Gästskribent Staffan Wennberg: Har vi råd med Parisavtalet?

Parisavtalet bereddes skyndsamt. Beslut i Riksdagen togs utan större debatt med hänvisning till att många länder redan godkänt avtalet. Ingen tänkte väl på att för de allra flesta länderna var avtalet potentiellt mycket ekonomiskt fördelaktigt.

Alla partier godkände avtalet med enighet, utom SD, som inte hade mycket att invända mot avtalet som sådant, men ansåg att man skulle avvakta krav från Europeiska rådet och Europaparlamentet enligt regeringens tidigare avsikter.

Förutom de enorma kostnaderna för att ställa om vår egen infrastruktur, transportsektorn, vår tunga industri och så vidare kan man fråga sig hur mycket vi den här gången kommer att behöva betala till andra länder för att bevara vår status som humanitär stormakt och att vara en efter vår befolkningsstorlek främsta sponsorerna av FN?

Grunden till avtalet är uppdelning i två grupper av de 197 länderna som undertecknat. De ”rikaste” länderna är i en grupp som kallas Annex II-länderna. De är Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Syd Korea, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA, Österrike plus EU. Vi kan kalla dem de betalande länderna. Övriga 171 länder är mottagare – ett stort antal av dem korrupta diktaturer.

Annex II-länderna ska presentera egna, frivilliga planer hur de ska reducera CO2-utsläppen så de blir utsläppsneutrala till 2050, det vill säga att utsläppen matchas av till exempel tillväxt i skog eller genom internationella insatser. Sverige har som enda land dessutom lagstiftat om en nollnivå för CO2 utsläpp redan 2045, vilket knappast är realistiskt.

Mottagarländerna, däribland Indien och Kina, kan lugnt fortsätta att öka sina utsläpp med 60 procent av tillväxten i BNP, det vill säga att med en ökad BNP på fem procent kan man höja utsläppen med tre procent. Utsläppsökningarna beror på den industriella utvecklingen i dessa länder. För närvarande byggs eller projekteras cirka 3 500 kolkraftverk i världen. Kolkraft är trots allt det snabbaste sättet att ge människor i fattiga länder tillgång till el och bättre levnadsvillkor. Kina bygger 200 nya flygplatser. Maldiverna bygger en ny, längre landningsbana på utfyllnad i havet ovanpå korallrev.

Förhoppningen är att världen totalt sett om ett antal ospecificerade år ska nå en sorts ”peak CO2” och därefter ska även mottagarländerna gradvis minska sina utsläpp.

De betalande länderna inklusive Sverige ska alltså både dra ner på sina utsläpp till nästan noll, investera i ny infrastruktur med betydligt större elberoende och dessutom bidra till mottagarländerna med ett ansenligt belopp för deras omställning.

Eftersom mottagarländerna anser att dessa pengar är en sorts böter för den ekonomiska utveckling som de betalande länderna haft anser de också att de kan använda pengarna lite som de vill. Vi såg lite sådana reaktioner från Katowice i nyhetsrapporteringen när en delegat från Asien hotfullt ropade ”you must pay”.

Vad kostar detta då Sverige i pengar, om vi ska bidra fullt ut till den utvecklingsfond på 100 miljarder dollar årligen, som Parisavtalet innebär? USAs andel skulle ha varit 41 miljarder dollar. President Trump verkar inte ha gillat den potentiella utgiften.

Sveriges andel skulle bli 1,2 miljarder dollar eller cirka elva miljarder kronor – varje år. Ska vi dessutom vara med och täcka in för bortfallet av USAs 41 miljarder dollar skulle vår årliga ”avgift” vara ca 18 miljarder kronor. Det börjar närma sig hela kostnaden för polisväsendet (22 miljarder) eller halva u-hjälpsbudgeten.

Visste våra riksdagsledamöter om att Parisavtalet innebär potentiella årliga utgifter av denna storleksordning – enbart till denna fond?

Det är dessutom troligt att Sverige än en gång blir det enda land som betalar fullt ut. Om man jämför med FNs tidigare etablerade Gröna fond (beslöts 2009 och etablerades 2015) så har ett antal länder sammantaget lovat tio miljarder dollar varav cirka fem betalats in. Vår statsminister framhåller gärna att per invånare har vi bidragit mest till denna fond – med 581 miljoner dollar eller ca 60 dollar per innevånare i Sverige.

Endast Norge är någorlunda i närheten med cirka 50 dollar. De flesta länderna i Europa ligger runt tio dollar och Obama lovade nio dollar per invånare. Han betalade ut motsvarande tre dollar eller en miljard av lovade tre miljarder dollar innan Trump tog över.

Vad betyder då detta för Sverige? Ska vi verkligen betala ut mångmiljardbelopp på rätt lösa grunder till ett system som innebär stora risker för korruption, dålig kontroll och osäker användning. Även om pengarna kom att användas som avsett skulle effekten på netto CO2-utsläpp i världen bli negligerbar.

Var ska pengarna tas? Ska vi avveckla stora delar av SIDAs verksamhet för detta ändamål, eller ska utgifterna komma ovanpå vad som redan är världens generösaste u-hjälpsprogram?

Frågorna är många. Så småningom kräver de svar. Vore det inte bättre om Sverige helt enkelt också lämnar Paris-avtalet och använder tid, energi och pengar till projekt som vi kan ha bättre kontroll på och vi och mottagarländerna kan ha större nytta av?

Staffan Wennberg är tidigare förläggare och marknadsförare samt VD på flera förlag. På senare år aktiv inom Skattebetalarrörelsen internationellt och under året 2014 – 2016 ordförande i World Taxpayers Associations.

99 reaktioner på ”Gästskribent Staffan Wennberg: Har vi råd med Parisavtalet?

 1. Rolf H Carlsson skriver:

  Jättebra att Du lyfter fram konsekvenserna av denna vansinnighetspolitik! Borde inte detta utgöra ett avgörande incitament för att de ansvariga äntligen börjar fråga sig om klimathotet är reellt?
  Hoppas att Du kan få in Din analys i gammelmedia så att politikerna inte bara kan nonchalera frågan. Eller måste vi vänta på att det blir värre – när de delar som ännu krackelerat av välfärdssystemet hamnar i total kris?

  Gillad av 9 personer

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Du har missat att de vill ha det så här. Ett grundläggande fel, eller utelämnande, i vår demokratiska förståelse i Sverige är att vi inte inser att ledarnas incitament inte behöver sammanfalla med befolkningens. Detta är så klart fallet vad gäller klimatet, massinvandring, och allt det andra.

   Gillad av 5 personer

   • Vax skriver:

    Koalitionsregeringen i Italien ställer sig nu bakom den revolutionära gruppen Gula västarna i Frankrike. Landets nationalistiske inrikesminister Matteo Salvini menar att den franske presidenten har gått emot sitt eget folk.

    Han menar att makthavare både i Italien och Frankrike under senare år har blivit ”döva inför behoven hos vanliga medborgare som har hållits utanför de viktigaste besluten som påverkar folket” och att ”ropen som nu ökar i styrka lyder: Låt oss delta!”.
    RT kallar de båda italienska ministrarnas politiska utspel för en ”extraordinär offentlig EU-fejd”.

    Gatans politik hör till den franska kulturen. Situationen är labil och det kan bli farligt för Macron om olika politiska krafter eller facket försöker ta över de gula västarna.

    Och nu höjer Löfvenregeringen dieselskatten igen, trots löften om motsatsen.
    Får vi se några västar på Stockholms gator?

    Gillad av 1 person

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Vad menar Eriksson med detta påstående? Tror han på de själv? Är det ironi? Vem vet?

    Gillad av 1 person

   • S Eriksson skriver:

    Åh. Det var bara något som stod i grundlagen, regeringsformen.
    Men jag förstår också att själva tolkningen eller tillämpningen är den svåra biten.
    Är vi så dumma att vi tror på att allt är väl? Nej.

    Gilla

 2. thojak skriver:

  Bra påpekanden – viktigt att få ut detta.
  Vill inte gå in på detaljer, men det vore nedrans bra att ha i medvetandet, att det handlar om en till intet förpliktigande Överenskommelse (‘agreement’) EJ avtal (‘treaty’).

  Gillad av 9 personer

  • PerH skriver:

   Icke bindande, precis som de 38 punkter migrantfördelar i FN:s Global Compact som svenska ministären bundit sig till att följa,
   Trump gjorde rätt som klev av parisavtalet som inte är bindande, likaså ”Global impact”
   Heder och vördnad.

   Gillad av 12 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Det finns några enkla (förenklade) svar. Lämna Parisavtalet. Börja retirera från klimathotsmyten och börja måna om hanterliga mål för miljön i stället. Satsa på modern kärnkraft. Lämna FN. Backa och hårdbanta EU. Lägg ner SIDA. Ha kvar en mindre budget för katastrofhjälp och visst bistånd till flyktingläger och till ett tufft svenskt återvandringsprogram. Lägg ner Migrationsverket och stäng gränsen. Satsa på teknisk utveckling och välstånd utan befolkningstillväxt och endast liten arbetskraftsinvandring och typ kvotflyktingar. Avveckla det inhemska bidragsindustriella komplexet. Satsa på kärnverksamheterna och på välfärd för de svagaste grupperna av svenska skattebetalare/medborgare.
  Nej, vi har inte råd med klimathotsmyten eller med Parisavtalet eller med FN. Varken ekonomiskt eller intellektuellt och kulturellt. Kejsaren är naken och vi måste lämna denna epok av lögner och desinformation som bara politiker och de mäktigaste och rikaste i västvärlden tjänar på, globalfascisterna. Plus de ”stackars fattiga” småstaterna som skulle översvämmas (eller hur var det nu, har de börjat dränkas ännu?) och som tilldelats ofantliga summor från oss nettobetalare. Det är nog nu.
  Vi har många riktiga och vettiga arbetsuppgifter att ägna tid och pengar åt i stället. Vi behöver politiker som vill ha levande demokrati på riktigt och ett välmående Sverige. Övriga ska avsättas.

  Gillad av 24 personer

  • Elisabeth skriver:

   Skriver under alla dina förslag, Eva. Visst, vi bör måna om hanterliga miljömål istället. Om vi tar oss an bottendöden i Östersjön så kan indier och afrikaner ta sig an sina sop-problem, BanglaDesharna sin stranderosion. Osv, osv. Parisavtalet göder bara korruptionen. Jag tror inte ens att det är en bieffekt, jag tror att det är avsikten. Det är många som vill åt våra pengar.

   Gillad av 5 personer

   • Kalle skriver:

    Den nya religionen är Miljön. Se på miljöpartiet, först humanitär stormakt,vilket vi inte är, nu är miljöförstörelsen, samma som att brinna i helvetet, vilket predikades ut av tidigare religiösa apostlar. Skrämselpropaganda. Det handlar bara om makt, inget annat. Bull Shit alltihopa!!!

    Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Eva Danielsson — Lysande sammanfattat! Om allt detta verkligen genomfördes skulle jag känna ett visst hopp om Sveriges framtid.

   Men för att få tyst på alla onda krafter som vill sabotera de här åtgärderna, krävs det förstås en radikal ändring av opinionen som det är svårt att se ännu.

   Gillad av 4 personer

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Precis, det är på detta vi måste fokusera, och mitt svar är att vi måste avslöja våra ledare och media och visa att de följer en ond ideologi, inte en god, att allt de säger är tvärt om, bakom varje ”god” åtgärd så drabbas 10 oskyldiga genom felanvändning av resurser, felprioriteringar, våldtäkter, flyktingar i läger osv. De skall skämmas för vad de gör.

    Gillad av 8 personer

   • Vax skriver:

    Jag tror inte att det går att få en ändring till stånd utan våldsamma gatudemonstrationer typ gula västarna.
    Osannolikt att sjuklövern har tåga nog att stå emot ett rejält folkuppror. Se hur de viker ner sig för gammelmedia.

    Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Utmärkt reformkatalog. Med ett undantag: varför denna tankemässiga kortslutning när det gäller kärnkraften? Om vi nu är överens om att underkänna den eländiga klimatnojan så borde du (och andra skeptiker) i stället dra slutsatsen att vi kan fortsätta att använda kol, olja och naturgas.

   Det är alltså ologiskt att rekommendera mer kärnkraft. Det gäller i synnerhet för Sveriges vidkommande, eftersom vi i dag har ett stort elöverskott som först måste elimineras innan nya kraftverk kan bli samhällsekonomiskt lönsamma. Den ”normaliseringen” kommer att ta minst ett par decennier. Vad som är 2050 kan vara den optimala energimixen går inte att förutse, som du säkert är medveten om. Och det är för övrigt ingenting som vi eller våra politiker har anledning att lägga sig i; det är upp till marknaden (producenter och användare) att bestämma – givet generella och sakligt välgrundade miljöregler.

   Jag hoppas att du också inser att kärnkraft aldrig har varit och aldrig kommer att bli billigare än huvudkonkurrenten kolkraft. På en fri marknad kostar likvärdiga produkter ständigt ungefär lika mycket. Och en person med din radikalliberala syn kan väl inte gärna förorda subventioner till ett visst energislag?

   Gilla

   • thojak skriver:

    Märklig likhet mellan Dig Åke och (exempelvis) Rockström eller ‘Svamle Snaxelsson’ i sektliknande/religiös ‘övertygelse’ för/mot något. Du mot kärnkraft och de sistnämnda för ‘klimathotet’, inkl. ‘svans’.
    Kol respektive annan fossilt bränsle är alldeles utmärkta, kärnkraften i dess form av gen IV-teknik, framgent V-, VI- osv teknik är/blir fullt ut konkurrenskraftigt vs kol/fossil. Indien, t.ex., provar fn SMR-verk, Ryssland kör redan, ännu prov, IV-gen KKV. En oslagbar fördel med (vissa) typer gen IV-reaktorer är, att dessas bränsle utgörs till stor del av det noviser kallar för ‘utbränt’ kärnbränsle och enbart med den mängd ‘utbränt’ kärnbränsle i svenska lager skulle räcka för att säkerställa hela Europas samlade energibehov under 500+ år och detta till en kostnad om 18 öre/kWh, inkl. 3 öre/kWh i ren vinstmarginal. Smältsaltreaktorer respektive liknande teknik är dessutom 100% befriade från härdsmältrisk. ‘Drömmen’ är naturligtvis, att det inom tid, snarast möjligt, ska gå att behärska fusionstekniken för energiproduktion, men där lär vi få vänta ytterligare ett/annat decennium.

    Gillad av 2 personer

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  I ett samtal med Jordan B Petersson går Björn Lomberg igenom den ekonomiska nyttan av olika positiva åtgärder för att förbättra världsläget, något han utrett på sitt institut med en samling av världens mest framstående ekonomer.

  Vissa åtgärder är mycket lönsamma. För varje satsad dollar får man 60 dollar av nytta och en dollar spenderad på familjeplaneringsprogram för kvinnor ger 120 dollars nytta.

  Det ojämförligen mest slösaktiga mänskligheten kan ägna sig åt, enligt Björn Lomberg, är satsningar på att minska koldioxidutsläppen, där en satsad dollar bara ger fem cents nytta.
  Om mänskligheten årligen satsar 1-2 procent av BNP på minskning av koldioxidutsläpp kommer vi mot slutet av detta århundrade minskat uppvärmningen med en procent. Vi köper lite tid, det är allt. Denna enorma ekonomiska satsning innebär att den uppvärmning vi utan åtgärd skulle ha uppnått år 2100, fördröjs ett år och drabbar inte förrän år 2101.

  Gillad av 13 personer

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Ja, precis, då skall man ändå betänka att Lomborg köper ”konsensus” runt den globala uppvärmningen. Så när man insett detta så måste man ju tänka vidare, denna självklara och massiva felanvändning av resurser, varför genomförs den? Svaret är givet, för det är endast genom dessa storskaliga toppstyrda initiativ som politiker kan styra och ställa och ha en plats runt bordet så de kan parasitera. Vilka lobbyjobb och fina FN-titlar skapades baserat på värmepumparnas enorma effekt i Sverige? Vilken politikers röst stockar sig i gråt över värmepumpar? Ingen så klart, för politikerna är irrelevanta för verklig teknisk utveckling allt som oftast, om det inte är enormt storskaligt.

   Gillad av 4 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Bjørn Lomborg ifrågasatte tidigt såväl klimathoshypotesen liksom andra utsagor om miljöförstöring som han ansåg vara väldigt överdrivna. Så minns jag det. Jag har uppfattat det som att han inte tycker man ska fortsätta käfta om sant eller falskt om klimatet, för att det låser debatten och att man behöver titta på andra globala frågor som man kan göra något av och som det går att kontrollera konsekvenserna av.
    Värmepumparna är ju numera en fantastisk uppvärmningslösning för hushåll i detta kalla land. Borde kuna vara lösningen för inomhustemperaturen i många länder. Gav även fin kyla i somras.

    Gillad av 2 personer

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Jo precis, det verkar som han tidigt ansåg att det var slöseri med tid att angripa ”vetenskapen” och fokuserade på om åtgärderna är effektiva.

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Att ”köpa konsensus”är att sälja sitt själ, sin objektivitet och sin trovärdighet. Han och även Johan Norberg överger den marknadsliberala grundsynen och gör sig medskyldiga till alla de enorma ekonomiska förluster som har blivit följden av FN:s, EU:s och den svenska regeringens klimatsocialism. Och de svenska apologeter som vill försöka ”förstå” deras agerande, t ex Eva Danielsson i gårdagens inlägg, bidrar också – säkert mer obetänksamt än avsiktligt – till att befästa den klimatmytologi de samtidigt påstår sig bekämpa.

    Gillad av 1 person

  • Mats Landén skriver:

   Äpplen och päron kan inte ersätta varandra och bör därför inte jämföras. Om negativa klimatförändringar driver på fattigdomsproblematiken ii utsatta regioner kan inte intensifierad fattigdomsbekämpning ersätta klimatinsatser – man behöver hålla två tankar i huvudet samtidigt och jobba med båda.

