Gästskribent Lennart Waara: Bildningen och makten – några reflektioner

Själv har jag ett drygt halvsekellångt politiskt intresse bakom mig. Jag började följa de politiska debatterna i elva-, tolvårsåldern när familjen skaffade TV året 1957. Jag minns debatten mellan Högerns Jarl Hjalmarsson och Kommunisternas Hilding Hagberg. Och Bertil Ohlins intellektuellt skarpa attacker på Tage Erlander. Efter de första formativa åren har jag fortsatt följa rikspolitiken och dess ”utveckling” och förändring. Jag har på senare år alltmer funderat över vad bildning är och hur det är beställt med våra makthavares (rikspolitiker, myndighetschefer och storföretagsledare) kunskaper och bildning. Jag tycker mig också ha sett en förändring av de personligheter som blir politiker och som tilldelas de högsta posterna inom rikspolitiken.

När jag diskuterar frågan med mina intellektuella vänner är deras uppfattning liksom min att våra makthavare tidigare tillhörde det bildade skiktet av medelklass och överklass. Vår gemensamma bild är också att detta inte längre är förhållandet. Vi har svårt att namnge en enda person inom rikspolitik, myndighetsledare och storföretagsledare som ger intryck av eller låter ana något som liknar bildning i traditionell mening. Inom rikspolitiken inklusive regeringen är det tydligt. En tänkbar förklaring är att riksdag och regering ofta rekryteras ur de grupper som påbörjat sin politiska bana inom ungdomsförbunden och sedan arbetat sig upp inom den politiska klassen. På senare år har Sverige haft ministrar som aldrig haft ett riktigt arbete. En undersökning bland slumpvis utvalda rikspolitiker inklusive den nuvarande regeringen visar att många hoppat av från högre utbildning. Det vore intressant att se en systematisk genomgång av detta fenomen.

Den bristande bildningsnivån kan antas bidraga till att förklara de märkliga uttalanden som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin fällt om Sverige jämfört med de muslimska migranternas kultur.

Först Fredrik Reinfeldts herostratiska uttalande: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Mona Sahlins uttalande är av samma typ: ”Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er.”

Båda citaten är i sin demonstrativa okunnighet remarkabla. Värst är Mona Sahlin som frånkänner oss svenskar inte bara en kultur och identitet utan också en historia. Är Mona Sahlins historiska kunskaper ett resultat av den socialdemokratiska skolan?

En gång i tiden var partiledare högutbildade. Folkpartiets ledare Bertil Ohlin var professor i nationalekonomi och på sin tid en av de ledande ekonomerna i världen. Var har vi den typen av kompetens idag? Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Karlsson var akademiker. Carl Bildt var drop out men kan inte beskyllas för att sakna kunskaper och bildning. Göran Persson var drop out. Han uppmärksammades medialt när han påstod att trebetygsuppsatsen var klar men låg i hans kassaskåp. Han fick senare revansch när partikamraten S och rektorn vid Örebro Högskola Janerik Gidlund tilldelade statsministern Göran Persson ett hedersdoktorat. Därefter utsågs Örebro högskola till Örebro Universitet.

Arbetarrörelsens tidiga ledare var inte alltid akademiker. Arbetarrörelsen hade dock i sin tidiga utveckling ett starkt bildningsideal och bildningsprogram. Ett tydligt exempel, det finns flera, är finansminister Gunnar Sträng med statarbakgrund. Genom bred läsning skaffade de sig en gedigen bildning och som också möjliggjorde deras engagemang och senare politiska karriärer ända in i socialdemokratiska regeringar. De både hade och hyllade bildningsidealet. Det är inte lika tydligt längre.

I den nuvarande regeringen under Stefan Löfven är detta extremt tydligt. Utbildningsnivån i JÖK-regeringen är låg. En granskning som Dagens Industri gjort visar att många ministrar dessutom på regeringens hemsida skönmålar sina CV:n för att dölja bristerna. Hela sju av ministrarna i JÖK-regeringen är drop outs eller har bara oavslutade enstaka universitetskurser.

