Gästskribent Bengt Olof Dike: Orättvisa betraktelser om Merkel från höger

”Wir schaffen das” var samvetets Merkelord! Skall Merkel hudflängas för att samvetet vägledde henne? Hon personifierade Det Goda Samhället.

Angela Merkel har sju år i rad av det ansedda affärsmagasinet Forbes utsetts till världens mäktigaste kvinna. Hon har faktiskt ej blott varit ”Mutti” för Tyskland utan även för hela EU; inga avgörande beslut har fattats där utan hennes godkännande. Många fruktar nu för svårigheterna att hålla samman unionen när hon om senast tre år är borta från storpolitiken. Hennes centrala roll i världssamfundet är given utom tydligen för missnöjda svenska kritiker, som märkligt nog återfinns till höger på den politiska skalan.

Den klassiskt konservativa, numera mer marknadsliberala, Svensk Tidskrifts utgivare och styrelseordförande, Anders Ydstedt, tycker sålunda att Merkels styre bäst sammanfattas med ordet ”principlöshet”, att ”makt är hennes paradgren” och att hennes parti, CDU, har gått ”allt längre vänsterut” och inte längre är borgerligt (Svensk Tidskrift 2/11). Han vill se ett ”mer marknadsinriktat CDU”. Men Ydstedt, som annars är mycket väl förtrogen med tysk politik, bortser tydligen ifrån att nämnda partis motto är den sociala marknadsekonomin, det vill säga att betona det sociala ansvaret i marknadsekonomin. Det är tyvärr något som många svenska debattörer glömmer eller inte vill höra talas om.

I Axess (också 2/11) hävdar Erik Thyselius – tidigare ledarskribent i Svenska Dagbladet – att ”idélösheten inom CDU stigit till nya höjder under Merkel” och förutspår att det kristdemokratiska partiet måste, likt Moderaterna i Sverige efter 2014, genomgå en process, som upptäcker det liberalkonservativa arvet.

Båda förtiger helt, att Merkel personifierade EU, att hon vann val efter val (2014 var CDU-CSU en hårsmån från att få egen majoritet i förbundsdagen) och att hon nu är inne på sin fjärde mandatperiod som förbundskansler och därmed om tre år tangerar företrädarens, Helmut Kohl, rekord på sexton år som regeringschef. Att låta hennes uttalande den 31 augusti 2015 om den stora flyktingströmmen genom Europa till Tyskland – ”Wir schaffen das” – förmörka omdömet om henne är förfelat och orättvist. Prästdotterns samvete och grundmurade humanism på kristen grund talade till världen. Säkert visste Merkel redan då, att hon tog politiska risker med dessa ord. Men skall vi hudflänga politiker, som vägleds av samvetet och omtanken om drabbade och utsatta medmänniskor?

Lägg därtill också att Angela Merkel i ett familjepolitiskt mer konservativt land än de flesta andra EU-stater har blivit världens mäktigaste kvinna utan feministiska paroller á la Gudrun Schyman eller i utrikespolitiken. Hon har i sin makalösa karriär satt den manliga makthierarkin i sitt parti
och annorstädes på plats men aldrig ens nämnts i marginalen som en förebild för den svenska kvinnokampen, vad det nu kan bero på.

Men det är klart, Angela Merkel var hellre den trogna hedersgästen vid de årliga Wagnerfestspelen i Bayreuth än, som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, lockades av Pridefestivaler.

Hyllas alltså den som hyllas bör! Merkels gärningar väger faktiskt tyngre än den från svenska röster påstådda bristen på marknadsliberalism och idéer i hennes parti! Tysklands förbundskansler personifierar nämligen just ”Det Goda Samhället”, gärna också uttryckt med versaler!

Ett samhälle utan humanism, solidaritet, omtanke och gemenskap är ett kallt och hårt samhälle! Vem vill bo i ett sådant?

Bengt Olof Dike är samhällsjournalist, tidigare politisk redaktör i Norrköpings Tidningar

69 reaktioner på ”Gästskribent Bengt Olof Dike: Orättvisa betraktelser om Merkel från höger

 1. Fredrik Östman skriver:

  Polemiken haltar betänkligt.

  1. Hur kan man förneka att Merkel av maktpolitiska skäl — nykommunistisk globalnomenklatura som styr ett bidragsindustriellt komplex — svängt mycket kraftigt till vänster under en rubrik som innehåller orden ”kritik från höger”
  2. Det klassiska felslutet om A orsakar B, så orsakar även B A. Så är det inte. Tyskland dominerar EU i kraft av att vara det största landet. Det har inte blivit det största landet tack vare fr Merkel. En annan kansler hade haft samma ställning, vilket bl.a. även indikeras av att under denna tid franska ledare avbytt varandra vid andrafiolen.
  3. Energiewende och landsförräderi kom först på tiotalet. Hennes tidigare fögderi hade en helt annan inriktning.

  Gillad av 12 personer

 2. olle reimers skriver:

  Tyvärr kan jag tysk inrikespolitik för dåligt för att kunna gräva ner mig i alltför många detaljer. En sak står emellertid klar. Angela Merkel har stått i spetsen för att genomföra George Soros gränslösa immigrantprojekt.

  Detta projekt har skapat och kommer att skapa outplånliga sår i den europeiska samhällskroppen. Inte minst Sverige har drabbats. Utan Merkels draghjälp hade det inte sett ut som det gör i Sverige idag.

  Merkel är född i Östtyskland. Kan man tänka sig att ”wir schaffen das”-andan emanerar från den bakgrunden?

  Angela Merkel har säkert itutats från sin barndom att Tyskland står för någonting ont och att för att bli gott måste man välkomna ekonomiska migranter från hela världen.

  I det Östtyska samhället hade man knappast någon respekt för den europeiska kultur som är nyckeln till de västerländska framgångarna med vetenskap och demokrati.

  ”Wir schaffen das” är endast ett uttryck för Angela Merkels instinkt som leder henne längst in i den social ingenjörskonstens domäner.

  Verkligheten, att de inte fixade det, vill hon knappast se. Eller så har hon redan konverterat.

