Gästskribent Rutger Engellau: Testa ditt demokratiska sinnelag

De flesta av oss lovordar styrelseformen demokrati med ett rungande Ja. Men för att det ska vara riktigt äkta förutsätter det att man även accepterar demokratiska beslut man finner totalt oacceptabla. Helt ovetenskapligt har jag hypotesprövat mitt eget och andras rungande Ja och då framträder en annan bild. Frågorna jag ställde var följande: Skulle du acceptera införandet av sharialagar och lag om att kvinnor måste bära hijab om dessa beslutet fattades under helt legitima demokratiska former.

Om svaret är Ja så är man i mitt tycke en fullfjädrad demokrat. Själv svarar jag, och alla jag frågat, Nej. Följdfrågan var: Skulle du, om du hade tillräcklig makt, förhindra att sådana demokratiska förankrade beslut blev verklighet? Alla svarade Ja, om även några var tvungna att fundera en stund över saken.

Som jag ser det tolererar vi bara beslut som överensstämmer med våra grundläggande värderingar – det vi håller heligt och vägrar att rubba på. Att skatten kanske höjs, eller att mitt företag ska redovisa ännu fler siffror till myndigheterna, gör mig ilsket muttrande, men är inte så utmanande att jag är villig att göra en statskupp eller starta ett inbördeskrig.

Själva demokratin vilar på ett antal grundläggande värderingar om vad som ska gälla. Hitintills har dessa värderingar varit en ickefråga ty alla har varit överens. Det enda som ansetts utgöra ett hot är kanske nazister och vänsterpartiet men vi har låtit dem hållas för de är så få i antal att inte förmår påverka i nämnvärd utsträckning. Vi har accepterat att lämna makt till politiska motståndare och fogat oss även i ogillade beslut i trygg förvisning om att våra grundläggande uppfattningar ändå upprätthålls.

Plötsligt kommer vi till insikt att Sverige inte längre är ett värderingsmässigt homogent land och att vårt västerländskt kristna humana jämlika synsättet utmanas. Inte så att sharialager precis står för dörren, men så sakteliga ser vi hur artfrämmande totalt oacceptabla synsätt kryper in på område efter område. Det visar inte minst händelserna inom SSU i Skåne och i svenska domstolar. Hur ska vi västerländskt kristet orienterade människor förhålla oss till sådant? För egen del kommer jag till slutsatsen att demokratiska överväganden i sådana situationer kan läggas åt sidan. Min frågeomgång har gett sitt svar.

Det handlar inte om demokrati utan istället om ren och skär maktkamp avseende vilka oförenliga värderingar som ska vara styrande. Då finns inget utrymme för demokratiskt tänkande, eller för sådan tolerans som normalt förknippas med ett demokratiskt sinnelag. Kvinnors jämställdhet med män, till exempel, är inte en fråga att rösta om. Lika lite kan vi acceptera att yttrandefriheten inskränks även om sådana inskränkningar röstats fram i demokratisk ordning.

Den egna klarsynen gör det också enklare att ta ställning i en mängd andra frågor som kanske inte direkt avser demokratiska beslut, men handlar om värderingar. Det kan till exempel gälla frågan om moskéer ska byggas och om någon som vägrar ta i hand ska accepteras. Det kan till och med avse något så trivialt som om skolelever ska tillåtas bära mössa inomhus.

Insikten om att det enkom handlar om maktkamp klarnar än mer om man försöker föreställa sig hur de grupper tänker som vill anpassa Sverige till islam och utomeuropeisk kultur. (Med kultur menar jag inte sådana ovidkommande saker som hudfärg, etnicitet, klädsel och kryddor.) De tänker naturligtvis som vi själva. De har alltså ett antal grundläggande värderingar de aldrig avser att rucka på. Gällande vårt demokratiska system behöver de inte göra någon hypotestest för att testa sin grad av acceptans ty dagens demokratiska beslut följer ofta inte deras grundläggande värderingar. Vårt demokratiska system blir därför för dem ett främmande system som antingen ska avvecklas eller infiltreras och påverkas så att besluten går i önskad riktning.

