Värdegrunden är nog bara trams

Patrik Engellau

Jag har haft en orolig natt ty jag har legat sömnlös och ältat min text från igår, särskilt frågan om huruvida alla de här rättigheterna som homo sapiens tillskriver sig är mänskliga eller medborgerliga. Kanske gör jag ett för stort nummer av skillnaden, men jag tycker den är fundamental.

Framför allt borde skillnaden vara fundamental för den person som ska utkräva sina rättigheter, till exempel den nigerian som jag skrev om igår. Är det bara den nigerianska staten som ska säkra hans äganderätt eller kan han med samma fog begära att den svenska polisen ingriper när grannen stulit hans get? Om den svenska polisen skriver under på att nigerianens rättigheter är mänskliga, det vill säga allmänmänskliga och inte kopplade till nationen, så borde den skicka ett utryckningsfordon till nigerianens hjälp om den inhemska snuten faller ifrån.

Frågan är inte bara fundamental utan också förvånansvärt nonchalerad. Om det nu ligger till som jag påstår – att det finns två distinkt olika synsätt i ärendet, en fransk skola som knyter rättigheterna till medborgarskapet, alltså nationen, och som dessutom, efter Robespierres ingripanden, utsträcker rättigheterna till sådant som rätt till försörjning på andras bekostnad, och en annan, amerikansk, skola som binder rättigheterna till den mänskliga existensen – då är väl detta tillräckligt intressant för att vi åtminstone borde diskutera vilken skola vi själva tillhör?

Egentligen finns rötterna till denna distinktion mellan å ena sidan det universella greppet och å den andra den nationalistiska eller partikulära ansatsen mycket längre tillbaka än slutet av 1700-talet. Jesus var den som gjorde det stora språnget och förklarade att Gud inte bara var judarnas gud utan alla människors gud. Den franska skolan är mer som hos judarna, där rättigheterna tillkommer de franska medborgarna i kraft av deras nationalitet. Den amerikanska skolan är mer inspirerad av Jesu ”här är icke jude eller grek”-attityd.

(Jag kom inte ens automatiskt på vad medborgerlig heter på engelska. Jo, civic heter det. När jag googlade på civic så fick jag en miljon träffar som alla tycktes handla om begagnade Honda-bilar. Detta kan vara en oseriös observation.)

I detta perspektiv framstår FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – observera att dokumentet hänvisar till mänskliga rättigheter, inte medborgerliga – som en ganska blandad önskelista. Dokumentet växer ur den amerikanska traditionen. Det handlar för det mesta om rättigheter som alla människor ska ha oberoende av nationalitet. Men av någon anledning har man kryddat anrättningen med Robespierres (se min krönika igår) välfärdstänkande typ att en afrikansk getherde enligt artikel 24 ska kunna få semesterersättning. Det hade väl inte låtit totalt orimligt enligt den franska modellen där den nigerianska staten hade fått betala. Men eftersom FN-deklarationen talar om mänskliga och inte medborgerliga rättigheter kan det vara du som är skyldig att erlägga semesterersättningen.

I praktiken är detta dokument snurrigt vilket, påstår jag, beror just på att man gjort ett sammelsurium av den amerikanska traditionen och den franska traditionen med Robespierres tillägg. De hänger inte ihop. Det går till exempel inte att lova alla människor i hela världen pension och hyresbidrag om man inte vet vem som ska betala.

Eller rättare sagt gick det faktiskt att komma med sådana löften från 1948, då den förvirrade deklaration antogs, fram till för några decennier sedan. Under ett halvsekel var det fritt fram för de tomma löftena för det var ingen som kom på att syna dem. Det kom ingen nigeriansk getherde hem till dig för att be om semesterersättningen.

Det stora som har skett under de senaste årtiondena är att getherden och hans släktingar och bekanta nu är på väg för att utkräva sina av FN utfärdade rättigheter. Därmed kommer saken på sin spets.

Det jag säger är inget nytt. Under de årtionden när frågan blivit akut har många förklarat att det rent ekonomiskt inte går att förena fri invandring med ett generöst välfärdssystem. Assar Lindbeck har sagt det och jag också och troligen även du.

Det besvärliga för en normalt tänkande människa är att en företeelse som inte funkar rent ekonomiskt ändå är filosofiskt möjlig och rentav påbjuden. Stadfästa och väl inarbetade doktriner som inhämtats bland annat just från FN-deklarationen saknar, har vi numera upptäckt, ekonomisk realism. Vad gör vi då?

Hittills har ett samhälle som det svenska, framför allt dess politiska ledare, förnekat problemet eller sopat det under mattan. Så kan man inte hålla på i ett civiliserat samhälle. Människorna kan inte särskilt länge leva i ett tillstånd där ekonomin säger ett och filosofin säger det motsatta. Det leder så småningom till allvarlig konflikt.

Det är i sista hand alltid ekonomin som vinner. Ekonomin är på sikt starkare än filosofin hur obehagligt det än kan kännas. Se på Venezuela.

För att slippa bli alltför tillknycklade när ekonomin börjar sopa banan med FN-deklarationer och värdegrundstänkande bör vi snarast på allvar ifrågasätta dessa hittills så heligförklarade dogmer. Jag har redan gjort det för egen del och kommit fram till exempelvis att värdegrunden är obegriplig och troligen bara trams.

72 reaktioner på ”Värdegrunden är nog bara trams

 1. Aha skriver:

  Den solidariska välfärdsstaten är liktydig med nationalstaten. Inom dess fysiska gränser sker en skatteuppbörd som sedan används för solidarisk finansiering av välfärden och mycket annat. Det säger sig självt att denna välfärd, dessa kollektiva ansträngningar av ett visst lands folk, inte kan vara tillgängliga för valfi utlänning såsom Patriks nigerianska getherdar. Ingen kan heller ha menat det, alltså ej heller FN eftersom det är orimligt att välfärdsstaterna skulle vara öppna för en var. Ekonomin vinner alltid som Patrik skriver.

