Hur egenintresse förvandlas till godhet

Patrik Engellau

Richard Sörman skrev nyligen en viktig text som gick ut på att vi måste försöka förstå att våra ideologiska motståndare PK-isterna har en ärlig övertygelse om att de 1) ”kämpar för vackra ideal, de kämpar för rättvisa och jämlikhet, de kämpar för det rätta” samt 2) har ”den goda viljan på sin sida” och därtill 3) har ”barnen på sin sida”. Detta är, vad jag kan begripa, sant. PK-isterna har denna självuppfattning.

Samtidigt är jag den förste att peka på egenintressena, ekonomiska och andra, som den avgörande faktorn när PK-ister tar ställning i samhälleliga frågor. Jag brukar påstå att praktiskt taget allihop, förutom ett antal medlöpare – eller ”nyttiga idioter” som Lenin kallade dem – har sin försörjning och framtida utvecklingsmöjligheter knutna till det politikervälde vars intressen artikuleras av PK-ideologin. Att handla enligt PK-ideologin betyder att främja politikerväldets expansion. Folk som lever av politikerväldets resurser har ett egenintresse av att anamma ideologin. Även detta är sant.

Hur kan dessa två till synes motsägelsefulla sanningar båda vara sanna? Och hur kan de förmås att sammanfalla så att det egennyttiga blir det goda? Där får jag något att bita i. Inte bara jag förresten utan alla som funderar över samhället och har svårt att upplösa denna åtminstone skenbara motsägelse (och därför regelmässigt sopar den under mattan liksom jag själv brukar göra).

Hic Rhodos, hic salta. Det är en fras från Aisopos som i tolkning betyder ungefär ”Upp till bevis nu”. Hur kan godhetskänslan utvecklas ur egenintresset? Vilka psykologiska och andra mekanismer är det som åstadkommer denna för de berörda människorna så tillfredsställande idéutveckling? För håll med om att det är en välsignelse att vara övertygad om att man kämpar för rättvisa och ädla ideal när man gynnar sig själv.

Att människor i allmänhet hellre tillskriver sig goda motiv än onda är så välbekant att det inte behöver förklaras. Snart sagt alla syndare kan med lite besvär hitta olika slags förklarande, förmildrande och rättfärdigande omständigheter som motiv för synderna vilka därmed i patologiska fall till och med förvandlas till lovvärda handlingar. Men normala syndare har svårt med sådana förklaringar eftersom de stöter på massiv misstro hos omgivningen.

Normalsyndarna anammar därför kollektivets värderingar av det egna beteendet känner i stället skuld.

Vi kan ta ett exempel ur verkliga livet. För ett antal decennier sedan fick jag ett jättekul jobb för FNs utvecklingsprogram i Brasilien. Jag skulle bo i Copacabana och åka i chefens limousin till kontoret i centrum och där ägna arbetsdagen åt att utveckla Brasilien. Min insats kan väl ha kostat de svenska skattebetalarna några miljoner kronor om året med hänsyn till lön och framför allt alla kringkostnader.

Självklart gjorde jag ingen nytta för det brasilianska folket. Men för mig själv var evenemanget en mycket intressant och behaglig upplevelse. Om det hade kommit en delegation uppretade svenska skattebetalare och frågat varför i helvete de skulle betala för att ge mig möjligheter att glassa i Rio de Janeiro så hade jag – i ett naturtillstånd där skattebetalarnas världsbild fortfarande gällde – antagligen känt skuld för att jag egentligen inte gjorde nytta för pengarna.

Men det fanns inget sådant naturtillstånd och det kom ingen delegation. Om det hade kommit en delegation så hade den blivit avfärdad som helt förvirrad av ett jättelikt etablissemang av folk inte bara inom FN utan i hela Sverige och i resten av världen inklusive media. Detta etablissemang hade med en röst förklarat för skattebetalarna att mitt jobb som utvecklare av Brasilien var enastående angeläget och att skattebetalarna bara var lumpna snåljåpar som förmenade det brasilianska folket deras rätt till utveckling. En sådan intervention från det kraftfulla etablissemangets sida hade passat mig utmärkt. Jag främjade mina egna intressen och gavs av en omvärld av likasinnade rätten att betrakta min egen gärning som berömlig. Jag kämpade ju så tydligt för det rätta.

Vad var det egentligen som gav mig rätten att yvas över mina motiv? Det var ett allmänt samhällsklimat och en uppsättning av världstolkningar som kan kallas en ideologi, en ideologi som definierade vissa slags mänskliga strävanden som goda och rättfärdiga och andra som moraliskt tvivelaktiga, till exempel att bedriva företagarverksamhet och sträva efter att tjäna pengar på att tillverka saker som folk är så angelägna att tillägna sig att de frivilligt betalar för att komma över prylarna. När det finns en sådan ideologi, vilket det gör i Sverige, och den ideologin är den dominerande, det vill säga härskande, ideologin så blir det lätt för stora grupper människor att definiera sina egna intressen som en del av allmännyttan.

På samma vis som det var mellan mig och FN-jobbet så är det mellan migrationshandläggaren och Migrationsverket, mellan socialsekreteraren och kommunen och mellan den unge kulturarbetaren och Allmänna arvsfonden som förser honom med medel till hans överlevnad. Alla tar chansen att förädla sina drivkrafter för att få dem att framstå i ett högtidligt ljus. Det gemensamma för dessa tre arrangemang är för det första att de ska finansieras av skattebetalarna och för det andra att kollektivet har bestämt att arrangemangen förkroppsligar godhet och rättvisa och att skattebetalarna därför ska hålla käften och betala.

När en sådan ideologi ordentligt slagit rot går allting som av sig självt. Då kan fenomen som den sextonåriga Greta Thunberg bli möjliga. Greta är ett skolbarn som med sina lärares goda minne skolkar vissa dagar för att sitta utanför Riksdagen och demonstrera för att politikerna ska vidta drastiska åtgärder för att sänka medborgarnas livskvalitet i det påstådda syftet rädda världen undan miljökatastrofer.

Tänk om en sådan som Greta hade krävt mer pengar till multilateralt bistånd när jag jobbade på FN. Då hade jag kunnat bygga ut kontoret och skaffa fler anställda. Jag hade nog fått högre lön och flyttat till en flottare våning i Ipanema. Kanske hade jag skickat en erkännsam omtanke till min särskilda Greta och andra sådana oavlönade supporters som Lenin fann anledning att benämna på sitt speciella sätt.

68 reaktioner på ”Hur egenintresse förvandlas till godhet

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Så är det förvisso. Det är inte särskilt svårt att framställa de flesta handlingar som goda och moraliska. Det gäller bara att bestämma vad som är gott. Det är väl dokumenterat att nazisterna ansåg att de handlade rätt eftersom man bestämt att viss slag av människor helt enkelt var onda och rent utav skadliga. På samma sätt gjorde kommunisterna i Sovjet, Kina, Vietnam, Kambodja och Kuba med människor som råkade tillhör den borgerliga kategorien. Min professors ryska hustru fick som anställd på den ryska vädertjänsten i Moskva på 1930-talet halv lön bara för hennes föräldrar hade tillhört borgerskapet. Hennes bror hamnade av samma skäl 10 år i Sibiriskt fångläger eftersom han råkade ha fyllt 15 år vid tillfället för straffet. Liknande, och värre fall finns från alla kommuniststaterna. Men säkert tyckte de kommunistiska och nazistiska tjänstemännen att det var goda eftersom att tillhöra borgerskapet var något ont i sig och därför var det gott att göra sig av med de som man bestämt var ”onda”.
  Idag är det gott att vara PK i Sverige. Att vara icke-PK är inte gott. Så enkelt är det.