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Sverige tänker med hjärtat som alla de goda gör och då blir det så. Hjärnan är liksom avstängd. Varför inte göra en fullständig och oberoende utredning vad resultatet blivit av alla de SIDA medel som Sverige delat ut de senaste 50 åren. Vad har detta betytt för mottagarländerna och för givarna? Vad har hänt i de länder som inte fått något eller väldigt lite. Man skulle till exempel kunna jämföra vad som hänt i Kina och Korea ( som jag antar är mindre mottagare) och i Tanzania, Sydafrika och Kongo ( som jag antar är stora mottagare). Hur har Sverige påverkats? Hur många arbeten och arbetstillfällen har skapats i Sverige och vad har det betytt för den svenska ekonomin och samhället. Vad skulle dessa huvudsakligen begåvade och företagsamma människor gjort i stället?

  En sådan studie vill nog inte landets regering stå för men varför inte en crowfinansiering?

  Gillad av 17 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför skulle ”hjärtat” tänka på ett annat sätt än ”hjärnan”? Vad vill du ha sagt? Att det är acceptabelt att ljuga om sina drivkrafter och motiv?

   Det som är rätt är rätt och det som är fel är fel. Irrationalitet är irrationalitet och ondska är ondska.

   Gillad av 4 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Östman — Exakt. Blir så trött på alla som skyller PK-sektens destruktiva handlingar på att de ”nog ville väl men det blev fel”, typ som vår fd. statsminister, ”vi har varit naiva!”

    Gilla

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Nu är vi där igen, hur mycket ont kan man egentligen skapa och ändå komma undan med att intentionen var god. De flesta svenskar verkar höra till dem som tror på sådana som bara ”råkade” hugga folk i bröstet med kökskniven. Det är som om även kloka människor, som Lennart, vägrar att tro på sina sinnes vittnesbörd. Har du inte läst Patriks äventyr i Afrika, är du inte medveten om hur det står till där? Det behövs alls inga undersökningar, det är bara att lägga ner SIDA. Inget har syftet som våra ledare påstår, syftet är dem själva och deras välstånd. Syftet som uppnås är det rakt motsatta, allt ifrån krig som Bengt Nilsson beskriver i boken ”Sveriges Afrikanska Krig”

   http://www.ethnopress.se/?page_id=328,

   till misslyckade projekt, till pengar som bara försvinner till korruption och i Schweiz banker och så klart till de anställda på SIDA till det allra viktigaste, varför skulle att skänka massa saker till folk ”hjälpa” dem. Endast de själva kan göra det.

   De vill ha det så här och inte fasen är intentionen god, jag umgicks en hel del med folk i FN och mera cyniska människor står ej att finna.

   Gillad av 8 personer

 6. Aurora skriver:

  Det spelar ingen roll längre vad vi skriver under. Pengarna strös helt okontrellerat redan sedan länge. Signifikativt är väl att målet för avtalet är en ’förhoppning’. Det ordet sammanfattar väl Sveriges hela politik. Att de traditionella korrupta regimerna stjäl pengarna till egen ficka är ingen nyhet. Men man kanske ska fundera på begreppet korruption här hemma i beslutsleden.

  Gillad av 4 personer

 7. Ga Ort skriver:

  Enligt senaste forskningsrön värms världshaven upp i en hastighet som motsvarar att mänskligheten smäller av flera atombomber i sekunden under vattnet. 90 procent av den uppvärmning som sker går rakt ner i världshaven. Så småningom kommer effekterna att bli allt mer allvarliga av detta, i form av havsytehöjning mm.
  Vad kostar det oss att blunda för ovedersägliga fakta om uppvärmningen? Ingenting! Vi låter ju KOMMANDE generation fixa problemen! Smarta som vi är struntar vi i framtiden. Bara vi själva får fortsätta vårt egoistiska konsumerande.
  https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/07/global-warming-of-oceans-equivalent-to-an-atomic-bomb-per-second

  Gilla

  • En annan skriver:

   Ständigt detta VI Vi måste, Vi ska, om inte VI…
   Börja med dej själv istället, koppla av dig från nätet och flytta ut i skogen så kan du nog göra skillnad, ta gärna med dej Rockström och Wiman, så kan ni sitta där och känna er goda.
   Blanda inte in mej i eran gruppsykos, tack.

   Gillad av 9 personer

   • Ga Ort skriver:

    Så du menar att forskning av internationellt erkända klimatforskare i dubbelrefererade specialiserade tidskrifter ska bekämpas med personangrepp?

    Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Ok då fattar jag varför snövallarna i min lilla by mitt i Sverige nådde 2,5 meter på sina ställen förra året. Enligt gamlingarna så hade dom inte sett så mycket snö sedan 1950 talet.
   Själv föddes jag 1964, och har ett skapligt minne om vintrarna då, åka mc i skogen görs bäst vid ett litet lagom snötäcke, O enligt mitt minne så var perioden 1988 till slutet 2000 likartat.
   Efter det har vi rullat in i en kallare cykel.
   Till stöd för mitt minne, så finns ju alltid rapporterna om isens utbredning att kika på.
   Och inga atombomber där direkt.

   Gillad av 2 personer

   • Ga Ort skriver:

    Så du tycker att snövallarna i din by smäller högre än vad som händer i de samlade världshaven!
    Ditt svar är ett typsvar, man kommer med någon anekdot om hur det är på EN punkt på jorden. Och detta är det som säger hur klimatet på hela jorden mår.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Försökte skoja lite, men inser ju att skoja med en klimatalarmist är som att äta bacon i en Moske.
    Tämligen opassande tydligen.
    Ber ödmjukt om ursäkt för tåtrampet på ömma fosssingar.
    Ps helt ok att du tror på det, jag GÖR det inte.

    Gillad av 3 personer

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Nja, de saknar båda humor med bara en grupp vill döda dig än så länge, men det kommer kanske.

    Gillad av 1 person

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Precis, tempersturen i haven under Song-dynastin! Är det någon som försökt koka vatten genom att hålla en glödlampa över grytan? Det tar tid.

    Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   ”ovedersägliga fakta”

   Vad baserar du det på? Du menar att det inte finns en enda trovärdig vetenskapsman som har en annan åsikt? Skulle helt allvarligt vara extremt intressant att förstå hur du kommer fram till att det är ”ovedersägliga fakta”.

