Om anhöriginvandringens fördelar och nackdelar

Patrik Engellau

Är det bra eller dåligt om invandrade män uppmuntras av svenska staten att ta hit sina kvinnor? Som så många andra frågor i vår omedvetna för att inte säga infantila offentliga debatt bedöms saken nästan uteslutande efter vad som kan anses snällt respektive snålt och elakt. Humanitära skäl anförs för en omfattande anhöriginvandring för att migranterna vill ha det så.

Men frågan är för viktig för att avgöras enbart på sådana grunder. Det stora spörsmålet är vad vi i förlängningen får för slags samhälle med den ena och den andra typen av anhörigpolitik. Tänk, kanske du som vetenskapligt lagd observatör eftersinnande reflekterar, om vi kunde göra ett socialt experiment och låta de två sorternas anhörigpolitik utspela sig i verkligheten under några generationer för att sedan iaktta resultatet och därefter kunna fatta beslut på grundval av beprövad erfarenhet. Men, suckar du nog uppgivet, det är ju inte möjligt.

Jo, det är möjligt. Vi kan studera utvecklingen i två länder som genom ett antal sekler följt var sin av de två möjliga modellerna. Det ena landet är Brasilien och det andra USA. I båda fallen handlade det om att vita människor från Europa koloniserade territorier som tidigare bebotts, ehuru glest, av indianer samt att de vita, för att få arbetskraft, under århundraden importerat skeppslast efter skeppslast med svarta människor från Afrika.

En av de riktigt stora skillnaderna mellan de två fallen är just frågan om hanteringen av anhöriga, det vill säga europeiska kvinnor. Här följdes väsensskilda principer. Portugiserna tog inte med sig kvinnor till Brasilien. De engelska puritanerna och övriga europeiska USA-resenärer tog med sig sina kvinnor. Skillnaden fick avsevärda konsekvenser.

Utvecklingen i Brasilien är lättare att intuitivt begripa. Portugisernas köttsliga lustar begränsades inte av att de lämnat kvinnorna hemma. De tvingades följa Kajsa Wargs motto att ”man tager hvad man hafver” och engagerade sig först med indianskor och sedan med svarta kvinnor.

Det ledde till en påtaglig rasblandning. Visst finns ursprungsvita, ursprungssvarta och ursprungsindianer kvar i Brasilien men det finns också alla schatteringar däremellan.

Konsekvensen är att det inte finns så mycket utrymme för rasism i Brasilien. Det finns stora klassklyftor men konflikterna handlar mer om pengar än om färg. En rik mörk människa accepteras lätt som hedersvit utan att någon verkar tänka på det.

Till exempel har det inte funnits någon brasiliansk Martin Luther King. Det förekommer inte raskravaller i Brasilien. Men det har det genom århundradena gjort i USA. Det beror just på att de europeiska män som flyttade dit tog med sig sina egna kvinnor. De vita behöll sin egen kultur i USA och det blev ingen, som åtminstone delvis i Brasilien, någon kulturblandning med indianer och svarta. De vita kvinnorna höll sina män i skinnet så att de inte skulle beblanda sig med röda och svarta kvinnor. Och för att förhindra att svarta män tog sig friheter med vita kvinnor bildades Ku Klux Klan. Något motsvarande kom aldrig i fråga i Brasilien (även om det finns många berättelser som svartsjuka slavägarhustrur kunde låta dra ut tänderna på vackra slavinnor som slavägarna börjat kasta lystna blickar på).

I USA utvecklades därför ett slags apartheidsystem för att förhindra ras- och kulturblandning. Min slutsats är därför att en satsning på anhöriginvandring uppmuntrar till segregation och kulturella konflikter snarare än till integration. Å andra sidan är nog vägen till en möjlig framtida integration och kulturell sammansmältning nog kantad med ett stort antal våldtäkter.

119 reaktioner på ”Om anhöriginvandringens fördelar och nackdelar

 1. A skriver:

  Du blandar ofta en kommunistisk syn, med klarsyn P.E. Det känns sådär. För mig representerar särarter livet, medan en likhet blir mera av döden. Inte bara min särart då. Varför hjälpa till att medvetet blanda??

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

  • Axel skriver:

   Fake News: Brunsmetning av SD. Real News: Islamsmetning av Socialdemokraterna.
   Deras Tro och Solidaritet bevisar detta.
   Hur många röster hade S fått utan muslimröster?
   Som Liberalerna möjligen. Löfven, börja fundera på dina Svenskar som kräver. Lika värde!!

   Gillad av 1 person

 2. Aurora skriver:

  Två intressanta jämförelser men mindre relevanta i dagens svenska situation. Det var slutet av 1800-talet. Båda lösningarna innebär problem i Sverige. De flesta borde begripa att alla ensamma män får svårt. Det är inte många familjer som vill binda sin familj och dotter till en man som inte har någon familj på sin sida. Alternativet att männen tar hit sina kvinnor (ibland med flera släktingar) resulterar ofta i socialt utanförskap och inte sällan, när kvinnan får smak för västerländsk frihet och jömställdhet, i att kvinnan (hustrun) mördas. I vårt modetna samhälle, med höga krav på samhällskompetens, finns inte utrymme för blandning av grupper med väsensskild syn på hur ett samhälle ska fungera och hir livet ska levas.

  Gillad av 4 personer

  • Kent skriver:

   Jämförelsen haltar på en avgörande punkt.
   Att hämta slavar från Afrika var en ekonomisk resurs. Eller villkoret för att få arbetare till plantagen och göra plantageägarna bottenlöst rika.
   I Sverige är det precis tvärtom. Det är inte arbetskraft som kommer till Sverige utan huvudsakligen bidragstagare som belastar gemene svensk skattebetalare.
   I Sverige finns möjligtvis en parallell till plantageägarna ”entreprenör” som har tjänat enorma belopp inom asylindustrin och fortfarande gör.

   Gillad av 3 personer

   • Lev Barkland skriver:

    Jag tycker Patriks jämförelse är bra. Darför att den manar till att fundera kring dessa frågor ur kolonisatörens perspektiv. Vi som är just vita västerlänningar är så invanda vid föreställningen att det perspektivet är vårt perspektiv. Men det är det inte i detta fall. Det är inte vi som är kolonisatörerna denna gång. Och det är den insikten som är så nödvändig och obehaglig. För vi har ändå agens i detta. Vi kan påverka _hur_ vi skall bli koloniserade. Vad utfallet blir. Och det är en debatt som svenskarna faktiskt borde föra, i konsekvens med den väg vi slagit in på. För det faktum _att_ vi blir koloniserade, det är ju sedan lång tid bestämt, och man får nog hävda att det fortfarande råder relativ konsensus (82% 2018) kring detta.