  Nu hör det dock till saken att våra politiker hamnat i ett godhetsrace där viljan att inbjuda utlänningar till Sverige för att ta del välfärden ger pluspoäng för politiker. Det finns troligen bara någon tiondel väljare som attraheras av detta, till stor del vänstermänniskor, ignoranta för följderna. Däremot faller bortskänkning av välfärdsstaten i godan jord hos många journalister vilket betyder god publicitet som politiker. Annie Lööfs poserande i medmänsklighet är därvidlag vämjeligt.

  Det är illa ställt när etablissemanget arbetar på att skänka bort vår välfärd till utomstående.

  Gillad av 13 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Den svenska vänstern uttalar sig i princip inte förrän man har hittat en fiende på högerflanken. Sedan kan vad som helst hända; logik, sunt förnuft och en eventuell långsiktigt nytta för någon av bråket och osäkerheten som uppstår är ointressant (typiskt sådant som hävdas av högersympatisörer).

  Gillad av 4 personer

  • Kalle skriver:

   Undrar hur många av Miljöpartiets filosofiska flummare har betalt skatt, så även Centerns likasinnade innerstadsboende Stockholmare. Alla dessa vill ju vara influensers och skapa ett annorlunda spännande samhälle. Ekonomi?? Vad har det med saken att göra, tänker dom, med pannan i djupa veck. Träiga , mesiga Svennar har ju ingen feeeeeeeling!!

   Gillad av 2 personer

 3. A skriver:

  Bra text P.E. Men nåt civilicerat samhälle kan jag inte se att etablissemanget representerar, däremot tycker jag att vanligt arbetande folk gör det.

  När det gäller värdegrund så har vi redan budorden, dessa försöker etablissemanget ersätta med socialism, antikrist. Vi måste hålla fast vid budorden och sträva efter MER av budord och MER sanning. Det absoluta är en fälla. Det är vad jag har kommit fram till.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”Det går till exempel inte att lova alla människor i hela världen pension och hyresbidrag om man inte vet vem som ska betala.”

  Svennebanan känner nog på sig vem som ska betala. Annars kan politikerna behöva påminna hen. Och medierna, meeeeedierna.

  Gillad av 2 personer

 5. Bo Svensson skriver:

  Det behövs en intelligentare FN-deklaration. – Den som kallas rättighetsförklaring är egentligen en skyldighets-dito. – Stater, – dess skattebetalare, – lastas med en massa skyldigheter åt dem som kryper in i rollen som behövande.

  En mera genomtänkt FN-deklaration skulle grundas på insikten att man styr med rättsordningen och att en rättsordning måste gynna beteenden och val som är ägnade att ge framlängesutveckling och missgynna beteenden och val som ger baklängesutveckling.

  Med framlängesutveckling menar väl de flesta samma sak: Människosläktet skall bli klokare, friskare, fredligare, vackrare – och fåtaligare. – Naturen skall tillförsäkras betryggande fullödigt fortbestånd, livsmiljön skall värnas och individens makt över sin tillvaro skall öka och inte minska.

  Framlängesutveckling för arten människa får man, om man vinner terräng i kraft av sina förtjänster.

  Att det är stater som skall ställa upp med att förse folk med deras rättigheter, är ju inte kompatibelt med den liberala agendan där staters och statsgränsers roll skall minimeras. – En ordning jag själv ser som eftersträvansvärd.

  Min rekommenderade lösning är direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid ändamålet att förse folk med deras ”mänskliga rättigheter” tilldelas de resurser som vi finner motiverat i konkurrens med andra.

  Säkert blir betalningsviljan till detta ändamål väldigt mycket starkare, om man då tillåts kanalisera pengarna till dem man känner samhörighet med.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   En väldigt central mänsklig rättighet är ju att omfattas av rättsordningens skydd och det kostar ju också pengar. – Vem skall betala och varför?

   Den lösning jag hittar, är krav på ekonomisk garant för att tillförsäkras rättsordningens skydd – och samtidigt rörelsefrihet, – och att skattebetalarna kanaliserar medel för hjälp med denna försäkringskostnad åt dem man känner samhörighet med.
   Folk som inte får sina ”mänskliga rättigheter” tillgodosedda, må då klaga på skattebetalarna och försöka få dem att ändra sina prioriteringar.

   Det som då garanteras, är att alla kostnader och förluster en migrant eller resenär förorsakar, blir täckta, vilket förutsätter att vi sätter ett pris på våldsbrott. – Bevis på ekonomisk garant kan då fungera som globalt visum.

   De rätta incitamenten för brottsminimering får man, om garanterna lastas med brottslighetens och rättsordningens totala kostnader i proportion till vad deras klienter förorsakar, medan vi kanaliserar skattemedel ägnade ändamålet i form av hjälp med försäkringskostnaden åt dem vi känner samhörighet med.

   Med denna ordning får man den fria rörlighet över gränserna för den kategori vi unnar denna medan resten får stanna där de hör hemma.

   Gilla

 6. Rutger skriver:

  När godhetsivrarna flummar runt i dialoger så är min kloka hustrus rättframma utsago alltid ; ” gå hem och gör matten först ! ”. Kort sagt att problemet är att få intresserar sig för konsekvenserna och en kalkyl ger det självklara svaret att det inte funkar. Vad som är extremt förvånande är min observation att ju mer bildad en person ter sig, desto mindre verkar förmågan och intresset att just ”göra matten ”. Högt fördomsfullt vill jag påstå att enkelt folk verkar duktigare på att tänka som en sund husmor med ansvar för familjen.

  Det är ofta som att bildade och ”förfinade ” människor med sin examen på något sätt frigjort sig från den handfasta verkligheten. Först i närmare dialoger mellan skål och vägg tillstår man att de härskande officiella synsätten är orimliga. Men sällan, eller aldrig är man villig att i praktisk handling sätta ner foten för att få ett stopp på det hela. Det tar det sig bla uttrycket att man lovordar SDs synsätt, men bara i princip, för man röstar på någon annan. Själv sitter man bara och gapar av förvåning när man får höra den totala bristen på handlingsförmåga

  Gillad av 5 personer

 7. Aurora skriver:

  Svaret på dylika funderingar får nog den som reser till Nigeria och hävdar sina rättigheter. Å andra sidan är det ju lätt besvarat i ett land där egna invånarna heller i princip inte har några rättigheter. Alltså är ju denna debatt en i-landsdebatt.

