Hur vill infödda äldre ha sin äldreomsorg?

Bitte Assarmo

Hur vill invandrade äldre ha sin äldreomsorg?

Den frågan har ställts i flera studier sedan mitten av 1990-talet, bland annat i en rapport framtagen av Malmö Stad 2003, en studie från Botkyrka 2003 och en studie från 2014, gjord av FoU, Centrum får vård, omsorg och socialt arbete, utförd i samarbete med bland andra Linköpings universitet.

Dessa studier, samt fler av samma slag, visar tydligt att det för äldre invandrare är viktigt med personal som talar deras språk och känner till deras kultur. För flera av

deltagarna i studierna är detta så viktigt att de uppger sig vägra ta emot hjälp av människor utanför den egna kulturella och religiösa sfären, och i synnerhet när det gäller hjälp med den personliga hygienen. Det är också viktigt för de invandrade äldre att de får mat som de känner igen från sina ursprungsländer och att de får lära känna hemtjänstpersonalen och slipper möta nya ansikten varje dag.

Slutsatserna av studierna är likartade, och man pekar på vikten av att utöka den mångkulturella vården ”för att tillgodose de individuella behov av vård och omsorg som finns hos äldre invandrare”. I Linköpingstudien framhåller man hur viktigt det är med etniskt inriktade äldreboenden så att de äldre kan ”kommunicera på eget språk med personalen” samt ”få en känsla av hemkultur och trygghet”.

Att det är viktigt med trygghet och kulturell tillhörighet på ålderns höst är nog inte svårt för någon att förstå. Därför blir också de etniska äldreboendena alltfler. Men hur är det då med äldre infödda svenskar? Hur vill de ha sin äldreomsorg?

Att hitta svar på den frågan är inte lätt. På webben finns mängder med studier om äldreomsorgen att tillgå, men ytterst få där man fokuserar på de infödda äldre. Rubriker som Fem framtidsutmaningar inom svensk äldreomsorg, Kommunikation inom äldreomsorgen och Svensk äldreomsorg står inför viktiga vägval slår emot mig, men ingenting om hur svenskar som etnisk grupp vill ha sin äldreomsorg.

Man får därför anta att politikerna helt enkelt gissat sig fram till hur äldre svenskar vill ha det på sin ålders höst, och att de kommit fram till följande slutsatser:

Infödda äldre vill ha minimalt med hjälp och helst slippa duscha mer än en eller ett par gånger i månaden. De vill gärna ha hemtjänstpersonal som inte pratar svenska eftersom de inte har något behov av att kommunicera med personalen. Om det skulle innebära att de får fel medicin någon gång – eller inte får någon medicin alls – så ger det ju bara lite extra spänning i livet.

Kunskap om svensk kultur behövs givetvis inte heller, helt enkelt därför att det inte finns någon specifik svensk kultur att lära sig något om. Infödda äldre har nämligen, till skillnad från andra etniska grupper, levt sina liv i ett vakuum och blickar ut mot sin samtid likt oskrivna blad. Dessutom vill infödda äldre helst äta smaklös mat och slippa vistas utomhus annat än i yttersta nödfall och så sällan som möjligt.

Jag är nu inte politiker, så om jag skulle få gissa hur de infödda äldre vill ha sin äldreomsorg skulle jag dra helt andra slutsatser. Jag skulle ta för givet att de vill ha den hjälp de betalat för i form av skatter och andra avgifter under sitt långa, yrkesverksamma liv. Att de vill ha möjlighet att hålla sig rena och fräscha, så som de gjorde medan de fortfarande var i sin krafts dagar. Att de vill ha hemtjänstpersonal de kan tala med, och som både förstår dem och kan göra sig förstådda. Eftersom jag dessutom envist hävdar att det finns en svensk kultur tar jag också för givet att insyn i denna är ett givet krav. Dessutom skulle jag utgå ifrån att infödda äldre vill fortsätta äta mat som smakar, och ha möjlighet att vara ute ibland, i både sol och regn, vinter som sommar.

Men det är ju jag, det. Jag, en helt vanlig svensson som lever i föreställningen att svenskar utgör en etnisk grupp som behöver kunna kommunicera på sitt eget språk och som, när de blir äldre, känner samma behov av sin hemkultur och av att känna trygghet som andra grupper.

27 reaktioner på ”Hur vill infödda äldre ha sin äldreomsorg?

