Politiker borde förstå incitamentens betydelse

Patrik Engellau

Jag tillhör dem som ständigt klagar på politikerna. Tror jag då att jag själv skulle kunna göra ett så mycket bättre jobb? Ja, det tror jag. Jag tror att det finns ganska många erfarna, dugliga och handlingskraftiga svenskar som skulle kunna göra ett mycket bättre jobb än politikerväldet, alltså den lilla klubb av yrkespolitiker som numera på något sätt fått monopol på att styra eller vanstyra landet.

(Tack Sverige, tack svenska folk, tack svensk kultur, tack svensk yttrandefrihet för att jag kan skriva sådant utan att riskera att bli fängslad eller styckmördad. I Saudiarabien hade det varit andra bullar.)

Bortsett från sådant där som att klubbmedlemmarna aldrig ger raka svar, aldrig erkänner några egna brister och nästan alltid svamlar och lovar saker som de inte kan hålla så finns det, tror jag, en fundamental defekt i deras tänkande som nog har att göra med att nästan alla alltid har varit försörjda med skattemedel. Sådant skapar en särskild sorts mentalitet ty om pengarna inte räcker så finns alltid en enkel lösning som är att gå och hämta mer hos skattebetalarna.

För en person som försörjs av ett företag som arbetar på en marknad ser livet annorlunda ut. Företaget kan inte helt sonika höja priserna när det fattas pengar utan måste ta sig en rejäl funderare med utgångspunkt i insikten att det bara har sig själv att skylla. Om företaget inte är så stort och ”systemkritiskt” att det kan gå till staten och be om räddning – vilket mycket få företag är – så måste det rädda sig självt. Det är en luttrande och obehaglig upplevelse, det kan jag lova, något man inte vill utsättas för men tacksamt kan se tillbaka på om man överlevt.

Jag tror att människor som alltid haft försörjningen tryggad, yrkespolitiker till exempel, saknar förståelse för hur incitament fungerar. Incitament består av piskor och morötter och kan vara såväl ekonomiska – bättre betalt respektive hot om svält – som ideella – renommé och ära respektive omvärldens snubbor och hån. Man skulle kunna föreställa sig att borgerliga politiker, särskilt moderater, som gillar tanken på företag och marknader, lättare kan begripa sig på incitament än socialistiska politiker som reflexmässigt ogillar företag och marknader, men så är det inte. Låt mig ge två exempel.

För ett kvarts sekel sedan införde en mycket intelligent moderat utbildningsminister en ordning som gradvis fräter sönder de svenska universiteten. Den ordningen är att universiteten får betalt efter hur många studenter som släpps igenom. För en politiker som bara har ytligast möjliga förståelse för hur människor, även universitetspersonal, påverkas av incitament kan detta förefalla listigt. Man kunde tro att lärarna skulle jobba hårdare och effektivare för att öka ”genomströmningen” (det heter så!) och på så vis dra in mer pengar från staten. Men den som hade lite erfarenhet av hur folk beter sig i verkligheten kunde redan innan denna reform lanserades förklara vad som skulle hända, nämligen att universiteten i stället sänkte kraven för att få bättre sprutt på examinationerna.

Troligen sänks kraven på studenterna mer och mer allteftersom tiden går. Om det fanns någon världsundersökning typ Pisa för högre lärosäten skulle den troligen – jag bettar en hundring eller mer på det – visa att svenska universitet sjunkit i kunskapsligan.

Ett annat exempel gäller elförsörjningen till våra hem eller närmare bestämt ägandet av de kablar som leder elektriciteten till husen. Samma i fråga om incitament halvbildade regering hade för sig att allt som är privatägt är bra och allt som är offentligt ägt är dåligt. I enlighet med detta credo beslöt man sig för att sälja de ofta kommunalt ägda elkablarna till privata intressenter. Vad dessa proffspolitiker, som inhämtat sin samhällsförståelse som ungdomsklubbister i den sortens debatter som vi ser och tröttnar på i TV-diskussioner, inte begrep var att elkablarna är naturliga monopol och att om man ger ett privat företag ett monopol så kommer företaget att agera i enlighet med sin vargnatur och höja priserna till skyarna. Titta själv på dina elräkningar så får du se.

Det vara bara två exempel som dessutom är ett kvartssekel gamla, kan du invända. Är det rimligt att utdöma hela politikerkåren på så bräckliga grunder? Jag tror det. Det fina med exemplen är att reformerna nu verkat så länge att vi har hyggliga facit. Tänk på att det var gräddan av våra politiker som gjorde dessa dumheter. Tänk också på allt annat som politikerna beslutar där vi inte har facit utan bara, som jag, med förskräckt misstro kan dra ut trender och försöka räkna fram konsekvenser. Tänk vidare på att de hellre försöker slingra sig ur sina misstag än erkänner och rättar till

58 reaktioner på ”Politiker borde förstå incitamentens betydelse

 1. Bo Svensson skriver:

  Ändå är de folkvaldas centrala uppgift just rättsordningen som är en samling regler för ekonomi och samvaro som gör att incitamenten för aktörerna ger fördelaktiga resultat i stort.

  Det mest fatala tillkortakommandet är skattesystemets utformning. – Skatte- och bidrags-systemet har kommit att fungera nästan helt tvärtom mot resten av rättsordningen och straffar det vi vill se mer av och gynnar det vi vill stävja.

  Att det blivit så, är för att man fortfarande sitter fast i det mönster som rådde från början då beskattning handlade om att plundra de produktiva och korpa åt sig av värdeflöden man trodde sig kunna kontrollera.

  Gillad av 2 personer

   • Göran N skriver:

    Bo, mycket bra och ännu mera aktuellt idag än när du skrev det, men så tvärtemot allt politiskt tänkande och beslutsfattande som finns…och som funnits. Jag hade gärna bott i detta Samarkand istället för det Schlaraffenland politikerna har/vill skapa(t).
    I vissa sammanhang är jag långsint och minns med vilken ilska jag konstaterade att K-O Feldt, som ”blev” klok på gamla dar, tyckte att de privata pensionerna hade gett för bra avkastning, så han fick igenom att retroaktivt beskatta hela kapitalet på allt privat pensionssparande med 15% flat fee i slutet av 80-talet. Man tog sedan bort avdragsrätten för det privata pensionssparandet helt under stor enighet från ”alla” partier. Samtidigt som ”nödbromsen som skall slå till i nödläge” i pensionssystemet slog till 2010, 2011 och 2014 under år jag tror man kallat högkonjunktur. Varför? Jo staten tyckte dom skulle ”omfördela” 258 000 000 000 SEK från AP fonderna till staten för att de tog över ”vissa åtaganden” från det dåvarande systemet, och då betalar de mera arbetssamma pensionärerna för det kalaset med ”nödbromsen”.
    Ja Bo, lite exempel på hur saker sker tvärtemot ditt logiska, kloka och långsiktiga förslag och hur dessa saker helt underminerar långsiktig planering hos den nettoskattebetalande medelklassen. För att inte tala om förtroendet för statens vingliga styrning (om någon behöver stödhjul så är det staten)

    Gillad av 2 personer

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Problemet är att de vill ha det så här.

   Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Just beträffande skattefinansiering av undervisning, skall de som håller i pengarna inte släppa ifrån sig dem, förrän kunnandet hamnat i eleven.

  Den perfekta ordningen är att man får del av pengarna etappvis i takt med att man kan visa att man tillgodogjort sig kunnandet, varigenom man får makt och medel att skaffa sig detta på en fri undervisningsmarknad.

  Gillad av 3 personer

  • Göran N skriver:

   Precis som när man bygger hus och har en lyftplan. Som iofs brukar vara det man kallar framtunga, men som oftast fungerar.
   Och med en byggkontrollant som ger klartecken för lyft. Vilket motsvaras av det PE skrivit om externa slumpmässigt valda ”kontrollanter” typ examinatorer.

   Kuriosa: Hade förmånen att vara konsult till ett av Sveriges mest ärevördiga universitet under mer än 2 år på 90-talet, efter införandet av anslag efter hur många studenter som tagit examen, s.k. genomströmning. Alla skakade på huvudet åt reformen och alla ”svor” på att inte falla i fällan att sänka kraven för att få mera anslag. Det tror jag att man höll på i många år som ett hederskodex och att man kanske fortfarande gör det. För att man kan, för att man har gott rykte och för att man har ett varumärke som är värt så oändligt mycket mera än anslagspengar ett enskilt år. Man har helt enkelt råd att se ett högre syfte och arbeta mot det än anslagspengar.
   Men lite orolig blir jag när en av Sveriges mest kända professorer i historia antyder att kunskapen hos eleverna inte är vad den varit inom hans område.
   En elev (sic!): Varför är det viktigt att veta när Gustav Vasa regerade? Det kan jag slå upp på internet på 10 sekunder!
   Professorn (jag bara fabulerar, han har sannolikt aldrig sagt så och om så är det en ren slump): Frågan är fel ställd.(Detta universitets signum, näst intill affärsidé). Hade du visst när Gustav Vasa regerade hade du kunnat sätta in honom i ett idéhistoriskt sammanhang med kyrkan, den gryende protestantismen, Hansans makt, den tämligen nya boktryckarkonsten etc. Och därifrån måhända sett ett sammanhang som Vasa såg och drog nytta av.

   Gilla

 3. Lars skriver:

  Moderater och hela Alliansen har sedan 80-tal sjungit marknadens lov och velat privatisera så långt det går, men samtidigt tycks man ha trott att det privata näringslivet fungerar ungefär som en statsförvaltning som i oväld utför politikers och regerings direktiv. De exempel Patrik tar upp visar ju dessutom på att man inte förstått grundläggande teori om monopolbildning, om konkurrens, om anpassning till mätsystem och inkomster.

  Jag personligen slår vakt om välfärdsstaten av Europeisk modell och man anser vad jag förstå att politik och partier har inflytande, mer i direkta parlamentariska länder som de nordiska än i federala och tvåparti system, men även hur fackföreningar är uppbyggda. Man skiljer i huvudsak på; Sekulära-konservativa partier, center-kristna, socialdemokratiska och vänster. De har sin direkta motsvarighet i Sverige; M och C (sedan de lämnat bonderörelsen); SD, L och KD; S; och sists V/mp. Sekulära konservativa tror på marknaden och mindre välfärds system/sänkt skatt och center-kristna och S mer på offentliga, men parat med privat försäkring (som tjänstepensioner) och vänstern höjer skatter. Det här är ganska väsentligt eftersom den sociala sektorn står för närmre 2/3 delar av offentliga budgetar i Europa. Med globalisering och lägre tillväxt har vi fått en situation där välfärdsstaten måste begränsas och för svensk del så accelererade den processen med krisen 1992 och det följande årtiondets höga arbetslöshet och självklart påverkar migrationen utrymmet. Skattekvoten har sänkts till idag ca 44 % av BNP (Näringslivets ekonomifakta) och ligger i paritet med övriga OECD, utom Chile. Ser man till de social utgifternas andel av BNP och även tar hänsyn till att länder har olika former av privat andel, skattesubventioner, beskattning av pensioner etc så visar det sig att vi ligger ungefär som USA, men med en annan inkomstfördelning och sjukvård mm når hela befolkningen och vi har inte de stora grupper fattiga som USA.

  Moderater och Alliansen har stått för i huvudsak en sekulär-konservativ politik med tro på marknaden

  Gilla

  • Lars skriver:

   Hur sköts offentlig sektor? Är det effektivt och välorganiserat? Kan det förbättras utan privatisering? Är det en fördel att privatisera produktion, men behålla gemensam skattefinansiering av t.ex. skola, vård och omsorg? Klarar det offentliga av att handla upp tjänster eller är man kulturellt bunden till offentlig förvaltning och förstår inte hur privata marknader fungerar? Hur hanterar man leverantörer, målkonflikter, incitament, uppföljning, förväntningar att hantera vad som inte är kontrakterat, men antas fungera? Som vid all outsourcing avhänder man sig kompetens och löpande insyn och blir beroende av leverantörer.

   Sådana här frågor kring hur man tror den privata marknaden fungerar slår ju igenom på många andra områden som LAS, sjukförsäkring/rehabilitering/”åldersdiskriminering och frågor kring den faktiska arbetsmarknaden för givna personer dvs krav på kompetens, yrkesmöjligheter, kompetensuppbyggnad, ålder, begränsningar, möjligheter byta yrke och ha med sig kompetens mm.

   Om politiker har en bild av arbetsmarknaden utifrån sin egen erfarenhet eller av statstjänstemän och den trygga anställningen och förövrigt litar till abstraktioner som ”arbetskraft” så påverkar det utbildningsystemens utformning, lokalisering av statliga verk, försäkringskassans regler, arbetsförmedlingens insatser, migrationen mm.

