Gästskribent Thomas Karlsson: Nationalismen är en humanism

Det gemensamma för många av Sveriges partier är att de lever kvar i ett ideologiskt landskap från 1900-talet. Mitt grundanslag är att höger- och vänsterskalan spelat ut sin roll, och att vi idag har två krafter som driver politiken mer än någonsin: religion och nation.

Liberala debattörer hävdar ofta att nationalismen inte ser till människor som individer utan som kollektiv, vilket är en delvis riktig och delvis felaktig uppfattning. För det första måste det klargöras att nationalism är ett komplext begrepp med stora betydelseskillnader i olika tider och sammanhang.

Nationalismen under det tidiga artonhundratalet, nationalismen i Tyskland under den förödande nazistregimen, eller den moderna europeiska nationalismen spretar åt så många olika håll att det som sammanhållande begrepp är problematiskt. Om vi ändå väljer att använda oss av begreppet nationalism är det intressant att titta på några grundkomponenter.

Begreppet nationalism härrör givetvis från ordet nation, som ursprungligen är latin med betydelsen börd, härstamning eller släkte. Den bärande tanken är en sammanhållande faktor som står över individuella särintressen, liksom religiösa eller socioekonomiska gemenskaper.

Nationalismen i sin moderna form härstammar från upplysningstiden och var ett sätt att samla människor i en gemenskap som inte byggde på religiösa eller socioekonomiska förhållanden. Före nationalismen frodades konflikter mellan religiösa grupper (katoliker, protestanter och så vidare) och länder styrdes av transnationella familjer (kungahus, adelsätter och bankirfamiljer).

Nationalismen öppnade för möjligheten att icke-adliga personer liksom människor med olika religiös inriktning – och i slutändan även kvinnor – fick större inflytande i samhället. Folket som enhet betonades istället för feodala maktordningar eller religiös tillhörighet.

Nationalismen bortser inte från individen, utan sätter in individen i en kontext, där grundtanken är att alla människor i grunden är lika värda och har ett gemensamt ursprung. Kännetecknande för nationalismen som ideologi är att gemenskap och inte en evig konkurrens mellan individer är det centrala för fungerande samhällen.

Liberalismens bärande idé är däremot i grunden socialdarwinistisk. Det handlar om konkurrens och individernas kamp mot varandra. Inte förvånande omhuldades denna tanke av makthavarna och de besuttna i det transnationella imperiet Storbritannien eftersom denna ideologi fungerar för att söndra och härska, så att olika gemenskaper kan slås sönder till förmån för en förment individualism – en individualism som till syvende och sist slår mot majoriteten av individer i ett samhälle. Det är ingen tillfällighet att kapitalismen, där kapitalet står över alla andra värden, är liberalismens logiska följd.

Kommunismen och socialismen, å andra sidan, politiserar människan och bortser från hennes historiska rötter. Enligt dessa sätt att tänka är politiska visioner viktigare än historiska erfarenheter. Samhällsutvecklingen formuleras vid skrivbordet hos ett fåtal ideologer som hävdar att de representerar folket, oavsett vad folket vill. Trots fagra ord om klasslösa samhällen av jämlikar, har dessa socialistiska ideologier alltid velat korrigera människor så att de blir goda socialister. Av denna anledning har samhällen som präglats av socialistiska idéer slutat som repressiva diktaturer.

Nationalismen är, tillsammans med konservatismen, de troligen minst ideologiska av de moderna ideologierna. De betonar historiska och kulturella gemenskaper i stället för vidlyftiga politiska projekt. Av denna anledning är också nationalismen mycket heterogen. Nationalism i Sverige skiljer sig från nationalism i Grekland och i Indien.

Generellt är nationalismen mer radikal i yngre stater där gemenskapen är mer otydlig, medan gamla och historiskt sett homogena nationer som Sverige kännetecknats av en betydligt mer stillsam nationalism (något som dock kan förändras i det allt mer konfliktfyllda och segregerade moderna Sverige). Gemensamt är dock att den sociala samvaron står över individernas konkurrens. Familj och folk är nationalismens nyckelord.

Hos alltför många tornar bilden av Hitler och nazistregimen upp sig när de hör ordet nationalism. Det är givetvis en bild politiker och media målat upp i syfte att svartmåla nationalismen. Det vore i sin ordning att en nationalist som Mahatma Gandhi istället fick symbolisera nationalismen och dess motstånd mot transnationell imperialism.