 1. Ulla skriver:

  I makthavarnas värld finns inte någon svensk kultur och det är nog därför begreppet ”etnisk grupp” inte används i lagstiftningen. Det anses nämligen inte PK att hävda att ”svenskar utgör en etnisk grupp”. Och därför kan inte tas någon hänsyn till ursprungssvenskarna behov i kommunernas planering av t.ex. äldreomsorgen.

  Däremot har Sverige infört det goda, fina och inkluderande begreppet ”etnisk tillhörighet”. För något år sedan kontaktade jag DO och ställde några frågor om detta begrepp, men fick till svar bara ett upprepande av de floskler som står på myndighetens webbplats och som har sitt ursprung i lagstiftning tillkommen på det flummiga 70-talet. Vem som helst kan enligt svensk lagstiftning och svenska myndigheter bestämma sig för att man har en svensk etnisk tillhörighet. Således kan en kines som aldrig satt sin fot i Sverige identifiera sig som etnisk svensk, om han vill och har behov av det.

  Sverige – den humanitära stormakten som jobbar hårt för att rädda hela världen!

  Gillad av 12 personer

 2. lenam skriver:

  Så pinsamt med dessa självklarheter. Brist på respekt för etniska Svenskar. Svenskarna vill ha gemenskap med likasinnade och gärna kultur med musik och kanske dans samt hjälp och stöd att träna och stärka kroppen med rörelser. Gärna lite nya inslag såsom yoga anpassat för gruppen.

  Gillad av 1 person

  • Christer skriver:

   Yoga är indisk religion och ingenting de flesta infödda svenskar har inom sin kultur eller ser som hälsobefrämjande. Den ena tokigheten blir värre än den andra.

   Gilla

 3. Solveig Lindblad skriver:

  Gbg:s Stad…informerade om att man inte kan kräva personalens härkomst…passar det inte får man vara utan…eller söka hjälp på annat håll….

  Gilla

 4. Aha skriver:

  Att invandrarna ska få en etnisk inriktad äldreomsorg men inte svenskarna är naturligtvis inte acceptabelt. Det är verkligen svårt att förstå hur flata svenskarna är som accepterar denna absurda skillnad – det finns faktiskt exempel på etniskt inriktad äldrevård men inte svensk.
  Blotta tanken att man utreder invandrarnas behov men åsidosätter svenskarnas behov är grotesk.

  Media och politiker tar inte upp denna fråga eftersom det är en fråga som tillhör kategorin ”vi och dom”, en fråga som sår split mellan svenskar och invandrare och det vill man för allt i världen undvika.

  Svenskarna är riktiga mesar som accepterar detta. Det gör det dubbelt viktigt att de räddas från etablissemangets görande och låtanden. De vill inte svenskarna väl.

  Rädda Sverige från etablissemanget måste vara stridsropet.

  Gillad av 14 personer

 5. Aurora skriver:

  Det finns inga undersökningar om äldre svenskars önskemål eftersom de ska inte ha sådana utan hålla käft. De ska vara redakap för maktens invandringspolitik. Sådana önskemål som välvilligt tillgodoses invandrargrupper är ju ren rasism och diskrimination om de kom från gamla svenskar. Vi kommer helt klart att få se alltfler etniska äldreboenden. Även svenska. Men de svenska kommer naturligtvis inte att bekostas av det allmänna som de invandrade gruppernas.

  Gillad av 2 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Det finns ett ställe där de kan få allt detta.

  Hemma.

  Vi skall förstås kategoriskt vägra varje anpassning av svensk kultur till önskningar som uttrycks av personer som påstås ha kommit hit just för att ersätta sin egen, undermåliga kultur med vår överlägsna. Om de har ljugit om detta är reaktionen lika uppenbar som den är enkel: de kan åka hem igen och få allt det de vill ha, eftersom de önskar sig precis det som de där har lämnat bakom sig.

  Gillad av 12 personer

  • Snorre och Sture och danske mand, på flod ibland, hundra kvinnobakar sig befann, pinsamt mer än lite Grand, arga som fan, han snart befinner sig band, framför viktig mand, i durbars sand skriver:

   Så tänker jag också, det positiva med detta är att man börjar ta hand om sina gamla själv, utan staten. Vad som en gång verkade omöjligt verkar idag ganska trevligt, mina barn älskar sina far och morföräldrar.

