Stefan Hedlund: En svensk enpartistat

Stefan Hedlund

Riksdagsvalet i september 2018 uppfattades av många som ett verkligt ödesval. Det var då väljarna skulle få möjlighet att ta ställning till om vårt land skulle ges en chans att återgå till det som i våra nordiska grannländer uppfattats som normal politik, eller om vi skulle tvingas allt längre ned i det moras som kommit att kallas identitetspolitik. Nu vet vi hur det gick.

Efter mer än fyra månader av djupt osmakligt taskspel kring hur väljarnas dom skulle hanteras återfick Sverige till slut precis samma regering som före valet, med endast några mindre personjusteringar. Den praktiska innebörden av det brutala övergrepp på demokratin som kallats ”januariöverenskommelsen”, alternativt ”januariblåsningen”, var att Annie Lööf i sublimt förakt för folkviljan lyckades tvinga fram en återgång till den ökända ”decemberöverenskommelsen”.

På pappret finns två väsentliga skillnader. Den ena är att KD och M denna gång vägrade att vara med, vilket innebär att Alliansen kunnat dödförklaras och att Jimmie Åkesons dröm om ett konservativt block har fått luft under vingarna. Den andra var att S för att få behålla den hett åtrådda regeringsmakten tvangs att skriva under på en politik som kommer att stärka kommunisterna. I praktiken är det dock tveksamt om någondera kommer att få någon större betydelse.

Grundbulten i JÖKen är att Stefan Löfven en gång för alla har gjort klart att S inte längre är ett parti som styrs av ideologiska visioner. Hundra år av samhällsbygge med inriktning på att skapa ekonomisk utveckling och social jämlikhet har kastats över bord. Löfven leder nu en renodlad maktapparat, som för att behålla makten är redo att göra de mest hårresande avsteg från sitt ideologiska arv, och från det man lovat sina väljare.

I botten finns ett strategiskt val. Ställd inför en utveckling där de traditionella arbetarväljarna blir allt färre, och där varje val innebär förlust av ännu en kohort av S-märkta ”sistagångsväljare”, beslöt partiledningen att säkra maktapparatens överlevnad genom att odla en ny maktbas. Via en generös hållning till migration skulle man kunna räkna med en bred och långsiktigt växande bas av klanröstande bidragsberoende ”nyanlända”.

Priset för att på detta vis trygga ett långsiktigt maktinnehav var att man måste tala tyst om problem med integration, om hederskulturer, hedersförtryck och framväxande parallella samhällen. De öppna gräl som skakat socialdemokratins tidigare starka fäste i Göteborg bottnar i att partiorganisationens starka kvinna, Ann-Sofi Hermansson, hade intagit en alltför kritisk hållning till dessa problem. Därför måste hon rensas ut.

De nyanlända kommer dock inte att räcka. Grundförutsättningen för att S skall lyckas behålla makten, i en situation där Sveriges Riksdag har en stabil och växande borgerlig majoritet, ligger i att man kan hindra de borgerliga partierna från att enas. Erfarenheterna från DÖ och JÖK antyder att förutsättningarna för att detta skall lyckas är beklagligt goda.

Socialdemokratins åsiktskommissariat har med stor framgång målat upp en bild av det svenska folket som bestående av ”goda” och ”onda” människor. De ”goda” är de som har rätt ”värdegrund”, vilket innebär att man är beredd att ansluta sig till allt det som för dagen definieras som politiskt korrekt, alltså som förenligt med maktens intressen.

De som inte är beredda att skriva under på det politiskt korrekta definieras omedelbart som ”onda”, vilket innebär att de är fågelfria och kan utsättas för den mest hämningslösa svartmålning, i extrema fall även drivas till självmord, utan konsekvenser för åsiktspoliserna.

Förutsättningen för att propagandamaskinen skall lyckas i att på detta vis skilja ut en växande del av den svenska befolkningen som ”onda” människor vilar i sin tur på att man kan räkna med att den egna definitionen av ”värdegrund” också skall fungera som ideologiskt rättesnöre för de etablerade medierna.

I detta syfte har man, i sant leninistisk anda, försäkrat sig om kontroll över de mediala ”kommandohöjderna”, här definierade som Statsradion (SR) och Statstelevisionen (SVT), samt Sveriges svar på sovjetiska Pravda, den politiska korrekthetens verkliga högborg – en gång anrika Dagens Nyheter, och naturligtvis Aftonbladet, vars politiska chefredaktör Anders Lindberg varje morgon twittrar ut nya politiska korrekta osmakligheter.

Man kan förvisso hålla med Carl Bildt om att den intellektuella nivån på Lindbergs argumentation har sänkts till en sådan träsknivå att epitet som ”gyttjans folk” är befogade. Men att ösa invektiv över Lindberg är troligen kontraproduktivt. Det bekräftar bara hans självbild av att vara den goda rasens oomstridda alfahanne.

Det helt centrala är att de etablerade mediernas ovilja att bedriva konsekvensneutral journalistik – att medvetet avstå från att rapportera om sådant som skulle kunna gynna SD – förstärker de etablerade riksdagspartiernas ovilja att koppla politiska propositioner till ekonomiska och sociala konsekvensanalyser.

Konsekvenserna av detta förakt för den demokratiska processen riskerar att bli en rörelse mot en svensk de facto enpartistat, där en av demokratins mest grundläggande principer – den om ansvarsutkrävande – har satts ur spel.