  Gillad av 15 personer

 3. Elof H skriver:

  ”Skall Merkel hudflängas för att samvetet vägledde henne? ”

  Självklart! Ett samvete som leder till armod för det egna folket är enbart motbjudande. Alla hemska despoter genom tiderna har styrts av sitt samvete. Detta är alltså ingen god egenskap utan tvärtom. OM det verkligen var så att samvetet sa att de borde hjälpa flyktingar så skulle de 1. Besluta i demokratisk ordning om hur mycket resurser som skulle satsas på detta. Och 2. Lägga dessa resurser i världens flyktingläger där de skulle gjort nytta på riktigt. INTE som idag där alla resurser läggs på random personer som dyker upp vid gränsen. Dessa är garanterat de flyktingar som minst behöver hjälp.

  Vad gäller EU, kan någon nämna ett enda konkret beslut som pekar på hennes fantastiska förmåga att bidra till det europeiska folkets välgång?

  Gillad av 17 personer

  • Palle9 skriver:

   Elof H: Instämmer. Vid tiden för de stora migrantströmmarna 2015 uttalade sig Ungerns V. Orban angående signalerna från Bryssel att EU hade ett problem att hantera: ”Vi har inte ett europeiskt problem – vi har ett tyskt problem” (han kunde ha sagt ett tyskt och svenskt problem).
   Den kravlösa invandringspolitiken från tysk och svensk sida utgjorde en stark magnet, länderna på vägen upp från Syd-Europa tjänstgjorde som transitländer.
   Merkel har säkert sina förtjänster, men trots sitt yttre lugn har jag uppfattat henne som mycket känslodriven inför avgörande beslut, som hade förtjänat mera av rationellt tänkande utan att för den skull helt frikoppla känslorna. Invandringspolitiken och energiomläggningen (den senare i hysterin efter den japanska kärnkraftsolyckan orsakad av en tsunami med följdverkningar) är väl de mest flagranta exemplen, som bägge kommer att ha långvariga och närmast oöverskådliga negativa konsekvenser.

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Elof H — Exakt. Artikelförfattaren verkar anse att Tysklands huvudlösa migrationspolitik är något man ska känna sympati för.
   Tysklands ledare borde rimligen ha tyskarnas intressen som sin främsta ledstjärna, eftersom de har blivit valda för just den uppgiften — INTE för att på bästa sätt främja migranternas intressen!

   Merkel står för ungefär samma landsförrädiska politik som Löfven och hans anhang gör i Sverige, såvitt jag kan se.

   Gillad av 2 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Det är möjligt att Merkel inte hade dolda avsikter med sin huvudlösa migrationspolitik. Hon kanske vägleddes av egen äkta empati bara. Empati med invandrarna. Inte med de egna medborgarna. Numera verkar hon även vara beredd att ge upp sin makt och Tysklands suveränitet i globaliseringens namn. Tillsammans med Macron som jag uppfattar som en farlig besserwisserpajas med anspråk på det mesta. Merkel yttrade nyligen ”Nationalism is treason”, vilket är hotfulla ord. Hotfullt mot de egna medborgarna. Antingen är man med på globaliseringen med multikulti-import resp maktförskjutning från nationerna till EU och FN, eller så är man landsförrädare, alltså.
  Hur man kan förråda något som inte längre är ett land med gränser och självbestämmande är dessutom lite förvirrande.

  Det är möjligt att Merkel har gjort väldigt mycket som är bra under sin långa karriär. Men nu verkar hon ha gått vilse i pannkakan.

  Gillad av 16 personer

  • Elof H skriver:

   ”Det är möjligt att Merkel har gjort väldigt mycket som är bra under sin långa karriär. Men nu verkar hon ha gått vilse i pannkakan.”

   Att Merkel gjort något bra är bara en story som pumpas ut av media. Kan någon nämna en enda sak som Merkel gjort som gynnat det tyska eller europeiska folken? Jag kan bara se umbäranden och kostnader.

   Gillad av 4 personer

  • Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

   Jag har slutat helt att acceptera ursäkten om banal godhet, det är ondska rakt av. Att inte tänka efter, om det är ursäkten man tillerkänner till Europas mäktigaste ledare, är i hennes ställning ondska även om man köper denna osannolika teori.

   Gillad av 3 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Ett samhälle MED ENBART humanism, solidaritet, omtanke och gemenskap, utan rationella tankar på framtiden. Vem vill bo i ett sådant?

  Vad politiker som ENBART vägleds av samvetet kan orsaka har vi nu i Sverige verkligen fått erfara: nämligen ett kallt och hårt samhälle. Jag vill inte bo i ett sådant.

  Gillad av 6 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Låt oss vänta med att bedöma Angela Merkel. Mycket skulle ha vunnits om svenska feminister kunde haft denna bildade, välutbildade och kompetenta kvinna som föredöme i ställt för landets egna virrpannor a la Gudrun Schyman eller Mona Sahlin. Annie Lööf är förvisso ingen virrpanna men är manipulativ på ett plan som jag tror är främmande för Angela Merkel.
  Tyskland är ett annat land än Sverige och ett land där de flesta politiker har lämnat puberteten bakom sig. Det tycks inte vara fallet i Sverige. CDU får nu ett nytt ledarskap som sannolikt blir Friedrich Mertz. Det kommer att avgöras om några veckor. Han är en helt annan person än Angela Merkel. Efter en tid kan det bli intressant att se hur han kommer att beskrivas av svenska media. Säkert annorlunda än Angela Merkel.

  Gillad av 1 person

  • Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

   Vänta? Våldtäkterna lät inte vänta på sig, det kräver en viss arrogans att skriva så, sätt och ta en kaffe med en kvinna som haft tre nävar i byxorna samtidigt.

   Gillad av 3 personer

 7. gmiksche skriver:

  Merkel har varit och fortfarande är en katastrof för Tyskland och Europa. Hon har stått för ”Umvolkung”, jag förutsätter att skribenten full ut begriper vad ordet betyder. Vilket dolts bakom medmänsklighet som främsta skynke. För de som utsätts för konsekvenserna av hennes agerande är hennes motiv ointressanta. Vad de nu kan vara. Även galningar och kriminella har motiv. Effekten av Wir schaffen das har blivit Wir schaffen Deutschland ab.

  En randanmärkning. Som trogen hedersgäst vid festspelen i Bayreuth torde Merkel ha bevistat uppförandet av Ragnarök. Med den förestående katastrofen inom synhåll borde hon tagit tetralogins budskap till sig och funderat på nornans ord ”Weisst du, wie das kam”? Men det kan man inte begära av en person som snarare liknar en kvinnlig Alberich.