    Men visst är situationen sinnessjuk. Och förödmjukande för stackars Sverige, något annat hävdar jag inte.

    Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är inte uppenbart att slaveriet någonsin var lönsamt ens om man låter bli att räkna slavarnas och deras familjers och ursprungssamhällens privata kostnader.

    Sydstaterna fick bättre ekonomi när slaveriet ersattes av Jim Crow-lagarna, ”I owe my soul to the company store.” I Sydarmerika var de italienska fria arbetarna billigare i drift än de slavar de ersatte. Och så vidare.

    Gillad av 1 person

   • Elvin skriver:

    Nu vill även Moderatledaren Ulf Kristersson utesluta Ungerns nationalkonservativa regeringsparti ur den gemensamma Europaparlamentsgruppen EPP.

    Ulf Kristerssons anklagelser om antisemitism är dock absurda, inte minst eftersom Ungern är nära partner med den judiska etnostaten Israel. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har rentav kallat Ungerns dito Viktor Orbán för ”en sann vän av Israel”.

    En orsak till att Ulf Kristersson inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, är att partiet inte är tillräckligt underdåniga globalismen. SD:s värderingar strider därmed mot hans, har han förklarat upprepade gånger.

    Förra året hyllade Kristersson den politiska viljan att ”fullt ut vara en del av det globala samhället, ett internationaliserat samhälle, ett mångkulturellt samhälle”.

    Vi får ingen ordning på Sverige så länge sjuklövern sitter på makten.

    Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Precis Aurora, flickor och kvinnor får det nog ofta svårare i Europa än i sina hemländer. Männen håller dem ännu hårdare här för att de inte ska frestas att ta efter europeiska kvinnors livsstil.
   Pela, Fadime och många många andra har fått betala med sina liv.

   Gillad av 3 personer

   • Åtta ben skriver:

    Men, ändå, så vill de ha det så här. Hur man än vrider och vänder på det så verkar huvudsyftet vara vår utrotning. När man väl insett detta så borde alla medel vara på bordet. Jag drömmer om att nån har någon hemlig mirakelkur.

    Gilla

 3. Gabriel Wallgren skriver:

  Frågan är felställd!

  Självklart skall svenska staten uppmuntra familjeåterförening! Men INTE här utan i de ekonomiska flyktingarnas hemländer!

  Hur orättvist det än må tyckas att svenska skattebetalare än en gång skall få lätta på plånboken för svenska politikers misstag så kommer det på lång sikt att bli betydligt billigare att repatriera de utomeuropeiska männen med ekonomiska bidrag och stöd än att importera deras kvinnor till Sverige med fortsatt segregation, fortsatt våld på den svenska befolkningen och fortsatt mycket stora sociala och kulturella problem, som följd.

  Nej, jag är varken rasist, fascist, nazist eller någon annan typ av ”-ist” med bruna förtecken. Tvärtom! Jag har bott sju år i Filippinerna och har barn både i Sverige och i Filippinerna. Jag ser flera fördelar med att mina barn dels har ett svenskt kulturarv dels ett västlatinskt kulturarv (ja Filippinerna är den mest västliga delen av Latinamerika) om de växer upp i en tolerant miljö.

  Problemet är den massinvation av utomeuropeiska män som eskalerat under 2010-talet till Sverige till en kostnad som inget land klarar av. Sverige har sedan många år inte klarat av VOLYMEN av människor med en helt annan kulturell bakgrund med sina egna lagar och extrema kostnader som följd.

  Strikt begränsad invandring och kulturell import, helst om den ger vinst till det aggregerade samhället är alltid bra, det är min erfarenhet både från Sverige och i mitt fall från Filippinerna (där jag också har blivit kallad för ”djävla utlänning” och andra rasistiska tillmälen med uppmaningen att ”go home!”).
  Obegränsad invasion av icke kombatibla samhällsstrukturer till gigantiska kostnader med människor skapar bara kaos!

  Därför skall Sverige verka för familjeåterförening, inte här i Sverige, utan i emigranternas hemländer.

  Gillad av 18 personer

 4. Alexander Svensson skriver:

  Dagens illegala kan väl dra hit hur många som helst. Hur kan vi veta eller bevisa om de är släkt eller inte? Vi vet ju inte ens vilka de själva är……

  Gillad av 6 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Som jag läst på annat håll blev inte vita invandrare till Sydamerika automatiskt ”fria män” med vissa rättigheter, som att bära vapen, hålla slavarbetare, och få en gratis jordareal att bruka. De nya sydamerikanerna fick klara sig själva och de afrikaner som skulle ha blivit slavar i USA blev mest vanliga arbetare i Sydamerika, tillsammans med indianer och vita som inte hade resurser att anställa personal. Samma skitjobb, men de svarta köptes och ägdes inte på samma sätt av sina herrar.

  Gillad av 1 person

 6. gmiksche skriver:

  Jag sätter en Like på inlägget för tesen är principiellt intressant. Min kunskap om Latinamerika är låg, jag har aldrig varit där. Sen kommer ett eller flera men. Det må vara så att hudfärg spelar mindre roll i Brasilien än i USA, men i media ser jag då och då bilder på statsbesök och andra händelser från dessa länder där det alltid är en del av eliten hos respektive land som dominerar. Och det samfällda intrycket är att de allra flestas utseende är europeisk, låt vara sydeuropeisk. Det som gjort största intrycket på mig är eliten i det kommunistiska Kuba. Den verkar vara homogent vit. Vilket innebär att åtminstone den härskande klassen i Latin- och Sydamerika skiljer sig markant från undersåtarnas etniska sammansättning. Sverige skiljer sig från bådadera på så sätt att vi på sistone importerat en i etniskt och kulturellt avseende starkt divergerande underklass och satt den i högsätet. I en omfattning som, vad gäller längden av perioden under vilken ändringen av befolkningens etniska och kulturella sammansättning pågått (och pågår), skiljer sig markant från den för motsvarande förändringar på andra sidan Atlanten.

  Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Användningen av historien som fullskaleexperiment kallas ibland konservatism. Se dagens andra tema. Slikt kan inte idealister sänka sig till! Socialister och liberaler förstår inte poängen när du talar så här förnuftigt.

  Gillad av 1 person

 8. lenam skriver:

  De som vill ta hit sina anhöriga måste förstå att det inte kan vara gratis. De måste försörjas. Den generösa invandringspolitiken betyder att man inte behöver försörja den man tar hit. Det gör någon annan. Denna någon annan måste avstå något. Att kalla detta för generöst är mycket märkligt. Man är generös med andras pengar. Svenska folket är inte dummare än att de inser detta. När våra politiker vill vara ”generösa” är det inte gratis. Vem trodde det. De sviker sin egen befolkning. Det blir mycket dyrt.

  Gillad av 5 personer

  • Skrymer skriver:

   ”Svenska folket är inte dummare än att de inser detta.”
   Vad menar du? Svenska folket har väl gång på gång visat att det finns ingen gräns för dess dumhet och självhat?

   Gillad av 6 personer

  • Sleipner skriver:

   LenaM verkar inte förstå någonting, bidrag eller inte bidrag, får de komma så kommer de, Sverige är det mest ”generösa” landet i världen och för att vända detta så måste vi antagligen bli ett av de mest repressiva. Jag hade gärna sett apartheid i en övergångsfas.

   Allt som betyder något är antalet.

   Gillad av 1 person

   • Vax skriver:

    Danmark väljer en annan väg, Afs väg,
    De har gett upp tanken på integration och lägger fokus på repatriering, Detta röstades igenom av en borgerlig regering!
    Tala om väsensskilt politiskt klimat.

    Danmark ska alltså inte ha ett system där flyktingar inte blir invandrare.

    Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lenam — Exakt. Makthavarnas politruker använder lögnaktigt termen ”godhet” eller liknande, på agerande som i verkligheten är rent förräderi och ren ondska mot oss svenskar!

   Det är märkligt att de här förrädarna kan komma undan med detta, att tvinga oss betala för att vårt land ska invaderas av främmande folk som bara innebär ökade kostnader, försämrad livskvalitet, och rent obehag, för oss.

   Det självmordsbenägna Sverige.

   Gillad av 4 personer

 9. .Falsk_Flagg. skriver:

  Ett inlägg som präglas av närmast total okunskap kombinerat med rent diabolisk indifferens. Finns det inga djup som de gamla 68-orna inte är villiga att sjunka till?

  ”I USA utvecklades därför ett slags apartheidsystem för att förhindra ras- och kulturblandning.”

  Ja, och pga. detta blev landet rikt och välfungerande, trots en meningsfull svart befolkning. Sen kom din generation och avskaffade den framgångsrika segregeringen. Detta utlöste den klart värsta ekonomiska katastrofen någonsin i fredstid i ett Västland. Många stora städer förföll till rent afrikansk nivå och miljoner vanliga vita människor förlorade allt när deras bostäder blev värdelösa. Processen pågår fortfarande och just nu är t.ex megastaden Chicago på väg mot kollaps.

  ”Min slutsats är därför att en satsning på anhöriginvandring uppmuntrar till segregation och kulturella konflikter snarare än till integration.”

  Segregation är ett sätt att UNDVIKA konflikter mellan oförenliga grupper. Ett barn borde begripa detta.

  ”Å andra sidan är nog vägen till en möjlig framtida integration och kulturell sammansmältning nog kantad med ett stort antal våldtäkter.”

  Så fint! Vi kan bli ”integrerade” ungefär som den kristna befolkningen i Nordafrika när muslimerna kom eller som dagens fattiga vita i Sydafrika. Lite våldtäkter får man ta för att undvika den fruktansvärda rasismen. Faktum är att man får vara villig att helt utplånas under de absolut mest förnedrande omständigheterna någonsin. Men det är det värt! Det enda som är viktigt är att 68-orna kan gå i graven med fyllda vinglas, hissade regnbågsflaggor och total avsaknad av kunskap om hur världen verkligen fungerar. Kommande generationer får finna sig i att bli ”integrerade”…………………….

  Utlandssvensk

  Gillad av 14 personer

   • Lars skriver:

    Sveriges intellektuella, ekonomiska och moraliska förfall illustreras. Tok högern som spegling av tok vänster. De amerikanska industristädernas förfall beror på avindustrialiseringen av USA med globaliseringen.

    Jag börjar förstå media och politiker, människor är så dumma så man kan inte föra en ärlig diskussion med dem. Rasist trollen dyker upp, finns därute…

    Det är självklart att den svarta befolkningen i USA om ca 11 % inte åstadkommit USAs ekonomiska nedgång med stagnerande inkomster för medelklassen sedan 1970 och inte heller nedgången av innerstäderna.

    Jag antar att Patrik provocerar i denna artikel för att se vilka nonsenskommentarer som dyker upp. 14:isar, fjollor, NSDAP, konservativa i bemärkelse konserver dvs konserverad gröt.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Att påstå att medborgarrättsreformerna på 60-talet skulle skapat ekonomiskt förfall…eller att landet blev rikt pga apartheid…..

   Gilla

   • _Falsk..Flagg_ skriver:

    @ BRRR,

    Jag har skrivit ganska mycket om filmen Spanish Lake på andra ställen och rekommenderar absolut alla att ta en titt. Den finns gratis på YouTube.

    Normalt skriver jag inte här men just detta inlägg fick mig att reagera kraftigt, så jag gjorde ett undantag. Men jag klarar inte av att skriva något vettigt om Spanish Lake som håller sig inom ramarna för vad som normalt går igenom här.

    Utlandssvensk

    Gilla

   • brrr skriver:

    Utlandssvensk, tyvärr verkar det som Spanish Lake inte längre är gratis på YT. Själv laddade jag tack och lov ner den för många år sedan.

    Gilla

   • --Falsk--Flagg skriver:

    @ Om Bara,

    Jo, jag hänger en del på Fristad.eu

    @ BRRR,

    Filmen finns fortfarande på YT, men det är lite förvirrande eftersom det står ”trailer” i titeln. Men det är hela filmen. Här är länken:

    Men man får nog bättre bild om man laddar ner. Den finns på de stora torrentsidorna.

    Gilla

   • +Falsk-Flagg skriver:

    @ Lars,

    ”_Falsk Flagg: Vilken sten satt du under? Kanske dags kräla tillbaka?”

    Kul att se dig här, Annie! Så progressivt att du nu kallar dig Lars! Jag krälar självklart omedelbart tillbaka under stenen där jag hör hemma. Troligen bäst för alla att du lämnas i fred i din egna lilla värld.

    Utlandssvensk

    Gilla

 10. Lars-Olof Svensson skriver:

  Det är ju det som är grejen med mugrationen från MENA. Det blir ingen blandning som det har blivit med tidigare generationers invandrare och blandäktenskap. Om man skulle göra en film på temat Gissa vem som kommer på middag ? idag (googla om ni inte är gamla nog att minnas den) så skulle det vara typ en kurdisk familj där den 18-åriga dottern bjudit hem Pelle Smygebratt till familjemiddagen. Händer det?