Bemöter vi demokratins motståndare med eftergivenhet så tror jag vi bara fördröjer kampen. Vi undkommer den inte. Den blir förmodligen bara värre och svårare.

Rutger Engellau är 64-årig akademiker, trebarnsfar och farfar. Han är företagare och humanist som inte bara egoistiskt har den egna familjens väl för ögonen och därför våndas över Sveriges utveckling.

57 reaktioner på ”Gästskribent Rutger Engellau: Testa ditt demokratiska sinnelag

 1. Bo Svensson skriver:

  Brösttonerna skall reserveras för rättsordningen och demokratin skall ses som en underordnad del av densamma.

  Det finns en massa länder, särskilt muslimska, där rättsordningens enda chans är att den blodtörstiga majoriteten hålls i schack av den upplysta eliten.

  En radikal uppstramning av såväl rättsordningen som demokratin som skulle lösa många av våra bekymmer, skulle vara direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – Främjandet av främmande folkslags utbreding i vårt land skulle då få de resurser vi ansåg motiverat.

  Gillad av 1 person

  • Aurora skriver:

   Rättsordningen har tyvärr en svaghet. Det är den, för tillfället, beslutande (majoritet?!) parten som bestämmer rättsordningen. Ser vi inte upp så blir sharia rättsordning. I vissa länder hålls extremistiska grupper i schack medan i andra är det just desamma som bestämmer. Och där de hålls i schack är det sällan demokrati. En del nåmner Husseins Irak innan allsköns religiösa konflikter kom upp till ytan och i Egypten tog militären makten för att stoppa Brödraskapet från makten. I Sverige ser vi hur M Johansson (justistieminister), understödd av numera agendapolitiska myndigheter som MSB, kommit med flera förslag för att förhindra ’fel’ fria ord.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Det sker påtryckningar från tongivande makter om demokratisering som, när man tvingats ge med sig, resulterat i den korkade och ofta blodtörstiga majoritetens maktövertagande från eliten. – Rwanda, Sydafrika, Libyen, Irak och nu försöker man med Syrien.

    Det är rättsordning som skall vara i fokus för våra strävanden. – Alltså regelverk som resulterar i framlängesutveckling.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   ”Främjandet av främmande folkslags utbredning i vårt land skulle då få de resurser vi ansåg motiverat”. Mycket elegant formulerat, och betyder väl i praktiken ”nästan noll”.

   Gillad av 2 personer

 2. Aurora skriver:

  Demokratins dilemma talr man om. En väg är att förbjuda vissa grupper/partier. I andra länder är t.ex terrorgrupper förbjudna som inte är förbjudna här. Men vem bestämmer vilka som ska förbjudas? Istället för att förbjuda islamistiska terrorgrupper så vill en del här hellre förbjuda alternativmedias fria ord. Hårda konfrontationer kan väntas efter decennier av homgenitet och relativt lugn.

  Gillad av 4 personer

 3. Magnus Eriksson skriver:

  Införande av sharia-lagar innebär avskaffande av demokratin. Därför bör en demokratiskt sinnad person motsätta sig det även om det skulle beslutas i demokratisk ordning.

  Gillad av 2 personer

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Ingen bland de 82% som röstat för det? Har jag svårt att tro. Vi är inte barn som tror på tomten, vi kan inte bara önska att saker var annorlunda och samtidigt rösta för mer av samma.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Det är förstås sant, men jag röstade inte på det. Förmodar att du inte gjorde det heller.
    Nu umgås jag ju inte med ”vanliga människor så värst mycket, då jag inte finner att det ger något.
    Lite som att äta prefab mat, går att överleva på men inget man minns smaken av.

    Gilla

 4. Lenam skriver:

  Passar inte demokrati i ett mångkulturellt samhälle? En upplyst despot som bestämmer alla regler och skapar ordning i kaoset kanske måste till?Hur som helst måste ett mångkulturellt land förmodligen styrs med en hårdhet som vi inte är vana vid för att inte gå under.

  Gillad av 4 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Demokrati hit och demokrati dit. Det är ju inte alls definierat och fastslaget var det betyder. Det är ett begrepp som var och en fyller med sitt eget innehåll. Hur kan vi då diskutera om det som om det var något fixt och bestämt? Vi argumenterar för det ena, och de andra genomför nickande det andra?