  Gillad av 1 person

 8. svenne skriver:

  ”Särskilt frågan om huruvida alla de här rättigheterna som homo sapiens tillskriver sig är mänskliga eller medborgerliga. Kanske gör jag ett för stort nummer av skillnaden, men jag tycker den är fundamental”.

  I Sverige är det numera – för vissa – en rättighet att ställa krav utan att denna rättighet på minsta vis balanseras av en motprestation av den som kräver sin rätt. Det är ju på grund av denna anledning som svenska politiker skapat en ”pull-faktor” som är förödande för både landets ekonomi, sammanhållning och välfärdstanke. Denna obalans är ju nu i praktiken ”den svenska modellen” som inte överensstämmer med den som Stefan Löfvén tycks anse vara gällande.

  Det fungerar inte att rättigheterna skall vara enkelriktade därför att detta skapar en tro att det är en självklarhet att man skall bli försörjd av skattebetalarna livet ut. Politikerna underblåser åsikten att detta kan fortgå eftersom de inte påpekar att ymnighetshornet trots allt har en gräns. Detta kommer inte att bli bättre med den nya regeringen som lägger tyngdpunkten på att ”mänskliga rättigheter” skall gälla de flesta utom ”pursvenskarna”.

  Gillad av 2 personer

 9. Stor dam i silke med dekolletage av rang, nu stor yetiman fann, liten dansk mand, nya vänner ibland, tar farväl med potent pulver i hand, redo att åter söka Danmarks land skriver:

  Det är viktiga överväganden och vi skall göra dem, men som jag skrev igår så finns det två grupper av människor, de som följer logos, ordens makt och inneboende logik, i den västliga traditionen, där man inte skall glömma att individen har haft ett värde ända sen de gamla grekerna, och detta är kärnan i den judeokristna traditionen, sedan finns de andra som helt enkelt följer makten. Om ni tänker efter så är hela vårt samhällsbygge uppbyggt runt att individen har värde, man är skapad i Guds avbild, men detta är något som inte ses i andra ideologier, socialism, postmodernism, islam, ej heller i mera primitiva kulturer, som de man kan se bland indianer i Amerika, eller stammar i Afrika, eller i den kinesiska. Dessa kulturer är alla maktkulturer, inte kulturer som bygger på logos och individens värde. Nästan hela den politiska utvecklingen i västvärlden, den underliggande konflikten, står mellan det system som håller logos och individen främst, och ett nya framväxande system som inte bygger på logos, utan istället på makt, och detta system har redan gjort framstötar i nazism och kommunism och nu pk-ism. Det vi också ser är ju att islam som ju var byggt på makt från början möter stor förståelse hos pk-ister.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du misstager dig delvis om den kinesiska konfucianismen. Vi har ändå haft en serie gästskribentinlägg här som har beskrivit individens moraliska roll i den kinesiska kulturen.

   Det finns två framgångsrika civilisationer på jorden: Västvärlden och Kina. Alla andra har gått under. Båda bygger förstås nödvändigtvis på liknande principer och båda sätter den individuella moralen i centrum. Väst är organiserat enligt westfaliska principer i nationalstater, Kina enligt den imperiala principen med ett centrum och ett välde som sträcker sig i alla riktningar. Detta återspeglar sig i kulturen. Vi vet ännu inte vilken av dessa civilisationer som har starkast överlevnadsförmåga. Västs framgångar har varit svajigare, Kinas envetnare. Den som lever får se.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Håller med, men då jag läser https://www.adlibris.com/se/bok/the-clash-of-civilizations-and-the-remaking-of-world-order-9781451628975 just nu så vill jag tillföra Huntingtons syn på civilisationer, där han identifierar fler centrerade kring kulturell gemenskap:

    Västerlandet (USA, väst Europa)
    Den kinesisk-konfucianska
    Den japanska
    Den hinduiska
    Den östortodoxa
    Den muslimska
    Möjligen en latinamerikansk (eller undergrupp till Väst)
    Möjligen en afrikansk (centrerad kring Sydafrika eller Nigeria)

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington

    Gilla

   • dekolletage av rang skriver:

    Nu förstår jag inte hur du menar, jag säger inte att Kinas kultur inte har varit framgångsrik på många sätt, produktiv så klart, och man har lyckats hålla samman ett enormt rike, men det har ju aldrig varit fritt. Från dynastierna till kommunismen till dagens variant. Jag har inte uppfattar att man ser individen över kollektivet i Kina, snarare tvärtom, som i Japan. Sen kan man kanske hävda att folk bidrar av egen fri vilja men det är väl knappast hela sanningen, varken förr eller nu.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Du har glömt att den absoluta friheten är det som har störtat oss i fördärvet, att vi under vår storhetstid levde i en ganska trång gyllene bur av regler, moral, konvenans, klasstrukturer?

    Gilla

   • dekolletage av rang skriver:

    Jag är iallafall glad och stolt över att ha skapat samförstånd mellan Fredrik ”socialism är en dödskult” Östman och Lars ”skatter är bra när klokt folk styr”.

    Kissy kissy.

    Gillad av 2 personer

   • dekolletage av rang skriver:

    Ah jo absolut frihet är inte heller bra, mina kunskaper och förmåga att formulera mig räcker inte riktigt till men nog är det en fundamental skillnad, eller var innan vi använde vår frihet till att ta död på vår egen tradition, på den europeiska synen på individen gentemot alla andras? Jag levde flera år i Japan och det är en fundamental skillnad. Ta min kollega som för att tiden var knapp tog i behållaren som just kom ur testreaktorn med händerna trots den mycket kraftiga radioaktiviteten. Svårt att få en svensk till sådant. Fast nu börjar jag allt mer inse hur folk uppför sig som japaner också här, och bara lyder, skillnaden är att japanernas ledare, och väl kinesernas, är lojala med sin egen befolkning. Inget system kan ju bestå med ett ledarskap som är förrädare. Kina håller ju vad jag kan förstå islam kort, och Japan släpper inte alls in denna religion.