  Gillad av 24 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, du har rätt. Radikalismen, dualismen, tanken att all ondska är samlad på ett ställe och allt godhet på ett annat och att roten till det onda kan dragas ut så att bara godheten blir kvar, är socialismens grundbult.

   Psykologiskt uppkommer den dualistiska illusionen genom vår nödvändiga tendens att tilldela medvetande och avsikt till främmande objekt, t. ex. människor och djur. Utan tilldelningen av medvetande till främlingar, ibland kallad altruism, ibland kopplad till speciella spegelneuroner i hjärnan, kan inget rationellt tänkande uppstå, kan framtida händelser inte förutses. Likväl är dualismen förstås en primitiv felfunktion, eftersom den i strid med hederlighetens och evolutionens — och den sanna altruismens! — krav förutsätter att man själv, ens egen grupp, är fundamentalt annorlunda funtad än den grupp som har utsetts att bära all världens ondska.

   Det var inte utan orsak som Karl Marx talade om fetischism, eftersom han intuitivt kände dess verkan på hans egen tankeverksamhet; marxismen är inget annat än människokategorifetischism, av oss andra kallad kollektivism, vilken är en nödvändighet för den politiska radikalismen. När han försökte förlika dualismen med tankar på människorasens existensiella homogenitet, med evolutionens och den kristna humanismens krav, förlade han agensen — ondskan och dess genius, liv — till döda objekt, till dissocierade abstraktioner kallade klasser. Andra tänkare kunde taga upp tankemodellen och rikta sin dualistiska fetischism mot andra dissocierade abstraktioner kallade folkslag eller raser, t. ex. Sveriges Högsta domstol när det 1996 förlade världens ondska till ”den nordiska folkgruppen”, ett helt och hållet renlärigt national-socialistiskt fastläggande.

   Gillad av 7 personer

   • tre tunnor tung skriver:

    Men ändå Fredrik, jag ger dig rätt om att socialismen försöker paketera det onda och placera det utanför sig själv, men inte är vi alla lika goda kålsupare? Det är inte min livserfarenhet, alls, faktiskt. Din tes kräver inte det, men jag tror inte man kan förklara vad vi ser utan att nämna individens ansvar, som jag försöker förklara nedan. Jag tror folk om mycket värre än att de dras med av gruppens galenskap, jag tror de vet att de gör ont, visst de använder allehanda tricks för att rationalisera sin ondska till något gott, socialism, postmodernism, pk-ism, och att ”alla” tycker så, men jag står fast vid att många, och i stort sett alla av de drivande, de är också individer som vet vad de gör, precis som vi här, de vill ha det så här.

    Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Tre Tunnor, det skulle vara lika absurt som att indela människorna i en grupp med 100% godhet och en grupp med 100% ondska (som socialisterna gör) att i stället indela dem i en enda grupp med 50% av vardera (som vissa liberaler förefaller göra).

    Vi måste lämna absurditeterna bakom oss och inse att vi alla har kapaciteten till ondska och kapaciteten till godhet inom oss, att ondskan aldrig kan utrotas, att godheten aldrig kan segra, att fokus måste läggas på det egna personliga ansvaret för ens egen ondska och godhet och inte på att kategorisera medmänniskor på ett övergripande plan och därur härleda något slags utopi eller milleniaristisk dröm.

    Gillad av 8 personer

   • Vax skriver:

    http://word.harrietsblogg.se/
    Nynazism från Ukraina går på export
    Ni minns säkert Parubij. Jo, det var han som eldade på pöbeln vilken brände inne 150 ryssar i Fackföreningarnas hus i Odessa i maj 2014, och det var han som dirigerade massakern på Maidan-torget samma år. Förra året utropade han i ukrainsk radio Hitler som demokratins fanbärare. Allt detta har kvalificerat honom som inspiratör på Atlantics möten. Denna kraftfulla organisationen stöds helt öppet ekonomiskt av svenska regeringen och naturligtvis även av Annie Lööf´s gode vän, Georg Soros.

    Gillad av 3 personer

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Jag håller inte helt med här, tror jag. Det finns så klart en spridning, det är inte 50/50 utan någon form av distribution där kanske den berömde Hitler låg i ena änden. Det verkar ovetenskapligt att tro att vi är lika just på denna punkt (det säger du ju inte heller). Det är ju det geniala med religion och att gå i kyrkan, ALLA får höra att de är syndare, att de kan förbättra sig, man pekar inte ut några och ställer upp dem längst fram, som nu med SD. Utan istället så pekar man ut den goda rörelseriktningen för alla, alla startar på olika ställen, men alla kan förbättra sig något.

    Som det är nu så är denna riktning mot det goda borttagen, vissa väljer då allsköns ondska, andra inte, och det finns ingen garanti för att inte de värsta kommer att styra och förutsägbart invertera skalan på gott och ont som vi ju ser.

    Gilla

   • Hugo skriver:

    Ja massakern av ryssar i odessa är den mest brutala och fruktansvärda i modern historia. Till och med gravida kvinnor tuttades på och brändes levande. Självklart så mörkades allt detta av lögnmedia och stöddes av Nato, Löven och alla andra PKvurmare.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Den viktigaste samlingen av människor som insåg de mänskliga svagheter som du och Patrik och andra radar upp här var de som fått andras förtroende att under stark press och med stor eftertänksamhet bygga upp ett helt nytt samhälle för snart tre sekel sedan.

    Deras uppgift vara att skapa grundvalar för ett samhälle som skulle ta tillvara på det bästa av människans drivkrafter men samtidigt ta lärdom av de svagheter i den mänskliga naturen som kunde få visionerna på fall.

    Resultatet finns att skåda i Washington DC, USA. Det kom att bli grundlagen för världens hittills särklass mest framgångsrika samhällsbygge.

    Härefter har krafter arbetat för att underrminera denna visa konstruktion, vilket givetvis endast bekräftar de farhågor grundlagsfäderna hade för snart 250 år sedan. Den har på ett sätt visat sig osedvanligt motståndskraftig även om den just nu är utsatt för en mycket allvarlig attack.

    I Sverige kastades klokheten över bord för 50 år sedan då ett av de politiska partierna uppnådde mer än 50 % av väljarkårens röster. Hade vi i det läget haft en grundlag av amerikanskt snitt kanske vi hade varit lite mer eftertänksamma.

    Just nu är det den svaga sidan i oss som styr. I de lägena måste vi se om herrar Adams, Franklin, Jefferson m.fl. hade rätt i att det fanns en god sida också!

    Gilla

 2. svenne skriver:

  ”PK-isterna har en ärlig övertygelse om att de 1) ”kämpar för vackra ideal, de kämpar för rättvisa och jämlikhet, de kämpar för det rätta” samt 2) har ”den goda viljan på sin sida” och därtill 3) har ”barnen på sin sida”. Detta är, vad jag kan begripa, sant. PK-isterna har denna självuppfattning. Samtidigt är jag den förste att peka på egenintressena, ekonomiska och andra, som den avgörande faktorn när PK-ister tar ställning i samhälleliga frågor”.