   Gillad av 1 person

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Hur förhåller du dig till argumentet att vad vi än gör så kommer vi inte att kunna påverka detta mer än marginellt (Guardian är en ljugblaska som dolde systemtiska gängvåldtäkter i årtionden men strunt i det) som diskuteras ovan ala Lomborg? Jag orkar inte heller leta upp det men den studie du referar till har ju redan visats vara felaktig, man har ignorerat flera effekter som kullkastar hela studien. Men strunt samma, vilka konkreta åtgärder vill du se som skall få Kina att sluta bygga alla de tusentals kolkraftverk de planerat om vi för argumentets skull antar att studien är korrekt? Vilken typ av krigföring skall få dem att ändra sig? Mattbombning? Pershingmissiler? Eller du tror att Li Ping kommer att be den miljard kineser som fortfarande är fattiga att bara fortsätta med det?

   Gillad av 4 personer

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Det blev fel i hasten.

    Gilla

  • Anders skriver:

   Har just läst originalartikeln i PNAS som du refererar till. Den räknar med en uppvärmning av världshaven om 0,3 W/m2, dvs lägre än Lennart Bengtsson approximering om 0,5 W/m2 (se nedan). Det resoneras i artikeln om att denna uppvärmning kan ha resulterat i en havsnivåhöjning om knappt 1 cm, dvs helt i linje med Lennart Bengtsson beräkning. The Guardians presentation är synnerligen ohederlig.

   Gillad av 4 personer

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Our error margins are too big now to really weigh in on the precise amount of warming that’s going on in the ocean,” Mr. Keeling said. “We really muffed the error margins.”

   https://www.washingtontimes.com/news/2018/nov/14/scientists-correct-ocean-warming-study-errors/

   Gillad av 1 person

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Det man har gjort är att ta en komplex modell, bland många, och kalibrerat den till ett antal dataset, bland många, på ett av många sätt. Man har sedan extrapolerat bakåt i tiden, mycket längre än vad man har haft data till, ända till 1850-talet och baserar sina resultat på detta. Självklart så har man valt att ignorera den studie som Dandersan länkar till, där man använt Charles Darwins (tror jag) 5000 djuphavnsmätningar av temperaturen i Stilla Havet, eftersom de visar att djuphavet blir kallare idag, inte varmare. Det är ju skrattretande.

   We use the ECCO-GODAE (ECCO version 2) solution (12) to derive the time–mean transport matrix and GFs (GF Reconstruction: OHC and Thermosteric Sea Level). The ECCO-GODAE solution combines a state-of-the-art ocean general circulation model, the MITgcm (45), at a 1°
   horizontal resolution and an adjoint-based assimilation with all available global ocean datasets over the period ranging from 1992 to 2004

   Gillad av 2 personer

 8. Leif Stern skriver:

  Dagens ofattbart naiva socialistiska politik grundar sig på att tidigare regering förbundit sid att vara internationellt ledande i att genomföra FNs Agenda 2030.
  Detta innebär att Sverige har förbundit sig att minska de internationella standardklyftorna och göra världen rikare. Detta göres enklast genom att göra Sverige fattigare genom att sänka alla tecken på välstånd. Detta genomförs genomförs enklast genom att snabbt öka folkmängden och sänka bmp PER CAPITA. Detta projekt har fungerat så väl att följderna nu börjar påverka skattebetalarnas standard då kommunerna måste dra ned verksamheter samtidigt som behoven ökar kraftigt.
  Sannolikt är klimathysterin i svenska massmedia ett sätt att motivera vi måste minska vår standard för att rädda jorden och inte politikens fel.
  Leif Stern

  Gillad av 9 personer

 9. Östrahult skriver:

  Klimatfrågan kan tydligen inte hanteras i ordnade former utan det råder hysteri och guldgrävarstämning. En guldgrävare är Malena Ernman som med hjälp av statstelevisionen duperar oss att tro att hennes dotter talade världens ledare till rätta. Sanningen är att talet hölls i en i stort sett tom lokal och var regisserat av en PR-byrå.

  Sveriges roll i världen är väl i stil med annat liknande agerande, ship to Gaza, OK med korruption om det gynnar FN osv.

  Förutom enorma pengar i form av internationella avgifter kopplade till Parisavtalet så uppstår ännu värre kostnader i Sverige.

  Det klimatpolitiska ramverket säger att Sverige ska vara fossilfritt 2045. I propositionen finns ingen konsekvensanalys värd namnet. Propositionen används nu som tillhygge av olika aktivister som uppenbarligen anser sig ha oinskränkt rätt att förkunna vad detta betyder för var och en. T ex mannen med hästsvansen i Stockholm som gör bilinnehav till en klassfråga, underklassen ska inte ha bil

  Gillad av 5 personer

 10. Henric Ankarcrona skriver:

  Krönikören lever i den gamla föreställningen att vi i Sverige har begränsade resurser.
  Jag vill erinra om att Migrationsverkets budget för 2016 var 12 miljarder kronor. Utfallet blev 73 miljarder kronor enligt verkets officiella årsredovisnig. Drygt 60 miljarder kronor kom fram utan riksdagsbeslut och utan någon offentlig diskussion om alternativ användning. Men det är klart att konsekvenserna framstår som en stor framgång… Kostnader för skola, sjukvård, bostäder, arbetsmarknad, socialtjänst, kriminalitet och växande otrygghet mm behöver vi inte ens fundera på.
  Så skulle vi inte ha råd med en del pengar för att fullfölja Parisavtalet? Det var småaktigt…

  Gillad av 4 personer

 11. Matts Ekman skriver:

  Utmärkt artikel av Staffan W.
  Det är precis detta det handlar om – hur en majoritet av länder lyckas manipulera minoriteten att ge stora bidrag baserat på något slags dåligt samvete eller en godhetsnorm. Och vårt land ska naturligtvis gå främst i ledet.

  Gillad av 3 personer

  • Elof H skriver:

   Anledningen till att de så gärna betalar är att de vet att u-länderna inte skulle vara intresserade av att vara med om det inte fanns pengar att hämta. Då skulle hela narrativet med det ”enorma globala engagemanget” falla och alla klimataktivister skulle bli av med sina välbetalda och behagliga jobb.