Thomas Persson, som är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, menar att utbildningsnivån inom regeringarna under lång tid sjunkit stadigt samtidigt som utbildningsnivån i samhället generellt kraftigt har höjts. Enligt Persson är en förklaring till den sjunkande utbildningsnivån bland toppolitiker att alltfler rikspolitiker gått in i sina respektive partier i unga år och sett politiken som sin huvudsakliga karriär medan det förr var vanligare att man gick in i politiken efter att man haft en yrkeskarriär. Enligt Persson är utbildningsnivån för svenska statsråd lägre än i många andra jämförbara länder som exempelvis i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Sprungen som jag är ur klassisk arbetarklass är läsning en livsnödvändighet för mig. Det illustreras av följande citat om vikten av läsning från en okänd tänkare. ”Läsning gör en inte nödvändigtvis till en god eller ens en bättre människa. Men den vidgar helt säkert ens aspektseende och det är till glädje åtminstone för en själv. Man får möjlighet att leva med i flera liv, att göra erfarenheter som man inte har. Och nuet blir inte så groteskt förstorat. Man behöver inte gå som en byfåne i tiden.”

Med bred kunskap och bildning avser jag insikter och kunskaper i filosofier och teorier om samhällets funktion och människors villkor över tiden, i den egna kulturens kanon inom litteratur, konst, skulptur, musik, arkitektur liksom det egna folkets och nationens historia och utveckling. Om man idag i diskussioner eller i texter alluderar till klassiker eller till Bibeln så förstår våra politiker inte vad man menar. De kan därför inte heller förstå äldre konst som i mycket stor utsträckning utgår ifrån, refererar till eller är en parafras på exempelvis Bibelns texter och personer

Utan läsning inga kunskaper och ingen bildning. Utan kunskaper och bildning löper man risker både som person och som politiker. Som person blir man en ”byfåne i tiden.” Anledningen är självfallet att perspektiv och aspektseende blir begränsade och man därmed blir ett offer för teoretiskt och analytiskt enkla argument och påståenden. En politisk makthavare blir dubbelt farlig av samma skäl för att han/hon lever i en egen bubbla av okunskap och obildning och därmed låter sig påverkas av aktörer i den närmaste kretsen som lever i samma bubbla. Vanföreställningarna förstärks i en ömsesidigt kognitiv spiral. De har maktens fortlevnad för den egna gruppen som primusmotor. Deras samlade agerande speglar inte det allmännas intressen utan den egna gruppens intressen. Makthavare som lever i en sådan omgivning får den egna kognitiva bubblan bekräftad och förstärkt av dem som påverkar och influerar honom eller henne. Vederbörande har ingen ”inre agent” i form av bred bildning och kunskap som kan relativisera och korrigera utsagor och förslag i förhållande till generella idéer och sammanhang.

Diskussionen har fokuserat den obildade och okunniga politiska makthavaren ända upp på regeringsnivå. I själva verket är resonemanget i hög grad tillämpligt på makthavare i de statliga myndigheterna och bland företagsledare i de stora bolagen. Avsikten med artikeln är inte att leverera personangrepp utan att resa frågan om brister i breda kunskaper och bildning hos makthavarna innebär risker för Sverige socialt, ekonomiskt och politiskt.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com 

50 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Bildningen och makten – några reflektioner

 1. Jan Andersson skriver:

  Det är väl partiorganisationerna som har lyft fram dessa byfånar till sina positioner och att de har accepterat att ta jobben tyder väl mest på att ingen riktigt vet vad bildning, kunskap och den viktigaste förvärvade kunskapen – erfarenhet – är för något. Sedan har vi social kompetens inklusive förmågan att lyssna och lyfta hela sin organisation, och även allmänna ledaregenskaper.

  Många är kallade, få är utvalda. Är man inte uppfostrad till att respektera bildning och kultur och att lyssna till erfarenheten så är det nog svårt att ta till sig detta i vuxen ålder.

