Att sätta demokratin i andra hand

Lennart Bengtsson

Filosofen Torbjörn Tännsjö och meteorologen Per Holmgren (numera miljöpolitiker) oroar sig så till den grad för jordens klimat att de tycker att man bör pausa demokratin. Inte kan man överlåta en sådan mänsklig ödesfråga till okunniga medborgare! Dessa tänkare har nu fått eldunderstöd av nära nog en hel skvadron av så kallade influencers. De har inte uppnått den traditionella skvadronstorleken på 120, men hela 87 (varav 83 driftiga kvinnor) har undertecknat ett traktat där de är beredda att frånsäga sig sin rösträtt för att rädda klimatet. Därtill har de uppfordrat en jättelik skara på 2,1 miljoner followers att göra detsamma.

Vad är nu orsaken till ett sådant drastiskt ställningstagande att ge upp sin kvinnliga rösträtt efter knappt 100 år? Orsaken är uppenbarligen att man fått för sig att jorden snart kommer att gå under till följd av koldioxidutsläppen. Därför vill man att statsminister Löfven inte skall behöva distraheras av demokratiska trivialiteter utan i lugn och ro ta sig an jordens klimatproblem. Har man problem i Sverige så är det alltid säkrast att lägga landets öde i de kloka och ansvarsfulla socialdemokraternas händer. Något som nu också en stor del av oppositionen gjort genom sin januariöverenskommelse. Varför kan inte då landets influencers göra detsamma?

De flesta känner till från skolan att vattenånga, moln, koldioxid, metan, lustgas, freongaser och lite till absorberar jordens värmestrålning. Som en följd har jorden blivit beboelig genom att jordytan blivit cirka 35°C varmare än de annars skulle ha varit. +18°C i global medeltemperatur är i alla fall bättre än -17°C. Ökar man på växthusgaserna lite till blir det också lite varmare. På de senaste 250 åren har det blivit ungefär 1°C varmare. Samtidigt har befolkningen tiodubblats, energiförbrukningen har ökat 40 gånger och ekonomin har vuxit 600 gånger räknat i fast penningvärde.

Vad kommer att hända de kommande 100 åren?

För det först vill alla fattiga i världen få det bättre och helst lika bra som i västvärlden. För detta behöver de energi och helst el. För att producera el dygnet runt behöver man tills vidare kol, olja, naturgas eller kärnkraft. Vattenkraft finns i en del länder men är globalt sett otillräckligt. Solenergin är under utveckling men behöver tid för att fungera även nattetid och när moln skymmer solen. Liknande är fallet med vind som varierar ännu mer. Att lösa sådana frågor är mycket besvärligt och tekniskt avancerade länder med god ekonomi som Tyskland har ännu inte kunnat bemästra alla problem och tvingas därför ha kvar sin brunkol som energikälla till slutet av 2030-talet. Energiwende är ett 50-års projekt. För att helt ersätta den fossila energin på global skala behövs säkert därför större delen av detta århundrade. Detta kommer att värma upp jorden ytterligare med 1°C eller 2°C. Det finns inga trovärdiga indikationer att situationen skall bli mycket värre än så.

Utvecklingsländerna behöver energi nu och det är av denna anledning som Kina håller på med en slags Marshallhjälp, i första hand i delar av Asien och Afrika. Precis som USA efter andra världskriget gör Kina detta av flera skäl, ett av dessa är också en politisk ambition att lyfta länderna ut fattigdom och elände. Det är också i Kinas eget intresse precis som Marshallhjälpen var för USA efter kriget. Tills vidare får man använda sådant som fungerar och som man har råd med och det är fossila kraftverk.

Det är inte för att det har blivit litet varmare i Mellanöstern och Afrika som migranterna kommer till Europa utan orsaken är att flera länder i dessa områden inte fungerar politiskt, ekonomiskt och socialt och den akuta bristen på energi är en av huvudorsakerna härtill. Det var fattigdom och liknande dåligt fungerande samhällen som ledde till att européerna på 1800-talet gav sig i väg till Amerika. Det var inte alls rädda för det extrema vädret i USA med pressande värme på sommaren och iskyla på vintern. Dessutom våldsamma oväder som tropiska orkaner och tornador. Det ville bara slippa fattigdom och frånvaron av demokrati som dagens mindre vetande svenskar vill göra sig av med även om de råkar vara både framstående filosofer och företagsamma influencer.

När det gäller utsläpp av växthusgaser i västvärlden håller dessa på att minska. I Sverige har de halverats, i EU har de minskat med 20 procent och i USA med 10 procent jämfört med tidigare högsta värden. Att jordens växthusgaser fortsätter att öka beror på att resten av världen använder mer energi för att få det bättre.

Tanken att minska jordens växthusgasutsläpp med hälften till 2030 som föreslagit i en särskilt IPCC rapport från oktober förra året är helt i avsaknad av realism och helt ogenomförbart. För att uppnå detta måste man som ett exempel reducera samtliga OECD länders växthusgasutsläpp till noll och därtill minska resten av världens utsläpp med cirka 20 procent jämfört med dagens. Något sådant är vare sig tekniskt eller ekonomiskt möjligt för att inte tala om politiskt omöjligt. Inte ens en Löfven-diktatur skulle klara detta trots all markunderstöd av landets influencer och andra påhittiga och pladdrande aktivister.

Sedan kan det ju hända att resten av världen inte är helt övertygade att Sverige skall gå i land med detta och inte heller är de lika övertygade att de bästa är att sätta upp en global diktatur. I så fall är det mer troligt att någon mäktigare stat tar på sig en sådan enorm uppgift. Och här bör man nog i stället vända sig till en stat som har mer erfarenhet och kunnande på området. Det är då inte många länder att välja på. Och blir det en diktatur så blir det nog en diktatur som varken Tännsjö, Holmgren eller influencers kommer att gilla.

92 reaktioner på ”Att sätta demokratin i andra hand

 1. gmiksche skriver:

  Att de senaste decenniers temperaturökning beror på ökade växthusgasutsläpp är en hypotes. Liknande temperaturökningar, alltid följda av temperaturminskningar i sinom tid, har skett i historisk tid i frånvaro av människor förorsakade växthusgasutsläpp. För 15 000 år sedan var Sverige obeboeligt. Det verkar som om vi är på väg mot en ny istid. Intellektets.