   Gillad av 4 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Skriv på alla avtal, godhetsknarka upp varenda korvöre. Kör huvudet in i kaklet, tills fittmössan
  åker ner över axlarna! Malena och Greta visar vägen till Nirvana, vår ÖB gör ett könsbyte och blir sopran inom kastrat sångare facket och håller dom i handen med varma handhjärtan.
  9000 Afghaner sjunger i kören, låten” I want moore” pumpas ut i högtalarna.
  Antje Skriker GUD är död, och piskar en katolsk läderbög i latexdräkt.
  Precis så här sjukt är Sverige och vi dom mer normala, höjer knappt rösten i oron att störa stämningen eller hyckleriet.
  Till det så har vi ingen regering för dom kan inte enas och är rädda att SD kan tjäna på det hur dom än beslutar!
  Till alla styrande och journalister varför valde ni Sverige som verksam bas?

  Gillad av 12 personer

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Din sista fråga är högst relevant! Kanske en bättre åtgärd än att betala migranter att åka hem kan vara att västländerna avsätter en region dit man kan skicka nuvarande etablissemang, det kan vara ett helt ok område med naturresurser, dit skickar vi alla pk-politiker, alla journalister och alla aktivister, och alla migranter som vägrar ge upp sina primitiva kulturer sedan så får de organisera sitt drömsamhälle. De kommer alla att ha åsikter, vi måste fokusera på klimatet, och inte diskriminera! Mycket möten och demonstrationer kommer att ordnas på ön, muslimerna vill ha en moské, och Fi undrar vem fan som glömde fittmössorna. Framemot 6-tiden så börjar det knorra i magen, ingen har fixat mat! Skandal, alla undrar var .. är.. alla .. som .. fixar ..mat. Sen blir det kallt, och alla blir upprörda, vi har perfekt värdegrund! Varför har ingen byggt hus! Sen blir det mörkt..

   Gillad av 7 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Ja lite så tänkte jag, varför ska ett ytterst dugligt folk dras med urkassa ledare?
    Som självutnämnda ser sig som en blandning av världsfrälsare och förebilder,
    När ingen av dom skulle överleva 36 timmar i skogen på det som finns.
    Jag föraktar dom för deras arrogans, arrogans kan vara mycket underhållande
    Om man kan backa det med kompetens som matchar. Men det kan inte pajasarna.
    Mvh Göran.

    Gillad av 2 personer

   • bejji skriver:

    Och flera är på gång!
    I senaste numret av tidskriften ”Fokus” presenteras något hundratal svenska politiker yngre än 33 år – vilka alltså redan nu makthungriga skall syra Sverige framöver. En hel del av dem ännu inte fyllda 25 år.
    Givetvis rör det sig om ungdomspolitiker som aldrig haft (och aldrig behöver komma ha) ett vanligt eller riktigt jobb utan som endast ”arbetat” i sina respektive politiska partiers olika organisationer. En del med föräldrar eller släktingar, som nu är politiker. Deras ideal är förstås Annie, Ebba, Fridolin, Wikström m.fl.

    Men så går det också som det går med detta land! Skulle kännas säkrare med de av svenska MSM-media baktalade ledarna Putin 65+, Xi Jinping 65+ och Trump 70+.

    Gillad av 3 personer

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Jag hade gärna besökt dig i skogen Göran om du lär mig skjuta så tar jag med whisky.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Du är hjärtlig välkommen, håller på att jobba mig in på en skjutbana för tillträde när jag önskar , enklare att kunna komma och gå lite som man vill.
    Kanske kan du lära mig att se verkligheten ur bredare perspektiv med hjälp av lite whiskey.
    Ps Skjuta är enkelt, det svåra är att träffa ;).

    Gilla

 13. Underdog skriver:

  När George HW Bush vid Riomötet 1992 fick klart för sig att hela syftet med mötet var att anta en resolution om att framför allt USA skulle betala för att sanera de miljöproblem som diverse ulandsdiktaturer skapat hemma hos sig själva, lämnade han mötet i avsky. Trumps hållning har stöd i tidigare presidenters agerande.

  Det hindrade dock inte mötet, som ägde rum på ett lyxhotell utanför Rio helt utan insyn från media eller medborgare, från att anta den sk Agenda 2021 som senare utvecklats till Agenda 2030. Den senare har Regering, Riksdag, Landsting, Kommuner, Myndigheter och mängder av privata företag i Sverige ställt sig bakom och lovat att implementera trots att den uttryckligen bygger på att marknadsekonomin skall avskaffas. Parisavtalet är bara en liten pusselbit. I sann totalitär anda kommer vi snart att få veta att enda möjligheten att undvika undergången är att lämna över all makt till…

  Gillad av 9 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Till Ga Ort

  för information

  Med dagens uppvärmningstakt på ca 0.5 Watt/m2 och under antagande av likformig spridning av uppvärmningen kommer havet att värmas upp från 3.5°C till 4.5°C på cirka 1000 år. Motsvarande havsstigning blir ungefär 76 cm till följd av värmeexpansionen.

  Gillad av 14 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Imponerad av din uträkning. Okej Holland behöver massor av makadam under dom närmaste tusen åren. Men vatten upp till dom högsta bergens toppar lär det ju inte räcka till.
   Har du koll på vilken temperatur haven höll under dom varmaste perioderna i historien?
   Skulle vara kul att kunna jämföra med vad klimatalarmisterna påstår.
   Mvh Göran.

   Gilla

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   För 1000 år sedan 1018 så blev Knut den store mitt landområdes kung, han var son till Sven Tveskägg och Sigrid Storråda. Efter honom kom Harde Knut. En del har hänt send dess.

   Gillad av 1 person

  • Ga Ort skriver:

   Hej Lennart! Det är inte den höjningen som är den allvarliga, utan vad all värmen i haven kommer att göra med isarna i främst västra Antarktis. Dessa är instabila och har tidigare visats ha smält bort helt när det varit motsvarande global uppvärmning som idag. Detta motsvarar en havsytehöjning på 6-9 meter. Bara från västra Antarktis. Referens till aktuell forskning:
   https://www.sciencemag.org/news/2018/12/discovery-recent-antarctic-ice-sheet-collapse-raises-fears-new-global-flood

   Gilla

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Du har inte svarat på vad som skall göras åt det? Vad skall vi göra åt att kineserna bygger tusentals kolkraftverk? Och indierna, och indoneserna osv osv. Utan detta svar så är ditt inlägg trams, som att oroa sig över att kometen kommer eller att solen en gång kommer att bli en supernova och utplåna jorden, inklusive alla klimatvänliga människor.
    Som ett barn sitter du och skriker: gööööör nåt. Men jag gissar att du äter kött, reser på semester med flyg, kör bil, har kläder sydda i Kina osv. Det finns ett ord för sådana som du.