  Gillad av 2 personer

 11. Lars skriver:

  ‘According to Ivanir dos Santos (the former Justice Ministry’s specialist on race affairs), ”There is a hierarchy of skin color where blacks, mix races and dark skinned people are expected to know their place in society.’

  ‘Results conducted in 2008 supposedly show that people are not surprised about this difference—although a large percentage of the population is black or has black ancestry, they represented no more than 8% of the 513 chosen representatives in the last election year. The salary of Whites in Brazil are, on average, 46% over the salary of Blacks. This difference might be explained by differences in education.’

  https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Brazil

  Gilla

 12. Dandersan skriver:

  SVT visar en serie hur Sverige koloniserades.
  Med strömmar av jägare från norr och söder-med olika gener.
  Fast det tog några tusen år att smälta samman.

  Dagens invandrare hjälps nog bäst om deras kvinnor inte är en inträdesbiljett för nygifta män.
  Hedersvåld kan ofta översättas med förlorad inkomstkälla!

  Gilla

 13. Stolt vikingamand, med bröstet fram, kisar ädelt ut över nepaliland, Uj? Dansk faller bland jakar ibland, under snö luft han fann, glider nu brant på blåis minsann, med åtta jakben snabbare än Oden på sleipner susar fram skriver:

  Ja betraktelsen kan kallas ”Mina funderingar över om rotfrukt eller bananer är bäst när jag stilla blir kokt i kannibalens gryta” när du sitter där med ljummet vatten upp till ögonen och ser potatis och banan flyta förbi.

  Varför dessa detaljerade studier på detta område, varför inte fokusera på återvandring, på hur mycket hårdare (utvisning, minst 10 år i fängelse, arbetslägren i Bulgarien) man måste straffa för att få våldtäktstrenden att vända? Med anhöriginvandring så får vi med säkerhet Sverige på fall, för varför tror du att vi inte skulle få några våldtäkter? Det är ju välkänt att invandrarna, männen alltså, även från traditionella hem och muslimska sådana förlustar sig med vad de anser lösaktiga svenskor, för att sedan gifta sig inom
  sin grupp, och med den moralen, tror du att våldtäkterna avstannar med ett giftermål? Knappast. För de invandrade kvinnorna så gäller det omvända, de får syra i ansiktet om de inte sköter sig. Denna kulturella krocken är den värsta tänkbara, det finns inget sätt detta slutar utan våld, ju tidigare vi sätter stopp desto mindre våld krävs. Du bortser också från svenskarnas segregation för inget skulle vara värre för mig än om något av mina barn blev tillsammans med någon från dessa kulturer och jag uppfostrar dem därefter.

  Nej hur kan vi stoppa att fler kommer, det är nummer ett, och hur kan vi få de som är här att återvända, hårda straff, dra in bidrag osv och det sista öka straffen för alla brott invandrare begår.

  Gillad av 8 personer

 14. Niklas R skriver:

  Om landet den så kallade ”flyktingen” var tillräckligt säkert att han kunde lämna kvinnor och barn i det då är det tillräckligt säkert för en man att återvända till och ta han om de kvinnor och barn som han är ansvarig för.

  Om ett ”barn” hittar sina släktingar efter att det fått uppehållstillstånd ska det återbördas till sina släktingar i enlighet med barnkonventionen som säger att ett barn växer upp bäst omgiven av sin familjs kultur och språk, vilket vi inte kan tillfredsställa i Sverige.

  I båda exemplen ska den som kommit hit åka tillbaka, inte att de ska komma hit.

  Gillad av 10 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Hm mina Sydamerikanska vänner är nog dom största ”rasister” jag känner.
  Svenskar älskar dom att blåsa på pengar, resten erkänner dom att dom föraktar.
  Men kul är dom, trots en mindre ärlig sida, nu känner jag bara runt tjugo så det är ju ett för litet antal för att bilda statistik på.

  Gillad av 4 personer

 16. Stolt vikingamand, med bröstet fram, kisar ädelt ut över nepaliland, Uj? Dansk faller bland jakar ibland, under snö luft han fann, glider nu brant på blåis minsann, med åtta jakben snabbare än Oden på sleipner susar fram skriver:

  Del 2

  Men inget av ovanstående kommer att hände förrän M svänger och säger, vi hade fel, SD hade rätt, vi bildar koalition med SD för att rädda Sverige. Det idag mest effektiva villospåret är det med C och L, det var ju redan självklart att de var landsförrädare. M uppfattar jag däremot som kapat av landsförrädare men många i partiet vill inte egentligen ha det så här (jag frångår min mera strikta definition). Så varför ligger inte allt fokus på moderaternas partiledare istället för Lööf och Björklund? Det är han som har nyckeln, endast han kan få detta att vända. Han kommer för lätt undan.

  Gillad av 5 personer

 17. Vågor 1 skriver:

  Del 1.
  Ingen kan ändra i historien. Det som skett, har skett. Oåterkalleligt. Det är i nuets ögonblick valen ligger åtkomliga. Vissa av tidigare historiska val har skett via krig och mänskligt lidande. Hela folkvandringstiden bär denna prägel.
  En århundraden lång exposé av mänsklig destruktivitet. Där etniska grupper och folkslag drabbade samman.

  Många tar historien som intäkt för egna handlingar, för att motivera nuets val. Att de tänker rätt. Att deras val och värderingar utgör de riktiga.

  Detta kunde inte SVT-producenten för programmet ”De första Svenskarna” låta bli att göra, när han intervjuades i Vetenskapens värld. Där svensk migrationspolitik svävade över samtalet.

  Då lät de så här; ”Det mest spännande med de här DNA-resultaten, som jag tycker, det är att det här landet är präglat av ständigt nya vågor av människor som kommer in, gång på gång, på gång, ända sedan svensk stenålder”.

  Vad är det då för vågor han talar om som skulle motiverar dagens migrationspolitik?

  Gillad av 4 personer

  • Vågor 2 skriver:

   Del 2.
   Den första migrantvågen sker för runt 12000 år sedan, längs den svensk/norska kusten, när inlandsisen långsamt smälter bort. Och blottar jungfruligt land. Två glesa jägarfolk, en från söder, och en annan från norr, befolkar då denna kuststräcka. Och växer så småningom samman genetiskt.

