Douglas Murray talade om massinvandring i Stockholm

Mohamed Omar

Det var roligt att att den brittiske islam- och invandringskritikern Douglas Murray återigen talat i Stockholm. Extra roligt var det att Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), Högerteknologerna och Ayn Rand Institute som stått för arrangemanget. Tidigare besök har arrangerats av mer traditionellt sverigevänliga aktörer. Murray talade på KTH måndagen den 11 februari under rubriken: ”What is killing Western Civilisation?”

Även om FMSF är fristående från Moderaterna skulle man kunna tolka detta som ytterligare ett tecken på att partiet rör sig i en mer invandringskritisk riktning. Man behöver göra upp med det komprometterande arvet från Reinfeldts ansvarslösa invandringspolitik.

Som jag ser det har Moderaterna egentligen inget val. Vill man bilda en högerregering någon gång så måste man växa ifrån SD-skräcken och börja agera mer moget. Politik får inte reduceras till poserande och image, man måste ta ansvar för landet.

Jag var själv inte där, men jag har läst boken som föreläsningen byggde på: The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam, som kom ut i maj 2017. En svensk upplaga är på väg. Jag poddade om boken med Jan Sjunnesson den 23 februari förra året. Sjunnesson besökte föreläsningen på KTH och skrev en kommentar på sin blogg.

Boken recenserades av Det Goda Samhällets skribent Lennart Bengtsson den 18 juli 2017. Han skrev så här:

Murray gör en översiktlig genomgång av förhållandena speciellt i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och det är slående hur likartade förhållandena är och hur mycket gemensamt de har med vad vi känner till från Sverige. I de flesta fall har man hyllat en multikultur där varje migrantgrupp bara skulle kunna fortsätta med vad den tidigare hade, även om en sådan kultur, som sharian, var helt på tvärs med det europeiska kulturbegreppet. Tanken att kunna anamma värdnationens ”leitkultur”, som varit traditionen i USA från 1900-talet och där man ville göra alla till goda amerikaner, ansågs inte möjlig då detta betraktades av många som ett tecken på fortsatt europeiskt kolonialt överhetstänkande. Följden blev, vad vi ser överallt i Europa, en frånvaro av integration, och att migranterna lever sitt liv i alltmer nedgångna förorter i ringar kring storstadskärnorna och där arbetslöshet, hopplöshet och kriminalitet frodas. Man har inte fattat eller velat förstå att multikulti och integration är helt oförenliga begrepp. Först under allra senaste tid har det blivit uppenbart i Tyskland att multikulti är helt galet. Sannolikt gäller den insikten ännu inte i Sverige. För att vara europé räcker det inte med att bo i Europa, det krävs också att man anammar den europeiska kulturen.

Hösten 2016 anordnade Jan Sjunnesson konferensen ”Farliga ord” i Stockholm för att fira 250-årsjubileet av den svenska Tryckfrihetsförordningen. Murray var en av talarna.

Tesen i The Strange Death of Europe är att den europeiska civilisationen, så som vi känner den, inte kommer att överleva den pågående massinvandringen och islamiseringen. Bokens första kapitel bär titeln: ”Europa begår självmord”.

Här kan man lyssna på ett samtal från den 6 maj 2018 mellan Douglas Murray och Stefan Molyneux om The Strange Death of Europe. Molyneux är en populär libertariansk youtuber, hans kanal har nästan en miljon prenumeranter. Han pratar om vitt skilda ämnen som moral, politik, religion, historia och naturvetenskap.

I videon gör Molyneux en intressant iakttagelse: vänstern tror sig kunna kontrollera allt, till och med jordens klimat, men när det kommer till massinvandringen från tredje världen så säger man att den är oundviklig och utanför politikens kontroll. Han nämner också klyftan mellan etablissemanget och vanligt folk där vanligt folk vill ha mindre invandring.

När man talar om hur den europeiska civilisationen förvandlas av massinvandringen kan man inte undgå att nämna den brittiske politikern Enoch Powell som redan på 1960-talet varnade för det som idag är verklighet. I sin bok konstaterar Murray att Powells så kallade Rivers of Blood-tal i Birmingham 1968 var profetiskt. Powell blev hånad och utfryst av dåtidens politiska etablissemang för att han hävdade att den engelska ursprungsbefolkningen riskerade att bli en minoritet i vissa områden. Idag utgör vita engelsmän bara fyrtio procent av Londons invånare.

Här är ett citat ur Powells tal:

”Av orsaker som de inte kunde förstå, och genom ett beslut som de aldrig tillfrågats om, fann sig britterna vara främlingar i sitt eget land.”

I april förra året hade det gått femtio år sedan Powell höll sitt tal. Med anledning av detta skrev Patrik Engellau en kommentar här

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie).