Socialsekreterarstatens tänkande sitter djupare än du tror

Patrik Engellau

På Dan Eliassons tid som rikspolischef försökte jag förklara Dan Eliasson. Min förklaring utgick ifrån Thomas Hobbes teori om Leviatan. Tesen är att staten, till medborgarnas frid och fromma, måste göra sig till ett eldsprutande, bepansrat monster som skaffar sig monopol på våldet så att ingen för vanliga medborgare hotfull kriminalitet törs etablera sig. Leviatan är polisen. Själva poängen hos Hobbes är att polisen måste vara desto våldsammare och grymmare ju värre buset artar sig.

Min förklaring började med att den svenska staten fram till för sextio, sjuttio år sedan var en Leviatan-stat även om den, eftersom buset var relativt fogligt, kunde uppträda i gestalt av konstaplarna Kling och Klang. Sedan fortsatte förklaringen med att en ny sorts stat, med helt andra synsätt och värderingar, därefter vuxit sig stark och som en gökunge gjort sig till herre i boet, nämligen socialsekreterarstaten eller det PK-inspirerade välfärdsindustriella komplexet eller vad du väljer att kalla det.

Gradvis har socialsekreterarstaten tagit kommandot över Leviatan, skickat honom på värdegrundskurs och tränat honom i genus- och hållbarhetstänkande. Poliser, särskilt poliser som gjort eller aspirerar på att göra karriär, tänker numera som socialsekreterare.

Det var särskilt tydligt hos rikspolischefen Dan Eliasson som ville bekämpa brottsligheten genom att grilla korv med de kriminella – ungefär samma tankefigur som värstingseglingar till Västindien – och genom att offentligt ömka sådana som mördaren vid IKEA i Västerås.

Många tror att Dan Eliassons föreställningar var ett individuellt drag och att polisen skulle börja fungera bättre om kåren fick en annan chef. Det är en samhällsteori så god som någon. Men till skillnad från andra samhällsteorier kunde denna utsättas för ett empiriskt experiment, nämligen i form av utbyte av rikspolischef och jämförelse av utfall. Detta experiment inleddes för elva månader sedan och det är nu dags att börja dra slutsatser.

Den stora frågan är alltså huruvida polisens misslyckanden under Dan Eliassons chefskap berodde på Dan Eliasson själv eller på något större som Dan Eliasson inte rådde på. (På liknande vis skulle man ha kunnat fråga sig om den svenska skolans problem berodde på Jan Björklund, som under alliansregeringen var en misslyckad utbildningsminister i åtta år. Även där gjordes experimentet med utbyte av person. Gustav Fridolin har inte heller lyckats med något under fyra år så i det fallet ligger slutsatsen nära till hands att skolans problem är större än någon normalpolitiker klarar av.)

Den nye rikspolischefen heter Anders Thornberg och framträdde nyligen i teveprogrammet Agenda. Han sa, så tydligt man kan begära, att polisen inte klarar av kampen mot brottsligheten i utsatta områden. Polisen behövde hjälp av alla samhällets resurser: ”Vi gör så gott vi kan, mina medarbetare går på knäna… vi måste samordna alla samhällets resurser”.

Då knyter programledaren Anders Holmberg snabbt ihop säcken och påpekar att det lät precis likadant under företrädaren Dan Eliasson: ”Så här har det ju låtit i flera år, så här har det ju låtit från din företrädare också – hjälp oss! – sa han vid en mycket uppmärksammad presskonferens. Så här har det låtit hela tiden att hela samhället måste hjälpa till”.

”Det måste få konsekvenser om man är tio, elva, tolv år och begår brott”, säger rikspolischefen. ”Vadå för konsekvenser?” frågar programledaren. ”Ja, det är väl vård i så fall”, svarar rikspolischefen och ser maktlös ut.

Han kan inte tro på det där själv, reflekterar jag. Rikspolischefen tvår sina händer och förklarar att saken inte ligger på hans bord. ”Jag kommer från en brottsbekämpande myndighet”, slår han ifrån sig, ”socialtjänsten och andra får väl titta på de frågorna”. Jag längtar efter ledare om inte säger att problem är någon annans ansvar.

Den trista slutsats jag anser att medborgarna bör dra är att våra nationella ledare inte har de mentala förutsättningarna att lyckas med sitt uppdrag och det gäller inte bara skolan och kriminaliteten i utsatta områden utan, i större eller mindre utsträckning, hela den offentliga sektorn. Med bristande mentala förutsättningar menar jag inte att de skulle vara otillräckligt intelligenta utan att de styrs av värderingar och tänkesätt som står i vägen för den nydaning som skulle behövas. Närmare bestämt ser vi nu konsekvenserna av att socialsekreterarstaten med sin PK-istiska ideologi, under politikerväldets uppmuntran, under många decennier lyckats infiltrera Leviatan och urholka hans ursprungligen rättänkande hjärna.

Det hjälper inte att byta ut resultatlösa ämbetsinnehavare mot andra som tänker likadant eftersom problemen orsakas just av deras skadliga förvirrelser.

Enda trösten för dig, läsare, är att jag är mer pessimistisk än de flesta och att jag, om ödet behagar, förhoppningsvis har fel.