   Jag tror det är ett jätteproblem med politiker som aldrig gjort annat och inte visat vad de kan utanför politiken och som saknar erfarenhet av kvalificerade yrken.

   Gillad av 3 personer

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Vi är oeniga om välfärdsstaten, inte minst dess storlek, men jag undrar vad din lösning är nu i alla de länder i Europa där man massimporterat en underklass som föder fler barn än den producerande klassen? Hur skall du begränsa väldfärdsstaten som det ser ut nu och säkra dess överlevnad om det nu är din önskan?

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Din fråga, som jag besvarat många gånger, är off topic avseende den här artikeln, men självklart skapar det krav på hur välfärdsystemen är utformade även om man stänger gränserna, vilket är en förutsättning för att kunna bevara välfärdsstaten. Det berör sådant som barnbidrag och flerbarnstillägg, underhållsbidrag, bostadsbyggande, avgiftsfinansiering av delar av offentlig sektor som bibliotek, borttag av stöd till föreningar, idrott och andra delar som utjämnar och det berör medborgarskap och full tillgång till offentlig verksamhet och transfereringar.

    Det går inte att kombinera generösa välfärdssystem med fri invandring! Det går inte oavsett välfärdssystem för ett rikt land att ha öppna gränser.

    Du brukar ställa upp att ”De vill ha det så här” och det är väl rimligt anta att de ”borgerliga” partierna förstått det här ända sedan 1980-talet liksom ”borgerlig” media och drivit på för invandring och minskade välfärdsystem. Det ligger i framförallt i den nyliberala ideologin. S å andra sidan tycks ha trott att de kan äta kakan och behålla den och det har nog närmast varit taktik och ignorans och allmän brist på bildning bakom det.

    Gilla

   • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

    Men om de som redan är här är ”för många”. Hur skall du undvika en välfärdsstat med apartheid?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Apartheid kan vi inte ha, medborgarskap bör inte delas ut lättvindigt. Förmåner knutna till medborgarskap (som rösträtt). Sådant som flerbarnstillägg måste bort, diverse stöd för viss konsumtion bort ur budgetar, bostadspolitiken är avgörande för vad man kan göra då det är en så stor del av hushållsbudgeten och skev även alla som bor här.

    Integration och utbildning av de som är här, men det kräver stopp för tillflödet, idag är det som att tappa ur ett badkar och samtidigt ha kranarna på för fullt, omfattningen av problemen gör att de inte kan lösas över tid. Det drabbar alla som bor i landet, inte endast etniska svenskar.

    Men allt borde gjorts för årtionden sedan, innan problemen blev så stora, nu har vi en situation som bl.a. kommer att bevara problematiken under årtionden framåt, bl.a. med ett stort kollektiv utlandsfödda med alltför låga pensioner (och en jädrans massa svenskar eftersom nivåerna har urholkats).

    Första steget borde vara avklarat, att inse att det är problem inom området, lösningarna måste följa på en problemanalys och fordrar majoritet i riksdagen, så får vi inte en S + M regering som tar tag i det över blockgränsen så vete tusan vad som händer (förutom att det kommer att gå utför för landet på samma sätt som det gör nu).

    Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”Men den som hade lite erfarenhet av hur folk beter sig i verkligheten kunde redan innan denna reform lanserades förklara vad som skulle hända, nämligen att universiteten i stället sänkte kraven för att få bättre sprutt på examinationerna”.

  Ja, den som befinner sig någorlunda jordnära, tänker lite längre och ”har lite erfarenhet av hur folk beter sig i verkligheten” kan göra en egen ganska pricksäker konsekvensanalys då något poppar upp i form av förslag till förändring av något slag. Denna egenformulerade ”analys” sker många gånger reflexmässigt utan någon omfattande utredning, men den baserar sig på sunt förnuft.

  Väldigt mycket av det som politikerna under årtionden har drivit igenom – utan att tillfråga befolkningen och ofta mot dess vilja – har ju gett ett förödande resultat. Politikerna skulle inte ha viftat bort dem som ifrågasatte skeendet utan i stället ha tagit till sig av kritiken för att analysera om den äger någon riktighet.

  Precis som Patrik skriver ”var det gräddan av våra politiker som gjorde dessa dumheter”. Jag blir mer och mer övertygad att politikerna verkligen inte är de skarpaste knivarna i lådan bland medborgarna, trots att de borde vara det, och detta faktum visar sig ju ofta genom uttalanden som för ”vanligt folk” är helt verklighetsfrämmande.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   De partiledare media släpper fram i ledningen, är av allt att döma de som är följsammast och lyder direktiv från folkets fiender. – Det finns inget annat trovärdigt scenario som kan ha lett till det aktuella läget. – Det är den förklaring där allt faller på plats och blir begripligt.

   Men försök gärna att hitta en alternativ.

   Gillad av 4 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Att PE har rätt i krönikan att det behövs andra villkor för rikspolitiker och för demokratin håller jag helhjärtat med om. Man ska inte kunna sitta i så ekonomiskt tryggat bo som de nuvarande karriärspolitiker gör utan större krav på meriter än stark lojalitet med partistyrelsen.
  Väljarnas åsikter måste få större genomslagskraft än ett rättsosäkert representativt val vart fjärde år.
  Man kan också ifrågasätta 4%gränsen och antalet riksdagsledamöter. En tvåkammarriksdag igen?
  Personval med nuvarande system riskerar att gynna klaner.
  Men den viktigaste grunden för det demokratiska systemet är obegränsad yttrandefrihet och pressfrihet. Redan här har nuvarande politiker naggat detta i kanten och har fler farliga förslag i rockärmen.
  Ett rättsväsende som faktiskt är fristående från politik behövs. Utan aktivistiska åklagare och politiskt tillsatta nämndemän. Med renässans för likabehandling, rättssäkerhet. En författningsdomstol värd namnet behövs.
  Universitetsstyrelserna bör också bestå av icke-politiskt utsedda ledamöter och avveckla genomströmningssystemet. Inte förrän man accepterar att ett urval baserat på genetisk begåvning och flit i kombination behövs med jämna mellanrum genom hela skolsystemet, kommer man att få goda resultat i skolan och kunna höja nivån på högre utbildning. Sållning och exklusivitet alltså. Tvärtemot den socialistiska alla-är-lika-bluffen.
  Socialisterna har flitigt infiltrerat och indoktrinerat hela det svenska samhället under decennier. De som räknas till den borgerliga sidan och borde vara för ideal om individualism och kapitalism har också blivit anfrätta av vänsteridéer och leker lekar i sin skyddade bubbla. Högersinnades passivitet och bristande kompetens är den stora besvikelsen. Vi behöver en egen Trump.