Det enda ljus som ännu kan skönjas i denna tunnel är att verkligheten kanske till slut hinner ikapp propagandan, att en tillräckligt stor andel av den svenska valmanskåren kanske någon dag får nog av att skällas för att vara nazister, och att de spillror som ännu finns av traditionellt borgerliga partier kanske slutar att huka och fega ur inför åsiktspolisernas brunsmetning, för att i stället gå till offensiv, i syfte att bilda en regering som har demokratins och landets bästa i fokus. Är det för mycket att hoppas på?

60 reaktioner på ”Stefan Hedlund: En svensk enpartistat

   • Kalle skriver:

    Medvetna, kloka, förbannade svenskar som beskylls för att vara brunsmetade, tycker att det bästa som kan hända är att bli kvitt regeringsblocket. Det räcker för dem. In med ett nytt konservativt block som regering.
    KD, M och SD. Då blir det frisk luft i Sverige!!

    Gillad av 1 person

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Ett synnerligen relevant inlägg,
   imponerande klarsyn tom!

   Enparti(S)taten är en realitet,
   när veka ledare som Uffe Janne o Annie helt accepterar Stefans NARRAtiv!
   Härska genom att (S)öndra, DET kan han verkligen!

   Ebba är väl den som har byxorna i fd Alliansen?
   Fast vad skulle hon i Bryssel att göra?
   Problemen finns ju här hemma!

   Det statsbärande partiet säljer gladeligen ut landet,
   för att kunna sitta kvar vid köttgrytorna!

   Moder Svea ligger nog på sitt yttersta?

   Gillad av 4 personer

   • Axel skriver:

    Helgens S kongress kommer till största delen att handla om brunsmetning av KD och SD. Löfven kommer naturligtvis brösta sig och säga. Sverige är tryggt.

    Gillad av 1 person

 1. Aurora skriver:

  I desperationen över att alltfler väljare inte längre sympatiserar med den förda politiken drivs makten, ivrigt påhejad av dess mediala hantlangare, att införa allt fler lagar för att strypa yttrande,-och tryckfriheten. Löfven och kompani visar mer och mer likheter med Maduros desperata rytande i Venezuela när han ser att han förlorat folkets stöd. Men Löfven och kompani fortsätter självblint att kritisera andra länder. Länder som för länge sedan tagit av sig skygglapparna och ser klart.

  Gillad av 16 personer

 2. svenne skriver:

  ”Det enda ljus som ännu kan skönjas i denna tunnel är att verkligheten kanske till slut hinner ikapp propagandan, att en tillräckligt stor andel av den svenska valmanskåren kanske någon dag får nog av att skällas för att vara nazister………..”

  Kapplöpningen mellan ”verkligheten och propagandan” är som att jämföra två löpare där den ene inte har intagit några prestationshöjande medel, utan håller sig till tävlingsreglerna, medan den andre är fullproppad av sådana och denne kan – utan att avstängas från tävlande – obehindrat fortsätta med detta oskick.

  Redan från början är den stora del av väljarkåren – vars enda ”vapen” är att visa sitt missnöje eller sitt accepterande av de förhållanden som råder inom landet i samband med riksdagsval – på efterkälken eftersom de mediala makthavarna, och politikerna, fullkomligt ignorerar dessa medborgares kritiska synpunkter på tingens ordning. Trots detta övergår inte missnöjet i anarki därför att det finns en grundmurad vilja hos väljarna att hålla sig inom det rådande regelverket.

  När det nu visar sig att ”verkligheten” börjar komma ikapp mer och mer, tack vare att ett ökat antal debattörer vågar kliva en bit utanför åsiktskorridoren, så ökar politikerna och media trycket på ”medtävlarna” genom censur, svartmålning av meningsmotståndarna och ökade krav på beskattning av dessa för att finansiera den förödande invandringspolitiken. De drar sig inte heller för ett trixande utanför regelverket som t.ex. valkaoset och JÖK-en får anses vara. De förbättrar även sina chanser att slutligen vinna kapplöpningen genom en oansvarig import av valboskap, och detta trots att verkligheten för länge sedan måste ha uppenbarat sig även för politikerskrået. Tyvärr så tror jag inte att väljarna kommer att bestraffa detta uppträdande på det sätt som förtjänas.

  Gillad av 7 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Så länge Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson är partiledare är det nog för mycket att hoppas på. Båda är verbalt duktiga, slängda i käften, men ingen av dem har frigjort sig från sina föregångare med deras inställsamma politik och som till stor del styrs av vad socialdemokratin säger. Regeringen Löfven är skicklig på att styra M och KD till att inte våga närma sig SD. Så att S ostört får öka och stärka sin nya röstboskap. Men M och KD har gått på den massiva brunsmetningskampanjen och har inte ryggrad nog att sätta vettig politik före vad S säger eller vad deras gamla avdankade partiledare säger. Förutsatt att de skulle vilja föra en vettig migrationspolitik. Det är nog tveksamt i sig.
  M och KD har mage att vara glada och nöjda över att ha röstat ut Orbans ungerska parti ur EPP och hävdar att skälet var rättsstatliga principer och demokratiska spelregler. Som om Sverige skulle ha något att yvas över i det avseendet? En äkta demokratisk anda hade i så fall varit ett beklagande, men nu var man nöjda med att ha satt dit Orban. Nåja, han har ju sitt folks stöd och han slipper problemet med islam. Det är nog värt vad som helst. Ingen tror väl att drevet mot Orban har handlat om något annat än hans vägran att tillåta islamisering av Ungern.
  Samtidigt cirkulerar en video på nätet där Juncker tar emot Orban på ett podium med tilltalet ”diktatorn” och gör hitlerhälsning följt av en smäll på Orbans kind. Men Junckers ”värdegrund” har svenska partier inget problem med. Hm…