  Gillad av 14 personer

   • nilsdacke skriver:

    Inga som helst belägg har presenterats som styrker att CO2 skulle vara huvudorsak till temperaturhöjning. Historiska belägg visar att temperatur ändringar skett i otakt med halten CO2.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Den mest sannolika teorin är att den måttligt ökade temperaturen till allra största delen är en återhämtning sen lilla istiden. Vi har haft betydligt högre temperaturtoppar vid flera tillfällen i närtid (senaste 5000 åren). Dessutom har de så kallade klimatforskarna fifflat med temperaturerserierna, så det handlar i verkligheten snarare om en mycket modest ökning på cirka en halv grad sedan 1800-talet.

   Gillad av 6 personer

   • Dansker mand, drömmer om fru fyra alnar lång, tre tunnor tung, med gigantisk barm, vaknar upp och kryper bland benknotor fram, många skallar utan tand, brasans glöd snart falnad i sand, nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Jag söker, men finner icke, en youtubevideo jag såg för ett par dagar sedan där en som faktiskt MÄTER temperatur, diskuterar hur detta går till. Vad är felkällorna, hur förändras de över tid, hur förändras tekniken. Bland annat så visar han att antalet mätpunkter på jorden toppade 1960, för att därefter falla, utom i västvärlden. Så dels är problemet att VARENDA datapunkt är behäftad med stora felkällor, det blåser, det byggs, det växer träd, fåglar skiter på mätstationen och så vidare. Sedan, eftersom VID VARJE GIVEN tidpunkt, så saknas data för större delen av jordklotet, i Afrika och från haven får man ofta sporadisk data, så man måste dels fylla tidsserierna i tidsdimensionen och man måste yttermera fylla jordklotet med fiktiva datapunkter i rumsdimensionen. För att sedan kunna simulera så måste man komprimera detta dataset (som till största delen inte består av mätpunkter) till tidserier man kan mata in i sina dataprogram. Det är dessa komprimerade tidsserier som ofta visas från NOAA och NASA, och det är slående hur de sammanfaller, det är som en bank som själv räknar ut hur mycket intjäningen svänger över tid, ge bankerna fria händer (vilket de nästan har) och vips, intjäningen är nästan linjär.

    Så själva startpunkten för klimatsimulationer bygger på några få datapunkter, där man nu dessutom beslagits med att över tid, rensa bort de mest misshagliga, och helt bortse från de djuphavnsmätningar som Endeavour gjorde i Stilla Havet på mitten av 1800-talet.

    Jag har inte formulerat det tydligt, och vet inte om det är beskrivet, men detta är inte längre vetenskap, kan ingen oberoende i sin helhet falsifiera utsagorna så är det inte vetenskap. Klimatforskning är politisk samhällsverksamhet, det är inte vetenskap när man summerar allt till 1.5C eller liknande. Det är bara ett påstående. 42.

    Gillad av 10 personer

  • Mässkalle skriver:

   Allting handlar om ledaren. Rätt ledare kan gå på vatten eller få sitt folk dricka en giftcocktail. Ministern och språkröret Gustav Fridolin lämnar sina uppdrag och har meddelat att han inte kommer ansöka om statsrådsvederlag. Gott och väl, han vill inte ligga skattebetalarna till last.
   Ett friår kanske. Det har han säker råd med eller är det något annat som hägrar, då det knappasr är troligt att han ställer sig vid katedern för att undervisa barnen.

   Det ryktas att den nyligen tillsatta nationella klimatpanelen kommer att få Gustav Fridolin som ordförande. Eftersom skolan fixades på 100 dagar kommer Gustav med intusiasm ta sig an uppgiften. Var så säker. Klimatet skall räddas till varje pris. Vad spelar det för roll om Gustav lever av statsrådspension eller ett fettare arvode som ordförande där han kommer att flyga i tjänsten?

   Gillad av 3 personer

   • 引きこもり skriver:

    Giftcoctail. ”Drinking the Kool-Aid” is an expression commonly used in the United States that refers to a person who believes in a possibly doomed or dangerous idea because of perceived potential high rewards.

    Gilla

 2. Laggar skriver:

  Den politiska argumentationen för klimatet påminner väldigt starkt om Lenins partiteori. Arbetarna är för ointresserade av samhällets utveckling för att de skall ges inflytande, inflytandet skall handhas av ett exklusivt parti som leder arbetarklassen framåt.
  Klimatmålet om 1,5 grader är en chimär, temperaturen ökar i alla fall och vi får anpassa oss. De stora ”klimatbovarna” kommer ändå inte att göra något. De protestantiska flagellanterna i de nordiska småstaterna vill bli saliga.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det finns inga klimatbovar, eftersom mänsklig verksamhet inte har haft någon effekt på klimatet. Klimatforskningen går ännu i barnskorna. Det bästa vi har lyckats fastlägga på denna front är Milakovitj-cyklerna, en skara klimatoligiska cykler med olika period. Men vi har fortfarande inte en aning om varför klimatet varierar cykliskt med andra perioder än Milankovitj-cyklerna, enkannerligen varför vi har istider.

   Den globala temperaturen är okänd, eftersom vi inte har kunnat mäta temperatur globalt under någon lägre tid och eftersom de mätserier som har gjorts på senare tid har förändrats och distorderats av politiska själ och inte längre är användbara vetenskapligt. De lokala temperaturserier vi har från civiliserade länder tyder på att vi har långt kvar innan jorden har blivit så varm som den var under medeltiden. USA var varmare förr och verkar snarast kylas av.