Om socialismen politiserar människan, så förminskar liberalismen människan till en ekonomisk faktor där astronomisk ojämlikhet ses som en naturlag. Nationalismens svar är att människan först och främst är en kulturvarelse som utvecklats genom historiska erfarenheter och historiska gemenskaper.

I en väl fungerande nation råder som sagt samverkan och gemenskaper, och nationalism som ideologi skulle inte behövas. Ingen ideologi kan lösa mänskliga problem – det kan bara människor. Men medan en rad problem är olösta är nationalismen fortfarande av största vikt. Den leder oss till insikten att nationalismen i grund och botten handlar om människan som både individ och som samhällsvarelse, som något större än liberalismens mekaniserade människa. Av denna anledning är nationalismen en humanism.

Thomas Karlsson är filosofie doktor i religionshistoria, Fellow Researcher vid Yale University, samt oberoende skribent.

26 reaktioner på ”Gästskribent Thomas Karlsson: Nationalismen är en humanism

 1. Bo Svensson skriver:

  Och hur skulle dessa tankar fungera för MÖ, tänker jag alltid. när någon menar sig ha en bra idé. – Hur skulle formeln nation upplösa konflikterna?

  Nej! – Jag återkommer till min rekommendation om individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. + grundskatter och krav på ekonomisk garant..

  Det går att få till en ordning där alla trivs: Kollektivister, individualister, nationalister, globalister, socialdarwinister och evolutionsförnekare, flitiga och lata.

  Det vi skall samla oss runt, istället för att odla motsättningar, är normalitetens återställande och galenskapens marginalisering.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Dessa tre punkter är formeln för normalitetens etablerande generellt. – Nationellt och globalt.

   Bevis på ekonomisk garant kan fungera som globalt visum för den som önskar rörelsefrihet.

   Grundskatter upplöser konflikter om begränsade resurser och globala grundskatter gör att allt engagemang som ägnats vapenutveckling, frigörs för angelägna ändamål.

   Direkt makt över hur våra resurser skall användas, befriar oss från snyltarna. – Skattebetalarna skall ha makten över fördelningen och spararna ha makten över kreditgivningen.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Allt kommer att klarna, när Sverige-baserade terrorister begår något illdåd i Europa med otaliga dödsoffer och man skall bestämma vem som skall kompensera för förlusterna.

   Sverige, kommer svaret att bli, – svenska skattebetalare men det är ju fel svar för de har inte gjort något fel. – Problemet skall lösas nu.

   Lösningen: Krav på ekonomisk garant för täckandet av brottslighetens kostnader. – I storleksordningen 20000/kr per individ och år. – Sedan skall vi tillåtas kanalisera skattemedel som hjälp med försäkringskostnaderna åt dem vi känner samhörighet med.

   Under en sådan ordning kommer det att finnas starka ekonomiska incitament för att undvika allt som riskerar att man placeras i kategorin högriskklientel och får starkt begränsad rörelsefrihet.

   Gilla

  • Konservativ skriver:

   Syrien klarade av de extrema angrepp och den extrema stress som Saudis, USAs med fleras proxy krigare utsatte den Syriska nationen för. Syrien har många olika religioner men till och med en majoritet av Sunni muslimerna slöt upp bakom regimen. På grund av Syriens version av nationalism.

   Gillad av 1 person

 2. Snorre och Sture och danske mand, på flod ibland, hundra kvinnobakar sig befann, pinsamt mer än lite Grand, arga som fan, han snart befinner sig band, framför viktig mand, i durbars sand skriver:

  Nationen liksom religionen (om den inte är i huvudsak politisk, som islam) är kulturella företeelser, företeelsen kom före ideologin, det var inte någon som satt och funderade ut begreppet utan det har uppstått naturligt som den approximativt största kulturella gemenskap över vilken man kunnat hålla fred. Globalismen, massmigration och ”öppna gränser” är därför förstadier till krig, för detta är ideologier som går tvärs emot en organisk utveckling och innan en eventuella nu stabil balans inträder så kommer krig i någon form. Så nationalister kämpar mot detta kommande krig, och globalister och vänsterliberaler försöker skapa det, för det är direkt ovetenskapligt att tro att man nu, för första gången funnit en fungerande millienarisk utopi, det 1000åriga riket, en ideologi som kan få alla, nationalister, liberaler, konservativa muslimer, kommunister, kristna och sekulära och alla andra att leva under samma tak. Som vanligt så bygger dessa utopier på hyckleri, för också liberaler gillar gränser, inte delar man sin fru, man har ju också väggar på sitt hus, kanske ett staket, och stänger sin dörr. Man vill inte att någon annan tar ens bil när man kör hem, eller kanske tar ens barn, alltsammans gränsdragningar. Varje dag så måste man brottas med infantila tankefigurer, tyvärr har dessa varit förhärskande i varje fall hela mitt liv. Vi lever trots dessa, vi lever och har mat på bordet trots media, trots politikerna och socialdemokratin men det börjar bli svårare, man är inte längre trygg, utopisterna har till sist funnit de mest våldsamma och inkompatibla människorna på jorden, man får buga och ta av hatten. Ni lyckades i ert uppsåt i att förstöra allt.