61 reaktioner på ”Socialsekreterarstatens tänkande sitter djupare än du tror

 1. S Eriksson skriver:

  Även Eliasson lär ha sagt – Hjälp oss, hjälp oss.
  Det tillsammans med Löfvens uttalande om att Sverige har varit naiva torde vara ett inte godkänt betyg för en humanitär låtsasstormakt.

  Gillad av 4 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Men alla skall trivas. – Visst finns det uppgifter för gullande socialtanter även under denna beskrivna ordning med uppgift att försöka återanpassa oförsäkringsbara så att de kan släppas ut från de bevakade enklaver de förpassats till.

  De rätta incitamenten för brottsminimering får man, om garanterna lastas med rättsordningens och kriminalitetens totala kostnader i proportion till vad deras klienter förorsakar, medan skattemedel ägnade ändamålet kanaliseras som hjälp med försäkringskostnaderna till dem vi känner gemenskap med.

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Ett system som fungerar även för minderåriga. – När de är oförsäkringsbara, har de utegångsförbud och bryter de mot detta, blir det anstalt och uppför de sig illa där, blir det en otrivsammare kallare anstalt med sämre mat. – De är inte egentligen fängslade så länge de kan klättra tillbaka mot friheten genom att ändra sitt beteende.

  Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Varför behandlas socialismen under sitt eget namn när dess förmenta fördelas omtalas, men under en massa påhittade eller avledda termer som ”socialsekreterarstaten” när man beskriver någon av dess utomordentligt många och svåra nackdelar?

  Gillad av 5 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Språk och formspråk var viktiga både för nationalsocialismen i Tredje riket och socialismen i SSSR, men varken Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen var några socialsekreterarstater. Den sociala kontrollen och ingenjörskonsten var dock utbyggd. Ju mer utopiska ideologierna är, desto mer förljugna tenderar de att vara och större anspråk på undersåtarna har de. Även i vår tids gränslösa, kravlösa, ”liberala” tillvaro, finns det anspråk på undersåtarna, men förtrycket och utslagningsmetoderna förlitar sig på andra mekanismer än polisstaten.

   Gillad av 6 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Den underliggande och underbyggande premissen, att statens tidigare verkan har orsakat alla problem och att den moderna statens nya verkan indirekt, genom att inte längre utöva det dåliga inflytandet, skall säkerställa att problemen försvinner av sig själva är densamma. Detta är socialismen. Det fanns nog socialsekreterare i Tredje riket och Sovjetunionen, politiska kommissarier i Sverige och i tredje riket, Gestapo i Sovjetunionen och Sverige. Detta är socialismen.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   ”Fördelar” antar jag du menar.

   Tydligare uttryckt; i din anda, ”den av socialismen med nödvändighet frambringade socialsekreterarstaten”.

   Gilla

 5. Eva Danielsson skriver:

  Feltänkandet tog väl fart med föräldrars abdikation från fostrarrollen under flummets årtionde, sjuttiotalet, med velourpappor osv. Missuppfattningen att man inte kan vara kärleksfull och samtidigt sätta gränser och ställa krav. Detta sammanföll (olyckligtvis) med utbyggnaden av daghem, så man kunde abdikera fullt ut. I förskolan och skolan behöver lärarna, ännu tydligare än föräldrar, vara ledare med auktoritet, men flumtänkandet spreds som ebola även där på den här tiden. Elever skulle lära sig det de kände för och ”forska” redan som sjuåringar. Och vid bråk vädjar (!) lärare om att pojkarna ska sluta. Föräldrar projicerar sin egen hjälplöshet på lärarna och tycker att förskola och skola ska fostra deras barn, men är (med rätta) missnöjda med resultatet. Liksom med kunskapsresultatet.
  Fängelsestraff blev kriminalvård. Barnavårdsnämnden blev socialsekreterare (ska de bara föra anteckningar, tro?). Försvaret blev ett särintresse (för vem undrar jag?).
  Ingenting fick benämnas med gamla begrepp från och med den här tiden. Ifall någon kunde tänkas ta illa upp. Vi kommer ihåg n-boll eller städerska osv, allt som döptes om.
  Men varken barnuppfostran eller brottsbeivrande fungerar om inte auktoriteter och utsedda tjänstemän förmår vara tydligt gränssättande. Förmår ge anvisningar, grymta, hejda och vara brutala när det behövs. Axla den ledarroll som man faktiskt har.
  Det är inte att vara en god förälder att låta barn bli otrevliga (och osäkra) för att de inte styrs upp.
  Det är inte att vara en bra lärare att inte bjuda på sina kunskaper och inte kunna se till att eleverna får arbetsro.
  Det är inte ”god” politik att prioritera utländska ”gäster” i stället för de egna skattebetalarna.
  Det är inte ett ”humant” samhälle när man låter brottslingar och våld ta över. Oavsett etnicitet.
  Socialsekreterartänkandet kan ju vara en reaktion på ett tidigare mer auktoritärt samhälle. Som förstärks av njutningen i att få vara snäll och generös och slippa känna sig elak och snål. Vi har ju haft marginaler för det. Det här gled iväg till att känna sig lite förmer – snällare och mer human och mer generös och duktig – än vad man är i andra (stackars) länder. Fåfänga och arrogant godhet.
  Men det är ju att vara dum, dummare, dummast att inte ändra sig när situationen förändras.

