Spöket

Anders Leion

Ett spöke går återigen genom Europa. Det är så väldigt och oformligt att det skrämmer etablerade politiker och opinionsbildare till desperata dumheter.

Den här gången benämns det populism. Det är en mycket omtalad företeelse, som ockuperar media och det politiska samtalet. Trots allt det bekymmer och de farhågor den väcker är den i stort sett okänd. Det kommer den också att förbli. Begreppet används nämligen inte för att förstå, utan för att slippa förstå. Det har blivit ett sätt att stämpla politiska motståndare och politiska förslag så att de skall oskadliggöras. Hittills har det i många fall fungerat.

Främst används beteckningen på nya, oönskade rörelser, som de franska gula västarna. I det fallet struntar dess medlemmar antagligen i vilken beteckning de förses med. Det är de som betraktar rörelserna ovanifrån, de politiska analytikerna och de etablerade partierna, som har behov av begreppet. Det är ett led i deras försök att förstå vad som händer. De kommer inte att förstå. De hänger sig fast vid dagshändelserna och har svårt att se vad det finns för gemensamt i alla de olika, spretande krav och förslag som förs fram ur de gula västarnas led.

Också mer etablerade rörelser, som det svenska SD, har bemötts och bemöts på liknande sätt. Talet om bruna rötter har förstås varit ett försök att stöta sverigedemokraterna ut ur varje politiskt och annat socialt sammanhang. De förbjuds att vara med på Nobelmiddagen och även om det vid de allmänna valen inte finns någon möjlighet att förbjuda dem, hoppas man att brunsmetningen skall hålla nere deras röstetal. Det gör det antagligen också.

Men detta försök till utstötning ur varje socialt sammanhang har ett djupare syfte: Genom att göra populismen avskräckande och farlig, ja nära nog illegal, slipper de etablerade partierna och åsiktsbildarna att ifrågasätta sin egen verksamhet. Samtidigt ger de då populismen nytt bränsle. Ett exempel är Dambergs (från 5.30) smidigt undanglidande och förnekande av invandringen som varande ett problem.

Hur kan han vara så rent ut sagt dum? Varför erkänner han inte uppenbara problem? Han vill slippa ompröva socialdemokratins tidigare ställningstagande gentemot invandringen. Den åtstramning som skedde 2015 förklaras vara framtvingad, gjord av nödtvång. Därmed har man sluppit ifrågasätta sitt eget handlande. Nu, tillsammans med C och Mp, återgår man i tysthet till tidigare politik.

Men ännu viktigare för en fullblodspolitiker (politisk streber) som Damberg är att han inte behöver ompröva sitt tidigare ställningstagande och handlande. Han kan fortsätta att låtsas, inför sig själv och andra att han inte – och inte heller någon annan av hans sort – har beljugit verkligheten och bedragit väljarna,

Genom sitt handlande har alltså de etablerade politikerna sluppit ompröva sina ställningstaganden. De har därigenom inte heller velat eller kunnat förstå drivkrafterna bakom populismen. De har varit så förförda av den roll de anser sig spela att den har gjort dem blinda och döva. De vårdar och skyddar sin självuppfattning.

Tänk så oemotståndligt lockande: att utan utbildning och utan yrkeskunskaper med värde på arbetsmarknaden ändå kunna få räkna sig till landets och världens elit! Hur då? Man omfattar de idéer som säger att värde skaffar man sig genom att inte erkänna sig beroende av, inte känna sig ansvarig för någon annan än sig själv. I stället skall man ta hand om sitt eget liv, vårda sin karriär och söka bekräftelse och stöd från likasinnade. Då kan man inte hålla fast vid geografiskt eller nationellt begränsade erfarenheter, då är det inte av någon vikt om den nation man råkat födas i brutalt omvandlas av krafter, som man själv varit med om att släppa lös.

Denna politiska attityd har vuxit fram under efterkrigstiden i takt med att nya generationer politiker blivit aktiva. I Sverige har denna generationsväxling betytt att politikerna blivit allt mer outbildade och allt mer berövade varje annan yrkeserfarenhet. De har därmed blivit allt mer beroende av den politiska omgivningens värdering av dem. Det har blivit livsfarligt att vara självständig, att sticka ut.

Hur skall de i denna miljö kunna se verkligheten och se vad som plågar medborgarna? Det skulle ju kunna leda till att de inser behovet av nya verklighetsbeskrivningar och därmed omprövningar av den förda politiken. Det går inte. Det är för farligt. Bättre då att nöja sig med den ombonade tillvaron tillsammans med kollegor och likasinnade.

Detta är förklaringen till populismen och dess allt vidare utbredning. Medborgarna har uppfattat att deras företrädare inte längre är intresserade av dem. De har enbart blivit det material av vilket politikerna bygger sig sina karriärer.

Detta kan inte politikerna förstå. Denna enkla insikt kan de inte ta till sig. Då toge livet för dem slut. Vart skulle de då ta vägen?

Men medborgaren har förstått: ”De bryr sig inte om oss”.

97 reaktioner på ”Spöket

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Vi behöver få fler VUXNA i Riksdagen!

   Höj rösträttsåldern till 20, dvs systemålder!
   Valbarhetsåldern till Riksdag minst 25
   För ministeruppdrag minst 30,helst 35!

   Det borde krävas arbetslivserfarenhet för att delta i styret av landet!

   Gillad av 11 personer

   • Lars skriver:

    Vuxna skriver du. Jag vill nog se 35 år för plats i riksdag och kommunfullmäktige och 45 för regering.

    Apropå ungdom kommer jag att tänka på 70-talet, den tid då S bytte besättning och borgerligheten tappade greppet och på 80-talet gick den nyliberala vägen.

    Det var nog i mycket en generationsklyfta, ungdom och unga vuxna som vuxit upp i överflödssamhället och tidigare generationer som tog det för självklart med arbete och försörjning. Proggen byggde nog väldigt mycket på okunskap (Hoola Bandoola Band). Det var nog en svensk hippie rörelse också, men med vänsterstuk, men gemensamt att man sökte individuell frihet, men det kunde leda både åt höger och vänster senare.

    Men det känns som att det var en tid då man kunde tänka friare. Det hade ju föregåtts av hippies, Vietnam kritik och protester i USA och 68 revolt i Paris och jag tror man oftast missförstått 68, att det var en vänster som sedan tog plats i institutionerna och drev vänster/post modern politik, utan jag tror de var rätt okunniga, men frihetslängtande. De visste inte mycket om Kina och Sovjet eller ens om USA. Det tar tio år efter en universitetsexamen att bli någorlunda kunnig i vad man håller på med t.ex. för en läkare, en ekonom etc.