    Hur som helst så var min huvudpoäng att pk-isterna inte använder logos och har övergett det europeiska arvet, och därmed har mer gemensamt med muslimer och afrikaner rent allmänt, alltmedan vi kämpar, för och med, logos.

    Gillad av 1 person

 10. Stor dam i silke med dekolletage av rang, nu stor yetiman fann, liten dansk mand, nya vänner ibland, tar farväl med potent pulver i hand, redo att åter söka Danmarks land skriver:

  Så jag vill göra gällande att den politiska konflikten i västvärlden nu står mellan de, som i den judeokristna traditionen, ger individen ett värde, och anser att vi skall följa logos, ett resonerande mellan fria individer som leder till regler som är grundade i erfarenhet och verkligheten. Mot detta står nu pk-ismen, som förvaltar kommunismens och nazismens arv, man tror inte på logos, inte på individen, utan på makt, orden blir endast ett maktmedel, postmodernisterna gjorde detta explicit, orden är för dem inte ett medel att finna gemensamma lösningar och lagar. Ser vi inte detta överallt? Vi förundras över dumheten, ”naiviteten”, hos de som styr, ser de inte orsak och verkan, ser de inte den mänskliga naturen, varför sker inga ärliga debatter i media, varför stängs dissidenter ute? Varför, exempelvis, kan man inte finns en enda debatt där folk på olika sidor i klimatdebatten möter varandras argument, varför har vi en trend med ”no platforming”? Jo, jag tror det beror på att vi tillhör den sidan som bygger på logos, den andra sidan tror helt enkelt inte på logos, inte på logik, inte på diskussion, inte på att det finns sanningar som är bättre approximationer av verkligheten, utan allt handlar om makt för dem. De ser helt enkelt inte poängen med att diskutera, de väljer sin sanning, eller får den påtvingad och det är för dem slutpunkten, man har nått ”konsensus”, och ytterligare diskussion är ej nödvändig. Vi frågar oss hur de kan vara så dumma eller naiva, men de förstår inte vad vi menar, de har ju rätt, och makten dessutom, varför skall de nu börja diskutera? De förstår inte poängen med själva det västliga arvet.

  Så jag tror pk-ister följer en tradition som är mer besläktad med exempelvis den Afrikanska, där inga kulturer som den västliga uppstått, inget logos, eller den islamska, där endast ett ord skall gälla, koranens. Det som dessa system har gemensamt det är att de är maktsystem där individen endast är en del av ett kollektiv. Så när Patrik vrider och vänder på orden så är det relevant, men vi är förbi att detta når pk-isterna, de agerar i en för-europeisk mera primitiv tradition, där endast makt räknas. Ser vi det inte i ”regeringsbildningen”, alla dessa ord som används för att beskriva det självklara, de skiter i oss individer, mig, Patrik eller Ebba, och de skiter i våra fina principer, bara de får styra.

  Gillad av 7 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Stor dam (08:27), så kan det väl se ut på ytan, men djupare sett klassar jag pk-ismen som primitivare än t o m de afrikanska kulturerna. Den är ”förkulturellt” storhetsvansinnig, självdestruerande, folkföraktande och saknar överlevnadsinstinkt i motsats till stamkulturerna. Visst kan eliterna suga och klamra sig fast vid makten under någon tid tack vare befolkningens mobbkollektivism och feghet, men de har ingen egen maktgenererande förmåga, därför att pk-ismen i sig inte baseras på styrka, utan på svaghet.

   Kommunism bygger på organiserad styrka, men går under på grund av sin inre falskhet, som ger dålig anpassning till verkligheten. Nazismen var den livskraftigaste formen av organiserad och förhärligad styrka och kunde ha överlevt länge.

   Jag ser alltså dagens politiska klass som rent parasitisk, mentalsjukt girig, antisocialt egoistisk. Hela dess pk-istiska välde är så dissociativt psykotiskt att det kommer att falla sönder när ekonomin kraschar. Dessvärre ser jag inga aktörer som i det läget skulle kunna utöva tillräcklig makt för att styra landet. Den sociala och mentala atomiseringen, infantiliseringen och feminiseringen har slagit ut förutsättningarna för ett handlingskraftigt ledarskap under svåra förhållanden.

   Gillad av 3 personer

 11. Håkan P. skriver:

  Uppställning och nedtecknande av mänskliga regler är historiskt mycket gammal. De fanns i tidiga Indien, i gamla Kina, och i mellersta östern. Och även här hos oss. Ibland tänker jag på de 95 teser Martin Luther spikade upp i Wittenberg. Som blev startpunkten för Reformationen, år 1517.

  Länk 95 teser;
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/De_95_teserna

  Nu sitter Luther på varje gammelsvensks axel. Texter som påverkat oss genom otaliga predikningar, genom sekler. Och gått in i oss, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Med mer av detaljerade regler än enbart tio guds bud kan ge oss.

  Kärnan i kristendomen uppbärs av kärleksbudskapet. Det mer allomfattande. Det måste vara därför Annie Lööf är så positiv till mer av öppna gränser. Och öppnat dörrar för Afghaner – och nu även för deras anhöriga. För kärleken, till sin nästa, uppträder kristligt gränslöst. Och denna kärlek går igenom teverutan.

  Den syns extra tydligt när Annie Lööf möter Jimmie Åkesson i debatter eller i talarstolen. Hennes kärleksfulla blick, den mjuka framtoningen, går inte att ta miste på. En typ av ömhet som följer med det kristliga kärleksbudskapet. Det riktigt lyser ur hennes ögon – som om hat inte fanns.