    Gilla

 15. Niklas R skriver:

  Socialism fungerar bara så länge som någon annan betalar. Det är vanligtvis den svenska skattebetalaren som är någon.
  Problemet är att Sverige börjar få slut på pengar eftersom utgifterna snabbt överstiger inkomsterna.

  Gillad av 1 person

 16. Kurt Granberg skriver:

  Har alltid undrat vad små önationer som säger sig leva med hotet att översvämmas skulle använda västvärldens generösa bidrag till för att överleva. Om nu haven stiger så mycket som några påstår, hjälper väl inga bidrag hur stora de än är, för att förhindra att dessa öar försvinner i djupet. Kanske det är tänkt att massevakuera?

  Gillad av 1 person

 17. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Staffan Wennberg. Kanske har jag länkat till denna artikel tidigare men jag gör det igen för Trumps kommentar är så rakt på kornet : ” The Paris agreement didn´t work out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want tp pay large sums of money much to Third World Countries ( questionably run ) in order to protect the environment”. ( Han twittrade detta när de franska oroligheterna startade ). Trump är en klarsynt affärsman med sunt förnuft, egenskaper som gör att han politiskt hamnar på den lille skattebetalarens sida. De flesta andra politiker är hans raka motsats. Därför är det som det är. Leve Trump.
  För övrigt anser jag att överbefolkningen är det gigantiska problemet som världen samfällt borde lösa.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-12-08/paris-lockdown-watch-live-hundreds-arrested-tear-gas-deployed-during-fourth-week

  Gillad av 8 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Elisabeth
   — Just det, överbefolkningen. Som svenska makthavare inte verkar ha den minsta susning om.

   Här i Sverige skulle vi haft en bra utveckling med en ungefär konstant folkmängd OM INTE vi hade fått delar av MENA-ländernas övertaliga befolkning dumpade på oss!
   Detta vansinne står våra makthavare och jublar över i media!

   Gillad av 4 personer

   • brrr skriver:

    Tyvärr icke blott svenskar…
    Ledarna i åtminstone Polen och Ungern har länge uppmanat sina befolkningar att skaffa minst tre barn. Och häromdagen gick tydligen Erna Solberg ut och vädjade till norrmännen att skaffa fler barn.
    Antingen har de blivit manipulerade av den globala finansmaffian, och har inte kunskaper att se igenom lögnen, eller så vill de kommande generationers landsmän riktigt illa.

    Gilla

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Denna tanketråd hakar jag inte på, självklart skall vi föda fler barn, annars kommer andra att göra det. Om vi bortser från detta, vilka åtgärder vill ni se?

    Gillad av 1 person

  • Igor skriver:

   ELISABETH: ”För övrigt anser jag att överbefolkningen är det gigantiska problemet som världen samfällt borde lösa.”
   Du har rätt! Är det någon som har räknat på hur mycket jordens temperatur har stigit pga överbefolkningen och allt de konsumerar?

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Sambandet mellan det du kallar överbefolkningen och jordens temperatur är knappast utrett eller går ens att utreda. Temperaturen på jorden har stigit med c:a 1 grad C under de senaste åren.

    ”Överbefolkningen” är ett uttryck för att jorden klarat av att försörja fler människor, helt enkelt.

    Gilla

 18. Oleg skriver:

  Till Lennart Bengtson’s begaran om en utredning om vad som hinder med de pengar som SIDA sprider ut I u-lander. Det korta svaret ar ”Ingenting”. For en ingaende analys av miljardsvinnet med Svenska skattebetalares pengar in om ramen for bistandsverksamheten, las Nils Borje Tallroth’s bok ”Bistand pa villovagar”. Boken i stort sett tegs ihjal av bistandsindustrins foretradare. Tallroth arbetade I over tjugo ar med bistadsfragor inom bl.a. Varldsbanken.

  Werner Gustavsdon, f.d. ”Bistandsarbetare”

  Gillad av 5 personer

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Ingenting vet jag inte, jag var god bekant med en kvinna som jobbade i en juvelerar och klockbutik i Geneve, de hade många bra, men inte så trevliga, afrikanska kunder.

   Gilla

  • S Eriksson skriver:

   Det vore mumma om någon som har stort förtroende och är ärlig kunde titta på det och kanske bevisa något också.
   Det är ett elände att vissa saker tonas ner eller tigs ihjäl.
   Tänker på Anders Kompass. Britt Marie Mattsson. Eller fru Ahlenius. Fler förslag?

   Gilla

 19. Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

  Struntar man i detaljerna i detta och försöker finna analogier så tycker jag att de Sovjetiska 5-års planerna kommer närmast. Vi befinner oss i samma situation som bönderna i Ryssland som får veta att det är av yttersta vikt för Sovjetstatens och alla kamraters överlevnad att vi fokuserar på att odla gurkor de nästa 5 åren. Eller när ordförande Mao ansåg att sparvarna åt för mycket av skörden, då var det av yttersta vikt att ta död på alla sparvar och småfåglar, insåg man inte detta så var man en fiende till staten! För det på toppen så kvittar det, de skall nog äta sig mätta, men för vanligt folk så är det ödesdigert. Man väljer ut något från politikernas håll man kan mäta och ta beslut om, som CO2 idag, i Kina så mätte man exempelvis djupet i plogfårorna, de blev måttet för hur jordbruket klarade sig. Med resultatet att man plogade 2m djupt ibland, sådan är hysterin runt CO2. För de på toppen kvittar det, de bara söker ett instrument genom vilket de kan utöva makt. Sedan får tilltagen de konsekvenser de nu får, vilket endast drabbar vanligt folk. Om vi verkligen lyckas bli icke fossila, genom kärnkraft då, så kan man fråga sig vad konsekvensen blir för Mellanöstern när deras enda inkomstkälla försvinner? Då jäklar får vi se på migranströmmar och terrordåd.