  Det finns ju ett uttryck som säger att ”det ena behöver inte utesluta det andra”, och PK-isternas tillgodoseende av sina egenintressen går ju utmärkt att kamouflera med en skenhelig godhetsfasad. Denna fasad står tyvärr på ett stabilt fundament eftersom media, ”goda” politiker och debattörer, avdankade artister och diverse tyckare tillsammans bevakar att inget släpps fram utanför åsiktskorridorens väggar. Eftersom väljarna hela tiden körs över i angelägna frågor och som enda ”vapen” har sin rösträtt även nonchalerades då det gällde cirkusen under regeringsbildningen är frågan hur länge detta kan fortgå innan det kokar över någonstans?

  Gillad av 3 personer

  • W skriver:

   Och hela tiden förs bakom ljuset kan tilläggas.
   https://www.nyatider.nu/public-service-ar-inte-i-publikens-tjanst/
   Dagens ”Public service” är roten till det onda. På grund av sin politiska ensidighet har landet Sverige blivit uppdelat i två stora grupper. ”De goda” och ”de onda”.

   Med en aldrig sinande envishet försöker dessa journalister få folket hjärntvättat, så att alla ska ingå i den politiska korrektheten, eller rättare sagt köpa SR/SVT:s agenda.

   Här ska sägas att merparten av alla medier (över 90 procent) också är lika skyldiga som vår statsmedia, skillnaden är bara att vi inte är tvingade att finansiera deras alster.

   Gillad av 3 personer

 3. Henric Ankarcrona skriver:

  För att dra resonemanget ytterligare ett varv: hur länge tror en diktator på sitt goda uppsåt? När blir den egna makten huvudinnehållet i hans gärning?
  Kan Maduro fortfarande inbilla sig att hans politik är lyckosam för Venezuela?
  Läs Carl Johan von Seth i DN; han lyckas skriva om eländet utan att vidgå att det är socialism i praktiken.
  PK-företrädarnas självinsikt med ”gott uppsåt” och eget välbehag närmar sig kanske sitt sammanbrott.
  Då bleve jag glad och Sverige ett bättre land för de flesta.

  Gillad av 3 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  Vår tids västerländska PK:ister skulle var för sig kunna avfärdas som dårar. Några få men organiserade, skulle avfärdas som sekt. Men nu har de makten över de falska medvetandena och de ekonomiska medlen, och har då massan som utmärker en religion. Det spelar ingen roll hur ertappade med hyckleri de blir. Gruppen rymmer ondskan som kallar sig god.

  Gillad av 9 personer

  • tre tunnor tung skriver:

   Visst, men det finns något mer. Jaget och individen finns, det är det dom är kärnan i vår västliga civilisation, och i den judeokristna traditionen, det är just detta som skiljer vår kultur från alla andra, och det är det som står på spel. Finns individen?

   Gillad av 2 personer

 5. Aurora skriver:

  En skillnad att klargöra; de med högre utbildning kan ofta tillåta sig att mena att deras arbete innehåller en nyttoaspekt. Medan de med enklare arbeten (även om de skulle vilja finna nytta) får nöja sig med att de arbetar för att betala boende och mat. Inbillningen om det nyttiga eller goda drabbar särskilt politiker. Det är ju hela deras jobb. Nu börjar M Johansson prata i Reinfeldts termer; han efterlyser mer ’medmänsklighet’ hos svenska folkrt. Detta är naturligtvis för att bereda återgången till fria invandringen samt då skuldbelägga de som skulle ha annan uppfattning i frågan. Det är också en stor olycka att En och samma person kan vara både migrationsminister och justitieminister. Att sitta på dessa dubbla stolar förekommer inte i något annat land. Men i Sverige med den vänsterstyrda politiksa riktningen passar ju detta som handen i handsken.

  Gillad av 6 personer

  • tre tunnor tung skriver:

   Han är beviset på att onda människor inte ser ut som på film, hans godmodiga runda ansikte döljer den vidrigaste ondska, hela hans karriär står på ryggen av den mördade Ebba.

   Gillad av 7 personer

  • Linden skriver:

   Jag tror att Morgan placerades som migrations minister för sitt välsmorda munläder.
   Att förklara sossarnas kovändning i migrations frågan på ett hyfsat trovärdigt sätt kräver sin man.
   Ingen i regeringen ljuger bättre än Johansson.
   Han är en flosklernas och lögnernas mästare.

   Gillad av 1 person

 6. Aha skriver:

  Den poserande godheten är kväljande såsom när Schyffert et consortes får breda ut sig i lismande hemma hos reportage. Jag vet ingenting om kulturmänniskornas personligheter men får intrycket att många kulturpersonligheter privat är lika onda som de försöker framstå som goda, knölar som kompletterar sitt självupptagna artisteri med PK-godhet för att få större åskådarskaror, de som törstar efter feel good upplevelser. För Schyffert et consortes handlar det om att få synas i media så att biljettförsäljningen tar fart och vad är bättre än lite PK-godhet?
  Feelgood föreställningar ger också tillbaka till publiken; de får känna sig som ansvarstagande goda människor som med ett glas vin i handen i pausen förenar nytta med nöje; där nytta alltså är att man får bejaka godhet. Det sker dock utan konkreta uppoffringar. Hyckleri kallas sådant. Insamlingsgalorna där kändisarna får utstråla godhet är väl kronan på verket när det gäller poserande i godhet.

  Så har vi proffsen; godhetsapostlarna, batiktanterna, som i hela sin gärning utstrålar godhet, de som tycker att man ska ta hit ensamkommande. Att istället till samma peng hjälpa mångfalt fler på plats, ignoreras. Då får man ju inte rå om dem. Poserandet är avgörande, anonymiserad hjälpverksamhet skulle minska intresset. Detta är den banala ondskan. Den är ju kontraproduktiv då resurserna till nödlidande inte används optimalt. Ann Heberleins har i en bok utvecklat den banala ondskan.

  Om man är resande i godhet som batiktankterna och där resurser förslösas för nödlidande är man illviljans kolportörer (citat Palme).

  Gillad av 5 personer

  • Jättebarm skriver:

   Batikhäxorna vet självklart att de inte är goda, de vet det när de smyger sig in i den ensamkommandes rum på natten. Det finns också batiktrollkarlar, och jag har observerat den vidrigaste konstellationen av alla på stranden och på badhus, det är när den ensamkommande uppenbarligen är en slags sexslav till både batikman och batikhustru. Vilken perfekt ursäkt att få pilla att man låtsas att det är ett barn, eller omvänt, reglerna upplöses.