  Gillad av 16 personer

  • Palle9 skriver:

   Eva Danielsson: Mycket bra, som vanligt. På Axess TV sändes ett lunchseminarium med Widar Andersson (S-märkt chefredaktör) och P M Nilsson (Dagens Industri). Intressanta aspekter, som togs upp: S framförde för några år sedan med framgång en brännmärkning av alla, som ville tala om ”volymer” i fråga om mängden invandrare till vårt land. Var och en som ville problematisera detta hängdes ut i media – även Reinfeldt hakade på. Avsikten från S sida var att ”fula ut” SD, som betonade volymfrågan – man hade insett att om Allianspartierna kunde stödja sig på det växande SD, då såg det mörkt ut med möjligheterna att ta/behålla makten för S, och den aspekten vägde tyngre än några hänsynstaganden rörande landets väl och ve.
   Idag används retorik om ”oanständigt parti” eller hänvisningar till tveksamma rötter etc med samma syfte: söndra och härska.
   Widar (en ovanligt vettig och pragmatisk socialdemokrat enligt min mening) nämnde bl.a. att vid de tillfällen när S ändrar ståndpunkt så sker det inte genom någon traditionell demokratisk process utan genom en positionsändring från ledningens sida (jfr t.ex. hållningen till ett svenskt EU-medlemskap på sin tid).

   Gillad av 7 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Nog skulle Uffe o Ebba kunna tysta Annie för gott, om man bara ville,
   genom att ta fram hennes eget partis mörka 30-40 talshistoria i dagsljuset!

   När detta parti öppet VURMADE FÖR rasbiologi på partiprogrammet…
   Som i tid dessutom råkade sammanfalla med Nazismens storhetstid!

   ”Vi måste värna den Nordiska rasens renhet,
   från undermåliga influenser”…

   Sen hade nog Annie både rodnat stammat tom tystnat!
   Gärna man även skulle se dem påminna om Sossarnas praktiska rasbiologi…
   Som tom var Nazisternas rasbiologiska inspirationskälla!

   Varför tiger man om detta?
   För då skulle inte SD-spöket skrämma någon!

   Gillad av 3 personer

 4. Johan Karlson skriver:

  Den grundläggande orsaken till situationen är väl den politik som SD och delar av M och KD driver. I sak visar det ju på att de valt sida.

  Gilla

  • Trollvarning, svara ej. skriver:

   Hej betalda troll! Hatten av, när man läser dina inlägg så rycker det i vänstern, man blir sugen på att gå i svaromål, men icke sa Nicke :). Kort koncis trollning, mycket imponerande.

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Javisst har KD och SD valt sida. Den rätta sidan. M har inte landat ännu. De sista resterna av Reinfeldt eran måste bort först. När händer det? När de i opinionsmätningarna hamnar under 15 % är min gissning.

   Gillad av 1 person

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Ja vid 15 % är Uffe garanterat rökt…

    Varför vägrar partiet att inse,
    att han sannolikt ALDRIG får folkets förtroende som Statsminister!

    Då krävs Karisma, inte bara floskelretorik!

    Gilla

   • Nisse i H. skriver:

    Jo, J H C Bengtsson. Nog känner man igen din stil fast du använder dina olika förnamn på andra sajter.

    Gilla

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Menade Du ANTI-SD Regeringarna?
    Reinfeldt II
    Löfvén I o II

    Utnämning av HD-domare ett år i förväg,
    innan det fanns en vald regering!

    Större väljarförakt är svårt att tänka sig!

    Gillad av 1 person

 5. Christer H skriver:

  Maktapparaten – bra beskrivning på vår kidnappade demokrati.
  Vi betalar inte skatt till ” samhället”, den går till Maktapparaten.
  Vi skattebetalare är så blåsta. I dubbel bemärkelse.

  Gillad av 9 personer

 6. Göran Ulfenberg skriver:

  Det är märkligt hur okunnigt Borgarpacket är beträffande (S) karaktär av massmännisko- och råttfångarparti av mellankrigstyp.
  Under hela efterkrigstiden har detta makt-och mygelmaskineri med sin rörelseapparat bedrivit ett formligt förintelsekrig mot vårt land;tänk bara på Stockholms innerstad,där 350 års bebyggelsehistoria utraderades;dock med nådig tillåtelse av den ständigt inbördes käbblande borgerligheten.Sedan fortsatte det runtom i vårt lands städer,samtidigt som Erlander i maskopi med Hedlund satte igång den socialnazistiska folkfördrivnings- och avfolkningspolitiken för att placera svenskarna i höghusgettona,där man kunde kontrollera dem och fiska röster i grumligt vatten .
  Vårt land ,vårt folk,vårt rike,vår nation skall tydligen dras ned i samma självförintelsekatastrof som Hitler och hans anhang gjorde med Tyskland;skillnaden är,att Tyskland kunde återupprättas,då folket inte blev utbytt.
  Reinfeldt och hans kumpaner ansåg det viktigare att massimportera valboskap åt sina politiska motståndare än att tillvarataga svenskarnas intressen.
  Med en sådan slödderaktig hållningslöshet hos den s k borgerligheten finns det snart inget hopp.Majoren fortsätter att yra om ”nazism”,samtidigt som Sverige förråds.Massinvasionen från musulmanikerländerna fortsätter.