  Gillad av 13 personer

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Det är lätt att hålla med om att de exempel som Patrik tar upp ärbra exempel på dåliga politiska beslut. Det finns många fler exempel som inger än mer olust om de tas upp igen. Dvs det är lätt att kritisera. För mig är det viktigare om diskussionen kan handla om hur lyckas vi skapa system som gör att vi får de bäst lämpade och kloka personerna att vilja jobba som politiker? Hur lyckas vi skapa system där politiker kan ändra beslut som inte var bra? Vi verkar köra fast och det är vansinnigt svårt att ändra beslut som bevisligen fått dåliga konsekvenser. Vi har en riksdag där många försvinner in i det okända, där det är viktigare att representera en grupp än att vara erfaren och kunnig. Med det system vi har finns nästan inga äldre och erfarna personer representerade. Det är en indikator på att något inte fungerar som avsett och bäst för Sverige.
  Journalisten Carl Hamilton gjorde som exempel en svidande sammanställning över överilade beslut. Carl Bildt hann med några, Göran Persson kommunaliserade skolan utan att ha skaffat sig insikt om att en negativ revolution startades. En riksdag utan starka, kunniga och kloka personer är för svaga för att kunna hålla emot. Hamilton kallar det att landet lagom blev måttlöst. En obehaglig läsning. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-gick-det-till-nar-landet-lagom-blev-landet-mattlost/
  Det var på 90-talet började man göra drastiska ändringar utan att utreda möjliga konsekvenser tillräckligt. Systemförändringar har stora risker.
  De politiker som kommit in närmare maktcentrum jobbar för att vara kvar där och på lönelistan. När partierna får betalt från staten och i praktiken inte via medlemmar så kan de redan etablerade vara kvar längre än de förtjänar.
  Vi har de politiker vi förtjänar, är en gammal sanning. Därför är frågan vad vi kan göra för att förändra just det?

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Tja, vi kan ju som omväxling rösta på de nya och se om det funkar bättre, Problemet är att vi inte kan tvinga de gamla att städa sina skrivbord och inse att de måste gå. Så varför har vi demokratiska val? Det verkar vara ett spel ”bakom gallerian” som någon skrev.

   Gilla

  • W skriver:

   Börja med att rösta på SD eller Afs. Afs har ett starkt program får de makt blir det garanterat förändring.
   Deras partifolk är dessutom välutbildade, där finns inga politikerbroiler såvitt jag kunnat utröna.

   Gillad av 1 person

   • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

    Jo det gjorde jag tillsammans med 20,000 andra kloka. Vi är lika många som medlemmarna i Sveriges Filatelistförbund, men vi ger oss inte!

    Gillad av 1 person

 7. Aurora skriver:

  Ett incitament för politiker borde vara väljare. Björklund (L) dansar just nu sin dödsdans genom att offra alliansens politik och styret av Sverige till förmån sitt eget SD-hat och löfte inom familjen. Han försöker skylla situationen på väljarna med ’hade alliansen fått fler röster (och majoritet) hade vi inte haft dagens situation’. Han verkar inte förstå att efter nyval har han inget riksdagsparti och även om det inte blir nyval så kommer han att sparkas som partiledare. Det finns ett par partier till vars partiledare kommer att ryka när den svenska cirkusen kring regeringsbildandet är över.

  Gillad av 5 personer

 8. styggestig skriver:

  Visst, de två exemplen som nämns är inte de enda beslut som har varit ”bort i tok”, det finns andra liknande. Man kan direkt eller indirekt anklaga de inblandade beslutsfattarna för dålig förståelse eller bristande intelligens, men det är inte särskilt fruktbart. Det väcker endast ont blod och den surmulna repliken ”gör det bättre själv”!
  Nej, låt exemplen i stället ge oss insikten att politikens roll i vårt samhälle är alldeles för stor och bör begränsas till ett minimum.
  Politik har sin alldeles egna särpräglade logik, och alla politiker omfattas av denna logik – annars skulle de inte kunna fungera som politiker. Inom politiken är vägen från idé, ambition eller endast vilja till beslut oerhört lång, mycket längre än i nästan alla andra sammanhang. Först skall det egna partiets motståndarna manglas ner och partigruppen övertygas och ge klartecken, därefter skall eventuella koalitionspartier övertygas. När det väl har kommit så långt, och ett eventuellt förslag till beslut blivit offentligt, då dyker alla externa motståndare upp, olika intressen som har räknat ut att de ”vinner eller förlorar” om förslaget blir till ett beslut.
  Under resans gång knådas idén, ambitionen och viljan oavbrutet. Det filas, putsas och rätas ut både förmenta och verkliga frågetecken, det kompromissas tills dess att egentligen mycket lite och i en del fall ingenting alls återstår och det eftersträvansvärda resultatet som en gång var upphovet till idén, ambitionen eller viljan antingen har glömts eller – i bästa fall – bara kan anas.

  Gillad av 1 person

 9. A skriver:

  Visst P.E, men är det inte du som borde förstå incitamenten bättre. Vad får dig att tro att de som söker makt samtidigt söker ”bra”, när det tycks räcka med ”kass”?

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 10. Aha skriver:

  Naturliga monopol som elkablar, vatten- och värmeledningar bör ägas av det offentliga. Det gäller även för fiberkablar. Förutom att företagen som hungriga vargar höjer avgifterna för tjänsterna bringade av angivna ledningar blir också själva infrastrukturen, ledningarna, handelsvaror. Ledningarna säljs till andra företag som då för köpeskillingens skull, höjer avgifterna för leveranserna av tjänsterna. På så sätt ökar även detta priserna.

  De naturliga monopolen är viktiga komponenter i blandekonomier och kan sägas vara svaret på; varför ska vi, kollektivet, släppa vinstmaskiner till marknaden när vi själva kan generera och ta hand om dessa vinster?

  Till denna princip om monopol kan som exempel också betongparkeringshusen i attraktiva centrumlägen räknas. Enkla betongkomplex som i decennier tickar in avsevärda pengar. Varför släppa dessa vinstmaskiner till marknaden?