    Tänker på sången ”They put them in Little boxes and they all look just the same”, Pete Seeger eller
    ”We don’t need no education, bring down the wall”, Pink Floyd

    Gillad av 1 person

 1. Rolf Wasén skriver:

  Utmärkt artikel. Onekligen en ”spännande” utveckling, för när diskrepansen mellan den uppfattade och tänkta verkligheten blir för stor händer det något. Det har Soros också skrivit om i ”The Alchemy of finance” om jag inte missminner mig. Han tjänade också pengar på detta (valutaspekulationen) och idéer i stil med att ”Marknaden har nästan alltid fel” (styrd av emotionella krafter). Pengarna, som delvis kom från tämligen medellösa svenska medborgare, slungades sedan ut i Öst-Europa (The Open Society) och nu skriver han i etablissemangets Project Syndicate ( nej, det är inte ”Syndikatet”). Konstigt nog behöver dom ”tigga” !? Enligt insiderinformation är han inte riktigt nöjd med sina stiftelser.

  Samma fråga gicks igenom i Kvartals veckopanel 26 januari 2019: “Varför säger de inte som det är?
  med Mikael Odenberg f d försvarsminister, Jonas Nordling, tillträdande chefredaktör för Dagens Arena och Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och tidigare Supernanny i TV3.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Soros har förstås rätt. Marknaden har samtidigt alltid rätt och aldrig rätt, och han bygger på båda dessa principer. Marknaden strävar alltid förr eller senare åt rätt håll, men den kommer aldrig fram, ligger vid varje enskild tidpunkt bredvid målet.

   På liknande sätt missförstås ibland evolutionens verkanssätt beskrivet som ”survival of the fittest”. Det gäller ju bara retrospektivt, när man redan vet facit och kan fastslå att ”the fittest” var bäst lämpade att överleva den störning som just utrotat något annat. Strax före störningen var de som skulle utrotas alldeles utmärkt lämpade, medan de som skulle överleva i allmänhet var mindre lämpade, eftersom de redan bar anpassningar till den framtida miljön i sig. Ser man framåt gäller ”survival of the misfits”.

   Detta är Soros princip för att analysera marknader. Gårdagens vinnare är framtidens förlorare, och ett snävt urval av dagens missanpasslingar är framtidens vinnare. Det gäller bara att para ihop dem med nästa störning, nästa ”svarta svan”, som bara är en svart svan för dem som inte är beredda, som är lite för väl anpassade till den hittills gällande situationen. Och det sociala apspelet tenderar att underblåsa tendensen att socialt spackla över revorna i de allmänt omfattande antagandena. Så det är bara för Soros att leta efter socialt spackel och söka sig bakåt därifrån till revan och den missanpassling som gynnas när den vidgas och väven spricker, respektive den anpassling som missgynnas, t. ex. Bengt Dennis ”Mr. 500%”, när det gäller att ”blanka” eller ”gå kort” eller vad det nu heter.

   Gillad av 4 personer

   • A skriver:

    Hur har du kommit fram till detta Fredrik? Jag har liknande tankar, om än något lite vagare. Många tankar jag har är en kombination av känsla och formulering.

    Mvh A

    Gilla

 2. Ingvar Froberg skriver:

  Allt förändrades i och med att partistödet infördes (1970-talet?). Förr var partierna beroende av sina medlemmar och medlemsavgifter. Idag kan de utan större risk gå emot väljarkåren och chansa på stöd av s.k. hästväljare. Man röstar av gammal vana på sitt gamla parti även om partiledaren skulle råka vara en häst. Gör partierna beroende av väljarkåren igen, utan draghjälp av hästväljarna som i o f s minskar i antal vilket börjar synas i opinionen.

  Gillad av 6 personer

 3. fabricerad skriver:

  Demokratin är det styrelseskick som har beprövats kortast tid av alla kända styrelseskick hittills. Vad de höll på med under tidig stenålder kan vi bara gissa oss till, aldrig veta helt säkert. Alla tidigare kända styrelseskick har rört sig på den diktatoriska planhalvan och vår demokratii verkar vara på väg dit också. Hur feodalsamhället växte fram efter romarrikets fall känns inte så abstrakt längre, det sker mitt framför näsan på alla visom lever i västvärlden nu. Ett nytt feodalsamhälle, inte än lika beroende av blodslinjen, men snart är vi där. Broilers som föds in i politiken idag kan imorgon hävda sin blodsrätt. Värdegrund samt miljörörelse tar över kristendomens roll i makthävdandet.

  Gillad av 11 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   NWO-projektet innebär i princip ett avskaffande av Demokratin!

   EU är dess föregångare, en experimentverkstad för genomförandet,
   EU-armén är ett första steg på vägen mot det FJÄRDE RIKET!

   Vi ser ju Åsnornas tankar på att avväpna civilbefolkningen i USA,
   då kan folket inte längre göra uppror mot en framtida förtryckare!

   Hillary fick, tack olov, ej chansen att fullfölja Obamas landsförräderi…

   Målet är en utrotning av den välutbildade självständigt tänkande medelklassen,
   o resten blir upp över öronen skuldsatta löneslavar!

   Klimatbluffen ingår i detta fulspel…
   En tacksam skattebas för härskarna!

   Slavar som aldrig kan ifrågasätta Elitens privilegier!

   Solaktiviteten är den stora boven i KLIMATVÄXLINGARNA!
   Vilket sker i både kortare o långa cykler!

   CO2 är, som borde vara bekant, en förutsättning för livet på Jorden!

   Gillad av 4 personer

 4. Lars skriver:

  När man som jag fokuserar på de politiska och mediala systemen så får man ändå samma intryck av att politiker anpassat sig till systemet och endast ser till sin egen karriär inom detta.

  Fokus hamnar på belöningssystemen inom dessa övergripande system. Vad är det som ger belöning, viket beteende, vilka kunskaper, vilken kompetens? Ärlighet, redlighet, äkthet, visioner, grundläggande värderingar, egna erfarenheter?

  En del säger att staten och kommunerna är korrupta. Ämbetsansvar, redliga personer som är försiktiga med offentliga medel mm är borta. De drar slutsatsen att då får man strypa skattemedel. Privatisera. Som att det skulle påverka eliterna i toppen av dessa pyramider.

  Byt ledning, säger jag. ändra det politiska och det mediala systemen så att belöningssystemen blir annorlunda. Det kommer inte att ske utan tryck utifrån. Rösta bort dem. Protestera. Påpeka det orimliga i deras agerande. Visa på att de inte kan hantera frågan om hushållning med knappa resurser. Slå vakt om de centrala funktionerna för ett litet utsatt land i en föränderlig värld. Välfärds systemen.

  Gillad av 4 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Vänstersinnade har en egen variant på moralisk kompass: Allt går bra att säga och göra bara man tycker rätt. Man behöver inte veta något eller tala sanning eller leva som man lär, bara man har rätt åsikter. Om man förvränger, ljuger, bedrar, begår brott, baktalar, förtalar, försnillar och slösar med skattemedel och så vidare…så behöver man aldrig skämmas eller göra avbön och ingenting hindrar att man får vara kvar i värmen och även blir belönad med fina utnämningar och fallskärmar. Det gäller bara att ha de rätta åsikterna, dvs att anse att det är sossarna som ska styra. Som äger Sverige. Om händelseutvecklingen blir öppet problematisk kan man skylla ifrån sig eller tiga om situationen. Aldrig någonsin kommer någon vänstersinnad att erkänna något fel eller någon skuld för vad som händer i samhället. Så länge man har vänstersinnet kvar och vördar partiet, så kan man ju aldrig göra fel egentligen. Så fungerar alla klankulturer. Man tar hand om de sina och det enda sveket är att baktala de egna. Då förpassas man inte bara till kulisserna utan smulas sönder och slängs på sophögen. Allt detta har inte bara ”smarta” karriärspolitiker förstått utan även andra maktspelare i samhället. Public service, statsbidragsmedia, Sv kyrkan, Sv Näringsliv, universitetsledningar osv. De har inget att förlora mer än svenska folkets respekt. Inget att bry sig om alltså. Politikerväldet har lyckats bilda regering stick i stäv mot valresultatet, så de nu vet de säkert att de inte heller längre behöver bry sig om svenska folkets åsikter. Den femtedel eller mer av väljarna som är direkta dissidenter kommer inte att hinna växa till femtioen procent innan demokratin är avskaffad även på papperet. Usch, vissa måndagsmorgnar är tunga.

  Gillad av 22 personer

  • Lars skriver:

   Om du byter orden vänstersinnade och socialdemokrater mot moderater är det risk för att du upptäcker något väsentligt. Något som passar in på moderater, både ledning och valboskap.

   Gilla

  • detta är ingen mand skriver:

   Ja, Lars har tyvärr rätt, men problemet börjar från vänstern, det är moderaterna som övergav de konservativa principer den möjligen till dels omfattade och anammade västerprinciper, de slutade vara det lilla strecket i sanden mot galenskapen, så visst moderaterna är quislingar, så alla inom 7-klövern och etablissemanget är medskyldiga som personer S såväl som M, men det är vänsterns principer som är de galna, inte de konservativa. Det är vänsterns principer som fört oss dit vi är idag, globalisterna fann bara för gott att parasitera på denna trend.

   Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Internationalisterna är inte konservativa, utan liberala. De liberala har bytt allians från konservativa under Kalla kriget till socialister efter Kalla kriget. Det är samma liberalism nu som då, men amalgamet av liberalism och socialism är mycket farligare och starkare än summan av delarna, och detta amalgam kallar vi postmodernismen. Det är en ren, bredbandig, nihilistisk radikalism som har uppstått. Det är det nya kätteriet. Det hotar vår överlevnad.

    Moderaterna var under Kalla kriget just liberalkonservativt, en allians av liberaler och konservativa mot Kalla krigets socialism. Men när liberalerna gick över till socialisterna efter Murens fall tog de partiet med sig och lämnade de konservativa bakom sig utan eget parti, utanför partiet eller åtminstone allt inflytande i partiet. Detta har beskrivits i termer av ”triangulering”, d. v. s. de konservativa har inget annat att rösta på, och ”lämna pärlhalsbanden hemma”, d. v. s. de konservativa skalla hålla tyst och hålla sig på mattan. Det har skett helt öppet. Det är ingen hemlighet.

    Gillad av 4 personer

   • detta är ingen mand skriver:

    Jo precis, det är bara det att så många verkar förknippa de som har pengar idag med konservativa, det verkar snarast tillhöra undantaget.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Högern, som oftast i USA och England och på kontinenten och Sverige följde efter, anammade inte vänster principer utan nyliberala. Man ville minska välfärdssystemen (26 % av BNP mot 44 % skattekvot av BNP), man ville öka inkomstklyftorna dvs sänka skatterna för övre medelklass, överklass och kapitalinkomster, man ville privatisera och gjorde det. Välfärdssystem är dock inte specifikt svenska utan har ungefär samma omfång och principer i norra Europa och Frankrike, de är omfördelande. De nordiska länderna låg före, men på 80-talet var det rätt lika. Det var oftast kristdemokrater och/eller socialdemokrater som drev fram dem. I reda tal är skillnaden mot USA, som legat efter, främst att det är privata, skattesubventionerade, arbetsgivarorienterade försäkringar, men de federala systemen social security, medicaid, medicare är viktiga. Skillnaden mellan den anglosaxiska världen och den nord europeiska ligger främst i att inkomstfördelningen är större och sjukvården effektivare i de nord europeiskasamhällena.

    De första välfärdsystemen som pensioner och sjukförsäkring växte fram i Tyskland på 1880-talet och ca 1900 införde Australien och Nya Zeeland liknande system USA släpade av olika skäl, men i efterdyningarna av krisen 1929 infördes olika välfärdssystem och regleringar som arbetsskadeförsäkringar, arbetslagstiftning, socialförsäkringar och även reglering av bankväsende mm. Från 80-talet avreglerade man i USA det mesta av finansindustrin (vilket gav den stora recessionen 2008), sänkte skatter mm.

    Det är inte högern som blivit socialister utan vänster som gått mot nyliberalism. För svensk del är det naturligtvis svårt att som litet utrikeshandelsberoende land avvika i en globaliserad värld, som medlem i EU, men migrationspolitiken är hemmasnickrat vanvett och det är nog signerat de borgerliga partier som upphävde Lucia beslutet 1989 och media.

    Sedan är det så att Mp och V och FI och vänstern inom S driver migrations politik som går hand i hand med C, L och M.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Här sätter Fredrik (12:38) fingret på något mycket väsentligt. Vi tenderar nog att underskatta liberalernas roll och skuld, som är både materiell (migrationen, nyliberalismen) och idémässig (babbelismen). Jag skulle beskriva det som att de senaste decenniernas svenska ”liberalism” (= hela mittfältet inklusive media, akademi, intelligentia) förlorade sin historiska och sociala förankring och klövs på mitten, varpå de idémässiga halvorna började krama vänstern respektive högern.

    Babbelismens förföriska, kraftfulla verktyg förstärkte och maskerade de destruktivaste idéerna och tendenserna på båda sidorna. Denna ”liberala” babbelism är den förenande politiska länken, som möjliggjorde PK-ismens antilogik och den politiska klassens sammanhållning och envälde.

    Det började ju redan på 60-talet, då många i mittfältet såg sig som radikala och progressiva och med liv och lust deltog i normbrytandet och kampen mot allt konservativt. Senare kom den ekonomiska nyliberalismens idéer och många libertarianers märkliga tro på anarkismens eller anarkotyranniets välsignelse.

    Den svenska 2000-talsliberalismen är alltså bara tomt vänster- respektive högerbabbel, därför att ”frihet”, ”rättigheter” och andra välklingande ord förutsätter ett rättssystem, skyldigheter, ansvar, sanktioner, distinkta samhällskontrakt, nedskrivna eller traderade. Men i eget intresse skrotade de svenska politikerna allt sådant under 1900-talets andra hälft och gjorde rättsapparaten allt mer flytande och politiskt beroende.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    SIxten 16:18. På något sätt så är det ju frihetslängtan både till höger och vänster, men ekonomisk har det gått åt det nyliberala hållet med globalisering, EU och svensk anpassning och tillbakahållna fackföreningar och ökade inkomstskillnader och återhållen inhemsk konsumtion och exportledd tillväxt sedan krisen på 90-talet med hög arbetslöshet in på 2000-talet.

    Det förefaller att man politiskt försökt definiera sociala skillnader mellan partierna, hävdar värdegrund, incitament och minoriteter och världssamvete från höger till vänster, men inte klarar den ekonomiska dimensionen och saknar alternativ. Man tappar kompassen och den ”socioekonomiska” analysen och glider in i, filosofiskt sett, idealistiska förhållningssätt, tankens och idéernas primat. På den vägen tappar man den reala dimension som har att göra med sociokultur och ekonomisk realism. Man klarar inte att hantera migrationsfrågor utan idealiserar globalism och rörlighet för kapital, produkter och människor. Man babbar eller idealiserar både kapitalism och marknader, privat kontra offentligt, miljöfrågor, världssamvete etc.

    Fast grund, som kanske medelklassen pga utbildning och roller har svårast att se vid sidan av att man vill betala mindre skatt, för vanliga medborgare är ju sådant som pensioner, sjukvård, skolor, kriminalitet, boende, akassa, svenskhet eller ej, sjukpenning och här har det gått utför och partierna har inga recept för åtgärder utan låter det bara gå.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (19:45), du har rätt om bristen på kontakt med den reala dimensionen. Samhällskroppen (basen) och det kollektiva medvetandet (överbyggnaden) måste ju överensstämma rimligt väl och ha en fungerande återkoppling. Nu svävar innehållen i ”psyket” liksom fritt i rymden med usel verklighetskontakt. Men det fruktansvärda är ju att psyket har makten och kan bestämma över kroppens öde. Om psyket blir sjukt, så far kroppen illa. Psyket kan ta livet av sig själv och av andra.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Sixten 22:04. Jag tror man ska vara lite försiktig med att tala om psyke eftersom det avser individuella funktioner, med det du benämner kollektivt medvetande vanligen är kommunicerad förståelse via tal och skrift i olika system, något som individer som relaterar till systemen inlemmar som egen förståelse. Ideologiska system som socialism eller nyliberalism vidmakthålls av organisationer (lösa eller täta) med centralt placerade individr som talesmän.

    Det kollektiva medvetandet kan man då finna genom att studera olika system som politiken, media, universitet, tankesmedjor, men vara medveten om att individen inte fullt ut anammat utan relaterar till olika system och är relativt självständig.

    Jag tror också man måste skilja på kort och lång sikt. Sett ur systemsynpunkt kan vi ju t.ex. se att media dominerat svensk åsiktsbildning länge, men vi ser ju nu hur man tappar läsare och prenumeranter och hur misstron ökar. Systemet (en) inom media branschen är i kris.

    Förr eller senare (rent av nu) kommer migrationen att skapa kris inom politiken, hur mycket besvärjelser man från politiskt håll än uttrycker. Den reala verkligheten tränger på.

    Kanske man ändå ska se det över tid så att real verklighet tenderar tränga igenom, men en del system går under pga brist på anpassning och tidsaspekten kan vara förskräckande lång om vi t.ex. ser på den Islamska civilisationen från Marocko till Indonesien och de religiösa systemen växer trots eller pga den ökade moderniteten och urbaniseringen.

    Lilla Sverige kan nog skapa ännu mer problem för den inhemska befolkningen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten: Marxisterna byggde en modell över produktivkrafterna i samhället som avgörande och ideologi som en överbyggnad som de härskande klasserna upprätthöll. Det var delvis en reaktion mot Hegels idealism, att utvecklingen av ideer i samhället styrde förhållandena. Jag har aldrig varit tillfreds med någondera modellen utan har konstaterat att konflikter inom de härskande klasserna finns och likaså mellan ideologier och att ideologier kan leva sitt eget liv t.ex. religiösa sådana parallellt med andra och att produktionssystemen utvecklas parallellt historiskt och inte som svar på klasskonflikter t.ex. städernas framväxt som självständiga entiteter under medeltiden.

    Freud och Jung m.fl. uppfattar jag på samma sätt ensidigt titta på individens psyke och uppväxt och negligera samhället.

    När jag ser mig omkring på hur samhällen fungerar så tycker jag systemteori är tilltalande och även på den individuella nivån. Sociala system kännetecknas av gränser mot omgivningen, av organisation, uppgift, teknik och människa, kategorier man kan beskriva inom (sociologisk teori bakom). Jag tänker att man kan bryta upp dikotomin mellan ideologi och produktionsförhållanden så genom att se samhällen som en mängd system och likaså bryta individorienteringen genom att se individen relatera till/ingå i olika system och se hur gruppdynamik verkar.

    Vi får en bild där idéernas värld samverkar med de sociala systemen och individerna och produktionsförhållandena i de olika systemen. Så även om vi konstaterar att produktionen av materiella ting är basen för den moderna civilisationen och tidigare, så kan vi se hur ideer, forskning, ideologier religion samtidigt försöker förstå och behärska delar av samhället.

    Bilden av individen som enbart tillhörig en klass blir också otillfredsställande, ett perspektiv, men inte tillräckligt förklarande, eftersom individen bl.a. relaterar till många olika system. Utgångspunkten är dock att människan är ett social djur, fungerar i grupp/system och skaffar sig kunskap och förståelse den vägen.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (08:13, 08:39), det är ett nöje för intellektet att läsa så här distinkta och koncentrerade definitioner och beskrivningar. Jag skulle verkligen önska att du skriver ner mer av dina egna resonemang och slutsatser på papper, kanske i artikelform eller som i våra dialoger på DGS. Just sånt här borde ju diskuteras på seminarier och spridas t ex via tankesmedjor i stället för att bara läsas på bloggar av ett fåtal. (Men om ambitionsnivån ställs för högt blir den lätt en hindrande tröskel).

    Du gör helt rätt i att försvara och inpränta principen att tankearbete ska utföras kliniskt rent och systematiskt. Själv har jag starka upplevelser av att människan är ett märkligt djur, hos vilket allt går in i allt annat. De skarpa gränser som vårt intellekt hela tiden vill dra försöker jag därför komplettera med mer provisoriska och vaga, mindre exakta och mindre rena tanke- och ordverktyg, som möjligen kan mobilisera läsarens intuition och känsla – till hjälp för intellektet.

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   Ja, Eva, det är dystert att märka hur tunn demokratins fernissa gentligen är i detta land. Hoppas nu att man inte genom fula tricks skjuter upp datumet för Brexit utan att det verkligen blir en stenhård Brexit den 29 mars. Det skulle skicka en rejäl signal till alla dessa myglande politiker. Politikerväldet måste brytas.

   Gillad av 7 personer

  • Mikael Steinwall skriver:

   Och om politikerna öppet visar att de inte bryr sig om folkets åsikter så borde det visa sig på valdagen. Men inte ens det kan vi förvänta oss i detta märkliga land. Just nu går tex S som tåget i opinionsmätningar.

   Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Det verkar som att större delen av väljarkåren ser på valet, som att det är nån slags j-a ”idol-tävling” mellan partiledarna! De flesta verkar heller inte förstå, att allt elände de drabbas av ute samhället, faktiskt är ett resultat av tidigare års ”idol-juryers” felbedömningar!

    Gillad av 3 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  Det är nästan ofattbart hur mycket av det Christopher Lasch skrev redan för ett kvartssekel sedan, i ‘The Revolt of The Elites and The Betrayal of Democracy’, som är högaktuellt idag och nu skitstormar Sverige, EU och den västerländska civilisationen. Åsikt är sanning i det progressiva Sverige renons på motröster och predisponerat för likriktning. Likriktningen utmanas emellertid av färgstarka seder och värderingar under den omvälvande demografiska omvandlingen genom massinvandringen och tillhörande segregation. Funktionell blindhet, mutism och amnesi faciliterar medströmsindividen – låt vara att det barkar åt helvetet.

  Lasch:

  ‘Once knowledge is equated with ideology, it is no longer necessary to argue with opponents on intellectual grounds or to enter into their point of view. It is enough to dismiss them as Eurocentric, racist, sexist, homophobic – in other words, as politically suspect.’

  Fast idag, och utifrån EU-perspektiv är ju ”eurocentrism” snarare premissen – förstådd som det godas ståndpunkt för att tukta sina ”populistiska” medborgare. Åsikt är sanning. Åtminstone politisk ”sanning” (pravda).

  Gillad av 9 personer

  • Ingvar Froberg skriver:

   Jag släpade mig till biografen för ett antal år sedan för att se filmen Avatar. Gillar 3-D tekniken, det var enda anledningen. En enda replik fastnade i minnet – anfallarnas härförare säger ungefär ”once you define someone as your enemy, you can get away with anything”. Det fick mig reflektera över världshistorien, men hade inte Sverige i tankarna. Då.

   Gillad av 2 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Men nu ett etablerat faktum!
    Projektion kallas det…

    Du påstås vara, vad vi är/var!
    Bara att se på Sossarna o Centern, de brunaste!

    Gillad av 1 person

 7. Staffan Wennberg skriver:

  Urusel intervju med Morgan Johansson på Agends igår. Allt är så bra. Nu har vi så få flyktingar som söker asyl så vi kan öka på anhöriginvandringen. Kolla Migrationsverkets hemsida och statistik. Enkel och bra sida. Anhöriginvandringen förra året en bra bit över 40000. Totalt utan EU och Studenter ca 110000. Det är även inkl drygt 40000 ”arbetskraft invandrare”. Det är något lurt med detta. – behövs alla dessa från ex Thailand och vad är deras meriter?

  Gillad av 4 personer

 8. Aurora skriver:

  Det sägs att duger man inte till något riktigt arbete kan man alltid bli poliiker. Enda kravet är bra munväder. Och, kom ihåg, skit kommer ut ur ringmuskeln både i ansiktet och i baken.

  Gillad av 1 person

 9. Dandersan skriver:

  Populism uppstår inte i ett upplyst samhälle.
  I dagens SVD får vi veta att skolorna i Rinkeby får mindre anslag per elev i år.
  Säkert sant.
  Men den som vet att dessa skolor får ca 50% mer per elev kan lätt bli frustrerad över bristen på denna upplysning i media. Så föds de knutna nävarna och populism. Vi mot etablisemanget

  För att inte tala om klimatfrågan där lögnerna flödar dagligen!

  Gillad av 5 personer

  • Eskil skriver:

   Det är ett exempel på selektiv sanning vilket systematiskt tillämpas av svensk massmedia. Berättar allt som stödjer det budskap man vill förmedla men undanhåller allt som skulle kunna nyansera bilden eller som skulle visa att helheten kan vara något annorlunda än vad som förmedlas.

   Gillad av 1 person

 10. Östrahult skriver:

  Bland det bästa som skrivits för att sammanfattande beskriva populism är Susanna Birgersson i Expressen igår:

  ”En politisk och medial överklass struntar i hur verkligheten ser ut för vanligt folk, för butiksinnehavare som trakasseras av kriminella, för fattigpensionärer, för kvinnor som utsätts för sexualbrott, för människor som börjat känna rädsla i sina tills nyligen trygga bostadsområden, för välfärdsarbetare som närmar sig utbrändhetens brant. Däremot tycker etablissemanget att det är jätteviktigt att singelkvinnor får rätt till skattesubventionerad insemination och ser inga konstigheter i att nyanlända får gå före i kommunala bostadsköer. Invandringspolitiken har förts helt utan hänsyn till hur samhället förändras när miljontals människor från andra kulturer flyttar hit. Allt det som håller oss samman som land och folk har politikerna spottat på. Allt ligger i spillror. Det är bara vi som vill och kan återskapa den nationella samhörigheten.”

  Ett utmärkt exempel på degenererade politiker var intervjuerna i Agenda igår kväll, först med den hale Morgan J och sedan med två typiska moderater, Jonny Magnusson och Tamson. När man ser den naivitet som dessa förmedlar så blir man orolig för hur de sköter våra gemensamma angelägenheter, jag skulle definitivt inte köpa en begagnad bil av någon av dessa.

  Gillad av 5 personer

  • Elisabeth skriver:

   Östra Hult, det var en mycket bra beskrivning. Tack för den. Jag suckade också när jag hörde de där två moderaterna i Agenda igårkväll. ”Värdegrund” är kodordet för invandringspolitiken. När de säger att SDs värdegrund inte är godtagbar så säger de egentligen att även M ställer upp på liberal invandring. Och det får vi ju nu så de är väl nöjda. M har mycket att städa upp innan de kan bli ett respektabelt oppositionsparti.Just nu är det ingen skillnad på M och S.
   PM Nilsson skrev idag , återigen, mycket bra i DI. Han har i flera artiklar påpekat att man ska titta på sakpolitiken och sluta att brunsmeta SD. Och det är stort för att vara i MSM.
   https://www.di.se/ledare/ja-dampa-tonlaget/

   Gillad av 3 personer

 11. Aha skriver:

  En delkamp att föra i detta avseende, att motståndare inte fulstämplas med ord som populist är att angripa public service så fort man kommer på dem att göra det. Jag gör det. Jag angriper dem på deras Facebooksidor (där man kan kommentera). Jag har gjort anmälan till Granskningsnämnden. Den lämnades utan åtgärd. Förklaring; tidigare anmälningar hade lämnats utan åtgärd.

  Förutom att kritisera dem för bristande opartiskhet har jag gett dem olika förslag såsom att kalla invandringskritiker för populister är upp och ner vänt. Det är ju de (regerande) partierna som bedriver en känslostyrd (och misslyckad) invandringspolitik i termer av att vinna godhetspoäng medan kritikerna, populisterna, påtalat problemen och därför rätteligen borde kallas realpolitiker.
  Bäst är väl ändå förslaget att de beskriva partier och personer utifrån hur de själva vill kalla sig. Om public service ändå väljer att avvika från detta ska det på deras webbsida finnas motiveringar varför fulstämpling sker så att de som är utsatta kan genmäla.

  Jag tycker mig ha nått resultat i deras texter som nås via Facebook. De negativa epiteten har minskat.
  Jag anmodar nu läsekretsen på Det Goda Samhället att göra samma sak; kommentera och kritisera på Facebook eller annorstädes så fort public service fulstämplar med populist, främlingsfientliga (vem är fientlig till främlingar?), rasist etc.

  Det är en halvsekels lång ovana som ska utplånas.

  Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Att angripa media bör vara prioritet ett eftersom det är det kitt som håller samman politik och befolkning och målet är att journalistiken rapporterar och gör samhälle och politik transparent, inte upprätthåller egna agendor. Utan vederhäftig information kommer folk inte att förstå vad som händer i samhälle och politik, hur välutbildade och framgångsrika de än må vara. Maktcentra i samhället finns utanför media i stor utsträckning, det är fack och företag, partier, kommuner mm och media ska inte ersätta dessa.

   Gillad av 1 person

   • Observatör skriver:

    Medierna finansieras huvudsakligen av reklamintäkter. Eftersom unga kvinnor är mer benägna att ta till sig reklamens budskap än gamla gubbar gäller det att fånga de unga damernas intresse. Det gör man med enkla budskap utan substans. ”Krämen innehåller den unika substansen X13 som gör att du inte åldras” ”Slutar du äta kött blir vädret bättre”. Sveriges unga kvinnor mår enligt flera undersökningar inte så bra. Tack vare ett antal skolreformer saknas de kunskaper som krävs för att de skall kunna bedöma väder- och samhällsutvecklingen på ett bra sätt. De är lätta offer för propagandamakare. Detta gör att de företrädesvis röstar på s k rödgröna partier. Grabbarna har det lättare. De bryr sig inte om vad kvällspresens kolumnister skriver.

    Gillad av 6 personer

   • Lars skriver:

    Då behövs mao Public Service som konkurrent till privata media som lever på reklamintäkter. Men ett fel i ditt resonemang är att media måste tillfredsställa alla åldersgrupper och olika sociala chatteringat och både kvinnor och män, men breda media fokuserar på breda målgrupper, smala på mindre målgrupper. Samtidigt tycks media skjuta sig själva i foten eftersom man hela tiden och i ökande takt tappar prenumeranter. Troligen har de missbedömt kundkretsen och tappat huvudsyftet, att rapportera trovärdig om samhället.

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Bra förslag AHA, jag har nyligen gått med i Facebook. Du skriver att SVT har flera sådana sidor, är det lätt att hitta de med kommentarer?
   För flera år sedan när vi hade DN, Dagens Nedrigheter tror jag Fredrik Ö benämner den hemska blaskan, skrev jag till Hanne Kjöller och påtalade Sveriges vansinnigheter inom invandringspolitiken. Ord- och fakta”striden” slutade bara med: ”jag tycker i alla fall så här”.
   Idag när jag söker på Wikipedia finns inget där om hennes invandringsstöd.

   Gillad av 2 personer

  • Eskil skriver:

   Den största populism har de etablerade partierna stått för uppbackade av massmedia. Invandringen skall rädda vår välfärd och pensioner, säkra våra löner samt rädda oss från en katastrofal arbetskraftsbrist osv. Det om något är populism.

   Gillad av 1 person

 12. As skriver:

  ”Detta kan inte politikerna förstå. Denna enkla insikt kan de inte ta till sig. Då toge livet för dem slut. Vart skulle de då ta vägen?”

  Förstår….de blåljugers rakt upp i ansiktet. Lögner och fake news är PKisternas varumärke.

  Gillad av 1 person

 13. Elisabeth skriver:

  Aldrig förr har väljarna blivit så grundlurade som efter senaste valet. C och L gick till val på allianspolitik och på att byta ut Löfven. S gick till val på bl a skärpt invandringspolitik. Vi fick Löfven och liberal invandringspolitik istället.
  Jag ser att fler än jag såg Agenda igår. Morgan Johansson ( som såg mer stryktäck ut än vanligt ) berättade utan att skämmas om sossarnas tvärvändning i invandringspolitiken. Vi får nu anhöriginvandring och det blir lättare att få stanna vid ömmande skäl, ex sjukdom. Johansson vevade om att vi nu har kontroll och måste tänka på att vara humanitära. Ja, det är sanslöst, vad kan man säga ? Jo, kanske, vad tjänar valen till i Det Nya Sverige ? Och det här med ”ömmande skäl” kommer ju att leda till att redan överbelastad sjukvård blir ännu mer överbelastad. Sverige blir hela världens socialbyrå och sjukhus.
  Jag blev så glad över att Danmark vann handbolls-VM igår. Danmark är en mönsterdemokrati på många sätt.Där valde man att lyssna på Danmarks motsvarighet till SD. Sammanhållningen i Sverige blir däremot sämre och sämre.En mycket stor grupp väljare undanträngs och förolämpas dagligdags. Vad betyder nationen Sverige ? Vad hejar vi på ?

  Gillad av 4 personer

 14. Danske mand, vaknar upp på bädd av ben ibland, ser en jättebarm, detta är ingen mand, trots hår som dromedariand, mera frejdig än mongoldam, danske man söker efter svart pulver med trötter hand skriver:

  En bara meme, en inkörsport, ”de bryr sig inte om oss”.

  Jag tänker ånyo på Orwells 1984, och crimestop, men minnet sviker, hur skapas crimestop i boken? De flesta svenskar är anfäktade, men vissa är ju medkonstruktörer till crimestop, mer eller mindre, men det kanske det som är det geniala? Kanske är det en naturlag i mänskliga mellanhavanden, en sorts pol man dras till för att inte stötas ut från gruppen, som fri debatt går emot, så alla kanske är små och stora medkonstruktörer i detta åsiktsförtryck och crimestop? Jag måste läsa boken igen, det var 30år sedan minst, var står den i bokhyllan? Frun ordnar om med jämna mellanrum, mycket irriterande, böcker skall stå där de skall stå, så man vet var de är, men jag hittar den nog.

  Gillad av 2 personer

  • Danske mand, vaknar upp på bädd av ben ibland, ser en jättebarm, detta är ingen mand, trots hår som dromedariand, mera frejdig än mongoldam, danske man söker efter svart pulver med trötter hand skriver:

   Sedan, för mig har ordet ”populist” alltid varit så avslöjande, var är felet med att vara populär? I en demokrati så skall folkviljan accepteras, det är hela poängen, om man inte är populär, ja vad är man då? Inte borde man få lov att styra i en demokrati då iallafall, det kallas diktatur.

   Gillad av 4 personer

 15. Leif Nilsson skriver:

  Tack Anders Leion, för en träffande beskrivning av ”folkföreträdarna” eller bättre uttryckt; folkförrädarna!
  Du frågar dig: ”Hur skall de i denna miljö kunna se verkligheten och se vad som plågar medborgarna?”