  Gillad av 5 personer

 7. Merkel skriver:

  Glöm inte heller att den partigränsöverskridande ”förklädda pöbeln”-den globalbanksanställda-denna gång även lyckades tilltvinga sig makten över ”EU-bezirk NordMitte (fruher Schweden genannt)” genom primitivt Macronskt massivt valfusk och en likriktat ylande och durkdrivet lögnaktig Pravda-maskin.Inte heller bör i sanningens namn det falla i glömska att den svenska enpartistaten har två flyglar och ett centrum:Vänsterflygeln traditionellt rotschildröd,centern ”Monarch-slaviskt” smaragdgrön – (ja,det är nyligen utsläppta från hypnos-och trance-avdelningen)- samt högerflygeln ljusblå eller martialiskt royalt prussian blue.Så bildar då detta djupt korrumperade svenska enhetsparti som även kallas Det Bilderberska Enhetspartiet (BEP) ett stabilt och framförallt mycket troget maktinstrument för den inpiskat konspirerande och helkorrupta svenska makteliten.Heil Bilderberg!Heil Prins Bernhard av Nederländera!Heil Coudenhove-Kalergi!Tillsammans genomför vi entusiastiskt och hängivet den genocidala och mot den etniska svenska folkspillran riktade drakoniska Soros-planen!Handen på hjärtat:”Idag i Sverige skulle jag absolut inte vilja vara etniskt svensk!”I förtroende sagt av en medlem av den alltid konspirerande hemliga klubben ”Den förklädda Pöbeln”.

  Gilla

 8. Errol skriver:

  Finansminister Magdalena Anderssons skamlösa jämförelse med 30-talets Tyskland i anledning av att KD bestämt sig för att samtala med SD är typisk för hur socialdemokrternas principlösa och förljugna retorik. Själv har Magdalena Andersson brutit budgetpraxis i Riksdagen med stöd av SD under alliansregeringen. Hade SAP kunnat påräkna stöd av SD för s-märta skattehöjningar och förstärkning av partistaten så hade SAP inte tvekat en sekund.
  Nu återstår för sosseriet bara att brunsmeta allt och alla som av maktpolitiska skäl står i vägen för partiet. SD kan inte idag beskrivas som ett högerextremistiskt parti med den moraliska och intellektuella hedern i behåll – men det bekymrar inte Magdalena Andersson det minsta.

  Socialdemokraternas långvariga samarbete med VPK, ett oreformerat kommunistparti är dock något som är helt i sin ordning. För SAP så helgar målet medlen, den förljugna retoriken är numera öronbedövande, dessvärre så går den hem då Lööf och Björklund fullständigt har accepterat socialdemokraternas dreglande, taktiska, vulgärretoriska dubbelmoral. Om det nu allt överskuggande vore att hålla SD ute så kunde ju alliansen bildat regering och i stället utmanat socialdemokraternas vilja till att samarbeta i kammaren för att minska SD:s inflytande.
  Det är dock uppenbart att för SAP så gäller denna förljugna retorik bara då SAP själv kan säkra makten, för det fall att de borgerliga partierna bildat regering så hade SAP inte varit beredda till ömsesidigt stöd – och denna uppenbart förljugna utgångspunkt accepterar den självgoda furstinnan från Värnamo och den ängslige tamburmajoren.

  Gillad av 5 personer

 9. Vax skriver:

  https://thoralfsblogg.com/2019/03/22/fortroendet-for-tredje-statsmakten-sjunker/
  Min slutsats är att om alla partier vore ungefär lika nöjda med public service så hade det visat på att SVT och SR är något så när objektiva. Så är dock inte fallet.

  Om två månader har vi val till EU-parlamentet. Jag är rädd för att vi under de kommande veckorna kommer få en ny uppvisning i ensidighet för att lyfta fram Miljöpartiet, genom att pumpa ut tvivelaktiga inslag, reportage, artiklar och intervjuer angående klimatförändringarna.

  Dessutom kommer sannolikt EU-länder som är kritiska till invandringen från MENA-länder, som Ungern, Polen och Slovakien släppas i smutsen i en förhoppning att det även skall spilla över på Sverigedemokraterna.

  Vi kommer sannolikt att få se en av de mest snedvridna kampanjer vi någonsin sett i public service under de kommande veckorna fram till den 26 maj.

  Gillad av 9 personer

  • GK skriver:

   Jag har googlat på alla möjliga sätt, men enligt svensk PK-media är detta uppenbart en mycket farlig nyhet och de har totalt lagt locket på. Som tur är läser jag dagligen bl.a. både dansk och norska tidningar på nätet. Hittade nyligen denna intressanta artikel i danska Ekstrabladet, https://ekstrabladet.dk/nationen/merkels-nye-indenrigsminister-islam-hoerer-ikke-til-i-tyskland/7082269

   Vad är det då som fått svenska PK-media att bli så uppskrämda, jo igår gick den tyske inrikesministern Horst Seehofer ut med följande uttalande ”Islam hör icke hemma i Tyskland”, ett något kontroversiellt uttalande även i Tyskland, bl.a. med tanke på att Seehofers chef Frau Merkel gjort mängder av sinnessvaga uttalande i denna fråga.