  Är inte välbalanserade blandekonomier nyckeln till mer jämlika samhällen, till mer välmående samhällen? Till mer effektiva samhällen då ledningar inte grävs parallella med varandra?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, du har fel. Det finns inga naturliga monopol. Problemet är inte monopolet, utan att sakerna har varit i statlig ägo. När staten säljer en sådan tillgång finns inget rimligt pris att sätta på den. Om det hade varit privata företag som hade lagt kablarna eller byggt gatorna, så hade situationen aldrig uppstått. Läs Schumpeter.

   Du frågar hur man kan ”släppa” vinstmaskiner till ”marknaden”. Men hur kan man ”släppa” dessa vinstmaskiner till staten och politikerna? Det kan ju inte vara demokratiskt att de som vill parkera skall betala mera till staten än vi andra? Vad hände med solidatiteten? Och på vilken grund kan någon, kanske staten, kanske något slags eteriskt kollektiv som svävar över landet Sverige, ”släppa” något det inte har till något som inte finns? Ty det är inte ”marknaden” som äger hus i våra innerstäder. Det är enskilda personer, vissa av dem juridiska. På vilket grund vill du inskränga äganderätten, på vilka sätt, enligt vilka rättsstatliga principer? Inser du inte att du resonerar, om man nu kan kalla det det, i socialistiska låtsastermer?

   Gilla

   • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

    Precis, man kan inte bara ändra på något hur som helst, svenskarna, dvs kunderna är inte amerikaner, vi är lätta offer, precis som folk var i Ryssland. Jag minns min första tur till USA hur jobbigt det var att välja mellan 17 sorters kaffe och ännu fler brödsorter, visste jag inte vad jag ville ha? Vad gäller energi så hoppas jag verkligen att det snart finns tillräckligt billiga alternativ att producera egen el om man bor i villa, 50m under mig så är vattnet 80C varmt, kanske kan vara något?

    Gillad av 1 person

 11. Jan Andersson skriver:

  ”Det är en luttrande och obehaglig upplevelse, det kan jag lova, något man inte vill utsättas för men tacksamt kan se tillbaka på om man överlevt.”

  De flesta privata företagare har det luttrande och obehagligt för jämnan, det är inget som går över och man kan pusta ut sedan.

  Gillad av 2 personer

  • Linden skriver:

   Ja de flesta företag är nog inte självspelande piano.
   Utan ett ständigt jagande efter kunder och hänga med i utvecklingen.

   Ofrånkomligt att inte jämföra med de obildade broilerna i riksdagen där mjuk rygg och välsmort munläder verkar vara de viktigaste attributen.

   Gilla

 12. Rotlösheten skriver:

  För att det politiska systemet skall fungera optimalt behöver kontinuerlig information fortlöpande strömma in, och nå upp till de folkvalda. En röst var fjärde år räcker inte. Mer måste till. När de politiska partierna valde att finansiera sig via skattemedel klipptes kontakten med stora medlemskadrer av. Rötterna ned i folkdjupen försvann. Verklig demokrati mår inte bra av att inte byggas underifrån. Gör den inte det är det ingen demokrati. Nu har politiska ungdomsförbund förvandlats till fritt svävande plantskolor för kommande proffspolitiker. Incitamenten till folklig kontakt har försvunnit, och därmed informationskontakten ned till folkdjupen. Socialdemokraterna har sina särskilda problem. När kollektivanslutningen av LO-medlemmar försvann, för 30 år sedan, tappades stora delar av informationsflödet från ett arbetsliv bort. Och med fler fritt rörliga utländska arbetare förlorades än mer kontakt. Fokus på EU tog över. Det mer näraliggande behoven blev mer underordnade. Till detta tillkom en utarmning av vårt utredningsväsende. Man började mer och mer ersätta oberoende utredningar med politiska beställningar. Därmed låg landet än mer öppet för ett politiskt toppstyre. Och där är vi nu. Man stiftar lagar Ad hoc, tillkomna efteråt – för ett speciellt syfte. Ingen egentlig självständig författningsdomstol existerar i Sverige, som kan bromsa upp en politisk klåfingrighet. Som att exempelvis stifta lagar i efterhand, för att hjälpa 9000 afghaner att få stanna i Sverige. Vi har skapat ett politiskt maskineri som inte behöver folkets röst. Där frikopplade incitament uppstår över folkens huvuden. Som visar sig i en generöst förd migrationspolitik. Mest avsedd att signalera ut politiska godhetsattribut över världen. Utan ekonomiska hänsyn, tagna till den egna befolkningen. Vi har fått en politisk kast med egna plantskolor i ungdomsförbunden. Incitamenten har isolerats till detta kastväsende. Till folk som aldrig haft ett vanligt jobb, men byggt självförtroende i isolering, förstärkt av ungdomlig dådkraft och brådmogenhet. Som tar sig an Sverige som sitt egna lilla projekt. Vi ser effekterna överallt. Förstärkta av en huvudlöst förd identitetspolitik. Som eldar på motsättningar av alla de slag, via en förstärkning av särintressen. Som bygger framtida konfliktytor. Helt nya för Sverige. Och skapar ett samhälle som hotar att löpa amok, sett på lite längre sikt.

  Gillad av 9 personer

 13. Henric Ankarcrona skriver:

  En tröst för tigerhjärtan? Samma misstag har gjorts i t ex Storbritannien. Londons stora flygplatser privatiserades genom försäljning till ett spanskt bolag av en, tror jag, konservativ regering.
  Oj, fick företaget monopol? Det var inte bra. Strukturen fick brytas upp. Bondförnuftet hade som vanligt taget semester.

  Gilla

 14. Jan Ivarson skriver:

  FIBER OCH GLESBYGDSVÄGAR
  Ett område som misskötts av politiker är statens utförsäljning av gamla Televerket. De nya ägarna tog över växelstationer och kopparkablar. Med politikers stöd kräver man att markkablarna skall bytas ut på abonnenternas bekostnad. Abonnenterna skall gå samman och utan kunskap dra nya ledningar genom mark de inte äger.

  I min byggd har olika bolag med affischer uppmanat folk att beställa fiber. Minst två sådan beställningar har jag skrivit på utan resultat. Ingen har hört av sig i mitt lilla samhälle med ca 50 hus. Priset är ca 20 000 kr per hus. Intresset är litet att dra ledningar i Bohusläns berg. Därför drar man fram fiber i områden med mjukmark.