  En kärleksfullhet Björn Ranelid beskriver så väl i en enda mening; ”Kärleken ligger nu i en farkost som rör sig mellan ditt öga och ditt hjärta i världens längsta och kortaste resa och däremellan behövs det inget visum och inget pass.”

  Den äkta kärleken är alltid gränslös. Inga medmänskliga undantag görs. Oavsett härkomst. Om någon kommer från Afghanistan eller från Sölvesborg, spelar ingen roll. För äkta kärlek blommar bäst ut i en gränslös värld.

  Därför saknas den stränga blicken och de hårda läpparna när Annie Lööf möter Jimmie Åkesson i debatter. Ingen plats för personligt hat kan anas. Inget tillåts ta udden av det äkta kärleksbudskapet. För den utgör motorn för Annie Lööfs migrationspolitik. Och inga regler kommer med undantag. Om jag förstått saken rätt?

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att älska sin nästa är ingen plikt utan en en beskrivning av hur man beter sig, när man är på rätt spår. – Man gör det bästa av läget efter förmåga. – Så fungerar alla djuren i naturen. – Om det yttrar sig i hjälp till dom som råkat i svårigheter, beror på graden av inlevelseförmåga och om det inte är något annat som känns angelägnare, ( – t ex om man är hungrig och äter upp sin medvarelse istället).

   Den inlärda människovänligheten är mest destruktiv då den prioriterar människors välbefinnande på bekostnad av en massa annat som kan vara viktigare.

   Man skall inte känna sig förpliktigad att lösa problem andra placerar i ens knä utan tillåta sig att använda sina begränsade resurser och sin begränsade motivation till att göra maximal skillnad till det bättre för de ändamål man känner för.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    De som har Jesus som auktoritet att följa: Vad tror ni hans råd skulle lyda till normalskattebetalaren i valet mellan att hjälpa en femtiondels flykting och en tredjedels välståndsmigrant eller istället använda dessa 60000kr/år som folkblandningspolitiken kostar till något angeläget. – Kanske till att hjälpa 100 flyktingar istället.

    Vår migrationspolitik är inte generös eller människovänlig eller ett föredöme för efterföljd. – Den är galen och pervers. – Galningarna som styr har definierat en fiende och allt de gör, handlar om att göra denne på maximalt dåligt humör. – De har hat som drivkraft.

    Hatet grundas i avund och revanschlust mot dem de vet är bättre än de själva. – Samma drivkraft som för bolsjevismen.

    Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Kalkylen utgår från 300 miljarder/år som merkostnad för tycka synd om -invandring jämfört med arbetslraftsinvandring och 5 miljoner skattebetalare.

    Gillad av 1 person

  • Fossila hajtänder på norra Ivön skriver:

   Ett tag talades det mycket om fake news. Sedan flera år gäller dock att läsa mellan raderna. En teknik man, med lite träning, kan lära sig. Kritiskt tänkande kallas det, med ett finare ord. Att lämna den hopfösta flocken. För det som inte sägs, eller utelämnas helt, är oftast det mest betydelsefulla. Filterbubblor inte bara underhålls av gammelmedia. Det har länge bildat norm. Något som alternativmedia satt fingret på. Knappast särskilt populärt i politiskt korrekta kretsar. Som därför länge förtalade dessa alternativ.

   Gillad av 1 person

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Ja, värdegrunden är bara trams. Länge försökte myndigheterna att få allehanda offentliga stöd att se ut som försäkringar. Med den allmänna pensionen är det avgjort så – betalar du inte skatt får du bara ett ynkligt minimibelopp. Samma sak med sjukpenningen.

  Då är saken klar. Den som inte har betalat premien kan inte få några förmåner. Icke medborgare göre sig icke besvär, alltså. Eller?

  Plötsligt börjar man tumma på detta när innebörden har gått upp för någon PK-politiker. Allra värst är nog galenskapen att låta ”flyktingar” få full allmän pensionsrätt. Med detta tänkesätt fås oanade perspektiv. Varför kan inte din herde gå in på ett privat försäkringsbolag och kräva ersättning för en förlorad get med samma rätt som du trots att han aldrig har betalt någon premie. Och varför kan man ännu inte söka asyl på någon privatpersons bankkonto? Jag har väl också rätt…

  Om man drar ut konsekvenserna kanske tokerierna blir lite tydligare?

  Gillad av 4 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Insomnia är ett otyg, när det kommer över en. Undrar om Landsfader Löven drabbas av det någonsin? Eller skrattar han glatt hela vägen till banken.
  Medborgare och rättigheter, det funderar han nog inte ett dugg över. Ej heller över hur hans parti håller på att sakta förstöra ett av världens bästa länder. Trots landets läge och klimat, så har vi varit världsledande i uppfinningar och byggt kvalitets produkter. Vi hade även ett försvar av världsklass.
  Sjukvården var även den ypperlig, allt detta plus jordbruket har ledande politiker förstört.
  Ändå ska dom få högre lön och fler förmåner! vi måste nog vara det snällaste och tålmodigast av jordens alla folk, tänker man på vad politiker och media gjort under säg 50 år.
  Ta min lilla by, det fanns cirka 1950 fem affärer, postkontor, bank, skrädderi, skomakare, till och med en mc-tillverkare nej inte känd annat än lokalt till det gruvan som gav arbetet i överflöd.
  Skola och en sköterska som kunde plåstra om det mesta.
  Vad har vi idag? Jo ett sommarcafe och en pizzeria.
  Bravo ni har förstört landet, och alla medborgare tittar tyst på med näven i fickan
  Tjära och fjäder borde vara en rättighet att applicera på samtliga inblandade i detta sjuka experiment.