  Om bildning inte anses som viktigt, inte konstigt då att t.ex. skolan ser ut som den gör, eller att ren okunskap hos en hel grupp kan stöpa om Sverige totalt.

  Gillad av 4 personer

 2. gmiksche skriver:

  Kan inte hålla med om Carl Bildt. Halvbildad och högfärdig genom sin lågadel. Politisk karriär genom giftermål med dotter till föregångaren. Men givetvis lärt sig fina manér hemma och gift sig i andra äktenskapet med en fru han kunde skylta med. Samt gått bosnienserbernas ärenden. Bl a genom att vårda sig om en av folkmordets ideologer när hon, dömd av krigsförbrytartribunalen i Haag, fick avtjäna sitt straff i svensk fängelse med god bostadsstandard. Jag förmodar, men kan inte styrka det, genom CB:s lobbying. Istället för i någon fängelsehåla på Balkan. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qn1P3g/carl-bildt-naturligt-att-bjuda-in-plavsic.
  Mer om Bildts insatser i sammanhanget för att avrunda bilden:https://books.google.se/books?id=9dOTiB95qHsC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=bildt+albright&source=bl&ots=uMK_maPpzs&sig=ACfU3U1G388ACx7vYF9GX9qv5BwQjpvcbA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi9gfSy2LrhAhVLK5oKHTcOBqE4ChDoATAJegQIBxAB#v=onepage&q=bildt%20albright&f=false
  En högfärdig lågadlig akademisk drop-out med en värdegrund som bäst beskrivs av hand göranden och låtanden, är det något att häng i granen som politiker? Som så många fortfarande tycks göra. Även det kännetecknar dagens Sverige.

  Gillad av 12 personer

 3. Lars Strömberg skriver:

  Nu är väl inte bildnings(brist)problemet enbart en politikerfråga.
  Det är rimligtvis ett problem hos den där stora majoriteten, som oftast glöms bort i problemanalyserna.
  Jag syftar befolkningen i stort, dvs ”Kreti Pletinen”.
  (Själv är jag för övrigt inte bildad i bemärkelsen högutbildad eller särskilt beläst. Men jag funderar och resonerar en hel del.)
  Jag utesluter inte att ett stort samhällsbekymmer är Kreti Pletinens värderingar. Detta oavsett om Kreti är en karriärsfokuserad streber, en bakoframkepsförsedd och tatuerad slashas eller en tillrättalagd fredagsmysare som leende utbrister ”Härligt!” i tid och otid.
  Det jag raljerar om i exemplen här ovan är såklart enbart ytan hos Pletinen. Streberpletinen förkovrar sig inte, väljer kortaste väg, ser utbildning enbart som en väg till jobb, karriär och status. Kepspletinen är lat, tycker att ingen ska komma här och komma och markerar detta tydligt i attityd och hållning. Fredagspletinen är lycko- och mysfokuserad, tittar på ”Let’s Dance” och vill vara omtyckt.
  Det är sällan som Kreti klättrar upp på stegen och betraktar tillvaron överskådligt och analytiskt. Funderar, ifrågasätter och reflekterar. Kreti har inte tid med sådant.
  Kreti säger: ”Du funderar för mycket.”
  Jag tänker: ”Vad är ”för mycket”? Du Kreti, du kanske funderar för lite…”

  Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Problemet med att politiker i vardande inte fullföljer sina studier är inte att de därmed blir obildade eller halvbildade. Världen är full av obildade akademiker och fullbildade autodidakter, vilket senare du själv nämner i din artikel. Lägg till Winston Churchill och Agatha Christie. Försöker man sig på den avancen, så kan de hänvisa till alla dessa arbetets söner som bildade sig själva och orättfärdigt sola sig i deras glans. Det är kontraproduktivt.

  Nej, det verkliga problemet är i stället att avhoppandet visar på en bristande ambition att alls vilja åstadkomma något av värde. Det är viljan och ambitionen att skapa något nytt som saknas och därmed motivationen att lära sig vad som redan har gjorts och redan har timat och upptäckts och beskrivits. Avhoppandet är ett tecken på att de redan vid denna tidpunkt har sitt på det torra. De har räddat sig till det politiskindustriella komplexet och vet redan att de kommer att försörjas av de korkade väljarna som måste studera på riktigt för att höja sina chanser att få betala ohemula skatter genom hela sina dystra liv.

