Allt du behöver veta om det socialdemokratiska partiet i några enkla punkter

Patrik Engellau

Socialdemokraterna var ursprungligen ett socialistiskt parti vilket betydde att det föresatte sig att göra världen bättre genom att befria arbetarklassen från dess position som löneslavar – proletärer – och ta kommandot över samhället.

Det socialdemokratiska partiet drabbades snart av ”Michels lag”, en sociologisk grundlag, även kallad ”oligarkins grundlag”, som baseras på iakttagelser av utvecklingen inom det tyska socialdemokratiska partiet vid 1900-talets början. Lagen (som utger sig för att gälla för alla slags politiska partier) säger att partiets ledare och administratörer så småningom tar makten över partiet. En klyfta bildades sålunda mellan funktionärer och medlemmar i det socialdemokratiska partiet.

Med arbetarklassens stöd kom partiet att framgångsrikt styra Sverige under lång tid. Dess ideologi övertogs mer eller mindre av de borgerliga oppositionspartierna. Det socialdemokratiska partiet blev kärnan i det parti- och politikervälde som sedermera skapades. Partiet ansågs ”statsbärande”. ”Vi byggde landet” sa partiets ledare om sina insatser för Sverige.

Partiets ledning och funktionärer ville använda staten – som de kallade ”samhället” – för att skaffa sig mer makt. Skatterna höjdes kontinuerligt och ett välfärdssystem byggdes upp. Detta fick två betydelsefulla effekter.

Den första effekten var att välfärdsapparaten blev en födkrok för det ökande antal funktionärer som bemannade den och som lärde sig att hela tiden öka dess omfattning och uppgifter. Så uppstod det välfärdsindustriella komplexet.

Den andra effekten var att en ny klientgrupp växte fram som alltmer försörjde sig på välfärdssystemet. Ursprungligen bestod välfärdssystemets klienter av medlemmar av arbetarklassen som tillfälligt blivit sjuka eller arbetslösa. Gradvis utvecklades dessa så att klientgruppen kom att bestå av välfärdsspecialister som delvis rekryterades från arbetarklassen, delvis och alltmer ur en växande grupp migranter.

Mellan välfärdsfunktionärerna och välfärdsklienterna etableras en nära intressegemenskap. Funktionärerna vill hela tiden ha fler klienter för att kunna utveckla det välfärdsindustriella komplexet, således den gren de sitter på, och klienterna uppskattar nya försörjningssätt, till exempel nya slags bidrag.

Det socialdemokratiska partiet består därmed av tre grupper – om vi bortser från det numerärt mycket begränsade men mäktiga ledarskiktet – nämligen välfärdsfunktionärerna, välfärdsklienterna och arbetarklassen.

Med tiden utvecklas något av en konflikt mellan välfärdsklienterna och arbetarklassen vilket i grunden, om man ska tillämpa Karl Marx synsätt, beror på att dessa två skikt försörjer sig på helt olika sätt. Arbetarklassen försörjer sig genom lönearbete i privata, vinstmaximerande bolag. Välfärdsklienterna försörjs av arbetarklassen som av politikerväldet tvingas betala skatter som i huvudsak går till att finansiera det välfärdsindustriella komplexet med dess funktionärer och vidlyftiga bidragssystem.

Denna utveckling finns märkvärdigt nog redan antydd i skriften Det Kommunistiska Manifestet som Friedrich Engels och Karl Marx publicerade redan år 1848. Författarna drog en skarp linje mellan å ena sidan vad de ansåg var den riktiga och pålitliga arbetarklassen eller proletariatet, den grupp som i Sverige kom att skämtsamt och lite självironiskt benämnas gråsossar, och å den andra vad författarna kallade trasproletariatet, vilket idag motsvaras av välfärdsklienterna. Engels och Marx uttryckte sig med yttersta förakt om trasproletariatet som de betraktade som ett samhällets avskum:

Trasproletariatet, denna passiva förruttnelse av det gamla samhällets understa skikt, blir genom en proletär revolution stundtals indraget i rörelsen, men i enlighet med hela sin livssituation kommer det dock att vara mer villigt att låta sig köpas för reaktionära syften.

Därmed har vi kommit till vad som sker inom dagens svenska socialdemokratiska parti. Där finns två falanger, dels resterna av den gamla proletära gråsossiga arbetarklassen av privata lönearbetare, ofta medlemmar i LO, dels klienterna och funktionärerna inom det välfärdsindustriella komplexet. (Dagens reaktionära kraft är det svenska politikerväldet som är berett att förstöra nationen för att kunna sitta kvar i orubbat bo.)

De förra är normalt nettoskattebetalare och därför inte i första hand anhängare av höjda skatter och ökade offentliga utgifter. Många av dessa röstar numera på Sverigedemokraterna snarare än på Socialdemokraterna även om de tills vidare fortsätter att vara medlemmar i LO.

Jag skrev några veckor före valet i september att jag trodde att Socialdemokraterna skulle spricka genom att klyftan mellan gråsossefalangen och välfärdsfalangen vidgades. Tillkomsten nyligen av den socialdemokratiska föreningen Reformisterna kan vara ett tecken åt det hållet. Reformisternas program är som skräddarsytt efter välfärdsfalangens önskemål. Skatterna ska höjas rejält och välfärdssystemet byggas ut. Skattebetalarna, särskilt de rika, ska klämmas åt ordentligt och staten ska ta fastare kontroll över ekonomin.

Sedan jag skrev detta har LO-förbundet Kommunal deklarerat att det kommer att skära ned sina bidrag till partiet. Ytterligare en spik i kistan, som jag tolkar det.