  Gillad av 7 personer

 8. Rutger skriver:

  Enligt EU statitik endast 25 % av migranterna till Europa ens bördiga från Syrien, dvs 75 % från andra länder. Majoriteten utan legitima skyddsbehov. För Sveriges och Tysklands del betydande att merparten vi försörjer är sådana som kommer från ett rimligt ordnat liv och inte skulle haft ett jota. Detta är inte är inte äkta humanism utan falsk humanism och ett hån mot de verkligen hjälpbehövande. Skribenten vill bo i ett land som kännetecknas av humanism och omtanke. Tex den mor i Afrika som förlorar sitt barn pga utebliven vaccination för pengarna går till icke hjälpbehövande har inga samvetsömma debattörer till sin hjälp. Istället framför de påstått humana nästan alltid brösttoner för att legitimera pengarna går till andra. I detta fall att försvara Merkels prioriteringar.

  Gillad av 6 personer

 9. Östrahult skriver:

  Jag förstår inte vad ett okritiskt och undfallande förhållningssätt till en våldsbenägen islamism har med kristendom att göra. En sann kristen hade visat respekt för de som betalat priset för invandringen, men det har hon inte gjort, snarare sett till att mörka.

  Överenskommelsen med Erdogan var helt obegriplig och hade ingenting med tyska folkets intressen att göra.

  Hon har också medverkat till att byråkratin i Bryssel kommit rejält in på fel spår under en suput till ledare,

  Gillad av 5 personer

 10. Underdog skriver:

  För cirka 10 år sedan hade jag förmånen at höra en tysk professor i statskunskap (har glömt hans namn) som tidigare var en av Helmut Kohls närmaste och deltog vid besluten att driva frågan om Tysklands enande. Hans uppfattning var att Merkel aldrig hade klarat att ta ett sådant beslut eftersom hon inte har förmågan att lyfta blicken från det allra närmaste och se historiska möjligheter baserade just på värderingar. Närmast motsatt analys som den skribenten förfäktar och, enligt min uppfattning, betydligt mer träffande för vad hon faktiskt gjort. ”Wir schaffen das” var inte ett övervägt beslut baserat på en grundläggande värdering utan en reaktion på en situation som uppstod helt utan hennes påverkan.

  Professorn hänförde Merkels egenskaper till hennes bakgrund som prästdotter, östtysk och naturvetare; hon analyserar problem som kommer i hennes väg men har ingen ideologisk bas utom religionen och den vet man ju leder ofta fel. Själv tror jag hennes barnlöshet också har med saken att göra. Alla som har fått barn vet vad den erfarenheten gör med perspektivet på tillvaron. Ur den synvinkeln är det lite skrämmande att såväl de största EU-länderna som EU i sin helhet leds av människor som är barnlösa.

  Gillad av 11 personer

 11. Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

  Ser fram emot att läsa kommentarerna. Var tid har sin form på ondskan och just där och då så tror jag ingen kunde maximerat den mer än Merkel.

  Hur många våldtäkter av kvinnor, och barn, kunde undvikits utan ”Mutti”? Författaren verkar tycka en en våldtäkt eller, två, eller några tusen, det får ”man” ta. Hyckleriet är vår tids vidriga ledstjärna.

  Gillad av 11 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Ju kristligare och humanare man är, ju mera resurser skulle man ägna flyktingar och ju mindre skulle man spendera på folkblandningspolitik.

  Och det är inte något kristligt och humant med att vara snäll med andras pengar och ge bort ett folks livsrum till främmande folkslag, när man fått makt att bete sig så.

  Vår egen ”humana flyktingpolitik” består just nu i att varje genomsnittlig skattebetalare spenderar 60000kr/år på att hjälpa en tjugofemtedels flykting och tredjedels migrant istället för på flyktinghjälp eller något ännu angelägnare.

  Gillad av 4 personer

 13. Leif Nilsson skriver:

  Mutti Merkel – Heute zerstört sie Deutschland und bald hat sie ganz Europa ruiniert!
  Efter boende här i snart 10 år, säger jag liksom Christopher Isherwood ”Farväl till Berlin”! (Filmen och musikalen Cabaret).
  När Isherwood flyttar ifrån Berlin, konstaterade han också, att dess invånare var ‘doomed’.
  Nu är det inte längre svastikan som skämmer gatubilden, utan svarta skynken och fanor.

  De skador som Mutti Merkel förorsakat Europa, kommer förmodligen att visa sig vara mer omfattande och katastrofala, än de som Hitler och Stalin orsakade. Som lök på laxen, kommer förmodligen hennes politik också att förverkliga Hitlers vision om ett judefritt Europa.

  Gillad av 10 personer

  • Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

   Muttis princip är etablissemangets grundprincip, hyckleriet, henne egna barn (ja nu har hon ju av en ”tillfällighet” inga) skall såklart inte våldtas, tafsas på eller rånas, utan en massa andra odefinierade, ansiktslösa. Den vänsterliberala principen är att bara sätta ansikte på de som gagnar dem själv, en död pojke på en strand, inte en fattig familj med bara flickor som får bli i flyktingläger med skitigt vatten och knappt med mat för att vi lägger en förmögenhet på unga män till hundrafalt högre kostnad. Eller som idag. Jag läste att någon med ”ljus hy” hade våldtagit, fram med beskrivningar bara! Så det verkar på mig vara den gemensamma faktor, inläggets författare och alla andra som han, de sätter ansikte på de som gagnar dem själva, och reducerar alla andra till en massa som inte får höras. Mitt förakt är gränslöst för dessa. En i de vänsterliberala pk-isternas led, som ovan sablas ned av Dinesh, se det till slut, det är sublimt:

   Gillad av 4 personer

 14. ... In från sidan ... skriver:

  Ambitioner och effekter av en viss förd politik behöver inte nödvändigtvis hänga samman på ett koherent vis. Orsak och verkan triggas i många led. Skenar ut i många olika riktningar. Kontrollen över dessa saknas i princip, eftersom man inte såg dem komma. Vi är alla i hög grad blinda över vad framtiden behagar bära i sitt sköte. Vissa är dock mer blinda än andra. Skyddet mot stora felsteg stavas då försiktighet. Och en ärlig fortgående analys av de små stegens politik. Hur de faller ut, i en mindre skala. Och utifrån det tar sig en riktig funderare. Nog har det politiska landskapet i Tyskland drastiskt ritats om och fått sina väl så kraftiga törnar. Där Angela Merkel varit den tongivande och dominante, på likartat sätt som i Sverige, men här med en hel räcka av ansvariga politiker. Ansvar över det faktiska resultaten kan för enskilda aktörer, på högsta politiska nivå, vara svåra att ta till sig. Intentionerna upplevdes ju som helt igenom goda. En bagatellisering och externalisering brukar uppträda.
  Där man lätt skyller på andra och externa faktorer. Långt bortom den egna kontrollen. Men som de i ärlighetens namn man själv varit med om att både skapa och väcka upp. Däri ligger ett tungt ansvar. Svårt att komma ifrån. Vi ser det tydligt i Sverige. Hur partierna lägger skulden på mer lågsinta människor långt ut i en suddig periferi. Apart, enligt dom självs, men ändå alltmer dominerande. Det goda samhället behöver mycket mer än bara höga och goda ambitioner, skrivna i versaler. Utan god och ärlig verklighetskontakt kör även stjärnförare lätt i diket.

  Gilla

 15. Sven Dufva skriver:

  Sympatiserar till fullo med idén om social marknadsekonomi. Samvete är förvisso en i högsta grad repektabel och oundgänlig egenskap. En inför komplexa samhällsfrågor moralistisk impuls, grundad på samvete, men just därför fri och ren från prövande konsekvensanalys är dock inte per definition välsignelsebringande. Oförmågan att förena hjärta och hjärna i migrationspolitiken är slående i såväl Tyskland som Sverige. Hysteriskt moralistiska känsloargument kolporterade av en paternalistisk ”Mutter”som inte förmår skilja mellan migranter och flyktingar ställs mot en nu – helt förutsägbart växande kritik, en ”backlash” inte utan obehagliga inslag, men plågsamt förutsägbar, i ett Tyskland som likt Sverige slog ned på alla försök att problematisera och nyansera den komplexa migrationsfrågan.

  Gilla

 16. Richard skriver:

  ”Att låta hennes uttalande den 31 augusti 2015 om den stora flyktingströmmen… …förmörka omdömet om henne är förfelat och orättvist. Prästdotterns samvete och grundmurade humanism på kristen grund talade till världen”

  Vilken flyktingström? Menar du alla lycksökande män som Soros värvat för att välla in i Europa och plundra våra länder på bidrag?

  Hur kan man se det som ”humanism på kristen grund”?

  Gillad av 4 personer

 17. G.B. skriver:

  ” Men skall vi hudflänga politiker, som vägleds av samvetet och omtanken om drabbade och utsatta medmänniskor?”
  Det ska vi definitivt när det dåliga samvetet ömmar mest för ”de andra”.

  Gillad av 1 person

 18. Klas Göran skriver:

  Denna typ av helgondyrkan kan man numera läsa regelbundet i tysk press. Mutti Merkel som garant för Tysklands, EU:s, ja världens stabilitet.
  Man behöver inte vara fanatisk AfD:are för att se kritiskt på hennes regeringstid. Att hon har regerat såpass länge under såpass skiftande samhälleliga grundströmningar – 2013 var majoriteten i Bundestag röd-röd-grön! – i växlande koalitioner är ju just beviset på att hon saknar ideologisk grund. Det ses av Merkelianer som någonting positivt.
  Det finns för övrigt starka indikationer på att gränsöppningen 2015 skedde för att undvika otrevliga TV-bilder på gränspoliser som slåss med flyktingar, snarare än av kristen övertygelse.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Jag brukar mer eller mindre dagligen kolla den betalningsfria delen av Die Welt’s webbsida. PK i kvadrat, men med ett stort kommentatorsfölje som för det mesta har diametral motsatt uppfattning till det som skrivs i respektive artikel. En klar skillnad mot DN och SvD.

   Gilla

 19. Göran Holmström skriver:

  Kan för lite om Tysk politik för att säga vad som är rätt eller fel.
  Dock så kan jag lite om gruppdynamik och logiskt tänkande. Har Merkel verkligen satt sitt folk och sitt land i första rummet, när hon huvudlöst öppnade gränserna, till det uttalade en paroll som det kommer stå i historie böckerna om?
  Nej egentligen så behöver det inte utvecklas mer, men våldtäkter och knivdåden som följer efter, är blod på hennes styre och händer.
  Om det är av ondska eller dålig omdöme kan bara hon svara på.
  Personligen så misstänker jag att barnlösa ledare, saknar just omdöme nog för att planera långsiktigt. Umgås dom sedan bara med sin egen typ av människor,
  så är risken stor att vi och dom tänket blir så starkt att logik och sunt förnuft flyger ut genom fönstret av bara farten.
  Demokratin är som jag ser det satt ur spel. Rekryteringen till dessa viktiga poster sker inbördes och utan ansvar för vare sig resultat eller eftertanke på det långsiktiga. Vår tid gestaltas av ypperligt svaga ledare som varken har ryggrad eller styrka att så emot press eller korta trender, när dom sedan är barnlösa så tillkommer faktumet att inget ansvar eller tålamod finns. Dessa galna beslut baserade på endast känslor och en kort stund framför kameran.
  Det förstör allt som demokratin står för.
  Och Merkel är bara en av många som inte vågar ta ansvar eller stå emot medias fula agenda.

  Gillad av 2 personer

 20. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror att domen över Merkel måste vara hård. Lite som Reinfeldt – upp som en sol – ner som en pannkaka. Hon har inte haft förmågan att se bortom kortsiktiga opinions- och godhetsvinster.

  Med rätta så ställs hon till svars för den vettlösa ”Wir schaffen das” politiken. Godhet och socialt ansvarstagande på kort sikt, elände och social katastrof på lång sikt. Men det är bara ett av de många fel som har skett i Tysk politik under henne. ”Die Energiewende” är ett. En bekväm kortsiktig politisk reaktion på katastrofen i Fukushima ställer till stora problem på sikt. En katastrof då inte ett enda människoliv gick till spillo. Istället anammades miljörörelsens verklighetsfrånvända tankar om främst vindenergi. Resultatet ser vi nu. Eftersom vindenergin inte är pålitlig så måste den backas upp av av fossileldade kraftverk. Tysklands dyra elproduktion är mycket smutsig och Tyskland halkar alltmer efter sina egna mål på grund av den ogenomtänkta kärnkraftsnedläggningen (se https://www.electricitymap.org, kärnkraftsländerna Sverige och Frankrike är bäst i Europa).