  Gillad av 16 personer

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Nej, nej och åter nej Eva. Vårt problem är att vi själva är indoktrinerade, du ger ett exempel ovan, som så ofta också på dessa sidor, du avslutar med dum, dummare och dummast och tänker därmed precis som en svensk socialsekreterare, du kan inte erkänna att några vill ha det så här. De kan vara dumma samtidigt men att bara vara dum saknar riktning, och vårt samhälle har haft en riktning länge, allt går ju på samma håll! Så länge vi inte accepterar och inser att vissa verkligen vill ha det så här så löses detta aldrig, så länge som vi söker goda, men dumma, drivkrafter hos de som styr så bryter vi aldrig detta.

   Gillad av 6 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Till Dags…m m
    Jag lade till ett stycke direkt efteråt nedan, när jag vid genomläsningen såg att det inte blev tydligt att det är hur vi vanliga medelklassare indoktrinerats till att tänka, som jag försökte beskriva. Att de styrande vill ha det nuvarande eländet och även är beredda på lite extra elände som något acceptabelt, är ju uppenbart. De är inte dumma utan gör exakt det de tänkt och vill, enligt plan. Men vanligt folk som bara lever sina liv och tittar på SVT och läser DN är fördummade,( inte dumma eg förstås) och vågar inte ens läsa alternativa media utan fortsätter socialsekreterartänket. Det är bara några år sedan jag själv vaknade pö om pö och började läsa alternativa sajter och började se det socialistiskt totalitära i alla partier och i hela samhällsapparaten. Fredrik Reinfeldt pratade om öppna hjärtan 2014, men hade dessförinnan öppnat mina ögon för vad även hans parti gick för, när han slöt överenskommelsen om fri migration med MP 2011. Ondskan finns överallt men mest i maktens boningar.

    Gillad av 10 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Just det med riktningen är avsevärt. Riktning är rationalitet.

    Mycket av det socialstaten gör saknar riktning, det är irrationellt. Men det finns en överordnad riktning, en rationalitet. Och riktningen är ond, det är en ond rationalitet, en illvilja.

    Gillad av 4 personer

 6. Aurora skriver:

  Att polis och andra myndigheten förlorat kontrollen över buset beror på att landet de senaste årtionena invaderats av männuskor som bär med sig ett helt nytt våldskapital än det svenska och dessutom saknar all respekt för det svenska samhället (som så vänligt tagit emot och försörjer dem). Våra myndiheter är inte rustade, varken befogenhetsmässigt eller ideologiskt, för effektiv bekämpning av det nya läget. Man vågar inte erkänna att 12-åringar är fullfjädrade brottslingar och redan oemottagliga för hjälp. Vi pratar om polisens våldsmonopol men det som kommer att krävas är inte befolkningen och politiken inte redo för.

  Gillad av 10 personer

  • PerH skriver:

   Lillbuset på bibliotek i Kista är högljudda, personal ringde väktare som uppmanade ungdomarna (påstådda 12 år, eller mer) att lämna läsandets högborg.
   På Facebook delas just nu en tråd vitalt, upprördheten är stor, tillkallade ordningsvakter hatas och anses vara rasistiska då de gör sitt jobb, väktarna mötte obstruktion som eskalerar till handgriplig avvisning.
   Detta filmas av åskådare och lägges ut som bevis på ordningsmaktens övervåld.
   Det som jag ser är hur det käftas emot givna order, lämna lokalen!

   Gillad av 6 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Måste bara lägga till direkt att bakom den här dumdryga flumattityden, socialsekreterartänkandet, finns onda krafter som vill ha det så här, för egen vinning, för den egna maktens skull. Som vill ha ett stökigt och otryggt samhälle för att bana väg för att folk ska acceptera mer styrning och inskränkningar i yttrandefrihet och demokrati. De som driver på för totalitarism har inga problem själva med att använda hårda nypor. Men de gör det inte i något gott syfte.

  Gillad av 10 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Eva Danielsson — Utmärkt, och jag vill bara lägga till att det finns en ideologisk, närmast religiös, dimension som driver det hela.
   Många ser bara makten och de eventuella pengarna, men dessutom har vi människan som social varelse med starka behov av mening i livet.

   Kristendomens förlorade grepp om själarna har lämnat dörren öppen för att ersättas med den pseudo-religiösa sekt vi kallar ”PK-ismen”, och som med en vagt vänsterinfluerad retorik förgiftar allt den kommer i beröring med.
   Detta vanvett predikas numera från högsta ort i vårt land, så som en ”feministisk utrikespolitik” med mera i samma stil. En sekt-mentalitet.