   Inte nog med det, den stora tyska tidningen Bild Zeitung, ställde följande fråga till sina läsare ”Vad tycker ni, har Herr Seehofer rätt?” och nu till det roligaste av allt, över 85% svarande Ja!!

   Hur länge kan svensk media fortsätta med att ljuga och mörka?? Sens moralen är skippa den svenska lögnpressen totalt, läs norska och danska tidningar istället, så får du en betydligt mer korrekt bild av verkligheten.

   Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  ”Priset för att på detta vis trygga ett långsiktigt maktinnehav var att man måste tala tyst om problem med integration, om hederskulturer, hedersförtryck och framväxande parallella samhällen.”

  Detta torde vara en central mening med stort förklaringsvärde. Det är därför media har börjat undvika ordet Islam vid terror. Det är därför Morgan Johansson förhalat terrorlagstiftningen. Han vill inte misshaga sina muslimska väljare som enligt olika enkäter ändå består av 25-50% radikala individer. Det är därför saft och bullar har provats som övertygelsemodell i oroliga förorter. Det är därför man inte går in och rensar i förorterna. Det är därför bidrag ges till olika organisationer. Det är därför man inte jagar bidragsfusk och svartjobb i förorterna. Även penningflödet till förortsskolorna ansluter till detta – man vill visa att man står upp för sina väljare.

  Det värsta som kan hända i det här perspektivet är större upplopp med massiv förstörelse i medelklassområden. Då blir det svårt för sossarna att stå upp sina väljare. Då måste de kanske gå med på uppstramning som direkt påverkar deras väljare negativt.

  Gillad av 5 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Stefan H. ” Det helt centrala är de etablerade mediernas ovilja att bedriva konsekvensneutral journalistik….” Just så.
  Tittade på SvTs Cecilia Graldes intervju med Ebba Busch Thor igår. Gralde formulerade hela tiden frågorna så att det framstod som en etablerad sanning att SD är ett brunt rasistparti. Och nu ska EBT släppa in dem i värmen. Mycket försåtligt. Men förhoppningsvis biter det inte länge till. EBT får nog räkna med att bli utsatt för medie-drev nu. Kan hon stå pall ? Hon har förhoppningsvis fattat att det är tack vare Åkesson och hans långa slit som hon nu har sådan vind i seglen. Hon måste sluta med att försöka locka tillbaka C och L. Om de lockas tillbaka kommer framgången att upphöra. Lööf och Björklund befinner sig nu där de rätteligen hör hemma. I frysboxen.

  Gillad av 13 personer

 12. Pip och pip och pip, i en paddorgie i sand, många sköldpaddor ibland, nästan som hos kejsaren i kinaland, sig danske mand befann, nu mot högsta topp på land, vad nu? rävar i träden, uppochner minsann skriver:

  Carl Bildt är ju ett större problem än Lindberg, och bär ett större ansvar. Det var moderaterna och näringslivet som var strecket i sanden mot allt det vansinne vi nu ser breda ut sig. Genom att släppa fram Reinfeldt så slutade man helt vara detta streck i sanden och lierade sig med vänstern och bildade pk-ismen. Det pågick väl långt tidigare men blev övertydligt under Reinfeldt-eran. Lindberg är ju en fiende till fria människor, så alla som honom är ju bortom all rim och reson, men moderaterna, deras medvetna svek är oförlåtligt och det som beseglade Sveriges öde.

  Varenda en av de som i någon mening befinner sig i närheten av att KUNNA säga, nu är tramset slut, vi samarbetar med SD, bär ju det största ansvaret, M och KD. L har visat sig vara en mindre version av S, som Lars Bern säger, ett yrkesnätverk för politiker, och C styrs av en liten liknande klick.

  Artikeln var bra, den säger delvis vad jag skrev igår, att den dominerande politiska utveckligen nu är en URVALSMEKANISM, där svenskarna skall delas upp i troende eller kättare mot pk-tron, man skall delas upp i de som är lojala med makten, och de som tvivlar eller är illojala. Svenskarna splittras och revan går rakt igenom många familjer. Ett fungerande samhälle i fred kräver att folk drar någorlunda åt samma håll, detta är nu förstört, de som tagit det röda pillret och vaknat och sett denna hemska utveckling kan ju inte fås att glömma igen. Så kampen om att folk inte skall kunna få ett rött piller hårdnar, mera repression verkar vara en uppenbar väg.

  Gillad av 11 personer

 13. olle holmqvist skriver:

  Krönikören skriver:
  ”det brutala övergrepp på demokratin ..” hur farsartade (s) (l) (c) – deras piruetter än varit – odemokratiska har de aldrig i varit i juridisk mening. Såvida inte Professor Hedlund tror att att där föreligger en juridiskt bindande överenskommelse mellan väljaren, – var en som fysisk person ?, – och den senare valde politikern. Det skulle bli ganska opraktiskt om varje väljare kunde processa utifrån sin tolkning av innebörd i politiskt löfte – mot varje vald politiker för politiskt ”svek”. I den demokrati som mejslats fram kan väljaren bara notera sin besvikelse och invänta nästa val. ”Vi väjler en person, inte en åtgärd”.

  Om nu Professorn framhärdar med att begreppet ”övergrepp” är det ackurata och medger, vilket jag misstänker att ”övergreppet” är moraliskt och inte juridiskt…välkommen ut på gungträsket
  och redogör för de grundläggande principerna. Lööf-ruskan själv därute kan ju verbalisera sin egen rättfärdighet. Motbevisa den !