94 reaktioner på ”Allt du behöver veta om det socialdemokratiska partiet i några enkla punkter

  • Aha skriver:

   Sossarna ser sig som ett statsbärande parti i den mening att de anser sig har bredden, erfarenheten och kvalifikationer att leda landet, till skillnad då från SD som beskylls för att vara ett enfrågeparti.
   Sossarnas väljarkår på 25-30% är dock för liten och svag för att kallas statsbärande. Svag därför inslaget av nettoskattebetalande väljare torde, jämsides med V (?) vara sämst av alla partier.
   Det bör man ha i åtanke när sossarna bröstar sig som ett statsbärande parti. De är inte förtjänta av epitet och det beror också på, som Engellau skriver, deras välfärdsfalang – allt åt alla – som växer.

   Sossarna befinner sig just nu på en ökenvandring mot ett alltmer ansträngt välfärdsindustriellt och mångkulturellt komplex.

   Gillad av 5 personer

   • Axel skriver:

    Häxprocesserna är tillbaka med besked. I morgon häxförklaras Ann Sofie Hermansson vid Socialdemokraternas möte. Troligen order från den tunga ledningen i Stockholm, med stort stöd från Tro och Solidaritet. Hon var ett hot mot muslimiseringen i partiet. En tuff och kompetent kvinna. Ponera om hon hade blivit Statsminister,” fint!!” då hade säkert många gamla Svenska gråsossar tyckt att sossarna är fortfarande ok .

    Gillad av 2 personer

 1. Snorre och Sture och danske mand, på flod ibland, hundra kvinnobakar sig befann, pinsamt mer än lite Grand, arga som fan, han snart befinner sig band, framför viktig mand, i durbars sand skriver:

  Jag vet inte mycket om socialdemokrati, för mig har det varit som en konstant sjuka man visste fanns, en tråkig sjuka man vaknade med varje morgon, faktum är, att denna sjuka var så utbredd att den i stort sett var Sverige. Det var svenskarna. Jag såg någon bild idag i SvD på en vacker teater som rivits, nu är det bara fult, sådan är socialdemokratin. Man kan ju inte enbart definiera sig genom vad man är mot, utan vad man är för, socialdemokraterna har skapat ett viljelöst och lättstyrt folk, man har byggt gråa betonghus, förstört enorma världen i infrastruktur och arbetsvilja och nu påbörjat det mest omfattande islamiseringsprogram i hela västvärlden. Jag vet inte hur det gick till att göra tamdjur av svenskarna, var det att man steg in precis där katekesen steg ur? Varför är det till dels annorlunda i katolska länder, varför,har dessa folk mer kämpaglöd? De forna öststaterna har det ju också, de har rest sig efter att ha varit kuvade i många många år, det inger visst hopp, fast ibland är jag orolig att det är väsensskilt, de visste hela tiden att de var under tummen på en kommunistisk diktatur, fast svenskar väljer detta själv. Man valde grå betong utan att blinka.

  Malcolm Kyeyune gör en poäng i en podd med Aron Flam om våld, jag är inte säker på att Flam uppfattar den, han säger det flera gånger, poängen är att Sveriges kollaps inte kommer att ske med pompa och pukor, det kommer aldrig att stå i tidningarna: nu är det kaos, eller Sodom och Gomorra är här, eller detta är tiden för antikrist. Kyeyune säger att vi bara kommer att tycka att det är normalt, som gråa betonghus, som att inte döma brottslingar utan att ”vårda” dem, han säger, tror jag, vi är redan där, vi uppmuntrar redan tusentals våldtäkter i Sverige och alla ignorerar det och 80% röstar för mer av samma. Han gör det väl själv? Det verkar som det går de flesta förbi, jag undrar när svenskarna blev sådana, var det under socialdemokratin eller var det något i det Lutherska jag inte förstår? Det är mitt intryck ändå att det är värre här än något annat europeiskt land.

  Gillad av 19 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, du vet varför jag aldrig trivdes i Sverige. Alla var sossar, mer eller mindre. Den ständiga uppfattningen att man byggde upp något genom att stegvis förstöra det och sedan peka på hur fint det är, som ännu inte har förstörts i denna process är kväljande.

   Titta hur djupt vi kunde såga i den gren vi sitter på innan den gick av! Såga, såga, Vi skapade grenen, för titta, vi sitter ju på den! Såga, såga. Det är vår gren! Såga, såga. Varför böjer sig vår gren? Såga, såga.

   Gillad av 5 personer

   • Erik2 skriver:

    Jag har alltid sett ett otrevligt gäng längs stranden framför mig när det pratas om S och vänstern. Överallt där någon byggt ett vackert sandslott så sparkas det ner. I rättvisans namn. Annan metafor men liknande tankegång verkar det som.

    Gillad av 3 personer

   • Agnew skriver:

    En av Södertörns högskolas lektorer, Andreas Pettersson, , har hamnat i blåsväder efter ett konfrontativt uttalande på Twitter i veckan.
    Där föreslog han nämligen att Sverige skulle göra ett utbyte med Syrien och utvisa SD:s partiledare, borgerligt sinnade tidningsredaktioner samt kända moderatprofiler och istället ta emot IS-krigare och deras familjer.

    När Nya Tider kontaktar Södertörns högskola ges motstridiga besked om Andreas Pettersson finns på plats eller inte. Oanträffbar förblir han, men ansvarig prefekt för polisutbildningen där Pettersson är verksam stöttar sin kollega till hundra procent.

    Vem tror att var en tillfällighet att polisutbildningen hamnade på Södertörn.

    Gillad av 10 personer

   • Lars skriver:

    Varför flyttade du till Österrike, med samma socialdemokratiska utveckling och högre skattekvot om du så avskydde Sverige? Hemmablind nu, tror att Österrike är annorlunda? (Stopp för migration förvisso, något mer förnuftiga, men ändå socialdemokratisk stat…)

    Gilla

  • brrr skriver:

   Snorre, kan man också säga att vad sverige har gemensamt med de andra västeuropeiska länder som är destruktiva, är inte blott socialdemokrati, utan även protestantism?