  Bolag har hållit informationsmöten. På dessa har jag ställt frågor om hur tekniken ser ut i mitt hus, från boxen där markfibern slutar. Jag fick inget svar, för bolaget var underentreprenör med uppgift att utföra markarbeten.

  Principen att flytta ansvar till kunderna har även börjat tillämpas av Trafikverket. Det slutar underhålla vägar med minskande trafik i glesbygder. Ett bra sätt att skapa glesbygder.

  Gilla

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Jag vet faktiskt inte varför de flesta behöver detta, min familj surfar på internet, ser på tv, och spelar onlinespel på Xbox samtidigt genom en urgammal kopparkabel som jag själv fick leta upp och gräva fram för att ”Televerket” inte kunde svara på var den låg.

   Gillad av 1 person

   • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

    Telia ..

    Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Patrik din text om oskarpa politiker är riktigt bra.
  Problemet som jag ser det är att det är en välbetald klubb för inbördes beundran.
  Indicier på det är följande, den som ifrågasätter eller tycker olika hängs omgående ut och mobbas är väl ett starkt ord, men handlingarna är ju åt det hållet.
  Efter ett hyggligt långt liv och många arbeten senare. Så lyser detta beteende igenom när grupper berikar sig själva på andras bekostnad. Arbetade på ett av dom större kommunala fastighetsbolagen, där var det totalt korrupt alla myglade så gott det gick. Samma synsätt verkar dom styrande ha. Mina 11 år där var ett stort lågvattenmärke för själslig utveckling, Materiellt så var det dock mycket vinstgivande. Då man kan säga the sky is the limit om myglet.
  15 år senare så upprepas ödet då ett av Sveriges största fastighetsbolag hyrde in lilla mig. Deja vu på många Tja nästan alla plan, utom myglet med att berika sig själv. Däremot kompis korruption av så allvarligt slag att vissa fastigheter i deras flotta är hälsofarliga att vistas i då man medvetet mörkat mögel, kass ventilation vattenskador osv. Bara för att skydda varumärket. Denna lekstuga finansierar vi via skattsedeln och den ska ge avkastning till pension till många.
  Nej det slutade inte väl för mig där, för ärlig och för mycket integritet för att dansa med numer.
  Fotfolket är mycket trevliga , men svansklippta, problemen är mellanchefs nivån
  Där inkompetenta lögnare håller varandra om ryggen i vått och torrt.
  Misstänker att vår regering fungerar på precis samma vis, fast ända upp i toppen.

  Gillad av 1 person

 16. Lennart Göranson skriver:

  Det finns en populär visa som hävdar att ”karlarna äro svin”, men som i nästa vers konstaterar att ”kvinnorna älskar svin”. Om det är så att alla politiker är korkade, varför röstar väljarna på korkade personer?

  Svaret ligger i partistödet. Genom att partier lever på pengar som skattebetalarna är skyldiga att tillhandahålla, och inte på frivilliga bidrag från medlemmar och donatorer, blir det möjligt att hålla en politisk broileruppfödning vid liv, där politiker kan göra karriär från ungdomsförbund upp till de högsta förtroendeposterna. Utan att besväras av medlemmar och riksdagens knapptryckare. Men samtidigt drabbas de av att de i avsaknad av ett civilt yrke är tvingade att med näbbar och klor klamra sig fast vid sina avlönade politikeruppdrag.

  Vi måste hitta tillbaka till den gamla ordningen ”politiker med yrke – inte yrkespolitiker”, som MED uttrycker det. Men det räcker inte att vara en klok och förträfflig person för att fungera som politiker. Föreställningen att en framgångsrik företagsledare vore den bästa statsministern är en vanföreställning. Jag är övertygad om att Patrik skulle vara (kan bli?) en mycket bra politiker, inte bara för att han är en förträfflig person utan framför allt därför att han erbjuder en politisk linje som skulle kunna rädda Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • Igor skriver:

   Lennart G, ”…varför röstar väljarna på korkade personer?”
   Väljarna får chansen att ”känna” sig lite bättre. Och fortsätta att hoppas på att de blir utvalda och får delta.

   Gilla

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Jag håller med Lennart, men det verkar som en naturlag att varje system försvarar sig självt och en mekanism är ständigt ökande komplexitet. Jag jobbar i en bransch där komplexiteten hela tiden ökar, och vilket antagligen slutar med att man låser sig fast i så komplexa system att lönsamhet och handlingsfrihet helt försvinner, och lite kreativ förstörelse följer. Kanske är det inte lika illa inom politik, hur svårt kan det vara?

   Gilla

  • Rolf H Carlsson skriver:

   Det hjälper hur mycket vi vill ändra på det faktum att politiker och offentligt anställda blivit det nya ”frälset”. Att ta bort partistödet exempelvis eller skära i generösa avgångsvederlag och pensioner. Det nya frälset är en kabal som skyddar varann ömsesidigt och vi har ingen makt att ändra på tingens ordning. Vilka politiker skulle vilja tömma ymnighetshornen? Förmånerna utvecklas bara i en riktning. Vi har bara en röst i de allmänna valen, vilket har begränsat intresse för frälset. De har sitt på det torra vad än som händer. Titta på Alliansen, de utlovade en gemensam politik på borgerlig grund. Nu backar C o L ur med argumentet att de inte kan göra sig beroende av SD, men de har inget emot kommunisterna!
   Vi saknar en effektiv maktdelning i Sverige, inte minst en konstitutionsdomstol. Vi saknar också vad jag vill kalla ”Government governance”. Jag har jobbat med Corporate Governance i tjugofem år och har erfarit att kraven på styrelserna hela tiden skärpts. Det gäller inte bara ansvarsfrågor – varje år ställs styrelse och ledning inför att frågan om ansvarsfrihet. Om sådan inte beviljas ligger vägen öppen för att stämma styrelsen på ekonomiskt skadestånd om saklig grund för detta föreligger. Men när trafikborgarrådet i Sthlm bygger sanslösa cykelbanor – inte för att de behövs utan för att hindra bilismen och slösar bort våra skattepengar. Då står vi maktlösa. Och M i Stockholm som inte tycks ha någon kontakt med verkligheten har inte noterat hur ifrågasatt, för att inte säga hatad, detta trafikborgarråd är. Ändå ges han nytt förtroende. Hur kan vi ändra på alla dessa missförhållanden och oansvarigt agerande?