  F ö Wilson lovade att som president hålla USA utanför europeernas krig. Fälldin lovade att inget…

  Gilla

 14. G.Persson skriver:

  Ordet ”januariöverenskommelsen” är bannlyst på medströmsmedia.
  Eftersom det har utgått påbud om att JÖK ej får förknippas med DÖ, så benäms det istället med ”avtalet” eller liknande ord. Löjeväckande av politrukerna.

  Gillad av 3 personer

 15. Åse skriver:

  Läst på Folihattens blogg Sverige får återigen de mest generösa reglerna i EU för anhöriginvandring. Dessutom har C fått igenom att en ny asylgrund införs – humanitär skyddsgrund. Det kommer innebära, att de som enligt C är ”dödssjuka” eller flyr från ”klimatkatastrof” ska få asyl. Med andra ord kan det bli så, att det kommer bli läkarna i Sverige som plötsligt ges ett ansvar över, vem som får stanna eller inte. Dessutom sänder vi från och med i sommar ut signalen, att alla sjuka som kommer hit, får stanna och får gratis sjukvård.

  En medveten strategi av det neoliberala Centern att krossa välfärdsstaten och harmonisera Sverige med den globala privatiserade marknadsekonomin.
  Vänstern vågar inte sätta i mot, av rädsla för att bli utmålade som inhumana och onda. Samtidigt måste alla vara medvetna om, att varken S eller V utgör någon slags bromskloss mot massinvandring och sträva efter att upprätthålla välfärdssystemet. Om man inser vad FN:s Global compact on migration innebär (i stort sett alla i tredje världen ska ges rätt att migrera till Sverige och direkt få tillgång till hela välfärdssystemet, opposition ska tystas etc). I en video från FN lovar S, via Heléne Fritzon, att göra allt de kan för att driva igenom globalisternas migrationsagenda. Kommentarerna är intressanta. S och V är precis lika köpta av globalisterna som C och L.

  Gilla

  • Hilding Bengtsson skriver:

   ELVA miljoner Iugurer får upphållstillstånd om de kommer hit!
   Annis våta dröm ser ut att kunna förverkligas snabbt!

   MInst en Moské i varje kommun var Kaplans tanke,
   det lär inte räcka långt!

   Kalifatet SveRabia med Sharia Lag förverkligas snabbare än vi ens fruktade!

   Gilla

 16. Andersson skriver:

  Demokratin i Sverige är nu på väg att avskaffas.Jag har ingående kunskap om Ungern och har följt hur regimen agerar. Fria medier köps upp via en målvakt med pengar från regeringen.Statsbudgeten är officiellt numera hemligstämplad! När oppositionsledamöter ställer frågor i parlamentet möts de av hånfulla leenden.Sjukhusbyggnader förfaller medan Orban bygger stora fotbollsarenor runt om i landet! Valen är riggade. Korruptionen är enorm.
  Men efter varje vistelse i landet slår det mig att Sverige blir alltmer likt Ungern! Framför allt gäller det media och yttrandefriheten.

  Gilla

  • Benjamin Dhover skriver:

   Det var en rejäl bredsida mot Ungern. Kanske du kan presentera några bevis för denna påstådda korruption och missskötsel?

   Som av en händelse står Ungern som ett av de bastioner vi har mot det PK-itiska vansinnet i Europa, vilket framkallar misstanke om trollande.

   Gilla

 17. Ingeborg skriver:

  Så här skrev PM Nilsson i Expessen för ett antal år. Jag sparade den och den finns inte längre på nätet.
  PM Nilsson:
  Meningslöst att vara svensk
  pm.nilsson@expressen.se

  Av PM Nilsson senast uppdaterad 000326 klockan 06:19 publicerad 000326 klockan 05:12

  Den nya vågen av nationalistisk populism som lockar allt fler väljare i länder som Danmark, Belgien och Österrike har hittills fördömts som främlingsfientlig.

  Förmodligen är det en rättvis beskrivning. Alla partier av det slaget har en udd riktad mot invandring i allmänhet och muslimer i synnerhet. Man tycks dra en gräns mellan ett ”vi” som har bott här länge och ett dom” som är nykomna i landet. Etiketten ”främlingsfientlighet” beskriver alltså gränsdragningen och vad som finns på andra sidan gränsen.

  Denna ideologi och dess praktik är väl kända. Att skilja sammanboende kulturer åt kräver brutala kränkningar av mänskliga rättigheter. Fördömandet är på alla sätt berättigat.

  MEN VILKA FÖRESTÄLLNINGAR som finns innanför den så högt önskade gränsen är inte lika klarlagt, och framför allt är det sällan någon som försöker diskutera legitimiteten i att skapa ett ”vi”. Är det måhända så att Jörg Haiders österrikiska och Pia Kjærsgaards danska-folkparti ringar in och åter-upprättar en social och kulturell identitet som faktiskt svarar mot vad många människor önskar och har behov av? Och, om så är fallet, är inte detta okej?

  Göran Rosenberg har i två viktiga artiklar i DN försökt förstå varför den nationalistiska populismen lockar så många. Mycket kortfattat menar han att globalisering, individualisering och EU utmanar de gamla europeiska nationerna på ett sätt som många inte står ut med. Främlingsfientligheten är inte det primära.