   Gillad av 8 personer

   • elak skriver:

    Milankovitch cyklerna handlar om jordbanans/axelns relativa position till solen, men för cykler kortare har det fram till nu mycket riktigt saknats bra förklaringar. Jag har blivit övertygad om att svaren finns i samverkan mellan följande nya forskningsresultat:

    1. Valentina Zharkova med team kan baserat på en enkel modell av solens magnetfält ge en matematisk formel för fältets variation flera tusen år bakåt. Variationerna kan bekräftas både med observerade solfläckar, och med C14/Be10 isotoper. Variationerna i magnetfältet påverkar nivån av kosmisk strålning som når planeterna i solsystemet (vilket resulterar i isotoperna): https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIj38UmY

    2. Henrik Svensmark och Nir Shaviv har kunnat i detalj förklara hur ioniering i atmosfären från kosmisk strålning skapar fler och vitare moln. Mer moln hindrar solinstrålningen. De kan dessutom förklara cykler upp till miljarder år baserat på solsystemets förhållande till galaxens spiralarmar: https://www.youtube.com/watch?v=p9gjU1T4XL4

    Varför ska man tro på dessa? Förutom att det är förstklassig forskning så kommer teorin kunna bekräftas mycket konkret inom det närmsta deceniet, så att vi därefter slippa höra talas om 97%-forskning.

    Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   ”Ur riktlinjerna som drogs upp av Sovjetiska Kommunistpartiets centralkommitté år 1943:
   Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterande, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett ‘faktum’ i det allmäna medvetandet.”

   Gillad av 9 personer

  • Östrahult skriver:

   Bra jobbat, vill bara underlätta för övriga att hitta denna information. Gå till https://toklandet.wordpress.com/

   Som så mycket annat i dagens Sverige så råder hyckleri och dubbelmoral i gigantisk omfattning. Personen bakom Toklandet har gått igenom 20 undertecknares egna resande och de flyger som skottspolar, en har ritat en romantisk bild av en flygplansruta med texten ”fly me to the moon”.

   Ett annat tecken på dubbelmoral är filmgalan och hur en del kvinnor klätt ut sig som värsta sortens våp, exempelvis en kvinna som ofta förmedlar indignerad me too info i Aktuellt.

   Gillad av 2 personer

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Ja jag är grymt avundsjuk, varför blev man inte influencer? Det verkar som man kan flyga obegränsat och spendera mesta delen av sin tid i världens storstäder och på Bali, för att sedan komma hem och influenca lite.

    Gillad av 2 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Någon i kommentarsfältet på Toklandet skrev att de granskade klimatinfluensorna ofta flög just till Bali. Rykten, vittnesmål och spekulationer gör gällande att för yngre damer spelar Bali samma roll som Gambia för äldre. Unga damer synes ofta gå hand i hand med påfallande unga balineser. Det starka behovet att bli dompterad och dominerad kan väl då varje amatörfreudian klassa som en otillfredsställd konträr böjelse, så obetvinglig att den kräver syndabot och klimatkompensation av hela svenska folket…

    Gillad av 4 personer

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Men, kan de inte vara nog nu? Kan ingen säga till Löfven och de andra att nu får det fanimej vara slut? Jag förstår precis vad folk gick i krig över förr.

    Gillad av 1 person

   • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

    Jag menar, gubbar som åker till Thailand eller gifter sig med en ryska försöker ju inte både få mig att betala och sluta flyga och dessutom få mig att skämmas för själva min existens som vit man och dessutom ta bort min rösträtt. Vad mer krävs för att motivera krig frågar jag mig?

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Googling på ”Bali sex” ger 98,6 miljoner träffar. Det är ju en hinduisk kultur, och de har lyckats exploatera de mest intresseväckande traditionerna. Så kolla på google och youtube med sökord som ”Bali Kamasutra”, ”tantra”, ”tantric sex”, ”tantra-kundalini”.

    Gillad av 2 personer

 3. svenne skriver:

  ”Filosofen Torbjörn Tännsjö och meteorologen Per Holmgren (numera miljöpolitiker) oroar sig så till den grad för jordens klimat att de tycker att man bör pausa demokratin. Inte kan man överlåta en sådan mänsklig ödesfråga till okunniga medborgare!”

  Vi har ju även fått en ny ”tänkare” i form av Greta Thunberg som uppmanar till akuta åtgärder och att vi skall känna panik. ”Jag vet vad jag vill, vad som är rätt och vad jag ska göra”, säger klimataktivisten Greta Thunberg, 16 när hon anländer till tågperrongen i Davos.

  Givetvis får hon hela tiden vara oemotsagd därför att hon är ett barn som offentligt ventilerar sina känslor angående ”klimathotet”. Hennes åsikter går ju hem hos en del likatänkande makthavare utan att dessa kräver någon form av verifiering av hennes påståenden, och detta är naturligt eftersom hennes ”bevisföring” skulle vara så tunn att den inte skulle klara ett ifrågasättande av en expert och vara mycket genant för henne.

  Vore det däremot en vuxen debattör som agerade på samma sätt som hon gör så skulle det vara möjligt att angripa denne, men detta är omöjligt i hennes fall eftersom hon är ett välmenande barn och därför är hon en mycket bra galjonsfigur för klimatalarmisterna.

  Gillad av 5 personer

  • Ben skriver:

   Lilla Greta eller ”Greta Pippi Langstrumpf” som hon kallas i Tyskland har blivit något av ett skrattobjekt i media utanför Sverige dit inte den svenska moralpolisen når.

   Att dessutom skicka ner henne till tyskspråkiga länder med flätor känns ovanligt korkat då det idag anses vara ett säkert tecken på att föräldrarna hysern nazistiksa sympatier.
   Lärare i Tyskland uppmanas anmäla till myndigheter om flickor kommer till skolan med flätor.
   Ett allvarligt brott anses det.

   Gillad av 1 person

 4. Rolf Wasén skriver:

  Häpnadsväckande och betänkliga sammanhang som Lennart Bengtsson blottar. Om jag inte missminner mig så skrev den tyske fysikern Hans Bethe just om dålig internationell politik och energibrist som två viktiga faktorer för nationalsocialismens frammarsch i 30-talets Tyskland. Någon som känner igen sig? Bethe emigrerade till USA 1933 när han förlorade sitt jobb och fick nobelpriset i fysik 1967 för sina arbeten med energiproduktionen i stjärnor!

  Man kan också bli betänksam över nivån på den akademiska forskningen. Kan på sikt medföra industriflykt.

  Sedan är som bekant ”klimatproblemet” inte den enda utmaningen vi har förskaffat oss. Är det tänkt att de övriga utmaningarna hanteras lika bra av diktaturen som ”fixar klimatproblemet”?

  Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Den absolut dominerande växthuseffekten i jordens atmosfär orsakas av gravitationen. Gravitationen har samma verkan på atmosfären på jorden som glasskivorna har på atmosfären i ett växthus. Den förhindrar att den uppvärmda atmosfären blåser iväg någon annanstans. Uppvärmningen i sig sker genom bestrålning av jordytan genom den genomskinliga atmosfären. Jorden har också värme i sin kärna som förstås stiger till ytan. Lufttrycket fördelar värmen så att det blir varmare där trycket är högre och kallare där trycket är lägre. Det är som om man skulle ha många växthus ställda i varandra. På Venus finns så mycket atmosfär att trycket i de lägre skikten är så högt att temperaturen blir många hundra grader högre än på jordens yta. I de skikt av Venus atmosfär som har liknande tryck som jordens är temperaturen också jämförbar.

  Den alternativa och i jämförelse högst marginella växthuseffekt som orsakas nästan uteslutande av vattenånga fungerar så att svartkroppstrålningen från den uppvärmda jorden, som har en mycket längre våglängd än det infallande ljuset, alltså lågfrekvent infrarött ljus, absorberas av vattenångan på vägen ut i rymden. En liknande effekt används i vissa speciella energisparande glasrutor som inte absorberar det infrafröda ljuset, utan reflekterar det tillbaka in i huset. Denna typ av glas används emellertid vanligtvis inte i växthus, varför talet om en växthuseffekt är oegentligt och missvisande.

  Det finns hundra gånger mer vattenånga än koldioxid i atmosfären och gasernas absorptionsspektra täcker varandra, så koldioxiden bidrager inte till den alternativa växthuseffekten på ett avsevärt sätt. Enkannerligen leder marginella ändringar av mänden koldioxid inte till avsevärda nettoändringar av denna effekt. Detta har bevisats experimentellt för mer än hundra år sedan av Ångström.

  Klimatalarmismen har pågått i flera hundra år och dess förutsägelser och domedagsprognoser har aldrig slagit in. Vidare har fusket med siffrorna avslöjats. Här finns inget att se! Cirkulera!

  Gillad av 11 personer

 6. Aurora skriver:

  Greta-effekten har fått lärjungar. Välmående bortskämda välfärdsmänniskor med dålig respekt för vad demokrati egentligen handlar om. Intressant om Kinas roll i Afrika och Asien. Kina är faktiskt världsledande på klimatutvecklinng idag. Det skriver man inte om i Sverige. Naturligtvis kan inte väst stå för hela jobbet. Men tyvärr är det så att många länder, som verkligen skulle behlva göra något, skiter (ursäkta uttrycket) totalt i miljöfrågor.

  Gilla

 7. Lars skriver:

  Oljeberoendet måste brytas. Vi är nära eller har passerat peak oil. Beroendet till den islamska världen via olja måste brytas. Den fossila tillgång som finns är kol.

  Miljö förstöring i sin helhet liksom att man gör slut på ändliga resurser är allvarligt.

  Världen måste mobilisera för att bryta oljeberoendet. Hela vår civilisation bygger på oljan.

  Hur är det nu med teorierna om uppvärmning då? Det är väl bara att konstatera att merparten av forskningen och de olika staternas regeringar inkl Kina tror på forskningen. Sedan finns det enstaka individer som inte tror det. Trump då? Han är knäpp, det vet vi alla.

  Gilla

  • Dandersan skriver:

   Lars-så sade vi på 1970 talet också!
   Oljan skall ta slut inom 30 år.
   Samma sak om Arktis is-sommarisen kommer att försvinna och det kommer att ge uppvärmning som accelererar.
   Problem med självsäkra profetior är att de kan kontrolleras när tiden hunnit i kapp.
   Vi har fått ca 10% mer sol sen 1983.Varför? Det ligger inte i CO2 industrins intresse att förklara detta! (Svensmark och Wild gör det. Läs på om ”solar brightening”)
   Det borde artikelförfattaren också göra eller kommentera!

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Vilken gallimatias. Peak Oil. Detta har jag hört i mer än 30 år. Vi är inte i närheten. Dessutom, fossil energi är kol, olja samt gas. Det finns enorma mängder. Börjar det bli brist på riktigt får vi starta kärnkraftverk. Mänskligt liv av god kvalitet kräver energi. Utan energi får vi gå tillbaka till grottstadiet. De som vill det kan börja idag. Trump är knäpp, det vet vi alla? Den som sa´t han va´t.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Jag läste precis någonstans att upptäckten av nya oljefält minskat kraftigt de senaste decennierna och funderingar kring om Saudi Arabiens inte har så stora reserver (man släpper inte statistik). Shell oil ändrar ju en del. Europa har ju få egna källor utom i Nordsjön. Likaså växer ju den industrialiserade världen och befolkningen snabbt med Asien.

    Men ironi i så mån att så många uttalar sig och är säkra på att klimatfrågan är en bluff och tvärtom. Ska vi lita på ett fåtal skeptiker eller den stora gruppen forskare? Hur kan man vara tvärsäker på detta?

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, ibland nndrar jag om du bara är en signatur för att vara motvalls/PK/mainstream; vilket i och för sig kan behövas eftersom vi övriga i allmänhet är övernes om att vi är ”hoodwinked” .

   Av den anledningen vore det givetvis bra om du kunde prestera de bevis du har för att Rockström/Holmgren har rätt. Hittills har vi fått förlita oss till vad experter som Lennart Bengtsson, Peter Stilbs, Nils Mörner m.fl. har att säga i ämnet. Det kan ju inte räcka, enligt dig.

   Gillad av 1 person

 8. Jan Molin skriver:

  @Lennart: bra skrivning men jag tycker det är tråkigt att du hakat på det engelska modeordet ”influencer”. Det heter ju på svenska påverkare eller följare!
  Det är alldeles förmånga, särskilt journalister, som ej längre behärskar fullödig svenska, utan tar till engelska ord istället. Jag tycker det är tråkigt.
  Men det skulle också kunna vara så att myndigheterna har ett hemligt mål att vi på sikt ska byta språk i landet till engelska. Och journalisterna, som är maktens trogna tjänare, gör jobbet genom att helt enkelt byta ut ord hela tiden. Droppen urholkar stenen.

  Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Appappapp. Vill du förbjuda folk att uttala sig? Nej låt dem hållas. Verkligheten kommer att visa att de har fel. Inte vad gäller färgen på ögonskugga och annat som är deras huvudnummer utan ifråga om klimatet.

    Gilla

  • brrr skriver:

   Jan Molin, hav förtröstan! Vissa översätter det till ”influensa/influensor”. Den sortens språklig kreativitet tycker åtminstone jag är en aning hoppingivande.

   Gilla

 9. Göran Holmström skriver:

  Vilket är sant egentligen då?
  Blir det olidligt varmt eller fortsätter skitvädret, jag upplevt i 54 år?
  Kommer Dinosarna tillbaka det är också en viktigt fråga, för gör dom det så blir i alla fall jag glad.
  En Triceratops som husdjur har jag drömt om sedan jag var liten.
  Allt detta borde oraklet Greta kunna svara på.
  Själv så räknade jag grovt på hur mycket el det behövdes om man skulle fasa ut den av vissa hatade förbränningsmotorn mot en vagnpark av elfordon. Om man tar en vanlig snittmånad
  på Diesel och Bensin förbrukningen till fordonsparken som kör varor, barn till dagis, skjutsar miljömedvetna Influencers med taxi och allt annat så behövs det 70 terrawatt på årsbasis!
  Vår nuvarande produktion är cirka det dubbla enligt Energimyndigheten!
  Hur fick jag fram den grova siffran? Jo slog ihop antalet lite bränsle snittförbrukat gånger 12 månader antog för att göra det enkelt 9,6 Kilowatt effekt per liter. Det ger en siffra att ha som utgångspunkt för vad Miljöfascisterna vill åstadkomma. Även om jag är helt ute och elcyklar,
  så hur snyter man fram 50% mer el? När linor och kraftverk går med i princip full kapacitet redan nu.
  Eftersom Patrik använde Hamstern som utgångspunkt för landets styrande,
  Så ska jag inte vara sämre, en människa som trampar en form av hamsterhjul (testcykel)
  Kan producera säg 200 watt i timman omdet ska vara lagom jobbigt till, så ska det låta,
  En familj på fem ger en kilowatt, så endast fem timmer ger en liter bensin.
  Nu vet jag att ni alla här behöver inte denna förklaringsmodell, ni har ju redan hajat detta.
  Men några små miljömuppar lär läsa och för deras skull så förenklas det till GRETA nivå.
  Så hur många solpaneler går det på 70 terrawatt? Ja enligt Fredrik så har vi ju massor av yta som inte används och tur är väl det, Frågan är ju bara vad som ska ladda dom vintertid?
  Just ja Globala uppvärmningen blir det ju.
  Ersätta bilarna med häst och kameler då? Ja den äckliga ekvationen vill jag inte ens räkna på av fekaliska skäl, men mycket bajs blir det.

  Gillad av 2 personer

  • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

   Precis, frågan är, vad åt dessa Triceratops, vad åt alla dessa gigantiska dinosaurier? Jo de åt blad, jättemånga, jorden var grönare då, mer mat åt alla. Nu måste elefanterna gå runt och leta mat vareviga dag på en torr savann. DET är effekten av mer CO2, en grönare jord, och mer mat åt alla.

   Låga CO2-nivåer är istället det stora hotet mot livet på jorden, innan vi började bränna olja, dvs de blad som dinosaurierna åt, så var trenden att vi var på väg mot 150ppm CO2, den gräns när livet dör.

   Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Så du menar att jag inte kommer få en dino att gosa med då?
    Besviken mycket!
    Minns när vi mätte PPM inom ventilation. Tidigt 1990 tal jodå hade hederliga jobb med 😉
    gränsvärdet låg om jag inte minns fel på cirka 1000 ppm, mätte aldrig det, Nästan alltid så var värmen bekymret, Kan ha fel men har för mig 500 Ppm tidigt 1990 tal.

    Gilla

 10. matsesoc skriver:

  Eftersom svenskar(svenskor?) ändå förstår engelska hyggligt, sprid denna länk

  Här blir på ett lättfattligt och LÄTTSAMT sätt grunderna förklarade! Kan möjligen till och med kvinnor förstå! De måste dock försöka koncentrera sig den tid det tar att se filmen.

  Gillad av 2 personer

 11. Sune Mangs skriver:

  83 kvinnliga influencers hyllar patriarkatet och den starke ledaren. Antagligen saknar de Lukaschenko-kopian Juholt som ju hade en mustasch likt den vitryske diktatorn eller för den delen Maduro i Venezuela. Inlägget från dessa kvinnor präglas inte direkt av tankereda och politisk historisk medvetenhet om begrepp som demokrati – antagligen är det därför som dessa svenska publika kvinnor så desperat vädjar om att bli dirigerade av en stark ledare, mera troligt är väl i och för sig att inlägget följer på den opportunistiska klimathysterin som DN och Björn Wiman med flertalet kulturjournalister gått i bräschen för. Behovet av att signalera ”klimatmedvetenhet” tycks stå i direkt omvänd proportion till sakkunskap och omdöme.

  Gilla

 12. Pelle skriver:

  Jag tycker att det är rimligt att vi hörsammar de 87 bloggerskornas önskning genom att låsa in dem och ta ifrån dem tillgången till internet. Det är så diktaturer brukar fungera och som barn av sin tid måste de få allt de pekar på. Skämt åsido, tyvärr brukar kvinnor vara mycket hängivna anhängare av diktaturer så länge det inte drabbar dem själva. Så var det både i Sovjetunionen och Nazityskland. En förkrossande andel av de som röstade fram Hitler till makten var kvinnor. Den typiska Hitleranhängaren var en nordtysk, protestantisk kvinna i 35-45-årsåldern. Känns profilen möjligen igen på våra värsta inhemska hysterikor?

  Gillad av 2 personer

  • nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

   Kvinnor gillade Ted Bundy, han var en outlier, den skrämmande insikten är att alla de kvinnor som fyllde rättssalen kanske inte var det.

