Gästskribent Rolf Oward: Klimathotsindustrins vagga är Romklubben

Många undrar säkert vad syftet är med dagens hot om jordens snara undergång. Vad är man ute efter – egentligen? Och hur började resan fram till dagens märkliga jakt på koldioxid, livets gas. För att få svar måste vi backa ungefär 50 år till 1968 och bildandet av lobby- och aktivistgruppen Romklubben och ett antal sidoorganisationer, som Madrid- och Budapestklubben.

En av de mer kända bakom Romklubbens tillkomst var multimiljardären David Rockefeller. Det var faktiskt på hans egendom i norra Italien som sammanslutningen kom till.

Medlemmar i klubbarna är extremt förmögna som Rockefeller och George Soros, men också toppolitiker, FN-folk, diplomater, statsöverhuvuden eller som de själva säger: ”en grupp världsmedborgare som delar en gemensam oro för mänsklighetens framtid”.

Vad har då Romklubben sysslat med under de här 50 åren? Ett ord sammanfattar deras verksamhet på ett bra sätt: alarmism. Man har sedan bildandet använt hot och skrämsel som verktyg, så dagens koldioxidkrumbukter är egentligen inget nytt; man har bara bytt ut ett hot mot ett annat.

1972 gav klubben ut den alarmistiska skriften Tillväxtens gränser. Den gången bestod hotet i att världen – på grund av överbefolkning – skulle gå mot sin undergång i en ekologisk kollaps som skulle inträffa inom ungefär 100 år. Enligt skriften var det ofrånkomligt: Det ökade välståndet tillsammans med befolkningstillväxten kunde inte leda till något annat. Världens öde var beseglat. Det skulle stegvis bli värre fram till den slutliga katastrofen.

Förutom den pessimism som genomsyrar skriften är den också känd, kanske snarare ökänd, för ett flertal helt felslagna profetior. Bland annat förutsåg man akut brist på vissa metaller och råvaror, som aluminium, tenn och koppar. Inte minst skulle Peak Oil uppstå 1992, vilket betyder att det året skulle oljeproduktionen vara som högst för att därifrån stadigt minska. Och vad hände? Inget! Peak Oil skjuts stadigt framåt och inte heller när det gäller råvaru- och metallbristen har spådomarna slagit in. Verkligheten uppträder inte som den aktivistiska lobbygruppen vill.

Här ser vi föreställningar som är typiska för Romklubben (och i princip för alla miljö- och klimatgrupper): det finns klara gränser för livet på jorden. I synnerhet gäller det gränser för människan. Rädslan för överbefolkning ligger exempelvis djupt och man talar gärna i termer av ”tipping points” och olika former av avtryck. Planeten antas således vara ytterst ömtålig och vi har redan passerat gränsen för vad jorden klarar av.

Visst känner vi igen en del av argumentationen? Byt ut ”överbefolkning” mot ”koldioxid” så får vi dagens litanior om farliga koldioxidavtryck, om att jorden inte klarar av en högre koldioxidhalt och att vi snart når en tipping point från vilken det inte finns någon återvändo.

Cirka 20 år senare var det dags att förstärka hotbilden. Nu, 1991, handlade skrämselpropagandan om det vi numera blivit så vana vid: klimatförändringar. Skriften heter The First Global Revolution och kan sägas utgöra bibeln för klimathotsindustrin, det vill säga att det pågår en farlig global uppvärmning och att det enbart är människans utsläpp av koldioxid som orsakar den. Hypotesen heter AGW – Anthropogenic Global Warming – och är exakt det: en hypotes. Inget annat.

Skälet att man delvis lämnade befolknings- och ekologihoten från 1972 var att de inte hade önskad effekt och helt enkelt inte stämde med fakta. Folk blev inte så rädda och uppskrämda som Romklubben hoppats. Att hota med råvarubrist och befolkningstillväxt räckte alltså inte utan man fick ta till ett tyngre artilleri. Dags för nya larm, hot och spådomar. Skulle det gå bättre den här gången?

Vi bläddrar i Romklubbens The First Global Revolution från 1991. Det är skrämmande läsning. Ett exempel:

När vi letade efter en gemensam fiende som vi kunde förena oss mot, kom vi på att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa perfekt.

Notera formuleringen kom vi på att. Ett annat sätt att säga: Vad ska vi hitta på för att skrämmas?