  Högerpopulismens starka fästen finns inte i invandrartäta fattiga regioner utan i Europas välmående och lite sömniga bygder. Det viktiga är strävan efter den gamla folkliga gemenskapen. Och det är en vision som många känner igen och vill ha tillbaka. Därför, menar Rosenberg,måste de som hejar på dagens nyckelord som internationalism, individuell frihet och mångkulturalism upprätta en konkurrerande vision som svarar på de frågor nynationalismen svarar på. Det räcker inte med fördömanden och bojkotter.

  Hans eget svar är att EU bör lägga om kursen i 180 grader och ta frågan om de kulturella identiteterna på mycket större allvar, att EU skulle bli ett värn för Europas många nationella gemenskaper och där¬med minska oron för kulturell utplåning.

  JAG TROR ATT DET ligger mycket i Rosenbergs problembeskrivning. Och jag håller med om att den ekonomiska och kulturella globaliseringens pådrivare är dåliga på att motivera sina ståndpunkter med annat än anpassning till ”verkligheten”. Men jag håller inte med om hans skiss på lösning. Att medvetet stärka den svenska eller danska eller tyska identiteten är meningslöst. En stark nationell identitet är oanvändbar i dag. Vad svenskhet är går till exempel inte ens att definiera. Det är inte att vara blond och blåögd, det är inte att bo öster om Skanderna, det är inte att ha bott här i hela sitt liv, det är inte ens att tala det svenska språket. Det går alltid att hitta någon som avviker och som går att stöta ut som ickesvensk. Att bestämma tyskhet är ännu svårare, och ännu farligare.

  VAD EU DÄREMOT BORDE fortsätta att göra är att stärka de värderingar som unionen nu alltmer intensivt kretsar kring. En god europé erkänner de mänskliga rättigheterna, demo¬kratin, rättsstaten och vars och ens rättighet att bejaka vilken kulturell identitet hon vill. Det kvittar om du är turk i Tyskland, tysk i Danmark, dansk i Sverige eller svensk i England, du omfattas ändå av samma rättigheter.

  En sådan vision är ett rakt motsatt svar än det nynationalismen erbjuder, nämligen frihet från folkgemenskap. Det kan bli ett rätt lyckligt rike.
  Så långt PM Nilsson

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Och vad har de borgerliga partierna gjort och sagt om invandringen under de senaste 40 åren herr Hedlund? Den dominerande Bonniers pressen? Akademierna där du själv en gång var medlem?

  Därmed faller din tes, samma moderata. nyliberala jargong som borgerligheten drivit de senaste fyrtio åren? Pissa i motvinds myntade M, nu har man pissat i medvind i fyrtio år förefaller det.

  Gilla

  • styggestig skriver:

   Eftertankens kranka blekhet har nu drabbat KD och snart blir moderaterna tvingade att följa efter. Socialdemokraterna har ägt ”problemformuleringsprivilegiet” i Sverige under de senaste 85 åren, och för att kasta dem ur sadeln krävdes att Reinfeldt tillgrep ”triangulering”, dvs försökte framstå som om han i armkrok med de övriga borgerliga i Alliansen kunde föra en bättre socialdemokratisk politik än socialdemokraterna själva. Det tycktes lyckat 2006-2010, men på kuppen förlorade moderaterna och alliansen den lilla rest av den egna själen som fanns kvar.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Håller med vad gäller den humanitära retoriken, men inte att S ägt problemformulerings initiativet utan på 80-talet tappade man det mer brett sett och särskilt kring samhällsekonomiska frågor som skatter, privatiseringar, EU, konjunkturpolitik, självständig riksbank mm, vilket har avgörande betydelse, om man bortser från sådant som utrikespolitiska floskler , MP och en väldig massa annat naturligtvis.

    Saken är nog den att S är tömda på kompetens och saknar riktning.

    Vad gäller migrationen så är det definitivt så att de borgerliga drivit på sedan de upphävde Luciabeslutet 1989, att näringslivet varit positivt, att Bonniers pressen varit positiv. Inget hade hindrat Bildt eller Rheinfeldt att komma överens med S i riksdag om stram migrations politik. Det hade inte knäckt Alliansen. Istälet gör Rheinfelt upp med Mp.

    Idag sitter politikerna i skiten, i vad de ställt till med, och har inte an aning om vad de ska göra och opinionsmässigt är det jätteproblem, för de måste erkänna att de har gjort fel (se hur det gick för Kindberg-Batra),.

    Gilla

 19. Lars skriver:

  Det är intressant att läsa Hedlund och se att svenska folket med SDs inträde blivit borgerliga? Det är en mycket märklig tes, för SD med 17 % bakom sig är ett välfärdsparti som är mot invandringen och det kan man inte säga om M och KD eller C och L.

  Piruetterna i dagarna då M och Kd driver på i EU parlamentet för att Fidez ska ut ur den gemensamma partigrupperingen är ju intressant sett till de små löften om att prata med SD man ger på hemmaplan.

  Det finns ingen som helst substans i de borgerliga partierna, de kännetecknas av nyliberal politik, Vi har redan platt skatt och regressiv i många avseenden. Pensioner och sjukbidrag släpar hela tiden efter lönerna (jobbskatteavdragen var och är inte neutrala så att ingen får det sämre sett över tid då utbetalningarna från dessa försäkringar släpar efter lönehöjningar och är inkomst för en grupp där baskonsumtionen är en delmängd av konsumentprisindex med högre inflation och sen statliga pensionen inte följer lönerna fullt ut). Privatisering av skola, vård och omsorg är legio. Pensions refomen var signerad Bildt liksom invandringen som sedan ingen borgerlig och ingen ”fri” akademiker vågat angripa(utom Bo Södersten).