  Tyskland har också agerat tanklöst i EU. Att man alls hamnade i problemen med Grekland är mycket avslöjande. Begrep inte Merkel & co att Grekland fifflade med siffrorna? Hade man inte en skuggbudget? Nu låter Tyskland, , med sin alltför stora makt, EU verka som en moralpredikant och stöddigt huta åt grannländer som Polen och Ungern. Och nu är Italien i skottgluggen. Chockerande dumt! Genom Brexit förloras en mycket viktig motvikt. Om inte Tyskland blixtsnabbt hittar ett sätt att balansera sin egen makt i unionen kommer den sannolikt snart att gå under för att Tyskland blir allt mindre populärt.

  Gillad av 3 personer

 21. Spider-Man skriver:

  Jag vet inte om texten är sarkastiskt eller ironiskt menad (eller om Dike ens är en riktig person), men den håller ungefär den nivå man kan förvänta sig av en hjärntvättad högstadieelev (tänk Malena Ernmans dotter) som skriver det läraren vill se på en inlämningsuppgift i samhällsorientering.

  Gillad av 1 person

  • Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

   Så tänkte jag med, men har är väl den första, nej den andra journalisten som dristat sig att skriva här. Den förstas nivå var ju liknande.

   Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Ur Wikipedia: ”Bengt Olof Dike, född 9 juli 1940 i Königsberg, Tyskland är en svensk kyrkopolitiker och tidigare politisk redaktör på Norrköpings Tidningar 1979-1995 och Helsingborgs dagblad[1]. Han har tidigare suttit i Kyrkomötet (Svenska kyrkan) åren 1989-2005 och varit landstings – och kommunfullmäktigeledamot för Moderaterna i Östergötland[2][3][4]. Under sin tid som kyrkopolitiker för moderaterna arbetade han aktivt med att försöka förhindra delningen mellan Svenska kyrkan och svenska staten, som skedde år 2000.”

   Gillad av 1 person

 22. Göran Holmström skriver:

  Läste precis en artikel om Merkel, hon kopplar nationalism ihop med att krig följer.
  Denna pusselbit gör hennes handlingar inte logiska, men det ger i alla fall en röd dock tokig tråd i det hon gör.
  Om en största rädsla är krig samt skam över det krig ens eget land dels startade samt förlorade.
  Då förstör man uppenbarligen hellre sitt eget land totalt, än riskerar att ens hårda ord mellan nationer byts.
  Men vad tanten missat är att det hon gjort riskerar att bryta sönder landet inifrån, och det kan mycket väl leda till inbördeskrig. Tyskarna är inte blyga när dom blir retade, två världskrig senare är väl ett tydligt bevis på det.
  Vilka drivkrafter Herr Löven har annat än att jävlas med SD är dock en stor gåta.

  Gilla

 23. Pelle skriver:

  När östtyskan Merkel utstötte sitt avgrundsvrål ”Wir schaffen das” och släppte in 100 000-tals män i vapenför ålder utan minsta kontroll iscensatte hon vår tids motsvarighet till Operation Barbarossa 1941. Hon fortsatte därvidlag den sorgliga tyska traditionen att med jämna mellanrum kasta sig över grannarna och ödelägga Europa. (Notera gärna att de som utsattes för Barbarossa när det begav sig, d.v.s. våra östeuropeiska vänner, direkt förstod vad det handlade om när Merkels härjningar satte igång. Femtio år av Völkerfreundschaft med DDR gjorde väl sitt till också, kan jag tänka.)

  Vi kommer under mycket lång tid att behöva leva med och försöka hantera de groteskerier som Merkel har orsakat – här i Sverige förvisso med ivrigt bistånd från våra inhemska kollaboratörer. Hennes plats i historieböckerna är tillsammans med andra illustra tyskar såsom Hitler, Himmler, Jeckeln, Ulbricht, Honecker, m.fl.

  Gillad av 1 person

  • Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

   Därav journalistens försvar av henne, hur kan hon gjort fel i sådant fint sällskap? Journalister hyllar ju alltid den värsta medan de har makten och demoniserar dem då de har 50 år i backspegeln och man bekvämt kan använda den nu förlegade och förkastade filosofin att skapa en ny ondska.

   Gilla

 24. Bengt Olof Dike skriver:

  Märkliga reaktioner, som bortser från dokumenterad verklighet!

  Många kritiker av min text förbigår exempelvis helt Merkels valframgångar på hemmaplan och hennes odiskutabla position i EU – och naturligtvis att hon, som jag påminde om, flera gånger har utnämnts till världens mäktigaste.
  Inte heller går kritikerna närmare in på den politisk/moraliska frågan om en politiker skall handla mot sin inre övertygelse och sitt samvete.
  Angela Merkel tål naturligtvis att kritiseras. Men allt som hon har åstadkommit är desto mer värt att, som jag betonade, hedras, berömmas. Hon har enat stridande viljor i såväl sitt parti som i EU, lyckats väl med framgångsrika kompromisser. Hon har verkligen, om någon, visat vad kvinnlig kompetens och med den kristna humanismen som grund förmår. Hennes knivskarpa intellekt har genomskådat många försök till dumheter som lagts fram. Den lågmälda framtoningen måste också påtalas.
  Allt detta får inte glömmas.

  Bengt Olof Dike

  Gilla

  • Steg för steg upp på en strand, detta är inte samarkand, för kallt, men mycket sand, nu skall skatten sökas, men först skall jag kissa på min fot i brand skriver:

   Är detta ett skämt? Jag läser det som att man skall buga för makten och bara man vill väl så kan allt förlåtas bara intentionen är god. Hon har förstört Europa och sått splittring för hela den framtid vi kan överblicka, och möjligen lagt grunden för framtida krig eller inbördeskrig. Det är ju som en karikatyr av hur man föreställer sig att pk-människor tänker.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Dokumenterad verklighet, förresten. Censuren är lika hård i Tyskland som i Sverige. Sanningen får inte dokumenteras. Google tvingades att radera Einzelfallmap. Bara begreppet Einzelfall motsäger ditt påstående om social harmoni.