   Sedan får vi vänta i 6000 år innan en annan befolkningsgrupp långsamt avancerat in i Europa, från turkiskt håll genom, som en bondebefolkning. Det tar flera tusen år för dem att nå Östersjöns stränder och Sverige. Att hugga skog, svedja och lägga jord under ett årder tar sin tid. Och även boskapen måste hinna föröka sig.

   Långt senare hitta vi nomadfolk ifrån öster. Som via boskap, oxar, kärror och hästar är mer rörliga än den bofasta bondebefolkning. Även det påverkar demografin i väst. Och så har vi romartiden med den efterföljande folkvandringstiden. Och senare, under tidig medeltid, ett antal mongoliska härjningståg.

   Det är huvudsakligen dessa ”vågor av människor” som plötsligt tas som intäkt för dagens svenska migrationspolitiks riktighet.

   Om man är vetenskaplig reporter på SVT, då kan man uttrycka sig så här; ”det här landet är präglat av ständigt nya vågor av människor som kommer in, gång på gång, på gång, ända sedan svensk stenålder”.

   Så du förstår, att som medborgare är det bäst att du håller tyst – och fullt ut accepterar det som sker i Sverige. Migrantvågor har alltid sköljt över Sverige.

   Vågor betydde förr skeenden som utspelade sig över årtusenden. Nu tar man flyget till Sverige. På endast några timmar byter man kontinent.

   Varför alltid dessa subtila pekpinnar från Public Service håll? Varför ta tidigare historia, fyllt av allehanda konflikter, som ett alibi för dagens massinvandring? Varför denna ständiga jakt efter det politiskt korrekta?

   Säger reportern att historien själv alltid visat upp blodiga konflikter? Och vi därför bara skall acceptera dem? Ja, vad menar han – egentligen? Att vi skall röra runt extra kraftfullt i vår demografin? Utgör det en historisk lärdom? Eller är det bara tidsandan på söder som säger att migration av idag är hippt?

   Gillad av 8 personer

   • Anders skriver:

    Och det ska gå för oss som för de första invandrarna till Sverige, dvs jägar-samlarfolket: Vi ska bli utplånade.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Jojo visst är de som kom för några tusen år sedan utplånade. Men vem förväntar sig att leva i tusentals år? Så några av oss har gener kvar från dessa som kom då. Några har det inte. Strunt i det. Vi kan koncentrera oss på det som händer här och nu.

    Gilla

 18. Hosianna skriver:

  Men, Patrik, nu är ju Sverige, om än relativt glesbefolkat, ingen obebodd nyupptäckt kontinent. Vi frostnupna, infödda kvinnor finns redan här, välartade och välanpassade till klimat och kultur.

  Ingen kulturkristen gammelsvensk lär missunna frivilligt hitresta utlänningar från att återförenas med sina närmast anhöriga, men det måste ske där dessa personer allaredan är etablerade.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   ”Relativt glesbefolkat”?
   Vad jag vet är sverige världens mest tättbefolkade område på dessa breddgrader med kargt klimat som är väldigt lågproduktivt vad mat anbelangar. Och vi har inte så mycket annat än ved, uran och vattenkraft att ta till för att ge oss energi som ska räcka till både tillverkningsindustri, matproduktion, uppvärmning, transporter och mycket annat.

   Gillad av 2 personer

 19. Staffan W skriver:

  Anhöriginvandringen är nu den tunga invandringen med runt 35.000 personer förra året. Det talas och granskas för lite runt detta. Man talar och lyfter bara fram att asylinvandringen minskat. I t ex USA och de flesta andra länder vore det otänkbart att man skulle få ta med sig resten av en stor familj om man flyttade dit. Vilka kommer? Varför? Hur ser bakgrunden ut hos dem som vill ta hit sina familjer o s v. Det kräver bättre koll och tuffare planering.

  Gilla

  • 25 år för sent skriver:

   Om anhöriginvandring pratade man för 25 år sedan när jag bodde i Danmark då var det deras hot topic, vi är 25 år efter, nu har de precis blivit eniga om återvandring istället för integration i Danmark, precis som AFS vill.

   Gillad av 2 personer

 20. Kristina skriver:

  Anhöriginvandring, så som den fungerar i Sverige idag, konserverar det gamla hemlandets sätt att leva: patriarkala strukturer, hederstänkande, kvinnoförtryck etc Man kommer att leva precis så som man gjorde i det forna hemlandet. Den som kommer ensam har ett betydligt större incitament att assimileras i det nya landet.
  Kan man inte leva utan omedelbar närhet till sin familj, sin släkt , sin klan ska man kanske överväga att återvända varifrån man kom.

  Gillad av 3 personer

 21. Göran Holmström skriver:

  Integration tvingas ju vi alla till på något vis! Antingen om man som nyanställd kommer till sitt nya arbete, där blir man både bedömd och rankad efter den man är eller presterar. Eller som när jag flyttade in i byn, i närmaste stad så sades det på puben, ”I den byn bor bara kåkfarare och busar”.
  Vilket snack, det stämde inte alls visst det finns några mer än i Fiina villaområdet jag bodde i förr, även om en del gjort några turer på kåken så är dom absolut dom ärligaste människor jag någonsin träffat, lojala och vänliga rakt igenom. Men ha dom som fiender skulle jag aldrig vilja.
  Även att flytta hit var ju integration, ryktena sade att det tar minst 20 år att bli accepterad vissa blir det aldrig. Även detta stämde inte alls. Nästan alla samsas, visst det finns två psyksjuka som går och massanmäler alla till kommunen, men jag träffade kommunens ansvarige och påtalade att stora resurser går till att utreda låtsas anmälningar och det ger extra kostnader.
  Nu har det varit lugnt sedan dess, kanske en slump.
  Men åter till integration, det finns ett stort eget ansvar i att passa in, I vissa grupper krävs det anpassning, i andra så går det av sig själv, men det går inte att bortse från att man måste bjuda lite på sig själv och vara givmild.
  Där anser jag att våra styrande gör väldigt fel med alla som kommer hit, att bara berätta om rättigheter och blunda för skyldigheterna eller till och med mörka när följderna av att inte acceptera det nya värdlandets seder och bruk.
  Det hade varit väldigt lätt att göra sig ovän med stora delar av byn, om jag inte accepterade dom spelregler som gällde när jag flyttade hit.
  Så till alla er styrande jag vet att ni smygläser här.
  Ställ krav och skärp er, ni förstör landet med er feghet och flathet, våga sätt ner foten, ni kör ju över oss svenskar hela tiden. Varför gör ni inte det med dom nyanlända?