  Har något hört talas om begrepp som konstitution och medborgerliga rättigheter, om äganderätt och yttrandefrihet, om rättsstat och domarregler?

  Utgångspunkten i artikeln är den socialdemokratiska synen på demokrati som ett system som är korrekt så länge det är SAP som alltid vinner och som är till för att införa socialismen steg för steg. Det är denna attityd som har lett oss hit. Det är lovvärt att denna attityd långsamt överges, men det är olyckligt att det sker så sent att endast kamp och strid och inbördeskrig står till buds som medel.

  För SAP, de som i grunden ligger bakom allt det vi snällt om än under protest har accepterat alla dessa år, är inte alls ett demokratiskt parti om man med demokrati menar att folket självt skall få bestämma, vilket inte kan betyda något annat än att var och en skall få bestämma i så hög grad det bara går, vilket inte kan betyda något annat än att det skall tillåtet och erkänt att var och en får göra sina egna val både när det gäller utbyte och umgänge och när det gäller att ingå mänskliga relationer av tillit, av förtroende och av beroende. Det kan inte betyda något annat än att var och en rår över sina egna pinaler och över sina egna beslut. SAP är inte ett demokratiskt parti.

  Endast det eviga samfundet med dess små plutoner och dess samband över generationsgränserna kan kallas ett demokratiskt samhälle. Ideologierna måste förbjudas innan den allmänna valrätten kan tillåtas utan att skada demokratin. Demokrati kan inte betyda att majoriteten använder våld för att påtvinga en medborgare sina metafysiska fördomar och sina livslögner. Demokrati kan inte betyda att enskilda eller resultatet av enskildas arbete eller enskildas möjlighet att skapa, skänka och gynna exploateras instrumentellt för att främja andra personers vidskepelse.

  Vi behöver en konstitution!

  Gillad av 12 personer

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Du måst faktiskt skriva en bok, en hänvisa till någon svensk som kan reda ut detta bättre än vad du kan.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Demokratins viktigaste uttryck är att acceptera nederlag i val. Det är inte socialisternas bästa gren.

   När socialdemokraterna för första gången sedan 1932 förlorade makten 1976 betecknade sossarna valet som en statskupp.

   Socialisterna manövrerar hela tiden för socialistisk orubblig hegemoni. För detta använder man olika strategier för att det inte ska bli för genomskinligt. Man får inte glömma att Sovjetunionen och andra socialistiska länder höll något de kallade val då och då. De var då omåttligt populära och fick minst 98 % av rösterna.

   Socialisternas försök att kalla Sverige en demokrati kommer snart att upphöra. Då kommer man i stället att kunnna hänvisa til den religiösa majoritetens önskemål.

   I USA går utvecklingen åt samma håll. Demokrati, som vi känner den, är ett påfund av arga vita, förtryckande män.

   Nu, när vi alla ska respektera migranters rätt till allt överallt och våra regeringar ställer sig bakom sådana tankar, vet vi att klockan är slagen.

   Den Nya Världsordningen är super-multikulturalism befriad från älderdomliga tankar om demokrati.

   Den som vit äldre man vill försöka överleva i en sådan värld behöver lite kulturell appropriering.
   Gifta sig med någon exotiska, kanske?

   Gillad av 1 person

  • Vax skriver:

   Efter att ha sett L majoren i aktion härom dagen känns det som att mörkret lägger sig allt snabbare över Sverige. Mannen verkar på fullt allvar mena att det är bättre att slå ihop påsarna med S, MP och VPK än att rösta på allianskollegan Kristersson.
   Allt för att inte ge SD någon makt. De är ju nazister. De har mörkbrunt förflutet.

   Bifogar här en länk med en snabbgenomgång av vänsterpartiets historia. Efter att ha sett den framstår SD som oskyldiga lamm.
   Björklund, lär vänsterns historia och förklara sedan ditt val!

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Tyvärr finns det inget intresse för något sådant. Vi få kämpa med näbbar och klor för att bevara något av det vi har.