   Gillad av 1 person

 13. Yvonne Rosenthal skriver:

  Instämmer med det mesta! Många utanför Sveriges gränser blandar samman Sverige och Schweiz . Sverige ska vara en förebild. Isabella Lövin har tagit intryck av Greta och andra skolkande skolbarn, så motiverar och förklarar också Isabella Lövin gröna klimatskatter och nödvändigheten av att beskatta företag, kraftverk, värmeverk, gruvor , allt som andas och allt som rör sig mot nollpunkten. ( Studio Ett 28/1) Det finns goda skäl för utomstående att också fortsättningsvis blanda ihop Sverige och Schweiz.

  Gilla

 14. Dansker mand, drömmer om fru fyra alnar lång, tre tunnor tung, med gigantisk barm, vaknar upp och kryper bland benknotor fram, många skallar utan tand, brasans glöd snart falnad i sand, nu frihet, Nej! Om foten gigantisk hand skriver:

  Behövs det inte kortare argument? Sa han som aldrig kan hålla sig inom 1500 tecken.

  Kina använder mest kol av alla och planerar att bygga 2500 nya kolkraftverk. På vilket sätt kan införande av diktatur i väst få Kina att sluta använda kol? Världskrig?

  Själv så är jag miljövänlig på mitt vis, jag investerar i en ny recurve, back to nature, då jag inte längre litar på min pappas gamla metallbåge jag inte kunde spänna när jag var liten:

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Kör själv Compound, lite sämre precision dock. Att skjuta är en helt annan teknik, Hagel som jag är ypperlig usel på är rätt likt bågskytte.
   Kula handlar ju bara om att få koll på svängningar och synkronisera andningen när väl skottet ska tas så, gäller det bara att Fuuh andas rätt och släppa skottet. inser när jag skriver det att det låter enkelt, men en kompis till mig som är/ var en av dom bästa på hagel menade att, antingen så är man en hagel skytt eller en kulskytt.
   Kula är mitt gebit, gillar när man ligger på skjutvallen och räknar hjärtslag, ska man stansa hål i hål med tre skott på hundra meter, så gäller det att ta skottet mellan slagen, en markör lapp dansar cirka halva sin storlek på ett hjärtslag. Ja jag kan lära folk att skjuta kula bra.
   Pistol är mer som båge dock.
   Mvh Göran

   Gilla

 15. Eskil skriver:

  Varför kan inte de 87 influencers gå före och visa vägen för oss andra? Flytta ut på landen och försörj sig med manuellt jord och skogsbruk. Långa hårda arbetsdagar för att hålla svälten borta. Ett hårt liv i armod, men glädjen över att minimerat utsläppen av växthusgaser är glädje nog. Och hela världen kommer självklart att följa deras och Sveriges föredöme.

  Hade vi haft kunniga journalister hade dessa enkelt kunnat ”dra ner brallorna” på de 87 influencers och det skulle bli enbart pinsamt för dem. Men så fungerar inte våra agendajournalister.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Drar du ner brallorna på dessa 87 så åker du dit för sexuella trakasserier. Så inget sånt. Men att skicka ut dem för att med hårt arbete försörja sig som man gjorde i ett energifattigt Sverige, det är rätt medicin.

   Gillad av 1 person

   • Pelle skriver:

    Ja, eller varför inte bara skicka ut dem? Det är väl bara att neka återinträde efter att de varit ute på någon av alla de otaliga resor där de med bilder på det egna obligatoriska ankfejset promotat import och konsumtion av ännu mer onödigt skräp ”Made in China”.

    Gillad av 1 person

 16. Eskil skriver:

  Man behöver inte förneka att vi har en antropologisk påverkan på klimatet för att starkt reagera över hur de värsta domedagspredikanterna får mer eller mindre fritt tillträde till massmedia för att sprida sitt budskap utan att behöva mötas av journalister eller motdebatörer som kan ifrågasätta eller nyansera budskapet.

  Samtidigt genomsyras debatten av en verklighetsfrämmande chauvinism där man tror att hela världen kommer att följa Sveriges moraliska exempel oberoende av prislappen.

  Gilla

 17. Folke Lidén skriver:

  Tyvärr ställs inga relevanta frågor när domedagsprofetior om klimatet framförs.
  Ett av många mantra som framförs är – Vi måste äta mindre kött.
  Tanken är sannolikt att minska antalet nötkreatur (i Sverige givetvis) i syfte att rädda planeten.
  Det fanns 2 miljoner mjölkkor 1930. Idag är det 337 000.
  Fråga . Varför måste vi äta mindre kött?

  Ytterligare fråga.
  Hur länge tar det för Kina att släppa ut CO2 till en mängd av hela Sveriges årsförbrukning?

  Ännu en fråga.
  Vilken relevans har Parisavtalet när länder som Indien och Kina ÖKAR sina utsläpp.

  Jag har förstått att vissa länder (Sverige troligen värst av alla som vanligt) ska betala in stora summor med pengar enligt avtalet. Vad fan får vi för pengarna?

  Gillad av 1 person

 18. Mats R skriver:

  Det vore mycket värdefullt, och skulle säkert uppskattas av många, om Lennart Bengtsson, i egenskap av atmosfärfysiker, kunde skriva ett inlägg på den här bloggen om den vetenskapliga bakgrunden för uppfattningen att CO2 kan bidra till uppvärmning av planeten. Alltså instrålning/utstrålning och dess beroende av atmosfärens sammansättning och hur stor temperaturökning det är rimligt att tro att det kan leda till, hur mycket uppvärmning som krävs för att inlandsisarna ska smälta i en sådan utsträckning att havsnivåerna kan påverkas märkbart, och så vidare, alltså sådant som kan anses vara någorlunda säkra och accepterade fakta utan att det blir för krångligt. Det behövs nämligen en artikel som man kan länka till för att motverka de alltför vanligt förekommande överdrifterna och felaktigheterna, men också för att lugna klimatoroade. Klimatoro är nämligen i många fall högst påtagligt, jag har på senare tid träffat flera personer som varit så pass oroade över klimatet att de mår direkt dåligt av det. Det rör sig inte om några barn utan om vuxna och ofta välutbildade individer. Några har uttryckt att de är beredda att acceptera vilket styre som helst, bara det kan stoppa ”klimatkatastrofen”.