  Gillad av 9 personer

  • Lars skriver:

   Att din lilla by avfolkats har mer att göra med marknadssystemet och den fortgående urbaniseringen och koncentrationen av verksamhet att göra än med politiken.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Kostnadskalkyler, lönsamhet, tendensen att förlägga verksamhet där det skapas kluster av stödjande verksamhet t.ex till Stockholm, där det finns tjänster av alla de slag, huvudkontor, banker, etc. Vi har tre storstadsområden i Sverige. Väst Skåne (1 miljon), Göteborg, Stor Stockholm. Sedan finns mindre kluster som Västerås, Eskilstuna, Mälardalen, Bollebygden, Kristianstad, Hässlehoms osv t.ex. centereing krind e Norrländska kuststäderna.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Lars mår människan bra av storstad?
    Vi har under bevisligen 342 tusen år levt i små grupper, med jakt och fiske samt lite samlande, 7000 år av odlande sista tusen åren, i städer.
    Är denna konstruktion normal?
    Jag kan ha fel, men tror att vi mår mycket bättre av små grupper jakt och fiske.
    Hade storstad och klättra på varandra varit ultimat, så hade det skett tidigare.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Göran., nej, jag tror inte människan mår bra av att vara skild från naturen och enbart leva en tillvaro bland människor och jag tror anonymiteten i storstaden (delvis svenskt fenomen) är negativt liksom urbaniseringsprocessen som medför att band slits och det tar mycket lång tid att skapa nya och även med staden som sådan, vi är beroende av tillhörighet till traditioner och erfarenheter som är kopplat till geografin. Denna förflyttning av människor, som idag främst avser invandrare, skapar sociala störningar precis som för svensken på 60-tal och 70-tal. Ändå är vi lyckligt lottade i Sverige där städer är förhållandevis små. Huamig för städer som Tokyo, New York, London, Schanghai, Paris, Mexico Citry, Lagos mm.

    Gillad av 3 personer

 14. annagustin2@gmail.com skriver:

  Men varför fortsätter medborgarna att gå till valurnorna och ge sina ”öppna mandat”?
  Varför förstår vi inte att våra demokratiröster är dyrbarare än guld?

  Hur är det möjligt idag, att inte ALLA ser det Göran Holmström skriver om – det medvetna nedslaktande av vårt land? (hörde alldeles nyss på Ring P1 om borttagande av det fasta telenätet). Jag upplever varje dag känslan av att det måste vara fullkomligt förryckta individer som styr våra gemensamma skattepengar.
  I var och varannan kommun river man och rasera äldre arkitekters byggnadsverk till förmån för byggbolagens likriktade betonglådor. Kulturarv slaktas ner i hela landet i en rasande fart
  Statens Fastighetsverk annonserar att de tänker sälja ut delar av detta kulturarv för hundratals miljoner.
  Bankerna får hjälp av politikerna med att snabba på borttagandet av våra kontanter.
  Politikerna har hjälpt bankerna att göra oss till ett av världens mest privatskuldsatta folk.
  Politikerna har hjälpt till att göra oss til ett av världens värsta vapenförsäljare (per capita).
  Något beredskapslager finns inte längre (vad är det för nötter som planerar så?)
  Och så vidare…

  Sammataget är det som om vi vore utsatta för en listig och djävulsk plan på att göra oss alla till fattighjon. Och vi gör ingenting. Mer än pratar…på en mängd olika sidor på nätet.

  De enda jag ser som försöker göra något, märks inte. Det är små grupper som försöker nå sina medmänniskor med att ta tillbaka sina röster från den sociopatiska partieliten. Som direktdemokraterna.se, aktademokrati.se (äkta demokrati), folkstyret.se, demokratisktfolkstyre.se kanske finns fler….men dessa försöker i alla fall öppna dörren för att ge oss större inflytande. I Frankrike verkar det pågå någon slags revolution…men svenska media undviker att berätta mer än det som de vill att vi ska tro. Vi själva verkar inte ha kraft att stoppa vansinnet som pågår eller ens att åstadkomma förändring.

  Gillad av 5 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Hej. Kan bara svara för mig själv, Helt ärligt så ser jag inga” Demokratiska möjligheter att påverka landet eller det politiska klimatet, att stå med en skylt och skrika försvinn sylltryggar lär inte hjälpa. Hade 50000 gjort det så kanske det lyssnats lite.
   1,1 miljoner väljare har man uteslutit från politiken genom att” Mobba” bort ett parti,
   där är bekymret valen till påverkan är tämligen begränsade. Antingen så våld eller mera våld. Men jag är inte sugen på den övningen alls, så där har du mitt skäl till att endast skriva här och till våra styrande, men dom svarar aldrig. Lika med pressen den tiger med.
   Kom gärna med förslag, mina är liksom tömda.
   Mvh Göran.

   Gillad av 2 personer

   • dekolletage av rang skriver:

    Jag håller med, storskaliga protester verkar osannolika, när 82% fortfarande fortfarande röstar på mer av eländet utan att förstå vad som pågår. Politiskt våld verkar heller inte realistiskt, Breivik lyckades ju inte i sitt uppsåt trots att han mördade mängder med folk. Muslimska terrorister påverkar däremot den europeiska politiken så klart så man bugar för islam med ständiga eftergifter, men det krävs ju stora mängder med potentiella terrorister för att hålla liv i det, jag ser ingen källa till motsvarande bland västerlänningar utan det är ju inre kollaps som är det troligaste, det är som att leva i Sovjet eller Östtyskland, många hatade det men för många var delaktiga och ledarna saknade skrupler så det gick inte att bryta förrän ekonomin var så genomusel att en högt uppsatt partifunktionär hade sämre levnadsstandard än lägre medelklass i Västeuropa. Det invandrade våldet är ju en komponent som saknades under kommunismen så detta skyndar nog på kollapsen, men endast kollaps verkar troligt, kanske inom 10-30 år.

    Möjligen sker något i Europa, tyskarna är nog inte så mesiga som vi, det är möjligt att AFD växer sig stora, tyskar vill ju bestämma var de än är, det är svårt att se att de skulle låta sig dompteras av invandrare i all oändlighet, i alla fall att döma av tyskar man möter på semesterorter, de kräver ju genast att personalen skall prata tyska.