   Gilla

 6. Elisabeth skriver:

  Ja, helt rätt, artfrämmande och totalt oacceptabla synsätt kryper in på område efter område. Det står klart för alla som vill se. Häromdagen intervjuades Jan Björklund i TV-nyheterna om regeringsfrågan. Ja, alla här inser ju att den mannen och hans medlöpare håller på att omvandla Liberalerna till ett vänster-identitetsparti. Precis som Annie Lööf tillsammans med sin hejdukar gör med sitt parti. Främmande krafter håller på att kapa svensk politik. Hur som helst, denne Björklund malde på om att SD var osmakligt eftersom det fanns ”bruna” i leden. Nå, debatten om Skånedistriktet SSU svallar just nu och det finns rena fakta om att islamister tagit över. Så varför ställdes inte den enkla frågan, hur smakliga är de här medlemmarna inom S då ? Svensk journalistik är så usel att man vill skrika.

  Gillad av 6 personer

 7. Underdog skriver:

  De intoleranta fundamentalisterna vinner alltid över de toleranta och moderata. Därför måste man göra hårt motstånd mot varje försök att gå mot fundamentalismen. Idag handlar det främst om att säga nej till alla uttryck för till religiositet förklätt ideologiskt förtryck.

  Gillad av 4 personer

 8. Gränser inom gränslösheten skriver:

  Man kan betrakta världen som ett slagfält för olika idéer. Både religiösa, kulturella och ideologiska. Demokrati som samhälleligt styrinstrument utgör ett av dessa alternativ. Både ideologier och religiösa dogmer och riktningar kan fungera kannibalistiskt.
  Att de äter upp övriga för att uppnå världslig dominans. Demokratins gränser kan aldrig acceptera dessa krafter inom sitt system om de leder till dess egen upplösning. Där återfinns en gräns. Om extremt expansiva krafter har som mål att offra demokratin som system måste dessa krafter kunna tyglas. Går inte det måste mer kraftfulla åtgärder sättas in i tid, så inte plötsligt demokratin förgör sig själv. Det finna i dag en aningslöshet i vilka krafter vi släpper fram. Bara för att de är små idag betyder inte det att de inte kan hämta styrka vad tiden lider. Försöken till kapningar av redan befintliga organisationer, i falska syften, vad avser att verka för äkta demokrati, måste kunna motverkas och identifieras. För det finns tipping points även inom det demokratiska systemet. Växer sig de antidemokratiska krafterna tillräckligt stora kan de avskaffa demokratin, precis som Hitler gjorde. Som kom till makten via demokratiska val. Rågången för det demokratiska samhället måste kunna bevakas och även försvaras.

  Gillad av 1 person

 9. Eva Danielsson skriver:

  Det verkar inte som om etablissemangsmedia har skrivit mycket om FNs migrantkonvention som ska undertecknas i Marocko 10 december. Det är ett icke tvingande avtal där nationerna förbinder sig men inte måste följa innehållet. Därför behövs inte riksdagens godkännande utan regeringen kan skriva på rakt upp och ner. Vet någon på DGS om även en expeditionsministär som den nuvarande i Rosenbad har rätt att underteckna detta för Sveriges del?

  https://slagetomsverige.wordpress.com/2018/11/03/skriv-under-for-att-stoppa-sveriges-paskrift-av-fns-migrationsavtal-10-december/amp/?__twitter_impression=true

  Gillad av 1 person

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Har någon skrivit om det? Teodorescu, Gudmundson, Arpi,,Boström? Nej.

   Gillad av 1 person

  • Vax skriver:

   Det ska väl smygas igenom som alla andra avtal om migrationen.
   Och de är på,god väg att lyckas som vanligt.
   Tredje statsmakten tiger still också som vanligt.