   Gillad av 1 person

 7. Eva Danielsson skriver:

  Att acceptera godhetssminket på sysslor som främst ger någon en bekväm utkomst, att acceptera slöseriet med skattemedel till (skadliga) godhetsverksamheter, att se ekonomisk jämlikhet som ett gott ideal och att se företagande och vinstmaximering som något föraktligt – allt detta som är tydliga inslag i svensk samhällsuppfattning – förutsätter att de flesta har det ganska bra. Om gemene man framöver kommer att få det kärvt ekonomiskt och brottslighet och otrygghet kryper inpå i alla kvarter, så blir det svårare att upprätthålla den här uppfattningen om samhället och om vad som är bra. Ifall man skulle råka reflektera och ha bra minne. Vi kan prata om den banala – egennyttiga och självgoda – godheten och om den arroganta – förmätna och nedlåtande – godheten och om att ekonomisk jämlikhet leder till stagnation av ett samhälle. Men svensken är tyvärr hjärntvättad i den ”humanitära” ideologin. Och dessutom trygghetsdäst och utan egen erfarenhet av att känna nöden nafsandes i hälarna. Ännu.
  Själv tycker jag att det är inhumant att inte hjälpa människor i deras egen miljö, utan locka dem att lämna allt det invanda i naturen och kulturen o lämna sina rötter. Det är inhumant att inte se till att människor som sedan ändå vill bo kvar här, skapar sig en framtid på egna meriter och får självsäkerhet och stolthet i det. Nu ser man i stället till att de bildar en permanentad bidragsberoende underklass. Det är inhumant att låta människor få ångest och förlora framtidstron genom den cyniska indoktrineringen om att en (påhittad) klimatkatastrof skulle vara nära förestående. Dessutom med myten att det är en följd av människans eget agerande vilket också ger skuld. Det är inhumant att tvinga på arbetsplatser och lärosäten konstruerade genusteorier som enligt direktiv måste genomsyra verksamheterna, vars syfte är att förvirra verklighetsuppfattning och luckra upp den trygghet de flesta ändå har i sin självbild och könsidentitet. Påhittat trams, men inte ofarligt, och som också påverkar relationer på alla plan, särskilt för barn och unga människor.
  Det är inte humant med en fet maktfullkomlig stat som kör över sina medborgare i fråga efter fråga som i vår svenska låtsasdemokrati. Det är inte humant med ett överdimensionerat odemokratiskt EU där svenska Cecilia Malmström (L) råkade säga rent ut ” I do not take my mandate from the European people”.
  Under täckmantlar av godhet flödar egenintressen och naken maktlystnad som inte vill väl.

  Gillad av 11 personer

  • Jan Andersson skriver:

   För varje person som tjänar på socialismen finns det en annan som förlorar lika mycket. Det är dessa ickesocialister som jag tillhör och identifierar mig med. Tyvärr har jag och alla som tycker lika ingen representation i regering och riksdag.

   Gilla

 8. Lars skriver:

  Så är det även med nyliberaler, som tror världen blir bättre, så är det med CIA som försvarar ”The american way of Life”, så var det med generalerna i diktaturens Brasilien och så är det med Islamister och alla.

  Egenintresset däremot är ett derivat av mänsklig social motivation, som nationalekonomer försökt bygga sin teori om egennytta optimerande individer som bygger upp samhällsförhållanden. Det är inte sant, men ekonomer tror på det. Det är ideologi

  Det är ett faktum att alla system, även individen, försvarar sig och söker en position och strävar att överleva och det är sant att system innehåller fripassagerare som utnyttjar systemen till egen vinning, men det är inte sant att systemen fungerar utifrån egenintresse hos individerna.

  Social motivation: Värme/kärlek, Anknytning, Självhävdande, Verifiering, fysisk motivation driver oss till anpassning i sociala system oavsett vad för system det är och vi tillägnar oss systemets värderingar.

  Så borgerliga är lika anpassade till nyliberalism och egenintresse som förklaring och förklarar för alla som orkar lyssna att Adam Smith visade att så skapas bra samhällen, men det är inte sant. Det är ett sätt att motivera sin egen position.

  Man kommer till vägs ände när man försöker se världen utifrån nationalekonomisk Micro teori. Människor fungerar inte så och det finns ingen individuell förklaring på att världen formas som system och håller samman. Som Assar Lindbeck uttryckte det (på ett ungefär). De människor som bäst tycks passa på ekonomiska teorier om rationella nytto optimerande individer är nationalekonomer! De har lärt sig den ekonomiska ideologin. De har formats av skolsystemets utbildning av ekonomer. Handelsskolan som ideologi anstalt. Ekonomiska fundamentalister.

  Men det finns andra fundamentalister som Islamska och de tror inte alls på Micro teorin. Men på att de är goda och de andra onda.

  Gilla

  • Jättebarm skriver:

   Det är för mig ofattbart hur man kan tro det du tycks tro, för mig är förklaringen en stor obalans mellan att läsa böcker om samhällslivet och att faktiskt leva i det. Jag ser egenintresset VARENDA dag på jobbet, det driver nästan allt. Allt handlar om att styra detta egenintresse så att det blir mest produktivt, och den bästa styrningen är oftast att bara låta det vara. Inte alltid, visst, regler behövs.

   Du är ju själv ett så tydligt exempel, inget kan få dig så agiterad som när det pekas på att du argumenterar utifrån ditt eget egenintresse.

   Varför uppfanns flintyxan?

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Jo men så är det med dig, du lider av ”det kollektivt omedvetna – Vellinge syndromet” dvs du är matad med moderatjargong sedan barnsben och du är inte medveten om det eller att du tolkar det du ser utifrån dina inre scheman.

    PS. Jag förnekade inte egenintresset. Konstaterade att det är ett derivat av social motivation och överlevnadsbehovet, men att det inte ger en bild av vad som driver människor i system att anamma de värderingar som gäller där. DS
    PSS. Jag känner också till egenintresset på arbetsplatser och särskilt organisationers egenintresse, men ingen arbetsgrupp skulle fungera om var och en drevs av egenintresse 24/7 DSS

    Gilla

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Ditt deltagande här tror jag gör många övertygade, men rakt emot dina intentioner. För information så gick jag, min vana trogen, emot konsensus under min uppväxt, som mycket riktigt var ogenomtänkt moderat bland mina vänner. Sett i backspegeln, hellre ogenomtänkt moderat än vidrig socialist. På den tiden skall sägas, idag är skillnaden marginell.

    Din personlighet passar tyvärr nästan för bra in i mina fördomar om hur socialdemokrater resonerar och är.

    Gillad av 5 personer

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Skillnaden politiskt mellan oss tror jag kan förenklas så här Lars. Antag att du och jag och en kompis till mig är hela samhället, vi bor på en öde ö. I ett scenario så är vi alla tre lata, vi kan inte ens öppna kokosnötter och svälter alla ihjäl. I ett annat scenario så är jag och min kompis lata, du jobbar och gnetar och vill inte ha något av oss, men vi vill gärna ha vad du fiskat upp och dricka kokosmjölken du hackat fram. Du vill inte dela med dig men vi tar det ändå. I scenario ett så är vi alla socialister, alla svälter ihjäl till sist, i scenario två så är jag och min kompis socialister och du kapitalist.

    Skillanden på oss är att jag inget vill ha av dig, men så fort jag lyfter min röv och gör något, så anser du dig ha rätt till en del av det. Alla dina teorier är till för att dölja detta enkla förhållande, och endast staten ger dig möjligheten, för annars hade du tvingats be snällt.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Det är ju som jag säger, du har ett moderat schema och tolkar allt jag säger och omvärlden felaktigt. Personligen blir jag nästan socialist när jag läser dessa svartblå sentenser på dessa sidor, men konstaterar att ni vet inte vad ni talar om och inte är ni representativa.