   Gillad av 5 personer

 7. Snorre och Sture och danske mand, på flod ibland, hundra kvinnobakar sig befann, pinsamt mer än lite Grand, arga som fan, han snart befinner sig band, framför viktig mand, i durbars sand skriver:

  De äldre är drabbade av vad jag kallar ”passiv ondska”. Det är en konsekvens av de strömningar som ligger under socialism,och andra samhällsteorier, där man försöker skapa idealtillstånd, pk-ismen är ett derivat av dessa tankar, ett destillat, ett droppande gift. ”Passiv ondska” och ”aktiv godhet” var ett tema för mig för 12 år sedan, flera av våra ledarskribenter har fått det sig till livs. Det är resultatet av vår tids moraliska paradigm: att vara för allt bra och mot allt dåligt. Det bygger på att man tar ett tar ett aktivt moraliskt ansvar för en begränsad företeelse, skeende, eller grupp, och sedan endast studerar (om ens det) utfallet för denna grupp. Vi bortser här från att skatten och staten egentligen nullifierar all moral, man kan inte agera moraliskt via staten eftersom man inte gör något själv, man har ingen egen risk. Ingen egen insats utan andra gör jobbet, antingen som betalare, eller agenter.

  Ett exempel kan vara att man vill ”hjälpa migranter”, det är kul och ger moraliska pluspoäng. Detta är den ”aktiva godheten”. Att ta emot migranter får dock många konsekvenser, det kostar pengar (mindre till äldre), det kostar resurser (mindre till äldre), det kostar trygghet (åldringsrån), det påverkar kulturen (de äldres svenska, redan begränsade, kulturella sfär krymper). De äldres situation, eller de våldtagnas, eller de rånades, eller de som inte lär sig något i skolan, eller ambulanspersonalens, eller de som blir överkörda, eller de som inte går ut på kvällen, eller judar som lämnar Sverige, eller de som blir knivhuggna, allt detta är exempel på ”passiv ondska”. En ondska som inte tänks in hos pk-ismen, man tar bara ansvar för den aktiva delen som man själv definierat. Ett annat exempel är klimatet, där jag idag såg en rubrik om att högre skatt och var det, mindre jobb, skulle ”hjälpa klimatet”. Återigen en tänkt aktiv godhet, som främst, om genomförd, drabbar de fattigaste på jorden för de förnekas tillgång till billig energi och ekonomisk utveckling.

  Det omvända, ”aktiv ondska” och ”passiv godhet” kommer pk-ister aldrig att vara för. Här kan vi ta debatten om IS, pk-ister är inte för att de kanske bäst förtjänar dödsstraff, att detta är det som minimerar ondskan, eller att de får sitt straff där de nu befinner sig. Återigen så är det lättare att se IS-mördaren än alla de han våldtagit och dödat.

  Gillad av 7 personer

 8. Östrahult skriver:

  Jo detta är helt enkelt inte klokt och det handlar inte bara om äldrevård utan om tillgång till annan vård, bostäder etc. Vad man möjligen kan säga är att en del av dessa äldre har medverkat till galenskapen genom att de röstat på sossarna.

  Gillad av 4 personer

 9. Sixten Johansson skriver:

  Rätta mig, ni som vet bättre, men jag har fått den uppfattningen att det uttryckligen är förbjudet eller också i praktiken omöjligt att ordna äldreomsorg, barnomsorg, skola, vård eller annat för enbart etniska svenskar, däremot är det tillåtet och möjligt för alla minoritetsgrupper. Det är då också en logisk parallell till tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp och Diskrimineringsombudsmannens praxis. Vore värdefullt om någon som känner till lagar och tillämpning kring detta kan berätta vad som gäller. Jag tänker mig att det väl också är omöjligt att ansöka om medel, annonsera, välja klienter eller ställa svenskklingande eller svenskcertifierade krav på personal utan att dra på sig anmälningar för diskriminering och segregering.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   Jag har just undrat om det inte BORDE gå att gemensamt starta skolor, äldreboenden och annat, som man anpassar storleksmässigt så att bara ett visst antal får plats? Åtminstone i småstäder, orter på landsbygden, men även inom segregerade bostadsområden runt städer? Så som de gör i vissa bostadsområden, t.ex. Rinkeby m.fl.
   Men det kräver att folk går samman, engagerar sig och är överens.