  Gilla

 19. Macavity skriver:

  En fråga Lennart:
  Planeten Jorden måste vara en i sig själv näst intill outsinlig energikälla. Inte på grund av förekomsten av fossila bränslen utan som en konsekvens av klotets egna egenskaper – temperaturen en bit ner under ytan. tIdag utnyttjar vi denna geotermiska energi privat men i försumbar mängd genom installation av bergvärme. På vissa håll i världen tar man redan idag till vara geotermisk energi både för uppvärmning och för för elproduktion men utnyttjandet är begränsat. Vi har inga problem att ta oss djupt in i jordens inre för att utvinna mineral, kol, olja och diamanter. Förutsättningarna finns överallt inte bara i områden med vulkanisk aktivitet. Varför talas det då inte alls om möjligheterna att utnyttja denna enorma energiresurs? Varför är vi istället besatta med med tekniker med begränsad kapacitet och lagringsproblem som vindkraft, vågkraft och solenergi och utsläppsproblem från användningen av fossila bränslen?

  Gilla

  • Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

   Bra fråga, jag har ofta undrat samma sak. Där jag bor finns 80-gradigt vatten 50m ner, kanske 70, man hade när jag var barn början på en experimetell geotermisk anläggning men de blev inget, idioter till politiker, då som nu. Det finns ett svenskt företag som utvecklar teknik för att utvinna el ur låga temperaturer, men jag undrar samma sak, varför inte borra djupt?

   Gilla

 20. Observatör skriver:

  Varje levande organism som dör efterlämnar en liten rest av mineraliserat organiskt material. Det innebär att mängden biologiskt tillgängligt kol successivt minskar medan mängden kolhaltiga mineral som dolomit ökar i mängd. Vulkanutbrott har i någon mån kunnat mildra effekten genom att mobilisera CO2 till atmosfären. Effekten har dock inte vart tillräcklig utan CO2 halten i atmosfären har successivt sjunkit till kritiskt låga nivåer. In på arenan kommer då människan som genom att förbränna en del tidigare otillgängligt kol lyckats höja CO2 halten i atmosfären. Om detta kan hjälpa till att bryta den långa istid med korta uppvärmningsperioder som drabbat jorden under senare (geologisk) tid är det väl bara bra.

  Gillad av 1 person

 21. Lennart Bengtsson skriver:

  Principiellt kan jordens energiproblem lösas på flera sätt. Dagens fossilbaserade system fungerar bra så länge man anser sig kunna tolerera miljöproblemen. En emission av koldioxid som ligger på 20 procent av dagens baserat på naturgas vore fullt tolererbart och kommer att hålla växthuseffekten på en rimlig nivå. Återstoden av energin skulle kunna levereras med kärnkraft, solenergi och jordvärme. Dessa system har också olika former av nackdelar men är också i princip lösbara . Solenergin och vindkraft är inte alls perfekta utan har sina egna miljöproblem. De största svårigheterna är teknisk komplexitet och kostnad inklusive brist på kritiska metaller. Solenergi liksom jordvärme finns tillräckligt. Problemet är att skala upp energisystemen till global skala. De svenska energi och miljöproblemen kan lätt lösas utan allt för stora kostnader med dessa måste kunna skalas upp 1000 gånger för att lösa de globala energibehoven och det är detta som är problemet. Så långt tänker dessvärre inte dagens aktivister. De tror att resten av världen är inget annat än en något större version av Sverige.

  Alla energisystem har nackdelar som man får leva med av samma skäl som man accepterat att leva med 7.5 miljarder människor som dessutom kommer att öka till minst 10 miljarder någon gång under detta århundrade.

  Gilla

   • Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

    Jag håller med, jag har också landat i att allt är ljug och tvivlar faktiskt på att Lennart kan föra i bevis att koldioxid globalt har en signifikant effekt. Som videon ovan visar så går temperaturen i modern tid både upp och ner med ökande CO2 halter, och nu är det ju visat att äldre data från 1850 och framåt är rensad och fabricerad, så hela denna vetenskap verkar gå ut på en extrapolation med ett fabricerat underlag. Går man längre tillbaka över längre tid så är kausaliteten omvänd, temperaturen stiger inte med CO2 utan tvärt om (lösligheten i haven).

    Så jag tror dels att Lennart och andra helt enkelt inte är cyniska nog för att undersöka hur mycket som ljugits av NOAA osv, och dels köpt extrapolationen vars vetenskapliga halt jag betvivlar.

    Gillad av 1 person

 22. Lennart Bengtsson skriver:

  Mats R

  Jag har precis av denna anledning skrivit en bok som om klimatfrågan som förväntas bli publicerad till sommaren. Jag hoppas den skall bidraga till att stilla oro och bekymmer. Jordens temperatur förvänta stiga ytterligare liksom havsnivån ungefär i samma takt som under det senaste 50 åren. Det finns ingen indikation att vädret kommer att bli mer extremt än det har varit de senaste 100 åren eller att de stora landisarna skulle börja smälta i en accelererande takt. I sin huvudrapport för 5 år sedan framförde IPCC också detta.

  Klimatsystemet är i sina detaljer oförutsägbart och detta får man leva med. Skulle utvecklingen mot förmodan bli annorlunda får man helt enkelt anpassa sig till verkligheten. Att föreställa sig att man kan ändra på klimatet genom att ändra sin livsstil är enligt min uppfattning futilt lika litet som man kan stoppa vulkanutbrott och jordbävningar genom späkningar och böner. Mår man bättre psykiskt och fysiskt av att leva asketiskt och vegetariskt skall man göra detta men samtidigt avstå från att tvinga andra att göra detsamma. Man kan också be aftonböner om man föredrar det. Effekten på klimatet och vädret är i båda fallen densamma. Däremot är det fullt korrekt att göra allt för att minska nedsmutsning och förorening av luft , mark och vatten samt vidtaga god hushållning med Guds gåvor och avstå från onödigt slöseri och slarv.

  Detta räcker gott för att lugna ett dåligt samvete.