    Jag har en ganska bred och splittrad/splittrande erfarenhet av livet med arbetslivet och har mött så många moderater som helt saknat ekonomisk eller ekonomisk historisk förståelse. De är liksom PK vänstern helt fixerade vid vad de kallar värderingar och skatt. Det är inte svårt att förstå att så många i landet avskyr moderater! De är ju vanligen 80 % av befolkningen som röstar på något annat.

    Gilla

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Ja men va fan, moderat hit och moderat dit, jag har röstat på dem en enda gång under ett helt liv, som helt okunnig 18-åring, vilket kanske kan förstås i en kommun där M haft egen majoritet sen stenåldern. Jag har skött mig själv, jobbat och så vidare och skitit i politik. Hitta en riktig moderat och argumentera mot. Med det sagt så har jag aldrig röstat på sossarna, jag har aldrig gillat politiker.

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”Ditt deltagande här tror jag gör många övertygade, men rakt emot dina intentioner.” skriver du. Javisst är det så, det är normal gruppdynamik.

    Ni bildar en grupp med svartblå åsikter (inte genomtänkt bild av samhället) och söker likasinnade och när ni möter någon som falsifierar era antaganden så sluter ni er samman, håller på era ogenomtänkta åsikter, söker stöd i varandra och sluter leden och stöter bort den som säger att ”kejsaren är naken”. Du för tom en diskussion om ont och gott på ett religiöst sätt, att det är en karaktäristika som kommer utifrån, djävulens verk, brott mot tio Guds bud. Ondska kommer från ”de andra” eller som Fredrik hävdar ”socialisterna”.

    Alla grupper fungerar ungefär så, oavsett om det är konservativa, liberaler eller socialister. Man söker en gemensam förståelse, hittar någon ideologi som kan förklara det, man försvarar sina egna uppfattningar och framförallt de ”system”, de grupper, den klass man är medlem av eller vill vara medlem av. ;Man försvarar praktiken på det företag män är anställd hos, det parti man är medlem av, de familjevärderingar man upprätthåller, den utbildning man fått, den status man eventuellt har. Man söker sig till en grupp och de andra, de utanför gruppen håller man ihop mot och när trycket utifrån ökar och de egna åsikterna om världen blir allt mer ohållbara, så håller man allt hårdare fast vid dem.

    Det är en spegelbild av PK-samhället, de politiska och mediala systemen som inte kan erkänna för sig själva att t.ex. migrationen är ohållbar eller att politiker kan välja den rätta vägen för privat konsumtion av varor och tjänster utan externa effekter t.ex. idrott, föreningsstöd, stöd till religiösa samhällen eller media stöd.

    Slagorden haglar om skatter, individen, kreatören, staten etc. Allt ogenomtänkt. Allt är socialismens fel. Ensidigt, felaktigt. Skygglappar mot det som talar emot.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det är det vanliga ”han får inte vara med och leka” för han tycker inte som vi! Men det är kul och jag säger inte att jag har rätt i allt heller, men det är lustigt med exempelvis de ideer om välfärdsstaten ni framför och hur ni förnekar eller vanligen saknar kunskap för att sätta det i perspektiv Tron på ideologi, som Fredriks, tillhör 1800-talet, inte 2000 talet. Han kanske läst för mycket och har för litet praktik? Ideologier håller man fast vid för då tillhör man gruppen. Det är en del av den egna identiteten och den är viktig. Trots att man inte är politisk engagerad och med i något parti så kan man ändå identifiera sig med tex. ”borgerliga värderingar”. Det är en del av vem man är.

    Grupper kan vara av olika grad av öppenhet och slutenhet Kloka ledare bemannar ofta med lite besvärligare men självständigt tänkande människor eftersom det skapar kreativitet och förmåga att ompröva och hantera en föränderlig värld. Okloka ledare bemannar med likasinnade kopior av dem själva. På kort sikt har alla samma uppfattning och samsas under ledaren, men förmågan till anpassning blir dålig. Ja-sägare är sällan positiva för en grupp.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Man kan naturligtvis tala om egenintresse när det gäller anpassning till en grupp, ett socialt behov att vara med och dela åsikter och en organisation har oftast uttalade uppgifter och ett egenintresse att existera och klara dessa eller andra uppgifter, men det är inte individuella intressen som driver gruppdynamiken och anpassningen och introjiceringen av den gemensamma bilden av verkligheten hos gruppen. Det egenintresse som diskuteras här utgår från individen som den som definierar sitt egenintresse och sedan konstant i samverkan med andra bedömer om det ligger i dennes intresse att göra det som anbefalles t.ex. att det är pekuniära fördelar som gör att man gör vad som helst. Det ger en bild av evig förhandling på en arbetsplats, men så fungerar det ju inte utan man sköter sitt jobb och samarbetar kring de mål organisationen har. Man behöver gå djupare än egenintresset för att se vad som bygger upp det.

    Att man sedan bör försöka identifiera vad den anställde har för intressen och hur uppgiften ligger i den anställdes intresse vid sidan av gruppens intresse är en annan sak. Det kan vara intressant eller karriärbefordrande eller liknande. Man kan se en organisation som målorienterad med delmål i flera nivåer och försöka jämka individens mål med övergripande mål. Ofta är jobb trista och enformiga och belöningen liten och ger i huvudsak försörjning vilket ligger i individens intresse, men att ignorera den sociala miljön och människors krav på delaktighet, trygghet, förståelse etc. ger inte en bra miljl.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, som vanligt bortser du från det viktiga och avgörande.

   Vi har alla lite av det goda och det onda i oss. Alla. På vägen har vi möjligheten att göra val. Den lätta vägensom hjälper tillfälligt eller den svåra som krävar att jag offrar något för stunden för att det långsiktigt ska bli bättre.

   Grunden för att kunna fatta långsiktiga beslut får man i sig i hemmet. I vissa hem är man kanske inte lika noga med det ansvarstagandet.

   Det här är ett av fundamenten.

   Grejen är att skapa system som gör att den senare kategorin inte kan kidnappas så lätt för att nå de onda lösningarna. De tiill synes lätta men på sikt förödande.

   Kärnan i varje sunt samhälle är att se till att ingen kraft kan få mer makt än absolut nödvändigt och aldrig kunna få styra den (kanske övervägande) del av den mänskliga gemenskapen som väljer den lätta. onda vägen.

   Det är det som är poängen med att ha en så begränsad statsmakt som möjligt. Av den enkla anledning att en stor statsmakt föder tyranni. Det förment goda blir genom välfärdsstaten det verkligt godas värsta fiende.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Ont och gott avgörs i systemen efter dess värderingar (inkl familjen), det är inte medfödda egenskaper. Du har inte förstått vad jag skriver, vill inte förstå, för det strider mot din bild av individen och dennes drivkrafter och av hur samhället formas.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Människor lär sig kognitivt att se något som bra eller dåligt och gott eller ont är bra eller dåligt i förstärkt betydelse.

    Människor har frihetsgrader i hur de förhåller sig till andra och till de grupperingar och system där deltar i eller relaterar till. Gott och ont avser oftast värderingar och moral dvs värderingar och beteende som predikas i olika samhällen, olika system och religioner.

    Exempel är: ”Det är fint tjäna pengar”, det är gott. ”Det är bra vara individualist”, det är gott. ”Det är bra tycka som moderater”. ”Det är dåligt vara bank lelle” eller ”Det är dåligt slå sin fru”, det är att vara ond.