  Gillad av 6 personer

 3. Lars Bernhoff skriver:

  Nationalismen har med denna artikel fått en bättre framtoning. Det är den snabba förändringen från att vara förhållandevis homogena genom relativt vår folkmängd stor invandring förlorar det homogena. Tidigare invandring har ofta berikat Sverige, därav den gamla sanningen att invandring var lönsam. Det är den inte längre när en ostrukturerad och okontrollerad onvandring tvingar oss att bryta de nationella prioriteringar som fanns för att släppa loss vissa gruppers världssamvete på övriga medborgares bekostnad. Helt enkelt en vacker tanke som gick överstyr.
  När maktens politiker inte förstår att de ska säkerställa våra kärnvärden om att inte ligga andra till last om man är frisk, följa våra sekulariserade lagar, låta juridik och domstol döma, svenska språket är nyckeln till ett fungerande liv här etc.
  Nationalismen behöver balanseras mot vilka internationella åtaganden som ligger i vårt förhöjda egenintresse att delta i. Ex EU och FN. Nato kan övervägas. Allt för att stärka vår nation.
  Politisk naivitet och bristande försvar av våra kärnvärden straffar sig och släpper fram konflikter utan regelverk för dess lösningar. Det som följer är höga kostnader för att alltför kravlöst släppa in invandrare i våra välfärdssystem utan att sätta rimliga gränser.
  Nationalismen är för mig att bevaka och utveckla svenska kärnvärden som jämställdhet, sekulärt styre, möjlighet till innovationer, medvetenhet om att vi måste leva genom att exportera, välfärdspolitik som ger ett rimligt skyddsnät via det offentliga etc. Sedan ska vi kunna behålla våra traditioner och inte be om ursäkt när andra nya invånare möjligen inte gillar att gå i kyrkan på en skolavslutning. Det är de som kommit till oss, inte tvärtom.

  Gillad av 8 personer

 4. Aha skriver:

  Bra försvarstal för nationalismen som ju ändå frambringat enormt välstånd i många länder.

  Nationalism är dock som artikelförfattaren skriver ett skällsord liksom populism. Det är en komplicerande faktor för de som ser problem med nationalismens naturliga motpol; globalismen. Nationalisterna som värnar homogenitet – en tydliga framgångsfaktor – och solidariska välfärdssystem bör istället säga att de värnar välfärdsstaten eller folkhemmet eftersom det är synnerligen oklart hur globalisterna tänkt sig lösningar för skola, vård och äldreomsorg. Försäkringssystem? Den solidariska sjukvården torde gå i graven i det globala samhället där folk ska få bosätta sig fritt över gränserna.

  Ett bättre namn än nationalism behövs alltså.

  Gillad av 2 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Du har alldeles rätt i att nationalism är ett slags humanism eller ett utslag av humanismen. Eftersom humanismen är kristen finner vi nationer huvudsakligen i kristna delar av världen: Europa, Sydamerika och Oceanien. I Ostasien finns några urgamla nationer som Korea och Thailand. Japan är för oss en nation, men betraktade sig länge som ett imperium — med förödande följder. I andra delar av världen har nationalismen misslyckats. Det senaste exemplet är kanske Turkiet, som under kristet inflytande efter förlusten av sitt kalifatiska imperium i Första världskriget på ytan omvandlade sig till nationalstat, men som fortsatte att förfölja och utrota minoriteter snarare än att assimilera dem. Turkiet blev aldrig någon nation och har nu även slutat att låtsas att vara en. Det finns viss grund i kritiken mot västerländs gränsdragning i främmand delar av jorden, men inte för att gränserna drogs ”okänsligt” eller på fel plats, utan för att de alls drogs upp, för att de drogs upp över huvud taget.