  Gillad av 2 personer

  • Olle Holmqvist skriver:

   Ett exempel jag brukar tjata med.Andra får gärna bidra med andra. Åren kring år tio-hundra var det blågrönalger i Sundet och Bälten. (Aphanizomenon, Anabena och dödliga Nodularia) Ålamjärdarna sörjade igen. Tre år i rad. Så vidtog fiskarna/bönderna det enda rationella: Man hängde kungen. Så blev det ordning på ålafiisket.

   Gilla

  • Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

   Kan du inte visa vilka grafer du stödjer dig på som indikerar att jordens temperatur kommer att fortsätta att stiga, och gärna med referens till dataunderlaget.

   Gillad av 1 person

 23. Staffan Persson skriver:

  Ja, jag vet inte jag. Självklart är klimatdiktatur rena vansinnet, och att uppnå målen till 2030 verkar också omöjligt. Men man kan inte ta så lätt på grundfrågan som det görs i denna spalt. Det finns ju en uppsjö av korskorrelerande fynd inom olika forskningsområden, det handlar inte bara om temperaturer. Is – och glaciärsystemen, havsnivå och erosion, borrkärnor, klimatzoner, vattentillgång, växtcykler, m m, som alla pekar mot att något större är på gång och att detta förefaller väl abrupt för att kunna vara naturliga förändringar. Är det en omfattande svindel på gång inom vetenskapsvärlden? Det kan hända att vi står inför ett tragiskt dilemma, mot bakgrund av allt gott som användningen av fossila bränslen gett under de senaste seklerna. Här kommer ”allmänningens dilemma” in – det finns ju skeptiker, det finns inga handfasta bevis, mitt bidrag är försumligt, så varför ska jag ändra mitt beteende? Vi kan hamna i en situation med drastiska, auktoritära och kortsiktiga åtgärder om några decennier om vi vänder ryggen till detta nu.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Det är ingen omfattande svindel som är på gång. Utan försök till rationella förklaringar för det föränderliga klimatet under en med omsorg vald period, vår egen tid. I skydd av självpåtagna skygglappar. Utifrån premissen att det är mänskligt agerande som är orsaken till förändringarna. Därvid glöms bort – och däri ligger det grundläggande felet – att klimatet utan människans påverkan, ja innan homo sapiens ens fötts – växlade mellan extremer som vi bara kan drömma om – eller snarare mardrömma om. Det är förståeligt att forskarna skyggar tillbaka från att ta av sig skygglapparna. Det skulle leda till stor arbetslöshet bland dem och även bland en del politiker som gjort klimatfrågan till sin käpphäst. Men göra varken från eller till vad klimatet beträffar.

   Gilla

 24. Gunnar Edlund skriver:

  Om Sverige försvann från jordens yta skulle det globala CO2 utsläppet minska med 0,13%. (2014)
  Det skulle vara intressant att be dessa personer gissa hur mycket utsläppen skulle minska med om Sverige skulle sluta släppa ut CO2.
  De kan ju själv bidra med att sluta andas!

  Gillad av 1 person

 25. Lars Thylen skriver:

  Läste i en av mina IEEE ( Institution of Electronics and Electrical Engineers ) tidskrifter en intressant artikel om ett storskaligt försök i Kina att lagra el i batterier ( inte för bilar, utan stationärt ) , för att hantera problemet med solens och vindens oplanerbara kraft.
  Denna stora anläggning skulle kunna förse en by (!) med el, kommer ej ihåg exakta data
  MEN: Verkligt intressant att jämföra är energidensitet (MJoul/kg, Joule är enrgienheten, efter James Joule) från nätet, storleleksordningar
  Energidensiteten ( per viktenhet) är mkt appr
  2 000 000 Mjoule/kg nuclear,
  50 Mjoule/kg bensin
  appr 2 Mjoule/kg för Li battteier .

  Talar fär sig självt: Kärnkraft, som såväl Bill Gates som FN förordar . Samt fossilt så länge det behövs. Om inga grundläggande genombrott sker i batteriforskningen , men det har vi inte sett.
  En del av mina kolleger i Kina föröker hitta sätt att lägra värme med viss framgång.
  MEN vad gör vi i Sverige med våra , enligt OECD minst utbildade men världsräddande politiker: Tja flygskatt och Gud vet vad ( kanske inte ens Han vet ) . I ett internationellt perspektiv är vi inte ens musen som röt , snarare loppan som inte ens kunde hoppa

  Gillad av 1 person

 26. Ulf skriver:

  De senaste 50 åren har världens befolkning gått ifrån att 50 procent levde i total fattigdom till att endast numera 10 procent av världens befolkning lever i total fattigdom.
  Allt detta har i huvudsak möjliggjorts för att stora delar av världen lyft bort kommunismen och planekonomins ok och infört marknadsekonomi ochvstörre frihetsgrader. En viktig del i utvecklingen har varit flyget som möjliggjort effektiv fysisk kommunikation. Flygets roll går helt enkelt inte att överskatta. Jag avser därför öka mitt flygande så mycket det bara går. Detta är mycket bra för mänskligheten. Vad avser eventuell klimateffekt så står flyget idag för 2 procent av det globala koldioxidutsläppet. Teknisk utveckling gör att denna minskar och kommer att minska kraftigt. För övrigt är 1 till 2 graders eventuell ökning inget som bör bekymra en förnuftig människa. Så flyg för mänskligheten. Att en samling imbeciller slutar flyga är sannolikt också mycket bra. Det värsta som kan drabba mänskligheten är om kommunismen kommer tillbaka. Bättre de stannna hemma på sitt rum.

  Gilla

  • Staffan Persson skriver:

   ”jag avser därför att öka mitt flygande så mycket det går” – ett typiskt exempel på infantil trotsighet inför realiteter. Givet att flyget varit en fantastisk uppfinning, men att inte kunna hålla i huvudet samtidigt både det starkt positiva och det negativa, är just vad som ligger bakom och driver på samtidens idiotiska polarisering av attityder och ställningstaganden.

   Gilla

 27. Göran Holmström skriver:

  Att Skapa energi är inte det svåra, det är lagringen som ställer till det, samt att distribuera den till rätt ställen. Det är tut att vi har Vinnova som löser alla dessa bekymmer ur ett genuskorrekt perspektiv.
  Tro inte att dom kommer lägga pengar på riktigt teknik, då politik styr deras agenda fullt ut.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.