    Så, Olle, vilka system bestämmer vad som är gott och ska de ha makt eller inte? Hur ska de annars ha inflytande?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle: Om du vill diskutera samhället på högre nivå, individualism, den liberala demokratin eller liknande så kan du fortsätta under dagens artikel. Jag diskuterar här endast begreppet egenintresse och menar det på individnivå är sammansatt av mer basal social motivation och överlevnadsbehovet och att egenintresse även finns avseende organisationer med specifika uppgifter och att även där är organisationens överlevnad centralt, men att om man ska förstå hur individer agerar i organisationer så måste man se på den mer basala sociala motivationen och gruppdynamiken, som bl.a. ger gemensamma synsätt och värderingar och att man inte kan se organisationer som summan av individers egenintresse, varav också följer att Micro teorins teser om egenintresse/maximerande av nytta bakom agerandet på marknader inte ger en förklaring.

    Gilla

 9. Östrahult skriver:

  Hej Patrik, jodå de flesta läsare har nog förstått hur tokigt det är, men man kommer ingenvart med att upprepa samma budskap i oändlighet. Det måste ageras. Av en slump kom jag över en rapport häromdagen om tankesmedjor, se http://arenaopinion.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/rap-lo-final-webb2.pdf

  Vad denna visar är att det finns en uppsjö av organ, varav DGS/DNV är en, som samlar in pengar från näringslivet för att bedriva opinionsbildning för borgerlighet och företagande. Man vad händer? Inte ett smack vad jag kan se. Det enda som finns är en massa självspelande icke koordinerade pianon som kör samma melodier hela tiden.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det beror förstås på att företagen inte är intresserade av denna ”hjälp”. Det finns mer pengar att vinna på kort och medellång sikt i att suga ut skattepengar från staten än i att långsiktigt skapa ett gynnsamt företagarklimat, och genom tendensen i riktning publika aktiebolag förkortas perspektiven till i huvudsak endast tre månader.

   På åttiotalet såg det annorlunda ut. Då var SAF intresserat av långsiktiga lösningar för företagandet. På bilar såg man klistermärkena från kampanjen ”fri företagsamhet”. Gunnar Randholm kunde organisera den största demonstrationen alla kategorier någonsin i Sveriges historia den 4 oktober 1983 och egenhändigt stoppa fondsocialismen.

   Idag är endast privatpersoner utan direkta intressen i de bidragsindustriella komplexen intresserade av en långsiktigt gynnsam utveckling och ett civiliserat samhälle med hög livskvalitet. Det är denna grupp som Patrik Engellau gärna kallar den nettobetalande medelklassen.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Det kallas opinionsbildning. Ju fler som känner att de får mer och mer stöd kan ta fler och djärvare steg. Massorna rör sig inte så lätt men när de väl satts i rörelse kan saker börja hända.

   Jag har för min personliga del upplevt en betydande förändring även här på DGS. Det kan vara önsketänkande och här kan kanske Patrik hjälpa till och reda ut hur det ligger till.

   Jag har dels sett en betydande ökning av antalet signaturer som kommenterar och dels också en ton av uppvaknande inför själva det faktum att mycket av det vi anser vara viktigt är följden av fenomen som vi kan och vill göra något åt.

   Genom DGS passerar en flod av intressanta artiklar, videos m.m. som ocksp har lett till handfasta demonstrationer som kommer at leda till ytterligare aktioner.

   Genom DGS har fröet till föreningen Medborgarjornalism med Lästips skapats, dit fler och fler Nya Medier får en gemensam plattform.

   DGS har blivit en samlingpunkt för personer som vill göra något; inte bara snacka.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Intressant sammanställning, värd att ta del av, men lite senare. Påverkan av politiken är organiserad av olika intressen. Innehållsförteckningen är talande.

   Gilla

 10. Dansker mand, drömmer om fru fyra alnar lång, tre tunnor tung, med gigantisk barm, vaknar upp och kryper bland benknotor fram, många skallar utan tand, brasans glöd snart falnad i sand, nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

  Vad var förklaringen? Jag missade den, jag fick Gary Larson-känslan, ”and then a miracle occurs:

  https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a3b19e99fad0ee2c1d663d4aa65d8dd1

  Var det att när man sätter ihop många som vill att egenintresse skall vara godhet så överygar de varandra om att det är godhet? Nåja, alltid något, men, jag tror återigen att det är socialismen som skyller ifrån sig, för när är något den enskildes fel? När har man eget ansvar? När har individen fri vilja? I förlängningen, när har individen värde?

  Jag tycker mig se att alla som tidigare säger sig ha trott på socialistiska lösningar i botten fortfarande har kvar vissa hörnstenar, som idag kunde man läsa på ledarsidorna att socialismens ”sista strid” utkämpas i Venezuela, men det är ju fel, socialismen har ju vunnit! Den är så internaliserad så ett helt etablissemang i väst har den som ledstjärna. Det enda som behövdes var demokrati, sen kunde man lura folk och ta ÄNNU mer av folks pengar, skattetrycket är mer än dubbelt så högt i Sverige än i Kina. Sök inte längre efter varför det går som tåget där och inte här.

  Nej Patrik, det jag vill säga är att ni fortfarande försöker inbilla er att alla är lika, och att religionens rättesnören, att vi är individer skapta i Guds avbild, med värde var och en, och att vi måste försöka följa tio Guds bud, inte behövs. Jonathan Haidt baserar hela sin forskning på detta, att vi alla är lika bra människor. Istället så är min observation att vissa är sämre, mera onda kort sagt, de manipulerar, de ljuger och de hycklar, de har fått luft nu när religionen inte håller dem nere. Så min observation är istället att vänstern samlar de onda, hycklarna, de lata, de som vill ha utan att göra, så jag tror att helt enkelt att det finns de som är dåliga människor, och de behövde en Gud som blickade ner och dömde dem. Vi som är bättre, som Patrik. Vi klarar oss utan detta till dels, vi handlar efter tio Guds bud efter för pga ändå. Så är inte alla, alla har inte alls lika känslig skala för gott och ont. Istället så tror jag vi har skapat malokrati, så de onda samlas, och visst då blir det ännu värre, de ursäktar varandra, men nog vet de att de hycklar, det är bara så att de struntar i det.

  Så jag tror det hela börjar med individen, alla hycklar inte lika mycket för sig själva, och vi behövde religionen och kloka levnadsregler för att hålla de onda på mattan. Hur annars förklara att man nu ursäktar våldtäkter mot barn och vill införa diktatur?

  Gillad av 6 personer

  • Dansker mand, drömmer om fru fyra alnar lång, tre tunnor tung, med gigantisk barm, vaknar upp och kryper bland benknotor fram, många skallar utan tand, brasans glöd snart falnad i sand, nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

   Kortare så tycker återigen att förklaringen lutar sig på kollektiv skuld och ansvar, och därmed kollektiva lösningar och därmed en stor stat, inte individens egen skuld och ansvar, det är just detta vi måste bort ifrån, detta är hörnstenen för socialism och socialdemokrati och pk-ism.

   Jag tycker Roger Scruton uttrycker det bra när han förklarar hur, när man säger ”jag” det har ett värde som ingen annan kan fylla det med, inget kollektiv kan fylla ditt eget jag:

   Gillad av 4 personer

   • Dansker mand, drömmer om fru fyra alnar lång, tre tunnor tung, med gigantisk barm, vaknar upp och kryper bland benknotor fram, många skallar utan tand, brasans glöd snart falnad i sand, nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Glömde visst ett ”jag”..