  En skrämmande ögonöppnare skulle kunna vara Anders Thoréns krönika; ”Begår Sverige harakiri?” När man läser den, kan man redan känna blodsmaken i munnen.
  https://anthropocene.live/2019/01/27/begar-sverige-harakiri/

  Gillad av 4 personer

 16. Mikael Steinwall skriver:

  Nej, inte är Damberg dum. Han sköter sig bra, tycker jag, spelar sin roll med bravur. Politik anno 2019 är som en evig teaterföreställning, där aktörerna gestaltar sina rollfigurer utan att vika från manus. Att ljuga trovärdigt är mycket uppskattat och något alla aktörer strävar efter.
  Ibland bjuds publiken på buskis, som när aktörerna framförde uppsättningen ”Regeringsbildningen”.

  Gillad av 6 personer

 17. Midgard Guard skriver:

  Egentligen är det nog en helt perfekt regering med stödpartier som nu tillsats: S-MP-C-L-V. Tänk er mardrömmen att ett konservativt block M-KD-SD landat i liknande position efter höstens valkarusell.

  När lågkonjunkturen sedan obevekligen kommer på allvar, många familjer eller enskilda vräks från sina hem då de inte längre kan betala sina lån och räntor, brottslighet och otrygghet skenar vidare samtidigt som kommunernas ekonomier och det samlade välfärdssystemet fullständigt kollapsar; då skulle det konservativa blocket i medias och troligen också i en okunnig allmänhets ögon ha varit helt ansvariga för den katastrofala situationen. Det var ju mycket bättre på den gamla goda snälla PK-tiden.

  Nu kommer i stället – förhoppningsvis – de mest utpräglade PK-partierna att få sitta där i ansvarsposition och närmast övertydligt inför öppen ridå försöka peka menlösa ansvarsvägrande fingrar mot varandra. Tror inte många i en då allt mer hårt prövad befolkning kommer att svälja det i det läget. Då kräver folk bara resultat och inget annat. I det läget gäller det kanske t o m för oss som varit klarsynta nog att våga-vägra-PK redan innan Den Stora Kraschen att hålla emot en smula så att inte utvecklingen skenar iväg för långt åt andra hållet, mot ett alltför hårt auktoritärt styre.

  Tror nämligen att en liberal demokrati med yttrandefrihet och organisationsfrihet, kanske organiserat som republik med checks-and-balances liknande som i den amerikanska konstitutionen, är den bästa styrelseform mänskligheten hittills lyckats börja sjösätta. Men för att den farkosten ska förbli sjöduglig vid längre färder än tvärs Fyrisån, är det helt nödvändigt att bemanna (eller behenna) skeppet med ansvarstagande medborgare, med ansvarsutkrävande om dessa försumligt missköter sig och med strikta kompetetenskrav för att fylla varje väsentlig befattning.

  Det är nog där de stora korrigeringarna i vårt samhällsbygge måste ske framöver, om inte den västerländska civilisationen bara ska bli en marginell parentes i historien innan vi återgår till Djungelns Lag med Klanens & Den Starkes Rätt igen. Undrar om inte rösträtten också måste bli villkorad och knytas till exempelvis genomgången värnplikt, som även kan ske inom civilförsvar eller andra samhällsfunktioner som sjukvården, samt att man uppnått självförsörjning genom arbete.

  Röstade själv på SD senast, men börjar lura på om inte MED har det hittills mest genomtänkta programmet för den nödvändiga rekonstruktionen av Sverige – från grunden och upp – efter Den Stora Kraschen.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Som en liten kommentar. Jodå MEDs program är det inget större fel på. Men känner du till några företrädare för detta parti som kan få dem att locka väljare? Jag gör det inte. SDs program är inte så tokigt det heller. De har dessutom tagit sig en bra bit in bland befolkningen så oavsett om de anses lite för PK eller mjäkiga så är de nog ett bättre kort att satsa på. AfS säger någon. Tja vilka företrädare har de? Nån du känner sympati med och som kan locka stora skaror?

   Gillad av 1 person

   • Midgard Guard skriver:

    Tack för din kommentar UPPSTIGERSOLEN, och jag håller i princip med om vad du säger om tillståndet i dessa partier just nu. Men jag har börjat känna lukten av en auktoritär inställning med toppstyrning och tystnadskultur från ledande håll i SD som stör mig rejält.

    Jag syftar då särskilt på uteslutningen av Thoralf Alfsson och inte minst det famösa motivationsbrevet och icke-hanteringen efteråt. Såhär skrevs det till Thoralf från partistyrelsen: ”Ni har även varit aktiv med att skriva ett flertal blogginlägg där ni är kritisk till islamiseringen som ni anser sker i Sverige men även utvecklingen av samhället som ni beskyller på individer med en annan bakgrund än svensk, är oerhört omdömeslöst som representant för Sverigedemokraterna. … och uttrycker er väldigt negativt med en generalisering att det sker en islamisering av Sverige. … Ni visar på ett ideologiskt avvikande beteende och bryter mot vår nolltolerans princip mot rasism.”

    SD:s partistyrelse borde förutom att skickas på kurs i svenska även informeras om att islam inte är en ras. Patetiskt är bara förnamnet. Okej för att stress och dylikt kan ställa till det och att det är mänskligt att fela ibland, men att man inte ens tar tag i saken efteråt är under all kritik. Mattias Karlsson lovade på Facebook att Thoralf skulle få ett nytt och korrekt motivationsbrev, men något sådant har inte dykt upp. Antingen har SD principer och ideologi som man står för även när det blåser, eller också har man inte det utan maktspelet i sig är det prioriterade. Så vilket är det?

    Gillad av 4 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Bra förslag om rösträttskrav och att det behövs en bättre konstitution med maktbalans som inte kan ändras lättvindigt och effektiva sätt att avkräva personligt ansvar av politiker och tjänstemän. Ja, tack. Men också ett skattetryck med låg procentsats, som aldrig får höjas. Och ett övergripande mål med oförändrad befolkningsstorlek efter att ha genomfört omfattande återvandring av alla som kommit hit sedan millennieskiftet som begått brott och/eller som ännu inte är självförsörjande och har anpassat sig till vår västerländskt präglade svenska kultur. Islam bör behandlas som den oönskade politiska rörelse det är.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Hur hanterar du lågkonjunkturer och efterarbete mm om du ska ha en skattesats som du inte får röra? Det är ju lika illa som att inom EMU skriva in tak för budgetunderskott, samtidigt som Tyskland kör bytesbalansöverskott mot Eu och resten av världen. Och varför ska du ha detta ”låga skattetryck” ? Man bör kunna kräva en motivation av en sådan propå? Vad vinner du? Hur påverkar det inkomstfördelning? Blir det bättre om privata tjänster beroende av avgifter ersätter offentliga? Blir styrningen och ledningen av det som ändå måste lämnas till stat och kommun bättre av det är en mindre budget?

