hjältarna i filmen är en kvinna en imam och en muslimsk ung afrikan som gemensamt kämpar för att hindra ondsinta vita män från att begå ett fruktansvärt terrordåd med giftiga gaser som naturligtvis kommer från Ryssland.

  Det värsta PK pekoral som skådats.
  Märkligt detta att etablissemanget måste svartmåla oss som håller hjulen i rullning.

  Gillad av 8 personer

  • The Girl with the Dragon Taboo skriver:

   Allt som produceras av Netflix är ju PK-propaganda, det visste vi redan, men förklara gärna vad det är som är svenskt med Noomi Rapace?

   Gillad av 1 person

  • Dnam skriver:

   Sådan pk kan man ju lätt undvika. Annat är svårare om man inte skall sluta se film överhuvudtaget, man behöver samma känsla som parisare, som en elegant parisisk dam i dyra haute couture-skor som ALDRIG trampar i hundskit. Hur gör de? Tricket är att skanna vägen fram så långt man kan och finna ett säkert spår, sedan kan man elegant med näsan i vädret passera hela sträckan. Motsatsen är som när vi fick gäster från Japan en gång när vi bodde i en fransktalande stad, hundskit överallt, de var ju inte vana och plöjde in i den ena efter den andra. Blaffor som den du nämner ser man ju på en kilometers avstånd, den har ju alla markörerna, en Paris-dam hade klarat sig med ett veta att Noomi Rapace var med för att veta att det är hundskit.

   Gillad av 5 personer

 10. Axel skriver:

  Vad jag hoppas på nu när valet till EU parlamentet blir aktuellt är. Förnuftiga högerkrafter får majoritet och det blir accepterat att vara stolt över sitt land, vidare att det smittas över till stolliga Sverige också. Hoppas att ungdomar blir som en ung Italjenare som skrevs om i Samhällsnytt i dag. Stolt över sin kultur. Jag känner mig överkörd och mörbultad av Sosseriets Tro och solidaritet bla.

  Gillad av 2 personer

 11. Fredrik Östman skriver:

  ”För att förstå räcker det med att notera att Pippi Långstrumps pappa förvandlats från negerkung till härskare över kurrekurredutterna på grund av förändringar i berättelsen om kolonialismen.” — Nej, jag förstår INTE!

  När Pippis pappa var negerkung, så var han ju en av negrerna! Det framgår tydligt i böckerna och var en självklarhet för oss som barn. Han var INTE kolonialist och inte en Kurtz som bländade infödingarna med trolleri. Han var en av negrerna, en i gruppen, och råkade PERSONLIGEN ha blivit utsedd till kung. Att han lyckades med det var inte konstigare än att Pippi också hade övermänskliga krafter.

  Det är genom att göra Efraim Långstrump till härskare över kurrekurredutterna som man INFÖR det kolonialistiska perspektivet och gör honom till nedtyngd vit man och kolonialist.

  Låt oss alltså hålla fast vid att Pippis pappa är negerkung!

  Gillad av 9 personer

 12. Richard skriver:

  ”Men jag lovar att anstränga mig särskilt med tanke på mina försummelser i det förgångna.”

  Tack! Du gör redan ett bra jobb med DGS så du sköter dig bra.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Med Marianne Ny som ett av verktygen. Och en del andra svensk hantlangare till the Deep State. Med tondöva svenska PK-media. Och med f d Broderskapsrörelsen, numera på väg att islamiseras, som konspirationsnäste.

   Inger Marianne Ny, född 3 januari 1953, är en svensk jurist, sedan 2008 överåklagare vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, bosatt i Bromölla i nordöstra Skåne. Ny växte upp i Degeberga och gick naturvetenskaplig linje på Österänggymnasiet i Kristianstad, varefter hon studerade juridik. Wikipedia

   Gillad av 2 personer

   • Elisabeth skriver:

    GMiksche, jag skäms så över den roll Sverige spelat i dramat. Och svensk media har spelat med. Sverige är lika mycket USA´s Deep State-knähund som nu UK som griper Assange för vidare förpassning västerut. Jag hoppas att det blir ett alldeles otroligt dundrande liv om detta. Så att flera väcks. Assange har bara gjort det som varje journalist värd namnet hade gjort. Publicerat. Och det kostade Hillary presidentposten. En alldeles enorm välgärning så som jag och många, många andra ser det. Det är nu hennes bossar i Deep State som vill hämnas. Mueller-utredningen kammade ju noll. Man har redan mördat en av uppgiftslämnarna, Seth Rich. Googla så får ni se. Detta är så upprörande för varje rättänkande människa. Klarar Trump av att skydda honom på något sätt ?