   Gillad av 3 personer

 8. Östrahult skriver:

  Knarkekonomin är en viktig faktor i den omfattande kriminaliteten. Om det inte går att påverka utbudssidan, vilket verkar vara fallet så måste man angripa efterfrågesidan. Antingen genom mycket hårdare agerande mot kulturmänniskor, finanselit, överklassungdomar och andra som köper knark. Eller, om det känns osmakligt så återstår bara att släppa knarket fritt

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   En framtida lösning för ett drogfritt samhälle består i fri tillgång till drogerna men att det inte skall fungera att droga sig: ”Elektroniska hundnosar” göra det offentliga rummet oframkomligt för dem som luktar fel.

   Gilla

 9. Åke Eriksson skriver:

  I början av 1900-talet fanns det åtskilligt med repression i samhället. Men även disciplin och mer skarpt efterlevd moral. Efterkrigsgenerationer reagerade mot detta. Man ville att individen skulle stå helt fri. Fri från alla former av förtryck, som man tyckte sig se. Människan beskrevs som ett oskrivet blad. Där vad som helst kunde skrivas in. Vi fick vår fria uppfostran. Där ett uppsugande av tidigare generationers erfarenhet, gärna fick beteckningen indoktrinering.
  Nu ifrågasattes alla auktoriteter. Särskilt av det unga gardet. Det var först i skolan utförsbacken tog fart. Läraryrkets status föll långsamt mot dagens nollpunkt. Och barnen tog över i salen. Till det kom den sexuella revolutionen, med P-pillret som vägröjare. Världen avkoloniserades. Fattighjälp och ulandsproblematik hamnade på var mans bord. I alla former av repression och försvar såg man något ont. Ett tag kallades även svensk militär för mördare. Och i polisen såg man en uniformerad fiende. Så långt slog pendeln ut i den stora frihetens namn. En frihet som idag representeras av den intervenerande socialsekreteraren. Naturligtvis var inte äldre tider helt bra. Men det gör inte automatiskt ny tider bättre. Tänk om människan kunnat leva i tusen år. Och haft förmåga att ständigt återkoppla sina erfarenheter. Till mer nya situationer. Vilka klokskap skulle hon inte då uppvisa och besitta. I dag har Leviatan glömt av. Mänskligt mer uthålliga erfarenheter har gått förlorade. Vi prisar rentav unga politiker, utan någon erfarenhet alls, av livet utanför politikens område. Utsikterna att hantera en ökad samhällsproblematik ser inte särskilt ljusa ut.
  Det lär bli en rejäl uppförsbacke, när människor måste återupptäcka äldre tiders erfarenheter. Att en stark Leviantia krävs som en skyddande vågbrytare när havet stormar. Så vi får lugn och ro i hamnen.

  Gillad av 4 personer

 10. Jan Andersson skriver:

  Det blir för varje dag allt jobbigare att försöka hitta öppna vägar i Sverige. Det verkar som de makthavare vi har nu gör en kraftsamling för att hitta på så många fullständigt vansinniga kontraproduktiva nya lagar och bestämmelser som möjligt.

  Vårt näringsliv som vi alla är helt beroende av, vare sig man vill eller inte, står redan med ena benet utomlands, snart med båda. Morsning och good bye.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   Ja, om du med ”näringsliv” avser den fysiska tillverkningsindustrin. Tänker du däremot på finansmaffians olika grenar, så vore det knappast någon katastrof om vi blev kvitt dem, tvärtom.

   Gilla

 11. uppstigersolen skriver:

  I dagens SvD så skriver Maria Ludvigsson om två MENA-figurer som Sverige har ”utvisat” men som hållit sig kvar i minst tio år och under den tiden fått ett brotts CV längre än vägen mellan Haparanda och Ystad. Sverige har inte lyckats att utvisa dem utan släppt ut dem på gatorna gång på gång med ett, Lycka till vi ses snart igen. Hur i h—-e kan vi vara så mjäkiga? Vad tycker jag att vi ska göra? Det snällaste jag kan komma på är båttransport till Israels territorialgräns samt kasta dem i vattnet tillsammans med liten gummibåt. Det elakaste jag kan komma på skriver jag inte här utan ni får fundera själva.

  Gillad av 6 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Hon tycker att utvisningar måste effektueras. Punkt. Det är svårt men inte olösligt. Och vi, ja det är vi svenskar som också vill lösa problemet. Än så länge är vi i minoritet i Sverige men mitt hopp står till att fler får sina döttrar våldtagna, gamla mamma rånad och bilen uppbränd. Då trillar polletten ner.

    Gilla

 12. Den Sista Karolinen skriver:

  Patrik har enligt mig rätt helt och hållet.
  Tillägg: det är exempelvis sedan många år tillbaka fint och prestighöjande att vara liberal mot homosexualitet. Den man som vågar yttra att han anser att det är obehagligt det minsta med homosexualitet, betraktas som trångsynt snudd på efterbliven.
  Pendeln har m a o slagit tillbaka stenhårt. Från diagnosklassande till uppmuntande. Detta är sjukt. Därmed INTE sagt att homosexualitet ska förbjudas igen.
  Men detta ligger i linjen att allt som ÄR naturligt och framåtskridande ska misstänkliggöras och skandaliseras. Att vara bög är helt enkelt också bra för karriären, när det borde vara en helt oviktig privatsak.