    Gilla

   • Midgard Guard skriver:

    Tack för din kommentar Eva Danielsson, jag instämmer i alltihop. Den låga skattesatsen jämfört med nu, kommer som ett brev på posten med den mer begränsade stats- och myndighetsapparat som också MED förespråkar. Jag ska kanske inte slå på deras trumma alltför högt ännu, är inte partimedlem och har inte läst alla delar av deras mer detaljerade partiprogram ännu, och kommer säkert att hitta detaljer jag irriterar mig på. Den till synes oförblommerat positiva inställningen till NATO får mig t ex att med välbehag minnas Dr Dängrot: Äh, jag är skeptisk…

    Gilla

 18. Göran Holmström skriver:

  Och här hemma har spöket förvandlats till en liten fis inte en sådan som luktar eller ställer till förtret, utan en tyst ofarlig smygare, som varken kommer kännas eller ens anas.
  Där har vi det” Frihetsarbete som pågår i landet.
  Min uppmaning är ÄT ärtsoppa och vita böner till det mängder med kött!
  Låt det sedan braka så högt och länge att värdegrunden vädras ut med lukten genom fönstret.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Ungefär som en ledare i ett av våra lokalblad skrev härförleden. Äggmök. Han beskrev i detalj hur han suttit i en taxi med kompisar och låtit en sådan pysa ut. Taxin tvärnitade, kompisarna kastar sig ut och taxichauffören skriker ilsket, det här är min arbetsplats alltunder det att han svänger förardörren fram och tillbaka för att vädra.

   Gillad av 2 personer

 19. Jonas skriver:

  Så att införa regeländringar, för att en liten grupp sitter och gråter på en trappa, är inte populistiskt?
  Att införa skattehöjningar som drabbar hela Sveriges befolkning, för att det råkade vara en varm sommar, är inte populistiskt?
  Men att ta beslut baserat på fakta och som kommer att gynna hela Sveriges befolkning är populistiskt.

  Jag tror att våra politiker blandat ihop politik som kan tänkas gynnar befolkningen med populistisk politik.

  Gillad av 2 personer

 20. Vid Hornavans djup skriver:

  Mittens självtagna dominans och deras globalistiska agenda möter nu ett allt starkare folkligt motstånd. Detta motstånd har politikerna själva gett upphov till. Vill de mota dessa krafter måste de börja lyssna till de som saknar marginaler, via höga löner och egen maktutövning. Och inte betrakta vanliga knegare som fiender. Bara för att de oroar sig över sin egen framtid och därför röstar för försiktighetsprincipen.

  Så länge man vill upplösa nationsgränser, och bygga en gränslösare värld, kommer dessa motkrafter att växa. Oavsett vad man vill kalla dem. Aktion och reaktion är knappast något nytt inom mänskligheten. Det blir därför smått patetiskt, och också förnedrande, att höra beteckningen ”högerkrafter” och ”populism” för dessa motreaktioner. Som om strävsamma och lydiga förortsknegare var ansvariga för Hitlers judeutrotningar. Och har brunt som sin älsklingsfärg. När de egentligen enbart vill rädda sin egen framtid.

  Hur tänker globalister skydda sig mot dessa arbetande kvinnor och män? Skall makten börja bygga staket runt dem? Skapa nya typer av gränser, runt den egna befolkningen, mitt i all gränslöshet? Ser de inte sitt eget ansvar i det som börjat växa fram? Att de faktiskt själva ställer människor emot varandra. Att de sår en draksådd. Inte minst genom en ökad anhöriginvandring.

  Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   ”Hur tänker globalister skydda sig mot dessa arbetande kvinnor och män?”. Svar: Genom att upprätta en EU-armé rekryterad huvudsakligen bland invandrare, som kommer att kunna slå ner alla upprorsförsök från en inhemska europeiska befolkningen.

   Gillad av 4 personer

 21. Soho skriver:

  Följer Det Goda Samhället och utan tvekan ironiskt nog handlar mycket på bloggen om en ond, obehaglig framtid. Vi som har genomskådat politikerna och deras sätt att runda demokratin, vill något annat än att bara se på när självupptagna, korkade politiker kör landet rakt ner i avgrunden. Men hur långt räcker våra inlägg i debatten? När ska vi tålmodiga lyckas övertyga det sovande folket? Det hade varit väldigt intressant med nyval, men det passade inte det ljugande politikerväldet.
  Såg igår Ann Heberleins genomgång (på Twitter) av dagens 22 ministrars utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet och det understryker precis det Anders Leion tar upp idag. Johansson, Damberg och Wallström, tre skräckexempel på politruker, i avsaknad av bättre förstånd.
  Är det till slut droppen som urholkar stenen? Vi har trots allt en borglig majoritet i Riksdagen, det enda goda det senaste valet förde med sig.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Tyvärr har vi inte en borgerlig majoritet i Riksdagen. Hur du än räknar så hittar du inte 175 borgerliga mandat. Prova gärna själv.

   Gilla

   • Soho skriver:

    Nu handlade det inte om att gilla Heberlein eller inte. Hon ställer frågan hur bra det är för Sverige att våra ministrars främsta meriter är just lojalitet med sitt parti? Jag tror att Sverige behöver fler självständigt tänkande politiker, med relevant utbildning och yrkeserfarenhet för sina uppdrag, säger hon. Garantier kan man önska sig, men maktapparaten kräver konformism till det yttersta, därav resultatet. Jag vill se fler politiker som vågar tänka högt utanför boxen, inte bara följsamma egocentrerade politruker. För detta krävs inte bara relevant utbildning och yrkeserfarenhet utan också mod.

    Gilla

 22. Elof H skriver:

  Populism är att torgföra till synes enkla lösningar men som antingen inte fungerar eller inte går att genomföra.

  Detta är något som just de etablerade partierna är experter på.

  Enkla lösningar som fungerar och går att genomföra är inte populism. Rätt benämning på detta är att ”slakta heliga kor”, och sådant är bara bra!

  Gilla

 23. phnordin skriver:

  Beklämmande höra en begåvad människa som Damberg tala PK -språket med trätunga. ännu tristare blir det när man förstår att ändringen i politisk inriktning som han nu förespråkar med extra polisinsatser varit ett rött skynke i hans tidigare regering. Han avslöjar bara den tidigare regeringens inkompetens.

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Anders, för en mycket träffande och klarspråkig analys! Och speciellt fastnade jag för det allmängiltiga i sjätte stycket från slutet: ”Tänk så oemotståndligt lockande – – -”. Det fångar inte bara in politikerna, utan så många av dagens egocentriska västerlänningar. Ensamvargen måste börja återuppväcka sin flockkänsla och sitt sunda flockberoende. Alltför många av oss i väst har blivit huvudfotingar och hyperindividualister, som inbillar sig att det räcker om man bara tänker på sig själv. Men den ensamme saknar både flockens styrka och flockens sunda förnuft, erfarenhet och klokhet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.