    Gillad av 1 person

 13. rolfholmen skriver:

  Apropå Indiens delning och de ömsesidiga morden på hinduer och muslimer, så kom jag att tänka på katastrofen i Syrien. Vad man än må tycka om självhärskare(diktatorer) i mellanöstern så är det ett faktum att de har varit stabiliserande faktorer i MENA-länderna. Om inte pappa Bashar hade hållit separatistiska (läs sunnimuslimska) krafter i schack så hade folkmord mot religiösa minoriteter startat för länge sedan. Det begriper inte vänster/liberala i det här landet. De tycks tro att bara man är emot makten så är man god. Utom när man själv innehar makten, då är makten (Löfven mfl.) god.
  Låt oss se vad som kommer att hända i Algeriet och Sudan. Kommer svenska media(MSM) att rapportera? Tror inte det. Det skulle väl isåfall vara att det är de forna kolonialmakternas fel att människor dör.

  Gilla

 14. Aurora skriver:

  Otack är världens lön. Har alltid menat att väst ska sluta försöka lösa de här länderna självförvållade elände. I åratal hat men försökt få Afrika på fötter. Har det blivit bättre? Enda sättet för dem att lära sig att ta ansvar för sina egna samhällen o h folk är att, om de absolut vill, ha ihjäl varandra till någon tröttnar. Men vi ska envisas med att rädda dem. Enda som sker är att vi hela tiden skjuter det ofrånkomliga framför dem och oss. Nu är det ju inte så lätt som att det är humanism och skuldkänslor som driver väst. Utan pengar i form av globala handeln.

  Gillad av 1 person

 15. Vår tids vaggvisa skriver:

  Minneskonstnärer bygger ihop det som skall minnas i långa kedjor, som ett otal länkar. Som görs om till en berättelse. Ju mer bisarr kedjan är till sin natur, ju lättare att komma ihåg den, och i vilken länkordning

  Det finns inget folkslag utan någon länkad skapelseberättelser. Förr berättad i lägereldens sken. Det gällde att komma ihåg vem man var – var man kom ifrån – och vart man var på väg. Och hur man relaterade till övriga världen.

  Den typen av berättelser var aldrig lågmälda. Snarast drastiska och bisarra. Något för minnet att gräva djupa spår med.

  Men precis som äldre tiders pickup, och dess nål, följer nålen endast ett spår i taget. På samma vis följer vår egen tid enkelspårighetens berättelse.

  Samma melodi spelas, om och om igen. Det skapar en illusion av trygghet. Ungefär som vaggvisan gör för ett barn.

  Om man upprepar berättelsen i en rytm, med samma melodi, tillräckligt ofta, så hörs melodin i huvudet, fast ingen sjunger eller spelar på någon grammofon.

  Berättelsen har då blivit till en del av en själv. Precis som armar och ben. Då går berättelsen inte längre att värja sig ifrån. Man har gått upp i den.

  Att omtolka historien är bara att byta spår. Samma enformighet består, men i ny tappning. Människan har väldigt lätt för att fångas av entydiga berättelser. Och fastna i dem, som flugorna på ett klistrigt flugpapper, hängande från ett tak.

  Postmodernismen, och den politiska korrektheten, har gått och blivit vår tids enahanda positivhalare. Man vevar på, i samma spår, intill tjatighetens gräns. Samma melodi. Samma berättelse.

  Postmodernismen är vår tids flugpapper, hängande från låga glastak, i en korridor. Kanske dags att ta fram gamla tiders flugsmälla – byta skiva – byta spår – byta melodi – byta berättelse – byta flugpapper – och lämna korridoren bakom sig.

  Gilla

 16. Leif Nilsson skriver:

  ”PK-berättelsen är vittomfattande och dess åsikt tränger in i varje
  hålighet i samhället som är stor nog att rymma ens det obetydligaste
  stycke postmodernt trams.”
  Ett litet men talande exempel är när jag gör tyskövningar i språkprgrammet ”Babbel”. Det är ett Berlinbaserat språkprogram, som som är bra språktekniskt sett, men helt genomsyrat av PK-floskler.

  Efter ha använt det i ett par år, står jag inte ut längre, med den systematiska PK-indoktrineringen och har följaktligen sagt upp min prenumeration.
  Indoktrineringen är tämligen subtil och för den omedvetne, men när man blivit medveten om den, står den en upp i hlasen.

  Några exempel: I språkövningarna är det ofta Ahmed som arbetar, istället för personer med mera typiska namn, som Fritz eller eller Heinz.
  I exempel med ord för samarbete, ser man en bild på en vit kvinna och en typisk arabisk man som tar i hand.
  Andra exempelmeningar är ”Mina vänner röstar i regelpå vänstern” eller ”Det viktigaste är att arbeta mot rasismen”.

  Små men otaliga PK-droppar som impregnerar språkstudenten med det politiskt korrekta tänkandet, medan han är koncentrerad på den tyska grammatiken och ordkunskapen.

  Om ni vill ägna er åt rena språkstudier utan PK-indoktrinering, bör ni undvika Babbel.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.