  Gillad av 3 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Så länge myndigheterna är politiserade, och känslostyrda så lär saker och ting inte bli värst mycket bättre! Absolut inget fel med känslor, men dom ska banne mig inte diktera villkoren hos myndigheterna! Det ska lagarna göra och dessa SKA följas av samtliga anställda.
  Att polisen inte klarar jobbet är som jag ser det bara en politiskt fråga, genom att vara släpphänt med riktiga brottslingar, så spär man inte på” rasismen”. BRÅ följer samma doktrin, likaså domstolarna!
  Att döma hårda straff går alldeles utmärkt om det är en vanlig person som drabbas.
  Men straffrabbater och socioekonomiska faktorer används som förmildrande omständigheter för att inte förstöra bilden av det nya fina multikulturella Sverige.
  Ta omgående bort politikernas inflytande hos myndigheterna och prioritera den tunga brottsligheten så är det en god början

  Gillad av 2 personer

 14. Aha skriver:

  Etablissemangets mesighet är en del i den humanitära stormakten, att vara snäll mot alla även mot onda människor såsom livstilskriminella. Prestigeförlusten i det internationella samfundet skulle vara enorm om Sverige gick över till hårda tag. I stort sett behövs det en revolution för att det ska ske. Alltså kommer gettokriminaliteten, den svåra fientliga samhällskriminaliteten, att sakta växa till sig. No go zoner blir alltmer no go zoner även för icke poliser. Jag kan också tänka mig att svenska pojkar sedan årtal tillbaka håller ett vaksamt öga på omgivningen när de befinner sig i perifera områden. Ett gettogäng på utflykt och man ligger illa till.

  Någon drastisk lösning à la Indonesiens Dutertes är alltså inte att tänka på. Omsatt till svenska förhållanden skulle dock en sådan tuff lösning kunna bygga på långtidsinkapacitering av livsstilskriminella med fängelsevistelsen i lågkostnadsländer. Det som borde prövas är indragning av bidrag, vräkning samt om möjligt utvisning av hela familjer när deras telningar utövar sin ondska. Men prognosen blir ändå för nästa decennium;
  – en sakta förvärrad brottssituation betingat av fortsatt brist på kraftfulla motåtgärder och på fortsatt hög invandring.

  Till stora delar väljer folk att rösta på sådan utveckling. Det är deprimerande.

  Gillad av 5 personer

 15. Lars-Olof Svensson skriver:

  Ett exempel på socialsekreterarstaten får man i dagens SVD där det finns ett upprop från 500 undertecknare till stöd för afghaner som inte fått PUT. Den gemensamma nämnaren är att så gott som alla är offentliganställda med en väldig övervikt av psykologer, socialsekreterare och läkare och vidare en hel del familjehem. Dvs, alla lever på afghanerna, mer eller mindre.

  Gillad av 10 personer

 16. Dandersan skriver:

  I radion hör jag att ett räddningsfartyg på Medelhavet inte fått tillstånd att komma till hamn med de räddade.
  De befarar att deras räddningsinsats blir till en katastrof för de räddade.
  Redan för Jul lyckades de rädda många utanför Libyens kust.

  Detta visar på samhällets problem.
  Media ser det som en katastrof att båten inte är välkommen till Europa.

  Kanske saknar de förmåga till nyktert tänkande. I så fall är det kollektiv rus-avvänjning som krävs!

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Som vanligt har man bland de som sitter på fartyget tagit med några snyftisar för att väcka medlidande. En nyfödd samt två sexåringar. Dessa åker säkert gratis eftersom de väcker moderskänslorna hos ”de Goda”.

   Gillad av 4 personer

   • Kulturisten skriver:

    Och bland afrikanerna en ung man från Mellanöstern som täcker ansiktet med ena handen då kameran zoomar in på honom.

    Gilla

 17. Underdog skriver:

  Problemet är att varken polischefen, politikerna, socialstyrelsen, medierna, eller de som skriver här för den delen (inklusive undertecknad) har en aning om vilka åtgärder som skulle kunna vara effektiva för att vända utvecklingen. Det gör det hela futilt. Repression kan fungera i vissa fall och på vissa ställen, men att vi inom det svenska samhället skulle kunna bygga upp en ordningsmakt som klarar att hålla buset under kontroll är en utopi. Efter att GP redovisat den deprimerande utvecklingen i Göteborgs utsatta områden under de tre senaste åren uttalar Göteborgs polischef trosvisst att han är säker på att vi har vänt det här om 20 år. Hur det skall gå till är oklart, men om 20 år sitter han på åskådarplats så han lär inte behöva stå till svars för att prognosen slog fel.

  För cirka 30 år sedan skrev Göteborgs och Malmös starka sossar Johansson och Reepalu en debattartikel i vilken de menade att en fortsatt tillämpning av principen att de som kommer hit och får asyl får bosätta sig var de vill, skulle komma att leda till utveckling av ghetton i Sverige. Reaktionen från deras partikamrater, medier i allmänhet och även politiska motståndare, myndighetspersoner och andra var ett samfällt: ”Men hur uttrycker ni er”? Deras prognos har visat sig korrekt. Men ännu har de som fattar besluten inget lärt. Eländet lär fortsätta.