    Gillad av 1 person

 11. Palle9 skriver:

  En tänkare har uttryckt det så här: människan är inte en rationell utan en rationaliserande varelse. Vi är således fantastiska på att finna argument för en hållning/åsikt, som vi valt (på icke-rationella grunder). En utmärkt krönika, som beskriver vår nya regering återfinns i länken nedan. Iakttagelsen att partierna allt mer förvandlats från folkrörelser till karriärnätverk säger mycket. https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/om-man-vill-att-sd-ska-vaxa-da-gor-man-sa-har/
  Svenne undrar när det kan tänkas börja koka över någonstans. Kanske är denna typ av iakttagelser framförda i konventionella media vara ett välkommet tecken på att klarsyn börjar infinna sig och uttryckas offentligt. I dagarna bevittnar vi hur ett land (Venezuela), som tidigare var välmående, är på väg ner i avgrunden pga politiskt vanstyre. Det är skrämmande att se hur långt förfallet kan tänkas få gå innan regimen till slut kan tänkas bli störtad av ett genuint folkligt uppror. Vi är inte där ännu, men på det sluttande planet befinner vi oss definitivt.

  Gillad av 3 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Guds budord, egenintressen och spelad godhet. Många förklaringsmodeller blir det.
  Jag har i några dagar funderat på vad det var som fick mig att avstå från det mindre lagliga livet jag levde för cirka 25 år sedan, ge och ta något år. Var det polisens ständiga jagande? Eller att ond bråd död hände i närområdet? Eller inte lukrativt nog?
  Nej ingetdera, utan insikten att mina spärrar för vad jag teoretiskt kunde ta mig till för att tjäna pengar , var så utsuddade att det skrämde mig. Såhär i efterhand så är jag glad att jag aldrig skadade någon eller eskalerade till full galenskap. Numer så är dom sidorna inlåsta med dubbla mentala knutar och på det Abus klass 7 lås.
  Och med detta vill jag påpeka att våra styrande är långt värre än vad jag och dom jag umgicks med är/var. Just att kunna ljuga eller bedra för dessa gröna små lappar, eller idag är det ju kreditkortet förstås dom hamstras på som gäller.
  Men fakta kvarstår, jag är själv medveten om mina brister som människa, har själv valt att avstå dom stora pengarna, då jag insett att världen behöver inte ett svin till, och att mina barn behöver en trygg fadersfigur som bortser från sitt eget ego, och försöker göra gott i det lilla.
  Tillbaka till Journalister, media folk, influencers (influensa i min värld) och politiker, alla dessa
  är precis som dom tjuvar, torpeder, och dealare, en del av min värld bestod av förr!
  Med EN STOR skillnad, alla dom jag umgicks med erkände precis vilka dom var och varför dom gjorde det dom gjorde. Inga falska sagor om miljö eller godhet, inget snack om utsatta människor heller. En annan skillnad som jag ser det är alla dessa goda som” styr” aldrig åker dit eller får ett kok stryk, så att vettet infinner sig, utan dom ljuger glatt vidare på bekostnad av oss alla!

  Gillad av 7 personer

  • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

   Visst är de långt värre, inte ens stjäla gör de ärligt, utan de förstör ett helt land och skapar oändlig misär massvis med nerslagna och våldtagna svenskar i processen. Du hade modet att stjäla ärligt och får sedan bära den moraliska bördan. Det ät detta den stora staten sätter ur spel, tjuvpacket kommer undan med vad som helst.

   Gillad av 7 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Nej jag var inte modig, likgiltig totalt tyvärr. Numer så rädd för det mesta, men trivs bra med det. Min gumma retas och liknar mig vid den multidimensionella varelsen i MIB 3 Griffin tror jag han heter, hon garvar och menar att alla eventuella verkligheter och möjligheter skrämmer så mycket att jag omöjligt kan leva i nuet. Jag brukar ge igen, hon gillar inte Mc eller snöskotrar som sladdar 🙂 särskilt när när hon sitter bakpå, vi välte med skotern igår det gillades inte.
    Men håller med, dom stjäl inte ärligt eller med risken att straffas.

    Gilla

  • Lars skriver:

   I min ungdom stötte jag, den snälle och välartade, på en del ungdomsgäng jag höll mig utanför, men ändå fick viss insikt i genom en vän. Det handlade mer om spänning, kickar och knark. En väg som, ledde nedåt. Jag minns dock någon som försökte motivera med ideologi, han var kommunist, berättade vännen. Ond bråd död drabbade honom när han försökte fly polisen.

   Jag minns också senare personer som gjort en dygd av vad som för dem var nödvändighet utan att vara brottslig. Läste proletären.

   Det är många som skaffar sig en ideologi som förvars, både till höger och vänster. Det är många som ljuger för sig själva.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Lars du har helt rätt, det ljugs av väldigt många för att” Överleva” den vardag som är repeterar och enformig, det ljugs för att nå sina mål. Det ljugs för att ärva pengar.
    Att vara så ärlig det går är en ensam väg att vandra. Även om man undviker att såra andra, eller väljer att inte blanda sig i lögnerna.
    Så blir man utstött.
    Därför trivs jag bäst med döende människor eller krigsveteraner, i brist på det människor som förlorat allt. Alla dessa ovan är förbi skitsnacket och lögnerna. Dom har sina prioriteringar klara. Oavsett om det är att dö värdigt, eller att inte skada andra trots sitt trasiga inre.
    Öl, Mc, älska och rock. det räcker gott för mig .
    Mvh Göran.

    Gilla

 13. Livets stora teaterscen skriver:

  Människan dras alltid till det mer behagliga och sköna i tillvaron. Naturligtvis är det så. Att spinna som en katt framför den egna brasa är mycket trevligare än att gå omkring i stela och våta kläder.

  Till den trevliga världen hör även andra människor. Kan man välja undviker man de tråkiga och dras till de sympatiska. Det är i själva valen vägen ligger.
  Den ende man inte kan välja bort är sig själv. Oavsett hur sympatisk eller osympatisk man än råkar vara.

  Det är då rationaliseringar sträcker ut en hjälpande hand. För många otrevliga betrakta sig själva som trevliga. Självbedrägeriet ger alltid sanktion åt en själv. Man tvingas alltid hitta en bekräftelse – oavsett vem man råkar vara. Man är och förblir sin egen försvarsadvokat.

  Ingen kan fly ifrån sig själv. Möjligen några sekunder. Men bättre är att putsa på den egna godhetsglorian. Den som skriker ut det sanna och rätta om en själv. Och döljer alla narcissistiska drag i personligheten.

  För man kan inte klyva sig själv i två olika delar. I en god – och i en mindre god del. Bättre då att ta klivet ut i självbedrägeriets mer ombonade miljö. Och spinna som katten framför den egna elden.

  För hur skulle flykten ifrån en själv se ut? Att man började utveckla självhat? Gick i kloster? Då är det bra mycket enklare att betrakta sig själv som en helgjutet god människa, men enbart några solfläckar, mitt i allt det ljusa. För ingen vill stå naken i sanningens mer kalla och snåla vindar. Bättre att välja självbedrägeriets mer varma famn.