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   BENGT OLOF DIKE — Jodå, även Hitler fick många röster på sin tid. Baserar du dina omdömen om ledare på hur många som röstar på dem?

   ”Den kristna humanismen”…? OK, du är tydligen kristen. Menar du att en sann kristen måste ge upp omsorgen om sina närmaste för att släppa in främlingar med en mot kristendomen fientlig religion?

   Kristus drev ut månglarna ur templet. Men det var förstås förr det.

   Gillad av 1 person

   • 5ven55on skriver:

    Inte bara ge upp omsorgen om sina närmaste utan även ge upp omsorgen om riktiga flyktingar som behöver hjälp i flyktinglägren till förmån för låtsas-flyktingar som ljuger och bara vill komma åt bidragen.

    Gilla

  • 5ven55on skriver:

   ”Hennes knivskarpa intellekt”

   Hon har säkert många fantastiska kvaliteter. Men som RICHARD påtalar i en av kommentarerna; ‘hur kan man se det som ”humanism på kristen grund”?’

   Om man låter alla dessa män välla in ifrån Afrika och Mellanöstern för att plundra våra välfärdssystem initierat av Soros och andra oligarker så har man antingen inget knivskarpt intellekt (d.v.s man är godtrogen men godhjärtad) eller så står man inte stabilt på en humanistisk kristen grund (d.v.s man är ond med ev. ”knivskarpt intellekt”).

   Så vilket gäller i hennes fall?

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Är man bara riktigt kristen, om man tar hand om problem andra sätter i ens knä, utan att begrunda principer och konsekvenser? – Är det kristligt och humant att vara snäll med andras resurser?

   Om kristlighet och humanism innebär att andra skall bestämma vem jag skall hjälpa och hur, då är jag inte kristen och human.

   Att Tyskland är Europas bäst fungerande land, beror på att det fortfarande befolkas huvudsakligen av tyskar och ju mer det blandas upp med turkar, araber och afrikaner, desto mera kommer nivån att bli som där migranterna hör hemma.

   Gillad av 1 person

  • Den ofrivillige golfaren skriver:

   ”Märkliga reaktioner”

   Alltid lika roligt när personer som Dike, Sandström och allt vad de heter gör debut på DGS och sedan få läsa deras indignation över att få sina texter och argument pulveriserade i kommentarsfältet; de verkar helt enkelt inte kunna ta in att det finns mängder av förhållandevis vanliga människor därute utanför universitetens och redaktionernas elfenbenstorn som – och här använder jag sanneligen inga överord – utklassar dem i deras egen gren.

   Det gör ont när knoppar brister och man känner sig löjlig när någon har dragit ner byxorna på en, inte minst när denna någon är ett anonymt hen som kanske t.o.m. läser alternativmedia och röstar på Sverigedemokraterna.

   Välkommen ut till verkligheten och se till att ni ställer er längst bak sist i kön, här har vi inte plats för den som inte bär sig själv och gamla meriter är oss vatten värda.

   Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Hennes ”odiskutabla” position inom EU? Det stämmer att hon utnämnts till världens mäktigaste kvinna. Av en amerikansk veckotidning, om jag har rätt för mig. Det smäller lika högt som ett av nuvarande Svenska akademins utdelat nobelpris.

   Eftersom Merkel är tysk kan det vara värt att citera Friedrich Nietzsche i sammanhanget. Som hon möjligen läst, fast det var ju studier i marxism-leninism som var obligatoriska för alla som studerade under DDR-tiden. Ursäkta att jag blir lite långrandig.

   Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile.
   ”So lange man dich lobt, glaube nur immer, daß du noch nicht auf deiner eignen Bahn, sondern auf der eines anderen bist.” Kom ihåg att så länge någon lovordar dig följer du inte din egen väg. Du följer bara någon annans.”

   Jenseits von Gut und Böse. ‘
   ”Wir fanden, dass in allen moralischen Haupturtheilen Europa einmüthig geworden ist, die Länder noch hinzugerechnet, wo Europa’s Einfluss herrscht: man weiss ersichtlich in Europa, was Sokrates nicht zu wissen meinte, und was jene alte berühmte Schlange einst zu lehren verhiess, – man ”weiss” heute, was Gut und Böse ist. Nun muss es hart klingen und schlecht zu Ohren gehn, wenn wir immer von Neuem darauf bestehn: was hier zu wissen glaubt, was hier mit seinem Loben und Tadeln sich selbst verherrlicht, sich selbst gut heisst, ist der Instinkt des Heerdenthiers Mensch: als welcher zum Durchbruch, zum Übergewicht, zur Vorherrschaft über andere Instinkte gekommen ist und immer mehr kommt, gemäss der wachsenden physiologischen Annäherung und Anähnlichung, deren Symptom er ist. Moral ist heute in Europa Heerdenthier-Moral: – also nur, wie wir die Dinge verstehen.

   ”…man ”vet” idag, vad som är gott och ont. Det låter hårt och är svårt att ta till sig när man om och om igen insisterar på att det som man tror sig veta, det som förhärligar sig själv med sina lovord och sin kritik, det som kallar sig själv för god, det är människans flockinstinkt…”. Eller PK-instinkt, med nyare språkbruk.

   Hos Nietzsche verkar flocken vara herdelös. Jag är inte så säker.

   Gillad av 1 person

  • EL skriver:

   BOD

   Nej, men det kommer att glömmas iom att hon gjorde bort sig totalt med invandringen. Man kan fråga sig vad som gick igenom denna intelligenta kemists hjärna när hon ställde dörrarna på vid gavel för karavanerna. Nu finns det ingen återvändo varken för Tyskland eller Sverige.

   Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Det handlar ju om flera olika väsensskilda fenomen:
   1) Hon uppskattas av politiker och media utanför Tyskland: Det är säkert trevligt, men framför allt har hon svurit att försvara den tyska författningen och att avvärja skada från det tyska folket, så det är viktigare att uppskattas av dessa.
   2) Hon har vunnit flera val: Ja, det stämmer, och just nu har hon sina varmaste anhängare bland miljöpartister och socialdemokrater, som hon helst av allt vill regera ihop med.
   3) Hon följde sitt samvete: Ja, det påstår hon. Det är däremot inte alls säkert att det verkligen stämmer (se min kommentar ovan). Dessutom kan en demokratiskt vald politiker i en stabil liberal demokrati inte ställa sitt samvete över författningen sådär litet hur som helst. Helmut Kohl gjorde också det i ”Parteispendenaffäre” (odeklarerade donationer till CDU), var det också bra?
   4) Hennes milda sätt: Hon är inte mild, hon saknar bara all retorisk begåvning. Om man hör henne på tyska utstrålar hennes släpiga, kyliga sätt att tala arrogans och ironi.
   Att påtala detta betyder inte att allt hon hittills gjort varit fel, men 2015 har splittrat både landet och hennes parti och det är en realitet man måste erkänna. Detta var priset för hennes kristliga handling, och det är ett pris inte alla är beredda att betala.

   Gillad av 1 person

 25. Rutger skriver:

  Herr Dike skriver i kommentar ; citat ” Inte heller går kritikerna närmare in på den politisk/moraliska frågan om en politiker skall handla mot sin inre övertygelse och sitt samvete ” och ”utnämnt till värdens märktigaste ” slut citat. Inre övertygelse, egen moral och personlig makt är ingenting som legitimerar, eller kan tas som försvar för oacceptabelt agerande. För man sådan resonemang så kvalar nog också andra tyska ledare in, tex Hitler.

  Gillad av 1 person

 26. Sixten Johansson skriver:

  Bengt Olof, vi människor har inte getts rollen och förmågan att se in i varandras samveten och vilja. Vem som helst kan säga sig vägledas av sitt samvete och tala miljoner vackra ord. Det är gärningarna som räknas, och de ogärningar som underlåtenhet kan leda till.

  Ser du verkligen dagens Tyskland och det kommande Tyskland som Det Goda Samhället, det som alltså Merkel personifierar? Ser du dagens Sverige och det sannolika Sverige 2030 som ett gott samhälle med ”humanism, solidaritet, omtanke och gemenskap”?

  Merkel har inte förvaltat sitt pund. Det är blindhet och hybris att inte se sina begränsningar och att tro att ens eget samvete ska styra en nation och Europa. Hon tog på sig rollen att förvalta ett mycket stort hus. Hon har hållit ordning i köket och lett samtalen i salongen, men hon har struntat i ropen att det brinner i källaren. Hon har tystat dem som varnat, förtigit sanningen, därmed ljugit.

  Hur viktigt ordning och konstruktiva samtal än är för henne, kommer hon att ses som den ansvariga som lät huset brinna ner. Och den som bidrog till att branden blev så förödande. De brända kropparna kommer att lastas på hennes samvete. Humanismen var bara tomma ord och kollektiva självgodhetskänslor. Jämfört med elden och ruinerna betyder politikernas babbel, kompromisser och EU-kulisser ingenting.

  De som inte vill se dagens bistra verklighet står inte på kristen grund. De tror sig vara små gudar, som kan förvandla sitt ”humana” pladder och sin fariseiska självbild till verklighet.

  Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack, Fredrik (och jag gillar dina skarpa analyser!). Jag ser att den sista meningen faktiskt uttrycker det som är gemensamt för alla PK-ister – inte minst de som kallar sig kristna – från markplanet via riksdagiset och EU-topparna upp till de superrika globalisternas nivå (där dessutom storhetsvansinnet och egoismen blir fullskaliga). Skalan och ansvaret varierar, men de har kollektivt odlat en självförgudning och berusande övertygelse om att tillhöra de ädla och goda, som har rätt att förakta och sparka ner ”de onda”, för att gudalikt med magiska ord skapa en ny verklighet, tvingande för alla.

    Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   En nyckel till Merkel och Orbáns respektive personligheter får vi om vi studeras deras agerande under socialismen. Orbán var en frihetlig dissident i det socialistiska Ungern, Merkel gjorde akademisk karriär i DDR. Det finns ingen anledning att moralisera över Merkel för det sistnämnda. De flesta med hennes begåvning och ambition hade handlat som hon. Inget tyder heller på att hon gjorde akademisk karriär som politruk. Dock är hon till sin personlighet varken en samvetsmänniska eller en frihetshjälte. När hon sade ”Wir schaffen das” gav hon efter för minsta motståndets lag.

   Gillad av 1 person

 27. Bengt Olof Dike skriver:

  Jo, Merkel har förvaltat sitt pund, om någon!

  -Det är som vore Merkels valsegrar, hennes EU-insatser, hennes flerfaldiga utnämning till världens mäktigaste och alla hennes goda gärningar – där omsorgen om lidande och utsatta människor stod i centrum – totalt bortblåsta, totalt ignorerade i en faktiskt på flera sätt motbjudande semantik i mina kritikers texter! Men förklaringen är förstås oviljan att se och erkänna verkligheten: att Merkel har levt upp till budskapet att inte vända ryggen till den som ligger på gatan.

  Kritikerna dömer ut henne efter obehagliga noter! Det är i grunden en lika oseriös som motbjudande kritik, eftersom den inte berör hennes resultat varken inrikespolitiskt eller i EU. Att hon hållit samman unionen, låtsas de inte om. Och det är djupt obehagligt att se någras jämförelser mellan henne och nazistiska koryféer; de som sätter slikt på pränt förmår eller vill inte föra en seriös sakdebatt. En stor europeisk ledares starka förankring i humanism och människovärdighet skall inte trampas ned med oförskämda och sanningslösa beskyllningar och omdömen! De som nedlåter sig till slikt avslöjar sig själva.
  Det är den enkla men otrevliga sanningen!

  Bengt Olof Dike

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Bengt Olof, du har inte alls kommenterat det som jag skrev (20:03), inte svarat på de viktigaste frågorna. Förklara vilken humanism som manifesterar sig i den faktiska multikulturella verklighet som nu finns i Tyskland och den långt värre som obevekligen kommer. Du skrev ju själv att hon personifierar det goda samhället – alltså är detta just vad hon har velat åstadkomma?