  För att ändå ge polisen lite rättvisa skall man nog minnas det s k ”Reva-projektet” som polisen ville driva för att få kontroll över vilka som fanns i landet och kunna utvisa dem som inte hade rätt att.vara här. När det blev känt fick polisen på tafsen av bl a sina uppdragsgivare, politikerna, som menade att så får man inte göra för det är rasism. Kanske inte så konstigt att det saknats initiativ från polisen sedan dess.

  Gillad av 6 personer

  • Overlord skriver:

   ”Problemet är att [ingen] har en aning om vilka åtgärder som skulle kunna vara effektiva för att vända utvecklingen.”

   Utan brottslingar ingen brottslighet.

   Lägg dina mentala spärrar på hyllan och läs den meningen om och om igen tills polletten trillar ner.

   Gillad av 7 personer

  • S Eriksson skriver:

   Underdog.
   Jag tror att polisen gör som cheferna säger till dem att göra. Sedan är det kanske en annan sak vem som väljer eller utser cheferna.
   En fundering, kan det vara så att särskilt utsatta områden är målet med politiken? Jag tycker att det verkar konstigt, men det skulle kunna förklara varför det inte görs så mycket för att göra dem bra. Förklara gärna.

   Gilla

 18. Bo Svensson skriver:

  I heden tid fanns det inget våldsmonopol men normalt fungerade det ändå. – Man fick välja mellan att ge fullgod kompensation till de förorättade eller att förklaras fredlös när man begått något våldsdåd och ens släktingar fick ställa upp när man inte klarade boten själv.


  Detta är ju en perfekt liberal ordning för efterföljd där man eftersträvar minimal makt för statlig myndighetsutövning. – Men garanten får ju då normalt bli ett försäkringsbolag och det finns ju alternativ till fredlöshet att välja bland.

  Med skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning, blir det som förut hur man sköter sin uppgift som avgör hur medel tilldelas organ verksamma med brottsbekämpning och skillnaden är bara, att besluten tas av dem som jobbat ihop pengarna.  Visst finns det uppgifter för socialtanter även under denna beskrivna ordning med uppgift att försöka återanpassa oförsäkringsbara så att de kan släppas ut från de bevakade enklaver de förpassats till. – Alla skall trivas.

  
De rätta incitamenten för brottsminimering får man, om garanterna lastas med rättsordningens och kriminalitetens totala kostnader i proportion till vad deras klienter förorsakar, medan skattemedel ägnade ändamålet kanaliseras som hjälp med försäkringskostnaderna till dem vi känner gemenskap med.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Först när denna ordning är på plats, kan man börja dra ner på bidragsflödet åt dem som inte skall vara här. – När det blir tillräckligt kallt och eländigt, vänder flödet av obehövda i rätt riktning.

   Gilla

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Vill du, och andra av de mer besuttna i samhället ha ledare som har rätt mentala förutsättningar?

  Jag kan snabbt och lätt skissera en plan för hur man återtar kontrollen över de sektorer där invandrade brottslingar nu styr – men skulle du öppet och ärligt förorda att svensk polis skall (inte får – skall) skjuta verkanseld mot stenkastare eller när folk försöker frita gripna?

  Skulle du våga säga rakt ut, offentligt: ”Svensk polis skall skjuta angripare!”?

  Med tanke på hur de flesta röstar, är nog svaret nej.

  Hur var det nu vaktprovet såg ut, förr om åren? Klarar du inte att skjuta en inkräktare, får du inte vara vakt. Var det inte så?

  Fängelse, när sådan grym hantering är påkallad, behöver inte kosta över hundralappen per fånge och dygn, allt inräknat.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   En enorm besparingspotential inom ”kriminalvården” består i att erbjuda de dömda valet mellan inlåsning ”på vatten och bröd” a 50kr/dygn eller rådande standard, varvid tiden man betar av sitt straff på, differentieras så, att flertalet väljer den billigare varianten.

   Därmed inget sagt om påföljdernas nivå som, där normalitet råder, avpassas så att det lönar sig bättre att vara konstruktiv, vänlig och redlig. – Än destruktiv, grym och kriminell.

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Jag såg något program om nåt gammalt fängelse i Sverige där vatten och bröd gällde på riktigt. Eftersom de som hamnade där inte var några välnärda personer innebar det att det gick att överleva ungefär ett år på den dieten. Därför fanns en stor kyrkogård utanför fängelset.

    Gillad av 1 person

  • fjäril spann skriver:

   Först måste den politiska toppen bytas ut så man får in folk som först och främst förstår vår egen kultur och varför den är önskvärd över andra, och sedan inser att den är under hot och som en självklarhet inser att det är deras ansvar att då göra vad som krävs, ytterst att döda folk. I den nuvarande situationen så kan jag dock tvivla på vem polisen riktar pistolen mot, så det gäller att ta saker i tur och ordning.