   Gillad av 1 person

 10. Hawwa skriver:

  Tack för denna intressanta text!
  Står mycket motstridiga uppfattningar och värderingar emot varandra torde konsekvensen bli en kamp. En sådan kamp syns inte mycket av, sannolikt för de värderingar vi lever med tas för givna.
  Om dessa värderingar på synligt och tydligt var hotade skulle vi möjligen uppfatta att vi har mycket att förlora och mycket att försvara (om man bekänner sig till detta värdesystem), men där verkar vi inte vara.
  Tillit är ett begrepp som regelbundet dyker upp i debatten, i bemärkelsen att det finns en fara att denna tillit på vars grund samhällskontraktet bygger är äventyrad.
  Men kanske finns ett motsatt problem:
  Kanske är tilliten för stor, så stor att vi inte förmår se faror i vår omgivning ens när de manifesterar sig på konkret sätt i form av kriminalitet, övergrepp kopplade till hederskulturer, missbruk av välfärden.
  I hur hög grad är det vår starka tillit till att det finns en stat som ställer allt tillrätta som gör att vi tryggt somnar om och retuscherar bort alla varningssignaler som pockar på uppmärksamhet.
  I vilket läge krävs att man tar strid för sina värderingar, om man är intresserad av att ha dem kvar?

  Gilla

 11. Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

  Exakt, detta enkla du konstaterar underminerar den infantila världsideologin som nu styr, där man tror att nationer och slutna system inte behövs. Nationen UPPSTOD just för att olika levnadssätt var inkompatibla och krävde en gräns emellan, och ingen gräns behövs mer är den mellan väst och islam, och kanske just därför, är den man fokuserat på att bryta ner.

  Tucker Carlsons bok ”Ship of Fools” är mycket bra på att avslöja det mycket utstuderade hyckleri som ligger bakom etablissemanget och deras egna gränser, de bor nämligen ALLA i områden som är så vita och gammelvästliga som som möjligt, med kärnfamiljer, även Obama.

  Etablissemanget leder oss mot världskrig.

  Gillad av 6 personer

 12. Ali Baba skriver:

  I Sverige tenderar demokratibegreppet på det mest vulgärförenklande vis att reduceras till enkom en beslutsform. Denna utveckling har den socialdemokratiska misstron mot maktdelning och lagprövning borgat för. Den rättspositivistiska teoribildningens dominans har grundlagt tanken om att ”makt är rätt”. Den utomordentligt svaga konstitutionalismen i Sverige
  och de senkomna inslagen av en fri- och rättighetskatalog i grundlagen är symptomatiskt.
  I länder med starkare medveten konstitutionalism, ofta förbundet med författningsdomstol, eller åtminstone en medvetenhet om maktdelningslärans omistlighet ges demokratbegreppet en självklart vidare innebörd. I Tyskland är den historiska minnet av att demokrati är mer än en beslutsform naturligen stort. I Sverige har den naiva svenska oskuldsfullheten och socialdemokratins monumentala självgodhet borgat för tanken att politiker á priori är goda.

  Frågan om huruvida man är demokrat eller inte handlar alltså inte om huruvida man är beredd att godta vilka majoritetsbeslut som helst. Om man däremot vidgar demokratibegreppet till att omfatta fundamentala mänskliga fri- och rättigheter stadsfästa i en grundlag med verkligt författningsskydd är svaret enkelt.

  Gillad av 1 person

 13. Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

  Ser gärna mer från Rutger, mycket klart och koncist.

  Gilla

 14. Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

  Jag tittade idag på Mythbusters, man testade ”myten” från TV-serien Breaking Bad där Walt riggade en M60 i bakluckan på sin bil på så sätt att han kunde fjärrstyra den så att den sköt igenom både bil och vägg och dödade hans fiender. Det är slående hur amerikaner umgås med vapen, man bara åker ut till en skjutbana och skjuter med M60, 7 skott i sekunden. Detta har den mycket goda effekten med sig, som jag tror vi gravt underskattar, att den amerikanska staten har en djup respekt, eller snarare rädsla, för sina medborgare. Denna rädsla är mycket bra, det krävs ganska mycket för att inta valfri liten by i USA. Så vapnen understödjer demokratin, staten håller sig i skinnet. Problemet i Sverige och Europa är analogt, men omvänt, här har vi importerat en grupp människor med våldskapital och våra ledare är rädda, bara inte för oss, för vi har inga M60.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Sonen har sin barndomskamrat numera bosatt i Kentucky. Varje år när han besöker honom åker de till en skjutbana. Han har provat de allra häftigaste gevären. Såna som skjuter sönder allt man kan tänka sig. Har man vana vid sånt samt har några i källaren så känner man nog ett stort mått av trygghet om staten börjar mopsa sig. Eller varför inte om nåt lokalt busgäng börjar trakassera en. Hit men inte längre. Vad gör normalsvensken om buset kommer? Ring 114 14 eftersom inget bus har börjat skjuta ännu. Hur funkar det?