    Gillad av 4 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Hm ditt nuvarande namn” dekolletage utav rang, får min lilla hjärna att spåra ut 🙂
    Men ska försöka hålla mig till tråden,
    jo planerat våld mot rätt mål skulle rent hypotetiskt, dra igång debatten rätt rejält.
    Men som jag skrivit så många gånger, och står för. Så är våld inte lösningen, även om vänstern bevisligen kör med den metoden.
    en viss Dn skribent högg ju ner en oskyldig människa i affektion, för att han såg nazistisk ut, en annan är misstänkt för ett knivmord i södra Hammarby.
    Men åter vi är bättre, och våld är fel väg tror jag.
    vägen är tålamod och envishet.
    mvh Göran.

    Gillad av 1 person

   • Anders L. skriver:

    Men Göran, du kan väl få med dig grannarna och återupprätta banken, skräddaren, butikerna, verkstaden o.s.v. Jag tror att det framtida Sverige finns i lokalsamhällena, inte här i storstäderna.

    Gillad av 2 personer

 15. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ”det rent ekonomiskt inte går att förena fri invandring med ett generöst välfärdssystem”

  För s k vänsterliberaler kan det vara intressant att veta att även Paul Krugman konstaterat detsamma.

  ”On the other side, however, open immigration can’t coexist with a strong social safety net; if you’re going to assure health care and a decent income to everyone, you can’t make that offer global.”

  Vilket egentligen borde vara uppenbart för alla som vill använda sig av den Guds gåva som utgörs av tankeförmågan.

  https://krugman.blogs.nytimes.com/2010/04/26/the-curious-politics-of-immigration/

  Gillad av 1 person

 16. Svante Jonsson skriver:

  När en av mig oberoende verklighet visar sig mest bestå av ekonomiska realiteter som jag inte rår över, vad gör jag då? Jag ser om mitt hus och min familj med de medel och verktyg jag har till hands. Vad gör en ALV (Allas Lika Värde)? River huset, skiter i familjen och börjar bygga det nya huset med inbjudna nya familjemedlemmar med de gamla familjemedlemmarnas medel och en dogm. Detta om värderingen av husens grunder.

  Gillad av 2 personer

 17. Lars skriver:

  Jag håller med AHA ovan, kopplingen mellan välfärdsstat och nationalism. Jag menar att välfärden inte kan utsträckas utanför gränserna, med Patrik menar jag att medborgarskapet är vad som ger rättigheter och skyldigheter, men framförallt tror jag det krävs ett stort mått av kulturell gemenskap och förtroende för politiker, byråkrati och medmänniskor för att ett omfördelande skattesystem och en välfärdsstat ska kunna upprätthållas.

  Sedan decennier minskar förtroende för politiker och byråkratin, migration och mångkultur slår undan grunden för välfärdsstaten. Alternativet är försäkringar som koppar premier med utfall individuellt, men det ger avigsidor bl.a. i form av ineffektivitet och mindre skyddsnät och utsatthet för marknadskrafter som inte försäkrar från vaggan till graven och ett hårdare samhällsklimat. Hur t.ex. hantera psykiatrin och människor som från början hamnar utanför arbetsliv och inkomst? Hur hantera personer som misslyckas av egen oförmåga eller pga otur? Hur hantera åldringsvård som också är försäkringsmässig efter behov?

  Man bör ha i minnet att stat och kommun sköter ånga uppgifter som inte direkt har med välfärdsstaten att göra (pensioner, vård o omsorg, Ett jämförelsetal om ger viss insikt är att välfärdssystemen beräknas vara i storlek 26 % i relation till BNP medan skattekvoten är ca 44 %.

  Även uppgifter utanför den direkta välfärdsstaten kräver och skapar ett sammanhållande kitt, gemensam kultur och förtroende. Att vilja ge till människor man inte känner kräver en slags gemenskap och ett förtroende för hur man hanterar knappa resurser.

  Patrik diskuterar ”mänskliga rättigheter” som blivit ett mantra för vänster och för högern, men där högern kanske mer utnyttjar det för att minska en kulturella gemenskapen, importera människor och slå sönder välfärden! Man kan ju inte lita på politiker, så att inte tro på de heliga flosklerna är rätt, man får se till konsekvenserna. Vänstern är uppenbarligen utan kunskap och kompetens för de agerar på ett sätt som motverkar vad vänstern generellt står för, nämligen välfärdsstat.

  Med ständig propaganda centrerat kring ”mänskliga rättigheter” och solidaritet med hela världen slår man sönder förutsättningarna för ett bra samhälle.

  Gillad av 2 personer

 18. brrr skriver:

  En väldigt intressant intervju med Caolan Robertson som tillsammans med Lauren Southern har gjort dokumentären Borderless om migrantsmugglingen till Europa.
  Den brittiska parlamentarikern Janice Atkinson har ordnat så att EU-parlamentet får se hela filmen.

  Gillad av 4 personer

 19. Sixten Johansson skriver:

  Den snurrighet Patrik beskriver, med ”ekonomi” underställt ”filosofi”, utmärker PK-ismen och dagens politiska liv. Kanske bevittnar vi nu ett logiskt, men farligt, steg i medvetandets evolution. Från den karga Fåordighetens sfär kliver man in i den förföriska Babbelismen. Från stramt förkroppsligande Logos tas steget in i multimagisk lallande logolali.

  Babbelismsfären, där ”frihet”, ”rättigheter” och annat PK ingår, är gränslös, divergerande, dissociativ. Hugskotten utvidgar och förökar sig, motsäger och upplöser sig. Våra argument, som bygger på Fåordighetssfärens logik, biter inte på dem. Så vi ska inte bry oss om dessa idéer, utan gå till de komplementära motsatserna: här ”ofrihet” och ”skyldigheter”.

  Fåordighetens idéer är normallogiska, kopplas till och testas mot verkligheten, kan konvergera och riktas mot handling. Vi får fast mark under fötterna, då vi struntar i ”rättigheter” och i stället analyserar ”skyldigheter”. I tanken ser vi då en grupp, som diskuterar vilka åtaganden alla är villiga att förbinda sig för.