  Gillad av 3 personer

   • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

    Vem är det?

    Gilla

 20. olle reimers skriver:

  Jo , Fredrik Östman , därför vi är utrustade med psykologiska skyddsmekanismer som gör att vi kan låta bli att se det vi inte vill se. Det vet du också. Du känner säkert till begreppet kognitiv dissonans. Sådant som får människor att kalla sådana som kommer med obehagliga fakta för konspirationsteoretiker; t.ex.

  En annan fråga är om denna mekanism ska kallas ondska. För min del vill jag reservera begreppet ondska till handlingar eller ställningstagande som leder till onda konsekvenser när man varit eller borde ha varit medveten om dem.

  Gilla

 21. Mats Landén skriver:

  Kostnaderna för Parisavtalet måste rimligen relateras till vilka risker som är förknippade med att avstå och alternativkostnaderna därför. Den aktuelle Nobelpristagaren Nordhaus modeller gör gällande att det kan vara mera kostnadseffektivt att avvakta med att åtgärda utsläppen tills uppvärmningen når ca 3 grader. Detta förutsätter dock att sambandet utsläpp vs. effekter är en kontinuerlig funktion, vilket inte torde vara fallet. IPCC uppskattar risken för totalförlust av världens korallrev som mycket hög redan vid 1,5-2 graders uppvärmning. Vid totalförlust lär kostnaden för att reversera detta diskontinuerliga samband bli kalkylmässigt oändligt hög, vilket diskvalificerar Nordhaus teori.

  Gilla

  • Dandersan skriver:

   Om korallerna försvinner blir kostnaderna oändliga.
   Därför skall vi inte vänta och se utan rikta in alla medel mot en tveksam CO2 bantning.
   Lite väl alarmistiskt för att passa in i en verklighet där 8 miljarder människor kräver mat och utveckling.
   Lita väl alarmistiskt när temperaturmätningar manipuleras för att bättre stämma med modellerna.
   Väldigt alarmistiskt om man därtill inte ens vet om korallerna mår dåligt av värmen eller ens om de kan leva gott om föroreningar begränsas.

   Gilla

   • Mats Landén skriver:

    Till att börja med kan ett gott råd vara att försöka förstå vad någon annan anför innan man brja kritisera det sagda s att man inte träffar snett. Om du och jag hade träffats öga not öga hade vi både vinnlagt oss om just det som grund för ett vettigt förtroendfullt samtal. Megafonkommunikation på sociala medier ersätter inte effektiv detta.

    Nåväl, korallreven var ett EXEMPEL på där Nordhaus modeller inte stämmer och återställande av dessa när de är borta skulle kosta oändligt mycket (dvs det skulle inte gå). 1-2 miljarder människor är beroende av fiskprotein från haven för sin överlevnad. Korallreven är ”barnkammare” för fisken i haven. Ergo, korallreven är essentiella för livsmedelsförsörjningen apropå din kommentar om 8 miljarder människor. Korallblekning vid Stora barriärrevet har observerats flera år i rad nyligen i samvariation med särskild höga havsvattentemperaturer vilket elder till koralldör. Skeptikerna kan alltid så tvivel men då stick i stäv med den vetenskap som flertalet representerar. Vilka publicerade studier baserar du dina utsagor på och hur många studier rör det sig om i så fall?

    Factfullness är ett bra sätt att förhålla sig till världen. Allt är inte en enda stor konspiration, tro mig.

    Gilla

  • Ulf skriver:

   De här klimatgissningarna har nu pågått sedan 1989. Det är dags att utvärdera dem innan vi spenderar miljarders miljarder. Är dagens prognoser lika usla som 1989 så kan vi konstatera att föreslagna åtgärder är absurda. Inget tyder på att dagens prognoser är vassare än för 30 år sedan så därför är det alls inte sannolikt med någon större uppvärmning. Skulle uppvärmningen ske så är det knappast sannolikt att IPCC har rätt om korallreven. Men som sagt en begäran om utvärdering av IPCC:s prognoser genom tiderna vore på plats innan man går vidare med denna vansinniga fond.

   Gilla

   • Mats Landén skriver:

    Nu är det ju så att fysiska observationer av temperaturer över tid bekräftar att medeltemperaturen på jorden faktiskt HAR ökat mer än en grad sedan förindustriell tid. Till det behövs inga modeller eller prognoser från IPCC. Jag utgår ifrån att du har läst IPCCs senaste rapport från i oktober, baserad på 6000 referentgranskade publikationer, eftersom du invänder mot den. Om inte skulle jag rekommendera dig att åtminstone läsa Summary for policymakers på drygt 20 sidor. Det har jag gjort.

    Vidare har datorkapaciteten mångdubblats på 30 år. Alltså kan förfinade modeller både definieras och simuleras/beräknas väsentligt bättre än då.

    Jag rekommenderar faktabaserad kunskap framför subjektivt tyckande.

    Gillad av 1 person

 22. Ulf skriver:

  30 år efter Berlinmuren är alltså världen redo att påbörja nya gigantiska planekonomiska experiment. Detta baserat på en vetenskap som under 30 år haft tvärfel i sina bedömningar. Se artikel om forskningsläget strax innan bildandet av IPCC https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0
  Inget av detta har ens kommit i närheten av verkligheten.

  Inom alla andra område hade dessa prognostiserar varit totalt diskvalificerade att uttala sig efter att haft så här kolossalt fel.
  Men inte inom detta område nej istället återkommer man med en ännu mer absurd framtidsprognos som media återigen sväljer med hull och hår.
  Detta är det värsta jag upplevt sedan 1970 talet när Sverige stödde en massa kommunistiska mördarregimer.

  Gillad av 2 personer

 23. S Eriksson skriver:

  Man kan få för sig att Parisavtalet är stora planer och visioner som kanske inte går att genomföra utan stora utmaningar det här landet harförmodligen nog med sådana ändå. Tanken är nog bra men enligt vissa så spelar det ingen roll om så hela Sverige läggs ner, koldioxidutsläppen i världen ökar ändå.
  När det är så stora och omfattande planer och förändringar så måste det väl ha diskuterats igenom noga, gärna öppet och båda sidorna måste få lägga fram sina argument.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.