   Gillad av 1 person

   • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

    Haha det har jag provat, inget hände så jag ringde 112, blev utskälld och fick så gå till festen (de hade varit inne på min tomt) i kallingar och skrika och stå i. Vråla i kallingar det är vårt försvar.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Glömde du att ljuga? Vad jag har hört av framgångsrikt folk i Sverige måste man alltid ljuga. Har man en förkylning måste man kalla den influensan, har barnet tappat andan så har det varit medvetslöt i tre timmar, festar grannen på ens gräsmatta så är det hotfulla nazister som vill begå hatbrott o.s.v. Jag vet inte. Jag har flytt.

    Gillad av 1 person

   • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

    Ja, jag gjorde på det gamla sätter och talade sanning, samma som när en invandrarkvinna plötsligt backade ut när jag redan backade. Hon ljög och sade att hon stått stilla, jag talade sanning och fick påslag på premien. Bytte försäkringsbolag efter det, men hot om det hjälpte inte. Var medveten om denna försäkringsbedrägeritaktik när ni parkerar i Malmö.

    Gillad av 1 person

  • M.D. skriver:

   Mja, helautomatiska vapen är numera rätt sällsynt bland privatpersoner då lagen ändrades på 80-talet så nyförsäljning förbjöds. Däremot kan jag hålla med om att vapenlagarna gör en stor skillnad i personlig trygghet, i synnerhet då jag har lagen på min sida. I delstaten jag bor har vi s.k. Castle doctrine, dvs. laglig rätt att försvara mitt hus och familj med dödligt våld utan rättslig påföljd. Så även om jag inte har automatvapen, så har jag en AR-15 med högkapacitetsmag vilket borde vara mer än tillräckligt om en påtänd pundare försöker sparka in dörren en natt.

   Gillad av 1 person

 15. Ali Baba skriver:

  Att ett demokratiskt sinnelag förutsätter att man accepterar majoritetsutslag som man finner helt oacceptabla är med andra ord nonsens. Oacceptabla till vilken grad? I en fullödig demokrati existerar ett författningsskydd för omistliga fundamentala fri- och rättigheter, som exempelvis yttrandifrihet. En sann demokrat accepterar aldrig en kränkning av dessa fundamental rättigheter, då de som stadfästa i en föraftattning utgör den omistliga spelplan av regler som inte är förhandlingsbara. Skulle de fundamentala demokratiska fri- och rättigheterna kränkas genom majoritetsbeslut är det en sann demokrats moraliska rätt att utöva cvil lydnad – ej att kröka rygg bara för att en viss majoritet fattat ett visst beslut, vilket som helst.

  Gilla

 16. Anders F1 skriver:

  Vi har öppna och allmänna val. Politisk representation i en samling. Kallas demokrati oftast men särskilt stort inflytande har vanligt folk inte. Varför röstar vi inte 10 ggr/d?

  Gilla

 17. Leif Nilsson skriver:

  Tack Rutger. Engellau! Mycket angeläget ämne!
  När det gäller demokratins framtid, är Intervjun med Kasper Støvring, under temat ”Er Vesten i Krise?”, väl värd att lyssna till. (På lättförståelig danska)

  Gilla

 18. Laggar skriver:

  Demokrati kan tolkas som att majoriteten bestämmer då man har en relativt enhetlig befolkning. Situationen är en annan om det finns många schatteringar. Man kan säga att demokratin har uppkommit genom det ”sociala kontraktet” där grupper i samhället har anpassat sig till en enhet. Om majoriteten blir en annan kan man säga att det ”sociala kontraktet” kan omförhandlas eller sägas upp och då har man ingen beslutsordning. Samhällsfreden kommer i gungning och ingenting säger att alla måste underkasta sig demokratiska eller parlamentariska beslut annars kunde en majoritet förtrycka en minoritet.