  Vi kan alltså föra sakliga diskussioner från samhällsembryots nivå ända upp till nationens nivå om rimliga gemensamma åtaganden, om ansvar, förbjudna handlingar och rimliga sanktioner. Redan en liten stam inser att ett rimligt rörelseutrymme och stöd är av värde och tillför nya idéer. I Fåordighetssfären finns en naturlig tolerans, som medför viss frihet och rimliga rättigheter, inte babbelistiska, utan verklighetsbaserade, solidariska och samhällsbyggande.

  Gillad av 1 person

 20. Klas Göran skriver:

  Två anmärkningar:

  1) ”Medborgerlig” som i ”medborgerliga rättigheter” heter på engelska ”civil” som i ” civil rights”. 1960-talets ”medborgarrättsrörelse” hette ju också ”civil rights movement”.

  2) Den amerikanska rättighetsfilosofin formulerade sitt starkaste uttryck i oavhängighetsförklaringens ”oförytterliga rättigheter”, ”inalienable rights”: ”life, liberty and the pursuit of happiness”. Det är rättigheter som inte måste fås av någon annan. Överheten måste bara sluta att förtrycka individen.

  Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Om överheten (den politiska klassen) åtminstone kunde ge oss en morot.
   Att genast sluta beskatta övertidsarbete skulle vara en förträfflig morot för att sätta igång massor av människor. Vi är skatteslavar och de flesta går till och med i försvar för det när man säger att vi åtminstone borde ha rätt att bygga eget kapital på det som heter ”övertid”. Alltså tiden utanför normalarbetstiden som fortfarande är 8 tim/dag.
   Det skulle vara ett litet steg på vägen i att sluta förtrycka individen.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Det är inte att sluta förtrycka, det är att öka förtrycket, efter ordinarie arbete blir du fri att arbeta för din försörjning.
    Jämför med dagsverken, först när du fullgjort din plikt mot makthavaren är du fri att arbeta för din och familjens överlevnad.
    Med skattefri övertid kommer makten omgående höja skatterna till en nivå där du är tvingad till övertid för att kunna betala banken, maten, bilen och maten.
    Ge inte makten utrymme att öka förtrycket, jobba svart istället.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    TÄNK så olika man kan se på samma sak.
    Du kanske inte är medveten om att staten i Sverige beskattar varenda sekund av Ditt lönearbete. Att vi är alla skatteslavar därför att det inte finns NÅGON TID ALLS där vi är fria att arbeta åt oss själva.

    Skulle man säga att från och med 1 mars i år så tar vi bort all beskattning efter exempelvis 7 timmar per dag. Då skulle hundra procent av timlönen falla direkt ner i den arbetande människans ficka. Man skulle bokstavligen plötsligt få RÄTTEN att arbeta åt sig själv utan att staten längre skulle få tulla på all ens arbetstid över dessa timmar.

    Ja, visst kan Du jämföra det med dagsverken till ”godsägarn” förr i världen – MEN….OM vi som samhällsmedborgare erkänner att vi behöver hjälpas åt med ett ”samhällskontrakt” – och vi begriper att det måste bekostas på något sätt…. Att då bestämma att detta ska bekostas exakt RÄTTVIST i tid x vars och ens timlön….så att det blir ett antal begränsade timmar som vi alla hjälps åt med i detta gemensamma kontrakt – efter x antalt timmar per dag har vi alltså arbetat klart till vårt gemensamma samhälle – därefter är alla pengar Du arbetar in Dina egna. Det skulle ju vara en enorm befrielse.

    Det skulle bli en rekordmotor i landet…människans uppfinningsrikedom är enorm, men den hålls tillbaka av att staten stjäl våra liv ifrån oss genom att beskatta ALL TID som vi lönearbetar.

    Det är NU vi är slavar – med denna modell skulle vi bli FRIA att skapa oss eget kapital.
    Vi har inte den rätten nu och därför har politiker tillsammans med banker gjort oss till ett av världen mest privatskuldsatta folk. En rent kriminell handling mot sin medborgare.

    Gillad av 1 person

 21. olle reimers skriver:

  Av ett antal intervjuer som Fox utsände gjorde i Kalifornien testades Kamala Harris iséer om fri sjukvård och annan välfärd.

  Av de tillfrågade var de flesta positiva till idéerna. När de fick följdfrågan om var pengarna skulle komma ifrån hade de i de flesta fall inte en tanke på det.

  Tyvärr är det nog så det ligger till. Alla vill ha allt. Någon annan ska betala. Svårare än så är det inte.

  Gillad av 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Men om kloka politiska ledare sa till sitt folk:
   Vi behöver hjälpa varandra med saker som vi alla kommer att behöva under nån gång i livet. Man kan diskutera politiskt över vad dessa saker är – men de mest synliga är ”skola, vård, omsorg, infrastruktur och försvar”. Vi kallar det ”Samhällskontraktet”.

   Detta måste vi DELA RÄTTVIST på kostnaderna för. Ingen ska behöva betala mer än någon annan för detta i TID av sitt LIV räknat.

   Alltså räknar vi ut exakt antal timmar gånger vars och ens timlön som alla ska betala in varje dag, varken mer eller mindre. Om antalet timmar vi behöver av var och en är 7 tim/dag – så är allt lönarbete därefter skattebefriat och tillfaller den som arbetat. Om antalet timmar är 4 tim per dag – så är allt lönarbete därefter skattebefriat och tillfaller den som arbetat.

   Vi kallar det för SAMHÄLLSAVGIFT för att det signalerar bättre än skatt exakt vad det handlar om: Delaktighet i sitt samhälle.

   Adam Smith: ”En skatt ska drabba alla lika –
   ”Vars och ens äganderätt till sitt eget arbete är urgrunden för all annan äganderätt; den är därför den heligaste och mest okränkbara av alla rättigheter. En fattig mans arvegods ligger i hans händers duglighet och styrka. Att hindra honom från att begagna denna duglighet och styrka på det sätt han finner för gott utan att skada sin nästa är en uppenbar kränkning av denna allra heligaste rättighet”

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.