   Gilla

   • Rolf H Carlsson skriver:

    Det ska givetvis vara ett ”inte” i första meningen!
    Efter ”ansvarsfrågor” skall tilläggas: ”utan också det uthålliga värdeskapandet”

    Gilla

 17. Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

  Off-topic idag men jag tycker det är imponerande med vilken konsistent frenesi politiker, forskar och mediaetablissemanget samarbetar för att alla som inte själva funnit Jordan Peterson skall få så negativ bild av honom som möjligt. Här, som vanligt, så diskuterades sanningen och analyserna, i systemmedia så är propaganda det enda som betyder något, SvD återigen på topp och avslöjar sig som ett av globalistfascisternas främsta verktyg.

  Jag läser Dinesh D’Souzas bok ”Death of a Nation”, och det är intressant hur han blottlägger den underliggande rasismen i välfärdsstaten och hur den hänger ihop med söderns demokratiska plantageägare, hela etablissemanget är beroende av passiva klienter, och massimporterar dem nu, och Peterson är ett hot mot denna globala ordning. Hatten av för systemmedia och etablissemanget, synd att de inte kunde varit goda och använt sina krafter för positiva konstruktiva saker, vi har alla vår roll att spela.

  Gillad av 2 personer

 18. Håkan skriver:

  Bra betraktelse Patrik, hoppas på en fördjupning också då detta med incitament inte saknas hos politiker som nått nivån av riksdagsplats heller – de är bara av annat slag än hos anställda eller företagare.

  Anställda i företag och företagare som ägare måste leverera något till kunder som har egna pengar de skiljs från endast om de får ”value for money”.

  Politiker som har gjort partikarriär och blivit etablerade behöver bara leverera till sitt parti.

  Antalet mandat i riksdagen ändras i fördelningen mellan partierna vart fjärde år, vilket skapar både oro och förväntningar dvs incitament, att genom leverans till partiet bli bland de som kommer in i riksdagen.

  Leveranser till väljarna blir en senare fråga, oftast dröjer det nästan fyra år innan det blir aktuellt att dra igång igen…

  Gilla

 19. Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

  Jag har skrivit flera gånger att jag tror vi måste fokusera på vilka urvalsmekanismer som är i spel, för det verkar tydligt att vi börjar nå ett tillstånd där de värsta styr, på alla sätt. Istället för att vaska fram de mest framstående tekniskt, analytiskt och moraliskt så är den enda faktorn hur väl man hanterar dolken i ryggen, det är helt enkelt underliggande onda principer, som vår tradition och religion och kultur tidigare lärt oss hålla utkik efter och hålla rent ifrån, som nu styr, vi förvånas ständigt när det manifesterar sig ”kryp under en sten”, men det är nu legio, det döljs bara för oss. Strävar man inte efter det goda och rätta så dröjer det int länge förrän man har dessa riktmärken i ryggen. Så det vi ser är att i allt högre grad så domineras politik, media, administration, forskning och rättsväsen, och snart kanske också vanliga poliser och försvaret, av dåliga människor, eller människor som kan fås att agera dåligt. De kvaliteér som lyfts fram är

  -teknisk oduglighet
  -en blind tro på ideologier
  -ondska och omoral och egoism

  Patriks inlägg idag handlar främst om de första två, och det är en ohelig allians mellan politiker, media och forskare inom samhällsvetenskaper och tyckare som underhållare och gycklare som ligger bakom, vad har dessa gemensamt? Vi såg ett exempel igår här på DGS, dessa ”yrkesgrupper” har det gemensamt att de inte någonsin haft skit under naglarna, vad betyder detta? Det betyder att de aldrig gjort något som danar dem, aldrig gjort något som kräver hårt otacksamt arbete, steg för steg, med många misslyckanden utan de sysslar med något som aldrig testas, de kan alltid kasta av sig ansvaret, eller inte ens inse det. De har aldrig försökt gräva upp en björkstubbe, de har aldrig haft valkar, aldrig fått på käften, eller gett. De är mjuka, och har en naturlig allians med de mjuka kvinnliga principerna som vi låtsas kan styra nu, men som nästan omedelbart, de är chockerande hur fort det gått, lett till en epidemi av våldtäkter, inte minst mot barn.

  Vi styrs idag av de som vet precis så litet om så mycket att de inte vet någonting alls.

  Gillad av 4 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Klockren analys över tillståndet i landet.
   Men sann kompetens, som att kunna ta ur ett djur, eller repa en bil som pajat långt ute i skogen eller spjäla ett benbrott värderas väldig lågt i detta land.
   Ljuga och snacka lite fint och brett värderas bra mycket högre tyvärr.

   Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Jamen det handlar väl om att identitet ska ersätta kunskap, och att utfallet ska vara en rättighet. Kokar det inte ned till detta Kistan?

   Mvh A

   Gilla

 20. S Eriksson skriver:

  Det kan vara så att någonting inom politiken modell ”det sitter i väggarna ” som gör att även bra rättrådiga personer anpassar sig till den rådande normen.
  Även högt uppsatta personer inom vissa företag har i alla fall vridit och vänt på regler och normer till sin egen fördel i många fall, sedan att företaget går under är av underordnad betydelse.
  Men tack för bra artikel.

  Gilla

 21. Åse skriver:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/11/10/den-tysta-revolutionen/
  Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg (2008/2331(INI)).
  Bakom denna torra rubrik döljer sig i själva verket nationalstaterna i Europas dödsdom. I dess sammanfattning får vi förklaringen till varför Europas folk och kultur skall utplånas:
  Under pkt A i handlingsprogrammet kan vi exempelvis läsa att
  ”Invandringen till EU kommer att vara en realitet så länge det finns betydande skillnader i välstånd och livskvalitet mellan EU och andra regioner i världen.”
  Sug på den karamellen! Lägg därtill att mer än en miljard människor i världen lever i extrem fattigdom. Detta gäller 50% av södra Afrika och 36% av södra Asien. Om vi skall tolka EU:s doktrin rätt så har vi tydligen som uppgift i en nära framtid att ta emot en miljard invandrare till EU i syfte att utjämna välståndet i världen. Detta skall enligt FN ske innan år 2030, d.v.s. inom det kommande decenniet.
  Är då detta EU:s politiska målsättning eller ett lakoniskt konstaterande av ett ofrånkomligt faktum?