  Gilla

 19. Christer L skriver:

  Väl skriven krönika! Och som Den Onämnbare härovan skrev: ”Nationen UPPSTOD just för att olika levnadssätt var inkompatibla och krävde en gräns emellan–” Just det. Innan gränser mellan inkompatibla system finns råder öppen konflikt. Som mellan Israel och Palestina och på andra håll där FN står över vett och sans. Sedan detta om att rösta om sharia osv. – tyskarna röstade bort demokratin en gång, om jag inte tar fel, och anledningen var den oreda, inte helt olik vår oreda, som rådde i den tyska riksdagen mellan partierna. Nu tycks en planerad oreda vara ägnad att införa diktatur i vår riksdag, där oanmälda makter ska härska. Själva demokratin måste alltså ha gränser. Grundlagen som fifflarpartierna nu hittat på sätt att fiffla med måste återupprättas. Öppenhet ska råda.

  Gilla

 20. Lars skriver:

  Demokrati, so, implementerats i olika former i väst länderna (två kammar system, personval mm) är vad jag förstår ett civiliserat system för att lösa intressekonflikter i samhället. Om dessa intressekonflikter blir alltför oförenliga som i USA innan inbördeskriget, i Libanon, Egypten mm så blir det inbördeskrig. Systemet förutsätter även information via media och fri press, det går att styra om man har finansiella resurser i den riktning man önskar. Vi har haft demokrati i Sverige sedan 1921 och det handlar inte om ett socialdemokratiskt maktmonopol, så vad gör vi med extremister som hävdar det år efter år? Låter dem vara? Går i svaromål? Det är ett exempel på intressekonflikt, men också på verklighetsförvanskning av de som framför det.

  Gilla

  • Kistan gläntade lite Grand, var den full av sand? En pirat jag mött kunde inte hålla tunga för tand, skatten var från samarkand, nu är den nästan i min hand skriver:

   Lars, jag tror på Östmans förklaring och kan inte se att hans åsikt är extrem, det är den endast i en socialdemokratisk tid i det mest socialdemokratiska landet i världen, men kan det inte kvitta? Vi kommer att bli tvungna att välja sida snart, den dynamik vi har nu är att väldigt många förnekar detta faktum, detaljer måste lösas senare, vi går mot konflikt.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Hans åsikter i ärendet är en följd av moderat propaganda och eftersom han hela tiden utgår från det seendet så blir han blind för den historiska utvecklingen. Jag skulle tro att han och jag egentligen skulle vara överens om vad vi kan kalla ”babbel” socialdemokratin och vänstern som det ter sig ut idag i media och politik, men den ytan kan inte få styra seendet på hur historien utvecklade sig.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, vi är ofta överens. Åtminstone är jag ofta överens med en som skriver här och som använder signaturen Lars. Ger guldstjärna. Men annat som du skriver, de långa diatriberna i flera nivåer…

    Gilla

 21. lookslikeanangel skriver:

  “Näst sista helikoptern från Saigon”

  Hoppas jag vi slipper….
  Men nu gäller det.
  Ska vi ha ett “normalt” västligt land,
  med lite “jävla anamma” och samtidigt väldigt sympatiskt,
  är det dags för alle man (plus alla andra kön) till pumparna.

  OK…….!!?

  Gilla

 22. Arne skriver:

  På tal om sinnelag, visst är det häpnadsväckande vad som ryms mellan himmel och jord, jag tror det är det som det handlar om. Min son berättade vid middagen om någon dröm han haft, det är helt ju helt otroligt vad hjärnan kan skapa, det är just detta som etablissemanget vill kväsa, de har inget djup, ingen fantasi och ingen godhet, jag tror i sitt hjärta att de vet att de inget har att tillföra mänskligheten eller ens sin familj, de vet det sen barnsben, de kan endast ta. Därför vill de kväsa och tysta alla som har livsglädje, är det inte detta det handlar om? Är det inte detta som förenar etablissemanget, de som målar målar det påbjudna, det som skrattar gnäggar som hästar och de som skriver, ja de skriver så förutsägbart och tråkigt att en tom rad är bättre. Livet eller döden, det är det vi kämpar om, Trump eller Wallström.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.