  Gillad av 12 personer

 5. Johan Karlson skriver:

  https://sverigesradio.se/avsnitt/1253664

  Det är ingen nyhet att somliga förordar en meritokrati. Men man ska vara medveten om vad det innebär. Försöken hittills i världen av att skapa just meritokratier har inte varit lyckade. Meritokratin är fascismens stora poäng – och feltanke. Den utvecklades fullt ut i Italien vilket beskrivs ganska väl och intressant i ett avsnitt av ”vetenskapsradion historia” för några veckor sedan. Det är läsvärt!

  I grunden handlar artikeln också om besvikelse över att landet inte regeras med de partier skribenten själv förordar. Synd för honom.

  Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Jag läste Kinas historia av Hans Hägerdal.
   De perioder då det gick bra för Kina kännetecknades av att man förordade en meritokrati. På detta sätt kunde alla begåvningar i riket tas tillvara. Den som var begåvad och ansträngde sig kunde genom ett väl utvecklat skolsystem göra sin klassresa.

   Gillad av 1 person

  • Dnam skriver:

   Se nedan om mitt inlägg där jag nämner troll. Jag funderar på att skriva en sida om trollens botanik, vi har de intelligenta betaltrollen som ovan, inläggen präglas av intelligens och att med få ord inta en bevisat felaktig och antifaktuell position och irritationsmomentet, trollkomponenten, som skall trigga folk, kommer av att denna uppenbarligen felaktiga position är den som makten intar. Jag har fel men det är mitt privilegie eftersom jag bestämmer, ni har förlorat. Brann julgranen? Detta är en typ. En annan typ som jag beskriver nedan, är som hästar med dålig mage, taktiken där är ett droppande av osammanhängande fakta och resonemang över en hel diskussionstig så att läsare förvirras. Det finns fler typer.

   Gillad av 3 personer

   • Johan Karlson skriver:

    Hur kom begreppet troll in här? Och vad bidrar det till en bildad diskussion? Det är nog så att jag inte är varesig tillräckligt utbildad eller bildad. Men jag har i alla fall en agronomexamen vid ett av världens högst rankade universitet, SLU. Jag finns i Älmeboda i Småland och ni kan googla mig bäst ni vill. Men diskutera gärna meritokratin i sak och visa varför ni förordar en meritokrati – om det är vad ni förordar.

    Gillad av 1 person

 6. Rune skriver:

  ”drop outs” Ett uttryck som jag inte har sett förut.
  Handlar detta uttryck om sådana som blivit utkastade från utbildningar. Eller är det sådana som har givit upp av sig själva.
  Jag är inte så insatt i de akademiska fackuttrycken så jag blir lite nyfiken.

  Gilla

 7. Aurora skriver:

  Det är ofta komiskt att se svenska ministrar när de möter andra länders ministrar i EU. I de flesta andra länder har motsvarande politiker akademiska examina i bagaget. Då blir de svenska politikerna verkligen sinnebilden av ’kusinen från landet’ med sina bristfälliga kunskaper och referenser när de ska mötas i samtal med personer som besitter en helt annan kunskaps,-och bildningsbas om europeisk historia och samhällstradition.Men i svensk politik är det ju FINT att vara obildad och nu ska ju politiska och kulturella företrädare plockas direkt från asylcentra utan att ha vare sig skolutbildning eller kunna svenska. Det räcker att ha gjort sig profil vid demonstrationer med krav på PUT och den kulturella överlägsenheten (som svenskar ju helt saknas eftersom vi inte har någon kultur) består i erfarenheterna från svåra ’flykten’ över Medelhavet.

  Gillad av 5 personer

 8. JL skriver:

  Bildning i all ära men det Sverige behöver i nuläget är nog mer en entreprenöriell alfahane som kör sin grej i 5-10 år och rensar upp.

  En lightversion av Bolsinario, Duterte eller Trump

  Kolla igenom riksdagen. Ser ni någon som kan fylla skorna? Räcker med att titta på bilderna för att se hur det svenska politikeryrket fyllts av 95% mjäkiga ”såklart man är feminist och köper närproducerat”-betakärringar-förvaltare.

  Ingen katastrof i goda tider kanske men i nuläget har de vatten långt över hjässan.

  Undantag för några i M och SD kanske.

  Den största och kanske enda riktiga stjärnan på svensk politikerhimmel är icke-riksdagsmannen Sonesson i Staffanstorp. Hyfsat skarp, har pondus, kör sin grej, åstadkommer resultat, har lokalt stöd, och skiter i vad DNs ledarsida skriver.

  Gillad av 8 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Precis! En politisk ledare bör ha varit mitt inne i samhället i många år så att han har haft tillfälle att lära sig hur människor, grupper av människor(communities) och organisationer fungerar i verkligheten. Något som skiljer sig MYCKET från teorin i till exempel statsvetenskap/ekonomi sådan den lärs på universitet! Bertil Ohlins studium (forskning!) i (pseudo!)vetenskapen nationalekonomi tror jag knappast ha gjort honom till en bättre politisk ledare. Ernst Wigfors skrev sin doktorsavhandling om svenska dialekter. En fördjupning i ett sådant ämne är väl knappast en nödvändig (eller den bästa) förberedelse för att bli finansminister.
   En entrepenör som Donald Trump har däremot den optimala bakgrunden! Han är ”in allen Wässer gewaschen” och förstår hur världen fungerar! Och har bevisat kraft och energi! Och har förstått att människor sätter den egna försörjningen och den egna framgången först! Gäller till exempel för ”Klimatforskarnas” community! Att ha läst Machiavelli vore också en önskvärd förberedelse för en politisk post!

   Gillad av 1 person

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Slätkammade Moderater vågade inte välja rätt efter AKB!
   Tuffe Uffe saknar både karisma o ryggrad, vilket Stefan lever högt på!

   Man borde valt Hanif Bali, fast det kom kanske något år för tidigt.
   Han hade haft förmågan att täppa till foderluckan på Stefan…
   Då hade andras bruna rötter kommit fram i dagsljuset?

   Så fick de snälla vattenkammade pojkarna istället se på,
   när andra trådde dansen!

   Gilla

 9. Göran Holmström skriver:

  Förr var det ”sexigt” att betala skatt, i alla fall om man gjorde det med folkets pengar.
  Idag är det ”sexigt” att värna om miljön och vara naiv.
  Undra vad som blir ”Sexigt” i framtiden?

  Gilla

  • lookslikeanangel skriver:

   Betydelsen av en logga

   Moderaterna har ”bytt” logotyp som bekant.
   Det brukar vara så när man skilsmässobantar;
   göra sig mer attraktiv för att öka marknadsvärdet.
   En logga som ska verka mer stabil?
   Varför, när man ändå fortsätter samma ”Viagrapolitik”….
   Bröstar sig lite av och till och sen faller tillbaka.
   ”Sexigare” vore nog att visa verklig potential
   och kraftfullt ta itu med Sveriges ”red alert-” eller
   ”orange alert-” problem.

   En sexa Skåne kanske!

   Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  Reinfeldts och Sahlns förnekande av svensk kultur berodde (naturligtvis) inte på bristande bildning, endast Sverige svensk kultur har. Det är uppenbart för alla. Det var maktens fula tryne i form av arrogans och historierevision som visade sig inför öppen ridå. Svensken skulle fås att tycka att svensk kultur inte är något eftersträvandevärt att bevara.

  Samma typ av arrogans och historiarevision sker också när Löfven et consortes nu säger att de varit naiva när det gäller olika invandringsproblem såsom hedersförtryck. Så säger man trots att det sedan 2010 har funnits ett parti i riksdagen som från riksdagens talarstol framfört kraftig kritik.