  Bonniers dominerar mediasystemen alltmer. (Telia kommer nu naturligtvis att säljas.) Svenskt näringsliv har applåderat invandringen.

  Visst, Stefan Hedlund, är det tråkigt att Socialdemokratin är slut och inte har ledning och ekonomer som fungerar, men kanske det är värre med det borgerliga alternativet

  Gilla

 20. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Klarsyn av artikelförfattaren i allt utom den romantiserade bilden av Socialdemokratin som folkhemsbyggarpartiet/anledningen till Sveriges (tidigare) välfärd.

  Istället började en nedmontering av nationens ryggrad, familjen där och då, med målet att ersätta den med Staten. Idag skördar vi frukterna av denna ideologi. Ensammast i Världen. Ingen famn att ty sig till, utom den opersonliga. Och mer är på gång, både i kulisserna och i det ännu helt fördolda. Nu ska vi omdefiniera och omprogrammera och fysiskt ommöblera människorna.
  Men vården och mentalvården, socialtjänstens mm går en ytterligt arbetssam framtid till mötes. Medborgarna däremot, olyckliga och bedragna.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Man får nog, tycker jag, konstatera att invandringspolitiken slår sönder den trygghet, solidaritet och tillförsikt till samhället som fanns tidigare och då sitter svensken med skägget i brevlådan och tappat bort de privata nätverken, familj och släkt, grannar och vänner.

   Gilla

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    Ja, efter att ha blivit lurad till att tro att Staten är det enda jag behöver, den kommer alltid ta hand om mig – då går det sakteligen upp för medborgaren att man är ensam.

    Så mycket bättre för Staten som nu är ännu starkare i förhållande till de styrda.

    Tidigare fanns en familj och släkt som stöd och hjälp och till råd och sans. Verkliga människor som brydde sig om.

    Socialismen är en andemakt vars syfte är att åstadkomma tankebyggnader vilka du sen ”tror på”.

    Gilla

 21. Kronblom skriver:

  ”It’s really sad that Sweden has a leftist-marxist sharia government. The Swedish people has endured a lot, I salute their bravery!” (Donald J Trump)

  Gillad av 2 personer

 22. olle reimers skriver:

  Det går inte att undgå jämförelsen med det Demokratiska partiet i USA där de, uppenbarligen medan någon slags svensk (läs MP/S) förebild vill införa olika åtgärder i globalfascistisk riktning. Samtidigt drivr man parallelt med Sverige en invandringspolitik som är ägnad att säkra deras makt; helt oreglerad, med rösträtt och fria förmåner åt illegala nyanlända (Kirsten Gillibrand, presidentkandidat;” there is no such thing as an illegal human”. Där fick hon till det och såg mäkta nöjd ut!)

  Det Stefan Hedlund glömde att tillägga i sin utmärkta artikel var de mer långsiktiga konsekvenserna av S:s etablering av sig själva som maktapparat. Tror någon att de kommer att släppa makten även om val skulle gå dem emot? Ett tecken är väl att man låtit kollegan MP uttala att vissa beslut är för viktga för att fattas i demokratisk ordning. Ja, vad kunde väl vara viktigare än att inte tillåta tillfällga folkliga stämningar avgöra världens framtid?

  Vi ser slutet på demokratin; i vart fall i den form vi känner den. De som inte tror på diktatur måste alltså sätta till alla klutar för att återge makten till folket. Vi kan inte, och behöver inte, som hittills har skett, överlåta de viktiga besluten till ombud. Vi måste helt enkelt ge oss ut på gator och torg och berätta detta för dem!

  Gilla

 23. Jan skriver:

  Jag håller med Stefan i delar av vad han skriver. Emellertid gör han det lätt för sig genom att skylla allting som gått fel i samhället på Socialdemokraterna. Det är intellektuellt ohederligt. Lösningen ligger heller inte hos Timbro och nyliberalerna. Många borgare i kommentarsfältet tycks också ha glömt bort Alliansens åtta år vid makten. De öppna gränserna och misslyckade nyliberala reformer.

  I min värld är det nyliberalismen och identitetspolitiken tillsammans som är boven. Båda eroderar nationalstaten. Däremot tycks det som att socialdemokratin är den stora förloraren här. De har inte förmått anpassa sin politik till samhällsutvecklingen.

  Gillad av 1 person

 24. Solvig Hugosdotter skriver:

  ”Är det för mycket att hoppas på?”
  En vändning för Sverige skulle kunna i bästa fall inträffa när det totala förfallet är synligt för en bredare medelklass, när pk-ister och andra troende, röstboskap av alla slag själva drabbas av hela nedmonteringen av välfärdsstaten och insikten infinner sig att ingen hjälp finns att få. Alltså, det måste bli ännu värre, innan en motreaktion infinner sig hos De Goda. Min något pessimistiska tro är att kanske det redan kan vara helt kört för Sverige. Politikerna ägnar sig aktivt åt ett folkutbyte utan att skämmas, så vill de behålla makten. Bara det att de till slut själva kommer att bli drabbade, muselmanerna kommer inte att skona någon.

  Gilla

 25. Ingeborg skriver:

  PM Nilssons inlägg Meningslöst att vara svensk sparade jag då det stod i Expressen för jag tyckte det var förfärligt att uttrycka sig på det viset. Men någon här på denna blogg fick det till att jag är globalfascist! PM Nilsson är för mig inte en trovärdig journalist, det var det jag ville framföra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.