Det blir värre:

Alla dessa faror orsakas av mänsklig inblandning i naturliga processer, och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är då mänskligheten själv.

Läs gärna sista meningen igen: Den verkliga fienden är då mänskligheten själv. Kan det bli mer obehagligt, mer alarmistiskt och hotande?

Det är svårt att missförstå: Mänsklighetens fiende är alltså mänskligheten själv. Tydligen blir världen bättre om människan upphör. Vad författarna till The First Global Revolution glömmer är att människan inte är statisk varelse. Hon är mycket uppfinningsrik. Hennes förmåga att hitta på lösningar är enorm. Hon utvecklas och utvecklar. Det som var en begränsning idag är det inte i morron. Därför slår alarmisternas profetior aldrig in; domedagen kommer inte. Det som däremot utgör stora och ytterst påtagliga hinder är när lobbygrupper som Romklubben aktivt vill förhindra och försvåra för människan att leva.

Och så är vi framme vid svaret på frågan från inledningen vad Romklubben egentligen är ute efter. Makt. Man ser framför sig ett globalt, överstatligt styre utan störande nationsgränser och lokala lagar, och utan inflytande för världens medborgare. En form av sönderpolitiserat Pangea.

Vi får sannerligen hoppas att verkligheten även denna gång ser till att klubbens överdystra och skrämmande maktprofetior slås helt i bitar. Den värld som Romklubben vill ha vore helt förfärlig och en demokratisk katastrof.

Rolf Oward är copywriter och översättare som kört egen låda i över 30 år. Arbetat en hel del i Kista, till och med startat företag där. Formellt: fil kand, fil lic, DIHR. Hyfsad i spjut (61.14). Mer och mer förvånad och irriterad över hur Sverige styrs och hur PK-tänkandet fått in sina tentakler i stort sett överallt.

22 reaktioner på ”Gästskribent Rolf Oward: Klimathotsindustrins vagga är Romklubben

 1. Aurora skriver:

  Men ingen talar om krigen som klimatförstörare. Bomber, massiva flygattacker, förstörd infrastuktur, dammar, elnät etc. krig är alldeles för lukrativ business för att kritiseras.

  Gillad av 6 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Och så är vi framme vid svaret på frågan från inledningen vad Romklubben egentligen är ute efter. Makt. Man ser framför sig ett globalt, överstatligt styre utan störande nationsgränser och lokala lagar, och utan inflytande för världens medborgare.”

  I ett parallellt universum finns det en annan liknande Rom-klubb där man bekymrar sig för diverse hot mot mänsklighetens framtida välbefinnande: En ny istid, planetens värmedöd, arternas utrotning, livsmiljöns degradering, utfiskning av haven, asteroidnedslag, överbefolkning, ohejdbara epidemier. – Den uppslutning som krävs för att få mänskligheten att vidta åtgärder, ser man som en möjlighet att initiera en global rättsordning och få till mera samverkan och mindre konfrontation.

  I den mån Romklubben liknar denna tänkta, har den mitt fulla stöd. – Rättsordning har man ISTÄLLET för maktutövning. – Den består av regler för ekonomi och samlevnad som resulterar i framlängesutveckling. – Det skall gå den redlige väl men inte den som mördar och stjäl. – Man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Det Soros med anhang jobbar för, är ju att straffa de som gör rätt. – Att skapa fred och välstånd, är nu inte längre lönt, för då skall man invaderas av främmande folkslag som skapat misär och konfrontation där de hör hemma.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Nej du Bo Svensson! Nu är du inne på den totalitära drömmen. Den är inte bra, Har du inte förstått det ännu?

   Gilla

  • Jonathan Pettersson skriver:

   Jag blir så frustrerad över ”högerns” klimatförnekande! Det finns en sanning och sanningen har inget med om något för tillfället är pk att göra. Låt mig ta ett exempel för att illustrera. Att senaste tiders massiva flyktinginvandring är och kommer att vara en stor netto-kostnad för Svenskarna är som akademisk fråga avgjord till sverigevännernans fördel. Att länge och envist hävda motsatsen har däremot varit Pk. Att vi går mot ett varmare klimat och att de beror på mänsklig påverkan är däremot både sant och pk i sverige. Att sverigevänner ofta tar en motsatt ståndpunkt i frågan för att den drivs delvis av vänsterblivna är sorgligt. Men Romklubben råkar vara en ”globalistisk” organisation som faktiskt har försökt att ta ansvar för mänsklighetens ödesfrågor. De har ju aldrig lyckats med något iof. Fortsatt befolkningstillväxt mot ant. 11.5 miljard och fortsatt exponentiell tillväxt. Andemeningen i ”limits of growth” är att fler och fler människor som konsumerar mer och mer råvaror och energi är ohållbart på en planet med ändliga resurser. Det borde vi väl alla kunna enas om! Är det någon som ser tendenser till en mer hållbar utveckling någonstans?
   Den nationella rörelsen i sverige skulle kunna göra klimatfrågan till sin! Fast ist. för att straffa ihjäl oss själva för att vara bäst i ”FN-klassen” Borde vi tänka fossilfritt för att bli mer oberoende. Vi borde satsa pengar på krisberedskap och vår fosterjord ist. för på lyximmigranter!!

   Gilla

 3. Martin skriver:

  Japp i Katedralskolan fick vi att veta att vetenskapen räknat ut att år 2000 (dvs om 35 år) skulle oljan vara slut och krisen ett faktum.
  Nu 2019 kör jag fortfarande på bensin pch om inte fru Lööf totalt förbjuder det gjör jag nog det år 2050 också !

  Gillad av 2 personer

 4. Dandersan skriver:

  Kallar mig varken klimatskeptiker eller klimatförnekare-men gärna för klimathotsförrädare!
  SO2 inte CO2 har givit oss uppvärmning.
  Aerosoler kyler vår planet-det vågar man säga.
  Men om vi lockar bort dem vad händer då?
  SO2 utsläppen är nu nere på 15% av 1990 års värden i Sverige och andra västländer tack vare Clean air act.

  Gilla

  • Jonathan Pettersson skriver:

   Hehe, du är inne på den så kallade ”MacPherson” paradoxen. Mycket riktigt SO2 Skapar en global dimming effekt. Så om vi lyckas bli fossilfria i morgon som genom ett trollslag så försvinner global dimming effekten som genom ett trollslag efter några veckor. Det är lite osäkert men man tippar på att det innebär en uppvärmning på 0,3- 0,5 grader. Det är ju som ni kan förstå redan kört med 1,5 gradersmålet. Ja, det är mycket märkligt att medierna låter hoppfulla och att Rockström inte nämnt detta. haha pk-iterna är så gulliga i sin enfaldiga hoppfullhet

   Gilla

 5. Pip och pip och pip, i en paddorgie i sand, många sköldpaddor ibland, nästan som hos kejsaren i kinaland, sig danske mand befann, nu mot högsta topp på land, vad nu? rävar i träden, uppochner minsann skriver:

  Ja vad gäller klimatet så finns det ju nu förutsägelser som man inte behöver några obskyra simulationer som kan manipuleras för att förhålla sig till. Mekanismen är nu förstådd och experimentellt visad på CERN och av Svensmark i Danmark. Det är lustigt, då CERN började med sina partikelfysikexperiment så användes bubbelkammare, en behållare med en gas som joniserades då laddade partiklar flög igenom, som elektroner, eller andra mera exotiska. Man fotograferade dessa bubbelspår och hade en liten armé av kvinnliga tekniker som för hand mätte och katalogiserade partiklarna, detta kunde göras genom att man lade på ett elektriskt fält så att exempelvis elektronerna bildade fina spiraler. Nu är de nog pensionerade men när jag jobbade på CERN så var många av de äldre sekreterarna de som i sin ungdom analyserade bubbelspår. Nu är det iallafall visat att det är just denna mekanism som styr molnbildningen, bubbelspåren är fröna som skapar moln och också styr hur vita molnen blir, dvs hur mycket av solens strålning som reflekteras. Därför så kan man följa solens cykler och extrapolera dem, och kan därmed förutsäga temperaturer framöver, vilket verkar bli en mild ökning på några delar av en grad, långt under alla domedagsscenarier. Så vi kan alla delta. Mät temperaturen varje dag och skriv upp den, om 20 år får vi se. Sök på Nir Shaviv och Svensmark.

  Gillad av 7 personer

 6. Pip och pip och pip skriver:

  För övrigt undrar jag om man kan besöka Rockefellers villa i Italien? Rothschilds villa på Cap Ferrat kan rekommenderas och är nu museum, barnen gillade också att springa runt i den fantastiska trädgården.