  Gillad av 1 person

 22. Sleipner skriver:

  Jag såg en ensam äldre kvinna från Eiritrea gissar jag på tåget i dalarna. Snö och tall är allt hon ser. Hur skall hon och hennes likar klara sig utan bidrag? Det kommer de aldrig att göra.

  Gillad av 2 personer

 23. Ulf Bergström skriver:

  ”Underdevelopment is a state of mind”, underutveckling är ett själstillstånd. Efter religionskriget I Europa under 1600-talet flydde en stor del av de franska protestanterna (hugenotterna) och berikade England, Holland och delar av övriga protestantiska nordeuropa. Alltså en betydande brain-drain för det katolska sydeuropa.
  Man kan ju ställa frågan varför det protestantiska Nordamerika utvecklats så mycket bättre än det katolska Sydamerika, eller jämföra det rika Argentina med Australien vars fattiga jord befolkades med straffångar.

  Det framstår klart att den massinvandring till Europa från Afrika och Mellanöstern som förutspåddes redan för drygt 30 år sedan och som har paralyserat den politiska eliten I Europa blir den avgörande faktorn för den europeiska civilisationens nedgång och fall. Vi kan nu se fram emot en asiatisk era som kommer att dominera världen. Möjligtvis kommer USA att stå kvar som enda motvikt tack vare sin höga självförsörjningsgrad och pragmatiska utrikespolitik fri från floskler. Eller som Victoria Nuland (U.S. asst. Secretary of State) sa: ”Fuck the E.U.

  Gillad av 2 personer

 24. Om bara skriver:

  En riktig jubelåsna är Ann Charlotte Marteus, senaste alstret ”cancerköerna gör mig ursinnig”. Det finns en gräns vid viken man inte har överseende med sådana som hon. Att ta hit 2.5 miljon, många multisjuka, sambandet med köerna är inte svårt att se. Om hon lyft sin röv från stolen och gått och tittat hur många invandrare som sitter i väntrummen med allvarliga åkommor. För övrigt tror hon invandrarna står i kö? Det gör de inte, på vårdcentralerna går de rätt in. Så vill ni ha cancervård, på med hucklet!

  Gillad av 1 person

 25. Confucius skriver:

  Till Hovs-Hallar. Statens generositet med Svenska skattebetalares pengar nar det galler invandrare paminner om Kina. Dar tvingades de (eller anhoriga till dem) som skulle avrattas att betala for kulan.

  Confucius

  Gillad av 2 personer

 26. Weasel skriver:

  ”Är det bra eller dåligt om invandrade män uppmuntras av svenska staten att ta hit sina kvinnor? ”

  Det finns egentlugen inte någon anledning att intellektualisera eller komplicera svaret på den frågan.
  Det hela beror på vad man betraktar som bra och vad man betraktar som dåligt.
  Om man betraktar de nuvarande ”utmaningarna” som bra så är det bra att tillåta anhöriginvandring och om man betraktar ”utmaningarna” som något dåligt så är det dåligt att tillåta anhöriginvandring.

  Definitionen av galenskap. Nu ska jag sätta på kökskranen eftersom det håller på att bli översvämning i badrummet.
  🙄

  Gillad av 3 personer

 27. Sixten Johansson skriver:

  Jag vet inte om Patrik provocerar eller ännu inte lyckas kompensera för den blinda fläck som har förvrängt seendet hos västvärldens akademiska, mediala och politiska intelligentia sedan 50-talet och fortfarande är pk-ismens centralpelare: likhetsaxiomet och toleransaxiomet, vilka båda helt enkelt strider mot naturen och drivna till sin spets leder till mobbkollektivistiskt vansinne och såväl nationell som civilisatorisk undergång.

  Vita, kristna västeuropéer koloniserade alltså Nordamerika och vita, kristna portugiser koloniserade Brasilien. Dessa tekniskt överlägsna herrefolk mötte lågtekniska indianstammar och såg dem axiomatiskt som mentalt underlägsna. Kolonisatörerna etablerade sig och importerade och köpte sedan svart arbetskraft.

  Nåväl, situationen i dag är att (huvudsakligen) bruna och svarta muslimer nu koloniserar ett land, som styrs och domineras av en infantil majoritetsbefolkning, som praktiserar magiskt tänkande, är förvirrad och försvarslös, utan verklighetsförankring och därmed mentalt underlägsen.

  Kolonisatörerna uppfattar sig som ett herrefolk och kommer att leva så i sitt nya land, men i motsats till de ovannämnda kolonisatörerna har de i sina hemländer aldrig byggt upp någon avancerad egen teknisk, vetenskaplig och kulturell civilisation och aldrig kunnat överbrygga de religiösa och etniska motsättningar de har med sig i bagaget. För slutresultatets del lär det inte spela någon roll vilken färg det är på kvinnorna som de lägrar och vad färgen blir på barnen.

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   De vita herrefolken var inte så överlägsna, men förde med sig sjukdomar från Europa, som tog kål på urinvånarna. Visst, de hade krut och svärd, men de var få och det förklarar inte hur de tog makten. Sedan levde den portugisiska och spanska övermakten vidare i form av inhemsk överklass, vit sådan.

   Man ser av många kommentarer här, att den intellektuella nivån är mycket låg. DGS förvandlas av kommentatorerna alltmer till ett avskräckande exempel på vad som händer med Sverige om man släpper loss ”konservativa” som Fredrik eller ”Danske man” och den svans av icke-tänkande människor som följer och gillar grova ord utan mening och koppling till verkligheten.

   Jag har lärt mig mycket om hur den blåsvarta högern tänker dvs vilka tankefigurer de rör sig med. Det förefaller vara 14:isar utan insikt.

   Gillad av 1 person

   • Mr x skriver:

    För att fortsätta, varför får du inga gilla? Jag tror det beror av att folk är kloka nog att förstå att du på ett personligt plan är en obehaglig människa, en som man aldrig vill ge makt eller se som chef.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Nejdå, jag får inga gilla för jag är den enda som säger emot de nazistiska stormtrupperna i denna ”konservativa” sörja av ogenomtänkt hat.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Hej Lars,
    Du har trånat efter ett DU GILLAR DETTA. Nu for du ett av mig. Som tack för ett genuint avslöjande. Av din egen person. I och för sig hade det varit bra om du skyltat med ditt efternamn också. För att man inte ska tro att alla som heter Lars har samma åsikt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Gmischke: Visst….ni är ju för fan bedrövligt ointellektuella. Visserligen var ditt inlägg tidigare av en annan kvalitet dvs du visade att hudfärg har betydelse i Syd Amerika, men vad är ni för pajaser? Högerspöken utan sans och reson. Jordan Peterson och flum av Fredrik om konservatism som något evigt, som något som finns oberoende av tid. Sida upp och sida ned med oförskämdheter, som gillas av människor som inte kan tänka. Vart hör du Gmiksche? Det är ju nonens det Danske Man, Fredrik och njågra till av dessa anti-socialister (märkte de inte att kalla kriget tog slut?) spyr ur sig?