  Att ljuga inför öppen ridå, att förvränga historien inför öppen ridå är maktens arrogans som visar att det är hög tid att makten ersätts.

  Gillad av 8 personer

 11. Dnam eksnad skriver:

  De senaste dagarna har jag funderat på vad som var mekanismen som producerade denna ändring, vilken mekanism hindrade korkade och obildade människor att ta sig till toppen förr? Jag har kommit fram till att det var den öppna diskussionen, där åsikter och analyser bröts mot varandra i offentligheten. Det grekiska idealet. På så vis så kunde man likt en guldletare, vaska fram klimparna i ens resonemang och endast skillnader beroende av ens moraliska preferenser blev kvar. Jag tror att postmodernisterna och andra smarta socialister tidigt identifierade att de inte hade naturen på sin sida, deras system är optimerat för att upprätthålla makt, inte att folk får det så bra som möjligt. Kampen mellan dessa system borde varit avgjord då man såg skillnaden mellan Sovjet och USA, men icke, postmodernisterna smidde ondskans ring, som band den öppna ärliga diskussionen och satt det subjektiva före det objektiva, alltid. idag har detta utvecklats till att man inte argumenterar alls, ingen öppen diskussion sker, allt är en fasad, man låtsas diskutera, de nya politiska partierna som folk då söker sig till vill inte spela detta spel utan försöker diskutera men det är meningslöst, de kan lika gärna tala till en vägg som till Löfven eller Lööf.

  Så det som behövs är ett nytt Forum Romanum, dit man endast kan ta sig meritokratiskt, för att möta varandras argument i öppen kamp. Det behövs regler för diskussionen. Nästan inga av dagens politiker hade platsat, de hade aldrig kommit i närheten. Vi kan se hur skadligt det är när en meritokratisk mekanism saknas även på dessa sidor, ibland dyker troll upp, och skitar ner hela diskussionen, man möter inte argumenten och saknar helt ärlighet och basal retorisk förmåga, en diskussionstråd blir som en gata efter en häst som är dålig i magen, det ligger skit hela vägen. Fast den offentliga diskussionen idag kännetecknas mest av att det inte sker någon, inte ens i troll-form. Media spelar så klart en stor roll, man är till 100% maktens megafon, ingen debatt sker i media och framförallt, media agerar därför inte domare i usla debatter. Är någon kunnig. som Lennart Bengtsson exempelvis, så blir det ändå som om Björn Borg skulle spelat med vem som helst från gatan som ansåg att de var bra på tennis, det uppenbart meningslösa som där blir tydligt saknas i dagens meningsutbyte, regler saknas, vem som helst får gå titelmatcher.

  Mitt idealexempel är debatten mellan Einstein och Bohr vid Como-sjön, Einstein hade svårt att acceptera kärnan i kvantmekaniken, att kvanttillstånd inte går att helt bestämma, så han tog fram gedankenexperiment som Bohr svarade på med egna experiment, Bohr vann men en av debatterna ledde fram till Einstein-Rosen-Podolsky paradoxen, som också idag är i centrum för den teoretiska fysiken. Jag rekommenderar denna gamla debatt.

  Gillad av 6 personer

 12. Sune Mangs skriver:

  Att det skulle vara en revansch för Göran Persson att ha tilldelats ett hedersdoktorat vid Örebro
  Högskola, och numera i nivelleringens tecken Örebro Universitet, är löjeväckande.
  Göran Persson blev hedersdoktor i medicin ! – ett så uppenbart uttryck för institutionell korruption av rörelsen, att det är svårt att inte känna ställföreträdande skam.

  Den svenska universitetsvärlden lider dock inom flertalet ämnen av parodisk provinsialism och nepotism vid institutionerna, ¨ämnen som pedagogik, genusstudier men även ekonomisk historia
  är pinsamt avskärmade ifrån det internationella forskarsamhället. En doktorstitel i pedagogik eller genusteori från ett svenskt lärosäte är inte sällan en totalt meningslös fjäder i en falsk påfågelskrud som ej förtjänar den respekt avseende vetenskaplig akribi och status som brukligt varit.