   Merkel bär en mycket stor del av ansvaret för detta ”goda samhälle”, som i verkligheten blir en irreversibel europeisk och civilisatorisk katastrof med ofattbart mycket lidande. Hon skulle ha kunnat förhindra eller åtminstone minska skadorna. I stället fortsätter hon att förtiga och ljuga om de verkliga farorna och förlama Europa. Det är efter de tyngst vägande gärningarnas resultat vi ska dömas, inte efter orden eller självbilden.

   Bara den som låter sig ledas av Sanningens Ande, försöker se och beskriva hela verkligheten och inte förgudar sig själv står på kristen grund och förvaltar sitt pund. Det gäller dig också, Bengt Olof. Har du glömt de viktigaste av den omutlige sanningssägarens budskap?

   Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   När jag lyssnat på Bengt Olof Dike kom jag osökt att tänka på bibelorden: ”Jag har fötts och kom­mit hit till värl­den för den­na en­da sak: att vitt­na för san­ning­en. Den som hör till san­ning­en lyss­nar till min röst.”

   Gilla

 28. Bengt Olof Dike skriver:

  Nej, Sixten Johansson, Merkel ljuger och förlamar hela Europa!

  -Din grova anklagelse mot Angela Merkel – att hon förtiger, ljuger och förlamar Europa – är naturligtvis bisarr. Förbundskanslerns handlande formas i stället av hennes kristna grundsyn, som formade de berömda och tankeväckande orden och som jag berördes av. Merkel besked till flyktingarna var inte ”stopp och tillbaka med er”!. Det var i stället medvetandet om att EU:s starkaste stat med stabil ekonomi skulle klara att ta hand om dem. Jag är övertygad om att Merkel dock visste att de inrikespolitiska konsekvenserna skulle bli besvärliga för henne, vilket de ju blev. Men hon ville inte, kunde inte, lämna de utsatta i sticket.
  Är en sådan hållning, Sixten Johansson, att ljuga och förlama Europa?

  Bengt Olof Dike

  Gilla

 29. Sixten Johansson skriver:

  Bengt Olof, hon har förtigit och ljugit om massmigrationens natur och konsekvenser. Med Macron fortsätter hon att förlama Europa, svärta ner Östeuropas folk och ledare och missleda alla om nationalismen, den enda motståndsanda som nu kan rädda Europa från förstörelsen.

  Hon har lämnat sitt eget folk i sticket. Humanismen sträckte sig bara till nuet, det bekvämaste, inte till de långsiktiga konsekvenserna. Därmed saknar hon konsekvensmoral. En nations ledare måste kunna stå emot all känslomässig och kortsynt press och se till det långsiktiga resultatet för sitt folk.

  Bengt Olof, du är fixerad vid politik och besatt av dessa vackra, ”kristna” ord. Det här är din femte artikel på DGS. Jag läste dem igen och ögnade igenom över 200 kommentarer, de flesta genomtänkta och välskrivna. Livet har alltså låtit dig möta över 100 vuxna, som försökt utvidga din verklighetssyn, men du har inte tagit till dig ett dugg. Som van läsare borde du kunna uppfatta vilken mängd erfarenhet, kunskap och omdöme, som ställs mot din egen. Det gör du inte, så du är helt blockerad eller har en grandios självbild. Din kristna grund är nu bara politik och tomma ord. Du är 78 år och kan gå enögd i graven eller öppna ditt slutna öga för mer av verkligheten och sanningen, enligt Mästarens bud. Livet har gett dig gåvor, som du nu inte förvaltar. Du har intellekt, ett språk och tillgång till spalter som de flesta i Sverige inte har. Väljer du att svika alla dem som du skulle hinna upplysa, när dina ögon har öppnats?

  Gillad av 1 person

 30. Bengt Olof Dike skriver:

  Nej, Sixten, jag sviker inte humanismen och medmänskligheten!

  -Men om jag inte hade berörts och respekterat Angela Merkels hållning, hade jag svikit just den medmänsklighetens omtanke och djupt rotade känsla, som styrde henne. Ett sådant svek hade varit etter värre än att inte slaviskt hålla med dem, som vill – ibland in absurdum – tvärstoppa gränser och återförvisa flyktens och lidandets människor. Med öppna ögon och frimodighet tillhör jag dem, som så långt det någonsin är möjligt vill hjälpa de utsatta men förstår samtidigt att flyktingströmmars storlek har gränser. Om någon förstår detta är det förstås Merkel, EU:s okrönta drottning, vilken tydligen för Dig är osynlig och ingen att räkna med.

  När sade för övrigt Mästaren att vi inte skall hjälpa dem, som har det svårast? Några sådana ord har jag varken hört eller läst i mitt 78-åriga liv, vad nu min ålder har med saken att göra.
  Men det tycker kanske du att den har.

  Bengt Olof Dike

  Gilla

 31. Sixten Johansson skriver:

  Bengt Olof, på det egna vardagsplanet ska vi givetvis i handling (inte bara i ord och poser!) praktisera all medmänsklighet vi förmår. Men även som familjefar måste du skydda dig själv, dina närmaste och ert hem mot allt och alla som hotar er. Du måste förhålla dig till verkligheten (som är sanningen!), inte blint tro alla om gott.

  En statsledare kan och ska inte agera som en individ på vardagsplanet, utan välja det som är tryggast och klokast på lång sikt för den egna nationens tiotals miljoner. Huvudet måste hållas kallt och inte påverkas av känslosvall, snyftjournalistik och rädslor för mediadrev.

  Jag har bara nämnt att Mästaren såg sanningen som det centrala. Själv är jag 70 år och gick ut ur kyrkan för snart 50 år sedan, för att jag avskyr hyckleri och tom fraseologi. Jag vill inte beteckna mig som kristen, bara hylla den störste andlige mästaren genom tiderna. Men jag ser att den västliga kristenheten nu står längre borta från Gud och Jesus än någonsin, i ett andligt mörker präglat av magiskt tänkande, fariseism och självbedrägeri, och banar väg för ondskan i global skala.

  Om du på denna sida av evigheten vill öppna en liten springa i ditt slutna öga, föreslår jag en utomordentlig artikel av Lars F Eklund: ”En kristen flyktingpolitik” på samtiden.nu (29 okt). Han berättar om det som i dag verkar ha glömts bort: att den kristna kyrkan och dess bästa tänkare för länge sedan etablerade en klar vägledning och tradition för att hantera hjälpandets många svåra avvägningar.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.