   Malcom Kyeyune har naturligtvis helt rätt, de som inte kan hålla sina nationsgränser, inte kan försvara sitt territorium mot aggressiva inkräktare, kommer helt enkelt att förlora sitt territorium.

   Men varför förutsätter du alltid att alla röstar på 7-partiet, och dessutom anklagar folk för det titt som tätt? Även jag fick den bajsmackan kastad i ansiktet häromveckan, och jag skulle tro att du inte ens var myndig när jag slutade rösta på dessa nationsförstörare, så sluta anklaga folk för saker du inte har en aning om!

   Gillad av 2 personer

   • Särimner skriver:

    Har jag nämt dig? Har jag det? När ? Säg för all del inte åt mig vad jag skriver, det är ju meningslöst, ett särdrag för de som skriver här (utom Göran och Eva) är att de är otrevliga men jag tror inte du förstår hur otrevlig jag är. Du är trots allt kvinna. Håll inne med förolämpningar. Jag antar att fler läser än som skriver och skriver för de 82% som ännu röstar 7-klövern, de vet själva vem de är.

    Gilla

   • Särimner skriver:

    Det finns ett annat syfte att jag tjatar om detta, det är att det är fortfande en dominerande inställning att det inte är fint att rösta SD, därför så hade det varit en välgärning om alla som stödet SD helt enkelt säger det. Jag diskuterade med en kompis, en stor man, fd kustjägare, som fällt många män, han röstar SD, men då vi talade om han kanske skulle engagera sig i SD så nej, han vågar inte, pga barn, vänner och som han sade risken att få två bilar fulla med araber utanför huset. Jag har det på samma sätt. Därför tjatar jag.

    Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    Snorre/Särimner,
    13 feb ”Högre utbildning”:

    ”…Antingen röstar man SD eller AFS eller MED eller så tycker jag man bör sälla sig till de skyldiga och sluta gnälla. Man röstar då för islamisering och våldtäkter, med eller utan rotavdrag.

    Är det så illa BRRR att ni alla är som hundar som husse sparkar på och ändå stannar?”

    Gilla

   • Lars*** skriver:

    @Särimner 2 mars, 2019 kl. 14:21. Jag instämmer att tonen giftig och bitska svar är vanligt här. Det är en gåta hur nationellt sinnande, om de nu är det, kan vara så j*vla otrevliga många gånger. Och inte ens troll är de? Att det finns skillnader i sakfrågor är en sak o till viss del höjda röster men ibland ger det verkligen inget konstruktivt att presentera åsikter med grönt gift samtidigt. Hur kunnig man än är i olika frågor. F ö är det helt fantastiskt läsa artiklar här. Bl a en artikel om natinalism. Mer om detta vore givande. Svensk socialdemokrati ja..jag orkar inte ens skriva om den. Det är samtidigt min dom.

    Gilla

  • Han snart befinner sig skriver:

   Jag läste om mitt inlägg, faktum är att Kyeyune är något nytt för mig, jag läser honom som om han inser att hans känslor, hans omedvetna preferenser, gör honom vänster, men hans intelligens, som inte är liten, vet att hans känslor och förutfattade meningar leder till ondska. Jag har aldrig sett det förr.

   Gilla

 2. svenne skriver:

  ”Det socialdemokratiska partiet består därmed av tre grupper – om vi bortser från det numerärt mycket begränsade men mäktiga ledarskiktet – nämligen välfärdsfunktionärerna, välfärdsklienterna och arbetarklassen.”

  De tre kategorierna ”det mäktiga ledarskiktet, välfärdsfunktionärerna och välfärdsklienterna” sätter i många fall en etikett på sig själva där de utger sig för att vara ”arbetare” och påstår även att de identifierar sig med dessa. Samma sak gäller även en del debattörer där Göran Greider är ett praktexempel. Jag kan inte med bästa vilja i världen koppla ihop de tre ovannämnda kategorierna, och Göran Greider, med begreppet ”arbetare” och de villkor som gäller för ”arbetarklassen”. Då man på TV ser Socialdemokraterna – t.ex. i samband med en konferens – sjunga ”Upp till kamp emot kvalen” och kameran fokuserar på det välgödda ledarskiktet i första raden så kommer hyckleriet i öppen dag.

  Gillad av 3 personer

 3. Aurora skriver:

  Det är ju den socialistiska diktaturen man strävar efter och som vi till stor del redan har. Man kritiserar andra men förstår inte (eller?!) att man driver samma politik. S.k revolutionära rörelser, arbetarklassens kamp och motsvarande slutar normalt alltid med att dess maktskikt utvecklas att bli samma som de man kämpade mot.

  Gillad av 4 personer

  • Axel skriver:

   Dagsläget av den förda politiken i Sverige idag förklaras av de medlemmar i regeringen som uttalar sig. Man uttrycker att man har varit naiv. Naiv enligt ordbok är: barnslig, godtrogen, aningslös, omogen, enfaldig, lättlurad och korkad.
   Inte konstigt att det ser ut som det gör i landet idag. Alla som röstat på dessa biktare,(naiverkännarna), fundera på vad ni har ställt till med!!

   Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Ja Aurora, en socialt och kulturellt väl sammanhållen nation med gemenskap och hederlighet skapar fred, tillit och välstånd.
   Socialistisk diktatur är ju verkligen något helt annat. Men jag ser nog mer splittring, atomisering, individualism, än jag ser socialism i sverige nu, så jag skulle nog snarare kalla styresskicket för liberalglobalism med högljudda inslag av identitetspolitik (i vilken jag inkluderar feminism, genus och annat).

   Gillad av 3 personer

 4. Lars skriver:

  Motsvarande sker i USA med det av en samlad svensk mediekår påhejade Demokratiska Partiet.

  Den vanliga anställde/egen företagande, laglydnaden, skattebetalande, vapenägande, köttätande, kristna amerikanen eller radikal identitetspolitik?