  Vad innebär det då att en nationalism är humanistisk? Jo, att man respekterar andras nationer i samma grad som sin egen analogt till hur humanisten respekterar andra individer, enkannerligen på det transcendenta, metafysiska planet, för att kunna kräva respekt och självständighet för sig själv och för sina tankar, preferenser, personlighet och uppfattningar. Den silverne regeln styr den humanistiska nationalismen. Den långa européiska maktbalansen under adertonhundratalet var den humanistiska nationalismens finaste kreation. Det som ledde till den breda massans entusiastiska önskan att förgöra och besegra andra nationer i början av Första världskriget, när maktbalansen övergavs, var inte den humanistiska nationalismen, utan upplösningen av det kristna, humanistiska inslaget i den. Orsaken var i grunden det tyska enandet, som löste upp många av de traditionellt existerande tyska småstaterna i strid med maktbalansen och den silverne regeln. I stället var det metafysiska uppfattningar om ras och språk, som hade undertryckts sedan det på nationer byggda Westfaliska systemet hade införts efter Trettioåriga kriget. Ernest Renan löser upp alla dessa metafysiska, transcendentala uppfattningar i sitt tal på Sorbonne 1882:

  https://thewayofreason.wordpress.com/2019/02/24/vad-ar-en-nation/

  Gillad av 4 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  I själva verket var ju nationalismen av det metafysiska slaget, den icke-humanistiska nationalismen, ett liberalt påhitt och en av liberalismens mest centrala teser. Nationalismen förknippades på grund av detta länge framför allt med liberalismen. Början var utropandet av den franska republiken 1782. Det fortsatte sedan med den rörelse i framför allt Tyskland som via revolutionen 1848 ledde till enandet under Preussen 1871 och dessförinnan Italiens enande 1870. Blotta förekomsten av ett européiskt imperium (Österrike) retade denna typ av liberala nationalister tillräckligt för att de skulle överge den traditionella maktbalansen i Europa och starta Första världskriget, i och för sig med de traditionellt humanistiska nationernas som Englands och Frankrikes goda minne. Så stark är den kristna tendensen till nationsbildning, den humanistiska nationalismen.

  Gillad av 2 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Min sista kritikpunkt! Liberalismens okritiska inställning till handel och utbyte och självberikning förknippas visserligen, kanske framför allt i USA, med ”kapitalism”. När något osmakligt sker genom fri handel, när kannibaler får mässingtrådar i lön men inte kan köpa mat för dem, säger jänkaren: ”That’s capitalism”. Men kapital som sådant, ägande, skyddas inte genom liberalismens mekanismer, utan genom konservatismens. Det är konservatismen som sätter äganderätten högre än rätten till utbyte. Utan äganderätt inget kapital. Liberalismen tager alltid det existerande civiliserade omgivande samhället för givet.

  Gillad av 5 personer

 8. Erik2 skriver:

  Detta var en av de bästa texter jag någonsin läst. Extremt bra beskrivet. Om det någonsn kommer en ny frihetstid i Sverige så kan detta mycket väl vara en av de definierande texterna som startar dn processen. Utmärkt!

  Gillad av 2 personer

  • Erik2 skriver:

   Intressant för mig är också att jag alltid uppfattat konservatismen som betonande gemenskapen. Precis detta som inryms i begreppet nation. Men liberalismen står för upplösande av gemenskaper och den starkes rätt. Det senare är inte till mänsklighetens fromma, vilket det första är. Det är till allas glädje att ingå i en gemenskap. Vilket psykologerna länge vetat. Den ultraliberala tid vi lever i slår sönder alla människor och nu när vi passerat stadiet av att slå sönder alla naturliga gemenskaper så håller vi på att slå sönder människorna själva. 90-talisternas överrepresentation inom psykvården bär syn för sägen. Det är katastrof. Och, f ö, att vilja ingå i en gemenskap, vilket är vad alla (så gott som då) människor behöver utesluter inte nyfikenhet på omvärlden och vilja att skapa saker. Här kommer fortplantningsdriften in och driver på. I ett bra samhälle balanseras allt detta. I Sverige idag är det total katastrof faktiskt. Det kunde inte vara sämre.

   Gillad av 3 personer

 9. Observatör skriver:

  En nationalist är stolt och glad över sitt land och han gläds med andra som är glada och stolta över sina respektive länder.De som skapar problem är de som vill frälsa världen genom att försöka pådyvla andra sin livsstil och ideologi.