  Gillad av 2 personer

 7. uppstigersolen skriver:

  Nu är ju inte alla människor uppfinningsrika. Somliga befolkningsgrupper lever på samma sätt som de alltid gjort, där sker ingen utveckling om ingen kommer utifrån och visar vad som är möjligt. Andra människor, särskilt från vissa befolkningsgrupper är extremt kreativa och kommer att lösa de problem mänskligheten står inför. Några av dessa kommer också bli rika. Då blir vänstermänniskor avundsjuka.

  Gillad av 2 personer

 8. thojak skriver:

  Mycket värdefullt inlägg ! Tack ! 🙂
  Erinrar om att Anders Wijkman är (en av flera) ordförande i CoR och sitter därtill som tungt tongivande i Sveriges s.k. ‘klimatråd’ som i sin tur tar fram allehanda ‘handlingsplaner’ för att jaga livets gas, CO2. CO2 har ingen som helst, vetenskapligt bevisad påverkan på atmosfärens temperatur, period!
  Maltusianerna, sekten som tror världen går under pga överbefolkning, stöder klimathotsbluffen med all kraft. Holdren, president Nobamas vetenskapliga rådgivare, är maltusian och har författat en bok (handlingsmanual, typ) i vilken han på allvar föreslår, att blanda in preventiv-medel i dricksvattnet för att hålla befolkningsmängden nere respektive förminska till, enligt hans synsätt, ‘lämplig’ mängd om 500 miljoner människor på jorden… Jeez, asså.

  Tillsammans med Johan Rockström, som likt Anders W, också är yrkes-charlataner, har dessa personer myglat sig till positioner med ohemul makt över i praktiken allt och alla. Notera att JR, som egentligen är agronom, benämns varande ‘klimatexpert’ av public service och som titt som tätt erhåller fri scen i SVT att sprida sina lögner men han tillåter aldrig, att någon kunnig person att medverka i respektive program. SVT/SR + MSM (med ytterst få undantag) är de allra värsta fake-news-producenterna västvärlden någonsin skådat. Ulrika Björksten styr över det jag benämner vetephaenskapsredaktionen och som avvisar allt och alla som inte håller med sektens dogmer. Ofta(st) motiverar hon avvisandet med att erkända, bona fide vetenskapsmän ej är kvalificerade (t.ex. Lennart Bengtsson). Den damen måste besitta oerhörda kunskaper för att ta slika avgöranden. Klimathydrans tentakler finns överallt, t.o.m. i direktsända idrottsevenemang SKA ‘klimathotet’ numera repetitivt påpekas, t.ex. Björn Ferry när det handlar om skidskytte.

  Sevärd video är bl.a.:
  Prof Gieaever Nobelpristagare fysik om Global Warming

  Läsvärt om ‘AGW’:
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

  Carlins oförglömliga stand-up ‘Save the Planet’:

  Trevlig helg ! 🙂
  //TJ

  Gillad av 3 personer

 9. Fabricerad skriver:

  Mest intressant är väl att skärskåda klubbens föreslagna lösningar på problemen de hittar på. Då blir väl en eventuell agenda urskiljbar? Men, man kanske inte vill veta

  Gilla

 10. olle reimers skriver:

  I globalfascisternas plan för deras tusenåriga rike är föreställningen en stabil befolkning på c:a 900 miljoner människor varav 810 miljoner slavar till den återstående 90 miljonerhövdade nomenklaturan. Gissar att striden för att få vara med vid dessa köttgrytor pågår för fullt nu. I regeringskanslier och på tidningsredaktioner. I bönerum av olika slag. I partikanslier och statliga tjänsterum.

  ”Alla får inte vara med. Sök din plats, gör din plikt. Arbetet (kanske) gör dig fri!”

  De har ju redan prövat modellen i Sovjetunionen. Det kommer att fungera mycket bättre när de kontrollerar hela världen.

  Gillad av 1 person

 11. Lars Strömberg skriver:

  ”…vad Romklubben egentligen är ute efter. Makt. Man ser framför sig ett globalt, överstatligt styre utan störande nationsgränser och lokala lagar, och utan inflytande för världens medborgare…”

  Nu är jag kanske gränslöst aningslös – men vad ska de använda makten till?
  Tjäna pengar?
  Njuta av att bestämma?
  Eller har de inte tänkt färdigt?

  PS
  Jag släpper den presige jag ändå inte har. Annars går det nog inte att ställa de här frågorna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.