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Ja Peter, och framför allt arten av detta transferat!
   Fram till början av 90-talet bestod transferatet till stor del av vad man kan kalla arbetarklass. T.ex. kommunernas gatukontor, parkförvaltningar o.dyl. gav många svenskar arbetstillfällen, till en relativt låg lön, men möjlig att leva med rimlig standard på.
   Idag består mycket av transferatet av alltifrån tjänstemannaklass till genuscertifierare och liknande som kräver relativt höga inkomster eftersom de gått på ”höskolor & universitet”.
   Det är ett kostsamt och röststarkt transferat.

   Gillad av 1 person

 5. Göran Fredriksson skriver:

  En annan spricka i (s) som har förutsättningar att växa i partiet som helhet är den i Göteborg mellan den identitetspolitiska politik som Anna Johansson står för och den mot hedersförtryck som Ann-Sofi Hermansson driver. Oavsett hur det går i Göteborg.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Tyvärr stöds klanen Johansson av GP, särskilt av dess politik- och kulturredaktörer.
   Vi skattebetalare har räddat GP med 700 mn kr från konkurs och stödjer nu GP med 40 mn kr per år. För detta får vi segregation och islamisering. Vi betalar ständigt för vår egen undergång.

   Gillad av 4 personer

   • brrr skriver:

    Och de medier som skulle våga sig på att bli alltför kritiska mot politikerna, kommer att förlora sina bidrag och därmed gå under. Så de anställer förstås bara regimtrogna journalister, och de som avviker det minsta blir utmobbade och smutskastade så att de säger upp sig. Detsamma gäller naturligtvis Public Service.
    Så inte tror jag att det i första hand är journalisterna som styr politikerna och inriktning på politiken. Om regeringsföreträdarna hade ogillat eller känt sig hotade av P.S. och annan media, så hade anslagen naturligtvis försvunnit och P. S. hade lagts ner eller minimerats, och/eller politikerna hade sett till att få dit andra chefer.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    En bra intervju och rimliga synpunkter, helt i linje med hur jag tänker:
    1) Lednings systemen i offentlig verksamhet även utanför välfärdsstaten som är ca 26/46 delar av de offentliga budgetarna fungerar inte-
    2) Det politiska och mediala systemet fungerar inte (särskilt kritik av dt offentliga).
    3) De finansiella systemen/finanseliterna har fått alldeles för stort spelrum
    4) fem- tio år innan privatisering av det offentliga, ja det stämmer nog eftersom om man inte ser över 1) och 2) så är det enda lösningen sett till produktionen av tjänster, finansieringen bör vara gemensam
    5) Okunskap inom det offentliga om hur det privata näringslivet fungerar bl.a. kring sjukfall och kring att effektivitet kräver ledning och styrning, inte mer
    6) Man bör prata med sverigedemokraterna i olika frågor och underförstått därmed migrationspolitiken, polisen, rättsväsende.
    7) Inkomstfördelningen bör man inte ignorera, det är ett jätteproblem i bl.a. USA
    8) Konkurrenstryck på en marknad ger impulser till privat verksamhet, men ledningssystemen i offentlig kan ersätta (implicit)

    Så det var väl ett rätt vettigt samtal och man får väl säga att här handlar det inte om Patriks skötebarn ”det välfärdsindustriella komplexet” utan om ledning och styrning, rollfördelning och effektivitet.

    Gillad av 1 person

  • Gunnilla E skriver:

   Östling vet inte att begreppet samhällskontrakt är en abstraktion kring rättvise begreppet och har inget att gör med civilrättsliga begrepp som kontrakt. Det är en metafor. Men så står det till i den svenska ”eliten”.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Gunilla E; det är en i högsta grad klar juridisk realitet. Det framgår av grundlagen.

    Politikernas löften är bindande. Det är inga abstraktioner. De påverkar den enskilde medborgaren direkt och konkret.

    Bryter de sina löften utan giltiga skäl ska de lämna sina poster.

    Gillad av 1 person

 6. Andersson skriver:

  Ett möjlighet är att bidragstagare blir diskvalificerade från att rösta under innevarande mandatperiod…

  Gilla

  • brrr skriver:

   Vilka bidragstagare?
   Barnbidrag, studiebidrag, sjukbidrag, bostadsbidrag för lågavlönade och fattigpensionärer o.s.v.?
   Är transferatet inkl. politiker och myndighetsanställda att betrakta som bidragstagare?

   Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  SAP är och har alltid varit ett marxistiskt socialistisk parti. Därvidlag har inget ändrat sig. Sådan ÄR socialismen. De vill ha det så här och har alltid velat ha det så här. Processen har varit obeveklig. Besluten fattades på den tid som folk nostalgiskt blickar tillbaka på när de säger att allting minsann fungerade så bra trots dessa beslut, trots dessa reformer. Det beskrevs av Roland Huntford redan 1970, långt innan de uppenbara ändringarna i grundlagen genomfördes.

  Gillad av 13 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   En analys som jag till fullo tror på. Min slutsats blir att vi är på väg mot samma systemkollaps som vänsterländer som Sovjetunionen och länderna bakom Järnridån, Cuba, Venezuela, Albanien m.fl. råkat ut för.
   Men att det bara tar lite längre tid med den Svenska modellen av samma sak.
   Den biologiskt felaktiga men pedagogiska ”Sagan om hur man kokar en groda levande” blir då verklighet för en stor majoritet (>80%) av ett folk fortfarande förefaller tro på de sagor som etablissemanget berättar för dem.
   Så slår det mig som en blixt. Sagan blir kanske mera trovärdig om man byter ut grodan och istället skriver ”Sagan om hur man kokar svenskarna……” med tillägget ”utan att dom märker nåt”.