   Gillad av 4 personer

 20. V for Vendetta skriver:

  Man kan ersätta vem man vill med vem man vill och det kommer inte att ändra ett skit faktiskt. Saker och ting bör benämnas vid sitt rätta namn så istället för att sitta och prata om preventerande straff för 10-åringar så borde man kanske istället fråga sig var den grova brottsligheten har sin källa samt varför det är så. Kollar man på landets fängelser och vilka som sitter inburade för grova brott så kan man i 9.9 fall av 10 inte läsa deras namnskylt på dörren, det är utländska svenskar allihop. Så istället för att medialt klyva en polischef så kunde man diskutera kullturens påverkan och sätta in de största insatserna där. Börja med att skicka hem dem som inte följer lagen parallellt som man trycker stenhårt på det svenska samhällets forna grundvärderingar i de sk utanförskapsområdena så kanske nästa polischef behöver svettas aningen mindre.

  Gillad av 4 personer

 21. Sixten Johansson skriver:

  Både ett sociobiologiskt synsätt och en realistisk klassanalys ger samma nedslående bild. Socialsekreterarstaten innebär en käringiserad och infantiliserad sociokultur, där de funktionella maskulina lednings- och utvärderingsprinciperna satts ur spel. Ett sjukt och svagt tänkande och system dominerar på alla samhällsnivåer.

  De som har formell och ekonomisk makt kan därför inte förstå och hantera normala, maskulint ledda kulturer, byggda på mångtusenåriga principer för att hantera Det hotande maskulina + Det hotande feminina + Barnens inlemmande i en klan, samtidigt ofta i ett övergripande, maskulint styrt islam. Vi dissidenter kan formulera en motkultur, men är också atomiserade och ännu finns ingen medveten och stark radikalkonservativ motkraft, inriktad på att tränga ut dagens självdestruktiva kultur och få mandat, kontroll och handlingskraft nog, innan utvecklingen har lett till anarki och raserade samhällsstrukturer.

  De gamla socialklasserna och partiideologierna är halvt upplösta och irrelevanta. Den enda faktiska klassen nu är en oduglig, käringiserad, rent parasitär politisk härskarklass över hela vänster-högerskalan och i symbios med alla maktanknutna korporativ. Det är ändamålsenligt att dela upp den i tre stora kluster: vänster + liberaler/media/akademi + råkapitalister/höger. Socialismens grundidéer och babbelismen dominerar retoriken i hela partispektret, men i det tysta bestämmer råkapitalismens praktik, antisociala egoism och globalistiska mål hela samhället.

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   ”… i det tysta bestämmer råkapitalismens praktik, antisociala egoism och globalistiska mål hela samhället…”

   Instämmer, det är de som har resurserna att köpa och manipulera förrädare och dumhuvuden, samt manipulera och söva folkflertalet.

   Gillad av 1 person

 22. fjäril spann skriver:

  Del 1

  Nej om detta har du inte fel, det är tänkandet som är fel, alla vi svenskar är utsatta för ett socialt experiment med en vidrig indoktrinering som pågår dag efter dag, idag läste jag två artiklar som inte var bakom betalvägg, det var ett misstag, de förstår ingenting. En var av Maria Ludvigsson som med emfas skriver att vi måste kunna utvisa folk! Utropstecken! En annan i GP om att nu måste vi göra något åt gängkriminaliteten! Utropstecken! Men, de söker alla svaren i den ndoktrinerade verktygslådan och hos de som är skyldiga, de som vill ha det så här, hos vargarna. Inte någonstans läser man att SD har velat ha hårdare straff hela tiden, svenskar gör vad de förväntas att göra helt enkelt.

  Gillad av 5 personer

 23. fjäril spann skriver:

  Del 2

  Du har inte fel Patrik. I Sverige så lever vi fortfarande med en grupptillhörighet som är resterna efter TV1 och TV2, Stenmark, Kalle på julen och Hasse och Tage, ångorna från förr, från ett Sverige som gjorde rätt, där vi alla bidrog till något som var rätt och riktigt trodde vi, inte som exempelvis i Spanien där man längre tillbaks var invaderade av muslimer, och man hade en diktator som styrde i närtid. I Sverige så har vi vaggats in i tron att vi alla är i samma lag, vi gör alla rätt! När folk då tittade bort, eller rättare på TV1 och TV2, så missade vi att en ny heltigenom ond typ av människor sakta men säkert fick mer och mer makt, med avsaknad av tio Guds bud så har samhället börjat optimeras för en ny typ av ledare, som inte är fjättrade på detta vis, en malokrati, där de mest onda får mest makt. Detta har skett över hela västvärlden men i Sverige så verkar vi speciellt försvarslösa mot detta, vi tror att vi spelar i samma lag, där andra länders befolkningar är klokare. Istället så är det några som vill ha det så här, så om Thornberg är en drivande eller passiv pk-ist det vet jag inte, men hans chefer är onda rakt igenom (Dan Eliasson beskriver jag inte för då blir jag censurerad), så utan av avsätta så många som möjligt på toppen så blir detta aldrig bättre, detta har allt fler svenskar förstått och röstar SD, eller AFS eller MED.
  Patrik skriver om detta nya tänkande som måste till men är aldrig explicit om hur det skall gå till, men för mig så är det otroligt naivt att tro att detta kommer att gå utan att skära av ormens huvud, att få bort de som verkligen vill ha det så här. Svenskar är lättdompterade får, vi måste bryta de onda vargarnas dans och för det krävs andra vargar och många knäckta ägg.