   Gilla

 10. V for Vendetta skriver:

  Gammal i Sverige kan man bara bli om man är invandrad. Vi andra får helt enkelt inte bli gamla och blir vi det så skall vi förstå att vi lever längre än någon annan i världshistorien och således inte tarvar omvårdnad innan frånfallet som skall ske hastigt och abrupt. Så är det numera i landet som engång byggde ett folkhem, en av världen bästa sjuk och ålderssystem. Allt detta skal vi glömma, vår historia är enligt propagandacentralen endast en uppdiktad utopi. Det märkliga är att föregående september kunde invånarna gjort ett statement men det uteblev och nu får vi skörda i storm det vi sådde i vind.

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Om jag ville omvandla ett tidigare demokratiskt land till diktatur skulle jag antagligen:
   – Införa statsunderstödd media med fördumningsprogram dygnet runt
   – Införa fördumningsskola där man skriver om historien och utbildningen är indoktrinering
   – Införa regler i samhället som skapar förvirring
   – Misskreditera, diskriminera och tysta äldre medborgare som har överblick över ett längre tidsperpektiv så att de inte kommer till tals
   – Övervaka vad befolkningen tycker om det mesta så att den går att styra

   Något som låter bekant?

   Gillad av 3 personer

 11. Margareta skriver:

  Som gammal på ett äldreboende vill jag ha svenskspråkig personal, helst också infödd svensk eller skandinavisk. Personalen skall förstå och vara införstådd med svenska koder, det skall inte behöva bli missförstånd där. Personalen skall förstå och vara införstådd med svenska seder och bruk. Personalen skall kunna förstå och läsa instruktioner och innehållsdeklarationer på tvättmedel, kläder, toalettprodukter, rengöringsmedel etc. Personalen skall kunna hantera kött från gris utan att bli kränkt eller vägra hantera köttet. Detsamma gäller givetvis alkoholhaltiga drycker.
  Eftersom alla nuförtiden uppfattas som svenskar bara för att man vistats i Sverige några år och det därmed anses förnedrande att ha språkkrav så räcker inte ovan angivna krav utan jag vill också slippa personal med iögonfallande religiösa uttryck i klädsel eller kroppsprydnad, läs schal eller ännu mer heltäckande eller muhammedanska skägg.
  Om jag bor hemma och får mat tillagad vill jag att de personer som gör detta är kunniga i svensk mattradition och vet hur man gör havregrynsgröt eller steker blodpudding t.ex. Jag läste för ett antal år sedan i tidningen Expressen skräckexempel på gamla som fått blodpuddingen serverad v a t t e n k o k t och jordgubbssylt serverad därtill. Rött som rött antagligen med tanke på skillnaden mellan lingonsylt och jordgubbsylt. När anhöriga klagade blev de kallade rasister, likaså om de gamla klagade på att de inte förstod vad personalen sade.
  Apropå förmågan att läsa på tuber och burkar och vad innehållet skall användas till läste jag för kanske ett tiotal år sedan (också i Expressen) om en kvinna på ett äldreboende som skulle smörjas med en särskild salva i underlivet. Salvan var slut och personalen tog vad som fanns till hands i en annan tub – tub som tub, verkar det som – vilket fick till följd att kvinnan fick vårdas på sjukhus ett antal dagar för skador i underlivet, vilka tydligen var brännskadeliknande. Kvinnan var också dement. Smärtorna lär ha varit fruktansvärda för henne.
  Men sådana här petitsser anser väl vår överhet i stil med Ann Ramberg att vi måste tåla för den heliga mångkulturens skull. Om man bara som svensk kunde ha rätt att säga STOPP, INTE LÄNGRE, JAG VILL HA MIN SVENSKA INTEGRITET OCH INTE SLÄPPA IN ELLER ACCEPTERA ALLT!

  Gillad av 3 personer

 12. Axel skriver:

  Folkutbytet är ju ett faktum. Makten skördar sina offer, det är vi gammelsvennar som står på offermenyn.
  Det skulle vara synnerligen intressant att få riktig vetskap om hur många etniska svennar (ursäkta den rasistiska formuleringen) som röstar på Socialmuslimerna ( sossarna)

  Gillad av 1 person

 13. KENNETH skriver:

  Som gammal pensionär och infödd svensk så kommer jag
  att kräva svensk omsorg om detta skulle behövas. Det viktiga är att man beter sig och pratar som vi är van vid. Så enkelt är det.

  Kan inte de som ska leverera leva upp till detta så får det vara.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.