  Ungefär dessa tankar dök upp när jag såg Morgan Johansson uppträda i Agenda härom kvällen. Där han vände på en femöring i migrationsfrågan. Utan att rodna det minsta. Han uppträdde självsäkert som sin egen försvarsadvokat. Inga svårigheter alls att rationalisera fram det goda inom sig. Och vi i publik skulle tro på vartenda ord han sa. Det var meningen.

  Då stängde jag av teven. Det går inte längre att köpa en särskild biljett till självbedrägeriets stora teaterscen. Den betalas numera via skattsedeln. Har dessutom nog med mitt eget självbedrägeri, och alla egna rationaliseringar. Jag behöver inte se på andras. I teve. Särskilt inte ledande politikers.

  Gillad av 4 personer

 14. Viktigt - men långt skriver:

  Blev i tidiga ungdomsår varse människans mer destruktiva kapacitet. Läste mycket historia, både ovanifrån och som enskilda öden. Ett tag ägnade jag mycket tid till att sätta mig in i 1:a och 2:a världskrigets historik och detaljer. Både övergripande och genom biografier. Senare tilldrog sig folkvandringstiden mitt intresse. Parallellt tillägnade jag mig kunskap ur allehanda antropologiska skrifter. Särskilt de som handlade om ursprungsbefolkningar – som först sent kom att påverkas av det moderna samhället. Även arkeologisk litteratur fängslade mig.

  Efter dessa tidiga utflykter hamnade människan som varelse i fokus. Vem var hon? Hur hade hennes psykologi formats? Många av svaren letade jag upp inom evolutionär psykologi. Inte alltid så exakta svar. Men ändå utstakande en viss riktning och modell.

  Barns mentala utveckling från födseln, och till en fullgod samhällsvarelser, speglar de formativa krafter som också gör henne till en kulturvarelse. Där tvingas man även förstå geners uttryck och hur de kan tänkas samvariera med miljömässiga faktorer.
  Ett riktigt svårt ämne. Socialisation bär på stora djup.

  Efter denna tidiga djupdykning i en mänsklig värld, långt bortom min egen, förstod jag att min vardag och samtid, var klart olämpliga att ha som mänskligt facit – speglande en slags normalitet.

  Det är dessa tidiga kunskapsår som gör mig så tveksam till det svenska multikulturella projektet. Vad människan är kapabel till framgick med all önskvärd tydlighet under dessa år av läsning. Jag begrep att det mer mjuka samhället måste byggas underifrån – och med stor varsamhet. Och inte efter människan som en schablon, utifrån ett ideologiskt raster.

  Den relativt sett mjuka närhistoria Sverige själv genomgått kunde inte användas som mall för framtida skeenden och utvecklingar. Jag känner mycket starkt, att vi som befolkning präglas av en mycket naiv människosyn.

  Det som stör mig allra mest är att PK-människor utgår ifrån att de vet mer än vad jag gör. Jag känner ibland att jag skulle behöva sätta dem på skolbänken, under lång tid, för att överhuvudtaget kunna föra ett mer verklighetsnära samtal med dem. Jag ser tydligt alla deras kunskapshål. Även de medialt framförda. Och när de försöker gå i clinch med mig utifrån torftiga politiska klichéer. Och utgår från mänskligt ytliga modeller. Där människan, som varelse helt saknar det djup och allvar, jag hittade redan i unga år.

  Gillad av 2 personer

 15. Lars skriver:

  Tänkte jag ska försöka få ihop några sentenser om Godhet och Ondska vilket artikeln tycks handla om.

  Melaney Klein, en av grundarna av den psykoanalystiska objektteoretiska skolan talade om sammansmältning/integrering av onda och goda objekt. Hon talade om det onda och goda bröstet. Det onda gav behovstillfredsställelse för barnen och det onda frustration. Den hela, icke neurotiska människan hade kommit över denna split mellan ont och gott i sin syn på världen- I den psykosexuella uttvecklingen av barnet kunde hon, trodde hon urskilja en depressiv fas (där sammansmältning skedde) och en schitzoparanoid fas där kaos fanns och ingen integration skedde.

  Intressant är betoningen på behov och frustration och man frågor sig varifrån behoven kom. Hon avsåg hon omedvetna drifter – libido och Thanatos – från det undermedvetna Detet, medan Jaget gav möjlighet till integration styrt av överjaget.

  Men läser man om ondskan hos psykoanalytiker som Ludvig Igra eller Thomas Böhm blir man ganska besviken. De talar om att människan har en tunn hinna mellan godhet och ondska, men ignorerar sociala system och samhället utom att de kan släppa fram den inre ondskan. Vi är på gott och ont, är kapabla till ondska.

  Sedan har vi den religiösa förklaringen. Ondskan kommer utifrån, är Djävulens verk, liksom godhet kommer utifrån, är Guds och Jesus verk.

  Ser man samhället som olika system istället och gott och ont som moraliska begrepp inom respektive system, så kan man ändå se frustrerade behov som det man kallar ont och motsatsen gott. Men vad menas då med behov? Är de givna? Är det social motivation som driver oss och denna kan frustreras och den kognitiva funktionen inklusive fantasi och teori om hur saker hänger ihop styrt av social motivation ger den förståelse och moral som ger oss behov och identitet och förmår oss att handla på gott och ont, men vi, som är inne i systemet är ”the good guys” och de andra, de som är utanför är ”the bad guys”.

  Det tycks mig att dagens borgerliga partier, främst moderater, ägnas sig åt lika hög grad som vänstern åt identitetspolitik, vart hör man, vem är man, vad är innegruppen och vad är utegruppen, som är fienden. Några djupare analyser av samhället är man oförmögna till. Dessa partier knyter dessutom relationer/band med olika ideologiska system, särskilt ekonomisk-ideologiska och specifikt nyliberalismen. Här får man överideologin liksom man får ideerna därifrån om incitament (ekonomiskt definierat), produktivitet och ersättning efter detta och jobb finns för alla som vill. Men grunden är identitetspolitik, borgerliga värden, vem är jag i samhället, vilken grupp tillhör jag.

  Gilla

 16. Jens skriver:

  Jag hör nya bostadsministern Bolund rabbla tomma ord i radion. Naturligtvis inga frågor om var alla ”nya” svenskar ska bo. Fast det kanske hade varit bättre att fråga var alla svenskar ska bo nu när vi blir passerade i bostadsköerna? Jag vet faktiskt inte hur jag ska orka igenom en period till med förrädare vid makten. Och varför frågar INGEN journalist hur det kommer sig att utländska medborgare prioriteras på medborgares bekostnad. Jag passerade idag på kommunen (socialförvaltningens mottagning för försörjningsstöd) där jag utför mitt tillfälliga värv ett gift par från mitt bostadsområde. Jag vet att de bott i Sverige i över 20 år. Pratar INGEN svenska och uppbär uppenbarligen försörjningsstöd. Hur många fler sådana som har kommit till kommunen de senaste 20 åren är jag med och betalar för? Jag har vuxna barn som inte kommer ut på den ordinarie bostadsmarknaden utan dväljs som inneboende hos äldre släkting samt på nåder kvarboende i studentlägenhet trots avslutade studier. Snart måste jag kanske flytta ut i vardagsrummet för att något av mina barn inte kan få en egen bostad. Men jag ska vara med och betala utländska medborgares boende. Att då höra Bolund svamla på radion gör mig fullständigt vansinnig!!!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.