  Gillad av 10 personer

 13. Lars Tyskling skriver:

  Bra och viktig artikel. Stämmer med mina egna erfarenheter. Karriärer inom fack och politik har blivit en reservutgång för människor som har svårt att klara sig i andra branscher på egna meriter. Det gäller på alla nivåer. Mona S är ett övertydligt exempel på detta. Mikael Sjöberg ett annat. Svårt att veta vad man ska göra åt detta uppenbart strukturella och ökande problem. Det enda sättet är väl att duktigt folk med utbildning och yrkeserfarenhet engagerar sig i politiken och vrider utvecklingen åt rätt håll. Kanske, när vi går allt längre ner i moraset, att detta så småningom blir fallet.

  Gilla

 14. phnordin skriver:

  Politiken har blivit en karriärväg som många andra. Det medför att akademisk utbildning inte alltid anses nödvändig. Bättre är kontakter med andra politiker och accepterandet av existerande dogmer – med politisk inavel som följd

  Gilla

 15. Stig Palm skriver:

  Enligt 80/20-regeln, saknar 80% av våra Politiker bildning i klassisk mening. Tragist och kan skyllas på 100+ år med svenska socialism.

  Gilla

 16. Jan Molin skriver:

  Vadå ”drop outs”? Om ni inte kan något motsvarande svenskt ord bilda då ett! För min del blir det språkfattigt dessa ständiga inblandningar av engelska ord i svenskan.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   I ett sammanhang som detta bör man kunna acceptera användningen av anglicismer, lite skämtsamt. Annars håller jag med.

   Olika översättningssajter anger avhoppare som det ord som bäst karaktäriserar drop outs. För mig har avhoppare dock en annan underton. En aktiv sådan. Att vederbörande aktivt lämnar något, skolan t ex. Drop out bara försvinner, aktivt eller passivt. Tyskan har ”Aussteiger” för drop out, någon som stiger av något. I Linguees 24 exempel översätt eller omskrivs drop out på 23 olika sätt. Där hade det verkligen varit på plats att använda anglicismen. Eller att be den Academie francaise om råd. Men, det vågar inte ens Macron. Som är en drop-in och förhoppningsvis snart en drop out.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Tror att engelskan starka ställning och användbara vokabulär delvis beror på att man i anglosaxiska länder tidigare har kunnat diskutera fritt, friare än på annat håll. I Sverige har man tenderat att inte tala om att många — vissa! — hoppar av skolutbildningen, misslyckas, bryter tävlingen. Varför etablera en patosociologisk term när ens sociologi saknar patologi, bara handlar om idealfall och perfektion?

   Gilla

 17. G. Persson skriver:

  Ken Livingstone, f.d. borgmästare i London, ger en bild av hur parlamentet i London fungerade under hans tid som MP mellan 1987 och 2000.
  https://www.rt.com/op-ed/455266-chaos-flawed-democracy-brexit/
  Det verkar inte fungera bättre där, tyvärr. Premiärministern har för stor makt. Märkligt nog har de flesta i parlamentet en universitetsexamen och ca en fjärdedel av alla MP har gått vid Oxford eller Cambridge. Mitt intryck, efter att ha läst Livingstones artikel, är att det finns flera knapptryckarkompanier.

  Gillad av 1 person

 18. Jörgen skriver:

  Politiker och de flesta andra i dag är historielösa. De vet inget om förtiden, saknar därför insikt ock kan därför inte bedöma nutiden. För förtiden är den enda källa till insikt om nutiden vi har. Utan historisk kunnande är det enda verktyg de har ideologi. De förstår ganska enkelt inte verkligheten, som de inte kan bedöma utan verktyg. Utan förtid vet man inte varifrån man kommer och man vet inte vilken riktning som är fram. Man vet inte var i tiden man befinner sig, för at lära historia är at lära om tiden. Kronologi måste läras så man vet var man är, och förstår avståndet mellan nu och då. Hur är det i skolan? Vet barnen något om förtiden? Knappast. Precis som de vuxna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.