  Gilla

 22. gras1519 skriver:

  Patrik – du tror dig om att kunna göra ett bättre jobb än de etablerade politikerna. Välkommen i så fall till Lpo. Vi behöver fler intellektuella människor i partiet med massor av sunt förnuft och logiskt tänkande

  Gilla

 23. olle holmqvist skriver:

  Varning för Induktion
  .Elkablar och universitet, där genomströmmas det. Elektroner (fast elektronerna går mot strömmen, olikt politiker) och unga vuxna. Metoden att med finpincetten välja ett exempel som styrker min förutfattade mening, den kallas induktion. Från det enskilda till det allmänna. Farlig frestelse för folkförföraren.Vill man gissla kapitalismmen kan ju välja Gyllenhammars franska balett eller hur japanerna lurade Facit.Induktion – ordformulering hjälper nästa gång vi ser det.

  Det enskilda kan kompletteras med ngt slags översiktlighet, t ex statistik, I fjor gick x antal av Skånes småföretag i konkurs. Det finns total Y-antal – typ. Kort: enskilda exempel bevisar vad som helst.Fråga efter – vanlighet, förekomst, frekvens, hur typiskt…

  Gillad av 1 person

 24. Göran Holmström skriver:

  Jag måste ju faktist bikta mig lite över denna fråga om usla ledare.
  Helt ärligt så ska jag erkänna att jag till viss del, faktiskt önskar den totala kollapsen av detta land. Varför gör jag det då? Jo inte av bitterhet över hur mitt liv gestaltat sig, utan av det skälet att alla friåkare som likt påfåglar bröstar upp sig och ser sig själva som mycket bättre och kompetenta på allt mellan himmel och jord.
  Skulle få sig en kraschlandning ner i den leriga elaka verklighet som en fattig knegare fått till livs från barnsben, för att sedan upprepa sig likt ground hog day
  om och om igen (filmen var dock lustig).
  jag är stolt över min enkla bakgrund, visst sociala spelregler och språkligt bruk är inte lika bra som finrummets folk. Men har andra egenskaper, minns mitt tonårsnöje som bestod i att springa så långt ut i skogen mina då spinkiga ben bar,
  För att helt slut vila på stubben eller stenen jag hittade, för att sedan springa hem på vila. eller crossträningen när farsan förklarade att ett brutet finger var minsann inget att gnälla över (ja han använde hårdare ord än så)
  Alla dessa minnen dubbla arbeten för att ge ungarna allt skit som pengar kan skaffa, 80 plus timmars fysiskt arbete per vecka i över 10 års tid tack och lov för ett slappt dag jobb och vila sig på.
  Men nog om mitt, varför jag önskar kollapsen. Enkelt jag vill se alla pröva på det liv vi knegare får leva/lida igenom. och det erbjuder ett helt trasig system garanterat då skaffa mat och överleva lär ta ungefär så lång tid för dom flesta.
  För mig så skulle det innebära rena semestern, skjuta ett djur i veckan plundra coop och systemet på fredagar lite vedsågning på lördagen , resten av veckan så pilla med navelludden.

  Gilla

 25. Folke Lidén skriver:

  Under min yrkesår arbetade jag till största delen för två amerikanska datorleverantörer – 10 respektive 25 år. Det handlade om svenska dotterbolag. Upplägget är att dotterbolagen får, under hård press från det amerikanska huvudbolagets styrelse, ange hur mycket hårdvara och mjukvara man kan klara av att sälja under nästa år (fiscal year).

  Om det går bra, dvs man uppfyller sin kvot under året (kontrolleras varje kvartal) kan det bli tal om höjda löner och ev andra förmåner. Om inte uteblir förmånerna.
  Om en enhet (division eller liknande) halkar efter byter man ut högste chefen som i sin tur tenderar att byta ut en eller flera underchefer.

  Dotterbolaget har ett tydligt mål – Att uppfylla vad man kommit överens om med det amerikanska bolagets chefer.
  Säljarnas viktigaste uppgift är att – Sälja. Arbetar provisionsbaserat.

  Dessutom har man en marknadsavdelning som arbetar vid sidan av för att hitta nya kunder.
  En serviceavdelning (som jag i egenskap av It support tillhörde).
  Dessa båda avdelningar arbetar inte provisionsbaserat.
  Lönesättningen för personalen vid serviceavdelningen är individuell och beror av hur man presterar. Får man goda omdömen av kunderna får man bättre betalt. Om inte så sänks förvisso inte lönen men höjs inte mer än den marginella generella ökning som förekommer årligen.

  Om huvudbolaget får ekonomiska problem, vilket med jämna mellanrum hänt där jag arbetat, skickar man helt enkelt ut direktiv om hur många som ett dotterbolag måste säga upp, Dotterbolagets VD får ombesörja vilka som ska gå.

  Gilla

 26. Laggar skriver:

  Incitament tvingar den enskilde att lära sig något. Nyfikenheten gör att den enskilde skaffar sig kunskap. Om varken incitament eller nyfikenhet finns så skaffar sig den enskilde ingen kunskap. Även om jag kan googla på Gustav Vasa, så lika bra kan jag glömma bort honom utan incitament och nyfikenhet. Jag glömmer hela historien. Jag vill veta endast det som jag är nyfiken på och jag är inte nyfiken på något. Vem behöver min kunskap baserad på incitament och nyfikenhet? Jag kan ju vara förnöjd med tillvaron och slå mig till ro. Andra får skaffa sig kunskap om praktiska saker, varför skall jag göra det då jag kan skaffa service från dem som ansträngt sig.

  Gilla

 27. olle reimers skriver:

  Jag tror att det är något annat som driver politikerna idag. Det är en insikt (tycker de själva i vart fall) om att vi går mot en annan sorts värld där de invanda demokratiska processerna kommer på undantag.

  För dem gäller det nu att anpassa sitt tankemönster till denna sköna nya kaotiska värld och söka sig en plats, en legitimitet i den (legitimitet kommer snart att vara ett obsolet begrepp, ersatt av det något mindre aggressiva anpassning för att markera att man tänker progressivt).världen. Alla eventuella tankar på motstånd har lagts på hyllan. Nu handlar det om överlevnad.

  Politikerna befinner sig på ett slags ordnat återtåg från demokrati till denna nya värld. Den rökridå man kallar ”demokratiska val” och som illustreras av det som timade nyligen har dock framkallat alltför stora hostattacker hos vissa som försöker se igenom den. Förmodligen kommer röken snart att ersättas med något mer substansiellt; av järn eller så.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.