    Det är väl klart att ni avskräcker normala medborgare från att skriva här eller rösta på SD.

    Stefan Schiller är förstås annorlunda, han gillar alla påhopp på mig.

    Men som sagt, jag har varit chef och jag vet hur jag fungerar och fungerar bra, så plattityder från mr X visar bara hur han, Danske Man, fungerar.

    Jag kan konstatera att personer som Danske Man och Fredrik ger man avgränsade uppgifter så det får jobba på egen hand utan att störa gruppen. Resten av deltagarna, svansen kring dem, tar man inte in i ett projekt. De får vara utanför. Någon annan får hantera dem.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Javisst, A, jag ser ju under ett år hur den sk oppositionen, som du, saknar all förmåga att föra resonemang, bara bekräftar det ekonomiska och intellektuella och moraliska förfallet.

    Min tro och övertygelse är att det här förfallet startade med 40-talisetr som fyllde universitet och företag och belönade och lyfte personer utan förmåga. Det skolan startade, det media startade, det företag startade på 70-talet är nu i full blom. Ni pratar om PK här, men är själva fullständigt PK (med moderat, nyliberal prägel).

    Vad innebär en akademiskt titel idag? En Miksche? Inte ett dugg. En pseodonym. En signatur.

    Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Mats Rosengren: DGS kommentatorer är en enda härva av ointellektuell konserverad gröt. Det är inget man kan provocera, det är redan av så stupid karaktär så gillanden avslöjar bristande intellektuell förmåga.

    Gillad av 1 person

 28. Linda skriver:

  Vi i Sverige har väldigt generösa anhörig regler. Vi har 9 olika anhörig kategorier som ger rättigheter att få komma till Sverige. Plus ca 25 000 människor (flest män som gifter sig med utländska kvinnor SCB) som årligen gifter sig med någon som inte är folkbokförd i Sverige.

  (Ber om ursäkt för stora versaler men jag klippte och klistra från migrationsverket)
  ANHÖRIGA – FLYKTING-/ASYLGRUNDER
  ANHÖRIGA – ÖVRIGA
  ANHÖRIGA – ARBETSMARKNAD
  ANHÖRIGA – TILLFÄLLIGA/TIDSBEGRÄNSADE
  ANHÖRIGA – TILL VARAKTIGT BOSATTA I ANNAT EULAND
  ANHÖRIGA TREDJELANDSMEDBORGARE TILL EES MEDBORGARE/SCHWEIZ
  ANHÖRIGA – UPPEHÅLLSRÄTT EES-MEDBORGARE
  ANHÖRIGA – GÄSTSTUDERANDE
  ANHÖRIGA – ÖVRIGA STUDIER (EJ HÖGSKOLA)

  https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113174/1550131463060/Beviljade_uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd_2018.pdf

  Gilla

 29. lookslikeanangel skriver:

  Knyta an?

  Tittar man sig omkring ser man att anhörig-/familjeinvandring
  förstärker segregationen. Det finns tyvärr litet eller inget intresse
  att leva som i Norden. Kvinnor förväntas inte utbilda sig
  utan istället satsa på familj och flera barn.
  Där är det mer av den ungerska modellen, faktiskt.

  När det gäller inhemska kvinnor; utbildning, jobb, bostad,
  eventuell familjebildning parallellt med arbete.
  Alltså en annan västerländsk modell.

  Så, två olika system samtidigt, för olika befolkningsgrupper.

  Är det här en uttalad policy eller har det bara blivit så här?

  Gilla

 30. ABC skriver:

  Den amerikanske historikern Davis Hanson (svenskättling) redogör för en liknande tankegångar avseende Amerika nämligen att Demokraterna tillåter, och har aktivt uppmuntrat, att migranter (från främst Mexiko) tar med familjerna av den enkla anledningen att det gynnar parallellsamhällen och missgynnar integration för då fortsätter de rösta på just Demokraterna. Integreras de så är sannolikheten större att de börjar rösta på Republikanerna, menar de.

  Sossarna har säkert samma agenda. Försvåra integration så att de fortsätter att befinna sig i ett utanförskap. Fiska sedan upp röster vid valen genom identitetspolitik.

  Davis menar vidare att det finns tre faktorer som avgör om migration till ett land kommer att vara lyckad eller ej.
  1. Det måste vara en stor mångfald på människorna som kommer (dvs människor från många olika länder). Så att de ej bildar parallellsamhällen.
  2. Mängden måste vara rimlig.
  3. Meritokrati, det måste vara människor som har något de kan bidraga med.

  ”Rome worked when foreigneers crossed through its borders to become Romans. It failed when newcomers fled into the empire and adhered to their own cultures”.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   ”…för då fortsätter de rösta på just Demokraterna. Integreras de så är sannolikheten större att de börjar rösta på Republikanerna, menar de. ” Bra, då är det onödigt läsa konspirationsteoretikern Hansen. Då vet vi det.

   Är alla era ”tänkare” lika ologiska ? Hur har de kunnat få en akademisk titel? Kan man därmed dra slutsatser om akademierna generellt? Eller är det så att dessa tomtar är ”collateral damage”?

   Gilla

 31. Björn skriver:

  Vänsterns människor upphör aldrig att förvåna! Ingen vill bli våldtagen, misshandlad, rånad, få sin bil uppeldad, hamna i tvådygns akutkö på sjukhuset, sätta sina barn i kaosartade 40-elevsklasser med lika många hemspråk, bo vägg i vägg med dygnetrunthärjande arbetsbefriade storfamiljer från MENA, se sina barn komma gråtande hem utan jackor och mobiler efter att blivit rånade av jämnåriga mörkhyade gäng, men ÄNDÅ ÄR DET JUST DETTA DE MED NÄBBAR OCH KLOR AGITERAR OCH ARBETAR FÖR!!!!!

  Gilla

  • Gunnilla E skriver:

   Jodå Gmickshe. Skriv på DGS, Tycks som merparten. Då ingår du i gänget dvs det som konspirationsteoretikern I Thailand eller Fredrik eller dansken anser är VI,. VI med gemensamma åsikter.

   Alternativt kan du som Lars försöka ge ett försök till sammanhängande analys av tillståndet i Sverige och olika politiska skeenden. Du kommer då inte att vara med i VI, men det kan kanske ge en tillfredsställelse av att faktiskt ha försökt att resonera på ett rimligt sätt.