   Gillad av 8 personer

   • olle reimers skriver:

    Gunilla E; det är dags att du tar av dig lösskägget så att vi kan höra vad du säger.

    Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Tanken om samhällskontrakt kommer från Upplysningen och förs vidare idag av bl.a. inom den i särklass mest betydande teorin om rättvisa i modern tid, den som filosofen John Rawls formulerade i sin En teori om rättvisa (1971). Rawls ger ett kontraktualistiskt försvar av sin teori, som i korthet går ut på att varje individ har ett antal okränkbara friheter och att sociala och ekonomiska ojämlikheter endast är rättfärdigade om de är till nytta för de sämst ställda i samhället. Han utgår från att man ska ta konsensus beslut under förutsättning av att man inget vet om sin egen framtid och sina egna förutsättningar.

    Grundlagar har betydelse, men inte i den större frågan om vad som är rättvist.

    Gilla

 8. Dandersan skriver:

  Goda intentioner blir lätt betungande.
  Speciellt om de utnyttjas lite fritt från begränsning av ett godhjärtat samhälle.

  Gilla

 9. Erik2 skriver:

  Idag är DGS rikigt bra. Den här texten tillsammans med den om nationalismen är mycket bra. (Bittes text också mkt bra!). Om S klyvning. Det är nog precis detta som JÖK handlar om, sett ur C perspektivet. (L finns inte längre, alla har barainte insett det än). 73-punktsprogrammet och den vansinnigt väljarföraktande regeringsbildningen syftar bara till att försöka klyva S. Men, jag tolkar sedan Reformisterna annorlunda. De är helt integrerade i S. De är en del i en kampanj styrd från Sveavägen som syftar till att visa att S inte är i närheten av att klyvas, tvärtom. S är lika som någonsin förr. Det var lite för välvilligt bemötande och lite för lätt att få komma fram med detta program för att jag ska kunna tro på något riktigt uppror. Under tiden stärker det religiösa civilsamhället greppet om samhället och jag kan inte förmå mig till att skriva ut namnet på religionen ens…

  Gillad av 8 personer

  • brrr skriver:

   Jag tror att vilket som helst politiskt parti eller organisation som haft makt över så mycket så länge som S haft, skulle dra till sig samma slags maktsökande människor och sett till att bygga ut och stärka sin makt så som S gjort.
   Det är framför allt själva grundbulten som måste bort om vi ska återfå demokrati.

   Gillad av 2 personer

   • Erik2 skriver:

    Det tror jag också. En organisation så framgångsrik drar till sig karriärister. NSDAP hade många sådana i sina led… Lägg därtill det totalitära draget hos S och frikopplingen från folket via partibidragen, ja, från där behöver man inte ens lyssna till outsiders. Det här är ytterligare ett empiriskt visat axiom till varför all offentligt finansierad verksamhet som styrs via politiker bara Måste minimeras. Politiker ska ha pytteliten plånbok att röra sig med och de ska bo bland sina väljare. Sedan kan de gärna ställa massor av humana krav på de organisationer som producerar välfärdstjänster. T ex som att ingen får nekas sjukförsäkring.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Om S skulle klyvas så skulle det behövas något det kan klyvas till. Stefan Löfven har genom stor skicklighet och förslagenhet manövrerat partiet till en position där det inte spelar någon roll vad man röstar på. Det blir ändå alltid samma regering.

   Det enda undantaget vore om mer än 50 % skulle rösta SD. Men då ger jag mig attan på att man gör en May/Corbyn som om Brexitomfötningen aldrig hade skett. Omedelbart nyval medan Stefan åker ner till Bryssel och förhandlar om att EU har röstätt i Sverige nästa gång!

   Gillad av 2 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Socialdemokratin i Sverige är en sjukdom, som jag ser det. Likt cancer så sprider sig rötan i samhällskroppen, nya parasiter växer fram och äter sig feta på värdens bekostnad, sakta men säkert utarmas värden som knappt orkar framåt. Det jag inte förstår är, varför svensken accepterar att staten stjäl både liv och pengar för en så usel samhällsservice?
  Orden,”Vad fan får jag” är ju helt sanna och klockrena, Ja vad får vi egentligen för bland dom högsta skatterna i världen?
  Nöjet att köpa hus på lån, som när dom säljs beskattas igen, nöjet att starta ett litet företag där sannolikheten är att tre av fem slutar ”Drömmen” med skatteskulder.
  Arbeta till 70 år är ju numer en verklighet för dom flesta, Tack för den Fredrik Reinfeldt.
  Näe var är det som är så bra med Sverige egentligen?
  Hade det inte varit för min morsa och ungarna så skulle jag dra direkt.
  Hat är ett starkt ord men tror fasen att det är precis det jag känner mot socialdemokraterna, dom är rakt igenom onda.

  Gillad av 12 personer

  • A skriver:

   Bra Göran, det kan aldrig bli nån förändring om man inte ser detta. Det rör sig om en helt ofattbar indoktrinering. Hela sjupartiet är i samma härad, det går inte att ta ett ”val” på allvar. Jag tänker stanna, men en fot någon annanstans bör man nog ha om det spårar ur fullständigt. Vilket jag tror det mycket väl kan göra. Se bara det fanatiska i klimatalarmismen, den ger legetimitet att bära sig åt hur som helst om den får fortsätta. Och vad ska hindra detta?? Tänk på detta fenomen. Beter ”det” sig inte som ett ursinnigt odjur? Vad är det för något??

   Mvh A

   Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Hej A om det inte vore så sjukt så skulle ju klimatalarmismen egentligen vara av yppersta humor, då dom som säger sig strida för mindre utsläpp flyger över hela jorden för att bekämpa utsläppen.
    Mvh Göran.

    Gillad av 2 personer

  • Rufus skriver:

   Borgerligheten är en sjukdom och mest smittosam bland arbetare utan förstånd om klasskonflikter, om eget intresse, om historia och samhällsförhållanden. Inget för den som tjänar under brytpunkten och inte önskar sig mindre i plånboken.

   Gillad av 1 person

 11. Af skriver:

  O.T.
  Migrationsöverdomstolen säkrar att IS terroristerna kan återvända, asylsökande ska i fortsättningen inte behöva kunna göra sin identitet sannolik för att kunna få asyl.

  Så nu kan vi väl förvänta oss en strid ström av terrorister, både de med anknytning till Sverige och från övriga världen.

  Här väntar belöning PUT, bostad, sjukvård och rehabilitering och livstidsförsörjning.
  Svenska folkets säkerhet är ovidkommande. Att vår kvinnor och flickor i allt lägre åldrar våldtas i en ökande spiral nämns överhuvudtaget aldrig.

  Och personerna som fattar för folket dessa infama beslut hatar och kastar skit på SD de enda politiker som värnar landet och medborgarna.

  Gillad av 9 personer

 12. Elisabeth skriver:

  Gläder mig över att propagandamaskineriet börjar gnissla. Mediepodden har analyserat lite lyssnarsiffror och fått fram att P3 tappat 38 % på tre år och i åldersspannet 20 -34 år handlar det om 50 %. Det var ju som bekant P3 som Åkesson ville lägga ner efter den ökända, smaklösa ” roastingen” före valet. Han beskrev den som en ”skitkanal”. Jag lyssnar aldrig på P3 men jag litar på Åkessons omdöme.
  Man har också tittat lite på P1 och Studio Etts digitala sändningar och fått fram att man knappt når 7000 under en vecka. Studio Ett lyssnar jag däremot ofta på och jag förstår varför man tappar. Hård vinkling, besynnerligt ”nyhets”-urval, Cecilia Uddéns skärande röst, fake news och denna eviga PK. Man har uppenbara agendor och betraktar lyssnarna som idioter. Varför lyssnar jag då ? Jo, man bör veta hur det står till i fiendelandet. Men det ska jag säga, radion i nuvarande form och under nuvarande chefsskap har ingen framtid. Trots att den innehåller pärlor som ”Naturmorgon”, ”Släktband” och några program till.
  https://www.breakit.se/artikel/18663/emanuel-karlsten-finns-det-en-grans-for-nar-p3-behover-lagga-ner

  Gillad av 4 personer

 13. matts ekman skriver:

  Det kan vara värt att åter läsa Elisabeth Langbys Vinter i Välfärdslandet från 1984 med bl a Uruguay som skräckexempel på hur det går när välfärdsstaten krackelerar. Varningsklockorna ringde redan då! Vi har dock inte Uruguays stora och växande statsskuld, men däremot en hårt skuldsatt befolkning.

  Gillad av 1 person

 14. p kohlin skriver:

  Lite off topic till PE’s resonemang men kom att tänka på Paretos princip som illustration: 20 % av orsakerna står för 80 % av verkan. SD 20%, PK-gänget 80%. För övrigt toppen med snabbinlägg på DGS bl a för oss nattmänniskor.

  Gilla

  • Särimner. skriver:

   Antagligen en sossejävel. Man känner dem på att de aldrig kan artikulera en åsikt. Fega, obildade och korkade på en gång, en bedrift i sig.

   Gillad av 1 person

   • Anders F1 skriver:

    Jo, det kan jag. Bara löjligt att fingra på den här skitnödiga skärmjäveln. Trodde att du, och andra, förstod IRONI. Tjö

    Gilla

 15. Sixten Johansson skriver:

  Ett tydligt 2000-talsfenomen är att allt blir otydligare, kantlinjerna suddas ut. Vi behöver sätta tidsmarkörer eller ett prefix: gammelpartier, -media, -arbetsmarknad, -samhälle, -skola, -föräldrar osv. Vi, vars blickar möts i DGS, är väl konturskarpa gammelkvinnor och -män, men tänk så många som numera bara är suddiga eller sminkade blaffor.

  Ledarskiktet i gamm- och gampartierna är konfysa inför samtiden och framtiden. I den löjliga, urspårade genren politiska apspel ingår Reformisternas / Suhonen-gängets klasskampsanalyser och taktik för att babbla upp vänsterzombien ur graven. Men liknande fjolltänkare finns i alla partierna. Därför har det konturlösa partiväsendet inget att ge för samtidens självförståelse.

  I stället är det nu viktigare att uppfatta den eviga motsättningen mellan massa och elit (vid sidan av den välkända mellan individ och kollektiv). Massan är nu de klasser eller skikt som ligger längst ner i samhällsboxen. Högst upp vilar den politiska maktelitens gräddskikt ovanpå ett tjockt bärande etablissemangs- och funktionärsskikt. Men mellan denna politiska överklass och massan finns ett stort tomrum.

  Sjuklöverns enade front, DÖ, JÖKen och den stabila pk-hegemonin bevisar att partipolitik och ideologier är skådespel och att Sverige nu har en sammanhållen politisk härskarklass, där alla har klippt av sina klassband och sitt ansvar för samhället och folket. All politik går nu ut på att polera självbilden, på olika vis exploatera massan och parasitera på statskassan.

  Gillad av 4 personer

  • Rufus skriver:

   Sossehatet i Sverige har gamla anor. Det är mer av en klassmarkör – högre ämbetsmän, högre tjänstemän. Dt är inte mycket att bry sig om, men Patrik tror, trots att hans egna satsningar inom utbildning misslyckats, att mer av samma sak kommer att lösa gåtan med invandring, förfall av skolor, infrastruktur, brist på företagsamhet osv. Han tror på individens kraft, det är den simplaste nationalekonomi – den nyttomaximerande individer varifrån all utveckling kommer. Enkelt slå hål på, men då slår man hål på nyliberalismen och gängse monetaristisk nationalekonomi inkl ny-keynesianer, all borgerlig politik de senaste fyrtio åren, DN, SvD och Mp… Men socialdemokratin har i min mening svikit medborgarna å det grövsta med migrationen och de har svikit medlemmar och väljare genom att befolka de demokratiska församlingarna med andrahandsfigurer, som mer till sin egen utkomst och det är precis samma sak i övriga partier. Men Patriks nyliberala östermalmsperspektiv är bara det gamla vanliga klasshatet och det är den gamla vanliga nyliberala, höger politiken som i USA.

   Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Objektiv illusion, eller som Marx ibland sa ”falskt medvetande” nu hos överklassen i den klasskamp Patrik gör sig till talesman för, men med värvande av trupper i den sk medelklassen.

  Jaha. Det var väl uttryckt Patrik, du har sagt samma sak under ett år. Faktaresistent som få, men så är det med objektiva illusioner.

  Man kan jämföra med en person som står på en punkt på jorden och tittar upp mot himlen och konstaterar att månen och solen är lika stora, samma diameter. Utan kunskap om sådant som projektionslära så tror denne att det faktiskt är så, de är lika stora. Personen behöver förflytta sig för att t.ex. från månen få ett perspektiv som visar att så inte är fallet.

  Kanske du behöver lämna nyliberalismen och Östermalm Patrik? Ställa dig på en annan position?

  Gillad av 1 person

  • Erik2 skriver:

   Men hur är det egentligen då? När du skriver så där så ser jag bara ”jämrans, Patrik har rätt och jag har fel och jag har inga argument mot fast jag vill och måste ha rätt”. Kom igen nu!

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Det går inte att, ja det går, men det är för jobbigt eftersom jag tillbringat ett år här med att visa hur snett Patrik är på det bl.a. med konceptet Välfärdsindustriellt komplex. Patrik är faktaresistent. Artikeln är intressant eftersom han visar hur enögdt han ser på världen och hur han dekonstruerar verkligheten som en sann blåsvart post-modernist! Och sådana har alltid fel.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Men herregud Erik: Patrik bygger på några begrepp: Välfärdsstaten (som är av samma storlek som i USA och övriga OECD. Frankrikes är större). Medelklassen dvs alla som ligger över median om 32 tusen i månaden! är i konflikt med välfärdsstaten. Sveriges förfall beror på välfärdsstaten.

    Så ser det ut från hans synvinkel i radhuset, Townhouse, på Djurgården! Då vet vi det. Mer var det inte bevänt med den intellektuella eliten!

    Patrik har gjort mycket mer och tjänat mycket mer pengar än mig. Men vänder vi på det, så undrar jag, vem har gjort mest skada? Den jämförelsen klarar jag bra!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, du har fel. Det växande välfärdsindustriella projektet har blivit Sveriges ryggrad.

   Det innehåller så många fler komponenter än du vill göra gällande med dina 32 % av alla skatter. Det är ditt mantra.

   Det innefattar hela bidragskomplexet. Det innefattar hela utnämningssystemet och utbildningsväsendet. Det innefattar hela kultursidan. Det innefattar medierna.

   Det innefattar en invandring av närmare två miljoner människor under de senaste tjugo år sedan som endast till mycket liten del kan ta hand om sin egen försörjning.

   Systemet har nått en ”tipping point” och vuxit sig så stort att majoriteten inte har något annat va än att låta det forsätta att växa.

   Du har helt fel, Lars!

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    26/46 ger 56 % till välfärdsstaten. Övrigt som du för fram hör inte dit, men det är stora summor. Vi bör ju även titta på migrationen och det rör sig kanske om 6 % skattekostnader så då är vi nere på 50 % för välfärdsstaten. Denna kan givetvis rationaliseras! T.ex skola, vård och omsorg. Effektivitet är väsentligt.

    Poängen med mitt resonemang är att välfärdsstaten är mycket väsentlig för människor. Här ingår sådant som pensioner, vilka är för låga, sjukbidrag, akassa. Den här delen påverkas givetvis av att befolkningen blir äldre och färre ska försörja fler., Mot det finns åtgärder t.ex. att se till att ungdom snabbare kommer ut i arbetslivet, att äldre jobbar vidare (men flertalet är nog varken fysiskt eller psykiskt förmögna eller har den typ av jobb där det är rimligt/möjligt. Givetvis påverkas utrymmet av effektivitet i hela den offentliga sektorn.

    Skulle kostnaderna minska vid privatisering som i USA? Nej. Skulle effektiviteten blir högre? Nej. Här pratar jag om finansieringen, inte om produktionen.

    Så är det meningsfullt att diskutera skatters höjd? Nej. Är det meningsfullt att diskutera vad det offentliga ska ägna sig åt och hur? Ja. Är det meningsfullt att diskutera inkomstfördelning? Ja.

    Gilla

 17. Jari Norvanto skriver:

  Som Thatcher sa: ‘The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money’. Jag kan fylla på nästa bevingade sentens: När man har skattat skiten ur medelklassen, går man vidare med att hänga skuldbojor runt halsen på den. Krediter av låtsaspengar men reell ofrihet.

  Gillad av 2 personer

 18. Gunnilla E skriver:

  Ja, den här sagan var egentligen inte värd att kommentera om det inte varit ett koncentrat av Patriks bild av världen. Ha, ha, ha, ha.

  Gilla

  • Pelle skriver:

   Se där, en liten sossemupp som kände sig kränkt. Ha, ha! Hmm, undrar vad Gunilla blir på arabiska – Umm Akilov, kanske?

   Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Bludder som alltid från de ”borgerliga” som är av undermålig kvalitet…som inte förstår något vid sidan av vad som DN och SvD skriver….

    Gilla

   • Pelle skriver:

    Obegripligt svar. Men så är min arabiska inte den bästa så numera har jag svårt att förstå vad sossar överhuvudtaget säger. Det svenska och svenskarna är ni inte längre del av. Alls.

    Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Pelle, du har nog varken förstått artikeln eller hur Sverige eller Världen utanför fungerar. Vadå kränkt? Visst lever vi i världens mest lättkränkta land, men du då? Varför reagerar du inte på detta nonsens? Är det brist på intellektuell förmåga eller är du kränkt? Är du kränkt…tror du känslorna styr vad intellektet ser? Är du känslomässig? Tyckte du Bohman var en stilig karl? Rheinfeldt? DU har ju facit över vad borgerligheten vill och genomför, men du har säkert en känsla av allmän kränkthet.

    Gilla

 19. Rufus skriver:

  Selektivt utvalda utsagor är lömska i den mening
  att man utesluter viss fakta och lägger till generella åsikter om samma sak som man sedan tar avstamp ifrån…..

  Det är manipulation, men sannolikt börjar Patrik tro på det….kallas fördjugenhet

  Gilla

 20. brrr skriver:

  Lars, Rufus, Rune, Gunilla E och Twitter i busken är alltså en och samma person. Byt åtminstone ut detdär tårtpappret -eller vad det ska kallas- om du vill uppträda som flera olika personer.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Så sant, så sant. Kan vi betrakta det som en pastish eller en illustration av den gode ”mamma, jag går här på Höllvikens strand, danske man, glas och skärvor, passar min hand och möter en rand, av målla illusioner utan namn, som jag tror är av sand och vann”…

   Jag tyckte den här artikeln och aporna som gillar den utan minsta insikt om vad den innebär var så förnämligt kul. Världen är socialistisk eller hur? Palme, Bohman, Soros, Rheinfeldt, Fredrik, Thailands, fria media, nyliberaler…. bara skit. och ingen förstår texten. Ingen har förmåga att ifrågasätta.

   Ja, det går utför med Sverige och ”oppositionen” finns inte, de är lättkränkta, blåsvarta moderater.

   Hupp

   Gilla

 21. kaphorn57 skriver:

  Hej

  För sisådär ett millennium sedan har den dåvarande makten i landet liearat sig med en annan makt kommandes österifrån..märkligt att ingen här har uppmärksammat det här.

  Nu sker tydligen samma igen…

  Makt känner igen makt.

  Gilla

 22. kaphorn57 skriver:

  På tal om makt så har jag haft mera av den varan som inte ens statsministern eller konungen har: jag har via lag kunnat sätta mig över ägaren av företaget, tom frihetsberöva en människa…så länge fartyget var till sjöss.

  Det förra har jag gjort, det senare har aldrig behövts.

  Till skillnad mot Sveriges ledarna så har jag alltid satt fartygets, och därmed besättningens, säkerhet först.

  Utan tvekan!

  Gillad av 1 person

 23. klyvnadenstid skriver:

  Patrik Engellaus slutsats:
  ”Det socialdemokratiska partiet består därmed av tre grupper – om vi bortser från det numerärt mycket begränsade men mäktiga ledarskiktet – nämligen välfärdsfunktionärerna, välfärdsklienterna och arbetarklassen.”

  Att Sverige befinner sig i en existentiell kris tar sig många uttryck. Ett är att borgerliga debattörer försöker få ordning på materien genom att vända sig till Karl Marx. Att tro att man kan säga något väsentligt om ett politiskt parti vars existens bygger på att förvalta och utveckla politiska lösningar för den geografi dess statsapparat har den politiska makten, kan kanske sägas vara materialistiskt i en mekanisk mening, men är det ens marxistiskt. En Marx för vilket självförståelse av ”Praxis”, var centralt. En närmare studie av begreppet skulle visa hur starkt släktskapet är mellan Marx och postmodernister.

  Vill man vara en riktig marxist så passar det bra att uppträda lika grälsjukt som jag nu gör. För det var nämligen Marx’s specialitet. Jag skall däremot inte förfalla till att excellera i epitet och rasistiska utfall mot sina politiska fiender som han strödde om sig.

  På vilket sätt förstår vi bättre de problem som S står inför genom denna grova indelning av dess väljarbas? Jag ser varken problemen eller lösningarna.

  Problemen sitter däremot tydligt i den postmodernistiska identitetspolitik som idag dominerar inom partiets ledarskikt. Dess genomslag i väljarstöd kan möjligen styrkas i en analys av PE:s begrepp.

  Det som kommer att avgöra S öde under de närmsta tio åren är i hur hög grad de förmår att förnya sig. Vad dess vänster ”Reformisterna” presenterat tyder på att det ekar tomt mellan pannbenen på de intellektuella inom S. StigBjörn och Vidar ger uttryck för samma iakttagelse, de oros storligen. Vem tror på allvar att skattehöjningar är en lösning i en situation med sviktande krona och konjunktur i ett land vars sämst avlönade arbetar är hårdast beskattade i Europa.

  Trots de senaste årens skandaler kring banksystemet har S inget att komma med annat än att beskatta storbankerna. Detta i en situation då det blir uppenbart för alltfler att storbankerna sysslar med att skydda organiserad brottslighet. Inte bara genom att tvätt oligarkernas blodspengar utan också genom att ställa upp sig som måltavla för tusentals kortbedrägeri. Som nått en sådan omfattning att polisen sett sig tvungna att avskriva allt under fem-tusen kronor. Bankerna administrerar en svart ekonomisk sektor som mjölkas av organiserad brottslighet. Varför talar S inte om för väljarna att det är företagen som genom sina avgifter på bankernas kort får betala för dessa bedrägerier.

  Listan över problemområde där S saknar politiska lösningar skulle kunna göras mycket lång. Men utan att göra upp med sin ideologiska barlast och dess politiska uttryck i postmodernism så kommer de närmsta tio åren bli en sorglig resa, ett pärlband av politiska nederlag, och det oavsett hur deras väljarbas ser ut, och hur den attraherats av identitetspolitik.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.