  Gillad av 10 personer

 24. Per Eriksson skriver:

  Polischefer, ÖB, politiker & ministrar etc är ju bara en spegelbild av den typiske svensken dvs foglig, naiv, feg, konflikträdd, konformistisk och i begreppets vidaste mening ”politiskt korrekt.

  Nu när kriminalitet och asocialitet har importerats och fortsätter att importeras i storleksordningen ett Helsingborg per år (nej, alla som kommer är inte kriminella och asociala men alltför många är det) så är det bara inse att läget är hopplöst och allt kommer bara bli värre samtidigt som landet blir allt fattigare.

  Det finns ingen anledning alls att förvänta sig att staten ska ta tillbaka sitt våldsmonopol och börja utkräva konsekvenser av de som missköter sig – de mentala förutsättningarna finns inte.

  Konsekvensen blir att Sverige blir (redan är) ett utvandringsland där produktiva & ambitiösa personer kommer att rösta med fötterna, om 20 år är Sverige ett av västvärldens fattigaste länder där grannländerna har stängt sina gränser för att förhindra social turism från Sverige.

  Gillad av 3 personer

 25. Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

  Det slår mig hur uppdelat motståndet är på ålder, och också kön till viss del, de som verkligen blir lämnade med detta är de unga:

  Kanske det man borde göra att är dela sina erfarenheter om vad man nu kan, kanske främst sin fackkunskap, med de yngre som snabbt verkar har fattat det som det tar äldre människor år att smälta, det tog åratal för mig innan jag kom fram till att de vill ha det så här, men detta tror jag är självklart för yngre mera aktiva. Ett förslag till Patrik, att knyta någon ung person till sig (eller omvänt).

  Gillad av 1 person

  • Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

   Kämpa er igenom detta och försök sedan inbilla er att detta löses genom diskussion. Man måste välja sida helt enkelt.

   Gillad av 3 personer

 26. Mikael Steinwall skriver:

  År 2015, när 163 000 migranter korsade Sveriges gränser, trodde jag att det var droppen som skulle få bägaren att rinna över. Och så blev det. Men i min enfald trodde jag också på en tillnyktring i synen på invandringspolitiken, att vi skulle få ett öppnare debattklimat.
  Men, icke. Stora delar av etablissemanget har snarare radikaliserats. Sunt förnuft har avskaffats.
  Min teori är att De Goda innerst insett att de har, och har haft, fel. Paniken lurar runt hörnet, hittills har i princip ingen som nyktrat till biktat sig. Och såna som Anders Lindberg och Lars Lindström har förmodligen inte en tanke på att överge sin extrema hållning.

  Gillad av 3 personer

  • S Eriksson skriver:

   På TV för någon vecka sedan gick det ett program om regalskeppetWasas förlisning. Väldigt intressant och med tydliga kopplingar till ditt resonemang. Där nämndes Wasasyndromet – att många är medvetna om felet/ problemet men ingen vågar eller vill göra någonting åt det. Berättaren nämnde faktiskt att det gällde mer än felbyggda båtar. SVT gick det på.

   Gilla

 27. olle reimers skriver:

  Nyligen hade jag en diskussion mellan den blivande europaparlamentarikern, representerande Grön Ungdom i Täby, Vladan Lausevic, på Facebook. Han hade frågat om vänskap där och jag hade accepterat.

  Vladan lät ungefär som Mo Ansar i RT-inslaget här ovan medan jag väl mera var som Martin Sellner.

  Jag pekade på ett antal enkla fakta om världens verkliga tillstånd och att hans visioner skulle leda fram till en New World Order utan demokrati; att nationalstten är den enda garanten för demokratin och skyddet för individen.

  Diskussionen fördes hela tiden på en anständig nivå, utan invektiv, vilket var bra. Problemet var att han inte tålde de fakta jag la fram för honom. Samtalet fördes på hans tråd och ett antal av hans vänner anslöt till diskussionen och började angripa mig och mina åsikter.

  Till slut fick Vladan Lausevic nog och meddelade att han avslutade diskussionen och avvännade mig.

  Problemet med dagen debatt tycks vara att den inte verkar gå att föra med personer från den motsatta sidan. De vill inte ens höra talas om fakta som talar emot deras drömska visioner.

  Det finns en och annan avvikare i den yngre generatinen som just Martin Sellner och Lauren Southern men de tycks vara ganska ensamma.

  Nu , när den globalfascistiska PK-agendan också har övertagits av läroinstitutionerna finns föga hopp om sinnesändringar. De kommer nog tyvärr inte förrän när verkligheten slår dem i ansiktet.

  Gilla

 28. Lars skriver:

  ”Har vi inte plats i fängelsena så gräver vi gravar.”
  Bolsonaro har ett tydligt mål, vinna över de kriminella gängen som förpestar hela landet.
  Det mångkulturella samhället har inga mål och bollen är upplagd för en stark ledare med järnvilja och tydliga mål.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.