  Gilla

 10. Elisabeth skriver:

  Tack, Thomas Karlsson, så bra ! Din text kan säkert omvända många som förblindats av propagandamaskineriets hatkampanjer mot nationalism. Vi måste sprida texten.

  Gillad av 1 person

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är ett viktigt inlägg. Allt under historiens gång har allt större samlande enheter vuxit fram oftast efter krigssituationer. Dit hör 30-åriga kriget, amerikanska inbördeskriget och förstås andra världskriget. USA har varit en väg fungerande och sammanhållen federal stat i snart 150 år. Kina har med tider för kortare inbördeskonflikter varit en sammanhållen nation i mer än 4000 år.
  Viktiga faktorer är en gemensam kultur och ett gemensamt språk åtminstone samma skriftspråk.

  Hur troligt är det att vi till slut får en global stat med ett gemensamt språk och en gemensam kultur? Och om detta skulle vara möjligt skulle det vara eftersträvansvärt. Idag har vi hört från vissa personer som filosofen Tännsjö att en sådan global stat krävs även om den skulle vara total och odemokratisk för att rädda jorden inför en anteciperad klimatkatastrof.

  Min bedömning är att relativt stora homogena enheter av mänsklig kultur behövs inte minst för att bevara samhällets kreativitet även om det innebär risker för begränsade krig eller konflikter. Orsaken är helt enkelt att vår framtid är oförutsägbar åtminstone på en tidsskala av 50-100 år och då är det nödvändigt att försäkra sig om maximal kreativitet för att lösa framtidens problem. Ett exempel här är Europas enastående vetenskapliga och tekniska kreativitet under säg perioden 1500-2000. Få förutom vissa enstaka fantaster vill förflytta sig 500 år tillbaka i tiden även om koldioxidhalten i luften då var mindre än nu. Lösningen är förstås att behålla och vårda den mångfald som finns och samtidigt inse att alla möjliga band byggs ständigt mellan människor. De flesta har i dag ingen svårighet att bry sig om familj och nära vänner sin stad eller region eller sitt land eller federation samtidigt fast på olika sätt. Att bara tänka i binära enheter är ett mentalt fattigdomstecken och bör inte uppmuntras. Det stora problemet med religion och socialism är att de tror att de kan planera och förutsäga framtiden ungefär som man räknar planetbanornas rörelser. Detta är a priori omöjligt därför att kaosmekanismen till slut gör alla prognoser meningslösa.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Kina är ingen nation och har aldrig varit någon nation. Kina — Mittens rike! — är ett imperium.

   Alla tecken på kinesisk nationalism är européiskt inflytande. Om Kina hade varit ett kristet område eller land, så skulle det vara uppdelat i hundra delstater som USA.

   Gillad av 2 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Den nationalism som skall fördömas, är den som buntar ihop olika folkslag eller drar gränser rakt genom folk och sedan tvingar dem att glömma vem de är för att de skall inlemmas i en forcerad gemenskap.

  Med individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning, kan varje folk tillåtas gynna dem och de ändamål de känner för och det blir inte längre någon anledning för skottar, waelsare, basker och katalaner att vilja separera.

  Man ser en framtid, då skatt känns mera som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

  Gilla

 13. Jaxel skriver:

  Det korta försvaret för nationalismen lyder ungefär som följer:,

  Inom nationalstatens ram har historiens mest civiliserade och humana samhällen av rejäl storlek vuxit fram. Jag syftar då i första hand på de västeuropeiska nationalstaterna. Nationalstaterna har skapat trygghet och mänsklig värdighet i en omfattning som rimligen är oövertfäffad i den mänskliga historien.

  Hur kan man med den bakgrunden påstå att nationalismen är något entydigt ont?

  Gillad av 5 personer

 14. Jari Norvanto skriver:

  En nation är homogen. Humanism är politik eller filosofi, föremål för debatt och normer. Är den evig eller universell? Altruism däremot ligger i människans kapacitet. Det är väl egentligen endast i de individuella mötena som verklig medmänsklighet kan visa sig och ideologierna kan läggas åt sidan. Men politik blir inte bra, som tror att det går att kollektivisera den individuella altrusistiska gärningen och multiplicera den med miljoner eller miljarder.

  Gillad av 2 personer

 15. Thomas Karlsson skriver:

  Tack för alla kloka kommentarer. De märks i kommentarsfältet att Det goda samhället har en tänkande läsekrets. Ni har gett mig inspiration till kommande artiklar. MVH Thomas Karlsson

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.