   Du kommer då självklart att upptäcka att de varken får gillande eller positiva kommentarer, men det är priset du får betala för att försöka resonera med pöbeln.

   Du kan självklart låta bli att tala om för andra att deras resonemang är uppåt väggarna. Då blir du mer tolererad, som en gycklare kan tolereras i ett brunsmetigt blåsvart moderat ensemble,

   Gilla

   • Lars skriver:

    Som du förstår det, det härligt befriande samtalet på DGS. Jag ger dig rätt i att det är befriande med det ”öppna samtalet” där människor uttrycker sina tankar, men jag ger dig inte rätt i att du agerar svans till de som du tycker passar dina åsikter. Har du inga egna? Är du auktoritetsbunden? Faller för ordpastejer? Det som låter bar i dina öron, lite lagom ekivokt kanske? Lite fisförnämt?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag yrkesarbetar fortfarande och jag ger svar på tal till dem som vill trycka ner mig. Det är faktiskt få som vågar. Dina påståenden är gripna ur luften. Du har inget att göra på den här bloggen. Kör med ditt rätta namn innan du kritiserar andra. Försvinn!

    Gilla

  • Gunnilla E skriver:

   Om du vill visa att du har intellekt och delta på dessa sidor så kan du rimligen gå i diskussion med Fredrik (som tror på konservatism och anti-socialism som de stora frågorna och som tror att socialdemokratin är Sveriges stora olycka) och med dansken, som inte sagt annat än att hon inte tycker om invandring och med dessa dårar på dagens sida som tror att svarta i USA har gjort att landet går så dåligt, Kan du inte ta debatten så är det väl för at du inte kan eller tycker som de?

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag diskuterar inte för att visa mitt intellekt utan för att bidra till att lögner och halvsanningar avslöjas och att fakta beaktas. Om du har lust kan du kolla vad jag kommenterat i olika sammanhang och hur. Att diskutera med folk som du som kör med enbart klyschor är bortkastad tid.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Tack för upplysningen. Jag föreslår att du konkretiserar vilka klyschor du menar. När du vänder dig till mig bör du rimligen citera vad jag skrivit. Inte vad andra skrivit.

    Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    ”Jag diskuterar inte för att visa mitt intellekt utan för att bidra till att lögner och halvsanningar avslöjas och att fakta beaktas.” Då kan du ju tillämpa det i en diskussion med Fredrik, eller var det bara en klyscha?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Hosianna, försök dissekera logiken i vad Gmickshe säger och inte på ett kvinnligtt styra konversationen till en fråga om känslomässig identifiering

    Gilla

  • Lars skriver:

   Du vet Gmikshe, de ”konservativa” på dessa sidor predikar individuellt ansvar. Ta det, gör slarvsylta av dem, det är ditt individuella ansvar, eller smiter du undan det? Är det inte individens ansvar allt handlar om (Jordan Peterson – idolen).

   Gilla

   • Lars skriver:

    Som den här artikeln handlar om slödder, både de med stora, grova ord och de mer finstilta som du som tror att du inte är oförskämd och inte heller förstår att du är en intellektuell härdsmälta i din blåsvarta konservatism, som du tydligen delar med Fredrik och som du nu inte tycker du behöver rätta i hans bild av vad konservatism och socialism är, du går ju in och rättar fakta fel, säger du, så kanske du ska fundera på om det inte bor en hel del slödder på Östermalm och på dessa sidor och om du verkligen med dina akademiska examina har större förmåga att läsa människor än vilken annan person som helst? Om du inte kan avläsa och förstå att Fredrik är fullständigt ute och reser historiskt, filosofiskt och mänskligt och är allmänt oförskämd mot publiken, så ställer det nog dig i samma gäng.

    Om du vill gå ut med ditt eget namn här så är det upp till dig. Vi andra, i princip samtliga, är kanske inte så övertygade om vår egen förträfflighet och lever inte under så skyddade omständigheter som du? Att du för fram sådan argumentation visar ju din intellektuella oförmåga i att du tror att du har ett argument.

    Oförskämdhet kan ta sig många uttryck, t.ex. i att hävda natt svarta i USA är orsaken till USAs kris. Men det är väl så välformulerat så det visar inte att man är en idiot?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag vet inte ditt namn Gmiksche, det är en signatur, inte ett namn. Om du vill skriva så får du gärna göra det, jag uppmanar dig att bemöta dina kolleger Fredrik och Dansken, eftersom du vad jag förstår anser dig kapabel att bemöta faktafel och din kompanjon Fredrik, som skriver så mycket om det som ligger dig så varmt om hjärtat, konservatismen som ideologi, breder ut sig så på dessa sidor med så uppenbara faktafel.

    Om du inte klarar av att ta en debatt med Fredrik så uppmanar jag dig byta signatur, namnet kan du behålla, jag har ingen aning om vilket det är.

    Men du kan ju alltid gå en kurs förstås. Det har nog varit lite skralt med det vad jag förstår. Pröva en kurs i matematisk logik, konservativ ideologi och media träning hos moderaterna.

    Gilla

   • Hosianna skriver:

    Klockrent svar, Gerhard! Jag skrattade så jag grät åt din vänligt formulerade tillrättavisning av den envise orättstavaren, som med fördel kunde anamma ditt ovanligt kreativa och synnerligen passande stavningsförslag av hans eget namn… 😉

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Helena: Detta är vad de blåsvarta moderaterna reagerade på: ”Man ser av många kommentarer här, att den intellektuella nivån är mycket låg. DGS förvandlas av kommentatorerna alltmer till ett avskräckande exempel på vad som händer med Sverige om man släpper loss ”konservativa” som Fredrik eller ”Danske man” och den svans av icke-tänkande människor som följer och gillar grova ord utan mening och koppling till verkligheten.”

    Signaturen Micke eller vad han nu har för pass (själv har jag tio köpta i Turkiet) är deklarerad konservativ och jag undrar hur det kommer sig att mannen då inte kan ta debatten med Fredrik?

    Men det passar väl inte i salongerna på Östermalm, eller hur Helena? Då är det väl Borgarklassens diskreta charm som gäller, att inte skita i det blå skåpet?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Hosianna, det går att tillämpa på dig ”…och den svans av icke-tänkande människor som följer och gillar grova ord utan mening och koppling till verkligheten.”

    Gilla

   • Lars skriver:

    …och den svans av icke-tänkande människor som följer och gillar grova ord utan mening och koppling till verkligheten.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.